Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Prace Filologiczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Falkenberg Gabriel: Das selbstverstaendliche Verstehen: Spekulationen zur Natur des semantischen Wissens. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 147-162 (problematyka znaczeń pojedynczych leksemów, ich zestawów i konfiguracj...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Siatkowska Ewa: Różne funkcje tekstu w tzw. tekstologii teoretycznej i stosowanej. Prace Filologiczne 2002 t. 47 s. 373-382 (nt. odmienności celów teorii tekstu i tekstologii stosowanej; dotyczy ...) szczegóły 
3.artykuł: Smirnova Elena V.: Rola i typy negatywnych replik dialogowych (na podstawie polskich tekstów dialogowych). Prace Filologiczne 2002 t. 47 s. 409-418 (dot. mechanizmów negowania obecnych w dialogach w odpowiedziach na róż...) szczegóły 
4.artykuł: Święczkowska Halina: Platońska perspektywa języka u Kartezjusza i Leibniza. Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 193-205  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Bajerowa Irena: W sprawie terminów dla polskiej koine. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 35-40 (dot. rozumienia terminu "język literacki" jako "język ogólny"...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Dubisz Stanisław: Archaizmy w tekście utworu literackiego. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 255-265  szczegóły 
7.artykuł: Leszczyński Zenon: Aluzja czy eufemizm. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 387-388 (dot. aluzyjnych użyć pozornie eufemistycznych omówień w literackich te...) szczegóły 
8.artykuł: Marcjanik Małgorzata: Elementy negatywnego mówienia o sobie i innych w polskich obyczajach językowych. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 443-451 (na materiale współczesnej prozy polskiej...) szczegóły 
9.artykuł: Pajdzińska Anna: Frazeologia w kontekście poetyckim. Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 331-340  szczegóły 
10.artykuł: Tokarski Ryszard: Pole znaczeniowe w badaniach stylistycznych. O wzbogacaniu konotacji słów w tekście poetyckim. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 591-595 (na przykładzie wiersza "Gazela żałobna" Józefa Łobodowskiego...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dedykacja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Kowalik Krystyna: Adresat i autor w strukturze tekstów dedykacyjnych. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 355-363  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Dreschel Ulrich: Kilka uwag dotyczących tłumaczenia na język niemiecki polskich konstrukcji eliptycznych w dziełach literackich. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 349-352  szczegóły 
13.artykuł: Faulstich Gisela: Nazwy znaczące w przekładzie artystycznym z polskiego na niemiecki. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 353-361  szczegóły 
14.artykuł: Jaeger Gert: Ekwiwalentność w przekładzie artystycznym. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 363-374  szczegóły 
15.artykuł: Koziara Stanisław: "Miłować" i jego synonimy w polskich przekładach Psałterza. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 265-271  szczegóły 
16.artykuł: Mueller Dietrich: O roli przesłanek rozumieniowych w przekładzie artystycznym. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 375-383  szczegóły 
17.artykuł: Rudolph Jolanta: Socjolingwistyczne aspekty przekładu artystycznego. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 385-392  szczegóły 
18.artykuł: Siatkowska Ewa: Fonetyka J.B. Fryca nas przykładzie jego tłumaczenia "Księgi Genezis" (1976) w porównaniu ze współczesną normą literacką. Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 179-192  szczegóły 
19.artykuł: Weicht Elke: O przekładzie niektórych modyfikacji związków frazeologicznych języka polskiego na niemiecki. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 405-409  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Chludzińska-Świątecka Jadwiga: Korona Kazimierzów. Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 7-12 (nt. interpretacji gramatycznej tytułów zabytków staropolskich, na przy...) szczegóły 
21.artykuł: Nowowiejski Bogusław: Cytaty obcojęzyczne w dziejach polszczyzny jako problem badawczy. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 405-415 (dot. języka dzieł literackich różnych epok...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Borejszo Maria: Glosa językoznawcy do dziejów polskich kolęd. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 79-96 (dot. różnic między tekstami trzynastu polskich kolęd udokumentowanych ...) szczegóły 
23.artykuł: Decyk Wanda: Kto stawia nogi?. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 147-152 (dot. występowania i znaczenia w staropolskich tekstach m.in. literacki...) szczegóły 
24.artykuł: Karpluk Maria: Do wpływu czeskiego na epistolografię staropolską. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 269-274  szczegóły 
25.artykuł: Walczak Bogdan: Przyczynki (bardzo drobne) do problematyki staropolskich nazw i określeń kierunków i stron świata. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 611-617 (na materiale staropolskich pamiętników, słowników i przekładów Biblii...) szczegóły 
26.artykuł: Walczak Bogdan: Staropolski dowcip onimistyczny. Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 281-293  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Puzynina Jadwiga: Metaforyka w polskich słownikach epoki baroku. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 461-473  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Dubisz Stanisław: Lamentacyjne incipity utworów wierszowanych okresu konfederacji barskiej. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 139-142  szczegóły 
29.artykuł: Dubisz Stanisław: Moralitatywno-filozoficzne incipity utworów wierszowanych okresu konfederacji barskiej. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 143-147  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Marcjanik Małgorzata: Elementy negatywnego mówienia o sobie i innych w polskich obyczajach językowych. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 443-451 (na materiale współczesnej prozy polskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leszczyński Zenon: Krótka relacja o puryście sprzed wieku. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 347-352  szczegóły 
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Saloni Zygmunt, Wołosz Robert: Nowa errata do "Indeksu a tergo" do Słownika Języka Polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 503-534  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Bańko Mirosław: "Słownik języka polskiego" Erazma Rykaczewskiego - pierwszy popularny słownik polszczyzny. Prace Filologiczne 2002 t. 47 s. 7-26  szczegóły 
34.artykuł: Puzynina Jadwiga: Metaforyka w polskich słownikach epoki baroku. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 461-473  szczegóły 
35.artykuł: Rudnicka Ewa: Główne problemy zwiazane z opisem znaczeń przenośnych w słownikach na przykładzie współczesnej leksykografii polskiej. Prace Filologiczne 2003 t. 48 s. 391-415  szczegóły 
36.artykuł: Wierzchowski Józef: W sprawie tzw. słowników gniazdowych. Prace Filologiczne 1997 t. 42 s. 53-61 (nt. historii koncepcji i metodologii słowników gniazd słowotwórczych...) szczegóły 
37.artykuł: Worbs Erika: Von Johann Moneta's "Enchiridion polonicum oder polnisches Handbuch" (1720) zu Daniel Vogel's "Polnisch-deutsches Lexicon" (1786) - Anmerkungen zur Genese eines Woerterbuch. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 643-653  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Sawicki Stefan: Teologia literacka - teologia w literaturze - teologia literatury. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 409-412  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gałecki Zygmunt: Osobliwości leksykalne "Pamiętników znalezionych w Katyniu". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 179-185  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartnicka Barbara: Na marginesie reedycji "Kancjonału toruńskiego". Prace Filologiczne 1991 t. 35 s. 15-22  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
41.wiersz: Anioł pasterzom mówił. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 92-93 (teksty kolędy w trzech wersjach zapisu: z "Kancjonału Biblioteki Kórni...) szczegóły 
42.wiersz: Bogurodzica. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 482-487 (wersja składająca się z 19 zwrotek; w oprac. i z koment.: Wojciech Ręb...) szczegóły 
43.wiersz: Cadens ebur castitatis... Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 492 (tekst w jęz. łacińskim; z inf. o braku w rękopisie dalszych zwrotek; w...) szczegóły 
44.wiersz: Cantico leticiae et voce iocunda... Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 490 (tekst w jęz. łacińskim; w oprac. i z koment.: Wojciech Rębowski, Wojci...) szczegóły 
45.wiersz: Dies est leticie In ortu regali... Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 490-492 (tekst w jęz. łacińskim; w oprac. i z koment.: Wojciech Rębowski, Wojci...) szczegóły 
46.wiersz: Gaude, virgo, mater Christi... Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 499-500 (tekst w jęz. łacińskim; w oprac. i z koment.: Wojciech Rębowski, Wojci...) szczegóły 
47.wiersz: Hodie Christus nasci voluit... Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 493 (tekst w jęz. łacińskim; w oprac. i z koment.: Wojciech Rębowski, Wojci...) szczegóły 
48.wiersz: In natali Domini Gaudent omnes angeli... Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 497-498 (tekst w jęz. łacińskim; w oprac. i z koment.: Wojciech Rębowski, Wojci...) szczegóły 
49.wiersz: Natus est nobis hodie De pura virgine... Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 496-497 (tekst w jęz. łacińskim; w oprac. i z koment.: Wojciech Rębowski, Wojci...) szczegóły 
50.wiersz: Panna wielmi nadobna... Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 495-496 (w oprac. i z koment.: Wojciech Rębowski, Wojciech Ryszard Rzepka, Wies...) szczegóły 
51.wiersz: Pieśń o Pannie Maryjej (Bądź wesoła, Panno czysta..). Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 488-490 (w oprac. i z koment.: Wojciech Rębowski, Wojciech Ryszard Rzepka, Wies...) szczegóły 
52.wiersz: Plaudite iuvenculi, iuvenculi... Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 493 (tekst w jęz. łacińskim; z inf. o braku w rękopisie początkowych zwrote...) szczegóły 
53.wiersz: Przybieżeli do Betlejem pasterze. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 93-94 (teksty kolędy w trzech wersjach zapisu: z "Symfonii anielskich" wyd. 1...) szczegóły 
54.wiersz: Psallat chorus hodie Dies... Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 494 (tekst w jęz. łacińskim; w oprac. i z koment.: Wojciech Rębowski, Wojci...) szczegóły 
55.wiersz: Verbum caro factum est... Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 493-494 (tekst w jęz. łacińskim; w oprac. i z koment.: Wojciech Rębowski, Wojci...) szczegóły 
56.wiersz: Wesel się wszystko stworzenie... Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 487-488 (w oprac. i z koment.: Wojciech Rębowski, Wojciech Ryszard Rzepka, Wies...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
57.artykuł: Rębowski Wojciech, Rzepka Wojciech Ryszard, Wydra Wiesław: Zespół pieśniowy ze schyłku XVI wieku z rękopisu biblioteki Klasztoru Klarysek krakowskich. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 479-505 (z tekstami pieśni i faksymile kart rękopisu...) szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dubisz Stanisław: Czytając "Bogurodzicę".... Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 165-173  szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taras Barbara: "Tajemnica moja mnie..." Zagadka nazw własnych w "Kazaniach świętokrzyskich". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 595-597  szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dubisz Stanisław: Czy w "Rozmowie mistrza Polikarpa ze Śmiercią" występuje mazurzenie?. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 113-117  szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kępińska Alina: Kształtowanie się kategorii męsko-i niemęskoosobowych w "Rozmyślaniu przemyskim". Prace Filologiczne 2003 t. 48 s. 281-232  szczegóły 
artykuł: Pisarkowa Krystyna: Miejsce wydarzenia a determinacja czasu - "stante pede". Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 483-487 (dot. znaczenia i funkcji przysłówka "natychmiast" w utworze...) szczegóły 
artykuł: Taras Barbara: Średniowieczne słownictwo domowe i rodzinne (Cz. I. Wyrazy, wyrażenia i zwroty związane z narodzinami, pielęgnacją i wychowaniem małego dziecka znajdujące się w tekście "Rozmyślania Przemyskiego"). Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 275-281  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard, Wydra Wiesław: Mazowiecka wersja Spowiedzi powszechnej z końca XV wieku. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 479-489 (z tekstem źródłowym, transkrypcją oraz faksymile rękopisu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Abramow-Newerly Jarosław
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupiszewski Władysław: Frazeologia w powieści J. Abramowa-Newerlego "Pan Zdzich w Kanadzie". Prace Filologiczne 1994 t. 39 s. 157-172  szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupiszewski Władysław: Socjolingwistyczna charakterystyka bohaterów sztuki Jarosława Abramowa-Newerlego "Gęsi za wodą". Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 295-305  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lam Andrzej: Krzysztof Kamil Baczyński pod piórem niemieckiego tłumacza. Prace Filologiczne 1991 t. 36 s. 423-426 (na przykł. tłumaczenia S. Kirsch...) szczegóły 
  Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław
    listy (alfabet tytułów)
66.listy: Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław: Materihali do ihstorihji pol's'koji ta slov'jans'koji fihlologihji (IV. Listuvannja Ja. Boduena de Kurtene z V. Jagichem). Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 334-416 (teksty 46 listów z l. 1874-1921 do V. Jagicha, opubl. i koment. JJ.O. ...) szczegóły 
67.listy: Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław: Materihali do ihstorihji pol's'koji ta slov'jans'koji fihlologihji. XI. Virane listuvannja Ja. Boduena de Kurtene z Ja. Karlovichem. Prace Filologiczne 2003 t. 48 s. 143-222 (listy z lat 1875-1879; opubl. i koment. JJ.O. Dzendzelihvs'kijj...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
68.artykuł: Leszczyński Zenon: Deklaracja polskości Baudouina. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 345-347 (o poczuciu narodowym pisarza...) szczegóły 
69.artykuł: Wakułenko Serhij: O korzeniach filozoficznych metodologicznej polemiki między A. Bruecknerem a J.N. Baudouinem de Courtenay. Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 417-422  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
70.korespondencja: Pis'ma Milana Reshetara Ivanu (Janu) Boduehnu de Kurteneh (Stranica iz istorii izuchenija molizskikh slavjan Italii). Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 327-331 (teksty 4 listów z 1908-1909, opubl. i koment. Aleksandr Dmitriewicz Du...) szczegóły 
  Bentkowski Feliks
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Kupiszewski Paweł: O niektórych związkach frazeologicznych "Historii literatury polskiej" Feliksa Bentkowskiego. Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 323-330  szczegóły 
  Bielski Marcin
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Decyk Wanda: Kilka uwag o przymiotnikach w tytule carskim w "Kronice". Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 217-220  szczegóły 
  Brueckner Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Wakułenko Serhij: O korzeniach filozoficznych metodologicznej polemiki między A. Bruecknerem a J.N. Baudouinem de Courtenay. Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 418-422  szczegóły 
  Buttler Danuta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Bibliografia prac naukowych profesor Danuty Buttler. Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 23-37  szczegóły 
75.artykuł: Markowski Andrzej: Dorobek naukowy profesor Danuty Buttler. Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 14-22  szczegóły 
76.artykuł: Rybicka-Nowacka Halina: Nota biograficzna. Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 9-11 (z fot. na s. 5...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czajkowski Michał
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karaś Halina: Wschodniosłowiańskie zapożyczenia leksykalne w powieści Michała Czajkowskiego "Stefan Czarniecki". Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 359-376  szczegóły 
  Czechowicz Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Skubalanka Teresa: Uwagi o modalności poetyckiej na przykładzie wybranych wierszy Józefa Czechowicza. Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 409-421  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Lubaś Władysław: Maria Dąbrowska o swoim języku. Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 399-402  szczegóły 
  Dygasiński Adolf
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupiszewski Władysław: Szkoła w powieści A. Dygasińskiego "W Kielcach". Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 315-323  szczegóły 
artykuł: Kupiszewski Władysław: Z zagadnień frazeologii w powieści Adolfa Dygasińskiego "W Kielcach". Prace Filologiczne 1996 t. 40 (1995) s. 149-152  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fedorowicz Jacek
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtak Maria: Felietonowe gry ze stereotypem Polaka, czyli portret Polaka kierowcy. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 649-653  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Goszczyński Seweryn
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kępińska Alina: O rzeczownikach podzielnych słowotwórczo w "Dziennku Sprawy Bożej" Seweryna Goszczyńskiego (nomina actionis). Prace Filologiczne 1996 t. 40 (1995) s. 29-62  szczegóły 
artykuł: Kępińska Alina: Rzeczowniki podzielne słowotwórczo w "Dzienniku Sprawy Bożej" S. Goszczyńskiego (z wyjatkiem mazw czynności). Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 13-42  szczegóły 
  Górnicki Łukasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Sinielnikoff Roxana: Określniki czasu w prozie Łukasza Górnickiego. Prace Filologiczne 1988 t. 34 s. 83-107  szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Długosz Kazimierz: Słownictwo obce w "Dworzaninie" Łukasza Górnickiego. Prace Filologiczne 1994 t. 39 s. 205-216  szczegóły 
artykuł: Pepłowski Franciszek: Dwa wydania "Dworzanina polskiego" Łukasza Górnickiego (Przyczynek do kształtowania się normy językowej na przełomie XVI i XVII w.). Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 357-369 (dot. wydań z r. 1566 i 1639...) szczegóły 
  Górski Klemens
    proza (alfabet tytułów)
85.proza: Górski Klemens: Zagędzielec. Opowieść z ziemi łomżyńskiej. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 207-213  szczegóły 
  Grzegorczykowa Renata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Danielewiczowa Magdalena, Mikołajczuk Agnieszka: Bibliografia prac naukowych profesor Beaty Grzegorczykowej. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 19-33  szczegóły 
87.artykuł: Puzynina Jadwiga: Życiorys naukowy profesor Renaty Grzegorczykowej. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 11-17  szczegóły 
  Gwiżdż Feliks
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pluta Feliks: Stylizacja gwarowa w "Zwyrtałowej bacówce pod Wesołym Wierchem" Feliksa Gwiżdża. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 445-452  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
89.wiersz: Herbert Zbigniew: Układała swe włosy. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 362  szczegóły 
90.wiersz: Herbert Zbigniew: [Układała swe włosy] Sie legte iht Haar. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 366-367  szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarkowa Krystyna: "Układała swe włosy" - erotyk intersemiotyczny w przekładzie. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 363-369 (dot. przekładu Karla Dedeciusa pt. "Sie legte ihr Haar"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
92.artykuł: Kosyl Czesław: Nazwy osobowe w powieściach Jarosława Iwaszkiewicza. Prace Filologiczne 1991 t. 36 s. 415-422  szczegóły 
93.artykuł: Urbańska-Mazuruk Ewa: Nazwy osobowe w międzywojennej poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 599-609  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jeż Teodor Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Podhorecka Krystyna: Kilka uwag o bałkańskich powieściach T.T. Jeża. Prace Filologiczne 1994 t. 39 s. 351-354  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamieńska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Pajdzińska Anna: Semantyka "ciemności" w poezji Anny Kamieńskiej. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 347-355  szczegóły 
  Karpiński Franciszek
    wiersze (alfabet tytułów)
96.wiersz: Karpiński Franciszek: Bóg się rodzi. [Pieśń o Narodzeniu Pańskim]. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 95-96 (teksty kolędy w trzech wersjach zapisu: z tomu Franciszka Karpińskiego...) szczegóły 
  Kasprowicz Jan
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sieradzka-Baziur Bożena: Hymny Jana Kasprowicza. Kategorie wykrzyknikowości. Prace Filologiczne 2002 t. 47 s. 397-408  szczegóły 
  Knapiusz Grzegorz
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Winiarska Izabela: Protestanckie słownictwo religijne w "Thesaurusie" Knapskiego. Prace Filologiczne 2002 t. 47 s. 419-441  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Kucała Marian: Nazwy ludów słowiańskich w pismach Jana Kochanowskiego. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 333-338  szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Decyk-Zięba Wanda: Z zagadnień tekstologicznych (Onomastyka "Jezdy do Moskwy" Jana Kochanowskiego). Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 219-242  szczegóły 
  Kolberg Oskar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
101.artykuł: Skoczylas-Stawska Honorata: Cechy gwar wieluńskich w dziele Oskara Kolberga. Prace Filologiczne 1996 t. 40 (1995) s. 385-395  szczegóły 
  Konopnicka Maria
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jurkowski Marian: Rutenizmy i orientalizmy w baśni "O krasnoludkach i sierotce Marysi" Marii Konopnickiej (W setną rocznicę wydania dzieła). Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 315-323  szczegóły 
  Kupiszewski Maciej
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kucała Marian: Spójnikowe wskaźniki nawiązania zewnętrznego w opisie pielgrzymki do Rzymu w r. 1900 Macieja Kupiszewskiego. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 313-318  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lelewel Joachim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Kupiszewski Paweł: Język J. Lelewela na tle jego historiografii. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 193-205  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łobodowski Józef
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tokarski Ryszard: Pole znaczeniowe w badaniach stylistycznych. O wzbogacaniu konotacji słów w tekście poetyckim. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 591-595  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Chludzińska-Świątecka Jadwiga: Przyjaciele Moskale. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 95-100 (o frekwencyjności niektórych słów w utworach, pismach i tytułach utwor...) szczegóły 
107.artykuł: Korpysz Tomasz: "Swoboda" i jej derywaty w idiolekcie Cypriana Norwida na tle dziewiętnastowiecznej polszczyzny ogólnej i języka Adama Mickiewicza. Prace Filologiczne 1997 t. 42 s. 203-219  szczegóły 
108.artykuł: Kozaryn Dorota: Parafrazy biblijne w listach Adama Mickiewicza. Prace Filologiczne 1997 t. 42 s. 221-231  szczegóły 
109.artykuł: Krupianka Aleksandra: Nazwy doktryn z formatem -izm // -yzm w tekstach Mickiewiczowskich. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 281-285  szczegóły 
110.artykuł: Krupianka Aleksandra: Oboczność form: rekolekcje // rekolekcja w listach Adama Mickiewicza. Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 351-358  szczegóły 
111.artykuł: Mariak Leonarda: Funkcja parafraz przysłów w tekstach A. Mickiewicza. Prace Filologiczne 1997 t. 42 s. 233-249  szczegóły 
112.artykuł: Merdas Alina: Jezus Mickiewicza. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 313-317 (o Mickiewiczowskim widzeniu człowieka jako osoby moralnej w utworach p...) szczegóły 
113.artykuł: Walczak Bogdan: Mickiewicz - paleoslawista. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 535-544 (nt. poglądów poety z zakresu paleoslawistyki...) szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Damborsky Jiri: O dwujęzyczności "Dziadów". Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 85-95  szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarębina Maria: Wartościowanie związane z "małżeństwem" w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 501-506  szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smułkowa Elżbieta: "Lubia" - "To lubię". Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 509-512 (o genezie utworu...) szczegóły 
  Mikoszewski Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Karaś Halina: Wpływy rosyjskie w języku XIX-wiecznych pamiętników ks. Karola Mikoszewskiego. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 267-313  szczegóły 
  Młodzianowski Tomasz
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowska Teresa: Kultura mówienia i nauka o języku w XVII wiecznych "Kazaniach i homiliach" Tomasza Młodzianowskiego. Prace Filologiczne 1991 t. 35 s. 209-216  szczegóły 
  Mochnacki Maurycy
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupiszewski Paweł: O niektórych cechach składniowych rozprawy "O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym". Prace Filologiczne 1991 t. 36 s. 203-210  szczegóły 
  Moniuszko Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Czardybon Magda: Słownictwo muzyczne w korespondencji Stanisława Moniuszki. Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 223-245  szczegóły 
  Motty Marceli
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokólska Urszula: Uwagi o języku "Listów Wojtusia z Zawad" Marcelego Motty'ego. Prace Filologiczne 1996 t. 40 (1995) s. 239-297  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niewieski Stanisław Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
122.wiersz: Niewieski Stanisław Jan: Lepszy-ć funt szfranu.... Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 423-431 (ogł. i koment.: Halina Wiśniewska...) szczegóły 
123.wiersz: Niewieski Stanisław Jan: Mizerna dola.... Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 423-431 (ogł. i koment.: Halina Wiśniewska: Zapomniane fraszki Stanisława Jana ...) szczegóły 
124.wiersz: Niewieski Stanisław Jan: Pij, jak jakiegoś nawarzył.... Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 423-431 (ogł. i koment.: Halina Wiśniewska: Zapomniane fraszki Stanisława Jana ...) szczegóły 
125.wiersz: Niewieski Stanisław Jan: Publika w kącie.... Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 423-431 (ogł. i koment.: Halina Wiśniewska: Zapomniane fraszki Stanisława Jana ...) szczegóły 
126.wiersz: Niewieski Stanisław Jan: Raz mu odpuszczasz.... Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 423-431 (ogł. i koment.: Halina Wiśniewska: Zapomniane fraszki Stanisława Jana ...) szczegóły 
127.wiersz: Niewieski Stanisław Jan: Ten sasa, on do lasa.... Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 423-431 (ogł. i koment. Halina Wiśniewska: Zapomniane fraszki Stanisława Jana N...) szczegóły 
128.wiersz: Niewieski Stanisław Jan: Trudno milczeć.... Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 423-431 (ogł. i komnent.: Halina Wiśniewska: Zapomniane fraszki Stanisława Jana...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
129.artykuł: Chodorowska-Zdebiak Katarzyna: Metaforyka przestrzenna w wierszach Cypriana Norwida z lat 1842-1851. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 101-109  szczegóły 
130.artykuł: Chojak Jolanta: Święte, istotne, szczere czy fałszywe i okrutne (uwagi o Norwidowskim "serio"). Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 111-117 (o frekwencyjności, naturze gramatycznej i funkcji stylistycznej słowa ...) szczegóły 
131.artykuł: Chojak Jolanta: Uwagi o Norwidowskim słownictwie teatralnym. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 97-108 (dot. występowania słów "komedia", "tragedia" i "dramat" w tekstach lit...) szczegóły 
132.artykuł: Dunajski Antoni: Norwidowskie piękno jako kształt miłości. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 143-145 (o frekwencyjności i znaczeniach wyrazu "piękno" w pismach poety...) szczegóły 
133.artykuł: Konecka Katarzyna: Norwidowskie kwiaty w asocjacjach sakralnych. Prace Filologiczne 1997 t. 42 s. 187-202 (o symbolice kwiatów w utworach wyrażających uczucia religijne...) szczegóły 
134.artykuł: Korpysz Tomasz: Kilka uwag na temat Norwidowego rozumienia zwrotu "szczęść Boże". Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 257-263  szczegóły 
135.artykuł: Korpysz Tomasz: "Swoboda" i jej derywaty w idiolekcie Cypriana Norwida na tle dziewiętnastowiecznej polszczyzny ogólnej i języka Adama Mickiewicza. Prace Filologiczne 1997 t. 42 s. 203-219  szczegóły 
136.artykuł: Korpysz Tomasz: Uwagi o Norwidowskich użyciach rzeczownika "katolik". Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 347-354  szczegóły 
137.artykuł: Kudyba Wojciech: "Języka teologicznego tłumacz". Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 251-255 (o petyckiej eksplikacji pojęć teologicznych w pismach poety...) szczegóły 
138.artykuł: Pawelec Radosław: Normy w tekstach publicystycznych Cypriana Norwida. Prace Filologiczne 1991 t. 35 s. 279-286  szczegóły 
139.artykuł: Puzynina Jadwiga: Bluszcz w poezji Norwida. Prace Filologiczne 1991 t. 36 s. 323-328  szczegóły 
140.artykuł: Puzynina Jadwiga: Z badań nad składnią poezji Norwida. Prace Filologiczne 1991 t. 35 s. 147-157  szczegóły 
141.artykuł: Subko Barbara: O poematach Cypriana Norwida (próba typologii gatunku). Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 433-443  szczegóły 
142.artykuł: Trybuś Krzysztof: Kilka pytań o Paryż Norwida. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 481-484 (o związkach biograficznych i emocjonalnych poety z Paryżem...) szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kadyjewska Anna: Modlitwa bardzo Norwidowska (Komentarz do wiersza Cypriana Norwida ["Bądź wola Twoja..."]). Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 515-522  szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skubalanka Teresa: Uwagi o kształcie językowym "Pierścienia wielkiej damy". Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 417-424  szczegóły 
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Subko Barbara: O znaczeniach "prawdy" w "Vade-mecum" (Na tle sposobów użycia tego słowa w innych utworach C. Norwida). Prace Filologiczne 1988 t. 34 s. 143-161  szczegóły 
  Nowakowski Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
146.artykuł: Pajewska Ewa: Charakterystyka elementów składniowo-stylistycznych w wybranych opowiadaniach Marka Nowakowskiego. Prace Filologiczne 1991 t. 35 s. 273-278  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pasek Jan Chryzostom
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Holvoet Axel: O pewnych osobliwościach użycia aspektu w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska. Prace Filologiczne 1991 t. 35 s. 83-89  szczegóły 
artykuł: Rybicka-Nowacka Halina: Refleksy fonetyki dialektalnej w "Pamiętnikach" Jana Chryzostoma Paska. Prace Filologiczne 1991 t. 36 s. 427-430  szczegóły 
  Pilot Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
148.artykuł: Kupiszewski Władysław: Funkcje zapożyczeń obcych w wybranych utworach M. Pilota. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 383-386  szczegóły 
149.artykuł: Kupiszewski Władysław: Gwara w wybranych utworach M. Pilota. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 339-343  szczegóły 
  Piramowicz Grzegorz
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czardybon Magda: Nauka w "Powinnościach nauczyciela" Grzegorza Piramowicza. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 109-116  szczegóły 
artykuł: Czardybon Magda: "Prawda" i jej antonimy w "Powinnościach nauczyciela" Grzegorza Piramowicza. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 91-99  szczegóły 
  Prus Bolesław
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smółkowa Teresa: Budowa słowotwórcza rzeczowników w "Lalce" Bolesława Prusa. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 567-572  szczegóły 
  Puzynina Jadwiga
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
152.artykuł: Kadyjewska Anna, Waszakowa Krystyna: Bibliografia prac profesor Jadwigi Puzyniny. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 27-44  szczegóły 
153.artykuł: Subko Barbara, Waszakowa Krystyna: Życiorys naukowy profesor Jadwigi Puzyniny. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 9-13  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
154.ikonografia: Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 7 (fotografia - portret...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
155.wywiad: Subko Barbara, Waszakowa Krystyna: Wokół spraw ważnych i istotnych. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 15-25  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rodziewiczówna Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
156.artykuł: Malinowska Bogumiła: Formacje deminutywne i augmentatywne w prozie Marii Rodziewiczówny. Prace Filologiczne 2002 t. 47 s. 283-292  szczegóły 
157.artykuł: Malinowska Bogumiła: Kresowe elementy zjawisk fleksyjnych w prozie Marii Rodziewiczówny. Prace Filologiczne 2002 t. 47 s. 293-304  szczegóły 
  Rzewuski Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
158.artykuł: Bartnicka Barbara: Archaizmy gramatyczne w tekstach Henryka Rewuskiego. Prace Filologiczne 1997 t. 42 s. 171-186  szczegóły 
159.artykuł: Bartnicka Barbara: Dziewiętnastowieczne funkcje składniowe bezokolicznika (na materiale powieści Henryka Rzewuskiego). Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 61-66  szczegóły 
160.artykuł: Bartnicka Barbara: Przymiotnikowe archaizmy leksykalne i semantyczne w języku powieści Henryka Rzewuskiego. Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 299-313  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Siatkowski Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Bibliografia prac Janusza Siatkowskiego za lata 1951-1998. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 13-34  szczegóły 
162.artykuł: Popowska-Taborska Hanna: O profesorze Januszu Siatkowskim - oficjalnie (i mniej oficjalnie). Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 9-12 (z fot. Janusza Siatkowskiego, s. 3...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
163.artykuł: Damborsky Jiri: Obcojęzyczne elementy w najwcześniejszych opowiadaniach H. Sienkiewicza. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 127-132  szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sękowska Elżbieta: Stylistyczne wykładniki motywu domu w "Rodzinie Połanieckich" Henryka Sienkiewicza. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 529-532  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
165.artykuł: Majkowski Grzegorz: Mechanizmy usuwania powtórzeń w pismach politycznych Juliusza Słowackiego ogłoszonych w latach 1846-1848. Prace Filologiczne 2002 t. 47 s. 273-282  szczegóły 
  Stryjkowski Maciej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
166.artykuł: Decyk Wanda: Z zagadnień tekstologicznych (Na marginesie wydania rękopisu Stryjkowskiego). Prace Filologiczne 1994 t. 39 s. 249-260  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
167.artykuł: Kallas Krystyna: O neologizmach Wisławy Szymborskiej. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 257-264  szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bąba Stanisław, Zgrzywa Jan: Próba interpretacji stylistycznej wiersza Wisławy Szymborskiej "Jacyś ludzie". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 43-59  szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skubalanka Teresa: Różne językoznawcze analizy jednego wiersza. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 555-566  szczegóły 
  Szymczak Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
170.artykuł: Kupiszewski Władysław: Profesor Doktor Mieczysław Szymczak (5X 1927-30 IX 1985). Prace Filologiczne 1991 t. 36 s. 5-10  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wańkowicz Melchior
171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokólska Urszula: Językowe środki subiektywizacji świata przedstawionego w "Szczenięcych latach" Melchiora Wańkowicza. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 581-593  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zegadłowicz Emil
172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowska Ewa: Stylizacja gwarowa w "Uśmiechu" Emila Zegadłowicza. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 325-345  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
173.artykuł: Bartnicka Barbara: Łączliwość składniowo-leksykalna rzeczownika "śmiech" w twórczości Stefana Żeromskiego. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 49-57  szczegóły 
174.artykuł: Bartnicka Barbara: Stylizacja językowa w dramatach Stefana Żeromskiego. Prace Filologiczne 1991 t. 36 s. 399-404  szczegóły 
175.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupiszewski Paweł: "Aryman mści się" - antynomia i synkretyzm i ich wyznaczniki językowe. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 323-327  szczegóły 
artykuł: Kupiszewski Rafał: Elementy stylizacji biblijnej w "Aryman mści się" Stafana Żeromskiego. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 329-336  szczegóły 
176.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kida Jan: Łacińskie słownictwo w "Dziennikach" Stefana Żeromskiego. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 259-266  szczegóły 
177.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bryja Małgorzata: O języku "Puszczy jodłowej" S. Żeromskiego. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 67-73  szczegóły 
178.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majewska Małgorzata Ewa: Porównania w "Urodzie życia" Stefana Żeromskiego (część II). Prace Filologiczne 2002 t. 47 s. 233-271  szczegóły 
artykuł: Majewska Małgorzata Ewa: Porównania w "Urodzie życia" Stefana Żeromskiego. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 425-441  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
179.artykuł: Długosz Kazimierz: Językowy obraz chleba w "Biblii" i przysłowiach. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 153-163  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
180.artykuł: Gutschmidt Karl: Khto napisau pershuju gramatiku belaruskajj litaraturnajj movy?. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 194-199  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Carroll Lewis
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szerszunowicz Joanna: Polskie odpowiedniki translatoryczne czasowników angielskich (na podstawie "Alicji w Krainie Czarów"). Prace Filologiczne 1997 t. 42 s. 277-289  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Hasła osobowe (bułgarska)
  Petrov Ivajjlo
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cechosz Iwona: Związki frazeologiczne w utworze I. Petrova "Cetirinadeset celuvki" i ich ekwiwalenty w przekładach polskich. Prace Filologiczne 1994 t. 39 s. 133-146  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Hasek Jaroslav
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dolińska Joanna: Związki frazeologiczne w książce "Osudy dobreho vojaka Svejka" J[aroslava] Haska i w dwóch jej polskich przekładach. Prace Filologiczne 2002 t. 47 s. 69-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
184.artykuł: Jurkowski Marian: "Chleba naszego powszedniego".... Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 248-256 (dot. struktury, semantyki i różnych przekładów wersetu "Modlitwy Pańsk...) szczegóły 
185.artykuł: Łach Jan: Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 353-365 (analiza tekstów biblijnych...) szczegóły 
186.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Prolog "Glossa ordinaria" w berlińsko-krakowskim fragmecie staroczeskiego rękopisu "Nowego Testamentu". Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 403-407  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
187.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Apokaliptyczny "zielony koń". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 132-142 (dot. przekładów wyrażenia...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
188.artykuł: Łach Jan: Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 353-365 (analiza tekstów biblijnych...) szczegóły 
189.artykuł: Siatkowska Ewa: Zachodniosłowiańskie i niemieckie ekwiwalenty wybranych fragmentów Biblii. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 393-403 (dot. przekładów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
190.artykuł: Faska Helmut: K synataksy kwantifikowanych argumentow w delnjoserbskim prełozku Noweho Zakona (Berlinsko-krakowski rukopis). Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 163-171  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Hasła osobowe (łużycka)
  Frencel Michał (1628-1706)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
191.artykuł: Jenc Helmut: K bohemizmam, specielnje leksikaliskim, w reci spisow Michała Frencela. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 245-252  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Leibniz Gottfried Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
192.artykuł: Święczkowska Halina: Język zwierciadłem kultury narodu ("O programie naprawy języka niemieckiego" G.W. Leibniza). Prace Filologiczne 1997 t. 42 s. 293-307  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Decyk Wanda: Transpozycja wschodniosłowiańskich nazw geograficznych na język polski (Na przykładzie materiału z kroniki Nestora). Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 247-265  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Pavijc Milorad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Walczak Agnieszka: Językowo-stylistyczna analiza prozy Milorada Pavicia. Prace Filologiczne 1996 t. 40 (1995) s. 299-306  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Historia literatury (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
195.artykuł: Matjan Milan: Cestina a slovencina v Krmanowej gramatike z roku 1704. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 355-362  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Utwory anonimowe (starosłowiańska)
196.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Keipert H.: Nochmals zur Kontaminationsproblematik in nr. 5 des "Codex suprasiensis". Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 275-280  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Shevchenko Taras
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
197.artykuł: Jurkowski Marian: Nazwy "Boga" w poezji Tarasa Szewczenki. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 253-256  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Botero Giovanni
198.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Decyk Wanda: Wschodniosłowiańskie toponimy w "Relacjach powszechnych" Jana Botera wobec polskiej tradycji nazewniczej. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 113-120  szczegóły