Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Kieleckie Studia Bibliologiczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Gulińska Grażyna: Ideologiczne selekcje księgozbiorów w Polsce w latach 1944-1956 ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek szkolnych. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2001 t. 6 s. 49-59  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Erber Czesław: Wokół postaci Jakuba Zadzika (1582-1642). Cz. I. Autorzy utworów panegirycznych. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 4 s. 9-21 (omówienie utworów poświęconych wielkiemu kanclerzowi koronnemu, biskup...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Kopeć Agnieszka: Książka zakazana w opinii Kościoła i odbiorze czytelniczym w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2000 t. 5 s. 43-60  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Chrząstek Tomasz: O "Dziennikach" słów kilka. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2001 t. 6 s. 193-196 (nt. dzienników autorów: Marian Brandys, Andrzej Kijowski, Stefan Kisie...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokół Zofia: Polskie media - dziesięć lat po likwidacji cenzury". Konferencja naukowa, Warszawa 1-2 czerwca 2000. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2001 t. 6 s. 167-173 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Warda Kazimierz: Paweł Jarkowski - bibliotekarz i bibliograf. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1995 t. 2 s. 9-29 (sylwetka bibliografa i bilotekarza Pawła Jarkowskiego (1781-1845), pio...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Warda Kazimierz: Druki krakowskie, lwowskie i wileńskie w zbiorach Biblioteki Cesarskiego Uniwersytetu im. Świętego Włdzimierza w Kijowie. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2000 t. 5 s. 9-27 (dzieje zbiorów...) szczegóły 
8.artykuł: Witek Władysław Marian: Zbiory poloników w bibliotece Instytutu Niemiecko-Polskiego w Darmstadt. Sprawozdanie z podróży naukowej. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 3 s. 151-153  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaleta Andrzej: Kieleckie Studia Bibliologiczne 2001 t. 6 s. 181-184  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakubowska Urszula: Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 3 s. 169-171  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Adamczyk Mieczysław: Prasa religijna Kielecczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym (Typologia, funkcje, modele). Kieleckie Studia Bibliologiczne 1995 t. 2 s. 111-128  szczegóły 
12.artykuł: Dzieniakowska Jolanta: Prasa polska w Radomiu w latach 1918-1939. Spis tytułów. Charakterystyka statystyczna i typologia wydawnictw. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1995 t. 2 s. 129-158  szczegóły 
13.artykuł: Gierszewska Barbara: Czasopisma filmowe w Krakowie do roku 1939. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1995 t. 2 s. 159-175  szczegóły 
14.artykuł: Gierszewska Barbara: Teatr a kino w świetle polskiej prasy filmowej do roku 1939. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1993 t. 1 s. 145-158 (nt. ekspansji filmu i konfrontacji z teatrem...) szczegóły 
15.artykuł: Mielczarek Tomasz: Dwie "Rzeczpospolite" (1920-1932). Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 3 s. 93-105 (historia dziennika...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mielczarek Tomasz: Kieleckie Studia Bibliologiczne 2001 t. 6 s. 189-191  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakubowska Urszula: Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 3 s. 169-171  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrząstek Tomasz: Struktura zawartości "Nowej Kultury" w latach 1950-1952. Komunikat z badań. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2000 t. 5 s. 151-156  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mielczarek Tomasz: Liberałowie i rewizjoniści. Z dziejów "Przeglądu Kulturalnego" (1952-1963). Kieleckie Studia Bibliologiczne 2000 t. 5 s. 97-125  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Adamczyk Mieczysław: Restrykcje wobec czasopiśmiennictwa wyznaniowego na Kielecczyźnie w latach stalinizacji kraju. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1993 t. 1 s. 87-97 (w okresie 1945-1959...) szczegóły 
21.artykuł: Pawelec Ewa: Czasopisma dla dzieci lat siedemdziesiątych. Przegląd literatury przedmiotu. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2000 t. 5 s. 181-190  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ptasińska Małgorzata: Casa Editrice "Lettere" w latach 1946-1947. O pierwszych inicjatywach edytorskich Instytutu Literackiego. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2000 t. 5 s. 81-94  szczegóły 
artykuł: Ptasińska Małgorzata: Na rozdrożu. Repertuar wydawniczy Instytutu Literackiego w Paryżu 1948-1952. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2001 t. 6 s. 9-26  szczegóły 
artykuł: Ptasińska Małgorzata: Oficyna wydawnicza z Maisons-Laffitte. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1995 t. 2 s. 59-74 (dorobek edytorski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Adamczyk Danuta: Europejska promocja Polski i polskiej literatury w przekładach w początku XX wieku. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2000 t. 5 s. 29-42  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Jakubowska Urszula: Lwowski batiar w literaturze. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 4 s. 69-90 (m.in. w utworach autorów: Mirosław Bezłuda nazw. właściwe Ferdynand Ne...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Adamczyk Danuta: Towarzystwo im. Piotra Skargi we Lwowie (1909-1914) i jego działaność wydawnicza. Zarys monograficzny. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1995 t. 2 s. 31-48  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Pawelec Ewa: Rola wydawnictw dla dzieci i młodzieży w kreowaniu ról i postaw społeczno-ideowych. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2001 t. 6 s. 143-162  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ptasińska Małgorzata: Casa Editrice "Lettere" w latach 1946-1947. O pierwszych inicjatywach edytorskich Instytutu Literackiego. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2000 t. 5 s. 81-94  szczegóły 
artykuł: Ptasińska Małgorzata: Na rozdrożu. Repertuar wydawniczy Instytutu Literackiego w Paryżu 1948-1952. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2001 t. 6 s. 9-26  szczegóły 
artykuł: Ptasińska Małgorzata: Oficyna wydawnicza z Maisons-Laffitte. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1995 t. 2 s. 59-74 (dorobek edytorski...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bieńkowski Wiesław
    zgon (alfabet autorów)
28.zgon: Szormel-Dąbrowska Barbara: Prof. dr hab. Wiesław Bieńkowski. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2000 t. 5 s. 219-221 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Konarski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Meducka Marta: Dziedzictwo H. Stanisława Konarskiego w pracach Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. Stanisława Konarskiego w Sandomierzu. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 3 s. 85-92  szczegóły 
  Kozarynowa Zofia
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kubicka Ewa: Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 3 s. 161-164  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naruszewicz Adam
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hombek Danuta: O reklamie i rozpowszechnianiu "Historii narodu polskiego" Adama Naruszewicza w XVIII wieku. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1993 t. 1 s. 9-26  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żuławski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Wiśniewska Lucyna: Filozofia twórczości Jerzego Żuławskiego. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1995 t. 2 s. 211-225  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Papierzyńska-Turek Mirosława: Mychajło Hruszewski i Wiaczesław Łypiński - dwie filozofie dziejów Ukrainy. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 3 s. 107-153  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Historia filmu (do roku 1939)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Gierszewska Barbara: Pierwsze rejestracje i początki twórczości filmowej we Lwowie do 1914 roku. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2001 t. 6 s. 155-163  szczegóły