Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Przestrzenie Teorii
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Balcerzan Edward: "Sprzecznościowa" koncepcja literackości. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 11-24 (dotyczy literackości rozumianej jako sieć relacji sprzecznościowych (a...) szczegóły 
2.artykuł: Biti Vladimir: Pojęciownik współczesnej teorii literackiej i kulturowej. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 225-245 (zarys historyczny wybranych pojęć teoretycznoliterackich oraz ich znac...) szczegóły 
3.artykuł: Grochowski Grzegorz: Stereotypy - komunikacja - literatura. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 49-71 (nt. roli stereotypów w procesie komunikacji literackiej...) szczegóły 
4.artykuł: Kryska Małgorzata: "Pojęciownik" Vladimira Bitijego. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 271-277 ([rec. ks.:] Vladimir Biti: Pojmovnik suvremene knizee teorije. Zagreb ...) szczegóły 
5.artykuł: Michałowski Piotr: Strategie skandalu i stereotypy odbioru. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 73-88 (nt. związków między kategoriami skandalu i stereotypu oraz ich roli w ...) szczegóły 
6.artykuł: Mitosek Zofia: Mimesis - między udawaniem a referencją. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 25-46 (nt. pragmatyzacji kategorii mimesis w badaniach literackich oraz podmi...) szczegóły 
7.artykuł: Tabakowska Elżbieta: Ikoniczność: podobieństwo i tertium comparationis. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 103-118 (nt. znaczenia zjawiska ikoniczności dla teorii literatury...) szczegóły 
8.artykuł: Tokarz Bożena: Twórca - stereotyp - profilowanie, czyli literacka rzeczywistość alternatywna. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 21-34 (nt. stereotypów jako form świadomości - zjawisk z pogranicza dyscyplin...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Burzyńska Anna: Poststrukturalizm, dekonstrukcja, feminizm, gender, dyskursy mniejszości i co dalej?. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 65-86 (próba podsumowania dziejów najnowszej wiedzy o literaturze oraz określ...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Balbus Stanisław: Metodologie i mody metodologiczne we współczesnej humanistyce (literaturoznawczej). Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 97-103 (m. in. o metodologii jako wizytówce nomotetyczności każdej dziedziny w...) szczegóły 
11.artykuł: Dziadek Adam: Od polityki i teorii do literatury. Wokół "Theorie d'ensemble" grupy Tel Quel. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 105-117 (omówienie jednego z etapów rozwoju francuskiego poststrukturalizmu, zw...) szczegóły 
12.artykuł: Krajewska Anna: Niepewność. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 5-17 (dot. niepewności i nierozstrzygalności, rozumianych jako temat literac...) szczegóły 
13.artykuł: Winiecka Elżbieta: Nierozstrzygalność - drugie imię dekonstrukcji?. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 119-138 (dot. nierozstrzygalności jako głównej cechy literatury w ujęciu Jacque...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Horvath Geza: Dyseminacja, eksplikacja semantyki, semantyczna innowacja. Trzy koncepcje semantyki tekstu literackiego. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 247-267 (podstawowe tezy trzech fundamentalnych poststrukturalnych koncepcji se...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Kuźma Erazm: Od linearnej do cyrkularnej kominikacji literackiej, a stąd do milczenia. O sytuacji we współczesnych doktrynach literackich. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 47-64 (nt. odwrotu od procesualnego charakteru komunikacji w myśli zachodniej...) szczegóły 
16.artykuł: Toporow Władimir: Przestrzeń i tekst. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 207-223 (nt. korelacji między dwoma pojęciami; dot. szczególnie przestrzeni mit...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Bachtin Michaił: Z problemów teorii śmiechu. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 235-236 (notatki nt. śmiechu i jego związku z istotą powieści, m. in. w związku...) szczegóły 
18.artykuł: Ślósarska Joanna: Pojęcie pola metaforycznego w poetyce kognitywnej. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 87-96 (prezentacja podstawowych konceptualizacji pola metaforycznego w kontek...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Tożsamość i autobiografia. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 139-157 (nt. problemu tożsamości w autobiografii...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Bachtin Michaił: . Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 226-232 (materiały dotyczące epistemologicznych aspektów teorii powieści, m. in...) szczegóły 
21.artykuł: Bachtin Michaił: Z problemów teorii powieści. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 234-235 (zbiór notatek do przygotowywanej koncepcji powieści, dot. m. in. opozy...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Legeżyńska Anna: Translatologia z perspektywy końca (wieku). Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 119-136 (omówienie najważniejszych problemów związanych z kondycją translatolog...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Hejmej Andrzej: Stereotyp(y) muzyki w literaturze. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 35-48 (nt. problemu muzycznego nacechowania tekstu literackiego i towarzysząc...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Kaźmierczak Marek, Mikołajczak Aleksander W.: Ku cyfrowym metamorfozom. Tradycja antyczna w cyberprzestrzeni. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 159-178 (w ujęciu teoretycznoliterackim...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fast Piotr: Realizm socjalistyczny - spór o metodę. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 277-281  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skibska Anna: O micie w literaturze raz jeszcze. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 281-284  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
recenzja: Skibska Anna: O micie w literaturze raz jeszcze. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 281-284  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Rozum, myślenie, umysł (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Krajewska Anna: Niepewność. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 5-17 (dot. niepewności i nierozstrzygalności, rozumianych jako temat literac...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Górska Irena: Dramat jako filozofia dramatu. Na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 193-204  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Wojda Dorota: Tekst jako anastylos. Przedmiot i ciało w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 175-191  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fast Piotr: Realizm socjalistyczny - spór o metodę. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 277-281  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Queneau Raymond
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Portret intelektualisty w "Dziennikach" Raymonda Queneau. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 163-174  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Majakovskijj Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Bachtin Michaił: . Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 236-247 (szkic, zawierający m. in. notatki nt. problemów czasu, języka, tonu i ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Karasińska Marta: Teatr czy literatura? O literaturoznawczej teorii teatru. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 193-204  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Hendrykowski Marek: Ekran i kadr. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 137-148 (dotyczy znaczenia ekranów w procesie ewolucji związków między rzeczywi...) szczegóły 
35.artykuł: Hendrykowski Marek: Obraz filmowy jako dzieło sztuki. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 179-189 (lingwistyczne ujęcie dzieła sztuki filmowej...) szczegóły