Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Kresy
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orska Joanna: O tym, jak humanizm wypchnięty drzwiami depersonalizacji wraca do badań literackich oknem dekonstrukcji. Kresy 2003 nr 54/55 s. 187-191  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koss Agata: Za co powinniśmy kochać Janusza Sławińskiego?. Kresy 1992 nr 9/10 s. 180-181  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizińska Jadwiga: Uniwersalizm pogranicza. Kresy 1992 nr 9/10 s. 241-244  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Eco Umberto: Irracjonalizm - wczoraj i dziś. Kresy 1992 nr 12 s. 124-131  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koss Agata: Dwie sesje. Kresy 1993 nr 15 s. 250-252 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pękala Teresa: Esej - forma pogranicza. Kresy 1991 nr 8 s. 128-129  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Crapanzano Vincent: Kryzys postmodernistyczny: dyskurs, parodia, pamięć. Kresy 1997 nr 31 s. 136-149  szczegóły 
8.artykuł: Nycz Ryszard: Mam wrażenie, że mimo wszystko wychodzę na staroświeckiego badacza.... Kresy 1996 nr 27 s. 154-159 (wyw. nt. aktualnych prądów badawczych stosowanych w literaturoznawstwi...) szczegóły 
9.artykuł: Todorov Tzvetan: Postmodernizm. Kresy 1991 nr 6 s. 126-128  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głębicka-Giza Barbara: Wizyta u dentysty, czyli o kulturze polskiej.... Kresy 1998 nr 36 s. 252-253 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalbarczyk Adam: Wokół metafory. Kresy 1990 nr 2/3 s. 163-166  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalbarczyk Adam: Wokół metafory. Kresy 1990 nr 2/3 s. 163-166  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Szaruga Leszek: Życie w języku, język życia. Kresy 1995 nr 21 s. 40-44 (źródła polszczyzny literackiej jako przedmiot zainteresowań pisarzy i ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Esej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Heck Dorota: Jak się nie nudzić z banałem filozoficznym?. Kresy 1994 nr 18 s. 230-235 (rozwój sytuacji gatunku w polskiej literaturze; sprost. błędów druk. <...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Gutorow Jacek: Poezja i tradycja. Kresy 1996 nr 25 s. 140-144 (na przykładzie polskiej poezji współczesnej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Canetti Elias: Realizm i nowa rzeczywistość. Kresy 1997 nr 31 s. 246-248 (nt. konieczności wypracowania nowych metod odzwierciedlenia rzeczywist...) szczegóły 
18.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Życie po życiu? Kilka uwag o sposobie istnienia współczesnej powieści na przykładzie "Zagłady" Piotra Szewca. Kresy 2001 nr 48 s. 78-84 (cechy powieści współczesnej, na przykładzie "Zagłady" Piotra Szewca...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Szaruga Leszek: Sens literatury i sens historii. Kresy 1999 nr 38/39 s. 35-51 (na przykładzie literatury polskiej głównie XX wieku...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Skórczewski Dariusz: Wyka i Fryde, czyli "brzozowszczyk" contra "klerk". Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Kresy 2001 nr 45/46 s. 43-52 (nt. odmiennego pojmowania krytyki literackiej przez Ludwika Frydego i...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Auden Wystan Hugh: Tworzenie, poznanie i osąd. Kresy 1999 nr 37 s. 153-170 (rozważania nt. sensu istnienia poezji oraz różnych aspektów procesu ...) szczegóły 
22.artykuł: Steiner George: Obecności. Kresy 1996 nr 28 s. 7-20 (nt. sensu istnienia sztuki - twórczość i jej społeczny rezonans jako...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Gracq Julien: Lektura. Kresy 2002 nr 50 s. 34-41 (esej nt. relacji pisarz - czytelnik, taże nt. roli krytyki; na przykł...) szczegóły 
24.artykuł: Michałowski Piotr: Skandal jako strategia promocji książki. Kresy 2003 nr 53 s. 92-99 (historycznie i współcześnie...) szczegóły 
25.artykuł: Mizińska Jadwiga: Poeta i państwo. Kresy 1991 nr 8 s. 93-103 (nt. konfliktu artysty z państwem; m.in. o Josifie Brodskim, Platonie...) szczegóły 
26.artykuł: Picon Gaetan: Pisarz i jego cień. Kresy 2002 nr 50 s. 26-33 (odbiór dzieła literackiego w kontekscie doświadczeń osobistych czyteln...) szczegóły 
27.artykuł: Wojciechowski Jacek: Literatura w komunikacji. Kresy 2001 nr 47 s. 191-197 (literatura w dobie nowych środków przekazu...) szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koss Agata: Czekając na arcydzieła. Kresy 1994 nr 17 s. 223-224  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosiewski Piotr: Malarz narodowej pokuty. Kresy 2000 nr 42/43 s. 216-218  szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kitowska-Łysiak Małgorzata: Zamglony pejzaż semiotyczny. Kresy 1995 nr 22 s. 164-167  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Bettini Maurizio: Miłość do posągów. Kresy 1997 nr 30 s. 5-13 (esej nt. przedstawień miłości człowieka do posągu w literaturze grecki...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Dzień Mirosław: Wysokie schody poezji. Kresy 2001 nr 47 s. 25-30 (esej nt. procesu tworzenia poezji, próba wyznaczenia zadań poezji i ok...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźmiński Leszek M.: Krytyka i sprzeczności. Kresy 1992 nr 9/10 s. 177-179  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźmiński Leszek M.: Powinność literatury. Kresy 1994 nr 20 s. 166-168  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Popiel Jacek: Religijne tradycje dramatu i teatru polskiego. Kresy 1993 nr 13 s. 168-170  szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dłuski Stanisław: "Dzika książka" pani profesor.... Kresy 1992 nr 11 s. 184  szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skórczewski Dariusz: Nienasycony umysł Andrzeja Kijowskiego. Kresy 1993 nr 14 s. 183-186  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Słownik literatury polskiej XX wieku. Kresy 1993 nr 16 s. 259-160  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (dp): Sytuacje trudne. Kresy 1991 nr 8 s. 180 (spraw....) szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fabian Marzena: Literackie znaki metafizycznych niepokojów. Kresy 1992 nr 9/10 s. 245-248  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sympozjum "Wielkopolskie emigracje literackie w XX wieku". Kresy 1992 nr 11 s. 193-194  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Żywiołek Artur: Metafizyka na krawędzi. Kresy 1998 nr 35 s. 224-227 (nt. przyczyn popularności twórczości XIX- i XX-wiecznych pisarzy kreso...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kresy pokojowe w literaturze staropolskiej. Kresy 2002 nr 49 s. 240-248 (szerzej nt. twórcz. następujących autorów: Grzegorz Czuj, Mikołaj Huss...) szczegóły 
44.artykuł: Ilnicki Leszek: Lwowskie jabłuszka i inne frukta. Kresy 1993 nr 16 s. 224-246 (nt. XVII- i XVIII-wiecznych kazań Wojciecha Czarnockiego, Mikołaja Pop...) szczegóły 
45.artykuł: Ilnicki Leszek: Miejmy na siebie baczenie. Kresy 1993 nr 15 s. 225-226 (nt. XVII- i XVIII-wiecznych kazań Michał Orłowskiego i Franciszka Kowa...) szczegóły 
46.artykuł: Piwińska Marta: Tradycja "złota" czy "papuzia"? Romantycy o polskiej poezji renesansowej. Kresy 1994 nr 17 s. 17-31 (recepcja...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: "Gwałtu, rety, co się dzieje", czyli "coś" poważnego o romantyzmie. Kresy 1994 nr 17 s. 6-16 (dyskusja nt. współczesnego odbioru romantyzmu; rozm.: Arkadiusz Bagłaj...) szczegóły 
48.artykuł: Piwińska Marta: Tradycja "złota" czy "papuzia"? Romantycy o polskiej poezji renesansowej. Kresy 1994 nr 17 s. 17-31 (recepcja...) szczegóły 
49.artykuł: Puzio Katarzyna: Zamki w literackim pejzażu preromantyzmu i romantyzmu. Kresy 2000 nr 42/43 s. 281-287  szczegóły 
50.artykuł: Sosnowska Danuta: Pokochać Moskala. Kresy 1995 nr 24 s. 73-78 (stosunek pisarzy emigracyjnych do Rosji, szerzej nt. poglądów Seweryna...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Gdy nauka ma płeć. Kresy 1997 nr 29 s. 196-198  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowski Wacław: "Młoda Polska" Artura Hutnikiewicza. Kresy 1995 nr 22 s. 145-147  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Sosnowski Jerzy: Pierwszy upadek Bunga. Kresy 1994 nr 19 s. 150-157 (sposób funkcjonowania Młodej Polski w późniejszych okresach literackic...) szczegóły 
54.artykuł: Szaruga Leszek: Dramat Młodej Polski. Kresy 1994 nr 19 s. 141-149  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Polowanie bez nagonki. Kresy 2000 nr 41 s. 183-188  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Gdy nauka ma płeć. Kresy 1997 nr 29 s. 196-198  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Malinowska Justyna: Kategorie kultury pogranicza. Czas i przestrzeń w "Zaczynając od moich ulic" i "Do Tomasa Venclovy" Czesława Miłosza. Kresy 1991 nr 8 s. 155-157  szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hutnikiewicz Artur: Zbiorowy portret twórców humanistyki lat międzywojennych. Kresy 1995 nr 22 s. 147-150  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Ritz German: Nowy świat i dawny wizerunek kobiety. Polska awangarda po 1918 roku a kulturowe aspekty płci. Kresy 1997 nr 31 s. 11-26  szczegóły 
60.artykuł: Skórczewski Dariusz: Wyka i Fryde, czyli "brzozowszczyk" contra "klerk". Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Kresy 2001 nr 45/46 s. 43-52 (nt. odmiennego pojmowania krytyki literackiej przez Ludwika Frydego i...) szczegóły 
61.artykuł: Wyka Marta: Projekt dwudziestolecia. Kresy 1995 nr 23 s. 49-53  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buryła Sławomir: Jeszcze raz o pokoleniu wojennym. Kresy 2001 nr 47 s. 187-190  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Górnicka-Boratyńska Aneta: Międzywojenna kobieca powieść popularna. Kresy 1996 nr 25 s. 48-66  szczegóły 
64.artykuł: Woroszylski Wiktor: Wolność jak miłość. Kresy 1992 nr 9/10 s. 117-120 (doświadczenie komunizmu m.in. biografiach Tadeusza Boya-Żeleńskiego, S...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Szczerbakiewicz Rafał: Południowy kres Europy. Motywy sycylijskie w polskiej literaturze współczesnej. Kresy 2000 nr 44 s. 142-180 (głównie o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, a także Gustawa Herlinga...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nyczek Tadeusz: Ziemia krytyki. Kresy 1997 nr 31 s. 184-186  szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Polowanie bez nagonki. Kresy 2000 nr 41 s. 183-188  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowski Tadeusz: Szczepionka przeciw coolturze. Kresy 2003 nr 53 s. 183-186  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźmiński Leszek Maciej: Z emigracji do kraju. Kresy 1993 nr 16 s. 257  szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Czy warto być Herostratesem?. Kresy 1993 nr 15 s. 178-180  szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skórzyński Piotr: Kłamstwu wystarczy przeciwstawić prawdę. Kresy 1993 nr 14 s. 186-189  szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fitas Adam: Galeria przodków. Kresy 1992 nr 11 s. 183-184  szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowski Wacław: Literatura złej chwili dziejowej. Kresy 1996 nr 26 s. 171-173  szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Kresy 1993 nr 16 s. 263 (sprost. wydawn. dot. rozmowy Jacka Dąbały z Józefem Garlińskim...) szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orska Joanna: O tym, jak humanizm wypchnięty drzwiami depersonalizacji wraca do badań literackich oknem dekonstrukcji. Kresy 2003 nr 54/55 s. 187-191  szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Stąd do Arkadii. Kresy 1994 nr 17 s. 144-146  szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kiec Izolda: Jak popsuć zabawę ludożercom. Kresy 1995 nr 23 s. 160-163  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Szczęściarze, albo o nurtach krytyki współczesnej. Kresy 1995 nr 21 s. 95-99  szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Jan: Piękno tkwi w różnicach. Kresy 1990 nr 4/5 s. 77-79  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wrocław i literatura lat osiemdziesiątych. Kresy 1990 1 136-7 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Parę pytań. Kresy 1992 nr 12 s. 133-134 (fel. nt. sytuacji literatury polskiej na przełomie dekad lat 80. i 90....) szczegóły 
82.artykuł: Bocheński Jacek: Osoba - naród - demokracja - literatura. Kresy 1995 nr 21 s. 256-257  szczegóły 
83.artykuł: Borkowska Grażyna: Emigrantki (2). Kresy 1994 nr 17 s. 182-184 (dot. literatury kobiecej...) szczegóły 
84.artykuł: Borkowska Grażyna: "Komandosi", hippisi, feministki. Kresy 1993 nr 16 s. 239-241 (dot. literatury kobiecej...) szczegóły 
85.artykuł: Broda: Prowincja. Kresy 1990 1 125-6 (o lit. powstającej poza dużymi ośrodkami kulturalnymi...) szczegóły 
86.artykuł: Chodźko Ryszard: Prowincja i niebo. Kresy 1998 nr 33 s. 77-86 (wpływ uwarunkowań historycznych, geograficznych i religijnych na kszta...) szczegóły 
87.artykuł: Czapliński Przemysław: Mickiewicz, albo proza współczesna wobec tradycji. Kresy 1998 nr 34 s. 136-154 (odwołania do twórczości Adama Mickiewicza w formie aluzji, cytatów, pa...) szczegóły 
88.artykuł: Czerniawski Adam: Co pisałem i tłumaczyłem w czasach zimnej wojny. Kresy 1994 nr 19 s. 263-269 (nt. obecności literatury polskiej na Zachodzie w okresie zimnej wojny ...) szczegóły 
89.artykuł: Czy możliwy jest bilans emigracji?. Kresy 1997 nr 31 s. 150-167 (ankieta nt. recepcji literatury emigracyjnej; wypow.: Leszek Szaruga: ...) szczegóły 
sprostowanie: Kresy 1997 nr 32 s. 220 (sprostowanie dot. tekstu Mirosława A. Supruniuka...) szczegóły 
90.artykuł: Dłuski Stanisław: Nie wylewać dziecka z kąpielą!. Kresy 1997 nr 29 s. 181-182 (odp. na ankietę redakcji Kresów nt.: "Centrum" i "prowincja"...) szczegóły 
91.artykuł: Filip Grzegorz: Jeszcze trochę pytań. Kresy 1992 nr 12 s. 136-137 (fel. nt. braku przełomu literackiego po 1989...) szczegóły 
92.artykuł: Janowicz Sokrat: Pisarz pogranicza. Sytuacja białorusko-polska. Kresy 1993 nr 13 s. 204-208  szczegóły 
93.artykuł: Michałowski Piotr: Głos z dość dużego Nigdzie. Kresy 1997 nr 29 s. 178-180 (odp. na ankietę redakcji Kresów nt.: "Centrum" i "prowincja"...) szczegóły 
94.artykuł: Na powierzchni literatury i w środku.... Kresy 1995 nr 21 s. 8-25 (dyskusja nt. stanu literatury polskiej przed i po przełomie 1989 roku;...) szczegóły 
sprostowanie: Szaruga Leszek: Kresy 1995 nr 22 s. 253 (list do red....) szczegóły 
95.artykuł: Nasiłowska Anna: Kresy 1997 nr 29 s. 180-181 (odp. na ankietę redakcji Kresów nt.: "Centrum" i "prowincja"...) szczegóły 
96.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Kilka nie mniej ważnych pytań. Kresy 1992 nr 12 s. 134-136 (znaczenie przełomu 1989 dla literatury polskiej...) szczegóły 
97.artykuł: Orski Mieczysław: Od autolustracji do realizmu mitologicznego. Kresy 1997 nr 30 s. 58-64 (charakterystyka twórczości l. 90....) szczegóły 
98.artykuł: Osęka Andrzej: Wspomnienie. Kresy 1994 nr 19 s. 174-176 (fel. nt. sztuki, m.in. literatury i filmu lat 70....) szczegóły 
99.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Mrożek, Mrożek!. Kresy 1991 nr 6 s. 129-130 (fel. nt. współcz. lit....) szczegóły 
100.artykuł: Pejzaż po przełomie, ale nie po klęsce. Kresy 1995 nr 21 s. 171-195 (ankieta nt. sytuacji najnowszej literatury polskiej; wypow.: Arkadiusz...) szczegóły 
101.artykuł: Pobocza, peryferie, marginesy - dzisiaj. Kresy 1990 nr 4/5 s. 63-76 (ankieta red. dot. zjawisk ubocznych, nurtów "wyczerpujących się" i "za...) szczegóły 
102.artykuł: Pobocza, peryferie, marginesy - dzisiaj. Kresy 1992 nr 9/10 s. 136-139 (cd. ankiety red. dot. zjawisk ubocznych, nurtów "wyczerpujących się" i...) szczegóły 
103.artykuł: Poprawa Adam: Centrum zmiennych okręgów. Kresy 1997 nr 29 s. 176-178 (odp. na ankietę redakcji Kresów nt.: "Centrum" i "prowincja"...) szczegóły 
104.artykuł: Punkty widzenia. Kresy 1995 nr 24 s. 182-205 (ankieta nt. obrazu Rosji w kulturze i literaturze polskiej; wypow.: Pi...) szczegóły 
105.artykuł: Punkty widzenia. Kresy 1993 (ankieta nawiązująca do artykułów opublikowanych w Kresach 1992 ...) szczegóły 
106.artykuł: Szaruga Leszek: Centrum bez centrali. Kresy 1997 nr 29 s. 170-173 (odp. na ankietę redakcji Kresów nt.: "Centrum" i "prowincja"...) szczegóły 
107.artykuł: Śliwiński Piotr: Kilka uwag. Kresy 1997 nr 29 s. 173-176 (odp. na ankietę redakcji Kresów nt.: "Centrum" i "prowincja"...) szczegóły 
108.artykuł: Śliwiński Piotr: Niebezpieczne związki literatury z polityką. Kresy 1993 nr 15 s. 228-230 (dot. literatury l. 70. i 80....) szczegóły 
109.artykuł: Widz Piotr: Emigracja i pieniądze. Kresy 1998 nr 36 s. 225-234 (status materialny pisarzy na emigracji...) szczegóły 
110.artykuł: Zaleski Marek: Spóźniona odpowiedź na niewczesną może nieco ankietę. Kresy 1997 nr 29 s. 168-170 (odp. na ankietę redakcji Kresów nt.: "Centrum" i "prowincja"...) szczegóły 
111.artykuł: Żywiołek Artur: Metafizyka na krawędzi. Kresy 1998 nr 35 s. 224-227 (nt. przyczyn popularności twórczości XIX- i XX-wiecznych pisarzy kreso...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989) / Literatura młodych (literatura 1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
112.artykuł: Na powierzchni literatury i w środku - dwa lata później. Kresy 1997 nr 30 s. 14-26 (dyskusja nt. literatury l. 90.; wypow.: Arkadiusz Bagłajewski, Przemys...) szczegóły 
113.artykuł: Nowacki Dariusz: Dwanaście groszy. Kresy 1999 nr 37 s. 87-101 (zmiana sytuacji politycznej w Polsce w roku 1989 jako cezura zapoczątk...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czaplińska Ewa: Teatr emigracyjny w Poznaniu. Kresy 1993 nr 15 s. 248-250 (spraw....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Heck Dorota: Dobre maniery przeciw ideologii. Z polemik krytycznoliterackich PRL, czyli "inaczej głupi" obywatele. Kresy 2001 nr 45/46 s. 53-67  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rutkowski Rafał: Głos Gutorowa. Kresy 2003 nr 56 s. 155-157  szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Poezja z lotu ptaka. Kresy 1996 nr 27 s. 146-148  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stabro Stanisław: W oku poematu. Kresy 1992 nr 12 s. 148-150  szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Kilka uwag o "Drugiej stronie" Mariana Stali. Kresy 1998 nr 33 s. 154-157  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Mickiewicz wśród "klasycystów" i "barbarzyńców". Kresy 1999 nr 38/39 s. 111-122 (młode pokolenie poetów wobec twórczości Adama Mickiewicza - odniesieni...) szczegóły 
121.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Amor obcych ludzi. Szkic o niektórych przedstawieniach miłości w poezji polskiej ostatnich pięćdziesięciu lat. Kresy 1997 nr 32 s. 67-76  szczegóły 
122.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Poezja polska na Wileńszczyźnie. Kresy 1993 nr 13 s.208-214  szczegóły 
123.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Tomiki wileńskie. Kresy 1992 nr 9/10 s. 225 (o perypetiach wydawniczych w Polsce tomików polskich poetów wileńskich...) szczegóły 
124.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Czy czeka nas nowa duchowa przygoda przełomu?. Kresy 1990 nr 1 s. 97-102 (o poezji przełomu lat 80. i 90....) szczegóły 
nawiązanie: Niewiadomski Andrzej: O pożytkach płynących z krytycznej niemocy albo tekst "rocznicowy". Kresy 2002 nr 50 s. 127-131  szczegóły 
125.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Inna twarz niezależności. Kresy 1991 nr 6 s. 90-96 (nt. poezji twórców debiutujący w drugiej połowie lat 80....) szczegóły 
126.artykuł: Pawelec Dariusz: Czy istnieje pokolenie '76. Kresy 1993 nr 15 s. 230-234  szczegóły 
127.artykuł: Pawelec Dariusz: "Szyk" i "skowyt". O poezji debiutantów drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Kresy 1991 nr 6 s. 83-89 (szerzej o twórcz. poetów: Krzysztof Koehler, Jacek Podsiadło...) szczegóły 
128.artykuł: Sławiński Janusz: Zanik centrali. Kresy 1994 nr 18 s. 14-16 (dot. przełomu lat 80. i 90. XX wieku...) szczegóły 
129.artykuł: Sommer Piotr: Poezja "odświętna" i poezja "codzienności". Kresy 1995 nr 21 s. 47-48  szczegóły 
130.artykuł: Sosnowski Andrzej: "Apel poległych". O poezji naiwnej i sentymentalnej w Polsce. Kresy 1993 nr 16 s. 158-164 (poezja lat 1968-1993...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Maliszewski Karol: Z perspektywy 1999 roku. Kresy 1999 nr 38/39 s. 125-132 (obraz polskiej poezji ostatnich lat - m.in. o twórczości pokolenia ...) szczegóły 
132.artykuł: Orska Joanna: Co to jest o'haryzm - próba krytycznej rewizji pojęcia. Kresy 1998 nr 35 s. 44-56 (porównanie cech charakterystycznych poezji Franka O'Hary i twórczości ...) szczegóły 
133.artykuł: Sosnowski Jerzy: Trzy krótkie wiersze, trzy długie, trzy krótkie (O poetach z kręgu "bruLionu"). Kresy 1993 nr 16 s. 165-169  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
134.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźmiński Leszek M.: Krytyka i wartości. Kresy 1993 nr 13 s. 162-163  szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Bez zawodu. Kresy 2000 nr 42/43 s. 210-214  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Bakuła Bogusław: Z kresów na kresy (Powojenna powieść o kresach zachodnich). Kresy 1996 nr 26 s. 142-154  szczegóły 
137.artykuł: Czapliński Przemysław: Książki pierwsze. Kresy 1994 nr 18 s. 34-38 (charakterystyka prozy lat 70. i 80. oraz twórczości pisarzy debiutując...) szczegóły 
138.artykuł: Czapliński Przemysław: Nowa proza: rytuały inicjacji. Kresy 1996 nr 25 s. 145-156 (powieści inicjacyjne powstałe po przełomie literackim od drugiej połow...) szczegóły 
139.artykuł: Czapliński Przemysław: Rzecz w literaturze albo proza lat dziewięćdziesiątych wobec mimesis. Kresy 1999 nr 40 s. 104-124  szczegóły 
140.artykuł: Galant Jan: Młoda proza (lat siedemdziesiątych) w oczach krytyki literackiej. Kresy 1998 nr 35 s. 61-79 (szerzej nt. wpływu Henryka Berezy na proces kształtowania młodych proz...) szczegóły 
141.artykuł: Gosk Hanna: Dialog z Obcym. Postać literacka o cechach Innego/Obcego w powojennej prozie polskiej. Kresy 2001 nr 47 s. 95-104  szczegóły 
142.artykuł: Gosk Hanna: Wizerunek Ameryki w prozie polskiej lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Kresy 1999 nr 40 s. 136-142 (obraz Ameryki w prozie Mirona Białoszewskiego, Edwarda Redlińskiego, S...) szczegóły 
143.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
144.artykuł: Kurz Iwona: Ucieczka przed rzeczywistością. Kresy 1997 nr 30 s. 229-233 (powrót do dzieciństwa w prozie powstałej po 1989: Izabela Filipiak ("A...) szczegóły 
145.artykuł: Maciejewski Mariusz: Zabawa w pisanie, a właściwie w czytanie. Kresy 1997 nr 30 s. 233-239 (strategie autorskie w prozie Manueli Gretkowskiej ("Tarot paryski"), A...) szczegóły 
146.artykuł: Sosnowski Jerzy: Szybkość i nuda (Kawiarniana rozmowa z Nataszą Goerke i Olgą Tokarczuk, z pointą w postaci nadejścia Andrzeja Stasiuka). Kresy 1995 nr 21 s. 61-64 (o procesie tworzenia i literackiego wyrażania, specyfice własnej twórc...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
147.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Parowski Maciej: Pożegnanie kosmosu?. Kresy 1992 nr 12 s. 151-153  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rojek Przemysław: Powiernik cudzych opowieści. Kresy 2003 nr 53 s. 190-192  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Ostaszewski Robert: Krajobraz po karnawale, albo normalność dla początkujących. Kresy 2001 nr 45/46 s. 68-72 (próba podsumowania literatury lat dziewięćdziesiątych, nawiązanie do d...) szczegóły 
150.artykuł: Śliwiński Piotr: Detronizacja literatury. Kresy 2002 nr 50 s. 121-126  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
151.artykuł: Iwasiów Inga: Istnienie jako nieistnienie. Kresy 2003 nr 53 s. 114-117 (refleksje nt. współczesnej krytyki literackiej...) szczegóły 
152.artykuł: Niewiadomski Andrzej: O pożytkach płynących z krytycznej niemocy albo tekst "rocznicowy". Kresy 2002 nr 50 s. 127-131  szczegóły 
nawiązanie: Bagłajewski Arkadiusz: Dopowiedzenie. Tekst (też) rocznicowy. Kresy 2002 nr 50 s. 131-133  szczegóły 
153.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Krytyki literackiej przygody z wolnością. Kresy 2003 nr 53 s. 103-113 (nt. tekstów metakrytycznych młodych krytyków debiutujących po 1989...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
154.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rutkowski Rafał: Głos Gutorowa. Kresy 2003 nr 56 s. 155-157  szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rżany Rafał: Rozterki pióra. Kresy 1999 nr 40 s. 181-183  szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Kilka uwag o "Drugiej stronie" Mariana Stali. Kresy 1998 nr 33 s. 154-157  szczegóły 
157.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Nadzieja w wierszu. Kresy 2002 nr 51/52 s. 162-166  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
158.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Mickiewicz wśród "klasycystów" i "barbarzyńców". Kresy 1999 nr 38/39 s. 111-122 (młode pokolenie poetów wobec twórczości Adama Mickiewicza - odniesieni...) szczegóły 
159.artykuł: Balcerzan Edward: Ubytki, przedłużenia, trójkąty. Poezja polska w latach 1989-1993. Kresy 1994 nr 18 s. 8-13  szczegóły 
160.artykuł: Co się dzieje "po bruLionie"?. Kresy 1997 nr 30 s. 121-150 (ankieta skierowana do poetów najmłodszego pokolenia nt. stanu poezji p...) szczegóły 
161.artykuł: Maliszewski Karol: Następcy i następstwa (Kolejna hipoteza pokoleniowa). Kresy 1997 nr 30 s. 90-95 (charakterystyka twórczości poetów debiutujących w l. 90....) szczegóły 
162.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Czy czeka nas nowa duchowa przygoda przełomu?. Kresy 1990 nr 1 s. 97-102 (o poezji przełomu lat 80. i 90....) szczegóły 
nawiązanie: Niewiadomski Andrzej: O pożytkach płynących z krytycznej niemocy albo tekst "rocznicowy". Kresy 2002 nr 50 s. 127-131  szczegóły 
163.artykuł: Sławiński Janusz: Zanik centrali. Kresy 1994 nr 18 s. 14-16 (dot. przełomu lat 80. i 90. XX wieku...) szczegóły 
164.artykuł: Sommer Piotr: Poezja "odświętna" i poezja "codzienności". Kresy 1995 nr 21 s. 47-48  szczegóły 
165.artykuł: Sosnowski Andrzej: "Apel poległych". O poezji naiwnej i sentymentalnej w Polsce. Kresy 1993 nr 16 s. 158-164 (poezja lat 1968-1993...) szczegóły 
166.artykuł: Śliwiński Piotr: Gorzej czy normalnie?. Kresy 1999 nr 40 s. 94-100 (o poezji lat 90....) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rojek Przemysław: Powiernik cudzych opowieści. Kresy 2003 nr 53 s. 190-192  szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Troska i rozmowa. Kresy 2001 nr 47 s. 182-186  szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: "Ja jako feministka...". Kresy 2003 nr 53 s. 186-189  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
170.artykuł: Bault Aleksandra: Jaka korzyść z wolności? O sytuacji młodego bohatera w prozie lat dziewięćdziesiąteych. Kresy 2001 nr 47 s. 105-112  szczegóły 
171.artykuł: Czapliński Przemysław: Marginesy i centrum: proza polska 1999-2000. Kresy 2001 nr 48 s. 132-160  szczegóły 
172.artykuł: Czapliński Przemysław: Przerabianie nostalgii albo proza lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconej teraźniejszości. Kresy 1999 nr 37 s. 66-81 (proza nostalgiczna lat. 90....) szczegóły 
173.artykuł: Poprawa Adam: Jak żyć, czyli jak czytać nowe polskie powieści. Kresy 2003 nr 56 s. 103-114 (nt. pow. Jana Grzegorczyka ("Adieu. Przypadki księdza Grosera"), Andrz...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
174.artykuł: Czapliński Przemysław: Kalendarium życia literackiego za rok 2000. Kresy 2002 nr 50 s. 196-216  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
175.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1998 nr 33 s. 157 (ogł....) szczegóły 
176.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1992 nr 11 s. 51 (ogł....) szczegóły 
177.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 27 s. 240 (ogł....) szczegóły 
178.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 14 s. 224 (wyniki...) szczegóły 
179.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat. Kresy 2000 nr 41 s. 222 (lista laureatów...) szczegóły 
180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 15 s. 221 (ogł....) szczegóły 
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1991 nr 8 s. 183 (ogł....) szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1995 nr 21 s. 225  szczegóły 
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1995 nr 21 s. 225  szczegóły 
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs Literacki "Czasu Kultury". Kresy 1992 nr 12 s. 193  szczegóły 
185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 28 s. 189 (ogł....) szczegóły 
186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1998 nr 36 s. 249 (ogł....) szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs Literacki "Czasu Kultury". Kresy 1992 nr 12 s. 193  szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 28 s. 189 (ogł....) szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1997 nr 30 s. 120 (ogł....) szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1997 nr 30 s. 167 (ogł....) szczegóły 
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1998 nr 36 s. 249 (ogł....) szczegóły 
192.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 27 s. 237 (ogł....) szczegóły 
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 28 s. 170 (komunikat o nagrodach...) szczegóły 
artykuł: Kresy 1996 nr 26 s. 271 (ogł....) szczegóły 
194.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 27 s. 234 (ogł....) szczegóły 
195.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1997 nr 31 s. 232 (ogłoszenie...) szczegóły 
196.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1998 nr 35 s. 257 (ogł....) szczegóły 
197.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1994 nr 19 s. 297  szczegóły 
198.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Młody Niemiec w Paryżu. Kresy 1999 nr 37 s. 187 (ogł....) szczegóły 
199.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 14 s. 247 (ogł....) szczegóły 
200.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1999 nr 37 s. 243 (ogł....) szczegóły 
201.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pomóżmy hospicjum. Kresy 1999 nr 38/39 s. 211 (ogł....) szczegóły 
202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1997 nr 29 s. 259 (ogł....) szczegóły 
203.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 15 s. [270] (wyniki...) szczegóły 
204.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1999 nr 37 s. 194 (ogł....) szczegóły 
205.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2000 nr 41 s. 256 (ogł....) szczegóły 
206.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 25 s. 252 (lista laureatów...) szczegóły 
207.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1998 nr 33 s. 181 (regulamin...) szczegóły 
208.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1997 nr 30 s. 217 (ogł....) szczegóły 
209.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1999 nr 38/39 s. 326 (ogł....) szczegóły 
210.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2002 nr 49 s. 190 (ogł. regulamin...) szczegóły 
211.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1999 nr 38/39 s. 274 (ogł....) szczegóły 
212.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2000 nr 41 s. 188 (ogł. i regulamin...) szczegóły 
213.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2001 nr 47 s. 292 (ogł....) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
214.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: an: Jechać do Krakowa.... Kresy 1991 nr 6 s. 139-140 (spraw....) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
215.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1994 nr 17 s. 123  szczegóły 
216.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1994 nr 18 s. 170  szczegóły 
217.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1995 nr 23 s. 243  szczegóły 
218.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1997 nr 29 s. 235 (ogł....) szczegóły 
219.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 13 s. 246  szczegóły 
220.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1995 nr 21 s. 257  szczegóły 
221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat. Kresy 2000 nr 41 s. 222 (lista laureatów...) szczegóły 
222.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Filip Grzegorz: Jubileusz Bogdana Madeja. Kresy 1995 nr 22 s. 243  szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 13 s. 246  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Korespondencyjny Klub Pisarzy "Okolice" (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
224.artykuł: Stowarzyszenie Korespondencyjny Klub Pisarzy "Okolice". Kresy 1991 nr 7 s. 162 (nt. działaln....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Lublin (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
225.artykuł: Pawłowska Małgorzata: "Nigdy się nie zintegrują". Kresy 1996 nr 26 s. 259-260 (o otwarciu w Lublinie z inicjatywy prezesa Fundacji im. Marii Bechczy...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Stanislawa Lama. Kresy 1998 nr 34 s. 253 (ogł. o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1999...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Stanisława Lama. Kresy 2002 nr 51/52 s. 181 (komunikat o terminie nadsyłania podań o stypendium na 2003...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
227.artykuł: Habielski Rafał: Emigracja londyńska a "Kultura". Kresy 1994 nr 19 s. 50-55  szczegóły 
228.artykuł: Widz Piotr: Emigracja i pieniądze. Kresy 1998 nr 36 s. 225-234 (status materialny pisarzy na emigracji...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
229.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 15 s. [270]  szczegóły 
230.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 13 s. 238  szczegóły 
artykuł: Kresy 1993 nr 15 s. [272] (wyniki...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 25 s. 252 (lista laureatów...) szczegóły 
232.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda Literacka "Kultury" za rok 1962 -Zygmunt Haupt. Kresy 1991 nr 6 s. 24 (komunikat jury; podp. Jerzy Giedroyc, Paweł Hostowiec, Konstanty Aleks...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
233.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Kresy 1990 1 122-3  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
234.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ostatni "Arkusz". Kresy 2003 nr 53 s. 192 (komunikat Redakcji Arkusza o zawieszeniu czasopisma; z koment. ...) szczegóły 
235.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hrabia Alicja: "Borussia". Kresy 1992 nr 11 s. 185  szczegóły 
236.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Krakowska "Dekada Literacka". Kresy 1992 nr 9/10 s. 234-235 (omów....) szczegóły 
237.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz, Niewiadomski Andrzej: Bilans? O "Kresach" - i nie tylko - z perspektywy dziesięciu lat. Kresy 1999 nr 40 s. 157-167 (zapis rozmowy...) szczegóły 
artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Dopowiedzenie. Tekst (też) rocznicowy. Kresy 2002 nr 50 s. 131-133 (z okazji ukazania się 50. nru czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Mizińska Jadwiga: Kresy 1991 nr 7 s. 141-145 (list do red. dot. profilu i tyt. pisma; z odp. red., s. 145-146...) szczegóły 
238.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: "Ogród", ale plewiony.... Kresy 1992 nr 9/10 s. 228-229 (charakterystyka pisma...) szczegóły 
239.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koss Agata: Jubileusz. Kresy 1995 nr 22 s. 235  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
240.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz, Niewiadomski Andrzej: Kwartalnik - anachroniczny czy wciąż pożyteczny?. Kresy 1999 nr 40 s. 168 (ankieta nt. roli pism kwartalnych, wstęp: Arkadiusz Bagłajewski, Andrz...) szczegóły 
241.artykuł: Kisiel Marian: Kresy 1993 nr 13 s. 232-233 (nt. profilu czas.: Kresy, Tytuł, Czas Kultury...) szczegóły 
242.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 1994 nr 17-20 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: nr 17-19...) szczegóły 
243.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 2003 nr 53-56 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Paweł Ko...) szczegóły 
244.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 2001 nr 45/46 s. 272-275, nr 47 s. 276-284 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Paweł Ko...) szczegóły 
245.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 1998 nr 33-36 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Andrzej ...) szczegóły 
246.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 1999 nr 37-40 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Grzegorz...) szczegóły 
247.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 1993 nr 13-16 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: nr 13: M...) szczegóły 
248.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 2000 nr 41-44 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Paweł Ko...) szczegóły 
249.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 1995 nr 21-24 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Arkadius...) szczegóły 
250.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 2002 nr 49-51/52 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.:Jerzy Mę(...) szczegóły 
251.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 1996 nr 25-28 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Arkadius...) szczegóły 
252.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 1997 nr 29-32 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Agata Ko...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
253.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Kresy 1996 nr 25 s. 278 (podp.: Marek Krawczyk, prezes Zarządu; apel o wsparcie działań Towarzy...) szczegóły 
254.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jóźwik Dariusz: Dwa spotkania. Kresy 1995 nr 23 s. 242-243 (spraw. z promocji książki, Lublin, 28 IV 1995...) szczegóły 
artykuł: Chiaromonte Nicola: Polacy z Paryża. Kresy 1994 nr 19 s. 33-34  szczegóły 
artykuł: Florczak Zbigniew: W górę mojej rzeki, czyli o "Kulturze". Kresy 1994 nr 19 s. 218-223  szczegóły 
255.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jóźwik Dariusz: Spotkania z paryską "Kulturą". Kresy 1994 nr 19 s. 281-284  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
256.artykuł: Czerniawski Adam: Co pisałem i tłumaczyłem w czasach zimnej wojny. Kresy 1994 nr 19 s. 263-269 (nt. obecności literatury polskiej na Zachodzie w okresie zimnej wojny ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Izrael (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
257.artykuł: Szenfeld Rut: Podróże pisarek izraelskich do Polski. Kresy 2003 nr 53 s. 144-154  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
258.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mizińska Jadwiga: Rozmowy jesienią. Kresy 1992 nr 9/10 s. 237-239  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
259.artykuł: Błoński Jan, Venclova Tomas: Spotkanie z Tomasem Venclową i Janem Błońskim (Lublin, październik 1991). Kresy 1992 nr 9/10 s. 62-69 (dwugłos nt. wzajemnych kontaktów autorów i wzajemnej recepcji obu lite...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
260.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Kultura w systemie federalnym. Kresy 1993 nr 16 s. 269-271  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Cywilizacja, osiągnięcia techniczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
261.artykuł: Chwin Stefan: Sztuka i machiny. Kresy 1994 nr 17 s. 185-187 (obiekty techniczne, wynalazki, narzędzia jako temat literatury polski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dwór, dworek (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
262.artykuł: Puzio Katarzyna: Zamki w literackim pejzażu preromantyzmu i romantyzmu. Kresy 2000 nr 42/43 s. 281-287  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Galicja (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
263.artykuł: Tomaszewski Marek: Mała ojczyzna w czasch Monarchii Austro-Węgierskiej. Kresy 1994 nr 20 s. 209-213 (motywy austro-węgierskie w prozie współczesnej, szerzej o twórcz. Andr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
264.artykuł: Polechoński Krzysztof: Egzotyczna rewolucja (Polskie świadectwa bolszewickiego przewrotu w Azji w literaturze międzywojennej). Kresy 1994 nr 18 s. 147-156  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
265.artykuł: Kraskowska Ewa: Od fizjologii od filozofii macierzyństwa. Kresy 1996 nr 28 s. 90-97 (obraz macierzyństwa w literaturze polskiej, szerzej nt. noweli "Przymi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
266.artykuł: Gosk Hanna: Wizerunek Ameryki w prozie polskiej lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Kresy 1999 nr 40 s. 136-142 (obraz Ameryki w prozie Mirona Białoszewskiego, Edwarda Redlińskiego, S...) szczegóły 
267.artykuł: Sosnowska Danuta: Wyprawa w głąb Czortycy - Polska i Ukraina u Łobodowskiego, Odojewskiego, Mackiewicza. Kresy 1992 nr 9/10 s. 109-114  szczegóły 
268.artykuł: Stępnik Krzysztof: "Litwomania". Waśń plemienna (epoka rozbratu 1905-1914). Kresy 1992 nr 9/10 s. 70-81 (tematyka litewska w publicystyce polskiej i polska w publicystyce lite...) szczegóły 
269.artykuł: Szczerbakiewicz Rafał: Południowy kres Europy. Motywy sycylijskie w polskiej literaturze współczesnej. Kresy 2000 nr 44 s. 142-180 (głównie o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, a także Gustawa Herlinga...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
270.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Waszczuk Witold: Powrót Huculszczyzny. Kresy 1993 nr 13 s. 170-172  szczegóły 
271.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Kresy w pigułce. Kresy 1996 nr 28 s. 166-170  szczegóły 
272.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Święch Jerzy: W Polsce, czyli na Kresach. Kresy 1992 nr 12 s. 214-217  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
273.artykuł: Czermińska Małgorzata: Głębokie tło. Kresy 1994 nr 17 s. 195-198 (Kresy w powojennej twórcz. urodzonych tam pisarzy, a także w prozie m...) szczegóły 
274.artykuł: Habielski Rafał: Utopia kraju lat dziecinnych (Emigracja powojenna wobec Kresów). Kresy 1995 nr 22 s. 74 (szerzej nt. poglądów dot. problematyki Kresów zawartych w publicystyce...) szczegóły 
275.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kresy pokojowe w literaturze staropolskiej. Kresy 2002 nr 49 s. 240-248 (szerzej nt. twórcz. następujących autorów: Grzegorz Czuj, Mikołaj Huss...) szczegóły 
276.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Kresy: Arkadia literatury popularnej. Kresy 1994 nr 18 s. 101-116  szczegóły 
277.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Rola pogranicza kultur. Kresy 1992 nr 9/10 s. 150-154 (m.in. uwagi o wątkach wileńskich, ukraińskich i galicyjskich w lit. po...) szczegóły 
278.artykuł: Sosnowska Danuta: Kochanie się i umieranie w "kraju leżącym na metafizycznej krawędzi". Kresy 1994 nr 20 s. 37-42 (motyw miłości, śmierci i Ukrainy w twórcz. romantyków...) szczegóły 
279.artykuł: Sosnowska Danuta: Kresy w podwójnej optyce. Kresy 2002 nr 50 s. 79-95 (porównanie obrazu Kresów z XIX-wiecznego dziennika Aleksandra Przeździ...) szczegóły 
280.artykuł: Zieliński Marek: Ucieczka na Kresy. Kresy 1992 nr 9/10 s. 140-150 (pojęciu kresów w świadomości polskiej i krótkie uwagi o wątkach kresow...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Mężczyzna, chłopak (tematy, motywy)
281.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: "Ja jako feministka...". Kresy 2003 nr 53 s. 186-189  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
282.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Gdańskie miejsca. Kresy 1995 nr 22 s. 45-52 (Gdańsk jako motyw twórcz. Guentera Grassa, Stefana Chwina, Pawła Huell...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
283.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Amor obcych ludzi. Szkic o niektórych przedstawieniach miłości w poezji polskiej ostatnich pięćdziesięciu lat. Kresy 1997 nr 32 s. 67-76  szczegóły 
284.artykuł: Sosnowska Danuta: Kochanie się i umieranie w "kraju leżącym na metafizycznej krawędzi". Kresy 1994 nr 20 s. 37-42 (motyw miłości, śmierci i Ukrainy w twórcz. romantyków...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
285.artykuł: Nasiłowska Anna: Obłoki, obłoki. Kresy 1990 nr 4/5 s. 45-48 (chmury, obłoki w twórczości Żagarystów; m.in. dot. twórcz. Czesława Mi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
286.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Polski cień Hamleta, albo jak walczyć ze złem. Kresy 1990 nr 4/5 s. 79-82  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
287.artykuł: Sariusz-Skąpska Izabella: Hejnał pod Pamirem. Kresy 1995 nr 24 s. 151-155 (temat pobytu Polaków w Uzbekistanie w czasie II wojny światowej w ksią...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
288.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walecki Wacław: Na marginesie książki o poezji czasu śmierci. Kresy 1994 nr 20 s. 240-241  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
289.artykuł: Czapliński Przemysław: Przerabianie nostalgii albo proza lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconej teraźniejszości. Kresy 1999 nr 37 s. 66-81 (proza nostalgiczna lat. 90....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
290.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizińska Jadwiga: Egzorcyzmowanie Binariusa. Kresy 1997 nr 31 s. 186-189  szczegóły 
291.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bednarczyk-Sołtys Wiesława: W kręgu stereotypów. Kresy 1993 nr 15 s. 246-248 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
292.artykuł: Jarzębski Jerzy: Krajobrazy przed zagładą. Kresy 1994 nr 20 s. 46-52  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Polityka wydawnicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
293.artykuł: Kresy 1995 nr 21 s. 306 (list "Do Księgarzy Polskich" w sprawie trudności młodych pisarzy z zai...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
294.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szewc Piotr: Czarne na białym. Kresy 1993 nr 14 s. 253-254  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
295.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Kresy 1996 nr 25 s. 278 (podp.: Marek Krawczyk, prezes Zarządu; apel o wsparcie działań Towarzy...) szczegóły 
296.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szewc Piotr: Czarne na białym. Kresy 1993 nr 14 s. 253-254  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
297.artykuł: Hutnikiewicz Artur: Moje lata uniwersyteckie. Kresy 1993 nr 13 s. 173-181 (wspomn. związane ze studiami polonistycznymi na Uniwersytecie Jana Kaz...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Konkursy (organizacja nauki o literaturze)
298.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 27 s. 239 (ogł....) szczegóły 
299.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 28 s. 270 (ogłoszenie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
300.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2001 nr 47 s. 249 (ogł....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Lublin (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
301.artykuł: Zgorzelski Czesław: Miasto przeznaczenia i obowiązków. Kresy 1993 nr 14 s. 203-208 (wyw. głównie dot. funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
302.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buryła Sławomir: ...NIgdy nie będę Dostojewskim. Kresy 2000 nr 44 s. 202-204  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
303.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heck Dorota: Droga przez ocean. Kresy 1992 nr 9/10 s. 182-184  szczegóły 
304.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ramotowski Jacek: Głosy z "Ławki rezerwowych". Kresy 1992 nr 9/10 s. 226-227  szczegóły 
305.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalik Barbara: Wysiłek antologisty. Kresy 1996 nr 26 s. 174-178  szczegóły 
306.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Wiersze bibliofilów. Kresy 1991 nr 6 s. 142  szczegóły 
307.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Dwie lektury, dwa powroty. Kresy 1990 2/3 156-9  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
308.wiersz: Czuć się jak skasowany bilet... Kresy 2002 nr 49 s. 55 (podp. mlb...) szczegóły 
309.wiersz: Na przedzie kroczy Belinda z wielką stopą. Kresy 2002 nr 49 s. 54-55 (podp. mlb...) szczegóły 
310.wiersz: Nie wim o co chodzi... Kresy 2002 nr 49 s. 54 (podp. mlb...) szczegóły 
311.wiersz: Rok zawinął ogonem... Kresy 2002 nr 49 s. 53 (podp. mlb...) szczegóły 
312.wiersz: [Tysiąc dziwięćset dziewięćdziesiąt dziewięć] 1999. Kresy 2002 nr 49 s. 53-54 (podp. mlb...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Adamczak Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
313.wiersz: Adamczak Robert: Bilet w jedną stronę. Kresy 1994 nr 19 s. 158  szczegóły 
314.wiersz: Adamczak Robert: (Cieplej). Kresy 1994 nr 19 s. 159  szczegóły 
315.wiersz: Adamczak Robert: Dalszy ciąg. Kresy 1994 nr 19 s. 159  szczegóły 
316.wiersz: Adamczak Robert: Po równi pochyłej. Kresy 1994 nr 19 s. 158  szczegóły 
317.wiersz: Adamczak Robert: Trzeci (zimno). Kresy 1994 nr 19 s. 159  szczegóły 
318.wiersz: Adamczak Robert: Uczta. Kresy 1994 nr 19 s. 159  szczegóły 
  Adamski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
319.artykuł: Mazur Aneta: Imiona Księgi Kresowej. Kresy 1991 nr 8 s. 149-152 (nt. twórcz. Jana Adamskiego i Władysława Milczarka...) szczegóły 
  Aland Jan
320.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Peregrynacje Radziwiłła "Sierotki". Kresy 1991 nr 6 s. 133-134  szczegóły 
nawiązanie: Ilnicki Leszek: Jechał Radziwiłl z Warszawy do Wilna. Kresy 1991 nr 8 s. 178-179 (dot. "Kazania" jezuity Marcina Widziewicza...) szczegóły 
  Anderman Janusz
    proza (alfabet tytułów)
321.proza: Anderman Janusz: Słup soli (Fragmenty scenariusza). Kresy 1993 nr 15 s. 11-21  szczegóły 
  Augustynowicz Jan
322.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz] Ilnicki Leszek: Poczta kresowa [z tego cyklu:] Akademia Bałajska. Kresy 2001 nr 47 s. 228-233 (m.in. nt. powieści Jana Augustynowicza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczak Jacek
323.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Dręczące pytania. Kresy 1996 nr 25 s. 165-167  szczegóły 
  Baczewski Marek Krystian Emanuel
    wiersze (alfabet tytułów)
324.wiersz: Baczewski M.K.E.: Ars poetica XII: Za ile milionów cierpi poeta?. Kresy 1998 nr 36 s. 64-65  szczegóły 
325.wiersz: Baczewski M.K.E.: Ars poetica XIII: O tym jak udało mi się, z mojej ciemnej prowincji, wtrynić swoje dwa złote w dyskusje literackie. Kresy 1998 nr 36 s. 65-66  szczegóły 
326.wiersz: Baczewski M.K.E.: Ars poetica XIX: Gdzie jest ojczyzna, której broni poeta?. Kresy 1998 nr 36 s. 66-67  szczegóły 
327.wiersz: Baczewski Marek K.E.: Ars Poetica XLI: Wiersz nie testowany na zwierzętach. Kresy 2002 nr 49 s. 67  szczegóły 
328.wiersz: Baczewski Marek K.E.: Ars Poetica XXXII: Manifest Poetycki. Kresy 2002 nr 49 s. 66-67  szczegóły 
329.wiersz: Baczewski Marek K.E.: Samotność. Kresy 2002 nr 49 s. 65  szczegóły 
  Baczyński Krzysztof Kamil
330.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kister Anna Grażyna: Płaszczyzny nieporozumień, czyli pesymizm historyka literatury. Kresy 1993 nr 16 s. 262-263  szczegóły 
  Balcerzan Edward
    wywiady (alfabet autorów)
331.wywiad: Ambrasas Kazimieras Jouzas: Przeżycie wielojęzyczności. Kresy 1994 nr 17 s. 156-159 (nt. twórczości translatorskiej...) szczegóły 
  Baliński Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
332.artykuł: Mokranowska Zdzisława: Zapomniany świat prozy Stanisława Balińskiego. Kresy 1995 nr 23 s. 88-95  szczegóły 
  Banach Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
333.wiersz: Banach Joanna: Lunch w Gilles. Kresy 1994 nr 17 s. 122-123  szczegóły 
334.wiersz: Banach Joanna: Pisząc po polsku. Kresy 1994 nr 17 s. 122  szczegóły 
  Baran Augustyn
335.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: W Galicji, kiedy wieje pustką. Kresy 2001 nr 48 s. 175-181  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
336.proza: Baran Augustyn: Opowieść z ciemności. Kresy 2001 nr 48 s. 94-101  szczegóły 
337.proza: Baran Augustyn: Pusty pokój. Kresy 1999 nr 37 s. 30-44  szczegóły 
338.proza: Baran Augustyn: Super hau. Kresy 2001 nr 48 s. 101-110  szczegóły 
  Baran Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
339.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Śpiew o utraconych nadziejach (O poezji Józefa Barana). Kresy 1995 nr 23 s. 224-231 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Baran Marcin
340.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orska Joanna: "Tanero", czyli fikcja komunikacji. Kresy 1999 nr 37 s. 171-174  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
341.wiersz: Baran Marcin: Ciało. Kresy 1998 nr 34 s. 52-53  szczegóły 
342.wiersz: Baran Marcin: Co jest, czego nie ma. Kresy 1991 nr 7 s. 34  szczegóły 
343.wiersz: Baran Marcin: Kordiał. Kresy 2003 nr 53 s. 22  szczegóły 
344.wiersz: Baran Marcin: Laboratuar widal pedigri pro wi. Kresy 2003 nr 53 s. 22  szczegóły 
345.wiersz: Baran Marcin: Laski. Kresy 2003 nr 53 s. 22  szczegóły 
346.wiersz: Baran Marcin: Męskie sprawy. Kresy 1998 nr 34 s. 52  szczegóły 
347.wiersz: Baran Marcin: Post resectionem (Marcinowi Ząb-Mnie-Boli Świetlickiemu). Kresy 1991 nr 7 s. 35  szczegóły 
348.wiersz: Baran Marcin: Potop. Kresy 1998 nr 34 s. 53  szczegóły 
349.wiersz: Baran Marcin: Próba równowagi. Kresy 1991 nr 7 s. 35  szczegóły 
350.wiersz: Baran Marcin: Przekrój społeczny. Kresy 2003 nr 53 s. 21  szczegóły 
351.wiersz: Baran Marcin: Rekonstrukcja nie widzianej rzeźby. Kresy 1991 nr 7 s. 34  szczegóły 
352.wiersz: Baran Marcin: To proste. Kresy 1998 nr 34 s. 52  szczegóły 
353.wiersz: Baran Marcin: Upalny desant. Kresy 2003 nr 53 s. 21-22  szczegóły 
  Barańczak Stanisław
354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Dobry żart tynfa wart!. Kresy 1992 nr 12 s. 144-145  szczegóły 
355.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klejnocki Jarosław: Widokówka z Lancetem (oraz kilka niezobowiązujących apostrof do Jana Szaketa). Kresy 1998 nr 35 s. 160-162  szczegóły 
356.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Dobry żart tynfa wart!. Kresy 1992 nr 12 s. 144-145  szczegóły 
  Bargielska Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
357.wiersz: Bargielska Justyna: dla jerzego dudka, bramkarza. Kresy 2003 nr 56 s. 28  szczegóły 
358.wiersz: Bargielska Justyna: pani jeżowa. Kresy 2003 nr 56 s. 27  szczegóły 
359.wiersz: Bargielska Justyna: pasma. Kresy 2003 nr 56 s. 26  szczegóły 
360.wiersz: Bargielska Justyna: pierwszy peryskop kici. Kresy 2003 nr 56 s. 26  szczegóły 
361.wiersz: Bargielska Justyna: Savoir, vivre. Kresy 2003 nr 56 s. 27  szczegóły 
362.wiersz: Bargielska Justyna: Socjo pat. Kresy 2003 nr 56 s. 28  szczegóły 
363.wiersz: Bargielska Justyna: tylko ja jestem. Kresy 2003 nr 56 s. 26-27  szczegóły 
  Bart Andrzej
364.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaszuba Dorota: Krupier kręci karuzelą. Kresy 1993 nr 13 s. 155-156  szczegóły 
  Bartczak Kacper
    wiersze (alfabet tytułów)
365.wiersz: Bartczak Kacper: Biegiem w biel. Kresy 2000 nr 41 s. 85  szczegóły 
366.wiersz: Bartczak Kacper: Do czego zmierzam. Kresy 2000 nr 41 s. 82-83  szczegóły 
367.wiersz: Bartczak Kacper: Genialny spadkobierca. Kresy 2000 nr 41 s. 82  szczegóły 
368.wiersz: Bartczak Kacper: Lekkie konstrukcje halowe. Kresy 2000 nr 41 s. 183  szczegóły 
369.wiersz: Bartczak Kacper: Miłość w katedrze szarości. Kresy 2000 nr 41 s. 84  szczegóły 
370.wiersz: Bartczak Kacper: Mistrz bezstronnego komentarza. Kresy 2000 nr 41 s. 83-84  szczegóły 
  Baryła Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
371.wiersz: Baryła Mariusz: Alkohol. Kresy 1993 nr 14 s. 121  szczegóły 
372.wiersz: Baryła Mariusz: Boję się waszych tolerancyjnych mężów.... Kresy 1995 nr 23 s. 126  szczegóły 
373.wiersz: Baryła Mariusz: Dziś mnie nie zapraszaj.... Kresy 1995 nr 23 s. 126  szczegóły 
374.wiersz: Baryła Mariusz: Gorzki słony słodki kwaśny. Kresy 1995 nr 23 s. 125  szczegóły 
375.wiersz: Baryła Mariusz: Niech Bóg ma w swojej opiece Annę Barszczewską. Kresy 1993 nr 14 s. 121  szczegóły 
376.wiersz: Baryła Mariusz: Niech Bóg ma w swojej opiece Annę Piwkowską. Kresy 1993 nr 14 s. 122  szczegóły 
377.wiersz: Baryła Mariusz: Twoje podróże są nie do zniesienia. Kresy 1993 nr 14 s. 121  szczegóły 
  Baterowicz Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
378.wiersz: Baterowicz Marek: LXV (Jak skrzydło ptaka...). Kresy 1995 nr 22 s. 103  szczegóły 
379.wiersz: Baterowicz Marek: Poranek. Kresy 1995 nr 22 s. 103  szczegóły 
  Bauman Janina
380.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frydryczak Beata: Szczeliny wspomnień. Kresy 1996 nr 25 s. 255-257  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
381.proza: Bauman Janina: Mur. Kresy 1995 nr 22 s. 210-213  szczegóły 
  Bawołek Waldemar
    proza (alfabet tytułów)
382.proza: Bawołek Waldemar: Czerwony spągowiec. Kresy 2003 nr 53 s. 80-89  szczegóły 
383.proza: Bawołek Waldemar: La bella provinzia. Kresy 1999 nr 38/39 s. 20-29  szczegóły 
384.proza: Bawołek Waldemar: Trzy części mroku [fragm.]. Kresy 2001 nr 47 s. 34-44  szczegóły 
  Bączkowska Irena
    proza (alfabet tytułów)
385.proza: Bączkowska Irena: Podróż do Braiłowa. Kresy 1994 nr 17 s. 95-118 (z notą od red....) szczegóły 
  Benka Urszula Małgorzata
    proza (alfabet tytułów)
386.proza: Benka Urszula M.: Iwo. Kresy 1994 nr 19 s. 58-59  szczegóły 
387.proza: Benka Urszula M.: Najspokojniej. Kresy 1994 nr 19 s. 59  szczegóły 
388.proza: Benka Urszula M.: Stary mężczyzna i jego cień. Kresy 1994 nr 19 s. 58  szczegóły 
389.proza: Benka Urszula M.: Zimna łąka. Kresy 1994 nr 19 s. 59  szczegóły 
  Bereś Stanisław
    wywiady (alfabet autorów)
390.wywiad: Zawada Andrzej: Wyjść z prosektorium literaturoznawstwa. Kresy 1995 nr 24 s. 251-262  szczegóły 
  Berkowski Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
391.wiersz: Berkowski Paweł: Czerwone pończochy. Kresy 1998 nr 34 s. 131-132  szczegóły 
392.wiersz: Berkowski Paweł: Mordercy. Kresy 1998 nr 34 s. 129-130  szczegóły 
393.wiersz: Berkowski Paweł: Tago mago. Kresy 1998 nr 34 s. 131  szczegóły 
394.wiersz: Berkowski Paweł: Wiersz o kabinie telefonicznej. Kresy 1998 nr 34 s. 129  szczegóły 
  Białoszewski Miron
395.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wielopolski Wojciech: Konstancin Mirona Białoszewskiego. Kresy 1992 nr 12 s. 141-143  szczegóły 
396.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wielopolski Wojciech: Konstancin Mirona Białoszewskiego. Kresy 1992 nr 12 s. 141-143  szczegóły 
397.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukaszuk-Piekara Małgorzata: Białoszewskiego sztuka nie-[tylko]-dla IBL-u. Kresy 1994 nr 17 s. 147-149  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
398.artykuł: Brzóstowicz Monika: "Osobność" i "rodzinność" u Mirona Białoszewskiego. Kresy 1996 nr 28 s. 34-41  szczegóły 
399.artykuł: Frątczak Marcin: Możliwość i niemożliwość rzeczwistości. Kresy 2001 nr 47 s. 250-258 (autobiografia jako materiał literacki w twórczości Mirona Białoszewski...) szczegóły 
400.artykuł: Gleń Adrian: Prywatna mitologia śmierci Mirona Białoszewskiego. Kresy 2002 nr 51/52 s. 102-111 (z fragm. utworów...) szczegóły 
401.artykuł: Grądziel Joanna: Miron Białoszewski: "Prawo smaku rzeczy nieobecnych". Kresy 1997 nr 32 s. 228-233  szczegóły 
402.artykuł: Legeżyńska Anna: Białoszewski na "biegunie" (Uwagi o głównych regułach strategii twórczej). Kresy 1996 nr 28 s. 25-32 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
403.artykuł: Pogonowska Anna: Miron Białoszewski - jak go pamiętam (fragmenty z dziennika). Kresy 1992 nr 9/10 s. 129-135  szczegóły 
404.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buryła Sławomir: Dwie relacje z powstania warszawskiego. Kresy 1997 nr 32 s. 221-228 (analiza porównawcza "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Biał...) szczegóły 
  Biedrzycki Miłosz
    wiersze (alfabet tytułów)
405.wiersz: Biedrzycki M.L.: Bruki i asfalt wołają... Kresy 1996 nr 25 s. 113-114  szczegóły 
406.wiersz: Biedrzycki M.L.: La Festa. Kresy 1996 nr 25 s. 112-113  szczegóły 
407.wiersz: Biedrzycki M.L.: Północ, rozlewiste czerwcowe zmierzchy... Kresy 1996 nr 25 s. 114  szczegóły 
408.wiersz: Biedrzycki M.L.: Precyzyjnie to przeprowadzić... Kresy 1996 nr 25 s. 113  szczegóły 
409.wiersz: Biedrzycki M.L.: Słuchaj! Tutaj dni zmechacone. Kresy 1996 nr 25 s. 112  szczegóły 
  Bielobradek Joanna
410.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bełska Stefania: Dlaczego chłopiec z Litwy był tak obdarzony?. Kresy 1992 nr 11 s. 180-181  szczegóły 
411.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zbyrski Krzysztof: Krótkie doniesienie o utworach chicagowskiej poetki. Kresy 1992 nr 12 s. 201-202  szczegóły 
artykuł: Zbyrski Krzysztof: Krótkie doniesienie o utworach chicagowskiej poetki. Kresy 1992 nr 12 s. 199-201  szczegóły 
  Bieńczyk Marek
412.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koss Agata: Kolejne tango w Paryżu. Kresy 1995 nr 23 s. 155-157  szczegóły 
413.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klaman Justyna: Nie / do / czytanie. Kresy 2003 nr 53 s. 236-241  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
414.proza: Bieńczyk Marek: Tworki [fragm. pow.]. Kresy 1996 nr 27 s. 9-16  szczegóły 
  Bierezin Jacek
415.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziadek Adam: Syzyf jest szczęśliwy. Kresy 1992 nr 11 s. 180-181  szczegóły 
  Bierut Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
416.wiersz: Bierut Jacek: Bieżnik na nosie... Kresy 2002 nr 49 s. 115  szczegóły 
417.wiersz: Bierut Jacek: Czego nie mam... Kresy 1999 nr 40 s. 154  szczegóły 
418.wiersz: Bierut Jacek: Czekaniem aż coś się wykluje... Kresy 1999 nr 40 s. 153  szczegóły 
419.wiersz: Bierut Jacek: Dezynfekcja. Kresy 2002 nr 49 s. 114  szczegóły 
420.wiersz: Bierut Jacek: Idem per idem. Kresy 1999 nr 40 s. 154  szczegóły 
421.wiersz: Bierut Jacek: Krótki wiersz o poezji. Kresy 1999 nr 40 s. 153  szczegóły 
422.wiersz: Bierut Jacek: Na rogu Kościuszki i Krakowskiego Przedmieścia. Kresy 2002 nr 49 s. 114  szczegóły 
423.wiersz: Bierut Jacek: Niepokalana. Kresy 2002 nr 49 s. 114-115  szczegóły 
424.wiersz: Bierut Jacek: Posłany. Kresy 2002 nr 49 s. 114  szczegóły 
425.wiersz: Bierut Jacek: Scenariusze. Kresy 2002 nr 49 s. 113  szczegóły 
426.wiersz: Bierut Jacek: Słuchawa. Kresy 2002 nr 49 s. 113  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
427.proza: Bierut Jacek: Kiedy ranne wstają sfory. Kresy 2002 nr 51/52 s. 115-121  szczegóły 
  Bigoszewska Maria
428.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matywiecki Piotr: Węzeł. Kresy 1995 nr 24 s. 214-216 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
429.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smolka Iwona: Misterium ciała i duszy. Kresy 1993 nr 14 s. 251  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
430.wiersz: Bigoszewska Maria: Bóg widzi wszystko.... Kresy 1992 nr 11 s. 114  szczegóły 
431.wiersz: Bigoszewska Maria: Co z nami będzie... Kresy 1996 nr 25 s. 44  szczegóły 
432.wiersz: Bigoszewska Maria: Monolog na przystanku. Kresy 1996 nr 25 s. 44  szczegóły 
433.wiersz: Bigoszewska Maria: Nie wiem, kto słucha... Kresy 1996 nr 25 s. 44  szczegóły 
434.wiersz: Bigoszewska Maria: Odejdź. Skończone. Umarłe... Kresy 1996 nr 25 s. 44  szczegóły 
435.wiersz: Bigoszewska Maria: Powinniśmy robić to sprawniej... Kresy 1996 nr 25 s. 45  szczegóły 
436.wiersz: Bigoszewska Maria: To, co staje się każdego dnia.... Kresy 1992 nr 11 s. 114  szczegóły 
437.wiersz: Bigoszewska Maria: To jest ciało.... Kresy 1992 nr 11 s. 114  szczegóły 
438.wiersz: Bigoszewska Maria: Żywisz mnie.... Kresy 1992 nr 11 s. 115  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
439.proza: Bigoszewska Maria: Przed sobą, za sobą. Kresy 2002 nr 50 s. 57-69  szczegóły 
440.proza: Bigoszewska Maria: Trójkąt [pow., fragm.:] Na Rynku. Kresy 1990 2/3 17-36  szczegóły 
441.proza: Bigoszewska Maria: Wybielenie. Kresy 1997 nr 32 s. 58-66  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
442.artykuł: Ilnicki Leszek: Lwów w papierach rodzinnych Marii Bigoszewskiej. Kresy 1990 2/3 192-4 (z odpisem dokumentów...) szczegóły 
  Błoński Jan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
443.tekst paraliteracki: Błoński Jan: Spotkanie z Tomasem Venclovą i Janem Błońskim (Lublin, październik 1991). Kresy 1992 nr 9/10 s. 62-67 (wypow. w rozmowie z Tomasem Venclovą...) szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
    listy (alfabet tytułów)
444.listy: Bobkowski Andrzej: [Listy]. Kresy 2003 nr 56 s. 199-215 (do Jana Nowaka-Jeziorańskiego (7 z l. 1956-57); oprac. i przygot. do ...) szczegóły 
445.listy: Bobkowski Andrzej: Listy Andrzeja Bobkowskiego do Tymona Terleckiego. Kresy 1992 nr 12 s. 87-99 (7 listów z l. 1957-1959, 1961; podał do druku ze zbioru odnalezionego ...) szczegóły 
446.listy: Bobkowski Andrzej: Z listów Andrzeja Bobkowskiego do Pawła Mayewskiego i Andrzeja Chciuka. Kresy 1995 nr 21 s. 258-267 (listy do Pawła Mayewskiego (2 z 1960) i Andrzeja Chciuka (2 z 1960); z...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
447.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Portret pisarza we wnętrzu. Kresy 1991 nr 7 s. 99-111 (z fot., s. 98...) szczegóły 
448.artykuł: Dymel Wioletta: "Nie chcę odstąpić od kilku prostych zasad przyzwoitości" - Conrad i Bobkowski. Kresy 2002 nr 49 s. 100-112 (analogie między losami obydwu pisarzy oraz fascynacji Andrzeja Bobkows...) szczegóły 
449.artykuł: Fiut Aleksander: Ucieczka z Europy. Kresy 1992 nr 12 s. 100-106 (Ameryka Południowa w biografii i pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego i Wi...) szczegóły 
450.artykuł: Sulikowski Andrzej: Pasje sportowe Andrzeja Bobkowskiego. Kresy 1992 nr 12 s. 78-86  szczegóły 
451.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nasalska Anna: Wakacje 1940 (O dzienniku z podróży Andrzeja Bobkowskiego). Kresy 1996 nr 27 s. 56-65  szczegóły 
artykuł: Plucińska Katarzyna: Żyć czując. O "Szkicach piórkiem" Andrzeja Bobkowskiego. Kresy 1997 nr 31 s. 53-59  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
452.korespondencja: Nowak-Jeziorański Jan: Andrzej Bobkowski i Radio Wolna Europa. Korespondencja z Janem Nowakiem-Jeziorańskim. Kresy 2003 nr 56 s. 199-215 (listy Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Andrzeja Bobkowskiego (8 z. l. 195...) szczegóły 
  Boczkowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
453.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Dzwonię do Ciebie.... Kresy 1996 nr 25 s. 37-38  szczegóły 
454.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Kajdany. Kresy 2003 nr 53 s. 64  szczegóły 
455.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Ochłodź mnie Panie. Kresy 2003 nr 53 s. 65  szczegóły 
456.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Ogród. Kresy 2003 nr 53 s. 64  szczegóły 
457.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Poranek. Kresy 2003 nr 53 s. 63  szczegóły 
458.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Postludium. Kresy 1996 nr 25 s. 37  szczegóły 
459.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Starsi bracia. Kresy 1996 nr 25 s. 37  szczegóły 
460.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Ścieżka. Kresy 2003 nr 53 s. 63-64  szczegóły 
461.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Śniadanie na stole (W hołdzie Eduardowi Manetowi). Kresy 1996 nr 25 s. 36  szczegóły 
462.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Zrozumienie. Kresy 1996 nr 25 s. 36  szczegóły 
  Bojarska Anna
463.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaszuba Dorota: Nazwać śmierć. Kresy 1992 nr 11 s. 174-176  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
464.proza: Bojarska Anna: Plan miasta (Fragmenty powieści). Kresy 1991 nr 7 s. 24-33  szczegóły 
  Bolecka Anna
465.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymańska Adriana: Gdzie jest ten demon?. Kresy 1994 nr 20 s. 156-159  szczegóły 
artykuł: Bolecka Anna: Szukanie mitycznych obrazów. Kresy 1996 nr 25 s. 258-260 (wypowiedź autorki nt. książki...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
466.proza: Bolecka Anna: Biały kamień [pow., fragm.:] Mała poranna muzyka. Kresy 1993 nr 15 s. 76-83  szczegóły 
467.proza: Bolecka Anna: Kochany Franz [fragm. pow.]. Kresy 1999 nr 38/39 s. 138-152  szczegóły 
  Bonowicz Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
468.wiersz: Bonowicz Wojciech: Piasek. Kresy 1998 nr 33 s. 27  szczegóły 
469.wiersz: Bonowicz Wojciech: Sensation. Kresy 1998 nr 33 s. 27  szczegóły 
470.wiersz: Bonowicz Wojciech: Wożą nas z jednej wyspy na drugą. Kresy 1998 nr 33 s. 27  szczegóły 
471.wiersz: Bonowicz Wojciech: Wpis. Kresy 1998 nr 33 s. 28  szczegóły 
  Borowski Tadeusz
472.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buryła Sławomir: Gnostyckie przekroczenia w poezji Borowskiego. Kresy 2000 nr 44 s. 250-257 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Brakoniecki Kazimierz
473.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bigoszewska Maria: Przeobrażenie istnień. O poezji Kazimierza Brakonieckiego. Kresy 1994 nr 19 s. 192-193  szczegóły 
474.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bigoszewska Maria: Przeobrażenie istnień. O poezji Kazimierza Brakonieckiego. Kresy 1994 nr 19 s. 192-193  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
475.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Berlin Biberkofplatz. Kresy 1996 nr 26 s. 137-139  szczegóły 
476.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Grób Baudelaire'a. Kresy 1996 nr 26 s. 134-136  szczegóły 
477.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Niedotykalne. Kresy 1996 nr 26 s. 136-137  szczegóły 
478.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Szaleństwo i śmierć Hanny Thiel z Ornety (1899-1920). Kresy 1994 nr 17 s. 47-50  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
479.proza: Brakoniecki Kazimierz: Bożek. Kresy 1992 nr 9/10 s. 61  szczegóły 
480.proza: Brakoniecki Kazimierz: Europa deportowanych. Kresy 1992 nr 9/10 s. 60  szczegóły 
481.proza: Brakoniecki Kazimierz: Krótkie lekcje polskiego (1-3). Kresy 1992 nr 9/10 s. 60  szczegóły 
482.proza: Brakoniecki Kazimierz: Ulica Jagiellończyka w Olsztynie. Kresy 1992 nr 9/10 s. 61  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
483.artykuł: KAB: Prusy Wschodnie kontra Warmia i Mazury. Kresy 1992 nr 9/10 s. 245 (nota o referacie wygł. przez pisarza na seminarium "Prusy Wschodnie - ...) szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
484.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Smak Dobrej Księgi. O twórczości Romana Brandstaettera. Kresy 1991 nr 8 s. 80-90  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
    listy (alfabet tytułów)
485.listy: Brandys Kazimierz: Listy do Artura Sandauera. Kresy 1991 nr 7 s. 113 ((z 1948); wyd. i oprac.: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, s.112...) szczegóły 
486.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Śmierć totalitarna. Kresy 2001 nr 45/46 s. 100-111  szczegóły 
  Braszczyński Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
487.wiersz: Braszczyński Marek: Aleksandrowska. Kresy 1997 nr 31 s. 72-73  szczegóły 
488.wiersz: Braszczyński Marek: Kultura. Kresy 1997 nr 31 s. 73-74  szczegóły 
  Braun Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
489.proza: Braun Andrzej: Królestwo konieczności [fragm.:] Pan swego losu. Kresy 1997 nr 31 s. 30-34  szczegóły 
490.proza: Braun Andrzej: Pan swego losu (Fragmenty). Kresy 1992 nr 12 s. 24-28  szczegóły 
  Broda Marzena
    wiersze (alfabet tytułów)
491.wiersz: Broda Marzena: Elegia dla siebie samej. Kresy 1993 nr 16 s. 82  szczegóły 
492.wiersz: Broda Marzena: Na jakiejkolwiek zasypiam ziemi.... Kresy 1993 nr 16 s. 82-83  szczegóły 
493.wiersz: Broda Marzena: Ona lubi pomarańcze. Kresy 1993 nr 16 s. 83  szczegóły 
494.wiersz: Broda Marzena: Tyle już napisano o drzewach.... Kresy 1993 nr 16 s. 83-84  szczegóły 
  Bryll Ernest
    wiersze (alfabet tytułów)
495.wiersz: Bryll Ernest: Gdyby tak wiedzieć.... Kresy 1991 nr 7 s. 21  szczegóły 
496.wiersz: Bryll Ernest: Płynęliśmy jeziorem czystym.... Kresy 1991 nr 7 s. 21-22  szczegóły 
497.wiersz: Bryll Ernest: To miejsce.... Kresy 1991 nr 7 s. 23  szczegóły 
498.wiersz: Bryll Ernest: W lewoniowych lewadach.... Kresy 1991 nr 7 s. 22  szczegóły 
  Brzoska Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
499.wiersz: Brzoska Wojciech: Czarny wyrzut sumienia. Kresy 2001 nr 45/46 s. 84  szczegóły 
500.wiersz: Brzoska Wojciech: Między wierszami. Kresy 2001 nr 45/46 s. 85  szczegóły 
501.wiersz: Brzoska Wojciech: Namiot własny na mit cudzy. Kresy 2001 nr 45/46 s. 84-85  szczegóły 
502.wiersz: Brzoska Wojciech: Sztuczne łono natury. Kresy 2001 nr 45/46 s. 86  szczegóły 
  Brzozowski Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
503.artykuł: Tomkowski Jan: Faust na wojnie. Kresy 2002 nr 49 s. 68-71 (szkic biogr....) szczegóły 
  Buczkowski Leopold
    wiersze (alfabet tytułów)
504.wiersz: Buczkowski Leopold: Cisza pachnie zgniecioną... Kresy 1998 nr 36 s. 217 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
505.wiersz: Buczkowski Leopold: Czy to waszą ojczyznę... Kresy 1998 nr 36 s. 217 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
506.wiersz: Buczkowski Leopold: Dym się pali. Kresy 1998 nr 36 s. 218 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
507.wiersz: Buczkowski Leopold: I ptak z drutem w sercu... Kresy 1998 nr 36 s. 218 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
508.wiersz: Buczkowski Leopold: Nie tobie skowronek... Kresy 1998 nr 36 s. 218 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
509.wiersz: Buczkowski Leopold: Sierpień. Kresy 1998 nr 36 s. 217-218 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
510.wiersz: Buczkowski Leopold: Wessałem w serce miąższ... Kresy 1998 nr 36 s. 217 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
511.wiersz: Buczkowski Leopold: Wzdęło się żyto... Kresy 1998 nr 36 s. 218 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
512.wiersz: Buczkowski Leopold: Z notatnika. Kresy 1998 nr 36 s. 218 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
513.tekst paraliteracki: Buczkowski Leopold: Koszmarna międzyepoka. Kresy 1997 nr 32 s. 208-211 (zapis wypowiedzi z 1986...) szczegóły 
514.tekst paraliteracki: Buczkowski Leopold: Leopolda Buczkowskiego - korespondencja urzędowa. Kresy 1998 nr 36 s. 214-216 (listy Leopoda Buczkowskiego do Państwowego Instytutu Wydawniczego w Wa...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
515.artykuł: Chodźko Ryszard: Awangardowa harmonia chaosu?. Kresy 2001 nr 45/46 s. 245-251 (charakterystyka twórczości Leopolda Buczkowskiego...) szczegóły 
516.artykuł: Trziszka Zygmunt: O dzienniku Leopolda Buczkowskiego. Z Zygmuntem Trziszką rozmawia Sławomir Buryła. Kresy 1997 nr 32 s. 211-216  szczegóły 
517.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buryła Sławomir: Dwie relacje z powstania warszawskiego. Kresy 1997 nr 32 s. 221-228 (analiza porównawcza "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Biał...) szczegóły 
  Buczkówna Mieczysława
    wiersze (alfabet tytułów)
518.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Drzewo wiadomości. Kresy 1991 nr 8 s. 19  szczegóły 
519.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Głos. Kresy 1991 nr 8 s. 18  szczegóły 
520.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Ostatnie słowo. Kresy 1991 nr 8 s. 20  szczegóły 
521.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Słowo. Kresy 1991 nr 8 s. 19  szczegóły 
522.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Znaczenia. Kresy 1991 nr 8 s. 18  szczegóły 
  Bugalski Dariusz
    proza (alfabet tytułów)
523.proza: Bugalski Dariusz: Alonzo Springsteen. Kresy 2003 nr 56 s. 100-102  szczegóły 
524.proza: Bugalski Dariusz: Dziadek. Kresy 2003 nr 56 s. 97-99  szczegóły 
525.proza: Bugalski Dariusz: Little Wing. Kresy 2003 nr 56 s. 99-100  szczegóły 
526.proza: Bugalski Dariusz: Przestrzeń i miejsce. Kresy 1998 nr 36 s. 178-181 (esej...) szczegóły 
527.proza: Bugalski Dariusz: "Wielki sen" (Donald Fagen, John Lennon). Kresy 2000 nr 44 s. 100-108  szczegóły 
  Burzyńska Anna
528.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Literatura jako niemożność. Kresy 1997 nr 32 s. 150-153  szczegóły 
  Bykowska-Salczyńska Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
529.wiersz: Bykowska-Salczyńska Alicja: Apokalipsa. Kresy 1995 nr 22 s. 41-42  szczegóły 
530.wiersz: Bykowska-Salczyńska Alicja: Dotknąłeś mojego widzenia.... Kresy 1995 nr 22 s. 44  szczegóły 
531.wiersz: Bykowska-Salczyńska Alicja: Tor (Kazimierzowi Brakonieckiemu). Kresy 1995 nr 22 s. 42-43  szczegóły 
532.wiersz: Bykowska-Salczyńska Alicja: Z wymarłego gatunku obaj.... Kresy 1995 nr 22 s. 43-44  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chciuk Andrzej
533.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Proust, gawęda szlachecka i Arkadia (Wokół opowieści o Wielkim Księstwie Bałaku). Kresy 1991 nr 8 s. 50-54  szczegóły 
534.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Proust, gawęda szlachecka i Arkadia (Wokół opowieści o Wielkim Księstwie Bałaku). Kresy 1991 nr 8 s. 50-54  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
535.proza: Chciuk Andrzej: Nowela. Kresy 1991 nr 8 s. 42-47  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
536.artykuł: Jeżewska Zofia: Andrzej Chciuk - pisarz we własnym kraju nieznany. Kresy 1991 nr 8 s. 48-49  szczegóły 
  Chojnowski Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
537.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Jesienią uchodził na pola... Kresy 1999 nr 27 s. 82  szczegóły 
538.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Kajak unoszą fale... (Wieśkowi Paszkowskiemu). Kresy 1999 nr 27 s. 83  szczegóły 
539.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Na wzgórzu nadjeziornym. Kresy 1993 nr 16 s. 157  szczegóły 
540.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Niedobycie. Kresy 2002 nr 51/52 s. 85  szczegóły 
541.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Niewidomy. Kresy 2002 nr 51/52 s. 86  szczegóły 
542.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Odwiedziny. Kresy 1996 nr 26 s. 140  szczegóły 
543.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Przedwiośnie. Kresy 1993 nr 16 s. 157  szczegóły 
544.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Rytmy Śniardw. Kresy 1999 nr 27 s. 82  szczegóły 
545.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Spływ. Kresy 1996 nr 26 s. 140  szczegóły 
546.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Styczeń bez śniegu. Kresy 1999 nr 27 s. 83  szczegóły 
547.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Tęsknota. Kresy 2002 nr 51/52 s. 86  szczegóły 
548.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Wakacje. Kresy 1996 nr 26 s. 141  szczegóły 
549.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Wyprawa. Kresy 2002 nr 51/52 s. 87  szczegóły 
550.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Za stodołami. Kresy 1993 nr 16 s. 157  szczegóły 
  Chorabik Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
551.wiersz: Chorabik Marek: Ekstrawerbalność. Kresy 1996 nr 26 s. 158  szczegóły 
552.wiersz: Chorabik Marek: Pokolenie za pokoleniem. Kresy 1996 nr 26 s. 159  szczegóły 
553.wiersz: Chorabik Marek: Sierpień pełen ciemnych okularów. Kresy 1996 nr 26 s. 158  szczegóły 
  Choromański Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
554.wiersz: Choromański Michał: Księżyca krwawy jatagan. Kresy 1998 nr 33 s. 198-199 (wyd. z rkpsu i nota wstępna pt. "Nieznane wiersze Michała Choromański...) szczegóły 
555.wiersz: Choromański Michał: Na taras mój przychodzi słońce. Kresy 1998 nr 33 s. 199 (wyd. z rkpsu i nota wstępna pt. "Nieznane wiersze Michała Choromański...) szczegóły 
556.wiersz: Choromański Michał: Nie chciałem wczuć się w gorycz Twego płaczu. Kresy 1998 nr 33 s. 198 (wyd. z rkpsu i nota wstępna pt. "Nieznane wiersze Michała Choromański...) szczegóły 
557.wiersz: Choromański Michał: Requiem. Kresy 1998 nr 33 s. 198 (wyd. z rkpsu i nota wstępna pt. "Nieznane wiersze Michała Choromański...) szczegóły 
558.wiersz: Choromański Michał: Szarotki. Kresy 1998 nr 33 s. 199 (wyd. z rkpsu i nota wstępna pt. "Nieznane wiersze Michała Choromański...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
559.listy: Choromański Michał: [Listy]. Kresy 2000 nr 42/43 s. 254-264 (adresaci: Arnold Szyfman (2 z 1935), Józef Grodnicki (z 1936); opracow...) szczegóły 
560.listy: Choromański Michał: [Listy]. Kresy 1998 nr 33 s. 199-204 (5 listów do Edwarda Wiercińskiego z l. 1935-36 i 2 do nieznanego reżys...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
561.korespondencja: Korespondencja Michała Choromańskiego z Józefem Grodnickim, Stefanem Jaraczem, Arnoldem Szyfmanem i Edmundem Wiercińskim. Kresy 2000 nr 42/43 s. 254-264 (listy od: Stefana Jaracza (6 z 1934), Arnolda Szyfmana (1 list i 3 tel...) szczegóły 
  Chrzanowski Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
562.proza: Chrzanowski Tadeusz: Gojowicze i Delakrłascy. Kresy 1991 nr 7 s. 137-138  szczegóły 
  Chwin Stefan
563.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Opowiem wam o Esther. Kresy 2000 nr 41 s. 175-178  szczegóły 
564.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koss Agata: Gotyk i melancholia. Kresy 1996 nr 26 s. 166-168  szczegóły 
565.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Krótka historia na czas przeprowadzki. Kresy 1992 nr 9/10 s. 172-174  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
566.proza: Chwin Stefan: Miasto. Kresy 1998 nr 34 s. 204-217  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
567.wywiad: Bagłajewski Arkadiusz: O Hanemannie, tauromachii i trzech samobójstwach. Kresy 1996 nr 25 s. 115-131  szczegóły 
568.wywiad: Grodziński Łukasz, Larek Michał: Słowo i kryształ ametystu. Kresy 2003 nr 56 s. 115-124  szczegóły 
  Ciechanowicz Jerzy
569.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczerbakiewicz Rafał: Grecja w eseistyce Ciechanowicza. Kresy 1999 nr 38/39 s. 282-289  szczegóły 
  Cisło Maciej
570.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michałowski Piotr: Miłość w starych dekoracjach. Kresy 2003 nr 56 s. 146-148  szczegóły 
571.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Mózg na papierze. Kresy 1995 nr 24 s. 216-219 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
572.wiersz: Cisło Maciej: Bardzo powoli siedziałem na tarasie. Kresy 2001 nr 45/46 s. 42  szczegóły 
573.wiersz: Cisło Maciej: Być znaczy rosnąć. Kresy 2001 nr 45/46 s. 42  szczegóły 
574.wiersz: Cisło Maciej: Czy warto żyć. Kresy 2001 nr 45/46 s. 41  szczegóły 
575.wiersz: Cisło Maciej: Drobiazgi. Kresy 2003 nr 54/55 s. 51  szczegóły 
576.wiersz: Cisło Maciej: Gramatyka Boga. Kresy 1993 nr 15 s. 22  szczegóły 
577.wiersz: Cisło Maciej: List. Kresy 1995 nr 22 s. 16-17  szczegóły 
578.wiersz: Cisło Maciej: Między ziemią a nirwaną. Kresy 1995 nr 22 s. 15-16  szczegóły 
579.wiersz: Cisło Maciej: Morskie Oko. Kresy 1993 nr 15 s. 24  szczegóły 
580.wiersz: Cisło Maciej: Olsztyn. Kresy 1993 nr 15 s. 23  szczegóły 
581.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] Dziś jest dwadzieścia tysięcy... Kresy 2003 nr 54/55 s. 53  szczegóły 
582.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] I wolałbym, żeby świat... Kresy 2003 nr 54/55 s. 53  szczegóły 
583.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] O chlebie... Kresy 2003 nr 54/55 s. 53  szczegóły 
584.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] Ptaki - ryby powietrza... Kresy 2003 nr 54/55 s. 52  szczegóły 
585.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] Sierść łąki... Kresy 2003 nr 54/55 s. 53  szczegóły 
586.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] Spirale ślimaków... Kresy 2003 nr 54/55 s. 52  szczegóły 
587.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] Stara jest ziemia... Kresy 2003 nr 54/55 s. 53  szczegóły 
588.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] Wieje marcowy wiatr... Kresy 2003 nr 54/55 s. 52  szczegóły 
589.wiersz: Cisło Maciej: Po każdym śnie trzy minuty reklam. Kresy 1995 nr 22 s. 16  szczegóły 
590.wiersz: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Mity osobiste. I tak wszedłem w wiek męski (Panu Jerzemu Ficowskiemu). Kresy 1996 nr 28 s. 48-49  szczegóły 
591.wiersz: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] (Po każdym śnie - trzy minuty reklam). Kresy 1996 nr 28 s. 44-45  szczegóły 
592.wiersz: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Pożywna Siostrzyczko. Kresy 1996 nr 28 s. 45-46  szczegóły 
593.wiersz: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Rzeczywisty na niby. Kresy 1996 nr 28 s. 50  szczegóły 
594.wiersz: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Zasłona. Kresy 1996 nr 28 s. 48  szczegóły 
595.wiersz: Cisło Maciej: Retoryka i Wenecja. Kresy 1993 nr 15 s. 22  szczegóły 
596.wiersz: Cisło Maciej: Skłonność do Logosu. Kresy 1995 nr 22 s. 15  szczegóły 
597.wiersz: Cisło Maciej: Teleologia. Kresy 2003 nr 54/55 s. 51-52  szczegóły 
598.wiersz: Cisło Maciej: W parku Skaryszewskim. Kresy 1993 nr 15 s. 23  szczegóły 
599.wiersz: Cisło Maciej: Wszystko się łączy. Kresy 1995 nr 22 s. 16  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
600.proza: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] A może chciałabyś mnie za żonę? Aniu. Kresy 1996 nr 28 s. 45  szczegóły 
601.proza: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] O czymś zupełnie innym. Kresy 1996 nr 28 s. 46-47  szczegóły 
602.proza: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Pieśń ocala. Kresy 1996 nr 28 s. 48  szczegóły 
603.proza: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Relata refero. Kresy 1996 nr 28 s. 47  szczegóły 
604.proza: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Wiara poety. Kresy 1996 nr 28 s. 49-50  szczegóły 
605.proza: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Życiorzeźbienie. Kresy 1996 nr 28 s. 44  szczegóły 
  Cyranowicz Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
606.wiersz: Cyranowicz Maria: Dozłanocka. Kresy 1999 nr 38/39 s. 135-136  szczegóły 
607.wiersz: Cyranowicz Maria: Epoka geni[t]alna. Kresy 1999 nr 38/39 s. 133  szczegóły 
608.wiersz: Cyranowicz Maria: Głowa na biegunach. Kresy 1999 nr 38/39 s. 136  szczegóły 
609.wiersz: Cyranowicz Maria: Ogródek Jordana. Kresy 1999 nr 38/39 s. 133-134  szczegóły 
610.wiersz: Cyranowicz Maria: Pogrzeb. Kresy 1999 nr 38/39 s. 134  szczegóły 
611.wiersz: Cyranowicz Maria: Przedszkole. Kresy 1999 nr 38/39 s. 134-135  szczegóły 
612.wiersz: Cyranowicz Maria: Rodzaj nieziemskoosobowy. Kresy 1999 nr 38/39 s. 137  szczegóły 
  Czapska Maria
613.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Vincenz Andrzej: Europa w rodzinie. Kresy 1994 nr 19 s. 252-260  szczegóły 
  Czapski Józef
614.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bastek Grażyna: Moralność malarstwa. Kresy 1993 nr 15 s. 181-182  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
615.proza: Czapski Józef: Chagall i Sutin. Kresy 1992 nr 11 s. 142  szczegóły 
616.proza: Czapski Józef: Diament (Jackowi Waltosiowi poświęcam). Kresy 1992 nr 11 s. 138-139  szczegóły 
617.proza: Czapski Józef: Śmierć Cezanne'a. Kresy 1992 nr 11 s. 140-141  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
618.artykuł: Bolewski Jacek: Józef Czapski "złym katolikiem"?. Kresy 1993 nr 16 s. 133-141 (ref. wygł. na sesji pośw. J. Czapskiemu, Lublin, V 1993...) szczegóły 
619.artykuł: Chlebowska Edyta: Wizja i kontemplacja. Kresy 2001 nr 45/46 s. 252-254 (charakterystyka twórczości malarskiej Józefa Czapskiego...) szczegóły 
620.artykuł: Deptuła Bogusław Ł.: Malując. O Józefie Czapskim. Kresy 1992 nr 11 s. 143-145  szczegóły 
621.artykuł: Dufour-Kowalski Emmanuel: Wizyta u Józefa Czapskiego. Kresy 1997 nr 31 s. 241-243 (wspomn....) szczegóły 
622.artykuł: Karpiński Wojciech: Siła pisarstwa Józefa Czapskiego. Kresy 1993 nr 16 s. 113-117 (ref. wygł. na sesji pośw. J. Czapskiemu, Lublin, V 1993...) szczegóły 
623.artykuł: Karpiński Wojciech: Siła pisarstwa Józefa Czapskiego. Kresy 1993 nr 16 s. 118-127 (wyw. m.in. nt. pisarstwa J. Czapskiego; rozm. Małgorzata Kitowska-Łysi...) szczegóły 
624.artykuł: Osęka Andrzej: Kim był Czapski dla mnie i dla takich jak ja. Przyczynek do recepcji dzieła Czapskiego w Peerelu. Kresy 1993 nr 16 s. 149-152  szczegóły 
625.artykuł: Tajemnice i paradoksy. Dyskusja o twórczości Józefa Czapskiego. Kresy 1993 nr 16 s. 142-148 (fragm. dysk. dot. pisarstwa J. Czapskiego, w ramach sesji pośw. twórc...) szczegóły 
626.artykuł: Woźniakowski Jacek: Wspomnienie o Józefie Czapskim. Kresy 1993 nr 14 s. 209-210  szczegóły 
627.artykuł: Zagajewski Adam: Dzieło Czapskiego jest przesłonięte przez legendę.... Kresy 1993 nr 13 s. 182-188 (wyw., rozm. Zdzisław Kudelski...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
628.ikonografia: Kresy 1993 nr 13 okł. s. 2 (fot....) szczegóły 
629.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miłek Ryszard: Spotkania z Czapskim. Kresy 1993 nr 16 s. 267-269  szczegóły 
artykuł: Twórcza osobowość. Wokół Józefa Czapskiego. Kresy 1993 nr 16 s. 113  szczegóły 
630.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: Twórcza siła. Kresy 1992 nr 11 s. 146-147  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
631.korespondencja: Marciniak Janusz: Trzy listy Józefa Czapskiego. Kresy 1993 nr 16 s. 128-132 (tekst wygł. na sesji pośw. J. Czapskiemu, Lublin, V 1993; zawiera 3 li...) szczegóły 
  Czarnyszewicz Florian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
632.artykuł: Gosk Hanna: Znad Berezyny do Berisso (O prozie Floriana Czarnyszewicza). Kresy 1994 nr 17 s. 205-209  szczegóły 
633.artykuł: Taylor Nina: O Florianie Czarnyszewiczu. Kresy 1991 nr 6 s. 44-50  szczegóły 
  Czaykowski Bogdan
    wiersze (alfabet tytułów)
634.wiersz: Czaykowski Bogdan: Do Adama Czerniawskiego. Kresy 1991 nr 8 s. 147  szczegóły 
635.wiersz: Czaykowski Bogdan: W Nitobe Gardens.... Kresy 1992 nr 11 s. 39-40  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
636.artykuł: Mielhorski Robert: Z ostatniego pokolenia, "które przeżywało tajemniczość świata". O Bohdanie Czaykowskim. Kresy 2002 nr 51/52 s. 124-144 (omów. twórczości, z fragm. utworów...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
637.wywiad: Brakoniecki Kazimierz: "Ocalenie wartości zacząć od samego siebie". Rozmowa z Bogdanem Czaykowskim. Kresy 1992 nr 11 s. 41-51  szczegóły 
638.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czerniawski Adam: De amicitia. Kresy 1991 nr 8 s. 147-148  szczegóły 
639.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niewiadomski Andrzej: W gąszczu przemian, w ogrodzie paradoksów. Kresy 1991 nr 7 s. 124-126  szczegóły 
  Czechowicz Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
640.wiersz: Czechowicz Józef: Byłem kupcem rachowałem... Kresy 1996 nr 28 s. 230 (wstęp pt. "Nieznane wiersze Józefa Czechowicza", s. 227-228, opracowan...) szczegóły 
641.wiersz: Czechowicz Józef: Co spływa ku nam. Kresy 1993 nr 15 s. 65-66  szczegóły 
642.wiersz: Czechowicz Józef: Jest za Lublinem drożyna... Kresy 1996 nr 28 s. 229 (wstęp pt. "Nieznane wiersze Józefa Czechowicza", s. 227-228, opracowan...) szczegóły 
643.wiersz: Czechowicz Józef: Masz wiernych sobie ludzi... Kresy 1996 nr 28 s. 229 (wstęp pt. "Nieznane wiersze Józefa Czechowicza", s. 227-228, opracowan...) szczegóły 
644.wiersz: Czechowicz Józef: Piłsudski. Kresy 1993 nr 15 s. 69-70  szczegóły 
645.wiersz: Czechowicz Józef: Polami tchnącemi spokojem... Kresy 1996 nr 28 s. 229 (wstęp pt. "Nieznane wiersze Józefa Czechowicza", s. 227-228, opracowan...) szczegóły 
646.wiersz: Czechowicz Józef: Samochodów w ulicach lot chyży... Kresy 1996 nr 28 s. 229 (wstęp pt. "Nieznane wiersze Józefa Czechowicza", s. 227-228, opracowan...) szczegóły 
647.wiersz: Czechowicz Józef: Śmierć. Kresy 1997 nr 32 s. 40  szczegóły 
648.wiersz: Czechowicz Józef: Warszawska noc. Kresy 1993 nr 15 s. 62 (wyd. z autografu Tadeusz Kłak...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
649.proza: Czechowicz Józef: Z pamiętnika 1922 - czerwiec. Kresy 1996 nr 28 s. 232 (wstęp pt. "Nieznane notatki pamiętnikarskie Józefa Czechowicza", s. 23...) szczegóły 
650.proza: Czechowicz Józef: Z pamiętnika 1922 roku - czerwiec. Kresy 1996 nr 28 s. 232 (wstęp pt. "Nieznane notatki pamiętnikarskie Józefa Czechowicza", s. 23...) szczegóły 
651.proza: Czechowicz Józef: Z pamiętnika 1922 roku - maj. Kresy 1996 nr 28 s. 232-233 (wstęp pt. "Nieznane notatki pamiętnikarskie Józefa Czechowicza", s. 23...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
652.artykuł: Bojnicki Grzegorz: Pierwsze krople burzy. Kresy 2000 nr 41 s. 86-96 (problematyka religijna w poezji Józefa Czechowicza i Bolesława Leśmian...) szczegóły 
653.artykuł: Całbecki Marcin: Dwa miasta w poezji Józefa Czechowicza. Kresy 2000 nr 41 s. 100-111 (Lublin i Warszawa w twórczości poety...) szczegóły 
654.artykuł: Kłak Tadeusz: Nieznany i zapomniane. Trzy wiersze Józefa Czechowicza. Kresy 1993 nr 15 s. 62-71 (analiza wierszy: Warszawska noc, Co spływa ku nam, Piłsudski...) szczegóły 
655.artykuł: Łobodowski Józef: Dusze chce łowić.... Kresy 1992 nr 9/10 s. 167-172 (biogr....) szczegóły 
656.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajewska Beata: Między Arkadią a Apokalipsą. Kresy 2003 nr 54/55 s. 272-273 (spraw....) szczegóły 
657.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Śmierć, czyli świat bez dna. Kresy 1997 nr 32 s. 40-48 (analiza utworu...) szczegóły 
  Czerniawski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
658.wiersz: Czerniawski Adam: Komentarz do snu. Kresy 1993 nr 13 s. 6-9  szczegóły 
659.wiersz: Czerniawski Adam: Tajemnica. Kresy 1993 nr 13 s. 5  szczegóły 
660.wiersz: Czerniawski Adam: Tak blisko, tak daleko. Kresy 1993 nr 13 s. 5  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
661.wywiad: Smolka Iwona: Osadzony w języku.... Kresy 1991 nr 8 s. 61-64  szczegóły 
  Częstochowski Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
662.wiersz: Częstochowski Ryszard: Aura. Kresy 1994 nr 19 s. 160  szczegóły 
663.wiersz: Częstochowski Ryszard: Białe prześcieradła na wietrze. Kresy 1998 nr 35 s. 31  szczegóły 
664.wiersz: Częstochowski Ryszard: Błysk. Kresy 1994 nr 19 s. 160  szczegóły 
665.wiersz: Częstochowski Ryszard: Idę z tobą po molo... Kresy 1998 nr 35 s. 31  szczegóły 
666.wiersz: Częstochowski Ryszard: Scena zbiorowa w milczeniu. Kresy 1994 nr 19 s. 161  szczegóły 
667.wiersz: Częstochowski Ryszard: Zapach. Kresy 1998 nr 35 s. 30  szczegóły 
668.wiersz: Częstochowski Ryszard: Zimny uścisk lata. Kresy 1998 nr 35 s. 30  szczegóły 
  Czuchnowski Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
669.artykuł: Tański Paweł: Szpik egzystencji - "kryształ istnienia". O emigracyjnej poezji Mariana Czuchnowskiego. Kresy 2000 nr 44 s. 81-96 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Czuku Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
670.wiersz: Czuku Marek: "Dialog z pamięcią". Kresy 2003 nr 56 s. 82  szczegóły 
671.wiersz: Czuku Marek: Mnie to nie dotyczy... Kresy 2003 nr 56 s. 82  szczegóły 
672.wiersz: Czuku Marek: Po drodze [z tego cyklu:] Jeszcze trochę pod górę... Kresy 2003 nr 56 s. 80  szczegóły 
673.wiersz: Czuku Marek: Po drodze [z tego cyklu:] Przenika nas zieleń... Kresy 2003 nr 56 s. 80-81  szczegóły 
674.wiersz: Czuku Marek: Po drodze [z tego cyklu:] To wszystko jest... Kresy 2003 nr 56 s. 81  szczegóły 
  Czycz Stanisław
675.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rżany Rafał: Cierpienie i forma. Kresy 1998 nr 35 a. 170-172  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
676.artykuł: Żurakowski Bogusław: Stanisław Czycz - mistrz cierpienia. Z Bogdanem Żurakowskim rozmawia Krzysztof Lisowski. Kresy 1997 nr 32 s. 216-220  szczegóły 
  Czykwin Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
677.artykuł: Zaniewska Teresa: Podróż daremna (Muza krajobrazu w poezji Jana Czykwina). Kresy 1993 nr 13 s. 200-204 (zawiera wiersze...) szczegóły 
  Czyżewski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
678.wiersz: Czyżewski Krzysztof: Mostar. Kresy 1995 nr 24 s. 177  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ć
  Ćwiertnia Ewa, Ćwiertnia Jerzy *
    proza (alfabet tytułów)
679.proza: Ćwiertnia Ewa, Ćwiertnia Jerzy: Nie twój, nie mój i nasz. Kresy 1998 nr 33 s. 179-180  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Danielkiewicz Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
680.wiersz: Danielkiewicz Marek: Do pana pułownika Michała Heydenreicha. Kresy 2003 nr 53 s. 79  szczegóły 
681.wiersz: Danielkiewicz Marek: Jak w teatrze (Annie Livii Plurabelle). Kresy 1998 nr 36 s. 44  szczegóły 
682.wiersz: Danielkiewicz Marek: Landszaft. Kresy 1998 nr 36 s. 45  szczegóły 
683.wiersz: Danielkiewicz Marek: Potrzeba samotności (Danielowi Wyczesanemu). Kresy 1998 nr 36 s. 44  szczegóły 
684.wiersz: Danielkiewicz Marek: Przedmioty. Kresy 2003 nr 53 s. 78-79  szczegóły 
685.wiersz: Danielkiewicz Marek: Resume. Kresy 1998 nr 36 s. 45-46  szczegóły 
686.wiersz: Danielkiewicz Marek: Samiczka kanarka. Kresy 2003 nr 53 s. 77  szczegóły 
687.wiersz: Danielkiewicz Marek: Samodręczenie. Kresy 2003 nr 53 s. 77  szczegóły 
688.wiersz: Danielkiewicz Marek: Spacer. Kresy 2003 nr 53 s. 78  szczegóły 
689.wiersz: Danielkiewicz Marek: W Kozłówce. Kresy 2003 nr 53 s. 78  szczegóły 
690.wiersz: Danielkiewicz Marek: Wełniany koc. Kresy 1998 nr 36 s. 45  szczegóły 
  Danilewicz-Zielińska Maria
    wywiady (alfabet autorów)
691.wywiad: Paźniewski Włodzimierz: Mój Krzemieniec. Kresy 1998 nr 36 s. 219-224  szczegóły 
  Darowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
692.wiersz: Darowski Jan: Ben. Kresy 1994 nr 19 s. 45-46  szczegóły 
693.wiersz: Darowski Jan: Cóż Europa. Kresy 1994 nr 19 s. 44  szczegóły 
694.wiersz: Darowski Jan: Inne drogi. Kresy 1994 nr 19 s. 44  szczegóły 
695.wiersz: Darowski Jan: Kryjówka. Kresy 1994 nr 19 s. 45  szczegóły 
696.wiersz: Darowski Jan: Perła i ocet. Kresy 1994 nr 19 s. 46  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
697.proza: Darowski Jan: Z Notatnika. Kresy 1996 nr 26 s. 243-250 (szkic, m.in. nt. Czesława Miłosza i Fiodora Dostojewskiego...) szczegóły 
  Dąbała Jacek
698.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Prowokacja?. Kresy 1998 nr 34 s. 195-197  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
699.proza: Dąbała Jacek: Dziwna dolegliwość [fragm. pow.]. Kresy 1998 nr 36 s. 47-63  szczegóły 
  Dąbrowska Maria
700.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dybciak Krzysztof: Zapomniana książka i podróż Dąbrowskiej. Kresy 1994 nr 17 s. 203-205  szczegóły 
  Dąbrowski Tadeusz (ur. 1979)
    wiersze (alfabet tytułów)
701.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Brzeg. Kresy 2001 nr 48 s. 131  szczegóły 
702.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Czworobok. Kresy 2003 nr 54/55 s. 100  szczegóły 
703.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Ecce hommo. Kresy 2003 nr 54/55 s. 101  szczegóły 
704.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Kiedy zapomnę, czym jest miłość... Kresy 2001 nr 48 s. 129  szczegóły 
705.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Matka. Kresy 2000 nr 41 s. 79  szczegóły 
706.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Miasto wygląda o tej porze... Kresy 2000 nr 41 s. 79  szczegóły 
707.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Nie wejdzie do królestwa niebieskiego... Kresy 2003 nr 54/55 s. 101  szczegóły 
708.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Noc listopadowa albo jakakolwiek. Kresy 2001 nr 48 s. 130  szczegóły 
709.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Nocny wiersz. Kresy 2003 nr 54/55 s. 100  szczegóły 
710.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Nowa ruda. Kresy 2001 nr 48 s. 130  szczegóły 
711.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Ojciec. Kresy 2000 nr 41 s. 79-80  szczegóły 
712.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Papież. Kresy 2000 nr 41 s. 80  szczegóły 
713.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Parapet. Kresy 2001 nr 48 s. 131  szczegóły 
714.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Pranie brudnych pieniędzy. Kresy 2001 nr 48 s. 129  szczegóły 
715.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Przesilenie wiosenne. Kresy 2003 nr 54/55 s. 102  szczegóły 
716.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Przynoszę momjemu panu... Kresy 2003 nr 54/55 s. 102  szczegóły 
717.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: To jest wers pierwszy... Kresy 2003 nr 54/55 s. 103  szczegóły 
718.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Wieczór. Kresy 2000 nr 41 s. 81  szczegóły 
719.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Zdjęcie z krzyża. Kresy 2000 nr 41 s. 80-81  szczegóły 
  Dłuski Stanisław
720.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Arkadiusz: Strony domu i świata. Kresy 1998 nr 36 s. 165-166  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
721.wiersz: Dłuski Stanisław: Noce i dnie. Kresy 1994 nr 18 s. 157  szczegóły 
722.wiersz: Dłuski Stanisław: Przesypują się dźwięki, obrazy. Kresy 1994 nr 18 s. 157  szczegóły 
723.wiersz: Dłuski Stanisław: Z wierszy domowych [z tego cyklu:] Odwal się.... Kresy 1994 nr 18 s. 158  szczegóły 
724.wiersz: Dłuski Stanisław: Z wierszy domowych [z tego cyklu:] Święty chaos.... Kresy 1994 nr 18 s. 158  szczegóły 
725.wiersz: Dłuski Stanisław: Z wierszy domowych [z tego cyklu:] W środku nocy.... Kresy 1994 nr 18 s. 158  szczegóły 
  Dmitroca Zbigniew
726.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lappo Irena: Człowiek o podwójnej twarzy. Kresy 1997 nr 30 s. 155-156  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
727.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Czytam Tadeusza Różewicza.... Kresy 1995 nr 24 s. 178-179  szczegóły 
728.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Fiutka udzie[!] do domu starców. Kresy 2003 nr 53 s. 90  szczegóły 
729.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Gaweł, Mickiewicz i Hydra. Kresy 1999 nr 27 s. 84  szczegóły 
730.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Kamienna ulga (Jackowi Buczyńskiemu). Kresy 1994 nr 18 s. 159  szczegóły 
731.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Kutuła rządzi światem. Kresy 2003 nr 53 s. 91  szczegóły 
732.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Sonet tragikomiczny. Kresy 1994 nr 18 s. 159-160  szczegóły 
733.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Upadek Hrabala. Kresy 1999 nr 27 s. 85-86  szczegóły 
  Dobrowolski Radosław
    proza (alfabet tytułów)
734.proza: Dobrowolski Radosław: Zimek i jego dziewczyny. Kresy 1996 nr 25 s. 95-101  szczegóły 
  Domarus Cezary
    proza (alfabet tytułów)
735.proza: Domarus Cezary: Fragmenty filmowe - wyznania Q*. Kresy 2002 nr 49 s. 56-58  szczegóły 
736.proza: Domarus Cezary: Istoty. Kresy 1998 nr 33 s. 54-63  szczegóły 
737.proza: Domarus Cezary: W Redłowie. Kresy 2002 nr 49 s. 59-64  szczegóły 
  Drabczyk Mirosław
    wiersze (alfabet tytułów)
738.wiersz: Drabczyk Mirosław: Obecność, nieobecność. Kresy 1994 nr 20 s. 141  szczegóły 
739.wiersz: Drabczyk Mirosław: Obraz zimowy. Kresy 1994 nr 20 s. 141  szczegóły 
740.wiersz: Drabczyk Mirosław: Życie, którego nie odrzucam. Kresy 1994 nr 20 s. 142  szczegóły 
  Drawicz Andrzej
741.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piwowarska Agnieszka: Jeszcze raz o Rosji.... Kresy 1990 2/3 160-2  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
742.wywiad: Sariusz-Skąpska Izabella: Czas "easternów"?. Kresy 1995 nr 24 s. 91-99 (nt. zainteresowań Rosją...) szczegóły 
  Duńczewski Stanisław Józef
743.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Ciało jego dotąd nieskazitelne leży we Lwowie.... Kresy 1993 nr 13 s. 197-199  szczegóły 
  Dutka Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
744.wiersz: Dutka Anna: Idę do siebie... Kresy 1998 nr 33 s. 75  szczegóły 
745.wiersz: Dutka Anna: Kwiecień nad Lemanem. Kresy 1998 nr 33 s. 76  szczegóły 
746.wiersz: Dutka Anna: Lipcowe łany wylały jak ocean... Kresy 1998 nr 33 s. 75  szczegóły 
747.wiersz: Dutka Anna: Łąko naucz mnie... Kresy 1998 nr 33 s. 75  szczegóły 
748.wiersz: Dutka Anna: Pierwszy dzień stworzenia. Kresy 1998 nr 33 s. 74  szczegóły 
  Dzień Mirosław
    wiersze (alfabet tytułów)
749.wiersz: Dzień Mirosław: Ach, gdyby. Kresy 2003 nr 54/55 s. 35  szczegóły 
750.wiersz: Dzień Mirosław: Co powiemy chłopcu... (Krzysiowi Płatkowi). Kresy 2000 nr 42/43 s. 48  szczegóły 
751.wiersz: Dzień Mirosław: Człowiek, który przybiera ołtarz. Kresy 2000 nr 42/43 s. 46-47  szczegóły 
752.wiersz: Dzień Mirosław: Dialog z żoną. Kresy 2000 nr 42/43 s. 47  szczegóły 
753.wiersz: Dzień Mirosław: Drugiego maja. Kresy 2000 nr 42/43 s. 46  szczegóły 
754.wiersz: Dzień Mirosław: Kobieta w szczelinie. Kresy 2003 nr 54/55 s. 35  szczegóły 
755.wiersz: Dzień Mirosław: Lekcja. Kresy 1998 nr 34 s. 111  szczegóły 
756.wiersz: Dzień Mirosław: Mistrzowie mojego ducha. Kresy 1996 nr 28 s. 22-23  szczegóły 
757.wiersz: Dzień Mirosław: Od niebieskiego nieba. Kresy 2003 nr 54/55 s. 34-35  szczegóły 
758.wiersz: Dzień Mirosław: Odgadywanie kodu. Kresy 1998 nr 34 s. 110-111  szczegóły 
759.wiersz: Dzień Mirosław: Odpowiedź. Kresy 1998 nr 34 s. 109-110  szczegóły 
760.wiersz: Dzień Mirosław: Pewność. Kresy 1996 nr 28 s. 22  szczegóły 
761.wiersz: Dzień Mirosław: Podaj to, co ważne... Kresy 1996 nr 28 s. 24  szczegóły 
762.wiersz: Dzień Mirosław: Pożegnanie jedynki. Kresy 2000 nr 42/43 s. 48-49  szczegóły 
763.wiersz: Dzień Mirosław: Praeclara ingenia. Kresy 1996 nr 28 s. 23  szczegóły 
764.wiersz: Dzień Mirosław: Przypowieść. Kresy 2003 nr 54/55 s. 36  szczegóły 
765.wiersz: Dzień Mirosław: Siedem wersów z apokryfu. Kresy 1996 nr 28 s. 24  szczegóły 
766.wiersz: Dzień Mirosław: Widokówka. Kresy 2003 nr 54/55 s. 34  szczegóły 
767.wiersz: Dzień Mirosław: Z palcem. Kresy 2003 nr 54/55 s. 36  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
768.proza: Dzień Mirosław: Hiobowe zajęcia, czyli dla siedzących na gnoju. Kresy 2003 nr 56 s. 5-12 (szkic...) szczegóły 
769.proza: Dzień Mirosław: Obłąkana w świecie Świętość. Kresy 2003 nr 53 s. 66-76 (esej...) szczegóły 
770.proza: Dzień Mirosław: Śmiertelność śmierci. Uwagi o szachach z nieuniknionym. Kresy 2003 nr 56 s. 12-25 (esej...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
771.wiersz: Przedmioty. Kresy 2003 nr 53 s. 78-79  szczegóły 
772.wiersz: W Kozłówce. Kresy 2003 nr 53 s. 78  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Elzenberg Henryk
773.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniak Rafał: Korespondencja Hamleta z Brutusem. Kresy 2003 nr 53 s. 177-180  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Ficowski Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
774.wiersz: Ficowski Jerzy: Da Capo. Kresy 1994 nr 18 s. 7  szczegóły 
775.wiersz: Ficowski Jerzy: Inskrypcja parzysta. Kresy 1994 nr 18 s. 7  szczegóły 
776.wiersz: Ficowski Jerzy: Muzyka. Kresy 1994 nr 18 s. 5  szczegóły 
777.wiersz: Ficowski Jerzy: Suita. Kresy 1994 nr 18 s. 5-6  szczegóły 
778.wiersz: Ficowski Jerzy: W cigędzi. Kresy 1994 nr 18 s. 6  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
779.proza: Ficowski Jerzy: Niepamiętnik czyli podróż do Gorczakowa i jeszcze dawniej [fragm.]. Kresy 1997 nr 29 s. 251-259  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
780.artykuł: Ekier Jakub: Prawdomówna tęcza. O wierszach Jerzego Ficowskiego. Kresy 2000 nr 41 s. 18-26 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
781.wywiad: Lebecka Magdalena: Człowiek Pogranicza. Kresy 2001 nr 47 s. 77-90  szczegóły 
782.wywiad: Lebecka Magdalena: W życzliwości dla cudu. Kresy 1995 nr 23 s. 112-124  szczegóły 
  Fiedorczuk Julia
    wiersze (alfabet tytułów)
783.wiersz: Fiedorczuk Julia: Czekając na telefon. Kresy 2002 nr 49 s. 34-35  szczegóły 
784.wiersz: Fiedorczuk Julia: Dzisiaj mnie nie ma. Kresy 2002 nr 49 s. 31-32  szczegóły 
785.wiersz: Fiedorczuk Julia: Niedziela. Kresy 2002 nr 49 s. 34-35  szczegóły 
786.wiersz: Fiedorczuk Julia: Odloty (Fragment). Kresy 2002 nr 49 s. 33-34  szczegóły 
787.wiersz: Fiedorczuk Julia: Wszystko będzie dobrze. Kresy 2002 nr 49 s. 31  szczegóły 
  Filas Paweł
788.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grabowski Artur: Siedem prześwitów. Kresy 1994 nr 18 s. 180-182  szczegóły 
  Filipczuk Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
789.wiersz: Filipczuk Ewa: Eurydyka. Kresy 2001 nr 47 s. 117  szczegóły 
790.wiersz: Filipczuk Ewa: Gdzie indziej. Kresy 2001 nr 47 s. 116  szczegóły 
791.wiersz: Filipczuk Ewa: Lipcowe upały. Kresy 2001 nr 47 s. 116  szczegóły 
792.wiersz: Filipczuk Ewa: Pod osłoną nieba. Kresy 2001 nr 47 s. 117  szczegóły 
793.wiersz: Filipczuk Ewa: Zbieram się powoli... Kresy 2001 nr 47 s. 117-118  szczegóły 
  Filip Grzegorz
    proza (alfabet tytułów)
794.proza: Filip Grzegorz: Szuflada Króliczkowi. Kresy 1990 1 130-4  szczegóły 
  Filipiak Izabela
795.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galant Arleta: Intuicja to za mało. Kresy 2003 nr 54/55 s. 172-175  szczegóły 
796.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowska Grażyna: Święta Łucja z Nowego Jorku. Kresy 1993 nr 15 s. 173-174  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
797.wiersz: Filipiak Izabela: Ballada o dojrzewaniu. Kresy 1998 nr 35 s. 80-81  szczegóły 
798.wiersz: Filipiak Izabela: Kobieta z odzysku. Kresy 1998 nr 35 s. 81-82  szczegóły 
799.wiersz: Filipiak Izabela: Żyleta. Kresy 1998 nr 35 s. 80  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
800.proza: Filipiak Izabela: Absolutna amnezja [fragm. pow.]. Kresy 1995 nr 21 s. 52-60  szczegóły 
  Filipkowska Hanna
    zgon (alfabet autorów)
801.zgon: Fita Stanisław: Pożegnanie Hanny Filipkowskiej. Kresy 1996 nr 28 s. 258-260 (zmarła: VI 1996; mowa pogrzebowa...) szczegóły 
  Filipowicz Kornel
802.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Poezja prozy życia. Kresy 1993 nr 14 s. 178-180  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
803.artykuł: Biskupski Krzysztof: Kornel Filipowicz homilia. Kresy 1995 nr 21 s. 270-275 (esej...) szczegóły 
  Foks Dariusz
804.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cuber Marta: Kiepscy Betlejemscy?. Kresy 2003 nr 54/55 s. 180-182  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
805.wiersz: Foks Darek: Uprowadzone stado. Kresy 1996 nr 27 s. 27-28  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
806.proza: Foks Darek: Porozumienie podróżnych [pow., fragm.:] Pan Cogito spotyka Beavisa i Buttheada. Kresy 1996 nr 28 s. 58-62  szczegóły 
  Franczak Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
807.proza: Franczak Jerzy: Kartka z wakacji. Kresy 2003 nr 54/55 s. 131-134  szczegóły 
808.proza: Franczak Jerzy: Płaszcz i szpada. Kresy 2003 nr 54/55 s. 134-137  szczegóły 
  Fryz Artur
    wiersze (alfabet tytułów)
809.wiersz: Fryz Artur: Sestina V. Prawda. Kresy 1995 nr 22 s. 144  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gabryś Mirosław
    wiersze (alfabet tytułów)
810.wiersz: Gabryś Mirosław: A jeśli to rak... Kresy 2001 nr 48 s. 113  szczegóły 
811.wiersz: Gabryś Mirosław: Biblia. Kresy 1999 nr 38/39 s. 123  szczegóły 
812.wiersz: Gabryś Mirosław: Drewno. Kresy 1999 nr 38/39 s. 123  szczegóły 
813.wiersz: Gabryś Mirosław: Elegia. Kresy 1999 nr 38/39 s. 124  szczegóły 
814.wiersz: Gabryś Mirosław: "Krew i te wszystkie... Kresy 2001 nr 48 s. 111  szczegóły 
815.wiersz: Gabryś Mirosław: Nic mnie tu nie trzyma... Kresy 2001 nr 48 s. 111  szczegóły 
816.wiersz: Gabryś Mirosław: Oprawiasz mnie w czarna ramkę... Kresy 2001 nr 48 s. 112  szczegóły 
817.wiersz: Gabryś Mirosław: Podobno moge wejść... Kresy 2001 nr 48 s. 112  szczegóły 
818.wiersz: Gabryś Mirosław: Przecieki. Kresy 1999 nr 38/39 s. 124  szczegóły 
819.wiersz: Gabryś Mirosław: Słowo. Kresy 1999 nr 38/39 s. 124  szczegóły 
820.wiersz: Gabryś Mirosław: "Starzenie? to tylko zmienia się chemia... Kresy 2001 nr 48 s. 111  szczegóły 
821.wiersz: Gabryś Mirosław: Tam jest inaczej... Kresy 2001 nr 48 s. 112  szczegóły 
822.wiersz: Gabryś Mirosław: Zatopiona katedra. Kresy 1999 nr 38/39 s. 123  szczegóły 
  Geroń Cezary
    wiersze (alfabet tytułów)
823.wiersz: Geroń Cezary: Political fiction. Kresy 1993 nr 15 s. 149  szczegóły 
  Gibas Jarosław
824.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbała Jacek: Ta dobra strona opisu. Kresy 1998 nr 33 s. 151-153  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
825.proza: Gibas Jarosław: Polowanie na leśniczego [fragm. pow.]. Kresy 2001 nr 45/46 s. 26-36  szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
826.artykuł: Kowalczyk Andrzej St.: Giedroyc i pisarze. Kresy 1994 nr 19 s. 47-49  szczegóły 
  Gierszewski Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
827.wiersz: Gierszewski Maciej: Burza. Kresy 2002 nr 49 s. 119  szczegóły 
828.wiersz: Gierszewski Maciej: Nagle odwracasz do mnie twarz. Kresy 2002 nr 49 s. 119  szczegóły 
829.wiersz: Gierszewski Maciej: Nieczynni. Kresy 2002 nr 49 s. 118  szczegóły 
830.wiersz: Gierszewski Maciej: Zimą na cmentarz. Kresy 2002 nr 49 s. 118  szczegóły 
  Ginczanka Zuzanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
831.artykuł: Kiec Izolda: Dźwięk mowy zamilkłej przed pół wiekiem (O poezji Zuzanny Ginczanki). Kresy 1994 nr 17 s. 198-202  szczegóły 
  Gisges-Nichs pseud.
    proza (alfabet tytułów)
832.proza: Gisges-Nichs : Józef Ameryka. Kresy 1994 nr 18 s. 50-64  szczegóły 
  Giszczak Jacek
833.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paczuski Krzysztof: Żebranie o wiersz. Kresy 1990 nr 4/5 s. 87-88  szczegóły 
  Gizella Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
834.wiersz: Gizella Jerzy: Ani Krym, ani Rzym. Kresy 1998 nr 33 s. 89  szczegóły 
835.wiersz: Gizella Jerzy: Co ja tam robię, w tej Alabamie?. Kresy 1998 nr 33 s. 88  szczegóły 
836.wiersz: Gizella Jerzy: Czytanie z listu do outsiderów. Kresy 1998 nr 33 s. 90-91  szczegóły 
837.wiersz: Gizella Jerzy: Musztardówka po obiedzie. Kresy 1998 nr 33 s. 90  szczegóły 
838.wiersz: Gizella Jerzy: Po rodzinie. Kresy 2001 nr 47 s. 91  szczegóły 
839.wiersz: Gizella Jerzy: Poprawka z polskiego. Kresy 2001 nr 47 s. 93-94  szczegóły 
840.wiersz: Gizella Jerzy: Sen o wieczności (Jerzemu Pilchowi). Kresy 2001 nr 47 s. 93  szczegóły 
841.wiersz: Gizella Jerzy: Terenowy opiekun społeczny (Bronkowi Majowi z Bałut). Kresy 2001 nr 47 s. 92  szczegóły 
  Goerke Natasza
842.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowska Grażyna: Natasza, "gorąca polska ryba". Kresy 1995 nr 21 s. 201-203  szczegóły 
recenzja: Kempny Paweł: "Fractale" czyli lekcja (kobiecego?) dystansu. Kresy 1995 nr 21 s. 203-204  szczegóły 
  Goetel Ferdynand
    wiersze (alfabet tytułów)
843.wiersz: Goetel Ferdynand: Powrót. Kresy 1991 nr 7 s. 72  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
844.proza: Goetel Ferdynand: Po świecie między wojnami. Kresy 1996 nr 27 s. 190-202 (wspomnienia; pierwodruk, do druku podał Krzysztof Polechoński...) szczegóły 
845.proza: Goetel Ferdynand: Samotność [fragm. pow.]. Kresy 1999 nr 37 s. 244-256 (oprac. i przygot. do druku Ida Sadowska, z notą o utworze podp. I.S....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
846.artykuł: Polechoński Krzysztof: Od dokumentu do autotematyzmu (Ferdynand Goetel po 60 latach). Kresy 1991 nr 7 s. 68-74  szczegóły 
847.artykuł: Sadowska Ida: Ferdynand - zdobywca. Kresy 1996 nr 27 s. 203-209 (biogr. - nt. pasji podróżniczych Ferdynanda Goetla...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    listy (alfabet tytułów)
848.listy: Gombrowicz Witold: Korespondencja: Jan Nowak - Witold Gombrowicz. Kresy 2002 nr 51/52 s. 222-248 (34 listy Witolda Gombrowicza do Jana Nowaka-Jeziorańskiego z. l. 1954-...) szczegóły 
849.listy: Gombrowicz Witold: Korespondencja Witolda Gombrowicza i Pawła Mayewskiego. Kresy 1999 nr 40 s. 257-263 (zawiera 6 listów Witolda Gombrowicza do Pawła Mayewskiego z l. 1960-62...) szczegóły 
850.listy: Gombrowicz Witold: Listy Witolda Gombrowicza do Juliana Tuwima. Kresy 2001 nr 45/46 s. 236-245 (zawiera listy Witolda Gombrowicza do Juliana Tuwima (2 z 1940, 2 z 194...) szczegóły 
851.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garbal Łukasz: Midas: Gombrowicz Michała Głowińskiego. Kresy 2003 nr 54/55 s. 182-187  szczegóły 
852.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garbal Łukasz: Podglądanie podglądacza. Kresy 2002 nr 51/52 s. 169-171 (błędnie podane nazwisko autora artykułu: Tomasz Garbol, sprost.: Kr...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
853.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Prawdy niemiłe (Józef Mackiewicz i Witold Gombrowicz) (Panu Janowi Błońskiemu). Kresy 1992 nr 12 s. 29-34  szczegóły 
854.artykuł: Fiut Aleksander: "Formy, które mogą ugryźć". Kresy 1996 nr 26 s. 33-44 (dot. wzajemnych relacji Witolda Gombrowicza i Stanisława Ignacego Witk...) szczegóły 
855.artykuł: Fiut Aleksander: Ucieczka z Europy. Kresy 1992 nr 12 s. 100-106 (Ameryka Południowa w biografii i pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego i Wi...) szczegóły 
856.artykuł: Jarzębski Jerzy: Literatura polska pod znakiem Gombrowicza. Kresy 1992 nr 9/10 s. 51-59 (wpływ Witolda Gombrowicza na literature polską...) szczegóły 
857.artykuł: Jeleński Konstanty Aleksander: O Gombrowiczu. Przedmowa. Kresy 1995 nr 22 s. 222-225 (wstęp do ks. Rity Gombrowicz: Gombrowicz en Argentine 1939-1963. Denoe...) szczegóły 
858.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kacik Małgorzata: Sacrum w "Kosmosie" Gombrowicza. Kresy 2003 nr 52/53 s. 23-33  szczegóły 
859.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stefaniak Beata: Dramat spojrzenia. Kresy 2003 nr 52/53 s. 15-22 (filozoficzność "Pornografii"...) szczegóły 
artykuł: Wolicka Elżbieta: Kształt, jakby zaprojektowany, życia.... Kresy 1993 nr 14 104-113  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
860.korespondencja: Nowak Jan: Korespondencja: Jan Nowak - Witold Gombrowicz. Kresy 2002 nr 51/52 s. 222-249 (listy Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Witolda Gombrowicza; wstęp, oprac....) szczegóły 
  Gosk Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
861.wiersz: Gosk Zbigniew: Gołąb pokoju. Kresy 1991 nr 8 s. 92  szczegóły 
862.wiersz: Gosk Zbigniew: Na drzewie. Kresy 1991 nr 8 s. 91  szczegóły 
  Goszczyński Seweryn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
863.artykuł: Sosnowska Danuta: Krótka historia odzyskania duszy. Kresy 1994 nr 17 s. 32-38 (nt. związków z sektą Andrzeja Towiańskiego...) szczegóły 
  Goździkowski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
864.wiersz: Goździkowski Andrzej: Człowiek i orkiestra. Kresy 2002 nr 51/52 s. 122  szczegóły 
865.wiersz: Goździkowski Andrzej: Do przedziału zagląda... Kresy 2002 nr 51/52 s. 122  szczegóły 
866.wiersz: Goździkowski Andrzej: Plac zabaw. Kresy 2002 nr 51/52 s. 123  szczegóły 
867.wiersz: Goździkowski Andrzej: Poduszki powietrzne. Kresy 2002 nr 51/52 s. 123  szczegóły 
868.wiersz: Goździkowski Andrzej: Toast. Za wszystkie moje sprawki... Kresy 2002 nr 51/52 s. 122  szczegóły 
869.wiersz: Goździkowski Andrzej: Upał i stacja... Kresy 2002 nr 51/52 s. 122  szczegóły 
870.wiersz: Goździkowski Andrzej: Zemsta?. Kresy 2002 nr 51/52 s. 123  szczegóły 
871.wiersz: Goździkowski Andrzej: Żegluga. Kresy 2002 nr 51/52 s. 123  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
872.proza: Goździkowski Andrzej: Umrzeć we śnie (Fragmenty). Kresy 2003 nr 54/55 s. 87-99  szczegóły 
  Grabowski Artur
    wiersze (alfabet tytułów)
873.wiersz: Grabowski Artur: Gry dziecięce (Z ballad i romansów). Kresy 2001 nr 48 s. 77  szczegóły 
874.wiersz: Grabowski Artur: Intymne związki. Kresy 2001 nr 48 s. 76  szczegóły 
875.wiersz: Grabowski Artur: Mechaniczne, niekonieczne. Kresy 2001 nr 48 s. 75  szczegóły 
876.wiersz: Grabowski Artur: Roztapianie. Kresy 2001 nr 48 s. 76  szczegóły 
  Gretkowska Manuela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
877.artykuł: Czapliński Przemysław: Sztuka prozatorska Manueli Gretkowskiej. Kresy 1997 nr 30 s. 72-84  szczegóły 
  Grędziński Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
878.listy: Grędziński Stanisław: [Listy]. Kresy 1995 nr 23 s. 128-129 (do Wacława Gralewskiego (1 z 1927, 1 bez daty)...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
879.artykuł: Kłak Tadeusz: Przypomnienia (Grędziński - Michalski - Rzeczyca): 1. Stanisław Grędziński (1895-?). Kresy 1995 nr 23 s. 127-140 (biogr., z tekstami listów S. Grędzińskiego do Wacława Gralewskiego...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
880.wiersz: Grochowiak Stanisław: W przeciągu słowa. Kresy 1998 nr 36 s. 23  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
881.artykuł: Nowosielski Kazimierz: "Tyle zachwytu połączyć z pogrzebem". O poezji Stanisława Grochowiaka. Kresy 2000 nr 42/43 s. 98-106 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
882.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Śmierć, albo o znikaniu. Kresy 1998 nr 36 s. 23-43 (analiza utworu; z tekstem wiersza...) szczegóły 
  Grubiński Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
883.artykuł: Danilewicz-Zielińska Maria: Przypomnienie Wacława Grubińskiego. Kresy 1994 nr 17 s. 210-213 (biogr....) szczegóły 
  Gryko Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
884.wiersz: Gryko Krzysztof: Cztery szwy. Kresy 2003 nr 53 s. 100  szczegóły 
885.wiersz: Gryko Krzysztof: Klucze. Kresy 2003 nr 53 s. 101  szczegóły 
886.wiersz: Gryko Krzysztof: Kołowiersz. Kresy 2001 nr 48 s. 162-163  szczegóły 
887.wiersz: Gryko Krzysztof: Krajobrazy 2.5. Kresy 2001 nr 48 s. 161-162  szczegóły 
888.wiersz: Gryko Krzysztof: Otaczanie święta. Kresy 2003 nr 53 s. 100  szczegóły 
889.wiersz: Gryko Krzysztof: Sierpień małych cierpień. Kresy 2003 nr 53 s. 101  szczegóły 
890.wiersz: Gryko Krzysztof: W ciągu dnia. Kresy 2001 nr 48 s. 162  szczegóły 
891.wiersz: Gryko Krzysztof: W porządku. Kresy 2001 nr 48 s. 162  szczegóły 
892.wiersz: Gryko Krzysztof: Zakłady o listopad. Kresy 2001 nr 48 s. 161  szczegóły 
893.wiersz: Gryko Krzysztof: Zbiór małych przykazań. Kresy 2003 nr 53 s. 102  szczegóły 
  Grynberg Henryk
894.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Browarny Wojciech: Szkic do pamięci. Kresy 1996 nr 25 s. 159-161  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
895.proza: Grynberg Henryk: Drohobycz, Drohobycz... (Dr. Leopoldowi Lustigowi). Kresy 1995 nr 24 s. 7-32 (wspomn., m.in. nt. Brunona Schulza...) szczegóły 
896.proza: Grynberg Henryk: Dzieci Syjonu [fragm. ks.:] Od Sanu do Jordanu. Kresy 1993 nr 16 s. 7-43 (z notą aut., s. 43-44...) szczegóły 
897.proza: Grynberg Henryk: Lubelski dom [fragm. pow.]. Kresy 1999 nr 37 s. 14-26  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
898.wywiad: Lebecka Magdalena: Opisać holocaust. Kresy 1994 nr 18 s. 19-27  szczegóły 
899.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobolewska Justyna: Żydowska Antygona - o twórczości Henryka Grynberga. Kresy 2003 nr 56 s. 83-93 (dot. także innych utworów Henryka Grynberga...) szczegóły 
  Grzebalski Mariusz
900.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Stan po wylewie nostalgii do mózgu. Kresy 1995 nr 21 s. 199-201  szczegóły 
901.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rżany Rafał: Kłamstwa jesieni. Kresy 1998 nr 33 s. 139-141  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
902.wiersz: Grzebalski Mariusz: Czasem. Kresy 1993 nr 16 s. 85  szczegóły 
903.wiersz: Grzebalski Mariusz: Dziś dzień. Kresy 1993 nr 16 s. 86  szczegóły 
904.wiersz: Grzebalski Mariusz: Nocne dwadzieścia dwa... Kresy 1998 nr 33 s. 29-30  szczegóły 
905.wiersz: Grzebalski Mariusz: Role (Pamięci Stanisławy i Józefa Grzebalskich) [z tego cyklu:] I. Patrzyłem i nie rozumiałem... Kresy 2002 nr 50 s. 116  szczegóły 
906.wiersz: Grzebalski Mariusz: Role (Pamięci Stanisławy i Józefa Grzebalskich) [z tego cyklu:] II. Po sześćdziesiątce wyrobił... Kresy 2002 nr 50 s. 116-117  szczegóły 
907.wiersz: Grzebalski Mariusz: Role (Pamięci Stanisławy i Józefa Grzebalskich) [z tego cyklu:] III. Siedziałem na ławce... Kresy 2002 nr 50 s. 117  szczegóły 
908.wiersz: Grzebalski Mariusz: Role (Pamięci Stanisławy i Józefa Grzebalskich) [z tego cyklu:] IV. Z pokorą wykonywała jego polecenia... Kresy 2002 nr 50 s. 117  szczegóły 
909.wiersz: Grzebalski Mariusz: Stan pośredni. Kresy 1993 nr 16 s. 86  szczegóły 
910.wiersz: Grzebalski Mariusz: Trzy dni. Kresy 1998 nr 33 s. 30  szczegóły 
911.wiersz: Grzebalski Mariusz: Zmarznięta ziemia pęka... Kresy 1998 nr 33 s. 29  szczegóły 
912.wiersz: Grzebalski Mariusz: Znów zaskoczyło nas... Kresy 1998 nr 33 s. 29  szczegóły 
913.wiersz: Grzebalski Mariusz: Zwycięzcy. Kresy 1993 nr 16 s. 85  szczegóły 
  Gutorow Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
914.wiersz: Gutorow Jacek: Bizancjum. Kresy 2000 nr 44 s. 20  szczegóły 
915.wiersz: Gutorow Jacek: Księżyc. Kresy 1995 nr 24 s. 79  szczegóły 
916.wiersz: Gutorow Jacek: Letnie popołudnie strąca popiół na ziemię.... Kresy 1995 nr 24 s. 80  szczegóły 
917.wiersz: Gutorow Jacek: Notatka, luty 2000. Kresy 2000 nr 44 s. 22-23  szczegóły 
918.wiersz: Gutorow Jacek: Piosenka. Kresy 2000 nr 44 s. 20-21  szczegóły 
919.wiersz: Gutorow Jacek: Powieść. Kresy 2000 nr 44 s. 21  szczegóły 
920.wiersz: Gutorow Jacek: Szlagiery (autor anonimowy). Kresy 2000 nr 44 s. 22  szczegóły 
921.wiersz: Gutorow Jacek: Złoto błyszczące w powietrzu.... Kresy 1995 nr 24 s. 79  szczegóły 
922.wiersz: Gutorow Jacek: Zmierzch: odbicia na kafelkach ze szkła.... Kresy 1995 nr 24 s. 79-80  szczegóły 
  Guzek Andrzej Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
923.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Arkadia. Kresy 1991 nr 8 s. 112  szczegóły 
924.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Happy end. Kresy 1991 nr 8 s. 111-112  szczegóły 
925.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Koniec wieku. Kresy 1991 nr 8 s. 113  szczegóły 
926.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Pogodzić się. Kresy 1991 nr 8 s. 113  szczegóły 
927.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Warunek przetrwania. Kresy 1991 nr 8 s. 111  szczegóły 
  Guz Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
928.wiersz: Guz Jacek: Gniew. Kresy 1997 nr 31 s. 87  szczegóły 
929.wiersz: Guz Jacek: Nastroje. Kresy 1997 nr 31 s. 88  szczegóły 
930.wiersz: Guz Jacek: Okoliczności labiryntu [z tego cyklu:] Początek końca. Kresy 1997 nr 31 s. 87-88  szczegóły 
931.wiersz: Guz Jacek: Smak jesieni. Kresy 1999 nr 40 s. 155  szczegóły 
932.wiersz: Guz Jacek: To miejsce. Tamto. Kresy 1999 nr 40 s. 155-156  szczegóły 
933.wiersz: Guz Jacek: Wiara. Kresy 1997 nr 31 s. 89  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hamkało Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
934.wiersz: Hamkało Marcin: Espana '82. Kresy 1997 nr 30 s. 85  szczegóły 
935.wiersz: Hamkało Marcin: Misja (Olgierd, Wiktoria i wino spotykają się w bramie). Kresy 1997 nr 30 s. 86  szczegóły 
936.wiersz: Hamkało Marcin: Post. Kresy 1997 nr 30 s. 86  szczegóły 
937.wiersz: Hamkało Marcin: Przygotowanie do wieczoru. Kresy 1997 nr 30 s. 86  szczegóły 
938.wiersz: Hamkało Marcin: Przyjęcie. Kresy 1998 nr 36 s. 99  szczegóły 
939.wiersz: Hamkało Marcin: Rym (angielski). Kresy 1998 nr 36 s. 98  szczegóły 
940.wiersz: Hamkało Marcin: Skrzynki. Kresy 1998 nr 36 s. 98  szczegóły 
941.wiersz: Hamkało Marcin: Szybka wszamka [!]. Kresy 1997 nr 30 s. 85  szczegóły 
942.wiersz: Hamkało Marcin: Wisienki. Kresy 1998 nr 36 s. 98  szczegóły 
  Hartwig Julia
943.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jóźwik Katarzyna: Za sprawą zachwycenia. Kresy 1993 nr 16 s. 174-175  szczegóły 
944.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smolka Iwona: Prawo do sprzeczności. Kresy 1995 nr 24 s. 206-209 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
945.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Powroty, rozstania. Kresy 2001 nr 48 s. 169-172  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
946.wiersz: Hartwig Julia: Bez słowa. Kresy 1996 nr 25 s. 5  szczegóły 
947.wiersz: Hartwig Julia: Bliskie i nieobecne. Kresy 1990 1 7  szczegóły 
948.wiersz: Hartwig Julia: Gdyby chociaż. Kresy 1996 nr 25 s. 6  szczegóły 
949.wiersz: Hartwig Julia: Gdzie są melodie. Kresy 1990 1 8  szczegóły 
950.wiersz: Hartwig Julia: Jest i tym. Kresy 1990 1 8  szczegóły 
951.wiersz: Hartwig Julia: Profesor. Kresy 2002 nr 50 s. 21  szczegóły 
952.wiersz: Hartwig Julia: Prywatno - publiczne II. Kresy 2002 nr 50 s. 20  szczegóły 
953.wiersz: Hartwig Julia: Ważne jest kto mówi. Kresy 1996 nr 25 s. 5  szczegóły 
954.wiersz: Hartwig Julia: Wszystko na miarę. Kresy 1996 nr 25 s. 6  szczegóły 
955.wiersz: Hartwig Julia: Zobaczone. Kresy 1996 nr 25 s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
956.proza: Hartwig Julia: Dwa posiłki z Allenem Ginsbergiem. Kresy 1997 nr 30 s. 214-217 (wspomn....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
957.wywiad: Koss Agata: Ciekawość świata. Kresy 1997 nr 29 s. 111-118  szczegóły 
958.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jóźwik Katarzyna: "Obcowanie" Julii Hartwig. Kresy 1990 1 112-21  szczegóły 
  Haupt Zygmunt
959.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurek Dorota: Świat Zygmunta Haupta. Kresy 1990 nr 2/3 s. 131-138  szczegóły 
recenzja: Morawski Dariusz: O "Szpicy" Zygmunta Haupta. Kresy 1990 nr 2/3 s. 139-148  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
960.proza: Haupt Zygmunt: Czarownica z Coos (Wolny przekład z Roberta Frosta). Kresy 1991 nr 6 s. 11-12  szczegóły 
961.proza: Haupt Zygmunt: Dwie wizyty (Kazimierzowi Wierzyńskiemu). Kresy 1991 nr 6 s. 19-20  szczegóły 
962.proza: Haupt Zygmunt: Inwokacja do Powiatu Latyczowskiego. Kresy 1991 nr 7 s. 37-40  szczegóły 
963.proza: Haupt Zygmunt: Młodość utracona. Kresy 1991 nr 6 s. 5-7  szczegóły 
964.proza: Haupt Zygmunt: Strachy. Kresy 1991 nr 6 s. 7-11  szczegóły 
965.proza: Haupt Zygmunt: Tam gdzie rosną poziomki - i gdzie pieprz rośnie. Kresy 1991 nr 6 s. 16-19  szczegóły 
966.proza: Haupt Zygmunt: Z Roxolanii. Kresy 1991 nr 6 s. 13-15  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
967.listy: Haupt Zygmunt: Listy do Tymona Terleckiego. Kresy 1991 nr 7 s. 36 (2 nie datowane...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
968.tekst paraliteracki: Haupt Zygmunt: Jak się uczyli współcześni pisarze polscy. Odpowiedź na ankietę "Wiadomości". Kresy 1991 nr 6 s. 21-22  szczegóły 
969.tekst paraliteracki: Haupt Zygmunt: Pisarze emigracyjni a literatura krajowa. Odpowiedź na ankietę "Wiadomości". Kresy 1991 nr 6 s. 22-23  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
970.artykuł: Gosk Hanna: Rodzimość i uniwersalizm w prozie Zygmunta Haupta. Kresy 1997 nr 31 s. 35-42  szczegóły 
971.artykuł: Madyda Aleksander: Lwowskie lata Zygmunta Haupta. Kresy 1996 nr 26 s. 99-108  szczegóły 
972.artykuł: Zając Stanisław: Ten "trzeci". Krótko o prozie Zygmunta Haupta. Kresy 1997 nr 31 s. 43-49  szczegóły 
  Helbig Brigitta
973.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Każdy był trzynastoletnią dziewczynką.... Kresy 2001 nr 45/46 s. 163-166  szczegóły 
  Hen Józef
    proza (alfabet tytułów)
974.proza: Hen Józef: Nie boję się bezsennych nocy (Z księgi drugiej). Kresy 1992 nr 9/10 s. 39-47  szczegóły 
975.proza: Hen Józef: Nie boję się bezsennych nocy. Z księgi trzeciej. Kresy 2000 nr 42/43 s. 130-143  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
976.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurek Dorota: Epilog życia. Kresy 1998 nr 35 s. 157-159  szczegóły 
977.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniak Rafał: Korespondencja Hamleta z Brutusem. Kresy 2003 nr 53 s. 177-180  szczegóły 
978.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamiec Marek: Jestem zatem w Holandii.... Kresy 1994 nr 17 s. 134-137  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Przedmiot i tło obrazu. Kresy 1994 nr 17 s. 130-133  szczegóły 
979.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Czy wciąż będziemy kochać Zbigniewa Herberta?. Kresy 1993 nr 15 s. 168-170  szczegóły 
980.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Solecka Katarzyna: Węzeł czytelniczy. Próba rozwiązania. Kresy 2002 nr 49 s. 179-181  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
981.wiersz: Herbert Zbigniew: Co mogę jeszcze zrobić dla pana. Kresy 1998 nr 34 s. 6-7  szczegóły 
982.wiersz: Herbert Zbigniew: Czas. Kresy 1998 nr 34 s. 6  szczegóły 
983.wiersz: Herbert Zbigniew: Pępek. Kresy 1998 nr 34 s. 5  szczegóły 
984.wiersz: Herbert Zbigniew: Starość. Kresy 1998 nr 34 s. 5  szczegóły 
985.wiersz: Herbert Zbigniew: Urwanie głowy (Jerzemu Siwcowi). Kresy 1998 nr 34 s. 8-9  szczegóły 
986.wiersz: Herbert Zbigniew: Zaświaty Pana Cogito. Kresy 1998 nr 34 s. 7-8  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
987.proza: Herbert Zbigniew: Triptolemos. Kresy 1998 nr 33 s. 5-6  szczegóły 
988.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garbol Tomasz: "Ciemne źróło", czyli pytanie o cierpienie. Kresy 1998 nr 36 s. 170-173  szczegóły 
989.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pyczek Wacław: Kształty obecności. Kresy 1998 nr 35 s. 165-169  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
990.artykuł: Dzień Mirosław: "Zaklinacz deszczu", czyli o Herbercie i Myrmidonach. Kresy 1998 nr 35 s. 18-29 (temat śmierci i życia pośmiertnego w twórczości Herberta...) szczegóły 
991.artykuł: Fiała Edward: Wokół "ojca" i "Mistrza" w poezji Herberta. Kresy 2000 nr 41 s. 32-41 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
992.artykuł: Markowska Anna: Pamiętnik z dekapitacji. Kresy 1998 nr 36 s. 103-115 (o twórczości Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
993.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grabowski Artur: Aristos - bohater i mistyk. Kresy 2002 nr 49 s. 83-96 (szkic...) szczegóły 
  Herbest Benedykt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
994.artykuł: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Jechał Jezuita z Poznania do Lwowa. Kresy 1992 nr 9/10 s. 217-220  szczegóły 
  Herdyński Kajetan
    wiersze (alfabet tytułów)
995.wiersz: Herdyński Kajetan: Powódź. Kresy 2003 nr 53 s. 156  szczegóły 
996.wiersz: Herdyński Kajetan: Teoria spisku. Kresy 2003 nr 53 s. 155-156  szczegóły 
997.wiersz: Herdyński Kajetan: Zawsze to samo.... Kresy 2003 nr 53 s. 155  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
998.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Kryminalne opowieści metafizyczne. Kresy 1997 nr 31 s. 175-179  szczegóły 
999.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Ciemność nas otacza.... Kresy 1995 nr 24 s. 219-222  szczegóły 
1000.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dembińska-Pawelec Joanna: Szkatułka Herlinga-Grudzińskiego. Kresy 1991 nr 8 s. 157-159  szczegóły 
1001.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Żywi i umarli - czytani po latach. Kresy 1991 nr 6 s. 107-110  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1002.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Głęboki cień. Kresy 1994 nr 19 s. 5-15  szczegóły 
1003.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Warszawa, Lwów, Grodno (1937-1040). Ze wspomnień Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kresy 2002 nr 50 s. 184-195 (wspomn. okresu studiów w przedwojennej Warszawie oraz początków wojny...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1004.tekst paraliteracki: Herling-Grudziński Gustaw: O emigracji, współczesnej literaturze i Polsce '91. Kresy 1991 nr 8 s. 142-145 (wypow. na spotkaniu w Lublinie, 27 V 1991; org. Koło Naukowe Polonistó...) szczegóły 
1005.tekst paraliteracki: Herling-Grudziński Gustaw: Wieczne pogranicze Lebensteina. Kresy 1994 nr 20 s. 198-199  szczegóły 
1006.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buryła Sławomir: Nowe interpretacje?. Kresy 1999 nr 40 s. 183-186  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1007.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Portret krytyka bezkompromisowego. Gustaw Herling-Grudziński wobec powojennej literatury polskiej 1945-1951. Kresy 1997 nr 29 s. 50-59 (omów. krytyki literackiej G. Herlinga-Grudzińskiego w związku z wydani...) szczegóły 
1008.artykuł: Dierick Jan: Gustaw Herling-Grudziński w RWE. Kresy 1993 nr 14 s. 134-136  szczegóły 
1009.artykuł: Drawicz Andrzej: Ten sam, chociaż inny świat (Gustaw Herling-Grudziński a Rosja i Związek Sowiecki). Kresy 1993 nr 14 s. 137-140 (tekst wygł. na sesji nauk. pośw. twórcz. G. Herlinga-Grudzińskiego, Lu...) szczegóły 
1010.artykuł: Koźmiński Leszek Maciej: Czytanie Herlinga-Grudzińskiego. Kresy 1992 nr 11 s. 159-163 (recepcja badawcza twórczości pisarza; obszerniej o książkach Włodzimie...) szczegóły 
1011.artykuł: Kudelski Zdzisław: Szkic do biogramu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kresy 1991 nr 6 s. 30-43  szczegóły 
1012.artykuł: Kudelski Zdzisław: Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w oczach krytyki emigracyjnej (Rekonesans). Kresy 1997 nr 29 s. 60-68 (z fot....) szczegóły 
1013.artykuł: Międzyrzecki Artur: Virtuti Militari. Kresy 1993 nr 14 s. 128-134 (G. Herling-Grudziński w 2. Korpusie Polskim; tekst wygł. na sesji nauk...) szczegóły 
1014.artykuł: Pomian Krzysztof: Herling-Grudziński i powojenna literatura polska. Kresy 1994 nr 19 s. 35-43 (wyw., rozm. Zdzisław Kudelski...) szczegóły 
1015.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kudelska Dorota: Herling-Grudziński a sztuka. Kresy 1993 nr 14 s. 140-148  szczegóły 
1016.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kudelska Dorota: Sesja o Herlingu-Grudzińskim. Kresy 1991 nr 6 s. 137-139 (spraw....) szczegóły 
1017.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kudelski Zdzisław: Jeszcze o Herlingu-Grudzińskim. Kresy 1992 nr 11 s. 191-193 (spraw....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1018.wywiad: Bolecki Włodzimierz: O malarstwie. Kresy 1997 nr 29 s. 69-81  szczegóły 
1019.wywiad: Bolecki Włodzimierz: Rozmowy w Neapolu [ks., fragm.:] Jak powstają opowiadania. Kresy 2000 nr 41 s. 50-65  szczegóły 
1020.wywiad: Kudelski Zdzisław: Pisarze są dalej odpowiedzialni.... Kresy 1997 nr 29 s. 41-49 (z fot....) szczegóły 
1021.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borzęcki Radosław: Rozdziały czarnej historii ludzkości. Kresy 1998 nr 36 s. 241-249  szczegóły 
1022.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sariusz-Skąpska Izabella: Upadek Paryża. Kresy 1994 nr 20 s. 53-59  szczegóły 
artykuł: Sucharski Tadeusz: Heroizm zmartwychwstania. Kresy 2000 nr 41 s. 66-78  szczegóły 
artykuł: Sucharski Tadeusz: Z Dostojewskim o Martwym Domu. Kresy 1998 nr 36 s. 71-85 (nawiązania do "Zapisków z martwego domu" Fiodora Dostojewskiego, także...) szczegóły 
  Hertz Paweł
1023.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heck Dorota: Podbito moje kraje. Kresy 1993 nr 16 s. 175-177  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1024.artykuł: Graf Paweł: Potyczki poetów. Kresy 2001 nr 48 s. 241-248 (interpersonalne i intertekstualne zależności i odniesienia w twórczośc...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1025.wywiad: Kosiewski Piotr, Sariusz-Skąpska Izabella: Kilka myśli o Rosji. Kresy 1995 nr 24 s. 104-110 (sprost. błędów drukarskich, Kresy 1996 nr 25 s. 229...) szczegóły 
  Honet Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
1026.wiersz: Honet Roman: Chłopiec z czerwonym językiem. Kresy 2001 nr 47 s. 31  szczegóły 
1027.wiersz: Honet Roman: Dalie. Kresy 2001 nr 47 s. 32  szczegóły 
1028.wiersz: Honet Roman: Fermentacja śliwek gruszek zgniłych... Kresy 1996 nr 27 s. 108  szczegóły 
1029.wiersz: Honet Roman: Głos płonącego ognia. Kresy 2001 nr 47 s. 33  szczegóły 
1030.wiersz: Honet Roman: Hallo, kolchida?. Kresy 1996 nr 27 s. 109  szczegóły 
1031.wiersz: Honet Roman: Imiona. Kresy 2001 nr 47 s. 32  szczegóły 
1032.wiersz: Honet Roman: Król kruków. Kresy 1998 nr 33 s. 51-53  szczegóły 
1033.wiersz: Honet Roman: Miasto, którego nie ma. Kresy 1996 nr 27 s. 109  szczegóły 
1034.wiersz: Honet Roman: Ostatni zanim jesień. Kresy 1996 nr 27 s. 108  szczegóły 
1035.wiersz: Honet Roman: Pożegnanie rzeki. Kresy 1996 nr 27 s. 110  szczegóły 
1036.wiersz: Honet Roman: Ślady, przeprowadzki, próby. Kresy 2001 nr 47 s. 31  szczegóły 
1037.wiersz: Honet Roman: To zwężone źrenice... Kresy 2001 nr 47 s. 32  szczegóły 
1038.wiersz: Honet Roman: Zdbice (bajka). Kresy 2001 nr 47 s. 33  szczegóły 
  Hrynacz Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1039.wiersz: Hrynacz Tomasz: Duża woda. Kresy 2002 nr 49 s. 117  szczegóły 
1040.wiersz: Hrynacz Tomasz: Dyskretnie. Kresy 2002 nr 49 s. 116  szczegóły 
1041.wiersz: Hrynacz Tomasz: Eksmisja. Kresy 1997 nr 30 s. 99-100  szczegóły 
1042.wiersz: Hrynacz Tomasz: Mech na języku. Kresy 2000 nr 42/43 s. 128  szczegóły 
1043.wiersz: Hrynacz Tomasz: Niejadalne, przedwczesny wieczór. Kresy 1997 nr 30 s. 99  szczegóły 
1044.wiersz: Hrynacz Tomasz: Niejasne, nieprzetłumaczalne. Kresy 2000 nr 42/43 s. 128  szczegóły 
1045.wiersz: Hrynacz Tomasz: No, niech w końcu... Kresy 2002 nr 49 s. 117  szczegóły 
1046.wiersz: Hrynacz Tomasz: Noc, śmiertelność. Kresy 2000 nr 42/43 s. 128  szczegóły 
1047.wiersz: Hrynacz Tomasz: Odpisz tylko to co żywe. Kresy 1997 nr 30 s. 101  szczegóły 
1048.wiersz: Hrynacz Tomasz: Para z ust. Kresy 2002 nr 49 s. 117  szczegóły 
1049.wiersz: Hrynacz Tomasz: Paradise lost. Kresy 1998 nr 35 s. 60  szczegóły 
1050.wiersz: Hrynacz Tomasz: Podręczny atlas świata. Kresy 2002 nr 49 s. 116  szczegóły 
1051.wiersz: Hrynacz Tomasz: Pory roku. Kresy 2000 nr 42/43 s. 129  szczegóły 
1052.wiersz: Hrynacz Tomasz: Spacer w kolorze blond. Wierszyk dla Ańki. Kresy 1997 nr 30 s. 100  szczegóły 
1053.wiersz: Hrynacz Tomasz: To początek, to koniec. Kresy 1998 nr 35 s. 59  szczegóły 
1054.wiersz: Hrynacz Tomasz: Zadrapania. Kresy 1998 nr 35 s. 59  szczegóły 
1055.wiersz: Hrynacz Tomasz: Zdarza się widzieć więcej. Kresy 2000 nr 42/43 s. 129  szczegóły 
  Huelle Paweł
1056.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Przeciwbólowa pigułka tekstowa. Kresy 2002 nr 49 s. 167-170  szczegóły 
1057.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Krótka historia na czas przeprowadzki. Kresy 1992 nr 9/10 s. 172-174  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1058.artykuł: Dybciak Krzysztof: Proza o najdalszych kresach. Kresy 1993 nr 15 s. 50-56 (nt. prozy wspomn. Kazimiery Iłłakowiczówny i Bolesława Limanowskiego p...) szczegóły 
  Iwaniuk Wacław
1059.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Wacława Iwaniuka obłąkanie ostatecznością. Kresy 1992 nr 9/10 s. 224  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1060.wiersz: Iwaniuk Wacław: Czas który minął. Kresy 1995 nr 24 s. 33  szczegóły 
1061.wiersz: Iwaniuk Wacław: Do autora "Ballady z tamtej strony". Kresy 2003 nr 54/55 s. 257  szczegóły 
1062.wiersz: Iwaniuk Wacław: Lato na Florydzie 1995. Kresy 1995 nr 24 s. 33  szczegóły 
1063.wiersz: Iwaniuk Wacław: Niby nic. Kresy 1993 nr 16 s. 5  szczegóły 
1064.wiersz: Iwaniuk Wacław: Podzwonne. Kresy 1990 2/3 118  szczegóły 
1065.wiersz: Iwaniuk Wacław: Pozostał mi łabędzi śpiew. Kresy 1990 2/3 129-30  szczegóły 
1066.wiersz: Iwaniuk Wacław: Przed olimpiadą latem 1996 roku w USA - Atlanta. Kresy 1993 nr 16 s. 5-6  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1067.listy: Iwaniuk Wacław: Listy Wacława Iwaniuka do Tadeusza Kłaka. Kresy 2003 nr 54/55 s. 241-257 (13 listów z l. 1964-74; wstęp, oprac. i przygot. do druku: Tadeusz Kła...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1068.artykuł: Wolski Jan: Egzystencjalny wymiar poezji Wacława Iwaniuka. Kresy 2000 nr 44 s. 72-80 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1069.wywiad: Lisowski Krzysztof: "Gdzie Iwaniuk w Polsce mieszka?". Kresy 1990 2/3 119-29  szczegóły 
1070.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kalinowska Anna: Na antypodach. Kresy 1990 1 75-83  szczegóły 
artykuł: Kossowska Stefania: "Nocne rozmowy" Wacława Iwaniuka. Kresy 1992 nr 9/10 s. 221-223 (z not. biogr. o Stefanii Kossowskiej, oprac. Henryk Wójcik...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
1071.korespondencja: Hertz Zygmunt: Listy Zygmunta Hertza do Wacława Iwaniuka. Kresy 1993 nr 15 s. 102-125 (25 z l. 1962-64, 1965-67; wstęp: Henryk Wójcik...) szczegóły 
  Iwasiów Inga
    proza (alfabet tytułów)
1072.proza: Iwasiów Inga: Dziewictwo utracone z Małgorzatą. Kresy 2002 nr 49 s. 120-129  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
1073.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: "Nie napisany" dziennik Iwaszkiewicza. Kresy 1991 nr 8 s. 122-124  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1074.tekst paraliteracki: Iwaszkiewicz Jarosław: Korespondencja Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Kresy 1993 nr 14 s. 160-170 (listy Jarosława Iwaszkiewicza do Anny Iwaszkiewiczowej (8 z 1932) i An...) szczegóły 
1075.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźmiński Leszek Maciej: Obmapywanie współczesności. Kresy 1995 nr 22 s. 153-155  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1076.artykuł: Hadaczek Bolesław: "Stara Ukrajna" Jarosława Iwaszkiewicza. Kresy 1997 nr 29 s. 97-106 (motyw Ukrainy w twórczości Iwaszkiewicza...) szczegóły 
1077.artykuł: Zawada Andrzej: Tragicznie i barbarzyńsko. Kresy 1993 nr 14 s. 149-159 (fragm. mającej się ukazać w wydawn. Wiedza Powszechna książki...) szczegóły 
  Iwaszkiewiczowa Anna
    listy (alfabet tytułów)
1078.listy: Iwaszkiewiczowa Anna: Korespondencja Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Kresy 1993 nr 14 s. 160-170 (listy Jarosława Iwaszkiewicza do Anny Iwaszkiewiczowej (8 z 1932) i An...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jadczak Arkadiusz
    proza (alfabet tytułów)
1079.proza: Jadczak Arkadiusz: Nad rzeką, której nie ma... Kresy 2000 nr 42/43 s. 222-223  szczegóły 
  Janion Ludwik
    proza (alfabet tytułów)
1080.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Ćma. Kresy 2002 nr 51/52 s. 68  szczegóły 
1081.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Kasztan. Kresy 2002 nr 51/52 s. 78-79  szczegóły 
1082.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Klamra. Kresy 2002 nr 51/52 s. 79-80  szczegóły 
1083.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Kotlet. Kresy 2002 nr 51/52 s. 75-76  szczegóły 
1084.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Lusia sierotka. Kresy 2002 nr 51/52 s. 73-74  szczegóły 
1085.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Skrzynka po rybach. Kresy 2002 nr 51/52 s. 69-70  szczegóły 
1086.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Sześć punktów. Kresy 2002 nr 51/52 s. 71-73  szczegóły 
1087.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Śpiewak. Kresy 2002 nr 51/52 s. 77-78  szczegóły 
1088.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] To samo. Kresy 2002 nr 51/52 s. 70  szczegóły 
1089.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Zaszczepeini. Kresy 2002 nr 51/52 s. 76-77  szczegóły 
  Jankowska Magdalena
1090.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazur Aneta: Everywoman i codzienność. Kresy 1994 nr 19 s. 279-280  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1091.wiersz: Jankowska Magdalena: Arka Noego. Kresy 2002 nr 50 s. 97  szczegóły 
1092.wiersz: Jankowska Magdalena: Ciągle trwają manewry. Kresy 2000 nr 41 s. 29  szczegóły 
1093.wiersz: Jankowska Magdalena: Codzienna próba. Kresy 1991 nr 7 s. 66  szczegóły 
1094.wiersz: Jankowska Magdalena: Coraz jaśniej. Kresy 2002 nr 50 s. 97  szczegóły 
1095.wiersz: Jankowska Magdalena: Czas najwyższy. Kresy 2000 nr 41 s. 31  szczegóły 
1096.wiersz: Jankowska Magdalena: Dajcie mi oparcie. Kresy 2002 nr 50 s. 97  szczegóły 
1097.wiersz: Jankowska Magdalena: Drogówka. Kresy 2002 nr 50 s. 97  szczegóły 
1098.wiersz: Jankowska Magdalena: Głos z pogranicza. Kresy 1991 nr 7 s. 66  szczegóły 
1099.wiersz: Jankowska Magdalena: Granica. Kresy 1991 nr 7 s. 65  szczegóły 
1100.wiersz: Jankowska Magdalena: I stało się. Kresy 2000 nr 41 s. 29  szczegóły 
1101.wiersz: Jankowska Magdalena: Jak z twoją inteligencją emocjonalną?. Kresy 2000 nr 41 s. 30-31  szczegóły 
1102.wiersz: Jankowska Magdalena: Jesteś dla mnie całym światem. Kresy 2002 nr 50 s. 98  szczegóły 
1103.wiersz: Jankowska Magdalena: Mama. Kresy 1991 nr 7 s. 65  szczegóły 
1104.wiersz: Jankowska Magdalena: Marcowa noc. Kresy 1995 nr 21 s. 66  szczegóły 
1105.wiersz: Jankowska Magdalena: Na balkonie. Kresy 1995 nr 21 s. 65-66  szczegóły 
1106.wiersz: Jankowska Magdalena: Nagminny proceder. Kresy 1997 nr 31 s. 86  szczegóły 
1107.wiersz: Jankowska Magdalena: Namiastka. Kresy 1991 nr 7 s. 66  szczegóły 
1108.wiersz: Jankowska Magdalena: Od siebie nie uciekniemy... Kresy 1997 nr 31 s. 84-85  szczegóły 
1109.wiersz: Jankowska Magdalena: Pejzaż przeciąga się leniwie.... Kresy 1995 nr 21 s. 65  szczegóły 
1110.wiersz: Jankowska Magdalena: Poniedziałek i Piątek. Kresy 2002 nr 50 s. 97  szczegóły 
1111.wiersz: Jankowska Magdalena: Problem. Kresy 1995 nr 21 s. 65  szczegóły 
1112.wiersz: Jankowska Magdalena: Próba porównania. Kresy 1991 nr 7 s. 67  szczegóły 
1113.wiersz: Jankowska Magdalena: Sam środek lata... Kresy 1997 nr 31 s. 84  szczegóły 
1114.wiersz: Jankowska Magdalena: Skoro już tamta wódka została wypita. Kresy 2000 nr 41 s. 30  szczegóły 
1115.wiersz: Jankowska Magdalena: Spis z natury. Kresy 1997 nr 31 s. 85-86  szczegóły 
1116.wiersz: Jankowska Magdalena: Trzygwiazdkowy hotel. Kresy 1997 nr 31 s. 86  szczegóły 
  Jankowski Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1117.wiersz: Jankowski Piotr: Czy mógłbym wybaczyć... Kresy 1998 nr 35 s. 96  szczegóły 
1118.wiersz: Jankowski Piotr: Mówiono, a gasiłem świece... Kresy 1998 nr 35 s. 96  szczegóły 
1119.wiersz: Jankowski Piotr: Niezapomniany, usłużny i cichy... Kresy 1998 nr 35 s. 96  szczegóły 
1120.wiersz: Jankowski Piotr: Ułożyłem się... Kresy 1998 nr 35 s. 96  szczegóły 
1121.wiersz: Jankowski Piotr: Zgubiłem się, a znaleziono mnie... Kresy 1998 nr 35 s. 96  szczegóły 
  Jankowski Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
1122.wiersz: Jankowski Zbigniew: A tak Cię prosiłem. Kresy 1997 nr 29 s. 83-84  szczegóły 
1123.wiersz: Jankowski Zbigniew: Różaniec z matką [z tego cyklu:] Błogosławieństwo. Kresy 1995 nr 22 s. 67-68  szczegóły 
1124.wiersz: Jankowski Zbigniew: Różaniec z matką [z tego cyklu:] Brewiarz. Kresy 1995 nr 22 s. 67  szczegóły 
1125.wiersz: Jankowski Zbigniew: Różaniec z matką [z tego cyklu:] Kipiel. Kresy 1995 nr 22 s. 68-69  szczegóły 
1126.wiersz: Jankowski Zbigniew: Różaniec z matką [z tego cyklu:] Moja trochę szalona matka mówi:. Kresy 1995 nr 22 s. 66  szczegóły 
1127.wiersz: Jankowski Zbigniew: Wmieszany. Kresy 1997 nr 29 s. 82-83  szczegóły 
1128.wiersz: Jankowski Zbigniew: Zaświaty, deszcz. Kresy 1997 nr 29 s. 85  szczegóły 
1129.wiersz: Jankowski Zbigniew: Zielona fala. Kresy 1997 nr 29 s. 84-85  szczegóły 
  Janta-Połczyński Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1130.artykuł: Czapliński Przemysław: "Nieodparta potrzeba pisania". Literackie pasje Aleksandra Janta-Połczyńskiego. Kresy 1993 nr 13 s. 104-114 (z fragm. wierszy; ref. wygł. na sympozjum "Wielkopolskie emigracje lit...) szczegóły 
  Jasek Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1131.wiersz: Jasek Piotr: Pierwszy raz dotknąłem... Kresy 1996 nr 28 s. 111-112  szczegóły 
1132.wiersz: Jasek Piotr: Pomyśl ile musiałabyś skasować biletów... Kresy 1996 nr 28 s. 113  szczegóły 
1133.wiersz: Jasek Piotr: Prosiłaś o kartkę ze stanów... Kresy 1996 nr 28 s. 111  szczegóły 
1134.wiersz: Jasek Piotr: Przechadzając się po nowym jorku... Kresy 1996 nr 28 s. 112  szczegóły 
  Jastrun Mieczysław
    listy (alfabet tytułów)
1135.listy: Jastrun Mieczysław: [Listy]. Kresy 1995 nr 24 s. 268-283 (do Juliana Przybosia (14 z 1928, 1929, 1935, 1945, 1952-1954); oprac.,...) szczegóły 
  Jastrun Tomasz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1136.tekst paraliteracki: Jastrun Tomasz: [Wypowiedź]. Kresy 1995 nr 23 s. 181 (nt. architektury...) szczegóły 
  Jastrzębiec-Mosakowski Marek
    proza (alfabet tytułów)
1137.proza: Jastrzębiec-Mosakowski Marek: Vox lucis [fragm.]. Kresy 1999 nr 38/39 s. 160-175  szczegóły 
  Jedliczko Marta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1138.artykuł: Próchniak Paweł: Cztery notatki o wierszach Marty Jedliczko. Kresy 2003 nr 56 s. 226-228 (charakterystyka twórczości poetyckiej Marty Jedliczko...) szczegóły 
  Jeleński Konstanty Aleksander
1139.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Trzeba zacząć od rzeczy elementarnych, to jest od numeru "Kultury". Kresy 1996 nr 25 s. 168-169  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1140.tekst paraliteracki: Jeleński Konstanty Aleksander: Bioantropologia a kultura współczesna. Kresy 1999 nr 40 s. 193-208 (z fot. K. Jeleńskiego z Witoldem Gombrowiczem; ze wstępem Piotra Kłocz...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1141.artykuł: Jarzębski Jerzy: Jeleński... Kto to?. Kresy 1995 nr 22 s. 225-230 (wyw., rozm. Zdzisław Kudelski...) szczegóły 
1142.artykuł: Staszyc Marek: Awangarda i przeciw-prądy. Kresy 1993 nr 16 s. 223-225 (dot. tekstów K. Jeleńskiego pośw. malarstwu...) szczegóły 
1143.artykuł: Staszyc Marek: Oblicza Jeleńskiego. Kresy 1995 nr 22 s. 231-234  szczegóły 
  Jędruszczak Wiesław
    proza (alfabet tytułów)
1144.proza: Jędruszczak Wiesław: Napisałeś do mnie list.... Kresy 1992 nr 12 s. 113  szczegóły 
1145.proza: Jędruszczak Wiesław: Wyspy, ogrody.... Kresy 1992 nr 12 s. 113  szczegóły 
  Jurkowska Maja
1146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Powieść pokutna. Kresy 1997 nr 32 s. 146-149  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczanowski Adam F.
    wiersze (alfabet tytułów)
1147.wiersz: Kaczanowski Adam F.: 5.06.1995. Kresy 1996 nr 26 s. 155 (proza poet....) szczegóły 
1148.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Moja ucieczka do Pragi. Kresy 1996 nr 26 s. 156  szczegóły 
1149.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Pod silnym wpływem. Kresy 1996 nr 26 s. 157  szczegóły 
  Kaczmarski Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1150.artykuł: Czapliński Przemysław: Pieśniarze dwóch pokoleń. Kresy 1992 nr 9/10 s. 253-254 (spraw. z koncertu 14 XI 1991 w Poznaniu...) szczegóły 
1151.artykuł: Stabro Stanisław: Pasje Jacka Kaczmarskiego. Kresy 1993 nr 14 s. 238-245 (dot. twórcz. poetyckiej J. Kaczmarskiego...) szczegóły 
  Kaczyński Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
1152.wiersz: Kaczyński Michał: Abraham bosse: melancholia. Kresy 1998 nr 36 s. 121-122  szczegóły 
1153.wiersz: Kaczyński Michał: Christian schad: zwei maedchen. Kresy 1998 nr 36 s. 120-121  szczegóły 
1154.wiersz: Kaczyński Michał: Jądro jasności. Kresy 1998 nr 36 s. 118-119  szczegóły 
1155.wiersz: Kaczyński Michał: Lędźwie. Kresy 1998 nr 36 s. 118  szczegóły 
1156.wiersz: Kaczyński Michał: Wieczorem jestem. Kresy 1998 nr 36 s. 119-120  szczegóły 
  Kalinin Andrzej
1157.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koss Agata: Życie silniejsze od wszystkiego złego.... Kresy 1994 nr 18 s. 185-187  szczegóły 
  Kamieńska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1158.artykuł: Bieńkowska Danuta: Lato 1955 roku.... Kresy 1992 nr 12 s. 155-157 (wspomn.; oprac. Ludmiła Marjańska...) szczegóły 
1159.artykuł: Dłuski Stanisław: Kamieńska metafizyczna. Kresy 1998 nr 33 s. 66-73 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
1160.artykuł: Merdas Alina: Pani Anna. Kresy 1992 nr 12 s. 154-155 (wspomn.; oprac. Ludmiła Marjańska...) szczegóły 
1161.artykuł: Pollakówna Joanna: O Annie Kamieńskiej. Kresy 1992 nr 12 s. 159-161 (wspomn.; oprac. Ludmiła Marjańska...) szczegóły 
1162.artykuł: Salij Jacek: Szczególny charyzmat pani Anny. Kresy 1992 nr 12 s. 157-159 (wspomn.; oprac. Ludmiła Marjańska...) szczegóły 
1163.artykuł: Zięba Józef: Powroty. Kresy 1992 nr 12 s. 161-165 (wspomn.; oprac. Ludmiła Marjańska...) szczegóły 
1164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajewska Beata: W Domu Kamieńskiej. Kresy 1997 nr 29 s. 274-276 (spraw....) szczegóły 
  Kantorski Szymon
    wiersze (alfabet tytułów)
1165.wiersz: Kantorski Szymon: Podział dychtomiczny. Kresy 1993 nr 15 s. 147  szczegóły 
1166.wiersz: Kantorski Szymon: Stoisz z kołatką w ustach.... Kresy 1993 nr 15 s. 141-148  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
    wywiady (alfabet autorów)
1167.wywiad: Lebecka Magdalena: Dobre myślenie o świecie i ludziach. Kresy 1994 nr 17 s. 68-78  szczegóły 
  Karasek Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1168.wiersz: Karasek Krzysztof: Berlin 1975 (Wspomnienie). Kresy 1992 nr 12 s. 22-23  szczegóły 
1169.wiersz: Karasek Krzysztof: Dyskurs. Kresy 1992 nr 12 s. 21-22  szczegóły 
1170.wiersz: Karasek Krzysztof: Każdemu jego własna noc. Kresy 1992 nr 12 s. 20-21  szczegóły 
1171.wiersz: Karasek Krzysztof: Poemat bez tytułu i na dwa słońca. Kresy 1994 nr 19 s. 18-21  szczegóły 
1172.wiersz: Karasek Krzysztof: Rzecz o poezji. Kresy 1994 nr 19 s. 16-18  szczegóły 
1173.wiersz: Karasek Krzysztof: Zjadacz gwiazd. Kresy 1992 nr 12 s. 19  szczegóły 
  Karpiński Wojciech
1174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczuka Jakub: Włochy - pamięć obrazów. Kresy 1998 nr 35 a. 173-176  szczegóły 
1175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurek Dorota: Potrzeba własnej mapy. Kresy 1990 nr 4/5 s. 83-85  szczegóły 
  Karpowicz Tymoteusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1176.artykuł: Barańczak Stanisław: Kresy 1992 nr 11 s. 157-158 (list gratulacyjny do Tymoteusza Karpowicza z okazji 70. rocznicy urodz...) szczegóły 
1177.artykuł: Grądziel Joanna: Tymoteusz Karpowicz: "Marzyciel z czwartego wymiaru". Kresy 1999 nr 37 s. 104-114 (charakterystyka poezji T. Karpowicza; z fragm. wierszy...) szczegóły 
1178.artykuł: Miłosz Czesław: Kresy 1992 nr 11 s. 156-157 (list gratulacyjny do Tymoteusza Karpowicza z okazji 70. rocznicy urodz...) szczegóły 
1179.artykuł: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Siedemdziesiąte urodziny Tymoteusza Karpowicza. Kresy 1992 nr 11 s. 156-158 (o obchodach jubileuszu w Chicago; z tekstami listów gratulacyjnych Cze...) szczegóły 
  Kawiński Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1180.wiersz: Kawiński Wojciech: Chrystus nad wodą (Chagall). Kresy 1998 nr 34 s. 113  szczegóły 
1181.wiersz: [Kawiński Wojciech] WK: Dolina wapienna. Kresy 1993 nr 14 s. 125  szczegóły 
1182.wiersz: Kawiński Wojciech: Dom i pył. Kresy 1998 nr 34 s. 112-113  szczegóły 
1183.wiersz: Kawiński Wojciech: Drobne konwulsje. Kresy 1998 nr 34 s. 114-115  szczegóły 
1184.wiersz: Kawiński Wojciech: Lotne piaski. Kresy 1993 nr 14 s. 124  szczegóły 
1185.wiersz: Kawiński Wojciech: Mikrokronika. Kresy 1998 nr 34 s. 112  szczegóły 
1186.wiersz: Kawiński Wojciech: Podróże. Kresy 1993 nr 14 s. 124-125  szczegóły 
1187.wiersz: Kawiński Wojciech: Próby - okruchy. Kresy 1998 nr 34 s. 113-114  szczegóły 
1188.wiersz: Kawiński Wojciech: Tutaj, czyli daleko. Kresy 1993 nr 14 s. 123  szczegóły 
  Keff-Umińska Bożena
1189.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bigoszewska Maria: Oczywistość nierealności. Kresy 2001 nr 45/46 s. 161-163  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1190.wiersz: Keff-Umińska Bożena: Opiekun. Kresy 1997 nr 32 s. 26-29  szczegóły 
  Kęder Cezary Konrad
1191.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Cezary w poszukiwaniu Konrada na tropach Witolda. Kresy 1996 nr 28 s. 162-166  szczegóły 
  Kielar Marzanna Bogumiła
    wiersze (alfabet tytułów)
1192.wiersz: Kielar Marzanna: Gusła. Kresy 1992 nr 9/10 s. 121  szczegóły 
1193.wiersz: Kielar Marzanna: Nagość. Kresy 1992 nr 9/10 s. 121  szczegóły 
1194.wiersz: Kielar Marzanna: Obietnica. Kresy 1992 nr 9/10 s. 122  szczegóły 
1195.wiersz: Kielar Marzanna: Plaża. Kresy 1992 nr 9/10 s. 122  szczegóły 
1196.wiersz: Kielar Marzanna: Pokusa. Kresy 1992 nr 9/10 s. 123  szczegóły 
  Kijowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1197.artykuł: Heck Dorota: Granice prywatności, czyli na przykład Andrzej Kijowski. Kresy 1997 nr 30 s. 239-243  szczegóły 
  Kister Anna Grażyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1198.wiersz: Kister Anna: Muzeum. Kresy 1994 nr 17 s. 121 (podp.: Anna Kister...) szczegóły 
1199.wiersz: Kister Anna: Przed lustrem. Kresy 1994 nr 17 s. 120 (podp.: Anna Kister...) szczegóły 
  Kitsch Samantha pseud.
    wiersze (alfabet tytułów)
1200.wiersz: Kitsch Samanta: Fatamorgana. Kresy 2003 nr 54/55 s. 85  szczegóły 
1201.wiersz: Kitsch Samanta: Sąsiadka. Kresy 2003 nr 54/55 s. 84  szczegóły 
1202.wiersz: Kitsch Samanta: Sestyna. Kresy 2003 nr 54/55 s. 83-84  szczegóły 
1203.wiersz: Kitsch Samanta: Tama. Kresy 2003 nr 54/55 s. 85-86  szczegóły 
  Klejnocki Jarosław
1204.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopeć Zbigniew: Skazany na inteligenckość. Kresy 2003 nr 53 s. 180-183  szczegóły 
1205.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: "Chwilowy spadek formy" i "Przypływ złych przeczuć". Kresy 1998 nr 34 s. 185-188  szczegóły 
1206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Zagłada, ale na chwilę powstrzymana. Kresy 1997 nr 30 s. 159-161  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1207.wiersz: Klejnocki Jarosław: Epigramat kancerogenny. Kresy 1997 nr 31 s. 61  szczegóły 
1208.wiersz: Klejnocki Jarosław: Epigramat naprędce. Kresy 1997 nr 31 s. 60  szczegóły 
1209.wiersz: Klejnocki Jarosław: Epigramat obronny. Kresy 1997 nr 31 s. 61  szczegóły 
1210.wiersz: Klejnocki Jarosław: Epigramat (trywialny) dla Mistrza Hieronima. Kresy 1997 nr 31 s. 60  szczegóły 
1211.wiersz: Klejnocki Jarosław: Identyfikacja. Kresy 1999 nr 40 s. 102  szczegóły 
1212.wiersz: Klejnocki Jarosław: Kahlenberg, słońce. Kresy 1994 nr 18 s. 161-162  szczegóły 
1213.wiersz: Klejnocki Jarosław: Na oczy. Kresy 1995 nr 24 s. 61  szczegóły 
1214.wiersz: Klejnocki Jarosław: Niebo nad Luksemburgiem. Kresy 1994 nr 18 s. 161  szczegóły 
1215.wiersz: Klejnocki Jarosław: Plac Konstytucj, szósta rano. Kresy 1995 nr 24 s. 59-60  szczegóły 
1216.wiersz: Klejnocki Jarosław: Pneumomatophoros. Kresy 1995 nr 24 s. 60  szczegóły 
1217.wiersz: Klejnocki Jarosław: Przylądek pozerów. Kresy 1999 nr 40 s. 101  szczegóły 
1218.wiersz: Klejnocki Jarosław: Spluegen, stacja benzynowa (Jerzemu Stempowskiemu). Kresy 1995 nr 24 s. 59  szczegóły 
1219.wiersz: Klejnocki Jarosław: U kresu dnia idziemy... Kresy 1999 nr 40 s. 102-103  szczegóły 
1220.wiersz: Klejnocki Jarosław: W dolinie prakseologii. Kresy 1999 nr 40 s. 103  szczegóły 
1221.wiersz: Klejnocki Jarosław: Wieczór, klęska. Kresy 1994 nr 18 s. 162  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1222.proza: Klejnocki Jarosław: Jak nie zostałem menelem [pow., fragm.:] Miasto w ruchu. Kresy 2000 nr 44 s. 50-68  szczegóły 
  Kłos Agnieszka Maria
    proza (alfabet tytułów)
1223.proza: Kłos Agnieszka: Wosk. Kresy 2001 nr 45/46 s. 115-122  szczegóły 
  Kobierski Radosław J.
    wiersze (alfabet tytułów)
1224.wiersz: Kobierski Radosław: [Dwudziesty ósmy] 28 marca. Kresy 1997 nr 32 s. 103  szczegóły 
1225.wiersz: Kobierski Radosław: [Dziewiętnasta] 19.39. Kresy 1999 nr 37 s. 102  szczegóły 
1226.wiersz: Kobierski Radosław: Historia. Kresy 1999 nr 37 s. 102  szczegóły 
1227.wiersz: Kobierski Radosław: Kit. Kresy 1997 nr 32 s. 104  szczegóły 
1228.wiersz: Kobierski Radosław: Lato wszędzie. Kresy 1997 nr 32 s. 104  szczegóły 
1229.wiersz: Kobierski Radosław: pętla. temat z nicolasa cage'a. Kresy 1997 nr 32 s. 103  szczegóły 
1230.wiersz: Kobierski Radosław: Sen. Kresy 1999 nr 37 s. 103  szczegóły 
1231.wiersz: Kobierski Radosław: V i ostatnia ewangelia. Kresy 1999 nr 37 s. 103  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1232.proza: Kobierski Radosław: Harar [fragm. pow.]. Kresy 2001 nr 47 s. 9-24  szczegóły 
  Koehler Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1233.wiersz: Koehler Krzysztof: Egzekucja Serweta (I-III). Kresy 1990 2/3 61-2  szczegóły 
1234.wiersz: Koehler Krzysztof: Johann Sebastian Bach. Pasja. Kresy 1990 2/3 60  szczegóły 
1235.wiersz: Koehler Krzysztof: Modlitwa ostatniej krowy na pastwisku. Kresy 1995 nr 21 s. 26-27  szczegóły 
1236.wiersz: Koehler Krzysztof: St. Sebald. Nuernberg. Kresy 1990 2/3 59  szczegóły 
  Kolski Jan Jakub
    proza (alfabet tytułów)
1237.proza: Kolski Jan Jakub: Tryptyk z Czarną Ewulą po bokach. Kresy 1996 nr 25 s. 226-229  szczegóły 
  Kołakowski Leszek
1238.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kister Anna Grażyna: Bezsenność wywołana bajką. Kresy 1992 nr 9/10 s. 227-228  szczegóły 
1239.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizińska Jadwiga: Leszek Kołakowski jako tropiciel i wielbiciel antynomii. Kresy 1990 2/3 149-55 (dot. eseju "Kapłan i błazen"...) szczegóły 
1240.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poprawa Adam: Apokryfy Leszka Kołakowskiego. Kresy 1995 nr 23 s. 217-223  szczegóły 
  Komar Michał
1241.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Trzy cnoty (kardynalne) i cielec. Kresy 2001 nr 45/46 s. 166-170  szczegóły 
  Kondrasiuk Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
1242.wiersz: Kondrasiuk Grzegorz: Jak orkiestra morsów... Kresy 2001 nr 48 s. 164  szczegóły 
1243.wiersz: Kondrasiuk Grzegorz: Meta, czyż. Miron Białoszewski, "Wiwisekcja", Teatr Osobny. Kresy 2001 nr 48 s. 165  szczegóły 
1244.wiersz: Kondrasiuk Grzegorz: Próba sensualistyczna. Kresy 2001 nr 48 s. 165  szczegóły 
1245.wiersz: Kondrasiuk Grzegorz: Skrzynka. Rodzaj innego... Kresy 2001 nr 48 s. 164  szczegóły 
1246.wiersz: Kondrasiuk Grzegorz: Wracam do domu... Kresy 2001 nr 48 s. 164  szczegóły 
1247.wiersz: Kondrasiuk Grzegorz: Znów meta. Fabian Birkowski, "Nagrobek Osmanowi", 1622. Kresy 2001 nr 48 s. 165  szczegóły 
  Koniński Karol Ludwik
    proza (alfabet tytułów)
1248.proza: Koniński Karol L.: Na dnie nocy. Kresy 1999 nr 37 s. 234-239 (do druku z rękopisu podał i wstępem pt. "Kartki z brulionu" opatrzył B...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1249.artykuł: Wantuła Jan: Dr Karol Ludwik Koniński. Kresy 1999 nr 37 s. 240-243 (wspomn.; oprac. i przygot. do druku Adam Fitas...) szczegóły 
  Konstrat Bartosz
    wiersze (alfabet tytułów)
1250.wiersz: Konstrat Bartosz: Mirabelki pod koniec zbiorów. Kresy 2002 nr 51/52 s. 153-154  szczegóły 
1251.wiersz: Konstrat Bartosz: Symetria postulowana. Kresy 2002 nr 51/52 s. 153  szczegóły 
1252.wiersz: Konstrat Bartosz: Tch[!] w tchu. Kresy 2002 nr 51/52 s. 154-155  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
1253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamiec Marek: Przeglądamy... malarstwo włoskie.... Kresy 1996 nr 28 s. 181-185 (fel....) szczegóły 
1254.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Książki przedostatnie. Kresy 1993 nr 16 s. 99-110  szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Nic do napisania. Kresy 1993 nr 14 s. 180-183  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1255.wywiad: Sosnowska Danuta: Kresy mogą być zarzewiem Karabachu lub ciepłym plastrem na obolałe boki społeczeństw. Kresy 1993 nr 13 s. 50-55  szczegóły 
1256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobolewska Anna: "Kompleks polski" jako alchemia Peerelu. Kresy 1994 nr 17 s. 51-61  szczegóły 
  Kopiec Bogusław
    wiersze (alfabet tytułów)
1257.wiersz: Kopiec Bogusław: Ck - odjazd. Kresy 1991 nr 6 s. 80  szczegóły 
1258.wiersz: Kopiec Bogusław: Stronami. Kresy 1991 nr 6 s. 79  szczegóły 
1259.wiersz: Kopiec Bogusław: Trzy przystanki w upale (Na jedną nutę śpiewka). Kresy 1991 nr 6 s. 80-1  szczegóły 
1260.wiersz: Kopiec Bogusław: Zbytki to jeszcze nie zbyteczność. Kresy 1991 nr 6 s. 79  szczegóły 
  Kornhauser Julian
1261.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Oniryczne domy gliwickiego dzieciństwa. Kresy 1996 nr 26 s. 160-163  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1262.wiersz: Kornhauser Julian: Do Aleksandra Jurewicza. Kresy 1997 nr 29 s. 7-8  szczegóły 
1263.wiersz: Kornhauser Julian: Do Piotra Sommera. Kresy 1997 nr 29 s. 5-6  szczegóły 
1264.wiersz: Kornhauser Julian: Obłoki. Kresy 1997 nr 29 s. 6-7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1265.artykuł: Zawada Andrzej: Parę słów o wierszach Juliana Kornhausera. Kresy 1992 nr 12 s. 64-65  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1266.wywiad: Michajłów Adam: Poetyka nowofalowa jest mitem. Kresy 1992 nr 12 s. 61-63  szczegóły 
  Korzeniowski Tomasz
    proza (alfabet tytułów)
1267.proza: Korzeniowski Tomasz: Notatnik izraelski (Fragmenty). Kresy 1996 nr 27 s. 178-185  szczegóły 
  Kossowska Stefania
1268.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Habielski Rafał: Londyn nie tylko polski. Kresy 1995 nr 22 s. 150-153  szczegóły 
  Kotara Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1269.wiersz: Kotara Janusz: Acephale (Kolęda). Kresy 2002 nr 51/52 s. 67  szczegóły 
1270.wiersz: Kotara Janusz: Cordiał Rromskich Pieśni. Kresy 2002 nr 51/52 s. 67  szczegóły 
1271.wiersz: Kotara Janusz: Dom stał się Twoim wnętrzem. Kresy 2002 nr 51/52 s. 66 (proza poet....) szczegóły 
1272.wiersz: Kotara Janusz: Wypisy z kardiologii. Kresy 2002 nr 51/52 s. 66-67  szczegóły 
  Kott Jan
    wywiady (alfabet autorów)
1273.wywiad: Kuharski Allen J.: Wychowany i piszący w sprzecznościach. Ostatni wywiad z Janem Kottem. Kresy 2003 nr 55/56 s. 107-123  szczegóły 
  Kowalczyk Andrzej Sławomir
    proza (alfabet tytułów)
1274.proza: Kowalczyk Andrzej Sławomir: Moskiewskie impresje człowieka ambitnego. Kresy 1995 nr 24 s. 263-267  szczegóły 
  Kowalczyk Andrzej Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
1275.proza: Kowalczyk Andrzej St.: Amsterdam. Kresy 2001 nr 48 s. 40-60 (fragm. pośw. "Dziennikowi" Anny Frank...) szczegóły 
  Kowalewska Hanna
1276.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalbarczyk Adam: Tłumacz świat, Anno. Kresy 1991 nr 7 s. 160-161  szczegóły 
  Kowalewski Włodzimierz
1277.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Bogumiła: Pułapki naszego raju. Kresy 1999 nr 38/39 s. 191-193  szczegóły 
  Kozioł Kuba
    wiersze (alfabet tytułów)
1278.wiersz: Kozioł Kuba: Do i od. Kresy 1993 nr 16 s. 97  szczegóły 
1279.wiersz: Kozioł Kuba: Kątem oka. Kresy 1993 nr 16 s. 98  szczegóły 
1280.wiersz: Kozioł Kuba: Mineta: tłumacz przysięgły. Kresy 1995 nr 21 s. 38  szczegóły 
1281.wiersz: Kozioł Kuba: Wiersz o zwierzętach, ludziach i rzeczach. Kresy 1995 nr 21 s. 38-39  szczegóły 
1282.wiersz: Kozioł Kuba: Wspólny pień. Kresy 1993 nr 16 s. 97  szczegóły 
1283.wiersz: Kozioł Kuba: Zdjęcie A.P.. Kresy 1993 nr 16 s. 97  szczegóły 
  Kozioł Urszula
1284.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nasiłowska Anna: Pasja i pauza. Kresy 1997 nr 29 s. 183-184  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1285.wiersz: Kozioł Urszula: Ars poetica. Kresy 1994 nr 18 s. 17-18  szczegóły 
1286.wiersz: Kozioł Urszula: Mayflower w parku Iowy X, 91 [z tego cyklu:] Granatowa chmura pod wieczór.... Kresy 1992 nr 11 s. 7  szczegóły 
1287.wiersz: Kozioł Urszula: Mayflower w parku Iowy X, 91 [z tego cyklu:] Olśnienie. Kresy 1992 nr 11 s. 5-6  szczegóły 
1288.wiersz: Kozioł Urszula: Mayflower w parku Iowy X, 91 [z tego cyklu:] W jednej chwili. Kresy 1992 nr 11 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1289.artykuł: Szewc Piotr: Piszę, peregrynuję. Kresy 2000 nr 41 s. 254-256 (charakterystyka poezji Urszuli Kozioł...) szczegóły 
  Kozłowski Marcin
1290.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zacharewicz Paweł: Na werandzie tańczy elf. Kresy 1999 nr 37 s. 174-176  szczegóły 
  Krasiński Janusz
1291.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Prawda bez swojego rewersu. Kresy 1997 nr 31 s. 179-181  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1292.proza: Krasiński Janusz: Powrót w nieznane [pow., fragm.:] Klipsy. Kresy 1996 nr 26 s. 12-29  szczegóły 
1293.proza: Krasiński Janusz: Streptomycyna. Kresy 1994 nr 19 s. 24-29  szczegóły 
  Kremza Arkadiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1294.wiersz: Kremza Arkadiusz: Anorgazmia. Kresy 2003 nr 54/55 s. 124-125  szczegóły 
1295.wiersz: Kremza Arkadiusz: Bajka. Kresy 2003 nr 54/55 s. 125-126  szczegóły 
1296.wiersz: Kremza Arkadiusz: Krawędź (Pawłowi Targielowi). Kresy 2003 nr 54/55 s. 125  szczegóły 
1297.wiersz: Kremza Arkadiusz: Łap zająca. Kresy 1997 nr 32 s. 100-101  szczegóły 
1298.wiersz: Kremza Arkadiusz: "Memento mori". Kresy 1997 nr 32 s. 100  szczegóły 
1299.wiersz: Kremza Arkadiusz: Musi byc tak albo tak. Kresy 1997 nr 32 s. 101  szczegóły 
1300.wiersz: Kremza Arkadiusz: Nadawanie kształtu. Kresy 1997 nr 32 s. 102  szczegóły 
1301.wiersz: Kremza Arkadiusz: Rapa-Nui. Kresy 1997 nr 32 s. 101  szczegóły 
1302.wiersz: Kremza Arkadiusz: Start. Kresy 2003 nr 54/55 s. 124  szczegóły 
1303.wiersz: Kremza Arkadiusz: Tu. Kresy 2003 nr 54/55 s. 127  szczegóły 
1304.wiersz: Kremza Arkadiusz: Wanna bardziej żółta. Kresy 2003 nr 54/55 s. 126  szczegóły 
  Królikowski Bohdan
    proza (alfabet tytułów)
1305.proza: Królikowski Bohdan: Babunia (Wspomnienia). Kresy 1993 nr 13 s. 88-103  szczegóły 
  Kruk Erwin
1306.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Mazur "w poszukiwaniu utraconego czasu". Kresy 1990 2/3 63-73  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1307.proza: Kruk Erwin: Niedziela w grudniu. Kresy 1992 nr 12 s. 5-18  szczegóły 
  Kruk Mariusz
    proza (alfabet tytułów)
1308.proza: Kruk Mariusz: Od prostego prostym prosto czyli spostrzeżenia i uwagi prktyczno-filozofujące w "duchu czasu" (Wybór). Kresy 2001 nr 49 s. 198 (aforyzmy...) szczegóły 
1309.proza: Kruk Mariusz: Rozważania (Wybór). Kresy 2001 nr 49 s. 199-201 (aforyzmy...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1310.artykuł: Ciesielska Jolanta: Uciekinier mimo woli. Rzecz o Mariuszu Kruku. Kresy 2001 nr 28 s. 194-197 (o twórczości malarskiej i literackiej Mariusza Kruka...) szczegóły 
  Kruszyński Zbigniew
1311.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurek Dorota: Sprostać rzeczywistości. O prozie Zbigniewa Kruszyńskiego. Kresy 1997 nr 32 s. 153-156  szczegóły 
1312.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurek Dorota: Sprostać rzeczywistości. O prozie Zbigniewa Kruszyńskiego. Kresy 1997 nr 32 s. 153-156  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1313.proza: Kruszyński Zbigniew: Sektor. Kresy 1998 nr 35 s. 9-15  szczegóły 
  Krzywicka Irena
1314.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koss Agata: Irena Krzywicka by Agata Tuszyńska. Kresy 1999 nr 38/39 s. 197-199  szczegóły 
  Krzyżanowski Jerzy Roman
    proza (alfabet tytułów)
1315.proza: Krzyżanowski Jerzy R.: Rotkaeppchen. Kresy 1993 nr 15 s. 139-144  szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
1316.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźmiński Leszek Maciej: O wieczności i Polsce śródziemnomorskiej. Kresy 1994 nr 19 s. 195-197  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1317.artykuł: Głębicka-Giza Barbara: Spotkanie z Zygmuntem Kubiakiem. Kresy 2000 nr 41 s. 263-264 (spraw. ze spotkania z Zygmunetem Kubiakiem, Lublin, 19 I 2000...) szczegóły 
  Kubińska Ola
1318.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zgorzelski Andrzej: Rzecz poetycka. Kresy 1997 nr 30 s. 153-155 (sprost błedów druk., nr 31 s. 268...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1319.wiersz: Kubińska Ola: Kamień z Rosetty... Kresy 1996 nr 25 s. 158 (proza poet....) szczegóły 
1320.wiersz: Kubińska Ola: Sen. Kresy 1996 nr 25 s. 157  szczegóły 
1321.wiersz: Kubińska Ola: Wolny przekład z Borgesa. Kresy 1996 nr 25 s. 157  szczegóły 
  Kuciak Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1322.wiersz: Kuciak Agnieszka: Ekloga śnieżna. Kresy 1995 nr 22 s. 142-143  szczegóły 
  Kuczkowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1323.wiersz: Kuczkowski Krzysztof: Ciemność. Kresy 2002 nr 49 s. 97-98  szczegóły 
1324.wiersz: Kuczkowski Krzysztof: Głód. Kresy 2002 nr 49 s. 97  szczegóły 
1325.wiersz: Kuczkowski Krzysztof: Próba przepowiedni. Kresy 2002 nr 49 s. 98-99  szczegóły 
  Kuczok Wojciech
1326.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Pamiętnik z okresu dojrzewania. Kresy 2000 nr 44 s. 194-197  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1327.proza: Kuczok Wojciech: Pieron ognisty. Kresy 1997 nr 30 s. 49-54  szczegóły 
1328.proza: Kuczok Wojciech: Szkieleciarki. Kresy 2000 nr 42/43 s. 28-37  szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1329.artykuł: Stańczakowa Jadwiga: Spotkania z Marią Kuncewiczową. Kresy 1992 nr 9/10 s. 126-128 (relacja ze spotkań w VIII 1985...) szczegóły 
1330.artykuł: Stańczakowa Jadwiga: Wizyty u państwa Kuncewiczów. Kresy 1992 nr 9/10 s. 124-126 (relacje z wizyt w VII 1980 i VIII 1983...) szczegóły 
  Kurek Marcin (ur. 1970)
    wiersze (alfabet tytułów)
1331.wiersz: Kurek Marcin: A jednak. Kresy 1998 nr 35 s. 95  szczegóły 
1332.wiersz: Kurek Marcin: Car JE est un autre. Kresy 1998 nr 35 s. 95  szczegóły 
1333.wiersz: Kurek Marcin: Druja. Kresy 1998 nr 35 s. 94  szczegóły 
1334.wiersz: Kurek Marcin: Elegia. Kresy 1998 nr 35 s. 95  szczegóły 
1335.wiersz: Kurek Marcin: Lustro. Kresy 1998 nr 35 s. 94  szczegóły 
  Kurylak Józef
1336.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Zdobędziesz wszystko, jeśli wszystko stracisz. Kresy 1995 nr 24 s. 209-211 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
1337.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Jasne ciemności Józefa Kurylaka. Kresy 1993 nr 14 s. 248-249  szczegóły 
  Kuryluk Ewa
    proza (alfabet tytułów)
1338.proza: Kuryluk Ewa: Pochwała nieopowiedzialności. Kresy 1994 nr 18 s. 202-205 (szkic...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1339.artykuł: Grabska Elżbieta: O Ewie Kuryluk. Kresy 1994 nr 18 s. 200-202 (biogram do "Leksykonu kultury polskiej na obczyźnie. 1939-1990"...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1340.wywiad: Kitowska-Łysiak Małgorzata, Ujma Magdalena: Jestem zwierzak apolityczny.... Kresy 1994 nr 18 s. 193-199  szczegóły 
  Kwietniewska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1341.wiersz: Kwietniewska Anna: Leżę w rzece potu.... Kresy 1994 nr 20 s. 144  szczegóły 
1342.wiersz: Kwietniewska Anna: Nie otwierać światła.... Kresy 1994 nr 20 s. 144  szczegóły 
1343.wiersz: Kwietniewska Anna: To już tylko strach.... Kresy 1994 nr 20 s. 143  szczegóły 
1344.wiersz: Kwietniewska Anna: Ziemia wyschła jak muszla.... Kresy 1994 nr 20 s. 143  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lars Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1345.wiersz: Lars Krystyna: Pamiętki z życiorysu. Kresy 1994 nr 20 s. 24-25  szczegóły 
1346.wiersz: Lars Krystyna: Rozmowa śmierci z mistrzem Polikarpem. Kresy 1994 nr 20 s. 24  szczegóły 
1347.wiersz: Lars Krystyna: Wiersze z dziesiątego piętra [z tego cyklu:] Ach, cóż za nieprzyzwoitość.... Kresy 1994 nr 20 s. 27  szczegóły 
1348.wiersz: Lars Krystyna: Wiersze z dziesiątego piętra [z tego cyklu:] Światełko. Kresy 1994 nr 20 s. 26  szczegóły 
1349.wiersz: Lars Krystyna: Wiersze z dziesiątego piętra [z tego cyklu:] "Telegram do ciebie! Podpisz!". Kresy 1994 nr 20 s. 26  szczegóły 
  Latawiec Bogusława
1350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wielopolski Wojciech: Gra o siebie. Kresy 2002 nr 49 s. 174-178  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1351.wiersz: Latawiec Bogusława: Chwieje się twoja.... Kresy 1991 nr 8 s. 40-41  szczegóły 
1352.wiersz: Latawiec Bogusława: Czas rzeki. Kresy 1991 nr 8 s. 39-40  szczegóły 
1353.wiersz: Latawiec Bogusława: Powinieneś przyjść od strony.... Kresy 1991 nr 8 s. 40  szczegóły 
1354.wiersz: Latawiec Bogusława: Rzecz obca. Kresy 1991 nr 8 s. 39  szczegóły 
1355.wiersz: Latawiec Bogusława: Trzy zmyślone. Kresy 1991 nr 8 s. 41  szczegóły 
1356.wiersz: Latawiec Bogusława: Zwierzęta nocy [z tego cyklu:] Autostrada. Kresy 1994 nr 19 s. 57  szczegóły 
1357.wiersz: Latawiec Bogusława: Zwierzęta nocy [z tego cyklu:] Oko ziemi. Kresy 1994 nr 19 s. 56-57  szczegóły 
1358.wiersz: Latawiec Bogusława: Zwierzęta nocy [z tego cyklu:] Przedmioty biją o ścianę snu.... Kresy 1994 nr 19 s. 56  szczegóły 
1359.wiersz: Latawiec Bogusława: Zwierzęta nocy [z tego cyklu:] Taki wiersz ciemny.... Kresy 1994 nr 19 s. 57  szczegóły 
  Lechoń Jan
1360.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hutnikiewicz Artur: Autoportret Lechonia. Kresy 1993 nr 16 s. 170-173  szczegóły 
1361.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hutnikiewicz Artur: Autoportret Lechonia. Kresy 1993 nr 16 s. 170-173  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1362.listy: Lechoń Jan: [Listy]. Kresy 1998 nr 35 s. 213-223 (11 listów Jana Lechonia do Stanisława Balińskiego z l. 1945-1955; opra...) szczegóły 
  Lekszycki Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
1363.wiersz: Lekszycki Paweł: Dreszczowiec. Kresy 2001 nr 45/46 s. 98-99  szczegóły 
1364.wiersz: Lekszycki Paweł: Motyw z Wendersa. Kresy 2001 nr 45/46 s. 98  szczegóły 
1365.wiersz: Lekszycki Paweł: Z piątku na niedzielę (A. Pluszce). Kresy 2001 nr 45/46 s. 97  szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1366.artykuł: Bojnicki Grzegorz: Pierwsze krople burzy. Kresy 2000 nr 41 s. 86-96 (problem wiary w poezji Bolesława Leśmiana i Józefa Czechowicza...) szczegóły 
1367.artykuł: Kulik Adam Wiesław: Chłodnym okiem. Leśmian w Zamościu. Kresy 1991 nr 8 s. 137-141 (wspomn. o Bolesławie Leśmianie mieszkańców Zamościa: Janina Franczakow...) szczegóły 
1368.artykuł: Kulik Adam W.: Ta poezja zrodzona jest z cierpienia.... Kresy 1993 nr 15 s. 183-187 (zapis rozmowy z Janiną i Michałem Bojarczukami, zawierającą ich osobis...) szczegóły 
1369.artykuł: Kulik Adam: Miodny zapach sadów. Leśmian w Hrubieszowie. Kresy 1990 nr 4/5 s. 89-93 (wspomn. o Bolesławie Leśmianie mieszkańców Hrubieszowa; wypow.: Bronis...) szczegóły 
  Liciński Ludwik Stanisław
1370.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stala Marian: Liciński: poetyka dotkliwości. Kresy 2002 nr 51/52 s. 166-169  szczegóły 
  Limanowski Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1371.artykuł: Proza o najdalszych kresach. Kresy 1993 nr 15 s. 50-56 (nt. prozy wspomn. Kazimiery Iłłakowiczówny i Bolesława Limanowskiego p...) szczegóły 
  Lipski Leo
    proza (alfabet tytułów)
1372.proza: Lipski Leo: Już utonął.... Kresy 1995 nr 24 s. 34-36  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1373.artykuł: Gosk Hanna: Opowiem wam o... sobie. Kresy 1995 nr 24 s. 37-48 (o twórcz....) szczegóły 
1374.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Pomiędzy milczeniem a próbą powieści. Na marginesie drugiego krajowego wydania opowiadań Leo Lipskiego. Kresy 1992 nr 12 s. 115-120  szczegóły 
  Lisowski Krzysztof
1375.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klejnocki Jarosław: Przechodzenie przez rzekę (Schizofreniczna podróż krytyka). Kresy 1998 nr 33 s. 137-139  szczegóły 
1376.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Poszukiwacz najpotrzebniejszych słów. Kresy 1994 nr 19 s. 278-279  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1377.wiersz: Lisowski Krzysztof: Credo. Kresy 1997 nr 32 s. 37-38  szczegóły 
1378.wiersz: Lisowski Krzysztof: Dwa wiersze o pracy. Kresy 1997 nr 32 s. 36-37  szczegóły 
1379.wiersz: Lisowski Krzysztof: [Haiku]. Kresy 1994 nr 18 s. 31-33  szczegóły 
1380.wiersz: Lisowski Krzysztof: I dziękuję Ci jeszcze za to... Kresy 2001 nr 45/46 s. 18-19  szczegóły 
1381.wiersz: Lisowski Krzysztof: Nasz mały braciszek... Kresy 1997 nr 32 s. 38  szczegóły 
1382.wiersz: Lisowski Krzysztof: Pogubione obrazy. Kresy 1991 nr 6 s. 26-28  szczegóły 
1383.wiersz: Lisowski Krzysztof: Pokonany. Kresy 2001 nr 45/46 s. 16-17  szczegóły 
1384.wiersz: Lisowski Krzysztof: Portret czterdziestodwulatka. Kresy 1997 nr 32 s. 35-36  szczegóły 
1385.wiersz: Lisowski Krzysztof: Rozszerzający się sen (Lechowi Majewskiemu). Kresy 1997 nr 32 s. 38-39  szczegóły 
1386.wiersz: Lisowski Krzysztof: Słowa dorzeczne. Kresy 2001 nr 45/46 s. 17-18  szczegóły 
1387.wiersz: Lisowski Krzysztof: Stworzenie świata. Kresy 1991 nr 6 s. 29  szczegóły 
1388.wiersz: Lisowski Krzysztof: Tysi wiersz. Kresy 2001 nr 45/46 s. 16  szczegóły 
1389.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poprawa Adam: Rezygnacje i afirmacje. Kresy 1991 nr 7 s. 127-128  szczegóły 
  Lizakowski Adam
1390.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prusiński Zygmunt Jan: Ach! Być dżdżownicą, pić słodycz życia.... Kresy 1991 nr 7 s. 158-160  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1391.artykuł: [Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz] Oleszycki Krzysztof: Kolejny raz wiadomości ucieszne. Kresy 1997 nr 29 s. 247-250 (Poczta kresowa; fel....) szczegóły 
  Lutosławski Wincenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1392.artykuł: Sosnowski Jerzy: Playa de Mera. Jeszcze o "niesamowitym spotkaniu literackim". Kresy 1998 nr 33 s. 11-26 (dzieje znajomości Tadeusza Micińskiego z Wincentym Lutosławskim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łobodowski Józef
    proza (alfabet tytułów)
1393.proza: Łobodowski Józef: Wspomnienia lubelskie. Kresy 1991 nr 8 s. 130-136  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1394.artykuł: Hadaczek Bolesław: Wizja Ukrainy w poezji Józefa Łobodowskiego. Kresy 1995 nr 22 s. 83-92  szczegóły 
1395.artykuł: Iwaniuk Wacław: Ostatni romantyk. Kresy 1991 nr 7 s. 58-64  szczegóły 
1396.artykuł: Sawicka Jadwiga: Złota wołyńska struna. O Łobodowskim w tygodniku "Wołyń". Kresy 1991 nr 6 s. 54-59 (nt. współpracy Józefa Łobodowskiego z pismem...) szczegóły 
1397.artykuł: Zięba Józef: "Wrócimy" - obozowe czasopismo Łobodowskiego. Kresy 1996 nr 28 s. 244-249 (nt. redagowanego przez Józefa Łobodowskiego w obozie internowanych żoł...) szczegóły 
1398.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobieska Anna: Scytyjska Hellada. Kresy 2000 nr 44 s. 257-264 (problematyka ukraińska w wierszach zawartych w "Złotej hramocie"...) szczegóły 
  Łubieński Tomasz
    proza (alfabet tytułów)
1399.proza: Łubieński Tomasz: Campus. Kresy 1994 nr 20 s. 145-146 (fel....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1400.tekst paraliteracki: Łubieński Tomasz: O Rosji. Kresy 1995 nr 24 s. 100-103  szczegóły 
  Łukasiewicz Jacek
1401.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jesionek Beata: Pochwała świata. Kresy 1994 nr 19 s. 277-278  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1402.wiersz: Łukasiewicz Jacek: Gorzki smak piwa. Kresy 1990 2/3 15  szczegóły 
1403.wiersz: Łukasiewicz Jacek: Obrazy - z jednego dnia [z tego cyklu:] Epitafium Barbary Polani. Kresy 1990 2/3 12 (proza poet....) szczegóły 
1404.wiersz: Łukasiewicz Jacek: Obrazy - z jednego dnia [z tego cyklu:] Maksymilian Gierymski. Kresy 1990 2/3 12 (proza poet....) szczegóły 
1405.wiersz: Łukasiewicz Jacek: Obrazy - z jednego dnia [z tego cyklu:] Malczewski w Muzeum Narodowym. Kresy 1990 2/3 13 (proza poet....) szczegóły 
1406.wiersz: Łukasiewicz Jacek: Obrazy - z jednego dnia [z tego cyklu:] Maria Magdalena (Ołtarz Gdański, ok. 1435). Kresy 1990 2/3 12 (proza poetycka...) szczegóły 
1407.wiersz: Łukasiewicz Jacek: Obrazy - z jednego dnia [z tego cyklu:] Mehoffer: Dziwny ogród. Kresy 1990 2/3 13 (proza poet....) szczegóły 
1408.wiersz: Łukasiewicz Jacek: Obrazy - z jednego dnia [z tego cyklu:] Pochwała. Kresy 1990 2/3 13  szczegóły 
1409.wiersz: Łukasiewicz Jacek: Ojciec. Kresy 1990 2/3 14  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1410.proza: Łukasiewicz Jacek: Jeszcze muzea w Hamburgu. Kresy 1990 2/3 10-1  szczegóły 
1411.proza: Łukasiewicz Jacek: Mali mistrzowie. Kresy 1990 2/3 9  szczegóły 
  Łukaszewski Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1412.wiersz: Łukaszewski Dariusz: Dźwięk pory cichej.... Kresy 1993 nr 16 s. 156  szczegóły 
1413.wiersz: Łukaszewski Dariusz: Echo. Kresy 1995 nr 23 s. 141  szczegóły 
1414.wiersz: Łukaszewski Dariusz: Kufer (Wojciechowi Woźniakowi). Kresy 1995 nr 23 s. 141-142  szczegóły 
1415.wiersz: Łukaszewski Dariusz: Oto dom w koronie drzew.... Kresy 1993 nr 16 s. 155  szczegóły 
1416.wiersz: Łukaszewski Dariusz: Serca rybie spalamy.... Kresy 1993 nr 16 s. 155-156  szczegóły 
1417.wiersz: Łukaszewski Dariusz: Smok. Kresy 1995 nr 23 s. 142-143  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Machej Zbigniew
1418.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: W życia wędrówce, na połowie czasu. Kresy 1994 nr 18 s. 171-175  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1419.wiersz: Machej Zbigniew: Białe litery. Kresy 1999 nr 37 s. 27  szczegóły 
1420.wiersz: Machej Zbigniew: Cicha noc. Kresy 1994 nr 19 s. 30  szczegóły 
1421.wiersz: Machej Zbigniew: Lecąc w głąb... Kresy 1999 nr 37 s. 29  szczegóły 
1422.wiersz: Machej Zbigniew: "Mama". Kresy 1999 nr 37 s. 28  szczegóły 
1423.wiersz: Machej Zbigniew: Opowieść. Kresy 1994 nr 19 s. 32  szczegóły 
1424.wiersz: Machej Zbigniew: Ostatnia Wigilia Joana Miro. Kresy 1994 nr 19 s. 31-32  szczegóły 
1425.wiersz: Machej Zbigniew: Parasol dla Jirego Kolara. Kresy 1999 nr 37 s. 28-29  szczegóły 
1426.wiersz: Machej Zbigniew: Śnił mi się Jelcyn. Kresy 1996 nr 28 s. 42  szczegóły 
1427.wiersz: Machej Zbigniew: Tak jakoś przed północą... Kresy 1999 nr 37 s. 27-28  szczegóły 
1428.wiersz: Machej Zbigniew: To lubię. Kresy 1996 nr 28 s. 42  szczegóły 
1429.wiersz: Machej Zbigniew: Wiersze pod specjalnym nadzorem. Kresy 1996 nr 28 s. 43  szczegóły 
1430.wiersz: Machej Zbigniew: Zadanie. Kresy 1999 nr 37 s. 28  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1431.proza: Machej Zbigniew: Ćwiczenia na pustych strunach. Kresy 1993 nr 13 s. 10-11  szczegóły 
  Mackiewicz Józef
1432.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Dwie lektury, dwa powroty. Kresy 1990 2/3 156-9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1433.proza: Mackiewicz Józef: Mordercy z lasu katyńskiego [fragm. ks.:] Jak marszałkowie Timoszenko i Szaposznikow oszukali gen. Langnera. Kresy 1993 nr 16 s. 67-70  szczegóły 
1434.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgiełek Janusz: Zboczeniec i ludzie normalni. Kresy 1992 nr 12 s. 146-148  szczegóły 
1435.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fitas Adam: Józef Mackiewicz w pamięci Barbary Truchan. Kresy 1999 nr 38/39 s. 199-202  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1436.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Prawdy niemiłe (Józef Mackiewicz i Witold Gombrowicz) (Panu Janowi Błońskiemu). Kresy 1992 nr 12 s. 29-34  szczegóły 
1437.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kresy Józefa Mackiewicza. Kresy 1992 nr 9/10 s. 207-212  szczegóły 
1438.artykuł: Lewandowski Wacław: Rosja Józefa Mackiewicza. Kresy 1995 nr 21 s. 143-151  szczegóły 
1439.artykuł: Mianowicz Tomasz: Zbrodnia literatury. Kresy 1993 nr 16 s. 47-56 (dot. oskarżenia o kolaborację z hitlerowcami w czasie II wojny światow...) szczegóły 
1440.artykuł: Seguier Monika: Pejzaż i polityka - jeszcze raz o kolaboracji Józefa Mackiewicza. Kresy 1992 nr 9/10 s. 205-207  szczegóły 
nawiązanie: Wierciński Adam: Konstytucja 3 maja a Wielkie Xięstwo Litewskie. Kresy 1992 nr 11 s. 208  szczegóły 
1441.artykuł: Swolkień Olaf: Dżentelmen i kontrrewolucjonista wobec wieku XX. Kresy 1995 nr 21 s. 162-170  szczegóły 
1442.artykuł: Tomaszewski Marek: Józefa Mackiewicza "romans z naturą". Kresy 1992 nr 11 s. 52-57  szczegóły 
1443.artykuł: Trznadel Jacek: Sowieckie "jądro ciemności". (Józef Mackiewicz a Katyń). Kresy 1993 nr 16 s. 58-66 (tekst wystąpienia na sesji pośw. J. Mackiewiczowi, Lublin, IV 1993; ws...) szczegóły 
1444.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koss Agata: Dwie sesje. Kresy 1993 nr 15 s. 250-252 (spraw....) szczegóły 
1445.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamiec Marek: Sprawa pułkownika Miasojedowa - czyli opowieść "o tym, co było". Kresy 1995 nr 21 s. 152-161  szczegóły 
  Madej Bogdan
1446.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Poza historia (literatury). Kresy 1998 nr 33 s. 148-151  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1447.proza: Madej Bogdan: Między Niemnem i Sanem (I). Kresy 1995 nr 22 s. 196-206 (wspomn....) szczegóły 
1448.proza: Madej Bogdan: Piękne kalalie albo dojrzewanie miłości [pow., fragm.]. Kresy 1990 1 11-29  szczegóły 
1449.proza: Zwiastun. Kresy 2002 nr 50 s. 99-115  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1450.tekst paraliteracki: Madej Bogdan: [Wypowiedź]. Kresy 1995 nr 23 s. 189-197 (wspomn....) szczegóły 
1451.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Filip Grzegorz: Jubileusz Bogdana Madeja. Kresy 1995 nr 22 s. 243  szczegóły 
  Maj Bronisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1452.wiersz: Maj Bronisław: Oda do młodego poety. Kresy 1998 nr 36 s. 12  szczegóły 
1453.wiersz: Maj Bronisław: Ot taki traktacik. Kresy 1998 nr 36 s. 11  szczegóły 
1454.wiersz: Maj Bronisław: "Rozmowa sentymentalna". Kresy 1998 nr 36 s. 10-11  szczegóły 
1455.wiersz: Maj Bronisław: Różnica czasu. Kresy 1998 nr 36 s. 10  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1456.wywiad: Marcinkiewicz Paweł, Podsiadło Jacek: Poeta stanu. Kresy 1998 nr 36 s. 13-19  szczegóły 
  Majeran Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1457.wiersz: Majeran Tomasz: Ameryka to jest bawełniana koszulka. Kresy 1999 nr 40 s. 35-36  szczegóły 
1458.wiersz: Majeran Tomasz: Marika. Kresy 1995 nr 21 s. 88 (proza poet....) szczegóły 
1459.wiersz: Majeran Tomasz: Mięso pochodzenia zwierzęcego. Kresy 1999 nr 40 s. 33-34  szczegóły 
1460.wiersz: Majeran Tomasz: Patrzę. Kresy 1995 nr 21 s. 87-88  szczegóły 
1461.wiersz: Majeran Tomasz: Polsky hrebeń (2200). Kresy 1999 nr 40 s. 34  szczegóły 
1462.wiersz: Majeran Tomasz: Powódź. Kresy 1999 nr 40 s. 34-35  szczegóły 
1463.wiersz: Majeran Tomasz: Przekaz satelitarny. Kresy 1999 nr 40 s. 35  szczegóły 
1464.wiersz: Majeran Tomasz: Przez deszcz, rzęsisty chrzest chodnika... Kresy 1999 nr 40 s. 33  szczegóły 
1465.wiersz: Majeran Tomasz: Sestyna dla Mariki. Kresy 1995 nr 21 s. 88  szczegóły 
1466.wiersz: Majeran Tomasz: Sonet chiński. Kresy 1999 nr 40 s. 36  szczegóły 
1467.wiersz: Majeran Tomasz: Spis rzeczy. Kresy 1995 nr 21 s. 86-87  szczegóły 
1468.wiersz: Majeran Tomasz: Święty obrazek. Kresy 1995 nr 21 s. 86  szczegóły 
  Majewski Lech
    wiersze (alfabet tytułów)
1469.wiersz: Majewski Lech: Esse est percipi. Kresy 2003 nr 53 s. 119  szczegóły 
1470.wiersz: Majewski Lech: Między prawdą a Bogiem. Kresy 2003 nr 53 s. 118  szczegóły 
1471.wiersz: Majewski Lech: Pożegnania. Kresy 2003 nr 53 s. 118  szczegóły 
  Majzel Bartłomiej
    wiersze (alfabet tytułów)
1472.wiersz: Majzel Bartłomiej: Jeszcze większa kość niezgody. Kresy 2000 nr 42/43 s. 91-92  szczegóły 
1473.wiersz: Majzel Bartłomiej: Kość niezgody. Kresy 2000 nr 42/43 s. 91  szczegóły 
1474.wiersz: Majzel Bartłomiej: Pajęczywość. Kresy 1996 nr 27 s. 53-55  szczegóły 
1475.wiersz: Majzel Bartłomiej: Plaga. Kresy 2000 nr 42/43 s. 92-93  szczegóły 
1476.wiersz: Majzel Bartłomiej: Po krzyżu w dół po krzyżu do góry. Kresy 2000 nr 42/43 s. 93  szczegóły 
1477.wiersz: Majzel Bartłomiej: Święty lot. Kresy 2000 nr 42/43 s. 93-94  szczegóły 
  Malesa-Boniecki Witold
1478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Tylko dla bibliofilów. Kresy 1992 nr 11 s. 183  szczegóły 
  Malewska Hanna
    listy (alfabet tytułów)
1479.listy: Malewska Hanna: Listy Hanny Malewskiej do Jadwigi Żylińskiej. Kresy 1993 nr 16 s. 186-192 (15 z l. 1956, 1959, 1962-65, 1967-69, 1977, 1982, 1983; wstęp: Leszek ...) szczegóły 
  Maliszewski Karol
    wiersze (alfabet tytułów)
1480.wiersz: Maliszewski Karol: Dzień Nauczyciela. Kresy 1999 nr 40 s. 92  szczegóły 
1481.wiersz: Maliszewski Karol: Jeszcze. Kresy 1995 nr 23 s. 99  szczegóły 
1482.wiersz: Maliszewski Karol: Kartka od Kazika Brakonieckiego. Kresy 1999 nr 40 s. 93  szczegóły 
1483.wiersz: Maliszewski Karol: Misterium. Kresy 1999 nr 40 s. 92  szczegóły 
1484.wiersz: Maliszewski Karol: Na chwilę. Kresy 1999 nr 40 s. 93  szczegóły 
1485.wiersz: Maliszewski Karol: Oda. Kresy 1995 nr 23 s. 100  szczegóły 
1486.wiersz: Maliszewski Karol: Piosenka. Kresy 1999 nr 40 s. 90-91  szczegóły 
1487.wiersz: Maliszewski Karol: Przeniesienie. Kresy 1999 nr 40 s. 92  szczegóły 
1488.wiersz: Maliszewski Karol: Skarpa. Kresy 1995 nr 23 s. 100  szczegóły 
1489.wiersz: Maliszewski Karol: Wielkanoc. Kresy 1999 nr 40 s. 91  szczegóły 
1490.wiersz: Maliszewski Karol: Wyniesione; ze szkoły. Kresy 1995 nr 23 s. 99  szczegóły 
  Małaczewski Eugeniusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1491.artykuł: Polechoński Krzysztof: Eugeniusz Korwin-Małaczewski - przyczynek do legendy. Kresy 1992 nr 12 s. 66-75  szczegóły 
  Małyszek Tomasz
1492.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Afrykańskie podróże. Kresy 1997 nr 32 s. 142-145  szczegóły 
  Marciniak Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
1493.proza: Marciniak Jerzy: Wilczyca. Kresy 2000 nr 41 s. 44-49  szczegóły 
  Marcinkiewicz Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
1494.wiersz: Marcinkiewicz Paweł: Nel mezza del carmmin [z tego cyklu:] Bosman. Kresy 1999 nr 37 s. 45-46  szczegóły 
1495.wiersz: Marcinkiewicz Paweł: Nel mezza del carmmin [z tego cyklu:] Canto. Kresy 1999 nr 37 s. 48-50  szczegóły 
1496.wiersz: Marcinkiewicz Paweł: Nel mezza del carmmin [z tego cyklu:] Rzeka. Kresy 1999 nr 37 s. 46-47  szczegóły 
1497.wiersz: Marcinkiewicz Paweł: Nel mezza del carmmin [z tego cyklu:]Jamajka - Chorwacja. Za chwilę dalszy ciąg programu. Kresy 1999 nr 37 s. 47-48  szczegóły 
1498.wiersz: Marcinkiewicz Paweł: Ogród rzeczy [z tego cyklu:] Dział zwrotów. Kresy 2000 nr 42/43 s. 42  szczegóły 
1499.wiersz: Marcinkiewicz Paweł: Ogród rzeczy [z tego cyklu:] Frytkownica. Kresy 2000 nr 42/43 s. 43  szczegóły 
1500.wiersz: Marcinkiewicz Paweł: Ogród rzeczy [z tego cyklu:] Hydrant stoi przy Niemodlińskiej (Darkowi Sośnickiemu). Kresy 2000 nr 42/43 s. 42-43  szczegóły 
1501.wiersz: Marcinkiewicz Paweł: Ogród rzeczy [z tego cyklu:] Maszyna licząca "Triumfator". Kresy 2000 nr 42/43 s. 44  szczegóły 
1502.wiersz: Marcinkiewicz Paweł: Ogród rzeczy [z tego cyklu:] Real,-. Kresy 2000 nr 42/43 s. 45  szczegóły 
1503.wiersz: Marcinkiewicz Paweł: Ogród rzeczy [z tego cyklu:] Scyzoryk. Kresy 2000 nr 42/43 s. 44-45  szczegóły 
1504.wiersz: Marcinkiewicz Paweł: Unplugged. Kresy 1998 nr 34 s. 101  szczegóły 
1505.wiersz: Marcinkiewicz Paweł: Zdarzenia. Kresy 1998 nr 34 s. 101  szczegóły 
  Marjańska Ludmiła
    wiersze (alfabet tytułów)
1506.wiersz: Marjańska Ludmiła: Co lubię. Kresy 1995 nr 23 s. 26-27  szczegóły 
1507.wiersz: Marjańska Ludmiła: Kamienny sen. Kresy 1997 nr 31 s. 28  szczegóły 
1508.wiersz: Marjańska Ludmiła: Korweta z Kaszmiru. Kresy 1997 nr 31 s. 29  szczegóły 
1509.wiersz: Marjańska Ludmiła: Mapy czasu. Kresy 1997 nr 31 s. 27  szczegóły 
1510.wiersz: Marjańska Ludmiła: Nieuwaga. Kresy 1995 nr 23 s. 28  szczegóły 
1511.wiersz: Marjańska Ludmiła: Obłąkane lato. Kresy 1997 nr 31 s. 28  szczegóły 
1512.wiersz: Marjańska Ludmiła: Ostatni wiersz miłosny. Kresy 1995 nr 23 s. 26  szczegóły 
1513.wiersz: Marjańska Ludmiła: Studnia. Kresy 1995 nr 23 s. 28  szczegóły 
1514.wiersz: Marjańska Ludmiła: Tulipany. Kresy 1995 nr 23 s. 27  szczegóły 
1515.wiersz: Marjańska Ludmiła: Zgoda. Kresy 1997 nr 31 s. 27  szczegóły 
  Markiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1516.artykuł: Sulikowski Andrzej: W co się bawi Henryk Markiewicz. Kresy 1994 nr 18 s. 191-192 (zainteresowania badawcze i biografia naukowa H. Markiewcza na margines...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1517.wywiad: Koss Agata: Moje życie naukowe jest dość długie.... Kresy 1994 nr 18 s. 188-190  szczegóły 
  Markiewicz Jarosław
1518.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Drugie oko dnia. Kresy 1997 nr 31 s. 171-174  szczegóły 
  Matywiecki Piotr
1519.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smolka Iwona: Słowo i litera. Kresy 1996 nr 25 s. 161-165 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1520.wiersz: Matywiecki Piotr: Blues. Kresy 1994 nr 18 s. 29-30  szczegóły 
1521.wiersz: Matywiecki Piotr: Ciało. Kresy 1992 nr 9/10 s. 49  szczegóły 
1522.wiersz: Matywiecki Piotr: Emily Dickinson. Kresy 1992 nr 9/10 s. 50  szczegóły 
1523.wiersz: Matywiecki Piotr: Idzie na śmierć Bóg... Kresy 2001 nr 47 s. 73  szczegóły 
1524.wiersz: Matywiecki Piotr: Katedra. Kresy 2001 nr 47 s. 76  szczegóły 
1525.wiersz: Matywiecki Piotr: Na wschodzie rodziłem się.... Kresy 1994 nr 18 s. 28-29  szczegóły 
1526.wiersz: Matywiecki Piotr: Nie ma co się szarpać.... Kresy 1992 nr 9/10 s. 49  szczegóły 
1527.wiersz: Matywiecki Piotr: Oda na teraz. Kresy 1997 nr 31 s. 5-10  szczegóły 
1528.wiersz: Matywiecki Piotr: Otwarte morze. Kresy 1994 nr 18 s. 28  szczegóły 
1529.wiersz: Matywiecki Piotr: Przezroczyści nie wiedzą.... Kresy 1992 nr 9/10 s. 48  szczegóły 
1530.wiersz: Matywiecki Piotr: Stradivari. Kresy 1992 nr 9/10 s. 49-50  szczegóły 
1531.wiersz: Matywiecki Piotr: Ślepa cisza. Kresy 2001 nr 47 s. 73-74  szczegóły 
1532.wiersz: Matywiecki Piotr: Tylko róża. Kresy 2001 nr 47 s. 74-75  szczegóły 
1533.wiersz: Matywiecki Piotr: Zaduch. Kresy 1994 nr 18 s. 28  szczegóły 
1534.wiersz: Matywiecki Piotr: Zaduch. Kresy 1994 nr 18 s. 28  szczegóły 
1535.wiersz: Matywiecki Piotr: Zaklęcie. Kresy 1992 nr 9/10 s. 48  szczegóły 
1536.wiersz: Matywiecki Piotr: Znany głos. Kresy 2001 nr 47 s. 75-76  szczegóły 
  Mayewski Paweł
    proza (alfabet tytułów)
1537.proza: Mayewski Paweł: Komary. Kresy 1994 nr 20 s. 60-65 (z posłowiem Jacka Niećki, s. 65-66...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1538.listy: Mayewski Paweł: Każdy przekład jest kulą bilardową... (Korespondencja Czesława Miłosza z Pawłem Mayewskim). Kresy 2000 nr 41 s. 223-239 (9 listów do Czesława Miłosza z lat 1957-58, 1962-63, 1979; wstęp, opra...) szczegóły 
1539.listy: Mayewski Paweł: Korespondencja Witolda Gombrowicza i Pawła Mayewskiego. Kresy 1999 nr 40 s. 257-263 (zawiera 6 listów Witolda Gombrowicza do Pawła Mayewskiego z l. 1960-62...) szczegóły 
  Mazur Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1540.wiersz: Mazur Ewa: Odcięta głowa księżyca.... Kresy 1996 nr 28 s. 88  szczegóły 
1541.wiersz: Mazur Ewa: W pociągu do Krakowa 22 maja 1996. Kresy 1996 nr 28 s. 88-89  szczegóły 
1542.wiersz: Mazur Ewa: W pokoju hotelowym.... Kresy 1996 nr 28 s. 87-88  szczegóły 
1543.wiersz: Mazur Ewa: Z zegarkiem czy bez... Kresy 1996 nr 28 s. 89  szczegóły 
  Melecki Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
1544.wiersz: Melecki Maciej: Dobry wiersz. Kresy 1998 nr 36 s. 70  szczegóły 
1545.wiersz: Melecki Maciej: Ferie. Kresy 1997 nr 29 s. 120-121  szczegóły 
1546.wiersz: Melecki Maciej: Inicjacja. Kresy 1995 nr 21 s. 92  szczegóły 
1547.wiersz: Melecki Maciej: Luźne nawiązanie. Kresy 1995 nr 21 s. 93-94  szczegóły 
1548.wiersz: Melecki Maciej: Nawiązania. Kresy 2001 nr 45/46 s. 38-40  szczegóły 
1549.wiersz: Melecki Maciej: Oddzielenie. Kresy 1995 nr 21 s. 93  szczegóły 
1550.wiersz: Melecki Maciej: Ostatni raz raz jeszcze. Kresy 1998 nr 36 s. 69-70  szczegóły 
1551.wiersz: Melecki Maciej: Podział wpływów. Kresy 1998 nr 36 s. 68-69  szczegóły 
1552.wiersz: Melecki Maciej: Pojedynki. Kresy 2001 nr 45/46 s. 37-38  szczegóły 
1553.wiersz: Melecki Maciej: Przeczekanie, fragment większej całośći (Krzyśkowi Śliwce). Kresy 1995 nr 21 s. 92-93  szczegóły 
1554.wiersz: Melecki Maciej: Przetarte szlaki. Kresy 2002 nr 50 s. 118  szczegóły 
1555.wiersz: Melecki Maciej: Przyjęta wersja. Kresy 1997 nr 29 s. 119  szczegóły 
1556.wiersz: Melecki Maciej: Śliskie sprawy. Kresy 1997 nr 29 s. 121-122  szczegóły 
1557.wiersz: Melecki Maciej: Tamte strony. Kresy 1998 nr 36 s. 69  szczegóły 
1558.wiersz: Melecki Maciej: W kotka i myszkę. Kresy 2002 nr 50 s. 118-119  szczegóły 
1559.wiersz: Melecki Maciej: Wczesne zejścia. Kresy 2001 nr 45/46 s. 37  szczegóły 
1560.wiersz: Melecki Maciej: Żyjątka i tworki. Kresy 2002 nr 50 s. 119-120  szczegóły 
  Michalak Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1561.wiersz: Michalak Jarosław: Do Leuconoe. Kresy 1998 nr 35 s. 42  szczegóły 
1562.wiersz: Michalak Jarosław: Robinson na brzegu. Kresy 1996 nr 27 s. 68-69  szczegóły 
1563.wiersz: Michalak Jarosław: Sonet do snu. Kresy 1998 nr 35 s. 42  szczegóły 
1564.wiersz: Michalak Jarosław: Wierszyk okolicznościowy. Kresy 1998 nr 35 s. 43  szczegóły 
  Michalski Bronisław Ludwik
    listy (alfabet tytułów)
1565.listy: Michalski Bronisław Ludwik: [Listy]. Kresy 1995 nr 23 s. 132-135 (do matki Jadwigi Michalskiej (1 z r. 1928/29), do siostry Marii Michal...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1566.artykuł: Kłak Tadeusz: Przypomnienia (Grędziński - Michalski - Rzeczyca): 2. Bronisław Ludwik Michalski (1903-1935). Kresy 1995 nr 23 s. 127-140 (biogr., zawiera teksty listów do matki Jadwigi Michalskiej, siostry Ma...) szczegóły 
  Michałowski Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1567.wiersz: Michałowski Piotr: Archeologia. Kresy 2003 nr 54/55 s. 80-81  szczegóły 
1568.wiersz: Michałowski Piotr: Koleje czasu [z tego cyklu:] Równanie. Kresy 2003 nr 54/55 s. 80  szczegóły 
1569.wiersz: Michałowski Piotr: Mapa Europy. Kresy 2003 nr 54/55 s. 81-82  szczegóły 
1570.wiersz: Michałowski Piotr: Przejazd. Kresy 1999 nr 37 s. 64  szczegóły 
1571.wiersz: Michałowski Piotr: Rozkład. Kresy 1999 nr 37 s. 65  szczegóły 
1572.wiersz: Tor. Kresy 1999 nr 37 s. 64-65  szczegóły 
  Michaux Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1573.artykuł: Tomkowski Jan: Pożegnanie romantycznego karnawału. Kresy 2002 nr 49 s. 75-78 (szkic nt. życia i twórcz....) szczegóły 
  Miciński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1574.artykuł: Sosnowski Jerzy: Playa de Mera. Jeszcze o "niesamowitym spotkaniu literackim". Kresy 1998 nr 33 s. 11-26 (dzieje znajomości Tadeusza Micińskiego z Wincentym Lutosławskim...) szczegóły 
1575.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Próchniak Paweł: "Kniaź Patiomkin" Tadeusza Micińskiego. Notatki na marginesach. Kresy 1998 nr 35 s. 239-243  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
1576.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: WaDa: "Mierz siły na zamiary, nie zamiar podług sił", czyli o książce Jana Walca "Architekt arki". Kresy 1993 nr 15 s. 235-236  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1577.artykuł: Bukowski Andrzej: Rok z Mickiewiczem. Kresy 1998 nr 34 s. 268-270 (przegląd publikacji prasowych pośw. Mickiewiczowi...) szczegóły 
1578.artykuł: Owczarski Wojciech: Metamorfozy Mickiewicza. Kresy 2002 nr 49 s. 36-52 (motyw przekształcania się, przybierania innych form przez postaci ludz...) szczegóły 
1579.artykuł: Rosiek Stanisław: Śmierć jako fakt. O świadectwach zgonu Adama Mickiewicza. Kresy 1994 nr 17 s. 39-46  szczegóły 
1580.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Kiedy ciało było słowem. Kilka uwag o czynieniu poezji. Kresy 1998 nr 34 s. 72-100 (esej nt. ideologicznego podłoża przyczyn rezygnacji Adama Mickiewicza ...) szczegóły 
1581.artykuł: Rutkowski Krzysztof: O poprawianiu objawień. Kresy 1999 nr 37 s. 51-63 (szkic biograficzny nt. początków kontaktów Adama Mickiewicza z Andrzej...) szczegóły 
1582.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Wyzywy duchów największych. Z Krzysztofem Rutkowskim rozmawia Krzysztof Lubczyński. Kresy 1997 nr 32 s. 77-85 (wywiad nt. życia Adama Mickiewicza i jego osobowości; rozm. Krzysztof...) szczegóły 
1583.artykuł: Rymkiewicz Jarosław Marek: Kilka szczegółów. Kresy 1993 nr 14 s. 24-32  szczegóły 
1584.artykuł: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Żyd z Podola i Adam Mickiewicz. Kresy 1991 nr 7 s. 147-149 (przyczynek do rodowodu Barbary z Majewskich Mickiewiczowej i Celiny z ...) szczegóły 
1585.artykuł: Witkowska Alina: Sprzeczności Mickiewicza. Kresy 1998 nr 34 s. 54-66 (wyw. nt. niektórych aspektów biografii Mickiewicza - m.in. pochodzenia...) szczegóły 
1586.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajewska Beata: Mickiewicz nie nuży. Kresy 1999 nr 37 s. 274-276 (spraw....) szczegóły 
1587.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowski Mikołaj: Pismo zbójeckie. Kresy 1998 nr 34 s. 104-108 (opozycja oralność - piśmienność w "Dziadach", motyw księgi, kultura pi...) szczegóły 
1588.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowski Mikołaj: Przeobrażenia terminologii biblijnej w "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. Kresy 2003 nr 56 s. 50-72 (szerzej nt. odczytania "Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskie...) szczegóły 
1589.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jackiewicz Mieczysław: "Pan Tadeusz" na Litwie. Kresy 1993 nr 16 s. 247-254 (dot. litewskich przekładów "Pana Tadeusza"...) szczegóły 
1590.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Topolewski Jarosław: Skandal na rynku. Kresy 1998 nr 34 s. 116-128 (historia Ludwiki Berkmanowej i jej lekarza Józefa Franka - prawdopod...) szczegóły 
1591.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rymkiewicz Jarosław Marek: Mickiewicz, czyli wszystko. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Adam Poprawa. Kresy 1993 nr 16 s. 87-96 (fragm. ks. przygot. do druku w wydawn. Open...) szczegóły 
  Mielhorski Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
1592.wiersz: Mielhorski Robert: Biała laska. Kresy 1997 nr 30 s. 39-41  szczegóły 
1593.wiersz: Mielhorski Robert: Dwa końce. Kresy 1995 nr 21 s. 89  szczegóły 
1594.wiersz: Mielhorski Robert: Rozmowa z maską. Kresy 1995 nr 21 s. 90  szczegóły 
1595.wiersz: Mielhorski Robert: Siedziałem w samochodzie.... Kresy 1995 nr 21 s. 90-91  szczegóły 
1596.wiersz: Mielhorski Robert: Skaza. Kresy 2002 nr 51/52 s. 81-84  szczegóły 
  Międzyrzecki Artur
    wiersze (alfabet tytułów)
1597.wiersz: Międzyrzecki Artur: Nie pamiętam. Kresy 1990 1 9  szczegóły 
1598.wiersz: Międzyrzecki Artur: Piosenka. Kresy 1990 1 10  szczegóły 
1599.wiersz: Międzyrzecki Artur: Prekursor. Kresy 1996 nr 28 s. 5  szczegóły 
1600.wiersz: Międzyrzecki Artur: Spod ciężkich powiek. Kresy 1996 nr 28 s. 6  szczegóły 
1601.wiersz: Międzyrzecki Artur: Ta nagle objawiona wyrazistość róży. Kresy 1990 1 9  szczegóły 
1602.wiersz: Międzyrzecki Artur: Twój młyn... Kresy 1996 nr 28 s. 6  szczegóły 
1603.wiersz: Międzyrzecki Artur: Z poloniców 1972 (Leszkowi i Tamarze Kołakowskim). Kresy 1996 nr 28 s. 5-6  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1604.proza: Międzyrzecki Artur: O "Satirikonie", zmianie elit i krótkim trzęsieniu ziemi (Z dziennika). Kresy 1990 nr 4/5 s. 32-35 (sprost. błędów w druku Kresy 1991 nr 6 s. 82...) szczegóły 
1605.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zgorzelski Andrzej: Trud czytania. Kresy 1999 nr 40 s. 270-273 (analiza wiersza...) szczegóły 
  Mikołajewski Jarosław
1606.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chołodowska Joanna: Komentator rzeczywistości. Kresy 1993 nr 13 s. 218-219  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1607.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Amor. Kresy 1992 nr 12 s. 76  szczegóły 
1608.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Area aerea. Kresy 2002 nr 49 s. 14-15  szczegóły 
1609.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Bohater. Kresy 2002 nr 49 s. 17  szczegóły 
1610.wiersz: Mikołajewski Jarosław: C. po odejściu J.. Kresy 1992 nr 12 s. 76-77  szczegóły 
1611.wiersz: Mikołajewski Jarosław: D.O.M.. Kresy 1992 nr 12 s. 76  szczegóły 
1612.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Epifania. Kresy 1996 nr 27 s. 66  szczegóły 
1613.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Łąka. Kresy 2002 nr 49 s. 18  szczegóły 
1614.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Niechętnej mi duszy. Kresy 1998 nr 36 s. 22  szczegóły 
1615.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Od kiedy mam kota... Kresy 1998 nr 36 s. 20-21  szczegóły 
1616.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Plusk słońca. Kresy 2002 nr 49 s. 16  szczegóły 
1617.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Rozmowa. Kresy 1996 nr 27 s. 67  szczegóły 
1618.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Strefa wolnocłowa. Kresy 2002 nr 49 s. 15-16  szczegóły 
1619.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Świat jest w plastry. Kresy 2002 nr 49 s. 16-17  szczegóły 
1620.wiersz: Mikołajewski Jarosław: W przeddzień powodzi. Kresy 1992 nr 12 s. 77  szczegóły 
1621.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Wiersz o śmieszności. Kresy 1998 nr 36 s. 21  szczegóły 
1622.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. Kresy 1998 nr 36 s. 21-22  szczegóły 
  Milczarek Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1623.artykuł: Mazur Aneta: Imiona Księgi Kresowej. Kresy 1991 nr 8 s. 149-152 (nt. twórcz. Jana Adamskiego i Władysława Milczarka...) szczegóły 
  Miłobędzka Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1624.wiersz: Miłobędzka Krystyna: A ja w tym chodzę... Kresy 2003 nr 53 s. 20  szczegóły 
1625.wiersz: Miłobędzka Krystyna: Moje dziecko... Kresy 2003 nr 53 s. 19  szczegóły 
1626.wiersz: Miłobędzka Krystyna: Należę do dziś... Kresy 2003 nr 53 s. 19  szczegóły 
1627.wiersz: Miłobędzka Krystyna: Nie droga, nie ścieżka.... Kresy 1993 nr 16 s. 45  szczegóły 
1628.wiersz: Miłobędzka Krystyna: Nie jestem dalej ani bliżej... Kresy 2003 nr 53 s. 20  szczegóły 
1629.wiersz: Miłobędzka Krystyna: Nie masz imienia... Kresy 2003 nr 53 s. 19  szczegóły 
1630.wiersz: Miłobędzka Krystyna: Nie mogę stracić cię.... Kresy 1993 nr 16 s. 45  szczegóły 
1631.wiersz: Miłobędzka Krystyna: ...Nieba od ziemi... Kresy 2003 nr 53 s. 20  szczegóły 
1632.wiersz: Miłobędzka Krystyna: O mnie ze mną?... Kresy 2003 nr 53 s. 20  szczegóły 
1633.wiersz: Miłobędzka Krystyna: Tam w górze.... Kresy 1993 nr 16 s. 46  szczegóły 
1634.wiersz: Miłobędzka Krystyna: To idę to myślę... Kresy 2003 nr 53 s. 19  szczegóły 
1635.wiersz: Miłobędzka Krystyna: Tylko na ociupinę.... Kresy 1993 nr 16 s. 45  szczegóły 
1636.wiersz: Miłobędzka Krystyna: W jego śmiechu.... Kresy 1993 nr 16 s. 45  szczegóły 
  Miłosz Czesław
1637.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Mało dostojna starość. Kresy 1993 nr 13 s. 153-155  szczegóły 
1638.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michałowski Piotr: Wędrówka brzegiem herezji. Kresy 2003 nr 53 s. 171-175  szczegóły 
1639.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Nadawca: Zygmunt Hertz. Kresy 1993 nr 13 s. 157-159  szczegóły 
recenzja: Chrzanowski Tadeusz: Piękna sztuka pisania listów. Kresy 1993 nr 13 s. 160-161  szczegóły 
1640.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Dziennik Miłosza. Kresy 1992 nr 9/10 s. 175-177  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1641.wiersz: Miłosz Czesław: W mojej ojczyźnie. Kresy 1995 nr 21 s. 279  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1642.listy: Miłosz Czesław: Każdy przekład jest kulą bilardową... (Korespondencja Czesława Miłosza z Pawłem Mayewskim). Kresy 2000 nr 41 s. 223-239 (14 listów do Pawła Mayewskiego z lat 1962-63, 1965, 1969, 1979; wstęp,...) szczegóły 
1643.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Hamlet a Donkiszot, czyli: przekonania czy dociekania?. Kresy 2000 nr 42/43 s. 287-294 (szkic stanowiący nawiązanie do rozdziału "Hamlet, Donkiszot i snobi"...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1644.artykuł: Graf Paweł: Potyczki poetów. Kresy 2001 nr 48 s. 241-248 (interpersonalne i intertekstualne zależności i odniesienia w twórczośc...) szczegóły 
1645.artykuł: Miziński Jan: Religia mrocznych lasów pogranicza (Ernst Wiechert, Czesław Miłosz). Kresy 1990 2/3 47-57 (wpływ poglądów religijnych na klimat duchowy pogranicza etnicznego i k...) szczegóły 
1646.artykuł: Nowosielski Kazimierz: Kresy są w każdym z nas. Kresy 1995 nr 21 s. 279-283 (Kresy w twórczości Czesława Miłosza, szerzej nt. wiersza "W mojej ojcz...) szczegóły 
1647.artykuł: Poprawa Adam: Czy poezja Miłosza jest zrozumiała?. Kresy 1993 nr 13 s. 56-71  szczegóły 
1648.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Zagadki Czesława Miłosza. Rok 1951 - wstęp do opisu. Kresy 2003 nr 54/55 s. 54-79 (biogr....) szczegóły 
1649.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gross Natan: Dzieje jednego wiersza. Kresy 1995 nr 21 s. 276-279 (porównanie różnych wersji wiersza; szkic...) szczegóły 
1650.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowska Justyna: Kategorie kultury pogranicza. Czas i przestrzeń w "Zaczynając od moich ulic" i "Do Tomasa Venclovy" Czesława Miłosza. Kresy 1991 nr 8 s. 155-157  szczegóły 
1651.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żywiołek Artur: Mit inicjacyjny w "Dolinie Issy" Czesława Miłosza. Kresy 1997 nr 32 s. 234-239  szczegóły 
1652.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tarnowska Beata: Nad Niewiażą, rok 1992 (Najdalsza podróż Czesława Miłosza). Kresy 1996 nr 27 s. 70-76 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
1653.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Fotografia sprzed zagłady. Kresy 1994 nr 20 s. 147-149  szczegóły 
1654.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lenz Siegfried: Bilans elegijny. Nad Czesława Miłosza "Rodzinną Europą". Kresy 1992 nr 11 s. 164-165  szczegóły 
1655.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Heuckelom Kris Van: Świat według Miłosza. Motywy kluczowe w "poemacie naiwnym". Kresy 2000 nr 42/43 s. 110-127 (z fragm. utworu...) szczegóły 
  Misakowski Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1656.wiersz: Misakowski Stanisław: Bezsenność. Kresy 1997 nr 29 s. 108-109  szczegóły 
1657.wiersz: Misakowski Stanisław: Cisza. Kresy 1997 nr 29 s. 107  szczegóły 
1658.wiersz: Misakowski Stanisław: Ogień oddycha... Kresy 1997 nr 29 s. 110  szczegóły 
1659.wiersz: Misakowski Stanisław: Umierać na raty. Kresy 1997 nr 29 s. 109  szczegóły 
1660.wiersz: Misakowski Stanisław: Wiem że umrzeć muszę... Kresy 1997 nr 29 s. 110  szczegóły 
1661.wiersz: Misakowski Stanisław: Wiersz kontaktowy. Kresy 1997 nr 29 s. 120  szczegóły 
  Mitzner Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1662.wiersz: Mitzner Piotr: Poczekalnia. Kresy 1993 nr 13 s. 116  szczegóły 
1663.wiersz: Mitzner Piotr: Proste zadanie. Kresy 1993 nr 13 s. 118  szczegóły 
1664.wiersz: Mitzner Piotr: W południe wszystko było.... Kresy 1993 nr 13 s. 117  szczegóły 
  Moczulski Leszek Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
1665.wiersz: Moczulski Leszek Aleksander: Do pana doktora Zbigniewa B.. Kresy 1996 nr 26 s. 74-75  szczegóły 
1666.wiersz: Moczulski Leszek Aleksander: Pamięci Oli. Kresy 1996 nr 26 s. 74  szczegóły 
1667.wiersz: Moczulski Leszek Aleksander: Pamięci Wieśka. Kresy 1996 nr 26 s. 74  szczegóły 
1668.wiersz: Moczulski Leszek Aleksander: Panie gawronie... Kresy 1996 nr 26 s. 75  szczegóły 
1669.wiersz: Moczulski Leszek Aleksander: Strojnisia to moje jezioro... Kresy 1996 nr 26 s. 75  szczegóły 
  Mostwin Danuta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1670.artykuł: Iwasiów Inga: Ameryka kobiecości. Kresy 1998 nr 36 s. 86-97 (biografia twórcza...) szczegóły 
1671.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajewska Beata: Przed panoramą. Kresy 1998 nr 34 s. 261-262  szczegóły 
  Mrozek Monika Anna
    proza (alfabet tytułów)
1672.proza: Mrozek Monika: Kobieta z psami. Kresy 1997 nr 32 s. 105-107  szczegóły 
1673.proza: Mrozek Monika: Zanim umarł. Kresy 1997 nr 32 s. 107-110  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
1674.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lappo Irena: Sztuczki wszystkie Jana Błońskiego. Kresy 1996 nr 27 s. 143-146  szczegóły 
  Musiał Grzegorz
    proza (alfabet tytułów)
1675.proza: Musiał Grzegorz: Al Fine [fragm. pow.]. Kresy 1995 nr 21 s. 67-75  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1676.wywiad: Żurek Krzysztof: Dla mnie "postmodernizm" jest pomyłką.... Kresy 1995 nr 21 s. 76-85  szczegóły 
1677.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowacki Dariusz: Hiob nad Hioby. Kresy 2002 nr 50 s. 134-137  szczegóły 
  Muszyński Bartosz
    wiersze (alfabet tytułów)
1678.wiersz: Muszyński Bartosz: Dawne lektury. Kresy 2000 nr 44 s. 98  szczegóły 
1679.wiersz: Muszyński Bartosz: Dwójce. Kresy 2000 nr 44 s. 97-98  szczegóły 
1680.wiersz: Muszyński Bartosz: Języki obce. Kresy 1997 nr 32 s. 112  szczegóły 
1681.wiersz: Muszyński Bartosz: List gończy. Kresy 1997 nr 32 s. 111  szczegóły 
1682.wiersz: Muszyński Bartosz: Oko. Kresy 2000 nr 44 s. 98-99  szczegóły 
1683.wiersz: Muszyński Bartosz: Popołudnie skamle... Kresy 1997 nr 32 s. 112  szczegóły 
1684.wiersz: Muszyński Bartosz: Powtórzona ucieczka. Kresy 1997 nr 32 s. 112  szczegóły 
1685.wiersz: Muszyński Bartosz: Puzzle. Kresy 2000 nr 44 s. 99  szczegóły 
1686.wiersz: Muszyński Bartosz: Sny na koniec wieku. Kresy 2000 nr 44 s. 97  szczegóły 
1687.wiersz: Muszyński Bartosz: Widokówka z tymczasowego miejsca pobytu. Kresy 1997 nr 32 s. 111  szczegóły 
  Myszkowski Krzysztof
1688.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Rozmyślania toruńskie. Kresy 1998 nr 35 s. 162-165  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1689.proza: Myszkowski Krzysztof: Funebre [fragm. pow.]. Kresy 1995 nr 23 s. 29-38  szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
1690.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Cień na widnokręgu. Kresy 1997 nr 32 s. 138-141  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nahacz Mirosław
1691.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Spaćkaj się pókiś młody!. Kresy 2003 nr 54/55 s. 177-179  szczegóły 
  Napierski Stefan
    listy (alfabet tytułów)
1692.listy: Napierski Stefan: [Listy]. Kresy 1995 nr 23 s. 202-208 (do Karola Ludwika Konińskiego (13 z l. 1935, 1937-39); ze wstępem: Bro...) szczegóły 
  Niećko Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1693.wiersz: Niećko Jacek: Aurea prima... Kresy 2000 nr 44 s. 24  szczegóły 
1694.wiersz: Niećko Jacek: Moje obwoluty [z tego cyklu:] I. Nie to wcale nie to... Kresy 2000 nr 44 s. 24-25  szczegóły 
1695.wiersz: Niećko Jacek: Moje obwoluty [z tego cyklu:] II. Kształt pisma... Kresy 2000 nr 44 s. 26  szczegóły 
1696.wiersz: Niećko Jacek: Moje obwoluty [z tego cyklu:] III. Kciuk szuka pinezki... Kresy 2000 nr 44 s. 26  szczegóły 
1697.wiersz: Niećko Jacek: Moje obwoluty [z tego cyklu:] IV. Nie przypominam sobie... Kresy 2000 nr 44 s. 27  szczegóły 
1698.wiersz: Niećko Jacek: Moje życie mnie nie zbawi... Kresy 2000 nr 44 s. 27 (proza poet....) szczegóły 
  Niemiec Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
1699.wiersz: Niemiec Maciej: Gniazdo Turkawek. Kresy 1996 nr 26 s. 126-127  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1700.wywiad: Czapczyk Paweł: Wszyscy jesteśmy sceptykami. Kresy 1996 nr 26 s. 128-133  szczegóły 
  Niemierowska Renata Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1701.artykuł: Heck Dorota: Wstęga Moebiusa dla poetów. Kresy 1992 nr 11 s. 170-173  szczegóły 
  Niemojewski Jerzy
    wywiady (alfabet autorów)
1702.wywiad: Pytasz Marek: ...Ponieważ jest właściwym wyrażenie - pisarz polski. Kresy 1993 nr 15 s. 133-138 (ze wstępem: Marek Pytasz: Jerzy Niemojewski - fundamentalista...) szczegóły 
  Niewiadomski Andrzej
1703.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukaszuk-Piekara Małgorzata: Rejestr umarłych i księga cudów. Kresy 2001 nr 48 s. 166-169  szczegóły 
1704.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heck Dorota: Katastrofizm w opuszczonym mieście. Kresy 1993 nr 13 s. 219-220  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1705.wiersz: Niewiadomski Andrzej: 11 listopada 1987 roku. Kresy 1990 1 48-9  szczegóły 
1706.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Bajki [z tego cyklu:] Bajka jest z omszałych.... Kresy 1990 1 50-1  szczegóły 
1707.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Bajki [z tego cyklu:] Ciągle wraca ta gotycka.... Kresy 1990 1 49-50  szczegóły 
1708.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Bajki [z tego cyklu:] Piękne wczesne lata siedemdziesiąte. Kresy 1990 1 46-7  szczegóły 
1709.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Biegi na orientację. Kresy 1995 nr 21 s. 28-29  szczegóły 
1710.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Cuda. JW 1698. Kresy 2002 nr 50 s. 71  szczegóły 
1711.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Dobry początek. Kresy 2002 nr 50 s. 74  szczegóły 
1712.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Elegia. Kresy 1991 nr 7 s. 50  szczegóły 
1713.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Iluminacja. Kresy 1990 1 51-2  szczegóły 
1714.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Inne (dalsze) warianty. Kresy 1999 nr 38/39 s. 34  szczegóły 
1715.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Jak wyżej. Kresy 1999 nr 38/39 s. 31-32  szczegóły 
1716.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Jeszcze raz. Kresy 1999 nr 38/39 s. 33  szczegóły 
1717.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Już nie. Kresy 1999 nr 38/39 s. 33-34  szczegóły 
1718.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Obdarzyles mnie łaską.... Kresy 1990 1 53  szczegóły 
1719.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Otwarte. Odemknięte. Zawieszone... Kresy 1999 nr 38/39 s. 31  szczegóły 
1720.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Perła Zachodu. Kresy 1996 nr 27 s. 38-41  szczegóły 
1721.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Piosenka. Kresy 1990 1 52-3  szczegóły 
1722.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Po godzinach. Kresy 2002 nr 50 s. 72-73  szczegóły 
1723.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Po wyborach. Kresy 1993 nr 15 s. 74-75  szczegóły 
1724.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Przykazania. 2001. Kresy 2002 nr 50 s. 70  szczegóły 
1725.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Psalmy. 2002. Kresy 2002 nr 50 s. 70-71  szczegóły 
1726.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Szkic do piety. Kresy 1991 nr 7 s. 51-52  szczegóły 
1727.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Tak i na ziemi. Kresy 1999 nr 38/39 s. 32-33  szczegóły 
1728.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Trzecia przestrzeń. Kresy 2002 nr 50 s. 73  szczegóły 
1729.wiersz: Niewiadomski Andrzej: [Trzydzieści trzy] 33. Kresy 1999 nr 38/39 s. 30  szczegóły 
1730.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Uspokojenie. Późna wersja. Kresy 1994 nr 17 s. 17  szczegóły 
1731.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Wersje robocze. Kresy 2002 nr 50 s. 72  szczegóły 
1732.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Wtedy po deszczu.... Kresy 1990 1 47-8  szczegóły 
1733.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Z listów niewysłanych: Elbing. Kresy 1993 nr 15 s. 72-73  szczegóły 
1734.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Z listów niewysłanych: Horyniec Zdrój. Kresy 1993 nr 15 s. 72  szczegóły 
1735.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Z listów niewysłanych: Ostrołęka. Kresy 1993 nr 15 s. 73-74  szczegóły 
1736.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Zamknięte. Zakończone. Obsunięte... Kresy 1999 nr 38/39 s. 31  szczegóły 
1737.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Ze snu. Kresy 1991 nr 7 s. 51  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1738.artykuł: Sawicki Stefan: Współczesność Norwida. Kresy 1993 nr 13 s. 229-230 (współczesny odbiór twórczości Cypriana Norwida; wypow. w dysk.: Współc...) szczegóły 
1739.artykuł: Syzdół Joanna: Norwid - "peintre" o "dessinateur". Kresy 1993 nr 13 s. 230-231 (wypow. w dysk.: Współczesność Norwida, zorg. w ramach pośw. Cyprianowi...) szczegóły 
1740.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 13 s. 231 (not; także inf. o otwierającej wystawę dyskusji nt. "Współczesność Nor...) szczegóły 
  Nowaczyński Adolf
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1741.artykuł: Malik Jakub A.: Sowizdrzał i Mag. Obrazek z życia cyganerii. Kresy 2000 nr 42/43 s. 271-281 (nt. relacji Adolfa Nowaczyńskiego ze Stanisławem Przybyszewskim...) szczegóły 
  Nowak Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1742.wiersz: Nowak Anna: Postawa jest niekiedy nieadekwatna do miejsca. Kresy 1999 nr 37 s. 119-120  szczegóły 
1743.wiersz: Nowak Anna: Zeznania z widoku. Kresy 1999 nr 37 s. 118  szczegóły 
1744.wiersz: Nowak Anna: Zwierzęta Anny jak gdyby nigdy nic. Kresy 1999 nr 37 s. 119  szczegóły 
  Nowak Bernard
1745.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prawy brzeg Wisły. Kresy 1991 nr 7 s. 161-162  szczegóły 
  Nowakowski Marek
1746.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Dlaczego pisze - dlaczego czytam?. Kresy 2001 nr 48 s. 172-175  szczegóły 
1747.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Książki przedostatnie. Kresy 1993 nr 16 s. 99-110  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1748.artykuł: Orski Mieczysław: Marka Nowakowskiego "folwark ludzki". Kresy 1994 nr 18 s. 235 (o twórcz....) szczegóły 
  Nowakowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1749.artykuł: Bocheński Jacek: Monachijczyk wychodzi z podziemia. Kresy 1997 nr 31 s. 244-245 (wspomn....) szczegóły 
  Nowakowski Zygmunt (ur. 1891)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1750.artykuł: Habielski Rafał: Niezłomny z Krakowa. Kresy 1996 nr 27 s. 209-214 (biogr....) szczegóły 
  Nowara Lesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1751.wiersz: Nowara Lesław: Język ciała. Kresy 1996 nr 28 s. 99-100  szczegóły 
1752.wiersz: Nowara Lesław: Sens. Kresy 1996 nr 28 s. 99  szczegóły 
1753.wiersz: Nowara Lesław: Szafa. Kresy 1996 nr 28 s. 98  szczegóły 
  Nowosielski Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
1754.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Efez. Kresy 1993 nr 13 s. 13  szczegóły 
1755.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Inwokacja. Kresy 1993 nr 13 s. 12  szczegóły 
1756.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Spotkanie. Kresy 1993 nr 13 s. 13-14  szczegóły 
1757.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Uczynki. Kresy 1993 nr 13 s. 12  szczegóły 
  Nurowska Maria
1758.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Wierna męka. Kresy 1992 nr 11 s. 130-132  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Obertyńska Beata
1759.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sariusz-Skąpska Izabella: Upadek Paryża. Kresy 1994 nr 20 s. 53-59  szczegóły 
  Odojewski Włodzimierz
1760.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Tego nie da się opowiedzieć. Kresy 1994 nr 17 s. 141-143  szczegóły 
1761.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Odojewski. Kresy 2000 nr 41 s. 178-180  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1762.proza: Odojewski Włodzimierz: Dzień drugi podróży. Kresy 1997 nr 29 s. 33-40  szczegóły 
1763.proza: Odojewski Włodzimierz: Ostatnia zima przed potopem. Kresy 1993 nr14 s. 14-20  szczegóły 
1764.proza: Odojewski Włodzimierz: Szkic z morzem i wulkanem w tle. Kresy 1994 nr 20 s. 8-23  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1765.artykuł: Iwasiów Inga: Istnienie jako opowiadanie. Kresy 1992 nr 12 s. 203-206 (o cyklu podolskim pisarza...) szczegóły 
1766.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymańska Adriana: Memento. Kresy 1991 nr 6 s. 111-112  szczegóły 
1767.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sosnowska Danuta: Historia podprogowa w "Zasypie wszystko, zawieje..." Włodzimierza Odojewskiego. Kresy 1995 nr 22 s. 104-111  szczegóły 
  Ogrodowczyk Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1768.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Pochylił się nad źródłem. Kresy 1994 nr 18 s. 66  szczegóły 
1769.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Śpij, śpij. Kresy 1994 nr 18 s. 66  szczegóły 
1770.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Taki jest koniec świata. Kresy 1994 nr 18 s. 66  szczegóły 
1771.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Z tobą płakałem. Kresy 1994 nr 18 s. 65  szczegóły 
1772.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Zatańczy. Kresy 1994 nr 18 s. 65  szczegóły 
  Okęcka-Bromkowa Maryna
    proza (alfabet tytułów)
1773.proza: Okęcka-Bromkowa Maryna: Sekretarzyk babuni [fragm.]. Kresy 1991 nr 7 s. 150-154 (z notą aut....) szczegóły 
  Olbromski Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1774.wiersz: Olbromski Mariusz: Biała ballada. Kresy 2002 nr 49 s. 81-82  szczegóły 
1775.wiersz: Olbromski Mariusz: Dekoracja. Kresy 1990 2/3 80-1  szczegóły 
1776.wiersz: Olbromski Mariusz: Elegia drohobycka. Kresy 1992 nr 11 s. 98  szczegóły 
1777.wiersz: Olbromski Mariusz: Elegia zbaraska. Kresy 1992 nr 11 s. 98  szczegóły 
1778.wiersz: Olbromski Mariusz: Fotograf (Jerzemu Borysowskiemu). Kresy 1999 nr 38/39 s. 98  szczegóły 
1779.wiersz: Olbromski Mariusz: Na tarasie "Starej Twierdzy". Kresy 1992 nr 11 s. 98  szczegóły 
1780.wiersz: Olbromski Mariusz: Na wyspie snu i miłości. Kresy 2002 nr 49 s. 79-80  szczegóły 
1781.wiersz: Olbromski Mariusz: Nic (Waleremu Bortiakowowi). Kresy 1999 nr 38/39 s. 96-97  szczegóły 
1782.wiersz: Olbromski Mariusz: Polonistyka. Kresy 1990 2/3 79  szczegóły 
1783.wiersz: Olbromski Mariusz: Powołanie poety. Kresy 1990 2/3 79-80  szczegóły 
1784.wiersz: Olbromski Mariusz: Schody liceum (Jankowi Musiałowi). Kresy 2002 nr 49 s. 79  szczegóły 
1785.wiersz: Olbromski Mariusz: Spojrzenie. Kresy 1999 nr 38/39 s. 96  szczegóły 
1786.wiersz: Olbromski Mariusz: Śnię tylko powierzchnie.... Kresy 1990 2/3 81  szczegóły 
1787.wiersz: Olbromski Mariusz: W Alpach. Kresy 1990 2/3 82  szczegóły 
1788.wiersz: Olbromski Mariusz: W Burgundii. Kresy 1990 2/3 83  szczegóły 
1789.wiersz: Olbromski Mariusz: W ciszy. Kresy 1999 nr 38/39 s. 97  szczegóły 
1790.wiersz: Olbromski Mariusz: W Monasterzyskach. Kresy 1992 nr 11 s. 98  szczegóły 
1791.wiersz: Olbromski Mariusz: W Szwajcarii. Kresy 1990 2/3 82  szczegóły 
1792.wiersz: Olbromski Mariusz: Zanurzenie. Kresy 2002 nr 49 s. 80  szczegóły 
1793.wiersz: Olbromski Mariusz: Znajomi. Kresy 2002 nr 49 s. 81  szczegóły 
  Olędzka-Frybesowa Aleksandra
    wiersze (alfabet tytułów)
1794.wiersz: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Pochwała. Kresy 1994 nr 17 s. 119  szczegóły 
1795.wiersz: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Pół metra nad ziemią. Kresy 1994 nr 17 s. 119  szczegóły 
1796.wiersz: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Tryptyk nostalgiczny [z tego cyklu:] Darowanie. Kresy 2000 nr 41 s. 28  szczegóły 
1797.wiersz: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Tryptyk nostalgiczny [z tego cyklu:] Świat naiwny. Kresy 2000 nr 41 s. 27-28  szczegóły 
1798.wiersz: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Tryptyk nostalgiczny [z tego cyklu:] Z niemożności. Kresy 2000 nr 41 s. 27  szczegóły 
  Olszański Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
1799.wiersz: Olszański Grzegorz: To nie jest dobry tytuł na wiersz. Kresy 1997 nr 29 s. 124  szczegóły 
1800.wiersz: Olszański Grzegorz: Wiersz pozbawiony daty ważności. Kresy 1997 nr 29 s. 125  szczegóły 
1801.wiersz: Olszański Grzegorz: Wyjście z okręgu. Kresy 1997 nr 29 s. 123  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1802.proza: Olszański Grzegorz: Step. Kresy 1999 nr 40 s. 129-135  szczegóły 
  Ordon Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1803.artykuł: Tomkowski Jan: Orfeusz z Kulparkowa. Kresy 2002 nr 49 s. 71-75 (szkic nt. życia i twórcz....) szczegóły 
  Orłoś Kazimierz
    proza (alfabet tytułów)
1804.proza: Orłoś Kazimierz: Niebieski szklarz. Kresy 1992 nr 11 s. 9-38  szczegóły 
1805.proza: Orłoś Kazimierz: Zimorodek. Kresy 1994 nr 19 s. 124-137  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1806.tekst paraliteracki: Orłoś Kazimierz: Polska naiwność. Kresy 1996 nr 26 s. 270-271 (odpowiedź na ankietę redakcyjną nt. obrazu Rosji w kulturze i literat...) szczegóły 
  Oryszyn Zyta Anna
1807.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kister Anna Grażyna: Świat, który osacza. Kresy 1991 nr 6 s. 115-116  szczegóły 
  Ostrowska Eda
    wiersze (alfabet tytułów)
1808.wiersz: Ostrowska Eda: Bóg pradziadem i ojcem.... Kresy 1996 nr 28 s. 70  szczegóły 
1809.wiersz: Ostrowska Eda: Chcę przed Tobą wylać serce.... Kresy 1996 nr 28 s. 71-72  szczegóły 
1810.wiersz: Ostrowska Eda: Mów do mnie Panie.... Kresy 1996 nr 28 s. 72  szczegóły 
1811.wiersz: Ostrowska Eda: Na frachtowcu zginął Polak... (Ś.p. Andrzejowi Ignacik). Kresy 1996 nr 28 s. 71  szczegóły 
1812.wiersz: Ostrowska Eda: Ten wszedł do ziemi obiecanej.... Kresy 1996 nr 28 s. 71  szczegóły 
1813.wiersz: Ostrowska Eda: Zakonnica nad morzem.... Kresy 1996 nr 28 s. 70  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pacukiewicz Marek
    proza (alfabet tytułów)
1814.proza: Pacukiewicz Marek: Ruchy ciał niebieskich. Pięć opowiadań koncentrycznych. Kresy 2001 nr 45/46 s. 76-83  szczegóły 
  Pacześniak Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
1815.wiersz: Pacześniak Jakub: Ci, których kiedyś kochałem. Kresy 1998 nr 35 s. 99 (proza poet....) szczegóły 
1816.wiersz: Pacześniak Jakub: Notatki na marginesach zaginionego albo nieistniejącego tomu "Dzienników" Franza Kafki. Kresy 1998 nr 35 s. 97  szczegóły 
1817.wiersz: Pacześniak Jakub: Notatki z podróży. Kresy 1998 nr 35 s. 97-98  szczegóły 
1818.wiersz: Pacześniak Jakub: Okulary. Kresy 1998 nr 35 s. 99 (proza poet....) szczegóły 
1819.wiersz: Pacześniak Jakub: Śmierć to nic nadzwyczajnego. Kresy 1998 nr 35 s. 99 (proza poet....) szczegóły 
  Paczuski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1820.wiersz: Paczuski Krzysztof: Bilboquet. Kresy 1990 1 30  szczegóły 
1821.wiersz: Paczuski Krzysztof: Lot. Kresy 1990 1 32  szczegóły 
1822.wiersz: Paczuski Krzysztof: Marsjasz. Kresy 1990 1 31  szczegóły 
1823.wiersz: Paczuski Krzysztof: Medea. Kresy 1990 1 31  szczegóły 
1824.wiersz: Paczuski Krzysztof: Nad ranem. Kołysanka. Kresy 1990 1 30  szczegóły 
1825.wiersz: Paczuski Krzysztof: Nad stawem niemym. Kresy 1990 1 33  szczegóły 
1826.wiersz: Paczuski Krzysztof: Śmierć kameleona. Kresy 1990 1 34  szczegóły 
  Palus Radosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1827.wiersz: Palus Radosław: Kilka sekund, szmer. Kresy 1998 nr 34 s. 134  szczegóły 
1828.wiersz: Palus Radosław: Luty. Kresy 1998 nr 34 s. 134-135  szczegóły 
1829.wiersz: Palus Radosław: Odległości. Kresy 1998 nr 34 s. 133  szczegóły 
1830.wiersz: Palus Radosław: W międzyczasie. Kresy 1998 nr 34 s. 133-134  szczegóły 
  Panas Władysław
    proza (alfabet tytułów)
1831.proza: Panas Władysław: Oko cadyka. Kresy 1999 nr 40 s. 20-32  szczegóły 
  Parnicki Teodor
    kult (alfabet autorów)
1832.kult: Kresy 1998 nr 33 s. 197 (nota o powstaniu Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego w Ka...) szczegóły 
  Pasierb Janusz Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1833.wiersz: Pasierb Janusz St.: Gdyby. Kresy 1996 nr 26 s. 198  szczegóły 
1834.wiersz: Pasierb Janusz Stanisław: Lipiec popołudnie. Kresy 1993 nr 14 s. 22  szczegóły 
1835.wiersz: Pasierb Janusz Stanisław: Liwiec [!]. Kresy 1993 nr 14 s. 22  szczegóły 
1836.wiersz: Pasierb Janusz Stanisław: Sonata per archi. Kresy 1993 nr 14 s. 23  szczegóły 
1837.wiersz: Pasierb Janusz Stanisław: Widzieć. Kresy 1993 nr 14 s. 23  szczegóły 
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
    listy (alfabet tytułów)
1838.listy: Pawlikowska-Jasnorzewska Maria: [Listy]. Kresy 1997 nr 30 s. 218-224 (7 listów z 1939 do Stefana Jasnorzewskiego; ze wstępem pt.: Listy Mari...) szczegóły 
  Paźniewski Włodzimierz
    proza (alfabet tytułów)
1839.proza: Paźniewski Włodzimierz: Ani osiemnasty, ani skamandryci. Kresy 1991 nr 6 s. 130  szczegóły 
1840.proza: Paźniewski Włodzimierz: Cytat z Blake'a. Kresy 1994 nr 19 s. 242-243  szczegóły 
1841.proza: Paźniewski Włodzimierz: Dramaturgia pokazu mody. Kresy 1998 nr 33 s. 164-165  szczegóły 
1842.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje podróżne [z tego cyklu:] Adres paradoksu. Kresy 1999 nr 37 s. 188-189  szczegóły 
1843.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje podróżne [z tego cyklu:] Amerykańscy turyści zwiedzają Troję. Kresy 1999 nr 37 s. 190  szczegóły 
1844.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje podróżne [z tego cyklu:] Pola bawełniane. Kresy 1999 nr 37 s. 188  szczegóły 
1845.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje podróżne [z tego cyklu:] Skrócony odpis aktu urodzenia. Kresy 1999 nr 37 s. 189-190  szczegóły 
1846.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne. Kresy 2001 nr 45/46 s. 183-192  szczegóły 
1847.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Dywan gazel. Kresy 2003 nr 54/55 s. 198  szczegóły 
1848.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Fasola pitagorejska. Kresy 2003 nr 54/55 s. 198-199  szczegóły 
1849.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Józef Stalin rozmawia z Bułhakowem. Kresy 2003 nr 54/55 s. 193-194  szczegóły 
1850.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Księgi przysypane piaskiem. Kresy 2002 nr 50 s. 154-155  szczegóły 
1851.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Metafizyka klucza. Kresy 2002 nr 49 s. 187-188  szczegóły 
1852.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Metafizyka racji. Kresy 2003 nr 54/55 s. 192-193  szczegóły 
1853.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Odwrócony portret. Kresy 2003 nr 54/55 s. 194-196  szczegóły 
1854.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Ostatnie arcydzieło. Kresy 2003 nr 54/55 s. 199-200  szczegóły 
1855.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Pawie haremowe. Kresy 2003 nr 54/55 s. 196-198  szczegóły 
1856.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Pogrzeb Sartre'a. Kresy 2003 nr 54/55 s. 194  szczegóły 
1857.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Pożegnanie z Aleksandrią. Kresy 2002 nr 50 s. 155-156  szczegóły 
1858.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Pytania i odpowiedzi. Kresy 2002 nr 49 s. 187  szczegóły 
1859.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Róża szafranu. Kresy 2003 nr 54/55 s. 196  szczegóły 
1860.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Syndrom "Pana Tadeusza" [Adama Mickiewicza]. Kresy 2002 nr 49 s. 189-190  szczegóły 
1861.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Zapach gajów pomarańczowych. Kresy 2002 nr 50 s. 153-154  szczegóły 
1862.proza: Paźniewski Włodzimierz: Eseje wędrowne [z tego cyklu:] Życiorys Epikteta. Kresy 2002 nr 50 s. 154  szczegóły 
1863.proza: Paźniewski Włodzimierz: Ja, Mailer. Kresy 1993 nr 14 s. 225  szczegóły 
1864.proza: Paźniewski Włodzimierz: Kalwin. Kresy 1994 nr 19 s. 244-245  szczegóły 
1865.proza: Paźniewski Włodzimierz: Koniec sezonu w Truskawcu. Kresy 2000 nr 41 s. 189-190  szczegóły 
1866.proza: Paźniewski Włodzimierz: Księga piasku. Kresy 1998 nr 33 s. 163-164  szczegóły 
1867.proza: Paźniewski Włodzimierz: Lakowa pieczęć. Kresy 1996 nr 28 s. 185-186  szczegóły 
1868.proza: Paźniewski Włodzimierz: List Graham Greene'a. Kresy 1993 nr 14 s. 225-226  szczegóły 
1869.proza: Paźniewski Włodzimierz: Nakaz aresztowania św. Augustyna. Kresy 1996 nr 28 s. 187-188  szczegóły 
1870.proza: Paźniewski Włodzimierz: Obsesja Wiedeń. Kresy 1992 nr 11 s. 154-155  szczegóły 
1871.proza: Paźniewski Włodzimierz: Ofiara miernoty. Kresy 1993 nr 15 s. 223-224 (szkic...) szczegóły 
1872.proza: Paźniewski Włodzimierz: Okap florencki. Kresy 1992 nr 11 s. 153-154  szczegóły 
1873.proza: Paźniewski Włodzimierz: Okręgowy urząd d/s Kafki. Kresy 1996 nr 28 s. 188-189  szczegóły 
1874.proza: Paźniewski Włodzimierz: Oregano. Kresy 1998 nr 33 s. 162  szczegóły 
1875.proza: Paźniewski Włodzimierz: Pas Biblijny. Kresy 1994 nr 19 s. 243-244  szczegóły 
1876.proza: Paźniewski Włodzimierz: Po przeczytaniu - spalić!. Kresy 1998 nr 33 s. 158-159  szczegóły 
1877.proza: Paźniewski Włodzimierz: Pojedynek japoński. Kresy 1995 nr 24 s. 62-70 (szkic hist....) szczegóły 
1878.proza: Paźniewski Włodzimierz: Prokop z Cezarei. Kresy 1993 nr 15 s. 223 (szkic...) szczegóły 
1879.proza: Paźniewski Włodzimierz: Ryba świętgo Piotra. Kresy 1993 nr 15 s. 222 (szkic...) szczegóły 
1880.proza: Paźniewski Włodzimierz: Ryczące czterdziestki. Kresy 1998 nr 33 s. 160-162  szczegóły 
1881.proza: Paźniewski Włodzimierz: Skoro świt [fragm. pow.]. Kresy 1991 nr 8 s. 21-30  szczegóły 
1882.proza: Paźniewski Włodzimierz: Stare demony. Kresy 1991 nr 8 s. 174-175  szczegóły 
1883.proza: Paźniewski Włodzimierz: Ślepiec tańczący tango. Kresy 1996 nr 28 s. 186-187  szczegóły 
1884.proza: Paźniewski Włodzimierz: Twarz imperium. Kresy 1995 nr 22 s. 213-214  szczegóły 
1885.proza: Paźniewski Włodzimierz: Twarze, twarze. Kresy 1990 2/3 167-9  szczegóły 
1886.proza: Paźniewski Włodzimierz: Wieprzowina w liściach lotosu. Kresy 1998 nr 33 s. 160  szczegóły 
  Piasecka Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1887.wiersz: Piasecka Maria: Dar. Kresy 1995 nr 22 s. 82  szczegóły 
1888.wiersz: Piasecka Maria: Owoc dla owocu [z tego cyklu:] Romantyczność. Kresy 1995 nr 22 s. 81  szczegóły 
1889.wiersz: Piasecka Maria: Senna edukacja [z tego cyklu:] Głos. Kresy 1995 nr 22 s. 81  szczegóły 
  Piasecki Sergiusz
    proza (alfabet tytułów)
1890.proza: Piasecki Sergiusz: Prometeusz. Kresy 1999 nr 38/39 s. 278-281 (wspomn. o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu; oprac. i przygot. do druku:...) szczegóły 
1891.proza: Piasecki Sergiusz: Upadek wieży Babel. Część pierwsza. Marzenie [fragm. pow.]. Kresy 1994 nr 18 s. 117-140 (do druku podał i notą opatrzył Krzysztof Polechoński...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1892.artykuł: Polechoński Krzysztof: Dwie legendy literackie: "Pontifex maximus katastrofizmu" i "Nowoczesny polski Villon". Kresy 1999 nr 38/39 s. 275-277 (o znajomości Stanisława Ignacego Witkiewicza z Sergiuszem Piaseckim...) szczegóły 
1893.artykuł: Polechoński Krzysztof: Kochanek Wielkiej Nidźwiedzicy jako nowelista. Kresy 1998 nr 36 s. 234-241  szczegóły 
1894.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polechoński Krzysztof: Ułaskawiony po raz trzeci (Na marginesie "Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy" S. Piaseckiego). Kresy 1990 nr 4/5 s. 49-53  szczegóły 
sprostowanie: Polechoński Krzysztof: Kresy 1991 nr 6 s. 82  szczegóły 
  Piaszczyński Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1895.wiersz: Piaszczyński Piotr: Adres. Kresy 2000 nr 44 s. 112  szczegóły 
1896.wiersz: Piaszczyński Piotr: Dzień jak każdy... Kresy 2000 nr 44 s. 113  szczegóły 
1897.wiersz: Piaszczyński Piotr: Instant. Kresy 2000 nr 44 s. 112  szczegóły 
1898.wiersz: Piaszczyński Piotr: Kołysanka. Kresy 2000 nr 44 s. 113  szczegóły 
  Piątek Tomasz
1899.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Sztuczne przyjemności. Kresy 2002 nr 51/52 s. 160-162  szczegóły 
  Pilch Jerzy
1900.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Kryterium wdzięku. Kresy 1995 nr 23 s. 158-159  szczegóły 
1901.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Na co Pilchowi Pilch?. Kresy 2001 nr 47 s. 172-174  szczegóły 
1902.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Bogumiła: Ja, Gustaw. Kresy 1994 nr 18 s. 183-184  szczegóły 
1903.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Baju Baj.... Kresy 1998 nr 34 s. 189-192  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1904.proza: Pilch Jerzy: Inne rozkosze [fragm. pow.]. Kresy 1995 nr 22 s. 18-25  szczegóły 
1905.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żywiołek Artur: Apokalipsa według Jerzego Pilcha. Kresy 2003 nr 54/55 s. 257-263  szczegóły 
  Pióro Tadeusz (1960-)
    wiersze (alfabet tytułów)
1906.wiersz: Pióro Tadeusz: Annie Z.. Kresy 1994 nr 18 s. 49  szczegóły 
1907.wiersz: Pióro Tadeusz: Bezokolicznik [z tego cyklu:] Blattodea. Kresy 1996 nr 25 s. 136  szczegóły 
1908.wiersz: Pióro Tadeusz: Bezokolicznik [z tego cyklu:] El mamba taxi. Kresy 1996 nr 25 s. 134  szczegóły 
1909.wiersz: Pióro Tadeusz: Bezokolicznik [z tego cyklu:] Hotel bez okien. Kresy 1996 nr 25 s. 134-136  szczegóły 
1910.wiersz: Pióro Tadeusz: Bezokolicznik [z tego cyklu:] Nostra vita. Kresy 1996 nr 25 s. 132  szczegóły 
1911.wiersz: Pióro Tadeusz: Bezokolicznik [z tego cyklu:] O dwa kroki stąd. Kresy 1996 nr 25 s. 136-138  szczegóły 
1912.wiersz: Pióro Tadeusz: Bezokolicznik [z tego cyklu:] Tak samo jak ty. Kresy 1996 nr 25 s. 132-133  szczegóły 
1913.wiersz: Pióro Tadeusz: Bezokolicznik [z tego cyklu:] Un discours amoureux. Kresy 1996 nr 25 s. 133  szczegóły 
1914.wiersz: Pióro Tadeusz: Bezokolicznik [z tego cyklu:] Wielka Pardubicka. Kresy 1996 nr 25 s. 138-139  szczegóły 
1915.wiersz: Pióro Tadeusz: Daj mi tam gdzie nie myślę. Kresy 1998 nr 33 s. 9-10  szczegóły 
1916.wiersz: Pióro Tadeusz: Dio de Los Muertos. Kresy 1994 nr 18 s. 48-49  szczegóły 
1917.wiersz: Pióro Tadeusz: Dzień świętego Patryka. Kresy 2002 nr 50 s. 55-56  szczegóły 
1918.wiersz: Pióro Tadeusz: Na jawie. Kresy 1998 nr 33 s. 8  szczegóły 
1919.wiersz: Pióro Tadeusz: Syntetyczność. Kresy 1998 nr 33 s. 8  szczegóły 
1920.wiersz: Pióro Tadeusz: Zen i sztuka trzepania dywanów. Kresy 1998 nr 33 s. 7  szczegóły 
1921.wiersz: Pióro Tadeusz: Zwyczajny wieczór na Mokotowie (Fragment naśladownictwa). Kresy 1999 nr 38/39 s. 15-19  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1922.proza: Pióro Tadeusz: Medytacje olimpijskie. Kresy 2001 nr 45/46 s. 24-25  szczegóły 
1923.proza: Pióro Tadeusz: Warszawianka. Kresy 1993 nr 16 s. 78-81  szczegóły 
1924.proza: Pióro Tadeusz: Wyjaśnienie. Kresy 1993 nr 16 s. 76-78  szczegóły 
  Piwkowska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1925.wiersz: Piwkowska Anna: Miasteczko. Kresy 2001 nr 45/46 s. 22  szczegóły 
1926.wiersz: Piwkowska Anna: Psia śmierć przy drodze. Kresy 2001 nr 45/46 s. 20  szczegóły 
1927.wiersz: Piwkowska Anna: W nocy. Kresy 2001 nr 45/46 s. 22  szczegóły 
1928.wiersz: Piwkowska Anna: W pogodny dzień. Kresy 2001 nr 45/46 s. 20-21  szczegóły 
1929.wiersz: Piwkowska Anna: W polarnym kręgu. Kresy 2001 nr 45/46 s. 21  szczegóły 
1930.wiersz: Piwkowska Anna: Żegnaj mi, żegnaj. Kresy 2001 nr 45/46 s. 23  szczegóły 
  Pluszka Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1931.wiersz: Pluszka Adam: Droga Kingosiu. Kresy 2001 nr 45/46 s. 113-114  szczegóły 
1932.wiersz: Pluszka Adam: Gdybym pracował w hucie. Kresy 2001 nr 45/46 s. 113  szczegóły 
1933.wiersz: Pluszka Adam: Pugilares. Kresy 2001 nr 45/46 s. 112  szczegóły 
1934.wiersz: Pluszka Adam: Sen o Adamie Wiedemannie z komentarzem. Kresy 2001 nr 45/46 s. 114  szczegóły 
  Płaza Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
1935.wiersz: Płaza Maciej: Koniec romansu. Kresy 2002 nr 51/52 s. 146  szczegóły 
1936.wiersz: Płaza Maciej: Po śmierci głównego bohatera. Kresy 2002 nr 51/52 s. 145-146  szczegóły 
1937.wiersz: Płaza Maciej: Pokój z obrazkiem. Kresy 2002 nr 51/52 s. 146  szczegóły 
1938.wiersz: Płaza Maciej: Tundra. Kresy 2002 nr 51/52 s. 145  szczegóły 
  Podczaszy Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1939.wiersz: Podczaszy Anna: Dom. Kresy 2001 nr 47 s. 113  szczegóły 
1940.wiersz: Podczaszy Anna: Można. Kresy 2001 nr 47 s. 115  szczegóły 
1941.wiersz: Podczaszy Anna: Niewzruszenie. Kresy 2001 nr 47 s. 113-114  szczegóły 
1942.wiersz: Podczaszy Anna: Pierwszy kwietnia. Kresy 2001 nr 47 s. 114  szczegóły 
1943.wiersz: Podczaszy Anna: Skoro wciąż możemy... Kresy 2001 nr 47 s. 113  szczegóły 
1944.wiersz: Podczaszy Anna: Śnieg w biały dzień. Kresy 2001 nr 47 s. 114-115  szczegóły 
  Podleśna Elżbieta
1945.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paczuski Krzysztof: Czy Poświatowska pisała erotyki?. Kresy 1993 nr 13 s. 220-221 (z tekstami wierszy...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1946.wiersz: Podleśna Elżbieta: Azyl. Kresy 1990 nr 4/5 s. 59  szczegóły 
1947.wiersz: Podleśna Elżbieta: Cisza odnaleziona.... Kresy 1990 nr 4/5 s. 59-60  szczegóły 
1948.wiersz: Podleśna Elżbieta: Emigracja. Kresy 1990 nr 4/5 s. 61  szczegóły 
1949.wiersz: Podleśna Elżbieta: Fotografia z podróży poślubnej. Kresy 1990 nr 4/5 s. 57  szczegóły 
1950.wiersz: Podleśna Elżbieta: Pocztówka. Kresy 1990 nr 4/5 s. 57-58  szczegóły 
1951.wiersz: Podleśna Elżbieta: Pozwolono mi wierzyć.... Kresy 1990 nr 4/5 s. 59-60  szczegóły 
1952.wiersz: Podleśna Elżbieta: Starość której nie będzie. Kresy 1990 nr 4/5 s. 58  szczegóły 
  Podsiadło Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1953.wiersz: Podsiadło Jacek: Chodząc po pokoju. Kresy 1995 nr 23 s. 40-41  szczegóły 
1954.wiersz: Podsiadło Jacek: Czasy wyuzdania. Kresy 1998 nr 35 s. 262  szczegóły 
1955.wiersz: Podsiadło Jacek: Dąbrówka. Łąka. Kresy 1991 nr 8 s. 78  szczegóły 
1956.wiersz: Podsiadło Jacek: Do pamiętnika. Kresy 1998 nr 34 s. 68  szczegóły 
1957.wiersz: Podsiadło Jacek: [Dziewięćset] 999. Kresy 1995 nr 23 s. 40  szczegóły 
1958.wiersz: Podsiadło Jacek: Elegia dla Marcina Kaczyńskiego. Kresy 1998 nr 34 s. 70 (druk. bez ostatniej strofy, pełny tekst: nr 35 s. 261-262...) szczegóły 
1959.wiersz: Podsiadło Jacek: Elegia dla Marcina Kaczyńskiego. Kresy 1998 nr 35 s. 261-262  szczegóły 
1960.wiersz: Podsiadło Jacek: I zatęskniłem. Kresy 1998 nr 34 s. 68  szczegóły 
1961.wiersz: Podsiadło Jacek: Od rana słońce... Kresy 1998 nr 34 s. 69-70  szczegóły 
1962.wiersz: Podsiadło Jacek: Osiemnaście tysięcy dziwaków. Kresy 1995 nr 23 s. 39  szczegóły 
1963.wiersz: Podsiadło Jacek: Podglądanie świata. Kresy 1991 nr 8 s. 77  szczegóły 
1964.wiersz: Podsiadło Jacek: Pożegnanie hipisa. Kresy 1991 nr 8 s. 79  szczegóły 
1965.wiersz: Podsiadło Jacek: Przyjemna daremność. Kresy 1998 nr 34 s. 67  szczegóły 
1966.wiersz: Podsiadło Jacek: [Tysiąc] 1985, ostatnie minuty pierwszego dnia grudnia. Kresy 1995 nr 23 s. 40  szczegóły 
1967.wiersz: Podsiadło Jacek: W złotych piaskach Czukotki. Kresy 1998 nr 34 s. 69  szczegóły 
1968.wiersz: Podsiadło Jacek: Wyrzut. Kresy 1991 nr 8 s. 77  szczegóły 
1969.wiersz: Podsiadło Jacek: Zamachowcy, Szaleńcy, Szalikowcy, Czeczeni, Niemcy. Kresy 1998 nr 34 s. 67-68  szczegóły 
1970.wiersz: Podsiadło Jacek: Zimny ptak listopada... Kresy 1998 nr 34 s. 68  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1971.artykuł: Orska Joanna: Wiersz - poemat - autobiografia - powieść. Kresy 1999 nr 37 s. 121-132 (o wielogatunkowości poezji Jacka Podsiadły; z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Polkowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1972.wiersz: Polkowski Jan: Nie było nic.... Kresy 1990 nr 4/5 s. 38  szczegóły 
1973.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poprawa Adam: Palimpsest Polkowskiego. Kresy 1990 nr 4/5 s. 38-42  szczegóły 
sprostowanie: Poprawa Adam: Kresy 1991 nr 6 s. 82  szczegóły 
  Pollakówna Joanna
1974.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczerbakiewicz Rafał: Pollakówna patrzy na Wenecjan. Kresy 2000 nr 42/43 s. 206-210  szczegóły 
1975.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grygiel Elżbieta: Zachwycenia i medytacje. Kresy 1994 nr 20 s. 170-173  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1976.wiersz: Pollakówna Joanna: Deus Absconditus. Kresy 1994 nr 17 s. 5  szczegóły 
1977.wiersz: Pollakówna Joanna: Symfonia. Kresy 1994 nr 17 s. 5  szczegóły 
  Pollak Seweryn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1978.artykuł: Dmitroca Zbigniew: Z czułością i dziękczynieniem.... Kresy 1990 nr 4/5 s. 103-105 (wspomn. w 3. roczn. śmierci...) szczegóły 
  Poprawa Adam
1979.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heck Dorota: Otium. Kresy 1992 nr 11 s. 176-177  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1980.wiersz: Poprawa Adam: Składanie. Kresy 1997 nr 32 s. 57  szczegóły 
1981.wiersz: Poprawa Adam: Smugi. Kresy 1997 nr 32 s. 57  szczegóły 
  Prus Bolesław
1982.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sosnowska Danuta: Ciało wyparte. Kresy 1996 nr 25 s. 39-43 (konfrontacja zjawiska prostytucji przedstawionego w "Lalce" i innych ...) szczegóły 
  Pruszyński Ksawery
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1983.artykuł: Zbyszewski Wacław A.: Wspomnienie o Ksawerym Pruszyńskim. Kresy 1991 nr 6 s. 103-106 (z not., s. 97...) szczegóły 
  Przyboś Julian
    listy (alfabet tytułów)
1984.listy: Przyboś Julian: [Listy]. Kresy 1995 nr 24 s. 268-283 (do Mieczysława Jastruna (7 z 1946, 1948, 1949, 1 bez daty, 1953, 1955)...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1985.artykuł: Latawiec Bogusława: Zaświecił się pod powiekami. Kresy 1997 nr 32 s. 87-99 (szkic wspomnieniowy poświęcony Julianowi Przybosiowi i jego córce Ucie...) szczegóły 
1986.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orska Joanna: "Próba całości" czy świadectwo kryzysu mowy?. Kresy 2002 nr 51/52 s. 88-98  szczegóły 
1987.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Latawiec Bogusława: Zapiski o "Zapiskach bez daty". Kresy 1993 nr 14 s. 232-237  szczegóły 
  Przybylski Ryszard
1988.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Boniecki Edward: Myśli Chopina. Kresy 1996 nr 25 s. 169-173  szczegóły 
1989.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poprawa Adam: Poszukiwanie i pewność. Esej-homilia Ryszarda Przybylskiego. Kresy 1991 nr 8 s. 114-121  szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1990.artykuł: Brzeska-Ratuszna Hanna: Przybyszewski i śmierć. Kresy 1998 nr 33 s. 210-217 (temat śmierci w twórczości Przybyszewskiego...) szczegóły 
1991.artykuł: Malik Jakub A.: Sowizdrzał i Mag. Obrazek z życia cyganerii. Kresy 2000 nr 42/43 s. 271-281 (nt. relacji Adolfa Nowaczyńskiego ze Stanisławem Przybyszewskim...) szczegóły 
  Przywara Paweł
1992.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Arkadiusz: Polithorror. Kresy 2002 nr 49 s. 170-173  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Raczyński Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1993.wiersz: Raczyński Adam: Dialog. Kresy 2002 nr 51/52 s. 113  szczegóły 
1994.wiersz: Raczyński Adam: Odnowiło. Kresy 2002 nr 51/52 s. 113  szczegóły 
1995.wiersz: Raczyński Adam: Otwieracz do konserw... Kresy 2002 nr 51/52 s. 112  szczegóły 
1996.wiersz: Raczyński Adam: Pagóry. Kresy 2002 nr 51/52 s. 114  szczegóły 
1997.wiersz: Raczyński Adam: Przechodzę pod ziemią... Kresy 2002 nr 51/52 s. 112  szczegóły 
1998.wiersz: Raczyński Adam: Rzeka. Kresy 2002 nr 51/52 s. 113  szczegóły 
  Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (1549-1616)
1999.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lechniak Ewa: Litewski książę w państwie faraonów, czyli z nieznanych doświadczeń peregrynacyjnych Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zwanego Sierotką. Kresy 1995 nr 23 s. 209-212  szczegóły 
  Rembek Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
2000.proza: Rembek Stanisław: Dziennik. 1922 rok. Kresy 1991 nr 7 s. 118-123  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
2001.listy: Rembek Stanisław: Listy Stanisława Rembeka. Kresy 1992 nr 9/10 s. 159-166 (adresaci: Jerzy Giedroyc (1 b.d., 2 z 1958), N.N. (1 z 1955), Wiesław...) szczegóły 
  Rodowska Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
2002.wiersz: Rodowska Krystyna: Miejsce czuwania. Kresy 1993 nr 15 s. 85-86  szczegóły 
2003.wiersz: Rodowska Krystyna: W dolinie Białego. Kresy 1993 nr 15 s. 84  szczegóły 
2004.wiersz: Rodowska Krystyna: Wbrew ulotności. Kresy 1993 nr 15 s. 86  szczegóły 
2005.wiersz: Rodowska Krystyna: Zimno dzisiaj. Kresy 1993 nr 15 s. 86  szczegóły 
  Rodziewiczówna Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2006.artykuł: Szargot Barbara: Jak "śpiewa kosiarz na polu"?. Kresy 2002 nr 49 s. 257-263 (znaczenie nazw własnych w twórczości Marii Rodziewiczówny...) szczegóły 
2007.artykuł: Szcześniak Janina: Kreacja dawności u Rodziewiczówny. Kresy 1999 nr 38/39 s. 296-303  szczegóły 
  Rosenstein Erna
    wiersze (alfabet tytułów)
2008.wiersz: Rosenstein Erna: Ponad trony. Kresy 1991 nr 8 s. 32  szczegóły 
2009.wiersz: Rosenstein Erna: Pytania. Kresy 1991 nr 8 s. 32  szczegóły 
2010.wiersz: Rosenstein Erna: Wszystko być może. Kresy 1991 nr 8 s. 31  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
2011.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Światło i cień "Płaskorzeźby". Kresy 1992 nr 11 s. 123-125  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: (Nie)konieczność słów. Kresy 1992 nr 11 s. 116-122  szczegóły 
2012.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Traktat o pstrokaciźnie. Kresy 2003 nr 53 s. 175-177  szczegóły 
2013.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Niepodzielność. Kresy 1996 nr 28 s. 153-157 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
2014.wiersz: Różewicz Tadeusz: [Dwudziestego pierwszego] 21 marca 2001 - Światowy dzień poezji. Kresy 2002 nr 50 s. 5-7  szczegóły 
2015.wiersz: Różewicz Tadeusz: Zwiastowanie. Kresy 1995 nr 24 s. 5-6  szczegóły 
2016.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fiut Aleksander: Zobaczyć poetę, zobaczyć siebie. Kresy 1994 nr 20 s. 164-166  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2017.artykuł: Markowska Anna: Pamiętnik z dekapitacji. Kresy 1998 nr 36 s. 103-115 (o twórczości Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
2018.artykuł: Nowosielski Kazimierz: Tadeusza Różewicza "śmierci wielokrotne". Kresy 1997 nr 32 s. 49-56 (temat śmierci w poezji Różewicza; z fragm. wierszy...) szczegóły 
2019.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kłak Tadeusz: W stronę Acheronu. O dwóch poematach Tadeusza Różewicza. Kresy 1994 nr 20 s. 115-130  szczegóły 
2020.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieślak Robert: Tadeusza Różewicza dialog ze sztuką. Kresy 1998 nr 36 s. 123-132  szczegóły 
2021.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kłak Tadeusz: W stronę Acheronu. O dwóch poematach Tadeusza Różewicza. Kresy 1994 nr 20 s. 115-130  szczegóły 
  Różycki Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
2022.wiersz: Różycki Tomasz: Piosenka dla Chagalla. Kresy 1992 nr 9/10 s. 22  szczegóły 
  Rudnicki Janusz
2023.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Chłopiec pióra na trapezie. Kresy 1995 nr 23 s. 152-155  szczegóły 
  Rudzka Zyta
2024.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: (Nie)nasycenie. Kresy 1996 nr 26 s. 163-165  szczegóły 
  Rusin Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
2025.wiersz: Rusin Stefan: Czyjeś wołanie... Kresy 2001 nr 48 s. 93  szczegóły 
2026.wiersz: Rusin Stefan: Niepamięć moja... Kresy 2001 nr 48 s. 92  szczegóły 
2027.wiersz: Rusin Stefan: Trąbka wyśpiewuje... Kresy 2001 nr 48 s. 92  szczegóły 
2028.wiersz: Rusin Stefan: Wybuchasz radością... Kresy 2001 nr 48 s. 93  szczegóły 
  Rutkowski Rafał
    wiersze (alfabet tytułów)
2029.wiersz: Rutkowski Rafał: Baśń dla Irminy. Kresy 2003 nr 56 s. 125  szczegóły 
2030.wiersz: Rutkowski Rafał: Galeria. Kresy 2003 nr 56 s. 125-126  szczegóły 
2031.wiersz: Rutkowski Rafał: Grafiki Gielniaka. Kresy 2003 nr 56 s. 126  szczegóły 
2032.wiersz: Rutkowski Rafał: Poeta. Kresy 2003 nr 56 s. 127  szczegóły 
2033.wiersz: Rutkowski Rafał: Wyznanie. Kresy 2003 nr 56 s. 128  szczegóły 
  Rybczyński Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
2034.wiersz: Rybczyński Aleksander: Budynek obok. Kresy 1997 nr 29 s. 28  szczegóły 
2035.wiersz: Rybczyński Aleksander: Cztery ściany (Kazimierzowi Głazowi). Kresy 1997 nr 29 s. 31  szczegóły 
2036.wiersz: Rybczyński Aleksander: Dzień na wyścigach. Kresy 1997 nr 29 s. 29  szczegóły 
2037.wiersz: Rybczyński Aleksander: Niebo, rzeka, ocean. Kresy 1997 nr 29 s. 30  szczegóły 
2038.wiersz: Rybczyński Aleksander: Niedziela wieczór, małe miasteczko. Kresy 1997 nr 29 s. 31-32  szczegóły 
  Rymkiewicz Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2039.artykuł: Legeżyńska Anna: Casus: poeta repatriant. Kresy 1992 nr 12 s. 107-112  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
2040.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poprawa Adam: Mijając siebie, odnajdując siebie.... Kresy 1994 nr 17 s. 137-140  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2041.artykuł: Czerni Krystyna: "Pompa funebris" Grzegorza Bednarskiego. Kresy 1994 nr 20 s. 206-208 (analogia między poezją J.M. Rymkiewicza a malarstwem Grzegorza Bednars...) szczegóły 
2042.artykuł: Poprawa Adam: Pomiędzy i poza tekstami. Sytuacja intertekstualna w wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza. Kresy 1999 nr 38/39 s. 99-107 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Rzeczyca Artur
    listy (alfabet tytułów)
2043.listy: Rzeczyca Artur: [Listy]. Kresy 1995 nr 23 s. 137-139 (do Juliana Przybosia (z 1936), Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (3 z 19...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2044.artykuł: Kłak Tadeusz: Przypomnienia (Grędziński - Michalski - Rzeczyca): 3. Artur Rzeczyca (1910-1941?). Kresy 1995 nr 23 s. 127-140 (biogr., zawiera teksty listów do Juliana Przybosia i Kazimierza Andrze...) szczegóły 
  Rzońca Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
2045.wiersz: Rzońca Zbigniew: Czarodziejska góra. Kresy 1990 1 73  szczegóły 
2046.wiersz: Rzońca Zbigniew: Drugi raz w Wilnie. Kresy 1990 1 74  szczegóły 
2047.wiersz: Rzońca Zbigniew: Krajobraz. Kresy 1990 1 72  szczegóły 
2048.wiersz: Rzońca Zbigniew: Kraków 1968. Kresy 1990 1 73-4  szczegóły 
2049.wiersz: Rzońca Zbigniew: Matka Boska Juszczyńska. Kresy 1990 1 72-3  szczegóły 
  Rżany Rafał
    wiersze (alfabet tytułów)
2050.wiersz: Rżany Rafał: Cztery róże dla M.. Kresy 1999 nr 40 s. 125  szczegóły 
2051.wiersz: Rżany Rafał: Dla kilku pożegnań. Kresy 2001 nr 48 s. 61  szczegóły 
2052.wiersz: Rżany Rafał: Drogi, powroty. Kresy 1999 nr 40 s. 126  szczegóły 
2053.wiersz: Rżany Rafał: Geraldine Chaplin wciąż nie ma trzydziestu lat... Kresy 1997 nr 30 s. 56  szczegóły 
2054.wiersz: Rżany Rafał: Horoskop na październik: Lew (23 VII-22 VIII). Kresy 1997 nr 30 s. 55