Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Cyzman Marzena: Pojęcie referencji w lingwistyce i teorii literatury jako aktu mowy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 59 (363) s. 129-152  szczegóły 
2.artykuł: Główczewski Aleksander: O głównych terminach teorii komizmu. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1994 z. 43 (276) s. 127-152  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Skubaczewska Anna: Aluzja literacka w dramacie. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 52 (334) s. 137-164 (miejsce aluzji w badaniach nad dramatem, aluzja wobec różnych koncepcj...) szczegóły 
4.artykuł: Stoff Andrzej: O pojęciu interpretacji. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 41 (266) s. 87-108  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Główczewski Aleksander: O dialogowych strategiach i taktykach "rozmów z ..." (Rekonesans). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1996 z. 47 (305) s. 105-123 (sposoby kształtowania dialogowych interakcji w "wywiadach-rzekach" i "...) szczegóły 
6.artykuł: Główczewski Aleksander: O retoryce rozmów z politykami. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 52 (334) s. 185-209  szczegóły 
7.artykuł: Walusiak Ewa: Leksem "I" i podobne wykładniki organizacji tekstu. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1998 z. 50 (324) s. 159-170  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Obremski Krzysztof: O intertekstualności badań historycznoliterackich. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 41 (266) s. 111-120  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Stoff Andrzej: "Mówić" i "być". Z problemów języka w dramacie współczesnym. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 33 (201) s. 93-124  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Friedelówna Teresa: Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej północno-wschodniej polszczyźnie kresowej (Toruń 24-25 listopada 1988). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 z. 38 (243) s. 93-96  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Skubaczewska-Pniewska Anna: Czy istnieją gatunki intertekstualne?. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 54 (342) s. 131-157 (dot. m.in. charakteru i problemu gatunkowości parodii, centonu, kolażu...) szczegóły 
12.artykuł: Wróblewska Violetta: Nazwy gatunkowe w tytułach utworów lirycznych. (Rekonesans). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 54 (342) s. 111-130 (na materiale liryki polskiej różnych epok, szerzej o utworach współcze...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Wróblewska Violetta: Czas i przestrzeń w ludowych baśniach magicznych o zakazanym pokoju (T 311). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 133-143  szczegóły 
14.artykuł: Wróblewska Violetta: Struktura narracji w baśni literackiej (wybrane zagadnienia). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 (315) s. 95-109  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Stoff Andrzej: Dramat i czas (w perspektywie interpretacji). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 111-131 (dot. problematyki czasu w badaniach nad dramatem...) szczegóły 
16.artykuł: Stoff Andrzej: Formy wypowiedzi dramatycznej. Przegląd problematyki badań (Część I). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 35 (229) s. 111-137  szczegóły 
17.artykuł: Stoff Andrzej: Formy wypowiedzi dramatycznej. Przegląd problematyki badań (Część II). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 z. 37 (242) s. 95-126  szczegóły 
18.artykuł: Stoff Andrzej: List w dramacie. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1994 z. 43 (276) s. 105-126  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Parodia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Brzostek Dariusz: Przełamywanie schematu. Parodia jako zabieg dekonwencjonalizujący w literaturze popularnej na przykładzie science fiction. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 56 (350) s. 123-140  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Brzostek Dariusz: Między "naukową Cudownością" a "wtargnięciem Niemożliwego". Czy istnieje fantastyka science fiction?. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 52 (334) s. 165-184 (problemy z definiowaniem fantastyki i science fiction...) szczegóły 
21.artykuł: Brzostek Dariusz: Przełamywanie schematu. Parodia jako zabieg dekonwencjonalizujący w literaturze popularnej na przykładzie science fiction. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 56 (350) s. 123-140  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Przemiany krytyki literackiej w Polsce w świetle wypowiedzi metakrytycznych z lat 1811-1830 (Od modelu klasycznego po romantyczny). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 nr 37 (242) s. 19-49  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Stoff Andrzej: Wartości sytuacyjne momentu genezy dzieła. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 52 (334) s. 103-135 (wartości wiązane przez autora z utworem w procesie genezy w celu zapew...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Owczarz Ewa: Trzy wersje mitu słowiańskiej dawności w prozie Dominika Magnuszewskiego, Julii Woykowskiej i Józefa Ignacego Kraszewskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 59-74  szczegóły 
25.artykuł: Skuczyński Janusz: Konstruowanie obrazów przeszłości w nowej tragedii narodowej. "Jerzy Lubomirski" K. Szajnochy, A.E. Odyńca i J. Szujskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 37-57  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Gutowski Wojciech: Pod ciężarem Stwórcy. Autorytarne oblicze Boga w literaturze Młodej Polski. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1996 z. 47 (305) s. 33-45  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Smulski Jerzy: Kostium historyczny w popaździernikowej prozie rozrachunkowej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 (315) s. 19-51 (dotyczy: Jerzy Andrzejewski: Ciemności kryją ziemię, Jacek Bocheński: ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosek Iwona: O przyimkowych artykułach hasłowych w SJPDor. i SJAM [Słownik języka Adama Mickiewicza]. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1994 z. 44 (283) s. 109-117  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Główczewski Aleksander: Bibliografia zawartości zeszytów naukowych UMK (od 1977: Acta Universitatis Nicolai Copernici). Nauki Humanistyczno-Społeczne - Filologia Polska - Literatura za lata 1957-1996. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 (315) s. 111-151  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Grochowski Piotr: Formuły inicjalne i finalne w pieśniach z repertuaru dziadowskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2002 z. 57 s. 179-201  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Jakitowicz Maria: Motywy zwierzęce w polskim folklorze - rekonesans. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1994 z. 43 (276) s. 91-103  szczegóły 
32.artykuł: Matczak Aneta: Obraz topielca w baśni magicznej "Dary krasnoludków" i w podaniu "Topielec". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1998 z. 51 (325) s. 113-125 (oba utwory pochodzą z: Julian Krzyżanowski: Polska bajka ludowa w ukła...) szczegóły 
33.artykuł: Orłowicz Izabela: Czarownice. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1998 z. 51 (325) s. 99-111 (w polskich baśniach ludowych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Warmia i Mazury (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Wróblewska Violetta: Regionalna baśń literacka Warmii i Mazur. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2002 z. 57 s. 149-178 (dot. baśni autorów: Maria Zientara-Malewska, Klemens Oleksik, Tadeusz ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasto (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Kuenstler-Langner Danuta: Miasto w systemie znaków "Vanitas" - poezja staropolska. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1989 z. 32 (193) s. 3-19  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Kalinowska Maria: O "podróży greckiej" w twórczości Norwida (Próba sformułowania pytań). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 nr 37 (242) s. 51-75  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Sawrycki Władysław: Tendencje literaturoznawcze w koncepcjach dydaktycznych Władysława Szyszkowskiego i Leona Langholza. Dwie postawy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 33 (201) s. 137-150  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Sawrycki Władysław: Wiedza o języku w podręczniku dla liceum Konrada Górskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 19-23 ([dot. ks.:] Literatura polska dla kl. I liceów ogólnokształcących. Lwó...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Wróblewski Maciej: Formy przyliterackie (dziennik, esej) a dydaktyka literatury. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 53 (325 A) s. 191-213 (działania analityczno-interpretacyjne na dzienniku i eseju w szkole śr...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kamper-Warejko Joanna: Słownictwo sakralne i potoczne w misterium "Dialogus de Nativitate Domini". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 48 (313) s. 142-154  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kamper-Warejko Joanna: Język "Kancjonału Toruńskiego" a XVII wieczna norma na przykładzie pieśni pasyjnych i wielkanocnych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 55 (347) s. 77-90 (dot. problemów fonetycznych i fleksyjnych...) szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kamper-Warejko Joanna: Psalmy 114. i 115. z "Toruńskiego kancjonału" na tle wybranych staropolskich przekładów psałterza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 58 (359) s. 73-84 (analiza tekstów z "Toruńskiego kancjonału" zredagowanego przez Piotra ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Andrzejewski Bogumił Witalis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Tański Paweł: Poeta i językoznawca. Szkic do portretu Bogumiła Andrzejewskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2002 z. 57 s. 65-94 (dot. biografii i dorobku poetyckiego...) szczegóły 
  Andrzejewski Jerzy
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smulski Jerzy: Groteska, satyra, realizm? ("Złoty lis" Jerzego Andrzejewskiego wobec "zapomnianej literatury polskiego Października"). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1994 z. 43 (276) s. 49-65  szczegóły 
  Artomiusz Piotr
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kamper-Warejko Joanna: Kilka uwag o pieśniach pasyjnych i wielkanocnych w "Kancjonale" Piotra Artomiusza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1998 z. 50 (324) s. 69-78  szczegóły 
  Asnyk Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Mocarska-Tycowa Zofia: Dwugłos Konopnickiej i Asnyka. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 75-85  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baszkowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Ikar czy Atlas? O liryce Andrzeja Baszkowskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 39 (245) s. 113-130  szczegóły 
  Białoszewski Miron
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radzyniak Aleksander: O fragmencie i fragmentaryczności "Szumów, zlepów, ciągów" Mirona Białoszewskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1994 z. 43 (276) s. 67-89  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wołk Marcin: Gatunkowość "Dżokera" i "Rynku" Kazimierza Brandysa. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1996 z. 47 (305) s. 61-77  szczegóły 
artykuł: Wołk Marcin: Tekstowe wykładniki stylizacji dziennikowej w "autopowieściach" Kazimierza Brandysa - perspektywa odbioru. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 (315) s. 53-68 (dotyczy: "Dżoker. Wspomnienia z teraźniejszości" oraz "Rynek. Wspomnie...) szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smulski Jerzy: "Odwilżowe w formie, stalinowskie w treści" (O opowiadaniu Kazimierza Brandysa "Nim będzie zapomniany"). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1996 z. 47 (305) s. 47-60  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gatunkowość "Dżokera" i "Rynku" Kazimierza Brandysa. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1996 z. 47 (305) s. 61-77  szczegóły 
artykuł: Wołk Marcin: Tekstowe wykładniki stylizacji dziennikowej w "autopowieściach" Kazimierza Brandysa - perspektywa odbioru. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 (315) s. 53-68 (dotyczy: "Dżoker. Wspomnienia z teraźniejszości" oraz "Rynek. Wspomnie...) szczegóły 
  Brueckner Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Domańska Barbara: Aleksander Brueckner jako historyk literatury. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 39 (245) s. 89-111  szczegóły 
  Buczkowski Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Buryła Sławomir: "Czarne dno wszelkiej możliwości" - diagnoza kultury w twórczości Leopolda Buszkowskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 52 (334) s. 59-77 (także analogie między twórczością Leopolda Buczkowskiego i Tadeusza Bo...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielowiec Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Moczkodan Rafał: Michał Chmielowiec jako krytyk literacki. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 59 (363) s. 55-83  szczegóły 
55.artykuł: Moczkodan Rafał: Życie i twórczość Michała Chmielowca. Rekonesans. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 56 (350) s. 39-75 (zawiera bibliografię twórcy...) szczegóły 
  Chojecki Edmund Franciszek Maurycy
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Owczarz Ewa: "Alkhadar" Edmunda Chojeckiego. Szkic problemów. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 39 (245) s. 23-44  szczegóły 
artykuł: Skowroński Łukasz: "Alkhadar" Edmunda Chojeckiego w świetle socjalanarchizmu Proudhona. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 56 (350) s. 19-38  szczegóły 
  Czernik Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
57.artykuł: Jakitowicz Maria: Stanisława Czernika teoria poezji. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 35 (229) s. 35-46  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gomulicki Wiktor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Burdziej Bogdan: Refleksja poetycka Wiktora Gomulickiego o Żydach po pogromie warszawskim 1881 roku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1998 z. 51 (325) s. 23-43  szczegóły 
  Górski Konrad
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
59.tekst paraliteracki: Górski Konrad: Przemówienie wygłoszone przez prof. dr Konrada Górskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 27-29 (na uroczystości wręczenia mu godności członka honorowego Towarzystwa M...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 24 (faks. aktu nadania Konradowi Górskiemu godności członka honorowego Tow...) szczegóły 
61.artykuł: Friedelówna Teresa: O profesorze Konradzie Górskim jako badaczu języka polskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 7-11  szczegóły 
62.artykuł: Szmańda Edward: Przemówienie prezesa Oddziału Bydgoskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego mgra Edwarda Szmańdy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 25-26 (na uroczystości nadania Konradowi Górskiemu godności członka honoroweg...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
63.ikonografia: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 5 (portr....) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bohuszewicz Paweł: "Mniej warci" a "teatralny teatr" Stanisława Grochowiaka. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2002 z. 57 s. 113-126  szczegóły 
  Guldenius Paulus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Friedelówna Teresa: Człowiek w opisie Pawła Guldeniusza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 36 (230) s. 127-135  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sioma Radosław: Krzesło i zmięta serweta. Próba interpretacji "Studium przedmiotu" Zbigniewa Herberta. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 56 (350) s. 87-102  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Bielska-Krawczyk Joanna: Mistycyzm w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 59 (363) s. 85-104  szczegóły 
68.artykuł: Bielska-Krawczyk Joanna: Świat według Herlinga. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 52 (334) s. 23-57  szczegóły 
69.artykuł: Ślesińska Anita: "Odcisnąć wyraźne autorskie piętno". Komentarze, konteksty i konwencje w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 54 (342) s. 51-75  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Michalik Ewa: Poetyka Kazimiery Iłłakowiczówny. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 35 (229) s. 49-71  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sądowska Sabina: Wokół "Kwartetu Mendelssohna" Jarosława Iwaszkiewicza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 56 (350) s. 77-85  szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Melkowski Stefan: Nicość i trwanie. O opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza "Tano". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 41 (266) s. 69-86  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kasprowicz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Burzacka Irena: Oblicza Chrystusa w twórczości Jana Kasprowicza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 33 (201) s. 3-19  szczegóły 
  Konopnicka Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Burdziej Bogdan: Fenomenologia śmierci w nowelistyce Marii Konopnickiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 (315) s. 3-18  szczegóły 
75.artykuł: Mocarska-Tycowa Zofia: Dwugłos Konopnickiej i Asnyka. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 75-85  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Klimkiewicz Hanna: Konstruowanie fabuł w powieściach Tadeusza Konwickiego jako gra autora z czytelnikami. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 35 (229) s. 89-109  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Kowalewska Danuta: Motywy paralelne autorów kręgu "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych" (Na podstawie wybranych wierszy I. Krasickiego i A. Naruszewicza). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 3-20  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    korespondencja (alfabet autorów)
78.korespondencja: Kulwicka-Kamińska Joanna: Korespondencja Zygmunta Krasińskiego z Delfiną Potocką. Analiza językowo-stylistyczna na tle tendencji artystycznych epoki romantycznej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 48 (313) s. 121-139  szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Glatzel Ilona: Poszukiwanie "prawdy życia". Środowisko "ludzi stąd" w "Dwóch księżycach" Marii Kuncewiczowej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 53 (325 A) s. 119-148  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leszczyński Marcin: "Jacek Malczewski" Jana Lechonia na tle malarstwa Malczewskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 59 (363) s. 37-53  szczegóły 
  Lem Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Brzostek Dariusz: Projekt literatury konceptualnej? O "książkach nieistniejących" Stanisława Lema.. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 54 (342) s. 159-180 (dot. książek: "Doskonała próżnia", "Wielkość urojona", "Prowokacja" i ...) szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stoff Andrzej: "Fiasko" Stanisława Lema: miejsce utworu w dorobku pisarza jako zagadnienie teoretyczno- i historycznoliterackie. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1996 z. 47 (305) s. 79-103  szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stoff Andrzej: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1989 z. 32 (193) s. 123-145 (miejsce utworu w twórczości S. Lema, język i świat przedstawiony...) szczegóły 
  Leśmian Bolesław
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wróblewska Violetta: "Klechdy sezamowe" Bolesława Leśmiana jako cykl baśniowy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 52 (334) s. 79-101  szczegóły 
  Lipska Ewa
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Glatzel Ilona: Doświadczanie czasu. "1999" Ewy Lipskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 56 (350) s. 103-122  szczegóły 
  Lubomirski Stanisław Herakliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Obremski Krzysztof: O liryce religijnej Stanisława Herakliusza Lubomirskiego (Rekonesans). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 39 (245) s. 3-20  szczegóły 
87.artykuł: Stasiewicz Krystyna: Walory artystyczne języka komedii Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 36 (230) s. 27-56  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łoziński Józef
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dronow Joanna: Językowe wykładniki parodii w narracji pierwszoosobowej w powieści Józefa Łozińskiego "Chłopacka wyskość". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 z. 38 (243) s. 3-24  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miciński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
89.artykuł: Gutowski Wojciech: Inspiracje i repetycja. Adam Mickiewicz w lekturze Tadeusza Micińskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 41 (266) s. 53-68  szczegóły 
90.artykuł: Gutowski Wojciech: Powstanie styczniowe w twórczości Tadeusza Micińskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 35 (229) s. 25-34  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buśka Stanisław: Profesor Konrad Górski jako redaktor naczelny "Słownika języka A. Mickiewicza". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 13-17  szczegóły 
recenzja: Kosek Iwona: O przyimkowych artykułach hasłowych w SJPDor. [Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski] i SJAM. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1994 z. 44 (283) s. 109-117  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
92.artykuł: Krupianka Aleksandra: Stylistyka listów Adama Mickiewicza (Na wybranych przykładach). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 36 (230) s. 137-148  szczegóły 
93.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Recenzje filomackie Mickiewicza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 54 (342) s. 3-37 (dot. pism krytycznoliterackich z lat 1817-1819...) szczegóły 
94.artykuł: Szewczyk Łucja Maria: Nazwy własne w twórczości Adama Mickiewicza. Uwagi o zakresie i metodach badawczych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 75-81  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szewczyk Łucja Maria: Regionalizmy kresowe w onomastyce "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 36 (230) s. 57-67  szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szewczyk Łucja Maria: Nazwy własne w "Grażynie" Adama Mickiewicza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 31 (192) s. 259-283  szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szewczyk Łucja Maria: Nazwy własne w "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 z. 38 (243) s. 45-68  szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krupianka Aleksandra: Ze studiów nad słownictwem "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Słownictwo ubioru szlacheckiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 40 (246) s. 41-59  szczegóły 
  Mochnacki Maurycy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Artykuły krytyczne Maurycego Mochnackiego. Zagadnienie autorstwa tekstów. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1989 z. 32 (193) s. 21-48  szczegóły 
100.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Ewolucja krytyki Maurycego Mochnackiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1996 z. 47 (305) s. 3-16  szczegóły 
101.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Krytyka muzyczna Maurycego Mochnackiego. Zarys problematyki. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 35 (229) s. 3-22  szczegóły 
102.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Maurycego Mochnackiego romantyczna hermeneutyka mitu. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 52 (334) s. 3-21  szczegóły 
103.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Maurycy Mochnacki. Dzieje recepcji i stan badań współczesnych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 41 (266) s. 31-51  szczegóły 
104.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Wydania zbiorowe pism Maurycego Mochnackiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 21-35  szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Strzyżewski Mirosław: Czas i okoliczności powstania rozprawy Maurycego Mochnackiego "O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1994 z. 43 (276) s. 33-47  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Pawłowska Bogna: Sławomira Mrożka kram z konwencjami. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2002 z. 57 s. 95-111 (dot. problemów stylizacji i parodii gatunków, utworów, fabuł i stylów ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naruszewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
107.artykuł: Kowalewska Danuta: Motywy paralelne autorów kręgu "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych" (Na podstawie wybranych wierszy I. Krasickiego i A. Naruszewicza). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 3-20  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
108.artykuł: Pniewski Dariusz: Portret - słowo i obraz. Związki utworów literackich Norwida z malarstwem mistrzów. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 53 (325 A) s. 37-59  szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jadzińska Barbara: "Zwolon" Cypriana Norwida wobec polskiego dramatu romantycznego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 nr 37 (242) s. 77-92  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ostrowska Bronisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
110.artykuł: Kalinowska Hanna: Porządkowanie chaosu o micie w liryce Bronisławy Ostrowskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 33 (201) s. 45-62  szczegóły 
  Otwinowski Stefan
111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smulski Jerzy: Powieść o lęku ("Czas nieludzki" Stefana Otwinowskiego wobec prozy o "powszednim dniu okupacji"). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 33 (201) s. 65-91  szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smulski Jerzy: "Nagrobek" Stefana Otwinowskiego wobec prozy powojennego psychologizmu. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1989 z. 32 (193) s. 103-121  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pasek Jan Chryzostom
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Potoniec Patrycja: Autor, narrator, bohater w dziele pamiętnikarskim. ("Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2002 z. 57 s. 3-24  szczegóły 
  Pietrkiewicz Jerzy
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czarnecka Barbara: Reportażowość i teza. O "Prowincji" Jerzego Pietrkiewicza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2002 z. 57 s. 51-64  szczegóły 
  Podczaszyński Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
115.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Michał Podczaszyński (1800-1835). Świadectwa biografii - świadectwa egzystencji. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 53 (325 A) s. 3-34  szczegóły 
  Promiński Marian
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smulski Jerzy: "...ogień nie inaczej jako lód gasi" ("Salamandra" Mariana Promińskiego wobec prozy socrealistycznej). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 87-109  szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Gutowski Wojciech: Mit androgyne w poematach prozą Stanisława Przybyszewskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 39 (245) s. 69-87  szczegóły 
118.artykuł: Ratuszna Hanna: W cieniu Tanatosa. Śmierć w dramatach Stanisława Przybyszewskiego - rekonesans badawczy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2002 z. 57 s. 25-49  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Wawrzyniak Kinga: Dialektyzacja składni w wybranych nowelach Władysława Reymonta. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 58 (359) s. 189-199  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Gutowski Wojciech: Aluzje biblijne i symbolika religijna w poezji Tadeusza Różewicza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1989 z. 32 (193) s. 77-102  szczegóły 
  Rzewuski Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Skuczyński Janusz: Tragedie narodowe Wacława Rzewuskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 41 (266) s. 15-29  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Freise Matthias: Traktat ojca a jego rama narracyjna w cyklu o manekinach Brunona Schulza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 54 (342) s. 39-50  szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olchanowski Tomasz: "Wiosna" Brunona Schulza jako mit "dojrzewania" do dzieciństwa. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 53 (325 A) s. 101-116  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stoff Andrzej: Opowieści chreptiowskie w planie kompozycyjnym i ideowym "Pana Wołodyjowskiego". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1998 z. 51 (325) s. 45-77  szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stoff Andrzej: Rzędzian. Z problematyki kreacji postaci Sienkiewiczowskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 39 (245) s. 45-68  szczegóły 
artykuł: Stoff Andrzej: Szczegół w poetyce "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (część II). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 53 (325 A) s. 61-99  szczegóły 
artykuł: Stoff Andrzej: Szczegół w poetyce "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 (315) s. 69-94  szczegóły 
  Sieroszewski Wacław
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wróblewska Beata: O gatunkowości "Bajek" Wacława Sieroszewskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1998 z. 51 (325) s. 79-98  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kalinowska Maria: O przestrzeni międzyludzkiego obcowania w "Horsztyńskim" Juliusza Słowackiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1989 z. 32 (193) s. 49-75  szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kalinowska Maria: Miłość i sacrum w "Mazepie" Juliusza Słowackiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1996 z. 47 (305) s. 17-30  szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stoff Andrzej: "Rozłączenie" Juliusza Słowackiego. Problematyka komunikacji literackiej a interpretacja wiersza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 54 (342) s. 77-110  szczegóły 
  Starzyński Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
130.artykuł: Kowalewska Danuta: Przejawy żywotności sentymentalizmu w wybranych lirykach Stanisława Doliwy Starzyńskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1998 z. 51 (325) s. 3-21  szczegóły 
  Szandlerowski Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
131.artykuł: Gutowski Wojciech: Antoniego Szandlerowskiego religia miłości (Z zagadnień erotyki młodopolskiej). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 33 (201) s. 21-44  szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
132.artykuł: Ślesińska Anita: Czas egzystencji. Bohater w świecie opowiadań Jana Józefa Szczepańskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2002 z. 57 s. 127-148 (dot. problematyki codzienności w opowiadaniach "Ultima Thule", "W wind...) szczegóły 
  Szeleski Józef Kalasanty Adam
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rucińska Anna: Józefa Kalasantego Szelewskiego "Rozprawa o szczytności". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 59 (363) s. 3-14  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tryzna Tomek
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rutkowski Rafał: Krytyka literacka w obliczu autorytetu. Konstelacja "Panny Nikt". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 59 (363) s. 105-126 (dot. recenzji Czesława Miłosza "O Marysi, co straciła siebie" i recepc...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
135.artykuł: Madyda Aleksander: Pojęcie kultury ludowej w estetyce Stanisława Vincenza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 35 (229) s. 73-88  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wojciechowski Piotr
136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zeic-Piskorska Maria: Korespondencja literackich oraz filmowych struktur narracyjnych i czasowo-przestrzennych (Na przykładzie opowiadania Piotra Wojciechowskiego "Ulewa, kometa, świński targ"). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 33 (201) s. 125-134  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żmichowska Narcyza
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
137.artykuł: Owczarz Ewa: Żmichowska wobec Mickiewicza. Dopowiedzenia i kontynuacje. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 56 (350) s. 3-18 (dot. oddziaływania twórczości Adama Mickiewicza na pisarstwo autorki n...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Dick Philip K.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
138.artykuł: Brzostek Dariusz: Funkcjonalizacja czasu i przestrzeni w powieściach Philipa K. Dicka. Między fantastyką a "science fiction". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 53 (325 A) s. 171-190  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
139.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Przekład i charakterystyka semantyczna nazw obowiązkowych modlitw muzułmanów (na podstawie zabytków Tatarów litewsko-polskich i polskich przekładów Koranu). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 55 (347) s. 103-112 (dot. tekstów modlitw z XVII-XVIII wieku powstałych w języku arabskim, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Muhammad ibn Abdullah *
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Przekład i charakterystyka semantyczna nazw obowiązkowych modlitw muzułmanów (na podstawie zabytków Tatarów litewsko-polskich i polskich przekładów Koranu). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 55 (347) s. 103-112 (dot. m.in. przekładów autorstwa Jana Murzy Tarak-Buczackiego i Józefa ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Byron George Gordon Noel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
141.artykuł: Kalinowska Maria: Wizja Grecji w twórczości Byrona. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1994 z. 43 (276) s. 3-30  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
142.artykuł: Kasprzyk Jerzy: Dramat niemiecki w opinii krytycznoliterackiej Oświecenia stanisławowskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 nr 37 (242) s. 3-16  szczegóły 
143.artykuł: Kasprzyk Jerzy: Powieść niemiecka w opinii krytycznoliterackiej Oświecenia stanisławowskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 41 (266) s. 3-13  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowakowska Katarzyna: O nazwach żywności występujących z staroruskim Ewangeliarzu ławryszewskim. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 55 (347) s. 143-154  szczegóły 
artykuł: Nowakowska Katarzyna: O staro-cerkiewno-słowiańskich rzeczownikach apelatywnych zastepujących w Ewangeliarzu ławryszewskim wyrazy niesłowiańskiego pochodzenia. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 46 (300) s. 79-88  szczegóły 
artykuł: Nowakowska Katarzyna: O staroruskich rzeczownikach na "-(')n-ica" i "-(')n-ik" w starocerkiewnym "Ewangeliarzu ławryszewskim". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 58 (359) s. 163-174  szczegóły 
artykuł: Nowakowska Katarzyna: O wyrazach złożonych w cerkiewnosłowiańskim Ewangeliarzu ławryszewskim. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1998 z. 50 (324) s. 121-134  szczegóły 
artykuł: Nowakowska Katarzyna: Wyrazy nazywające zło w cerkiewnosłowiańskim Ewangeliarzu ławryszewskim. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1994 z. 44 (283) s. 119-125  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bulgakov Mikhail
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skubaczewska Anna: Bachtin zweryfikowany. Karnawałowo-menippejska interpretacja "Mistrza i Małgorzaty" Michała Bułhakowa. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 53 (325 A) s. 149-168  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Utwory anonimowe (starosłowiańska)
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Friedelówna Teresa: Staro-cerkiewno-słowiańskie "d'n'" i "nost'" jako naturalne wyznaczniki czasu w "Psałterzu synajskim". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 46 (300) s. 13-21  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Świat roślinny w psalmach (O nazwach roślin w scsłowiańskim "Psałterzu synajskim"). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 31-46  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Świat zwierzęcy w psalmach (O nazwach zwierząt w scsłowiańskim "Psałterzu synajskim"). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 31 (192) s. 121-147  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Biblijna onomastyka w staro-cerkiewno-słowiańskim Psałterzu synajskim. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 40 (246) s. 3-24  szczegóły 
Literatury obce / Literatura tatarska / Historia literatury (tatarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
147.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Przekład i charakterystyka semantyczna nazw obowiązkowych modlitw muzułmanów (na podstawie zabytków Tatarów litewsko-polskich i polskich przekładów Koranu). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 55 (347) s. 103-112 (dot. tekstów modlitw z XVII-XVIII wieku powstałych w języku arabskim, ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wnuczyńska Joanna: Duchy i anioły w "Dziadach" Stanisława Wyspiańskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 59 (363) s. 15-35 (dot. inscenizacji z 1901 roku...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skrzypczak Piotr: "Lalka" w reżyserii Wojciecha J. Hasa - inspiracja tematem literackim. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1998 z. 51 (325) s. 127-148  szczegóły