Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Fa-Art
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 76 (not....) szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawarecki Aleksander: O co nam chodzi. Fa-Art 2001 nr 2 s. 26-29  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomczok Paweł: W masce teorii. Fa-Art 2002 nr 3 s. 61-65  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Poszukiwacze zaginionej rzeczywistości. Fa-Art 1999 nr 4 s. 76-83  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Olejniczak Józef: Czym się zajmuję? Uwagi o literaturze i jej teorii. Fa-Art 2000 nr 4 s. 24-29  szczegóły 
6.artykuł: Szymutko Stefan: Dzieło literackie jako wyzwanie dla teorii literatury. Fa-Art 2001 nr 3 s. 24-35  szczegóły 
7.artykuł: Tramer Maciej: Obok pornografii. Dygresje dwie i pół. Fa-Art 1999 nr 3 s. 20-27 (nt. literatury pornograficznej m.in.: Stanisław Przybyszewski, Zbignie...) szczegóły 
8.artykuł: Uniłowski Krzysztof: O ironii totalnej. Fa-Art 1992 nr 3 s. 20-24  szczegóły 
9.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Z sagi rodu olbrzymów. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 194-198 (szkic nt. modernistycznej utopii, teorii twórczości...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Bogdan Baran oprowadza po postmodernistycznej bibliotece. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 58-59  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rachwał Tadeusz: O powadze luki i jeszcze poważniejszej recepcji. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 158-160  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Postmodernizm dla początkujących czy zaawansowanych?. Fa-Art 1994 nr 1 s. 62-63  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Nie rusz, Michał, tego kwiatka. Fa-Art 1999 nr 2 s. 63-66  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: I napisał: pragnę. Fa-Art 2002 nr 1 s. 92-95  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Z przewodnikiem w stronę kobiet. Fa-Art 2001 nr 1 s. 67-69  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Pasja i inne zalety. Fa-Art 2001 nr 3 s. 80-83  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: Mody, kulty i fascynacje z importu. Fa-Art 1996 nr 1 s. 66-67  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Derrida Jacques: Pozycje. Fa-Art 1994 nr 4 s. 76-97 (wywiad, rozm.: Jean Louis Haudebine i Guy Scarpetta....) szczegóły 
19.artykuł: Frydryczak Beata: Ponowoczesność - nowe ścieżki postmodermy?. Fa-Art 1996 nr 4 s. 5-9  szczegóły 
20.artykuł: Kęder Konrad C.: Przestrzeń literatury. O zastosowaniu teorii chaosu w literaturoznawstwie (2). Fa-Art 2001 nr 3 s. 36-45  szczegóły 
21.artykuł: Kęder Konrad C.: Przestrzeń literatury. O zastosowaniu teorii chaosu w literaturoznawstwie. Fa-Art 2000 nr 4 s. 30-41  szczegóły 
22.artykuł: Miś Andrzej: Humanizm - antyhumanizm - postmodernizm - dekonstrukcjonizm. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 13-22  szczegóły 
23.artykuł: Pantuchowicz Agnieszka, Rachwał Tadeusz: Archiwum nowoczesności. Fa-Art 1997 nr 4 s. 80-87 (poetyka przestrzeni...) szczegóły 
24.artykuł: Sołoducha Krzysztof: Jatka w damskiej toalecie. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 189-192 (felieton nt. feminizmu polskiego w oparciu o lekturę książek: Joanna B...) szczegóły 
25.artykuł: Sołoducha Krzysztof: Prawda cząstkowości. Flux, romantyzm, humanizm. Fa-Art 2002 nr 2 s. 56-61 (antropologiczna idea człowieka jako istoty twórczej w kontekście filoz...) szczegóły 
26.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Skoro Derrida został wyłożony.... Fa-Art 1995 nr 4 s. 84-91  szczegóły 
27.artykuł: Wiśniewska Lidia: Niebezpieczne związki: modernizm i postmodernizm. Fa-Art 1997 nr 4 s. 42-48 (dot. klasyfikacji zjawisk w literaturze współczesnej...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomczok Paweł: Rozmowa o rozmowie, rozmowa o życiu. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 122-125  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Geisler Robert: Język przestrzeni, przestrzeń języka. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 55-58  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Mytych Beata: Mikroskopia Romana Jakobsona. Fa-Art 2001 nr 2 s. 30-33  szczegóły 
31.artykuł: Świerkosz Krzysztof: Dlaczego "podchodzimy" do wiersza. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 176-179  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Poszukiwacze zaginionej rzeczywistości. Fa-Art 1999 nr 4 s. 76-83  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Szymutko Stefan: Dzieło literackie jako wyzwanie dla teorii literatury. Fa-Art 2001 nr 3 s. 24-35  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piekara Magdalena: Aut Caesar au nihil. Fa-Art 1993 nr 1 s. 84-85  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Koziołek Ryszard: Zapomniane radości. Fa-Art 1999 nr 3 s. 14-19 (nt. procesu przejścia z fazy "treści", kultu fabuły, językowego nieuśw...) szczegóły 
36.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Mnogi tekst. Fa-Art 1998 nr 3 s. 88-95  szczegóły 
37.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Sztuka cytatu. Fa-Art 1999 nr 3 s. 2-13  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Fishizm. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 143-144  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Co mamy z fikcji?. Fa-Art 2001 nr 4 s. 87-90  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 130-131 (nota recenzencka...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Fajfer Zenon: Liberatura czyli literatura totalna. Aneks do "Aneksu do Słownika terminów literackich". Fa-Art 2001 nr 4 s. 10-17  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Bitner Dariusz: Powinno się. Fa-Art 1996 nr 2 s. 46-52 (o sposobach narracji na przykładzie twórczości mi.in.: Jorge Luis Borg...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Esej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Tomkowski Jan: Dwie dekady z esejem. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 78-84 (historia polskiego eseju...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Spóźnienie. Fa-Art 2002 nr 2 s. 49-51  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Zmierzch powieści i "Sztuka powieści" Milana Kundery. Fa-Art 1992 nr 4 s. 20-23  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 130 (nota recenzencka...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: "Tryumfalna owa trójca". Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 117-119  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Nowacki Dariusz: O krytyku samotniku. Fa-Art 1994 nr 3 s. 74-78  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Bonowicz Wojciech: Przeszłość nie rysuje się zbyt jasno. Kilka uwag do własnych lektur. Fa-Art 1998 nr 4 s. 7-10  szczegóły 
49.artykuł: Browarny Wojciech: Od podwórkowej opowieści do literatury. Fa-Art 1998 nr 4 s. 17-19  szczegóły 
50.artykuł: Dunin Kinga: Bronię pisarza popularnego czyli między disco-polo a papieżem. Fa-Art 1997 nr 4 s. 19-21  szczegóły 
51.artykuł: Kęder Cezary Konrad: My poeci, wierszem. Fa-Art 1989 nr 2 s. 20-21 (fel. nt. statusu poety...) szczegóły 
52.artykuł: Kęder Cezary K.: Wielka, większa i najcieńsza. Fa-Art 1998 nr 4 s. 29-33 (nt. czytelniczych doświadczeń na przykładzie Jerzego Broszkiewicza "Wi...) szczegóły 
53.artykuł: Łęcki Krzysztof: Wtajemniczenie nr 8 i 1/2. Fa-Art 1998 nr 4 s. 24-28 (nt. czytelniczych fascynacji, powrotu do książek z dzieciństwa...) szczegóły 
54.artykuł: Nowacki Dariusz: Książki, których nie czytałem, a powinienem. Fa-Art 1998 nr 4 s. 20-23  szczegóły 
55.artykuł: Nowacki Dariusz: Szacuneczek. Fa-Art 2000 nr 3 s. 91-92 (fel. nt. roli pisarza i jego pracy twórczej...) szczegóły 
56.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Czytalność. Fa-Art 2000 nr 2 s. 90-91 (fel....) szczegóły 
57.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Moja książka zbójecka. Fa-Art 1998 nr 4 s. 11-16 (nt. pierwszych czytelniczych fascynacji...) szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 4 s. 6 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Glinka Beata, Kostera Monika: Przełożyć przekład. Fa-Art 1998 nr 3 s. 25-29  szczegóły 
60.artykuł: Michalska Katarzyna: Przekładać czy interpretować. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 174-175  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Fishizm. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 143-144  szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Nowacki Dariusz: Szuflada. Fa-Art 2002 nr 2 s. 84-85 (fel. nt. "pisania do szuflady"...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Pavique widmowym bibliotekarzem. Fa-Art 1997 nr 4 s. 68-70  szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawarecki Aleksander: O co nam chodzi. Fa-Art 2001 nr 2 s. 26-29  szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 130 (nota recenzencka...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: "Tryumfalna owa trójca". Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 117-119  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Z przewodnikiem w stronę kobiet. Fa-Art 2001 nr 1 s. 67-69  szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Szybciej? Wolniej?. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 113-115  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 73 (not....) szczegóły 
recenzja: Tomicki Grzegorz: Miejmy na siebie baczenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 56-59  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Głos kobiet. Fa-Art 1999 nr 3 s. 84-87  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Tramer Maciej: Obok pornografii. Dygresje dwie i pół. Fa-Art 1999 nr 3 s. 20-27 (nt. literatury pornograficznej m.in.: Stanisław Przybyszewski, Zbignie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Bogumiła: Zaskakujace łupy. Fa-Art 2000 nr 4 s. 70-73  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Gdzie ci mężczyźni, gdzie ten modernizm?.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 90-91  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Zaskakujace łupy. Fa-Art 2000 nr 4 s. 70-73  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Gdzie ci mężczyźni, gdzie ten modernizm?.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 90-91  szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Autorską trasą przez literaturę współczesną. O literaturze polskiej 1976-1998 Przemysława Czaplińskiego i Piotra Śliwińskiego. Fa-Art 2000 nr 2 s. 36-43  szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Pavique widmowym bibliotekarzem. Fa-Art 1997 nr 4 s. 68-70  szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koziołek Ryszard: Głowiński z marginesów. Fa-Art 2001 nr 2 s. 68-71  szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piekara Magdalena: Aut Caesar aut nihil. Fa-Art 1993 nr 1 s. 84-85  szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Propaganda sukcesu. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 108-111  szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Samotny starszy pan. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 100-101  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomczok Paweł: W masce teorii. Fa-Art 2002 nr 3 s. 61-65  szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Prognostyk odczytany z ewolucji. Fa-Art 1994 nr 1 s. 63-65  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Po raz trzeci. Fa-Art 1996 nr 4 s. 78-79  szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Spory zastępcze. Fa-Art 1994 nr 3 s. 64-65  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Zdaniem rekonwalescenta. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 111-113  szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Model do składania. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 58-59  szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 3 (not. od redakcji...) szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uniłowski Krzysztof: O postmodernizmie na Grodzkiej. Fa-Art 1994 nr 2 s. 76-78  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Dzianowicz Beata: Post!. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 6-7 (nt. stylu i małej liczby tematów na przykładzie twórczości Dariusza B...) szczegóły 
87.artykuł: Kaniecki Mariusz, Uniłowski Krzysztof: Teraz my. Fa-Art 1988 nr 1 s. 26-27 (manifest grupy młodych twórców skupionych wokół czasopisma Fa-Art szczegóły 
88.artykuł: Nowacki Dariusz: Banalizm jest dobry na wszystko!. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 11-14 (nt. końca literatury zaangażowanej...) szczegóły 
89.artykuł: Pytasz Marek: Ilu jest pisarzy emigracyjnych?. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 56-57  szczegóły 
90.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Chłopcy i dziewczęta znikąd? Uwagi o sytuacji wokółliterackiej lat ostatnich. Fa-Art 1996 nr 1 s. 75-83 (m.in. o twórczości: Andrzej Bart, Krzysztof Bielecki, Piotr Czakański-...) szczegóły 
91.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Po co czytać "pisarzy trudnych"?. Fa-Art 1997 nr 4 s. 15-18  szczegóły 
92.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Że posmodernizm (nie) jest możliwy w Polsce. Fa-Art 1991 nr 1 s. 4-6 (m.in. Witold Gombrowicz jako dekonstrukcjonista...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Kęder Cezary K.: Wszyscy jesteście postmodernistami!. Fa-Art 1996 nr 1 s. 84-90 (nt. współczesnej krytyki literackiej...) szczegóły 
sprostowanie: Kęder Cezary K.: Fa-Art 1996 nr 2 s. 96-97  szczegóły 
94.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Łorginalność, czyli coś się kończy, coś się zaczyna. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 178-180 (fel. nt. kwestii oryginalności i wtórności w recepcji "Wiedźmina" Andr...) szczegóły 
95.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Nieomylność. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 177-178 (fel. nt. trafności wyboru tekstów krytycznoliterackich do tomów "Magia...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Bractwo poetów. Fa-Art 1998 nr 4 s. 63-65  szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Trzy utraty. Fa-Art 2001 nr 4 s. 85-87  szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Wencel absolutny. Fa-Art 2000 nr 1 s. 63-67  szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 188 (inf. o sesji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Kardas Michał: O indywidualizmie. Do poetów. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 30-31  szczegóły 
101.artykuł: Kęder Cezary K.: Poetycka gęba w ostatnich dziesięciu latach. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 190-192  szczegóły 
102.artykuł: Majerski Paweł: Układy sprawdzeń. Wokół wystąpień programowych Nowej Fali. Fa-Art 1997 nr 1 s. 70-77  szczegóły 
103.artykuł: Maliszewski Karol: Parnas - plejada - Sonnenberg i reszta. Fa-Art 1996 nr 4 s. 81-86 (nt. twórczości: Urszula M. Benka, Marta Fox, Krystyna Lars, Krystyna M...) szczegóły 
104.artykuł: Maliszewski Karol: W obronie własnej, w obronie grupy. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 7-10 (nt. poetów piszących na początku lat 80., skupionych wokół pisma Ra...) szczegóły 
105.artykuł: Węgrzyniakowa Anna: Parnasiści, esteci, pięknoduchy. Fa-Art 2000 nr 2 s. 83-87 (m.in.: Stanisław Barańczak, Jarosław Iwaszkiewicz, Adam Zagajewski...) szczegóły 
106.artykuł: Wójcik Włodzimierz: Wśród poetów polskich lat osiemdziesiątych. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 180-183  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Maliszewski Karol: Między "świetlickim kredowym kołem" a "wenclowym przedmurzem". Fa-Art 1996 nr 2 s. 88-92 (najciekawsze debiuty roku 1995 na podstawie twórczości: Wojciecha Bono...) szczegóły 
108.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Roczniki sześćdziesiąte - poeci III RP. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 184-188  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Szukając czego nie było. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 140-151  szczegóły 
110.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Dyptyk krakowski. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 61-67  szczegóły 
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Polskość. Fa-Art 1999 nr 1 s. 60-61  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
112.artykuł: Iwasiów Inga: Odłożeni na półki czyli coś innego. Fa-Art 1997 nr 4 s. 3-6 (nt. pisarzy zapomnianych: Kazimierz Brandys, Zbigniew Brzozowski, Izab...) szczegóły 
113.artykuł: Nowacki Dariusz: Bez zmian. Szkic o współczesnej polskiej prozie. Fa-Art 1992 nr 4 s. 62-67  szczegóły 
114.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Łorginalność, czyli coś się kończy, coś się zaczyna. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 178-180 (fel. nt. kwestii oryginalności i wtórności w recepcji "Wiedźmina" Andr...) szczegóły 
115.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Postmodernizm, poloniści i proza polska (2). Fa-Art 1995 nr 1 s. 60-68  szczegóły 
116.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Postmodernizm, poloniści i proza polska. Fa-Art 1994 nr 4 s. 4-14  szczegóły 
117.artykuł: Wiedemann Adam: Cztery powieści unistyczne. Fa-Art 1997 nr 1 s. 91-96 (na przykładzie: Krzysztof Varga "Chłopaki nie płaczą", Olga Tokarczuk ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Proza młodych (literatura1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Kęder Cezary K.: Wszyscy jesteście postmodernistami! Tekst o prozie. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 152-174  szczegóły 
Literatura polska po 1989
119.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kęsik Marta: Mamy papieża?. Fa-Art 2001 nr 3 s. 77-80  szczegóły 
polemika: Dunin Kinga: Dys-sens, konsens i non-sens. Fa-Art 2001 nr 4 s. 128-132  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Autorską trasą przez literaturę współczesną. O literaturze polskiej 1976-1998 Przemysława Czaplińskiego i Piotra Śliwińskiego. Fa-Art 2000 nr 2 s. 36-43  szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: "Dynia prawdy". Fa-Art 2002 nr 2 s. 46-49  szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Apetyt na koniec. Fa-Art 2001 nr 1 s. 29-32  szczegóły 
polemika: Dunin-Wąsowicz Paweł: Uczniowie Jerzego Urbana czyli Kinga i Przemo wymieniają uprzejmości. Fa-Art 2001 nr 3 s. 132-136  szczegóły 
polemika: Dunin-Wąsowicz Paweł: Uczniowie Jerzego Urbana czyli Kinga i Przemo wymieniają uprzejmości. Fa-Art 2001 nr 3 s. 132-136  szczegóły 
polemika: Dunin-Wąsowicz Paweł: Uczniowie Jerzego Urbana czyli Kinga i Przemo wymieniają uprzejmości. Fa-Art 2001 nr 3 s. 132-136  szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Francuzik Karol, Graczykowska Ewa, Warkocki Błażej: My, siódma dekada. Fa-Art 2002 nr 4 s. 78-81  szczegóły 
recenzja: Mizuro Marta: Cnota epigonizmu. Fa-Art 2002 nr 4 s. 82-87  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
124.artykuł: Dąbrowski Tadeusz: Ucieczka do nikąd. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 150-155 (dot. wypowiedzi, manifestów osób i środowisk - także literatów - z roc...) szczegóły 
125.artykuł: Nowacki Dariusz: Dwie normalności. O literaturze i życiu literackim lat dziewięćdziesiątych. Fa-Art 2001 nr 1 s. 15-21  szczegóły 
126.artykuł: Nowacki Dariusz: Oszukiwać przy piciu tranu?. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 175-176 (fel. nt. brukowca literackiego kumple.blog.pl pod redakcją Jarosława L...) szczegóły 
127.artykuł: Orska Joanna: Rytuał przełomu. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 76-82 (dot. diagnoz związanych z przełomem w manifestach i pismach krytycznol...) szczegóły 
128.artykuł: Ostaszewski Robert: Środki przeciwbólowe i przeczyszczające. O literaturze, jaka jest. Fa-Art 2002 nr 1 s. 22-29  szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kęder Konrad C.: Wierszyk prosty, linearny. Fa-Art 2000 nr 3 s. 90  szczegóły 
130.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Dionizje najmniejsze. Fa-Art 2002 nr 2 s. 86-87 (fel. o imprezach literackich, problemach z publicznością...) szczegóły 
131.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Do czego liberałom potrzebne "małe ojczyzny"?. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 132-139 (dot. prozy i poezji odwołujących się do zjawiska "małych ojczyzn" oraz...) szczegóły 
132.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Młodych portret własny. Fa-Art 2000 nr 1 s. 91-92 (fel....) szczegóły 
polemika: Sieniewicz Mariusz: Ja, rocznik siedemdziesiąty?. Fa-Art 2000 nr 1 s. 92-93  szczegóły 
133.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Pomysł na literaturę - odstąpię!. Fa-Art 2001 nr 1 s. 33-41  szczegóły 
134.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Rachunek po katastrofie. Fa-Art 2001 nr 4 s. 134-135 (fel. nt. klęski literatury na rynku...) szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Uniłowski Krzysztof: Niekompatybilni. Fa-Art 2002 nr 2 s. 85-86  szczegóły 
136.artykuł: Wiedemann Adam, Zawada Filip: Twórczość literacka pisarzy śląskich w dziesięcioleciu III Rzeczpospolitej. Fa-Art 1999 nr 1 s. 82-95  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
137.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kęder Konrad C.: Lech Czech, urósł! Lech Czech, urósł! Lech czech, urósł! Urósł! Urósł!. Fa-Art 2001 nr 2 s. 90-91  szczegóły 
138.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Nowacki Dariusz: Klierów dwóch. Fa-Art 2001 nr 1 s. 91-92 (fel....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
139.artykuł: Kęder Konrad C.: Krytyku, nie twórz już nic więcej, błagam cię.... Fa-Art 2001 nr 3 s. 137-138 (fel....) szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Nowacki Dariusz: Kilerów dwóch. Fa-Art 2001 nr 1 s. 91-92 (fel....) szczegóły 
141.artykuł: Nowacki Dariusz: Gwóźdź do sukcesu. Fa-Art 2001 nr 3 s. 138 (fel. nt. współczesnych kryteriów oceny literatury...) szczegóły 
142.artykuł: Nowacki Dariusz: Rzetelność a omówienie bliższe. Fa-Art 2002 nr 4 s. 136-137 (fel. nt. współczesnego recenzowania książek...) szczegóły 
143.artykuł: Nowacki Dariusz: Z myślą o cioci z Sanoka. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 177-178 (dot. najnowszej krytyki literackiej w prasie niszowej i wysokonakładow...) szczegóły 
144.artykuł: Orska Joanna: Rytuał przełomu. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 76-82 (dot. diagnoz związanych z przełomem w manifestach i pismach krytycznol...) szczegóły 
145.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Boksu żal. Fa-Art 2002 nr 3 s. 81-82 (fel. nt. współczesnej krytyki literackiej...) szczegóły 
146.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Witajcie w ciężkich czasach!. Fa-Art 2002 nr 1 s. 135-136 (fel. nt. roli recenzenta...) szczegóły 
147.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Zgrzeszyłem.... Fa-Art 2000 nr 4 s. 90-91 (fel. nt. powiązań między obiegiem recenzyjnym w masowych mediach a wyd...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Bractwo poetów. Fa-Art 1998 nr 4 s. 63-65  szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziadek Adam: Poezja i krytyczna emfaza. Fa-Art 1999 nr 2 s. 62-63  szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gała Gabriel: "Jestem egzaltowany... i dzięki Bogu". Fa-Art 2001 nr 4 s. 90-93  szczegóły 
151.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Z wyżyn akademii. Fa-Art 2002 nr 2 s. 40-43  szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 73 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
152.artykuł: Cieślak-Sokołowski Tomasz: Próba porządkowania tekstów. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 140-147 (dot. przejścia od "barbarzyńskiego" o'haryzmu do poezji (neo)lingwisty...) szczegóły 
153.artykuł: Kęder Cezary K.: Poetycka gęba w ostatnich dziesięciu latach. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 190-192  szczegóły 
154.artykuł: Kęder Cezary K.: Wszyscy jesteście postmodernistami! Tekst o poezji. Fa-Art 1996 nr 4 s. 87-98 (nt. poezji roczników 60....) szczegóły 
155.artykuł: Kisiel Marian: Glosy niezobowiązujące. Fa-Art 1996 nr 2 s. 83-87 (o nowej poezji od roku 1989...) szczegóły 
156.artykuł: Maliszewski Karol: Parnas - plejada - Sonnenberg i reszta. Fa-Art 1996 nr 4 s. 81-86 (nt. twórczości: Urszula M. Benka, Marta Fox, Krystyna Lars, Krystyna M...) szczegóły 
157.artykuł: Momro Jakub: Wyobraźnia i rygor. O jednym z aspektów estetyki poetyckiej. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 148-153 (szerzej o poezji Bartłomieja Majzla, Tomasza Różyckiego i Romana Honet...) szczegóły 
158.artykuł: Nowacki Dariusz: Neo. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 176-177 (fel. nt. neolingwizmu i jego manifestów w czasopiśmie "LiteRacje"...) szczegóły 
159.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kęder Konrad C.: Wierszyk prosty, linearny. Fa-Art 2000 nr 3 s. 90  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
160.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 76 (not....) szczegóły 
161.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: "Dynia prawdy". Fa-Art 2002 nr 2 s. 46-49  szczegóły 
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Męskie tęsknoty. Fa-Art 2001 nr 2 s. 67-68  szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Świat nie jest taki zły... Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 140-141  szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Nowacki Dariusz: Teren obsikany. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 174-175  szczegóły 
recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 76-77 (not....) szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Spóźnienie. Fa-Art 2002 nr 2 s. 49-51  szczegóły 
166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 148 (nota recenzencka...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
167.artykuł: Czapliński Przemysław: Wobec normalności. O prozie lat dziewięćdziesiątych. Fa-Art 2002 nr 1 s. 30-45  szczegóły 
168.artykuł: Nęcka Agnieszka: Gdy Bóg umiera (w najnowszej prozie polskiej). Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 83-88 (dot. powieści: Stefan Chwin: "Esther", Tomasz Małyszek: "W świetle i w...) szczegóły 
169.artykuł: Nowacki Dariusz: Kurica nie ptica. Polsza nie zagranica?. Fa-Art 2000 nr 4 s. 91-92 (fel. m.in. o literaturze polskiej w ocenie Marcela Reich-Ranickiego...) szczegóły 
170.artykuł: Nowacki Dariusz: Między krzątactwem i partactwem. Polska proza lat dziewięćdziesiątych wobec tzw. codzienności. Fa-Art 2001 nr 4 s. 22-29 (m.in.: Zbigniew Kruszyński, Janusz Rudnicki, Piotr Szewc, Olga Tokarcz...) szczegóły 
171.artykuł: Ostaszewski Robert: Dzieci gorszej koniunktury. Szkic (cienką kreską) do obrazu prozy najmłodszej. Fa-Art 2000 nr 4 s. 74-81  szczegóły 
172.artykuł: Ostaszewski Robert: Jak rozpętano III wojnę światową. Fa-Art 2000 nr 4 s. 92 (fel. m.in. o literaturze polskiej w ocenie Marcela Reich-Ranickiego...) szczegóły 
173.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Cała prawda o "prozie środka". Fa-Art 2002 nr 3 s. 10-15; nr 4 s. 32-41  szczegóły 
174.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Powieść dla klasy średniej. Fa-Art 2001 nr 1 s. 90-91 (fel....) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Przysypiający benedyktyni. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 121-122  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
176.artykuł: Nowacki Dariusz: Oszukiwać przy piciu tranu?. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 175-176 (fel. nt. brukowca literackiego kumple.blog.pl pod redakcją Jarosława L...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
177.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Przysypiający benedyktyni. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 121-122  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
178.artykuł: [Betkiewicz Andrzej] Rinaldo AB: Cenzura i perswazja w kulturze masowej. Fa-Art 1988 nr 1 s. 4-6  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
179.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Ostaszewski Robert: Ogród kondycyjny. Fa-Art 2002 nr 3 s. 84-85 (fel....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
180.artykuł: Przeglądarka. Fa-Art 2000 nr 2 s. 93-97 (dyskusja na łamach różnych pism o sposobach finansowania deficytowych ...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 2001 nr 2 s. 99 (ogł....) szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1996 nr 3 s. 195 (ogł....) szczegóły 
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 4 s. 98 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1999 nr 2 s. 101 (wyniki...) szczegóły 
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 179 (ogł....) szczegóły 
185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1999 nr 2 s. 101 (ogł....) szczegóły 
186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 4 s. 98 (ogł....) szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1996 nr 1 s. 95 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1996 nr 4 s. 197 (laureaci...) szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1996 nr 3 s. 195 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1997 nr 1 s. 100 (laureaci...) szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 179 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1998 nr 3 s. 97 (ogł....) szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1997 nr 1 s. 100 (ogł....) szczegóły 
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1999 nr 2 s. 101 (ogł....) szczegóły 
192.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 196 (ogł....) szczegóły 
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 179 (ogłoszenie...) szczegóły 
194.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1999 nr 2 s. 101 (ogł....) szczegóły 
195.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 196 (ogł....) szczegóły 
196.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat. Fa-Art 1999 nr 3 s. 99 (ogł....) szczegóły 
197.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 196 (ogł....) szczegóły 
198.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 179 (ogłoszenie...) szczegóły 
199.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 179 (ogł....) szczegóły 
200.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1995 nr 2 s. 192  szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
201.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 179 (ogł....) szczegóły 
202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ostaszewski Robert: Jestem na nie. Fa-Art 2002 nr 4 s. 140-142 (fel....) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
203.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 2001 nr 2 s. 99 (laureci...) szczegóły 
204.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1995 nr 2 s. 192  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gdańsk, Gdynia, Sopot (życie literackie)
205.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 149 (nota recenzencka...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Katowice (życie literackie)
206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 77 (not....) szczegóły 
recenzja: Wabik Mateusz: Krytycy i poeci. Fa-Art 2002 nr 4 s. 64-67  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kraków (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
207.artykuł: Fa-Art 1994 nr 3 s. 83 (nt. "Projektu Szeroka 69", mającego na celu m.in. organizacę imprez li...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
208.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Chłopcy i dziewczęta z ferajny. Fa-Art 1995 nr 3 s. 61-63  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
209.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bibliografia zawartości kwartalnika "Fa-Art" za numery 1993, nr 1 (11) - 1995, nr 2 (20). Fa-Art 1995 nr 3 s. 92-98  szczegóły 
artykuł: Bibliografia zawartości kwartalnika literackiego FA-art 1995, nr 3(21) - 1997, nr 4 (40). Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 186-193  szczegóły 
210.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uniłowski Krzysztof: Orda utonęła w Odrze. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 173-175 (dot. losów jednorazowego dodatku młodoliterackiego "Orda"; z not. o au...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
211.artykuł: Nowacki Dariusz: Z myślą o cioci z Sanoka. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 177-178 (dot. najnowszej krytyki literackiej w prasie niszowej i wysokonakładow...) szczegóły 
212.artykuł: Przeglądarka. Fa-Art 2001 nr 1/2-4 (przegląd zawartości czasopism literackich i kulturalnych...) szczegóły 
213.artykuł: Przeglądarka. Fa-Art 2000 nr 3 s. 92-96; nr 4 s. 93-95 (przegląd zawartości czasopism literackich i kulturalnych...) szczegóły 
214.artykuł: Przeglądarka. Fa-Art 2000 nr 1 s. 94-97 (omówienie różnych czasopism m.in.: "Lampa i Iskra Boża", "Nowa Okolica...) szczegóły 
215.artykuł: Przeglądarka. Fa-Art 2002 nr 1-4 (przegląd zawartości czasopism literackich i kulturalnych...) szczegóły 
216.artykuł: RO: Przeglądarka. Fa-Art 2003 nr 1/2-3/4 (przegląd zawartości czasopism literackich i kulturalnych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
217.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kęder Konrad C.: Kultura. Fa-Art 2000 nr 4 s. 90 (fel....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
218.artykuł: Szargot Barbara: Jak pisuje się o literaturze popularnej. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 49-50  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
219.artykuł: Wiedemann Adam, Zawada Filip: Twórczość literacka pisarzy śląskich w dziesięcioleciu III Rzeczpospolitej. Fa-Art 1999 nr 1 s. 82-95  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Warmia i Mazury (literatura regionalna)
220.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Nowacki Dariusz: O potrzebie "małej narracji". Fa-Art 2001 nr 2 s. 91-92  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
221.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 73 (not....) szczegóły 
recenzja: Tomicki Grzegorz: Miejmy na siebie baczenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 56-59  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
222.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymutko Stefan: W poszukiwaniu straconego sensu. Fa-Art 1997 nr 1 s. 66-69  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
223.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kęsik Marta: Mamy papieża?. Fa-Art 2001 nr 3 s. 77-80  szczegóły 
polemika: Dunin Kinga: Dys-sens, konsens i non-sens. Fa-Art 2001 nr 4 s. 128-132  szczegóły 
224.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Pasja i inne zalety. Fa-Art 2001 nr 3 s. 80-83  szczegóły 
225.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Głos kobiet. Fa-Art 1999 nr 3 s. 84-87  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
226.artykuł: Nowacki Dariusz: "Saksończyk" mój bliźni. Fa-Art 1995 nr 2 s. 86-90 (obraz Niemca w literaturze polskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Mężczyzna, chłopak (tematy, motywy)
227.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Nowacki Dariusz: Teren obsikany. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 174-175  szczegóły 
recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 76-77 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
228.artykuł: Warkocki Błażej: "Bądź niewierny Idź" - pikiety, pedały i te sprawy. O polskiej prozie homoseksualnej na początku i opowiadaniu Michała Witkowskiego na końcu. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 154-159 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
229.artykuł: Warkocki Błażej: "Bądź niewierny Idź" - pikiety, pedały i te sprawy. O polskiej prozie homoseksualnej na początku i opowiadaniu Michała Witkowskiego na końcu. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 154-159 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
230.artykuł: Nęcka Agnieszka: Gdy Bóg umiera (w najnowszej prozie polskiej). Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 83-88 (dot. powieści: Stefan Chwin: "Esther", Tomasz Małyszek: "W świetle i w...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
231.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mytych Beata: Mikrologia umierania?. Fa-Art 2002 nr 2 s. 43-46  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
232.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 77 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
233.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siatkowska Elżbieta: Fa-Art 1993 nr 1 s. 89 (list do red....) szczegóły 
234.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: RO: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 147-148 (nota recenzencka nt. książek wydanych w "fioletowej" serii poetyckiej ...) szczegóły 
235.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowacki Dariusz, Uniłowski Krzysztof: Akapit nowej prozy. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 74  szczegóły 
236.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Uniłowski Krzysztof: Wojna Stasińskiej. Fa-Art 2002 nr 4 s. 135-136  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
237.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Zgrzeszyłem.... Fa-Art 2000 nr 4 s. 90-91 (fel. nt. powiązań między obiegiem recenzyjnym w masowych mediach a wyd...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
238.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Filadelfia, kraina Kopciuszków. Fa-Art 2001 nr 3 s. 138-139 (fel. nt. sposobu rozliczania polskich uczonych szczególnie przedstawic...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
239.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisiel Marian: Czytanie Herberta. Fa-Art 1996 nr 2 s. 65-67  szczegóły 
240.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Filippa Mazurek Jerzyszkiewicz. Fa-Art 1998 nr 3 s. 57-59  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
241.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matusz Sławomir: Antologia z intrygą. Fa-Art 2000 nr 3 s. 75-76  szczegóły 
242.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szeket Jan: Dwa ognie. Fa-Art 2000 nr 1 s. 67-68  szczegóły 
243.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tokarz Bożena: Ogród/Ogród 2. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 150-152  szczegóły 
244.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Gleba i nawóz. Fa-Art 1998 nr 3 s. 54-55  szczegóły 
245.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tokarz Bożena: "Ogrodu" ciąg dalszy, czyli rzeczywistość alternatywna. Fa-Art 1994 nr 2 s. 69-72  szczegóły 
246.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mutz Stanisław: Poznań piszący. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 152-154  szczegóły 
247.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Karp w proszku. Fa-Art 2000 nr 4 s. 66-67  szczegóły 
248.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Wartościowe, czyli niesmaczne. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 119-121  szczegóły 
249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tokarz Bożena: Ogród/Ogród 2. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 150-152  szczegóły 
250.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Różne złote drobiazgi. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 138-140  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
251.wiersz: Ballada grudniowa (Opowieść dziadkowa). Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 48  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
252.proza: Abrezja [fragment powieści]. Fa-Art 2000 nr 2 s. 3-11 (podp. krzysztof k....) szczegóły 
253.proza: Człowiek, którego zjadł kolorowy telewizor. Fa-Art 1996 nr 1 s. 16-23 (podp. Krzysztof K....) szczegóły 
254.proza: Fugazi, czyli spierdolona sytuacja [albo Być Polakiem w dawnym Breslau]. Fa-Art 2002 nr 4 s. 100-116 (podp. krzysztof k...) szczegóły 
255.proza: Rozdział 5 powieści (bez tytułu). Fa-Art 2001 nr 4 s. 40-51 (podp. krzysztof k...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Adamczak Robert
256.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Cyna lutuje. Fa-Art 1996 nr 4 s. 71-73  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
257.wiersz: Adamczak Robert: Drogi amatorze przemysłu sztuki. Fa-Art 1996 nr 3 s. 37 (podp. błędnie Robert Adamczyk...) szczegóły 
258.wiersz: Adamczak Robert: Jedna z dwunastu ofert. Fa-Art 1996 nr 3 s. 37 (podp. błędnie Robert Adamczyk...) szczegóły 
259.wiersz: Adamczak Robert: Wypatrując tęczy. Fa-Art 1996 nr 3 s. 37 (podp. błędnie Robert Adamczyk...) szczegóły 
  Andrzejewski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
260.artykuł: Kopeć Zbigniew: Próba teodycei. O przedwojennej prozie Jerzego Andrzejewskiego. Fa-Art 1996 nr 3 s. 20-27  szczegóły 
261.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowacki Dariusz: To co wyjątkowe. Myśli o "Bramach raju" Jerzego Andrzejewskiego. Fa-Art 1996 nr 3 s. 28-35  szczegóły 
262.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koziołek Ryszard: Nikt to nie ja! O ostatniej powieści Jerzego Andrzejewskiego. Fa-Art 1996 nr 3 s. 14-19  szczegóły 
  Arendt Sara
263.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowicki Bogdan: Poza czasem trwania Sary Arendt. Fa-Art 1994 nr 3 s. 62-64  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Babko Marcin
    proza (alfabet tytułów)
264.proza: Babko Marcin: Eneler. Fa-Art 2000 nr 4 s. 20-23  szczegóły 
  Baczewski Marek Krystian Emanuel
265.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Baczewski coraz bardziej Baczewski. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 125-126  szczegóły 
266.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Konstrukcja fortepianu. Fa-Art 1994 nr 4 s. 66-67  szczegóły 
267.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Klocki św. Baczewskiego. Fa-Art 2000 nr 2 s. 59-60  szczegóły 
268.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Flos poetarum. Fa-Art 2001 nr 1 s. 58-60  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
269.wiersz: Baczewski Marek Krystian Emanuel: Distilled from pure grain. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 21-25  szczegóły 
270.wiersz: Baczewski Marek Krystian Emanuel: Wanda and Crack. Fa-Art 1995 nr 1 s. 95-97  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
271.proza: Baczewski Marek Krystian Emanuel: Iwan Niczyporowicz Razumichin, wisielec filozoficzny. Fa-Art 1999 nr 2 s. 88-98  szczegóły 
272.proza: Baczewski Marek Krystian Emanuel: Ninja. Proza zorientowana. Fa-Art 1996 nr 3 s. 5-7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
273.artykuł: Kęder Cezary K.: Ostatni taki Baczewski w obronie wieroszeklectwa pseudointelektualnego. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 15-20  szczegóły 
  Bagiński Łukasz
    wiersze (alfabet tytułów)
274.wiersz: Bagiński Łukasz: Matka Teresa nie żyje, matka ziemia czeka na swoją kolej. Fa-Art 2002 nr 4 s. 99  szczegóły 
275.wiersz: Bagiński Łukasz: Pierwszy wiersz o ogniu. Fa-Art 2002 nr 4 s. 98  szczegóły 
276.wiersz: Bagiński Łukasz: Zuzanna i starcy. Fa-Art 2002 nr 4 s. 98  szczegóły 
  Baliński Krzysztof
277.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: Czy poeta może być symbolem seksu lat dziewięćdziesiątych?. Fa-Art 1995 nr 4 s. 65-67  szczegóły 
  Balsamska Ewa
    proza (alfabet tytułów)
278.proza: Balsamska Ewa: Nadieżda. Fa-Art 1995 nr 1 s. 88-89  szczegóły 
279.proza: Balsamska Ewa: Omer. Fa-Art 1995 nr 1 s. 89-90  szczegóły 
  Baran Augustyn
280.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tramer Maciej: Prosimy nie powtarzać. Fa-Art 2001 nr 3 s. 55-57  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
281.proza: Baran Augustyn: Głowa wroga. Fa-Art 1999 nr 2 s. 22-27  szczegóły 
  Baran Marcin
282.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Idziemy w Tanero. Fa-Art 1999 nr 1 s. 57-58  szczegóły 
283.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Trzydziestotrzyletni zakończył...". Fa-Art 1996 nr 3 s. 84-85  szczegóły 
  Barszczewska Anna
284.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Barszczewska, Piwkowska i Pastuszewski. Fa-Art 1992 nr 3 s. 58-59  szczegóły 
  Bart Andrzej
285.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Czy Bart lektury wart?. Fa-Art 1993 nr 1 s. 76-80  szczegóły 
  Bartczak Kacper
    wiersze (alfabet tytułów)
286.wiersz: Bartczak Kacper: Człowiek zmyślony. Fa-Art 2001 nr 4 s. 96  szczegóły 
287.wiersz: Bartczak Kacper: Łowca zbiegłych okoliczności. Fa-Art 1999 nr 3 s. 90  szczegóły 
288.wiersz: Bartczak Kacper: Manna i membrana. Fa-Art 2001 nr 4 s. 97  szczegóły 
289.wiersz: Bartczak Kacper: Obcowanie. Fa-Art 2001 nr 4 s. 97  szczegóły 
290.wiersz: Bartczak Kacper: Rozwinięta linia brzegowa. Fa-Art 1999 nr 3 s. 91  szczegóły 
291.wiersz: Bartczak Kacper: Ten kraj jest zielony. Fa-Art 1999 nr 3 s. 91  szczegóły 
292.wiersz: Bartczak Kacper: Wizje nie nad tą zatoką. Fa-Art 2001 nr 4 s. 96  szczegóły 
  Bator Joanna
293.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kęder Konrad Cezary: Feminiszka. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 172-173 (felieton; z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Bawołek Waldemar
294.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Struktury niemożliwe. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 95-97  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
295.proza: Bawołek Waldemar: Rap time. Fa-Art 2002 nr 2 s. 2-5  szczegóły 
296.proza: Bawołek Waldemar: Rites de marge. Fa-Art 2000 nr 2 s. 72-82  szczegóły 
297.proza: Bawołek Waldemar: Rites de passage. Fa-Art 1999 nr 1 s. 2-7  szczegóły 
  Bazarnik Katarzyna, Fajfer Zenon *
298.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Oczu leczenie. Fa-Art 2002 nr 1 s. 64-65  szczegóły 
299.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Kiper kontekstów i baton. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 109-112  szczegóły 
  Bendyk Edwin
300.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Miękka wersja oświecenia. Fa-Art 2002 nr 4 s. 67-69  szczegóły 
  Benka Urszula Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
301.wiersz: Benka Urszula M.: Kobieta dotyka.... Fa-Art 1994 nr 2 s. 90  szczegóły 
302.wiersz: Benka Urszula Małgorzata: Kobieta pragnęła poznać się.... Fa-Art 1994 nr 2 s. 90  szczegóły 
  Bereza Henryk
303.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Trwać przy swoim. Fa-Art 1994 nr 2 s. 72-73  szczegóły 
304.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kisiel Marian: Widmowa rzeczywistość. Fa-Art 1995 nr 3 s. 63-65  szczegóły 
305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kisiel Marian: Widmowa rzeczywistość. Fa-Art 1995 nr 3 s. 63-65  szczegóły 
306.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kisiel Marian: Widmowa rzeczywistość. Fa-Art 1995 nr 3 s. 63-65  szczegóły 
  Bergski Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
307.wiersz: Bergski Ryszard: Erotyk względny. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 12  szczegóły 
308.wiersz: Bergski Ryszard: Zderzenie miłosne. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 12  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
309.proza: Bergski Ryszard: Erotyki [z tego cyklu:] Deja vu. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 27  szczegóły 
310.proza: Bergski Ryszard: Erotyki [z tego cyklu:] Na prawdę, naprawdę. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 26-27  szczegóły 
311.proza: Bergski Ryszard: Erotyki [z tego cyklu:] Partyjka. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 26  szczegóły 
312.proza: Bergski Ryszard: Erotyki [z tego cyklu:] Sprzeczność. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 26  szczegóły 
313.proza: Bergski Ryszard: Poranki. Fa-Art 1992 nr 4 s. 51  szczegóły 
  Białkowski Tomasz
314.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Traumy robali. Fa-Art 2002 nr 3 s. 34-35  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
315.proza: Białkowski Tomasz: Drzewo (czyli zakład damsko-męski). Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 60-70 (tekst dram.; z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Białoszewski Miron
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
316.artykuł: Sklorz Krzysztof: Zdarzenia i pismo. O prozie Mirona Białoszewskiego. Fa-Art 1993 nr 4 s. 29-33  szczegóły 
317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szargot Maciej: Mirona Białoszewskiego architektura fantastyczna - korytarz. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 32-34  szczegóły 
318.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szargot Maciej: Mirona Białoszewskiego architektura fantastyczna - korytarz. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 32-34  szczegóły 
  Bichta Arkadiusz
319.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Ptak czy ptaszek?. Fa-Art 1995 nr 2 s. 54-55  szczegóły 
  Biedrzycki Miłosz
320.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Obecność rzeczy przeszłych i przyszłych czyli śmiga Cz przez As. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 136-138 (z not. o autorze art. na s. 197...) szczegóły 
321.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Naskórek i dwa koła. Fa-Art 1994 nr 2 s. 66-67  szczegóły 
322.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Metrum językowego opiewania". Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 104-105  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
323.wiersz: Biedrzycki m.l.: Klęska walki. Fa-Art 1997 nr 4 s. 49  szczegóły 
324.wiersz: Biedrzycki m.l.: Klęska walki 2. Fa-Art 1997 nr 4 s. 49  szczegóły 
325.wiersz: MLB: (Mógłby być tytuł: Andrzej Sosnowski pisze i zaraz drze na kawałki list do Jacka Podsiadły). Fa-Art 2002 nr 1 s. 14  szczegóły 
326.wiersz: Biedrzycki Miłosz: Paszkwil. Fa-Art 1993 nr 4 s. 42  szczegóły 
327.wiersz: Biedrzycki Miłosz: Słyszałem wszystkie samochody.... Fa-Art 1993 nr 4 s. 42  szczegóły 
328.wiersz: Biedrzycki Miłosz: Sznurki tak samo.... Fa-Art 1993 nr 4 s. 42  szczegóły 
329.wiersz: Biedrzycki Miłosz: [Tysiąc dziewięćset dwanaście] 1912/1992. Fa-Art 1993 nr 4 s. 41  szczegóły 
330.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Bądź moja... Fa-Art 2002 nr 1 s. 17  szczegóły 
331.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Chcę się otworzyć... Fa-Art 2002 nr 1 s. 16  szczegóły 
332.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Masa piasku spotyka... Fa-Art 2002 nr 1 s. 15  szczegóły 
333.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Miasto, choć cudze... Fa-Art 2002 nr 1 s. 16  szczegóły 
334.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Nie wiem, czy będzie mi dane... Fa-Art 2002 nr 1 s. 17  szczegóły 
335.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Słońce przesącza się... Fa-Art 2002 nr 1 s. 15  szczegóły 
336.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Tęskniłem za tobą... Fa-Art 2002 nr 1 s. 16  szczegóły 
337.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Trójkolorowy kot... Fa-Art 2002 nr 1 s. 15  szczegóły 
338.wiersz: Biedrzycki Miłosz: Zenon i gołębie. Fa-Art 1993 nr 4 s. 41  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
339.artykuł: Kęder Cezary K.: Ostatni taki Baczewski w obronie wieroszeklectwa pseudointelektualnego. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 15-20  szczegóły 
  Bielak Mariusz
340.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Narrator wkuty starką. Enter. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 91-93  szczegóły 
  Bielecki Krzysztof
341.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: A Krzysztof Bielecki plecie.... Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 79-81  szczegóły 
  Bieńczyk Marek
342.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Jeśli ktoś kocha, to i opowiada. Fa-Art 1994 nr 4 s. 56-59  szczegóły 
343.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bojda Wioletta: "Tworki" czyli o zanikaniu. Fa-Art 1999 nr 2 s. 48-50  szczegóły 
344.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Derda-Nowakowski Michał: Ukryta twarz romansu. Na marginesach "Terminalu" Marka Bieńczyka. Fa-Art 1999 nr 2 s. 32-43  szczegóły 
artykuł: Mruwczyński Marcin: Spotkanie z Innym: "Terminal" Marka Bieńczyka. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 160-171 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
artykuł: Pietrzak Marcin: Poza sensem. Fa-Art 1999 nr 4 s. 16-22  szczegóły 
  Bieńkowski Dawid
345.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kęsik Marta: Błazny i opozycjoniści. Fa-Art 2001 nr 4 s. 66-68  szczegóły 
  Bierut Jacek
346.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Zamykająca tuleja. Fa-Art 2002 nr 4 s. 55-56  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
347.wiersz: Bierut Jacek: Piszę: patrzę.... Fa-Art 2001 nr 3 s. 113  szczegóły 
348.wiersz: Bierut Jacek: Sonet XI. Fa-Art 2001 nr 3 s. 113  szczegóły 
  Birkenwald Anna Maria
    proza (alfabet tytułów)
349.proza: Birkenwald Anna Maria: Pałówa. Historia upadku (fragment dzieła literackiego). Fa-Art 1995 nr 4 s. 6-13  szczegóły 
  Bitner Dariusz
350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Brudne majtki, Bóg i nicość. Fa-Art 1996 nr 3 s. 67-68  szczegóły 
351.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Fikcja na własnym rusztowaniu. Fa-Art 1995 nr 4 s. 54-56  szczegóły 
352.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Bez dogmatu?. Fa-Art 2000 nr 4 s. 60-62  szczegóły 
353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Koniec i początek. Fa-Art 1997 nr 4 s. 52-53  szczegóły 
354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: A jednak remanent!. Fa-Art 1998 nr 4 s. 56-58  szczegóły 
355.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Błogosławione skutki niemocy. Fa-Art 1995 nr 3 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: Dzianowicz Beata: O raz za dużo. Fa-Art 1995 nr 3 s. 46-47  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
356.proza: Bitner Dariusz: Wycinanki [fragm. pow.]. Fa-Art 1997 nr 4 s. 90-96  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
357.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Andrzej N.: Fa-Art 1988 nr 1 s. 34-38  szczegóły 
  Bojda Dariusz
358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Pan Bojda z uś. Fa-Art 1990 nr 3 s. 11  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
359.wiersz: Bojda Dariusz: Gumo weź weź.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 9  szczegóły 
360.wiersz: Bojda Dariusz: Loko-moty, wy, oni.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 9  szczegóły 
361.wiersz: Bojda Dariusz: O moje beznamiętne.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 9  szczegóły 
362.wiersz: Bojda Dariusz: O moje beznamiętne jestestwo. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 85  szczegóły 
363.wiersz: Bojda Dariusz: Pochwilofizyczny stek. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 85  szczegóły 
364.wiersz: Bojda Dariusz: Pochwilozoficzny stek. Fa-Art 1990 nr 3 s. 9  szczegóły 
365.wiersz: Bojda Dariusz: The stucoters. Fa-Art 1990 nr 3 s. 9  szczegóły 
366.wiersz: Bojda Dariusz: The stucoters. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 85  szczegóły 
367.wiersz: Bojda Dariusz: Wolność. Fa-Art 1990 nr 3 s. 9  szczegóły 
368.wiersz: Bojda Dariusz: Wolność. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 85  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
369.proza: Bojda Dariusz: Między ustami a brzegiem mównicy (Przemówienia z lat 1988-89). Fa-Art 1990 nr 3 s. 24-25  szczegóły 
  Bolecka Anna
370.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Musiołek Jakub: Pradziadek domyślny. Fa-Art 1995 nr 1 s. 79-80  szczegóły 
  Bołtuć Pior
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
371.artykuł: Kałuża Anna: Jeśli nie można mieć wszystkiego... Wiersze Piotra Bołtucia raz jeszcze. Fa-Art 2002 nr 1 s. 99-107  szczegóły 
  Boros Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
372.wiersz: Boros Wojciech: Kółko i krzyżyk. Fa-Art 2002 nr 2 s. 23  szczegóły 
373.wiersz: Boros Wojciech: O drugiej no ewentualnie... Fa-Art 2002 nr 2 s. 23  szczegóły 
  Borowczyk Walerian
374.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Anatomia Borowczyka. Fa-Art 1994 nr 1 s. 60  szczegóły 
  Borowicz Olga
    proza (alfabet tytułów)
375.proza: Borowicz Olga: Kariera. Fa-Art 2000 nr 3 s. 82  szczegóły 
376.proza: Borowicz Olga: Nuda. Fa-Art 2000 nr 3 s. 83  szczegóły 
377.proza: Borowicz Olga: Uprawa. Fa-Art 2000 nr 3 s. 82  szczegóły 
378.proza: Borowicz Olga: Wynalazek. Fa-Art 2000 nr 3 s. 83  szczegóły 
  Borowski Tadeusz
379.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Nowacki Dariusz: Wielkie wczoraj. Fa-Art 2001 nr 4 s. 135-136 (fel....) szczegóły 
  Brach-Czaina Jolanta
380.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowicki Bogdan: Retardacja. Fa-Art 1994 nr 2 s. 75-76  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Głos kobiet. Fa-Art 1999 nr 3 s. 84-87  szczegóły 
381.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Moment lektury. Fa-Art 1999 nr 3 s. 87-89  szczegóły 
  Brakoniecki Kazimierz
382.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziemniewicz Marcin: Jednia. Fa-Art 1994 nr 2 s. 68-69  szczegóły 
383.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mutz Stanisław: Próba całości. Fa-Art 1994 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
384.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Choroba, narracja, fikcja i sny. Fa-Art 1999 nr 3 s. 74-75  szczegóły 
385.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Dobrze zapamiętane. Fa-Art 1995 nr 3 s. 56-58  szczegóły 
  Brzoska Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
386.wiersz: Brzoska Wojciech T.: Nie -tak-ty. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 85  szczegóły 
387.wiersz: Brzoska Wojciech T.: W myśl zasad. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 85  szczegóły 
  Brzoza Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
388.wiersz: Brzoza Michał: Posadzili mój głos.... Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 69  szczegóły 
  Bugalski Dariusz
    proza (alfabet tytułów)
389.proza: Bugalski Dariusz: Rok duchampowski. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 37-44 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Bukowski Marek (ur. 1959)
390.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Derda Michał: Fikcje polityczne Marka Bukowskiego. Fa-Art 1996 nr 3 s. 73-74  szczegóły 
391.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Era hackera. Fa-Art 1999 nr 2 s. 52-55  szczegóły 
  Burszewski Sławomir
392.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Było banalistów wielu.... Fa-Art 1996 nr 4 s. 75-77  szczegóły 
  Burzyńska Anna
393.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Chichot sawantki. Fa-Art 1997 nr 4 s. 62-64  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cecko Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
394.wiersz: Cecko Marcin: Autokara. Fa-Art 2000 nr 4 s. 82  szczegóły 
395.wiersz: Cecko Marcin: By zakryć pałac... Fa-Art 1998 nr 4 s. 42  szczegóły 
396.wiersz: Cecko Marcin: Pierwiosnek. Fa-Art 1998 nr 4 s. 42  szczegóły 
397.wiersz: Cecko Marcin: Po-talk czyli po angielsku potok a po polsku pomówienie. Fa-Art 2000 nr 4 s. 82-83  szczegóły 
398.wiersz: Cecko Marcin: Skreślony szkic. Fa-Art 2000 nr 4 s. 83  szczegóły 
399.wiersz: Cecko Marcin: Uniósł się i zobaczył... Fa-Art 1998 nr 4 s. 43  szczegóły 
  Cegiełka Piotr
400.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: JC: Fa-Art 2002 nr 4 s. 70 (not....) szczegóły 
  Chmielecki Konrad
    wiersze (alfabet tytułów)
401.wiersz: Chmielecki Konrad: Myślałem że nie sposób żyć niczym.... Fa-Art 1996 nr 2 s. 37  szczegóły 
402.wiersz: Chmielecki Konrad: Nie będę pisać wierszy.... Fa-Art 1996 nr 2 s. 37  szczegóły 
  Chmielewska Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
403.wiersz: Chmielewska Katarzyna: Już nie stać mnie... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 54 (z not. o autorce na s. 197...) szczegóły 
404.wiersz: Chmielewska Katarzyna: Krótki wiersz o dojrzewaniu. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 55 (z not. o autorce na s. 197...) szczegóły 
405.wiersz: Chmielewska Katarzyna: Lody czekoladowo-śmietankowe. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 55 (z not. o autorce na s. 197...) szczegóły 
406.wiersz: Chmielewska Katarzyna: Wszystko opiera się na domysłach. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 54 (z not. o autorce na s. 197...) szczegóły 
  Chmielewski Sławomir
    proza (alfabet tytułów)
407.proza: Chmielewski Sławomir: Baśń. Historia prawdziwa. Fa-Art 1994 nr 1 s. 85-88 (tekst podp. pseud. Giuseppe Flavio Chininna...) szczegóły 
408.proza: Chmielewski Sławomir: Twoja głupia żona. Fa-Art 1991 nr 1 s. 28  szczegóły 
409.proza: Chmielewski Sławomir: Wściekła Ryba. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 4-12  szczegóły 
410.proza: Chmielewski Sławomir: Wykład profesora Dupy. Fa-Art 1995 nr 1 s. 50-52 (tekst podp. pseud. Giuseppe Flavio Chininna...) szczegóły 
  Chwin Stefan, Lars Krystyna *
411.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Tradycja, ironia i język ojczysty. Fa-Art 2001 nr 3 s. 67-71  szczegóły 
  Chwin Stefan
412.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chwin Stefan: Chwin - Uniłowski: wymiana listów. Fa-Art 2000 nr 3 s. 86-89  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Konstruowanie pamięci. Wokół nowych książek Jerzego Limona i Stefana Chwina. Fa-Art 2000 nr 1 s. 32-43  szczegóły 
413.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stachowiak Jakub: Miasto i świat. Fa-Art 1995 nr 4 s. 52-54  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
414.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: "Fanatyk" detalu i miejsca? Kilka uwag interpretacyjnych o prozie Stefana Chwina. Fa-Art 1997 nr 4 s. 7-14  szczegóły 
415.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cuber Marta: Łaźnia gdańska. Kobiety w "Krótkiej historii pewnego żartu" Stefana Chwina. Fa-Art 2002 nr 2 s. 74-82  szczegóły 
  Cichoń Tomasz
    proza (alfabet tytułów)
416.proza: Cichoń Tomasz: List z podróży. Fa-Art 1995 nr 3 s. 6-9  szczegóły 
  Cichosza Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
417.wiersz: Cichosza Czesław: To. Fa-Art 2001 nr 2 s. 100  szczegóły 
  Czakański-Sporek Piotr
418.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Dziś prawdziwych Kafków już nie ma. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 141-143  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
419.proza: Czakański-Sporek Piotr: Aj. Fa-Art 1994 nr 3 s. 80-82  szczegóły 
420.proza: Czakański-Sporek Piotr: Aj (fragment). Fa-Art 1995 nr 4 s. 4-5  szczegóły 
421.proza: Czakański-Sporek Piotr: Kule na mole. Fa-Art 1993 nr 4 s. 54-55  szczegóły 
  Czerkasow Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
422.wiersz: Czerkasow Marcin: Dwa listy do gościa z podartej fotografii. Fa-Art 1999 nr 3 s.92  szczegóły 
423.wiersz: Czerkasow Marcin: Grudny dzień. Fa-Art 2001 nr 2 s. 22  szczegóły 
424.wiersz: Czerkasow Marcin: Hologram. Fa-Art 2002 nr 2 s. 25  szczegóły 
425.wiersz: Czerkasow Marcin: More geometrico. Fa-Art 2001 nr 2 s. 23  szczegóły 
426.wiersz: Czerkasow Marcin: Wynalezienie północy. Fa-Art 2002 nr 2 s. 24  szczegóły 
427.wiersz: Czerkasow Marcin: Zbliżanie. Fa-Art 2001 nr 2 s. 23  szczegóły 
428.wiersz: Czerkasow Marcin: Żaden z tych kształtów. Fa-Art 2002 nr 2 s. 24  szczegóły 
  Czerniawski Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
429.wiersz: Czerniawski Piotr: Jeszcze ta niezwykłość.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 85  szczegóły 
430.wiersz: Czerniawski Piotr: Na peronie dziewczynka.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 85  szczegóły 
431.wiersz: Czerniawski Piotr: Sól ziemi czarnej (Kazimierzowi Kutzowi). Fa-Art 2000 nr 3 s. 85  szczegóły 
  Czerski Piotr
432.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rygielska Małgorzata: Nazbyt pospieszne. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 130-132  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
433.wiersz: Czerski Piotr: Czytajac książkę o Marku H. (Dla Marcina Czerkasowa). Fa-Art 1999 nr 4 s. 57  szczegóły 
434.wiersz: Czerski Piotr: Stowarzyszenie umarłych poetów. Fa-Art 1999 nr 4 s. 57  szczegóły 
435.wiersz: Czerski Piotr: Wiersz bardzo aktualny. Fa-Art 1999 nr 4 s. 56  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dachtera Jacek Hans
    wiersze (alfabet tytułów)
436.wiersz: Dachtera Jacek Hans: Akt siły. Fa-Art 1995 nr 1 s. 49  szczegóły 
437.wiersz: Dachtera Jacek Hans: Jeszcze jeden wiersz o miłości. Fa-Art 1995 nr 1 s. 48  szczegóły 
438.wiersz: Dachtera Jacek Hans: Kochanek na 102. Fa-Art 1995 nr 1 s. 48  szczegóły 
439.wiersz: Dachtera Jacek Hans: List do Marty Kozłowskiej. Fa-Art 1995 nr 1 s. 48  szczegóły 
440.wiersz: Dachtera Jacek Hans: Nie lubię śródmieścia, czyli John Lydon w mieście K lub Z lub jakim chcesz. Fa-Art 1995 nr 1 s. 49  szczegóły 
  Dajnowski Maciej
441.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Maciej Sowizdrzał. Fa-Art 1999 nr 4 s. 68-69  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
442.proza: Dajnowski Maciej: Carambol Mesa Verde. Fa-Art 1998 nr 3 s. 62-63  szczegóły 
443.proza: Dajnowski Maciej: Opowiadania [z tego cyklu:] Chłopiec Pratło i jego pan. Fa-Art 1999 nr 3 s. 57-59  szczegóły 
444.proza: Dajnowski Maciej: Opowiadania [z tego cyklu:] Dysputa na błoniach Kurukszetry. Fa-Art 1999 nr 3 s. 56-57  szczegóły 
445.proza: Dajnowski Maciej: Opowiadania [z tego cyklu:] Rozpad połowiczny. Fa-Art 1999 nr 3 s. 54  szczegóły 
446.proza: Dajnowski Maciej: Pręga. Fa-Art 2001 nr 3 s. 13-19  szczegóły 
447.proza: Dajnowski Maciej: Straszliwe klęski, jakie na świat był sprowadził przerażający Opiat Galores. Fa-Art 1998 nr 3 s. 64-65  szczegóły 
  Dąbrowski Tadeusz (ur. 1979)
448.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pluszka Adam: Ludzie listy piszą, czyli bałagan w papierach. Fa-Art 2000 nr 2 s. 61-63  szczegóły 
449.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świeściak Alina: Mazurek Dąbrowskiego (5,3). Fa-Art 2002 nr 3 s. 55-56  szczegóły 
450.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Rumieńce Batmana. Fa-Art 1999 nr 3 s. 84  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
451.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Alga i omega [sic!]. Fa-Art 2001 nr 3 s. 84  szczegóły 
452.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Chrzest. Fa-Art 2001 nr 3 s. 87  szczegóły 
453.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Dania. Fa-Art 2001 nr 3 s. 86  szczegóły 
454.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Jest odpust i parafia.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 33  szczegóły 
455.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Modelka. Fa-Art 2001 nr 3 s. 85  szczegóły 
456.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Posiłki. Fa-Art 2000 nr 3 s. 32  szczegóły 
457.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Savoir-vivre. Fa-Art 2001 nr 3 s. 84  szczegóły 
458.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Terrorysta. Fa-Art 2001 nr 3 s. 85  szczegóły 
459.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Tetris. Fa-Art 2000 nr 3 s. 32  szczegóły 
460.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Uwierzyłem. Fa-Art 2000 nr 3 s. 32  szczegóły 
461.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Za grubym szkłem.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 33  szczegóły 
  Dłuski Stanisław
462.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Wsłuchany" autentysta "z łąki pod Rzeszowem". Fa-Art 1998 nr 4 s. 59-61  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
463.wiersz: Dłuski Stanisław: Czerwony autobus. Fa-Art 1995 nr 3 s. 67  szczegóły 
464.wiersz: Dłuski Stanisław: Nietzsche jest kobietą. Fa-Art 1995 nr 3 s. 67  szczegóły 
465.wiersz: Dłuski Stanisław: Z wierszy domowych. Fa-Art 1995 nr 3 s. 67  szczegóły 
  Dobrowolski Radosław
    proza (alfabet tytułów)
466.proza: Dobrowolski Radosław: A gdybym był pograbkiem. Fa-Art 1995 nr 3 s. 38  szczegóły 
467.proza: Dobrowolski Radosław: Bogacz. Fa-Art 1995 nr 3 s. 39  szczegóły 
468.proza: Dobrowolski Radosław: Czarne kazie. Fa-Art 1995 nr 3 s. 38  szczegóły 
469.proza: Dobrowolski Radosław: Jadzia i Krzychu. Fa-Art 1995 nr 3 s. 39  szczegóły 
470.proza: Dobrowolski Radosław: Jądro. Fa-Art 1995 nr 3 s. 38  szczegóły 
  Domarus Cezary
471.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Dezorient express. Fa-Art 1996 nr 2 s. 56-57  szczegóły 
472.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Nie do pary, nie od parady. Fa-Art 2001 nr 2 s. 65-66  szczegóły 
473.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Coś z kałuży się wynurza. Fa-Art 1999 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
474.wiersz: Domarus Cezary: Ciachnięte fragmenty. Fa-Art 2000 nr 2 s. 18-19  szczegóły 
475.wiersz: Domarus Cezary: Docietok. Fa-Art 1995 nr 3 s. 18  szczegóły 
476.wiersz: Domarus Cezary: Pozorowane akty. Fa-Art 1995 nr 3 s. 18  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
477.proza: Domarus Cezary: Dwanaście kawałków czyli jak znaleźć sens na przykład drugiej połowy życia. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 26-28  szczegóły 
478.proza: Domarus Cezary: Dzień, którym był szósty sierpnia 1997. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 30-31  szczegóły 
479.proza: Domarus Cezary: Opowieść socjotechnologiczna. Fa-Art 1996 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
480.proza: Domarus Cezary: Śmierć konwersacji. Fa-Art 1996 nr 2 s. 18-19  szczegóły 
  Dudek Robert
481.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Jak cielęciem. Fa-Art 1998 nr 3 s. 53-54  szczegóły 
  Dukaj Jacek
482.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Sprawny inaczej. Fa-Art 2002 nr 1 s. 79-81  szczegóły 
  Dulęba Witold
483.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Humbug. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 149-150  szczegóły 
  Dunin Kinga
484.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Głaz w ogródku bajek. Fa-Art 1999 nr 4 s. 65-67  szczegóły 
485.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Zawieszenie. Fa-Art 1998 nr 4 s. 54-56  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
486.proza: Dunin Kinga: Obciach. Fa-Art 1999 nr 3 s. 47-53 (do druku podał Adam Wiedemann: Nieznany fragment "Obciachu" Kingi Duni...) szczegóły 
  Dyczek Ernest
487.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Diabeł a proza polska. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 144-145  szczegóły 
488.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Uwaga: zwierzątka atakują!. Fa-Art 1995 nr 2 s. 56-57  szczegóły 
  Dygat Magdalena
489.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galant Arleta: Rozstania bez spotkania. Fa-Art 2001 nr 2 s. 57-59  szczegóły 
  Dziadkiewicz Roman
490.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: Wiersze niehigieniczne?. Fa-Art 1996 nr 2 s. 62-65  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
491.wiersz: Dziadkiewicz Roman: Czerń i biel. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 121  szczegóły 
492.wiersz: Dziadkiewicz Roman: Dzieci. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 120  szczegóły 
493.wiersz: Dziadkiewicz Roman: Koniec świata. Fa-Art 1995 nr 1 s. 91  szczegóły 
494.wiersz: Dziadkiewicz Roman: Marta kruszy ptakom chleb.... Fa-Art 1995 nr 1 s. 91  szczegóły 
495.wiersz: Dziadkiewicz Roman: Nie da się oddzielić dobra... Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 120  szczegóły 
496.wiersz: Dziadkiewicz Roman: Powietrze. Fa-Art 1995 nr 1 s. 91  szczegóły 
497.wiersz: Dziadkiewicz Roman: W imieniu ojca i syna i ducha świętego. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 121  szczegóły 
498.wiersz: Dziadkiewicz Roman: Życie i śmierć. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 121  szczegóły 
  Dziekanowski Czesław
499.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Od Mamony do Bożycy. Fa-Art 2001 nr 1 s. 52-55  szczegóły 
  Dzień Mirosław
500.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Hurtem. Fa-Art 1998 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
  Dzikowski Błażej
501.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 74 (not....) szczegóły 
recenzja: Pietrzak Marcin: Trudny do oswojenia. Fa-Art 2002 nr 4 s. 61-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fajfer Zenon
    wiersze (alfabet tytułów)
502.wiersz: Fajfer Zenon: Paradoksy Zenona (1-1/32). Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 52-53 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
503.wiersz: Fajfer Zenon: Wieczór trzech cielców. Fa-Art 2002 nr 3 s. 8-9  szczegóły 
  Falkiewicz Andrzej
504.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Modernizm poczty. Fa-Art 1999 nr 1 s. 36-38  szczegóły 
  Fiedorczuk Julia
505.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Ludzki sposób na przetrwanie. Fa-Art 2001 nr 2 s. 59-60  szczegóły 
  Filipiak Izabela
506.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Pismo lekarstwem na pamięć i inne tropy. Fa-Art 1995 nr 3 s. 49-51  szczegóły 
507.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Jednak literatura. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 103-105  szczegóły 
508.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: MC: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 129-130 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Foks Dariusz
509.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Gałczyński, Foks, wszyscy mleczarze mojego życia. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 103-104  szczegóły 
510.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Kiedy zobaczymy nieskazitelny horyzont?. Fa-Art 2000 nr 4 s. 68-70  szczegóły 
511.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Kopniak w dupę dla Darka Foksa. Fa-Art 1995 nr 1 s. 80-81  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
512.wiersz: Foks Darek: Przecena map. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 50-51 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Fortuna Maciej
513.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Bez serc, bez ducha. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 106-109  szczegóły 
  Franczak Jerzy
514.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cembrowska Justyna: Chłopcy piszą. Fa-Art 2001 nr 2 s. 51-53  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
515.proza: Franczak Jerzy: Gawęda o artystach. Fa-Art 2002 nr 3 s. 72-75  szczegóły 
516.proza: Franczak Jerzy: Opowieść pielgrzyma. Fa-Art 2002 nr 3 s. 68-71  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gabryel Juliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
517.wiersz: Gabryel Juliusz: Długie kasztanowe włosy... Fa-Art 2002 nr 3 s. 33  szczegóły 
518.wiersz: Gabryel Juliusz: Wielokrotnie zmieniałem narratorów... Fa-Art 2002 nr 2 s. 33  szczegóły 
519.wiersz: Gabryel Juliusz: Zatrudnię setki statystów... Fa-Art 2002 nr 3 s. 33  szczegóły 
  Gabryś Mirosław
520.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Kult Gabrysia. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 54-55  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
521.wiersz: Gabryś Mirosław: Apokalipsa. Fa-Art 1996 nr 2 s. 16  szczegóły 
522.wiersz: Gabryś Mirosław: Indywiduum. Fa-Art 1995 nr 2 s. 62  szczegóły 
523.wiersz: Gabryś Mirosław: Neurastenia. Fa-Art 1995 nr 2 s. 62  szczegóły 
524.wiersz: Gabryś Mirosław: Odżyją dawne apetyty. Fa-Art 1996 nr 2 s. 17  szczegóły 
525.wiersz: Gabryś Mirosław: Prawdziwa miłość. Fa-Art 1995 nr 2 s. 62  szczegóły 
526.wiersz: Gabryś Mirosław: Przepis na poetę. Fa-Art 1996 nr 2 s. 16  szczegóły 
527.wiersz: Gabryś Mirosław: Spuścizna (II). Fa-Art 1996 nr 2 s. 17  szczegóły 
528.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1996 nr 3 s. 195 (sprost. dotyczące błędów w tekście wiersza...) szczegóły 
  Gajdziński Marek
529.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madaliński Artur: Wszysto się może zdarzyć. Fa-Art 2001 nr 1 s. 55-57  szczegóły 
530.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Gajdziński na niepogodę. Fa-Art 1996 nr 2 s. 57-58  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
531.proza: Gajdziński Marek: Kobieta, która połknęła świecącą żarówkę. Fa-Art 1996 nr 2 s. 38  szczegóły 
  Gerszberg Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
532.wiersz: Gerszberg Tomasz: Adwent. Fa-Art 2001 nr 3 s. 46  szczegóły 
533.wiersz: Gerszberg Tomasz: HxWxD [sic!]. Fa-Art 1999 nr 2 s. 45  szczegóły 
534.wiersz: Gerszberg Tomasz: [Ósmy] 8 pasażer. Fa-Art 1999 nr 2 s. 44  szczegóły 
535.wiersz: Gerszberg Tomasz: Prognoza. Fa-Art 1999 nr 2 s. 42  szczegóły 
536.wiersz: Gerszberg Tomasz: Ściemniki. Fa-Art 2001 nr 3 s. 46  szczegóły 
537.wiersz: Gerszberg Tomasz: Tuba & pasta. Fa-Art 1999 nr 2 s. 44  szczegóły 
538.wiersz: Gerszberg Tomasz: Znów się udało. Fa-Art 2001 nr 3 s. 47  szczegóły 
  Gibas Jarosław
539.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Derda Michał: Gibas - zaginiona czaszka Kartezjuza. Fa-Art 1995 nr 4 s. 56-57  szczegóły 
540.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Niewinny jest!. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 49-51  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
541.proza: Gibas Jarosław: Olo. Fa-Art 1995 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
  Giszczak Jacek
542.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Musiołek Jakub: Oczami szofera. Fa-Art 1995 nr 2 s. 48-49  szczegóły 
  Głombiowski Michał
    proza (alfabet tytułów)
543.proza: Głombiowski Michał: Trzy dni do szaleństwa. Fa-Art 1999 nr 2 s. 74-82  szczegóły 
  Głowacki Janusz
544.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Męskich pośladków czar. Fa-Art 2001 nr 4 s. 68-70  szczegóły 
  Głowacki Marcin
    proza (alfabet tytułów)
545.proza: Głowacki Marcin: Wszystko spłonie od jednej zapałki, czyli zapiski sieroty. Fa-Art 1996 nr 4 s. 49-59  szczegóły 
  Głowacki Marek
    proza (alfabet tytułów)
546.proza: Głowacki Marek: Lekkie i śmiertelne (Fragmenty powieści). Fa-Art 2002 nr 2 s. 8-19  szczegóły 
  Goerke Natasza
547.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cembrowska Justyna: 1+2. Fa-Art 2002 nr 3 s. 45-47  szczegóły 
548.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sosnowski Jerzy: Pani Bovary ogląda MTV. Wokół "Fractali" Nataszy Goerke. Fa-Art 1996 nr 1 s. 26-35  szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Inna puenta. Fa-Art 1994 nr 3 s. 56-57  szczegóły 
549.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Salceson na sto sposobów. Fa-Art 1997 nr 1 s. 56-57  szczegóły 
550.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cuber Marta: Hipertrofia plazmy. Fa-Art 2000 nr 1 s. 50-52  szczegóły 
  Goławska Anna Maria
551.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KCK: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 129 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
552.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 148 (nota recenzencka...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
553.artykuł: Kęder Cezary Konrad: Gombrowicza mechanizm wytwarzania głębi. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 30-37  szczegóły 
554.artykuł: Kęder Cezary Konrad: Krytyka po Gombrowiczu. Fa-Art 1991 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
555.artykuł: Zalewski Andrzej: Dwaj panowie G.. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 58-70 (analogie twórczości Witolda Gombrowicza i Petera Greenawaya...) szczegóły 
556.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wilczek Piotr: Fa-Art 1990 nr 3 s. 29-30 (refleksje na marginesie sesji...) szczegóły 
  Gorczyca Łukasz
557.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Niepojętość, czyli onomastyka z czasów piastowskich. Fa-Art 1999 nr 2 s. 58-59  szczegóły 
  Gorzko Marek
    proza (alfabet tytułów)
558.proza: Gorzko Marek: Originarium peccatum. Fa-Art 2001 nr 3 s. 2-12  szczegóły 
  Górnicki Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
559.wiersz: Górnicki Jarosław: A jak nie przed siebie.... Fa-Art 1996 nr 2 s. 80  szczegóły 
560.wiersz: Górnicki Jarosław: Oświęcim jest jak wszystko.... Fa-Art 1996 nr 2 s. 80  szczegóły 
561.wiersz: Górnicki Jarosław: Pies. Fa-Art 1996 nr 2 s. 81  szczegóły 
562.wiersz: Górnicki Jarosław: Wiosenny sen. Fa-Art 1996 nr 2 s. 81  szczegóły 
  Grabiński Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
563.artykuł: Kika-Koj Marta: Demoniczne kobiety Stefana Grabińskiego. Fa-Art 1996 nr 4 s. 35-43  szczegóły 
sprostowanie: Fa-Art 1997 nr 1 s. 100 (dot. błędnie wydrukowanego nazwiska autorki artykułu: Marta Koj...) szczegóły 
  Grabkowski Wacław
564.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 74 (not....) szczegóły 
  Gretkowska Manuela
565.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Jeden Paryż i dwie łechtaczki. Fa-Art 1994 nr 4 s. 59-60  szczegóły 
566.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Beznamiętnik. Fa-Art 1999 nr 1 s. 50-52  szczegóły 
567.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Abulafia Gretkowska i jej podręcznik. Fa-Art 1996 nr 3 s. 63-65  szczegóły 
568.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Tarota stawiać na paryskim bruku. Fa-Art 1994 nr 1 s. 53-54  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
569.artykuł: Markiewicz Jarosław: Drabina do nieba. Fa-Art 1997 nr 1 s. 86-89 (nt. twórczości...) szczegóły 
  Grobliński Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
570.wiersz: Grobliński Piotr: Bis - wiersze dla Anki. Fa-Art 1997 nr 1 s. 90  szczegóły 
571.wiersz: Grobliński Piotr: Filozoficzne aspekty tramwaju. Fa-Art 1994 nr 1 s. 32-33  szczegóły 
572.wiersz: Grobliński Piotr: Ten sklep z ubraniami... Fa-Art 1997 nr 1 s. 90  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
573.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mytych Beata: Walka Anteusza z aniołem (śmierci). Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 141-143  szczegóły 
  Grundkowski Jerzy
574.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Grundkowskiego radość anegdoty. Fa-Art 1994 nr 2 s. 65-66  szczegóły 
  Gryko Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
575.wiersz: Gryko Krzysztof: Akt woli. Fa-Art 2000 nr 2 s. 44  szczegóły 
576.wiersz: Gryko Krzysztof: Postrestant. Fa-Art 2000 nr 2 s. 45  szczegóły 
577.wiersz: Gryko Krzysztof: Stany skupienia. Fa-Art 2000 nr 2 s. 44  szczegóły 
578.wiersz: Gryko Krzysztof: W największym skrócie.... Fa-Art 2000 nr 2 s. 45  szczegóły 
  Grynberg Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
579.artykuł: Krawczyńska Dorota: Oczami dziecka. Zagłada we wczesnej twórczości Henryka Grynberga. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 156-164 (dot. utworów: "Ekipa Antygona", "Żydowska wojna", "Zwycięstwo"; z not....) szczegóły 
  Grzebalski Mariusz
580.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ekierhardt Anna: Poradnik trzydziestolatka. Fa-Art 1997 nr 4 s. 72-74  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
581.wiersz: Grzebalski Mariusz: Brzytwa. Fa-Art 1997 nr 4 s. 34  szczegóły 
582.wiersz: Grzebalski Mariusz: Kelnerzy. Fa-Art 1997 nr 4 s. 34  szczegóły 
583.wiersz: Grzebalski Mariusz: Kolacja filozofów. Fa-Art 1992 nr 3 s. 25  szczegóły 
584.wiersz: Grzebalski Mariusz: Pies. Fa-Art 1997 nr 4 s. 34  szczegóły 
585.wiersz: Grzebalski Mariusz: Saga Pętaszka [z tego cyklu:] Pętaszek i myśli. Fa-Art 2002 nr 1 s. 98  szczegóły 
586.wiersz: Grzebalski Mariusz: Saga Pętaszka [z tego cyklu:] Pętaszek i wyprawa do Budapesztu. Fa-Art 2002 nr 1 s. 98  szczegóły 
587.wiersz: Grzebalski Mariusz: Saga Pętaszka [z tego cyklu:] Pętaszek i zima. Fa-Art 2002 nr 1 s. 97  szczegóły 
588.wiersz: Grzebalski Mariusz: Saga Pętaszka [z tego cyklu:] Pętaszek zmartwiony. Fa-Art 2002 nr 1 s. 96  szczegóły 
  Grzesik Piotr
589.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Riffer Karol: [Dwadzieścia osiem] 28 kamieni szkic o książce Piotra Grzesika "Na przedmieściach". Fa-Art 1998 nr 3 s. 30-39  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Przedmieścia sensu. Fa-Art 1997 nr 4 s. 57-58  szczegóły 
  Gutorow Jacek
590.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Hurtem. Fa-Art 1998 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hałaś Marcin
591.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ika: Za mało Hałasia. Fa-Art 1990 nr 3 s. 6-7  szczegóły 
  Haupt Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
592.artykuł: Zając Stanisław Wawrzyniec: W poszukiwaniu formy pierwotnej. O strategii fragmentu na przykładzie "Entropii wzrastającej do zera" i "Złotej Hramoty" Zygmunta Haupta. Fa-Art 1995 nr 3 s. 82-88  szczegóły 
  Helbig Brigitta
593.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cembrowska Justyna: W kręgu powtórzeń. Fa-Art 2001 nr 1 s. 46-49  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Anna Maria smutną ma twarz.... Fa-Art 2001 nr 1 s. 49-52  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
594.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopczyk Michał: Mitologia dla zaawansowanych. Fa-Art 2001 nr 4 s. 93-95  szczegóły 
595.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Opacka-Walasek Danuta: Istota podróży w czas przeszły dokonany. O "Rovigo" Zbigniewa Herberta. Fa-Art 1992 nr 4 s. 38-41  szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: Herbert o Rovigo. Fa-Art 1992 nr 3 s. 57  szczegóły 
596.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ostaszewski Robert: Pomiędzy wspólnotą a pustelnią filozofa. "Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy" Zbigniewa Herberta. Fa-Art 1999 nr 2 s. 83-87  szczegóły 
  Herich Marcin
    proza (alfabet tytułów)
597.proza: Herich Marcin: Opowieść faustyczna. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 44-45  szczegóły 
598.proza: Herich Marcin: Wieżyć w cuda. Fa-Art 1993 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
599.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: The best of Herling, albo witajcie w bibliotece. Fa-Art 2000 nr 1 s. 59-61  szczegóły 
600.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Herling van Meegeren. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 98-100  szczegóły 
601.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Herling van Meegeren. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 98-100  szczegóły 
602.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Podzwonne dla XX wieku. Fa-Art 2000 nr 3 s. 70-71  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
603.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Pierścień. Fa-Art 1989 nr 2 s. 26, 28  szczegóły 
604.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej A.D. 1998. Fa-Art 1989 nr 2 s. 25  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
605.artykuł: Kaśka P.: Właściwie należałoby się cieszyć.... Fa-Art 1989 nr 2 s. 27-28 (nt. twórczości...) szczegóły 
  Hoeft Dariusz
606.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Wariacje na temat marności. Fa-Art 1999 nr 2 s. 55-57  szczegóły 
  Honet Roman
607.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kobierski Radosław J.: Z piaskownicy do domu wariatów. Fa-Art 1996 nr 4 s. 77-78  szczegóły 
608.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Pójdziesz synku do N". Fa-Art 1998 nr 3 s. 55-57  szczegóły 
609.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Momro Jakub: Magia powtórzeń. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 126-129  szczegóły 
  Horubała Andrzej
610.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KCK: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 146 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Huberath Marek S.
611.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Memento mori. Fa-Art 1999 nr 1 s. 53-55  szczegóły 
  Hubert Zyzio pseud.
    wiersze (alfabet tytułów)
612.wiersz: Hubert Zyzio: Kartka z pamiętnika. Fa-Art 1991 nr 1 s. 7  szczegóły 
  Huelle Paweł
613.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cembrowska Justyna: Huelle zatacza pętlę. Fa-Art 2001 nr 4 s. 54-57  szczegóły 
614.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: To nie wizja, to "Weiser"! O karierze powieści Pawła Huellego. Fa-Art 1994 nr 1 s. 69-75  szczegóły 
615.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietrzak Marcin: Poza sensem. Fa-Art 1999 nr 4 s. 16-22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwasiów Inga
616.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Miej ciało i patrzaj w ciało. Fa-Art 1999 nr 1 s. 52-53  szczegóły 
617.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świeściak Alina: "Po stronie łagodności". Fa-Art 2001 nr 2 s. 63-65  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
618.wiersz: Iwasiów Inga: List sprzed tygodnia... Fa-Art 2002 nr 4 s. 12  szczegóły 
619.wiersz: Iwasiów Inga: Móc mniej cię kochać... Fa-Art 2002 nr 4 s. 14  szczegóły 
620.wiersz: Iwasiów Inga: Pamiętam sztukę Mishimy... Fa-Art 2002 nr 4 s. 12  szczegóły 
621.wiersz: Iwasiów Inga: To było tak... Fa-Art 2002 nr 4 s. 13  szczegóły 
622.wiersz: Iwasiów Inga: To było tak... Fa-Art 2002 nr 4 s. 12  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
623.proza: Iwasiów Inga: Jeszcze jedna taka historia. Fa-Art 1999 nr 3 s. 42-45  szczegóły 
624.proza: Iwasiów Inga: Nowele uczuciowe [z tego cyklu:] Bluzka z niebieskimi wisienkami. Fa-Art 1999 nr 1 s. 8-11  szczegóły 
625.proza: Iwasiów Inga: Nowele uczuciowe [z tego cyklu:] Komunikat. Fa-Art 1999 nr 1 s. 11-13  szczegóły 
626.proza: Iwasiów Inga: Siedem dni. Fa-Art 1996 nr 3 s. 38-40  szczegóły 
  Izdebski Witold, Łęcki Krzysztof *
627.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Między czy na zewnątrz dogmatu i herezji?. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 108-111  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
628.proza: Izdebski Witold, Łęcki Krzysztof: Harley Davidson. Fa-Art 1993 nr 4 s. 34-40  szczegóły 
629.proza: Izdebski Witold, Łęcki Krzysztof: Karaiby. Fa-Art 1998 nr 3 s. 20-24  szczegóły 
630.proza: Izdebski Witold, Łęcki Krzysztof: Nie używaj imienia Róży nadaremno! O rozmowie z Umberto Eco oraz o paru innych sprawach. A także o editio expurgata "Dogmatów i Herezji". Fa-Art 1994 nr 1 s. 89-93  szczegóły 
631.proza: Izdebski Witold, Łęcki Krzysztof: Parasol Leszka Kołakowskiego. Fa-Art 1994 nr 1 s. 94-98  szczegóły 
632.proza: Izdebski Witold, Łęcki Krzysztof: Recenzent. Fa-Art 1994 nr 3 s. 46-51  szczegóły 
633.proza: Izdebski Witold, Łęcki Krzysztof: Schyłek przyzwoitości (fragmenty). Fa-Art 1996 nr 1 s. 50-53  szczegóły 
  Izdebski Witold
634.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Kaprys logicznego rozumu. Fa-Art 1998 nr 3 s. 43-45  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
635.proza: Izdebski Witold: Bardzo znana historia. Fa-Art 1997 nr 1 s. 16-20  szczegóły 
636.proza: Izdebski Witold: D.. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 9-11  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jabłoński Witold
637.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 129 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Jakubiak Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
638.wiersz: Jakubiak Katarzyna: W świecie Cyber-Kaśki. Poemat w siedmiu spakowanych informacjach. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 6-7, 8  szczegóły 
  Jakubowska Marzena
    wiersze (alfabet tytułów)
639.wiersz: Jakubowska Marzena: Latawiec. Fa-Art 2002 nr 3 s. 67  szczegóły 
640.wiersz: Jakubowska Marzena: Oko. Fa-Art 2002 nr 3 s. 67  szczegóły 
641.wiersz: Jakubowska Marzena: Tao kota. Fa-Art 2002 nr 3 s. 67  szczegóły 
642.wiersz: Jakubowska Marzena: Węszenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 67  szczegóły 
643.wiersz: Jakubowska Marzena: Wycieczka nie planowana. Fa-Art 2002 nr 3 s. 67  szczegóły 
  Jakubowski Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
644.wiersz: Jakubowski Jarosław: Antykicz. Fa-Art 2000 nr 3 s. 84  szczegóły 
645.wiersz: Jakubowski Jarosław: Marina, Marina, Marina.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 84  szczegóły 
  Janota Jolanta
    proza (alfabet tytułów)
646.proza: Janota Jolanta: Nowa historia literatury?. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 64-67  szczegóły 
  Janyska Anna
    proza (alfabet tytułów)
647.proza: Janyska Anna: Pudło. Fa-Art 2001 nr 1 s. 70-81  szczegóły 
  Jasek Piotr
648.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowski Tadeusz: "Wracam do siebie i zastaję tam siebie". Fa-Art 2001 nr 3 s. 63-65  szczegóły 
  Jastrun Tomasz
649.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Nowacki Dariusz: Daremne żale. Fa-Art 2002 nr 3 s. 82-84 (fel....) szczegóły 
  Jaworski Krzysztof
650.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Reklamacja klientowska. Fa-Art 1996 nr 2 s. 61-62  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
651.proza: Jaworski Krzysztof: Feminista bez powodu. Fa-Art 1996 nr 3 s. 57-58  szczegóły 
  Jensko Aleksander
652.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Śrm jako luminal?. Fa-Art 1999 nr 1 s. 40-42  szczegóły 
  Jordan Jarosław
    proza (alfabet tytułów)
653.proza: Jordan Jarosław: Bestseller. Fa-Art 1992 nr 3 s. 46-50  szczegóły 
654.proza: Jordan Jarosław: Ojcze nasz. Fa-Art 1994 nr 2 s. 4-5  szczegóły 
655.proza: Jordan Jarosław: Podróż na drugi brzeg. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 46-47  szczegóły 
656.proza: Jordan Jarosław: Sąd ostateczny. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 126-130  szczegóły 
  Jurasz Tomasz
657.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Drugie koty za płoty. Fa-Art 2000 nr 4 s. 63-66  szczegóły 
  Jurek Przemysław
    wiersze (alfabet tytułów)
658.wiersz: Jurek Przemysław: Historia najnowsza. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 68  szczegóły 
659.wiersz: Jurek Przemysław: Mówię do siebie. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 68  szczegóły 
660.wiersz: Jurek Przemysław: Od - do. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 69  szczegóły 
661.wiersz: Jurek Przemysław: Ostatni wiersz miłosny. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 69  szczegóły 
  Jurkowska Maja
662.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Zapomniałam parasola. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 93-95  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczanowski Adam F.
    wiersze (alfabet tytułów)
663.wiersz: Kaczanowski Adam: Bordeaux. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
664.wiersz: Kaczanowski Adam: Calle Juan Alvarez Mendiazabal. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
665.wiersz: Kaczanowski Adam F.: [Czternastego] 14.11.1994. Fa-Art 1994 nr 4 s. 36  szczegóły 
666.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Dla pań. Fa-Art 1995 nr 4 s. 82  szczegóły 
667.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Dom do którego mnie wpuściłaś.... Fa-Art 1995 nr 4 s. 83  szczegóły 
668.wiersz: Kaczanowski Adam: Gra w marynarza. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
669.wiersz: Kaczanowski Adam: Ktoś opowiada dowcip.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 115 (proza poetycka...) szczegóły 
670.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Nie piję pepsi.... Fa-Art 1994 nr 4 s. 36  szczegóły 
671.wiersz: Kaczanowski Adam: Nowy model tostera.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 115 (proza poetycka...) szczegóły 
672.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Orfeusz się nudzi. Fa-Art 1995 nr 1 s. 21  szczegóły 
673.wiersz: Kaczanowski Adam: Po południu... Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
674.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Uciekający przed tramwajem. Fa-Art 1995 nr 1 s. 21  szczegóły 
675.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Uwaga kolesie.... Fa-Art 1995 nr 1 s. 21  szczegóły 
676.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Wiersz dla kobiety z którą minąłem się wzrokiem w tramwaju linii 1 w drugim wagonie o drugiej trzydzieści, ponieważ jest piękna. Fa-Art 1995 nr 1 s. 20  szczegóły 
677.wiersz: Kaczanowski Adam: Wiersz o miłości.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 114  szczegóły 
678.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Wiersz o sensie sztuki. Fa-Art 1995 nr 4 s. 82  szczegóły 
679.wiersz: Kaczanowski Adam: Wrestling. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
680.wiersz: Kaczanowski Adam: Wyglądamy jak z bajki.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 115 (proza poetycka...) szczegóły 
681.wiersz: Kaczanowski Adam: Wyspy kanaryjskie. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
682.wiersz: Kaczanowski Adam: Zostawiłem ją w łóżku.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 115 (proza poetycka...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
683.proza: Kaczanowski Adam F.: Filipińscy uzdrowiciele. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 80-84  szczegóły 
684.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1996 nr 1 s. 95 (sprostowanie dotyczące zniekształcenia wiersza, z poprawną wersją teks...) szczegóły 
  Kaczmarski Jacek
685.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Herich Marcin: Kaczmar w lustrze. Fa-Art 1994 nr 4 s. 64-65  szczegóły 
  Kaczyński Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
686.wiersz: Kaczyński Michał: (Brzydka pani, brzydki pan). Fa-Art 1998 nr 4 s. 48  szczegóły 
687.wiersz: Kaczyński Michał: Lepkość. Fa-Art 1996 nr 4 s. 48  szczegóły 
688.wiersz: Kaczyński Michał: Moja venus przyobleka się kształtem najsłodszym. Fa-Art 1998 nr 4 s. 49  szczegóły 
689.wiersz: Kaczyński Michał: Nienawidzę nienawidzę. Fa-Art 1998 nr 4 s. 49  szczegóły 
690.wiersz: Kaczyński Michał: Sosny, dęby, brzozy. Fa-Art 1998 nr 4 s. 49  szczegóły 
691.wiersz: Kaczyński Michał: Szesnastoletni partyzanci. Fa-Art 1998 nr 4 s. 49  szczegóły 
692.wiersz: Kaczyński Michał: Szyny. Fa-Art 1996 nr 4 s. 48  szczegóły 
693.wiersz: Kaczyński Michał: Ursus. Fa-Art 1998 nr 4 s. 48  szczegóły 
694.wiersz: Kaczyński Michał: Ursynów wrzesień 1995. Fa-Art 1996 nr 4 s. 48  szczegóły 
  Kamiński Jan
695.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stachowiak Anita: Nie ma ucieczki.... Fa-Art 1996 nr 3 s. 65-67  szczegóły 
  Kaniecki Mariusz, Uniłowski Krzysztof *
    proza (alfabet tytułów)
696.proza: Kaniecki Mariusz, Uniłowski Krzysztof: Morze Śródziemne przybywa. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 24-25  szczegóły 
697.proza: Kaniecki Mariusz, Uniłowski Krzysztof: Piosenka autorska (Fragment). Fa-Art 1995 nr 2 s. 63-65 (sfingowana rozmowa Teodora Parnickiego z Agnieszką Fatygą...) szczegóły 
698.proza: Kaniecki Mariusz, Uniłowski Krzysztof: Zabić ptaka (Powieść). Fa-Art 1991 nr 1 s. 14-18  szczegóły 
  Kaniecki Mariusz
    proza (alfabet tytułów)
699.proza: Kaniecki Mariusz: Dwudziesty czwarty grudnia w Alejach Jerozolimskich. Fa-Art 1993 nr 1 s. 94-95  szczegóły 
700.proza: Kaniecki Mariusz: Esej dla Agnieszki. Fa-Art 1996 nr 1 s. 36-38  szczegóły 
701.proza: Kaniecki Mariusz: Notatnik śródziemnomorski. Fa-Art 1994 nr 3 s. 4-7  szczegóły 
  Kantorski Szymon
702.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Solo na niutni basowej. Fa-Art 1995 nr 3 s. 59-60  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
703.wiersz: Kantorski Szymon: Zeppelin. Fa-Art 1993 nr 1 s. 33  szczegóły 
  Kantor Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
704.wiersz: Kantor Tadeusz: Sczezł artysta.... Fa-Art 1991 nr 1 s. 9  szczegóły 
  Karcerowicz Marek
705.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Zgadnij to, co mam na myśli. Fa-Art 2000 nr 2 s. 54-56  szczegóły 
  Karczewski Leszek
    proza (alfabet tytułów)
706.proza: Karczewski Leszek: Ryby nie umierają (rozdział pierwszy powieści). Fa-Art 2001 nr 4 s. 30-39  szczegóły 
707.proza: Karczewski Leszek: Wszystkie Psy Nazywają Się Dżeki [fragmenty powieści eksperymentalnej]. Fa-Art 2000 nr 2 s. 20-27  szczegóły 
  Karpiński Daniel
708.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Tworzę fikcję, więc jestem!. Fa-Art 2001 nr 2 s. 54-55  szczegóły 
  Karpowicz Ignacy
    proza (alfabet tytułów)
709.proza: Karpowicz Ignacy: Geometrie. Fa-Art 2002 nr 4 s. 15-27  szczegóły 
  Karpowicz Tymoteusz
    wiersze (alfabet tytułów)
710.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] I. Przed każdą chwilą. Fa-Art 1999 nr 1 s. 63  szczegóły 
711.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] II. Zwiastowanie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 64  szczegóły 
712.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] III. Nawiedzenie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 65  szczegóły 
713.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] IV. Narodzenie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 66  szczegóły 
714.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] IX. Ukrzyżowanie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 71  szczegóły 
715.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] V. Nauka. Fa-Art 1999 nr 1 s. 67  szczegóły 
716.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] VI. Nauczanie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 68  szczegóły 
717.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] VII. Kana Galilejska. Fa-Art 1999 nr 1 s. 69  szczegóły 
718.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] VIII. Pojmanie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 70  szczegóły 
719.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] X. Zmartwychwstanie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 72  szczegóły 
720.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] XI. Dopełnienie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 73  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
721.artykuł: Tabako Tomasz: Karpowicz na Kaukazie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 62  szczegóły 
722.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mueller Joanna: Lektura jako trop. O "Odwróconym świetle" Tymoteusza Karpowicza. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 89-105 (z not. o autorce art. na s. 197...) szczegóły 
artykuł: Muc Stanisław: W granicach świata - w granicach języka. Na marginsie "Odwróconego światła". Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 62  szczegóły 
  Kęder Cezary Konrad
723.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cudak Romuald: JA (dekonstrukcja poetycka). Fa-Art 1991 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Cogito ludens!. Fa-Art 1990 nr 3 s. 13  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
724.wiersz: Kęder Cezary Konrad: &. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 18-25 (proza poet....) szczegóły 
725.wiersz: Kęder Cezary Konrad: & [Sekwens ambicji dobrym początkiem...]. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 18-25 (proza poet....) szczegóły 
726.wiersz: Kęder Cezary Konrad: Balans. Fa-Art 1990 nr 3 s. 14  szczegóły 
727.wiersz: Kęder Cezary Konrad: JA(metafory) w chorobie.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 14  szczegóły 
728.wiersz: Kęder Cezary Konrad: JA(metajęzyk).... Fa-Art 1991 nr 1 s. 21  szczegóły 
729.wiersz: Kęder Cezary Konrad: JA(nudno) dzieje się.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 15  szczegóły 
730.wiersz: Kęder Cezary Konrad: JA(pośrodku) między.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 15  szczegóły 
731.wiersz: Kęder Cezary Konrad: JA(wysiłek) formuły.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 14  szczegóły 
732.wiersz: Kęder Cezary Konrad: JA(żeby coś ocalić).... Fa-Art 1990 nr 3 s. 14  szczegóły 
733.wiersz: Kęder Cezary Konrad: JA(żeby coś ocalić).... Fa-Art 1991 nr 1 s. 21  szczegóły 
734.wiersz: Kęder Cezary K.: Już wtedy spotkałem samego siebie... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 46 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
735.wiersz: Kęder Cezary K.: Kawaler orderu uśmieszków... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 47 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
736.wiersz: Kęder Cezary Konrad: Krótko ale nudno o wartościach. Fa-Art 1991 nr 1 s. 21  szczegóły 
737.wiersz: Kęder Cezary K.: Młodzi twardziele... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 46 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
738.wiersz: Kęder Cezary K.: Na nazwisko ma Górecka... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 47 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
739.wiersz: Kęder Cezary Konrad: Poecie potrzebna teoria. Fa-Art 1990 nr 3 s. 15  szczegóły 
740.wiersz: Kęder Cezary K.: Psińco na psińcu... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 47 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
741.wiersz: Kęder Cezary Konrad: Sposoby oprócz racjonalizacji. Fa-Art 1990 nr 3 s. 15  szczegóły 
742.wiersz: Kęder Cezary K.: Wiosna w mieście... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 46 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
743.wiersz: Kęder Cezary K.: Wiosna w mieście... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 46 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
744.proza: Kęder Konrad C.: Będę nudzić!. Fa-Art 2000 nr 2 s. 90-91 (fel....) szczegóły 
745.proza: Kęder Cezary K.: Confiteor. Fa-Art 1993 nr 1 s. 8-9  szczegóły 
746.proza: Kęder Konrad C.: Dajcie mi guziki. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 173 (fel....) szczegóły 
747.proza: Kęder Cezary Konrad: Fragment (fragment). Fa-Art 1994 nr 2 s. 48-54  szczegóły 
748.proza: Kęder Cezary Konrad: Fragment (fragment) (2). Fa-Art 1995 nr 2 s. 5-13  szczegóły 
749.proza: Kęder Konrad: Jak skutecznie zostać. Fa-Art 2002 nr 1 s. 133 (fel....) szczegóły 
750.proza: Kęder Konrad: Miłość do działacza. Fa-Art 2002 nr 2 s. 83-84 (fel....) szczegóły 
751.proza: Kęder Konrad C.: Niezależność. Fa-Art 2001 nr 1 s. 90-91 (fel....) szczegóły 
752.proza: Kęder Konrad C.: Pogolenie. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 172-173 (fel....) szczegóły 
753.proza: Kęder Cezary Konrad: Seks staje się sztuką. Fa-Art 1990 nr 3 s. 10-11  szczegóły 
754.proza: Kęder Cezary Konrad: Starość - młodość - obszary nieoczekiwanych nieciągłości. Esej. Fa-Art 1995 nr 4 s. 16-23  szczegóły 
755.proza: Kęder Konrad C.: Terroryzm w każdej skali. Fa-Art 2001 nr 4 s. 133-134 (fel....) szczegóły 
756.proza: Kęder Cezary K.: User-friendly fire. Fa-Art 1998 nr 3 s. 2-11  szczegóły 
757.proza: Kęder Cezary K.: User-friendly fire (2). Fa-Art 1999 nr 4 s. 84-97  szczegóły 
758.proza: Kęder Cezary K.: User-friendly fire (3). Fa-Art 2001 nr 2 s. 15-20  szczegóły 
759.proza: Kęder Cezary K.: User-friendly fire (4). Fa-Art 2002 nr 3 s. 2-7  szczegóły 
760.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ika: Fa-Art 1989 nr 2 s. 12-14  szczegóły 
  Kędzierski Marek
761.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Kwestia zadufania. Fa-Art 1997 nr 4 s. 64-65  szczegóły 
762.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: "Niczego. Do źródła". Fa-Art 1996 nr 1 s. 58-60  szczegóły 
763.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mruwczyński Marcin: Spotkanie z Innym. "Bezludzie" Marka Kędzierskiego. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 165-171 (z not. o autorze art. na s. 197...) szczegóły 
  Kindelska-Spyra Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
764.wiersz: Kindelska-Spyra Joanna: Dotyk równa się hormony.... Fa-Art 1991 nr 1 s. 19  szczegóły 
765.wiersz: Kindelska-Spyra Joanna: Porozmawiajmy.... Fa-Art 1991 nr 1 s. 19  szczegóły 
766.wiersz: Kindelska-Spyra Joanna: Spróbuj odrzucić metaforykę.... Fa-Art 1991 nr 1 s. 19  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
767.proza: Kindelska-Spyra Joanna: Kot. Fa-Art 1991 nr 1 s. 9  szczegóły 
  Klejnberg Jarosław
    proza (alfabet tytułów)
768.proza: Klejnberg Jarosław: Zamiasto. Fa-Art 1997 nr 1 s. 38-45  szczegóły 
  Klejnocki Jarosław
769.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cuber Marta: Co nam zostało z "Oulipo"?. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 123-125  szczegóły 
770.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Vermeer szwankuje. Drzeworyt Ok. 1995.. Fa-Art 1995 nr 4 s. 61-63  szczegóły 
  Klej-Nocki Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
771.wiersz: Klej-Nocki Mariusz: Podoba ci się w Antologii...?. Fa-Art 2000 nr 3 s. 98  szczegóły 
  Kłos Agnieszka Maria
    proza (alfabet tytułów)
772.proza: Kłos Agnieszka: Historia Anny. Fa-Art 2001 nr 4 s. 108  szczegóły 
773.proza: Kłos Agnieszka: Historia krawca. Fa-Art 2001 nr 4 s. 109  szczegóły 
774.proza: Kłos Agnieszka: Lampa. Fa-Art 2001 nr 4 s. 109  szczegóły 
  Kobierski Radosław J.
    wiersze (alfabet tytułów)
775.wiersz: Kobierski Radosław J.: Martwy sezon. Fa-Art 1996 nr 4 s. 34  szczegóły 
776.wiersz: Kobierski Radosław J.: Z tamtej strony. Fa-Art 1996 nr 4 s. 34  szczegóły 
  Kochan Marek
    proza (alfabet tytułów)
777.proza: Kochan Marek: Jak dostałem w mordę. Fa-Art 2000 nr 1 s. 2-7  szczegóły 
778.proza: Kochan Marek: Syn piekarza. Fa-Art 2001 nr 2 s. 2-14  szczegóły 
  Koehler Krzysztof
779.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ekierhardt Anna: Ciężar światła. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 105-108  szczegóły 
  Kofta Krystyna
780.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Pomiędzy. Fa-Art 2002 nr 1 s. 81-83  szczegóły 
  Kofta Piotr
    proza (alfabet tytułów)
781.proza: Kofta Piotr: Powiastka o altruiście. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 2-16 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Kołakowski Leszek
782.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Sołoducha Krzysztof: Co wylezie ze stroboskopu?. Fa-Art 2002 nr 4 s. 142-143  szczegóły 
  Kołakowski Marek
    proza (alfabet tytułów)
783.proza: Kołakowski Marek: Taka sobie uliczka. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 90-91  szczegóły 
  Komar Michał
784.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Stróżka pamięć. Fa-Art 1998 nr 3 s. 42-43  szczegóły 
785.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymutko Stefan: Bezsiła i miłość. "Trzy" Michała Komara. Fa-Art 2000 nr 4 s. 84-89  szczegóły 
  Komendant Tadeusz
786.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisiel Marian: Ze szkoły Michaela Foucaulta. Fa-Art 1995 nr 2 s. 46-48  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
787.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kralkowska Krystyna: Gorąca aktualność, gorąca tradycja. Na marginesie "Czytadła" Tadeusza Konwickiego. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 94-100  szczegóły 
788.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Diagnoza. Fa-Art 1996 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
789.artykuł: Dzianowicz Beata: W poszukiwaniu wzniosłości: ptak (czyli wina Newtona). Fa-Art 1994 nr 2 s. 6-10  szczegóły 
  Kornaga Dawid
790.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KCK: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 128 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Kornhauser Julian
791.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Skaleczenie. Fa-Art 2002 nr 1 s. 85-87  szczegóły 
  Korzeniewski Piotr
    proza (alfabet tytułów)
792.proza: Korzeniewski Piotr: Małpi zarazek. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 34-37  szczegóły 
  Kosińska Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
793.wiersz: Kosińska Małgorzata: Poemat psychoterapeutyczny. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 35  szczegóły 
  Kosmala Mariusz Cezary
    wiersze (alfabet tytułów)
794.wiersz: Kosmala Mariusz Cezary: Crash na databasie. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 52 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
795.wiersz: Kosmala Mariusz Cezary: Mariusz Cezary Kosmala siedzi przy swoim biurku i, pijąc zsiadłe mleko, czyta wiersze Jacka Podsiadły. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 52 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
796.wiersz: Kosmala Mariusz Cezary: Oktostych filologiczny op. 16 nr 4 "Pardwa". Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 52 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
797.wiersz: Kosmala Mariusz Cezary: Oktostych strachliwy op. 16 nr 11 "Gorzka". Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 53 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
798.wiersz: Kosmala Mariusz Cezary: Trata-tata op. 22 nr 4, alias krótka kantata na trąbkę, pięć tetrastychów i aktora lub dziesięć dystychów i dwanaście waltorni z koncertującym fortepianem (Andrzejowi Ferencowi). Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 53 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Kowalewska Hanna
799.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stachowiak Anita: Zrozumieć kobietę. Fa-Art 1995 nr 4 s. 57-58  szczegóły 
  Kowalewski Włodzimierz
800.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Kinga: Wiek męski, wiek klęski. Fa-Art 2000 nr 3 s. 64-66  szczegóły 
801.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Portret artysty z czasów marnych. Fa-Art 1998 nr 3 s. 45-47  szczegóły 
  Kowalski Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
802.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Bajka o całkowitym stopniu zużycia. Fa-Art 1994 nr 3 s. 32-33  szczegóły 
803.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Bajka o składzie chemicznym. Fa-Art 1994 nr 3 s. 29-31  szczegóły 
804.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Czekając na Anioły. Fa-Art 1994 nr 3 s. 34-35  szczegóły 
805.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Dziadostwo elektromagnetyczne. Fa-Art 1994 nr 3 s. 32  szczegóły 
806.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Gykko. Fa-Art 1994 nr 3 s. 36  szczegóły 
807.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] [i] Porażająca siła czarnego salcesonu [sic!]. Fa-Art 1994 nr 3 s. 37  szczegóły 
808.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Język zakłada byt. Fa-Art 1994 nr 3 s. 38  szczegóły 
809.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Krzyk o 'Bayce. Fa-Art 1994 nr 3 s. 33  szczegóły 
810.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] M' MA' MAG' MAGMA. Fa-Art 1994 nr 3 s. 33-34  szczegóły 
811.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] O czym marzy śpiąca Venus wdychając spod własnej pachy woń? A classical tragedy in fifth acts. Fa-Art 1994 nr 3 s. 35  szczegóły 
812.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Znowu mnie męczy Gykko. Fa-Art 1994 nr 3 s. 36-37  szczegóły 
813.proza: Kowalski Krzysztof: Opowiadanie. Fa-Art 1995 nr 1 s. 4-19  szczegóły 
  Kowalski Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
814.wiersz: Kowalski Tomek: Cokolwiek napiszę o tym niebie... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 60  szczegóły 
815.wiersz: Kowalski Tomek: Mały czarny podłużny żuczek... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 60  szczegóły 
816.wiersz: Kowalski Tomek: Wytrysnąć prosto w twarz... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 60  szczegóły 
  Kowaniec Jerzy Piotr
    proza (alfabet tytułów)
817.proza: Kowaniec Jerzy Piotr: Warkocz Dru (Fragment powieści). Fa-Art 1994 nr 3 s. 16-25  szczegóły 
  Kozdrowski Artur
818.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Praca seminaryjna. Fa-Art 1994 nr 3 s. 59-60  szczegóły 
  Krajewski Marek
819.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Filolog klasyczny na tropie. Fa-Art 1999 nr 4 s. 69-71  szczegóły 
  Krakowski Jacek
820.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Jan z jednej i Jan z drugiej strony. Fa-Art 1998 nr 3 s. 47-49  szczegóły 
  Krall Hanna
821.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Zagłada i podwójne ubezpieczenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 49-53  szczegóły 
  Krasicki Artur Cezar
822.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: To desperacja, że piszę tę recenzję to desperacja (Arturze). Fa-Art 1995 nr 3 s. 60-61  szczegóły 
  Kremza Arkadiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
823.wiersz: Kremza Arkadiusz: Symbioza. Fa-Art 1995 nr 4 s. 92  szczegóły 
  Kres Feliks W.
824.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Koniec już bliski?. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 120-123 (z not. o autorze art. na s. 197...) szczegóły 
  Kropielnicki Hubert
825.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Chwila dla debila. Fa-Art 2002 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
  Kruszyński Zbigniew
826.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Buchalterzy i cenzorzy. Fa-Art 1999 nr 3 s. 75-77  szczegóły 
827.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Ostatnia broń wydziedziczonych. Fa-Art 1996 nr 4 s. 63-65  szczegóły 
828.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Odchylenie. Fa-Art 1996 nr 4 s. 65-66  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
829.artykuł: Rogala Anna: Tekst jako przygoda lektury czyli proza Zbigniewa Kruszyńskiego. Fa-Art 1999 nr 1 s. 27-32  szczegóły 
830.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietrzak Marcin: Poza sensem. Fa-Art 1999 nr 4 s. 16-22  szczegóły 
  Kuciak Agnieszka
831.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Czytane na plaży. Fa-Art 2002 nr 1 s. 90-91  szczegóły 
  Kuczkowski Krzysztof
832.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Poeci starzeją się przede wszystkim. Fa-Art 1995 nr 4 s. 64-65  szczegóły 
833.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mutz Stanisław: Widok z dachu. Fa-Art 1994 nr 3 s. 61-62  szczegóły 
  Kuczok Wojciech
834.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KCK: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 146 (nota recenzencka...) szczegóły 
835.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Ty mnie nie traktuj.... Fa-Art 1999 nr 3 s. 78-80  szczegóły 
836.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cembrowska Justyna: Ach, te pomysły.... Fa-Art 2002 nr 1 s. 65-67  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
837.wiersz: Kuczok Wojciech: Dopałek. Fa-Art 1995 nr 2 s. 15  szczegóły 
838.wiersz: Kuczok Wojciech: Niekolęda. Fa-Art 1995 nr 2 s. 15  szczegóły 
839.wiersz: Kuczok Wojciech: Niepoemat czwartej nocy. Fa-Art 1995 nr 2 s. 14  szczegóły 
840.wiersz: Kuczok Wojciech: Próby. Fa-Art 1994 nr 2 s. 83  szczegóły 
841.wiersz: Kuczok Wojciech: W takt letargów, w takt uniesień. Fa-Art 1994 nr 2 s. 83  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
842.proza: Kuczok Wojciech: Dioboł. Fa-Art 1996 nr 3 s. 9-11  szczegóły 
843.proza: Kuczok Wojciech: Sierść. Fa-Art 1999 nr 2 s. 28-29  szczegóły 
844.proza: Kuczok Wojciech: Trzydzieści trzy pytania. Fa-Art 1995 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
  Kulik Adam Wiesław
845.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Spóźniony gracz. Fa-Art 1994 nr 2 s. 64-65  szczegóły 
  Kurpisz Mieczysław
846.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Książka dużego formatu. Fa-Art 1995 nr 3 s. 55-56  szczegóły 
  Kuryluk Ewa
847.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Cocktail miss Verdurin. Fa-Art 1996 nr 1 s. 56-58  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lajbig Sylwia
    wiersze (alfabet tytułów)
848.wiersz: Lajbig Sylwia: Mapa mnie (palec pierwszy). Fa-Art 1998 nr 4 s. 94  szczegóły 
  Latos Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
849.wiersz: Latos Tomasz: Boli brzuszek.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 23  szczegóły 
850.wiersz: Latos Tomasz: Nadawca chce się podzielić. Fa-Art 1990 nr 3 s. 23  szczegóły 
851.wiersz: Latos Tomasz: Nazywać. Fa-Art 1990 nr 3 s. 23  szczegóły 
852.wiersz: Latos Tomasz: Para. Fa-Art 1990 nr 3 s. 23  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
853.proza: Latos Tomasz: Opowiadania [z tego cyklu:] 1999 - niemieckie opowiadania pornograficzne. Fa-Art 2000 nr 1 s. 9-11  szczegóły 
854.proza: Latos Tomasz: Opowiadania [z tego cyklu:] Karolina w mieście. Fa-Art 2000 nr 1 s. 13-15  szczegóły 
855.proza: Latos Tomasz: Opowiadania [z tego cyklu:] Wątki. Fa-Art 2000 nr 1 s. 11-13  szczegóły 
  Leczycki Artur
856.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madaliński Artur: Okiem emigranta. Fa-Art 2001 nr 4 s. 58-61  szczegóły 
  Lekszycki Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
857.wiersz: Lekszycki Paweł: Grzechotnik. Fa-Art 1999 nr 4 s. 38  szczegóły 
858.wiersz: Lekszycki Paweł: Jak zostałem romantykiem. Fa-Art 2002 nr 3 s. 17  szczegóły 
859.wiersz: Lekszycki Paweł: Marian. Fa-Art 2002 nr 3 s. 17  szczegóły 
860.wiersz: Lekszycki Paweł: Nie uważać bezpieczne zakręty... Fa-Art 1999 nr 4 s. 39  szczegóły 
861.wiersz: Lekszycki Paweł: Performance. Fa-Art 2002 nr 3 s. 17  szczegóły 
862.wiersz: Lekszycki Paweł: Przedostatni autobus zjechał już... Fa-Art 1999 nr 4 s. 38  szczegóły 
  Lem Stanisław
863.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopczyk Michał: Optymistyczny Lem. Fa-Art 1999 nr 2 s. 66-69  szczegóły 
864.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopczyk Michał: Raju nie widać. Fa-Art 1997 nr 4 s. 58-60  szczegóły 
865.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopczyk Michał: Raju nie widać. Fa-Art 1997 nr 4 s. 58-60  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
866.artykuł: Ryniek Gertruda: Błędne koło Stanisława Lema. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 102-103  szczegóły 
867.artykuł: Szargot Maciej: Post - non - scriptum. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 38-39  szczegóły 
  Leśmian Bolesław
868.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koziołek Ryszard: Wuj Tarabuk i nędza pisania. Fa-Art 1998 nr 3 s. 14-19  szczegóły 
  Limon Jerzy
869.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Konstruowanie pamięci. Wokół nowych książek Jerzego Limona i Stefana Chwina. Fa-Art 2000 nr 1 s. 32-43  szczegóły 
  Lipska Ewa
870.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maroszczuk Grażyna: Paradoksy samotności. Fa-Art 1994 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
  Lipszyc Jarosław
871.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cyranowicz Maria: Z uroku konsonansów i analogii. O debiutanckim tomiku Jarosława Lipszyca. Fa-Art 1999 nr 4 s. 40-46  szczegóły 
  Liskowacki Artur Daniel
872.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tramer Maciej: Mówienie - opowieść bez czasu - pamięć bez pamięci. Fa-Art 2000 nr 4 s. 56-58  szczegóły 
  Lupa Krystian
873.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cuber Marta: Jaskunia. Fa-Art 2002 nr 1 s. 73-76  szczegóły 
  Lutowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
874.wiersz: Lutowski Krzysztof: Monologizzz aktions. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 33  szczegóły 
875.wiersz: Lutowski Krzysztof: Nieumyślnie strywializowana kafkologia. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 32  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Ławrynowicz Marek
876.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Falenickie niegdysiejsze śniegi. Fa-Art 2001 nr 1 s. 57-58  szczegóły 
877.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: MC: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 128-129 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Łoziński Józef
878.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Nienasyconko. Fa-Art 2000 nr 3 s. 68-70  szczegóły 
  Łuczak Sławomir
879.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: JC: Fa-Art 2002 nr 4 s. 69-70 (not....) szczegóły 
  Łukosz Jerzy
880.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koziołek Ryszard: Rozpruty romans. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 42-44  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
881.proza: Łukosz Jerzy: Poczarowanie. Fa-Art 1993 nr 1 s. 34-40  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Machej Zbigniew
882.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Jak jej syn i jak obcy". Fa-Art 1997 nr 1 s. 61-62  szczegóły 
  Macierzyński Piotr
883.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Dla Eryka. Fa-Art 2001 nr 2 s. 61-63  szczegóły 
  Maciuszkiewicz Roman
    proza (alfabet tytułów)
884.proza: Maciuszkiewicz Roman: Co każda dziewczynka wiedzieć powinna. Fa-Art 2001 nr 4 s. 110-111  szczegóły 
885.proza: Maciuszkiewicz Roman: Moje obydwa serca. Fa-Art 2001 nr 4 s. 112-113  szczegóły 
  Majeran Tomasz
886.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orska Joanna: Liryczny hochsztapler. Fa-Art 2002 nr 4 s. 53-55  szczegóły 
887.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orska Joanna: Liryczny hochsztapler. Fa-Art 2002 nr 4 s. 53-55  szczegóły 
  Majerski Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
888.wiersz: Majerski Paweł: Istnienie. Fa-Art 1993 nr 1 s. 65  szczegóły 
889.wiersz: Majerski Paweł: Niebezpieczeństwa systemu [z tego cyklu:] Koncepcja nawet najbardziej.... Fa-Art 1993 nr 1 s. 65  szczegóły 
890.wiersz: Majerski Paweł: "Nihil obstat". Fa-Art 1993 nr 1 s. 65  szczegóły 
  Majzel Bartłomiej
891.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Jak już biec, to paść. Fa-Art 2001 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
892.wiersz: Majzel Bartłomiej: I znów obsiadam parapety. Fa-Art 1995 nr 2 s. 39  szczegóły 
893.wiersz: Majzel Bartłomiej: Niczego już nie nazwiemy. Fa-Art 1995 nr 2 s. 38  szczegóły 
894.wiersz: Majzel Bartłomiej: Przeszedł prąd. Fa-Art 1995 nr 2 s. 38  szczegóły 
895.wiersz: Majzel Bartłomiej: Też ptaki. Fa-Art 1995 nr 2 s. 39  szczegóły 
  Maliszewski Karol
896.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Derda Michał: Recenzja pozorna. Fa-Art 1997 nr 4 s. 67-68  szczegóły 
897.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopczyk Michał: Sceny z życia krytyka prowincjonalnego. Fa-Art 2002 nr 1 s. 71-73  szczegóły 
898.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Komentarz żony. Fa-Art 1996 nr 4 s. 70-71  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
899.wiersz: Maliszewski Karol: Czy można?. Fa-Art 1998 nr 3 s. 13  szczegóły 
900.wiersz: Maliszewski Karol: Filumenistyka. Fa-Art 1998 nr 3 s. 13  szczegóły 
901.wiersz: Maliszewski Karol: Impreza (Miłoszowi). Fa-Art 1998 nr 3 s. 12  szczegóły 
902.wiersz: Maliszewski Karol: List czytelnika z Wałbrzyskiego. Fa-Art 1998 nr 3 s. 12  szczegóły 
903.wiersz: Maliszewski Karol: Roczniki siedemdziesiąte. Fa-Art 1998 nr 3 s. 12  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
904.proza: Maliszewski Karol: Brydż w Dreźnie. Fa-Art 1995 nr 4 s. 70-81  szczegóły 
905.proza: Maliszewski Karol: Wielgucki, pierwsza próba. Fa-Art 1997 nr 4 s. 35-39  szczegóły 
  Malzahn Miłka
906.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Baronowa Malzahn gotuje pierogi. Fa-Art 2001 nr 2 s. 48-50  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
907.proza: Malzahn Miłka: Muzycy i fotografowie mają inaczej. Opowieść w dwóch odsłonach (ze wstępem i z post scriptum). Fa-Art 2000 nr 3 s. 20-29  szczegóły 
908.proza: Malzahn Miłka: Pora Teodora. Fa-Art 1997 nr 4 s. 22-33  szczegóły 
909.proza: Malzahn Miłka: Rodeo Reginy. Fa-Art 2002 nr 1 s. 114-132  szczegóły 
  Małyszek Tomasz
910.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Chodź, namaluj swój świat. Fa-Art 2001 nr 4 s. 61-62  szczegóły 
  Małyszek Wiesław
911.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Czekając na motyla (innego niż czarny). Fa-Art 1996 nr 1 s. 62-63  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
912.proza: Małyszek Wiesław: Opowiadania [z tego cyklu:] Teoria wakatu. Fa-Art 1995 nr 4 s. 24-28  szczegóły 
913.proza: Małyszek Wiesław: Opowiadania [z tego cyklu:] Wariacje na temat krajobrazu z fontannami (inspirowane "Ogólną teorią nie-uprawiania ogrodu" według Leszka Kołakowskiego). Fa-Art 1995 nr 4 s. 28-29  szczegóły 
914.proza: Małyszek Wiesław: Wariacje na temat krajobrazu z bałwanami. Fa-Art 1996 nr 4 s. 22-24  szczegóły 
915.proza: Małyszek Wiesław: Wzgórze nr 0. Fa-Art 1996 nr 4 s. 20-22  szczegóły 
  Markiewicz Jarosław
916.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Zarys boskiego cienia". Fa-Art 1996 nr 4 s. 74-75  szczegóły 
  Masłowska Dorota
917.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kęder Konrad: Godzilla kontra Gigan. Fa-Art 2002 nr 4 s. 134-135 (fel....) szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Respekt na osiedlu. Fa-Art 2002 nr 4 s. 137-138 (fel....) szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 71 (not....) szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: Marysia Kawczak ćmi cygaro w portowym burdelu.... Fa-Art 2002 nr 3 s. 37-39  szczegóły 
  Matkowski Tomasz
918.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Chcę do mamy!. Fa-Art 1994 nr 1 s. 56-57  szczegóły 
  Matusz Sławomir
919.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Monotonna przewrotka. Fa-Art 2000 nr 4 s. 67-68  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
920.wiersz: Matusz Sławomir: Bez atu. Poemat o głosach. Fa-Art 1994 nr 3 s. 15  szczegóły 
921.wiersz: Matusz Sławomir: Kolacja z Dyckim. Fa-Art 1996 nr 3 s. 13  szczegóły 
922.wiersz: Matusz Sławomir: Latem do Auschwitz. Fa-Art 1996 nr 3 s. 12  szczegóły 
923.wiersz: Matusz Sławomir: Podniesienie (dla Piotra Zaczkowskiego). Fa-Art 1993 nr 4 s. 56-57  szczegóły 
924.wiersz: Matusz Sławomir: Sześć listów do (p.z.). Fa-Art 1995 nr 3 s. 40  szczegóły 
925.wiersz: Matusz Sławomir: Zbiegły (dla Agaty Stępińskiej). Fa-Art 1998 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
  May-Będkowski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
926.wiersz: May-Będkowski Andrzej: Dopełnienie Hamleta. Fa-Art 1995 nr 4 s. 41  szczegóły 
  Melanowski Mateusz
    wiersze (alfabet tytułów)
927.wiersz: Melanowski Mateusz: Mikołów Banditen uczą się języków obcych i nie mają czasu na bzdury. Fa-Art 2000 nr 2 s. 47  szczegóły 
928.wiersz: Melanowski Mateusz: Ostrożnie z tą siekierą Mateuszu. Fa-Art 2000 nr 2 s. 46  szczegóły 
929.wiersz: Melanowski Mateusz: Rozedrganie. Fa-Art 2000 nr 2 s. 47  szczegóły 
930.wiersz: Melanowski Mateusz: Szyba. Fa-Art 2000 nr 2 s. 46  szczegóły 
931.wiersz: Melanowski Mateusz: Wyprawa do Żółkiewki. Fa-Art 2000 nr 2 s. 47  szczegóły 
  Melecki Maciej
932.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Niebezpiecznie blisko rozpaczy. Fa-Art 1996 nr 3 s. 85-86  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
933.wiersz: Melecki Maciej: Angielski. Fa-Art 1995 nr 2 s. 25  szczegóły 
934.wiersz: Melecki Maciej: Głębokie rezerwy. Fa-Art 1996 nr 4 s. 25  szczegóły 
935.wiersz: Melecki Maciej: Koniec jazdy. Fa-Art 1995 nr 2 s. 25  szczegóły 
936.wiersz: Melecki Maciej: Niewysławialność. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 123  szczegóły 
937.wiersz: Melecki Maciej: Objawy. Fa-Art 1996 nr 4 s. 25  szczegóły 
938.wiersz: Melecki Maciej: Przejazdem. Fa-Art 1995 nr 2 s. 26  szczegóły 
939.wiersz: Melecki Maciej: Twój styl. Fa-Art 1996 nr 4 s. 25  szczegóły 
  Mentzel Zbigniew
940.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madaliński Zbigniew: Cięty język. Fa-Art 2002 nr 2 s. 29-31  szczegóły 
  Michalski Cezary
941.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kęder Konrad: Godzilla kontra Gigan. Fa-Art 2002 nr 4 s. 134-135 (fel....) szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Zwierzę polityczne na M.. Fa-Art 2002 nr 4 s. 138-140 (fel....) szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 72 (not....) szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: Emigranci trzymają swój czas.... Fa-Art 2002 nr 3 s. 35-37  szczegóły 
  Michna Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
942.wiersz: Michna Piotr: Anioły w obcisłych sukienkach.... Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 29  szczegóły 
943.wiersz: Michna Piotr: B.S.. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 28  szczegóły 
944.wiersz: Michna Piotr: Nie ma go tutaj.... Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 29  szczegóły 
945.wiersz: Michna Piotr: Portrety.... Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 29  szczegóły 
946.wiersz: Michna Piotr: Postacie. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 28  szczegóły 
947.wiersz: Michna Piotr: Sala tortur. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 27  szczegóły 
948.wiersz: Michna Piotr: Trochę miłości i nienawiści.... Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 27  szczegóły 
949.wiersz: Michna Piotr: Wyssany. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 28  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
950.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szargot Maciej: Mickiewicz przeoczony. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 160  szczegóły 
951.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szargot Maciej: Walcowanie Mickiewicza. Fa-Art 1992 nr 3 s. 55  szczegóły 
  Miętus Beata
    wiersze (alfabet tytułów)
952.wiersz: Miętus Beata: Po kropce. Fa-Art 1999 nr 1 s. 33  szczegóły 
  Miłosz Czesław
953.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Żyć w nowoczesności. Fa-Art 1996 nr 3 s. 90-93  szczegóły 
954.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Co dalej?. Fa-Art 1994 nr 4 s. 67-70  szczegóły 
955.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Kredowe koło autorstwa. Fa-Art 2001 nr 1 s. 64-67  szczegóły 
  Mirkowicz Tomasz
956.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Retoryka i fikcja. Fa-Art 1997 nr 1 s. 57-58  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
957.proza: Mirkowicz Tomasz: Baśń o nosicielu oka idioty. Fa-Art 1999 nr 1 s. 21-24  szczegóły 
958.proza: Mirkowicz Tomasz: Ekfraza z wczesnego antyku. Fa-Art 1995 nr 4 s. 38-40  szczegóły 
959.proza: Mirkowicz Tomasz: Glosa do żywota Plutarcha. Fa-Art 1994 nr 2 s. 37-39  szczegóły 
960.proza: Mirkowicz Tomasz: Przypowieść o rycerzu i smoku. Fa-Art 1994 nr 2 s. 34-36  szczegóły 
  Mokrosiński Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
961.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Dopełnienia. Fa-Art 2002 nr 4 s. 29  szczegóły 
962.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Jego pies szuka miejsca by zdechnąć w spokoju. Fa-Art 2002 nr 4 s. 30  szczegóły 
963.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Kocham. Fa-Art 2002 nr 4 s. 30  szczegóły 
964.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Malowanie wanny. Fa-Art 2002 nr 4 s. 31  szczegóły 
965.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Mistrz gruzów. Fa-Art 2002 nr 4 s. 28  szczegóły 
966.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Ostatnie polowanie. Fa-Art 2002 nr 4 s. 28  szczegóły 
967.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Ukłucie. Fa-Art 2002 nr 4 s. 29  szczegóły 
968.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Z rana poufałość. Fa-Art 2002 nr 4 s. 31  szczegóły 
  Mroczkowska M.
    proza (alfabet tytułów)
969.proza: Mroczkowska M.: Kołysanka. Fa-Art 2000 nr 2 s. 88-89  szczegóły 
  Mueller Joanna
970.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stokfiszewski Igor: Stało się. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 132-135  szczegóły 
  Musiał Grzegorz
971.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Wariacje Musiała. Fa-Art 1997 nr 4 s. 53-55  szczegóły 
972.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: A to Polska właśnie. Fa-Art 2000 nr 2 s. 56-59  szczegóły 
973.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Wstęp wzbroniony. Fa-Art 2001 nr 4 s. 71-72  szczegóły 
  Muszyński Bartosz
    wiersze (alfabet tytułów)
974.wiersz: Muszyński Bartosz: Piosenka rycerza. Fa-Art 2002 nr 1 s. 62  szczegóły 
975.wiersz: Muszyński Bartosz: SyntezA 2 [sic!]. Fa-Art 2002 nr 1 s. 62  szczegóły 
976.wiersz: Muszyński Bartosz: Trains petting. Fa-Art 2002 nr 1 s. 62  szczegóły 
  Mutz Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
977.wiersz: Mutz Stanisław: Karta z Heilderbergu [z tego cyklu:] Koniec świata. Fa-Art 1994 nr 3 s. 44  szczegóły 
978.wiersz: Mutz Stanisław: Karta z Heilderbergu [z tego cyklu:] Miejsca (1). Fa-Art 1994 nr 3 s. 44  szczegóły 
979.wiersz: Mutz Stanisław: Karta z Heilderbergu [z tego cyklu:] Miejsca (2). Fa-Art 1994 nr 3 s. 44  szczegóły 
980.wiersz: Mutz Stanisław: Karta z Heilderbergu [z tego cyklu:] Miejsca (3). Fa-Art 1994 nr 3 s. 44  szczegóły 
981.wiersz: Mutz Stanisław: Karta z Heilderbergu [z tego cyklu:] Okna na piętrze. Fa-Art 1994 nr 3 s. 45  szczegóły 
982.wiersz: Mutz Stanisław: Karta z Heilderbergu [z tego cyklu:] Słucham, kto mówi?. Fa-Art 1994 nr 3 s. 45  szczegóły 
983.wiersz: Mutz Stanisław: Każda prosta rozcina.... Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 8-14 (podp. Sch-Mutz 1...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
984.proza: Mutz Stanisław: Big Muck. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 34-37  szczegóły 
985.proza: Mutz Stanisław: Z notatnika Makrocefala. Fa-Art 1992 nr 3 s. 6-12, okł. (faks....) szczegóły 
  Myszkowski Krzysztof
986.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Komu bije dzwon?. Fa-Art 1998 nr 3 s. 49-51  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nabrdalik Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
987.wiersz: Nabrdalik Barbara: Kiedy wydaje ci się.... Fa-Art 1991 nr 1 s. 13  szczegóły 
  Nagórska Ariana
    proza (alfabet tytułów)
988.proza: Nagórska Ariana: Hufce w budżetówce. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 86-87  szczegóły 
989.proza: Nagórska Ariana: Psychowiwisekcja. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 30-31  szczegóły 
  Nahacz Mirosław
990.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Pajdokreacja. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Znudzeni konsumenci życia. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 119-120  szczegóły 
  Nasiłowska Anna
991.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kłosińska Krystyna: Traktat o narodzinach. Fa-Art 1996 nr 3 s. 86-90  szczegóły 
  Netz Feliks
992.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Bez pierwszego języka. Fa-Art 1995 nr 3 s. 53-55  szczegóły 
  Niewiadomski Andrzej
993.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Forajter Wacław: Na boisku. Fa-Art 2001 nr 4 s. 78-80  szczegóły 
994.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisiel Marian: Prowincja, wszechświat. Fa-Art 1995 nr 1 s. 81-83  szczegóły 
995.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ika: "Bajka jest z omszałych wspomnień...". Fa-Art 1992 nr 4 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Prowincja, wszechświat. Fa-Art 1995 nr 1 s. 81-83  szczegóły 
  Nowak Andrzej
996.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: "Powiastka-pestka-pederstka", która jest. Fa-Art 1996 nr 3 s. 71-72  szczegóły 
  Nowak Marek
    proza (alfabet tytułów)
997.proza: Nowak Marek: Nekropolia Ho!. Fa-Art 2000 nr 2 s. 12-17  szczegóły 
  Nowakowski Marek
998.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Spacery po piekiełku. Fa-Art 2002 nr 4 s. 59-61  szczegóły 
  Nowak Tadeusz
999.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Ad vocem. Fa-Art 1999 nr 2 s. 46-48  szczegóły 
  Nowicki Bogdan
    wiersze (alfabet tytułów)
1000.wiersz: Nowicki Bogdan: W głąb. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 43  szczegóły 
1001.wiersz: Nowicki Bogdan: Z przedostatniej chwili. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 43  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1002.proza: Nowicki Bogdan: Traumatyczny rytuał trwania Brunona Schulza. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 116-119  szczegóły 
  Nowosad Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1003.wiersz: Nowosad Jarosław: Bolały mnie otwarte drzwi.... Fa-Art 1991 nr 1 s. 26  szczegóły 
1004.wiersz: Nowosad Jarosław: Koncert. Fa-Art 1991 nr 1 s. 26  szczegóły 
1005.wiersz: Nowosad Jarosław: To na czym grałem... (Jackowi Podsiadło). Fa-Art 1991 nr 1 s. 27  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1006.proza: Nowosad Jarosław: Eta czyli bard. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 4-7  szczegóły 
  Nyckowski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1007.wiersz: Nyckowski Adam: Detale. Fa-Art 1999 nr 3 s. 94  szczegóły 
1008.wiersz: Nyckowski Adam: Love story. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 78  szczegóły 
1009.wiersz: Nyckowski Adam: Psychol. Fa-Art 1999 nr 3 s. 95  szczegóły 
1010.wiersz: Nyckowski Adam: Pustoszeni przez inwazje... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 78  szczegóły 
1011.wiersz: Nyckowski Adam: Ruch kołowy. Fa-Art 1999 nr 3 s. 95  szczegóły 
1012.wiersz: Nyckowski Adam: Viva corrida!. Fa-Art 1999 nr 3 s. 95  szczegóły 
1013.wiersz: Nyckowski Adam: Wiersz nieokolicznościowy. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 79  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Oczkowski Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
1014.wiersz: Oczkowski Marcin: Lekko pijany stoję.... Fa-Art 1996 nr 3 s. 54  szczegóły 
1015.wiersz: Oczkowski Marcin: Wypięty na mnie.... Fa-Art 1996 nr 3 s. 54  szczegóły 
  Odija Daniel
1016.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madaliński Artur: Długa ulica donikąd. Fa-Art 2001 nr 3 s. 57-59  szczegóły 
  Odojewski Włodzimierz
1017.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Ostaszewski Robert: Faulowany i faulujący. Fa-Art 2000 nr 2 s. 91-92  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Powrót do formy. Fa-Art 1999 nr 4 s. 58-63  szczegóły 
polemika: Nowacki Dariusz: Jak zostałem użyty. Fa-Art 2000 nr 1 s. 93-94  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1018.artykuł: Ostaszewski Robert: (Re-)konstrukcja świata. O cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego. Fa-Art 2000 n 1 s. 77-90  szczegóły 
  Olechniewicz Artur
1019.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Mgielne wypominki. Fa-Art 2000 nr 3 s. 66-68  szczegóły 
  Olszański Grzegorz
1020.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Z życiowych problemów nieżyciowych facetów. Fa-Art 1999 nr 4 s. 75-76  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1021.wiersz: Olszański Grzegorz: [Czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa] 42 622. Fa-Art 1996 nr 1 s. 24  szczegóły 
1022.wiersz: Olszański Grzegorz: Henry Miller pisze naprawdę krótki wiersz o miłości. Fa-Art 1996 nr 1 s. 25  szczegóły 
1023.wiersz: Olszański Grzegorz: Kierkegaard i inni. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 88  szczegóły 
1024.wiersz: Olszański Grzegorz: Mecenat artystyczny. Fa-Art 1996 nr 1 s. 24  szczegóły 
1025.wiersz: Olszański Grzegorz: Miazga. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 89  szczegóły 
1026.wiersz: Olszański Grzegorz: Nieskończoność. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 88  szczegóły 
1027.wiersz: Olszański Grzegorz: Przyzwyczajenia. Fa-Art 1996 nr 1 s. 25  szczegóły 
1028.wiersz: Olszański Grzegorz: Sezon grzewczy, część piąta, świt - pierwsza wolna erekcja. Fa-Art 1995 nr 2 s. 23  szczegóły 
1029.wiersz: Olszański Grzegorz: Stara miłość nie rdzewieje. Fa-Art 2000 nr 1 s. 21  szczegóły 
1030.wiersz: Olszański Grzegorz: Wiatr rozgarnia krajobrazy.... Fa-Art 1995 nr 2 s. 23-24  szczegóły 
1031.wiersz: Olszański Grzegorz: Wiersz, który nie ma nic wspólnego z 13 grudnia 1981 roku. Fa-Art 1995 nr 2 s. 24  szczegóły 
1032.wiersz: Olszański Grzegorz: Wiersz wielorazowego użytku. Fa-Art 2000 nr 1 s. 20  szczegóły 
  Olszewski Michał
1033.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Mity z gazet. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 99-103  szczegóły 
  Orłoś Kazimierz
1034.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Portrety "człekopodobnych". Fa-Art 2001 nr 4 s. 64-66  szczegóły 
  Osowski Mirosław
1035.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 75 (not....) szczegóły 
  Ostaszewski Robert
1036.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 74-75 (not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1037.proza: Ostaszewski Robert: "...-..." [Przestrzeń myślnika]. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 122-140  szczegóły 
1038.proza: Ostaszewski Robert: A la Mocarny Pilch. Bzik milenijny (bezalkoholowy). Fa-Art 2001 nr 1 s. 92-94 (fel....) szczegóły 
1039.proza: Ostaszewski Robert: Bardzo głuchy telefon. Fa-Art 2001 nr 2 s. 94-95 (fel....) szczegóły 
1040.proza: Ostaszewski Robert: Chłopcy z ferajny. Fa-Art 2001 nr 2 s. 92-94 (fel....) szczegóły 
1041.proza: Ostaszewski Robert: Dola prozaika. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 179-180  szczegóły 
1042.proza: Ostaszewski Robert: Krakowiacy i frustraci albo nie przenoście nam stolicy do Krakowa, bo jesteśmy stolicą kulturalną i więcej nam nie trzeba albo ponowoczesny remake "Gladiolusa Tavernalisa" albo.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 139-140 (fel....) szczegóły 
1043.proza: Ostaszewski Robert: Literatura interaktywna. Fa-Art 2001 nr 4 s. 137-139 (fel....) szczegóły 
1044.proza: Ostaszewski Robert: Majaki. Fa-Art 2001 nr 3 s. 88-97  szczegóły 
1045.proza: Ostaszewski Robert: Ministerstwo z ludzką twarzą. Fa-Art 2002 nr 3 s. 85-86 (fel....) szczegóły 
1046.proza: Ostaszewski Robert: "Modernizm kontratakuje!". Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 180-181 (fel....) szczegóły 
1047.proza: Ostaszewski Robert: My, chłopcy z reklamy Knorra. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 185-186 (felieton...) szczegóły 
1048.proza: Ostaszewski Robert: Nagradzanie czas zacząć. Fa-Art 2002 nr 1 s. 136-137 (fel....) szczegóły 
1049.proza: Ostaszewski Robert: Niedopieszczeni. Fa-Art 2001 nr 3 s. 142-144 (fel....) szczegóły 
1050.proza: Ostaszewski Robert: Optymizm, głupku!. Fa-Art 2002 nr 2 s. 89-90 (fel....) szczegóły 
1051.proza: Ostaszewski Robert: Orgazm okolicznościowy. Fa-Art 2001 nr 3 s. 140-141 (fel....) szczegóły 
1052.proza: Ostaszewski Robert: Ostatnia grypa w Paryżu. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 182-183 (fel....) szczegóły 
1053.proza: Ostaszewski Robert: Pierwsi będą ostatnimi. Fa-Art 2002 nr 2 s. 90-91 (fel....) szczegóły 
1054.proza: Ostaszewski Robert: Powrót na Turka. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 183-185 (felieton...) szczegóły 
1055.proza: Ostaszewski Robert: Przestraszeni łowcy nostalgii. Fa-Art 2001 nr 3 s. 141-142 (fel....) szczegóły 
1056.proza: Ostaszewski Robert: Radykalna Grupa Literacka Kamikaze. Fa-Art 2002 nr 1 s. 139-140 (fel....) szczegóły 
1057.proza: Ostaszewski Robert: Rzeczy gatunkowe. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 181-182 (felieton...) szczegóły 
1058.proza: Ostaszewski Robert: Spółka My & To Wystarczy. Felieton walentynkowy, lekko słodzony. Fa-Art 2002 nr 1 s. 137-139 (fel....) szczegóły 
1059.proza: Ostaszewski Robert: Stolica kulturalna. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 182-183 (felieton...) szczegóły 
1060.proza: Ostaszewski Robert: Strefa wydzielona. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 185-186 (fel....) szczegóły 
1061.proza: Ostaszewski Robert: Super bra. Fa-Art 2002 nr 4 s. 2-11  szczegóły 
1062.proza: Ostaszewski Robert: Ściegi i fastrygi. Fa-Art 2001 nr 1 s. 94-95 (fel....) szczegóły 
1063.proza: Ostaszewski Robert: Towary eksportowe. Fa-Art 2002 nr 2 s. 87-89 (fel....) szczegóły 
1064.proza: Ostaszewski Robert: W Woli Wielickiej. Fa-Art 1998 nr 4 s. 72-93  szczegóły 
1065.proza: Ostaszewski Robert: Wszyscyśmy z Niedźwieckiego. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 181-182 (fel....) szczegóły 
1066.proza: Ostaszewski Robert: www.kumple.bzdet.pl. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 183-185 (fel....) szczegóły 
1067.proza: Ostaszewski Robert: Wy, Ostaszewscy, czyli psychologia dla ubogich. Fa-Art 2002 nr 3 s. 86-87 (fel....) szczegóły 
1068.proza: Ostaszewski Robert: Z dziennika latającego krytyka. Fa-Art 2001 nr 4 s. 136-137 (fel....) szczegóły 
1069.proza: Ostaszewski Robert: Za pięć dziesiąta. Fa-Art 2000 nr 3 s. 38-43  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pacześniak Jakub
1070.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rygielska Małgorzata: Osobiste rozliczenia. Fa-Art 2002 nr 1 s. 87-88  szczegóły 
  Pankowski Marian
1071.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: "Przypatrywałem się temu w imię mowy". Fa-Art 2000 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
  Pańta Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1072.wiersz: Pańta Andrzej: Chorałek gladiatorów XLII. Fa-Art 1992 nr 4 s. 29  szczegóły 
1073.wiersz: Pańta Andrzej: Sperma rhei poema diachroniczne. Fa-Art 1996 nr 1 s. 39-49  szczegóły 
1074.wiersz: Pańta Andrzej: W moim świecie tylko wielbłądy cierpią na przezorność. Fa-Art 1992 nr 4 s. 29  szczegóły 
1075.wiersz: Pańta Andrzej: Wiecznie żywe fałdy obłędu. Fa-Art 1992 nr 4 s. 28  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1076.proza: Pańta Andrzej: Jechać do Gliwic. Poema dygresyjne (Fragmenty). Fa-Art 2000 nr 2 s. 28-35  szczegóły 
  Parnicki Teodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1077.artykuł: Koziołek Ryszard: U progu lektury albo kto zasługuje na piekło Parnickiego. Fa-Art 1995 nr 2 s. 79-83  szczegóły 
1078.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymutko Stefan: Czytanie Parnickiego (na przykładzie "Słowa i ciała"). Fa-Art 1995 nr 2 s. 66-71  szczegóły 
artykuł: Szymutko Stefan: Ten nudzący się Chozroes, ta nudna Markia... Nuda w "Słowie i ciele" Teodora Parnickiego. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 70-77  szczegóły 
1079.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Poszukiwacze zaginionej rzeczywistości. Fa-Art 1999 nr 4 s. 76-83  szczegóły 
1080.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gielata Ireneusz: Przerażający triumf trywialności (O "Tylko Beatrycze" Parnickiego). Fa-Art 1995 nr 2 s. 72-78  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1081.kult: Szymutko Stefan: Fa-Art 1997 nr 4 s. 98 (komunikat o założeniu Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego...) szczegóły 
  Pastuszewski Stefan
1082.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Barszczewska, Piwkowska i Pastuszewski. Fa-Art 1992 nr 3 s. 59  szczegóły 
  Pawlak Piotr
1083.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Gdy (...) księżyc zrzuca rozum na grzbiety dam". Fa-Art 1996 nr 4 s. 73-74  szczegóły 
1084.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Dżem, zwany wyobraźnią. Fa-Art 2001 nr 4 s. 80-82  szczegóły 
  Pawlak Romuald
    proza (alfabet tytułów)
1085.proza: Pawlak Romuald: Overland i okolice. Fa-Art 1994 nr 1 s. 14-31  szczegóły 
1086.proza: Pawlak Romuald: Siedem opowieści bardzo okrutnych [z tego cyklu:] Ciernie. Fa-Art 1997 nr 1 s. 83-85  szczegóły 
1087.proza: Pawlak Romuald: Siedem opowieści bardzo okrutnych [z tego cyklu:] W dziurze po sęku. Fa-Art 1997 nr 1 s. 79-82  szczegóły 
  Pawłowska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1088.wiersz: Pawłowska Anna: Czerwone sobieskie. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 57 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1089.wiersz: Pawłowska Anna: Męskie bez filtra. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 57 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1090.wiersz: Pawłowska Anna: Miesiąc po. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 57 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1091.wiersz: Pawłowska Anna: Rzucanie palenia. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 57 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1092.wiersz: Pawłowska Anna: To wszystko. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 57 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1093.wiersz: Pawłowska Anna: Wszystko jasne. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 57 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Paźniewski Włodzimierz
1094.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Arkadiusz: Eseista Włodzimierz Paźniewski. Fa-Art 2002 nr 3 s. 59-61  szczegóły 
  Pąkciński Marek
1095.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Dlaczego utopia?. Fa-Art 1995 nr 1 s. 76-78  szczegóły 
  Piechaczek Maria Magdalena
    proza (alfabet tytułów)
1096.proza: Piechaczek Maria Magdalena: Babcia Lala. Fa-Art 2001 nr 3 s. 114-125  szczegóły 
  Piekara Anna
1097.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 71 (not....) szczegóły 
  Pilch Jerzy
1098.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Obsuwa. Fa-Art 1996 nr 2 s. 59-60  szczegóły 
1099.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Pijackiej retoryce na do widzenia. Fa-Art 2000 nr 4 s. 58-60  szczegóły 
1100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Podróżny Pilch. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 146  szczegóły 
1101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Innych rozkoszy nie będzie?. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 40-42  szczegóły 
  Piotrowski Andrzej Czcibor
1102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Wygnaniec z kraju i płci. Fa-Art 2002 nr 1 s. 70-71  szczegóły 
  Piórkowski Dariusz
1103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 71-72 (not....) szczegóły 
  Pióro Tadeusz (1960-)
1104.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Złotopióry. Fa-Art 1997 nr 4 s. 74-75  szczegóły 
  Pisarski Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1105.wiersz: Pisarski Mariusz: Deja lu [sic!]. Fa-Art 1997 nr 4 s. 89  szczegóły 
1106.wiersz: Pisarski Mariusz: Jo-Jo. Fa-Art 1997 nr 4 s. 88  szczegóły 
1107.wiersz: Pisarski Mariusz: Uderzam się w głowę... Fa-Art 1997 nr 4 s. 89  szczegóły 
1108.wiersz: Pisarski Mariusz: Wczesne lato. Fa-Art 1997 nr 4 s. 88  szczegóły 
1109.wiersz: Pisarski Mariusz: Zatem?. Fa-Art 1997 nr 4 s. 89  szczegóły 
  Piwkowska Anna
1110.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Barszczewska, Piwkowska i Pastuszewski. Fa-Art 1992 nr 3 s. 59  szczegóły 
  Pluszka Adam
1111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KCK: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 127-128 (nota recenzencka...) szczegóły 
1112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stokfiszewski Igor: Odwróceni jakby zapadli nie przyjdą.... Fa-Art 2002 nr 2 s. 38-40  szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 71 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1113.wiersz: Pluszka Adam: Gwiazdka gwiazdka gwiazdka... Fa-Art 1997 nr 4 s. 79  szczegóły 
1114.wiersz: Pluszka Adam: Konkrety proszę bardzo. Fa-Art 1997 nr 4 s. 78  szczegóły 
1115.wiersz: Pluszka Adam: Mam e, podobne do bramy tryumfalnej. Fa-Art 1997 nr 4 s. 78  szczegóły 
1116.wiersz: Pluszka Adam: Stało się. Fa-Art 1997 nr 4 s. 78  szczegóły 
1117.wiersz: Pluszka Adam: X. Znów zasnąłem. Fa-Art 2002 nr 1 s. 63  szczegóły 
1118.wiersz: Pluszka Adam: XIII. Nic nie poczuła. Fa-Art 2002 nr 1 s. 63  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1119.proza: Pluszka Adam: Mysz na Młynku. Fa-Art 1999 nr 1 s. 79-81  szczegóły 
1120.proza: Pluszka Adam: Nikomu o tym ani słowa. Fa-Art 1999 nr 1 s. 74-78  szczegóły 
  Pluta Jerzy
1121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Drobiazgi Pluty. Fa-Art 1994 nr 1 s. 57-58  szczegóły 
  Podczaszy Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1122.wiersz: Podczaszy Anna: Aaaa! [sic!]. Fa-Art 2001 nr 2 s. 25  szczegóły 
1123.wiersz: Podczaszy Anna: Długi. Fa-Art 1999 nr 2 s. 31  szczegóły 
1124.wiersz: Podczaszy Anna: Mam. Fa-Art 1999 nr 2 s. 30  szczegóły 
1125.wiersz: Podczaszy Anna: Pan nie drży, maestro?. Fa-Art 2001 nr 2 s. 25  szczegóły 
1126.wiersz: Podczaszy Anna: Pozastałość. Fa-Art 2001 nr 2 s. 24  szczegóły 
1127.wiersz: Podczaszy Anna: Ulga. Fa-Art 1999 nr 2 s. 30  szczegóły 
  Podgórnik Marta
1128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Ciche wnioski. Fa-Art 2000 nr 3 s. 73-75  szczegóły 
1129.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: "Na poważnie...". Fa-Art 1997 nr 1 s. 63-65  szczegóły 
  Podsiadło Jacek
1130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuczok Wojciech: Cisówka, czyli życie w lesie. Fa-Art 1999 nr 4 s. 73-75  szczegóły 
1131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: Nie ma wierszy bez ognia. Fa-Art 1995 nr 2 s. 57-59  szczegóły 
1132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: Wiersze o waleniach (u)?. Fa-Art 1996 nr 3 s. 81-83  szczegóły 
1133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kęder Konrad: Ser wypadł. Fa-Art 2002 nr 3 s. 80-81 (fel....) szczegóły 
  Polkowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1134.wiersz: Polkowski Jan: Bo ja nie jestem ja.... Fa-Art 1989 nr 2 s. 15  szczegóły 
1135.wiersz: Polkowski Jan: Bolałem nad sobą.... Fa-Art 1989 nr 2 s. 16  szczegóły 
1136.wiersz: Polkowski Jan: Carskie wrota. Fa-Art 1989 nr 2 s. 15  szczegóły 
1137.wiersz: Polkowski Jan: Etap. Fa-Art 1989 nr 2 s. 14  szczegóły 
1138.wiersz: Polkowski Jan: Niech przepadnie zgiełk. Fa-Art 1989 nr 2 s. 16  szczegóły 
1139.wiersz: Polkowski Jan: Zmierzch. Fa-Art 1989 nr 2 s. 16  szczegóły 
1140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michna Piotr: Przemów, księgo.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 28-29  szczegóły 
  Porębski Mieczysław
1141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: "Po-" czy "wieść". Fa-Art 1990 nr 3 s. 12  szczegóły 
  Praszyński Roman
1142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Szambonurek. Fa-Art 1998 nr 3 s. 51-53  szczegóły 
1143.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Red doda wam skrzydeł. Fa-Art 1997 nr 1 s. 58-60  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1144.proza: Praszyński Roman: Powieść. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 36-38  szczegóły 
  Prus Bolesław
1145.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cuber Marta: Przez "Lalkę" do perły. Fa-Art 2001 nr 4 s. 82-85  szczegóły 
  Przegaliński Adam
1146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Zakamarki świata. Fa-Art 2002 nr 2 s. 36-38  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1147.proza: Przegaliński Adam: Nuda na puda. Fa-Art 2000 nr 1 s. 69-71  szczegóły 
  Przywara Paweł
1148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Gogle Pawła Przywary. Fa-Art 1995 nr 4 s. 59-61  szczegóły 
1149.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Nafty szkoda. Fa-Art 2001 nr 4 s. 57-58  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rathai Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1150.wiersz: Rathai Andrzej: Czas to potrafi leczyć.... Fa-Art 1996 nr 4 s. 80  szczegóły 
1151.wiersz: Rathai Andrzej: Wariant czasoprzestrzeni. Fa-Art 1996 nr 4 s. 80  szczegóły 
1152.wiersz: Rathai Andrzej: Wrzesień, będzie gorzej. Fa-Art 1996 nr 4 s. 80  szczegóły 
  Ratkowska Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1153.wiersz: Ratkowska Ewa: Krótki mail do K.. Fa-Art 2001 nr 2 s. 21  szczegóły 
1154.wiersz: Ratkowska Ewa: Ku pamięci. Fa-Art 2001 nr 2 s. 21  szczegóły 
1155.wiersz: Ratkowska Ewa: Rozdanie nagród konkursu poetyckiego. Fa-Art 2001 nr 2 s. 21  szczegóły 
  Redliński Edward
1156.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Szczur a sprawa polska. Fa-Art 1995 nr 1 s. 75-76  szczegóły 
  Regeńczuk Wojciech
    proza (alfabet tytułów)
1157.proza: Regeńczuk Wojciech: Berek. Fa-Art 1994 nr 4 s. 98-102  szczegóły 
1158.proza: Regeńczuk Wojciech: Tania prowokacja. Fa-Art 1995 nr 2 s. 40-42  szczegóły 
1159.proza: Regeńczuk Wojciech: Tytuł roboczy. Fa-Art 1993 nr 1 s. 90-93  szczegóły 
1160.proza: Regeńczuk Wojciech: Zestaw historyjek halucynogennych używanych z, lub zamiast chemii. Fa-Art 1992 nr 4 s. 51  szczegóły 
1161.proza: Regeńczuk Wojciech: Żeby się kręciło. Polemika z "Magiem" J. Fowlesa w języku późnych opowiadań M. Hłaski. Fa-Art 1994 nr 1 s. 78-80  szczegóły 
  Riesenkampf Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1162.wiersz: Riesenkampf Jan: Autotren. Fa-Art 1997 nr 1 s. 78  szczegóły 
1163.wiersz: Riesenkampf Jan: Eddy lives...somewhere in time. Fa-Art 1994 nr 2 s. 33  szczegóły 
1164.wiersz: Riesenkampf Jan: I gdy już nic mi nie zostało.... Fa-Art 1994 nr 2 s. 32  szczegóły 
1165.wiersz: Riesenkampf Jan: Ksantypa jest zrozpaczona.... Fa-Art 1995 nr 3 s. 72  szczegóły 
1166.wiersz: Riesenkampf Jan: Postanowiliśmy reporter powiada... Fa-Art 1997 nr 1 s. 78  szczegóły 
1167.wiersz: Riesenkampf Jan: Z kalekiego kraju.... Fa-Art 1995 nr 3 s. 72  szczegóły 
1168.wiersz: Riesenkampf Jan: Z właściwą sobie perfidią... Fa-Art 1997 nr 1 s. 78  szczegóły 
  Rozhin Aleksandra
    wiersze (alfabet tytułów)
1169.wiersz: Rozhin Aleksandra: Dzień chwały. Fa-Art 1998 nr 4 s. 95  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
1170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świeściak Alina: Taki sam, czyli inny. Fa-Art 2001 nr 4 s. 76-78  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1171.artykuł: Skrendo Andrzej: Tadeusza Różewicza gra z postmodernizmem. Fa-Art 2001 nr 2 s. 78-87  szczegóły 
1172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kisiel Marian: Dwa krajobrazy tej samej kultury. Fa-Art 1995 nr 3 s. 58-59  szczegóły 
  Różycki Tomasz
1173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Rytmy albo wiersze opolskie. Fa-Art 2002 nr 1 s. 88-90  szczegóły 
1174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Fantastyczna powieść. Strony przewracają się same. Fa-Art 1999 nr 2 s. 61-62  szczegóły 
  Rtg Simeon pseud.
    wiersze (alfabet tytułów)
1175.wiersz: Rtg Simeon: Antypody. Fa-Art 1996 nr 1 s. 74  szczegóły 
1176.wiersz: Rtg Simeon: Co jest prawdziwe.... Fa-Art 1996 nr 1 s. 74  szczegóły 
1177.wiersz: Rtg Simeon: Ospy. Fa-Art 1994 nr 4 s. 75  szczegóły 
1178.wiersz: Rtg Simeon: Rzeczywistość octowa. Fa-Art 1994 nr 4 s. 75  szczegóły 
1179.wiersz: Rtg Simeon: [Tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt siedem] 1977. Fa-Art 1996 nr 1 s. 74  szczegóły 
1180.wiersz: Rtg Simeon: Zmierzch. Fa-Art 1994 nr 4 s. 75  szczegóły 
  Rudnicki Janusz
1181.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Nie dopieczony hamburger. Fa-Art 1995 nr 1 s. 74-75  szczegóły 
1182.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Odra-trans. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 45-47  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1183.proza: Rudnicki Janusz: Hitler całuje rączki, czyli pierwsze damy Trzeciej Rzeszy. Fa-Art 2002 nr 4 s. 120-133  szczegóły 
  Rudzka Zyta
1184.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mokranowska Zdzisława: Jak (wy)myśleć(ić) Mykwę?. Fa-Art 2000 nr 1 s. 53-54  szczegóły 
1185.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Do trzech razy sztuka?. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 90-91  szczegóły 
1186.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stachowiak Anita: Zyta uwodzicielka. Fa-Art 1996 nr 2 s. 60-61  szczegóły 
  Rusin Wiesława
    proza (alfabet tytułów)
1187.proza: Rusin Wiesława: Wie-żyć. Fa-Art 1993 nr 1 s. 4  szczegóły 
  Rusowicz Robert
    proza (alfabet tytułów)
1188.proza: Rusowicz Robert: Dzicy. Fa-Art 2001 nr 2 s. 72-77  szczegóły 
1189.proza: Rusowicz Robert: Język mechanika. Kultura pierwsza i kultura druga. Fa-Art 2000 nr 4 s. 10-19  szczegóły 
  Rybczyński Aleksander
1190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisiel Marian: Miejsce własne: przekleństwo i tęsknota. Fa-Art 1998 nr 4 s. 61-62  szczegóły 
1191.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mutz Stanisław: Metarotacje. Fa-Art 1994 nr 2 s. 67-68  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1192.wiersz: Rymkiewicz Jarosław Marek: Na pająka. Fa-Art 2000 nr 3 s. 98  szczegóły 
  Ryniek Gertruda
    proza (alfabet tytułów)
1193.proza: Ryniek Gertruda: Ars poetica. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 29  szczegóły 
1194.proza: Ryniek Gertruda: Horatio. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 29  szczegóły 
1195.proza: Ryniek Gertruda: Kupka słówek. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 29  szczegóły 
1196.proza: Ryniek Gertruda: Midas. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 29  szczegóły 
1197.proza: Ryniek Gertruda: Ze szczytów Tatr. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 29  szczegóły 
  Rzępołuch Radosław
    proza (alfabet tytułów)
1198.proza: Rzępołuch Radek: Tacy sami. Fa-Art 2000 nr 1 s. 16-19  szczegóły