Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Maślanka Julian: Niektóre problemy polonistycznego edytorstwa naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1991 t. 55 (1991) s. 13-16 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Turasiewicz Romuald: Mechanizmy rozwojowe najstarszej prozy helleńskiej (od parataksy do hipotaksy). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 30-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Brożek Mieczysław: Typologia i lokalizacja wyrazów w łacińskim heksametrze daktylicznym. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1995 t. 58 (1994) s. 17-18 (streszcz. referatu...) szczegóły 
4.artykuł: Korpanty Józef: Homofonia sylabiczna w poezji i prozie łacińskiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1994 t. 57 (1993) s. 22-23 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Rymut Kazimierz: Listy polskie pierwszej połowy XVI wieku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 20-21 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Mit
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: MacQueen Bruce Duncan, Pąchalska Maria: Znaczenie mitu jako aktu mowy w ujęciu filologii klasycznej i neurolingwistyki. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 77-80  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Sawicki Stefan: O poezji, czyli o przekraczaniu granic. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 18 (dot. przekraczania granic gatunkowych; streszczenie referatu...) szczegóły 
8.artykuł: Stabryła Stanisław: Wokół greckiego pojęcia liryki. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 10 (streszcz. referatu ...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Ziętkiewicz-Kotz Joanna: Iluminowany modlitewnik francuski z wieku XIII w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (ms. 3466) - wybrane zagadnienia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 136-139 (m.in. analiza iluminacji towarzyszących tekstom psalmów i godzinek...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Dietrichson J.: The filed of literature and science: Historical development and modern theories. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 15-17 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Ziejka Franciszek: Poeci czasów niewoli u bram Krakusowego grodu (Z dziejów budowania złotej legendy Krakowa). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1998 t. 61 (1997) s. 9-10 (streszczenie referatu...) szczegóły 
12.artykuł: Zięba Andrzej A.: Polsko-ukraińscy poeci XIX-wiecznej Galicji jako przedmiot analizy historycznej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 70-72  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Ulewicz Tadeusz: Sprawa najdawniejszych rękopisów średniowiecznych w Polsce i kataklizm tatarski wieku XIII. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1991 t. 55 (1991) s. 11-12 (związek najazdów tatarskich na Polskę z zaginięciem dokumentów rękopiś...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Michałowska Teresa: Autobiografia duchowa w Polsce średniowiecznej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 9-11 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Markiewicz Henryk: Spór o przełom pozytywistyczny. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1990 t. 54 (1989/1990) s. 5-6 (streszcz. ref....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Ibsenowska "prawda" w literaturze Młodej Polski. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 13-14 (udział Henrika Ibsena w tworzeniu systemu aksjologicznego panującego w...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Horodyska Halina: Druga część "Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego" Stefana Ramułta. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 17-18 (nt. odnalezionej w 1990 przez autorkę części drugiej "Słownika..." poz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Ulewicz Tadeusz: Z najdawniejszych powiązań kulturalnych polsko-włoskich. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 7-8 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Młodopolskie zaświaty. O sposobach kreacji "innego bytu" w poezji Młodej Polski. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 8 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Łużny Ryszard: Słowianoznawstwo polskie lat 1945-1990 wobec przeobrażeń ideowych i metodologicznych w humanistyce polskiej okresu powojennego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 8-9 (streszcz. ref....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polska Akademia Umiejętności
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Posiedzenia Komisji Filologii Klasycznej przy Wydziale I. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 65 (2001) s. 86-107 (m.in. nt. literatury łacińskiej i greckiej...) szczegóły 
22.artykuł: Posiedzenia Komisji Neofilologicznej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 65 (2001) s. 156-162 (m.in. nt. literatury włoskiej, brytyjskiej, niemieckiej, francuskiej, ...) szczegóły 
23.artykuł: Sprawozdania z posiedzeń. Wydział I. Filologiczny. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 66 s. 7-21  szczegóły 
24.artykuł: Sprawozdania z posiedzeń. Wydział I. Filologiczny. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 65 (2001) s. 7-20  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kucała Marian: Instrumentacja samogłoskowa w rymach "Bogurodzicy". Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 13-15  szczegóły 
artykuł: Mazurkiewicz Bogdan: "Bogurodzica" w świetle tradycji chrześcijaństwa wschodniego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1994 t. 57 (1993) s. 57-59 (streszcz. ref....) szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyrozumski Jerzy: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 42-44 (omówienie edycji przed jej publikacją...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brożek Mieczysław
    zgon (alfabet autorów)
27.zgon: Nekrologia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 5 (zmarł: 29 II 2000; not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Celtes Konrad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Norymberskie echo pobytu Konrada Celtisa w Krakowie. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1995 t. 58 (1994) s. 47-48 (streszcz. ref....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Górski Konrad
    zgon (alfabet autorów)
29.zgon: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1990 t. 54 (1989/1990) s. 2 (zmarł: 7 IV 1990...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
30.wiersz: Herbert Zbigniew: Sie legte ihr Haar. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1998 t. 61 (1997) s. 19-20  szczegóły 
31.wiersz: Herbert Zbigniew: Układała swe włosy. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1998 t. 61 (1997) s. 17-18  szczegóły 
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarkowa Krystyna: Erotyk Zbigniewa Herberta w przekładzie. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1998 t. 61 (1997) s. 17-22 (dotyczy przekładu Karla Dedeciusa "Sie legte ihr Haar", zamieszczonego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kadłubek Wincenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Zabłocki Stefan: Uwagi o recepcji błogosławionego Wincentego Kadłubka w XVIII w. w Polsce. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1994 t. 57 (1993) s. 28 (streszcz. ref....) szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Plezia Marian: Autoreferat z przygotowywanego przez siebie wydania kroniki Kadłubka. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1990 t. 54 (1989/1990) s. 3-5 (streszcz....) szczegóły 
  Kalinowski Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
35.zgon: Nekrologia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 5 (zmarł: 21 X 2000; not....) szczegóły 
  Knobelsdorf Eustachy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Starnawski Jerzy: O edycji poematów łacińskich Eustachego Knobelsdorfa w serii "Corpus Antiquissimorum Poetarum Poloniae Latinorum usque ad Ioannem Cochanovium". Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1994 t. 57 (1993) s. 20-21 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Kuraszkiewicz Władysław
    zgon (alfabet autorów)
37.zgon: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1998 t. 61 (1997) s. 7 (zmarł: 10 III 1997; nota o zgonie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lanckorońska Karolina
    zgon (alfabet autorów)
38.zgon: Nekrologia 2002. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 66 s. 5 (zmarła: 25 VIII 2002; not. o zgonie...) szczegóły 
  Leszczyński Stanisław (1677-1766)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Cieślak Edmund: Stanisław Leszczyński - próba nowej biografii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1991 t. 55 (1991) s. 17-19 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Lewicki Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
40.zgon: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 2 (zmarł: 22 XI 1992; nota o zgonie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łanowski Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
41.zgon: Nekrologia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 5 (zmarł: 24 I 2000; not....) szczegóły 
  Łużny Ryszard
    zgon (alfabet autorów)
42.zgon: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 7 (zmarł: 8 III 1998; nota o zgonie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Magnuszewski Józef
    zgon (alfabet autorów)
43.zgon: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1995 t. 58 (1994) s. 8 (zmarł: 19 XII 1994; nota o zgonie...) szczegóły 
  Malinowski Bronisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Pisarkowa Krystyna: Język według Bronisława Malinowskiego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 16-20  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Maślanka Julian: Poglądy Mickiewicza na dzieje Polski i Słowiańszczyzny. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1994 t. 57 (1993) s. 7-10 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Mroczkowski Przemysław
    zgon (alfabet autorów)
46.zgon: Nekrologia 2002. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 66 s. 5 (zmarł: 6 VI 2002; not. o zgonie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naruszewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Starnawski Jerzy: Z badań nad komentarzem Naruszewicza do Tacyta "Dzieł wszystkich" (1772-1783). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 14-15 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Oleśnicki Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Nikodem Jarosław: Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 44-45 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Plezia Marian
    zgon (alfabet autorów)
49.zgon: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 7 (zmarł: 3 XI 1996; nota o zgonie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sławski Franciszek
    zgon (alfabet autorów)
50.zgon: Nekrologia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 65 (2001) s. 5-6 (zmarł: 19 I 2001; not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tischner Józef
    zgon (alfabet autorów)
51.zgon: Nekrologia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 5 (zmarł: 28 VI 2000; not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Urbańczyk Stanisław
    zgon (alfabet autorów)
52.zgon: Nekrologia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 65 (2001) s. 5-6 (zmarł: 23 X 2001; not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zgorzelski Czesław
    zgon (alfabet autorów)
53.zgon: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 7 (zmarł: 26 VIII 1996; nota o zgonie...) szczegóły 
  Zieliński Tadeusz (1859-1944)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Geremek Hanna: Nieznane materiały do biografii Tadeusza Zielińskiego (1859-1944) z archiwów petersburskich. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1995 t. 58 (1994) s. 37-41  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Zawadzki Roman Maria: Biblioteka i skryptorium opactwa w Cluny na tle renesansu XII wieku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 71-75  szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Backvis Claude
    zgon (alfabet autorów)
56.zgon: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 7 (zmarł: 16 V 1998; nota o zgonie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Bratranek Frantisek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
57.artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: F.T. Bratranek jako propagator literatury polskiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 20-21 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Marciniak Przemysław: Charakterystyka teatru bizantyńskiego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 66 s. 98-101 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Polański Tomasz: Zapożyczenia, imitacje, tłumaczenia. Słownictwo orientalne w greckiej literaturze pogańskiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 66 s. 92-94 (streszczenie referatu...) szczegóły 
60.artykuł: Styka Jerzy: Kategoria harmonii i symetrii w antycznej krytyce literackiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 63-67 (dotyczy twórczości pisarzy: Arystoteles, Heraklit, Platon, Pseudo-Lon...) szczegóły 
61.artykuł: Turasiewicz Romuald: Mechanizmy rozwojowe najstarszej prozy helleńskiej (od parataksy do hipotaksy). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 30-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
62.artykuł: Turasiewicz Romuald: Problem logografii sądowej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1998 t. 61 (1997) s. 74-76  szczegóły 
63.artykuł: Wolanin Hubert: Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 26-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Polański Tomasz: Grecy i Ludzie Wschodu w krzywych zwierciadłach wzajemnego niezrozumienia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 64-68 (w dziełach autorów: Apolloniusz z Tyrany, Diodor, Filon Aleksandryj...) szczegóły 
65.artykuł: Sprawski Sławomir: Problem przyjaźni rytualnej (ksenia) w polityce Jazona z Feraj. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 60-61 (w świetle dzieł Plutarcha, Korneliusza Neposa, Ksenofonta, Izokratesa,...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Apollonios Dyskolos *
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bednarski Michał: Problematyka "Składni" Apolloniosa Dyskolosa. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 88-91  szczegóły 
  Aristophanes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Turasiewicz Romuald: Aristophanes mythopoios. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 70-71 (synkretyzacja mitów w komediach Arystofanesa; streszczenie referatu...) szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Platter Charles: Aristophanes' "Wasps" and Comic Aspiration. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 76-81  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Turasiewicz Romuald: Problem utopii w Arystofanesowych "Ptakach". Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 80-83  szczegóły 
  Athenaios *
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Danielewicz Jerzy: "Uczta mędrców" Atenajosa w świetle najnowszych badań. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 66 s. 94-98 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Euripides *
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Turasiewicz Romuald: "Bakchtanki" Eurypidesa - interpretacje. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1995 t. 58 (1994) s. 33-36  szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Turasiewicz Romuald: Eurypidesowa tragedia o Heraklesie i jej teologia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 22-24 (streszczenie referatu...) szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maślanka Maria: Tragizm postaci Medei u Eurypidesa. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 75-77  szczegóły 
  Grzegorz z Nazjanzu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Plezia Marian: Niedoszłe wydanie akademickie pism św. Grzegorza z Nazjanzu. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1991 t. 55 (1991) s. 11 (nt. edycji przygotowywanej przez Wydział I Polskiej Akademii Umiejętno...) szczegóły 
  Heliodoros *
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polaszek Edmund: Adresaci powieści Heliodora "Aithiopika". Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 86-88  szczegóły 
  Herodotos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Turasiewicz Romuald: Tak zwana "leksis eiromene" Herodota z Halikarnasu. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 66 s. 89-92 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Ksenophon Ephesios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Turasiewicz Romuald: "Zagadka" stylu Ksenofonta z Efezu. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1995 t. 58 (1994) s. 19-24  szczegóły 
  Lysias *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Turasiewicz Romuald: Natura Lizjaszowego stylu. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1998 t. 61 (1997) s. 66-67 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Plutarchos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Korus Kazimierz: Ambicje literackie Plutarcha. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 89-92  szczegóły 
  Sokrates *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Danek Zbigniew: Metoda majeutyczna Sokratesa. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1998 t. 61 (1997) s. 67-71  szczegóły 
81.artykuł: Domański Juliusz: Sokrates humanistów. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 66 s. 101-103 (streszczenie referatu; dot. pisarzy:...) szczegóły 
  Sophokles *
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maślanka-Soro Maria: Monologizm postaci w tragediach Sofokles na przykładzie "Ajasa" i "Króla Edypa". Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 57-60  szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maślanka-Soro Maria: Monologizm postaci w tragediach Sofokles na przykładzie "Ajasa" i "Króla Edypa". Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 57-60  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Brożek Mieczysław: Biograficzność Ewangelii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1994 t. 57 (1993) s. 24-25 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Morawiecki Lesław: Miedziany zwój z Qumran. Rzeczywistość czy fikcja. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1995 t. 58 (1994) s. 24-25 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Cicero Marcus Tullius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Formacja intelektualna "homines novi" w schyłkoworepublikańskiej "nobilitas". Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 83-87 (głównie w świetle dzieł Cicerona...) szczegóły 
  Ennius Quintus
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Styka Jerzy: Znaczenie "Annales" Enniusza w rozwoju rzymskiego eposu narodowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1995 t. 58 (1994) s. 41-46  szczegóły 
  Livius Titus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Śnieżewski Stanisław: Idea libertas w dziele Liwiusza. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 70-75  szczegóły 
89.artykuł: Śnieżewski Stanisław: Z badań nad historiozofią Liwiusza. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1998 t. 61 (1997) s. 62-66  szczegóły 
  Statius Publius Papinius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Brożek Mieczysław: Stacjusz i Domicjan. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 21-23 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Sydoniusz święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Brożek Mieczysław: Sydoniusz: trzy panegiryki na cześć cesarzy. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 21 (streszczenie referatu...) szczegóły 
92.artykuł: Brożek Mieczysław: Ze studiów nad epistolografią Sydoniusza. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 25-26 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: O pewnych aspektach romantyzmu niemieckiego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 9-13  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Legenda pruska o św. Wojciechu. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1998 t. 61 (1997) s. 34-35  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Arnim Bettina von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Gajek Bernhard: Życie dla uciśnionych. Bettina von Arnim a Polska. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 22-30  szczegóły 
  Heidegger Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Janik Jerzy: Martina Heideggera dziwna droga do wielkości. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 134-135 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Schiller Friedrich
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarkowa Krystyna: Parafrazy polskie do symboliki Unii Europejskiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 14-17 (nt. sześciu polskich przekładów utworu...) szczegóły 
  Wieland Christoph Martin
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: Przypadki mędrca Daniszmenda. Głos C.M. Wielanda w sprawie ustroju państwa. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1998 t. 61 (1997) s. 25-28  szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Dudich Andras
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Szczucki Lech: O edycji korespondencji Andrzeja Dudycza. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 35 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Jacobus de Cessolis *
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karłowska-Kamzowa Alicja: Włoskie źródła ilustracji traktatu Jakuba de Cessolis "Księga Figur Szachowych". Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 102-105  szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
101.artykuł: Stróżewski Władysław: Św. Tomasza z Akwinu teoria idei. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1991 t. 55 (1991) s. 32-33 (streszcz. ref....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kieślowski Krzysztof*
    zgon (alfabet autorów)
102.zgon: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 7 (zmarł: 13 III 1996; nota o zgonie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Rzym starożytny (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
103.artykuł: Axer Jerzy: Arena - scena - mównica. Jedność świata widowisk w Rzymie. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 17-18 (streszczenie referatu...) szczegóły