Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Philosophon Agora
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Birski Piotr: Człowiek jako "animal symbolicum" w ujęciu E. Cassirera. Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 100-106 (dot. m.in. funkcji twórczych języka...) szczegóły 
2.artykuł: Ksieniewicz Monika: Feminizm kulturowy. Philosophon Agora 2001 s. 48-70 (dot. poglądów m.in. Luce Irigaray, Judith Butler, Mary Daly oraz podzi...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Czaja Marta: Philosophon Agora 2000 s. 7-15 (próba odpowiedzi czym jest "dekonstrukcja" w ujęciu Jacquesa Derridy...) szczegóły 
4.artykuł: Załuski Kamil: Zagadnienie przedmiotu czysto intencjonalnego w filozofii R. Ingardena. Philosophon Agora 2000 s. 120-126  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lejman Anna: Historia ponowoczesności w zarysie - nowa książka o postmodernizmie. Philosophon Agora 1999 s. 110-116  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Hipotezy na temat fascynacji kultury europejskiej portretem Mony Lisy Leonarda da Vinci - dyskusja. Philosophon Agora 1999 s. 117-128 ([wypowiedzi studentów filozofii, uczestników seminarium "Kulturoznawst...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Krawczyk Marcin: Richarda Rorty'ego krytyka metafizyki. Philosophon Agora 1999 s. 25-31  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Czerwonka Artur: Koniec książki? Rozważania na marginesie problematyki książki elektronicznej. Philosophon Agora 2002 [nr] 1 s. 7-14 (dot. m.in. zagadnień odbioru i czytelnictwa literatury...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lem Stanisław
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Joniec Jarosław: La Mettrie i idea człowieka-maszyny. Philosophon Agora 2001 s. 78-87 (m.in. nt. zbioru opowiadań "Golem XIV"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Pytlarz Monika: Ukłon w stronę człowieka ziewającego. Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 15-27 (dot. motywu nudy m.in. w filozofii greckiej, u Sorena Kierkegaarda, Bł...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Abelard Pierre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Szkutnik Małgorzata: Piotra Abelarda stanowisko w sporze o uniwersalia. Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 107-110  szczegóły 
  Camus Albert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Załuski Kamil: Samobójstwo i jego okoliczności najważniejszym problemem Alberta Camus. Philosophon Agora 2001 s. 10-14 (dot. twórczości Alberta Camus...) szczegóły 
  Cioran Emile Michel
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zalewski Jacek: pochwała fragmentu albo szkic do portretu. Rzecz o "Rozmowach z Cioranem". Philosophon Agora 2000 s. 150-160  szczegóły 
  Descartes Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
14.artykuł: Krusiński Tomasz: Zarzuty Martina Heideggera wobec filozofii Karetezjusza. Philosophon Agora 2000 s. 80-88  szczegóły 
  Levinas Emmanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Zalewski Jacek: Emmanuel Levinas: W stronę kultury transcendencji. Philosophon Agora 1999 s. 68-93 (nt. poglądów E. Levinasa na kulturę...) szczegóły 
  Sartre Jean-Paul
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
16.tekst paraliteracki: Sartre Jean Paul: Sadyzm. Philosophon Agora 1999 s. 104-109 (Przekład na podstawie: J.P. Sartre: L'etre et le neant. Paris 1948...) szczegóły 
  Teilhard de Chardin Pierre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
17.artykuł: Ostrowski Andrzej: Problem miłości u Teilharda de Chardin. Philosophon Agora 1989 z. 1 s. 12-20  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
18.artykuł: Fink Eugen: "Metafizyka wychowania w rozumieniu świata u Platona i Arystotelesa". Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 153-161 (z notą o Finku aut. Honoraty Jakuszko...) szczegóły 
19.artykuł: Gmiński Dariusz Klaudiusz: Idea samobójstwa w filozofii Arystotelesa. Philosophon Agora 2000 s. 59-79  szczegóły 
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Fink Eugen: "Metafizyka wychowania w rozumieniu świata u Platona i Arystotelesa". Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 153-161 (z notą o Finku aut. Honoraty Jakuszko...) szczegóły 
21.artykuł: Ksieniewicz Monika: Funkcja mitu w filozofii Platona. Philosophon Agora 1999 s. 32-38 (dot. utworów "Państwo", "Timajos", "Fedon", "Gorgiasz"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Hegel Georg Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Chądzyński Arkadiusz: Filozoficzne podstawy logiki Heglowskiej. Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 111-121  szczegóły 
  Heidegger Martin
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
23.tekst paraliteracki: Heidegger Martin: Rozważania wstępne (do wykładu "Hoelderlins Hymne - Andenken): Przygotowanie do słuchania słowa poezji. Philosophon Agora 1990 z. 1 s. 75-86  szczegóły 
24.tekst paraliteracki: Heidegger Martin: Słowo Nietzschego "Bóg umarł". Philosophon Agora 1990 z. 1 s. 99-140  szczegóły 
25.tekst paraliteracki: Heidegger Martin: Uwaga końcowa (do wykładu "Hoelderlins Hymne - Der Ister"): Czy istnieje na ziemi jakaś miara. Philosophon Agora 1990 z. 1 s. 86-88  szczegóły 
26.tekst paraliteracki: Heidegger Martin: Zasada tożsamości. Philosophon Agora 1990 z. 1 s. 89-98  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Kalita Cezary: M. Heideggera nicość jako problem metafizyczny i nie-metafizyczny. Philosophon Agora 1990 z. 1 s. 53-62  szczegóły 
28.artykuł: Niemczuk Andrzej: O istocie heideggeryzmu. Philosophon Agora 1990 z. 1 s. 23-51  szczegóły 
29.artykuł: Zachariasz Andrzej L.: Martina Heideggera pojmowanie transcendentalizmu Immanuela Kanta. Philosophon Agora 1990 z. 1 s. 5-21  szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatek Ewa: Problem bycia w dziele Heideggera "Bycie i czas". Philosophon Agora 2000 s. 89-101  szczegóły 
  Husserl Edmund
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Dyło Ireneusz: Redukcja fenomenologiczna i Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla. Philosophon Agora 2001 s. 88-106  szczegóły 
32.artykuł: Kosowski Łukasz: Analiza Husserlowskich pojęć: charakter ujmowania, uobecniania oraz istnienia. Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 89-99  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Kołodziejczyk Piotr: Fryderyka Nietzschego próba przezwyciężenia ludzkiego zniewolenia. Analiza postmodernistyczna. Philosophon Agora 2000 s. 16-24  szczegóły 
34.artykuł: Malik Paweł: Poznanie i prawda u Fryderyka Nietzschego. Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 63-75  szczegóły 
35.artykuł: Moczadło Rafał: mit a sens życia w filozofii Fryderyka Nietzschego. Philosophon Agora 2000 s. 25-35  szczegóły 
36.artykuł: Słomiński Jacek: Polski Nietzsche. O recepcji Nietzschego w Polsce (1995-1999). Philosophon Agora 2000 s. 36-49 (recepcja pism F. Nietzchego w kulturze polskiej...) szczegóły 
37.artykuł: Wasilewski Bartłomiej: Nietzscheańska krytyka moralności. Philosophon Agora 1999 s. 47-53  szczegóły 
  Schopenhauer Arthur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Bielak Katarzyna Patrycja: Nicość w filozofii Artura Schopenhauera. Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 28-34 (m.in. w pracy "Świat jako wola i przedstawienie"...) szczegóły 
  Simmel Georg
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
39.tekst paraliteracki: Simmel Georg: Kokieteria. Philosophon Agora 2001 s. 114-127 (tłumaczyli: Michał Jabłoński, Sławomir Sadowski, Piotr Jaszczuk, Anna ...) szczegóły 
40.tekst paraliteracki: Simmel Georg: Ucho. Philosophon Agora 2000 s. 131-137 (Tłumaczył zespół: M. Jabłoński, S. Sadowski, P Jaszczuk, A. Nizioł, J....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Gioacchimo da Fiore *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Czyż Marcin: Ku nowożytnej filozofii historii. Joachim z Fiore a historiozofowie Odrodzenia. Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 137-146 (dot. także aut.: Giordano Burno, Giulo Cesare Vanini, Loys Le Roy, Jea...) szczegóły