Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Ocieczek Wioletta: Kategoria czasu w filozofii Claude'a Levi-Straussa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2000 t. 18 (1896) s. 355-363  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Korusiewicz Maria: "Święta przemoc" według Rene Girarda. Kozioł ofiarny i kulturotwórcze sacrum. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2000 t. 18 (1896) s. 239-255  szczegóły 
3.artykuł: Korusiewicz Maria: "Święta przemoc" według Rene Girarda. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1999 t. 17 (1814) s. 139-154 (teoria stereotypów prześladowczych Rene Girarda...) szczegóły 
4.artykuł: Łaciak Piotr: Status metodologiczny dekonstrukcji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1998 t. 16 (1729) s. 129-143 (podstawowe zasady dekonstrukcji filozoficznej jako strategii metodolog...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Korusiewicz Maria: Kultury tragiczne i nietragiczne czyli zagadka Yaichiemona. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2002 t. 20 s. 211-226 (tragiczność jako cecha charaktertstyczna kultury europejskiej w odróżn...) szczegóły 
6.artykuł: Sułkowska Mariola: Definicje i pojęcia w estetyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2000 t. 18 (1896) s. 275-285 (różnice między teoriami estetycznymi Clive'a Bella, Morrisa Weitza, Be...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Szotek Barbara: Marian Massonius o litewskich źródłach polskiego romantyzmu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1996 t. 14 (1565) s. 127-137 (wpływ poezji romantycznej (głównie twórczości Adama Mickiewicza) na po...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Gawor Leszek: O rozpaczliwym hedonizmie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1993 t. 11 (1386) s. 141-150 (opis postawy moralnej charakterystycznej dla bohemy przełomu wieku XIX...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kołakowski Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
9.artykuł: Niemczuk Maria: Idea chrześcijaństwa bezwyznaniowego Leszka Kołakowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1993 t. 11 (1386) s. 113-123  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Staszic Stanisław
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jedynak Barbara: Degradacja i ocalenie - odkrywanie reguł despotyzmu w "Rodzie ludzkim" Stanisława Staszica. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1994 t. 12 (1439) s. 140-143  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Bańka Jakub Sebastian: Ontologiczna możliwość prawdziwości - adaequatio. Analiza filokryptologiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1999 t. 17 (1814) s. 53-65 (m.in. nt. poglądów Arystotelesa, Parmenidesa, Tomasza z Akwinu, Kartez...) szczegóły 
12.artykuł: Gawor Leszek: O rozpaczliwym hedonizmie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1993 t. 11 (1386) s. 141-150 (opis postawy moralnej charakterystycznej dla bohemy przełomu wieku XIX...) szczegóły 
13.artykuł: Larochelle Gilbert: De Kant a Foucault: que reste-t-il du droit d'auteur?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2000 t. 18 (1896) s. 223-237 (o ustanowieniu w XVIII w. normatywnych i ustawowych podstaw prawa auto...) szczegóły 
14.artykuł: Mitrowski Grzegorz: F. Bacona, R. Descartes'a i B. Pascala "Sposoby" przezwyciężenia sceptycyzmu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1995 t. 13 (1498) s. 51-66  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Wittgenstein Ludwig
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Kubok Dariusz: Parmenides a Wittgenstein. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2001 t. 19 (2005) s. 69-82  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Levinas Emmanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Kubok Dariusz: Emmanuela Levinasa krytyka filozofii Parmenidesa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2003 t. 21 (2179) s. 129-137  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Kubok Dariusz: "Chaos" a apeiron. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1998 t. 16 (1729) s. 21-33 (szerzej nt. "Teogonii" Hezjoda i "Fizyki" Arystotelesa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
18.artykuł: Olesiński Dariusz: Henologia Platońska a Arystotelowska - od "metheksis" do "mimesis". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2003 t. 21 (2179) s. 139-146  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bańka Jakub Sebastian: Nauka o prawdzie Arystotlesa. Podstawa ontologicznej jedności syntezy kategorialnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2000 t. 18 (1896) s. 69-75  szczegóły 
  Demokritos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Olesiński Dariusz: Eleackie podstawy Demokrytejskiej koncepcji atomów i próżni. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1997 t. 15 (1655) s. 31-43 (dot. także poglądów Parmenidesa i Arystotelesa...) szczegóły 
  Parmenides *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Bańka Jakub Sebastian: Pierwsze zdanie ontologii. Parmenides uzasadniający i uzasadniany. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2003 t. 21 (2179) s. 121-127  szczegóły 
22.artykuł: Kubok Dariusz: Parmenides a Wittgenstein. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2001 t. 19 (2005) s. 69-82  szczegóły 
23.artykuł: Kubok Dariusz: Problem "peras" i "apeiron" w koncepcjach Ksenofanesa, Parmenidesa i Melissosa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1997 t. 15 (1655) s. 45-56  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kubok Dariusz: "Prooimion" Parmenidesa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2000 t. 18 (1896) s. 29-40 (dot. prologu poematu Parmenidesa, m.in. także nt. poglądów Homera; z ...) szczegóły 
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Dembiński Bogdan: Ewolucja myśli Platońskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1995 t. 13 (1498) s. 21-30  szczegóły 
26.artykuł: Olesiński Dariusz: Henologia Platońska a Arystotelowska - od "metheksis" do "mimesis". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2003 t. 21 (2179) s. 139-146  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bańka Jakub Sebastian: Ontologia jako dialektyka retrospektywna. Zarys problemu prawdy i fałszu w Platońskim dialogu "Sofista". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2001 t. 19 (2005) s. 85-93  szczegóły 
  Plotinos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Bańka Józef: Jak według Plotyna Jedno myśli w sposób pierwszy?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1999 t. 17 (1814) s. 7-12 (z fragm. "Eneid" w języku greckim...) szczegóły 
29.artykuł: Bańka Józef: Jak według Plotyna Pierwsze jest Pierwszą Przyczyną?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1998 t. 16 (1729) s. 7-20  szczegóły 
30.artykuł: Bańka Józef: O tak zwanej drugiej "filozofii pierwszej" Plotyna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1995 t. 13 (1498) s. 7-18 (idea rozumności świata w ujęciu Plotyna, z fragm. "Ennead" w oryginale...) szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bańka Józef: Piękno jako tchnienie enteatyczne w "Enneadach" Plotyna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1997 t. 15 (1655) s. 7-21  szczegóły 
artykuł: Bańka Józef: Przeniesienie Pierwszego na Byt Pierwszy w "Dziewiętnicach" Plotyna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2000 t. 18 (1896) s. 9-19  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Wójcik Andrzej S.: Określenie znaczenia prawdy w Biblii hebrajskiej poprzez treść terminów powiązanych znaczeniowoz 'emet i 'emunah. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2002 t. 20 s. 109-139  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Augustyn święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Dura Adam: O wieloznaczności pojęcia "etyka chrześcijańska". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1998 t. 16 (1729) s. 175-190 (tu podrozdział: Klasyczne "kodyfikacje" moralności chrześcijańskiej. ...) szczegóły 
  Ovidius Naso Publius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Sierny Tadeusz: Rzeczywistość w twórczości Publiusza Owidiusza Nasa jako przejaw mutacji zmiany sensu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2000 t. 18 (1896) s. 77-81  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Hasła osobowe (łacińska średniowieczna)
  Henryk z Gandawy *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Surzyn Jacek: Stanowisko Henryka z Gandawy w sporze o realną różnicę istoty i istnienia w bytach stworzonych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2001 t. 19 (2005) s. 107-120  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Cusanus Nicolaus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Bańka Józef: Archeologia niewiedzy w koncepcji Mikołaja z Kuzy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2003 t. 21 (2179) s. 9-23  szczegóły 
  Heidegger Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Kornecki Marek: Prymat jestestwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2003 t. 21 (2179) s. 147-156  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Aegidius Romanus *
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Surzyn Jacek: Początek sporu o realną różnicę pomiędzy istotą a istnieniem. Stanowisko Idziego Rzymianina. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2000 t. 18 (1896) s. 99-115  szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Dura Adam: O wieloznaczności pojęcia "etyka chrześcijańska". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1998 t. 16 (1729) s. 175-190 (tu podrozdział: Klasyczne "kodyfikacje" moralności chrześcijańskiej. ...) szczegóły