Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Kieleckie Studia Historyczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Miernik Grzegorz: Reakcje Polaków na śmierć Stalina (Na przykładzie województwa kieleckiego). Kieleckie Studia Historyczne 1994 t. 12 s. 167-176 (w oparciu o materiały archiwalne m.in. Komitetu Centralnego Polskiej Z...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Bylina Stanisław: Kazania w Polsce średniowiecznej. Kieleckie Studia Historyczne 1992 t. 10 s. 13-35 (geneza i historia oraz struktura i rozwój gatunku w Polsce od XIII-XV ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Kowalska-Glikman Stefania: Biedni i bogaci w przysłowiach polskich. Kieleckie Studia Historyczne 1994 t. 12 s. 177-182  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Caban Wiesław: Kieleckie Studia Historyczne 1992 t. 10 s. 199-204  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojciechowska Beata: Nauczanie w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Kieleckie Studia Historyczne 1996 t. 14 s. 311-313 (spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Wojciechowska Beata: Tańce, śpiewy w obrzędach dorocznych późnego średniowiecza. Kieleckie Studia Historyczne 1995 t. 13 s. 8-22 (obrzędowość pogańska i chrześcijańska, m.in. w kronikach: Galla Anonim...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Iwańczak Wojciech: Husytyzm w Polsce - fakty i mity. Kieleckie Studia Historyczne 1993 t. 11 s. 41-51 (m.in. dot. Stanisława ze Skarbimierza i Jędrzeja Gałki z Dobczyna...) szczegóły 
8.artykuł: Suchojad Henryk: Z problematyki polskiego podróżnictwa w XVI-XVII wieku. Kieleckie Studia Historyczne 1993 t. 11 s. 87-95 (m.in. o wyjazdach szlachty na studia zagraniczne w świetle literatury ...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard: Kieleckie Studia Historyczne 1996 t. 14 s. 291-294  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obara Wojciech, Szabat Barbara: "Gazeta Kielecka" - pismo regionalne ziemi kieleckiej w latach 1870-1918. Kieleckie Studia Historyczne 1992 t. 10 s. 107-125 (nt. historii, cenzury i redaktorów pisma; także o autorach i drukowany...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Adamczyk Mieczysław: Polska prasa na Kielecczyźnie w latach 1918-1939 (Statystyka, typologia, struktura). Kieleckie Studia Historyczne 1988 t. 7 s. 125-168  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Błazen (tematy, motywy)
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lenart Andrzej, Wijaczka Jacek: Kieleckie Studia Historyczne 1993 t. 11 s. 190-194  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Wojciechowska Beata: Dziecko w kulturze Polski średniowiecznej. Kieleckie Studia Historyczne 1991 t. 9 s. 5-21 (m.in. w literaturze i sztuce...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Bylina Stanisław: Kobiety staropolskie. Osiągnięcia historiograficzne i problemy badawcze. Kieleckie Studia Historyczne 1991 t. 9 s. 133-148 (omówienie problematyki od średniowiecza po czasy współczesne; dotyczy ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ludowość, folklor, obrzędy (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Wojciechowska Beata: Sobótka. Świadectwa źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych. Kieleckie Studia Historyczne 1992 t. 10 s. 37-51 (nt. przekazów opisujących obrzędy związane z wigilią dnia św. Jana; m....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Zapoznani polscy uciekinierzy z Sybiru. Kieleckie Studia Historyczne 1995 t. 13 s. 61-72 (w świetle pamiętników, opisów podróży i wspomnień XIX-wiecznych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Obara Wojciech, Szabat Barbara: Drukarnie w Kielcach i guberni kieleckiej na początku XX wieku. Kieleckie Studia Historyczne 1988 t. 7 s. 57-73 (działalność i dorobek wydawniczny...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Kula Ewa: Działalność oświatowa Teodozego Sierocińskiego. Przyczynek do dziejów szkolnictwa w okresie międzypowstaniowym w Królestwie Polskim. Kieleckie Studia Historyczne 1996 t. 14 s. 47-58  szczegóły 
19.artykuł: Przeniosło Marek: Walka o szkołę polską w powiecie włoszczowskim w okresie rewolucji 1905-1907. Kieleckie Studia Historyczne 1990 t. 8 s. 177-190 (m.in. rusyfikacja nauczania w szkołach elementarnych i organizacja taj...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Małecki Zygmunt: Kieleckie Studia Historyczne 1996 t. 14 s. 301-307  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Budny Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Pietrzyk Zdzisław: Książka z biblioteki Szymona Budnego. Kieleckie Studia Historyczne 1993 t. 11 s. 57-61 (nt. książki: Simon Grynaeus, Johannes Huttich: Novus orbis regionum ac...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cieszkowski August
    korespondencja (alfabet autorów)
22.korespondencja: Caban Wiesław, Matura Ryszard: Biali wobec wybuchu powstania styczniowego. List ziemianina z Wieluńskiego do hrabiego Cieszkowskiego. Kieleckie Studia Historyczne 1996 t. 14 s. 235-236 (z tekstem anonimowego listu, s. 237-247...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Doboszyński Adam
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grott Bogumił: Kieleckie Studia Historyczne 1999 t. 15 s. 267-269  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Staniszewski Walerian Leon
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Caban Wiesław: Kieleckie Studia Historyczne 1995 t. 13 s. 267-268  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Ściegienny Piotr
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wrzosek Małgorzata: Ksiądz Piotr Ściegienny. Epoka, dzieło, pokłosie. Kieleckie Studia Historyczne 1996 t. 14 s. 315-319 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Drążyk Jolanta: Kieleckie Studia Historyczne 1999 t. 15 s. 231-234 ([rec. ks. zb.:] Women, in the Classical World. Image and Tekst. New Yo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Drążyk Jolanta: Kieleckie Studia Historyczne 1999 t. 15 s. 235-239 ([rec. ks.:] Sue Blundell: Women in Ancient Greece. Cambridge, Massachu...) szczegóły 
28.artykuł: Owczarek Leonard: Tematyka tracka w mitologii i religii greckiej. Kieleckie Studia Historyczne 1992 t. 10 s. 3-12 (m.in. w pismach Apolloniosa z Rodos, Diodora Sycylijskiego, Herodota i...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Muentzer Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Wijaczka Jacek: Kieleckie Studia Historyczne 1992 t. 10 s. 205-210 ([rec. ks.:] Ulrich Bubenheimer: Thomas Muentzer. Herkunft und Bildung....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Kubiak Dariusz: Główne trendy w polityce bolszewików wobec pisarzy rosyjskich 1917-1927. Kieleckie Studia Historyczne 1999 t. 15 s. 111-125  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szabat Barbara: Kieleckie Studia Historyczne 1993 t. 11 s. 199-201  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Penkalla Adam: "Opis biegu życia" rabinów Guberni Radomskiej w okresie Królestwa Polskiego. Kieleckie Studia Historyczne 1999 t. 15 s. 169-172 (nt. krótkich życiorysów rabinów z lat 1816-1862, dołączanych do akt w ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Umowa regulująca funkcjonowanie Towarzystwa Aktorów Dramatycznych zawarta w Kielcach 18 marca 1832 roku. Kieleckie Studia Historyczne 1993 t. 11 s. 182-186 (z komentarzem: Wiesław Caban, Marta Meducka: Materiały do początku życ...) szczegóły