Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
1.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biełuńska-Chomiczewska Małgorzata: Przygotowanie matki do roli nauczyciela-wychowawcy przez czasopisma kobiece drugiej połowy XIX w. na przykładzie "Bluszczu". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1989 z. 22 s. 147-162  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalska Iwona: "Ilustracja Szkolna" - albumowe wydawnictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego w latach 1929-1939. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1990 z. 25 s. 111-124  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trojanowska Ewa: Samokształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół powszechnych na łamach "Pracy Szkolnej" w latach 1922-1939. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1989 z. 24 s. 85-105  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brożyński Tadeusz: Nowatorstwo pedagogiczne na łamach miesięcznika "Szkoła i Nauczyciel". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1989 z. 24 s. 71-83  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Michalska Iwonna: Wykorzystywanie czasopism Związku Nauczycielstwa Polskiego dla dzieci w pracy szkolnej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1992 z. 29 s. 127-146 (m.in.: "Płomyk", "Płomyczek", "Szkolna Gazetka Ścienna", "Mały Płomycz...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Grabski Grzegorz: Wartości humanistyczne w lekturach szkolnych z języka polskiego w klasach I-III. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1988 z. 19 s. 71-79  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dygasiński Adolf
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
7.artykuł: Miksza Małgorzata: Problem kształcenia nauczycieli szkół elementarnych w myśli pedagogicznej pozytywistów warszawskich (Na przykładzie analizy twórczości pedagogicznej A.D. 1839-1902). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1989 z. 22 s. 173-179  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamiński Aleksander
    listy (alfabet tytułów)
8.listy: Kamiński Aleksander: Listy Aleksandra Kamińskiego do Ireny Lepalczyk z lat 1947-1977. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 36 (1996) s. 249-299 (68 listów z lat 1947-1977; podała do druku i oprac.: Irena Lepalczyk...) szczegóły 
9.listy: Kamiński Aleksander: Listy Aleksandra Kamińskiego do Jana Badury z lat 1972-1977. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 36 (1996) s. 301-309 (18 listów z lat 1972-1977; podał do druku i oprac. Jan Badura...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
10.artykuł: Badura Jan: Samorząd i samorządność a wychowawcza funkcja pracy kulturalno-oświatowej w ujęciu Aleksandra Kamińskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 36 (1996) s. 171-179  szczegóły 
11.artykuł: Broniewski Stanisław: Aleksander Kamiński w "Szarych Szeregach". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 36 (1996) s. 121-147  szczegóły 
12.artykuł: Cyrańska Ewa: Wybrane zagadnienia opieki w ujęciu Aleksandra Kamińskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 36 (1996) s. 231-239  szczegóły 
13.artykuł: Czerniachowska Ryszarda: Profilaktyka w ujęciu Aleksandra Kamińskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 36 (1996) s. 241-247  szczegóły 
14.artykuł: Jundziłł Irena: Problematyka samowychowania w pedagogice Aleksandra Kamińskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 36 (1996) s. 201-215  szczegóły 
15.artykuł: Kowalik Krystyna: Wkład Aleksandra Kamińskiego w doskonalenie aparatu pojęciowego pedagogiki społecznej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 36 (1996) s. 149-169  szczegóły 
16.artykuł: Lepalczyk Irena: Życie i dzieło Aleksandra Kamińskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 36 (1996) s. 3-57  szczegóły 
17.artykuł: Michalski Stanisław (pedagog): Kilka refleksji o osobowości prof. dr. hab. Aleksandra Kamińskiego, wybitnego pedagoga-teoretyka i praktyka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 36 (1996) s. 59-81  szczegóły 
18.artykuł: Owczarczyk Urszula: Aleksander Kamiński - twórca ruchu zuchowskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 36 (1996) s. 83-120  szczegóły 
19.artykuł: Szmidt Krzysztof J.: Instytucja kulturalno-oświatowa jako ośrodek wczasowania w ujęciu Aleksandra Kamińskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 36 (1996) s. 181-189  szczegóły 
20.artykuł: Śliwerski Bogusław: Wychowawcze dylematy współzawodnictwa w świetle poglądów Aleksandra Kamińskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 36 (1996) s. 217-229  szczegóły 
21.artykuł: Wolska Bożena: Instytucje wychowawcze wobec grupowego wczasowania młodzieży szkolnej w świetle pedagogicznej teorii czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 36 (1996) s. 191-200  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mysłakowski Zygmunt Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Michalski Grzegorz: Naukowa współpraca Zygmunta Mysłakowskiego z Towarzystwem Uniwersytetu Robotniczego w Krakowie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1992 z. 29 s. 85-95  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jałmużna Tadeusz: "Dzienniki" Stefana Żeromskiego źródłem dla historyka wychowania. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1992 z. 29 s. 97-105  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Bazyli Wielki święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Głuszak Jan: Problem wychowania u Bazylego z Cezarei. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 35 s. 3-16  szczegóły