Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szurek Joanna: Literalna wierność czy metaforyczna zdrada? O funkcji metafory w tekście literaturoznawczym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 171-182  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Heck Dorota: Tak zwany koniec teorii literatury w czasach "końca historii". Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 207-216 (przegląd stanowisk badawczych we współczesnym piśmiennictwie humanisty...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Adamski Maciej: Analogia w polskim literaturoznawstwie strukturalistycznym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 175-193  szczegóły 
4.artykuł: Heck Dorota: W stronę referencyjnej koncepcji literatury. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 30 (2297) s. 157-170 (nt. tendencji w myśli humanistycznej łączącej teorię literatury, teori...) szczegóły 
5.artykuł: Miziuro Marta: Dekonstrukcja jako strategia interpretacyjna. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 197-207  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Horror
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Gemra Anna: Doświadczenia grozy. Kilka słów o horrorze. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 183-194 (horror jako gatunek literacki i filmowy; z licznymi przykładami ekrani...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Solińska Małgorzata: Co to jest powieść pensjonarska?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 197-210 (nt. gatunku z XIX i początku XX wieku; cechy i przedstawiciele gatunku...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Reportaż
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Dąbrowski Paweł: Kłopoty z reportażem (Wokół sporu o "literackość" reportażu). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 243-257  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Stasienko Jan: Problemy genologii gier komputerowych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 195-212 (m.in. o właściwościach interdyscyplinarnego oglądu rzeczywistości teks...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Kamieniecki Jan: Staropolskie parafrazy psalmu 51. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 29-44  szczegóły 
11.artykuł: Kamieniecki Jan: Staropolskie parafrazy psalmu 51. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 29-44  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Urbański Robert: Świętość i sny. Zapowiedzi męczeństwa w najstarszych żywotach świętego Wojciecha. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 33-39  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Krzywy Roman: Konwencja i autopsja w opisie dzieła sztuki (Na przykładzie ekfraz kościoła Mądrości Bożej w poezji barokowej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 25-47  szczegóły 
14.artykuł: Sokolski Jacek: O rymowanej poezji łacińskiej polskiego baroku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 23-38  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kasztenna Katarzyna: O technikach literackich w tekście literaturoznawczym na przykładzie "Klasycyzmu" Ryszarda Przybylskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 30 (1298) s. 119-135  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Cieński Marcin: Oświecenie w Polsce i w Niemczech (Zarys typologicznego porównania literatur na tle formacji oświeceniowych). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 29 (1166) s. 3-19  szczegóły 
17.artykuł: Cieński Marcin: Polityczne uwarunkowania specyfiki systemu komunikacji polskiego Oświecenia w perspektywie europejskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 39-59 (dot. sfery komunikacji literackiej...) szczegóły 
18.artykuł: Sawicka Franciszka: Pieśni dla uczczenia pierwszej rocznicy Konstytucji 3 Maja. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 185-199  szczegóły 
19.artykuł: Szczepaniec Józef: Sejm Wielki wobec zagadnienia cenzury i wolności słowa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 155-184  szczegóły 
20.artykuł: Zakrzewski Andrzej J.: Reformy Rzeczypospolitej w kaznodziejstwie oświeceniowym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 145-154  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Grzęda Ewa: "Kaszel socyalny" a romantyczna narkomania. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 76-86 (nt. zjawiska opiumowej narkomanii w dobie romantyzmu w środowisku roma...) szczegóły 
22.artykuł: Słoka Ewa: Z dziejów romantycznej problematyki śmierci: poeta i jego grób. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 61-90 (nt. motywu własnego grobu w twórczości romantyków...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Arczyńska Anna: Profesje Żydów na przykładzie prozy pozytywistycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 105-116 (m.in. w twórczości autorów: Michał Bałucki, Marian Gawalewicz, Eliza O...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Romaniec Aleksandra: Początki młodopolskich fascynacji twórczością Williama Szekspira. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 49-79  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Myrdek-Rak Kamila: Porażka awangardy? Klasyczne i romantyczne elementy w programach okresu międzywojennego - prolegomena. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 105-111  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Hamkało Marcin: Prywatny romantyzm (O tradycji w wierszach debiutantów początku lat dziwięćdziesiątych). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 171-196  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Chwałko Ewa: "Rozbieranie ze snu": rozrachunki z przeszłością w prywatnych zapiskach współczesnych pisarzy i publicystów polskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 123-39 (w latach 1956-1989; m.in. dot. Tadeusza Konwickiego, Kazimierza Brandy...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Hamkało Marcin: Prywatny romantyzm (O tradycji w wierszach debiutantów początku lat dziwięćdziesiątych). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 171-196  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Jastrzębski Jerzy: Programy i publicystyka kulkturalna PPS w latach 1944-1948. Część II. Kultura i humanizm socjalistyczny. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 29 (1166) s. 135-173  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Kukurowski Stanisław: Oświecenie w polskiej publicystyce literackiej 1944-1956. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 155-183  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Solińska Małgorzata: Co to jest powieść pensjonarska?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 197-210 (nt. gatunku z XIX i początku XX wieku; cechy i przedstawiciele gatunku...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Alkohol, tytoń, inne używki (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Glensk Urszula: "W powiększającym szkle marihuany" - narkotyki w prozie lat dziewięćdziesiątych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 121-150 (m.in. w twórczości pisarzy: Igor Babiak, Jan kamiński, Piotr Krawczyk,...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Skawiński Leszek: "Oto muzeum dusz...": przyczynek do analizy motywu szpitala psychiatrycznego w prozie polskiej lat 1945-1989. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 141-170 (m.in. w twórczości autorów: Stanisław Lem "Szpital Przemienienia", Kaz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Diabeł, szatan, zły duch, piekło (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Dybek Dariusz: Postać diabła w dramacie XVI i XVII wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1992 nr 32 (1459) s. 3-18  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dusza, duchowość, psychika (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Skawiński Leszek: "Oto muzeum dusz...": przyczynek do analizy motywu szpitala psychiatrycznego w prozie polskiej lat 1945-1989. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 141-170 (m.in. w twórczości autorów: Stanisław Lem "Szpital Przemienienia", Kaz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Cieński Marcin: Literatura polska wobec wojny domowej w Hiszpanii (Wybrane zagadnienia). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1990 nr 28 (1083) s. 31-47  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Glensk-Prądzyńska Magdalena: Kobieta w aforystyce i paremiografii. Analiza statystyczna. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 259-267 (analiza wyselekcjonowanych 4000 cytatów ze zbioru aforyzmów, pochodząc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Łowiectwo, myślistwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Dynak Władysław: Filologiczne problemy z łowiectwem. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1992 nr 32 (1459) s. 155-170 (tematyka myśliwska w lit. polskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Marzenia, sen, tematyka oniryczna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Kroczak Jerzy: "Sen mi się udał..." - o wizjach sennych w epice barokowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 53-68 (m.in. w twórczości Kaspra Twardowskiego, Samuela Twardowskiego, Wacław...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Kukurowski Stanisław: Drzewo w literaturze polskiej czyli o tak zwanej tematologii literackiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 195-206 (nt. występowienia niektórych gatunków drzew w literaturze polskiej - b...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ojczyzna, naród, patriotyzm (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Dynak Władysław, Inglot Mieczysław: Ojczyzna dla wszystkich - Ojczyzna dla każdego. Obraz Polski w świetlicowych, szkolnych i harcerskich zbiorkach utworów poetyckich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 195-231 (dot. 15 zbiorków publikowanych w latach 1945-1982; pełny tekst referat...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Chwałko Ewa: Motyw Don Kichota w wybranych współczesnych powieściach ("Auto da fe" Eliasa Canettiego, "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza, "Mała apokalipska" Tadeusza Konwickiego, "Tańcowały dwa Michały" Edwarda Redlińskiego). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 199-219  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Michułka Dorota: Postać Zawiszy Czarnego w czytankach dla szkół galicyjskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1992 nr 32 (1459) s. 73-80  szczegóły 
44.artykuł: Stankowska Halina: Sarmatyzm i sarmata w literaturze polskiego oświecenia (Opozycje i modyfikacje). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 129-144  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Uliasz Stanisław: Topos Golgoty w literaturze kresowej dwudziestolecia międzywojennego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1992 nr 32 (1459) s. 121-137  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Słoka Ewa: Z dziejów romantycznej problematyki śmierci: poeta i jego grób. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 61-90 (nt. motywu własnego grobu w twórczości romantyków...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Arczyńska Anna: Profesje Żydów na przykładzie prozy pozytywistycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 105-116 (m.in. w twórczości autorów: Michał Bałucki, Marian Gawalewicz, Eliza O...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Wrocław (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Anusiewicz Janusz, Kładoczny Piotr: Studenckie Koło Naukowe Językoznawców. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 283-290 (o historii, działalności i dorobku badawczym koła...) szczegóły 
49.artykuł: Bednarek Bogusław: Tekstologia i edytorstwo. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 253-261 (o dorobku edytorskim i badawczym polonistyki wrocławskiej...) szczegóły 
50.artykuł: Biliński Krzysztof: Śląskoznawczy dorobek polonistyki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 203-209 (nt. dorobku naukowego od 1945 roku...) szczegóły 
51.artykuł: Chamot Bolesław: Filologia polska na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945-1995. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 9-92  szczegóły 
52.artykuł: Cieński Marcin: Literatura staropolska i oświeceniowa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 115-134 (zarys historii badań prowadzonych w minionym pięćdziesięcioleciu na po...) szczegóły 
53.artykuł: Degler Janusz, Glensk Urszula, Lesiak Dariusz: Teatrologia. Historia i teoria kultury. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 221-226 (o profilu i dorobku badawczym Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowisko...) szczegóły 
54.artykuł: Dudzik Maria: Dydaktyka języka polskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 249-252 (nt. dorobku badawczego Pracowni Teorii Tekstu i Komunikacji Społecznej...) szczegóły 
55.artykuł: Inglot Mieczysław: Metodyka nauczania literatury polskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 241-248 (o dorobu naukowym Zakładu Metodyki...) szczegóły 
56.artykuł: Inglot Mieczysław: O polonistyce wrocławskiej w latach 1957-1989. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 255-271 (relacja wspomnieniowo-osobista...) szczegóły 
57.artykuł: Kochan Anna: Studenckie Koło Naukowe Polonistów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 265-281 (o losach i dorobku naukowym koła w ostatnim pięćdziesiecioleciu...) szczegóły 
58.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Literatura polska XIX wieku (Romantyzm - Pozytywizm - Młoda Polska). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 135-159 (nt. dziejów powojennych, po 1945 r., badań nad historią literatury pol...) szczegóły 
59.artykuł: Libura Ewa: To był rok!. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 237-254 (o polonistyce na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1947-1952...) szczegóły 
60.artykuł: Ługowska Jolanta: Folklorystyka wrocławska. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 211-219 (nt. dorobku badawczego polonistyki wrocławskiej...) szczegóły 
61.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Literatura polska po roku 1918. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 161-179 (nt. badań nad literaturą polską po 1918 roku, prowadzonych na polonist...) szczegóły 
62.artykuł: Siciński Bogdan: Główne obszary badań językoznawczych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 193-201 (o dorobku naukowym zakładów językoznawczych polonistyki wrocławskiej o...) szczegóły 
63.artykuł: Tarnogórska Maria: Teoria literatury. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 181-201 (nt. dorobku wrocławskiej polonistyki w zakresie badań teoretycznolitea...) szczegóły 
64.artykuł: Waksmund Ryszard: Literatura dla dzieci i młodzieży. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 235-239 (o dorobku badawczym Pracowni Literatury Dziecięcej...) szczegóły 
65.artykuł: Żabski Tadeusz: Literatura popularna. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 233-234 (o dorobku badawczym Pracowni Literatury Popularnej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Ergetowski Ryszard: Drętwy lektorat. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 231-235 (wspomn. o lektoratach jezyków słowiańskich w Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Michułka Dorota: Wokół tradycji religijnej i niepodległościowej (romantyzm w podręcznikach i wypisach szkolnych wydanych około roku 1914 w Galicji okresu autonomii). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 151-179  szczegóły 
68.artykuł: Sikora Ireneusz: Interpretacje utworów młodopolskich w międzywojennym piśmiennictwie metodycznym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 121-142  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Juda-Mieloch Małgorzata: O miejscu, przyczynach i skutkach indokrynacji ideologicznej w szkole. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 269-281 (m.in. o podręcznikach do nauczania literatury w szkołach średnich...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
70.wiersz: Nowa pieśń Sąd Boży blisko przyszły wyrażająca (Słuchaj co żywo głosu straszliwego...). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34(1741) s. 8-9  szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokolski Jacek: Dziadowska pieśń o Sądzie Ostatecznym z wieku siedemnastego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 5-10  szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szpak Ścibor: Obraz szkarady. Wizerunek Śmierci z "Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią" na tle średniowiecznej ikonografii i tradycji literackiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 5-20  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bogusławski Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Wołoszyńska Zofia: Wojciech Bogusławski wobec wzorów dramaturgii zachodnioeuropejskiej (Bogusławski a twórczość Vittorio Alfierego). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 229-241  szczegóły 
  Bojanowski Edmund błogosławiony
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Problematyka religijno-patriotyczna w twórczości Edmunda Bojanowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 30 (1298) s. 13-35  szczegóły 
  Butrymowicz Bogusław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Czernianin Wiktor: "Z dziejów miłości" Bogusława Butrymowicza. Przyczynek do poetyki erotyku młodopolskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 101-120 (dot. cyklu sonetów...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielewska Joanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Michalak Wanda: Frazeologia i jej przekształcenia w twórczości Joanny Chmielewskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 29 (1166) s. 175-191  szczegóły 
  Czartoryska Izabela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Figura kamienia w kulturze polskiej przełomu XVIII i XIX wieku (Nieznana "Podróż" Izabeli Czartoryskiej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 213-228  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dębołęcki Andrzej
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kroczak Jerzy: Astrologia i poezja. O "Wróżbicie boju moskiewskiego". Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 53-63  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Feldman Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Łoboz Małgorzata: Wilhelma Feldmana sprzeciw wobec wyobcowania. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1992 nr 32 (1459) s. 113-120  szczegóły 
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Stadnik Emil: Motywy i wątki folklorystyczne oraz przysłowia w twórczości komediowej Aleksandra Fredry. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 29 (1166) s. 21-60  szczegóły 
81.artykuł: Ursel Marian: Fredro i wnuczęta: przyczynek do portretu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 95-103 (biogr....) szczegóły 
82.artykuł: Ursel Marian: Komedia i teatr jako temat twórczości pozakomediowej Aleksandra Fredry. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1992 nr 32 (1459) s. 29-43  szczegóły 
83.artykuł: Ursel Marian: Późne wiersze rodzinne Aleksandra Fredry. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 37-50 (z fragmentami wierszy...) szczegóły 
84.artykuł: Ursel Marian: Własna biografia jako temat twórczości pozakomediowej Aleksandra Fredry. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 35-55  szczegóły 
85.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Aleksander Fredro (Przedmowa do wyboru pism). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 29 (1166) s. 61-87  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gajcy Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Bereś Stanisław: Język niedojrzałości (Juwenilia Tadeusza Gajcego). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1990 nr 28 (1083) s. 49-68  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbrowska Anna Maria: Przeciwko śmierci. "Dzienniki" Witolda Gombrowicza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 191-205  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudzki Piotr: Motyw "z chłopa król" w "Janie Macieju Karolu Wścieklicy" Stanisława Ignacego Witkiewicza i w "Ślubie" Witolda Gombrowicza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 143-153  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
89.artykuł: Szczepańczyk Izabela: Tarot Ironiczny Zbigniewa Herberta. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 151-168 (o twórcz....) szczegóły 
  Hłasko Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Pyszny Joanna: Recepcja Marka Hłaski w krytyce literackiej lat 1959-1989. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 30 (1298) s. 67-117  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Drobniak Piotr: Światowid ze Stawiska. Jarosław Iwaszkiewicz a idea "współnej Europy". Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 113-139  szczegóły 
92.artykuł: Zawada Andrzej: Dylemat uczestnictwa (Proza Jarosława Iwaszkiewicza w latach 1945-1955). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 29 (1166) s. 115-134  szczegóły 
93.artykuł: Zawada Andrzej: Dylematy artysty (O międzywojennych powieściach Jarosława Iwaszkiewicza). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1990 nr 28 (1083) s. 3-29  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Juniewicz Karol Mikołaj
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokolski Jacek: Juniewicz i Bernard z Morval. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 5-24 (o proweniencji kształtu wersyfikacyjnego poematu...) szczegóły 
  Jurkowski Jan
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pfeiffer Bogusław: Personifikacja dobra i zła w "Chorągwi Wandalinowej" Jana Jurkowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 11-28  szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pfeiffer Bogusław: Sceniczny kształt i dzieje "Tragedii o polskim Scylurusie" Jana Jurkowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 41-52  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kijowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: Heck Dorota: Ironia, drwina i realizm w rwórczości Andrzeja Kijowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 160-173  szczegóły 
98.artykuł: Heck Dorota: "Narrator doctus" XX wieku Andrzej Kijowski. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 171-181 (m.in. o wpływach francuskich na twórczość A. Kijowskiego...) szczegóły 
  Klimowicz Mieczysław
    proza (alfabet tytułów)
99.proza: Klimowicz Mieczysław: Polak w Paryżu lat 1960-1961. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 233-254 (impresje z pobytu stypendialnego w Paryżu...) szczegóły 
100.proza: Klimowicz Mieczysław: Uniwersytet czy emigracja? (Z dziejów powojennych wyborów). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35(1946) s. 93-111 (wspomnienie, także o związkach z polonistyką na Uniwersytecie Wrocławs...) szczegóły 
  Kniaźnin Franciszek Dionizy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
101.artykuł: Mazurkowa Bożena: Tradycja i nowatorstwo w kształtowaniu literackiej ramy wydawniczej dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 243-259  szczegóły 
  Kochanowski Jan
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walińska Marzena: "Lyricorum libellus" i "Pieśni ksiąg dwoje" - analizy i propozycje. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 5-34 (analiza porównawcza utworów polskich i łacińskich...) szczegóły 
  Kochowski Wespazjan
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jabłonkowska Jolanta Barbara: Wokół kompozycji "Psalmodii polskiej" Wespezjana Kochowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 75-83  szczegóły 
  Kolski Jan Jakub
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Motyl Marzena: Refleksy realizmu magicznego w "Kulce z chleba" Jana Jakuba Kolskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 159-174  szczegóły 
  Kołłątaj Hugo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
105.artykuł: Żbikowski Piotr: Liryki więzienne ks. Hugona Kołłataja - zwiastun romantycznego przełomu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 261-276  szczegóły 
  Komornicka Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Chodorowicz-Glejzer Sylwia: Geniusz i obłąkanie - literacki wizerunek Marii Komornickiej w pięćdziesięciolecie śmierci. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 83-90  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olejarczyk Anna: "Czytadło" Tadeusza Konwickiego - powieść mitotwórcza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 189-208  szczegóły 
  Kraiński Wincenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
108.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Ksiądz Wincenty Kraiński - lektor, wykładowca i arcygrafoman. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 91-101  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
109.artykuł: Klimowicz Mieczysław: Krasicki - Rabelais (Próba określenia związków). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 107-113  szczegóły 
110.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: "Księgi, wiersze, dzienniki" (O pogladach na książki i czytanie w epoce oświecenia i w pismach Ignacego Krasickiego). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 69-85  szczegóły 
111.artykuł: Libera Zdzisław: Ignacy Krasicki w oczach czytelników końca wieku XX. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 57-67  szczegóły 
112.artykuł: Neuberg Jan: Ignacy Krasicki - mędrzec i mentor (Z problematyki funkcji literatury). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 87-98  szczegóły 
113.artykuł: Rudnicka Jadwiga: Dowcip Krasickiego (Na przykładzie prozy). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 99-106  szczegóły 
114.artykuł: Sinko Zofia: Sąd Ignacego Krasickiego o "Raju utraconym" Miltona w kontekście europejskim. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 115-128  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
115.artykuł: Wyczliński Radosław: "Bo ja bez pieniędzy nie potrafię żyć". O sylwetce finansowej Zygmunta Krasińskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 127-142 ("...) szczegóły 
  Krzycki Andrzej
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtowicz Witold: Korybut Koszyrski i historia literatury nieschludnej. Przyczynek do recepcji obscenów Andrzeja Krzyckiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 21-31  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łuszczewska Jadwiga
    wiersze (alfabet tytułów)
117.wiersz: Łuszczewska Jadwiga (Deotyma): Drogą losu zjednoczeni. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 52 (ze wstępem: Krzysztof Biliński: Z niepublikowanych wierszy Jadwigi Łus...) szczegóły 
118.wiersz: Łuszczewska Jadwiga (Deotyma): W Ojcowie podczas burzy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 52 (ze wstępem: Krzysztof Biliński: Z niepublikowanych wierszy Jadwigi Łus...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Matlakowski Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Romaniec Aleksandra: Władysław Matlakowski i początki polskiej hamletologii. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 79-104  szczegóły 
  Mayersonowa Malwina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Arczyńska Anna: Twórczość Malwiny Mayersonowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 77-82 (m.in. o przesłaniach ideowych utworów pisarki mieszczących się w nurci...) szczegóły 
  Merzbach Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Łoboz Małgorzata: O matko Polko! O Izraelko! - romantyczny rodowód Henryka Merzbacha. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 143-150 ("...) szczegóły 
  Miaskowski Kasper
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Kukla Aleksandra: Niespójność czy system - uwagi o udziale mitologii w liryce religijnej Kaspra Miaskowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1992 nr 32 (1459) s. 19-27  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krajewski Grzegorz: "Życie pośmiertne Konrada Wallenroda" czyli jak Maria Janion napisała monografię historycznoliteracką pewnego zjawiska z ducha romantyzmu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 185-196  szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalak Jarosław: Prywatne śledztwo. Jarosław Marek Rymkieicz pisze o Mickiewiczu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 197-204  szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalak Jarosław: Prywatne śledztwo. Jarosław Marek Rymkiewicz pisze o Mickiewiczu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 197-204  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Gawinecka Diana: Postać diabła i jej funkcje w "Balladach i romansach" oraz "Dziadach" Adama Mickiewicza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 85-104  szczegóły 
127.artykuł: Magiera Sylwia: Z Mickiewiczem przy stole, czyli o upodobaniach kulinarnych autora "Pana Tadeusza". Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 105-124  szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jonca Magdalena: "Bajki" Adama Mickiewicza - dla dzieci?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 91-102  szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gawinecka Diana: Motyw rusałki w trzech balladach Adama Mickiewicza i jego dalsze realizacje w wybranych utworach poetów romantycznych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 45-62 (w balladach "Świteź", "Świtezianka", "Rybka" oraz poezji m.in. Juliusz...) szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bock Elżbieta: Muzyka w "Panu Tadeuszu". Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 29 (1166) s. 89-114  szczegóły 
artykuł: Zakrzewski Bogdan: "Wieść gminna" o II części "Pana Tadeusza". Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 85-89 (nt. przekazów mówiących, że A. Mickiewicz napisał II część "Pana Tade...) szczegóły 
  Mikulski Tadeusz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
131.tekst paraliteracki: Mikulski Tadeusz: Z korespondencji Tadeusza Mikulskiego z Juliuszem Wiktorem Gomulickim. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 9-32 (21 listów z l. 1945-1958, wyboru dokonały i przygotowały do druku Prze...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
132.artykuł: Cieński Marcin: Tadeusza Mikulskiego koncepcja polskiego oświecenia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 47-56  szczegóły 
133.artykuł: Klimowicz Mieczysław: U źródeł wrocławskiej szkoły oświeceniowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 5-7  szczegóły 
134.artykuł: Matuszewska Przemysława: O stylu prozy naukowej Tadeusza Mikulskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 39-46  szczegóły 
135.artykuł: Rzadkowska Ewa: Tadeusz Mikulski wobec związków francuskiego i polskiego oświecenia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 33-38  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
136.artykuł: Kordes Robert: Religijna bezdomność Czesława Miłosza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 163-173  szczegóły 
137.artykuł: Kozińska Diana: Inspiracje filozoficzne poezji Czesława Miłosza. Czas i światopogląd. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 151-170  szczegóły 
138.artykuł: Tuz Edyta: Pesymista ekstatyczny. Rozumienie natury w poezji Czesława Miłosza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 141-161  szczegóły 
  Morsztyn Hieronim (Jarosz)
139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kochan Anna: Niektóre problemy stylu "Światowej Rozkoszy" Hieronima Morsztyna. Próba charakterystyki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 11-24  szczegóły 
  Morsztyn Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
140.artykuł: Pfeiffer Bogusław: "Zegar cudowny nieba": Symbolika przestrzeni w utworach Zbigniewa Morsztyna. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 5-43  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
141.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikucki Wiktor: Młodzieńcze opowiadanie Cypriana Norwida "Łaskawy opiekun, czyli Bartłomiej Alfonsem" na tle topiki "Pana Tadeusza" [Adama Mickiewicza]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 63-93  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orzeszkowa Eliza
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
142.artykuł: Pułka Leszek: Ponad sto lat samotności. O magicznym świecie Elizy Orzeszkowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 1181-198 ("...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piasecki Sergiusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
143.artykuł: Polechoński Krzysztof: Międzywojenna krytyka literacka wobec powieści Sergiusza Piaseckiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 121-139  szczegóły 
144.artykuł: Polechoński Krzysztof: Międzywojenna twórczość Sergiusza Piaseckiego (na tle ówczesnych tendencji literackich). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 30 (1298) s. 37-63  szczegóły 
145.artykuł: Polechoński Krzysztof: Problem autobiografizmu w powieściach Sergiusza Piaseckiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 175-189  szczegóły 
  Pilch Jerzy
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Filipczuk Elżbieta: "Bezpowrotnie utracona leworęczność" Jerzego Pilcha jako przedmiot badań stylistycznych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 151-155 (dot. wydania książkowego Kraków 1998...) szczegóły 
artykuł: Filipczuk Elżbieta: Dlaczego narratorowi "Bezpowrotnie utraconej leworęczności" Jerzego Pilcha trzęsą się ręce?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 169-180  szczegóły 
artykuł: Filipczuk Elżbieta: Pilch w "Tygodniku Powszechnym", "Tygodnik" u Pilcha. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 211-216  szczegóły 
  Poklatecki Stanisław
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Madeyska Ewa: Antyczne i biblijne konteksty w "Snów dobrych obronie" Stanisława z Gór Poklateckiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 43-51  szczegóły 
  Potocki Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
148.artykuł: Ryba Janusz: Między wiarą a liberalizmem (O rozterkach religijnych Jana Potockiego). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 201-212  szczegóły 
  Potocki Wacław
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dybek Dariusz: Między mitem a historią. Legendy herbowe w "Poczcie herbów" Wacława Potockiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 69-84  szczegóły 
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
150.artykuł: Lubczyńska-Jeziorna Elżbieta: To i owo o humoreskach Bolesława Prusa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 53-76  szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
151.artykuł: Nowak Magdalena: Stanisława Przybyszewskiego opis "nagich psychicznych procesów". Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 57-77 (wraz z opisami wybranych uczuć: cierpienie, tęsknota, niepokój, trwoga...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rej Mikołaj
152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kochan Anna: Pojęcie poczciwości w "Źwierciadle" Mikołaja Reja. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 33-42  szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
153.listy: Reymont Władysław Stanisław: Listy Władysława Stanisława Reymonta do Wilhelma Feldmana. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34(1741) s. 118-119 (3 listy z 1904-1905; z koment.: Krzysztof Biliński, s. 117-118...) szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Knapczyk Agata: Uwagi o semiotyce kolorów w "Chłopach" Władysława Stanisława Reymonta. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 91-100  szczegóły 
  Rittner Tadeusz
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudzki Piotr: "W małym dworku" Stanisława Ignacego Witkiewicza a "W małym domku" Tadeusza Rittnera - analiza porównawcza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 105-121  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
156.artykuł: Ściepuro Arkadiusz: Inspiracje twórcze w poezji Tadeusza Różewicza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 141-160  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
157.artykuł: Poprawa Adam: Anioł i nicpoń. Kreacja poety w wierszach Jarosława Marka Rymkiwicza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 131-149  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
158.artykuł: Dybek Dariusz: Sen jako motyw literacki w twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 5-21  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Benka Urszula M.: Iluzje kuszenia (Uwagi na marginesie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1992 nr 32 (1459) s. 45-72  szczegóły 
  Skarga Piotr
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowzan Jacek: Franciszek Coster i Piotr Skarga. Dwa utwory "de quattuor homini novissima" próba analizy porównawczej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 65-74  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Chacko Magdalena: Słowacki na widowni. Rozważania o doświadczeniach teatralnych poety w latach 1814-1842. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 29-44  szczegóły 
162.artykuł: Chacko Magdalena: Z paradyzu i z loży. O doświadczeniach teatralnych Juliusza Słowackiego w latach 1814-1842. Część I. Z paradyzu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 103-126  szczegóły 
163.artykuł: Dymek Jolanta: Motyw samobójstwa i jego znaczenie w twórczości Juliusza Słowackiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 61-76  szczegóły 
164.artykuł: Grzęda Ewa: Motyw czarnoleskiej lipy w twórczości Juliusza Słowackiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 55-65  szczegóły 
165.artykuł: Michalak Jarosław: Strategia i przypadek. Dzieje edycji "Trzech poematów" Juliusza Słowackiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 85-103 (nt. pomysłu poety wydania "Trzech poematów" - " Poema Piasta Dantyszka...) szczegóły 
166.artykuł: Wyczliński Radosław: Juliusza Słowackiego "hossy" i "bessy" nie tylko giełdowe. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 67-84 (nt. kariery literackiej poety...) szczegóły 
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Wanda z gór (Postać Wandy w dramacie polskim I połowy XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dramatu Juliusza Słowackiego "Beniowski"). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 5-19 (rozszerzony i zmodyfikowany tekst referatu wygłoszonego na konferencji...) szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biliński Krzysztof: Trzy impresje o recepcji "Kordiana". Słowacki w teatrze końca XX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 21-28 (m.in. o inscenizacji dramatu w reż. Zbigniewa Zasadnego (1998); wydani...) szczegóły 
artykuł: Michułka Dorota: Słowacki jako "prekursor" antypedagogiki. Bajko-powiastka o karierze "Janka, co psom szył buty". Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 45-53  szczegóły 
  Szandlerowski Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
169.artykuł: Biliński Antoni: Modernizm katolicki w dramatach Antoniego Szandlerowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1992 nr 32 (1459) s. 81-98  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
170.artykuł: Michalak Jarosław: Granice refleksji aksjologicznej w twórczości Wisławy Szymborskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 175-188  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
171.artykuł: Bajda Justyna: Kazimierz Przerwa-Tetmajer - znawca i krytyk sztuki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 103-116  szczegóły 
172.artykuł: Czernianin Wiktor: Sposób wartościowania "Poezji. Serii II" Kazimierza Przerwy-Tetmajera przez niektórych krytyków młodopolskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 105-122 (przegląd chronologiczny opinii recenzenckich z lat 1894-1895...) szczegóły 
173.artykuł: Solarewicz Aleksandra: Czas natury w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 125-140 (fragm. pracy magisterskiej...) szczegóły 
  Tuwim Julian
    listy (alfabet tytułów)
174.listy: Tuwim Julian: [Listy]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36(2011) s. 123-129 (do Bolesława Bieruta (1 z 1946) i do Janiny Kozarzewskiej (1 z 1946); ...) szczegóły 
  Twardowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
175.artykuł: Poprawa Izabela: Czytelnik wierszy, czytelnik w wierszach: konstrukcja odbiorcy w poezji ks. Jana Twardowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 183-196  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
176.artykuł: Choroszy Jan A.: Stanisław Vincenz na tle "huculskiej" tradycji literackiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1990 nr 28 (1083) s. 108-128  szczegóły 
177.artykuł: Szeremeta Mariusz: Człowiek w kulturze (O esejach Stanisława Vincenza). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1992 nr 32 (1459) s. 139-154  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Węgierski Tomasz Kajetan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
178.artykuł: Kaczyński Paweł: Prolegomena do badań nad prozą T.K. Węgierskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 30 (1298) s. 3-11  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
179.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudzki Piotr: Motyw "z chłopa król" w "Janie Macieju Karolu Wścieklicy" Stanisława Ignacego Witkiewicza i w "Ślubie" Witolda Gombrowicza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 143-153  szczegóły 
180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudzki Piotr: "W małym dworku" Stanisława Ignacego Witkiewicza a "W małym domku" Tadeusz Rittnera - analiza porównawcza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 105-121  szczegóły 
  Wyka Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
181.artykuł: Graszewicz Marek: Tradycja i ciągłość kultury: Kazimierz Wyka. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1990 nr 28 (1083) s. 69-106  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olędzki Mirosław: Podstawowe kategorie narracyjne i ich statystyczny obraz w "Popiołach" Stefana Żeromskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 117-150  szczegóły 
  Żuławski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
183.artykuł: Chlasta Magdalena: Poetycka modlitwa Jerzego Żuławskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1992 nr 32 (1459) s. 99-112  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
184.artykuł: Sakowska Magdalena: Pisarki wieków średnich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 5-36 (m.in. o pisarkach: Anna Komnena, święta Brygida Szwedzka, Christine de...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
185.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szurek Joanna: Zbłądzenia metaforyczne, czyli o nieufności. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 207-217  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  James Henry
186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bobowski Sławomir: "Dziedziczka" Williama Wylera i "Plac Waszyngtona" Agnieszki Holland - dwie odmienne adaptacje powieści Henry'ego Jamesa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 217-230 (nt. adaptacji filmowych utworu w reż. Williama Wylera "The Heiress" (1...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Broch Hermann
187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chwałko Ewa: Motyw bohatera intelektualnego na przykładzie "Śmierci Wergilego" Hermanna Brocha. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 141-158  szczegóły 
  Canetti Elias
188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chwałko Ewa: Motyw Don Kichota w wybranych współczesnych powieściach ("Auto da fe" Eliasa Canettiego, "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza, "Mała apokalipsa" Tadeusza Konwickiego, "Tańcowały dwa Michały" Edwarda Redlińskiego). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 199-219  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
189.artykuł: Romaniec Aleksandra: Początki młodopolskich fascynacji twórczością Williama Szekspira. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 49-79  szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Romaniec Aleksandra: Władysław Matlakowski i początki polskiej hamletologii. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 79-104  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Diderot Denis
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieński Marcin: "Kubuś Fatalista" Denisa Diderota - problemy genologiczne. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 45-60  szczegóły 
  Rabelais Francois
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
192.artykuł: Klimowicz Mieczysław: Krasicki - Rabelais (Próba określenia związków). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 107-113  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Hadewijch *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
193.artykuł: Zajączkowska Irena: "Strofische Gedichten" autorstwa Hadewijch - próba analizy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 5-32 (nt. mistycznej poezji miłosnej Hadewijch...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
194.artykuł: Cieński Marcin: Oświecenie w Polsce i w Niemczech (Zarys typologicznego porównania literatur na tle formacji oświeceniowych). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 29 (1166) s. 3-19  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
195.artykuł: Nowak Magdalena: Spotkanie dwóch świadomości. Nietzscheańska koncepcja mitu i sztuki z perspektywy badań modernistycznych i współczesnych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 81-104  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Eco Umberto
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
196.artykuł: Soliński Wojciech: Co tam Eco w "Polityce". Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 181-193 (nt. druku tekstów U. Eco na łamach tygodnika Polityka w latach ...) szczegóły 
  Marino Giambattista
197.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rusnak Radosław: "Ale co może litość przeciw zajadłości?". "Rzeź niewiniątek" Giambattisty Marina w anonimowym polskim tłumaczeniu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 5-19 (uwagi nt. anonimowego, rękopiśmiennego przekładu z XVII w. znajdująceg...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Grotowski Jerzy*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
198.artykuł: Chacko Magdalena: Inscenizacje dramatów Słowackiego" "Kordiana" i Księcia Niezłomnego" w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 101-119  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Antropologia teatru
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
199.artykuł: Steiner Marta: Proteatralny charakter szamańskich praktyk. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 217-242 (nt. pochodzenia teatru z praktyk szamańskich...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Nauka o filmie w Polsce
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
200.artykuł: Bobowski Sławomir: O wrocławskim filmoznawstwie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 227-232 (o dorobku badawczym Pracowni Filmoznawczej przy Zakładzie Teorii Liter...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
201.artykuł: Bobowski Sławomir: Kino Moralnego Niepokoju a literatura. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 213-223 (nt. działalności artystycznej grupy filmowców w latach 1975-1981 i jej...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Omówienia poszczególnych gatunków filmowych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
202.artykuł: Gemra Anna: Doświadczenia grozy. Kilka słów o horrorze. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 183-194 (horror jako gatunek literacki i filmowy; z licznymi przykładami ekrani...) szczegóły