Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |



WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaskółowa Ewa: Anna Marzec: Od Schulza do Myśliwskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 146-150  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
2.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niesporek-Szamburska Bernadeta: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 178-181 (omów. zawartości Serii Filologicznej. Dydaktyka z. 3 1996...) szczegóły 
artykuł: Zeler Bogdan: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 179-181 (rec. zeszytu 2 z 1992...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Łojek Mieczysław: Twórczość Henryka Sienkiewicza w tematach pisemnych wypracowań uczniów gimnazjalnych Galicji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 65-83 (do r. 1914...) szczegóły 
4.artykuł: Prościak Beata: O wychowaniu estetyczno-patriotycznym w gimnazjach galicyjskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 7-26 (m.in. nt. edukacji polonistycznej w zaborze austriackim; z aneksem: Wy...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zeler Bogdan: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1993 nr 12 (1348) s. 144-148  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamczykowa Zofia: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 151-156  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orłowa Krystyna: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1991 nr 11 (1233) s. 65-73  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Adamczykowa Zofia: Podręcznik - "zeszyt pracy" ucznia do nauczania literatury (Z praktyki dydaktycznej Słowenii). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 51-64  szczegóły 
9.artykuł: Andrusiewicz Piotr: Kształcenie literackie i kulturalne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 7-26  szczegóły 
10.artykuł: Andrzejczak Henryka: Sposoby prezentacji postaci literackich w tekstach zalecanych przez program w klasie VI. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 48-59  szczegóły 
11.artykuł: Bogołębska Barbara: Kategorie estetyczne w dydaktyce polonistycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 55-61  szczegóły 
12.artykuł: Bogołębska Barbara: Koncepcja teoretycznoliteracka w dydaktyce polonistycznej. Historia i współczesność. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 29-36  szczegóły 
13.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Problem twórczego odbioru literatury w szkole współczesnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 38-45  szczegóły 
14.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: O niektórych uwarunkowaniach zawodowej edukacji nauczycieli. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 38-55 (nt. serii podręczników "To lubię!"...) szczegóły 
15.artykuł: Marzec Anna: Rola edukacji kulturalnej w poszerzeniu wiedzy o języku i świecie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1991 nr 11 (1233) s. 19-38 (wprowadzanie problematyki teatralnej, filmowej i radiowej na lekcjach ...) szczegóły 
16.artykuł: Ogłoza Ewa: O języku na lekcjach kształcenia literackiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 7-13  szczegóły 
17.artykuł: Ogłoza Ewa: O niektórych aspektach edukacji literackiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 34-50  szczegóły 
18.artykuł: Paczkowska Ewa: Współczesność w szkole - wahania, wątpliwości, dylematy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 27-36 (miejsce literatury współczesnej w programie szkolnym ostatniej klasy s...) szczegóły 
19.artykuł: Polakowski Jan: O sytuacji we współczesnej dydaktyce literatury (W poszukiwaniu podstaw teorii kształcenia literackiego). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 7-33  szczegóły 
20.artykuł: Ratajska Krystyna: Metody kształcenia literackiego (Kilka uwag i wątpliwości). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 14-22  szczegóły 
21.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Dylematy kształcenia literackiego w szkole podstawowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1991 nr 11 (1233) s. 7-16  szczegóły 
22.artykuł: Sienko Maria: O wychowaniu i nauczaniu literatury. Z dyskusji z lat 1945-1948. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 7-25  szczegóły 
23.artykuł: Świętosławska Teresa: O potrzebie formułowania operacyjnego celu kształcenia literackiego (sygnał). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 24-27  szczegóły 
24.artykuł: Zeler Bogdan: Co czytają poeci? (O intertekstualnej interpretacji utworów poetyckich). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 72-78 (propozycja interpretacji wierszy Wisławy Szymborskiej (Niektórzy lubią...) szczegóły 
25.artykuł: Żydek-Bednarczuk Urszula: Opowiadanie szkolne w świetle diagnozy dydaktycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 109-119  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Guzik Barbara: Nad nowelami pozytywistycznymi (Onomastyczne refleksje). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 56-63  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla nauczycieli
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Adamczykowa Zofia: Nauka tekstów literackich na pamięć - diagnoza szkolna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 28-41  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamczykowa Zofia: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 151-156  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Dutka Elżbieta: Cykle opowiadań na lekcjach języka polskiego w liceum. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 53-66 (na przykładzie opowiadań Włodzimierza Odojewskiego z tomu "Zabezpiecza...) szczegóły 
30.artykuł: Jaskółowa Ewa: Poszukiwania sensów jako cel szkolnych interpretacji. Przykład wierszy Andrzeja Morsztyna i Stanisława Barańczaka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1993 nr 12 (1348) s. 7-20 (analiza wierszy "Niestatek" Jana Andrzeja Morsztyna i "Święto zmarłych...) szczegóły 
31.artykuł: Jaskółowa Ewa: "Żona Lota" Józefa Łobodowskiego i Wisławy Szymborskiej w perspektywie hermeneutycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 43-51  szczegóły 
32.artykuł: Tambor Jolanta: Całościowa analiza utworu literackiego na przykładzie bajki "Przyjaciele" Ignacego Krasickiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1993 nr 12 (1348) s. 22-39  szczegóły 
33.artykuł: Tambor Jolanta: Obiektywna analiza poezji Jana Andrzeja Morsztyna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 84-96  szczegóły 
34.artykuł: Zeler Bogdan: Między "Lwami" a "Grobem Agamemnona". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 47-53 (dot. wierszy Juliusza Słowackiego i Jana Lechonia "Grób Agamemnona"...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Miczka Tadeusz: Zagadnienie adaptacji filmowej w szkole. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1993 nr 12 (1348) s. 40-55  szczegóły 
36.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Dzieło dramaturgiczne i jego sceniczna realizacja na lekcjach języka polskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 29-45  szczegóły 
37.artykuł: Sienko Maria: Dwie "Austerie". Wykorzystanie adaptacji filmowej w nauczaniu "dla literatury" i "dla filmu" w klasie IV szkoły średniej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1993 nr 12 (1348) s. 57-72 (dot. pow. Juliana Stryjkowskiego i filmu w reż. Jerzego Kawalerowicza...) szczegóły 
38.artykuł: Wolan Maria: Realizacja foniczna utworu literackiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 140-145 (realizacje scenicze "Odprawy posłów greckich" Jana Kochnowskiego i "Pa...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Barańczak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
39.wiersz: Barańczak Stanisław: Dziennik poranny. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1993 nr 12 (1348) s. 12  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Adamczykowa Zofia: Maria Dąbrowska o szkole, wychowaniu, lekturach. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 61-70 (poglądy pedagogiczne Marii Dąbrowskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Krasicki Ignacy
    wiersze (alfabet tytułów)
41.wiersz: Krasicki Ignacy: Przyjaciele. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1993 nr 12 (1348) s. 22-23  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
42.wiersz: Lechoń Jan: Grób Agamemnona. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 48-49  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
43.wiersz: Mickiewicz Adam: Przyjaciele. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1993 nr 12 (1348) s. 36-37  szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Opacka Anna: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 189-193  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stuetz Katarzyna: Zmienność znaczeń wyrazów na przykładzie słownictwa "Pana Tadeusza". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 65-79  szczegóły 
  Mitera-Dobrowolska Mieczysława
    zgon (alfabet autorów)
46.zgon: Mieczysława Mitera-Dobrowolska - naukowiec i pedagog (1 stycznia 1900 - 17 marca 1992). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 183-191 (zmarła 17 III 1992; sylwetka...) szczegóły 
  Morsztyn Jan Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
47.wiersz: Morsztyn Jan Andrzej: Niestatek. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1993 nr 12 (1348) s. 9  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemojewski Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
48.wiersz: Niemojewski Jerzy: Dedykacja na późniejszych utworach Leopolda Staffa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 74-75  szczegóły 
49.wiersz: Niemojewski Jerzy: Dedykacja na wierszach wcześniejszych Leopolda Staffa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 75  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Polakowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Ogłoza Ewa: Jan Polakowski - dydaktyk literatury i nauczyciel akademicki (5 czerwca 1923-7 kwietnia 1997). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 194-198 (przebieg kariery naukowej; z okazji zgonu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Szymborska Wisława
    wiersze (alfabet tytułów)
51.wiersz: Szymborska Wisława: Recenzja z nie napisanego wiersza. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 77-78  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zarębska Dorota: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1993 nr 12 (1348) s. 149-151  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Dydaktyka literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Polakova Helena: O czeskiej teorii nauczania literatury. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1989 nr 8 (939) s. 59-70  szczegóły