Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Przegląd Orientalistyczny
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 157-159 ([rec. ks. zb.:] Woerterbuch der Literaturwissenschaft. Leipzig 1986....) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Barska Anna: Symbolika płci w Północnej Afryce. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 47-58 (dot. krajów arabskich; referat wygłoszony na sesji naukowej Polskiego ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Żbikowski Tadeusz: Kilka uwag o prozodii chińskiej poezji k'u. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 11-17  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Surdykowska Sylwia: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 133-135 ([rec. ks.:] Sadegh Homayouni: Ta'zije dar Iran. Shiraz 1989 [nt. pocho...) szczegóły 
5.artykuł: Surdykowska Sylwia: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 233-234 ([rec. ks.:] E'Najatullah Szahidi: Pażuheszi dar ta'zue wa ta'zueachani...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Michalak Barbara: Rozwój formy opowiadania w Arabii Saudyjskiej. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 72-74 (od l. 50. dwudziestego wieku...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Kuenstler Mieczysław Jerzy: O nieprzekładalności klasycznej poezji chińskiej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/3 s. 23-36  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 242 (nota...) szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 240-241 (nota spraw....) szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziekan Marek M., Wrona Barbara: Teoria i praktyka przekładu z języków orientalnych. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 111-112 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Górska Elżbieta: Zastosowanie metod kontrastywnej analizy funkcjonalnej do badań nad językiem arabskim. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 109-113  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Kamińska Dorota: Obrazy ragamala w indyjskim malarstwie miniaturowym XV-XIX w.. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 69-84 (nt. koegzystencji muzyki, poezji i malarstwa w obrazach ragamala z Rad...) szczegóły 
12.artykuł: Ślósarska Joanna: Ostateczność chwili w miniaturach perskich. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 225-230 (nt. ścisłych powiązań sztuki ilustracji irańskiej miniatury z wizjami ...) szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Dziekan Marek M.] M.M.D.: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 123 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 174 (not. inf....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Stępień Marek: Możliwości zastosowania techniki komputerowej do badań nad neosumeryjskimi dokumentami gospodarczymi. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 335-345  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkowski Roman: Stosunki polsko-żydowskie w latach 1863-1939. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 361-363 (omów.; jeden dzień konferecji poświęcono tematyce literackiej...) szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dubiński Aleksander: V Orient Sokólski. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 363-364  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Bałczewski Marian: Obraz życia codziennego u Turków osmańskich w piśmiennictwie polskim (cz. 1-2). Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 45-60, nr 3/4 s. 189-203 (m.in. na podstawie tekstów literackich...) szczegóły 
18.artykuł: Knopek Jacek: Aktywność polskich rycerzy, pielgrzymów i podróżników w Afryce Północnej do początku XX wieku. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 169-188 (m.in. dotyczy literatów...) szczegóły 
19.artykuł: Zwierz Czesław: Udział Polaków w walkach o niepodległość Czeczenii w XIX w.. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 3/4 s. 133-142 (m.in. nt. polskich pisarzy tworzących na Kaukazie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Majewska Barbara: Misteria szyickie taazije w relacjach polskich z XIX wieku. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 251-263  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 83-85  szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Długosz Dariusz: Odznaczenie polskiego uczonego. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 139-140 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia odznaczenia w Ambasadzie RP w Pa...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Kronika kulturalna. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 342-345 (m.in. nt. wydarzeń związanych z życiem literackim Orientu w Warszawie,...) szczegóły 
24.artykuł: Kronika kulturalna. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 157-162 (m.in. nt. wydarzeń związanych z życiem literackim Orientu w Warszawie,...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziekan Marek M.: Pożegnanie "Autografu". Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 169-170 (nt. literatury Orientu na łamach czasopisma z okazji zawieszenia czaso...) szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziekan Marek M.: Od "Myśli Karaimskiej" do "Przeglądu Orientalistycznego" (Materiał jubileuszowy). Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 75-78 (nt. historii pisma z okazji jubileuszu 50. rocznicy powstania...) szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziekan Marek M.: Z czasopism. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 109-111 (omówienie zawartości t. 1 z 1993...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 283 (not. o spotkaniu Janusza Daneckiego z zarządem Związku Pisarzy Palesty...) szczegóły 
29.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 247 (nota sprawozdawcza z wieczoru poezji arabskiej w Domu Literatury w War...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Chiny (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Cyrzyk Leszek: Polsko-chińskie kontakty w ciągu dziejów. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 3-13  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Japonia (kontakty z zagranica)
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika kulturalna. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 149 (not. spraw. z prelekcji nt. stosunków polsko-japońskich ; wygł. Henryk...) szczegóły 
artykuł: Pałasz-Rutkowska Ewa: Polska-Japonia 1919-1999 (Uwagi na marginesie rocznicowej wystawy). Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 107-112  szczegóły 
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 140 (nota spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Turcja (kontakty z zagranicą)
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika kulturalna. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 149 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Orient (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Janabi Hatif: Od wieszcza do "proroka". O obecności literatury arabskiej w Polsce oraz o motywach arabskich w literaturze polskiej. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 73-78  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Knopek Jacek: Aktywność polskich badaczy w Afryce Północnej do początku XX wieku. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 3-16 (dot. wkładu polskich naukowców w rozwój Afryki Północnej ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Doktorzy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 284 (w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
37.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 143-144 (w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wykaz za 2000...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Doktorzy habilitowani
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 144 (Lidia Kasarełło na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Magisteria z zakresu orientalistyki na wyższych uczelniach polskich w 1999 r.. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 157-159  szczegóły 
40.artykuł: Magisteria z zakresu orientalistyki na wyższych uczelniach polskich w 2000 r.. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 145-148 (wykaz...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Kuenstler Mieczysław Jerzy: Studia dalekowschodnie - spojrzenie w przyszłość. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 15-24 (nt. planów reform dotychczasowych struktur studiów dalekowschodnich (m...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Afrykańska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Problemy studiów afrykanistycznych w Polsce. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 29-38  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Orientalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Danecki Janusz: Dokąd zmierza orientalistyka?. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 201-204 (ref. wygłoszony podczas konf. z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa ...) szczegóły 
44.artykuł: Dziekan Marek M.: O badaniach nad kulturą staroarabską w Polsce: historia - dzień dzisiejszy - perspektywy. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 153-158  szczegóły 
45.artykuł: Dziekan Marek M.: Zakład Islamu Europejskiego Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 222-223 (nota o utworzeniu...) szczegóły 
46.artykuł: Kałużyński Stanisław: Uniwersyteckie studia orientalistyczne w Polsce. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 3-13 (od 1913 r....) szczegóły 
47.artykuł: Kapełuś Magdalena: Badania nad Wschodem Starożytnym w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (okres międzywojenny). Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 223-227  szczegóły 
48.artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 256-258 (m.in. wykaz prac doktorskich obronionych 3 II 2003 w Instytucie Orient...) szczegóły 
49.artykuł: Majda Tadeusz: Studia turkologiczne w Polsce i zagranicą. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 25-27  szczegóły 
50.artykuł: Ogarek-Czoj Halina: Studia koreanistyczne w Polsce. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 239-243 (wystąpienie na sesji naukowej poświęconej sekcji koreanistyki Zakładu ...) szczegóły 
51.artykuł: Poniatowski Zygmunt: Dzieje islamistyki w Polsce po II wojnie światowej. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 67-76 (omów. działaln. wiodących ośrodków islamistycznych, a także dorobku i ...) szczegóły 
52.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 154 (nota nt. zmian strukturalnych w funkcjonowaniu Katedry Orientalistyki ...) szczegóły 
53.artykuł: Składanek Bogdan: 60-lecie Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Wystąpienie Dyrektora Instytutu). Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 55-57  szczegóły 
54.artykuł: Urbaniak-Walczak Katarzyna: Koptologia jako samodzielna dyscyplina w ramach Zakładu Egiptologii Instytutu Orientalistycznego UW[Uniwersytetu Warszawskiego]. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 197-200 (nt. założeń nowego programu studiów egiptologicznych z uwzględnieniem ...) szczegóły 
55.artykuł: Winnicki Jan Krzysztof: Historia i przyszłość Zakładu Egiptologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 195-197  szczegóły 
56.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki (Kronika naukowa). Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 245-246 (od II do VI 1997...) szczegóły 
57.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki (Kronika naukowa). Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 280 (za okres XII 1997 - VI 1998...) szczegóły 
58.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki (Kronika naukowa). Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 120-121 (od VII do XII 1996...) szczegóły 
59.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki (Kronika naukowa). Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 154-155 (w okresie XI-XII 1998...) szczegóły 
60.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki (Kronika naukowa). Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 341-342 (w okresie I-V 1999...) szczegóły 
61.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 119-120 (nt. wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranicznyc...) szczegóły 
62.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 153-154 (dotyczy wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranic...) szczegóły 
63.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 341 (dotyczy wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranic...) szczegóły 
64.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 278-279 (nt. wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranicznyc...) szczegóły 
65.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 159-161 (nt. wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranicznyc...) szczegóły 
66.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 278-279 (dotyczy wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranic...) szczegóły 
67.artykuł: Zaborski Andrzej: Przyszłość filologii arabskiej - powrót do tradycji uniwersyteckich. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 39-45  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojakowska Krystyna: Wystawa prac indologicznych. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 3/4 s. 207 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (B.K.): Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 2 s. 176-178 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 1 s. 82 (spraw....) szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 242-243 (nota...) szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziekan Marek M., Wrona Barbara: XXIX Zjazd Orientalistów Polskich (14-15 października 1997 r.). Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 136-139 (sprawozdanie; zawiera wykaz wygłoszonych referatów...) szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Działalność PTO. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 148 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Cyrzyk Leszek: 70 lat Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 3-8  szczegóły 
74.artykuł: Działalność PTO [Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego]. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 106-107 (w 1992...) szczegóły 
75.artykuł: Działalność PTO [Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego]. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 159 (w 1999 r....) szczegóły 
76.artykuł: Działalność PTO [Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego]. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 260 (w 1993...) szczegóły 
77.artykuł: Działalność PTO. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 258-259 (sprawozdanie z XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego or...) szczegóły 
78.artykuł: Działalność PTO. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 119 (nt. działalności towarzystwa w 1994 roku...) szczegóły 
79.artykuł: Działalność PTO. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 148 (sprawozdanie z jubileuszowego, trzydziestego zjazdu oraz Walnego Zgrom...) szczegóły 
80.artykuł: Działalność PTO. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 157 (sprawozdanie z sesji naukowej "Wpływ języków i kultur orientalnych na ...) szczegóły 
81.artykuł: Działalność PTO. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 164 (w 1997; nota...) szczegóły 
82.artykuł: Kałużyński Stanisław: Jubileuszowe retrospekcje (kartki z historii PTO w XX w.). Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 127-143  szczegóły 
83.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 106 (nota spraw. z Walnego Zebrania członków Oddziału Krakowskiego PTO i wy...) szczegóły 
84.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 139 (not. spraw. z Walnego Zgromadzenia Oddz. Warszawskiego, 21 II 1992 i w...) szczegóły 
85.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 110-111 (nt. działalności Oddziałów Krakowskiego i Gdańskiego...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałużyński Stanisław: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 372-373  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Andrzejewski Bogumił Witalis
    zgon (alfabet autorów)
87.zgon: Piłaszewicz Stanisław: Profesor Bogumił Witalis Andrzejewski (1 luty 1922 - 2 grudzień 1994). Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 211-217 (sylwetka, z fot.; zawiera także bibliografię ważniejszych publikacji B...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Balcerowicz Piotr
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tosun Roszan Teresa: Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 245-247  szczegóły 
  Bielawski Józef (1910-1997)
    zgon (alfabet autorów)
89.zgon: Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 140 (zmarł: 19 IX 1997; nekrolog...) szczegóły 
90.zgon: Wrona Barbara: Józef Bielawski (In memoriam). Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 153-156 (zmarł: 19 IX 1997; wspomnienie pośmiertne, z fot.; zawiera także bibli...) szczegóły 
  Brzuski Witold Kazimierz
    zgon (alfabet autorów)
91.zgon: Mantel-Niećko Joanna: Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 1 s. 79-80  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chazbijewicz Selim
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 260-262  szczegóły 
  Chmielewski Janusz
    zgon (alfabet autorów)
93.zgon: Kuenstler Mieczysław Jerzy: Janusz Chmielewski. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 157-159 (zmarł: 1998; wspomnienie pośmiertne, z fot....) szczegóły 
nawiązanie: Słupski Zbigniew: Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 140-141 (list do redakcji...) szczegóły 
  Czapkiewicz Andrzej
    zgon (alfabet autorów)
94.zgon: Kowalska Maria: Prof. dr Andrzej Czapkiewicz (1924-1990). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 393-394  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Drawicz Andrzej
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ambroziak Daria: Rosyjskie ślady Andrzeja Drawicza (Sympozjum w pierwszą rocznicę śmierci Profesora). Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 107-109 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Dybowski Benedykt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Dybowska Maria: Benedykta Dybowskiego kolekcja syberyjskich zbiorów. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 177-180 (m.in. nt. pamiętników Benedykta Dybowskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Ferenc Aleksander
    zgon (alfabet autorów)
97.zgon: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 132 (zgon: 20 I 2001; nekrolog...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Giełżyński Wojciech
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Surdykowska Sylwia: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 127-129  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olkusz Ksenia: Tajemnica sztuki i tajemnica życia. Zen w "Haiku-images" Stanisława Grochowiaka. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 17-31  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hensel Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
100.artykuł: Majda Tadeusz: Dr Wojciech Hensel (1943-1998). Wspomnienie w piątą rocznicę śmierci. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 109-111  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
101.zgon: Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 64 (zmarł: 10 VII 1997; nekrolog...) szczegóły 
  Hussarzewski Józef
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaczmarek Hieronim: Galicyjski turysta w Egipcie. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 19-43 (z fragm. tekstu wspomnień...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jagielski Wojciech
103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tosun Roszan Teresa: Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 245-247  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kotwicz Władysław
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tulisow Jerzy: Wystawa materiałów z archiwum prof. Władysława Kotwicza. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 194-195 (nota...) szczegóły 
  Kowalski Tadeusz (1889-1948)
105.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 276 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Chmielowska Danuta: 50. rocznica śmierci Tadeusza Kowalskiego. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 257-258 (sylwetka...) szczegóły 
107.artykuł: Dziekan Marek M.: Badania arabistyczne profesora Tadeusza Kowalskiego (1889-1948). Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 67-72  szczegóły 
  Kubiak Władysław B.
    zgon (alfabet autorów)
108.zgon: Dziekan Marek M.: Władysław B. Kubiak (1925-1997). Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 156-157 (zmarł: IX 1997; wspomnienie pośmiertne, z not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lelewel Joachim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
109.artykuł: Kaczmarek Hieronim: Joachim Lelewel i jego zainteresowania Starożytnym Egiptem. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 141-157  szczegóły 
  Lewicki Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
110.artykuł: Szymański Edward: Tadeusz Lewicki (1906-1992). Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 96-101  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
111.zgon: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 66 (zmarł: 21 XI 1992...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łabęcka-Koecherowa Małgorzata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
112.artykuł: Małgorzata Łabęcka-Koecherowa (Z okazji 80. rocznicy urodzin). Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 3/4 s. 175-185 (nota od redakcji; także wybór bibliografii za lata 1952-1995...) szczegóły 
113.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 160 (not. o przyzn. w 1999 r. wyróżnienia "Serce dla serc" w dziedzinie roz...) szczegóły 
114.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 180 (not. nt. prelekcji dot. własnej działalności przekładowej wygł. na wi...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Majewska Barbara
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
115.artykuł: Józefowicz-Czabak Zofia: Barbara Majewska (18 maja 1928 - 6 września 1990). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 173-175  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
116.zgon: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 180 (zmarła: 6 IX 1990...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nosowski Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
117.zgon: Dziekan Marek M.: Ks. doc. dr hab. Jerzy Nosowski (1921-1999). Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 339-340 (zmarł: 26 VI 1999; nota, z wykazem prac arabistyczno-islamistycznych J...) szczegóły 
118.zgon: Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 142 (zmarł: 25 VI 1999; nekrolog...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Obrębska-Jabłońska Antonina
    zgon (alfabet autorów)
119.zgon: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 224 (zmarła: 19 XI 1994...) szczegóły 
  Ohly Rajmund
    zgon (alfabet autorów)
120.zgon: Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 242 (zmarł 25 VIII 2003; nekrolog...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Parnowski Juliusz
    zgon (alfabet autorów)
121.zgon: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 140 (zmarł: 25 III 2000; nekrolog...) szczegóły 
122.zgon: Sieklucka Anna: Juliusz Parnowski (30 IV 1934-25 III 2000). Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 136-137 (zmarł: 25 III 2000; wspomn. pośmiertne, z fot....) szczegóły 
  Pobożniak Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
123.artykuł: Szymański Edward: Tadeusz Bronisław Pobożniak (1910-1990). Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 113-115 (sylwetka, z okazji zgonu...) szczegóły 
  Potocki Jan
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pachniak Katarzyna: Wątki muzułmańskie w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Jana Potockiego. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 97-104  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reczek Józef
    zgon (alfabet autorów)
125.zgon: Pisowicz Andrzej: Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 4 s. 386-387 (zmarł: 13 II 1988...) szczegóły 
  Rutkowska Tatiana
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Stasik Danuta: Wspomnienie o dr Tatianie Rutkowskiej (1926-2002). Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 117-119  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
127.zgon: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 124 (zmarła: 1 VII 2002; nekrolog...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowacki Juliusz
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Knopek Jacek: Polska działalność misyjna w Afryce Północnej (do początku XX wieku). Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 175-184 (m.in. nt. postaci misjonarza o. Maksymiliana Ryłło wykorzystanej przez...) szczegóły 
  Stachura Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
129.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 151 (not. nt. spotkania z Mirosławem Wójcikiem "Człowiek i nikt. Prozatorsk...) szczegóły 
  Stopa Roman
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lewicka-Rajewska Urszula: Sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Romana Stopy. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 3/4 s. 208-209 (sprawozdanie...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
131.zgon: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 112 (zmarł: 20 IV 1995; not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tubielewicz Jolanta
    zgon (alfabet autorów)
132.zgon: Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 108 (zmarła: 14 VI 2003; nekrolog...) szczegóły 
  Tubielewicz Władysław
    zgon (alfabet autorów)
133.zgon: Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 234 (zmarł: 15 X 1997...) szczegóły 
  Tuczyński Jan
    zgon (alfabet autorów)
134.zgon: Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 78 (zmarł: 19 III 2003; nekrolog...) szczegóły 
  Tyloch Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
135.artykuł: Caquot Andre: Studia hebrajskie i historia religii (Rozważania nad twórczością Witolda Tylocha). Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 9-12  szczegóły 
136.artykuł: Pałubicki Władysław: Mistrz i Przyjaciel (Pamięci Witolda Tylocha. 1927-1990). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 171-173  szczegóły 
137.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Witold Tyloch (1927-1990). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 187-196 (nt. życia i działalności naukowej; z okazji zgonu...) szczegóły 
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ferenc Aleksander: Sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Witolda Tylocha. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 105  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
139.zgon: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 168 (zmarł: 23 VIII 1990...) szczegóły 
  Tyszkiewicz Michał
140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (B.W.): Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 107 (nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Waśkiewicz Andrzej Krzysztof
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wrona Barbara: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 250-251  szczegóły 
  Wojtasiewicz Olgierd
    zgon (alfabet autorów)
142.zgon: Kuenstler Mieczysław Jerzy: Olgierd Adrian Wojtasiewicz. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 105-106 (sylwetka...) szczegóły 
143.zgon: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 94 (zmarł: 7 IV 1995; not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zajączkowski Ananiasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
144.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/21 s. 143 (sprawozdanie z uroczystości upamiętniającej trzydziestą rocznicę śmier...) szczegóły 
  Zajączkowski Włodzimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
145.artykuł: Tryjarski Edward: O profesorze Włodzimierzu Zajączkowskim i wspólnej z nim podróży do Jerozolimy. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 260-265 (wspomn....) szczegóły 
  Zaorska Barbara
146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 112-113  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żbikowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
147.artykuł: Sie-Grabowski Jerzy, Sulikowska Irena: Tadeusz Żbikowski (1930-1989). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 169 (z okazji zgonu...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
148.zgon: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 302 (zmarł: 11 XI 1989...) szczegóły 
149.zgon: Sie-Grabowski Jerzy, Sulikowska Irena: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 159 (zmarł: 11 XI 1989...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalak-Pikulska Barbara: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 128-129  szczegóły 
151.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dembska Albertyna: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 267-270  szczegóły 
152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 125-126  szczegóły 
153.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 143-144  szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wrona Barbara: Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 144-145  szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 83-85  szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 85-87  szczegóły 
157.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 90-91  szczegóły 
158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Konferencja naukowa "Chrześcijaństwo i islam". Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 219-221  szczegóły 
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 141 (nota nt. uczestnictwa i problematyki wystąpień polskich orientalistów...) szczegóły 
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jamsheer Hassan: V Europejskie Seminarium na temat Studiów nad Środkową Azją. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 84-86 (sprawozdanie...) szczegóły 
161.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dubiński Aleksander: Konferencja "Historia i perspektywy badań kipczacko-tureckiego Orientu na Litwie". Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 92-93  szczegóły 
162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 242 (nota...) szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bareja Agata: Sprawozdanie z konferencji ałtaistycznej. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 102-103  szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Działalność PTO [Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego]. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 242-243 (wykaz tytułów wygłoszonych referatów...) szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalak Barbara: XVII Kongres Arabistów i Islamistów, Sankt Petersburg 1994. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 223  szczegóły 
166.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skarżyńska-Bocheńska Krystyna: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 339-343 (spraw. z obrad Sekcji Literatury...) szczegóły 
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jankowski Henryk: Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 231-232 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jankowski Henryk: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 116-117 (spraw....) szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Popko Maciej: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 138-140 (spraw....) szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 106 (nota spraw....) szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalak Barbara: Sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Tadeusza Lewickiego. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 94  szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 172-173 (not....) szczegóły 
173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majda Tadeusz: Obchody jubileuszu 200-lecia Szkoły Języków Orientalnych. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 78-83 (m.in. sprawozdanie z sympozjum...) szczegóły 
174.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 141 (not. o uczestnictwie polskich uczonych...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
175.artykuł: Imprezy orientalne na Festiwalach Nauki w Warszawie (1997-2000). Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 112-116 (wykazy...) szczegóły 
176.artykuł: Kasarełło Lidia: Recepcja dramaturgii europejskiej w okresie narodzin nowoczesnej kultury chińskiej. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 3-15  szczegóły 
177.artykuł: Lewicka Paulina B.: Z czasopism. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 277-281 (omówienie pięciu roczników Mamluk Studies Review wyd. w Chicago...) szczegóły 
178.artykuł: Łabęcka-Koecherowa Małgorzata, Żerańska-Kominek Sławomira: Turkmeński bachszy - bard Azji Środkowej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 137-150 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
179.artykuł: M.K.: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 124 ([rec. ks.:] From Alexander The Great to Kul Tegin. Studies in Bactrian...) szczegóły 
180.artykuł: Nalborczyk Agata: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 129-131 (omówienie numeru 8/9 Jednoty z 2000 poświęconego islamowi, m.in...) szczegóły 
181.artykuł: Nosowski Jerzy: Chrześcijaństwo i islam (Konfrontacje, współistnienie, dialog). Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 3-20 (w artykule m.in. nt. dzieł literackich o charakterze polemik islamsko-...) szczegóły 
182.artykuł: Pachniak Katarzyna: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 144-145 (rec. ks.: Majid Fakhry: A Short Introduction to Islamic Philosophy, Th...) szczegóły 
183.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 148-149 ([rec. ks.:] Bi Schriftsteller Lexicon. Autoren aus aller Welt. Leipzig...) szczegóły 
184.artykuł: Popko Maciej: Bogowie tzw. obrzędów anatolijskich z Emar. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 131-134 (na podstawie odnalezionych tekstów klinowych z Emar...) szczegóły 
185.artykuł: Popko Maciej: Wschód Starożytny a początki myśli europejskiej. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 15-25  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 141 (nota nt. uczestnictwa i problematyki wystąpień polskich orientalistów...) szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jamsheer Hassan: V Europejskie Seminarium na temat Studiów nad Środkową Azją. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 84-86 (sprawozdanie...) szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 395 (not....) szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Konferencja naukowa "Tendencje w badaniach historycznych języków afrykańskich". Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 91-92  szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 283 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 141 (not. o uczestnictwie polskich uczonych...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
192.artykuł: [Dziekan Marek M.] M.M.D.: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 391 ([not. rec. ks. zb.:] Sovremennye literatury stran Azii i Afriki. Moskv...) szczegóły 
193.artykuł: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 94-96 ([rec. ks. zb.:] Gesellschaftlicher Umbruch und Historie im Zeitgenoess...) szczegóły 
194.artykuł: Imprezy orientalne na Festiwalach Nauki w Warszawie (1997-2000). Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 112-116 (wykazy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
195.artykuł: Kronika kulturalna. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 157-162 (m.in. nt. wydarzeń związanych z życiem literackim Orientu w Warszawie,...) szczegóły 
196.artykuł: Kronika kulturalna. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 342-345 (m.in. nt. wydarzeń związanych z życiem literackim Orientu w Warszawie,...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
197.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziekan Marek M., Wrona Barbara: Festiwal Poezji Arabskiej (Mirbad 1989). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 357-359  szczegóły 
198.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 140-141 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura ludowa (powszechna)
    artykuły (alfabet tytułów)
199.artykuł: Łabęcka-Koecherowa Małgorzata: Widowiskowy charakter niektórych kultów i obrzędów szamańskich. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 104-109 (nt. roli ptaków i zwierząt w rytuałach i obrzędach szamańskich, także ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
200.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 225-227  szczegóły 
201.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Działalność PTO [Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego]. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 140 (wykaz tytułów wygłoszonych referatów...) szczegóły 
202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Deluga Waldemar: Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 230-231 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
203.artykuł: Cinal Stanisław: Z dziejów mandejczyków nad Zatoką Perską. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 31-39 (nt. przekazów o mandejczykach w piśmiennictwie arabskim, łacińskim, po...) szczegóły 
204.artykuł: Dziekan Marek M.: O symbolice roślin w islamie. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 239-243 (m.in. na podstwie tekstów literackich...) szczegóły 
205.artykuł: Jakubik Dorota: Biały starzec - zagadkowa postać w mongolskim panteonie buddyjskim. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 264-268 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
206.artykuł: Łabęcka-Koecherowa Małgorzata: Widowiskowy charakter niektórych kultów i obrzędów szamańskich. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 104-109 (nt. roli ptaków i zwierząt w rytuałach i obrzędach szamańskich, także ...) szczegóły 
207.artykuł: Pałubicki Władysław: Rola kobiety w życiu religijnym w dawnym judaizmie. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 233-245  szczegóły 
208.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Obraz kontaktu chrześcijaństwa z wierzeniami afrykańskimi w literaturze europejskojęzycznej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 3-12  szczegóły 
209.artykuł: Szymański Edward: Zwierzęta w mitologii berberskiej. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 108-115  szczegóły 
210.artykuł: Tazbir Janusz: Moda na chińszczyznę w Europie XVIII wieku. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 173-185 (m.in. dotyczy literatury...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
211.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 111  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
212.artykuł: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 324-326 ([rec. ks.:] Eduard Gombar: Uvod do dejin islamskych zemi. Praha 1994, ...) szczegóły 
213.artykuł: Jamsheer Hassan: Instytut Studiów Bliskowschodnich im. Carstena Niebuhra. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 3/4 s. 204-206 (nt. struktury organizacyjnej i działalności...) szczegóły 
214.artykuł: Majewicz Alfred F.: International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies (IIEOS) w Stęszewie - powstanie i działalność. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 217-219  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ainu / Część ogólna (ainu)
215.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 140 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura algiersko-arabska / Literatura współczesna (algiersko-arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
216.artykuł: Korwin-Kowalewska Anna: Proces przemian rodziny arabskiej w świetle prozy algierskiej. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 239-250  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
217.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Abbas Adnan: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 227-228  szczegóły 
218.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 322-326  szczegóły 
219.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 322-324  szczegóły 
220.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 149-150  szczegóły 
221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziekan Marek M.: Arabistyczna sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Andrzeja Czapkiewicza. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 162-163 (spraw....) szczegóły 
222.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 256-258 (m.in. nota sprawozdawcza...) szczegóły 
223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 133-134 (spraw....) szczegóły 
224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 128-129 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 173 (not. spraw....) szczegóły 
225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 1 s. 69-70 (sprawozdanie...) szczegóły 
226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wrona Barbara: IV Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 242-244  szczegóły 
227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 242 (nota...) szczegóły 
228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Michał: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 118-120 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
229.artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 118-119 ([rec. ks.:] Heinz Halm: Das Reich des Mahdi. Der Aufstieg der Fatimide...) szczegóły 
230.artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 116-118 ([rec. ks.:] Bernard Levis: Race and Slavery in the Middle East. An His...) szczegóły 
231.artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 115-116 ([rec. ks.:] Stefan Sperl: Mannerism in Arabic Poetry. Cambridge 1989...) szczegóły 
232.artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 151-152 (omówienie numeru 1. czasopisma The Arabist. Budapest Studies in Ara...) szczegóły 
233.artykuł: Dziekan Marek M.: Forma i znaczenie w tłumaczeniu klasycznej literatury arabskiej. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 35-44 (referat wygłoszony na sesji "Teoria i praktyka przekładu z języków ori...) szczegóły 
234.artykuł: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 101-103 ([rec. ks.:] Raif Georges Khoury: Der Islam. Religion, Kultur, Geschich...) szczegóły 
235.artykuł: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 348-350 ([rec.ks.:] T. Kalinina: Svedenija rannykh uchenykh arabskogo khalifata...) szczegóły 
236.artykuł: Górska Elżbieta: Arabskie systemy leksykograficzne w VIII-XI wieku. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 313-319  szczegóły 
237.artykuł: Jacobi Renate: Najnowsze tendencje w studiach nad klasyczną poezją arabską. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 197-204  szczegóły 
238.artykuł: Janabi Hatif: Od wieszcza do "proroka". O obecności literatury arabskiej w Polsce oraz o motywach arabskich w literaturze polskiej. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 73-78  szczegóły 
239.artykuł: Madeyska Danuta: Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 274-276 ([rec. ks.:] M.C. Lyons: The Arabian epic. Heroic and oral story-tellin...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Literatura współczesna (arabska)
240.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 256-258 (m.in. nota sprawozdawcza...) szczegóły 
241.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Michał: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 118-120 (spraw....) szczegóły 
242.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 141 (not. nt. udziału w spotkaniu i wystąpienia Ewy Machut-Mendeckiej...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
243.artykuł: Abbas Adnan: Wpływ poezji europejskiej, a zwłaszcza angielskiej na współczesną poezję arabską. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 120-127  szczegóły 
244.artykuł: Al-Khatib Małgorzata: PROTA - amerykańskie przekłady literatury arabskiej. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 301-304 (nt. przekładów dzieł współczesnej literatury arabskiej na jęz. angiels...) szczegóły 
245.artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 151-152 (omówienie numeru 1. czasopisma The Arabist. Budapest Studies in Ara...) szczegóły 
246.artykuł: Dziekan Marek M.: Najnowsza literatura arabska na uchodźstwie: Republika Federalna Niemiec. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 90-99 (prezentacja twórczości pisarzy: Adel Karasholi, Khalid al-Maaly, Rafik...) szczegóły 
247.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 107 (not. inf. o spotkaniu poetów arabskich: Adonisa, Muhammada Bannisa, Ta...) szczegóły 
248.artykuł: Zyzik Marlena: Wieczór kultury arabskiej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 81-82 (spraw. ze spotkania pracowników Zakładu Arabistyki i Islamistyki Uniwe...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Zagadnienia specjalne (arabska) / Tematy, motywy (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
249.artykuł: Dziekan Marek M.: Miłość, śmierć i poezja w Arabii przedmuzułmańskiej. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 57-58 (motyw miłości w literaturze staroarabskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Utwory anonimowe (arabska)
    wiersze (alfabet tytułów)
250.wiersz: Himma w haye, himma.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 134-135  szczegóły 
251.wiersz: Moje żarna, o moje.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 136  szczegóły 
252.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Popko Maciej: Dzbany króla Sulejmana w "Baśniach 1001 nocy" i ich starożytne pierwowzory. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 1 s. 53-55  szczegóły 
253.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Madeyska Danuta: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 231-232 (rec. przekładu na język francuski pt. Le Roman de Baibars. T 1-10. Prz...) szczegóły 
254.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Madeyska Danuta: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 231-232 (rec. przekładu na język angielski pt. The Adventures of Sayf Ben Dhi Y...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Antologie i zbiory (arabska)
255.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 125-127  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Biruni al- Abu ar-Rajhan Muhammad Ibn Ahmad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
256.artykuł: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 152-153 ([rec. ks.:] Al-Biruni - in den Gaerten der Wissenschaft. Ausgewaehlte ...) szczegóły 
  Buni al- Ahmad ibn 'Ali
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
257.artykuł: Dziekan Marek M.: Symbolika liter w kulturze islamu. Numerologia Al-Buniego. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 21-33 (na podstawie wydania dzieła: Ahmad ibn Ali al-Buni: Shams al-ma'arif a...) szczegóły 
  Ghazali al- Abu Hamid Muhammad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
258.artykuł: Pachniak Katarzyna: Myśl polityczna Al-Ghazalego na tle arabskiej teorii politycznej. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 3/4 s. 143-152  szczegóły 
  Hariri al- Abu Muhammad al-Kasim
    proza (alfabet tytułów)
259.proza: Abu Mohammed al-Kasim ibn Ali (Al-Hariri): Makama trzydziesta dziewiąta osmańska. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 179-183 (z notą tłumacza...) szczegóły 
  Hasan ibn Ahmad al-Hajmi al-Kaukabani
260.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalska Maria: Relacja z poselstwa Hasana ibn Ahmada al-Hajmiego z Jemenu do Abisynii (połowa XVII w.). Analiza tekstu. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 331-334 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Husajn Al- ibn Mutajr al-Asadi
    wiersze (alfabet tytułów)
261.wiersz: Al-Husajn ibn Mutajr al-Asadi .: Gdzież są mieszkańcy namiotów... Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 146  szczegóły 
262.wiersz: Al-Husajn ibn Mutajr al-Asadi .: Wspomniałem moją żałobę... Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 168  szczegóły 
  Ibn Abi ar-Rabi Szihab ad-Din Ahmad ibn Muhammad
263.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Danecki Janusz: Idee polityczne Ibn Abi ar-Rabiego. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 13-24  szczegóły 
  Ibn ad-Dawadari *
264.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Danecki Janusz: Kronika Ibn ad-Dawadariego. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 81-85  szczegóły 
  Ibn an-Nadim *
265.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Dziekan Marek M.] M.M.D.: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 390 ([not. rec. ks.:] Polosin V.: Fihrist Ibn an-Nadima kak istoriko-kul'tu...) szczegóły 
  Ibn Chaldun *
266.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 123-124  szczegóły 
267.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 326-327  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
268.artykuł: Jamsheer Hassan: Historia i filozofia dziejów w poglądach Ibn Chalduna (1332-1406). Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 33-51  szczegóły 
  Isfahani al- Abu al-Faradż
    proza (alfabet tytułów)
269.proza: Isfahani al- Abu al-Faradż: Opowieść o Abd Allahu Ibn al-Idżlanie. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 59-60  szczegóły 
  Muhammad ibn Abdullah *
270.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 260 (nota spraw. ze spotkania promocyjnego z Januszem Daneckim, 18 II 1993...) szczegóły 
271.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kacprzak Jacek: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 247-250  szczegóły 
272.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kościelniak Krzysztof: Rola apokryfów w procesie przenikania idei demonologii biblijnej do Koranu. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 61-81  szczegóły 
  Mutanabbi al- Abu at-Tajjib
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
273.artykuł: Abbas Adnan: Wkład al- Mutanabbiego w modernizację poezji arabskiej. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 327-329  szczegóły 
  Qusayri al- Abu al-Qasim
274.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pachman Wojciech: Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 145-148  szczegóły 
  Safi' ibn 'Ali *
275.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barancewicz-Lewicka Paulina: Uwagi o biografii sułtana Kala'una pióra Szafi'ego b. Ali. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 113-119  szczegóły 
  Szarif asz- ar-Radi *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
276.artykuł: Dziekan Marek M.: Stuktura opisu w poezji Asz-Szarifa ar-Radiego (Symetria stylistyczna). Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 324-326  szczegóły 
  Usama ibn Munkidh *
277.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Milczarek Sylwester: Zagadnienia medycyny w "Księdze pouczających przykładów" Usamy ibn Munkiza (uwagi lekarza). Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 245-250  szczegóły 
Literatury obce / Literatura armeńska / Historia literatury (armeńska)
278.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 126-128  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
279.artykuł: Pisowicz Andrzej: Znajomość języka i literatury ormiańskiej w Polsce w XIX i XX wieku. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 187-194 (m.in. nt. recepcji literatury ormiańskiej w Polsce...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura armeńska / Literatura współczesna (armeńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
280.artykuł: Pisowicz Andrzej: Znajomość języka i literatury ormiańskiej w Polsce w XIX i XX wieku. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 187-194 (m.in. nt. recepcji literatury ormiańskiej w Polsce...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura azerbejdżańska / Hasła szczegółowe (azerbejdżańska) / Hasła osobowe (azerbejdżańska)
  Akhundov Mirza Fethali
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
281.artykuł: Tatarzyńska Irena: Mirza Fethali Achundow (1812-1878) wobec estetyki i krytyki literackiej. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 308-313  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bahrajńsko-arabska / Historia literatury (literatura bahrajńsko-arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
282.artykuł: Michalak Barbara: Początki ruchu literackiego i rozwój opowiadania w Bahrajnie. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 182-184  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Han Suyin *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
283.artykuł: Kowalska Teresa: Han Suyin, "Sołżenicyn Chin", w Polsce pisarka zupełnie nieznana (Szkic biograficzny oraz krótki zarys twórczości). Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 254-263  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Hasła osobowe (bułgarska)
  Petkova Stajnova Mikhaila
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
284.artykuł: Tryjarski Edward: Michaił Petkow Stajnow (1940-1987). Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 161-164  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
285.zgon: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 161 (zmarła: 31 III 1987...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Historia literatury (chińska)
286.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 103 (not. inf. o pobycie i wystąpieniu na konferencji prof. dr. Mieczysława...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
287.artykuł: Kasarełło Lidia: W poszukiwaniu tożsamości... (Czyli chińska debata kulturowa lat osiemdziesiątych). Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 55-62 (nt. prowadzonej w l. 80. chińskiej ogólnonarodowej debaty poświęconej ...) szczegóły 
288.artykuł: Kuenstler Mieczysław Jerzy: O nieprzekładalności klasycznej poezji chińskiej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/3 s. 23-36  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Literatura współczesna (chińska)
289.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 144 (not. nt. kolokwium habilitacyjnego dr Lidii Kasarełło na podstawie ksi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
290.artykuł: Kasarełło Lidia: W poszukiwaniu tożsamości... (Czyli chińska debata kulturowa lat osiemdziesiątych). Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 55-62 (nt. prowadzonej w l. 80. chińskiej ogólnonarodowej debaty poświęconej ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Utwory anonimowe (chińska)
    proza (alfabet tytułów)
291.proza: Huainanzi. Rozdział VII: O istocie sił żywotnych i duchu (Fragment). Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 51-57 (z not. tłumaczki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Hasła osobowe (chińska)
  Ai Qing *
    wiersze (alfabet tytułów)
292.wiersz: Ai Qing : Kwiaty i ciernie. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 232, 238, 298, 302 (aforyzmy...) szczegóły 
293.wiersz: Ai Qing : O miłości. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 93-94  szczegóły 
294.wiersz: Ai Qing : O oczach. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 92-93  szczegóły 
295.wiersz: Ai Qing : Życie i czas. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 91-92 (z notą tłumaczki podp. I.S....) szczegóły 
  Gao Qi
    wiersze (alfabet tytułów)
296.wiersz: Gao Qi: Do różnych obrazów. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 55-56 (z notą tłumacza...) szczegóły 
  Hwang Chini
    wiersze (alfabet tytułów)
297.wiersz: Hwang Chini: Hanshi. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 186 (z not....) szczegóły 
  Lao Tsu
298.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olkusz Wiesław: Zapomniany przekład "Daodejing" Laozi. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 145-154  szczegóły 
  Li Zongwu *
    proza (alfabet tytułów)
299.proza: Li Zongwu : Nauka o "Grubej twarzy i czarnym sercu". Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 197-205 (wstęp do traktatu filozoficznego "Nauka o grubym i czarnym"; z not. tł...) szczegóły 
  Pu Song-Ling
    proza (alfabet tytułów)
300.proza: Pu Song-Ling: Władca. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 2 s. 135-137 (z not....) szczegóły 
  Qian Zhongshu
    proza (alfabet tytułów)
301.proza: Qian Zhongshu: Inspiracja. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 275-297 (z notą tłumaczki podp. I.S....) szczegóły 
302.proza: Qian Zhongshu: Okno. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 51-54 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
  Shen Congwen
    proza (alfabet tytułów)
303.proza: Shen Congwen: Rządca Ajin. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 175-179 (z notą tłumacza...) szczegóły 
  Tao Yuan-Ming
    wiersze (alfabet tytułów)
304.wiersz: Tao Yuan-Ming: Choć chatę tu wzniosłem.... Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 3 s. 250  szczegóły 
  Uich'on *
    wiersze (alfabet tytułów)
305.wiersz: Uich'on : (Bez tytułu) Dlaczego osiwiałem? Z.... Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 218 (z not....) szczegóły 
306.wiersz: Uich'on : Napisane w samotni świątyni Hongbop. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 226 (z not....) szczegóły 
307.wiersz: Uich'on : Pisane w świątyni. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 218 (z not....) szczegóły 
308.wiersz: Uich'on : Po otrzymaniu wiadomości o śmierci matki w świątyni Yongmyong. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 208 (z not....) szczegóły 
309.wiersz: Uich'on : To, co widzę w samotni. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 226 (z not....) szczegóły 
310.wiersz: Uich'on : Uczucie. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 208 (z not....) szczegóły 
  Wang Meng
    proza (alfabet tytułów)
311.proza: Wang Meng: Zimowy deszcz. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 99-102 (z notą tłumacza...) szczegóły 
  Wang Wei
    wiersze (alfabet tytułów)
312.wiersz: Wang Wei: Odpowiedź panu Zhangowi. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 2 s. 138  szczegóły 
313.wiersz: Wang Wei: Podziwiam polowanie. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 2 s. 104  szczegóły 
314.wiersz: Wang Wei: Wiosenną nocą w bambusowej altanie dedykuję panu Qianowi powracającemu do Lantian. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 2 s. 144  szczegóły 
  Yu Kwang-chung
    wiersze (alfabet tytułów)
315.wiersz: Yu Kwang-chung: Tęsknota. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 106 (z not. tłumacza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeczeńska / Część ogólna (literatura czeczeńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
316.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 152 (not. o spotk. z Klarą Brodacką nt. "Muzyka i poezja czeczeńska" w Muze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipska starożytna / Historia literatury (egipska starożytna)
317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 132 (not....) szczegóły 
318.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niedziółka Mariusz: VII Międzynarodowy Kongres Egiptologów w Cambridge. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 86-87 (sprawozdanie...) szczegóły 
319.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niedziółka Dariusz: VIII Międzynarodowy Kongres Egiptologów w Kairze. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 270-272 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
320.artykuł: Dembska Albertyna: Skarabeusz sercowy. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 77-80 (nt. hieroglificznej inskrypcji wyrytej na podstawce rzeźby skarabeusz...) szczegóły 
321.artykuł: Lewicka Paulina B.: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 271-275 (rec. ks.: The Cambridge History of Egypt. [Red.] Carl F. Petry. [T.] 1...) szczegóły 
322.artykuł: Niedziółka Dariusz: Działalność budowlana królowej Hatszepsut w świetle dokumentów pisanych i materiału archeologicznego. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 200-204 (dot. inskrypcji zamieszczonych na przedmiotach, obeliskach, fasadach i...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipska starożytna / Hasła szczegółowe (egipska starożytna) / Utwory anonimowe (egipska starożytna*)
    proza (alfabet tytułów)
323.proza: Przepowiednie Nefretety [fragm.]. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 288-291 (z notą tłumaczki, s. 287-288...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
324.artykuł: Dembska Albertyna: Krakowska stela z okresu Nowego Państwa. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 263-266 (z fragm. tekstów znajdujących się na steli...) szczegóły 
325.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barwik Mirosław: U źródeł tebańskiej redakcji Księgi Umarłych. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 127-132  szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipsko-arabska / Hasła szczegółowe (egipsko-arabska) / Hasła osobowe (egipsko-arabska)
  Abd' as-Sabur Salah
    wiersze (alfabet tytułów)
326.wiersz: Abd as-Sabur Salah: Cisza i skrzydło. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 44  szczegóły 
327.wiersz: Abd' as-Sabur Salah: Droższa niż oczy. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 68-69 (z notą tłumacza s. 65...) szczegóły 
328.wiersz: Abd' as-Sabur Salah: Pieśń do Boga. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 66-68 (z notą tłumacza s. 65...) szczegóły 
329.wiersz: Abd as-Sabur Salah: Prolog. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 18  szczegóły 
330.wiersz: Abd as-Sabur Salah: Wyjście. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 82  szczegóły 
  Idris Jusuf
    proza (alfabet tytułów)
331.proza: Idris Jusuf: Zimowy zmierzch nad mostem. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 225-228 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
  Kutb Sajjid
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
332.artykuł: Danecki Janusz: Koncepcja władzy muzułmańskiej w dziele Sayyida Kutba. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 49-57 (nt. twórczości...) szczegóły 
  Mahfuz Nadżib
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
333.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 401 (not. inf. o wręczeniu w Kairze, przez ambasadora Polskiej Rzeczypospol...) szczegóły 
  Ruszdi Raszszad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
334.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Postać kobiety w dramaturgii Raszszada Ruszdiego. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 98-103  szczegóły 
  Tubja Madżid
    proza (alfabet tytułów)
335.proza: Tubja Madżid: Kryzys. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 1 s. 51-52 (z not....) szczegóły 
336.proza: Tubja Madżid: Rozmarzenie. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 1 s. 349-352 (z not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura emiracko-arabska / Literatura współczesna (emiracko-arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
337.artykuł: Michalak-Pikulska Barbara: Rozwój prozy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 96-101  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Levinas Emmanuel
338.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkowski Roman: Rozważania o judaizmie (Na marginesie książki E. Levinasa "Trudna wolność"). Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 97-101  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Atanazy Wielki święty *
339.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smolińska Iza Elżbieta: Post i abstynencja w ortodoksyjnym kościele koptyjskim. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 247-259 (m.in. nt. zachowywania umiaru w jedzeniu i przestrzegania postów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura gruzińska / Hasła szczegółowe (gruzińska) / Hasła osobowe (gruzińska)
  Rustaveli Shota
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
340.artykuł: Chatirichvili Gotcha: Z dziejów polskich badań nad twórczością Rustawelego. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 204-206  szczegóły 
  Vazha Pshavela pseud.
    wiersze (alfabet tytułów)
341.wiersz: Vazha Pshavela: Dżaglika Chimikauri. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 1 s. 43-50  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
342.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tuczyński Jan: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 197-198  szczegóły 
343.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Długosz Dariusz: Józef Tadeusz Milik i 50-lecie odkryć rękopisów znad Morza Martwego. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 304-309 (sprawozdanie...) szczegóły 
344.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 241 (not. inf. o uczestnictwie Romana Marcinkowskiego w obradach...) szczegóły 
345.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Długosz Dariusz: Qumran i rękopisy znad Morza Martwego. Półwiecze odkryć. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 232-233 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
346.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkowski Roman: Utwory pozabiblijne biblioteki esseńskiej z Qumran. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 134-143  szczegóły 
artykuł: Mikucki Piotr: Święta religijne dawnej Palestyny w pismach żydowskich i esseńskich. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 239-247  szczegóły 
347.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pałubicki Władysław: Atrybuty mędrców Talmudu. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 79-83  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Hasła osobowe (hebrajska)
  Ber Dow *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
348.artykuł: Marcinkowski Roman: Dow Ber z Bolechowa - prekursor żydowskiego oświecenia na ziemiach polskich. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 214-220  szczegóły 
349.artykuł: Marcinkowski Roman: Żydzi w Galicji Wschodniej w świetle "Pamiętników Reba Dowa z Bolechowa". Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 153-167  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
350.artykuł: Bartoszewicz Dariusz: Onomastyczne reminiscencje huryckie w Starym Testamencie. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 85-94 (nt. nazw własnych w Starym Testamencie pochodzących od starożytnego lu...) szczegóły 
351.artykuł: Filipiak Marian: Starotestamentowa koncepcja czasu a eschatologia. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 15-25  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ozeasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
352.artykuł: Jaruzelska Izabela: Państwo i religia w świetle Księgi Ozeasza. Monarchia i formy kultu u schyłku królestwa Izraela. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 71-80  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hetycka / Historia literatury (hetycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
353.artykuł: Popko Maciej: Odkrycia w Hattusa, stolicy Hetytów, w latach 1978-1989. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 81-84 (m.in. nt. odnalezionych tekstów klinowych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura iracko-arabska / Część ogólna (iracko-arabska)
354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 99-101  szczegóły 
355.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 360  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
356.artykuł: Ar-Rubaji Abd ar-Rahman Madzid: Początki nowelistyki irackiej. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 3 s. 251-257  szczegóły 
Literatury obce / Literatura iracko-arabska / Hasła szczegółowe (iracko-arabska) / Hasła osobowe (iracko-arabska)
  Abadi al- Ghazi
    proza (alfabet tytułów)
357.proza: Barykada. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 299-301 (z not. tłumaczki...) szczegóły 
358.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziekan Marek M.: Rządzeni i rządzący w powieści "Co wnukowie pozostawiają dziadom" Ghaziego Al-'Abadiego (Irak). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 155-162  szczegóły 
  Abbas Nizar
    proza (alfabet tytułów)
359.proza: Abbas Nizar: Miecz. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 45-47 (z not. tłumacza...) szczegóły 
360.proza: Abbas Nizar: Uciekinier. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 47 (z not. tłumacza s. 45...) szczegóły 
  al-Mala'ika Nazik Sadiq
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
361.artykuł: Kubarek Magdalena: Symbolika śmierci w poezji współczesnej poetki irackiej Nazik al-Mala'iki. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 232-237 (z notą biograficzną poetki na s. 233...) szczegóły 
  Chalaf Ahmad
    proza (alfabet tytułów)
362.proza: Chalaf Ahmad: Daleka przyszłość. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 67-74 (z not....) szczegóły 
  Dammu Jean
    wiersze (alfabet tytułów)
363.wiersz: Dammu Jean: Ani góra ni śmiertelne.... Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 220 (z notą tłumacza s. 212...) szczegóły 
364.wiersz: Dammu Jean: Ku najdalszym portom.... Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 224  szczegóły 
365.wiersz: Dammu Jean: Po zerze wszystkie.... Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 220 (z notą tłumacza s. 212...) szczegóły 
366.wiersz: Dammu Jean: Upadek. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 204  szczegóły 
367.wiersz: Dammu Jean: Żabie echo. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 212 (z notą tłumacza...) szczegóły 
  Dulajmi ad- Luftija
    proza (alfabet tytułów)
368.proza: Dulajmi ad- Luftija: Arabska twarz. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 57-61 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Mahdi Sami
    wiersze (alfabet tytułów)
369.wiersz: Mahdi Sami: Góra. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 295-296 (z notą tłumacza...) szczegóły 
370.wiersz: Mahdi Sami: Sen. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 296-297  szczegóły 
  Ruba'i ar- 'Abd ar-Rahman Madżid
    proza (alfabet tytułów)
371.proza: Ruba'i 'Abd ar-Rachman ar- Madżid: Głos w przestrzeni. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 3 s. 258-261  szczegóły 
  Sa'igh as- Jusuf
    wiersze (alfabet tytułów)
372.wiersz: Sa'igh as- Jusuf: Kruk. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 293-294 (z notą tłumacza...) szczegóły 
373.wiersz: Sa'igh as- Jusuf: Przyzwyczajenie. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 294  szczegóły 
374.wiersz: Sa'igh as- Jusuf: Sobotni wieczór. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 294-295  szczegóły 
  Sajjab as- Badr Szakir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
375.artykuł: Abbas Adnan: Kobieta w poezji Badra Szakira As-Sajjaba. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 67-72 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Takarli at- Fu'ad
    proza (alfabet tytułów)
376.proza: Takarli Fu'ad at-: O opowiadaniu "Zielone oczy". Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 117-120 (z not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Część ogólna (japońska)
377.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 142 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 284 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Hasła szczegółowe (japońska) / Antologie i zbiory (japońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
378.artykuł: Melanowicz Mikołaj: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 230-232 ([rec. ks.:] Alternative japanese Drama. Honolulu 1992...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Hasła szczegółowe (japońska) / Hasła osobowe (japońska)
  Betsuyaku Minoru
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
379.artykuł: Żeromska Estera: Betsuyaku Minoru - współczesny dramaturg japoński. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 152-155  szczegóły 
  Oe Kenzaburo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
380.artykuł: Melanowicz Mikołaj: Oe Kenzaburo laureatem Literackiej Nagrody Nobla 1994. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 113-116  szczegóły 
  Onishi Hajime
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
381.artykuł: Kiełbińska Ewa: Japoński filozof-krytyk - Onishi Hajime. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 123-129  szczegóły 
  Shiba Ryotaro
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
382.artykuł: Melanowicz Mikołaj: Nie ma "historii" - Shiby Ryotaro rozumienie dziejów. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 159-173  szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Historia literatury (japońska)
383.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 2/3 s. 106 (not. inf. o uczestnictwie w konferencji Mikołaja Melanowicza...) szczegóły 
384.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 2/3 s. 106 (not. inf. o uczestnictwie w konferencji Mikołaja Melanowicza...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
385.artykuł: Melanowicz Mikołaj: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 229-230 ([rec. ks. zb.:] Culture and identity. Japanese intellectuals during th...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Literatura współczesna (japońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
386.artykuł: Melanowicz Mikołaj: Refleksje tłumacza literatury japońskiej. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 13-20 (referat wygłoszony na sesji "Teoria i praktyka przekładu z języków ori...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura jemeńsko-arabska / Hasła szczegółowe (jemeńsko-arabska) / Hasła osobowe (jemeńsko-arabska)
  Dżarrada Muhammad Sa'id
    wiersze (alfabet tytułów)
387.wiersz: Dżarrada Muhammad Sa'id: Bezgłośna melodia. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 173-174 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Szarafi-asz Muhammad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
388.artykuł: Wojtyłko Maria: Twórczość M. a-Sz. - studium o poecie. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 116-120  szczegóły 
Literatury obce / Literatura karaimska / Część ogólna (karaimska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
389.artykuł: Dubiński Aleksander: Fragmenty korespondencji prof. Tadeusz Kowalskiego z Aleksander Mardkowiczem. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 1 s. 62-67 (dotyczy czasopism w języku karaimskim w Polsce międzywojennej...) szczegóły 
390.artykuł: Jankowski Henryk: Nowy 5762 rok u Karaimów na Krymie. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 103-109 (charakterystyka współczesnej krymskiej społeczności karaimskiej, język...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura karaimska / Hasła szczegółowe (karaimska) / Hasła osobowe (karaimska)
  Firkovich Simon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
391.artykuł: Dubiński Aleksander: Szymona Firkowicza twórczość literacka w języku karaimskim. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 204-210  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kazachska / Literatura współczesna (kazachska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
392.artykuł: Tatarzyńska Irena: Najnowsze zjawiska i tendencje w literaturze turkmeńskiej i kazachskiej. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 29-39  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kazachska / Hasła szczegółowe (kazachska) / Hasła osobowe (kazachska)
  Kunanbaev Abajj
    wiersze (alfabet tytułów)
393.wiersz: Kunanbajew Abaj: Masgut. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 3/4 s. 157-164 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
394.wiersz: Kunanbajew Abaj: Oczu moich źrenico.... Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 3/4 s. 174  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kirgiska / Hasła szczegółowe (kirgiska) / Utwory anonimowe (kirgiska)
395.artykuł: Łabęcka-Koecherowa Małgorzata: Trzykrotne zmartwychwstanie Manasa. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 255-259  szczegóły 
Literatury obce / Literatura koptyjska / Hasła szczegółowe (koptyjska) / Utwory anonimowe (koptyjska)
    wiersze (alfabet tytułów)
396.wiersz: O Fojbamonie. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 185-186 (z notą...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura koreańska / Część ogólna (koreańska)
397.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuenstler Mieczysław Jerzy: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 367-368  szczegóły 
recenzja: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 173 (not. inf. o spotkaniu H. Ogarek-Czoj z czytelnikami, Katowice, XI 1988...) szczegóły 
398.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korsak Tadeusz: XIV Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Koreanistycznego. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 359-360  szczegóły 
399.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojakowska Krystyna: XVI Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Koreanistycznego. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 90-91  szczegóły 
400.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 131-132 (not....) szczegóły 
401.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rurarz Joanna P.: Dziesięciolecie nawiązania stosunków dyplomatycznych z Republiką Korei. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 138-139 (sprawozdanie...) szczegóły 
402.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 131-132 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
403.artykuł: Ogarek-Czoj Halina: Tradycyjne gatunki literackie w Korei. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 223-231  szczegóły 
404.artykuł: Rurarz Joanna Paulina: Problemy interpretacji starej historii Korei. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 209-217 (w oparciu o najstarsze kroniki koreańskie...) szczegóły 
405.artykuł: Santorska Teresa: Hwarang-do - system wychowania młodzieży w państwie Silla. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 225-231 (m.in. nt. pieśni hyangga...) szczegóły 
406.artykuł: Wojakowska Krystyna: Problematyka koreanistyczna w czasopismach: "Rocznik Orientalistyczny" (1915-1989), "Przegląd Orientalistyczny" (1949-1989) i w serii "Orientalia Varsoviensia" (1987). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 355-357  szczegóły 
Literatury obce / Literatura koreańska / Hasła szczegółowe (koreańska / Hasła osobowe (koreańska)
  Ch'oe Nam-son
    wiersze (alfabet tytułów)
407.wiersz: Ch'oe Nam-son: Głos morza (1-4). Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 97-98 (ze wstępem pt. Poezja; podp. A. W.-K....) szczegóły 
408.wiersz: Ch'oe Nam-son: Nie wiem. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 98-99 (ze wstępem pt. Poezja; podp. A. W.-K., s. 97...) szczegóły 
  Czho Inho
409.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Melanowicz Mikołaj: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 273-274  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
410.proza: Czho Inho: Obcy pokój. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 313-323 (z notą tłumaczki podp. H. O.-Cz....) szczegóły 
  Han Musuk
411.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Melanowicz Mikołaj: Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 333-335  szczegóły 
  Hwang Chini
    wiersze (alfabet tytułów)
412.wiersz: Hwang Chini: Shijo. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 227-228  szczegóły 
  Hwang Sun-won
    proza (alfabet tytułów)
413.proza: Hwan Sunwon: Wdowy. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 229-238 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
  Kim Dziha
    wiersze (alfabet tytułów)
414.wiersz: Kim Dziha: Morze. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 49-50  szczegóły 
415.wiersz: Kim Dziha: Niebieski drelich. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 50  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
416.artykuł: Ogarek-Czoj Halina: Kim Dziha - koreański poeta buntu. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 47-54  szczegóły 
  Kim Kwang-kyu
    wiersze (alfabet tytułów)
417.wiersz: Kwang-kyu Kim: Epitafium. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 221 (z notą biograficzną poety na s. 219...) szczegóły 
418.wiersz: Kwang-kyu Kim: Ginący cień dawnej miłości. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 220-221 (z notą biograficzną poety na s. 219...) szczegóły 
419.wiersz: Kwang-kyu Kim: Góra Kynak. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 219-220 (z notą biograficzną poety na s. 219...) szczegóły 
420.wiersz: Kwang-kyu Kim: Modlitwa właściciela kilku akacji. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 222 (z notą biograficzną poety na s. 219...) szczegóły 
  Pak Wan-so
    proza (alfabet tytułów)
421.proza: Pak Wanso: Ciuciubabka. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 63-69  szczegóły 
422.proza: Pak Wanso: Korzenie mojej twórczości. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 219-225 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
423.artykuł: Wojakowska-Kurowska Anna: Pisarka Pak Wanso oraz jej twórczość w świetle opinii własnej oraz koreańskich krytyków literackich. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 250-254 (wystąpienie na sesji naukowej poświęconej sekcji koreanistyki Zakładu ...) szczegóły 
  Yi Kwang-su
    proza (alfabet tytułów)
424.proza: Yi Kwang-su : Babcia. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 217-221 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura koreańska / Hasła szczegółowe (koreańska / Literatura ludowa (koreańska)
    artykuły (alfabet tytułów)
425.artykuł: Korsak Tadeusz: Pieśń ludowa w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 346-354 (z fragm. tekstów pieśni; konsultant przekładu tekstów: Krystyna Koneck...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura koreańska / Hasła szczegółowe (koreańska / Utwory anonimowe (koreańska)
    wiersze (alfabet tytułów)
426.wiersz: Pieśń o hwarangu Kip'a. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 229 (hyangga-pieśń prowincjonalna na różne okazje...) szczegóły 
427.wiersz: Pieśń o tym jak uspokoić naród. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 229 (hyangga-pieśń prowincjonalna na różne okazje...) szczegóły 
428.wiersz: W Świątynii Smoka dziś śpiewam.... Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 228 (hyangga-pieśń prowincjonalna na różne okazje...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kurdyjska / Hasła szczegółowe (kurdyjska) / Hasła osobowe (kurdyjska)
  Manto Sadat Hadan
    proza (alfabet tytułów)
429.proza: Manto Sadat Hadan: Otwórz!. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 299-301 (z not. tłumacza podp. J.P....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kuwejcko-arabska / Literatura współczesna (kuwejcko-arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
430.artykuł: Michalak-Pikulska Barbara: Dramatyczne wydarzenia wojenne jako podstawa twórczości literackiej pisarzy kuwejckich. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 101-103 (dot. twórczości literackiej powstałej po zakończeniu wojny kuwejcko-ir...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kuwejcko-arabska / Hasła szczegółowe (kuwejcko-arabska) / Hasła osobowe (kuwejcko-arabska)
  Baqsami al- Thurayya
    wiersze (alfabet tytułów)
431.wiersz: Baqsami al- Thurayya: Ciernista poduszka. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 167-168 (z notą tłumacza s. 165...) szczegóły 
432.wiersz: Baqsami al- Thurayya: Filozofia. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 166 (z notą tłumacza s. 165...) szczegóły 
433.wiersz: Baqsami al- Thurayya: Kolorowy pogrzeb. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 167 (z notą tłumacza s. 165...) szczegóły 
434.wiersz: Baqsami al- Thurayya: Ostatnie promienie. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 166 (z notą tłumacza s. 165...) szczegóły 
435.wiersz: Baqsami al- Thurayya: Święty. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 165 (z notą tłumacza...) szczegóły 
436.wiersz: Baqsami al- Thurayya: Wyposażenie pokoju. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 166-167 (z notą tłumacza s. 165...) szczegóły 
437.wiersz: Baqsami al- Thurayya: Z zapisków szalonej kobiety. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 165 (z notą tłumacza...) szczegóły 
438.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalak-Pikulska Barbara: Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 239-240 (rec. oryg....) szczegóły 
  Rifa'i ar- Talib
    proza (alfabet tytułów)
439.proza: Rifa'i ar- Talib: Oddalił się upojony samym sobą. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 61-63 (z notą tłumacza: Abu Adżdżadż, niech żyje!...) szczegóły 
440.proza: Rifa'i ar- Talib: Spokojnie ruszył dalej w kierunku drzwi. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 64-65 (z notą tłumacza: Abu Adżdżadż, niech żyje!...) szczegóły 
441.proza: Rifa'i ar- Talib: W rękach Abu Adżdżadża. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 65-66 (z notą tłumacza: Abu Adżdżadż, niech żyje!...) szczegóły 
442.proza: Rifa'i ar- Talib: Zapaliło się zielone światło. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 57-61 (z notą tłumacza: Abu Adżdżadż, niech żyje!...) szczegóły 
  Usman al- Laila
443.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 113-114  szczegóły 
Literatury obce / Literatura libańsko-arabska / Hasła szczegółowe (libańsko-arabska) / Hasła osobowe (libańsko-arabska)
  Adonis *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
444.artykuł: Skarżyńska-Bocheńska Krystyna: Adonis - twórca o wielu twarzach. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 3 s. 271-272 (szkic o twórczości...) szczegóły 
445.artykuł: Skarżyńska-Bocheńska Krystyna: Trzy ojczyzny wygnańca (Studium poezji Adonisa). Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 27-41 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
446.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skarżyńska-Bocheńska Krystyna: Mihjar z Damaszku - próba ujęcia bezmiaru. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 3 s. 215-234  szczegóły 
  Gibran Kahlil
447.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Dziekan Marek M.] M.M.D.: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 123 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
448.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 241 (not. inf. o wykładzie Raifa Khouri nt. twórczości Khalila Gibrana w Za...) szczegóły 
  Shaykh Hanan
    proza (alfabet tytułów)
449.proza: Shajkh al- Hannan: Tamr. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 187-200 (z notą...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura libijsko-arabska / Część ogólna (literatura libijsko-arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
450.artykuł: Gsuda Aboulgasem A.: Z dziejów ruchu wydawniczego w Libii (1865-1911). Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 213-216  szczegóły 
Literatury obce / Literatura mandżurska / Hasła szczegółowe (mandżurska) / Utwory anonimowe (mandżurska)
    proza (alfabet tytułów)
451.proza: Przysłowia ludu Sibe. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 34, 68, 100  szczegóły 
Literatury obce / Literatura marokańsko-arabska / Hasła szczegółowe (marokańsko-arabska) / Hasła osobowe (marokańsko-arabska)
  Taarji Hinde
452.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kasznik-Christian Aleksandra: Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 96-99  szczegóły 
Literatury obce / Literatura mauretańsko-arabska / Hasła szczegółówe (mauretańsko-arabska) / Hasła osobowe (mauretańsko-arabska)
  Biha Ibn Bajduh
    wiersze (alfabet tytułów)
453.wiersz: Biha Ibn Bajduh: Blask. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 50 (z notą tłumacza: Dwa wiersze z Mauretanii...) szczegóły 
  Mubaraka Bint al-Bara
    wiersze (alfabet tytułów)
454.wiersz: Mubaraka Bint al-Bara: Dziennik podróży [fragm.]. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 49-50 (z notą tłumacza: Dwa wiersze z Mauretanii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura mongolska / Część ogólna (mongolska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
455.artykuł: Kałużyński Stanisław: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 154-155 ([rec. ks. zb.:] Die Mongolen und ihr Weltreich. Meinz am Rhein 1989...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura mongolska / Hasła szczegółowe (mongolska) / Hasła osobowe (mongolska)
  Agwaan-chanczen *
456.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cagaan Otgonsuch: Wzmianka o Władysławie Kotwiczu w poemacie mnicha buriackiego Agwaan-chanczena. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 180-181 (z fragm. tekstu poematu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura mongolska / Hasła szczegółowe (mongolska) / Utwory anonimowe (mongolska)
    artykuły (alfabet tytułów)
457.artykuł: Jurczenko Aleksander: Zagadka misji franciszkańskiej 1245 roku. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 109-116 (nt. dwóch relacji wysłanników papieża Innocentego IV - Jana de Plano C...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Historia literatury (nowohebrajska)
458.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruta Magdalena: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 109-111  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Hasła osobowe (nowohebrajska)
  Gelbart-Avni Ofra
459.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkowski Roman: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 103-104  szczegóły 
  Keret Etgar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
460.artykuł: Kronika. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 139 (not. o wizycie w Zakładzie Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego; War...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura pakistańska / Hasła szczegółowe (pakistańska) / Hasła osobowe (pakistańska)
  Bharati Iśwar
    proza (alfabet tytułów)
461.proza: Bharati Iśwar: Azyl. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 49-51  szczegóły 
  Komal Balraj
    proza (alfabet tytułów)
462.proza: Komal Balraj: Studnia. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 61-65 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Zia Arif
    wiersze (alfabet tytułów)
463.wiersz: Zia Arif: Dym. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 221-223 (z not. tłumacza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura palestyńsko-arabska / Część ogólna (palestyńsko-arabska)
464.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 139 (wykaz tytułów wygłoszonych referatów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura palestyńsko-arabska / Hasła szczegółowe (palestyńsko-arabska) / Hasła osobowe (palestyńsko-arabska)
  Basisu Mu' in
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
465.artykuł: Abbas Adnan: Krótki przegląd tematów poezji Mu' ina Basisu. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 189-194  szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Część ogólna (perska)
466.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orzech Artur: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 365  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
467.artykuł: Smurzyński Marek: Granice jawnego i utajonego w kulturze perskiej. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 2 s. 159-166 (szkic o doktrynie kosmologiczno-eschatologicznej w literaturze staroir...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Historia literatury (perska)
468.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 3/4 s. 211-214  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
469.artykuł: Majewska Barbara: Śmierć Sokratesa w irańskiej tradycji literackiej. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 35-45  szczegóły 
470.artykuł: Surdykowska Sylwia: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 147-149 (rec. ks.: Hasan Mir Abedini: Sad sal dastannewisi-je Iran. Teheran 137...) szczegóły 
471.artykuł: Surdykowska Sylwia: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 133-135 ([rec. ks.:] Sadegh Homayouni: Ta'zije dar Iran. Shiraz 1989 [nt. pocho...) szczegóły 
472.artykuł: Surdykowska Sylwia: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 233-234 ([rec. ks.:] E'Najatullah Szahidi: Pażuheszi dar ta'zue wa ta'zueachani...) szczegóły 
473.artykuł: Ślósarska Joanna: Ostateczność chwili w miniaturach perskich. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 225-230 (nt. ścisłych powiązań sztuki ilustracji irańskiej miniatury z wizjami ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Literatura współczesna (perska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
474.artykuł: Surdykowska Sylwia: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 147-149 (rec. ks.: Hasan Mir Abedini: Sad sal dastannewisi-je Iran. Teheran 137...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Hasła szczegółowe (perska) / Utwory anonimowe (perska)
    wiersze (alfabet tytułów)
475.wiersz: Habil i Ghabil (Abel i Kain). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 266-273  szczegóły 
476.wiersz: Perskie czterowiersze ludowe [z tego cyklu:] Bielutkim byłem ptakiem.... Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 4 s. 328  szczegóły 
477.wiersz: Perskie czterowiersze ludowe [z tego cyklu:] Do Boga wołam.... Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 4 s. 328  szczegóły 
478.wiersz: Perskie czterowiersze ludowe [z tego cyklu:] Kiedy przyjdziesz kwiatuszku.... Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 4 s. 328  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
479.proza: Ogrodnik i ptaszek. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 4 s. 343-346  szczegóły 
480.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majewska Barbara: Habil i Ghabil (Abel i Kain) (Misterium szyickie taazije). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 264-266  szczegóły 
481.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majewska Barbara: Irańskie wersje przypowieści o trzech radach ptaszka. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 4 s. 335-342  szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Hasła szczegółowe (perska) / Hasła osobowe (perska)
  Abu Sa'id Abi'l Chajr
    proza (alfabet tytułów)
482.proza: Abu Sa'id Abi'l Chajr: Maksymy. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 184  szczegóły 
483.proza: Abu Sa'id Abi'l Chajr: Przypowieść. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 144  szczegóły 
  Attar Fariduddin Muhammad
    wiersze (alfabet tytułów)
484.wiersz: 'Attar Fariduddin Muhammad: Księga boża [fragm.]. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 75-86 (z notą wstąpną tłumaczki podp. B.M....) szczegóły 
485.wiersz: 'Attar Fariduddin Muhammad: Rozmowa ptaków (Przypowieść) (Mahmud-szah, jadąc drogą...). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 18  szczegóły 
486.wiersz: 'Attar Fariduddin Muhammad: Rozmowa ptaków (Przypowieść) (Pewien młodzieniec mężny...). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 10  szczegóły 
  Aufi Muhammad
    proza (alfabet tytułów)
487.proza: Aufi Muhammad: Zbiory anegdot i blaski opowiadań [fragm.]. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 14, 26, 36  szczegóły 
  Bajhaqi Abu'l-Fazl Muhammad
    proza (alfabet tytułów)
488.proza: Bajhaqi Abu'l-Fazl Muhammad: Panowanie sułtana Masuda [fragm.]. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 87-97 (z notą tłumacza...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
489.artykuł: Składanek Bogdan: Abu'l Fazl Bajhaqi pisarz i polityk średniowiecznego Iranu. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 37-48  szczegóły 
  Choszdel Giti
    wiersze (alfabet tytułów)
490.wiersz: Choszdel Giti: Twe imiona wiszą.... Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 222 (z not....) szczegóły 
491.wiersz: Choszdel Giti: Tysiąc ptasząt w twoich.... Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 222 (z not....) szczegóły 
  Czekad Czuka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
492.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 240 (not. o wizycie w Krakowie na zaproszenie Zakładu Iranistyki Instytutu ...) szczegóły 
  Doulatszahi Ali-Reza
    wiersze (alfabet tytułów)
493.wiersz: Doulatszahi Ali-Reza: 125 (Szaleje za wiatrem...). Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 84 (z notą tłumaczki s. 83...) szczegóły 
494.wiersz: Doulatszahi Ali-Reza: 159 (Byłem tobą a ty...). Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 84 (z notą tłumaczki s. 83...) szczegóły 
495.wiersz: Doulatszahi Ali-Reza: 30 (W smaku kawy i dżdżu...). Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 84 (z notą tłumaczki s. 83...) szczegóły 
496.wiersz: Doulatszahi Ali-Reza: 73 (Ileż jeszcze takich...). Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 84 (z notą tłumaczki s. 83...) szczegóły 
497.wiersz: Doulatszahi Ali-Reza: Jasiennica. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 83-84 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
498.wiersz: Doulatszahi Ali-Reza: Odys. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 83 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
  Dżalal Al-e Ahmad
    proza (alfabet tytułów)
499.proza: Dżalal Al-e Ahmad: Cudze dziecko. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 3 s. 265-270 (z notą...) szczegóły 
  Dżalali Biżan
    wiersze (alfabet tytułów)
500.wiersz: Dżalali Biżan: Wiersz spostrzegam sobie tu i tam.... Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 229-234 (z notą tłumacza...) szczegóły 
  Dżalaluddin Rumi
    wiersze (alfabet tytułów)
501.wiersz: Rumi Dżalaluddin Maulan: Czterowiersze (A kiedy się rozlega głos bębna-tan-ta-nan...). Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 98  szczegóły 
502.wiersz: Rumi Dżalaluddin Maulan: Czterowiersze (Nie wydawaj mnie, Boże, na pastwę pokusy...). Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 86  szczegóły 
503.wiersz: Rumi Dżalaluddin Maulan: Czterowiersze (Twa doskonałość uczy zakochania stanów...). Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 74 (z notą wstępną tłumacza...) szczegóły 
504.wiersz: Rumi Dżalaluddin Maulan: Czterowiersze (Woda życia to kropla z blasku twego lica...). Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 58  szczegóły 
505.wiersz: Rumi Dżalaluddin Maulan: Poemat o istotnym sensie bytu [fragm.]. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 59-73 (z notą wstępną tłumacza...) szczegóły 
506.wiersz: Rumi Dżalaluddin Maulan: Poemat o sensie bytu. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 4 s. 337-338  szczegóły 
  Dżami Maulana Nuruddin 'Aubdurrahman
    proza (alfabet tytułów)
507.proza: Dżami Maulana: Baharestan, czyli ogród wiosenny [fragm.]. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 40  szczegóły 
  Faqiri Amin
    proza (alfabet tytułów)
508.proza: Faqiri Amin: Z deszczem przyjdź. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 45-54 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Fardżam Fahime
    wiersze (alfabet tytułów)
509.wiersz: Fardżam Fahime: Spotkanie. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 194  szczegóły 
  Hafiz Szamsuddin Muhammad
510.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Dziekan Marek M.] M.M.D.: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 123 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
511.wiersz: Hafiz : Dziś, w owej wiarołomstwa i zdrady epoce.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 82 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
512.wiersz: Hafiz : Ganił ptak ranny na łące.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 75-76 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
513.wiersz: Hafiz : Gdybyż Turczynka z Szirazu.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 77-78 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
514.wiersz: Hafiz : Jakżeś piękny w gór kotlinie.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 79-81 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
515.wiersz: Hafiz : Jam rabem tego, w czyich czuciach jest szaleństwo.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 82 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
516.wiersz: Hafiz : Niechajże oko twoje, które słowik ranny.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 81 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
517.wiersz: Hafiz : Powódź porywa życia ruiny spróchniałe.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 82 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
518.wiersz: Hafiz : Powróci Józef do Kanaanu.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 73-74 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
519.wiersz: Hafiz : Rozbłysnął Jego piękności promień.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 74-75 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
520.wiersz: Hafiz : Róże bez lica kochanki.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 76-77 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
521.artykuł: Olkusz Wiesław: Wiedza o Hafizie w zwierciadle polskich encyklopedii powszechnych XIX i XX wieku. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 58-63  szczegóły 
  Hanane Szahin
    wiersze (alfabet tytułów)
522.wiersz: Hanane Szahin: Od wiosny zieleńsza. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 70  szczegóły 
523.wiersz: Hanane Szahin: Wieczór. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 30  szczegóły 
  Hedajat Sadeq
    proza (alfabet tytułów)
524.proza: Hedajat Sadeq: Ciemnia. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 159-164  szczegóły 
525.proza: Hedajat Sadeq: O kobiecie, co zgubiła męża.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 83-97  szczegóły 
526.proza: Hedajat Sadeq: Pętla. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 227-238  szczegóły 
527.proza: Hedajat Sadeq: Przeklęte zamczysko. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 41-47  szczegóły 
528.proza: Hedajat Sadeq: Stłuczone lusterko (M. Minoviemu). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 95-98  szczegóły 
  Husajn Wa'iz Kaszifi Kamaluddin z Sabzawaru
    wiersze (alfabet tytułów)
529.wiersz: Husajn Wa'iz Kaszifi Kamaluddin z Sabzawaru: Anwar-i Suhajli (Światła Kanopu) [fragm.:] Żył był na wsi osiołek.... Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 1 s. 22  szczegóły 
  Kaj-Ka'us 'Unsurulma'ali
    proza (alfabet tytułów)
530.proza: Kaj-Ka'us 'Unsurulma'ali: Księga Ghabusa [fragm.]. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 34  szczegóły 
531.proza: Kaj-Ka'us 'Unsurulma'ali: Księga Ghabusa [fragm.]. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 46  szczegóły 
  Karaczi Ruhangiz
    wiersze (alfabet tytułów)
532.wiersz: Karaczi Ruhangiz: Rozstrojony człowiek współczesności. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 174  szczegóły 
  Kawe Puran
    wiersze (alfabet tytułów)
533.wiersz: Kawe Puran: Szepty. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 266  szczegóły 
  Mirqadiri Mahbube
    proza (alfabet tytułów)
534.proza: Mirqadiri Mahbube: Podarek z podróży. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 53-60 (z notą...) szczegóły 
  Mohammadi Far Vahideh
    wiersze (alfabet tytułów)
535.wiersz: Mohammadi Far Vahide: Krótki zielony sen. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 282  szczegóły 
  Naderpur Nader
    wiersze (alfabet tytułów)
536.wiersz: Naderpur Nader: Koszmar. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 2 s. 142-143  szczegóły 
537.wiersz: Naderpur Nader: Mój poemat i poemat wiatru. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 2 s. 139-140  szczegóły 
538.wiersz: Naderpur Nader: Sen w słońcu. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 2 s. 141-142  szczegóły 
539.wiersz: Naderpur Nader: Uchylona zasłona [fragm.]. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 2 s. 142  szczegóły 
540.wiersz: Naderpur Nader: We mgle słonecznego uśmiechu. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 2 s. 139  szczegóły 
  Qahremani Azita
    wiersze (alfabet tytułów)
541.wiersz: Qahremani Azita: Wyjaśnienie snu. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 206  szczegóły 
  Rawani Pur Moniru
    proza (alfabet tytułów)
542.proza: Rawani Pur Moniru: Diabelskie Skałki (Pamięci drogiego Mohammada Rezy Rahimiego, Ptaka prawdy, który sfrunął z gałęzi życia). Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 3/4 s. 165-173 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
543.proza: Rawani Pur Moniru: Smutna opowieść o miłości. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 71-74  szczegóły 
  Rezawandi Sudabe
    wiersze (alfabet tytułów)
544.wiersz: Rezawandi Sudabe: Cztery pory roku. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 170  szczegóły 
545.wiersz: Rezawandi Sudabe: Z różą. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 196  szczegóły 
  Sa'duddin Warawini
    proza (alfabet tytułów)
546.proza: Saduddin Warawini: Marzbanname [fragm.:] O diwie Krowionogim i świątobliwym mężu Dini. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 273-285 (z notą wstępną tłumaczki "Księga Marzbana", s. 271-273...) szczegóły 
547.proza: Saduddin Warawini: Marzbanname [fragm.:] O królu Ardaszirze i mędrcu Mehran-Behu. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 285  szczegóły 
  Sajjah Pari
    wiersze (alfabet tytułów)
548.wiersz: Sajjah Pari: Może. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 32  szczegóły 
549.wiersz: Sajjah Pari: Wierzba. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 52  szczegóły 
  Sari Fereszte
    wiersze (alfabet tytułów)
550.wiersz: Sari Fereszte: Noc. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 74  szczegóły 
551.wiersz: Sari Fereszte: Porzucony Nou Ruz. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 70  szczegóły 
  Sepehri Sohrab
552.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ślósarska Joanna: Idea i obrazy zasłon w poemacie S. Sepehriego "Głosy u brzegu wód". Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 74-78  szczegóły 
  Sijawusz Kesrai
    wiersze (alfabet tytułów)
553.wiersz: Sijawusz Kesrai: Białe kwiaty. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 61-62 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Zahiri az- as-Samarqandi al-Katib Muhammad
    proza (alfabet tytułów)
554.proza: Zahiri as-Samarkandi az- al-Katib Muhammad: Księga Sindbada [fragm.]. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 274  szczegóły 
  Zakani 'Ubeid z Qazwinu
    wiersze (alfabet tytułów)
555.wiersz: Zakani 'Ubeid z Qazwinu: Poezje. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 264-267  szczegóły 
556.wiersz: Zakani 'Ubeid z Qazwinu: Przypowieść o tym, jak kamieniarz w prostocie serca chciał ugościć Boga. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 267-270  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
557.artykuł: Majewska Barbara: 'Ubajd Zakani - niespokojny duch klasycznej literatury perskiej. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 255-263  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
558.artykuł: Strachota Krzysztof: Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 147-149 ([rec.ks.: ] R.C. Landa: Islam v istorii Rosii. Moskva 1995...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Solov'jov Vladimir
559.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leshhenko Larisa: Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 144-145 (rec. oryg....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura saudyjsko-arabska / Część ogólna (literatura saudyjsko-arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
560.artykuł: Michalak Barbara: Rozwój formy opowiadania w Arabii Saudyjskiej. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 72-74 (od l. 50. dwudziestego wieku...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura syryjska / Hasła szczegółowe (syryjska) / Hasła osobowe (syryjska)
  Bar Hebraeus Gregorius
561.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Abdalla Michael: Wskazówki kulinarne Bar Ebraji, syryjskiego katolikosa z XIII wieku. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 220-225  szczegóły 
Literatury obce / Literatura syryjsko-arabska / Hasła szczegółowe (syryjsko-arabska) / Hasła osobowe (syryjsko-arabska)
  Kabbani Nizar
    wiersze (alfabet tytułów)
562.wiersz: Kabbani Nizar: Chcesz. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 61-63  szczegóły 
563.wiersz: Kabbani Nizar: Dziennik obojętnej kobiety [z tego cyklu:] (32: Nasza kultura mydlane...). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 65-66  szczegóły 
564.wiersz: Kabbani Nizar: Pięć listów do matki [z tego cyklu:] (IV: Pozdrawiam pozdrawiam raz...). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 65  szczegóły 
565.wiersz: Kabbani Nizar: Wróżąca z filiżanki. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 63-65  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
566.artykuł: Pawłowska Joanna: Kobieta i mężczyzna w utworach Nizara Qabbaniego. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 55-60  szczegóły 
  Kass Georges
567.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 260 (nota spraw. ze spotkania promocyjnego w Piotrkowie Trybunalskim, 4 III...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Bouvier Nicolas
568.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Melanowicz Mikołaj: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 274-275  szczegóły 
Literatury obce / Literatura tajwańska / Historia literatury (tajwańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
569.artykuł: Kasarełło Lidia: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 232-234 ([rec. ks. zb.:] Taiwan xin wenxue gaiguan. Taibei 1992...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura tajwańska / Literatura współczesna (tajwańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
570.artykuł: Kasarełło Lidia: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 232-234 ([rec. ks. zb.:] Taiwan xin wenxue gaiguan. Taibei 1992...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura tatarska / Część ogólna (tatarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
571.artykuł: Dubiński Aleksander: Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 1 s. 68 (spraw. z IV Orientu Sokólskiego "Tatarzy w dziejach i kulturze polskie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura tatarska / Hasła szczegółowe (tatarska) / Utwory anonimowe (tatarska)
572.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 276 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura tatarska / Historia literatury (tatarska)
573.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 276 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
574.artykuł: Dziekan Marek M.: Kulturowe losy Tatarów polsko-litewskich. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 78-83 (m.in. nt. literatury religijnej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura tatarska / Literatura współczesna (tatarska)
575.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymański Edward: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 101-103  szczegóły 
Literatury obce / Literatura tunezyjsko-arabska / Hasła szczegółowe (tunezyjsko-arabska) / Hasła osobowe (tunezyjsko-arabska)
  Din ad- Al-Madani Izz
    proza (alfabet tytułów)
576.proza: ad-Din Al-Madani, Izz: Historia drzwi. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 88-89 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
577.proza: ad-Din Al-Madani, Izz: Historia wielbłąda. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 85-88 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
578.proza: ad-Din Al-Madani, Izz: Skrzyżowanie dróg. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 93-96 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
579.proza: ad-Din Al-Madani, Izz: Spalone księgi. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 89-93 (z notą tłumaczki s. 85...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura turecka / Historia literatury (turecka)
580.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dubiński Aleksander: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 137-138 (spraw....) szczegóły 
581.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrodzka-Majchrzyk Teresa: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 134-137  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
582.artykuł: M.K.: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 124 ([rec. ks.:] V. Makhpirov: Drevnetjurkskaja onomastika (Imena sobstvenn...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura turecka / Literatura współczesna (turecka) / Życie literackie (turecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
583.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 175 (not. spraw. z "Wieczoru poezji tureckiej"; org. Towarzystwo Polska-Tur...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura turecka / Hasła szczegółowe (turecka) / Hasła osobowe (turecka)
  Abasiyanik Sait Faik
    wiersze (alfabet tytułów)
584.wiersz: Abasiyanik Sait Faik: Czerwone - zielone. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 297  szczegóły 
585.wiersz: Abasiyanik Sait Faik: Stół. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 285  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
586.proza: Abasiyanik Sait Faik: Noce na wyspie Sivri. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 235-238  szczegóły 
587.proza: Abasiyanik Sait Faik: Opowieść o łapaniu ryb. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 81-82  szczegóły 
588.proza: Abasiyanik Sait Faik: Statek. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 95-96  szczegóły 
  Anday Melih Cevdet
    wiersze (alfabet tytułów)
589.wiersz: Anday Melih Cevdet: List od zmarłego przyjaciela. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 55 (z notą tłumacza s. 53...) szczegóły 
590.wiersz: Anday Melih Cevdet: Nie ma rady. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 55 (z notą tłumacza s. 53...) szczegóły 
591.wiersz: Anday Melik Cevdet: Odys - ramiona związane. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 303-311 (z not. tłumaczki podp. M. Ł-K....) szczegóły 
592.wiersz: Anday Melih Cevdet: Wzburzone drzewo. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 54-55 (z notą tłumacza s. 53...) szczegóły 
  Beyatli Yahia Kemal
593.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Dziekan Marek M.] M.M.D.: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 123 (not....) szczegóły 
  Bozkurt Orkun
    wiersze (alfabet tytułów)
594.wiersz: Bozkurt Orkun: Jaki kolor ma smutek?. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 75  szczegóły 
595.wiersz: Bozkurt Orkun: Jestem sam.... Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 76-77 (z notą biograficzną na s. 75...) szczegóły 
596.wiersz: Bozkurt Orkun: Narysowałem serce. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 76 (z notą biograficzną na s. 75...) szczegóły 
597.wiersz: Bozkurt Orkun: Piasek. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 76 (z notą biograficzną na s. 75...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
598.proza: Bozkurt Orkun: Latawiec. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 217-218 (z notą biograficzną na s. 75...) szczegóły 
  Celebi Asaf Halet
    wiersze (alfabet tytułów)
599.wiersz: Celebi Asaf Halet: Mara. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 152  szczegóły 
  Coskun Macit
    wiersze (alfabet tytułów)
600.wiersz: Coskun Macit: Co powiedziano o Ojczyźnie. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 169  szczegóły 
  Daglarca Fazil Husnu
    wiersze (alfabet tytułów)
601.wiersz: Daglarca Fazil Husnu: Łóżka (Końcowy fragment poematu). Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 168  szczegóły 
602.wiersz: Daglarca Fazil Husnu: Łóżka (Końcowy fragment poematu). Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 180  szczegóły 
  Dranas Ahmet Muhip
    wiersze (alfabet tytułów)
603.wiersz: Dranas Ahmet Muhip: Bądź wielki. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 292  szczegóły 
  Ecevit Bulent
    wiersze (alfabet tytułów)
604.wiersz: Ecevit Bulent: Człowiek. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 81  szczegóły 
605.wiersz: Ecevit Bulent: Człowiek z księżyca. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 83  szczegóły 
606.wiersz: Ecevit Bulent: Granica. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 84  szczegóły 
607.wiersz: Ecevit Bulent: Jaskinia. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 83  szczegóły 
608.wiersz: Ecevit Bulent: Kiedy nie było pytań. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 84-85  szczegóły 
609.wiersz: Ecevit Bulent: Potem. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 82  szczegóły 
610.wiersz: Ecevit Bulent: Strumień. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 82  szczegóły 
611.wiersz: Ecevit Bulent: Turecko-grecki wiersz. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 80-81 (z notą tłumacza, s. 79...) szczegóły 
612.wiersz: Ecevit Bulent: Z biletem w ręku. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 81  szczegóły 
613.wiersz: Ecevit Bulent: Zwierzyna. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 83  szczegóły 
  Ediboglu Baki Suha
    wiersze (alfabet tytułów)
614.wiersz: Ediboglu Baki Suha: Statkiem do Czengelkoj. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 42 (sprostowanie: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 154; dot...) szczegóły 
  Emre Yunus
615.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 135-136 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
616.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 140 (nota spraw. z obchodów Roku Yunusa Emre w Nowohuckim Centrum Kultury w...) szczegóły 
617.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 139 (not. spraw. z wieczoru poezji Yunusa Emre, 3 VI 1991 w Łódzkim Oddz. T...) szczegóły 
618.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 141 (not. spraw. z koncertu poetycko-muzycznego pośw. Yunusowi Emre w Warsz...) szczegóły 
619.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łabęcka-Koecherowa Małgorzata: Obchody 750-lecia urodzin Yunusa Emre. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 100-102  szczegóły 
620.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łabęcka-Koecherowa Małgorzata: Obchody 750-lecia urodzin Yunusa Emre. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 100-102  szczegóły 
  Ertepinar Ceskun
    wiersze (alfabet tytułów)
621.wiersz: Ertepinar Ceskun: Lipcowe morze. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 58  szczegóły 
  Gecer Ilhan
    wiersze (alfabet tytułów)
622.wiersz: Gecer Ilhan: Miasto o północy. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 110  szczegóły 
  Guney Oben
    wiersze (alfabet tytułów)
623.wiersz: Guney Oben: Ballada metafizyczna o miłości. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 54  szczegóły 
624.wiersz: Guney Oben: Ballada o świetle i cieniu. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 54-55  szczegóły 
625.wiersz: Guney Oben: Ballada o złej dziewczynie. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 53  szczegóły 
  Halici Feyzi
    wiersze (alfabet tytułów)
626.wiersz: Halici Feyzi: Lśnienie morza. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 56  szczegóły 
  Kanik Orhan Veli
    wiersze (alfabet tytułów)
627.wiersz: Kanik Orhan Veli: Ałtyndag. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 106-107 (z not....) szczegóły 
628.wiersz: Kanik Orhan Veli: Gość. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 106 (z not....) szczegóły 
629.wiersz: Kanik Orhan Veli: Idąc ulicą. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 104 (z not....) szczegóły 
630.wiersz: Kanik Orhan Veli: Moje drzewo. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 103 (z not....) szczegóły 
631.wiersz: Kanik Orhan Veli: Moje statki. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 106 (z not....) szczegóły 
632.wiersz: Kanik Orhan Veli: Morze. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 16  szczegóły 
633.wiersz: Kanik Orhan Veli: Nicpoń. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 105 (z not....) szczegóły 
634.wiersz: Kanik Orhan Veli: Niedzielne wieczory. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 103 (z not....) szczegóły 
635.wiersz: Kanik Orhan Veli: Piosnka woziwody. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 107-108 (z not....) szczegóły 
636.wiersz: Kanik Orhan Veli: Ptak i chmura. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 105 (z not....) szczegóły 
637.wiersz: Kanik Orhan Veli: Szczygieł. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 104 (z not....) szczegóły 
638.wiersz: Kanik Orhan Veli: Święto. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 105 (z not....) szczegóły 
639.wiersz: Kanik Orhan Veli: Tak sobie. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 104 (z not....) szczegóły 
640.wiersz: Kanik Orhan Veli: Ten świat człowieka przyprawia o szaleństwo.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 106 (z not....) szczegóły 
641.wiersz: Kanik Orhan Veli: Życie (Nie łatwo żyć, wiem, trudna to jest sztuka. Kochać się w kimś, piosenki o nim składać...). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 108 (z not....) szczegóły 
642.wiersz: Kanik Orhan Veli: Życie (Nie łatwo żyć, wiem, trudna to jest sztuka. Lecz spójrz...). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 109 (z not....) szczegóły 
  Karaosmanoglu Yakup Kadri
    proza (alfabet tytułów)
643.proza: Karaosmanoglu Yakup Kadri: Nur Baba (Fragment). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 111-115 (z notą tłumacza...) szczegóły 
  Kulebi Cahit
    wiersze (alfabet tytułów)
644.wiersz: Kulebi Cahit: Brzeg morza. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 88  szczegóły 
  Kuruca Zeki
    wiersze (alfabet tytułów)
645.wiersz: Kuruca Zeki: W Skutari. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 27  szczegóły 
  Mericelli Anil
    wiersze (alfabet tytułów)
646.wiersz: Maricelli Anil: Miasto. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 54  szczegóły 
647.wiersz: Mericelli Anil: Portrety [z tego cyklu:] Sabahttin Kudret Aksal. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 64  szczegóły 
  Mithat Cemal Kuntay
    wiersze (alfabet tytułów)
648.wiersz: Mithat Cemal Kuntay: Ja nim nie jestem. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 246  szczegóły 
649.wiersz: Mithat Cemal Kuntay: Poczucie ojczyzny. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 232  szczegóły 
  Nedim Ahmed
    wiersze (alfabet tytułów)
650.wiersz: Nedim Ahmed: Kasyda stambulska. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 4 s. 347-348 (z notą...) szczegóły 
  Ozansoy Halit Fahri
    wiersze (alfabet tytułów)
651.wiersz: Ozansoy Halit Fahri: Destan o Ojczyźnie. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 170  szczegóły 
  Ozer Kemal
    wiersze (alfabet tytułów)
652.wiersz: Ozer Kemal: Pamięć morza. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 52  szczegóły 
  Rifat Oktay
    wiersze (alfabet tytułów)
653.wiersz: Rifat Oktay: Chleb i gwiazdy. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 54 (z notą tłumacza s. 53...) szczegóły 
654.wiersz: Rifat Oktay: Do żony [z tego cyklu:] Ty - w samotności.... Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 215  szczegóły 
655.wiersz: Rifat Oktay: Do żony [z tego cyklu:] W tobie - miłość.... Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 215  szczegóły 
656.wiersz: Rifat Oktay: Fatum. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 54 (z notą tłumacza s. 53...) szczegóły 
657.wiersz: Rifat Oktay: Kumple. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 225  szczegóły 
658.wiersz: Rifat Oktay: Mokra ziemia. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 216  szczegóły 
659.wiersz: Rifat Oktay: Niegdyś i dziś. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 225  szczegóły 
660.wiersz: Rifat Oktay: Pieśń jesienna. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 225  szczegóły 
661.wiersz: Rifat Oktay: W kwiaciarni. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 54 (z notą tłumacza s. 53...) szczegóły 
  Senturk Ahmet Tufan
    wiersze (alfabet tytułów)
662.wiersz: Senturk Ahmet Tufan: Restauracja dla turystów. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 116  szczegóły 
  Sitki Salih Gor
    proza (alfabet tytułów)
663.proza: Sitki Salih Gor: Przed końcem drogi. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 1 s. 37-41 (z not....) szczegóły 
  Tahir Kemal
664.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Antonowicz-Bauer Lucyna: Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 259-260  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
665.artykuł: Chmielowska Danuta: Społeczeństwo tureckie po I wojnie światowej w twórczości Kemala Tahira. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 220-224  szczegóły 
  Taranci Cahit Sitki
    wiersze (alfabet tytułów)
666.wiersz: Taranci Cahit Sitki: Do Nedima. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 4 s. 348  szczegóły 
667.wiersz: Taranci Cahit Sitki: Moje trzydzieści pięć lat. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 89-90  szczegóły 
668.wiersz: Taranci Cahit Sitki: Morze. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 48  szczegóły 
  Tevfikoglu Muhtar
    proza (alfabet tytułów)
669.proza: Tevfikoglu Muhtar: Dla świętego spokoju. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 83-87 (z not. tłumaczki...) szczegóły 
670.proza: Tevfikoglu Muhtar: Zemsta Mathieu. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 55-60 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Tuncer Muyesser
    wiersze (alfabet tytułów)
671.wiersz: Tuncer Muyesser: Bosfor (Nedżetowi Evlijagilowi). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 98  szczegóły 
  Uslu Muzaffer Tayyip
    wiersze (alfabet tytułów)
672.wiersz: Uslu Muzaffer Tayyip: Morze. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 40  szczegóły 
  Veli Orhan
    wiersze (alfabet tytułów)
673.wiersz: Veli Orhan: Głos pociągu. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 53 (z notą tłumacza...) szczegóły 
674.wiersz: Veli Orhan: Illusion. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 53 (z notą tłumacza...) szczegóły 
675.wiersz: Veli Orhan: Owady. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 54 (z notą tłumacza s. 53...) szczegóły 
676.wiersz: Veli Orhan: Syrena. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 14  szczegóły 
677.wiersz: Veli Orhan: Syrena. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 142  szczegóły 
678.wiersz: Veli Orhan: Szynk. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 53 (z notą tłumacza...) szczegóły 
  Wejsel Aszyk
    wiersze (alfabet tytułów)
679.wiersz: Wejsel Aszyk: Czarna Ziemia. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 49-50  szczegóły 
680.wiersz: Wejsel Aszyk: (Do lubej). Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 164  szczegóły 
681.wiersz: Wejsel Aszyk: (Do Sazu). Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 178  szczegóły 
682.wiersz: Wejsel Aszyk: Moje serce dotknęło płomieni.... Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 135  szczegóły 
683.wiersz: Wejsel Aszyk: (Z rozmyślań). Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 184  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
684.artykuł: Zając Grażyna: Aszyk Wejsel - niewidomy piewca Anatolii. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 165-177 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura turecka / Hasła szczegółowe (turecka) / Literatura ludowa (turecka)
    artykuły (alfabet tytułów)
685.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 106 (not. spraw. ze "Spotkania z poezją szamańską" zorg. przez Oddział Wars...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura turecka / Hasła szczegółowe (turecka) / Utwory anonimowe (turecka)
    proza (alfabet tytułów)
686.proza: Humor bektaszycki. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 36, 70, 152  szczegóły 
Literatury obce / Literatura turecka / Część ogólna (turecka)
687.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 115-116  szczegóły 
Literatury obce / Literatura turkmeńska / Literatura współczesna (turkmeńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
688.artykuł: Tatarzyńska Irena: Najnowsze zjawiska i tendencje w literaturze turkmeńskiej i kazachskiej. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 29-39  szczegóły 
Literatury obce / Literatura turkmeńska / Hasła szczegółowe (turkmeńska) / Utwory anonimowe (turkmeńska)
    wiersze (alfabet tytułów)
689.wiersz: Z eposu turkmeńskiego "Gorogły" [fragm.:] Pieśń 1007. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 26  szczegóły 
690.wiersz: Z eposu turkmeńskiego "Gorogły" [fragm.:] Pieśń 1015. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 34  szczegóły 
691.wiersz: Z eposu turkmeńskiego "Gorogły" [fragm.:] Pieśń 1027. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 48  szczegóły 
692.wiersz: Z eposu turkmeńskiego "Gorogły" [fragm.:] Pieśń 1030. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 54  szczegóły 
Literatury obce / Literatura tybetańska / Część ogólna (tybetańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
693.artykuł: Bareja Agata: V Międzynarodowe Seminarium Studiów Tybetologicznych [Narita (Japonia), 27 VIII-2 IX 1989; org. International Association for Tibetan Studies (IATS)]. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 147-148 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura wietnamska / Hasła szczegółowe (wietnamska) / Hasła osobowe (wietnamska)
  Cao Nam
    proza (alfabet tytułów)
694.proza: Cao Nam: Wesele. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 159-167 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura wietnamska / Część ogólna (wietnamska)
695.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świercz Jacek: II Ogólnoeuropejska Konferencja Wietnamistyczna EUROVIET. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 195-196 (sprawozdanie...) szczegóły 
696.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 106 (not. inf. o uczestnictwie w konferencji Jacka Świercza...) szczegóły 
artykuł: Świercz Jacek: Ogólnoeuropejska Konferencja Wietnamistyczna. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 91-92  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
697.artykuł: (J.Ś.): Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 108 ([rec. ks.:] David G. Marr: Vietnam. Vol. 147: World Bibliographical Se...) szczegóły 
698.artykuł: Świercz Jacek: Pismo w Wietnamie. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 210-213 (m.in. nt. literatury zapisywanej pismem "nom"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Carpine di Pian Giovanni de
699.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Strzelczyk Jerzy: Relacja z poselstwa do Mongołów Jana di Piano Carpiniego w nowym opracowaniu. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 107-111 (rec. oryginału...) szczegóły 
  Odorico de Pordenone *
700.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Strzelczyk Jerzy: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 350-351  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
701.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tuczyński Jan: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 197-198  szczegóły 
702.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkowski Roman: Stosunki polsko-żydowskie w latach 1863-1939. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 361-363 (omów.; jeden dzień konferecji poświęcono tematyce literackiej...) szczegóły 
703.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruta Magdalena: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 109-111  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
704.artykuł: Wojakowski Józef: Staropolskie drukarstwo żydowskie. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 97-102  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Historia literatury (Afryki Subsaharyjskiej)
705.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stępniewska-Holzer Barbara: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 202-203  szczegóły 
706.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zimoń Henryk: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 89  szczegóły 
707.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 133-134 (nota...) szczegóły 
708.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Konferencja naukowa "Tendencje w badaniach historycznych języków afrykańskich". Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 91-92  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
709.artykuł: Kuś Maciej: Źródła pisane do wczesnych dziejów kraju Hausa. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 181-196 (dot. tekstów arabskich, legend i kronik sudańskich oraz relacji podróż...) szczegóły 
710.artykuł: Ohly Rajmund: Symbole, fetysze i fetyszyzacja w kulturach afrykańskich. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 3-20 (referat wygłoszony na sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Orientalist...) szczegóły 
711.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Cywilizacyjna rola islamu w Afryce Zachodniej. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 3-16 (w literaturze i kulturze...) szczegóły 
712.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Obraz kontaktu chrześcijaństwa z wierzeniami afrykańskimi w literaturze europejskojęzycznej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 3-12  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Literatura współczesna (Afryki Subsaharyjskiej)
713.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Podobińska Zofia: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 129-130 (omów. zawartości czasopisma Frankfurter Afrikanistische Blaetter szczegóły 
714.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 132 (not....) szczegóły 
715.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 163-164  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
716.artykuł: Chylińska Bożenna: Pod znakiem negritude: od czarnej poezji do filozofii murzyńsko-afrykańskiego wyzwolenia. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 21-35  szczegóły 
717.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Nowe słownictwo we współczesnej literaturze hausańskiej. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 329-331 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Zagadnienia specjalne (Afryki Subsaharyjskiej) / Literatura ludowa (Afryki Subsaharyjskiej)
    artykuły (alfabet tytułów)
718.artykuł: Wrzesińska Alicja: Edukacyjna rola przysłów w literaturze Czarnej Afryki. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 247-254  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Zagadnienia specjalne (Afryki Subsaharyjskiej) / Tematy, motywy (Afryki Subsaharyjskiej)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
719.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Ruchy mahdystyczne w Afryce Zachodniej XX w.. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 131-141 (m.in. nt. znaków końca świata w poezji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Hasła szczegółowe (Afryki Subsaharyjskiej) / Hasła osobowe (Afryki Subsaharyjskiej)
  Achebe Chinua
720.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piłaszewicz Stanisław: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 377-379  szczegóły 
  Imam Abubakar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
721.artykuł: Jeż Beata: Wątki obce i rodzinne w twórczości hausańskiego autora A.A. Imama. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 106-116  szczegóły 
  Kane Cheikh Hamidou
722.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piłaszewicz Stanisław: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 144-146  szczegóły 
  Laye Camara
723.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piłaszewicz Stanisław: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 147-148  szczegóły 
  Umaru Alhaji
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
724.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Uroki i meandry prac tekstologicznych nad rękopisami hausa. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 3-12 (na materiale rękopisów Alhadżiego Umaru i rękopisów mu przypisywanych;...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Historia literatury (Indii)
725.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sachse Joanna: Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 89-90  szczegóły 
726.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 240 (nota spraw....) szczegóły 
727.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 156 (nota spraw....) szczegóły 
728.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 173 (not. inf....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
729.artykuł: Balcerowicz Piotr: Poznanie i wolność w filozofii indyjskiej - od Upaniszad do Krishnamurtiego. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 113-135  szczegóły 
730.artykuł: Grabowska Barbara: Początki prozy bengalskiej (1800-1850). Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 215-224  szczegóły 
731.artykuł: Grabowska Barbara: Sen w średniowiecznej literaturze bengalskiej. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 195-208 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
732.artykuł: Jurewicz Joanna: Ascetyczny żar (tapas) w najstarszych tekstach indyjskich. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 171-182 (tekst referatu wygłoszonego na sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Or...) szczegóły 
733.artykuł: Renik Krzysztof: Widowisko opuszcza świątynię. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 227-231 (m.in. nt. fabuły teatralnych widowisk obrzędowych krysznanattam i tejj...) szczegóły 
734.artykuł: Stasik Danuta: Co było na początku? Spory o literaturę hindi. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 63-69  szczegóły 
735.artykuł: Śliwczyńska Bożena: Kudijattam: wczoraj, dziś i jutro. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 232-238 (m.in. nt. dramatów sanskryckich z repertuaru keralskiego teatru świąty...) szczegóły 
736.artykuł: Śliwczyńska Bożena: Wisznuizm bengalski i nurty tantryczne w Bengalu. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 25-32  szczegóły 
737.artykuł: Walter Elżbieta: Przekład - sztuka czy rzemiosło (Z problemów nad przekładem bengalskiej prozy). Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 27-33 (referat wygłoszony na sesji "Teoria i praktyka przekładu z języków ori...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Literatura współczesna (Indii)
738.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 240 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
739.artykuł: Stasik Danuta: Poezja hindi w okresie niepodległości. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 303-308 (od 1947...) szczegóły 
740.artykuł: Stasik Danuta: Proza hindi okresu niepodległości. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 19-33  szczegóły 
741.artykuł: Woźniak Jacek: Dyglosja a współczesna literatura tamilska. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 155-163  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Zagadnienia specjalne (Indii) / Tematy, motywy (Indii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
742.artykuł: Grabowska Barbara: Rodowód i narodziny bogini węży w Bengalu. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 43-53 (w literaturze od XII w....) szczegóły 
743.artykuł: Grabowska Barbara: Sen w średniowiecznej literaturze bengalskiej. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 195-208 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
744.artykuł: Grabowska Barbara: Wątek przeprawy przez rzekę w poezji bengalskiej. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 205-215  szczegóły 
745.artykuł: Jurewicz Joanna: Symbol twierdzy w najstarszej myśli hinduskiej. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 35-46 (m.in. w upaniszadach i "Rygwedzie"; referat wygłoszony na sesji naukow...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Antologie i zbiory (Indii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
746.artykuł: Sieklucka Anna: Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 100-103 ([rec. ks.:] Stories About the Partition of India. New Delhi 1994...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
747.artykuł: Igielski Zbigniew: "Adi Granth" - święta księga shikhizmu. Podstawowe informacje o dziele. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 259-264  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Banerji Tarashankar
    proza (alfabet tytułów)
748.proza: Banerji Tarashankar: Skąd się wzięła śmierć?. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 71-73 (z notą biograficzną pisarza na s. 71...) szczegóły 
  Bhatti Mohinder
    proza (alfabet tytułów)
749.proza: Bhatti Mohinder: Wiadomość. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 2 s. 145-146 (z not....) szczegóły 
  Ciandar Iśwar
    proza (alfabet tytułów)
750.proza: Ciandar Iśwar: Człowiek o poważnej twarzy. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 65-70 (z not....) szczegóły 
  Desai Ghanashyam
    proza (alfabet tytułów)
751.proza: Desai Ghanaśyam: Krzyk. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 101-102 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Devi Maitreyi
752.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 111 (not. inf. o spotkaniu promującym książkę, Warszawa 14 X 1993...) szczegóły 
  Ganga Prasad Wimal
    wiersze (alfabet tytułów)
753.wiersz: Ganga Prasad Wimal: Poza drzewami. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 3 s. 236 (z not....) szczegóły 
  Goswami Om
    proza (alfabet tytułów)
754.proza: Goswami Om: Suman. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 169-176 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Grover Teji
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
755.artykuł: Kronika kulturalna. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 259-261 (m.in. nota nt. spotkania autorskiego poetki zorganizowanego 22 V 2003 ...) szczegóły 
  Gurdew Singh Rupana
    proza (alfabet tytułów)
756.proza: Gurdew Singh Rupana: Wybrane opowiadania pendżabi [fragm.]. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 75-78 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Jayadeva *
757.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grabowska Barbara: Perypetie z sanskrycką konwencją poetycką. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 21-25 (referat wygłoszony na sesji "Teoria i praktyka przekładu z języków ori...) szczegóły 
  Kryszna Sobti
    proza (alfabet tytułów)
758.proza: Kryszna Sobti: Pieniądz zmienia wartość. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 43-47 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Mukherjee Balaichand
    proza (alfabet tytułów)
759.proza: Banaphul pseud. : Tilottama. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 209-214 (z not. tłumaczki...) szczegóły 
  Nadim *
    proza (alfabet tytułów)
760.proza: Nadim : Syp, śniegu, syp.... Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 91-96 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Narain Kunwar
    wiersze (alfabet tytułów)
761.wiersz: Narajan Kunwar: Cyrk. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 207-208 (z not. tłumaczki "Ze współczesnej poezji hindii", podp. D.S....) szczegóły 
762.wiersz: Narajan Kunwar: Opis zaginionego. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 207 (z not. tłumaczki "Ze współczesnej poezji hindii", podp. D.S....) szczegóły 
763.wiersz: Narajan Kunwar: Skarga. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 208-209 (z not. tłumaczki "Ze współczesnej poezji hindii", podp. D.S., s. 207...) szczegóły 
764.wiersz: Narajan Kunwar: Śmiech. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 208 (z not. tłumaczki "Ze współczesnej poezji hindii", podp. D.S., s. 207...) szczegóły 
765.wiersz: Narajan Kunwar: Wyjaśnienie. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 209 (z not. tłumaczki "Ze współczesnej poezji hindii", podp. D.S., s. 207...) szczegóły 
  Pande Mrynal
    proza (alfabet tytułów)
766.proza: Pande Mrynal: Kropla wody. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 3/4 s. 153-156 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Prakaś Surendr
    proza (alfabet tytułów)
767.proza: Prakaś Surendr: Ofiarny wóz. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 171-174 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Rakeś Mohan
    proza (alfabet tytułów)
768.proza: Rakeś Mohan: Polowanie. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 47-51 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Rameś Dawe
    wiersze (alfabet tytułów)
769.wiersz: Rameś Dawe: Powiedz, Mansi. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 48 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Sarma O.P.
    proza (alfabet tytułów)
770.proza: Sarma O.P.: Wojna. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 87-89 (z not. tłumacza podp. J.P....) szczegóły 
  Sarweśwar Dayal Saksena
    wiersze (alfabet tytułów)
771.wiersz: Sarweśwar Dayal Saksena: Świtem do zmierzchu. Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 3 s. 263-264 (z not....) szczegóły 
  Somadeva *
    wiersze (alfabet tytułów)
772.wiersz: Somadewa : Kathasaritsagara [fragm.:] XXIII: O człowieku, który zaczynał od zera. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 49-53 (z notą tłumacza...) szczegóły 
  Sukhabir *
    proza (alfabet tytułów)
773.proza: Sukhabir : Napiwek. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 55-63 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Śarma Bandhu
    proza (alfabet tytułów)
774.proza: Śarma Bandhu: Stary śpiewak. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 61-64 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Vajpeyi Aśok
    wiersze (alfabet tytułów)
775.wiersz: Wadźpeji Asok: Poza czas. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 212 (z not. tłumaczki o autorze, s. 210...) szczegóły 
776.wiersz: Wadźpeji Asok: Tym razem. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 210-211 (z not. tłumaczki o autorze...) szczegóły 
777.wiersz: Wadźpeji Asok: Wołanie ciała słyszy tylko ciało. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 210 (z not. tłumaczki o autorze...) szczegóły 
778.wiersz: Wadźpeji Asok: Wschód. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 211 (z not. tłumaczki o autorze, s. 210...) szczegóły 
779.wiersz: Wadźpeji Asok: Z kamieniem igra kamień (W Khadźuraho). Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 211 (z not. tłumaczki o autorze, s. 210...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
780.artykuł: Kronika kulturalna. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 259-261 (m.in. nota nt. odczytów poety zorganizowanych 26 i 30 V 2003 w Krakowi...) szczegóły 
  Yadav Rajendra
    proza (alfabet tytułów)
781.proza: Yadav Rajendra: Przebierańcy. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 169-172 (z notą tłumacza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Część ogólna (Indii)
782.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika kulturalna. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 164-167 (sprawozdanie...) szczegóły 
783.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 240-241 (nota spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Historia literatury (Mezopotamii)
784.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Popko Maciej: Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 141-142  szczegóły 
785.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Składanek Bogdan: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 143-144  szczegóły 
polemika: Składanek Bogdan: Uzupełnienie recenzji. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 388-389  szczegóły 
polemika: Zawadzki Stefan: W odpowiedzi na recenzję Bogdana Składanka. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 383-388  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
786.artykuł: Długosz Dariusz: Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 271-273 ([rec. ks. zb.:] Le Proche-Orient Asiatique. T. 2: Les empires mesopota...) szczegóły 
787.artykuł: Długosz Dariusz: Tajemnica Ugarit - 70. rocznica odkrycia w Syrii. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 309-311 (omówienie zawartości numeru specjalnego pisma Le Monde de la Bible<...) szczegóły 
788.artykuł: Łyczkowska Krystyna: Dziecko w prawach babilońskich. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 73-79 (na przykładzie tekstów prawnych i dokumentów życia codziennego z okres...) szczegóły 
789.artykuł: Sandowicz Małgorzata: Demony w mitologii akadyjskiej: Lamasztu, Pauzuzu i Lilitu. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 181-191 (na podstawie literatury magicznej; z fragmentami tekstów magicznych i ...) szczegóły 
790.artykuł: Siuchta Joanna: Ciąża i poród na podstawie tekstów akadyjskich. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 84-91 (dot. tekstów klinowych medycznych i medyczno-magicznych...) szczegóły 
791.artykuł: Stępień Marek: Możliwości zastosowania techniki komputerowej do badań nad neosumeryjskimi dokumentami gospodarczymi. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 335-345  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Hasła szczegółowe (Mezopotamii) / Utwory anonimowe (Mezopotamii)
    proza (alfabet tytułów)
792.proza: [Teksty kołysanek]. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 230-242 (z komentarzem: Michael Abdalla: Współczesne obyczaje narodzinowe u chr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Zagadnienia specjalne (Mezopotamii) / Tematy, motywy (Mezopotamii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
793.artykuł: Abdalla Michael: Chleb w asyryjskich źródłach pisanych i folklorze dawniej i dziś. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 103-113  szczegóły 
794.artykuł: Abdalla Michael: Posty i kuchnia postna u współczesnych Asyryjczyków Zachodnich na Bliskim Wschodzie. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 143-152 (na podstawie tekstów religijnych asyryjskich i arabskich....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
795.artykuł: Kasarełło Lidia: Recepcja dramaturgii europejskiej w okresie narodzin nowoczesnej kultury chińskiej. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 3-15  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Indie (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
796.artykuł: Łopatowska Anna: Moje spotkanie ze sztuką kudijattam. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 238-244 (omówienie technik artystycznych stosowanych w spektaklach starożytnego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Japonia (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
797.artykuł: Rodowicz Jadwiga: O uwikłaniu w naturę dziką. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 233-237 (nt. istoty klasycznego japońskiego teatru "no"...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Materiały ogólne (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
798.artykuł: Kusio Joanna: Terukkuttu - tamilski teatr ludowy. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 59-67 (nt. teatru ulicznego w Tamilnadu - części Indii, którego repertuar two...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Turcja (teatr współczesny obcy)
799.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 218-219 (program...) szczegóły