Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Analecta Cracoviensia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Panuś Kazimierz: Terminy stosowane w dziejach Kościoła na oznaczenie przepowiadania. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 519-540 (dot. terminów używanych na określenie gatunków kaznodziejskich, takich...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Exemplum
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Panuś Kazimierz: Egzemplum w historii kaznodziejstwa. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 299-316  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Chaim Władysław: Psychologiczny aspekt recepcji kazań. Przegląd badań empirycznych. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 17-31  szczegóły 
4.artykuł: Ostafiński Witold: O kaznodziejskim stylu perswazji na przykładzie świętokrzyskich kazań radiowych. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 207-219  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Grzebień Ludwik: Studium teologii w środowisku jezuitów krakowskich. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 451-461 (m.in. nt. pisarzy teologicznych, ascetycznych, mariologicznych i hagio...) szczegóły 
6.artykuł: Piech Stanisław: Sześć wieków Wydziału Teologicznego w Krakowie. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. XIII-XXXIII (m.in. nt. pisarzy i literatury teologicznej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Związek Jan: Z dziejów kaznodziejstwa katolickiego w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 427-466  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Swastek Józef: Związki Wrocławia z Krakowem w okresie średniowiecza. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 583-594 (m.in. nt. związków naukowych i kulturalnych, także nt. twórczości pisa...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Darowski Roman: Stosunek jezuitów polskich XVII i XVIII wieku do kartezjanizmu. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 35-49 (zwłaszcza nt. recepcji filozofii Kartezjusza w XVIII w.; dotyczy nastę...) szczegóły 
10.artykuł: Szelińska Wacława: Izajasz Boner, Augustianin (ok. 1400-1471). Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 597-622 (sylwetka Izajasza Bonera w żywotach spisanych przez Marcina Baroiusza,...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Darowski Roman: Stosunek jezuitów polskich XVII i XVIII wieku do kartezjanizmu. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 35-49 (zwłaszcza nt. recepcji filozofii Kartezjusza w XVIII w.; dotyczy nastę...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Piechowicz Stanisław: Ksiądz Stefan Pawlicki w swoim trudzie myślenia. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 655-673 (m.in. nt. kontaktów Stefana Pawlickiego z Piotrem Chmielowskim, Adamem...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Piechowicz Stanisław: Ksiądz Stefan Pawlicki w swoim trudzie myślenia. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 655-673 (m.in. nt. kontaktów Stefana Pawlickiego z Piotrem Chmielowskim, Adamem...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Panuś Kazimierz: Wzorce osobowe św. Wojciecha w kaznodziejstwie polskim. Zarys problematyki. Analecta Cracoviensia 2000 t. 32 s. 185-218 (kazania autorów polskich m.in.: Kasper Balsam, Aleksander Jełowicki, T...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Wanat Benignus Józef: Drukarnia i wydawnictwo Karmelitów Bosych w Berdyczowie. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 439-469 (w XVIII w....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Kracik Jan: Wydział teologiczny Akademii Krakowskiej między wiekiem złotym a saską jesienią. Analecta Cracoviensia 1992 t. 24 s. 311-318  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
17.wiersz: Vita beati Ioannis Cantii. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 702-708 (ogłosił, opracował i opatrzył wstępem: Roman Maria Zawadzki: O pierwsz...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Faustyna Kowalska święta *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
18.artykuł: Machniak Jan: The idea of Divine Mercy in the private visions of s. Faustina Kowalska in the context of the recent theology. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 433-450  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Machniak Jan: Struktura i funkcja wizji Jezusa Miłosiernego w "Dzienniczku" bł. siostry Faustyny Kowalskiej. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 263-282  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jan z Kęt *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Zawadzki Roman Maria: Nie znany rękopis z biblioteki św. Jana Kantego. Analecta Cracoviensia 1999 t. 30/31 s. 591-605  szczegóły 
21.artykuł: Zawadzki Roman Maria: O dwóch niekanonizowanych patronach Akademii Krakowskiej okresu staropolskiego. Analecta Cracoviensia 2002 t. 34 s. 459-468 (m.in. dot. Jana Kantego...) szczegóły 
22.artykuł: Zawadzki Roman: Św. Jan Kanty w świetle najnowszych badań. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 415-424  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lasocki Mikołaj
    proza (alfabet tytułów)
23.proza: Lasocki Mikołaj: Mowa wygłoszona przez czcigodnego pana Mikołaja, prepozyta krakowskiego, posła króla polskiego, na ogólnym posiedzeniu świętego soboru bazylejskiego. Oratio facta oer venerabilem dominum Nicolaum, praepositum cracoviensem, oratorem regis poloniae, facta in generali congregatione sacri concilii basiliensis. Analecta Cracoviensia 1988 t. 20 s. 388-398 (ze wstępem Karoliny Grodziskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tischner Józef
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczurek Jan Daniel: The beginning of the new millennium at the Pontifical Academy of Theology in Cracow. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 745-753 (m.in. nt. Dni Tischnerowskich; z not. red., s. 744...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witwicki Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Bednarczyk Jan: Władysława Witwickiego koncepcja relacji między nauką a wiarą. Analecta Cracoviensia 1992 t. 24 s. 3-23  szczegóły 
  Wojtyła Karol
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Illanes Jose Luis: Ante la realidad del Dios vivo. Apuntes a partir del dialogo entre Juan Pablo II y Pascal. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 165-184 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Woronicz Jan Paweł
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
27.tekst paraliteracki: Woronicz Jan Paweł: A najprzód anioł boży.... Analecta Cracoviensia 1995 t. 27 s. 259-261 (z koment.: Kazimierz Panuś: Nie opublikowana homilia Jana Pawła Woroni...) szczegóły 
28.tekst paraliteracki: Woronicz Ioannes Paulus: Relatio Status Dioecesis Cracoviensis. Analecta Cracoviensia 2000 t. 32 s. 307-323 (z komentarzem: Bolesław Kumor "Relacja biskupa Jana Pawła Woronicza o ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Panuś Kazimierz: Bóg i historia w kazaniu J.P. Woronicza, wygłoszonym 3 maja 1807 roku. Analecta Cracoviensia 1993 t. 25 s. 325-331  szczegóły 
  Wysz Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Markowski Mieczysław: Piotr Wysz jako nie znany autor dzieł filozoficznych. Analecta Cracoviensia 1992 t. 24 s. 53-67  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Dzidek Tadeusz: Główne koncepcje teologii. Zarys historyczny. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 131-162 (m.in. nt. pism Ojców Kościoła i literatury teologicznej...) szczegóły 
32.artykuł: Markowski Mieczysław H.: Grundzuege des Verhaeltnisses zwischen Glauben und Wissen im Mittelalter. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 85-98 (stosunek wiary i wiedzy w filozofii średniowiecznej na przykładzie pog...) szczegóły 
33.artykuł: Starowieyski Marek: Patrologia w Polsce (1945-1997). Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 337-347 (omówienie; zawiera także wykaz najważniejszych przekładów dzieł patrys...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Kliś Zdzisław: Przedstawienia śmierci w średniowiecznych malowidłach ściennych w Europie Środkowej. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 627-653 (także nt. tekstów literackich...) szczegóły 
35.artykuł: Starowieyski Marek: Św. Barnaba w historii i legendzie. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 391-413 (dot. legendy cypryjskiej, mediolańskiej i rzymskiej o św. Barnabie i u...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Chrześcijańskie piśmiennictwo arabskie przed Mahometem i jego wpływ na islam. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 329-342  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Wittgenstein Ludwig
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Brożek Anna, Wszołek Stanisław: Metafizyczne uwarunkowania analogicznego języka religijnego. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 3-20 (polemika z poglądami pisarza dot. pojęcia analogii w teologii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Newman John Henry
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Życiński Wojciech: Kardynała J. H. Newmana znaczenie teorii rozwoju doktryny wiary dla współczesnej mariologii. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 613-624  szczegóły 
  Ockham William of
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Rożdżeński Roman: Z problematyki sporu o naturę pojęć (Platon - Arystoteles - Ockham). Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 47-64  szczegóły 
  Richard of Saint Victor *
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczurek Jan Daniel: Pojęcie miłości w traktacie "De Trinitate" Ryszarda z opactwa św. Wiktora. Analecta Cracoviensia 2002 t. 34 s. 263-185  szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Szwed Antoni: Kierkegaard a filozoficzne dowody na istnienie Boga. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 49-59  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Marcel Gabriel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Tarnowski Karol: Gabriel Marcel i perspektywy filozofii religii. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 61-76  szczegóły 
43.artykuł: Tarnowski Karol: Gabriela Marcela filozofia wiary. Analecta Cracoviensia 1989 t. 21/22 1989/90 s. 99-113  szczegóły 
  Pascal Blaise
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Wszołek Stanisław: Między rozumem a wiarą. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 243-265  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Illanes Jose Luis: Ante la realidad del Dios vivo. Apuntes a partir del dialogo entre Juan Pablo II y Pascal. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 165-184 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Teresa od Dzieciątka Jezus święta *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Jaworski Marian: Doświadczenie nocy nicości u św. Teresy z Lisieux. Przyczynek do problematyki zaniku religijnego doświadczenia we współczesności. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 33-38 (porównanie doświadczeń Teresy z Lisieux z doświadczeniami Bertolta Bre...) szczegóły 
  Thierry de Chartres *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Bafia Stanisław: Teoria nauki w pismach Teodoryka z Chartres i jego szkoły. Analecta Cracoviensia 1989 t. 21/22 (1989/1990) s. 9-28  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Markowski Mieczysław: Początki Arystotelesowskiej filozofii przyrody w łacińskim średniowieczu. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 109-119 (dot. recepcji dzieł Arystotelesa; także nt. przekładów...) szczegóły 
49.artykuł: Rożdżeński Roman: Z problematyki sporu o naturę pojęć (Platon - Arystoteles - Ockham). Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 47-64  szczegóły 
50.artykuł: Zuziak Władysław: Arystotelesowska filozofia spraw ludzkich. Analecta Cracoviensia 1994 t. 26 s. 137-152  szczegóły 
51.artykuł: Zuziak Władysław: Czy możliwa jest etyka w życiu społecznym? Na marginesie lektury Arystotelesa i Alasdaira MacIntyre'a. Analecta Cracoviensia 1999 t. 30/31 s. 89-102  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zuziak Władysław: Między teorią a praktyką państwową. "Politeja" Arystotelesa. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 183-201 (także nt. "Etyki Nikomachejskiej"...) szczegóły 
  Grzegorz z Nyssy święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Witko Krzysztof: Wprowadzenie do teologii mistycznej Grzegorza z Nyssy. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 359-369 (na podstawie rozprawy doktorskiej Jeana Danielou: Platonisme et theolo...) szczegóły 
  Ireneusz z Lyonu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
  Justyn święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
  Klemens Aleksandryjski święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
56.artykuł: Klibengajtis Tomasz: Chrystus "Wiedzą", "Gnozą" i "Pokarmem". Tytuły logo-chrystologiczne a prawda według Klemensa z Aleksandrii. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 151-166  szczegóły 
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
57.artykuł: Rożdżeński Roman: Z problematyki sporu o naturę pojęć (Platon - Arystoteles - Ockham). Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 47-64  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Zbroja Bogdan: Terminy własne Apokalipsy i ich znaczenie. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 587-599  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Sielepin Adelajda: Zmartwychwstanie a pokój w świetle czwartej Ewangelii. Analecta Cracoviensia 1994 t. 26 s. 237-248  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Osborne Thomas P.: Towards a New Understanding of the Structure of Luke's Gospel. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 189-205 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
62.artykuł: Pindel Roman: Obraz ojca w Przypowieści o synu marnotrawnym. Analecta Cracoviensia 1999 t. 30/31 s. 261-274  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Pilch John J.: Paul's Call to Be an Apostle. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 221-230 (powołanie św. Pawła na apostoła w świetle Dziejów Apostolskich św. Łuk...) szczegóły 
64.artykuł: Pindel Roman: Wspólnototwórczy charakter Wieczerzy Pańskiej według pierwszego listu do Koryntian. Analecta Cracoviensia 1989 t. 21/22 (1989/1990) s. 271-284  szczegóły 
65.artykuł: Wronka Stanisław: La struttura e il contenuto del codice domestico di Col 3, 18-4, 1. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 273-290 (dot. Listów do Kolosan; ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Dzieje Apostolskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Pilch John J.: Paul's Call to Be an Apostle. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 221-230 (powołanie św. Pawła na apostoła w świetle Dziejów Apostolskich św. Łuk...) szczegóły 
67.artykuł: Pindel Roman: Głoszenie Ewangelii w kontekście praktyki myślenia magicznego. Na podstawie Dz 8, 4-13. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 313-327  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jelonek Tomasz: Księga Jecira. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 369-384  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Chmiel Jerzy: Biblia Aleksandryjska po polsku?. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 113-115 (propozycja polskiego przekładu Septuaginty...) szczegóły 
70.artykuł: Chmiel Jerzy: The semiotics of Repentance and Atonement in the Old Testament. Analecta Cracoviensia 1993 t. 25 s. 61-69  szczegóły 
71.artykuł: Zbroja Bogdan: Kamienowanie w Biblii. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 291-308  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Estery
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Chalupa Petr: Gottesschweigen im Hebraeischen Esterbuch. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 131-138 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Koheleta (Eklezjastesa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Krytyka tradycyjnej mądrości w Księdze Koheleta. Analecta Cracoviensia 1993 t. 25 s. 21-42  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pięcioksiąg
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Kompozycja Pięcioksięgu według Johna van Setersa. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 325-355  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Historia literatury (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
75.artykuł: Czochara Grzegorz: Początki chrześcijaństwa w Hiszpanii i pisarze hiszpańsko-rzymscy. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 313-326 (dot. pisarzy: Grzegorz z Elwiry św., Pacjan z Barcelony św., Paweł O...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Jan od Krzyża święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Machniak Jan: Struktura przestrzenno-czasowa symbolu "nocy" w doktrynie mistycznej św. Jana od Krzyża. Analecta Cracoviensia 1992 t. 24 s. 207-219 (dot. utworów: Droga na Górę Karmel, Noc ciemna, Pieśń duchowa, Żywy pł...) szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Vermeylen Alphonse: Sur le poeme "Dans une nuit obscure" de S. Jean de la Croix et ses sources bibliques. Analecta Cracoviensia 1993 t. 25 s. 545-550 (z tekstem poematu w jęz. francuskim, s. 545-546 (1-8)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Marsilius von Inghen *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Markowski Mieczysław: "ViaMarsiliana" jako jedyny kierunek filozoficzny na nowo złożonym Uniwersytecie Heidelberskim. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 35-45  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Czochara Grzegorz: Początki chrześcijaństwa w Hiszpanii i pisarze hiszpańsko-rzymscy. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 313-326 (dot. pisarzy: Grzegorz z Elwiry św., Pacjan z Barcelony św., Paweł O...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Hilary z Poitiers święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Baron Arkadiusz: Saint Hilaire de Poitiers - homme politique ou homme d'eglise? Recherche sur le contexte socio-politique de son epoque. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 153-165  szczegóły 
  Leon I Wielki święty *
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Panuś Kazimierz: Dogmatyczne podstawy ideału chrześcijanina w "Mowach" św. Leona Wielkiego. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 253-269  szczegóły 
  Prudentius Aurelius Clemens
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stabryła Stanisław: Christiani nominis hostis: Images of the Persecutors of Christians in Prudentius' "Peristephanon". Analecta Cracoviensia 2000 t. 32 s. 381-390 (z fragm. tekstu; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Stabryła Stanisław: Criticism of the pagan religion in Prudentius' "Peristephanon". Analecta Cracoviensia 2002 t. 34 s. 433-443 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
artykuł: Stabryła Stanisław: Death for Christ as victory in the light of Prudentius' "Peristephanon". Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 675-682  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Bonhoeffer Dietrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Napiórkowski Andrzej A.: Chrzścijaństwo bezreligijne. Trzecia wizja eklezjologiczna Dietricha Bonhoeffera. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 489-501  szczegóły 
  Kant Immanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
84.artykuł: Rożdżeński Roman: Filozofia Immanuela Kanta jako przezwyciężenie racjonalistycznego paradygmatu filozofii. Analecta Cracoviensia 2002 t. 34 s. 65-75  szczegóły 
  Wiechert Ernst Emil
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świerzawski Wacław: Wicherts Epos ueber den Menschen als Priester der namenlosen Messe. Analecta Cracoviensia 1989 t. 21/22 (1989/1990) s. 295-306  szczegóły 
Literatury obce / Literatura syryjska / Historia literatury (syryjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Częsz Bogdan: Nauka o przyjmowaniu Ducha Świętego w komunii eucharystycznej według ojców syryjskich. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 183-192 (m.in. dot. utworów: Efrem Syryjczyk: Pieśń o Eucharystii, Balaj: Poema...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Bonawentura z Bagnoregio święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
87.artykuł: Kijas Zdzisław Józef: Chrystus - nauczyciel prawdziwej mądrości w teologii św. Bonawentury. Analecta Cracoviensia 2002 t. 34 s. 147-157  szczegóły 
88.artykuł: Szczurek Jan Daniel: Fontalis plenitudo. "Źródłowa pełnia" według św. Bonawentury. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 575-586  szczegóły 
  Lombardus Petrus
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Markowski Mieczysław: Znajomość komentarza Marsyliusza z Inghen do "Sentencji" Piotra Lombarda u krakowskich teologów średniowiecznych. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 53-63  szczegóły 
  Pico della Mirandola Giovanni Francesco
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Majkrzak Henryk: Giovanni Pico della Mirandola i jego nauka o godności człowieka. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 59-71  szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
    proza (alfabet tytułów)
91.proza: Tomasz z Akwinu św. : Homilia Puer Iesus = Sermo Puer Iesus. Analecta Cracoviensia 2002 t. 34 s. 201-225 (tekst równoległy w języku polskim i łacińskim; ze wstępem: Mirosław Mr...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
92.artykuł: Mróz Mirosław: Św. Tomasz z Akwinu jako kaznodzieja. Analecta Cracoviensia 2002 t. 34 s. 193-201  szczegóły 
93.artykuł: Zając Kazimierz: Zapatrywania socjalne i ekonomiczne św. Tomasza z Akwinu. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 173-181  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Usowicz Aleksander: Zjawisko irradiacji psychofizycznej. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 161-171 (dot. także innych dzieł Tomasza z Akwinu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Buber Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Żak Adam: Marcin Buber o możliwości objawienia. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 119-125  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
96.artykuł: Pamuła Stanisław: Polnische Kultur nach 1989. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 113-125 (m.in. nt. teatru; ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły