Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Pamiętnik Literacki
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heydel Magdalena: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 228-234  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kublik Andrzej: Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 260-265  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sienkiewicz Barbara: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 219-228  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smulski Jerzy: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 200-211  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madejski Jerzy: Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 347-353  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mitosek Zofia: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 221-228  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Margański Janusz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 229-237  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowski Tomasz: Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 198-208  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziadek Adam: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 242-248  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grochowski Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 176-180  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyńska-Daca Jadwiga Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 209-214  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamski Maciej, Gorczyński Maciej: Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 232-237  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Juszczyk Andrzej: Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 227-234  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brodzka Alina, Kordys Jan: Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 353-358  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Ankieta jubileuszowa "Pamiętnika Literackiego". Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 7-112 (ankieta z okazji stulecia czasopisma dot. zmian polskiej historii lite...) szczegóły 
sprostowanie: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 267 (dot. błędów redakcyjnych w wypowiedzi Henryka Markiewicza...) szczegóły 
16.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: O lekturze wielokrotnej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 145-166  szczegóły 
17.artykuł: Biti Vladimir: Ideologia znaku literackiego - znak teoretycznej ideologii. O aktualnej sytuacji teorii literatury w Jugosławii. Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 225-252 (Badania literackie w Jugosławii...) szczegóły 
18.artykuł: Burzyńska Anna: Teoria i lektura: niebezpieczne związki. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 71-109 (dot. lektury i czytelnika jako kategorii dyskursu teoretycznoliteracki...) szczegóły 
19.artykuł: Chmielewska Katarzyna: Ukryte założenia i aporie teorii recepcji. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 5-27  szczegóły 
20.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): W sprawie teoretycznej dezautonomizacji literatury (W kręgu wypowiedzi komunikacjonistów). Pamiętnik Literacki 1987 z. 2  szczegóły 
polemika: Żółkiewski Stefan: Odpowiedź na publikacje polemiczne S. Dąbrowskiego. Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 393-396 ([polem. z artykułem:] S. Dąbrowski: W sprawie teoretycznej dezautonomi...) szczegóły 
21.artykuł: Djakowska Alina: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 220-229 ([rec. ks.:] Jurij M. Łotman: Kultura i vzryv. Moskva 1992....) szczegóły 
22.artykuł: Dutka Anna: Ku dynamicznej koncepcji języka. Teorie Jean-Claude'a Anscombre'a i Oswalda Ducrota. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 158-171  szczegóły 
23.artykuł: Dutka Anna: Pragmatyka konwersacji w badaniach szkoły genewskiej Eddy'ego Rouleta. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 385-392  szczegóły 
24.artykuł: Inglot Mieczysław: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 256-263 ([rec. ks.:] Jan Gorak: The making of the modern canon. Genesis and cri...) szczegóły 
25.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 364-379 ([rec. ks. zb.:] Proceedings of the Xth Congress of the International C...) szczegóły 
26.artykuł: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 229-239 (rec. ks. zb.: Time, memory and the verbal art. Essays on the thought ...) szczegóły 
27.artykuł: Jenny Laurent: Wokół mimesis: Poetyka i przedstawianie. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 239-269 (pojęcie mimesis w poetykach Platona i Arystotelesa...) szczegóły 
28.artykuł: Juda-Mieloch Małgorzata: Literaturoznawca na ramionach gigantów. Figura autorytetu w późnych tekstach Jerzego Ziomka. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 111-134  szczegóły 
29.artykuł: Karpiński Adam: Wprowadzenie. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 186-187 (wstęp do prac poświęconych krytyce tekstu, zamieszczonych w bloku "Zag...) szczegóły 
30.artykuł: Ligaczow Dmitrij: Rekonstrukcje tekstu. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 207-215 ("Zagadnienia krytyki tekstu" (cz. I)...) szczegóły 
31.artykuł: Łebkowska Anna: Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 256-262 ([rec. ks.:] Michel Riffaterre: Fictional truth. Baltimore, London 1990...) szczegóły 
32.artykuł: Łebkowska Anna: Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 388-398 ([rec. ks.:] Th.G. Pavel: Fictional worlds. Cambridge, Mass., London, E...) szczegóły 
33.artykuł: Łotman Jurij, Minc Zara: Literatura i mitologia. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 242-260 (Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze (I)...) szczegóły 
34.artykuł: Łotman Jurij: Tekst i struktura audytorium. Pamiętnik Literacki 1991 z.r 1 s. 235-241 (Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze (I)...) szczegóły 
35.artykuł: Maas Paul: Krytyka tekstu (Fragment). Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 188-206 ("Zagadnienia krytyki tekstu" (cz. I)...) szczegóły 
36.artykuł: Margański Janusz: Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 316-326 ([rec. ks.:] R.J. Schoeck: Intertextuality and renaissance texts. Bambe...) szczegóły 
37.artykuł: Markiewicz Henryk: Drogi i manowce komentarza literackiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 15-37 (historia, poetyka i zasięg komentarzy do dzieł literackich oraz przypa...) szczegóły 
38.artykuł: Martuszewska Anna: Prawdpodobieństwo jako kategoria teoretycznoliteracka. Pamiętnik Literacki 1987 nr 3  szczegóły 
nawiązanie: Głowiński Michał: Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 415-416 (list do red.; z odp.: A. Martuszewskiej, s. 416....) szczegóły 
39.artykuł: Pluta Nina: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 252-258 ([rec. ks.:] Gerard Genette: Fiction et diction. Paris 1992....) szczegóły 
40.artykuł: Riffaterre Michael: Wiersz jako przedstawienie: odczytanie wiersza V. Hugo. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 307-330  szczegóły 
41.artykuł: Roncaglia Aurelio: Kopia i zniekształcenie. Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 179-190 ("Zagadnienia krytyki tekstu" (cz. II)...) szczegóły 
42.artykuł: Rosner Katarzyna: Współczesne stanowiska narratywistyczne w filozofii historii a problem relatywizmu. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 29-44  szczegóły 
43.artykuł: Segre Cesare: Krytyka tekstu, teoria zbiorów i diasystem. Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 191-204 ("Zagadnienia krytyki tekstu" (cz. II)...) szczegóły 
44.artykuł: Skrendo Andrzej: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 241-244 (rec. czasopisma New Literary History 2002 vol. 33, no 1, Winter...) szczegóły 
45.artykuł: Skrendo Andrzej: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 255-258 (rec. czasopisma Novoe Literaturnoe Obozrenie 2003 nr 1 (59): Te...) szczegóły 
46.artykuł: Szajnert Danuta: Intencja i interpretacja. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 7-42 (o pojęciu intencji autora w badaniach literackich...) szczegóły 
47.artykuł: Szymutko Stefan: Bycie humanistą. O artykułach Janusza Sławińskiego w "Tekstach" (1972-1981). Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 351-365  szczegóły 
48.artykuł: Tomasik Wojciech: Od "etiolacji" do "ideologii szczerości" (Teoria aktów mowy i literatura). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 117-144  szczegóły 
49.artykuł: Torop Peeter: Zagadnienia intekstu. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 236-246 (Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze (II)...) szczegóły 
50.artykuł: Uzarević Josip: Nieprzystawalność. Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 285-298 (Badania literackie w Jugosławii [rozumienie terminu przez Jurija Łotma...) szczegóły 
51.artykuł: Werpachowska Anna: Retoryka jako sposób myślenia o tekście. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 119-130  szczegóły 
52.artykuł: Wojtowicz Witold: Umberto Eco i światy możliwe. Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 77-96 (m.in. dotyczy rozprawy U. Eco "Lector in fabula"...) szczegóły 
53.artykuł: Woźny Aleksander: Skąd się wziął Bachtin?. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 129-152  szczegóły 
54.artykuł: Wysłouch Seweryna: Od Lessinga do Przybosia. Teoria i kompozycja opisu. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 5-26  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szahaj Andrzej: Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 222-228  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czermińska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 248-252  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzak Przemysław: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 225-229  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 239-241 ([omów. artykułu:] Renate Lachmann: Kalligraphie, Arabeske, Phantasma. ...) szczegóły 
59.artykuł: Borkowska Grażyna: Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 398-409 ([rec. ks.:] The poetic of gender. Red. Nancy K. Miller. New York 1986 ...) szczegóły 
60.artykuł: Borkowska Grażyna: Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 231-234 ([omów. artykułu:] Teresa de Lauretis: The Stubborn Drive; druk. Cri...) szczegóły 
61.artykuł: Borkowska Grażyna: Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 234-235 ([omów. artykułu:] Susan Gubar: What Ails Feminist Criticism?; druk.  szczegóły 
62.artykuł: Burzyńska Anna: Lekturografia. Filozofia czytania według Jacquesa Derridy. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 43-80  szczegóły 
63.artykuł: Faryno Jerzy: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 217-221 (omów. zawartości czasopisma: Trudy po znakovym sistemam (Tartu)...) szczegóły 
64.artykuł: Fiała Edward: O początkach i perspektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury. Gombrowicz w optyce Freuda i Fromma. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 75-96 (dot. zwłaszcza refleksji Ericha Fromma w książce "Rewizja psychoanaliz...) szczegóły 
65.artykuł: Heck Dorota: Wokół nowego historyzmu. Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 97-111 (pojęcia, reprezentanci, tezy...) szczegóły 
66.artykuł: Janus Elżbieta: Gest - słowo - ikona. O staroobrzędowym znaku sakralnym. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 129-140 (niekonwencjonalny znak w kulturze jako nierozłączność treści i formy, ...) szczegóły 
67.artykuł: Kloch Zbigniew: Język i płeć: różne podejścia badawcze. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 141-160  szczegóły 
68.artykuł: Kujawińska-Courtney Krystyna: Feministyczna krytyka literacka: teorie i praktyki. Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 99-113 (analiza dyskursu feministycznego; m.in. dotyczy poglądów badaczek: Mic...) szczegóły 
69.artykuł: Markowski Michał Paweł: Derrida: Filozofia czy literatura?. Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 75-109 (m.in. teoria dekonstrukcji Jacquesa Derridy w odniesieniu do literatur...) szczegóły 
70.artykuł: Markowski Michał Paweł: Zwrot etyczny w badaniach literackich. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 239-244 (recenzja czasopisma Publications of the Modern Language Association...) szczegóły 
71.artykuł: Rentflejsz Iwona: Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 234-238 (rec. ks.: Eve Kosofsky Segdewick: Epistemology of The Closet. London 1...) szczegóły 
72.artykuł: Serkowska Hanna: Podmiot, tożsamość, narracja. Polemika Adriany Cavarero z Rosi Braidotti. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 245-255 (omówienie dyskusji zamieszczonej na łamach czasopisma DWF (Rzym...) szczegóły 
73.artykuł: Skrendo Andrzej: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 275-278 (rec. czasopisma internetowego Anthropoetics 2003 9 no 1 (spring...) szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maciejewski Mariusz, Rychlewski Marcin: W sprawie poznańskiej sesji o reifikacji. Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 242-244 (spraw.; list do red....) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
75.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 235-236 ([omów. artykułu omawiającego książkę E. Auerbacha:] Andreas Mahler: Di...) szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wrzosek Stefan: Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 213-219  szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Konończuk Elżbieta: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 415-422  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mitosek Zofia: Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 251-259  szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szary-Matywiecka Ewa: Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 219-230  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 235-241  szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kasztenna Katarzyna: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 206-214  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Cysewski Kazimierz: Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 95-110  szczegóły 
83.artykuł: Czapliński Przemysław: Manifest literacki jako tekst literaturoznawczy. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 62-82  szczegóły 
84.artykuł: Dascal Marcelo: Interpretacja hermeneutyczna a interpretacja pragmatyczna. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 193-209  szczegóły 
85.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Fakt i problem metaliteraturoznawstwa. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 103-111 (próba kodyfikacji metaliteraturoznawstwa jako komentowania i badania l...) szczegóły 
86.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Kryzys monoparadygmatyzmu w literaturoznawstwie. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 116-129  szczegóły 
87.artykuł: Faryno Jerzy: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 247-256 (rec. ks. zb.: Trudy po znakowym sistiemam. [T.] 27. / Toid margisustee...) szczegóły 
88.artykuł: Fiała Edward: O początkach i perspektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury. Gombrowicz w optyce Freuda i Fromma. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 75-96 (dot. zwłaszcza refleksji Ericha Fromma w książce "Rewizja psychoanaliz...) szczegóły 
89.artykuł: Frow John: Po stronie historii literatury. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 194-218 (Problemy metodologiczne historii literatury (II)...) szczegóły 
90.artykuł: Gadamer Hans Georg: Hermeneutyka podejrzenia. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 172-181  szczegóły 
91.artykuł: Gasparow Boris: Szkoła tartuska lat sześćdziesiątych jako zjawisko semiotyczne. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 222-234 (Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze (I) [z "Wprowadzeniem" Bogusława...) szczegóły 
92.artykuł: Guillen Claudio: O przedmiocie przemiany literackiej. Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 295-324 (Problemy metodologiczne historii literatury (III)...) szczegóły 
93.artykuł: Gumbrecht Hans Ulrich: Historia literatury - fragment przepadłej całości?. Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 249-261 (Problemy metodologiczne historii literatury (I)...) szczegóły 
94.artykuł: Indyk Maria: O makrostrukturach van Dijka. Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 353-363 (prezentacja koncepcji badawczych T. van Dijka....) szczegóły 
95.artykuł: Jaroszyńska Anna D.: Krytyka retoryczna w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Zarys dziejów i najnowsze kierunki rozwojowe). Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 97-119  szczegóły 
96.artykuł: Kasztenna Katarzyna: Z dziejów formy niemożliwej. Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 107-135 (zagadnienia syntezy historycznoliterackiej na przykładach prac: Ignacy...) szczegóły 
97.artykuł: Kuźma Erazm: Spór o wartość i zasadność interpretacji literackiej. Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 3-18  szczegóły 
98.artykuł: Leibfried Erwin: Teoria habitusów. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 210-240  szczegóły 
99.artykuł: Lipski Jan Józef: Badania prądów literackich i form gatunkowych. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 3-14 (tekst pochodzi z popierów pośmiertnych J.J. Lipskiego; do druku podała...) szczegóły 
100.artykuł: Małcużyńska M.-Pierrette: O socjokrytyce (Rysy charakterystyczne i perspektywy). Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 95-118  szczegóły 
101.artykuł: Palmer Richard E.: Manifest hermeneutyczny (fragment). Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 150-171  szczegóły 
102.artykuł: Rewers Ewa: Semantyka terminów socjologicznych w tekstach literaturoznawczych. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 83-97  szczegóły 
103.artykuł: Ricoeur Paul: Ku hermeneutyce krytycznej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 182-192  szczegóły 
104.artykuł: Schmidt Siegfried J.: O pisaniu historii literatury. Kilka uwag ze stanowiska konstruktywistycznego. Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 223-247 (Problemy metodologiczne historii literatury (I)...) szczegóły 
105.artykuł: Sedmidubsky Milos: Ewolucja literacka jako proces komunikacyjny (Podstawy historii literatury w teorii komunikacji). Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 245-263 (Problemy metodologiczne historii literatury (II)...) szczegóły 
106.artykuł: Skórczewski Dariusz: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 235-240 ([rec. ks.:] Interpretation and overinterpretation. Umberto Eco with Ri...) szczegóły 
107.artykuł: Szajnert Danuta: Intencja i interpretacja. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 7-42 (o pojęciu intencji autora w badaniach literackich...) szczegóły 
108.artykuł: Ulicka Danuta: Mimetyczność i literackość. O ingardenowskiej koncepcji języka w dziele sztuki literackiej. Pamiętnik Literacki 1988 z. 2 s. 143-176  szczegóły 
109.artykuł: Vosskamp Wilhelm: Historia literatury jako historia funkcji literatury (Na przykładzie nowożytnej utopii). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 257-275 (Problemy metodologiczne historii literatury (III)...) szczegóły 
110.artykuł: Walas Teresa: Interpretacja jako wartość. Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 19-37  szczegóły 
111.artykuł: Wellek Rene: Upadek historii literatury. Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 207-221 (Problemy metodologiczne historii literatury (I)...) szczegóły 
112.artykuł: White Hayden: Zagadnienie przemiany w historii literatury. Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 277-293 (Problemy metodologiczne historii literatury (III)...) szczegóły 
113.artykuł: Woźny Aleksander: Jak (można) czytać "Problemy poetyki Dostojewskiego" [M. Bachtina] (Z zagadnień socjologii i metodologii tekstu literaturoznawczego). Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 65-93  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Samulski Jerzy: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 400-407  szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Juszczyk Andrzej: Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 227-234  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
116.artykuł: Kuźma Erazm: Strona czynna i bierna procesu literackiego i artystycznego. Na przykładzie historii ekspresjonizmu. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 123-141  szczegóły 
117.artykuł: Lipatow Aleksander: Piśmiennictwo - myśl teoretycznoliteracka - wspólne prawidłowości historii literatury. Zewnętrzne uwarunkowania zmian w sztuce słowa. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 113-122 (m.in. o zahamowaniu procesu europeizacji literatury polskiej po II woj...) szczegóły 
118.artykuł: Markiewicz Henryk: Polska historiografia literacka wobec cenzury rosyjskiej. Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 155-176 (dot. piśmiennictwa naukowego z lat 1832-1915...) szczegóły 
119.artykuł: Titzmann Michael: Problemy pojęcia epoki w historii literatury. Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 263-297 (Problemy metodologiczne historii literatury (I)...) szczegóły 
120.artykuł: Tiupa Walerij: Aspekt przyczynowy i immanentny w rozwoju literatury. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 219-246 (Problemy metodologiczne historii literatury (II)...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojak Jolanta: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 256-262  szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rokoszowa Jolanta: Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 248-251  szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rokoszowa Jolanta: Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 248-251  szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomasik Wojciech: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 245-247  szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Radtke Emilia: Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 382-385  szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kloch Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 238-243  szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grochowski Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 215-222  szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojak Jolanta: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 256-262  szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobrzyńska Teresa: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 229-234  szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 374-382  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Dobrzyńska Teresa: Tekst. Próba syntezy. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 142-183  szczegóły 
132.artykuł: Ducrot Oswald: Zarys polifonicznej teorii wypowiadania. Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 257-303  szczegóły 
133.artykuł: Dutka Anna: Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 219-225 ([rec. ks.:] Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer: Nouveau dictionnaire ...) szczegóły 
134.artykuł: Dutka-Mańkowska Anna: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4. s. 241-246 (rec. ks.: Laurence Rosier: Le Discours rapporte. Histoire, theories, p...) szczegóły 
135.artykuł: Fowler Roger: Założenia socjolingwistycznej teorii dyskursu literackiego. Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 305-336 (Wokół języka literackiego...) szczegóły 
136.artykuł: Kloch Zbigniew: Język i płeć: różne podejścia badawcze. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 141-160  szczegóły 
137.artykuł: Pajdzińska Anna, Tokarski Ryszard: Językowy obraz świata - kowencja i kreacja. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 143-158 (m.in. o roli tekstów artystycznych w odtwarzaniu struktury pojęciowej ...) szczegóły 
138.artykuł: Witosz Bożena: Szczegół w opisie. Zagrożenie koherencji tekstu czy jego niezbywalny atrybut?. Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 125-137  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
139.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kublik Andrzej: Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 260-265  szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mitosek Zofia: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 221-228  szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czermińska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 190-194  szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wołk Marcin: Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 208-215  szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 185-190  szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzak Przemysław: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 225-229  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
145.artykuł: Ben-Porat Ziva: Poetyka aluzji literackiej. Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 314-337 (O intertekstualności (I)...) szczegóły 
146.artykuł: Hutcheon Linda: Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 216-229 (O intertekstualności. III...) szczegóły 
147.artykuł: Jakowska Krystyna: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 271-273 (rec. ks. zb.: Zyklysdichtung in den slavischen Literaturen. Beitrage z...) szczegóły 
148.artykuł: Jenny Laurent: Strategia formy. Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 265-295 (O intertekstualności (I)...) szczegóły 
149.artykuł: Lachmann Renate: Płaszczyzny pojęcia intertekstualności. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 209-215 (O intertekstualności. III...) szczegóły 
150.artykuł: Lewin Jurij: Struktura narracji jako generator sensu: tekst w tekście u Borgesa. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 204-221 (Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze (III)...) szczegóły 
151.artykuł: Libera Alain de: Od lektury do parafrazy. Uwagi o cytacie w średniowieczu. Pamiętnik Literacki 1988 z. 2 s. 331-344 (O intertekstualności (II)...) szczegóły 
152.artykuł: Markowski Michał Paweł: Narcystyczna aporia. Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 234-236 ([omów. artykułu:] Dominique Kuntz: Sentiment d'image; druk. Poetiqu...) szczegóły 
153.artykuł: Markowski Michał Paweł: Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 232-234 ([omów. artykułu:] Sophie Bertho: Les Anciens et les modernes: la quest...) szczegóły 
154.artykuł: Nycz Ryszard: Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 95-116  szczegóły 
155.artykuł: Pawłowska Maja: Topika gatunku powieściowego - badania SATOR [Societe d'Analyse de la Topique dans les Oeuvres Romanesques]. Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 149-168 (nt. problematyki dorocznych konferecji SATOR od 1986 - m.in. formułowa...) szczegóły 
156.artykuł: Pfister Manfred: Koncepcje intertekstualności. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 183-208 (O intertekstualności. III...) szczegóły 
157.artykuł: Riffaterre Michael: Semiotyka intertekstualna: interpretant. Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 297-314 (O intertekstualności (I)...) szczegóły 
158.artykuł: Stempel Wolf-Dieter: Intertekstualność i recepcja. Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 339-356 (O intretekstualności (I)...) szczegóły 
159.artykuł: Stempel Wolf-Dieter: Narracja potoczna jako prototyp. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 303-317 (O literaturze ustnej (I)...) szczegóły 
160.artykuł: Todorov Tzvetan: Prawda poetycka - trzy interpretacje. Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 335-351 (Wokół języka literatury...) szczegóły 
161.artykuł: Uhlig Claus: Literatura jako palingeneza tekstu: o niektórych zasadach historii literatury. Pamiętnik Literacki 1988 z. 2 s. 297-329 (O intertekstualności (II)...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Margański Janusz: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 248-256  szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomasik Wojciech: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 194-200  szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maćkowiak Krzysztof: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 171-176  szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cichocka Helena: Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 230-236  szczegóły 
recenzja: Otwinowska Barbara: Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 237-244  szczegóły 
166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbańska Dorota: Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 227-229  szczegóły 
167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobrzyńska Teresa: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 234-238  szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piasecka Maria: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 241-245  szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paszek Jerzy: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 392-396  szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 342-346  szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 228-236  szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobrzyńska Teresa: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 248-253  szczegóły 
173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sitkowa Anna: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 251-256  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
174.artykuł: Banfield Ann: Styl narracyjny a gramatyka mowy niezależnej i zależnej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 265-312 (Studia o mowie pozornie zależnej...) szczegóły 
175.artykuł: Banowska Lidia: Paradoks poetycki i formy pokrewne jako tworzywo literackie. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 159-175  szczegóły 
176.artykuł: Ben-Porat Ziva: Poetyka aluzji literackiej. Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 314-337 (O intertekstualności (I)...) szczegóły 
177.artykuł: Bogusławski Andrzej: Glosa do księgi aktów mowy. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 103-123 ([omów. ks.:] A. Wierzbicka: English speech act verbs. A semantic dict...) szczegóły 
178.artykuł: Brinton Laurel: "Percepcja uobecniona": studium z dziedziny narracji. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 313-335 (Studia o mowie pozornie zależnej...) szczegóły 
179.artykuł: Cerquiglini Bernard: Mowa pozornie zależna i nowoczesność. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 337-348 (Studia o mowie pozornie zależnej...) szczegóły 
180.artykuł: Cohn Dorrit: Monolog przytaczany. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 195-224  szczegóły 
181.artykuł: Dutka Anna: Przeformułowanie w dyskursie. Funkcje i wykładniki. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 128-138  szczegóły 
182.artykuł: Herrnstein-Smith Barbara: Wokół mimesis: Poezja i mowa. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 271-276 (zagadnienia języka poetyckiego...) szczegóły 
183.artykuł: Janus Elżbieta: Eufemizująca funkcja wyrażeń gradacyjnych. Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 119-132  szczegóły 
184.artykuł: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 258-261 ([rec. ks.:] Jean-Pierre van Noppen, Edith Hols: Metaphor II. A classif...) szczegóły 
185.artykuł: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 1987 z. 4 s. 367-370  szczegóły 
nawiązanie: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 423 (list do redakcji...) szczegóły 
186.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Mimetyzm formalny w polskiej prozie współczesnej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 95-128 (m.in. na przykładzie powieści Kazmierza Brandysa "Nierzeczywistość" i ...) szczegóły 
187.artykuł: Kądzielawa Danuta, Kordys Jan, Sadowska Maria, Ulatowska Hanna K.: Dyskurs narracyjny w afazji (na materiale bajek Ezopa). Wybrane zagadnienia. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 123-143  szczegóły 
188.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Z zagadnień perswazji w prozie publicystycznej polskiego Oświecenia. Pamiętnik Literacki 1987 z. 3  szczegóły 
189.artykuł: Leociak Jacek: Relacje z getta warszawskiego: między osobowym a bezosobowym sposobem opowiadania. Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 83-111 (ukazania sposobu kszałtowania przekazu poprzez analizę dzienników, pam...) szczegóły 
190.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Archaizmy w refleksji leksykalno-stylistycznej polskiego Oświecenia. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 159-169  szczegóły 
191.artykuł: Mitosek Zofia: Mimesis krytyczna (Pamięci J. Lalewicza). Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 72-95 (mimesis językowa jako technika artystyczna awangardy...) szczegóły 
192.artykuł: Okopień-Sławińska Aleksandra: Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego. Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 165-181  szczegóły 
193.artykuł: Owczarek Bogdan: Współczesna polska niefabularna proza powieściowa (Próba opisu). Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 61-82 (m.in. dotyczy twórczości pisarzy: Jacek Bocheński, Leopold Buczkowski,...) szczegóły 
194.artykuł: Pajdzińska Anna: Językowe granice metafory. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 131-143  szczegóły 
195.artykuł: Ron Moshe: Wokół mimesis: Mowa pozornie zależna, mimetyczne gry językowe i podmiot fikcji. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 277-305  szczegóły 
196.artykuł: Skwara Marek: O Arystotelesowskiej teorii dowodzenia retorycznego. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 130-152  szczegóły 
197.artykuł: Skwara Marek: O "miejscach" retorycznych. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 138-155 (teoria toposu od antyku do renesansu...) szczegóły 
198.artykuł: Skwara Marek: O teorii retorycznej św. Augustyna. Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 99-118  szczegóły 
199.artykuł: Tokarski Ryszard: Prototypy i konotacje. O semantycznej analizie słowa w tekście poetyckim. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 117-137  szczegóły 
200.artykuł: Tokarski Ryszard: Wartościowanie człowieka w metaforach językowych. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 144-157  szczegóły 
201.artykuł: Tomasik Wojciech: Kto mówi? Jeszcze o mowie pozornie zależnej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 112-127  szczegóły 
202.artykuł: Tomasik Wojciech: O interpretowaniu literackich aktów mowy. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 125-404  szczegóły 
203.artykuł: Urbańska Dorota: Funkcje metatekstu w wierszu współczesnym. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 150-157 (na przykładzie polskiej poezji współczesnej...) szczegóły 
204.artykuł: Ziomek Jerzy: Wprowadzenie do teorii solecyzmu (Preliminaria translatologiczne). Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 131-148  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
205.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grabowski Artur: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 151-155  szczegóły 
recenzja: Zawodniak Mariusz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 155-160  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
206.artykuł: Cervenka Miroslav: Wers i czas (Lucylii Pszczołowskiej). Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 93-98  szczegóły 
207.artykuł: Gasparow Michaił: Formuły rytmiczno-składniowe w rosyjskim 4-stopowcu jambicznym. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 202-216  szczegóły 
208.artykuł: Grabowski Artur: Czemuż to wiersze pisze się wierszem. Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 69-81  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gust Dorota: Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 253-258  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
210.artykuł: Beaujour Michel: Genus universum: gatunek literacki renesansu. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 333-348 (O gatunkach literackich (III)...) szczegóły 
211.artykuł: Ben-Amos Dan: Kategorie analityczne a gatunki etniczne. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 307-331 (O gatunkach literackich (III)...) szczegóły 
212.artykuł: Cohen Ralph: Historia i gatunek. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 265-281 (O gatunkach literackich (III)...) szczegóły 
213.artykuł: Kaiser Gerhard R.: O dynamice gatunków literackich. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 283-306 (O gatunkach literackich (III)...) szczegóły 
214.artykuł: Lefevre Andre: Systemy w stanie ewolucji (Relatywizm historyczny a badanie gatunku). Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 247-263 (O gatunkach literackich (III)...) szczegóły 
215.artykuł: Lipski Jan Józef: Badania prądów literackich i form gatunkowych. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 3-14 (tekst pochodzi z popierów pośmiertnych J.J. Lipskiego; do druku podała...) szczegóły 
216.artykuł: Zawadzki Andrzej: Gatunki nowoczesnego pisarstwa filozoficznego: dialog i portret. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 39-62 (dot. m.in. pism Stanisława Brzozowskiego, Bolesława Micińskiego, Walte...) szczegóły 
217.artykuł: Ziomek Jerzy: Genera scribendi. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 114-124 (dot. m.in. listu, dziennika i pamiętnika...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Antyutopia
218.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Filipkowska Hanna: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 322-326  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
219.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rodak Paweł: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 245-252  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Bajka
220.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobrzyńska Teresa: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 225-230  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
221.artykuł: Guriewicz Aron: Saga i prawda. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 272-283  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
222.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Popiel Jacek: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 326-333  szczegóły 
223.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przychodniak Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 231-238  szczegóły 
224.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 266-270  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
225.artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 229-238 (rec. ks.: Anne Ubersfeld: Lire de theatre. III. Le dialogue de theatre...) szczegóły 
226.artykuł: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 228-232 ([rec. ks.:] Vimala Herman: Dramatic Discourse: Dialogue as Interaction...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
227.artykuł: Meer Jan Ijsbrand van der: Johana Meermana "Eenige berichten omtrent het Noorden en Noord-Oosten van Europa". Dzienniki podróży po Polsce w drugiej połowie XVII w. jako gatunek literacki. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 5-26  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Ekfraza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
228.artykuł: Markowski Michał Paweł: Ekphrazis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza. Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 229-232 (wyjaśnienie pojęcia "ekphrazis" w dyskursie oraz bibliografia prac na ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Elegia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
229.artykuł: Sokolski Jacek: Elegia "Vado mori" i jej polskie dzieje. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 112-125 (analiza cech gatunkowych, wariantów tekstu w Europie Zachodniej i lite...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epos
230.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madyda Aleksander: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 257-267  szczegóły 
polemika: Bednarek Bogusław: Odpowiedź na recenzję "Eposu europejskiego". Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 259-269  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Exemplum
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
231.artykuł: Szostek Teresa: Średniowieczne exemplum homiletyczne jako element kultury literackiej. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 97-111  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fraszka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
232.artykuł: Michałowski Piotr: Poetyka współczesnej fraszki. Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 111-123  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
233.artykuł: Kadulska Irena: Koncepcja komedii w poetykach szkół jezuickich. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 171-214  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
234.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bąbel Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 244-248  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
235.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Preromantyczne listowanie jako forma ekspresji uczuć. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 66-83 (obszerniej o epistolografii rodzinnej i przyjacielskiej; na materiale ...) szczegóły 
236.artykuł: Cysewski Kazimierz: Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 95-110  szczegóły 
237.artykuł: Wiśniewska Halina: Kultura językowa Katarzyny Zamoyskiej w świetle jej listów do męża. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 167-182 (na podstawie listów do Tomasza Zamoyskiego z lat 1620-1632....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Misterium
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
238.artykuł: Żwirkowska Elżbieta: Polskie misterium pasyjne. Misteryjny proces Jezusa i neomoralitetowy sąd nad Peccatorem. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 29-56 (na podstawie 18 utworów staropolskich...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Mit
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
239.artykuł: Mieletinski Jelizar: Semantyczna organizacja narracji w mitach a problem katalogu semiotycznego motywów i fabuł. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 261-271 (Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze (I)...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Nowela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
240.artykuł: Pratt Mary Louise: Nowela: gatunek mniejszy czy pomniejszy?. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 349-369 (O gatunkach literackich (III)...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
241.artykuł: Jakowska Krystyna: Delimitacja tekstu w cyklu opowiadań. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 94-106  szczegóły 
242.artykuł: Owczarek Bogdan: Opowiadanie jako model personalizacji. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 27-42  szczegóły 
243.artykuł: Tomasik Wojciech: "Railway story" / opowiadanie kolejowe. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 107-124 (dot. cech gatunku oraz utworów literatury polskiej realizujących wzorz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
244.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rodak Paweł: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 245-252  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Parodia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
245.artykuł: Margański Janusz: Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 407-413 ([rec. ks.:] L. Hutcheon: A theory of parody. The teachings of twentiet...) szczegóły 
246.artykuł: Sidoruk Elżbieta: Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 218-227 ([rec. ks.:] Margaret A. Rose: Parody. Ancient, Modern and Post-Modern....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
247.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 215-220  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
248.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wysłouch Seweryna: Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 394-401  szczegóły 
249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sokolski Jacek: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 119-122  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
250.artykuł: Michałowski Piotr: Miniatura poetycka. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 116-135  szczegóły 
251.artykuł: Zumthor Paul: Pamięć i wspólnota. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 323-342 (O literaturze ustnej (II)...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja wizualna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
252.artykuł: Wilczek Piotr: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 407-415 ([rec. ks.:] Dick Higgins: Pattern poetry. Guide to an unknown literatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Popiel Magdalena: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 388-392  szczegóły 
254.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobolewska Anna: Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 362-366  szczegóły 
255.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Martuszewska Anna: Pamiętnik Literacki 1997 nr 1 s. 166-171  szczegóły 
256.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Bogumiła: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 254-267  szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gawliński Stanisław: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 333-339  szczegóły 
258.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurkiewicz Filip: Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 213-218  szczegóły 
259.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowska Grażyna: Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 358-365  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
260.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 237-239 ([omów. artykułu:] Claudia Liebrand: Briefromane und ihre "Lektuerenanw...) szczegóły 
261.artykuł: Debray-Genette Raymonde: Penetracje przestrzeni opisu: od Balzaca do Prousta. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 156-171  szczegóły 
262.artykuł: Grochowski Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 253-258 ([rec. ks.:] George Levine: Darvin and the novelists. Patterns of scien...) szczegóły 
263.artykuł: Jakowska Krystyna: Międzywojenna powieść nowelowa. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 25-35 (na przykładach powieści Marii Kuncewiczowej "Dwa księżyce", Heleny Bog...) szczegóły 
264.artykuł: Jakowska Krystyna: Naturalizm w polskiej powieści międzywojennej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 61-94  szczegóły 
265.artykuł: Kermode Frank: Sekrety i narracyjne sekwencje. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 174-192 (na przykładzie powieści Josepha Conrada "W oczach Zachodu"...) szczegóły 
266.artykuł: Lane-Mercier Gillian: Analiza dialogu powieściowego. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 138-155  szczegóły 
267.artykuł: Markiewicz Henryk: Narrator i autor w światowej teorii literatury. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 225-235  szczegóły 
268.artykuł: Mitterand Henri: Od etnografii do fikcji literackiej. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 188-197 (warsztat dokumentacyjny powieściopisarza na przykładzie badań etnograf...) szczegóły 
269.artykuł: Pawłowska Maja: Topika gatunku powieściowego - badania SATOR [Societe d'Analyse de la Topique dans les Oeuvres Romanesques]. Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 149-168 (nt. problematyki dorocznych konferecji SATOR od 1986 - m.in. formułowa...) szczegóły 
270.artykuł: Reed Walter L.: Kłopoty z poetyką powieści. Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 191-204  szczegóły 
271.artykuł: Scholes Robert: Powieść jako paradygmat etyczny?. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 186-194  szczegóły 
272.artykuł: Stanzel Franz K.: Historia komplementarna. Zarys zwróconej ku czytelnikowi teorii powieści. Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 205-222  szczegóły 
273.artykuł: Suleiman Susan R.: Powieść z tezą: struktura dojrzewania. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 193-207  szczegóły 
274.artykuł: Weinsheimer Joel: Teoria bohatera literackiego: "Emma". Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 163-187 (na przykł. bohaterki powieści Jane Austen "Emma"; w bloku artykułów "P...) szczegóły 
275.artykuł: Wiśniewska Lidia: Jednostkowość i uniwersalność - dwa bieguny powieści współczesnej. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 60-89 (na przykładach powieści: Leopold Buczkowski "Pierwsza świetność", Mich...) szczegóły 
276.artykuł: Zizek Slavoj: Logika powieści detektywistycznej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 253-383 (badania literackie w Jugosławii...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
277.artykuł: Lipatow Aleksander: Powieść historyczna: ogólne prawidłowości a swoistość narodowa (Rosyjsko-polskie paralele typologiczne od XVIII do połowy XIX wieku). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 3-22  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
278.artykuł: Kądzielawa Danuta, Kordys Jan, Sadowska Maria, Ulatowska Hanna K.: Z badań nad przysłowiami. Wstęp do neuroparemiologii. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 135-162  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Sielanka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
279.artykuł: Tatarowski Lesław: Sielanka wiejska w literaturze Młodej Polski. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 37-91  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Tragedia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
280.artykuł: Szczerbakiewicz Rafał: Doświadczanie historii. Eseje Jana Kotta o tragedii antycznej. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 91-107 (dot. książki: Jan Kott: Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej. Kr...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
281.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mitosek Zofia: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 221-228  szczegóły 
282.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Abramowska Janina: Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 235-240  szczegóły 
recenzja: Mazurkowa Bożena: Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 240-245  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
283.artykuł: Dutka Anna: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 211-21 ([rec. ks.:] Gian Piero Ghini: Ritrarre e spiegare. La critica francese...) szczegóły 
284.artykuł: Głowiński Michał: Intertekstualność w młodopolskiej krytyce literackiej. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 47-76  szczegóły 
285.artykuł: Markiewicz Henryk: O falsyfikowaniu interpretacji literackich. Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 59-74 (referat wygłoszony na Zjeździe Polonistów; Warszawa 23 V 1995...) szczegóły 
286.artykuł: Mitosek Zofia: Od dzieła do rękopisu (O francuskiej krytyce genetycznej). Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 393-403  szczegóły 
287.artykuł: Skórczewski Dariusz: Czy krytyka literacka jest sztuką? Wokół jednego z międzywojennych sporów o granice krytyki. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 45-73  szczegóły 
288.artykuł: Tomaszewska Wiesława: Rola krytyki w kształtowaniu literatury. Szkic o poglądach metakrytycznych Andrzeja Kijowskiego. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 97-110  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
289.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 241-243 ([omów. artykułu:] Ursula Link-Heer: Doppelgaenger and multiple Personl...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
290.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Mistyfikacja literacka. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 149-170 (opis zjawiska; z licznymi przykładami z historii literatury....) szczegóły 
291.artykuł: Twardowski Kazimierz: Orzeczenie. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 172-182 (ekspertyza sądowa w sprawie przeciw Instytutowi Literackiemu "Lektor" ...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
292.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kraskowska Ewa: Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 366-373  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
293.artykuł: Olkusz Wiesław: Zapomniana dyskusja wokół polskich przekładów "Gulistanu" Sa'diego (Z dziejów recepcji literatur Wschodu w dobie pozytywizmu). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 183-196  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
294.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobieska Anna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 239-245  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 236-239  szczegóły 
295.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skwara Marek: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 172-176  szczegóły 
296.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sienkiewicz Barbara: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 214-220  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
297.artykuł: Barthes Roland: Muzyka, głos, język. Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 5-9  szczegóły 
298.artykuł: Borkowska Grażyna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 241-243 (omówienie artykułu: Jonathan Bordo: Picture and witness at the site of...) szczegóły 
299.artykuł: Dziadek Adam: Obraz jako interpretant. Na przykładzie polskiej poezji współczesnej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 127-148 (dot. wierszy Zbigniewa Herberta, Aleksandra Wata, Stanisława Grochowia...) szczegóły 
300.artykuł: Gorzkowski Albert: "Ut pictura verba..." Zagadnienia unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 37-59  szczegóły 
301.artykuł: Hopfinger Maryla: Literatura w kulturze audiowizualnej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 98-113  szczegóły 
302.artykuł: Kloch Zbigniew: Słowa i obrazy (Kilka uwag o związkach i zależnościach). Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 183-208  szczegóły 
303.artykuł: Kłosiński Krzysztof: Signifuance. Wstęp do pism Rolanda Barthes'a o muzyce. Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 11-26  szczegóły 
304.artykuł: Pfeiffer Bogusław: Galerie i pałace. Kategoria "ekphrasis" w utworach staropolskich. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 61-78 (dot. opisów architektury w utworach z XVII i XVIII w., m.in. Samuela T...) szczegóły 
305.artykuł: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 243-245 (omówienie artykułu: Eugene Y. Wang: The winking owl: visual effect and...) szczegóły 
306.artykuł: Wilczek Piotr: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 407-415 ([rec. ks.:] Dick Higgins: Pattern poetry. Guide to an unknown literatu...) szczegóły 
307.artykuł: Zawadzki Andrzej: Mimika i mimetyka, czyli o naśladowaniu inaczej: mim i pantomima w nowoczesnej świadomości literackiej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 109-126 (dot. przedstawień mimiki, pantomimy i tańca w liryce modernistycznej C...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
308.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 235-241  szczegóły 
309.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 236-242  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
310.artykuł: Dutka Anna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 191-201 ([rec. ks. zb.:] Rethoric, Sophistry, Pragmatism. Red. Steven Mailloux....) szczegóły 
311.artykuł: Markowski Michał Paweł: Zwrot etyczny w badaniach literackich. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 239-244 (recenzja czasopisma Publications of the Modern Language Association...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
312.artykuł: Japola Józef: Między retoryką a głosem. Walter J. Ong a problemy komunikacji literackiej. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 141-156  szczegóły 
313.artykuł: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 238-246 ([rec. ks.:] Media, consciousness, and culture. Exploration of Walter J...) szczegóły 
314.artykuł: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 180-191 ([rec. ks.:] Walter J. Ong: Faith and contexts. Red. Thomas J. Farrell,...) szczegóły 
315.artykuł: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 238-246 ([rec. monograficznego numeru czasopisma Oral Tradition 1987. T....) szczegóły 
316.artykuł: Jason Heda: Analiza treści literatury ustnej: omówienie krytyczne. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 255-280 (O literaturze ustnej (I)...) szczegóły 
317.artykuł: Kellog Robert: Literatura ustna. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 241-253 (O literaturze ustnej (I)...) szczegóły 
318.artykuł: Lord Albert B.: Właściwości literatury ustnej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 281-296 (O literaturze ustnej (I)...) szczegóły 
319.artykuł: Ong Walter J.: Przekształcanie się środków przekazu: mówiona książka. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 319-327 (O literaturze ustnej (I)...) szczegóły 
320.artykuł: Pomierancewa Erna: O współzależności funkcji estetycznej i informacyjnej w różnych gatunkach prozy ustnej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 296-302 (O literaturze ustnej (I)...) szczegóły 
321.artykuł: Szczęsna Ewa: Opowiadanie i media. Praktyki monomedialne. W stronę multimedialności. Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 125-136 (dot. reklamy multimedialnej wobec kwestii związanych z literackością: ...) szczegóły 
322.artykuł: Tedlock Dennis: Ku poetyce literatury ustnej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 259-269 (O literaturze ustnej (II)...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
323.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stelingowska Barbara: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 221-226  szczegóły 
324.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siwiec Magdalena: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 211-220  szczegóły 
325.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stala Marian: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 211-221  szczegóły 
326.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyczyński Tomasz: Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 304-309  szczegóły 
327.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głębicka Ewa J.: Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 331-334  szczegóły 
328.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 172-181  szczegóły 
329.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ressel Ewa: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 221-224  szczegóły 
330.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Margański Janusz: Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 369-374  szczegóły 
331.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bąbel Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 244-248  szczegóły 
332.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świerczyńska Dobrosława: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 243-257  szczegóły 
333.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalęba Beata: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 241-254  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
334.artykuł: Ankieta jubileuszowa "Pamiętnika Literackiego". Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 7-112 (ankieta z okazji stulecia czasopisma dot. zmian polskiej historii lite...) szczegóły 
sprostowanie: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 267 (dot. błędów redakcyjnych w wypowiedzi Henryka Markiewicza...) szczegóły 
335.artykuł: Żółkiewski Stefan: Periodyzacja historii kultury literackiej w nowożytnym okresie dziejów Polski. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 5-16  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
336.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głębicka Ewa Jolanta: Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 175-181  szczegóły 
337.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 177-184  szczegóły 
338.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurkowa Bożena: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 184-201  szczegóły 
339.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaczyński Paweł: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 235-239  szczegóły 
340.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pliszka Marcin: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 237-244  szczegóły 
341.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klimowicz Mieczysław: Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 231-237  szczegóły 
342.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 195-201  szczegóły 
343.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goliński Janusz: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 204-209  szczegóły 
344.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Obremski Krzysztof: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 213-216  szczegóły 
345.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 185-190  szczegóły 
346.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Partyka Joanna: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 362-366  szczegóły 
347.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 237-241  szczegóły 
348.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurkowa Bożena: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 184-201  szczegóły 
349.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 231-238  szczegóły 
350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 162-170  szczegóły 
351.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Elżanowska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 183-190  szczegóły 
352.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Litwornia Andrzej: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 187-198  szczegóły 
353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuenstler-Langner Danuta: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 225-231  szczegóły 
354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Otwinowska Barbara: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 193-199  szczegóły 
355.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Roszak Stanisław: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 138-141  szczegóły 
356.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 181-185  szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 175-181  szczegóły 
357.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kotarski Edmund: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 122-127  szczegóły 
358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Elżanowska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 230-235  szczegóły 
359.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 231-235  szczegóły 
360.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamczyk Maria: Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 229-233  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 208-229  szczegóły 
361.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowicka-Jeżowa Alina: Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 241-248  szczegóły 
362.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brodzka-Wald Alina: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 211-214  szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 203-211  szczegóły 
363.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wierzbicka Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 244-249  szczegóły 
364.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Elżanowska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 107-110  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
365.artykuł: Goliński Janusz K.: "De se ipso ad posteritatem". Kallimacha, Dantyszka i Janickiego autobiografie kreowane. Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 3-24  szczegóły 
366.artykuł: Goliński Janusz K.: Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 69-86 (dot. motywu grzechów głównych (śmiertelnych) w literaturze staropolski...) szczegóły 
367.artykuł: Gorzkowski Albert: Qui legit, intelligat. Refleksje o retorycznych modelach lektury w kulturze i literaturze dawnej. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 5-24  szczegóły 
368.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Wobec tajemnicy słowa (XVI-wieczne pytania o wartość poznawczą i estetyczną "przyrodzonej" mowy). Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 105-117  szczegóły 
369.artykuł: Kazańczuk Mariusz: Na tropie autora "Historyj świeżych i niezwyczajnych". Dwa jezuickie rękopisy z epoki saskiej. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 195-203 (omówienie rękopiśmiennych zbiorów opowieści moralno-religijnych: "Powi...) szczegóły 
370.artykuł: Kazańczuk Mariusz: Staropolskie herbarze. Herby - historia - religia. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 37-57  szczegóły 
371.artykuł: Korniłłowicz Norbert: Narcyz i narcyzm w poezji staropolskiej. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 57-68  szczegóły 
372.artykuł: Kroczak Jerzy: Cudowność i prognostyki w polskich pamiętnikach XVII wieku. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 115-130  szczegóły 
373.artykuł: Litwornia Andrzej: Dante w kulturze staropolskiej. Stulecie XV-XVI. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 167-208  szczegóły 
374.artykuł: Partyka Joanna: Angielskie "commonplace books" a polskie sylwy. Z dziejów rękopisów domowych w Europie. Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 173-182  szczegóły 
375.artykuł: Pfeiffer Bogusław: Galerie i pałace. Kategoria "ekphrasis" w utworach staropolskich. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 61-78 (dot. opisów architektury w utworach z XVII i XVIII w., m.in. Samuela T...) szczegóły 
376.artykuł: Pfeiffer Bogusław: "Staropolski krój" i tron królewski. Wizerunek panującego w XVII-wiecznej ikonografii i poezji politycznej. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 87-104  szczegóły 
377.artykuł: Skwara Marek, Skwara Marta: Melancholia - głupota - pycha - szaleństwo. O motywach polskiej literatury XVII wieku. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 35-65  szczegóły 
378.artykuł: Ślękowa Ludwika: Wiersze uświetniające narodziny potomka. Ze studiów nad poezją okolicznościowo-rodzinną renesansu i baroku. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 3-20  szczegóły 
379.artykuł: Święcki Cezary K.: Mityczni bogowie natury w literaturze staropolskiej. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 193-209  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
380.recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 131-138  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
381.artykuł: Sawicka Jolanta: Symbolika lunarna w średniowiecznej poezji liturgicznej. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 5-35  szczegóły 
382.artykuł: Święcki Cezary K.: Apogeum kultury średniowiecznego Płocka. Piśmiennictwo XII wieku. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 7-33  szczegóły 
383.artykuł: Święcki Cezary K.: Płockie średniowieczne rękopisy prawnicze. Zasoby. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 177-186  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
384.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpiński Adam: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 190-193  szczegóły 
385.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tazbir Janusz: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 173-176  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
386.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrowcewicz Krzysztof: Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 329-333  szczegóły 
387.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 199-202  szczegóły 
388.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 131-138  szczegóły 
389.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gostyńska Dorota: Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 284-291  szczegóły 
390.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 197-201  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
391.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Norkowska Aleksandra: Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 213-218  szczegóły 
392.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 334-339  szczegóły 
393.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sinko Zofia: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 166-176  szczegóły 
394.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolska Barbara: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 209-219  szczegóły 
395.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawłowiczowa Janina: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 194-202  szczegóły 
396.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hombek Danuta: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 224-231  szczegóły 
397.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 134-140  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
398.artykuł: Gambacorta Lucio: "Arkadia". Model włoskiej kultury arkadyjskiej a polska kultura literacka. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 3-14  szczegóły 
399.artykuł: Górska Magdalena: Konieczność śmierci. Refleksje na temat upadku Polski w piśmiennictwie końca XVIII wieku. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 117-146 (o zjawisku "racjonalizacji katastrofy" i modyfikacjach alegorii...) szczegóły 
400.artykuł: Klimowicz Mieczysław: "Nieznane" kontynuacje dzieła "O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja". Diariusze, reportaże czy dziełą historyczne?. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 17-40 (dot. publikacji "Geordnete Sammlung der Regierungsschriften und Prokla...) szczegóły 
401.artykuł: Kloch Zbigniew: Między zwyczajem a normą. Dyskusje o poprawności językowej w Polsce XVIII/XIX wieku. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 95-108  szczegóły 
402.artykuł: Kloch Zbigniew: Polscy uczeni o stylu (1795-1830). Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 136-161 (omów. koncepcji stylu zawartych w traktatach autorów: Kazimierz Brodzi...) szczegóły 
403.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Myśl moralna Seneki w polskiej poezji XVIII wieku. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 81-111  szczegóły 
404.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: "Przewodnik słów polskich do prawdy" (O poglądach ludzi Oświecenia na zjawisko manipulacji językowej). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 145-162  szczegóły 
405.artykuł: Kukurowski Stanisław: Edycje tekstów piśmiennictwa epoki Oświecenia w latach 1945-1956. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 241-270  szczegóły 
406.artykuł: Meer Jan Ijsbrand van der: Johana Meermana "Eenige berichten omtrent het Noorden en Noord-Oosten van Europa". Dzienniki podróży po Polsce w drugiej połowie XVII w. jako gatunek literacki. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 5-26  szczegóły 
407.artykuł: Pusz Wiesław: Literatura późnego Oświecienia - rejestr zadań. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 167-173 (wymagających podjęcia tematy badawcze dot. epoki...) szczegóły 
408.artykuł: Roszkowska Wanda: Polacy w rzymskiej "Arkadii". Część II: Lata 1766-1800. Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 14-51  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
409.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyczyński Tomasz: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 307-313  szczegóły 
410.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Regulski Marek: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 197-203  szczegóły 
411.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowska Grażyna: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 239-243  szczegóły 
412.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalski Mariusz: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 191-202  szczegóły 
413.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 228-236  szczegóły 
414.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 233-236  szczegóły 
415.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kiślak Elżbieta: Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 362-367  szczegóły 
416.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zwolińska Barbara: Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 201-207  szczegóły 
417.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ławski Jarosław: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 198-207  szczegóły 
418.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dernałowicz Maria: Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 301-304  szczegóły 
419.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krukowska Halina: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 201-212  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
420.artykuł: Inglot Mieczysław: Uwspółcześnianie Golema. Postać człowieka-maszyny w literaturze polskiej lat 1817-1867. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 25-34  szczegóły 
421.artykuł: Szturc Włodzimierz: Jak czytali romantycy. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 25-43  szczegóły 
422.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Materiały do historii zesłańców syberyjskich (Justynian Ruciński - Gustaw Ehrenberg - Aleksander Krajewski). Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 149-177 (zawiera "Aneks" z utworami zesłańców...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
423.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 157-168  szczegóły 
recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 157-168  szczegóły 
424.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazan Bogdan: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 208-216  szczegóły 
425.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybyła Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 130-139  szczegóły 
426.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybyła Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 223-228 (omówienie poszczególnych rozpraw zawartch w tomie...) szczegóły 
427.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczuk Urszula: Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 218-224  szczegóły 
428.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paczoska Ewa: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 216-221  szczegóły 
429.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyszka Adam: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 213-219  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
430.artykuł: Martuszewska Anna: Kłopoty z realizmem (nie tylko pozytywistycznym). Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 143-156 (przegląd problemów zw. z pojęciem realizmu w literaturze...) szczegóły 
431.artykuł: Olkusz Wiesław: Orientalizm w poezji doby pozytywizmu. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 17-59  szczegóły 
432.artykuł: Sobieraj Tomasz: Motyw następstwa i konfliktu pokoleń w polskiej prozie XIX wieku. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 93-105  szczegóły 
433.artykuł: Tomkowski Jan: Odkrycie wielowymiarowego uniwersum. Z dziejów polskiej myśli pozytywistycznej (Panu Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi). Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 34-58  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
434.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głowala Wojciech: Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 298-304  szczegóły 
435.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 214-221  szczegóły 
436.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 242-251  szczegóły 
437.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pąkciński Marek: Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 205-210  szczegóły 
438.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowska Katarzyna: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 248-251  szczegóły 
439.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowski Tomasz: Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 198-208  szczegóły 
440.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gutowski Wojciech: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 202-207  szczegóły 
441.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fedorowicz Irena: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 185-193  szczegóły 
442.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciejewska Irena: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 236-240  szczegóły 
443.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matuszek Gabriela: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 186-190  szczegóły 
444.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Igliński Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 217-229  szczegóły 
445.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nycz Ryszard: Pamiętnik Literacki 1998 nr 3 s. 215-218  szczegóły 
446.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koc Barbara: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 200-203  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
447.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Od potworów do znaków pustych (Z dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 73-121  szczegóły 
448.artykuł: Głowiński Michał: Trzy młodopolskie manifesty literackie. Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 87-104 (nt. manifestów: "Confiteor" Stanisława Przybyszewskiego, "My młodzi" S...) szczegóły 
449.artykuł: Markiewicz Henryk: Młoda Polska a dziedzictwo pozytywizmu. Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 59-86 (rozszerzona wersja referatu wygłoszonego na sesji naukowej "Stulecie M...) szczegóły 
450.artykuł: Nycz Ryszard: Język modernizmu: doświadczenie wyobcowania. Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 205-220  szczegóły 
451.artykuł: Stępnik Krzysztof: Metafory rewolucji w literaturze polskiej lat 1905-1914. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 59-82  szczegóły 
452.artykuł: Trześniowski Dariusz: "A trwanie twoje jest, jak śmierć, na zawsze - coraz straszniejsze i krwawsze...". Modernistyczny wizerunek Salome. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 7-31 (dot. wizerunków Salome w literaturze Młodej Polski (u twórców: Jan Kas...) szczegóły 
453.artykuł: Zawadzki Andrzej: Gatunki nowoczesnego pisarstwa filozoficznego: dialog i portret. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 39-62 (dot. m.in. pism Stanisława Brzozowskiego, Bolesława Micińskiego, Walte...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
454.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 157-168  szczegóły 
recenzja: Kłosińska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 157-168  szczegóły 
455.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ossowski Jerzy S.: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 193-218  szczegóły 
456.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Owczarz Ewa, Smulski Jerzy: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 207-214  szczegóły 
457.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudkowska Magdalena: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 199-206  szczegóły 
458.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Margański Janusz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 229-237  szczegóły 
459.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Święch Jerzy: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 240-248  szczegóły 
460.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tański Paweł: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 254-257  szczegóły 
461.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 192-198  szczegóły 
462.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 192-198  szczegóły 
463.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Adam: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 215-218  szczegóły 
464.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sawicka Jadwiga: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 203-208  szczegóły 
465.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
466.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leociak Jacek: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 144-153  szczegóły 
467.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 233-238  szczegóły 
468.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołuński MIrosław: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 211-217  szczegóły 
469.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomasik Wojciech: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 238-242  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
470.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Od potworów do znaków pustych (Z dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 73-121  szczegóły 
471.artykuł: Michalski Maciej: Parabola filozoficzna w prozie polskiej XX wieku. Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 103-124 (dot. parabolicznego charakteru utworów autorów: Leszek Kołakowski "Baj...) szczegóły 
472.artykuł: Rybicka Elżbieta: Labirynt: temat i model konstrukcyjny. Od Berenta do młodej prozy. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 67-90 (m.in. Wacław Berent: Ozimina, Tadeusz Konwicki: Wniebowstąpienie, Janu...) szczegóły 
473.artykuł: Sadlik Magdalena: Skamandryckie zmagania ze spuścizną literacką Wyspiańskiego. Lechoń - Słonimski - Wierzyński. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 65-81  szczegóły 
474.artykuł: Skórczewski Dariusz: Czy krytyka literacka jest sztuką? Wokół jednego z międzywojennych sporów o granice krytyki. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 45-73  szczegóły 
475.artykuł: Ukrainiec-Michałek Switłana: Dyskusje literackie we Lwowie - sezon 1930/31. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 171-183 (dot. głównego nurtu dyskusji w środowisku literackim dot. zagadnień dr...) szczegóły 
476.artykuł: Warzecha Izabela: Motywy Mickiewiczowskie w międzywojennej poezji wileńskiej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 115-133  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
477.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Winklowa Barbara: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 210-213  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
478.artykuł: Wat Aleksander: Polscy pisarze radzieccy. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 231-235 (tł. z: Literaturnaja Gazeta 1939 nr 67; w artykule Mieczysława ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
479.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sienkiewicz Barbara: Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 219-227  szczegóły 
480.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 172-176  szczegóły 
481.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudkowska Magdalena: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 199-206  szczegóły 
482.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Adam: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 215-218  szczegóły 
483.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziadek Adam: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 242-248  szczegóły 
484.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wołowiec Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 163-172  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
485.artykuł: Tomasik Wojciech: Aparat bezpieczeństwa w literaturze polskiej okresu socrealizmu. Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 73-85  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
486.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 224-229  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
487.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 179-185  szczegóły 
488.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hryń Izabela: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 208-213  szczegóły 
489.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tański Paweł: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 254-257  szczegóły 
490.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rodak Paweł: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 201-206  szczegóły 
491.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobieska Anna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 239-245  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 236-239  szczegóły 
492.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stankowska Agata: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 209-215  szczegóły 
493.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kluba Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 245-254  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
494.artykuł: Dziadek Adam: Obraz jako interpretant. Na przykładzie polskiej poezji współczesnej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 127-148 (dot. wierszy Zbigniewa Herberta, Aleksandra Wata, Stanisława Grochowia...) szczegóły 
495.artykuł: Stala Marian: Polkowski, Machej, Świetlicki, Tekieli.... Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 46-62  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
496.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łebkowska Anna: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 242-246  szczegóły 
497.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 237-242  szczegóły 
498.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 219-226  szczegóły 
recenzja: Wołk Marcin: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 213-219  szczegóły 
499.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 213-219  szczegóły 
500.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czermińska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 190-194  szczegóły 
501.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wołk Marcin: Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 208-215  szczegóły 
502.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walińska Marzena: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 263-271  szczegóły 
503.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Bogumiła: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 254-267  szczegóły 
504.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołuński MIrosław: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 211-217  szczegóły 
505.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grochowski Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 233-238  szczegóły 
506.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wysłouch Seweryna: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 223-228  szczegóły 
507.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomasik Wojciech: Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 363-369  szczegóły 
508.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 230-234  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
509.artykuł: Brzóstowicz Monika: "W sześcioletnim planie trzeba szczęśliwych rodzin". O wizerunku rodziny w prozie realizmu socjalistycznego. Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 45-68  szczegóły 
510.artykuł: Galant Jan: Młoda proza polska lat siedemdziesiątych wobec narracji klasycznej. Łoziński - Schubert - Anderman. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 95-115  szczegóły 
511.artykuł: Kaniewska Bogumiła: O sposobach i funkcjach mityzacji (Nowak - Myśliwski - Redliński). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 91-113  szczegóły 
512.artykuł: Michalski Maciej: Parabola filozoficzna w prozie polskiej XX wieku. Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 103-124 (dot. parabolicznego charakteru utworów autorów: Leszek Kołakowski "Baj...) szczegóły 
513.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Mitologizacje. O związkach intertekstualnych z mitologią w powieści polskiej po 1956 roku. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 83-104 (na przykładzie powieści: Sławomir Sierecki: Skaliste gniazdo Taurów; J...) szczegóły 
514.artykuł: Owczarek Bogdan: Współczesna polska niefabularna proza powieściowa (Próba opisu). Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 61-82 (m.in. dotyczy twórczości pisarzy: Jacek Bocheński, Leopold Buczkowski,...) szczegóły 
515.artykuł: Rybicka Elżbieta: Labirynt: temat i model konstrukcyjny. Od Berenta do młodej prozy. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 67-90 (m.in. Wacław Berent: Ozimina, Tadeusz Konwicki: Wniebowstąpienie, Janu...) szczegóły 
516.artykuł: Smulski Jerzy: Autobiografizm jako postawa i jako strategia artystyczna (Na materiale współczesnej prozy polskiej). Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 83-101  szczegóły 
517.artykuł: Świetlik-Oszubska Aleksandra: "Mowa to więcej niż krew". Przemoc a perswazja socrealistyczna. Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 49-62 (w powieściach socrealistycznych 1949-1955...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
518.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hryń Izabela: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 208-213  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
519.artykuł: Stala Marian: Polkowski, Machej, Świetlicki, Tekieli.... Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 46-62  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
520.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walińska Marzena: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 263-271  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
521.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maresch Eugenia: Rozstrzygnięcie konkursu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 241 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
522.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Do redakcji Pamiętnika Literackiego. Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 279 (przeprosiny za wykorzystanie przy opracowywaniu biogramów do słownika ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
523.artykuł: Hombek Danuta: Nad bibliografią Tadeusza Podleckiego. W kręgu domniemań i hipotez. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 153-169 (m.in. o bibliografii: Seriarz Projektów do Prawa oraz bibliografiach o...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
524.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witczak Włodzimierz: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 235-240  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
525.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fedorowicz Irena: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 219-224  szczegóły 
526.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łossowska Irena: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 367-370  szczegóły 
527.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Aleksandrowska Elżbieta: Czy Stanisław Szymański publikował w "Monitorze"? Z warsztatu bibliografa "Monitora" (9). Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 126-134  szczegóły 
artykuł: Aleksandrowska Elżbieta: Na tropie autorstwa króla [Stanisława Augusta Poniatowskiego] w "Monitorze". Z warsztatu bibliografa "Monitora" (8). Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 184-196  szczegóły 
artykuł: Aleksandrowska Elżbieta: O "sławnym poecie" Melchiorze Starzeńskim i nieznanej jego twórczości. Z warsztatu bibliografa "Monitora". (Pamięci Romana Sobola). Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 171-194  szczegóły 
artykuł: Aleksandrowska Elżbieta: Problemy monitorowego autorstwa Krasickiego. Z warsztatu bibliografa "Monitora" (11). Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 153-166  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
528.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głowiński Michał: Jadwiga Flasińska (19 marca 1920 - 4 lutego 1991). Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 257-259 (wspomn. pośm. o redaktorce działu przekładów pisma...) szczegóły 
artykuł: Głowiński Michał: Pożegnanie. Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 175-178 (nt. historii działu przekładów Pamiętnika Literackiego z okazji...) szczegóły 
529.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakiel Edward: Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 217-219 (rec. tomu 12/13 (1994-1995) wyd. 1996...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
530.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dernałowicz Maria: Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 255-257 (omów. t. 1 z 1991 r....) szczegóły 
531.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 341-349  szczegóły 
recenzja: Niewiadomski Andrzej: Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 341-349  szczegóły 
532.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 209-216  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Izrael (kontakty z zagranicą)
533.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prokop-Janiec Eugenia: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 204-209  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
534.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sielicki Franciszek: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 303-307  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
535.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michułka Dorota: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 217-225  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
536.artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: Ze studiów nad literaturą ludową. Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 169-192 (rozprawa z 1939 roku; odnalazł, z rękopisu odczytał i oprac. Adam Fita...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
537.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieński Marcin: Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 199-204  szczegóły 
538.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyńska-Daca Jadwiga Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 209-214  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
539.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brodzka-Wald Alina: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 203-204  szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 198-203  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
540.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieński Marcin: Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 199-204  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
541.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kublik Andrzej: Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 280-283  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
542.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Mitologizacje. O związkach intertekstualnych z mitologią w powieści polskiej po 1956 roku. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 83-104 (na przykładzie powieści: Sławomir Sierecki: Skaliste gniazdo Taurów; J...) szczegóły 
543.artykuł: Święcki Cezary K.: Mityczni bogowie natury w literaturze staropolskiej. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 193-209  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Baśniowość, fantastyka, tematyka legendarna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
544.artykuł: Kroczak Jerzy: Cudowność i prognostyki w polskich pamiętnikach XVII wieku. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 115-130  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
545.artykuł: Stala Marian: Między "zamkiem duszy" a "domkiem mego ciała" (Doświadczenie ciała i cielesności jako problem i temat poezji młodopolskiej). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 3-36  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Droga (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
546.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Drogi życia i drogi poznania. Alegoryczne wizje wędrówki w literaturze dawnej. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 3-28 (dot. literatury staropolskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
547.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michułka Dorota: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 217-225  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dzieła plastyczne, muzyka, taniec, teatr (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
548.artykuł: Zawadzki Andrzej: Mimika i mimetyka, czyli o naśladowaniu inaczej: mim i pantomima w nowoczesnej świadomości literackiej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 109-126 (dot. przedstawień mimiki, pantomimy i tańca w liryce modernistycznej C...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Galicja (tematy, motywy)
549.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nasiłowska Anna: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 339-342  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Grzech, wina (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
550.artykuł: Goliński Janusz K.: Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 69-86 (dot. motywu grzechów głównych (śmiertelnych) w literaturze staropolski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Handel, finanse, pieniądze (tematy, motywy)
551.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zwolińska Barbara: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 219-230  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
552.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kloch Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 190-194  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
553.artykuł: Stępnik Krzysztof: Opowiadania o Legionach. (1914-1917). Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 55-73  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
554.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 230-237  szczegóły 
polemika: Dziechcińska Hanna: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 267-268 (dot. przekształceń treści i sformułowań z recenzowanej książki...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
555.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Uwarunkowania kulturowe literackiego obrazu kobiet w polskiej i szwedzkiej prozie o tematyce wiejskiej z pierwszej połowy XX wieku. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 59-70  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
556.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 141-144  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
557.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarzębowski Zbigniew: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 230-237  szczegóły 
558.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarzębowski Zbigniew: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 230-237  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Łowiectwo, myślistwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
559.artykuł: Dynak Władysław: Łowiectwo w poezji polskiej. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 3-22 (XVI - XX w....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Marzenia, sen, tematyka oniryczna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
560.artykuł: Mazur Aneta: Tematy oniryczne w literaturze polskiej po roku 1863 (Przegląd problematyki na wybranych przykładach). Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 25-53 (na przykł. lit. pozytywizmu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
561.artykuł: Gutowski Wojciech: Hedonizm młodopolskiej erotyki. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 94-118  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Morze, ludzie morza (tematy, motywy)
562.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goliński Janusz K.: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 193-199  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Niebo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
563.artykuł: Sawicka Jolanta: Symbolika lunarna w średniowiecznej poezji liturgicznej. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 5-35  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
564.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 161-166  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
565.artykuł: Korniłłowicz Norbert: Narcyz i narcyzm w poezji staropolskiej. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 57-68  szczegóły 
566.artykuł: Trześniowski Dariusz: "A trwanie twoje jest, jak śmierć, na zawsze - coraz straszniejsze i krwawsze...". Modernistyczny wizerunek Salome. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 7-31 (dot. wizerunków Salome w literaturze Młodej Polski (u twórców: Jan Kas...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
567.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zakrzewski Bogdan: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 119-121  szczegóły 
568.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kloch Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 190-194  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
569.artykuł: Dybek Dariusz: Z kart kronik do żywotów świętych - Borys i Gleb w literaturze staropolskiej. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 5-16  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
570.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stala Marian: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 211-221  szczegóły 
571.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goliński Janusz K.: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 187-193  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
572.artykuł: Matywiecki Piotr: O kościele bez Boga (Pamięci Marii Knothe). Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 5-33 (historia i prehistoria powiedzenia Adama Mickiewicza "kościół bez Boga...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Rodzina, rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, dziadkowie (tematy, motywy)
573.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaxa-Rożen Hanna: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 204-209  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
574.artykuł: Sobieraj Tomasz: Motyw następstwa i konfliktu pokoleń w polskiej prozie XIX wieku. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 93-105  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ruiny (tematy, motywy)
575.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łuczkowski Tomasz: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 221-223  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Starość (tematy, motywy)
576.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 143-151  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
577.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Włodarski Maciej: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 299-303  szczegóły 
578.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślękowa Ludwika: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 170-172  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
579.artykuł: Gutowski Wojciech: Miłość śmierci i energia rozkładu (O młodopolskiej wyobraźni nekrofilskiej). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 37-71  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Władza, władca (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
580.artykuł: Pfeiffer Bogusław: "Staropolski krój" i tron królewski. Wizerunek panującego w XVII-wiecznej ikonografii i poezji politycznej. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 87-104  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
581.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smulski Jerzy: Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 242-246  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
582.artykuł: Inglot Mieczysław: Spór o wrzesień w poezji polskiej lat 1939-1941 we Lwowie. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 205-240  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zdrada (tematy, motywy)
583.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobrowolska Danuta: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 145-149  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zmysły (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
584.artykuł: Teleżyńska Ewa: Czerwień i błękit w liryce Norwida, Mickiewicza i Słowackiego. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 159-170  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zwierzęta (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
585.artykuł: Sienkiewicz Barbara: O wielorybie (Szkic filozoologiczny). Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 51-75 (wieloryb w poezji polskiej, m.in. w twórczości Zbigniewa Herberta, Cze...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
586.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leociak Jacek: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 144-153  szczegóły 
587.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brodzka-Wald Alina: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 203-204  szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 198-203  szczegóły 
588.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 248-254  szczegóły 
589.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leociak Jacek: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 144-153  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
590.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szałagan Alicja: Książki biograficzne poświęcone pisarzom XX wieku w serii "A to Polska właśnie" Wydawnictwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 255-263 (rec. książek poświęconych pisarzom XX wieku w serii "A to Polska właśn...) szczegóły 
591.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 392-400 (omów. serii "Biblioteka poezji Młodej Polski" pod red. Marii Podrazy-K...) szczegóły 
592.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Dedykacja]. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 3 (z okazji 175-lecia istnienia wydawnictwa, wraz z życzeniami; podp. red...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I / Instytut Badań Literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
593.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Na 45-lecie Instytutu Badań Literackich. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 wkł. (przemów. wygł. na sesji "Ludzie, lata, prace. 1948-1993" zorg. w 1993 ...) szczegóły 
594.artykuł: Zawiadomienie. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. nlb (o zarejestrowaniu 4 VII 1996 Polskiego Towarzystwa Badań na Wiekiem Os...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
595.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudkowska Magdalena: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 232-247  szczegóły 
596.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piechota Marek: Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 191-198  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
597.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klemm Waldemar: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 213-223  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
598.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarzębowski Zbigniew: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 230-237  szczegóły 
599.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrowcewicz Krzysztof: Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 291-294  szczegóły 
600.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matuszewska Przemysława: Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 218-226  szczegóły 
601.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matuszewska Przemysława: Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 218-226  szczegóły 
602.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rejman Zofia: Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 294-298  szczegóły 
603.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Litwornia Andrzej: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 218-224  szczegóły 
604.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stasiewicz Krystyna: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 218-221  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
605.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goliński Janusz K.: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 187-193  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
606.wiersz: Kwiatek czysty, smutnego serca ucieszenie..... Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 152 (tekst średniowiecznej pieśni maryjnej...) szczegóły 
607.wiersz: Pieśni łysogórskie [z tego cyklu:] Mocne Boskie tajemności.... Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 147-150  szczegóły 
608.wiersz: Pieśni łysogórskie [z tego cyklu:] O, Ciało Boga żywego.... Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 156-157  szczegóły 
609.wiersz: Pieśni łysogórskie [z tego cyklu:] Posłuchajcie, bracia miła.... Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 136-137  szczegóły 
610.wiersz: Pieśni łysogórskie [z tego cyklu:] Radości wam powiadam.... Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 140-143  szczegóły 
611.wiersz: Pieśni łysogórskie [z tego cyklu:] Zdrowaś, Krolewno wyborna.... Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 153  szczegóły 
612.wiersz: Zdrow bądź, Krolu anielski.... Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 5 (tekst kolędy z XV w....) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
613.artykuł: Zimek Katarzyna: Miłość cienia. Interpretacja mitu o Narcyzie w erotyku "Do Kasie" z rękopisu Zamoyskich. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 5-26  szczegóły 
614.artykuł: Czyż Antoni: "Zdrow bądź, Krolu anielski" - najdawniejsza kolęda polska. Pamiętnik Literacki 1996 nr 1 s. 5-17 (z tekstem kolędy...) szczegóły 
615.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hryniewicz Wacław: O dogmatycznej treści "Bogurodzicy". Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 164-166  szczegóły 
artykuł: Mazurkiewicz Roman: Wokół "spuści nam" pieśni "Bogurodzica". Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 139-161  szczegóły 
artykuł: Napiórkowski Stanisław Celestyn: "Spuści nam" - teologiczno-krytyczne uwagi o interpretacji Birkenmajera. Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 161-164  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: Niemieckie XIX-wieczne tłumaczenie "Bogurodzicy". Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 171-176 (dot. tłumaczenia Franza Hiplera...) szczegóły 
616.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miszalska Jadwiga: Anonimowy przekład polski "Creditdeo" Giovan Battisty Manziniego. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 111-127  szczegóły 
617.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mazurkiewicz Roman: Matka Boska Kwietna. O średniowiecznej pieśni maryjnej "Kwiatek czysty, smutnego serca ucieszenie...". Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 149-164 (z tekstem pieśni...) szczegóły 
618.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stępień Paweł: "Lament świętokrzyski" w świetle tradycji teologicznej. Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 69-94  szczegóły 
619.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Elżanowska Małgorzata: "Pieśni łysogórskie". Prolegomena filologiczne. Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 131-159 (z tekstami pieśni...) szczegóły 
620.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prejs Marek: "Pochwała piersi" i problem rokoka na przełomie XVII i XVIII wieku. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 191-200  szczegóły 
621.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtowicz Witold: Marchołt i mnemonika wieków średnich. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 35-55 (utwór jako parodia średniowiecznych tekstów mnemonicznych, służących p...) szczegóły 
622.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michałowska Teresa: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 3-26  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu oświecenia (utwory anonimowe i ulotne)
623.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dynak Władysław: "Pojedziemy na łów" (W kręgu słowiańskich kolęd noworocznych). Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 205-231  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
624.wiersz: Pieśń Aleksandra Krajewskiego (Może w tym kraju wygnania...). Pamiętnik Literacki 1990 1 172 (aut.: Aleksander Krajewski; pieśń zesłańca syberyjskiego; druk. w art....) szczegóły 
625.wiersz: Pieśń imieninowa dla Kaspra Maszkowskiego (Śpiewajmy wesoło!...). Pamiętnik Literacki 1990 1 167-170 (toast imieninowy zesłańców syberyjskich z 1847; słowa: Aleksander Kraj...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
626.proza: Mieczysława Chwaliboga list "z domu umarłych". Pamiętnik Literacki 1991 nr 2 s. 213-235 (list zesłańca Mieczysława Chwaliboga z Tobolska do siostry w kraju z 1...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
627.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dabert Dobrochna: Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 231-239  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Asnyk Adam
628.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybyła Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 251-262  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
629.artykuł: Bobrowska Barbara: Ziarno i nić Ariadny - dwa symbole wyjścia z labiryntu historii w kryptopatriotycznych utworach Adama Asnyka i Marii Konopnickiej. Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 75-90  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baka Józef
630.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczęsny Stanisław: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 239-245  szczegóły 
  Barańczak Stanisław
631.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kandziora Jerzy: Między wyobraźnią traumatyczną a geometryczną. Filozoficzne przestrzenie "Chirurgicznej precyzji" Stanisława Barańczaka. I. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 125-155  szczegóły 
artykuł: Kandziora Jerzy: Między wyobraźnią traumatyczną i geometryczną. Filozoficzne przestrzenie "Chirurgicznej precyzji". II. Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 125-150  szczegóły 
632.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hejmej Andrzej: Słuchać i czytać: dwa źródła jednej strategii interpretacyjnej. "Podróż zimowa" Stanisława Barańczaka. Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 67-94  szczegóły 
  Bartoszewicz Antonina
    zgon (alfabet autorów)
633.zgon: Kasjan Jan Mirosław: Antonina Bartoszewicz (6 grudnia 1924 - 11 grudnia 1992). Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 241-244 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Bartoszyński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
634.artykuł: [Dedykowane Kazimierzowi Bartoszyńskiemu:] Pamiętnik Literacki. Wrocław. R. 82: 1991, z. 4. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 3  szczegóły 
  Beniowski Maurycy August
635.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyc Elżbieta: Literackie dzieje Beniowskiego (Na marginesie książki Edwarda Kajdańskiego "Tajemnica Beniowskiego"). Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 173-186  szczegóły 
  Berent Wacław
636.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopciński Jacek: Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 304-308  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
637.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Jak są zrobione cytaty ("Opowieści biograficzne" Wacława Berenta). Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 3-38 (nt. pow. "Nurt", "Diogenes w kontuszu" i "Zmierzch wodzów"...) szczegóły 
638.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaluta Izabella: "ONA - sztuka". Funkcje postaci kobiecych w "Próchnie" Wacława Berenta. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 36-61  szczegóły 
artykuł: Popiel Magdalena: Retoryka zła w "Próchnie" Wacława Berenta. Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 3-34  szczegóły 
639.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Okulicz-Kozaryn Radosław: "Żywe kamienie" Berenta: źródła i ujścia europejskości. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 75-90  szczegóły 
  Białoszewski Miron
640.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michałowski Piotr: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 215-229  szczegóły 
641.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michałowski Piotr: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 215-229  szczegóły 
642.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michałowski Piotr: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 215-229  szczegóły 
643.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopciński Jacek: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 158-163  szczegóły 
644.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyskiel Wojciech: Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 355-362  szczegóły 
645.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michałowski Piotr: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 215-229  szczegóły 
646.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukaszuk-Piekara Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 207-213  szczegóły 
647.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michałowski Piotr: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 215-229  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
648.artykuł: Fazan Jarosław: Teatr i kontemplacja. Rekonstrukcja poezji po katastrofie. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 127-142 (twórczość poetycka i teatralna...) szczegóły 
649.artykuł: Jajdelski Wojciech: Symbolika czystości i brudu w twórczosci szpitalnej Mirona Białoszewskiego. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 95-106  szczegóły 
650.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Białoszewskiego obroty rzeczy i języka. Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 103-123  szczegóły 
651.artykuł: Werner Mateusz: Jak można dziś mówić o poezji Mirona Białoszewskiego. Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 63-91  szczegóły 
652.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kopciński Jacek: Od ballady do oratorium. Miron Białoszewski: "Osmędeusze". Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 67-95  szczegóły 
653.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grochowski Grzegorz: "Którędy wyjść ze słowa?" "Transy" Mirona Białoszewskiego a poetyka monologu wewnętrznego. Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 113-132  szczegóły 
  Bielawski Józef (1739-1809)
    wiersze (alfabet tytułów)
654.wiersz: Bielawski Józef (1739-1809): Portrait de la Princesse = Portret Księżnej. Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 184-185 (tekst oryginału oraz przekład na język polski...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
655.proza: Bielawski Józef (1739-1809): Tres-benignes remonstrances aux auteurs du Journal de Paris. Par M. de Bielawski gentilhomme polonais = Arcygrzeczne przestrogi dla redaktorów "Journal de Paris" przez pana Bielawskiego, polskiego szlachcica. Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 177- 184 (tekst orginału i przekładu na język polski; z komentarzem: Maciej Zach...) szczegóły 
656.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zachmacz Zdzisław Maciej: Józefa Bielawskiego "Arcygrzeczne przestrogi dla redaktorów Journal de Paris". Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 167-185  szczegóły 
  Bielowski August
    listy (alfabet tytułów)
657.listy: Bielowski August: [List]. Pamiętnik Literacki 1991 nr 3 s. 178 (do Wiktora Baworowskiego (z 1871) w sprawie sprzedaży adresatowi pamią...) szczegóły 
  Bielski Marcin
658.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zagożdżon Joanna: Rola motywów onirycznych w "Śnie majowym" Marcina Bielskiego. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 59-67  szczegóły 
  Bieńkowski Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
659.artykuł: Starkowska Agata: Przedustawny porządek wyobraźni Zbigniewa Bieńkowskiego. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 35-59 (o poezji Z. Bieńkowskiego...) szczegóły 
  Biernat z Lublina *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
660.artykuł: Pietrzyk Zdzisław, Tatarzyński Ryszard: Nieznany inkunabuł z biblioteki Biernata z Lublina. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 145-147 (dot. dzieła Roberta Caracciolusa: Sermones quadragesimales de peccatis...) szczegóły 
  Bobińska Helena
661.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obremski Krzysztof: "Inżynier dusz ludzkich" w muzeum literatury dawnej. Nad książką Heleny Bobińskiej "Soso". Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 133-164 (dot. perswazyjnego potencjału form z literatury dawnej w utworze kszta...) szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
662.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Rozstanie z formą. O "Fragmentach z notatnika" i "Fragmentach wspomnień" Andrzeja Bobkowskiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 105-124  szczegóły 
663.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Rozstanie z formą. O "Fragmentach z notatnika" i "Fragmentach wspomnień" Andrzeja Bobkowskiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 105-124  szczegóły 
  Boguszewska Helena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
664.artykuł: Kraskowska Ewa: Świat według Boguszewskiej i po kobiecemu. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 91-105  szczegóły 
  Borowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
665.artykuł: Buryła Sławomir: Na antypodach tradycji literackiej. Wokół "sprawy Borowskiego". Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 99-123 (m.in główne fazy dyskusji toczącej się wokół odmiennego od tradycji li...) szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
666.artykuł: Domagalski Jerzy: Boy wobec Prousta. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 152-168  szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    listy (alfabet tytułów)
667.listy: Brandstaetter Roman: Listy Romana Brandstaettera do Jana Wiktora z lat 1927-1967. Pamiętnik Literacki 1991 nr 1 s. 167-218 (49 listów z lat 1927, 1938, 1946-1958, 1960-1965, 1967; ze wstępem edy...) szczegóły 
668.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mazan Alicja: Słowo i tekst w kulturze sakralnej. Na materiale "Jezusa z Nazarethu" Romana Brandstaettera. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 147-159  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
669.artykuł: Wołk Marcin: Autointertekstualność i pierwsza osoba. Przypadek "Nierzeczywistości" i "Ronada" Kazimierza Brandysa. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 107-131  szczegóły 
670.artykuł: Wysłouch Seweryna: Od socjologii do etyki (O twórczości Kazimierza Brandysa). Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 119-138  szczegóły 
671.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kandziora Jerzy: Retoryka "Miesięcy" K. Brandysa. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 101-135  szczegóły 
  Brodziński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
672.artykuł: Biliński Krzysztof: Nieznana notatka Kazimierza Brodzińskiego. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 153-154 (tekst notatki domniemananego autorstwa K. Brodzińskiego nt. twórczości...) szczegóły 
673.artykuł: Kloch Zbigniew: K. Brodzińskiego o samogłoskach i kobietach. Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 183-204 ([poglądy K.B. na język]...) szczegóły 
  Brodzka Alina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
674.artykuł: [Dedykowane Alinie Brodzkiej-Wald:] Pamiętnik Literacki. Wrocław. R. 91: 2000, z. 1. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 3  szczegóły 
  Broniewski Władysław
    listy (alfabet tytułów)
675.listy: Broniewski Władysław: Korespondencja Broniewskiego z córką. 1941-1945. Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 147-174 (m.in. 14 listów do córki Joanny Broniewskiej z 1941-1945; wyd., przypi...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
676.artykuł: Dan Aleksander: Poeta proletariatu. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 229-230 (przedr. z:Czerwony Sztandar (Lwów) 1919 nr 54; w art.: Mieczysł...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
677.korespondencja: Broniewska Joanna: Korespondencja Broniewskiego z córką. 1941-1945. Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 147-174 (m.in. 4 listy do Władysława Broniewskiego z 1941, 1943, 1944; wyd., pr...) szczegóły 
  Brzozowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
678.artykuł: Syska-Lamparska Rena A.: Brzozowski i [Giambattista] Vico. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 53-83  szczegóły 
679.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głowiński Michał: Wielka parataksa. O budowie dyskursu w "Legendzie Młodej Polski" Stanisława Brzozowskiego. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 43-70  szczegóły 
  Buczkowski Leopold
680.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wysłouch Seweryna: Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 336-341  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
681.artykuł: Buryła Sławomir: Poza konwencją. Poszukiwania artystyczne w prozie Leopolda Buczkowskiego. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 71-93  szczegóły 
  Bukowski Andrzej
    zgon (alfabet autorów)
682.zgon: Data Jan: Andrzej Bukowski (30 listopada 1911 - 14 lutego 1997). Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 233-238 (wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Bursa Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
683.artykuł: Rewers Ewa: Wartościowanie peryferyjnych obszarów mowy w "czarnej poezji" Andrzeja Bursy. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 136-149  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielowski Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
684.artykuł: Makowski Adam: Funkcje streszczeń w dyskursie krytycznym Piotra Chmielowskiego. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 15-30  szczegóły 
  Czachowski Kazimierz
    listy (alfabet tytułów)
685.listy: Czachowski Kazimierz: List Kazimierza Czachowskiego do Stanisława Ignacego Witkiewicza. Pamiętnik Literacki 1992 nr 1 s. 148-149 (z 1927; podał do druku Janusz Degler w aneksie do swojej publikacji "L...) szczegóły 
  Czajkowski Michał
686.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwapiszewski Marek: Powieść historyczna z tezą. O "Wernyhorze" Michała Czajkowskiego. Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 3-11  szczegóły 
  Czapski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
687.artykuł: Jurek Marcin A.: "Nie wybiegać poza wspomnienie." O funkcjonalności retrospekcji w szkicach Józefa Czapskiego. Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 91-102  szczegóły 
  Czartoryska Izabela
688.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nalepa Marek: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 181-189  szczegóły 
  Czechowicz Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
689.artykuł: Grochowski Grzegorz: "Eros i Psyche". Dyskurs miłosny Czechowicza. Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 113-129  szczegóły 
  Czuchnowski Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
690.artykuł: Ligęza Wojciech: Uczta instynktów i lekcja historii. O twórczości Mariana Czuchnowskiego. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 86-104  szczegóły 
691.artykuł: Tański Paweł: "Wygnaniec ptaków" w Londynie. Emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 161-178  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
692.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klaman Justyna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 218-222  szczegóły 
  Dembołęcki Wojciech
693.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sztyber Radosław: Zróżnicowanie gatunkowe "Przewag elearów polskich" Wojciech Dembołęckiego. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 109-122  szczegóły 
  Dłuska Maria
    zgon (alfabet autorów)
694.zgon: Pszczołowska Lucylla: Maria Dłuska (24 marca 1900 - 31 marca 1992). Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 246-253 (zmarła: 31 III 1992; wspomn. pośmiertne...) szczegóły 
  Dmochowski Franciszek Ksawery
695.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: "Piórowa wojna". O poetyce i retoryce sporu: wokół "Zakusu nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiej". Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 123-137  szczegóły 
  Drużbacka Elżbieta
696.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Elżanowska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 183-188  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
697.artykuł: Stasiewicz Krystyna: Źródła i materiały do biografii Elżbiety Drużbackiej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 173-182  szczegóły 
  Dygasiński Adolf
698.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grochowski Grzegorz: "Gody życia" Adolfa Dygasińskiego: od naturalizmu do młodopolskiej ornamentyki. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 17-35  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Ehrenberg Gustaw
    wiersze (alfabet tytułów)
699.wiersz: Ehrenberg Gustaw: Powrót Larsa (Ballada) (Już północ dawno...). Pamiętnik Literacki 1990 1 170-172 (podała do druku Wiktoria Śliwowska w art. "Materiały do historii zesła...) szczegóły 
  Eustachiewiczowa Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
700.artykuł: Ślękowa Ludwika: Maria Eustachiewiczowa (27 września 1930 - 14 maja 1990). Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 309-313 (sylwetka badaczki...) szczegóły 
  Eysymont Marcin
701.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogdziewicz Henryk: Dwie odmiany liryki osobistej w utworach pijarów doby oświecenia. Marcina Eysymonta "Job z gruntu nieszczęśliwy" i Piotra Celestyna Tyszyńskiego "Duma w starości". Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 95-116  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Filipowicz Kornel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
702.artykuł: Jelonek Zbigniew: O wybranych odmianach gatunkowych prozy Kornela Filipowicza. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 75-96  szczegóły 
  Florczak Zofia
    zgon (alfabet autorów)
703.zgon: Dobrzyńska Teresa: Zofia Florczak (14 sierpnia 1912 - 5 grudnia 1996). Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 229-231 (zmarła: 5 XII 1996; wspomnienie pośmiertne z fot....) szczegóły 
  Floryan Władysław Leopold
    zgon (alfabet autorów)
704.zgon: Bednarek Bogusław: Władysław Floryan (16 października 1907 - 2 marca 1991). Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 260-268 (zmarł: 2 III 1991...) szczegóły 
  Fredro Aleksander
705.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skibińska Elżbieta: Fredro po francusku. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 153-161  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
706.artykuł: Fredroviana w pamiętniku prawnuczki. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 154-185 (edycja fragmentów pamiętnika S.M. Krysty niepokalanki (Zofii Szembeków...) szczegóły 
707.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Świat Fredrowskich jednoaktówek. Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 27-51  szczegóły 
708.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Tajemniczy tłumacz Aleksandra Fredry - A. S-n. Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 181-190  szczegóły 
709.artykuł: Ursel Marian: Powinowactwa artystyczne wierszy Aleksandra Fredry. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 5-44  szczegóły 
710.artykuł: Ursel Marian: Teatralizacja działań postaci w komediach Fredry. Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 52-82  szczegóły 
711.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Fredrowskie Jatwięgi i "Lubienie". Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 3-26 (biogr. i twórczość Aleksandra Fredry w okresie do ślubu z Zofią z Jabł...) szczegóły 
712.artykuł: Zofia Szembekówna o losach archiwaliów fredrowskich. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 157-162 (edycja opracowania (tzw. "referatu") S.M. Krysty niepokalanki (Zofii S...) szczegóły 
713.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Markiewicz Henryk: Lekcje "Pana Jowialskiego". Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 153-166 (rozbieżności w interpretacji komedii...) szczegóły 
714.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zakrzewski Bogdan: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 87-117  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
715.kult: Zakrzewski Bogdan: Historia grobu Fredry. Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 197-224 (z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gajcy Tadeusz
716.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzozowski Jacek: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 226-233  szczegóły 
717.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzozowski Jacek: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 226-233  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
718.artykuł: Bereś Stanisław: "Niewymierne" wiersze T. Gajcego. Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 72-104  szczegóły 
  Gałka Andrzej
719.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biliński Krzysztof: Biblijne konteksty "Pieśni o Wiklefie" Jędrzeja Gałki z Dobczyna. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 139-144  szczegóły 
  Garbaczowska Janina
    zgon (alfabet autorów)
720.zgon: Święch Jerzy: Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 381-386  szczegóły 
  Garczyński Stefan (1805-1833)
721.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Strzyżewski Mirosław: O mickiewiczowskiej nobilitacji poematu Stefana Garczyńskiego "Wacława dzieje". Zapomniany krytycznoliteracki aspekt wykładów paryskich Adama Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 27-38  szczegóły 
  Gasztowtt Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
722.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: S[yn] E[migranta], czyli Wacław Gasztowtt jako tłumacz i popularyzator literatury polskiej we Francji. Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 153-162 (skrót referatu "Gasztowttowie. Saga emigracyjna" wygł. na konferencji ...) szczegóły 
  Gawiński Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
723.artykuł: Walińska Marzena: O Janie Gawińskim jako autorze cyklu sielankowego. Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 155-161  szczegóły 
  Gniewisz Franciszek
724.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Goliński Janusz K.: Franciszka Gniewisza "Smutek codzienny życia ludzkiego" (1722). Problemy z autorem i poetyka tekstu. Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 17-32  szczegóły 
  Godebski Cyprian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
725.artykuł: Timofiejew Artur: "Powieści" Cypriana Godebskiego wobec konwencji oświeceniowej. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 133-148 (nt. zapomnianej prozy C. Godebskiego...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
726.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bolecki Włodzimierz: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 179-190  szczegóły 
727.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zweiffel Maciej: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 251-255  szczegóły 
728.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nasiłowska Anna: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 208-211  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
729.artykuł: Głowiński Michał: Gombrowiczowska diatryba. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 63-81 (dot. twórczości eseistycznej...) szczegóły 
730.artykuł: Margański Janusz: Co robić z cytatami u Gombrowicza?. Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 85-109  szczegóły 
731.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Meer Jan Ijsbrand van der: Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 63-82  szczegóły 
732.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Margański Janusz: Między powiastką a filozofią. O "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 125-139  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Andrzej: "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza wobec tradycji powieści pikarejskiej. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 39-58  szczegóły 
733.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fiała Edward: O początkach i perspektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury. Gombrowicz w optyce Freuda i Fromma. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 75-96  szczegóły 
734.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Romantyczne konteksty "Operetki" Witolda Gombrowicza. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 47-58  szczegóły 
735.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kacik Małgorzata: Mit faustyczny w "Pornografii" Witolda Gombrowicza. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 99-115  szczegóły 
736.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Holmgren Beth: O "Rozmowach" Witolda Gombrowicza. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 75-106  szczegóły 
737.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bukowska-Schielmann Miłosława: "Ja, sztuka [...], jestem jak sen". O "Ślubie" Witolda Gombrowicza. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 99-123  szczegóły 
  Goszczyński Seweryn
738.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kurska Anna: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 202-211  szczegóły 
  Górnicki Łukasz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
739.tekst paraliteracki: Górnicki Łukasz: Górniciana. Pamiętnik Literacki 1990 3 163-72 (list do Jana Zamoyskiego (z 1594) i rozliczenie z dochodów starostwa t...) szczegóły 
740.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziechcińska Hanna: Kobieta w "Dworzaninie": Baldassare'a Castiglione, Luisa Milana, Łukasza Górnickiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 69-81  szczegóły 
  Górski Konrad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
741.artykuł: Hutnikiewicz Artur: Konrad Górski (22 kwietnia 1895 - 7 kwietnia 1990). Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 271-275 (sylwetka badacza...) szczegóły 
  Górski Konstanty Marian
    listy (alfabet tytułów)
742.listy: Górski Konstanty: List Konstantego Górskiego do Kazimierza Tetmajera. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 155-156 (do Kazimierza Przerwy Tetmajera (z 1985); oprac. i wstęp: Magdalena Ka...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
743.korespondencja: Tetmajer Kazimierz: [Listy]. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 135-156 (listy od Kazimierza Przerwy Tetmajera (33 z 1894-1905); oprac. i wstęp...) szczegóły 
  Grabowiecki Sebastian
    listy (alfabet tytułów)
744.listy: Grabowiecki Sebastian: Pamiętnik Literacki 1989 3 184-9 (z 1600 r. do J. Zamoyskiego; podała do druku M. Wichowa z koment. "Lis...) szczegóły 
745.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbański Piotr: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 115-119  szczegóły 
746.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbański Piotr: Czy rzeczywiście kwietyzm? O naturze i łasce w "Rymach duchownych" Sebastiana Grabowieckiego. Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 3-24  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
747.artykuł: Łuszczykiewicz Piotr: "Mówić miłość". O erotykach Stanisława Grochowiaka. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 124-137  szczegóły 
  Grochowski Stanisław
748.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Litwornia Andrzej: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 221-230  szczegóły 
749.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Oszczęda Aleksandra: Sztuka literackiej polemiki. "August Jagiełło wzbudzony" Stanisława Grochowskiego. Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 3-13  szczegóły 
  Grzędzielska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
750.artykuł: Misiewicz Janusz: Maria Grzędzielewska (7 grudnia 1906 - 25 maja 2000). Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 247-250 (sylwetka uczonej; art. z okazji zgonu; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
751.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Adam: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 243-247  szczegóły 
752.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Franaszek Andrzej: Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 218-228  szczegóły 
753.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Lidia: Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 239-247  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
754.artykuł: Mikołajczak Małgorzata: Od Orfeusza do Arijona. Pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta. Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 137-151  szczegóły 
755.artykuł: Stankowska Agata: Wyobraźnia Pana Cogito. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 96-111  szczegóły 
756.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zawodniak Mariusz: Niezłomność czy kompromis? Wokół "Szuflady" Zbigniewa Herberta. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 107-118  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
757.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 229-235  szczegóły 
758.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rembowska-Płuciennik Magdalena: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 196-208  szczegóły 
polemika: Morawiec Arkadiusz: Polemika z recenzją książki "Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego". Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 251-256  szczegóły 
759.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sucharski Tadeusz: Z Dostojewskim w Martwym Domu (M. Czermińskiej). Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 65-83 (wpływ lektury "Wspomnienia z domu umarłych" Fiodora Dostojewskiego na ...) szczegóły 
  Hertz Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
760.artykuł: Głowiński Michał: Paweł Hertz (29 października 1918 - 13 maja 2001). Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 245-250 (dot. dorobku naukowego; art. z okazji zgonu; z fot....) szczegóły 
sprostowanie: Głowiński Michał: Sprostowanie. Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 279 (dot. wydania "Portretu Słowackiego"...) szczegóły 
  Hłasko Marek
761.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Adam: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 214-218  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
762.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chlebowski Piotr: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 186-192  szczegóły 
  Irzykowski Karol
763.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głowala Wojciech: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 173-179 (dot. t. 1...) szczegóły 
764.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głowala Wojciech: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 173-179 (dot. t. 2...) szczegóły 
765.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głowala Wojciech: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 173-179 (dot. t. 3...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
766.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Sprawa Irzykowskiego (Przegląd i polemika). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 161-182  szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 411-412  szczegóły 
767.artykuł: Nycz Ryszard: Wynajdywanie porządku. Karola Irzykowskiego koncepcje krytyki i literatury. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 83-98  szczegóły 
768.artykuł: Wiedemann Adam: Konceptualizm literacki Karola Irzykowskiego (Dziennik, wiersze, dramaty). Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 3-27  szczegóły 
769.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Markiewicz Henryk: Nazywanie "bezimiennego dzieła". Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 45-69 (dot. recepcji powieści...) szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
770.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Drewnowski Tadeusz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 206-211  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
771.artykuł: Boniecki Edward: W orszaku Dionizosa (Mit dionizyjski Szymanowskiego i Iwaszkiewicza). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 139-159  szczegóły 
772.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Antyk, wojna i propaganda. O kilku "odach" Jarosława Iwaszkiewicza. Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 73-97  szczegóły 
773.artykuł: Dziadek Adam: Rytm i podmiot w "Oktostychach" i Muzyce wieczorem" Jarosława Iwaszkiewicza. Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 27-66  szczegóły 
774.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kryński Stanisław: W poszukiwaniu samego siebie. Dylematy tożsamości oraz inicjacji artystycznej w powieści Iwaszkiewicza "Księżyc wschodzi". Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 98-119  szczegóły 
775.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalski Mariusz: W poszukiwaniu straconej młodości. "Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza w przekładzie Paula Cazina. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 161-177  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jan z Koszyczek *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
776.artykuł: Korecki Stanisław, Urban Wacław: Muza urzędowa Jana z Koszyczek. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 149-152 (nt. najnowszych badań nad rękopisami łacińskimi z polskimi glosami Jan...) szczegóły 
  Janicki Klemens
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
777.artykuł: Ziemba Kwiryna: Klemens Janicjusz - Jan Kochanowski. Dwie koncepcje elegii neołacińskiej. Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 125-137  szczegóły 
  Jankowski Jerzy Edmund
    zgon (alfabet autorów)
778.zgon: Libera Zdzisław: Edmund Jankowski (16 grudnia 1912 - 26 kwietnia 1991). Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 247-253  szczegóły 
  Jasiński Jakub
779.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zachmacz Zdzisław Maciej: O autorstwie wiersza "Do egzulantów polskich. O stałości". Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 215-228 (hipoteza autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza...) szczegóły 
  Jastrun Mieczysław
    wiersze (alfabet tytułów)
780.wiersz: Jastrun Mieczysław: Wspomnienie. Pamiętnik Literacki 1990 1 237-9  szczegóły 
  Jaworski Roman
781.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopciński Jacek: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 222-226  szczegóły 
782.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopciński Jacek: Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 247-253  szczegóły 
783.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kopciński Jacek: Antymodernistyczna parodia i groteska: "Wesele hrabiego Orgaza" Romana Jaworskiego. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 74-97  szczegóły 
  Juniewicz Karol Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
784.artykuł: Kowzan Jacek: Juniewicziana. Prolegomena filologiczne. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 129-136 (próba zarysowania portretu literackiego Karola Mikołaja Juniewicza...) szczegóły 
  Jurkowski Jan
785.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolińska Marzena: Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 183-193  szczegóły 
786.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pfeiffer Bogusław: Z zagadnień barokowej alegorezy i recepcji mitu: "Tragedia o polskim Scylurusie" Jana Jurkowskiego. Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 25-52  szczegóły 
  Jurkowski Michał
787.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kazańczuk Mariusz: Odnaleziony autor "Historyj świeżych i niezwyczajnych". Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 137-146 (m.in. stan badań nad "Historyjami świeżymi i niezwyczajnymi"; nawiązan...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kadłubek Wincenty
788.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczęsny Stanisław: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 217-222  szczegóły 
  Kaleta Roman
    zgon (alfabet autorów)
789.zgon: Klimowicz Mieczysław: Roman Kaleta (9 lutego 1924 - 16 lipca 1989). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 353-357 (1989...) szczegóły 
  Kaliszewski Julian, Przyborowski Walery *
790.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazan Bogdan: Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 208-218  szczegóły 
  Kapełuś Helena
    zgon (alfabet autorów)
791.zgon: Michałowska Teresa: Helena Kapełuś (21 maja 1927 - 8 września 1999). Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 241-244 (zmarła: 8 IX 1999; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Kapłon Andrzej
    zgon (alfabet autorów)
792.zgon: Klimowicz Czesław: Andrzej Kapłon (31 lipca 1940 - 27 czerwca 1995). Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 221-224 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Karpiński Franciszek
793.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chachulski Tomasz: Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 325-334  szczegóły 
  Kasprowicz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
794.artykuł: Trześniowski Dariusz: "A trwanie twoje jest, jak śmierć, na zawsze - coraz straszniejsze i krwawsze...". Modernistyczny wizerunek Salome. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 7-31 (m.in. dot. wizerunków biblijnej Salome w twórczości...) szczegóły 
  Kijowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
795.artykuł: Tomaszewska Wiesława: Rola krytyki w kształtowaniu literatury. Szkic o poglądach metakrytycznych Andrzeja Kijowskiego. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 97-110  szczegóły 
  Kisielewski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
796.artykuł: Ryszkiewicz Mirosław: Mowa ezopowa w felietonach Kisiela. Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 113-135 (z Aneksem zawierającym zestawienia odpowiadających sobie fragmentów dz...) szczegóły 
  Klimowicz Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
797.artykuł: [Dedykowane Mieczysławowi Klimowiczowi:] Pamiętnik Literacki. Wrocław. R. 91: 2000, z. 3. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 3  szczegóły 
  Kochanowski Jan
798.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Litwornia Andrzej: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 199-213  szczegóły 
799.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 227-231  szczegóły 
800.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbański Piotr: Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 207-213  szczegóły 
801.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślękowa Ludwika: Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 357  szczegóły 
802.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 353-361  szczegóły 
803.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kot Wiesław: Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 274-278  szczegóły 
804.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szastyńska-Siemion Alicja: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 169-172  szczegóły 
805.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 199-207  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
806.artykuł: Śnieżko Dariusz: Mit wieku złotego w twórczości Jana Kochanowskiego. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 3-24  szczegóły 
sprostowanie: Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 320 (sprost. błędów redakcyjnych w artykule...) szczegóły 
807.artykuł: Ziemba Kwiryna: Klemens Janicjusz - Jan Kochanowski. Dwie koncepcje elegii neołacińskiej. Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 125-137  szczegóły 
808.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Dąbrówka Andrzej: Odpowiedź na artykuł Zofii Głombiowskiej. Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 269-279  szczegóły 
809.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokolski Jacek: "Fortuna radzi...", czyli uwagi o dwóch fraszkach Jana Kochanowskiego. Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 133-137 (nt. fraszek "Na fortunę" i "Na frasowne"...) szczegóły 
artykuł: Sokolski Jacek: Nad "Fraszkami" Jana Kochanowskiego. Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 161-172  szczegóły 
artykuł: Sokolski Jacek: "Sybilla prorokuje..." O fraszce "Do Stanisława" (I 63) Jana Kochanowskiego. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 149-152  szczegóły 
810.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokolski Jacek: Jan Kochanowski i Agostino Steuco. Uwagi na marginesie fraszki "O Łazarzowych księgach". Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 225-229 (dot. ustalenia dzieł Agostino Steuco jako przedmiotu kpiny we fraszce...) szczegóły 
811.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Labuda Aleksander Wit: "Pieśni Jana Kochanowskiego księgi dwoje" - o kompozycji myśli kilka. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 5-25  szczegóły 
812.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obremski Krzysztof: "Księga Psalmów" - "skała pięknej Kallijopy"?. Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 139-143  szczegóły 
  Kochowski Wespazjan
813.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dybek Dariusz: Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 223-226  szczegóły 
814.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 183-191  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
815.artykuł: Ślękowa Ludwika: Quadratum perfectum Wespazjana Kochowskiego. "Niepróżnujące próżnowanie - liryka polskie", "Ogród panieński", "Psalmodia polska": uwagi o kompozycji. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 149-157  szczegóły 
  Komornicka Maria
816.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudkowska Magdalena: Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 211-213  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
817.artykuł: Ritz German: Maria Komornicka: zagrożone autorstwo a kategoria "gender". Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 33-51 (interpretacja twórczości pod kątem gender...) szczegóły 
  Koniński Karol Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
818.artykuł: Fitas Adam: Wojenna diarystyka Karola Ludwika Konińskiego. Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 33-67 (dot. utworów "Wojna" i "Uwagi 1940-1942"...) szczegóły 
  Konopnicka Maria
    listy (alfabet tytułów)
819.listy: Konopnicka Maria: [Listy]. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 195-199 (do Stefana Żeromskiego (3 z 1907); w oprac. i ze wstępem: Jacek Nowa...) szczegóły 
820.listy: Konopnicka Maria: Nieznane listy Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki do Stefanii Wekslerowej 1908-1910. Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 182-187 (6 listów z lat 1908-1910; ogł., wstęp i przyp.: Stanisław Fita...) szczegóły 
821.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brodzka-Wald Alina: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 211-214  szczegóły 
822.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybyła Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 384-392  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
823.artykuł: Bobrowska Barbara: Eleuzyjsko-chrześijańska symbolika siewcy i ziarna w kryptopatriotycznych wierszach Konopnickiej. Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 65-84  szczegóły 
824.artykuł: Bobrowska Barbara: Ziarno i nić Ariadny - dwa symbole wyjścia z labiryntu historii w kryptopatriotycznych utworach Adama Asnyka i Marii Konopnickiej. Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 75-90  szczegóły 
825.artykuł: Urbańska Dorota: Wiersz nieregularny w twórczości M.K.. Pamiętnik Literacki 1988 z. 2 s. 195-203  szczegóły 
826.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Romanowski Andrzej: Jeszcze o "Rocie" i jej recepcji. Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 249-255 (nawiąz. do własnego art., druk.: Pamiętnik Literacki 1987 nr 2....) szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
827.artykuł: Tomaszewski Marek: Magiczna triada Tadeusza Konwickiego. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 135-149 (obraz magiczne doliny, lasu i rzeki w powieściach Tadeusza Konwickiego...) szczegóły 
828.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smulski Jerzy: Trzy redakcje "Władzy" Tadeusza Konwickiego. Przyczynek do dziejów realizmu socjalistycznego w Polsce. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 171-181 (z fragmentami tekstu...) szczegóły 
  Kossak Zofia
829.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bawoł Dariusz: "Przymierze" Zofii Kossak jako apokryficzne dzieje Abrahama. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 83-98  szczegóły 
  Kowalska Aniela (1905-1997)
    zgon (alfabet autorów)
830.zgon: Tadeusiewicz Hanna: Aniela Kowalska (2 października 1905 - 2 grudnia 1997). Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 223-225 (wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Koźmian Kajetan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
831.artykuł: Rejman Zofia: Spór o kształt epopei narodowej. Listy Zygmunta Krasińskiego do Kajetana Koźmiana o poemacie "Stefan Czarniecki". Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 84-93  szczegóły 
832.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mycielski Maciej: "O duchu publicznym" Kajetana Koźmiana. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 5-24  szczegóły 
833.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kufel Sławomir: Dydaktyka i parenetyka. Uwagi o elementach świata przedstawionego w "Ziemiaństwie polskim" Kajetana Koźmiana. Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 5-14  szczegóły 
artykuł: Żbikowski Piotr: "Ziemiaństwo polskie" Kajetana Koźmiana jako poemat dydaktyczny. Próba tożsamości gatunkowej. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 15-30  szczegóły 
  Kraiński Wincenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
834.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Arcygrafoman kontra arcypoeta, czyli ks. Wincenty Kraiński wobec Adama Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 117-130 (krytyka utworów A. Mickiewicza w publikacjach W. Kraińskiego...) szczegóły 
  Krall Hanna
835.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mandziej Iwona: Między reportażem a mikropowieścią: O "Sublokatorce" Hanny Krall. Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 85-97  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    listy (alfabet tytułów)
836.listy: Krasicki Ignacy: [List]. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 235-237 (list z 1800 do Jana Gorczyczewskiego; wyd. z rękopisu Józef Tomasz Pok...) szczegóły 
837.listy: Krasicki Ignacy: [Listy]. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 220-226 (3 z 1779 do Krzysztofa Hilarego Szembeka; wyd. z rękopisu Wojciech Mro...) szczegóły 
838.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaczyński Paweł: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 219-225  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
839.artykuł: Aleksandrowska Elżbieta: Problemy monitorowego autorstwa Krasickiego. Z warsztatu bibliografa "Monitora" (11). Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 153-166  szczegóły 
840.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Parkitny Maciej: O genezie "Myszeidy" Ignacego Krasickiego. Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 51-67  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
841.korespondencja: Wiśniewska Halina: Zachowania grzecznościowe w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 161-176  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    listy (alfabet tytułów)
842.listy: Krasiński Zygmunt: [List]. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 168 (do Lucjana Weyssenhoffa z 1854; z koment. Zbigniewa Sudolskiego: Krasi...) szczegóły 
843.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zwolińska Barbara: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 207-209  szczegóły 
844.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczeglacka Ewa: Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 190-198  szczegóły 
845.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 261-266  szczegóły 
846.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 367-375  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
847.artykuł: Sudolski Zbigniew: Zygmunt Krasiński nadal pisze listy. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 167-169 (nt. nieznanego listu Zygmunta Krasińskiego do Lucjana Weyssenhoffa z 1...) szczegóły 
848.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Marian: Tradycja antyczno-chrześcijańska w "Irydionie". Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 34-52  szczegóły 
849.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruszkowski Janusz: Wenecka "Apokalipsa" (O "Niedokończonym poemacie" Zygmunta Krasińskiego). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 51-89  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
850.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kostecki Janusz: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 181-186  szczegóły 
851.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Owczarz Ewa: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 212-222  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
852.artykuł: Janion Maria: Wallenrodowie powstania styczniowego i Kraszewski. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 119-147  szczegóły 
853.artykuł: Kalinowska Jadwiga Ambrozja: Jeszcze o muzie "Starej baśni". Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 175-179 (dot. relacji pisarza i Jadwigi Kwiecińskiej z domu Kuleszanki...) szczegóły 
854.artykuł: Litwinowicz Małgorzata: Litewskie "starożytności" według Kraszewskiego. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 7-27 (dot. sposobów widzenia historii Litwy przez pisarza...) szczegóły 
855.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mazan Bogdan: Ahaswerus polski według "Nocy bezsennych" Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 45-73  szczegóły 
  Kridl Manfred
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
856.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Manfred Kridl i rosyjska "szkoła formalna". Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 111-126  szczegóły 
  Kulczycka-Saloni Janina
    zgon (alfabet autorów)
857.zgon: Bobrowska Barbara, Paczoska Ewa: Janina Kulczycka-Saloni (29 czerwca 1911 - 26 lipca 1998). Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 227-232 (wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
858.artykuł: Woźnicka Eliza: Fragment jako forma autobiografii: "Fantomy" i "Natura" Marii Kuncewiczowej. Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 69-89  szczegóły 
  Kuśniewicz Andrzej
859.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nasiłowska Anna: Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 349-351  szczegóły 
  Kwiatkowski Jerzy (1927-1986)
    zgon (alfabet autorów)
860.zgon: Wyka Marta: Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 327-335 (zmarł: 1986...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lalak Mirosław
    zgon (alfabet autorów)
861.zgon: Michałowski Piotr: Mirosław Lalak (15 sierpnia 1955 - 24 marca 1999). Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 233-239 (wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Lechoń Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
862.wiersz: Lechoń Jan: Hektor z Milo. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 185 (niepublikowany wiersz J. Lechonia; z komentarzem Beaty Dorosz: Archiwu...) szczegóły 
863.wiersz: Lechoń Jan: I mnie smutek też rozdziera.... Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 187 (niepublikowany wiersz J. Lechonia; z komentarzem Beaty Dorosz: Archiwu...) szczegóły 
864.wiersz: Lechoń Jan: I oto wszystko milknie.... Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 185-186 (niepublikowany wiersz J. Lechonia; z komentarzem Beaty Dorosz: Archiwu...) szczegóły 
865.wiersz: Lechoń Jan: Jeśli nie chcesz, aby Moskal.... Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 187-188 (niepublikowany wiersz J. Lechonia; z komentarzem Beaty Dorosz: Archiwu...) szczegóły 
866.wiersz: Lechoń Jan: Pan Twardowski. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 186 (niepublikowany wiersz J. Lechonia; z komentarzem Beaty Dorosz: Archiwu...) szczegóły 
867.wiersz: Lechoń Jan: Porzuć złudne rozkosze.... Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 187 (niepublikowany wiersz J. Lechonia; z komentarzem Beaty Dorosz: Archiwu...) szczegóły 
868.wiersz: Lechoń Jan: Sam jestem Guślarzem.... Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 186 (niepublikowany wiersz J. Lechonia; z komentarzem Beaty Dorosz: Archiwu...) szczegóły 
869.wiersz: Lechoń Jan: Weroniko, nie myj plamy.... Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 186 (niepublikowany wiersz J. Lechonia; z komentarzem Beaty Dorosz: Archiwu...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
870.proza: Lechoń Jan: Ksiądz i bolszewicy. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 188-193 (niepublikowany tekst dramatu J. Lechonia; z komentarzem Beaty Dorosz: ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
871.artykuł: Dorosz Beata: Archiwum Jana Lechonia w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku. Relacja z badań. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 167-184 (z aneksem niepublikowanych utworów Jana Lechonia, s. 185-193...) szczegóły 
872.artykuł: Pyszny Joanna: Śmierć Jana Lechonia w prasie roku 1956. Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 87-105  szczegóły 
  Lec Stanisław Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
873.wiersz: Lec Stanisław Jerzy: List przesłany poetą [!] do Kijowa. Pamiętnik Literacki 1990 1 229 (w art.: Mieczysław Inglot: Spór o wrzesień w poezji polskiej lat 1939-...) szczegóły 
  Lenartowicz Teofil
874.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zakrzewski Bogdan: Lenartowiczowski mit o Racławicach. Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 61-72  szczegóły 
  Leśmian Bolesław
875.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 182-191  szczegóły 
876.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 182-191  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
877.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Baśń jako światopogląd (Baśń i baśniowość w twórczości B. Leśmiana). Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 29-62  szczegóły 
878.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: "Kto cię odmłodzi, żywocie wieczny?" Mistyka żydowska w poezji Bolesława Leśmiana. Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 85-101  szczegóły 
879.artykuł: Kowalewska Małgorzata: Od kontynuacji do stylizacji. Wiersze balladowe Bolesława Leśmiana wobec tradycji gatunku. Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 5-25  szczegóły 
880.artykuł: Łopuszański Piotr: Z rodu księgarzy - warszawskie korzenie Bolesława Leśmiana. Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 151-165 (dot. rodziny poety od strony ojca - Lesmanów (Lessmannów)...) szczegóły 
881.artykuł: Sobieska Anna: Apologia epifanii, czyli motyw kontemplacyjnego zapatrzenia w twórczości Bolesława Leśmiana. Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 51-84  szczegóły 
882.artykuł: Sobieska Anna: Pisma Władimira Sołowjowa wśród inspiracji filozoficznych Leśmiana. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 113-124  szczegóły 
883.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowska-Tereszkiewicz Tamara: Sofia zaklęta w baśniową carewnę. "Pieśni Wasilisy Priemudroj" wobec rosyjskiej poezji symbolicznej. Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 27-49  szczegóły 
884.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radtke Emilia: O mechanizmach przesunięć semantycznych i przekształceń słowotwórczych w cyklu Bolesława Leśmiana "Postacie". Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 139-165  szczegóły 
885.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Engelking Leszek: O pewnym epitecie w wierszu Boleslawa Leśmiana "Strój". Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 153-155  szczegóły 
artykuł: Pietrych Piotr: Bolesława Leśmiana "Strój" - ballada (o) niejasności. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 53-71  szczegóły 
  Lewański Ryszard Kazimierz
    zgon (alfabet autorów)
886.zgon: Litwornia Andrzej: Ryszard Kazimierz Lewański (24 listopada 1918 - 30 maja 1996). Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 229-234 (zmarł: 30 V 1996; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Libera Zdzisław
    zgon (alfabet autorów)
887.zgon: Kostkiewiczowa Teresa: Zdzisław Libera (26 lutego 1913 - 26 kwietnia [!] 1998). Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 239-243 (wspomn. pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Lichodziejewska Feliksa
    zgon (alfabet autorów)
888.zgon: Czachowska Jadwiga: Feliksa Lichodziejewska (18 maja 1928 - 4 lutego 1997). Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 235-240 (zmarła: 4 II 1997; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Linde Samuel Bogumił
889.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pepłowski Franciszek: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 177-181  szczegóły 
  Lipska Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
890.wiersz: Lipska Ewa: Czekam na odjazd pociągu. Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 49  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
891.artykuł: Legeżyńska Anna: Dom i bezdomność w poezji Ewy Lipskiej. Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 39-57 (fragm. pracy doktorskiej pt. "Dom i poetycka bezdomność w liryce współ...) szczegóły 
  Lipski Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
892.proza: Lipski Tadeusz: Żona poczciwa. Pamiętnik Literacki 1989 4 180-215 ([tekst dram.; wyd. z rkpsu J. Łukaszewicz z notą edytorską, s. 178-80]...) szczegóły 
893.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łukaszewicz Justyna: Adaptacja komedii Goldoniego "La moglie saggia": "Żona poczciwa" T. Lipskiego. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 171-177  szczegóły 
  Loew Ryszard
894.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prokop-Janiec Eugenia: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 204-209  szczegóły 
  Lubomirski Stanisław Herakliusz
895.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpiński Adam: Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 180-184  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
896.artykuł: Raubo Grzegorz: O łasce, predestynacji i Bogu ukrytym. Wątki jansenistyczne w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego (Prof. Marii Adamczyk). Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 3-22  szczegóły 
897.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lasocińska Estera: O "Eklezjastesie" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego - słowo i Słowo. Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 133-152  szczegóły 
898.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbkowska Justyna: Problem erudycji w "Rozmowach Artaksesa i Ewandra" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 83-94  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łapiński Zdzisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
899.artykuł: Pamiętnik Literacki. Wrocław. R. 91: 2000, z. 4. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 3 (dedykacja numeru Zdzisławowi Łapińskiemu...) szczegóły 
  Łasiewicki Franciszek
900.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świerczyńska Dobrosława: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 243-257  szczegóły 
  Łempicka-Nacht Aniela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
901.artykuł: Markiewicz Henryk: Aniela Łempicka (24 lutego 1920 - 10 września 1990). Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 315-322 (sylwetka badaczki...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maciejewska Irena
    zgon (alfabet autorów)
902.zgon: Makowiecki Andrzej Z.: Irena Maciejewska (10 grudnia 1930 - 8 września 1994). Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 195-199 (zmarła: 8 IX 1994; wspomn. pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Maciejewski Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
903.artykuł: Witkowski Michał: Jarosław Maciejewski (23 grudnia 1924 - 28 października 1987). Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 267-380  szczegóły 
  Malczewski Antoni
904.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siwicka Dorota: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 239-244  szczegóły 
  Malewska Hanna
    korespondencja (alfabet autorów)
905.korespondencja: Parnicki Teodor: [Listy]. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 159-169 (11 listów od Teodora Parnickiego; oprac. i wstęp: Andrzej Dobrowolski,...) szczegóły 
  Malinowski Bronisław
906.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jakubowa Natalia: Język "prawdziwych zakopiańczyków" w "Dzienniku" Bronisława Malinowskiego. Pamiętnik Literacki 2002 z. 4 s. 155-172 (dot. zwłaszcza zapisów z lat 1908-1909 i 1911-1913, w kontekście powie...) szczegóły 
  Markiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
907.artykuł: Pamiętnik Literacki. Wrocław. R. 94: 2003, z. 2. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 3 (dedykacja numeru Henrykowi Markiewiczowi...) szczegóły 
  Markiewicz Zygmunt
    zgon (alfabet autorów)
908.zgon: Ziejka Franciszek: Zygmunt Markiewicz (1 maja 1909 - 17 kwietnia 1991). Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 264-269 (zmarł: 17 IV 1991...) szczegóły 
  Micińska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
909.artykuł: Degler Janusz: Anna Micińska (22 grudnia 1939 - 21 marca 2001). Pamiętnik Literacki 2002 z. 4 s. 265-272 (sylwetka, art. z okazji zgonu; z fot....) szczegóły 
  Miciński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
910.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Mityzacja baśni. Baśń w twórczości Tadeusza Micińskiego. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 52-81  szczegóły 
911.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziołowicz Agnieszka: O metaforze teatralnej w "Termopilach polskich" T. Micińskiego. Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 123-138  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
912.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Parvi Jerzy: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 225-228  szczegóły 
polemika: Mitosek Zofia: List otwarty do profesora Jerzego Parviego. Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 201-205 (z odp.: Jerzy Parvi: Odpowiedź recenzenta, s. 205-206...) szczegóły 
913.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 377-384  szczegóły 
914.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Seweryn Dariusz: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 195-200  szczegóły 
915.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Seweryn Dariusz: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 314-322  szczegóły 
916.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 216-221  szczegóły 
917.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 246-255  szczegóły 
918.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Kamiński Antoni A.: Kilka przyczynków do "romansu" Adama Mickiewicza z Awdotią Bakuninówną. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 195-198  szczegóły 
919.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyczyński Tomasz: Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 353-364  szczegóły 
920.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Zbigniew Jerzy: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 370-388  szczegóły 
921.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczeglacka Ewa: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 153-157  szczegóły 
922.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyczyński Tomasz: Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 242-247  szczegóły 
923.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuziak Michał: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 215-225  szczegóły 
924.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawadzka Danuta: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 202-208  szczegóły 
925.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ursel Marian: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 144-153  szczegóły 
926.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ursel Marian: Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 291-301  szczegóły 
927.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ursel Marian: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 124-130  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
928.artykuł: Axer Jerzy: Armaty Mickiewicza. I: Pod ogniem Reduty Ordona. Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 15-23  szczegóły 
929.artykuł: Kopczyński Krzysztof: Mickiewicz w systemie carskich zakazów. 1831-1855. Cenzura, prawo i próby ich oficjalnego omijania. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 153-170  szczegóły 
930.artykuł: Mucha Bogusław: W kręgu "przyjaciół Moskali". Adam Mickiewicz i księżna Zinaida Wołkońska. Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 162-182  szczegóły 
931.artykuł: Ruszkowski Janusz: Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 41-62  szczegóły 
932.artykuł: Stefanowska Zofia: Armaty Mickiewicza. II: Armaty w Soplicowie. Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 23-29  szczegóły 
933.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Zapomniane relacje o pobycie Mickiewicza w Burgas. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 217-228  szczegóły 
934.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Arcygrafoman kontra arcypoeta, czyli ks. Wincenty Kraiński wobec Adama Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 117-130 (krytyka utworów A. Mickiewicza w publikacjach W. Kraińskiego; z obszer...) szczegóły 
935.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Mickiewicz i wydawnictwa Brockhausa. Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 187-202 (nt. osobistych kontaktów A. Mickiewicza z F.A. Brockhausem i edycji je...) szczegóły 
936.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Teksty towianistyczne Mickiewicza. Z Archiwum Zmartwychwstańców (1). Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 193-198 (publikacja rękopiśmiennego 10-stronicowego anonimowego karnetu (z 1843...) szczegóły 
937.artykuł: Zieliński Jan: Prologomena do wirtualnego muzeum romantycznego poety. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 79-107 (dot. m.in. elementów krytyki i teorii sztuki w pismach Mickiewicza ora...) szczegóły 
938.artykuł: Zwierzyński Leszek: Motyw łez w poezji Mickiewicza. Symbolika oczyszczenia i regeneracji. Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 39-50 ( ...) szczegóły 
939.artykuł: Zwierzyński Leszek: Topika morska w poezji Adama Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 157-173  szczegóły 
940.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Teodorowicz-Hellman Ewa: "Żona uparta" i "Golono, strzyżono" Adama Mickiewicza a szwedzka bajka ludowa "Baba Przekorna". Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 137-141  szczegóły 
941.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Mickiewiczowskie "Rozmowy chorych". Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 150-153  szczegóły 
942.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ciechowicz Jan: O różnych sposobach czytania "Lekcji teatralnej" Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 21-34  szczegóły 
artykuł: Mitosek Zofia: Mickiewicz, Napoleon i Francuzi. Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 13-25 (m.in. mickiewiczowska wizja Napoleona Bonaparte i jej krytyka przez Ju...) szczegóły 
artykuł: Mucha Bogusław: Rosyjscy słuchacze paryskich prelekcji Adama Mickiewicza o literaturze słowiańskiej. Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 123-146  szczegóły 
artykuł: Skwara Marta: Mickiewicz i Emerson - prelekcje paryskie. Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 104-122  szczegóły 
943.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pszczołowska Lucylla: Potęga metrum. O Puszkinowskim przekładzie "Czat". Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 171-177  szczegóły 
944.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowicka Elżbieta: Dwa wiersze o słowiku. Adam Mickiewicz i Bohdan Zaleski. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 45-60  szczegóły 
945.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chachulski Tomasz: "Dumania w dzień odjazdu" Adama Mickiewicza: tekst i jego tradycje. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 203-220 (z tekstem utworu w trzech wersjach...) szczegóły 
946.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieśla-Korytowska Maria: Spór jako element kreacji świata przedstawionego w "Dziadach". Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 27-38  szczegóły 
artykuł: Litwornia Andrzej: Echo [Jacopa] Sannazara w "Dziadach". Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 163-171  szczegóły 
artykuł: Michalak Grażyna: Profecja w tekście "Ustępu" III części "Dziadów" a mit Petersburga. Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 23-50  szczegóły 
artykuł: Oleksowicz Bolesław: Ksiądz Lwowicz - przyjaciel Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 159-172 (sylwetka kapłana Cyriaka Lwowicza (1793-1857), upamiętniona przez A. M...) szczegóły 
artykuł: Skuczyński Janusz: Podstawy obrzędowe a przestrzeń teatralna w "Dziadach". Pamiętnik Literacki 1988 z. 2 s. 5-47  szczegóły 
artykuł: Sudolski Zbigniew: "Narodowej sprawy męczennicy". O adresatach dedykacji "Dziadów" części III. Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 95-102  szczegóły 
artykuł: Masłowski Michał: Wiara i historia. Dynamiczny model religii wcielania w dziele Adama Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 31-54  szczegóły 
947.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fieguth Rolf: Kilka uwag o stylu "Grażyny". Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 127-140 (tekst wygłoszony w IV 1994 jako odczyt w Uniwersytecie Gdańskim...) szczegóły 
948.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziabicka Joanna: Słowacki i Mickiewicz - dwie kwestie krytyczne ("Beniowski" V 179-180 i "Konrad Wallenrod" IV 255-256). Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 117-127  szczegóły 
949.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Treugutt Stefan: Mickiewiczowski hetman wolności. Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 3-12 (Tekst wydany z papierów pośmiertnych Stefana Treugutta; wygłoszony jak...) szczegóły 
950.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zakrzewski Bogdan: Emendacje do tekstów korespondencji Mickiewicza (Z Archiwum Zmartwychwstańców) (2). Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 155-158 (porównanie 7 rękopisów listów Adama Mickiewicza do Bogdana Jańskiego (...) szczegóły 
951.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudaś-Grodzka Monika: "Rozumni szałem". "Oda do młodości" jako platoński lot ku idei. Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 5-29  szczegóły 
952.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieśla-Korytowska Maria: Szmery i trzaski w "Panu Tadeuszu". Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 27-50  szczegóły 
artykuł: Erdman Jerzy: Niebo gwiaździste w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 31-42 (dot. fragmentu ks. VIII...) szczegóły 
artykuł: Frankowska Maria: Chołodziec, poezja i piernik. Pamiętnik Literacki 1996 nr 1 s. 141-151 (nt. języka Adama Mickiewicza we fragmentach dotyczących jedzenia, zawa...) szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: Przypowieść o Marszałkowiczu. Literackie konteksty pierwszej wersji fragmentu księgi I "Pana Tadeusza". Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 103-115  szczegóły 
artykuł: Kowalski Mariusz: O metodzie translatorskiej Paula Cazina w przekładzie prozą "Pana Tadeusza". Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 179-195  szczegóły 
artykuł: Labuda Aleksander Wit: "Pan Tadeusz" we francuskiej tradycji przekładowej. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 63-74  szczegóły 
artykuł: Litwornia Andrzej: Najświętsza Panna "Kwietnia" w Soplicowie. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 203-220  szczegóły 
artykuł: Marinelli Luigi: O "zagadce" Najświętszej Marii Panny Kwietnej. Przyczynek do Mickiewiczowskiej "mariologii". Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 201-208  szczegóły 
artykuł: Skibińska Elżbieta: Czy "justaucorps" może zastąpić żupan, a "bulettes" zrazy. O nazwach ubiorów i potraw we francuskich przekładach "Pana Tadeusza". Pamiętnik Literacki 1996 nr 1 s. 157-192 (dot. przekładów "Pana Tadeusza" na język francuski tłumaczy: Krystyn O...) szczegóły 
artykuł: Zakrzewski Bogdan: Hajże na... rękopis "Pana Tadeusza". Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 184-195 (zag. własności rękopisu poematu w związku z zawarciem przez Ossolineum...) szczegóły 
recenzja: Sokołowski Mikołaj: Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 231-246  szczegóły 
recenzja: Warchoł Jadwiga: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 249-258  szczegóły 
artykuł: Maślanka Julian: Autograf "Pana Tadeusza" i inne pamiątki po Mickiewiczu oferowane do nabycia w 1871 roku. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 178-183  szczegóły 
953.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maślanka Julian: Autograf "Pierwszych wieków historii polskiej" Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 144-156  szczegóły 
954.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Litwornia Andrzej: Na tekstem Mickiewicza "Śniła się zima...". Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 29-58  szczegóły 
955.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Masłowski Michał: "Zdania i uwagi" Adama Mickiewicza: mądrość i samotność. Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 5-18  szczegóły 
  Mickiewicz Władysław
    listy (alfabet tytułów)
956.listy: Mickiewicz Władysław: [Listy]. Pamiętnik Literacki 1992 nr 3 s. 171-177 (do Jerzego Lubomirskiego (4 z 1870-1871) w sprawie sprzedaży Ossolineu...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
957.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Barańczak Stanisław: Pamiętnik Literacki 1988 z. 2 s. 401-404 ( ...) szczegóły 
958.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarnowska Beata: Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 232-235  szczegóły 
959.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balcerzan Edward: Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 348-355  szczegóły 
960.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejczyk Ewa: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 220-227  szczegóły 
961.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lubelska Magdalena: Pamiętnik Literacki 1988 z. 2 s. 394-401  szczegóły 
962.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tuz Edyta: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 221-226  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
963.artykuł: Fiut Aleksander: Gra o tożsamość (Problem podmiotu w poezji Miłosza). Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 39-72  szczegóły 
964.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzóstowicz Monika: Dom rodzinny w "Dolinie Issy": obecność i wartość. Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 13-32  szczegóły 
965.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grodzki Bogusław: Nad esejem Czesława Milosza "Saligia". Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 107-128  szczegóły 
966.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołodziejczyk Ewa: Powrót syna marnotrawnego. O motywie romantycznym w "Trzech zimach" Czesława Miłosza. Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 135-169  szczegóły 
  Mochnacki Maurycy
967.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Winek Teresa: Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 185-189  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
968.listy: Mochnacki Maurycy: [Listy]. Pamiętnik Literacki 1993 nr 3/4 s. 133-137 (do Stanisława Rzewuskiego (3 z l. 1830-1831); wyd. i koment. Zbigniew ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
969.artykuł: Przychodniak Zbigniew: O wyprawie Maurycego Mochnackiego w Lubelskie w świetle jego nieznanych listów z grudnia 1830 i stycznia 1831. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 126-137 (z tekstami listów...) szczegóły 
  Morawski Franciszek Dzierżykraj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
970.artykuł: Timofiejew Artur: Homer czy Osjan? Głos Franciszka Morawskiego w dyskusji nad wzorcem literatury polskiej początku XIX wieku. Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 53-64  szczegóły 
  Morsztyn Hieronim (Jarosz)
971.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kochan Anna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 182-189  szczegóły 
  Morsztyn Jan Andrzej
972.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Salwa Piotr: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 176-178  szczegóły 
973.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goliński Janusz K.: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 163-166  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
974.artykuł: Stępień Paweł: Bez złudzeń i bez pocieszenia - Jan Andrzej Morsztyn wobec religii ("Intus ut libet, foris ut moris est"). Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 25-43  szczegóły 
polemika: Gomori George: W sprawie artykułu o Janie Andrzeju Morsztynie. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 267 (list do red.; dot. braku wzmianki w tekście Pawła Stępnia o artykule G...) szczegóły 
975.artykuł: Stępień Paweł: Miłość, śmierć, mistyka. O liryce erotycznej Jana Andrzeja Morsztyna. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 125-132  szczegóły 
976.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koschmal Walter: "Kanikuła" J.A. Morsztyn: cykliczność i poetycka kondensacja. Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 167-180  szczegóły 
  Morsztyn Zbigniew
977.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokolski Jacek: "Jabłko sodomskiej krainy". Glosa do "Votum" Zbigniewa Morsztyna. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 187-190  szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
978.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dybel Paweł: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 213-230  szczegóły 
979.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dybel Paweł: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 213-230  szczegóły 
980.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dybel Paweł: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 213-230  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naborowski Daniel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
981.artykuł: Golik-Prus Aleksandra: Wpisy Daniela Naborowskiego do alba amicorum. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 145-151 (z tekstami wpisów do sztambuchów...) szczegóły 
  Nalepiński Tadeusz
    listy (alfabet tytułów)
982.listy: Nalepiński Tadeusz: Listy Tadeusza Nalepińskiego do Stefana Żeromskiego. Pamiętnik Literacki 1990 1 179-204 (16 z l. 1909-13, 1 z 1918 i 1 b.d....) szczegóły 
  Naruszewicz Adam
983.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Norkowska Aleksandra: Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 189-194  szczegóły 
  Niemcewicz Julian Ursyn
984.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mycielski Maciej: "Dwa stołki" Niemcewicza (O patriotycznej kompromitacji Kajetana Koźmiana i nastrojach przedlistopadowych). Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 159-173  szczegóły 
  Niesiecki Kasper
985.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kazańczuk Mariusz: "Korona Polska" Kaspra Niesieckiego jako dzieło religijne. Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 139-151  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
986.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czarnomorska Jolanta: Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 270-280  szczegóły 
987.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyczyński Tomasz: Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 257-259  szczegóły 
988.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczeglacka Ewa: Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 203-208  szczegóły 
989.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Radtke Emilia: Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 247-251  szczegóły 
990.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nieukerken Arent van: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 176-186  szczegóły 
991.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nieukerken Arent van: Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 205-218  szczegóły 
992.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trybuś Krzysztof: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 121-124  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
993.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Tatry u Norwida. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 18-33  szczegóły 
994.artykuł: Kuciak Agnieszka: Norwid wobec Dantego. Kilka przybliżeń. Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 33-59  szczegóły 
995.artykuł: Zach-Błońska Joanna: Norwid: "Mowa, dlatego że jest mową, musi być nieodzownie dramatyczną!". Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 3-16  szczegóły 
996.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chlebowski Piotr: "Modlitwa" Cypriana Norwida. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 51-64  szczegóły 
997.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Subko Barbara: Norwidowski "czyn ze słowa" (O problemach lektury "Słowotworu"). Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 145-157  szczegóły 
998.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Puzynina Jadwiga: Polemiki interpretacyjne wokół dwóch wierszy z cyklu "Vade-mecum". Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 137-144 (dot. wierszy "Kolebka pieśni" i "Moralności"...) szczegóły 
  Nowaczyński Adolf
    listy (alfabet tytułów)
999.listy: Nowaczyński Adolf: "Berlin-Kraków, dzień jazdy". Zapomniany list Adolfa Nowaczyńskiego do Stanisława Przybyszewskiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 187-196 (list z roku 1897; ogł., wstęp i przyp.: Jakub A. Malik...) szczegóły 
  Nowakowski Jan (1908-1991)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1000.artykuł: Faron Bolesław: Jan Nowakowski (1 maja 1908 - 11 kwietnia 1991). Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 279-284 (sylwetka badacza...) szczegóły 
  Nowak Zbigniew Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
1001.zgon: Zgorzelski Czesław: Zbigniew Jerzy Nowak (7 lipca 1919 - 17 maja 1993). Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 259-266 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Obertyńska Beata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1002.artykuł: Ligęza Wojciech: "Rok polski" w liryce Beaty Obertyńskiej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 55-73  szczegóły 
  Odojewski Włodzimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1003.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Kreowany świat kresów Włodzimierza Odojewskiego. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 59  szczegóły 
  Onoszko Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1004.artykuł: Samborska-Kukuć Dorota: Między Bogiem, życiem a śmiercią. Tradycje religijnej poezji baroku w twórczości Jana Onoszki. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 131-154  szczegóły 
  Ortwin Ostap
    korespondencja (alfabet autorów)
1005.korespondencja: Ingarden Roman: Listy Romana Ingardena do Ostapa Ortwina (Oskara Katzenellenbogena). Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 187-195 (6 nieznanych listów z lat 1925-1936; z komentarzem Swietłany Ukrainiec...) szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
1006.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kreft Magdalena: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 235-241  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1007.listy: Orzeszkowa Eliza: Listy Elizy Orzeszkowej do Ignacego Baranowskiego (1900-1903). Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 163-190 (do Ignacego Baranowskiego (22 z lat 1900-1903); wstęp, przypisy i opra...) szczegóły 
1008.listy: Orzeszkowa Eliza: Listy Elizy Orzeszkowej do Ignacego i Julii Baranowskich (1897-1899). Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 197-229 (do Ignacego Baranowskiego (15 z lat 1897-1899), Julii Baranowskiej (2 ...) szczegóły 
1009.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Martuszewska Anna: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 178-182  szczegóły 
1010.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Noworolska Barbara: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 193-197  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1011.artykuł: Mazur Aneta, Tomkowski Jan: Królestwo starych zegarów (Myślenie o czasie w późnych utworach Orzeszkowej). Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 27-45  szczegóły 
1012.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mazur Aneta: Dwie utopie realizmu: "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej i "Późne lato" Adalberta Stiftera. Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 5-18  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
1013.korespondencja: Pług Adam: [Listy]. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 157-194 (37 listów; w opr. i ze wstępem: Joanna Lekan-Mrzewka: Listy Adama Pług...) szczegóły 
  Otwinowski Erazm
1014.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Elżanowska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 213-218  szczegóły 
  Otwinowski Stefan
1015.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawadzki Andrzej: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 153-158  szczegóły 
  Otwinowski Walerian
1016.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowicka-Jeżowa Alina: Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 244-246  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pankowski Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1017.artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: Metateatralne gry w dramacie współczesnym. Na przykładzie twórczości Mariana Pankowskiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 125-153  szczegóły 
  Parnicki Teodor
    proza (alfabet tytułów)
1018.proza: Parnicki Teodor: [Wspomnienia]. Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 157-211 (Odnalazł, opracował i do druku podał Tomasz Markiewka; wstęp Tomasza M...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1019.listy: Parnicki Teodor: "Ale mój świat to zaklęte koło..." Listy Teodora Parnickiego do Tymona Terleckiego z lat 1942-1943. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 189-204 (4 listy; ogł., wstęp i przyp.: Tomasz Markiewka....) szczegóły 
1020.listy: Parnicki Teodor: "Jak co roku, tak i tym razem w dzień wigilijny..." (Listy Teodora Parnickiego do Stanisława Kota z lat 1933-1962). Pamiętnik Literacki 1990 4 229-63 (30 listów z l. 1933, 1942, 1948, 1950-1962; ze wstępem edytora...) szczegóły 
1021.listy: Parnicki Teodor: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 159-169 (11 listów do Hanny Malewskiej; oprac. i wstęp: Andrzej Dobrowolski, pt...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1022.artykuł: Szymutko Stefan: Parnicki: między historią a literaturą. Od "Aecjusza ostatneiego Rzymianina" do "Słowa i ciała". Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 79-94  szczegóły 
1023.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Metaliteratura w pisarstwie Parnickiego. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 90-122  szczegóły 
1024.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koziołek Ryszard: Co to jest Z.? Postać literacka w przestrzeni intertekstualnej: Parnickiego "I u możnych dziwny". Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 102-122  szczegóły 
1025.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymutko Stefan: Źródło, czyli tekstu historii ciąg dalszy. Na przykładzie "Końca Zgody Narodów" Teodora Parnickiego. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 62-94  szczegóły 
  Pasek Jan Chryzostom
1026.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziejka Franciszek: "Pamiętniki" J.Ch. Paska we Francji. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 175-193 (recepcja w XIX i pocz. XX w....) szczegóły 
  Paweł z Krosna *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1027.artykuł: Gorzkowski Albert: Paweł z Krosna i jego twórczość w świetle dotychczasowych badań. Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 143-154  szczegóły 
  Peiper Tadeusz
    listy (alfabet tytułów)
1028.listy: Peiper Tadeusz: Listy Tadeusza Peipera do Juliusza Przybosia z lat 1927-1933. Pamiętnik Literacki 1991 nr 4 s. 142-171 (32 listy z lat 1927-1930, 1933; oprac. i koment. Tadeusz Kłak...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1029.artykuł: Kluba Agnieszka: Referencyjność i autoteliczność w twórczości Tadeusza Peipera i Juliana Przybosia. Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 37-71  szczegóły 
1030.artykuł: Kłak Tadeusz: Tadeusz Peiper i jego odbiorcy. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 119-143  szczegóły 
  Pigoń Stanisław
1031.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybyła Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 199-201  szczegóły 
1032.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Wspominkowy cykl sachsenhausenowski Stanisława Pigonia. Część II. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 120-134  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Wspominkowy cykl sachsenhausenowski Stanisława Pigonia. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 107-117  szczegóły 
  Platt Julian
    zgon (alfabet autorów)
1033.zgon: Klimowicz Mieczysław: Julian Platt (26 października 1923 - 14 marca 1997). Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 203-207 (zmarł: 14 III 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Pług Adam
    listy (alfabet tytułów)
1034.listy: Pług Adam: [Listy]. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 157-194 (37 listów; w opr. i ze wstępem: Joanna Lekan-Mrzewka: Listy Adama Pług...) szczegóły 
  Potocki Jan
1035.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ryba Janusz: Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 356-362  szczegóły 
1036.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 237-242  szczegóły 
1037.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wieczorkiewicz Anna: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 202-207  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1038.artykuł: Ryba Janusz: "Gry" osobliwe z utworami Jana Potockiego. Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 45-57  szczegóły 
1039.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartoszyński Kazimierz: O budowie i znaczeniu "Rękopisu znalezionego w Saragossie". Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 27-45  szczegóły 
  Potocki Wacław
1040.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dybek Dariusz: Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 191-199  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1041.artykuł: Goliński Janusz K.: "Via purgativa". O religijności Wacława Potockiego i jej świadectwach poetyckich. Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 17-28  szczegóły 
1042.artykuł: Obremski Krzysztof: "Głupi sie trochę uczą, a mędrszy głupieją". Wacław Potocki i polski spór o obrazy. Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 3-16 (z fragmentami wierszy W. Potockiego...) szczegóły 
1043.artykuł: Obremski Krzysztof: Myśl antrpologiczna i wyobraźnia. "Ogród fraszek" i "Moralia" Wacława Potockiego. Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 5-16  szczegóły 
1044.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dybek Dariusz: Uwagi o kompozycji "Pocztu herbów" Wacława Potockiego. Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 137-153  szczegóły 
1045.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korniłłowicz Norbert: Kosmogonia barokowa. O "Tygodniu stworzenia świata" Wacława Potockiego. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 57-65  szczegóły 
artykuł: Korniłłowicz Norbert: Zoologia fantastyczna w "Tygodniu stworzenia świata" Wacława Potockiego. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 105-114  szczegóły 
  Prus Bolesław
1046.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybyła Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 161-168  szczegóły 
1047.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fita Stanisław: Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 226-232  szczegóły 
1048.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybyła Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 243-251  szczegóły 
1049.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazur Aneta: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 215-217  szczegóły 
1050.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobrowska Barbara: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 207-215  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1051.artykuł: Fita Stanisław: Nie zrealizowany projekt powieści Bolesława Prusa o niewoli babilońskiej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 147-151  szczegóły 
1052.artykuł: Gloger Maciej: Pesymizm - utopia - chiliazm. O myśleniu utopijnym Bolesława Prusa. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 55-77  szczegóły 
1053.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikoś Michał Jacek: Amerykańskie tłumaczenie "Faraona" Prusa i echa jego recepcji. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 243-257 (dot. tł. Jeremiaha Curtina...) szczegóły 
1054.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gloger Maciej: Determinizm w "Lalce" Bolesława Prusa. Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 19-44  szczegóły 
artykuł: Klemm Waldemar: "Panna Leokadia widzi cały garnitur". O ubraniach w "Lalce" Bolesława Prusa. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 53-74  szczegóły 
artykuł: Samborska-Kukuć Dorota: Funkcje podania ludowego w "Lalce" Bolesława Prusa. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 43-54  szczegóły 
1055.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Paja Agnieszka: "Przeszłość przyszłości". "Pleśń świata", czyli los wygnanych z raju. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 29-41  szczegóły 
  Przyboś Julian
    wiersze (alfabet tytułów)
1056.wiersz: Przyboś Julian: Dwie jesienie. Pamiętnik Literacki 1990 1 239-40 (w art.: Mieczysław Inglot: Spór o wrzesień w poezji polskiej lat 1939-...) szczegóły 
1057.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 224-229  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 229-232  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1058.artykuł: Kluba Agnieszka: Referencyjność i autoteliczność w twórczości Tadeusza Peipera i Juliana Przybosia. Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 37-71  szczegóły 
1059.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Strzemiński, Przyboś i konstruktywizm. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 47-66  szczegóły 
  Przybyszewska Stanisława
1060.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuźma Erazm: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 139-144  szczegóły 
1061.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paczoska Ewa: Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 220-225  szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
1062.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Igliński Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 221-226  szczegóły 
1063.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gutowski Wojciech: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 209-214  szczegóły 
1064.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gutowski Wojciech: Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 204-209  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1065.artykuł: Dybel Paweł: Choroba jako postęp, czyli dekadencka historiozofia Przybyszewskiego. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 27-46  szczegóły 
1066.artykuł: Moskwin Andriej: Twórczość Stanisława Przybyszewskiego przez pryzmat cenzury rosyjskiej końca XIX wieku i początku XX wieku. Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 165-173 (o rosyjskich wydaniach utworów i wystawieniach dramatów Stanisława Prz...) szczegóły 
  Putrament Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1067.wiersz: Putrament Jerzy: Zachód. Pamiętnik Literacki 1990 1 236-7 (w art.: Mieczysław Inglot: Spór o wrzesień w poezji polskiej lat 1939-...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rabowicz Edmund
    zgon (alfabet autorów)
1068.zgon: Martuszewska Anna: Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 386-391 (zmarł: 30 VIII 1987...) szczegóły 
  Radziwiłłowa Franciszka Urszula
1069.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Elżanowska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 173-178  szczegóły 
  Raszewski Zbigniew
    zgon (alfabet autorów)
1070.zgon: Klimowicz Mieczysław: Zbigniew Raszewski (5 kwietnia 1925 - 7 sierpnia 1992). Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 237-247  szczegóły 
  Rej Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1071.artykuł: Dybek Dariusz: Muzy Mikołaja Reja. O samoświadomości twórczej. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 21-31 (m.in. stosunek M. Reja do literatury antycznej...) szczegóły 
1072.artykuł: Ślękowa Ludwika: Mikołaj Rej a średniowieczna kultura literacka w świetle "Zwierzyńca" i "Zwierciadła". Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 5-17  szczegóły 
1073.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kochan Anna: Kupiec przed polskim sądem. Uwagi i komentarze do "Kupca" Mikołaja Reja. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 211-223  szczegóły 
1074.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kochan Anna: "Źwierciadło" Mikołaja Reja. Wokół problematyki tytułu dzieła. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 155-169  szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
1075.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koc Barbara: Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 195-198  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1076.artykuł: Ziejka Franciszek: Władysława Stanisława Reymonta droga na francuski Parnas. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 71-94  szczegóły 
  Rodziewiczówna Maria
1077.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bujnicka Maria: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 197-202  szczegóły 
1078.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szargot Barbara: Awers i rewers. Dwa odczytania "Między ustami a brzegiem pucharu" Marii Rodziewiczówny. Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 91-105 (bohater powieści jako Polak i jako Niemiec...) szczegóły 
  Rosnowska Janina
    zgon (alfabet autorów)
1079.zgon: Gajkowska Cecylia: Janina Rosnowska (1 czerwca 1911 - 10 grudnia 1996). Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 239-241 (zmarła: 10 XII 1996; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
1080.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawadzki Andrzej: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 211-222  szczegóły 
1081.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawadzki Andrzej: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 211-222  szczegóły 
1082.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawadzki Andrzej: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 211-222  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1083.artykuł: Kłosiński Krzysztof: Imię Róży. Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 5-20 ("róża" w poezji Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
1084.artykuł: Ściepuro Marian: Wobec stalinizmu. Wiersze Tadeusza Różewicza z lat 1949 -1956. Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 33-49  szczegóły 
1085.artykuł: Ubertowska Aleksandra: Przygodność wiersza i istotność poezji (O motywach goetheańskich w twórczości Różewicza). Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 65-74  szczegóły 
1086.artykuł: Ward Jean: Thomas Stearns Eliot w twórczości poetyckiej Tadeusza Różewicza. Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 21-46  szczegóły 
1087.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Lidia: W centrum "Białego małżeństwa" Tadeusza Różewicza. Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 75-116  szczegóły 
1088.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieślak Robert: Próba nowej całości ("Opowiadanie dydaktyczne" Tadeusza Różewicza wobec sztuk wizualnych). Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 47-64  szczegóły 
1089.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żukowski Tomasz: Skatologiczny Chrystus (Wokół Różewiczowskiej epifanii). Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 117-131  szczegóły 
  Rydel Lucjan
1090.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tatarowski Lesław: O "Procesji" Lucjana Rydla. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 31-51  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
1091.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 222-230  szczegóły 
  Rzewuski Henryk
1092.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Waśko Andrzej: "Pamiątki Soplicy" na tle programowych wypowiedzi Henryka Rzewuskiego. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 60-85  szczegóły 
  Rzewuski Wacław Seweryn (Emir)
    wiersze (alfabet tytułów)
1093.wiersz: Rzewuski Seweryn: Oda. Zbytek we wszystkim szkodliwy. Pamiętnik Literacki 1989 2 244-6 ([w art.: K. Maksymowicz: Schyłek życia S. Rzewuskiego (lata 1794-1811)...) szczegóły 
1094.wiersz: Rzewuski Seweryn: Odpowiedź przez Seweryna Rzewuskiego. Pamiętnik Literacki 1989 2 246 ([w art.: K. Maksymowicz: Schyłek życia S. Rzewuskiego (lata 1794-1811)...) szczegóły 
1095.wiersz: Rzewuski Seweryn: Rytm wiekowy z opisaniem czasu. Pamiętnik Literacki 1989 2 240-4 ([w art.: K. Maksymowicz: Schyłek życia S. Rzewuskiego (lata 1794-1811)...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1096.artykuł: Maksimowicz Krystyna: Seweryn Rzewuski i okolicznościowa poezja polityczna doby Sejmu Czteroletniego. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 124-141  szczegóły 
1097.artykuł: Maksimowicz Krystyna: Seweryn Rzewuski w nowej Familii (lata 1779-1788). Pamiętnik Literacki 1993 z 2 s. 135-166  szczegóły 
1098.artykuł: Maksymowicz Krystyna: Schyłek życia Seweryna Rzewuskiego (lata 1794-1811). Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 229-246 ([z aneksem pt. "Wiersze S. Rzewuskiego z ostatniego okresu życia"]...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sandauer Artur
1099.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 224-229  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 229-232  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1100.artykuł: Wołowiec Grzegorz: Artur Sandauer - "adwokat szatana w czasach socrealizmu. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 91-126  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1101.zgon: Nyczek Tadeusz: Artur Sandauer (14 grudnia 1913 - 15 lipca 1989). Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 265-274 (zmarł: 15 VII 1989...) szczegóły 
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1102.artykuł: Łukaszewicz-Chantry Maria: Epigramaty Macieja Karola Sarbiewskiego w świetle jego teorii poetyckiej. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 7-14  szczegóły 
1103.artykuł: Łukaszewicz-Chantry Maria: Raj chrześcijański na Polach Elizejskich. Analiza dwóch pieśni Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 179-187 (dot. pieśni IV 21 i IV 30...) szczegóły 
  Schulz Bruno
1104.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Lidia: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 194-204  szczegóły 
1105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kostrzewa Radosław: Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 199-213  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1106.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Witkacy - Schulz, Schulz - Witkacy. Wariacje interpretacyjne. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 82-101  szczegóły 
1107.artykuł: Kostrzewa Radosław: "Pater familias" - rozważania o wizerunkach ojca w twórczości Brunona Schulza. Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 29-47  szczegóły 
  Sebyła Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1108.artykuł: Dąbrowski Bartosz: Poeta egzystencji. Wątki egzystencjalistyczne w liryce Władysława Sebyły. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 119-136  szczegóły 
1109.artykuł: Kluba Agnieszka: Niewyrażalność w świadomości artystycznej Władysława Sebyły. Analiza wypowiedzi krytycznych i tekstów poetyckich. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 73-117  szczegóły 
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
1110.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokolski Jacek: "Epitafium Rzymowi" Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i zbiorek łacińskich sentencji Bartłomieja Schoenborna. Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 83-86  szczegóły 
1111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbański Piotr: Mikołaja Sępa Szarzyńskiego poetycki traktat o naturze i łasce. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 5-26  szczegóły 
  Siemieński Lucjan
1112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruszczyńska Marta: Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 266-268  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    listy (alfabet tytułów)
1113.listy: Sienkiewicz Henryk: [List]. Pamiętnik Literacki 1988 nr 3 s. 203-206 (z 1914 do Karola Banyaia; wyd. Jerzy Snopek z komentarzem: "Nieznany ...) szczegóły 
1114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazan Bogdan: Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 193-209  szczegóły 
1115.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frania Arkadiusz: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 180-185  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1116.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Na kalifornijskim szlaku Sienkiewicza. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 79-92 (dot. miejsc w Kaliforni odwiedzonych w latach 1876-1878 przez pisarza...) szczegóły 
1117.artykuł: Stala Teresa: Zakopiańskie fascynacje Henryka Sienkiewicza. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 77-89  szczegóły 
1118.artykuł: Stępnik Krzysztof: O Sienkiewiczu: mowy, kazania, wiersze. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 15-48 (analiza tekstów okolicznościowych, powstałych po śmierci Henryka Sienk...) szczegóły 
1119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Sienkiewicz w Wyoming, czyli "trick or trip"?. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 65-75  szczegóły 
1120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujnicki Tadeusz: Barok w "Trylogii" Sienkiewicza. Wojna i miłość. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 19-46  szczegóły 
artykuł: Koziołek Ryszard: O przedstawieniu ciąży i macierzyństwa w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (Próba lektury feministycznej). Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 49-63  szczegóły 
artykuł: Loew Ryszard: "Trylogia" w oczach krytyki hebrajskiej. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 181-186  szczegóły 
  Skarga Piotr
1121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fros Henryk: Źródła "Żywotów świętych" Piotra Skargi. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 172-194  szczegóły 
  Skwarczyńska Stefania
    zgon (alfabet autorów)
1122.zgon: Trzynadlowski Jan: Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 367-372 (zmarła: 28 IV 1988...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
1123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kurska Anna: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 190-193  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1124.wiersz: Słowacki Juliusz: W imionniku pani B.R. (Długo myślałem, jaki głaz wybiorę...). Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 158  szczegóły 
1125.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Danek Danuta: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 267 (dot. nieścisłych informacji nt. pobytu Gustawa Bychowskiego w USA poda...) szczegóły 
1126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mirkowska Ewa: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 225-235  szczegóły 
1127.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 255-259  szczegóły 
1128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 140-145  szczegóły 
1129.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mirkowska Ewa: Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 214-220  szczegóły 
1130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kryszczuk Marzena: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 177-180  szczegóły 
1131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Troszyński Marek: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 208-211  szczegóły 
1132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skuczyński Janusz: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 239-241  szczegóły 
1133.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łubieniewska Ewa: Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 246-255  szczegóły 
1134.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawrocka Ewa (ur. 1942): Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 203-210  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1135.artykuł: Kowalczykowa Alina: O grotesce Słowackiego. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 3-18  szczegóły 
1136.artykuł: Kuziak Michał: Juliusz Słowacki w kręgu wczesnoromantycznej filozofii egzystencji. O antropologii muzycznej w twórczości poety. Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 43-64  szczegóły 
1137.artykuł: Listy Salomei Słowackiej-Becu do Aleksandry Becu. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 139-146 (edycja listów matki poety; oprac. Zbigniew Sudolski...) szczegóły 
1138.artykuł: Makowski Adam: Monografia czy pamflet? Polemika wokół książki Józefa Tretiaka o Słowackim (1903-1906). Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 83-106 (dot. książki Józefa Tretiaka "Juliusz Słowacki. Historia ducha poety i...) szczegóły 
1139.artykuł: Masłowski Michał: Koncept roli w dramatach Słowackiego. Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 65-75 (szerzej o dramatach: 'Kordian", "Balladyna", "Ksiądz Marek"...) szczegóły 
1140.artykuł: Saganiak Magdalena: Słowackiego mistyczna koncepcja poznania i twórczości. Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 49-82  szczegóły 
1141.artykuł: Słowacki Juliusz: Czytelnik idealny pism mistycznych Juliusza Słowackiego. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 23-38  szczegóły 
1142.artykuł: Sudolski Zbigniew: "Matka Słowackiego". Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 52-60 (dot. Salomei z Januszewskich Słowackiej-Becu, matki Juliusza Słowackie...) szczegóły 
1143.artykuł: Ziołowicz Agnieszka: Ja - chór. O roli chóru w mistycznej dramaturgii Juliusza Słowackiego. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 23-35  szczegóły 
1144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Markiewicz Henryk: Metamorfozy "Balladyny". Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 47-86 ([interpretacje utworu od XIX w. do współcz.]...) szczegóły 
1145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zieliński Jan: Prologomena do wirtualnego muzeum romantycznego poety. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 79-107 (dot. m.in. utworu jako dramatu ekfrastycznego...) szczegóły 
1146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziabicka Joanna: Słowacki i Mickiewicz - dwie kwestie krytyczne ("Beniowski" V 179-180 i "Konrad Wallenrod" IV 255-256). Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 117-127  szczegóły 
1147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalczykowa Alina: "Genezis z Ducha" Słowackiego - czy na pewno rok 1844?. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 209-215 (problem daty powstania; sugestia roku 1843...) szczegóły 
1148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łubieniewska Ewa: Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 5-41  szczegóły 
1149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ławski Jarosław: Metamorfozy świata poetyckiego "Marii" Malczewskiego w "Janie Bieleckim" Słowackiego. Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 77-113  szczegóły 
1150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 190-197  szczegóły 
recenzja: Gromadzki Juliusz: Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 259-261  szczegóły 
1151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baczyńska Beata: Wiersz "Księcia Niezłomnego" Juliusza Słowackiego wobec wersyfikacji "El Principe Constante" Calderona. Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 83-116  szczegóły 
1152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łubieniewska Ewa: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 199-211  szczegóły 
1153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Troszyński Marek: Nieznane fragmenty poetyckie z "Raptularza" Juliusza Słowackiego. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 165-186 (z tekstami dwóch nieznanych fragmentów...) szczegóły 
1154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jarmocik Piotr: Sprawa szatana i sprawa kanclerza. Antynomie etyczne w "Samuelu Zborowskim" Juliusza Słowackiego. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 39-59  szczegóły 
1155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zakrzewski Bogdan: Słowacki w szatmbuchu baronowej Richthofen. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 157-163 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
1156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Troszyński Marek: Poetycka puenta i... całkiem prozaiczny epilog (albumowego wiersza Juliusza Słowackiego) (Zofii Wójcik). Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 35-48  szczegóły 
  Stachura Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1157.artykuł: Januszkiewicz Michał: Od egzystencjalizmu do mistyki. O prozie Edwarda Stachury. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 96-115  szczegóły 
  Starowolski Szymon
1158.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borowski Andrzej: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 222-224  szczegóły 
  Starzeński Melchior
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1159.artykuł: Aleksandrowska Elżbieta: O "sławnym poecie" Melchiorze Starzeńskim i nieznanej jego twórczości. Z warsztatu bibliografa "Monitora". (Pamięci Romana Sobola). Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 171-194  szczegóły 
  Stefanides Melchior
1160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gurowska Anna: "Psałterz św. Augustyna." O barokowych przekładach średniowiecznej modlitwy i o jej tradycjach. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 177-201 (porównanie z przekładem Adriana Wieszczyckiego, w kontekście recepcji ...) szczegóły 
  Stempowski Jerzy
1161.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 226-232  szczegóły 
  Stempowski Stanisław
1162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klaman Justyna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 218-222  szczegóły 
  Stradecki Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1163.artykuł: Loth Roman: Janusz Stradecki (21 maja 1920 - 20 marca 1988). Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 381-389  szczegóły 
  Stryjkowski Julian
1164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smulski Jerzy: Juliana Stryjkowskiego "tragedia optymistyczna". Rozważania o "Biegu do Fragala". Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 61-78  szczegóły 
1165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piekarski Ireneusz: Szatan, Bóg i Mesjasz. O "Sarnie" Juliana Stryjkowskiego. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 117-132  szczegóły 
  Sygietyński Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1166.artykuł: Kowalski Mariusz: Terminologia krytyczna w portretach literackich Antoniego Sygietyńskiego. Na podstawie cyklu "Współczesna powieść we Francji". Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 107-141 (analiza języka krytyki literackiej...) szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
1167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sulikowski Andrzej: Spóźniony debiut Jana Józefa Szczepańskiego. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 77-99  szczegóły 
  Szemplińska Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
1168.wiersz: Szemplińska Elżbieta: Prawdziwa ojczyzna. Pamiętnik Literacki 1990 1 230-1 (w art.: Mieczysław Inglot: Spór o wrzesień w poezji polskiej lat 1939-...) szczegóły 
  Szlengel Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1169.artykuł: Skwara Marek: Słowo wyniesione z getta. Wiersze Władysława Szlengla. Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 193-197 (historia ocalenia i przechowania wierszy przez Henryka Krzyczkowskiego...) szczegóły 
  Szymański Adam (1852 -1916)
1170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Martuszewska Anna: Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 236-241  szczegóły 
  Szymański Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1171.artykuł: Aleksandrowska Elżbieta: Czy Stanisław Szymański publikował w "Monitorze"? Z warsztatu bibliografa "Monitora" (9). Pamiętnik Literacki 1993 z 2 s. 126-134  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    wiersze (alfabet tytułów)
1172.wiersz: Szymborska Wisława: Na wieży Babel. Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 141  szczegóły 
1173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudkowska Magdalena: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 232-247  szczegóły 
1174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudkowska Magdalena: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 232-247  szczegóły 
1175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudkowska Magdalena: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 232-247  szczegóły 
1176.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudkowska Magdalena: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 232-247  szczegóły 
1177.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudkowska Magdalena: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 232-247  szczegóły 
1178.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudkowska Magdalena: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 232-247  szczegóły 
1179.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudkowska Magdalena: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 232-247  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1180.artykuł: Grądziel Joanna: Świat sztuki w poezji Wisławy Szymborskiej. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 85-102  szczegóły 
1181.artykuł: Michałowski Piotr: Wisławy Szymborskiej poetyka zaprzeczeń. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 123-143  szczegóły 
1182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kloch Zbigniew: Uwagi o wspólnocie języka i porozumiewaniu się inspirowane wierszem "Na wieży Babel" Wisławy Szymborskiej. Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 139-147 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
  Szymonowic Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1183.artykuł: Wiśniewska Halina: Pamiętnik Literacki 1988 z. 2 s. 177-193  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świegocki Kazimierz
1184.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślósarska Joanna: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 242-245  szczegóły 
  Święcicki Paulin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1185.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Paulin Święcicki. Dramat pisarza pogranicza. Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 199-212 (sylwetka...) szczegóły 
  Świontek Sławomir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1186.artykuł: Gazda Grzegorz: Sławomir Świontek (30 listopada 1942 - 21 marca 2001). Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 231-236 (art. z okazji zgonu; z fot. badacza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
    listy (alfabet tytułów)
1187.listy: Tetmajer Kazimierz: [Listy]. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 135-156 (33 listy do Konstantego Marii Górskiego z lat 1894-1905; oprac. Magdal...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
1188.korespondencja: Górski Konstanty: List Konstantego Górskiego do Kazimierza Tetmajera. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 155-156 (list od Konstantego Marii Górskiego z 1985 roku; z dodatkiem dwóch kró...) szczegóły 
  Themerson Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1189.artykuł: Dziadek Adam: Archiwum Themersonów w Polsce. Pamiętnik Literacki 2002 z. 4 [okładka] (ogłoszenie dot. rozpoczęcia działalności Archiwum Franciszki i Stefana...) szczegóły 
  Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz
1190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Forajter Wacław: Inwersje. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 179-201 (dot. stylizacji językowej, użycia gatunków i motywów śmierci, homoerot...) szczegóły 
  Trembecki Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1191.wiersz: Trembecki Stanisław: Anakreontyka przy odbieraniu czaszy wina z pięknych rąk od J.W.H.P.W. przez Józefa Bielawskiego. Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 144 (z komentarzem: Zdzisław Maciej Zachmacz: O autorstwie nieznanego imien...) szczegóły 
1192.wiersz: Trembecki Stanisław: Hulewiczowa do Józia swego (Dnia 19 marca roku 1794). Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 144-146 (z faks. animowego druku ulotnego; z komentarzem: Zdzisław Maciej Zachm...) szczegóły 
1193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieński Marcin: Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 226-237  szczegóły 
  Treugutt Stefan
    zgon (alfabet autorów)
1194.zgon: Prussak Maria: Stefan Treugutt (17 kwietnia 1925 - 8 lipca 1991). Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 229-236 (zmarł: 8 VII 1991; wspomn. pośmiertne...) szczegóły 
  Troczyński Konstanty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1195.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Od doktoratowego szkicu ku rozwiniętej doktrynie teoretycznoliterackiej. Logika i dynamika drogi naukowej Konstantego Troczyńskiego. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 105-130  szczegóły 
  Trzecieski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1196.wiersz: Trzecieski Andrzej: Ad eundem. Pamiętnik Literacki 1991 nr 1 s. 165-166 (wyd. Jerzy Snopek z koment.: Nieznane wiersze Andrzeja Trzecieskiego, ...) szczegóły 
1197.wiersz: Trzecieski Andrzej: Ad sodales musicos. Pamiętnik Literacki 1991 nr 1 s. 166 (wyd. Jerzy Snopek z koment.: Nieznane wiersze Andrzeja Trzecieskiego, ...) szczegóły 
1198.wiersz: Trzecieski Andrzej: Armiger adversos Jovis.... Pamiętnik Literacki 1991 nr 1 s. 164 (wyd. Jerzy Snopek z koment.: Nieznane wiersze Andrzeja Trzecieskiego, ...) szczegóły 
1199.wiersz: Trzecieski Andrzej: Augusti pietas toto cantabitur.... Pamiętnik Literacki 1991 nr 1 s. 163-164 (wyd. Jerzy Snopek z koment.: Nieznane wiersze Andrzeja Trzecieskiego, ...) szczegóły 
1200.wiersz: Trzecieski Andrzej: De insignibus eiusdem carmen Andreae Tricesii equitis poloni. Pamiętnik Literacki 1991 nr 1 s. 164-165 (wyd. Jerzy Snopek z koment.: Nieznane wiersze Andrzeja Trzecieskiego, ...) szczegóły 
1201.wiersz: Trzecieski Andrzej: Symbolum eiusdem. Pamiętnik Literacki 1991 nr 1 s. 164 (wyd. Jerzy Snopek z koment.: Nieznane wiersze Andrzeja Trzecieskiego, ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1202.artykuł: Snopek Jerzy: Nieznane wiersze Andrzeja Trzecieskiego. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 158-166  szczegóły 
  Trzynadlowski Jan
    zgon (alfabet autorów)
1203.zgon: Barczyński Janusz, Pięczka Bogdan: Jan Trzynadlowski (29 grudnia 1912 - 18 maja 1995). Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 261-265 (wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Tuwim Julian
1204.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kloch Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 342-347  szczegóły 
1205.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zawodniak Mariusz: Socrealistyczna palinodia. "Jamby polityczne" Juliana Tuwima. Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 35-43  szczegóły 
  Twardowski Samuel
1206.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbański Piotr: Glosy do "Nadobnej Pasqualiny". Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 3-13  szczegóły 
  Tyszyński Piotr Celestyn
1207.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogdziewicz Henryk: Dwie odmiany liryki osobistej w utworach pijarów doby oświecenia. Marcina Eysymonta "Job z gruntu nieszczęśliwy" i Piotra Celestyna Tyszyńskiego "Duma w starości". Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 95-116  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1208.artykuł: Kowalczyk Andrzej Stanisław: S. Vincenz jako eseista (1945-1971). Pamiętnik Literacki 1988 z. 2 s. 107-142  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wat Aleksander
1209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrych Krystyna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 226-235  szczegóły 
1210.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żukowski Tomasz: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 192-196  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1211.artykuł: Przymuszała Beata: "Czas wzbogacony" w późnej liryce Aleksandra Wata. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 137-159 (dot. problematyki czasu...) szczegóły 
  Ważyk Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1212.wiersz: Ważyk Adam: Do inteligenta uchodźcy. Pamiętnik Literacki 1990 1 228 (w art.: Mieczysław Inglot: Spór o wrzesień w poezji polskiej lat 1939-...) szczegóły 
1213.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gawliński Stanisław: Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 317-323  szczegóły 
  Weintraub Wiktor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1214.artykuł: Stefanowska Zofia: Wiktor Weintraub (10 kwietnia 1908 - 14 lipca 1988). Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 310-319 (sylwetka badacza...) szczegóły 
  Weyssenhoff Józef
1215.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymańska Kazimiera Zdzisława: "Wesele w Boguszówce". Nieznany dramat Józefa Weyssenhoffa. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 201-213  szczegóły 
  Wieszczycki J. Adrian
1216.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gurowska Anna: "Psałterz św. Augustyna." O barokowych przekładach średniowiecznej modlitwy i o jej tradycjach. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 177-201 (porównanie z przekładem Melchiora Stefanidesa, w kontekście recepcji p...) szczegóły 
  Wirpsza Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1217.artykuł: Grądziel Joanna: Poetyka komentarza w poezji Witolda Wirpszy. Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 133-151  szczegóły 
  Wirtemberska Maria
1218.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Lidia: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 201-207  szczegóły 
1219.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szary-Matywiecka Ewa: "Malwina", czyli głos i pismo w powieści. Część II.. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 3-16 (cz. I druk. w: Pamiętnik Literacki 1991 z. 4...) szczegóły 
artykuł: Szary-Matywiecka Ewa: "Malwina" czyli głos i pismo w powieści. [Część I]. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 109-123  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
1220.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wąchocka Ewa: Witkacy na przełomie stuleci. Pamiętnik Literacki 2002 z. 4 s. 243-259  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1221.proza: Witkiewicz Stanisław Ignacy: Traktat BDŚ, czyli traktat o bycie samym w sobie i dla siebie. Pamiętnik Literacki 2002 z. 4 s. 220-241 (opracował, do druku podał, wstępem opatrzył Bohdan Michalski; wstęp "N...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1222.listy: Witkiewicz Stanisław Ignacy: [Listy do Heleny i Franciszka Maciaków]. Pamiętnik Literacki 2002 z. 4 s. 193-213 (30 listów z lat 1934-1939; opracował i wstępem opatrzył Janusz Degler;...) szczegóły 
1223.listy: Witkiewicz Stanisław Ignacy: Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Kazimierza Czachowskiego. Pamiętnik Literacki 1992 nr 1 s. 133-149 (17 listów Stanisława Ignacego Witkiewicza do Kazimierza Czachowskiego ...) szczegóły 
1224.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nieukerken Arent van: Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 205-218  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1225.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Witkacy - Schulz, Schulz - Witkacy. Wariacje interpretacyjne. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 82-101  szczegóły 
1226.artykuł: Czapliński Przemysław: Powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza wobec teorii czystej formy. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 319  szczegóły 
1227.artykuł: Czapliński Przemysław: Powieść źle skrojona (O kłopotach aksjologii z prozą Witkacego). Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 39-63  szczegóły 
1228.artykuł: Skwara Marta: Szaleńcy wśród zmechanizowanych bydląt. O bohaterach dramatów Witkacego. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 3-24  szczegóły 
1229.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schultze Brigitte: Temat "z chłopa król" w "Janie Macieju Karolu Wścieklicy" Witkacego. Pamiętnik Literacki 2002 z. 4 s. 99-110  szczegóły 
1230.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grochowski Grzegorz: Trudna sztuka mówienia głupstw. O "Narkotykach" Stanisława Ignacego Witkiewicza. Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 115-141  szczegóły 
1231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Degler Janusz: Jak powstało "Nienasycenie" Witkacego. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 169-185  szczegóły 
1232.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błoński Jan: Witkacy i rewolucja. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 79-94  szczegóły 
artykuł: Szpakowska Małgorzata: Ciało i seks w "Pożegnaniu jesieni". Pamiętnik Literacki 2002 z. 4 s. 89-97  szczegóły 
polemika: Żakiewicz Anna: Witkacy wykastrowany. Uwagi na marginesie artykuły Małgorzaty Szpakowskiej "Ciało i seks w 'Pożegnaniu jesieni'". Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 269-275  szczegóły 
1233.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dybizbański Marek: Nie-boskość i typowość "Szewców" Stanisława Ignacego Witkiewicza. Pamiętnik Literacki 2002 z. 4 s. 99-110  szczegóły 
artykuł: Sokół Lech: Zagadnienie nudy w "Szewcach" Witkacego. Pamiętnik Literacki 2002 z. 4 s. 99-110  szczegóły 
  Władysław z Gielniowa *
1234.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Elżanowska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 198-202  szczegóły 
1235.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stępień Paweł: "Żołtarz Jezusow" Władysława z Gielniowa - tylko adaptacja czy arcydzieło liryki religijnej?. Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 86-103  szczegóły 
  Wojaczek Rafał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1236.artykuł: Kunz Tomasz: "Ja", którego nie było. Transformacje podmiotowości w liryce Rafała Wojaczka. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 74-95  szczegóły 
  Woroszylski Wiktor
1237.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kandziora Jerzy: "Literatura" Wiktora Woroszylskiego - poetycka formuła prozy autobiograficznej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 36-61  szczegóły 
  Wujek Jakub
1238.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ptaszyk Marian: Okoliczności wydania "Biblii" Wujka w 1821. Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 133-154  szczegóły 
  Wyskiel Wojciech
    zgon (alfabet autorów)
1239.zgon: Jarzębski Jerzy: Wojciech Wyskiel (28 stycznia 1948 - 17 lipca 1989). Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 395-399 (zmarł: 17 VII 1989...) szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
1240.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 168-173  szczegóły 
polemika: Bukowska-Schielmann Miłosława: W odpowiedzi recenzentowi. Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 231 (list do red....) szczegóły 
1241.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 229-233  szczegóły 
1242.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 209-215  szczegóły 
1243.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 209-215  szczegóły 
1244.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 211-215  szczegóły 
1245.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwaśny Marian: O Księdzu z "Wesela". Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 221-247  szczegóły 
sprostowanie: Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 320 (ważniejsze poprawki korektowe do artykułu...) szczegóły 
recenzja: Prussak Maria: Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 259-264  szczegóły 
1246.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głowiński Michał: Konstelacja "Wyzwolenia". Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 35-77 (krytycznoliteracka recepcja utworu w l. 1903-1918...) szczegóły 
  Wyszkowski Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
1247.wiersz: Wyszkowski Michał (1770-1829): Powinszowanie Józefowi Bielawskiemu roku 1794. Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 146-147 (z komentarzem: Zdzisław Maciej Zachmacz: O autorstwie nieznanego imien...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zabierowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1248.artykuł: Nowak Zbigniew Jerzy: Stanisław Zabierowski (6 sierpnia 1900 - 9 grudnia 1988). Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 391-394  szczegóły 
  Zabłocki Franciszek
1249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goliński Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 128-134  szczegóły 
polemika: Pawłowiczowa Jolanta: W odpowiedzi profesorowi Zbigniewowi Golińskiemu. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 225-230  szczegóły 
  Zagórski Jerzy
1250.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Całbecki Marcin: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 227-235  szczegóły 
  Zaleski Józef Bohdan
1251.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowicka Elżbieta: Dwa wiersze o słowiku. Adam Mickiewicz i Bohdan Zaleski. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 45-60  szczegóły 
  Zapolska Gabriela
1252.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janicka Anna: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 223-230  szczegóły 
1253.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kłosińska Krystyna: Fortepian. Muzyka w "Przedpieklu" Gabrieli Zapolskiej. Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 113-132  szczegóły 
  Zegadłowicz Emil
1254.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kralkowska-Gątkowska Krystyna: Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 334-348  szczegóły 
  Zimand Roman
    zgon (alfabet autorów)
1255.zgon: Głowiński Michał: Roman Zimand (16 listopada 1926 - 6 kwietnia 1992). Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 263-269 (zmarł: 6 IV 1992; wspomn. pośmiertne...) szczegóły 
  Zimorowic Szymon
1256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grześkowiak Radosław: Z tekstologicznej problematyki "Roksolanek". Przyczynek krytyczny. Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 147-164  szczegóły 
artykuł: Stępień Paweł: "Amarant" znaczy "nie więdnący". Tajemnice neoplatońskiej architektury "Roksolanek" Szymona Zimorowica. Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 19-38 (fragm. pracy doktorskiej pt. "Poeta barokowy wobec śmierci i przemijan...) szczegóły 
  Ziomek Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1257.artykuł: Wiegandt Ewa: Jerzy Ziomek (7 sierpnia 1924 - 13 października 1990). Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 262-269 (sylwetka badacza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żebrowski Jakub
1258.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowicka-Jeżowa Alina: Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 244-246  szczegóły 
  Żeromski Stefan
1259.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamczyk Zdzisław Jerzy: Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 302-307  szczegóły 
1260.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Popiel Magdalena: Próba tragizmu epickiego - "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 59-92  szczegóły 
1261.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Paszek Jerzy: Incipit "Popiołów". Pamiętnik Literacki 1988 z. 2 s. 243  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
1262.korespondencja: Konopnicka Maria: [Listy]. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 195-199 (2 listy z 1907; w oprac. i ze wstępem: Jacek Nowak: Nieznane listy Mar...) szczegóły 
  Żmichowska Narcyza
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1263.artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: "Pisma Gabrielli" - romantyczna formuła dykursu powieściowego. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 37-52 (m.in. o utworach: Wstępny obrazek, Poganka, Książka pamiątek, Biała Ró...) szczegóły 
  Żmigrodzka Maria
    zgon (alfabet autorów)
1264.zgon: Kiślak Elżbieta: Wspomnienie o Marii Żmigrodzkiej (4 listopada 1922 - 21 lutego 2000). Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 263-266 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Żółkiewski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1265.artykuł: Dmitruk Krzysztof: Stefan Żółkiewski (9 grudnia 1911 - 4 stycznia 1991). Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 270-277 (sylwetka badacza...) szczegóły 
  Żuławski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1266.artykuł: Trześniowski Dariusz: Jerzy Żuławski: modernistyczna lektura Biblii. Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 19-36  szczegóły 
1267.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hirsz Barbara: Na rocznicę. "Dyktator" Jerzego Żuławskiego (1903). Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 93-107  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
1268.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madyda Aleksander: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 257-267  szczegóły 
polemika: Bednarek Bogusław: Odpowiedź na recenzję "Eposu europejskiego". Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 259-269  szczegóły 
1269.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ilski Bernard: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 396-404  szczegóły 
1270.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pelc Janusz: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 371-377  szczegóły 
1271.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowska Katarzyna: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 248-251  szczegóły 
1272.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ressel Ewa: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 221-224  szczegóły 
1273.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witczak Włodzimierz: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 235-240  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1274.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 259-262 (rec. czasopisma Speculum. A journal of medieval studies vol. 77...) szczegóły 
1275.artykuł: Gorzkowski Albert: Qui legit, intelligat. Refleksje o retorycznych modelach lektury w kulturze i literaturze dawnej. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 5-24  szczegóły 
1276.artykuł: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 229-239 (rec. ks. zb.: Time, memory and the verbal art. Essays on the thought ...) szczegóły 
1277.artykuł: Koc Barbara: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 191-194 ([rec. ks.:] The Everyman Companion to East European Literature. Red. R...) szczegóły 
1278.artykuł: Skrendo Andrzej: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 255-258 (rec. czasopisma Novoe Literaturnoe Obozrenie 2003 nr 1 (59): Te...) szczegóły 
1279.artykuł: Sokołowski Mikołaj: Kategoria różnicy we włoskich badaniach nad romantyzmem. Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 269-273 (omówienie zawartości numeru monograficznego pt. "Romanticismo e filoso...) szczegóły 
1280.artykuł: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 251-256 ([rec. ks.:] Erica Fischer-Lichte: Geschichte des Dramas. Epochen der I...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
1281.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 230-237  szczegóły 
polemika: Dziechcińska Hanna: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 267-268 (dot. przekształceń treści i sformułowań z recenzowanej książki...) szczegóły 
1282.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zwolińska Barbara: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 219-230  szczegóły 
1283.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goliński Janusz K.: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 110-114  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1284.artykuł: Zawadzki Andrzej: "W tańcu tylko wypowiadać potrafię najwyższych rzeczy przenośnie". Metafora tańca w tradycji modernistycznej. Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 31-63 (m.in. taniec jako metafora kultury, języka poetyckiego w twórczości pi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Cooper James Fenimore
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1285.artykuł: Sinko Zofia: Początki polskiej recepcji twórczości Jamesa Fenimore'a Coopera. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 209-242  szczegóły 
  Emerson Ralph Waldo
    proza (alfabet tytułów)
1286.proza: Emerson Ralph Waldo: [Myśli]. Pamiętnik Literacki 1992 nr 2 s. 168-176 (podał do druku z autografu Marii Dąbrowskiej Tadeusz Drewnowski; z not...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1287.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Ślady Emersona w literaturze polskiej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 156-167  szczegóły 
  Nabokov Vladimir
1288.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobrzyńska Teresa: W poszukiwaniu tematu tekstu literackiego. Propozycje lektury opowiadania Władimira Nabokowa "Wiosna w Fialcie" (Pamięci Marii Renaty Mayenowej w 10. rocznicę śmierci). Pamiętnik Literacki 1998 z.2 s. 109-135  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Utwory anonimowe (arabska)
1289.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudnicka Jadwiga: Recepcja opowieści z cyklu "Tysiąc nocy i jedna" w piśmiennictwie polskim. Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 165-185 (recepcja literacka w prozie i poezji...) szczegóły 
artykuł: Rudnicka Jadwiga: "Tysiąc nocy i jedna" w kulturze literackiej polskiego oświecenia. Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 155-182 (m.in. dotyczy przekładów na język polski w dobie oświecenia...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Celan Paul
1290.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hejmej Andrzej: Literackie fugi. "Preludio e Fughe" Umberta Saby i "Todesfuge" Paula Celana. Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 95-112  szczegóły 
  Stifter Adalbert
1291.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mazur Aneta: Dwie utopie realizmu: "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej i "Późne lato" Adalberta Stiftera. Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 5-18  szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Backvis Claude
    zgon (alfabet autorów)
1292.zgon: Nowicka-Jeżowa Alina: Claude Backvis (24 kwietnia 1910 - 16 maja 1998). Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 237-244 (wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1293.artykuł: Partyka Joanna: Angielskie "commonplace books" a polskie sylwy. Z dziejów rękopisów domowych w Europie. Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 173-182  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
1294.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brodzka Alina: Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 333-336  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1295.artykuł: Krajka Wiesław: Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 375-382 ([rec. ks.:] Steve Ressler: Joseph Conrad: consciousness and integrity....) szczegóły 
  Joyce James
1296.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grochowski Grzegorz: Przekład w toku. Wokół ostatniej stronicy "Finnegans Wake". Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 155-180 (dot. przekładu dokonanego przez Macieja Słomczyńskiego...) szczegóły 
  Milton John
1297.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bystydzieńska Grażyna: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 188-190  szczegóły 
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1298.artykuł: Tarlinska Marina: Zróżnicowanie rytmiczne wypowiedzi postaci w dramatach Szekspira. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 196-209  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Literatura współczesna (chińska) / Życie literackie (chińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1299.artykuł: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 243-245 (omówienie artykułu: Eugene Y. Wang: The winking owl: visual effect and...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Sladek Josef Vaclav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1300.artykuł: Cervenka Miroslav: Semantyka metrum w twórczości Josefa V. Sladka. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 210-226  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Baudelaire Charles Pierre
1301.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borkowska Grażyna: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 253-256 (omówienie interpretacyjnego artykułu E.S. Burta "Materiality and auobi...) szczegóły 
  Genlis Stephanie-Felicite de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1302.artykuł: Janiec Waldemar: Twórczość Stephanie-Felicite de Genlis w Polsce. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 17-36  szczegóły 
  Marmontel Jean Francois
1303.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sinko Zofia: Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 349-356  szczegóły 
  Michelet Jules
1304.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Parvi Jerzy: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 257-259  szczegóły 
  Montaigne Michel Eyquem de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1305.artykuł: Tazbir Janusz: Montaigne wśród Polaków. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 5-20 (tematyka polska u M. Motaigne'a, kontakty z Polakami, stosunek pisarzy...) szczegóły 
  Musset Alfred de
1306.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gromadzki Juliusz: Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 259-261  szczegóły 
  Proust Marcel
1307.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Speina Jerzy: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 226-230  szczegóły 
1308.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Speina Jerzy: Marcel Proust w Polsce. "W poszukiwaniu straconego czasu" - międzywojenna recepcja krytycznoliteracka. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 177-201  szczegóły 
  Rabelais Francois
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1309.artykuł: Tazbir Janusz: Jeszcze o znajomości Rabelais'go w Polsce. Pamiętnik Literacki 1988 z. 2 s. 205-223  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1310.artykuł: Calame Claude: Między słowem mówionym a pisanym: wypowiadanie i wypowiedzenie w greckiej poezji archaicznej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 297-322 (O literaturze ustnej (II)...) szczegóły 
1311.artykuł: Gorzkowski Albert: "Ut pictura verba..." Zagadnienia unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 37-59  szczegóły 
1312.artykuł: Szczerbakiewicz Rafał: Doświadczanie historii. Eseje Jana Kotta o tragedii antycznej. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 91-107 (dot. książki: Jan Kott: Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej. Kr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
1313.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziomek Jerzy: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 343-352  szczegóły 
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1314.artykuł: Melberg Arne: Mimesis Platona. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 5-36  szczegóły 
  Sophokles *
1315.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Havelock Eric A.: Kompozycja ustna w "Królu Edypie" Sofoklesa. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 271-295 (O literaturze ustnej (II)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Calderon de la Barca Pedro
1316.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baczyńska Beata: Wiersz "Księcia Niezłomnego" Juliusza Słowackiego wobec wersyfikacji "El Principe Constante" Calderona. Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 83-111  szczegóły 
  Milan Luis
1317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziechcińska Hanna: Kobieta w "Dworzaninie": Baldassare'a Castiglione, Luisa Milana, Łukasza Górnickiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 69-81  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Frank Anne
1318.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lejeune Philippe: W jaki sposób Anne Frank napisała na nowo dziennik Anne Frank. Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 5-32 (dot. faz prac autorki nad tekstem: dziennikiem oryginalnym, wersją pt....) szczegóły 
  Vondel Joost van den
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1319.artykuł: Nieukerken Arent van: Polonica w dwóch wierszach Vondela. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 119-125  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Augustyn święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1320.artykuł: Skwara Marek: O teorii retorycznej św. Augustyna. Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 99-118  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
1321.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goliński Janusz: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 204-209  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1322.artykuł: Kubiak Jacek: Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 373-380 ([rec. ks.:] Friedrich Sengle: Biedermeierzeit (Deutsche Literatur im S...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1323.artykuł: Matuszek Gabriela: "Wzorzec modnego pisarza" (Stanisław Przybyszewski w utworach pisarzy niemieckich). Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 233-256 (postać Stanisława Przybyszewskiego jako prototypu bohaterów niemieckic...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Goethe Johann Wolfgang von
1324.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ćwiklak Kornelia: Polskie przekłady "Fausta" Johanna Wolfganga Goethego. Studium porównawcze. Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 153-176 (analiza przekładów Emila Zegadłowicza (1926), Feliksa Konopki (1962), ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Hasła szczegółowe (perska) / Hasła osobowe (perska)
  Sa'di Abu-'Abdillah Muszarifuddin
1325.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olkusz Wiesław: Zapomniana dyskusja wokół polskich przekładów "Gulistanu" Sa'diego (Z dziejów recepcji literatur Wschodu w dobie pozytywizmu). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 183-196  szczegóły 
Literatury obce / Literatura portugalska / Hasła szczegółowe (portugalska) / Hasła osobowe (portugalska)
  Camoes Luis Vaz de
1326.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siewierski Henryk: Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 202-205  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
1327.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Popiel Magdalena: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 388-392  szczegóły 
1328.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świerczyńska Dobrosława: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 243-257  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1329.artykuł: Uspienski Boris: Mitologiczny aspekt rosyjskiej frazeologii ekspresywnej. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 111-133 (dot. mitologicznego uwarunkowania przeklinania tzw. matem, na przykład...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1330.artykuł: Toporow Władimir: Petersburg i tekst petersburski literatury rosyjskiej. Wprowadzenie do tematu. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 247-273 (Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze (II)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Cvetaeva Marina
    wiersze (alfabet tytułów)
1331.wiersz: Cwietajewa Marina: Poema vozdukha. Pamiętnik Literacki 1991 nr 3 s. 223-225 (w jęz. rosyjskim; w art. Michaiła Gasparowa: "Poemat powietrza" Mariny...) szczegóły 
1332.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gasparow Michaił: "Poemat powietrza" Mariny Cwietajewej: próba interpretacji. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 224-241 (z tekstem poematu w jęz. rosyjskim...) szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
1333.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietrzak Przemysław: Słowo ludzkie i słowo Boskie. Znaczenia i układy motywów w "Braciach Karamazow" Fiodora Dostojewskiego. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 165-192  szczegóły 
1334.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sucharski Tadeusz: Z Dostojewskim w Martwym Domu (M. Czermińskiej). Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 65-83 (m.in. o wpływie lektury "Ewangelii" w utworze oraz inspiracja z lektur...) szczegóły 
  Lebedev-Kumach Vasilijj
    wiersze (alfabet tytułów)
1335.wiersz: Lebedev-Kumach Vasilijj: Rozmowa (Inteligencji polskiej za Zachodniej Ukrainie poświęcam). Pamiętnik Literacki 1990 1 227-8  szczegóły 
  Turgenev Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1336.artykuł: Łotman Jurij: Proza Turgieniewa i przestrzeń fabularna powieści rosyjskiej XIX wieku. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 274-290 (Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze (II)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Jhovanovijc Zmajh Jovan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1337.artykuł: Petrović Svetozar: Stylistyka chwytów wersyfikacyjnych Jovana Jovanovicia Zmaja. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 216-230  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Hasła osobowe (słoweńska)
  Pretnar Tone
    zgon (alfabet autorów)
1338.zgon: Pszczołowska Lucylla: Tone Pretnar (9 sierpnia 1945 - 16 listopada 1992). Pamiętnik Literacki 1993 z. 2/3 s. 248-249 (zmarł: 16 XI 1992; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Zagadnienia specjalne (szwedzka) / Tematy, motywy (szwedzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1339.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Uwarunkowania kulturowe literackiego obrazu kobiet w polskiej i szwedzkiej prozie o tematyce wiejskiej z pierwszej połowy XX wieku. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 59-70  szczegóły 
Literatury obce / Literatura tatarska / Historia literatury (tatarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1340.artykuł: Drozd Andrzej: Wpływy chrześcijańskie na literaturę Tatarów w dawnej Rzeczypospolitej. Między antagonizmem a symbiozą. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 3-34  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Castiglione Baldassare
1341.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziechcińska Hanna: Kobieta w "Dworzaninie": Baldassare'a Castiglione, Luisa Milana, Łukasza Górnickiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 69-81  szczegóły 
  Goldoni Carlo
1342.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kapłon Andrzej: Warszawskie libretta opery "La contadina in corte". Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 197-212 (m.in. o libretcie w przekładzie Wojciecha Bogusławskiego...) szczegóły 
  Marini Giovanni Ambrosio
1343.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miszalska Jadwiga: "Koloander wierny Leonildzie": przekład ogłoszony drukiem i jego ręczne odpisy (Próba rekonstrukcji losów powieści Giovan Ambrosia Mariniego w XVIII wieku w Polsce). Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 145-158  szczegóły 
  Metastasio Pietro
1344.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kapłon Andrzej: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 178-183  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1345.artykuł: Gambacorta Lucio: Trzy libretta Metatasio w polskim przekładzie J.A. Załuskiego. Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 193-203  szczegóły 
  Vico Giambattista
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1346.artykuł: Syska-Lamparska Rena A.: Brzozowski i Vico. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 53-83 (recepcja myśli historiozoficznej Giambattisty Vico przez Stanisława Br...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
1347.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 224-229  szczegóły 
1348.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 382-388  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1349.artykuł: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 346-352 (rec. ks.: Andre Helbo: Theory of performing arts. Amsterdam, Philadelp...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Inscenizacja, reżyseria
1350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klimko Ryszard: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 185-191  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Krytyka teatralna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1351.artykuł: Ukrainiec-Michałek Switłana: Dyskusje literackie we Lwowie - sezon 1930/31. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 171-183 (dot. głównego nurtu dyskusji w środowisku literackim dot. zagadnień dr...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
1352.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 161-166  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
1353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Judkowiak Barbara: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 184-194  szczegóły 
1354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kadulska Irena: Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 339-342  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
1355.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
1356.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruta-Rutkowska Krystyna: Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 225-231  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
1357.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Stanisława Wasylewskiego lwowski scenariusz "Krakowiaków i górali" (1941). Struktura i geneza koniunkturalnej adaptacji. Pamiętnik Literacki 2000 z. 2 s. 189-202 (dot. inscenizacji w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego wystawionej w Te...) szczegóły 
1358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ursel Marian: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 150-161  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
1359.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruta-Rutkowska Krystyna: Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 225-231  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Francja (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1360.artykuł: Prussak Maria: Pamiętnik Literacki 2002 z. 4 s. 261-263 (omówienie numerów czasopism: Revue d'histoire du theatre 2002 I...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Materiały ogólne (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1361.artykuł: Prussak Maria: Pamiętnik Literacki 2002 z. 4 s. 261-263 (omówienie numerów czasopism: Revue d'histoire du theatre 2002 I...) szczegóły