Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Płockie Rozprawy Neofilologiczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Bartoszewska Irena: O niektórych aspektach tłumaczenia literackiego. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 2000 t. 2 s. 141-153 (przegląds poglądów na przekład literacki; m.in. o działalności przekła...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Dubicki Tadeusz: W kręgu niemiecko-polskich powinowactw literackich. 30 lat pracy naukowej prof. zw. dr habil. Krzysztofa K. Kuczyńskiego (1971-2000). Płockie Rozprawy Neofilologiczne 2000 t. 2 s. 211-220 (z "Bibliografią prac drukowanych" za lata 1971-1999 na s. 221-273, opr...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Germańska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Zygmunt Łempicki i polska germanistyka okresu międzywojennego. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 7-27  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Kozłowski Aleksander: Z dziejów stosowania literatury w nauczaniu języków obcych. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 52-64 (dot. różnych języków; od średniowiecza do czasów współcz....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kuczyński Krzysztof A.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
5.artykuł: Dubicki Tadeusz: W kręgu niemiecko-polskich powinowactw literackich. 30 lat pracy naukowej prof. zw. dr habil. Krzysztofa K. Kuczyńskiego (1971-2000). Płockie Rozprawy Neofilologiczne 2000 t. 2 s. 211-220 (z "Bibliografią prac drukowanych" za lata 1971-1999 na s. 221-273, opr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Od Oskara Jana Tauschinskiego do Horsta Bienka. Literatura Austrii i RFN o Polsce. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 76-111 (dot. literatury powojennej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Eisendle Helmut
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
7.artykuł: Płusa Czesław: Estetyczna koncepcja twórczości Helmuta Eisendle. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 184-194  szczegóły 
  Fritsch Gerhard
    wiersze (alfabet tytułów)
8.wiersz: Fritsch Gerhard: Polska (Stanisławowi Jerzemu Lecowi). Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 84  szczegóły 
  Leber-Hagenau Gerda
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kucharska Dorota: "Prorocy i uwodziciele" czyli Gerdy Leber-Hagenau rozumienie proroctwa. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 2000 t. 2 s. 155-166  szczegóły 
  Rilke Rainer Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
10.artykuł: Lipiński Krzysztof: Rainer Maria Rilke: Ungebrochene Wirkung. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 163-175 (recepcja twórcz. w Polsce...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Łowczanin-Łaszkiewicz Agnieszka: W obliczu grozy: element nadprzyrodzony w angielskiej powieści gotyckiej. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 2000 t. 2 s. 85-94 (na podstawie utworów Matthew Gregory Lewis'a, Anny Radcliffe, Horacego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Le Fanu Joseph Sheridan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Nałęcz-Wojtczak Jolanta: Landscape imagery in Sheridan Le Fanu's stories. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 235-245 (z streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Lewis Matthew Gregory
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nałęcz-Wojtczak Jolanta: "Mnich" M.G. Lewisa: w kręgu zagadnień kompozycji angielskiej powieści gotyckiej typu Horror Gothic. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 2000 t. 2 s. 95-102  szczegóły 
  Stoppard Tom
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
14.artykuł: Suwalska-Kołecka Anna: Kuszący labirynt sztuk Toma Stopparda. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 2000 t. 2 s. 103-125 (świat przedstawiony w dramatach: After Magritte; Jumpers; Artist Desce...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: Zur Rezeption der deutschen Literatur in Polen: Dichter des 18. und der ersten Haelfte des 19. Jahrhunderts. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 112-134 (recepcja poezji w Polsce....) szczegóły 
16.artykuł: Namowicz Tadeusz: Die "romantische Partei" ohne Freunde und Verehrer. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 144-152 (m.in. o recepcji twórczości Georga Buechnera i Heinricha Heine w Polsc...) szczegóły 
17.artykuł: Namowicz Tadeusz: Winckelmann und Herder oder Wege zu einer "unpolitischen" Aufklaerung am Anfang des 19. Jahrhunderts. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 135-143 (recepcja w Polsce...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Czasopiśmiennictwo (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Kozłowski Aleksander: Zarys dziejów prasy niemieckiej. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 2000 t. 2 s. 167-179 (od XVII wieku do lat dziewięćdziesiątych XX wieku...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Bienek Horst
    wiersze (alfabet tytułów)
19.wiersz: Bienek Horst: Gliwickie dzieciństwo [fragm.]. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 101  szczegóły 
  Doenhoff Marion Hedda Ilse
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Marion hrabina Doenhoff - wielka dama niemieckiego dziennikarstwa. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 2000 t. 2 s. 127-139 (biografia i twórczość...) szczegóły 
  Grass Guenter
    wiersze (alfabet tytułów)
21.wiersz: Grass Guenter: Polska chorągiew. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 96  szczegóły 
  Hesse Hermann
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Orłowski Hubert: Hermann Hesse in Polen. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 153-162 (recepcja twórcz. w Polsce...) szczegóły 
  Hoffmann Klaus
    wiersze (alfabet tytułów)
23.wiersz: Hoffmann Klaus: Was fang' ich an in dieser Stadt?. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 71-72 (tekst oryg....) szczegóły 
  Kirst Hans Hellmut
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Zwischen kaserne und Wolfsschanze (Hans Helmut Kirst - Annaeherung an einen Soldatenautor). Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 246-253  szczegóły 
  Mann Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Thomas Mann und Polen (Materialien zu einer Bibliografie). Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 262-265  szczegóły 
  Zweig Arnold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Kustrzeba Jan Andrzej: Arnold Zweig - humanista na wojnie. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 223-234  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Literatura współczesna (szwajcarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Mielczarek Zygmunt: Naehe und Entfernung. Zur Rezeption schweizerischer Literatur in Polen. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 176-183  szczegóły