Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Kwartalnik Filozoficzny
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Warmiński Andrzej: Roman Ingarden - zuruck zu den Sachen selbst. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 3 s. 141-144  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Żardecka-Nowak Magdalena: DEmokracja bez filozoficznych fundamentów. Richarda Rorty'ego próba etnocentrycznego uzasadnienia demokracji. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 2 s. 71-83 (m.in. nt. demokracji a powieściopisarstwa...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baranowska Maria Małgorzata: Konferencja fenomenologów. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 4 s. 147-149 (sprawozdanie; w artykule data: 6 X 1991...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Błaszczyk Piotr: Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 3 s. 144-152  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Warmiński Andrzej: Roman Ingarden - zuruck zu den Sachen selbst. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 3 s. 141-144  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chmielowski Franciszek: Czas piękna. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 1 s. 149-152  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Różewicz Małgorzata: Ingarden w świetle filozofii lingwistycznej. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 167-168  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Bielawka Maria: Dwa oblicza świadomości w filozofii Romana Ingardena. Kwartalnik Filozoficzny 1995 t. 23 z. 1 s. 129-136  szczegóły 
9.artykuł: Borowicz Anna: Tragizm i antynomie w wizji kultury warszawskiej szkoły historyków idei i Zygmunta Baumana. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 3 s. 73-98  szczegóły 
10.artykuł: Rygalski Andrzej: Zmienna zawartość idei - koncepcja zmiennej w ontologii Romana Ingardena. Kwartalnik Filozoficzny 1993 t. 21 z. 1 s. 23-39  szczegóły 
11.artykuł: Skarga Barbara: Metafizyka obecności a metafizyka śladu. Cz. II. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 1 s. 5-24  szczegóły 
12.artykuł: Skarga Barbara: Metafizyka obecności a metafizyka śladu. Cz. I. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 2 s. 5-17  szczegóły 
13.artykuł: Stróżewski Władysław: Fenomenologia analityczna Romana Ingardena. Zarys problematyki. Kwartalnik Filozoficzny 1993 t. 21 z. 1 s. 5-11  szczegóły 
14.artykuł: Waszczenko Piotr: O budowie idei (Sprawozdanie z dyskusji z Romanem Ingardenem. Grudzień 1965 - czerwiec 1966). Kwartalnik Filozoficzny 1995 t. 23 z. 1 s. 137-151  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chmielowski Franciszek: Czas piękna. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 1 s. 149-152  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Klinger Jerzy: Struktura estetyczna dzieła poetyckiego. Kwartalnik Filozoficzny 1994 t. 22 z. 1/2 s. 133-209 (ze wstępem Władysława Stróżewskiego...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kastelik Dariusz: Zaczarowany świat psychoanalizy. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 1 s. 199-204  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Leśniak Andrzej: Czym jest doświadczenie? Fenomenologia i przestrzeń literacka. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 4 s. 121-137 (nt. lektury literackiej w oparciu o "Idee fenomenologii" Edmunda Husse...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Różewicz Małgorzata: Ingarden w świetle filozofii lingwistycznej. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 167-168  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sosnowski Leszek: Filozofia sztuki C.G. Junga według A. Warmińskiego. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 1 s. 194-199  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hohenauer Marek: Kwartalnik Filozoficzny 1995 t. 23 z. 1 s. 173-182  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Frątczak Anna: Socynianizm wobec państwa. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 222-239 (nt. staropolskiej publicystyki społeczno-politycznej; dot. autorów: Gr...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łagowski Bronisław: Hegel w optyce polskiego romantyzmu. Kwartalnik Filozoficzny 1993 t. 21 z. 3 s. 146-149  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Cieśla-Korytowska Maria: O romantycznym poznaniu. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 2 s. 7-28 (refleksje o poznaniu w literaturze epoki...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Grzegorek Tomasz: O niedogodnościach świętego spokoju. Henryka Elzenberga spór z realizmem praktycznym. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 4 s. 93-103 (dot. m.in. polemiki Henryka Elzenberga z Tadeuszem Kotarbińskim pt. "R...) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda im. Jana Długosza dla profesor Barbary Skargi. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 4 s. 159-160  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stróżewski Władysław: Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 4 s. 133-135 (laudacja wygłoszona przez Władysława Stróżewskiego...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Jusiak Janusz: O dwu sposobach analizy mitu. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 3 s. 81-102 (dotyczy odczytania redukcjonistycznego i antyredukcjonistycznego...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Kolarzowa Romana: Po obu stronach muru getta. Przyczynek do hermeneutyki uprzedzeń w refleksji dialogicznej. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 115-138 (dot. m.in. motywu getta, stereotypu Żyda w kulturze europejskiej oraz ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bocheński Józef Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Kozak Jarosław: Archiwum Bocheńskiego. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 1 s. 233-238  szczegóły 
31.artykuł: Petruk Elżbieta: Wspomnienie o ojcu Bocheńskim. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 161-166 (wspomn. z okazji setnej rocznicy urodzin...) szczegóły 
32.artykuł: Stróżewski Władysław: O. Profesor Józef Maria Bocheński. Kwartalnik Filozoficzny 1995 t. 23 z. 1 s. 5-14  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cieszkowski August
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Markiewicz Barbara A.: Hermeneutyka nadziei Augusta Cieszkowskiego. Kwartalnik Filozoficzny 1994 t. 22 z. 1/2 s. 45-60  szczegóły 
  Czartoryski Adam Jerzy
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
34.tekst paraliteracki: Czartoryski Adam Jerzy: O pocieszeniu (Rozdział I). Kwartalnik Filozoficzny 1995 t. 22 z. 4 (1994) s. 121-145  szczegóły 
35.tekst paraliteracki: Czartoryski Adam Jerzy: O pocieszeniu (Rozdział X). Kwartalnik Filozoficzny 1994 t. 22 z. 3 s. 181-192  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Jaworski Wit: Personalistyczny spirytualizm Adama Jerzego Czartoryskiego. Kwartalnik Filozoficzny 1994 t. 22 z. 3 s. 5-22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Elzenberg Henryk
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sahaj Tomasz: Problem śmierci i samobójstwa w dzienniku filozoficznym Henryka Elzenberga. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 1 s. 81-91  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ingarden Roman
    proza (alfabet tytułów)
38.proza: Ingarden Roman: Dlaczego pisałem po niemiecku?. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 2 s. 209-215 (z notą koment. Ryszarda Jadczaka...) szczegóły 
39.proza: Ingarden Roman: Dzieje mojej "kariery uniwersyteckiej". Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 2 s. 183-201  szczegóły 
40.proza: Ingarden Roman: Sprawozdanie z działalności w Uniwersytecie Jagiellońskim i wspomnienia z tego czasu. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 2 s. 216-228  szczegóły 
41.proza: Ingarden Roman: Z "Dziennika". Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 2 s. 201-209 (z notą wstępną Ryszarda Jadczaka...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
42.tekst paraliteracki: Ingarden Roman: Niektóre kierunki teorii poznania. Kwartalnik Filozoficzny 1996 t. 24 z. 3 s. 135-147 (z komentarzem: Ryszard Jadczak: Pierwszy wykład Romana Ingardena na Un...) szczegóły 
43.tekst paraliteracki: Ingarden Roman: Ontyczne podstawy odpowiedzialności. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 4 s. 87-95 (referat wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Filozoficznym w Wiedni...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Baranowska Maria Małgorzata: Obraz człowieka według Schelera i Ingardena. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 4 s. 47-56  szczegóły 
45.artykuł: Błaszczyk Piotr: Ingarden o czasie. Cz. I-II. Kwartalnik Filozoficzny 1996 t. 24 z. 3 s. 33-61; t. 24 z. 4 s. 125-151  szczegóły 
46.artykuł: Bolak Edward: Wokół Ingardenowskiej ontologii zmiany. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 1 s. 79-96  szczegóły 
47.artykuł: Ingarden Roman Stanisław: Wstęp do "Archiwaliów" ojca. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 2 s. 171-182 (wspomnienie...) szczegóły 
48.artykuł: Jadczak Ryszard: Koleje starań o profesurę dla Romana Ingardena. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 2 s. 229-242  szczegóły 
49.artykuł: Kilka faktów o Romanie Ingardenie w świetle korespondencji Kazimierza Twardowskiego. Kwartalnik Filozoficzny 1993 t. 21 z. 1 s. 13-22  szczegóły 
50.artykuł: Półtawski Andrzej: Problematyka doświadczenia "zewnętrznego" w filozofii R. Ingardena. Kwartalnik Filozoficzny 1996 t. 24 z. 3 s. 7-31; t. 24 z. 4 s. 97-123  szczegóły 
51.artykuł: Smolak Maciej: Problem tożsamości człowieka na gruncie filozofii Romana Ingardena. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 4 s. 93-119  szczegóły 
52.artykuł: Smolak Maciej: W sprawie wolności w filozofii Romana Ingardena. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 4 s. 67-86  szczegóły 
53.artykuł: Wojtysiak Jacek: O ingardenowskiej i tomistycznej koncepcji bytu. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 1 s. 145-174  szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błaszczyk Piotr: Odrzucenie "tertium non datur". Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 1 s. 17-37 (nt. "zasady wyłączonego środka" z odniesieniami literackimi...) szczegóły 
artykuł: Rosiak Marek: W sprawie (do)wolności w ontologii (W świetle niektórych poglądów). Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 4 s. 79-91  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jakub z Paradyża *
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Mieczysław: Filozoficzno-teologiczna refleksja Jakuba z Paradyża na tle krakowskiego praktycyzmu pierwszej połowy XV wieku. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 4 s. 256-259  szczegóły 
  Jan z Kluczborka *
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Mieczysław: Agnostycyzm w badaniach nad poglądami Jana z Kluczborka. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 3 s. 221-224  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kielanowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
57.artykuł: Szabała Henryk: Niepokoje egzystencjalne Tadeusza Kielanowskiego. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 3 s.173-189  szczegóły 
  Kołakowski Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Borowicz Anna: Józef Tischner i Leszek Kołakowski o "ja" aksjologicznym i "ja" duchowym. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 1 s. 65-83  szczegóły 
59.artykuł: Borowicz Anna: Radykalny racjonalizm Leszka Kołakowskiego jako stanowisko światopoglądowe i postulat metodologiczny. Kwartalnik Filozoficzny 1992 t. 20 z. 4 s. 53-63  szczegóły 
  Koneczny Feliks
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frątczak Anna: Cywilizacja łacińska na nowo odczytana. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 2 s. 187-190  szczegóły 
  Kopernik Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Markowski Mieczysław: Mikołaj Kopernik jako filozof. Kwartalnik Filozoficzny 1994 t. 22 z. 1/2 s. 31-44  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Michalski Konstanty
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobrowolski Józef A.: Poglądy filozoficzne ks. prof. Konstantego Michalskiego. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 193-195  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozielski Marian: Norwid o muzyce. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 1 s. 197-201  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Stróżewski Władysław
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymańska Beata: Człowiek i wartość. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 1 s. 147-149  szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chmielowski Franciszek: Czas piękna. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 1 s. 149-152  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Młynarski Kajetan: Krytyka metafizyki apofatycznej. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 4 s. 168-177 (artykuł komentujący referat Władysława Stróżewskiego "Czym jest istnie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tischner Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Borowicz Anna: Józef Tischner i Leszek Kołakowski o "ja" aksjologicznym i "ja" duchowym. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 1 s. 65-83  szczegóły 
  Twardowski Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
68.artykuł: Kleszcz Ryszard: Filozofia, nauka, światopogląd. "Casus" Twardowskiego. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 4 s. 73-92  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Kościuszko Krzysztof: Witkacy i Eddington - dwie koncepcje metafizyki. Kwartalnik Filozoficzny 1996 t. 24 z. 4 s. 69-84  szczegóły 
70.artykuł: Kościuszko Krzysztof: Witkacy inaczej odczytany. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 173-186 (nt. poglądów filozoficznych Stanisława Ignacego Witkiewicza w oparciu ...) szczegóły 
  Wysz Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Kałuża Zenon: Czy Wysz był "filozofem o znaczeniu europejskim"? Uwagi o hipotezie nie znanych pism filozoficznych Piotra Wysza rzekomo odkrytych przez prof. Mieczysława Markowskiego. Kwartalnik Filozoficzny 1994 t. 22 z. 3 s. 133-163  szczegóły 
nawiązanie: Markowski Mieczysław: W sprawie Piora Wysza - w odpowiedzi doktorowi Zenonowi Kałuży. Kwartalnik Filozoficzny 1995 t. 23 z. 2 s. 181-239  szczegóły 
72.artykuł: Markowski Mieczysław: Piotr z Radolina zwany Wyszem - wielkopolski filozof o znaczeniu europejskim. Kwartalnik Filozoficzny 1993 t. 21 z. 1 s. 113-139  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
73.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Gwiazdecka Joanna: Filozofia jako dyskurs i sposób życia. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 4 s. 155-163  szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Mieczysław: Historia filozofii starożytnej. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 185-187 (dot. także pozostałych tomów...) szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Mieczysław: Historia filozofii starożytnej. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 185-187 (dot. także pozostałych tomów...) szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Mieczysław: Historia filozofii starożytnej. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 185-187 (dot. także pozostałych tomów...) szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Mieczysław: Historia filozofii starożytnej. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 185-187 (dot. także pozostałych tomów...) szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baranowska Maria Małgorzata: Człowiek - Nauka - Wiara. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 1 s. 179-184 (spraw...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Markowski Mieczysław: Filozofia starożytna i średniowieczna na uniwersytecie w Bochum. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 4 s. 181-183 (rec. ks.: Bochumer philosophisches Jahrbuch fuer Antike und Mittelalte...) szczegóły 
80.artykuł: Markowski Mieczysław: Starożytność i średniowiecze w Bochumskim Roczniku Filozoficznym. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 4 s. 232-235 ([rec. tomu:] Bochumer philosophisches Jahrbuch fuer Antike und Mittela...) szczegóły 
81.artykuł: Sochoń Jan: Wyobraźnia w filozofii (zagrożenia i nadzieje). Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 4 s. 27-44 (m.in. poglądy Platona, Arystotelesa, Kartezjusza i Pascala nt. wyobraź...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosiewicz Jerzy: Eliade wobec przedustawnego uniwersum religii. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 277-283  szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jankowicz Stanisława: Dzieje komunistycznej utopii. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 257-268  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Zarys ontologii śmierci (Próba filozoficznego opisu istoty śmierci). Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 1 s. 129-158 (w refleksji filozoficznej, teologicznej i literackiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Kuś Aleksander: Znaczenie poezji i poety w filozoficznej myśli islamu. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 91-113 (nt. związków filozofii i literatury w myśli islamu w kontekście pojęci...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Wittgenstein Ludwig
86.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Dąbrowski Andrzej: O Wittgensteinie, religii, umyśle i ciele. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 2 s. 144-148  szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymura Jerzy: Konieczność i przypadek, czyli o tym, ilu było Wittgensteinów. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 4 s. 136-144  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Głód Barbara: Problem istnienia i poznawalności faktów semantycznych w świetle sceptycznej argumentacji Kripkego. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 2 s. 85-106 (nt. dyskusji toczących się na temat książki: Saul Kripke: Wittgenstein...) szczegóły 
89.artykuł: Mach Maria: Wittgenstein i Kierkegaard. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 2 s. 266-274 ([rec. ks.:] Charles L. Creegan: Wittgenstein and Kierkegaard. Religion...) szczegóły 
90.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Ludwiga Wittgensteina ateizm rezygnacji. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 2 s. 163-167 ([rec. ks.:] Brian R. Clack: An Introduction to Wittgenstein`s Philosop...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Anzelm z Canterbury święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Kijewska Agnieszka: Święty Anzelm dzisiaj odczytany. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 2 s. 248-253 ([rec. ks. zb.:] Anselm Aosta, Bec and Cantenbury. Papers in Commemorat...) szczegóły 
  Cudworth Ralph
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacka Maria: Pierwsza polska monografia o platonizmie z Cambridge. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 2 s. 184-187  szczegóły 
  Eriugena John Scotus
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Mieczysław: Eriugenowa i Teodorykowa interpretacja "Heksameronu" na tle odrodzenia karolińskiego i chartryjskiego. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 4 s. 227-232  szczegóły 
  Mill John Stuart
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Uliński Maciej: O profeminizmie Johna Stuarta Milla. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 3 s. 150-155  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Cristannus de Prachaticz *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Markowski Mieczysław: Chrystian z Prachatycz praski filozof, lekarz i astronom. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 4 s. 176-179 (rec. ks.: Alena Hadravova, Petr Hadrava: Kristan z Prachatic. Stavba a...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Mach Maria: Wittgenstein i Kierkegaard. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 2 s. 266-274 (rec. ks.: Charles L. Creegan: Wittgenstein and Kierkegaard. Religion, ...) szczegóły 
97.artykuł: Prokopski Jacek A.: Kierkegaard - Hegel. Egzystencja kontra system. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 1 s. 63-79 (porównanie założeń autorów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Mieczysław: Koncepcja natury w szkole w Chartres w XII wieku. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 268-272  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Markowski Mieczysław: Odkrycie natury w szkole w Chartres XII wieku. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 1 s. 209-214 ([rec. ks.:] Andreas Speer: Die entdeckte Natur. Untersuchungen zu Begr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Piecuch Czesława: Ucieczka od świata (Z myśli egzystencjalnej dwudziestego wieku). Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 3 s. 153-171 (m.in. w refleksji filozoficznej Alberta Camus, Gabriela Marcela i Jean...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Alain de Lille *
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
101.tekst paraliteracki: Alan z Lille : Kazanie o wzgardzeniu światem. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 4 s. 148-154  szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karas Marcin: "Sermo de contemptu mundi" Alana z Lille. Problematyka tekstu i przekład na język polski. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 4 s. 143-154  szczegóły 
  Bergson Henri
103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejczyk Sebastian Tomasz: Prolegomena do filozofii Bergsona. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 272-277  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Kulczycki Jerzy: Bergson o paralelizmie psychofizycznym. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 1 s. 21-43 (rozważania m.in. na podstawie prac autora...) szczegóły 
  Descartes Rene
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacka Maria: Descartes w kontekście myślenia i emocji. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 3 s. 225-227  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Galewicz Włodzimierz: Status reguły oczywistości w Kartezjańskiej etyce sądów. Kwartalnik Filozoficzny 1992 t. 20 z. 3 s. 21-39  szczegóły 
  Levinas Emmanuel
    proza (alfabet tytułów)
107.proza: Levinas Emmanuel: Etyka jako filozofia pierwsza. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 147-159 (tekst wykładu; Louvain, IX 1982...) szczegóły 
  Pascal Blaise
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wszołek Stanisław: Trzy funkcje zakładu w "Myślach" Pascala. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 3 s. 83-  szczegóły 
  Rousseau Jean-Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
109.artykuł: Cziczerin Borys N.: Nauka o wszechwładzy ludu. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 241-255 (m.in. dot. "Umowy społecznej" Jeana-Jacquesa Rousseau...) szczegóły 
110.artykuł: Uliński Maciej: Kobieta i mężczyzna w filozoficznej refleksji Jana Jakuba Rousseau. Kwartalnik Filozoficzny 1992 t. 20 z. 3 s. 41-72  szczegóły 
  Sartre Jean-Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
111.artykuł: Mróz Piotr: Piękno - wartość - projekt. Szkic o konsekwencjach Sartre'owskiej ontologii radykalnej. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 3 s. 123-135  szczegóły 
  Thierry de Chartres *
112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Mieczysław: Eriugenowa i Teodorykowa interpretacja "Heksameronu" na tle odrodzenia karolińskiego i chartryjskiego. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 4 s. 227-232  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Manikowski Maciej: Filozoficzne myślenie o mistyce. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 3 s. 137-142  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
114.artykuł: Gajda-Krynicka Janina: Teorie znaku i komunikacji w filozofii starożytnej (Od Homera do Platona). Kwartalnik Filozoficzny 1996 t. 24 z. 1 s. 87-123  szczegóły 
115.artykuł: Kuś Aleksander: Znaczenie poezji i poety w filozoficznej myśli islamu. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 91-113 (nt. związków filozofii i literatury w myśli islamu w kontekście pojęci...) szczegóły 
116.artykuł: Wojtysiak Jacek: Starożytne początki problematyki istnienia. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 5-27 (m.in. na przykładzie: Parmenidesa z Elei "O naturze", Gorgiasza z Leon...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: Gajda-Krynicka Janina: Metafizyka śmierci w filozofii starożytnej. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 5-46 (temat śmierci w filozofii i literaturze; dot. szerzej autorów: Empedok...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Albinos ze Smyrny *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Gnoseologia i dialektyka platońska w wersji Albinusa ze Smyrny cz. 1. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 95-117  szczegóły 
119.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Gnoseologia i dialektyka platońska w wersji Albinusa ze Smyrny cz. 2. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 2 s. 137-161  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawłowski Kazimierz: Problematyka metafilozoficzna w "Didaskalikos" Albinusa ze Smyrny. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 2 s. 5-38  szczegóły 
artykuł: Pawłowski Kazimierz: Teoria idei jako myśli Boga według Albinusa ze Smyrny. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 4 s. 35-47  szczegóły 
  Aristoteles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Jusiak Janusz: Arystotelesowska koncepcja metafizyki. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 4 s. 75-108  szczegóły 
122.artykuł: Kijewska Agnieszka: Dzieje ksiąg Arystotelesa. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 1 s. 202-209 (omówienie artykułu: Jonathan Barnes: Roman Aristotle, druk. w tomie st...) szczegóły 
123.artykuł: Kołodziejczyk Sebastian: Arystoteles wciąż aktualny. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 2 s. ([rec. ks.:] Aristotle: Metaphysics, Oxford 1994...) szczegóły 
124.artykuł: Wilejczyk Magdalena: Korektura nas samych. Pojęcie prawości w pismach Arystotelesa. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 4 s. 43-57  szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Galewicz Włodzimierz: Arystoteles o nieopanowaniu i nieodpartości. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 3 s. 27-38  szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cyciura Piotr: O intelektualizmie filozofii klasycznej. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 77-93  szczegóły 
  Grzegorz z Nyssy święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
127.artykuł: Manikowski Maciej: Grzegorz z Nyssy: filozof, teolog, mistyk. Kłopoty historyka filozofii. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 133-156  szczegóły 
  Herakleitos z Efezu *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: Bratuś Wojciech, Koj Leon, Łupkowski Paweł: Początki problemu zmiany : Hreraklit. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 4 s. 5-34 (charakterystyka poglądów Heraklita...) szczegóły 
129.artykuł: Kahn Charles H.: The art and thougt of Heraklitus. An edition of fragments with translation and commentary [fragm.:] O lekturze Heraklita. Kwartalnik Filozoficzny 1996 t. 24 z. 2 s. 205-216 (z koment.: Artur Przybysławski: Charles H. Kahn i starożytni, s. 201-2...) szczegóły 
  Platon *
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejczyk Sebastian T.: Platon na nowo odczytany. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 4 s. 169-174  szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolicka Elżbieta: Czytając - ze Stróżewskim - Platona. Kwartalnik Filozoficzny 1993 t. 21 z. 4 s. 157-170  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
132.artykuł: Bardel Michał: O wątku platońskim w filozofii miłości Franza Rosenzweiga. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 157-169  szczegóły 
133.artykuł: Galewicz Włodzimierz: Loentios i trupy. O Platońskiej etyce godności. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 47-69  szczegóły 
134.artykuł: Galewicz Włodzimierz: Platon o przyjemnościach życia tchórzliwego. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 1 s. 83-98  szczegóły 
135.artykuł: Kijewska Agnieszka: Mówiąc o niewypowiedzianym. Kwartalnik Filozoficzny 1996 t. 24 z. 1 s. 174-177 (rec. ks.: Deirdre Carabine: The Unknow God. Negative Theology in the P...) szczegóły 
136.artykuł: Kraemer Hans: Nowy wizerunek Platona. Kwartalnik Filozoficzny 1996 t. 24 z. 1 s. 145-165  szczegóły 
137.artykuł: Mordarski Ryszard: Aktualność medioplatońskich interpretacji etyki Platona. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 2 s. 179-184 ([rec. ks.:] Julia Annas: Platonic Ethics, Old and New, Ithaca 1999...) szczegóły 
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Galewicz Włodzimierz: O źle używanych dobrach: aksjologiczna antynomia w "Eutydemie" Platona. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 1 s. 115-127  szczegóły 
139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Legutko Ryszard: Amneza w Platońskim "Fedonie": próba interpretacji. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 4 s. 29-53  szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Markowski Mieczysław: Komentarz Awerroesa do "Państwa" Platona. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 1 s. 266-267 ([rec. ks.:] Kommentar des Averroes zu Platons "Politeia", Zuerich 1996...) szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Galewicz Włodzimierz: O dwóch podstawach intelektualizmu Sokratesa ("Protagoras" 351B-357E). Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 29-48  szczegóły 
  Plotinos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
142.artykuł: Przybysławski Artur: Plotyn - filozofia jako wehikuł. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 4 s. 109-117  szczegóły 
143.artykuł: Sajdek Wiesława: Wizja według Plotyna. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 4 s. 119-126  szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sajdek Wiesława: Czy wszystkie dusze są jedną?. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 119-131  szczegóły 
  Pseudo-Dionysios Areopagita *
145.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gałkowski Stanisław: Mystica parennis. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 3 s. 145-148  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
146.artykuł: Bończa-Tomaszewski Nikodem: Problem zła w pismach tzw. Pseudo-Dionizego Areopagity. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 4 s. 127-143  szczegóły 
147.artykuł: Manikowski Maciej: Pseudo-Dionizy Areopagita: myślenie symboliczne. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 3 s. 39-53  szczegóły 
  Theodoretos *
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karas Marcin: Apologetyka Teodoreta z Cyru wobec filozofii Platona. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 3 s. 33-60  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Marsilius von Inghen *
149.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Mieczysław: Heidelberska suma teologii. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 3 s. 152-157 (rec. oryg....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
150.artykuł: Kosiewicz Jerzy: Wczesne chrześcijaństwo wobec ciała ludzkiego. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 3 s. 103-133 (nt. dualizmu ciała i duszy w myśli filozofów; dot. m.in. autorów: Augu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Boethius Anicius Manlius Torquatus Severinus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
151.artykuł: Satorowicz Jan: Boecjusz w Atenach. Zamrożony błąd historyczny. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 3 s. 55-65 (nt. pisarstwa, recepcji i epizodu biograficznego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
152.artykuł: Guczalska Katarzyna: Niespełnialność wielkich projektów. Hegel, Husserl, Heidegger i metafizyka. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 4 s. 105-120 (dot. metafizyki w ujęciu autorów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Brentano Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
153.artykuł: Chrudzimski Arkadiusz: Koncepcja przedmiotu immanentnego Brentana. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 2 s. 5-31  szczegóły 
154.artykuł: Maciejczak Marek: Franza Brentano koncepcja intencjonalności. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 2 s. 33-65  szczegóły 
  Eckhart Meister *
155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Mieczysław: Czy zinterpretowana panteistycznie mistyka spekulatywna Jana Eckharta z Hochheim może stać się zwiastunem pomarksowskiego i pofreudowskiego humanizmu?. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 4 s. 164-175  szczegóły 
nawiązanie: Piórczyński Józef: Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 3 s. 228-235  szczegóły 
  Gadamer Hans-Georg
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
156.artykuł: Chmielowski Franciszek: Hans-Georg Gadamer (11.02.1900-13.03.2002). Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 2 s. 129-131  szczegóły 
  Goethe Johann Wolfgang von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
157.artykuł: Dehnel Piotr: Między empirią a spekulacją (O niektórych przyrodniczych teoriach J.W. Goethego i ich stosunku do filozofii przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii przyrody F.W.J. Schellinga). Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 3 s. 101-128  szczegóły 
  Hegel Georg Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
158.artykuł: Chudy Wojciech: Destrukcyjny antagonizm czy konflikt intensyfikujący istnienie? (O międzyludzkich i społecznych implikacjach Heglowskiej relacji: pan-sługa). Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 1 s. 45-62  szczegóły 
159.artykuł: Prokopski Jacek A.: Kierkegaard - Hegel. Egzystencja kontra system. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 1 s. 63-79 (porównanie założeń autorów...) szczegóły 
160.artykuł: Szymura Jerzy: Hegel, boska logika i rewolucja. Kwartalnik Filozoficzny 1993 t. 21 z. 1 s. 67-98  szczegóły 
  Heidegger Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Woźniak Cezary: Martina Heideggera dialog ze wschodem. Kwartalnik Filozoficzny 1994 t. 22 z. 1/2 s.93-120 (nt. zainteresowań Heideggera myślą Dalekiego Wschodu...) szczegóły 
  Husserl Edmund
    proza (alfabet tytułów)
162.proza: Husserl Edmund: Samoobecność (Selbstgebung) w spostrzeżeniu. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 1 s. 118-139 (z notą od tłumaczki, s. 117-118...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
163.artykuł: Chrudzimski Arkadiusz: Husserlowski idealizm transcendentalny. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 1 s. 35-66  szczegóły 
164.artykuł: Drwięga Marek: Husserl o cielesności. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 3 s. 5-35  szczegóły 
165.artykuł: Rosiak Marek: Husserlowska koncepcja ontologii formalnej, logiki formalnej i ich wzajemnych relacji. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 1 s. 67-78  szczegóły 
166.artykuł: Sokołowski Robert: Miejsce konstytucji w fenomenologii Husserla. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 4 s. 139-167  szczegóły 
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Półtawski Andrzej: Teoria poznania "Badań logicznych" Husserla a zagadnienie intencjonalności. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 1 s. 5-15  szczegóły 
  Jaspers Karl
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
168.artykuł: Michalski Karol: Sytuacje graniczne (Grenzsituationen) jako źródło filozofii w filozofii egzystencji Karla Jaspersa. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 1 s. 159-166  szczegóły 
  Kant Immanuel
    wiersze (alfabet tytułów)
169.wiersz: Kant Immanuel: Epicedi [z tego cyklu:] Christianowi Renatusowi Braunowi = Auf Christian Renatus Braun. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 3 s. 121 (tekst równoległy w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
170.wiersz: Kant Immanuel: Epicedi [z tego cyklu:] Auf Christoph Langhansen. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 3 s. 118 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
171.wiersz: Kant Immanuel: Epicedi [z tego cyklu:] Auf Coelestin Kowalewski. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 3 s. 118-119 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
172.wiersz: Kant Immanuel: Epicedi [z tego cyklu:] Auf Iohann Ludwig L'Estocq. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 3 s. 118 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
173.wiersz: Kant Immanuel: Epicedi [z tego cyklu:] Carlowi Andreasowi Christianowi = Auf Carl Andreas Christiani. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 3 s. 119 (tekst równoległy w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
174.wiersz: Kant Immanuel: Epicedi [z tego cyklu:] Theodorowi Christophowi Lilienthalowi = Auf Theodor Christoph Lilienthal. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 3 s. 120-121 (tekst równoległy w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szyroka Izabela: Kant. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 3 s. 227-230  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
176.artykuł: Dehnel Piotr: Kosmogonia Immanuela Kanta. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 71-100  szczegóły 
177.artykuł: Jaworski Wit: "Poezja krzepi umysł"..." (Immanuela Kanta myślenie o znaczeniu wyobraźni i poezji). Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 3 s. 101-117 (z Aneksem, zawierającym wiersze Immanuela Kanta, s. 118-121...) szczegóły 
178.artykuł: Okopień Krzysztof: "Niebo gwiaździste nade mną i świat ciemności we mnie" czyli nieszczerość jako fundamentalne pojęcie myślenia kantowskiego. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 2 s. 113-136  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
179.artykuł: Cieślik Jan: Nietzsche, indywidualizm i zasada powrotu tego, co nowe w filozofii kultury G. Deleuze`a. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 3 s. 37-64  szczegóły 
180.artykuł: Kusak Leszek: Zarys Nietzscheańskiej teorii "nadczłowieka". Kwartalnik Filozoficzny 1995 t. 23 z. 1 s. 63-77  szczegóły 
181.artykuł: Michalski Krzysztof: Historyczność historii i głupota pojęć. O nihilizmie Nietzschego. Kwartalnik Filozoficzny 1995 t. 23 z. 1 s. 45-61  szczegóły 
  Schelling Friedrich Wilhelm von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
182.artykuł: Dehnel Piotr: Między empirią a spekulacją (O niektórych przyrodniczych teoriach J.W. Goethego i ich stosunku do filozofii przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii przyrody F.W.J. Schellinga). Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 3 s. 101-128  szczegóły 
  Theodoricus Teutonicus de Vriberch *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
183.artykuł: Markowski Mieczysław: Nowe perspektywy filozofii, teologii i wiedzy przyrodniczej Teodoryka z Freiberga. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 1 s. 161-164 (rec. ks.: Dietrich von Freiberg. Neue Perspektiven seiner Philosophie,...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
184.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Augustyn Leszek: O odmianach czasu i stałości pewnych problemów. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 1 s. 205-208  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
185.artykuł: Stark Katarzyna: Problem eschatologii w twórczości Sergiusza Bułgakowa, Mikołaja Bierdiajewa i Paula Evdokimova. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 1 s. 99-127  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Lombardus Petrus
186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Markowski Mieczysław: Paryska szkoła franciszkańska w latach 1268-1270. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 4 s. 179-181 (rec. ks.: Guillelmus de la Mare: Quastiones in tertium et quartum libr...) szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
187.tekst paraliteracki: Tomasz z Akwinu święty : Summa contra gentiles. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 1 s. 239-257  szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Włodek Zofia: Nad książką Stefana Swieżawskiego "Święty Tomasz na nowo odczytany". Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 1 s. 104-106  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
189.artykuł: Cyciura Piotr: Poznanie niewyraźne (cognitio confusa) w tekstach św. Tomasza z Akwinu. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 3 s. 61-82  szczegóły 
190.artykuł: Wojtasik Jacek: O ingardenowskiej i tomistycznej koncepcji bytu. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 1 s. 145-174  szczegóły 
191.artykuł: Zuziak Władysław: Człowiek i państwo - o myśli społecznej św. Tomasza z Akwinu. Kwartalnik Filozoficzny 1995 t. 23 z. 2 s. 155-179  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Buber Martin
192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kolarzowa Romana: Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 29 z. 2 s. 201-207  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Utwory anonimowe (Indii)
    wiersze (alfabet tytułów)
193.wiersz: Nie było fałszu ani prawdy.... Kwartalnik Filozoficzny 1995 t. 23 z. 3/4 s. 127  szczegóły 
194.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kudelska Marta: Koncepcja trzech narodzin w upaniszadzie Aitareja. Kwartalnik Filozoficzny 1993 t. 21 z. 2 s. 5-18 (z tekstem "Aitarei"...) szczegóły 
195.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kudelska Marta: Kosmologia Upaniszad. Kwartalnik Filozoficzny 1995 t. 23 z. 3/4 s. 129-145  szczegóły 
196.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jurewicz Joanna: Rygwedyjski hymn o początku świata (10.129). Kwartalnik Filozoficzny 1995 t. 23 z. 3/4 s. 109-126  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
197.artykuł: Zalewski Andrzej: Film, widz, emocje w perspektywie estetycznej. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 2 s. 113-146 (problematyka sfery emocji widza...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
198.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Loska Krzysztof: Klasyczna teoria filmu - między kreacją i reprodukcją. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 3 s. 147-152  szczegóły