Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Roczniki Biblioteczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Komza Małgorzata: Książka z teatrem związana. Roczniki Biblioteczne 2003 r. 47 s. 89-120 (dot. podobieństw między obcowaniem z książką i uczestnictwem w spektak...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 217-218  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Cieński Andrzej: Badania nad autobiografiami i pamiętnikami po 1980 roku. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 73-81  szczegóły 
4.artykuł: Cieński Andrzej: Strukturalistyczna tendencja w nauce o autobiografiach i pamiętnikach. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 53-84  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Cieński Andrzej: Badania nad autobiografiami i pamiętnikami po 1980 roku. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 73-81  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolff Katarzyna: Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 319-327  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojciechowski Jacek: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 180-183  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Bednarska-Ruszajowa Krystyna: Z metodologicznych problemów badań nad czytelnictwem okresu Oświecenia. Roczniki Biblioteczne 1989 r. 32 (1988) z. 1 s. 99-116  szczegóły 
9.artykuł: Czerwińska Małgorzata: Biblioterapia - między dyscypliną naukową a metodą rewalidacji. Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 105-120  szczegóły 
10.artykuł: Komza Małgorzata: Badania nad historią czytelnictwa w Bibliotece Narodowej. Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 174-180  szczegóły 
11.artykuł: Konopka Maria: Czytelnictwo rzemieślników lwowskich na przykładzie wypożyczeń w Bibliotece Stowarzyszenia "Gwiazda". Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 99-114  szczegóły 
12.artykuł: Wróblewski Jan: Rola książki w obozach jenieckich w czasie drugiej wojny światowej. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 233-266  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybulski Radosław: Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 277-279 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ladorucki Jacek: Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 301-303 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 216-219  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pirożyński Jan: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 142-145  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomaszewski Andrzej: Spostrzeżenia i refleksje typografa po lekturze książki Marii Judy "Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 289-298  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szrenica Marek: Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 274-278  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Mężyński Andrzej: Wielkoziemiańskie biblioteki publiczne w Polsce w latach 1772-1918. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 211-242 (nt. gromadzenia zbiorów...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrozowicz Wojciech: Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 220-221  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maleczyńska Kazimiera: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 356-357  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 303-305  szczegóły 
artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 303-305  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szrenica Marek: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 145-148  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Różycki Edward: Książka w środowisku Ormian lwowskich w XVI-XVII wieku. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 217-245  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Prospekty wydawnicze z czasów saskich (1697-1763). Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 79-99  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Herden Elżbieta: "Gelehrtes Sibirien", czyli o drukowanych XVIII-wiecznych biobibliografiach śląskich. Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 43-72  szczegóły 
27.artykuł: Imańska Iwona: Rola książki w okresie wczesnego Oświecenia na przykładzie Prus Królewskich. Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 97-109  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Imańska Iwona: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 188-191  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Cieński Andrzej: Początki bibliografii światowej na temat pamiętników i autobiografii. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 243-270  szczegóły 
30.artykuł: Sawoniak Henryk: O zawodzie bibliografa kilka refleksji. Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 1/2 s. 483-491  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żgutowicz Józef: Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 2 s. 344-345  szczegóły 
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bator Andrzej: Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 252-255  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stefaniak Barbara: Roczniki Biblioteczne 2003 r. 47 s. 257-266  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sitarska Anna: Roczniki Biblioteczne 2003 r. 47 s. 276-285 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Bątkiewicz Teresa: "Bibliografia Śląska" (1960-2000). Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 255-274  szczegóły 
36.artykuł: Migoń Krzysztof: Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 275-277 ([rec. ks.:] Klaus Schreiber: Biographische Informationsmittel. Typolog...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maleczyńska Kazimiera: Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 124-126  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewska Jadwiga Teresa: Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 171-174  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 219-221  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ergetowski Ryszard: Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 342-345  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Odrowąż-Pieniążek Teresa: Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 183-185  szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieczkowska Halina: Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 255-262 (recenzja dotyczy wydania tomów 1-3 wydanych w latach 1992-1995...) szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 215-216  szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Friedrich Karin: Roczniki Biblioteczne 2000 nr 4 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Konrad: Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 302-305  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Słodkowska Elżbieta: Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 305-311  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maleczyńska Kazimiera: Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Słodkowska Elżbieta: Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 305-311  szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Słodkowska Elżbieta: Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 305-311  szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: K.M.: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 301  szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 1 s. 394  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrozowicz Wojciech: Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 219  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maleczyńska Kazimiera: Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 194-198  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maleczyńska Kazimiera: Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 167-169  szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Imańska Iwona: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 188-191  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Andrejew Adolf: Einsiedlowie i ich księgozbiór. Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 23-40 (nt. zbiorów Biblioteki Zamkowej w Rybarzowicach...) szczegóły 
55.artykuł: Andrejew Adolf: Kaspar Schwenckfeldt i jego księgozbiór. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 115-138 (m.in. polonika...) szczegóły 
56.artykuł: Cubrzyńska-Leonarczyk Maria: Kanonik warszawski Jan Chociszewski (1572-1617) i jego księgozbiór. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 177-195  szczegóły 
57.artykuł: Dusińska Halina: Księgozbiór Stanisława Konopki. Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 107-129 (m.in. prace, tłumaczenia, publikacje nielekarskie lekarzy polskich i o...) szczegóły 
58.artykuł: Ergetowski Ryszard: Rokokowa Biblioteka w St. Peter w Schwarzwaldzie. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 63-85 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
59.artykuł: Fercz Julian: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 150-155 ([rec. ks.:] Alfred Rueffler: Die Stadtbibliothek Breslau im Spiegel de...) szczegóły 
60.artykuł: Głowacka-Helak Małgorzata: Rewindykacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz zabezpieczenie zbiorów porzuconych i opuszczonych w latach 1945-1946 na terenie Wielkopolski i Ziem Odzyskanych. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 271-290  szczegóły 
61.artykuł: Jażdżewski Konstanty Kl.: Stare druki ze śląskich klasztorów cysterskich w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Roczniki Biblioteczne 1989 r. 32 (1988) z. 1 s. 129-137  szczegóły 
62.artykuł: Kamińska Barbara: Z dziejów krakowskiego księgozbioru Piotra Moszyńskiego. Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 1 s. 155-172  szczegóły 
63.artykuł: Kumor Bożena: Księgozbiór dawnego Archiwum Miejskiego we Wrocławiu (Stadtarchiv Breslau). Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 115-123 (m.in. publikacje autorów polskich...) szczegóły 
64.artykuł: Kumor Bożena: Starodruki o tematyce śląskiej w bibliotece Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Roczniki Biblioteczne 2003 r. 47 s. 169-200 (dot. m.in. starodruków z XVII i XVIII w. o tematyce literackiej; zawie...) szczegóły 
65.artykuł: Maleczyńska Kazimiera: Szczątki księgozbioru biskupa wrocławskiego Andrzeja Jerina i kanonika wrocławskiego Bartłomieja Jerina z XVI w. zachowane w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 187-191  szczegóły 
66.artykuł: Mandziuk Józef: Książka patrystyczna w księgozbiorach śląskiego duchowieństwa diecezjalnego w XVII w.. Roczniki Biblioteczne 1989 r. 32 z. 1 (1988) s. 163-182  szczegóły 
67.artykuł: Marszalska Jolanta M.: Biblioteka opactwa Benedyktynów w Tyńcu w świetle jej inwentarzy. Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 29-42  szczegóły 
68.artykuł: Marszalska Jolanta M.: Szkic do dziejów bibliotek rodowych książąt Lubartowiczów-Sanguszków: biblioteka podhorecka, sławucka i gumniska. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 33-54 (m.in. nt. zbiorów literatury pięknej...) szczegóły 
69.artykuł: Matczak Małgorzata: Bohemica w zbiorach sekcji rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 139-142  szczegóły 
70.artykuł: Mężyński Andrzej: Wielkoziemiańskie biblioteki publiczne w Polsce w latach 1772-1918. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 211-242 (nt. gromadzenia zbiorów...) szczegóły 
71.artykuł: Mrozowicz Wojciech: O katalogach biblioteki franciszkanów zgorzeleckich w średniowieczu. Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 167-197  szczegóły 
72.artykuł: Pawlik Krzysztof: Biblioteki w Nysie w latach 1810-1939. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 195-228 (m.in. dot. zbiorów...) szczegóły 
73.artykuł: Pawłowiczowa Maria: Księgozbiory prywatne na Śląsku Cieszyńskim w latach 1740-1920. Roczniki Biblioteczne 1989 r. 32 (1988) z. 1 s. 207-224  szczegóły 
74.artykuł: Pirożyński Jan: Biblioteka księcia Augusta w Wolfenbuettel. Przeszłość - teraźniejszość - perspektywy. Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 3-22  szczegóły 
75.artykuł: Pirożyński Jan: Dwa rzadkie polonika cyrylickie ze zbiorów Biblioteki Księcia Augusta w Wolfenbuettel. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 57-62  szczegóły 
76.artykuł: Pirożyński Jan: Kilka nieznanych lub mało znanych batorianów ze zbiorów Centralnej Biblioteki w Zurychu. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 83-103 (dot. zbioru, który zgromadził Jan Jakub Wick...) szczegóły 
77.artykuł: Pirożyński Jan: Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 183-185 ([rec. ks.:] Martin Germann: Die reformierte Stiftsbibliothek am Grossm...) szczegóły 
78.artykuł: Różycki Edward: Inwentarz książek kuśnierza Wojciecha Charajowicza ze Lwowa z początku XVII wieku. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 267-278  szczegóły 
79.artykuł: Różycki Edward: Inwentarz książek lwowianina Ludwika Waleriana Alembeka z 1704 roku. Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 109-138  szczegóły 
80.artykuł: Różycki Edward: Inwentarz księgarni Andrzeja Dobrzyca we Lwowie z 1674 r.. Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 63-81  szczegóły 
81.artykuł: Różycki Edward: Inwentarz księgozbioru mieszczańskiej rodziny ze Lwowa z 1648 r. Przyczynek do historii cen książek. Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 153-166  szczegóły 
82.artykuł: Różycki Edward: Inwentarze rękopiśmienne bibliotek oraz inne materiały dotyczące dziejów polskiej książki na kresach dawnej Rzeczypospolitej. Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 143-149  szczegóły 
83.artykuł: Starnawski Jerzy: O ośmiu polonikach rękopiśmiennych Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 175-185  szczegóły 
84.artykuł: Starnawski Jerzy: Polonica rękopiśmienne madryckiej Biblioteca Nacional. Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 139-147  szczegóły 
85.artykuł: Starnawski Jerzy: Polonica rękopiśmienne w rzymskiej Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana. Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 225-235  szczegóły 
86.artykuł: Starnawski Jerzy: Polonica w wielkim księgozbiorze znakomitego historyka francuskiego z przełomu XVI i XVII w.. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 319-335 (dot. księgozbioru Jacquesa-Auguste'a de Thou...) szczegóły 
87.artykuł: Szocki Józef: Charakterystyka księgozbioru domowego Józefa Przyborowskiego ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów księgoznawczych i literackich. Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 123-135  szczegóły 
88.artykuł: Tondel Janusz: Udostępnianie w Nova Bibliotheca w Królewcu w czasach rządów księcia Albrechta Pruskiego. Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 27-59 (działalność biblioteki, zbiory, katalogi i czytelnictwo...) szczegóły 
89.artykuł: Żmigrodzki Zbigniew: Biblioteka Uniwersytecka w Królewcu (1544-1945) z perspektywy czasu. Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 91-104 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gaca-Dąbrowska Zofia: Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 277-282  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ptaszyk Marian: Drukarskie zamierzenia i dokonania Lindego. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 105-124  szczegóły 
artykuł: Ptaszyk Marian: Rękopis Słownika Lindego. Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 111-122  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: K.M.: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 365 (not....) szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skura Adam: Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 257-259  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczepaniec Józef: Wokół "Courrier de Pologne" (1776-1777) Jana Augusta Posera. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 117-135  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hombek Danuta: Reklama książki na łamach "Gazety Warszawskiej" w latach 1764-1795. Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 1 s. 119-151  szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korczyńska-Derkacz Małgorzata: Informacja o nauce w "Roczniku Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" (1860-1928). Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 165-182  szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czernianin Halina: Ogłoszenia wydawnicze i księgarskie w "Tygodniku Wileńskim" 1815-1822. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 17-31 (ogłoszenia dotyczyły wydawanych dzieł literackich...) szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Aleksiewicz Anna: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 185-186  szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Aleksiewicz Anna: Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 296-298 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Bujak Jan: Galicyjskie dodatki tygodniowe XIX wieku. Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 115-141  szczegóły 
101.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Gazety ulotne związane ze Lwowem w XVII i na początku XVIII wieku. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 101-115  szczegóły 
102.artykuł: Gzella Grażyna: Czasopisma dla chłopów w dobie powstania styczniowego. Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 61-73 (m.in.: Kmiotek (red. Władysław Ludwik Anczyc), Przyjdź Króle...) szczegóły 
103.artykuł: Gzella Grażyna: "Pismo dla ludu" - postulaty i działania w sprawie realizacji tego hasła do połowy XIX w.. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 161-174  szczegóły 
104.artykuł: Gzella Grażyna: "Pismo dla ludu" postulaty i działania w sprawie realizacji tego hasła do połowy XIX wieku. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 161-174  szczegóły 
105.artykuł: Gzella Grażyna: Udział duchowieństwa w tworzeniu "pism dla ludu" w I połowie XIX wieku. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 193-208  szczegóły 
106.artykuł: Korczyńska-Derkacz Małgorzata: Czasopiśmiennictwo naukowe XIX w. - definicje i typologia. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 209-218  szczegóły 
107.artykuł: Kowalska Hanna: Polskie czasopisma nutowe i dodatki nutowe do czasopism w okresie zaborów. Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 143-163  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
108.artykuł: Staniów Bogumiła: O polskiej książce literackiej dla dzieci i młodzieży tłumaczonej na języki obce w XIX wieku. Wybrane problemy. Roczniki Biblioteczne 2003 r. 47 s. 69-88 (m.in. na podstawie twórczości Władysława Bełzy, Klementyny z Tańskich ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblioteka, książka, czytelnictwo (tematy, motywy)
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jabłońska Anna: Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 242-243  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Stolzman Małgorzata: Wiedza o książce w dziełach literackich. Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 1 s. 219-233  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 350-353  szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pękalska Marta: Nowe książki o wielkopolskim ruchu wydawniczym. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 129-133  szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ergetowski Ryszard: Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 178-180  szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 259-261  szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pękalska Marta: Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 347-351  szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 261-263  szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewska Jadwiga Teresa: Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 170-171  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1989 r. 32 (1988) z. 1 s. 384-389  szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pękalska Marta: Nowe książki o wielkopolskim ruchu wydawniczym. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 129-133  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalczyńska Maria: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 353-356  szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 127-129  szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piotrowska-Wójcik Danuta: Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 2 s. 351-358 (spraw....) szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jazdon Artur: Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 279-281 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
124.artykuł: Bad'urova Anezka, Pirożyński Jan: Kraków i Praga jako ośrodki drukarskie w XV-XVI wieku. Próba porównania. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 3-25  szczegóły 
125.artykuł: Biały Lucyna: Z dziejów ruchu wydawniczego w Głogowie od początków XIX w. do 1939 r. Roczniki Biblioteczne 1989 r. 32 (1988) z. 1 s. 261-268  szczegóły 
126.artykuł: Bułhak Henryk, Pirożyński Jan: Ponownie o Szwajpolcie Fiolu oraz o innych pionierach drukarstwa cyrylickiego w XV-XVI w. Uwagi na marginesie nowej pracy E.L. Niemirowskiego. Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 13-28  szczegóły 
127.artykuł: Gondek Elżbieta: Pytania o polską książkę literacką na tle ruchu wydawniczego na Śląsku pruskim w latach 1795-1863. (Wybrane tezy do opisu). Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 49-61  szczegóły 
128.artykuł: Imańska Iwona: Druki z polskim adresem wydawniczym na niemieckich targach książki w czasach saskich. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 3-15 (m.in.: Michał Groell, Jan Fryderyk Hauenstein, Jerzy Marek Knoch, Jan ...) szczegóły 
129.artykuł: Imańska Iwona: Rynek książki w Toruniu w pierwszej połowie XVIII wieku. Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 39-47  szczegóły 
130.artykuł: Kalczyńska Maria: Wydawnictwo prasowe "Nowiny" w Opolu 1911-1939. Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 137-154  szczegóły 
131.artykuł: KM: Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 231 (not. rec. ks.: Ulrich Schmilewski: Verlegt bei Korn in Breslau. Kleine...) szczegóły 
132.artykuł: Konopka Maria: Działalność redakcyjna i wydawnicza Hipolita Stupnickiego. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 163-192  szczegóły 
133.artykuł: Kwiatkowska Magdalena: Autorzy jako wydawcy książki naukowej w Warszawie w latach 1860-1914. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 287-323  szczegóły 
134.artykuł: Lewandowska Krystyna: Nakład własny autora we Lwowie i innych miastach galicyjskich w latach 1895-1898. Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 83-94  szczegóły 
135.artykuł: Majkowska-Aleksiewicz Anna: Dalsze losy oficyn Galicji Wschodniej powstałych przed 1861 r.. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 125-159  szczegóły 
136.artykuł: Majkowska-Aleksiewicz Anna: Dalsze losy oficyn Galicji Wschodniej powstałych przed 1861 r.. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 125-159  szczegóły 
137.artykuł: Mendykowa Aleksandra: Polski podręcznik i książka dla młodzieży w repertuarze wrocławskich oficyn wydawniczych w XIX w.. Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 2 s. 31-65  szczegóły 
138.artykuł: Mendykowa Aleksandra: W kręgu autorów i wydawców polskiej książki we Wrocławiu w XIX w.. Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 1 s. 235-268 (m.in. działalność firm wydawniczych Jana Bogumiła Korna i Zygmunta Sch...) szczegóły 
139.artykuł: Pawlik Krzysztof: Wokół początków drukarstwa w Nysie. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 27-31  szczegóły 
140.artykuł: Pilak Artur: Księgarstwo śląskie w latach 1785-1875 w świetle "Schlesische Provinzialblaetter". Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 133-165  szczegóły 
141.artykuł: Ratajczak Tomasz: Wadowickie drukarstwo w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 135-145 (m.in. działalność drukarni Foltynów...) szczegóły 
142.artykuł: Sowiński Janusz: Działalność edytorska towarzystw bibliofilskich w Polsce do roku 1939. Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 155-193  szczegóły 
143.artykuł: Szymańska Kamila: Introligatorzy i księgarze w Lesznie w XVIII wieku. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 105-119  szczegóły 
144.artykuł: Żbikowska-Migoń Anna: Drukarstwo i ruch wydawniczy w Bolesławcu w okresie oświecenia (1750-1820). Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 63-97  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowakowski Andrzej: Universitas 1989-1997 i co dalej.... Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 125-129  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: K.M.: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 365  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalewska Anna: Działalność wydawnicza Tomasza Rybotyckiego. Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 195-203  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 353-354 (laureaci...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Wykaz prac magisterskich i doktorskich wykonanych w instytutach (katedrach, zakładach) bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w 1988 r.. Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 283-292  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Muzea literackie (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą)
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gałyga Ewa: Polemika wokół Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu i jego biblioteki w latach 1910-1911 (Geneza, przebieg, następstwa). Roczniki Biblioteczne 1988 r. 30 (1986) z. 1/2 s. 71-95  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Anczyc Władysław Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
151.artykuł: Kocójowa Maria: Testament W.L. Anczyca napisany w Krakowie 7 marca 1883 r.. Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 1 s. 333-368 (m.in. pełny tekst testamentu W.L. Anczyca, s. 354-368...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bieńkowski Wiesław
    zgon (alfabet autorów)
152.zgon: Lechowski Piotr: Wiesław Bieńkowski (7 VII 1926 - 22 XI 1999). Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 307-311 (zmarł: 22 XI 1999...) szczegóły 
  Biernat z Lublina *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
153.artykuł: Grzeszczuk Stanisław: Świadectwa odbioru jako źródło bibliograficzne (Na przykładzie staropolskiej recepcji twórczości Biernata z Lublina).. Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 1 s. 23-45  szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bułhak Henryk: W sprawie krakowskich wydań "Żywota Ezopa Fryga" w języku polskim z ok. 1522 roku. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 47-55  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Danilewicz-Zielińska Maria
    zgon (alfabet autorów)
155.zgon: Dunin Janusz: Wspomnienie o Marii Danilewicz Zielińskiej (29 V 1907-22 V 2003). Roczniki Biblioteczne 2003 r. 47 s. 296-300 (zmarła: 22 V 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Forster Karol
156.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ergetowski Ryszard: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 148-150  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Głombiowski Karol
    zgon (alfabet autorów)
157.zgon: Nowak Zbigniew: Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 1 s. 405-410 (zmarł: 1986...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kawecka-Gryczowa Alodia
    zgon (alfabet autorów)
158.zgon: Cubrzyńska-Leonarczyk Maria: Alodia Kawecka-Gryczowa (1903-1990). Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 375-380 (z fot....) szczegóły 
  Korpała Józef
    zgon (alfabet autorów)
159.zgon: Zając Józef: Józef Korpała (1905-1989). Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 293-297 (zmarł: 23 V 1989; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
160.artykuł: Konopka Maria: Wypożyczenia powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego w bibliotece lwowskiej "Gwiazdy" w latach 1880-1883. Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 215-226  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lelewel Joachim
161.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żbikowska-Migoń Anna: Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 191-194  szczegóły 
162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gaca-Dąbrowska Zofia: Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 1 s. 399-402 (spraw....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ossoliński Józef Maksymilian Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
163.artykuł: Czerniakowska Małgorzata: Związki Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z Pomorzem (1794-1803). Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 73-97  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Raczyński Edward (1786-1845)
164.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ergetowski Ryszard: Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 269-272  szczegóły 
  Radlińska Helena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
165.artykuł: Wojtczak Lucyna: Bibliografia Heleny Radlińskiej (Uzupełnienia 1897-1983. W trzydziestą rocznicę śmierci). Roczniki Biblioteczne 1988 r. 32 (1988) z. 1/2 s. 435-467  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Szczepaniec Józef
    zgon (alfabet autorów)
166.zgon: Hombek Danuta: Józef szczepaniec (11 III 1928-18 V 2003). Roczniki Biblioteczne 2003 r. 47 s. 293-295 (zmarł: 18 V 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Szersznik Leopold Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
167.artykuł: Szelong Krzysztof: Proces ewidencji i opracowania bibliotecznych zbiorów ks. Leopolda Jana Szersznika. Zarys historyczny. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 87-134  szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żbikowska-Migoń Anna: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 186-187  szczegóły 
  Szujski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
169.artykuł: Szocki Józef: Książka historyczna w księgozbiorze domowym Józefa Szujskiego (1835-1883). Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 101-112  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Turowski Kazimierz Józef
170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ergetowski Ryszard: Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 174-176  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zawadzki Konrad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
171.artykuł: Ciepłowski Stanisław: Konrad Zawadzki jako badacz varsavianów. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 7-18  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
172.zgon: Lewandowska Grażyna Małgorzata: Konrad Zawadzki (1912-2002). Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 4-5 (zmarł: 3 VII 2002; wspomn., z fot. Konrada Zawadzkiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 303-305  szczegóły 
artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 303-305  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
174.artykuł: K.M.: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 362 ([not. rec. ks.:] Jesse M. Gellrich: The Idea of the Book in the Middl...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
175.artykuł: Bad'urova Anezka, Pirożyński Jan: Kraków i Praga jako ośrodki drukarskie w XV-XVI wieku. Próba porównania. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 3-25  szczegóły 
176.artykuł: Bad'urova Anezka: Zbiory dawnej książki w Republice Czeskiej: stan ich opracowania bibliotecznego i wykorzystanie naukowe. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 69-103  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
177.artykuł: Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 1 s. 395 ([rec. książki:] Anne Herschberg-Pierrot: Repertoire des manuscrits li...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Peignot Gabriel Etienne
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
178.artykuł: Koredczuk Bożena: Gabriel Etienne Peignot (1767-1849) -prekursor bibliologii francuskiej. Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 41-50  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Quintilianus Marcus Fabius
179.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spandowski Michał: Dwie edycje Kwintyliana (H* 13652). Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 29-45  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Czasopiśmiennictwo (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
180.artykuł: Kotyńska Edyta: Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 198-199 ([rec. ks.:] Michael Ruediger Gerber: Die Schlesischen Provinzialblaett...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Grimm Jacob Ludwik Karl, Grimm Wilhelm *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
181.artykuł: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 362 (not. rec. ks.: Ludwig Denecke, Irmgard Teitge: Die Bibliothek der Brue...) szczegóły 
  Juncker Christian
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żbikowska-Migoń Anna: U początków bibliografii czasopism: Christiana Junckera "Schediasma historicum de ephemeridibus sive diariis eruditorum (1692). Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 63-77  szczegóły 
  Kruesike Johann Christoph
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Parnowska Marta: "Vindemiarum litterariarum specimen I" Johanna Christopha Kruesike jako źródło do historii nauki o książce. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 197-210  szczegóły 
  Scharff Gottfried Balthasar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
184.artykuł: Migoń Krzysztof: Pastor G.B. Scharff, jego księgozbiór i czasopisma. Roczniki Biblioteczne 1991 r. 33 (1989) z. 1/2 s. 41-51  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
185.artykuł: Maleczyńska Kazimiera: Książka włoska na Śląsku w okresie renesansu. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 103-119  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
186.artykuł: Komza Małgorzata: Książka z teatrem związana. Roczniki Biblioteczne 2003 r. 47 s. 89-120 (dot. podobieństw między obcowaniem z książką i uczestnictwem w spektak...) szczegóły