Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Tehrmapihly [Termapily]
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Bunjak Petar: Slavihstychnyja lihtaraturaznauhchyja dasledavannih uh novym tysjachagoddzih. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 127-135  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Sonet
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: McMillin Arnold: Belaruskih sanet u dyjaspary. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 204-213 (w twórczości pisarzy białoruskich mieszkających poza Białorusią...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Voihnauh Mihkalajj: Belaruskamouhnyja peraklady tvorauh pol'skajj lihtaratury. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 161-170 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie literackie w Mińsku Litewskim w warunkach białoruskiej wielokulturowości. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 123-126  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie literackie w Mińsku Litewskim w warunkach białoruskiej wielokulturowości. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 123-126  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 88 (not. o wręczeniu nagrody Sokratowi Janowiczowi przez Aleksandra Kwaśni...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Piłat Walenty: Działalność kulturalno-oświatowa we wsiach polsko-białoruskich Wileńszczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym (Bazylemu Białokozowiczowi). Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 113-120 (m.in. nt. ludowych obrzędów i obyczajów z fragm. tekstów przyśpiewek...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Polsko-wschodniosłowiańskie pogranicze kulturowe. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 19-27  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piłat Walenty: Paehzihja ne vedae mezhauh. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 212-213  szczegóły 
recenzja: Sjadnjouh Masejj: Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 213-214 (fragm. listu do Jana Czykwina z 17 XI 1999...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bartoszewicz Albert
    zgon (alfabet autorów)
10.zgon: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242 (zmarł: 28 VIII 2001, not....) szczegóły 
  Białokozowicz Bazyli
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 243 (not. o spotkaniu poświęconym Bazylemu Białokozowiczowi z okazji jubile...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janowicz Sokrat
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 243 (not. o pobycie w Duesseldorfie i spotkaniu z czytelnikami, marzec 2002...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leszczyński Edward
    wiersze (alfabet tytułów)
13.wiersz: Leszczyński Edward: Płomień. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 84  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
14.wiersz: Mickiewicz Adam: Daroga uh Rasihju. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 162-166  szczegóły 
15.wiersz: Mickiewicz Adam: Pecjarburg. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 166-171  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cvihrka Kastus': Paehma Adama Mihckevihcha "Dzjady". Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 136-144  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
17.artykuł: Pranevihch Genadz': Ju. Slavackih ih belaruskaja ramantychnaja tradycyja XIX - pachatku XX stst.. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 214-223  szczegóły 
  Szurkowska Olga
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tvaranovihch Galihna: Nadac' asabovasc' chasu. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 238-241  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Lavant Christine
    wiersze (alfabet tytułów)
19.wiersz: Lavant Kryscihna: Kalih ty mjane uhpuscihsh.... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 69  szczegóły 
20.wiersz: Lavant Kryscihna: Narastajj, narastajj, scharavanaja.... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 66  szczegóły 
21.wiersz: Lavant Kryscihna: Praz svetluju pamjac'.... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 69  szczegóły 
22.wiersz: Lavant Kryscihna: Strushchy zvon u slykhu.... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 65  szczegóły 
23.wiersz: Lavant Kryscihna: Ty hjachutna sykhodzihuh.... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 64-65 (z notą tłumacza...) szczegóły 
24.wiersz: Lavant Kryscihna: Ty uhsju mjascovasc'.... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 66-67  szczegóły 
25.wiersz: Lavant Kryscihna: Ty uhzykhodzihsh, jak zorka.... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 67-68  szczegóły 
26.wiersz: Lavant Kryscihna: Udaryuh ty - ih zgas.... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 67  szczegóły 
27.wiersz: Lavant Kryscihna: Vyjjdzih z kusta krapihvy.... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 68  szczegóły 
28.wiersz: Lavant Kryscihna: Zdradna kaplihc' surovaja.... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 65  szczegóły 
  Rilke Rainer Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
29.wiersz: Rilke Rainer Maria: Aposhnih dom uskrajj.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 122  szczegóły 
30.wiersz: Rilke Rainer Maria: Bo jon bjazvol'ny, svet.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 123  szczegóły 
31.wiersz: Rilke Rainer Maria: Bylih tady dnih Mihkel'andzhehla.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 119  szczegóły 
32.wiersz: Rilke Rainer Maria: Chasamih nekhta uhvechary.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 122  szczegóły 
33.wiersz: Rilke Rainer Maria: Ih ja uhvajjshouh jak.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 120-121  szczegóły 
34.wiersz: Rilke Rainer Maria: Ih uhsjo-taki, khoc' kozhny.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 121-122  szczegóły 
35.wiersz: Rilke Rainer Maria: Ihdze stagoddze, z ihm.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 118  szczegóły 
36.wiersz: Rilke Rainer Maria: Jagony klopat nam.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 121  szczegóły 
37.wiersz: Rilke Rainer Maria: Prykhodzihsh, adykhodzihsh. Cihkha.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 120  szczegóły 
38.wiersz: Rilke Rainer Maria: Svajjgo nastyrna pragnuchy.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 124  szczegóły 
39.wiersz: Rilke Rainer Maria: Ty znouh vjalihkih.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 122-123  szczegóły 
40.wiersz: Rilke Rainer Maria: Va uhsihm znakhodzhu ja cjabe.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 118  szczegóły 
41.wiersz: Rilke Rainer Maria: Vos' ih jae, saspeluju dlja.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 119  szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Careme Maurice
    wiersze (alfabet tytułów)
42.wiersz: Careme Maurice: Bjada. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 175 (z not. tłumaczki: Z suchasnajj frankamouhnajj bel'gihjjskajj paezihih ...) szczegóły 
  Chavee Achille
    wiersze (alfabet tytułów)
43.wiersz: Chavee Achille: Zgodna paradze. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 172 (z not. tłumaczki: Z suchasnajj frankamouhnajj bel'gihjjskajj paezihih...) szczegóły 
  Deleve Ernest
    wiersze (alfabet tytułów)
44.wiersz: Deleve Ernest: Zhyccjo. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 178 (z not. tłumaczki: Z suchasnajj frankamouhnajj bel'gihjjskajj paezihih ...) szczegóły 
  d'Orbaix Marie-Claire
    wiersze (alfabet tytułów)
45.wiersz: d'Orbaix Marie-Claire: Vosen'. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 173-174 (z not. tłumaczki: Z suchasnajj frankamouhnajj bel'gihjjskajj paezihih ...) szczegóły 
  Falaise Henri
    wiersze (alfabet tytułów)
46.wiersz: Falaise Henri: Kalih b ja byuh. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 174 (z not. tłumaczki: Z suchasnajj frankamouhnajj bel'gihjjskajj paezihih ...) szczegóły 
  Garant Michele
    wiersze (alfabet tytułów)
47.wiersz: Garant Michele: Natatnihk. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 178 (z not. tłumaczki: Z suchasnajj frankamouhnajj bel'gihjjskajj paezihih ...) szczegóły 
  Goemans Camille
    wiersze (alfabet tytułów)
48.wiersz: Goemans Camille: Smerc'. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 176-177 (z not. tłumaczki: Z suchasnajj frankamouhnajj bel'gihjjskajj paezihih ...) szczegóły 
  Goossens Roger
    wiersze (alfabet tytułów)
49.wiersz: Goossens Roger: Ih vognennyja jazykih. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 177 (z not. tłumaczki: Z suchasnajj frankamouhnajj bel'gihjjskajj paezihih ...) szczegóły 
  Izoard Jacques
    wiersze (alfabet tytułów)
50.wiersz: Izoard Jacques: Zacharavany park. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 174-175 (z not. tłumaczki: Z suchasnajj frankamouhnajj bel'gihjjskajj paezihih ...) szczegóły 
  Jacqmin Francois
    wiersze (alfabet tytułów)
51.wiersz: Jacqmin Francois: Buk makhae rukamih. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 173 (z not. tłumaczki: Z suchasnajj frankamouhnajj bel'gihjjskajj paezihih ...) szczegóły 
52.wiersz: Jacqmin Francois: Na dosvihtku. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 173 (z not. tłumaczki: Z suchasnajj frankamouhnajj bel'gihjjskajj paezihih ...) szczegóły 
53.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Neashhutnymih dzel'kamih.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 86 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
54.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Ablagodzhany ihneem, ja bol'sh.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 86 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
55.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Agromnih, velihchny zamysl.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 97 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
56.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Apjaty duzhkamih khmyzu.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 94 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
57.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Atmasfera scvjardzelajj, zastyglajj.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 89 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
58.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Cihsha stalasja rehchyvam.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 89 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
59.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Darehmna pytacca, kudy.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 93 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
60.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Daroga ihl'snihstaja ih.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 92 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
61.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Dusha ceshycca kolkihm.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 91 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
62.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Gostry vecer snue.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 95-96 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
63.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Grad uschynae zvonkuju.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 92 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
64.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Ih uhrannih, ih uhvechary.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 86 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
65.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Jak usjakaja mihstyka.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 92 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
66.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Jakih tehatr umjascihuh.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 91-92 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
67.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Kalih rech josc'.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 85 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
68.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Kol'kasc' snjazhynak skladae.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 88 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
69.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Maroz rehstauhrue svae.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 92-93 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
70.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Matehryja vyjauhljae svaju.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 86-87 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
71.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Mushmula vybrala lepejj.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 96 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
72.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Na kupku mihnal'nascjauh.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 94-95 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
73.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Na kutkakh pryvakonnja.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 94 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
74.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Nastae glukhih vechar.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 90 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
75.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Noch - bjarloga krystalajj.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 89-90 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
76.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Padae sneg.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 87-88 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
77.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Pry raspalenajj grubcy.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 95 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
78.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Pustoe gnjazdo. Anihchoga.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 90 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
79.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Scjuzha robihc' nasenne.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 96 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
80.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Shugaveja napladzihla chyscjutkihja.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 91 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
81.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Sneg ljacihc' prama.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 87 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
82.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Sok zlouhzhyvae svajojj.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 95 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
83.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Tojj, khto khocha.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 85-86 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
84.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] U galerehjakh azhynnihku sjadzihc'.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 88 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
85.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] U gehtajj kuznih.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 88 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
86.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] U luga kaljanasc'.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 93 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
87.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] U skalelym nebe.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 91 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
88.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Usjo zastygla, aproch.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 93 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
89.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Vada bol'sh ne valodae.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 90 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
90.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Zasnezhany ranak pry-vablihvy.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 96 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
91.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Zavihrukha uhvaskroshvae miht.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 90 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
92.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Zihma dzejjnihchae dosyc'.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 95 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
93.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Zihma ljuta naval'vaecca.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 94 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
94.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Zihma na skone svaihm.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 97 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
95.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Zjamlja bytue uh jakihms'cih.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 87 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
96.wiersz: Jacqmin Francois: Zihma [z tego cyklu:] Zorkih zamgljajuc' znachehnne.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 89 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
  Norge *
    wiersze (alfabet tytułów)
97.wiersz: Norge : Fauhna. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 176 (z not. tłumaczki: Z suchasnajj frankamouhnajj bel'gihjjskajj paezihih ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Shynkarehnka Vol'ga: Narehshce vjarnulihsja. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 226-230  szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Piłat Walenty: Białorutenika olsztyńskie. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 102-107 (nt. badań białorutenistycznych w olsztyńskim środowisku naukowym...) szczegóły 
101.artykuł: Pranevihch Genadz': Kauhchehg Palemona. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 212-223 (rec. ks.: Aleg Lojjka: Starabelaruskaja lihtaratura. Mihnsk 2001; z ko...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska)
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tvaranovihch Galihna: Ad al'manakha "Run'" da stalihchnajj antalogihih. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 264-268  szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mihshhanchuk Mihkola: Khto splocihc' douhg? (Perachytvajuchy dasledavanne Jana Chykvihna "Daljokihja ih blihzkihja"). Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 193-198  szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Shynkarehnka Vol'ga: Narehshce vjarnulihsja. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 226-230  szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (SJA.): Vartavyja pamjacih. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 126 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
106.artykuł: Chykvihn Jan: Na garyzantaljakh ih vertykaljakh lihtaratury belaruskaga zamezhzha. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 224-226 (rec. ks.: Arnold McMillin: Belorusian literature of the diaspora. Birm...) szczegóły 
107.artykuł: Chykvihn Jan: Pryncyp dastatkovajj traihstascih. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 207-208 ([rec. ks.:] Arnold McMillin: Belarusian literature in the 1950s and 19...) szczegóły 
108.artykuł: McMillin Arnold: Belaruskih sanet u dyjaspary. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 204-213 (w twórczości pisarzy białoruskich mieszkających poza Białorusią...) szczegóły 
109.artykuł: Piłat Walenty: Białorutenika olsztyńskie. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 102-107 (nt. badań białorutenistycznych w olsztyńskim środowisku naukowym...) szczegóły 
110.artykuł: Rubleuhskaja Ljudmihla: Belaruskih mihf jak vobraz nacyih uh belastockajj paehzihih 80 - 90-kh gadouh. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 35-44 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
111.artykuł: Rudziewicz Irena: "Białowieżanie" i tradycja Franciszka Bahuszewicza. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 87-96 (nt. przesłania i wpływu poezji Franciszka Bahuszewicza na twórczość po...) szczegóły 
112.artykuł: Siegień Bazyli: Dyjalektnae slova uh lihtaraturnajj move (da kharaktarystykih tvorchascih "belavezhcauh"). Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 137-144  szczegóły 
113.artykuł: Sjamjonava Al'bihna: Sposab ihsnavannja svjadomascih (Paehzihja "Belavezhy" jak nead'emnaja chastka belaruskajj lihtaratury uh kantehksce zakhodnjajj kul'tury. Postacih. Tehndehncyih. Uzaemauhplyvy). Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 88-103 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
114.artykuł: Stochel Włodzimierz: "Białowieżanie" i tradycja Janki Kupały. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 97-100 (nt. wpływu tradycji literatury białoruskiej na twórczość mieszkających...) szczegóły 
115.artykuł: Stral'cova Veranihka: Auhtabihjagrafihchnaja proza. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 180-192  szczegóły 
116.artykuł: Tvaranovihch Galihna: Agul'nyja styljova-ehstehtychnyja asablihvascih belaruskajj lihtaratury uh Pol'shhy. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 91-96  szczegóły 
117.artykuł: Tychyna Mikhas': Metanojjja ih rehstauhracyja nacyjanal'najj svjadomascih: belaruskih kantehkst. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 28-34 (na przykładzie literatury...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242-243 (not. nt. wydarzeń dot. życia literackiego i kulturalnego przedstawicie...) szczegóły 
119.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 219 (not. o rejestracji Stowarzyszenia Villa Sokrates w Sądzie Wojewódzkim ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska) / Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża" w Białymstoku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: Daragihja Belavezhcy!. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 okł. (list gratulacyjny przedstawicieli Związku Pisarzy Białoruskich z okazj...) szczegóły 
121.artykuł: (jach): Belaruskae lihtaraturnae ab'jadnanne "Belavezha". Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 okł. (nt. działalności...) szczegóły 
122.artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 243 (not. o wyborze Jana Czykwina na prezesa stowarzyszenia na następną kad...) szczegóły 
123.artykuł: Shanouhny spadar Jan Chykvihn! Shanouhnyja "belavezhcy"!. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 90 (życzenia dla stowarzyszenia od Światowego Zjednoczenia Białorusinów "B...) szczegóły 
124.artykuł: Spravazdacha z pracy Upravy BLA "Belavezha" za peryjad ad 14.03.1999 da 8.06.2002 gg.. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 244-246 (sprawozdanie z działalności...) szczegóły 
125.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 101 (faksymile listu gratulacyjnego od zespołu redakcyjnego czasopisma N...) szczegóły 
126.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 52 (faksymile listu gratulacyjnego od Zrzeszenia Białorusinów Świata "Baćk...) szczegóły 
127.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 18 (faksymile listu gratulacyjnego od ministra kultury i sztuki Joanny Wnu...) szczegóły 
128.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 88 (nota o przyjęciu, 17 VI 2003, w poczet honorowych członków zagraniczny...) szczegóły 
129.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 17 (faksymile dyplomu ministra kultury i sztuki Joanny Wnuk-Nazarowej dla ...) szczegóły 
130.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 160 (gratulacje z okazji jubileuszu 45-lecia działalności stowarzyszenia od...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Czasopiśmiennictwo (białoruska)
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zhamojjcihn Janka: Lihtaraturnaja staronka tydnjovihka "Nihva" (agljad 463-493 numarouh). Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 240-251  szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mel'nihkava Zoja: Formula adkrytascih: chasopihs "Tehrmapihly" ih suchasny belaruskih lihtaraturny pracehs. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 154-158  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Tematy, motywy (białoruska)
133.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (SJA.): Vartavyja pamjacih. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 126 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
134.artykuł: Rubleuhskaja Ljudmihla: Belaruskih mihf jak vobraz nacyih uh belastockajj paehzihih 80 - 90-kh gadouh. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 35-44 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
135.artykuł: Zaniewska Teresa: Motyw ognia w twórczości poetów Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża". Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 82-86  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Adamovihch Aljaksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
136.artykuł: Springmann Danuta: Rasparadzihcca svaihm ljosam. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 171-179  szczegóły 
  Andrasjuk Mihkhas'
137.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chykvihn Jan: Scehny z nashaga tehatruma. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 268-270  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
138.proza: Andrasjuk Mihkhas': Kihno "Ihljuzihja". Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 80-84 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
139.artykuł: Tychka Galihna: Proza Mihkhasja Andrasjuka: poshukih novykh shljakhouh mastackaga asehnsavannja zhyccja. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 111-114  szczegóły 
  Anihshehuhskaja Alena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
140.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 219 (not. o wieczorze autorskim w Warszawie 18 XI 1999...) szczegóły 
141.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 84 (not. o jubileuszu 75. rocznicy ur., z fot....) szczegóły 
  Arol Mihkola
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Petrushkevihch Ala: Cih z-pad Kupalavaga kryla?... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 167-170  szczegóły 
  Artymovihch Nadzeja
143.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ihskry talentu ih znakih pavagih. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 215-217 (podp. B.Sk....) szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ihskry talentu ih znakih pavagih. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 215-217 (podp. B.Sk....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
145.artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242 (not. o przyznaniu Nadziei Artymowicz nagrody za twórczość literacką pr...) szczegóły 
146.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 219 (not. o jubileuszu 30-lecia debiutu poetyckiego, III 2000...) szczegóły 
  Barskih Ales'
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
147.artykuł: Ramanchuk Anatol': Lihrychny pul's paehta. Rozdum pra tvorchasc' Alesja Barskaga. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 233-239  szczegóły 
148.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 220 (gratulacje z okazji 70. roczn. urodzin od redakcji pisma...) szczegóły 
  Bjadulja Zmihtrak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
149.artykuł: Mel'nihkava Zosja: "Najjbol'sh nebjaspechna smert' dukhu..." ("Nashanihuhskaja" publihcystyka Zmihtraka Bjadulih). Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 145-153  szczegóły 
150.artykuł: Petrushkevihch Ala: "Maljavauh by khoc' kryvjoju...". Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 211-214 (nt. twórczości...) szczegóły 
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Petrushkevihch Ala: U perakulenym svece. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 134-143  szczegóły 
  Bryl' Janka
    proza (alfabet tytułów)
152.proza: Bryl' Janka: Cih-shy-nja (Z lihrychnykh zapihsauh). Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 3-19 (w jęz. oryg....) szczegóły 
153.proza: Bryl' Janka: Krynihchnae. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 5-12 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
154.proza: Bryl' Janka: Z lihrychnykh zapihsauh. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 7-17 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
155.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 7 (not. o jubileuszu 85. rocznicy ur., z życzeniami od "białowieżan"...) szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nihkihfarava Vol'ga: Zapavet novamu stagoddzju. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 199-206 (rec. oryg....) szczegóły 
  Bujjnjuk Jurka
    wiersze (alfabet tytułów)
157.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Ja sam sabe.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 36 (w jęz. oryg....) szczegóły 
158.wiersz: Bujjnjuk Jurka: Samota lihstapada. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 35-36 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Bykauh Vasihl'
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
159.artykuł: Sal'nihkava Julihja: Vasihl' Bykauh: daljokih ih blihzkih. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 114-124  szczegóły 
  Chorny Kuz'ma
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Petrushkevihch Ala: U poshukakh buduchynih. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 252-256  szczegóły 
  Chykvihn Jan
161.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tychka Galihna: "O, gehta boskaja formula zhyccja". Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 231-238 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ramanchuk Anatol': Chalavek, prastora, chas u zbornihky Jana Chykvihna ("Svet pershy ih aposhnih"). Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 74-78  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
163.wiersz: Chykvihn Jan: Adysejj i Nauhzihkaja. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 79  szczegóły 
164.wiersz: Chykvihn Jan: Bemol' Sjadnjova. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 3  szczegóły 
165.wiersz: Chykvihn Jan: Jana ljazhala uh zabyccih.... Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 4 (w jęz. oryg....) szczegóły 
166.wiersz: Chykvihn Jan: Nasihl'shhyk amfary. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 6 (w jęz. oryg....) szczegóły 
167.wiersz: Chykvihn Jan: Pauhnochny pejjzazh. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 5 (w jęz. oryg....) szczegóły 
168.wiersz: Chykvihn Jan: Pa-za agarodzhaju. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 81  szczegóły 
169.wiersz: Chykvihn Jan: Pragnasc' zhyc' pauhsjul'.... Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 6 (w jęz. oryg....) szczegóły 
170.wiersz: Chykvihn Jan: U Dubihchy shtogod.... Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 4 (w jęz. oryg....) szczegóły 
171.wiersz: Chykvihn Jan: Vita mea. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 80  szczegóły 
172.wiersz: Chykvihn Jan: Vosen' shehraja u Ljubonih. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 80  szczegóły 
173.wiersz: Chykvihn Jan: Znouh na magihle bac'kouh.... Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 5 (w jęz. oryg....) szczegóły 
174.wiersz: Chykvihn Jan: Znouh na magihle bac'kouh.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s.237 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
175.proza: Dubihckih Janka: Trokhkrylyja ptushkih. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 76-87  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
176.artykuł: Bradzihkhihna Ala: Poshukih ihscihny, abo "Sihnestehzihja pachuccjauh ih sihmul'tanihzm dumki". Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 145-149  szczegóły 
177.artykuł: Shynkarehnka Vol'ga: Pesnja daspelaga sonca. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 144-151 (nt. twórczości, z fragmentami tekstów...) szczegóły 
178.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 219 (not. o wieczorze autorskim w Warszawie 18 XI 1999...) szczegóły 
179.artykuł: Zarehmba Ljudmihla: "Akrama zhyccja na svece bol'sh njama nihchoga". (Ab paehtychnym svetasuzihrannih Jana Chykvihna). Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 201-211  szczegóły 
180.artykuł: Zarehmba Ljudmihla: Uzaemauhplyuh tvorchykh ihndyvihdual'nascejj (Jan Chykvihn - Uladzihmihr Gajjduk). Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 68-73  szczegóły 
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mashhehnskaja Ljudmihla: Struktura ih semantyka versha Jana Chykvihna "Pauhnochny pejjzazh". Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 215-216 (nt. twórczości...) szczegóły 
  Dran'ko-Majjsjuk Leanihd
    wiersze (alfabet tytułów)
182.wiersz: Dran'ko-Majjsjuk Leanihd: Khvaroba u krasavihku. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 37-39  szczegóły 
  Dubjanecka Galihna
    wiersze (alfabet tytułów)
183.wiersz: Dubjaneckaja Galihna: Khmel'. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 76 (w jęz. oryg....) szczegóły 
184.wiersz: Dubjaneckaja Galihna: Khrosnaja (Ljubovih Turbihnojj). Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 78-79 (w jęz. oryg....) szczegóły 
185.wiersz: Dubjaneckaja Galihna: Lihst. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 79 (w jęz. oryg....) szczegóły 
186.wiersz: Dubjaneckaja Galihna: Pakhmel'e. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 76-77 (w jęz. oryg....) szczegóły 
187.wiersz: Dubjaneckaja Galihna: Paslushehnstva. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 77-78 (w jęz. oryg....) szczegóły 
188.wiersz: Dubjaneckaja Galihna: Tanec. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 77 (w jęz. oryg....) szczegóły 
189.wiersz: Dubjaneckaja Galihna: Zvanihcy. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 78 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Dudzihnskaja Dzihna
    wiersze (alfabet tytułów)
190.wiersz: Dudzihnskaja Dzihna: Vos' stanu Belym Vetram. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 23-25 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Gajjduk Mihkola
191.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (SJA.): "Legendy Belastochchyny". Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 127 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
192.artykuł: Shynkarehnka Vol'ga: Slukhajuchy poshum vjakouh. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 62-67  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
193.zgon: Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 okł. (zmarł: 2 IX 1998; nekrolog...) szczegóły 
  Gajjduk Uladzihmihr
194.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zarehmba Ljudmihla: Pra lihryku Uladzihmihra Gajjduka (Na asnove knihgih vershauh "Pakh aernaga khleba"". Belastok, 1997). Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 134-143  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
195.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Charouhnaja ruzha. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 5 (tekst w jęz. oryg., z fot. s. 6...) szczegóły 
196.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Cihkhae - jubihlejjnae. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 5-6 (tekst w jęz. oryg., z fot....) szczegóły 
197.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Pramihnanne. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 3-4 (tekst w jęz. oryg., z fot. s. 6...) szczegóły 
198.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Shhaslihvym budu - kalih.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 3 (tekst w jęz. oryg., z fot. s. 6...) szczegóły 
199.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Shto mne ptushak.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 4 (tekst w jęz. oryg., z fot. s. 6...) szczegóły 
200.wiersz: Gajjduk Uladzihmihr: Valoshka. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 4-5 (tekst w jęz. oryg., z fot. s. 6...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
201.artykuł: U 2001 godze spauhnjaecca. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 75 (not. o jubileuszu 60 urodzin...) szczegóły 
202.artykuł: Zarehmba Ljudmihla: Uzaemauhplyuh tvorchykh ihndyvihdual'nascejj (Jan Chykvihn - Uladzihmihr Gajjduk). Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 68-73 (z fot. Uładzimira Gajduka...) szczegóły 
  Garehckih Maksihm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
203.artykuł: Garehckih Radzihm: Braty z Malojj Bagac'kauhkih. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 76-161 (nt. Maksyma Hareckiego i jego brata Gawryły...) szczegóły 
204.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lebedzeuh Uladzihmihr: "Uzihrajusja uh vechnasc' (shljakh M. Garehckaga da "Skarbauh zhyccja"). Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 224- 232  szczegóły 
  Golub Juryjj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
205.artykuł: Sihl'nova Ljudka: Rycar Dazhdzhu (Jurku Golubu - 55 [lat]). Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 189-194 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Janovihch Sakrat
206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pa dva baki raskolihny. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 214-215 (podp. M.B....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
207.proza: Janovihch Sakrat: Adno bez adnago. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 25 (miniatura; w jęz. oryg....) szczegóły 
208.proza: Janovihch Sakrat: Aryjadna. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 26 (miniatura; w jęz. oryg....) szczegóły 
209.proza: Janovihch Sakrat: Arysht (P'esa u trokh dzejakh) [tekst dram.]. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 17-36  szczegóły 
210.proza: Janovihch Sakrat: Dzjonnihkih (1995-2000). Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 46-70 (w jęz. oryg....) szczegóły 
211.proza: Janovihch Sakrat: Ehmihgracyja. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 25 (miniatura; w jęz. oryg....) szczegóły 
212.proza: Janovihch Sakrat: Patryjatyzm. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 24 (miniatura; w jęz. oryg....) szczegóły 
213.proza: Janovihch Sakrat: Persharodnae. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 24-25 (miniatura; w jęz. oryg....) szczegóły 
214.proza: Janovihch Sakrat: Raman. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 25-26 (miniatura; w jęz. oryg....) szczegóły 
215.proza: Janovihch Sakrat: Zakhad. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 26-27 (miniatura; w jęz. oryg....) szczegóły 
216.proza: Janovihch Sakrat: Zakutak. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 27 (miniatura; w jęz. oryg....) szczegóły 
217.proza: Janovihch Sakrat: Znihknenne. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 24 (miniatura; w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
218.artykuł: Chobat Ales': Chatyry slovy pra Sakrata Janovihcha. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 64-70  szczegóły 
219.artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242 (not. nt. obchodów 65. rocznicy ur....) szczegóły 
220.artykuł: Supa Wanda: Sformułowania uogólniajace w prozie Sokrata Janowicza. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 127-136 (pośw. zachowaniu tożsamości narodowej przez mniejszość białoruską w Po...) szczegóły 
221.artykuł: Tychka Galihna: Sakrat Janovihch u kantehksce belaruskajj tradycyih. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 53  szczegóły 
222.artykuł: U 2001 godze spauhnjaecca. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 75 (not. o jubileuszu 65 urodzin...) szczegóły 
223.artykuł: Vasjuchehnka Pjatro: Abrysy mastackaga svetu Sakrata Janovihcha (khranatop, ihronihja, sihmval). Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 101-105 (nt. twórczości...) szczegóły 
  Jukhnavec Janka
    proza (alfabet tytułów)
224.proza: Jukhnavec Janka: Jano (Apovesc') (Czastka pershaja). Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 9-75 (ze wstępem Jana Czykwina i fot. Janki Juchnawca s. 8...) szczegóły 
  Kalesnihk Uladzihmihr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
225.artykuł: Bugajouh Dzmihtryjj: Natura barac'bihta (Zhmenja uhspomihnauh pra Uladzihmihra Kalesnihka). Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 205-211  szczegóły 
226.artykuł: Chykvihn Jan: Na skryzhavannih ehpokh (Da pytannja lihtaraturaznauhchaga ihnstrumentaryja vuchonaga). Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 120-122  szczegóły 
227.artykuł: Lauhranchuk Tamara: Uspamihnajuchy Nastauhnihka.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 6 s. 178-188 (wspomn....) szczegóły 
  Karamazauh Vihktar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
228.artykuł: Dudzihnskaja Dzihna: Vakcyna suprac' khlusnih (Tvorchasc' V. Karamazava uh svjatle lihtaraturnajj tradycyih). Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 125-133  szczegóły 
  Karatkevihch Uladzihmihr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
229.artykuł: McMillin Arnold: "Byuh. Josc'. Budu...". Gihstoryja ih kul'tura, jak tehmy paehzihih Uladzihmihra Karatkevihcha. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 104-113 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
  Kavyl' Mihkhas'
    wiersze (alfabet tytułów)
230.wiersz: Kavyl' Mihkhas': Krytyku. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 207 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Klihshehvihch Uladzihmihr
    wiersze (alfabet tytułów)
231.wiersz: Klihshehvihch Uladzihmihr: S'merc' Sakrata. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 206 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Kudravec Anatol'
    proza (alfabet tytułów)
232.proza: Kudravec Anatol': Bac'ka (Apavjadanne). Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 3-6  szczegóły 
  Kupala Janka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
233.artykuł: Janovihch Sakrat: Janka Kupala ih sproba adradzhehnnja belaruskajj nacyih. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 115-119  szczegóły 
234.artykuł: Sihdarehvich Anatol': Anton Luckevihch ih Janka Kupala. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 161-204  szczegóły 
235.artykuł: Tychka Galihna: Shljakh da belaruskascih (Ad "Białorusina" da "A khto tam ihdze?"). Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 154-166  szczegóły 
  Luckevich Anton
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
236.artykuł: Sihdarehvich Anatol': Anton Luckevihch ih Janka Kupala. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 161-204  szczegóły 
  Luksha Mihra
237.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makarehvihch Ales': Sehnsavaja prastora zbornihka apavjadannjauh Mihry Lukshy "Babskihja gihstoryih" uh kantehksce jago zhanravajj specyfihkih. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 115-126  szczegóły 
  Macjash Nihna
    wiersze (alfabet tytułów)
238.wiersz: Macjash Nina: Ja maju tol'kih.... Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 13 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
239.wiersz: Macjash Nina: Nedze uhzvazhvaecca nash... (I.Ul. Bajarchuku). Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 15 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
240.wiersz: Macjash Nina: Pesnja dubovaga pnja (Z kazki "Kraihna Bely Svet"). Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 13-14 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
241.wiersz: Macjash Nina: Pry scezhcy garyc'.... Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 13 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
242.wiersz: Macjash Nina: Prystanak zvecca "shljakh". Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 15 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
243.wiersz: Macjash Nina: Ty uhzho ne spjashaeshsja.... Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 14-15 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
244.wiersz: Macjash Nina: Voblaka dushy z ulady.... Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 16 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
245.wiersz: Macjash Nina: Zvychajjny, bespadzejjny dzen'.... Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 14 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Martynjuk Zhehnja
246.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zhyccju radkamih versha pamagac'. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 217-218 (podp. G.T....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
247.wiersz: Martynjuk Zhehnja: Adklihknihsja - daveram u slovakh.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 22 (w jęz. oryg....) szczegóły 
248.wiersz: Martynjuk Zhehnja: Majo ihsnavanne zernem.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 20-21 (w jęz. oryg....) szczegóły 
249.wiersz: Martynjuk Zhehnja: Malakom ablihty sad.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 21 (w jęz. oryg....) szczegóły 
250.wiersz: Martynjuk Zhehnja: Na kusochkih razbihtyja.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 20 (w jęz. oryg....) szczegóły 
251.wiersz: Martynjuk Zhehnja: Na maihm maljunku.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 22 (w jęz. oryg....) szczegóły 
252.wiersz: Martynjuk Zhehnja: Snjacca mne tvae.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 23 (w jęz. oryg....) szczegóły 
253.wiersz: Martynjuk Zhehnja: Staryja, zabytyja drehvy.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 21 (w jęz. oryg....) szczegóły 
254.wiersz: Martynjuk Zhehnja: Svjata Svjatauh cihshynja.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 21-22 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Navarych Ales'
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
255.artykuł: Sen'kavec Uladzihmihr: Vobrazny svet tvorauh Alesja Navarycha. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 260-263  szczegóły 
  Nihkihporchyk Ala
    wiersze (alfabet tytułów)
256.wiersz: Nihkihporchyk Ala: Bozha, darujj mne.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 66 (w jęz. oryg....) szczegóły 
257.wiersz: Nihkihporchyk Ala: Ne slovam-padmanam.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 66 (w jęz. oryg....) szczegóły 
258.wiersz: Nihkihporchyk Ala: Prykhodzihc' chas malennja.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 66 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Pashkevihch Ales'
    proza (alfabet tytułów)
259.proza: Pashkevihch Ales': Pljac volih. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 79-108 (tekst w jęz. oryg., z not....) szczegóły 
  Petrashkevihch Ales'
    proza (alfabet tytułów)
260.proza: Petrashkevihch Ales': Intehrnacyjanal pa-belarusku (Satyrychnaja kamedyja) [tekst dram.]. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 45-78 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Petruchuk Vasil'
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
261.artykuł: U 2001 godze spauhnjaecca. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 75 (not. o jubileuszu 75 urodzin...) szczegóły 
  Pukhihr Lekh
    proza (alfabet tytułów)
262.proza: Pukhihr Lekh: Pihr na "8-m nebe", al'bo lenskaja shljakhta (Dyjaljogih za kropel'kajj) (Fantastychnaja tragihkamedyja u 2-kh dzejakh). Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 40-63 (tekst częściowo wierszem...) szczegóły 
  Salavejj Ales'
    wiersze (alfabet tytułów)
263.wiersz: Salavejj Ales': Francihshak Skaryna. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 208 (w jęz. oryg....) szczegóły 
264.wiersz: Salavejj Ales': Vjankih [z tego cyklu:] Mae najjlepshyja dary - vjanki.... Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 209 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Shakhovihch Mihkhas'
265.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chykvihn Jan: Peraplauhlenae uh paehzihju. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 171-172  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
266.artykuł: Ramanchuk Anatol': "Dushy njastrymnae ihmknenne" (niekal'ki dumak pra paehzihju Mihkhasja Shakhovihcha). Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 144-149  szczegóły 
267.artykuł: Ramanchuk Anatol': Lihryka Mihkhasja Shakhovihcha. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 150-153  szczegóły 
268.artykuł: U 1998 godze spouhnihlasja. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 127 (not. inf. o jubileuszu 45. urodzin...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
269.zgon: Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 221 (zmarł: 5 VI 2000, nekrolog...) szczegóły 
  Shatylovihch Dzmihtry
270.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Seuhruk Galihna: Zdzjajjsnjacca dushoju uh paehzihih. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 271-272  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
271.artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 243 (not. o przyjęciu do Związku Pisarzy Polskich, kwiecień 2002...) szczegóły 
272.artykuł: U 2001 godze spauhnjaecca. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 75 (not. o jubileuszu 75 urodzin...) szczegóły 
  Shved Vihktar
273.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Panasiuk Nadzieja: Dzihcjachaja paehzihja Vihktara Shveda (Na matehryjale paehtychnaga zbornihka "Vjasjolka"). Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 152-160  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
274.artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242 (not. o pobycie w sanatorium k. Lidy 21 VII - 4 VIII 2001 i spotkaniach...) szczegóły 
275.artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242 (not. o spotkaniach autorskich z młodzieżą szkolną w Warszawie, XI 2001...) szczegóły 
276.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 220 (gratulacje z okazji 75. roczn. urodzin od redakcji pisma...) szczegóły 
277.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 219 (not. o obchodach 75. roczn. urodzin w Polsce i na świecie, III 2000...) szczegóły 
  Shynkarehnka Vol'ga
    wiersze (alfabet tytułów)
278.wiersz: Shynkarehnka Vol'ga: Cihkava, za shto jashheh b..... Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 33 (w jęz. oryg....) szczegóły 
279.wiersz: Shynkarehnka Vol'ga: Mauhklihvy kryk. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 33 (w jęz. oryg....) szczegóły 
280.wiersz: Shynkarehnka Vol'ga: Njazbyuhnae. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 32 (w jęz. oryg....) szczegóły 
281.wiersz: Shynkarehnka Vol'ga: Paabapal adnojj scjazhyny.... Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 32 (w jęz. oryg....) szczegóły 
282.wiersz: Shynkarehnka Vol'ga: Prauhda. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 32-33 (w jęz. oryg....) szczegóły 
283.wiersz: Shynkarehnka Vol'ga: U sabory. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 33 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Sihl'nova Ljudka
    wiersze (alfabet tytułów)
284.wiersz: Sihl'nova Ljudka: Dukhih ruskihja. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 73 (w jęz. oryg....) szczegóły 
285.wiersz: Sihl'nova Ljudka: Ehgle. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 72 (w jęz. oryg....) szczegóły 
286.wiersz: Sihl'nova Ljudka: "Gabdank". Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 72 (w jęz. oryg....) szczegóły 
287.wiersz: Sihl'nova Ljudka: Ljubihmy koljor. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 73-74 (w jęz. oryg....) szczegóły 
288.wiersz: Sihl'nova Ljudka: Noch. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 71 (w jęz. oryg....) szczegóły 
289.wiersz: Sihl'nova Ljudka: Padary mne mech (Pesnja zhanchyny). Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 74 (w jęz. oryg....) szczegóły 
290.wiersz: Sihl'nova Ljudka: Pauhnochnyja Tehrmapihly. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 73 (w jęz. oryg....) szczegóły 
291.wiersz: Sihl'nova Ljudka: Tyja, shto znihkajuc'. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 74 (w jęz. oryg....) szczegóły 
292.wiersz: Sihl'nova Ljudka: Vada ih zhanchyna. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 71 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Sjadnjouh Masejj
    wiersze (alfabet tytułów)
293.wiersz: Sjadnjouh Masejj: Adkaz. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 169 (w jęz. oryg....) szczegóły 
294.wiersz: Sjadnjouh Masejj: Arfehjj. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 206 (w jęz. oryg....) szczegóły 
295.wiersz: Sjadnjouh Masejj: Cjaper ja uh neba bolejj zakakhany.... Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 24-25 (w jęz. oryg....) szczegóły 
296.wiersz: Sjadnjouh Masejj: Ja kozhny dzen' pamihraju.... Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 24 (w jęz. oryg....) szczegóły 
297.wiersz: Sjadnjouh Masejj: Jak zachynihlihsja za mnoju dzvery.... Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 8 (w jęz. oryg....) szczegóły 
298.wiersz: Sjadnjouh Masejj: Kalih ja budu pamihrac'.... Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 176 (w jęz. oryg....) szczegóły 
299.wiersz: Sjadnjouh Masejj: Na khutary. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 169-170 (w jęz. oryg....) szczegóły 
300.wiersz: Sjadnjouh Masejj: Rascharavanne. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 167-168 (w jęz. oryg....) szczegóły 
301.wiersz: Sjadnjouh Masejj: Razdum'e. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 168 (w jęz. oryg....) szczegóły 
302.wiersz: Sjadnjouh Masejj: Sjabram. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 171 (w jęz. oryg....) szczegóły 
303.wiersz: Sjadnjouh Masejj: Vulihca. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 26 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
304.proza: Sjadnjouh Masejj: Kljatva perad Taskanam. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 7-9  szczegóły 
305.proza: Sjadnjouh Masejj: Njameckih dzjonnihk. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 45-46 (w jęz. białoruskim...) szczegóły 
306.proza: Sjadnjouh Masejj: Razvihtanne z Kalymojj. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 9-11  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
307.artykuł: Aniszewska Helena: "Trymajuchy uh rukakh pakhodnju". Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 167-177 (w art. m.in. fragm. listów Masieja Siadniowa do Heleny Aniszewskiej z ...) szczegóły 
308.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 46 (not. z okazji jubileuszu 85. urodzin...) szczegóły 
309.artykuł: Tvaranovihch Galihna: U vognihve dukhu paehta. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 7-31 (z fragm. listów Masieja Sjadnjowa do Galiny Twaranowicz z l. 1994-2001...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
310.zgon: Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 okł. (zmarł: 5 II 2001; nekrolog...) szczegóły 
  Sjamjonava Al'bihna
    proza (alfabet tytułów)
311.proza: Sjamjonava Al'bihna: Genius saeculi [z tego cyklu:] "Ja kvartu vosenih vyp'ju...". (Ihlzhehapovjad pra anty-Evu)). Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 26-33 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
312.proza: Sjamjonava Al'bihna: "Sehnsy mauhklihvykh njabjosauh...". Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 67-87 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Sjankevihch Mihkola
    proza (alfabet tytułów)
313.proza: Sjankevihch Mihkola: Mutanty. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 34-38 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Stakhvjuk Vihktar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
314.artykuł: U 1998 godze spouhnihlasja. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 127 (not. inf. o jubileuszu 50. urodzin...) szczegóły 
  Stankevihch Jury
    proza (alfabet tytułów)
315.proza: Stankevihch Jury: Balvany. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 48-65 (w jęz. oryg....) szczegóły 
316.proza: Stankevihch Jury: Katavasihja. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 37-48 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Stral'couh Mihkhas'
    wiersze (alfabet tytułów)
317.wiersz: Stral'couh Mikhas': Zamest ustupu. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 127 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
318.artykuł: McMillin Arnold: Mihkhas' Stral'couh - paeht u proze ih paehzihih. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 121-133  szczegóły 
  Tank Maksihm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
319.artykuł: Astraukh Alihna: Dapihsac' ehratu. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 272-275 (rec. ks.: Mihkola Mihkulihch: Maksihm Tank: Na skraznjakakh stagoddzja...) szczegóły 
320.artykuł: Lihs Arsen': Na razlome ehpokhih (shtrykhih da partrehta Maksihma Tanka). Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 150-166  szczegóły 
321.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mihkulihch Mihkola: "Drehvy zabylih pra bury ih straty..." Maksihma Tanka. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 256-258  szczegóły 
  Tvaranovihch-Seuhruk Galihna
322.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zhamojjcihn Janka: Na shljakhu belarusskajj dukhouhnajj kul'tury (pavodle paehtychnajj knihgih "Uskraek tysjachagoddzja" Galihny Tvaranovihch-Seuhruk). Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 6 s. 195-200  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
323.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Blukae mihzh namih.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 33 (w jęz. oryg....) szczegóły 
324.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Cekhanaveckih zbanok, bel'skaja.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 34 (w jęz. oryg....) szczegóły 
325.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Cjabe vedaju, vedaju.... Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 50 (w jęz. oryg....) szczegóły 
326.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Da spovedzih. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 29 (w jęz. oryg....) szczegóły 
327.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Dusha u abaloncy.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 20 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
328.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Dvaccac' vos'maga chehrvenja.... Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 47-48 (w jęz. oryg....) szczegóły 
329.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Dzihvosnyja kolery, vabnyja... (Nine). Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 19 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
330.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Dz'mukhauhcamih absadzhana leta... (Galihne Ramanvajj). Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 34 (w jęz. oryg....) szczegóły 
331.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Dzvery shukac' nebjaspechna.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 20 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
332.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Gaspodz' Bog.... Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 49 (w jęz. oryg....) szczegóły 
333.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Gehty slanechnihk - pragny.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 32-33 (w jęz. oryg....) szczegóły 
334.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Grabarka. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 18 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
335.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Ih bol' straty.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 32 (w jęz. oryg....) szczegóły 
336.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Kryzhy zalatyja - raskryleny.... Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 47 (w jęz. oryg....) szczegóły 
337.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Na vyspe mihzhchasavajj.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 21 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
338.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Ne prapuscihcic', ne.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 20-21 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
339.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Njauhzho aposhnjajj sechy.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 32 (w jęz. oryg....) szczegóły 
340.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Oda kafljanajj pechy. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 51 (w jęz. oryg....) szczegóły 
341.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Padaravany mne ihznouh.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 22 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
342.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Pasrehdnihctva ruplihvae mihzh.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 33 (w jęz. oryg....) szczegóły 
343.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Pavodle svjacihcelja Feafana. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 29 (w jęz. oryg....) szczegóły 
344.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Razgornuty ljosy narodauh.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 18-19 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
345.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Ruzhovyja, belyja khvalih.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 28 (w jęz. oryg....) szczegóły 
346.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Sam sabojj spaznany.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 19-20 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
347.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Svjaty Sava. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 48-49 (w jęz. oryg....) szczegóły 
348.wiersz: Tvaranovihch Galihna: U paru, kalih sonca.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 28 (w jęz. oryg....) szczegóły 
349.wiersz: Tvaranovihch Galihna: U zhamchuzhnihcy svetu.... Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 51 (w jęz. oryg....) szczegóły 
350.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Usjo, cih zh ne uhsjo.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 31 (w jęz. oryg....) szczegóły 
351.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Usled mame. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 50 (w jęz. oryg....) szczegóły 
352.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Vecer sa zhmenju.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 30 (w jęz. oryg....) szczegóły 
353.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Zaproshana byla za.... Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 21-22 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
354.wiersz: Tvaranovihch Galihna: Zhyccjo - chas, uzjaty.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 30 (w jęz. oryg....) szczegóły 
355.wiersz: Tvaranovihch-Seuhruk Galihna: Zolak, svitanne. Chacvjortaja.... Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 31 (w jęz. oryg....) szczegóły 
356.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Shynkarehnka Vol'ga: Samota na gradakh zhyccja. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 208-211 (rec. oryg....) szczegóły 
  Ulad.-Ihnihcki *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
357.artykuł: Mihkulihch Mihkola: Paehzihja Ulad.- Ihnihckaga: lihrychny gerojj, matyvy ih vobrazy. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 216-222  szczegóły 
  Valkavyckih Georgihjj
    proza (alfabet tytułów)
358.proza: Valkavyckih Georgihjj: Na abmezhku. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 34-45 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
359.artykuł: Shynkarehnka Vol'ga: Prauhda zhyccja, cih Sprauhdzhanae zhyccjo. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 97-100 (nt. twórczości...) szczegóły 
360.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 89 (not. o jubileuszu 80. ur., z fot....) szczegóły 
361.artykuł: U 1998 godze spouhnihlasja. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 127 (not. o jubileuszu 75 rocznicy urodzin...) szczegóły 
  Vjarcihnskih Anatol'
    wiersze (alfabet tytułów)
362.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Adkazy. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 4 (w jęz. oryg....) szczegóły 
363.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Adno uhdakladnenne. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 41-42 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
364.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Belaruskaja ihdehja. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 3 (w jęz. oryg....) szczegóły 
365.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Belaruskih shljakh. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 43 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
366.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Chytaju Garehckihkh. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 42-43 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
367.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Gehty bol' - asablihvy. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 3 (w jęz. oryg....) szczegóły 
368.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Ihkhnihja spravy. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 5 (w jęz. oryg....) szczegóły 
369.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Krok za krokam abo uhrokih ruskajj movy. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 39-41 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
370.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Ljudzih, narody ih rasy. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 6 (w jęz. oryg....) szczegóły 
371.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Odnamu tak zvanamu narodnamu pihs'mennihku. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 44 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
372.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Paradoks. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 6 (w jęz. oryg....) szczegóły 
373.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Pasljadouhnyja, adnak. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 5 (w jęz. oryg....) szczegóły 
374.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Pros'ba da adnago vjadomaga sacyjolaga. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 44 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
375.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Pytanne da Radzihmy. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 44 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
376.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Pytannih. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 43 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
377.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Pytannih. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 4 (w jęz. oryg....) szczegóły 
378.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Raznavihdnasc' aptymihzmu. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 4 (w jęz. oryg....) szczegóły 
379.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Roznihca. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 6 (w jęz. oryg....) szczegóły 
380.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Shto nas ratue. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 5 (w jęz. oryg....) szczegóły 
381.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Slovy ih sljozy. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 4 (w jęz. oryg....) szczegóły 
382.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Snjacca zhanchyny. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 5 (w jęz. oryg....) szczegóły 
383.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Tol'kih kanstatacyja. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 6 (w jęz. oryg....) szczegóły 
384.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Usjoadzihnae. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 5 (w jęz. oryg....) szczegóły 
385.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Versihja. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 3 (w jęz. oryg....) szczegóły 
386.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Vos' dyk peramozhcy. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 43 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
387.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Vos' dyk svjatasc'. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 44 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
388.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Z nagody adnojj pihs'mennihckajj zajavy. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 44 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
389.wiersz: Vjarcihnskih Anatol': Zabyuhsja pra uhzrost. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 6 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Zhamojjcihn Janka
    proza (alfabet tytułów)
390.proza: Zhamojjcihn Janka: Ljosy ihkh syshlihsja uh Spasku. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 98-111 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
391.artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 243 (not. o spotkaniu autorskim w Warszawie 25 I 2002 z okazji jubil. 80. u...) szczegóły 
392.artykuł: Sihn'kova Ljudmihla: Chalavek ih gihstoryja uh memuarakh Jankih Zhamojjcihna. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 106-110  szczegóły 
393.artykuł: Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 84 (not. o jubileuszu 80. rocznicy ur., z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
394.zgon: Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. [231] (zmarł: 25 IV 2003; nekrolog...) szczegóły 
  Zhylka Uladzihmihr
395.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mandryk Sjargejj: "Tehstament" Uladzihmihra Zhylkih. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 258-260  szczegóły 
  Zujonak Vasihl'
    wiersze (alfabet tytułów)
396.wiersz: Zujonak Vasil: Ab adnym, Bozha.... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 16  szczegóły 
397.wiersz: Zujonak Vasil: Jak mne khochacca.... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 15  szczegóły 
398.wiersz: Zujonak Vasil: Kalih "bac'kih lihtaratury".... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 14  szczegóły 
399.wiersz: Zujonak Vasil: Khamurapih. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 13-14  szczegóły 
400.wiersz: Zujonak Vasil: Nad krynihchkajj z zaihmshehlym.... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 12  szczegóły 
401.wiersz: Zujonak Vasil: Nastane god, nastane.... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 12-13  szczegóły 
402.wiersz: Zujonak Vasil: Ne znaju - gehtaga zamala.... Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 16  szczegóły 
403.wiersz: Zujonak Vasil: Sucjashhehnne. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 15  szczegóły 
404.wiersz: Zujonak Vasil: Svjatyja ih grehshnyja. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 15  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
405.wiersz: Pasljadouhnyja, adnak. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 5 (w jęz. oryg....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Brentano Clemens
    wiersze (alfabet tytułów)
406.wiersz: Brentano Clemens: Adguk na muzyku Betkhovena. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 116 (z notą tłumacza podp. M.S. s. 115...) szczegóły 
407.wiersz: Brentano Clemens: Chuesh ty, jak brujac' krynihcy?. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 115 (z notą tłumacza podp. M.S....) szczegóły 
408.wiersz: Brentano Clemens: Vjachehrnih garadok. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 117 (z notą tłumacza podp. M.S. s. 115...) szczegóły 
409.wiersz: Brentano Clemens: Za prasnihcajj. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 116-117 (z notą tłumacza podp. M.S. s. 115...) szczegóły 
  Eichendorff Joseph von
    wiersze (alfabet tytułów)
410.wiersz: Eichendorff Joseph von: Gutarka u lese. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 114 (z notą tłumacza podp M.S. s. 109...) szczegóły 
411.wiersz: Eichendorff Joseph von: Malihtva. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 111 (z notą tłumacza podp M.S. s. 109...) szczegóły 
412.wiersz: Eichendorff Joseph von: Malihtva Maryih. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 111 (z notą tłumacza podp M.S. s. 109...) szczegóły 
413.wiersz: Eichendorff Joseph von: Morskaja cihshynja. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 113 (z notą tłumacza podp M.S. s. 109...) szczegóły 
414.wiersz: Eichendorff Joseph von: Pesnja nochy. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 110-111 (z notą tłumacza podp M.S. s. 109...) szczegóły 
415.wiersz: Eichendorff Joseph von: Poznjae vjaselle. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 113 (z notą tłumacza podp M.S. s. 109...) szczegóły 
416.wiersz: Eichendorff Joseph von: Ranihshnjaja malihtva. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 110 (z notą tłumacza podp M.S. s. 109...) szczegóły 
417.wiersz: Eichendorff Joseph von: Shukal'nihk klada. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 112 (z notą tłumacza podp M.S. s. 109...) szczegóły 
418.wiersz: Eichendorff Joseph von: U starym sadze. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 112 (z notą tłumacza podp M.S. s. 109...) szczegóły 
419.wiersz: Eichendorff Joseph von: Vjasnovae pryvihtanne. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 109 (z notą tłumacza podp M.S....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
420.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarehmba Ljudmihla: "Slova..." uh zmenlihvym susvece. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 189-203  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Bogdanovijc Ci Predrag
    wiersze (alfabet tytułów)
421.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Alihgery pihsha dzjonnihk A. Gihtleru. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 73  szczegóły 
422.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Bac'ka narodzihcca znouh. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 74-75  szczegóły 
423.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Chakanne dazhdzhu. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 74  szczegóły 
424.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Knihga smercih. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 72-73  szczegóły 
425.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Logas (Mihkolu Tehsle). Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 71 (z not....) szczegóły 
426.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Mjortvaja vada. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 73-74  szczegóły 
427.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Svjatlo na zolku u Mihleshave. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 71-72  szczegóły