Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Krakowski Rocznik Archiwalny
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Dirsyte Rima: Polonica w zbiorach rekopisów Litewskiej Biblioteki Narodowej w Wilnie. Krakowski Rocznik Archiwalny 1997 [t.] 3 s. 174-178 (m.in. o polonikach literackich XVI-XX w....) szczegóły 
2.artykuł: Kolak Wacław: Zbiór fotograficzny w Archiwum Państwowym w Krakowie. Krakowski Rocznik Archiwalny 1997 [t.] 3 s. 171-174 (m.in. nt. zbiorów fotografii przedstawiających twórców i wydarzenia z ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Kolak Wacław: Kultura umysłowa mieszczaństwa krakowskiego w epoce renesansu i źródła do jej badania. Krakowski Rocznik Archiwalny 1995 t. 1 s. 13-19  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Marosz Magdalena: Zbiór Jana Augustyna z lat 1794-1934 w Archiwum Państwowym w Krakowie. Krakowski Rocznik Archiwalny 1996 t. 2 s. 48-57 (nt. materiałów dot. m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zy...) szczegóły 
5.artykuł: Sułecki Szymon: Biblioteka Karmelitów w Krakowie na Piasku w świetle najstarszego inwentarza. Krakowski Rocznik Archiwalny 2003 t. 9 s. 201-216 (z aneksem zawierającym wykaz ksiąg: Tekst źródłowy: Inwentarz bibliote...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Milczanowski Piotr: Mecenat a polityka finansowa. Formy finansowania stowarzyszeń w przeszłości i obecnie. Krakowski Rocznik Archiwalny 1997 [t.] 3 s. 185-187 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
artykuł: Milczanowski Piotr: Mecenat a polityka finansowa. Formy finansowania stowarzyszeń w przeszłości i obecnie. Krakowski Rocznik Archiwalny 1997 [t.] 3 s. 185-187 (sprawozdanie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Barycz Henryk
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krakowski Rocznik Archiwalny 2003 t. 9 s. 301-303 (spraw....) szczegóły 
  Bieńkowski Wiesław
    zgon (alfabet autorów)
8.zgon: Profesor Wiesław Bieńkowski (1926-1999). Krakowski Rocznik Archiwalny 2000 [t.] 6 s. 3 (zmarł: 22 XI 1999; not.; z fot. Wiesława Bieńkowskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czechówna Aleksandra
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lesiak-Przybył Bożena: Przełom wieku XIX i XX w "Dzienniku" Aleksandry Czechówny. Krakowski Rocznik Archiwalny 2002 t. 8 s. 162-167 (także inf. biogr.; z fot.; z fragm. dziennika z 1901, s. 165-167...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąmbska Izydora
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Milczanowski Piotr: "W służbie nauki... Izydora Dąmbska (1904-1983)" - wystawa w Oddziale Archiwum PAN w Krakowie (18 grudnia 1998-26 lutego 1999 r.). Krakowski Rocznik Archiwalny 2000 [t.] 6 s. 161-163 (spraw....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Giller Agaton
    listy (alfabet tytułów)
11.listy: Giller Agaton: Listy Agatona Gillera do o. Wacława Nowakowskiego z lat 1878-1887). Krakowski Rocznik Archiwalny 1998 t. 4 s. 103-118 (8 listów (z lat 1878-1887 i 1 list bez dat); podał do druku i oprac.: ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jan z Koszyczek *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Urban Wacław: Jan z Koszyczek redivivus (ok. 1488-1546). Krakowski Rocznik Archiwalny 1997 [t.] 3 s. 11-22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kallenbach Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
13.artykuł: Majkowska Rita: Z dziejów związków Polskiej Akademii Umiejętności z nauką szwajcarską. Uczeni szwajcarscy - członkowie Polskiej Akademii Umiejętności. Krakowski Rocznik Archiwalny 2001 t. 7 s. 116-129 (m.in. nt. działaln. Józefa Kallenbacha jako członka zagranicznego Pols...) szczegóły 
  Kamiński Adam (1905-1981)
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wroński Tomasz: Krakowski Rocznik Archiwalny 2003 t. 9 s. 272-277  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Palarczykowa Anna: Adam Kamiński (1905-1981). Krakowski Rocznik Archiwalny 1998 t. 4 s. 156-164 (biografia; z fot. Adama Kamińskiego; bibliografia prac Adama Kamińskie...) szczegóły 
  Kotwicz Władysław
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziurzyńska Ewa: Krakowski Rocznik Archiwalny 1996 t. 2 s. 172-174 (spraw....) szczegóły 
  Kowalski Tadeusz (1889-1948)
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziurzyńska Ewa: "W służbie nauki... Tadeusz Kowalski (1889-1948) i jego wyprawy naukowe" - wystawa w Oddziale Archiwum PAN w Krakowie (19 czerwca - 30 października 1998 r.). Krakowski Rocznik Archiwalny 2000 [t.] 6 s. 157-160 (spraw....) szczegóły 
  Krasiński Adam Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
18.listy: Krasiński Adam Stanisław: [List]. Krakowski Rocznik Archiwalny 2003 t. 9 s. 232-235 (do Urszuli Dembińskiej (2 z 1790); w oprac. Alicji Falniowskiej-Gradow...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
19.korespondencja: Falniowska-Gradowska Alicja: Listy biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego do Urszuli z Morsztynów Dembińskiej. Krakowski Rocznik Archiwalny 2003 t. 9 s. 237-236 (zawiera listy Adama Stanisława Krasińskiego Urszuli Dembińskiej (2 z 1...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tarnowski Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
20.listy: Tarnowski Stanisław: [Listy]. Krakowski Rocznik Archiwalny 2001 t. 7 s. 157-166 (4 listy do matki Gabrieli Tarnowskiej oraz braci Jana Dzierżysława i J...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wężyk Franciszek
    listy (alfabet tytułów)
21.listy: Wężyk Franciszek: [Listy]. Krakowski Rocznik Archiwalny 2001 t. 7 s. 144-156 (7 listów do Józefa Załuskiego z 1848; oprac.: Monika Andrasz-Mrożek: W...) szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
22.listy: Wyspiański Stanisław: [List]. Krakowski Rocznik Archiwalny 1997 [t.] 3 s. 131-134 (do Stanisława Krzyżanowskiego (1 z 17 X 1904); z koment.: Krystyna Jel...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
23.tekst paraliteracki: Wyspiański Stanisław: [Kalkulacja pomalowania sali na parterze w Archiwum Miejskim w Krakowie]. Krakowski Rocznik Archiwalny 1997 [t.] 3 s. 131-134 (z koment.: Krystyna Jelonek-Litewka: Niespełnione dzieło Stanisława Wy...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Kraków: Teatr Rapsodyczny
    artykuły (alfabet autorów)
24.artykuł: Ceglarska Elżbieta: Archiwum Teatru Rapsodycznego w Krakowie. Krakowski Rocznik Archiwalny 1995 t. 1 s. 92-102 (nt. działalności teatru w l. 1941-1967 na podst. dokumentów Archiwum P...) szczegóły 
25.artykuł: Kolak Wacław: Zbiór fotograficzny w Archiwum Państwowym w Krakowie. Krakowski Rocznik Archiwalny 1997 [t.] 3 s. 171-174 (m.in. nt. zbioru fotosów z wystawionych przez teatr sztuk i fotografii...) szczegóły