Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Zagórski Zygmunt: Z metodologii badań pogranicza stylistyki i lingwistyki tekstu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 173-179  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Duszak Anna: Dokąd zmierza tzw. lingwistyka tekstu?. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 29-37 (refleksja na temat obecnego stanu i przyszłości dyscypliny...) szczegóły 
3.artykuł: Jędrzejko Ewa: Modalność - kategoria opisowa stylistyki i tekstologii lingwistycznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 57-67  szczegóły 
4.artykuł: Labocha Janina: Spójność wypowiedzi retorycznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 93-99  szczegóły 
5.artykuł: Laskowska Elżbieta: Typy wartości w tekstach potocznych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 76-82  szczegóły 
6.artykuł: Sławek Jolanta: Presupozycje w tytułach prasowych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 143-151  szczegóły 
7.artykuł: Szewczyk Łucja Maria: Jednostkowe deskrypcje określone w onomastyce literackiej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 83-87 (m.in. w twórczości Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Henryka S...) szczegóły 
8.artykuł: Witosz Bożena: Transgresja norm gatunkowych wypowiedzi. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 55-65 (dot. pojęcia gatunku mowy - prostego i złożonego - w teorii tekstu ora...) szczegóły 
9.artykuł: Witosz Bożena: Wypowiedź językowa - w aspekcie tekstologicznym i stylistycznym (na przykładzie literackiego opisu postaci). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 161-171  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Rybka Małgorzata: O spójności tekstu poetyckiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 125-142 (mechanizmy spójności tekstów całych tomów poetyckich na przykładzie dz...) szczegóły 
11.artykuł: Święcicka Małgorzata: Rozważania o dialogu we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 88-101 (m.in. dot. powieści autorów: Ewa Lach, Aleksander Minkowski, Małgorzat...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Białoskórska Mirosława: Dzieje poetyzmów "koral" i "rubin" języku polskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 27-41 (na materiale literackim z różnych epok...) szczegóły 
13.artykuł: Brzeziński Jerzy, Piątkowski Cezary: Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań językoznawczych nad stylem tekstów artystycznych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 19-28 (przegląd zagadnień i propozycja własnego stanowiska...) szczegóły 
14.artykuł: Jędrzejko Ewa: Modalność - kategoria opisowa stylistyki i tekstologii lingwistycznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 57-67  szczegóły 
15.artykuł: Kałkowska Anna: Mówiona staropolszczyzna w zwierciadle listów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 77-85 (dot. listów z XVI i XVII wieku...) szczegóły 
16.artykuł: Labocha Janina: Spójność wypowiedzi retorycznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 93-99  szczegóły 
17.artykuł: Liberek Jarosław: Innowacja a użycie kanoniczne frazeologizmu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1998 t. 3 s. 31-53 (fragment pracy o innowacjach frazeologicznych we współczesnych polskic...) szczegóły 
18.artykuł: Witosz Bożena: Wypowiedź językowa - w aspekcie tekstologicznym i stylistycznym (na przykładzie literackiego opisu postaci). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 161-171  szczegóły 
19.artykuł: Wojtak Maria: Stylistyczne ukształtowanie dramatu - założenia analiz. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 10 s. 109-120  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Felieton
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Dziamska-Lenart Gabriela: Frazeologiczne elementy stylu współczesnej felietonistyki. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 39-48  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fraszka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Liberek Jarosław: Innowacja a użycie kanoniczne frazeologizmu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1998 t. 3 s. 31-53 (fragment pracy o innowacjach frazeologicznych we współczesnych polskic...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Hymn
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Furdal Antoni: Hymn wśród symboli kultury narodowej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 4 s. 9-15 (m.in. hymn jako synteza elementów muzycznego i literackiego na przykła...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Hałas Bożena: Sposoby pozyskiwania czytelnika prasowego za pomocą środków językowych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1997 t. 2 s. 15-23 (nt. zasad pisania tekstu prasowego...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Kałkowska Anna: Mówiona staropolszczyzna w zwierciadle listów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 77-85 (dot. listów z XVI i XVII wieku...) szczegóły 
25.artykuł: Kucała Marian: Spójnikowe i podobne wskaźniki nawiązania w staropolszczyźnie i w gwarach. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 99-106  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
27.artykuł: Frodyma Mariusz: Kłopoty z transkrypcją średniowiecznych tekstów polskich. Oboczność samogłosek nosowych w temacie. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 71-75  szczegóły 
28.artykuł: Szelachowska-Winiarzowa Ludwika: Kłopoty z transkrypcją grup spółgłoskowych w tekstach staropolskich. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 145-154  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Styl wysoki w świetle przepisów poetyki i retoryki normatywnej polskiego Oświecenia. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 158-166 (w świetle źródeł epoki...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Pajdzińska Anna: Którędy wyjść ze słowa?. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 10 s. 77-85 (o metajęzykowej refleksji w wierszach "Widok z ziarnkiem piasku" Wisła...) szczegóły 
31.artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: Parciana retoryka czyli o sztuce nieprawej wymowy. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 10 s. 121-129 (o literackiej refleksji nt. relacji między retoryką a ideologią na prz...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Pajdzińska Anna: Którędy wyjść ze słowa?. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 10 s. 77-85 (o metajęzykowej refleksji w wierszach "Widok z ziarnkiem piasku" Wisła...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
33.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Treder Jerzy: Wyrazy kaszubskie w "Słowniku" A. Bruecknera. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1998 t. 3 s. 91-105  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matuszczyk Bożena: O bezcytatowych hasłach w "Słowniku" S.B. Lindego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 107-116  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Pepłowski Franciszek: Z doświadczeń Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 150-157  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Święcicka Małgorzata: Rozważania o dialogu we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 88-101 (m.in. dot. powieści autorów: Ewa Lach, Aleksander Minkowski, Małgorzat...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Pihan-Kijasowa Alicja: Warstwa nowej leksyki we wspomnieniach Sybiraków z lat 1939-1945. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 5 cz. 2 s. 117-124  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zmysły (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Białoskórska Mirosława: Dzieje poetyzmów "koral" i "rubin" języku polskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 27-41 (na materiale literackim z różnych epok...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kucała Marian: Rymy "Bogurodzicy" a akcent inicjalny. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 5 cz. 1 s. 77-83  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozaryn Dorota: Organizacja stylistyczna "Godzinek o Męce Bożej, w których się zamyka wszytka pasja". Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 69-74  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Friedelówna Teresa: Z badań nad kancjonałem toruńskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 135-143  szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sieradzki Andrzej: Zapożyczenia łacińskie w "Kronikach benedyktynek poznańskich". Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2003 t. 11 s. 117-129 (ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Twardzik Wacław: O niegodnym postępku apostołów w czasie pojmania Jezusa, czyli jeszcze jeden staropolski aoryst "Byszę". Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 155-160 (dot. fragmentu pasyjnego z rozdziału 432...) szczegóły 
polemika: Deptuchowa Ewa, Szelachowska-Winiarzowa Ludwika: Uwagi polemiczne. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 161-163  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Barańczak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Krygier-Łączkowska Agnieszka: Sposoby łączenia i układ pól semantycznych w wierszach Stanisława Barańczaka. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 75-92  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Glaber Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Migdał Jolanta: Imiesłowy na "-ąc" w funkcji przydawki w tekstach Andrzeja Glabera z Kobylina. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 5 cz. 1 s. 93-98  szczegóły 
46.artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard, Wydra Wiesław: Nieznane paremiczne glosy Andrzeja Glabera z Kobylina. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 5 cz. 1 s. 153-162 (w dziele Erazma z Rotterdamu "Adagiorum opus..." (1528), pochodzącym z...) szczegóły 
  Gruchmanowa Monika
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Zagórski Zygmunt: Profesor Monika Gruchmanowa (13 XI 1922 - 14 VIII 2001). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2003 t. 11 s. 7-8 (sylwetka badaczki; art. z okazji zgonu...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
48.zgon: Walczak Bogdan: Profesor Monika Gruchmanowa - jaką zawsze będę pamiętał. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2003 t. 11 s. 9-11 (zmarła: 14 VIII 2001; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
49.zgon: Zierhofferowa Zofia: Człowiek i cierpienie. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2003 t. 11 s. 13-14 (zmarła: 14 VIII 2001; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Fliciński Piotr: Poetyzmy stylistyczne "całun" i "obol" w liryce Zbigniewa Herberta. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 49-56  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamiński Jan Nepomucen
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Maczel Maria: Sceniczne postacie Jana Nepomucena Kamińskiego a ówcześni bohaterowie powieściowi (Porównanie językowo-stylistyczne). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1997 t. 2 s. 34-41  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Sieradzka-Baziur Bożena: Składniowe sposoby wyrażania emocji w polskich utworach Jana Kochanowskiego (zdania życzące). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 131-143  szczegóły 
  Kuraszkiewicz Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Furdal Antoni: Postać profesora Władysława Kuraszkiewicza na tle życia naukowego w Polsce. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 5 cz. 1 s. 25-31  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Linde Samuel Bogumił
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Matuszczyk Bożena: Linde wobec Troca. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 10 s. 65-75 (warsztat leksykograficzny Samuela Lindego na tle "Dykcjonarza" Troca-M...) szczegóły 
  Lipska Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Bąba Stanisław, Skibski Krzysztof: Stylistyczne zabiegi antropomorfizacyjne w poezji Ewy Lipskiej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 7-17  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
56.artykuł: Krupianka Aleksandra: Statystyka w "Słowniku języka Adama Mickiewicza" w badaniach języka i stylu poety. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 144-149  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walczak Bogdan: Adam Mickiewicz o językach słowiańskich. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 5 cz. 2 s. 105-115  szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Heksel Izabela: Animizowany świat roślin w "Panu Tadeuszu" i "Beniowskim". Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 13-27  szczegóły 
artykuł: Sławkowa Ewa: Z zagadnień etnoretoryki tekstu. "Pan Tadeusz" w przekładach na język francuski. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 31-44  szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Białoskórska Mirosława, Rzepka Wojciech Ryszard: Językowa kreacja obrazu wody w "Sonetach krymskich" na tle wybranych utworów Adama Mickiewicza. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 5 cz. 2 s. 91-103  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Rybka Małgorzata: "Pod rozpalonym słońcem milczenie popiołów". Uwagi o języku "Trzech zim" Czesława Miłosza. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 5 cz. 2 s. 57-71  szczegóły 
61.artykuł: Rybka Małgorzata: Uwagi o elementach składniowo-stylistycznych tomu wierszy "Na brzegu rzeki" Czesława Miłosza. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 5 cz. 1 s. 129-145  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nowakowski Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Ignatowicz-Skowrońska Jolanta: Funkcje frazeologii w prozie Marka Nowakowskiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1998 t. 3 s. 23-30  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Opec Baltazar
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz: Fleksyjne warianty bohemizujące wobec normy tekstu "Żywota Pana Jezu Krysta" z 1522 roku w redakcji Jana Sandeckiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 5 cz. 1 s. 85-91  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piłsudski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Pihan-Kijasowa Alicja: Uwagi o leksyce publicystyki Józefa Piłsudskiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 5 cz. 2 s. 19-29  szczegóły 
  Potocki Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Książek-Bryłowa Władysława: Wacław Potocki - poeta doctus?. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 10 s. 35-46 (analiza twórczości w kontekście erudycji autora...) szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Książek-Bryłowa Władysława: O potoczności "Ogrodu fraszek" Wacława Potockiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 87-97  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Walczak Bogdan: Echa twórczości Juliusza Słowackiego w polskim języku artystycznym i ogólnym. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 45  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Heksel Izabela: Animizowany świat roślin w "Panu Tadeuszu" i "Beniowskim". Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 13-27  szczegóły 
artykuł: Rychter Joanna: Funkcjonalno-semantyczna sprawność peryfraz w "Beniowskim" Juliusza Słowackiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 29-44  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bąba Stanisław, Zgrzywa Jan: Szkic stylistyczny interpretacji wiersza Juliusza Słowackiego "Pośród niesnasek Pan Bóg uderza...". Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 7-11  szczegóły 
  Szaniawski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Maczel Maria: Dialog w dramatach Jerzego Szaniawskiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 101-110 (na przykładzie dramatów: "Ptak" i "Adwokat i róże"...) szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Zabierowska Krystyna: Z problemów lingwistycznego opisu prozy artystycznej. Na przykładzie twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 67-76  szczegóły 
  Szymborska Wisława
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pajdzińska Anna: "Miniatura średniowieczna" i "Kobiety Rubensa"- intersemiotyczne przekłady Wisławy Szymborskiej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1998 t. 3 s. 83-90  szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pajdzińska Anna: "Miniatura średniowieczna" i "Kobiety Rubensa"- intersemiotyczne przekłady Wisławy Szymborskiej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1998 t. 3 s. 83-90  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tomaszewski Adam (1895-1945)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Banks Dobromira: Moje wspomnienia o ojcu, Adamie Tomaszewskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 7-12 (tekst wygłoszony na Sesji poświęconej pamięci Profesora Adama Tomaszew...) szczegóły 
75.artykuł: Sobierajski Zenon: Profesor Adam Tomaszewski jako nauczyciel i dialektolog (1895-1945). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 13-20 (referat wygłoszony na Sesji poświęconej pamięci Profesora Adama Tomasz...) szczegóły 
  Trotz Michał Abraham
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Matuszczyk Bożena: Linde wobec Troca. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 10 s. 65-75 (warsztat leksykograficzny Samuela Lindego na tle "Dykcjonarza" Troca-M...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wybicki Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
77.wiersz: Wybicki Józef: [Mazurek Dąbrowskiego] Eshhe Pol'sha ne pogibla.... Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 4 s. 51  szczegóły 
78.wiersz: Wybicki Józef: [Mazurek Dąbrowskiego] Eshhe Pol'sha ne propala.... Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 4 s. 51  szczegóły 
79.wiersz: Wybicki Józef: [Mazurek Dąbrowskiego] Eshhe Pol'sha ne propala.... Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 4 s. 53-54  szczegóły 
80.wiersz: Wybicki Józef: [Mazurek Dąbrowskiego] Eshhe Pol'sha ne propala.... Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 4 s. 54  szczegóły 
81.wiersz: Wybicki Józef: Mazurek Dąbrowskiego (Jeszcze Polska nie umarła...). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 4 s. 41 (rekonstrukcja tekstu z kopii faksymile rękopisu (1797)...) szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Furdal Antoni: Hymn wśród symboli kultury narodowej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 4 s. 9-15  szczegóły 
artykuł: Kornaszewski Marek: Znajomość hymnu narodowego wśród dzieci i młodzieży. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 4 s. 17-24 (omówienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów szkoły podstaw...) szczegóły 
artykuł: Pokrzywniak Józef Tomasz: "Pieśń Legionów" Józefa Wybickiego wobec przeszłości i przyszłości. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 4 s. 25-37 (m.in. analiza hymnu w kontekście tradycji literackiej...) szczegóły 
artykuł: Świdziński Jerzy: Wokół rosyjkich przekładów "Mazurka Dąbrowskiego". Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 4 s. 39-55  szczegóły 
artykuł: Walczak Bogdan: "Mazurek Dąbrowskiego" (Uwagi językowo-stylistyczne). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 4 s. 57-64 (z tekstem hymnu wg faksymile rękopisu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zabłocki Tadeusz Łada
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Brzeziński Jerzy: Osobliwości słowotwórcze w poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1997 t. 2 s. 7-14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
86.artykuł: Komarek Karel: K soucasne diskusi o kodifikacji spisovne cestiny. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 10 s. 131-136 (nt. dyskusji nad kierunkami kodyfikacji czeskiego języka literackiego;...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
88.artykuł: Komarek Karel: Apletywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 91-98 (dot. głównie przekładów Biblii na jęz. czeski...) szczegóły 
89.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
90.artykuł: Walczak Bogdan: Jeszcze raz w sprawie języka współczesnych tłumaczeń Biblii (w związku z nowym przekładem Ewangelii św. Marka pióra ks. Tomasza Węcławskiego). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 153-160  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
91.artykuł: Komarek Karel: Apletywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 91-98 (dot. głównie przekładów Biblii na jęz. czeski...) szczegóły 
92.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
93.artykuł: Walczak Bogdan: Jeszcze raz w sprawie języka współczesnych tłumaczeń Biblii (w związku z nowym przekładem Ewangelii św. Marka pióra ks. Tomasza Węcławskiego). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 153-160  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Moszyński Leszek: Świat roślinny w XVII-wiecznym dolnołużyckim przekładzie "Nowego Testamentu" w porównaniu z polską "Biblią Gdańską" i czeską "Kralicką". Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2003 t. 11 s. 71-87 (dot. przekładu anonimowego odkrytego przez Heinza Schustera-Sewca; ana...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska / Wymowa sceniczna, recytacja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Nowakowski Paweł: Fonetyka tekstu wtórnie mówionego (na przykładzie badań zróżnicowania współczesnej mowy scenicznej). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 91-116  szczegóły