Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Martuszewska Anna: Jedna czy wiele poetyk? O niektórych problemach związanych z badaniem literatury popularnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 5-22  szczegóły 
polemika: Bujnicka Maria: Sporne i bezsporne problemy literatury popularnej (Odpowiedź prof. Annie Martuszewskiej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 25-27  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Martuszewska Anna: Powieściowe "dalsze ciągi". Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 5-20 (analiza teoretycznoliteracka zjawiska dopisywania ciągów dalszych fabu...) szczegóły 
3.artykuł: Tarasewicz Oliwia: Kulturowe miary czasu w toposach i metonimiach polskiej reklamy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 203-221  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Bujnicka Maria: Perswazja i retoryczność (O sposobach wartościowania w literaturze popularnej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1991 nr 1 (1205) s. 23-41  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Lichański Jakub Z.: "Space opera" - problemy opisu gatunku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 15-25 (nt. literatury awanturniczo-przygodowej, której wyróżnikiem jest akcja...) szczegóły 
6.artykuł: Martuszewska Anna: Kłopoty z terminologią genologiczną współczesnej popularnej prozy narracyjnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 5-13  szczegóły 
7.artykuł: Tarnogórska Maria: "Życie po życiu". Epopeja, powieść poetycka, poemat dygresyjny i opisowy jako gatunki literatury popularnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 31-41  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fantasy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Gemra Anna: Fantazy - powrót romansu rycerskiego?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 55-73  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Horror
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Gemra Anna: Horror - zarys problematyki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 105-124 (o wyznacznikach i definicji gatunku; dot. literatury, filmu i innych s...) szczegóły 
10.artykuł: Gemra Anna: Postaci horroru: Odmieniec i Monstrum. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 61-85 (nt. instrumentów strachu w utworach grozy...) szczegóły 
11.artykuł: Gemra Anna: Wyobraźnia na manowcach: opowieści niesamowite (Próba opisu). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2000 nr 9 (2259) s. 153-168 (nt. estetyki i stylistyki utworów gatunku...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Szeliga Beata: Batmania - komiks, kino, literatura. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 103-120  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Z dziejów polskiej pieśni pogrzebowej (Uwagi o pieśniach katolickich). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 23-39  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Piosenka (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Pułka Leszek: Czasoprzestrzeń awanturnicza w piosenkach polskiego hip hopu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 189-201 (m.in. o piosekach zespołu Kaliber 44; z licznymi fragmentami piosenek...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Dec Agata: Kilka uwag o powieści-flądrze na młodopolskim rynku wydawniczym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 67-75  szczegóły 
16.artykuł: Gemra Anna: Postać przestępcy w powieści zeszytowej XIX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 33-50  szczegóły 
17.artykuł: Gemra Anna: Specyficzne ujęcie historii w wybranych powieściach zeszytowych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 49-56 (w XIX i XX w....) szczegóły 
18.artykuł: Has-Tokarz Anita: Horror według Stephena Kinga i Grahama Mastertona. Studium o poetyce współczesnej powieści grozy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 127-144  szczegóły 
19.artykuł: Martuszewska Anna: Opowiadanie i opis w strukturze powieści popularnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 3-14  szczegóły 
20.artykuł: Pyszny Joanna: Refleksje nad powieścią popularną. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 15-23 (nt. najnowszych gatunków i odmian gatunkowych zachodniej powieści popu...) szczegóły 
21.artykuł: Pyszny Joanna: Wyżyny Beverly Hills (O powieściach hollywoodzkich). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2000 nr 9 (2259) s. 41-73  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść kryminalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Mrowczyk Ewa: Klasyczna powieść detektywistyczna jako odmiana gatunkowa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 29-34  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść polityczna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Kraska Mariusz: Co by było, gdyby..., czyli dlaczego powstała "political fiction". Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2000 nr 9 (2259) s. 131-151 (o genezie gatunku...) szczegóły 
24.artykuł: Kraska Mariusz: Dlaczego Forsyth nie jest Polakiem?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 225-235 (o polskiej popularnej powieści politycznej - odmianie political fictio...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Romans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Martuszewska Anna: Przemiany romansu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2000 nr 9 (2259) s. 5-40 (nt. schematów fabularnych powieści romansowych w literaturze Zachodu o...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Kraska Mariusz: Czy fantastyka może być realistyczna albo co teoretycy literatury widzą po drugiej stronie lustra?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 5-14  szczegóły 
27.artykuł: Rudolf Edyta: Pojęcie fantastyki. Rekonesans badawczy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 82-90 (analiza zakresu znaczeniowego terminów "fantastycznośc" i "literatura ...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Dmitruk Krzysztof: Kultura popularna - obieg - literatura. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 2 (1340) s. 3-24  szczegóły 
29.artykuł: Kraska Mariusz: Problem odbioru i odbiorcy współczesnej kultury popularnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 37-49 (nt. wpływu rozwoju technologii informatycznej m.in. na odbiór literatu...) szczegóły 
30.artykuł: Ladorucki Jacek: Popularność w twórczości poetyckiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 173-188 (m.in. o powiązaniach poezji z kabaretem, piosenką i estradą oraz o wyd...) szczegóły 
31.artykuł: Lubczyńska-Jeziorna Elżbieta: Satanizm i jego projekcja w literaturze popularnej. Próba typologii sekt satanistycznych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 101-125  szczegóły 
32.artykuł: Żółkiewski Stefan: Niektóre sporne problemy badania obiegu popularnego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1991 nr 1 (1205) s. 9-21 (dot. obiegu czytelniczego od XIX w....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Gemra Anna: Horror - zarys problematyki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 105-124 (o wyznacznikach i definicji gatunku; dot. literatury, filmu i innych s...) szczegóły 
34.artykuł: Szeliga Beata: Batmania - komiks, kino, literatura. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 103-120  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Dębek Piotr: Cyberkultura - wyzwanie dla humanistyki (Zarys nowych zjawisk w kulturze popularnej lat dziewięćdziesiątych). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 51-74 (m. in. nt. odmiany literatury fantastycznonaukowej, określanej termine...) szczegóły 
36.artykuł: Kraska Mariusz: Problem odbioru i odbiorcy współczesnej kultury popularnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 37-49 (nt. wpływu rozwoju technologii informatycznej m.in. na odbiór literatu...) szczegóły 
37.artykuł: Kurek-Kokocińska Stanisława: Kultura coraz bardziej popularna: gry fabularne. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 171-180 (m. in. o literackich inspiracjach kreowania gier komputerowych...) szczegóły 
38.artykuł: Lichański Jakub Z.: "Dzikie Pola" - polska wersja "Role Plaing Games". Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 21-31 (nt. komputerowych gier fantazy i roli w nich fabuły jako tworzywa lite...) szczegóły 
39.artykuł: Lichański Jakub Z.: "Space opera" - problemy opisu gatunku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 15-25 (nt. literatury awanturniczo-przygodowej, której wyróżnikiem jest akcja...) szczegóły 
40.artykuł: Wieczorek Marcin: Słowo w Internecie, słowo Internetu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2000 nr 9 (2259) s. 203-225 (charakterystyka literackich treści w sieci internetowej - dot. szczegó...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Gemra Anna: Postać przestępcy w powieści zeszytowej XIX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 33-50  szczegóły 
42.artykuł: Gemra Anna: Specyficzne ujęcie historii w wybranych powieściach zeszytowych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 49-56 (w XIX i XX w....) szczegóły 
43.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Z dziejów polskiej pieśni pogrzebowej (Uwagi o pieśniach katolickich). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 23-39  szczegóły 
44.artykuł: Waksmund Ryszard: Dziewiętnastowieczne baśnie dla ludu (na wybranych przykładach). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1991 nr 1 (1205) s. 73-96  szczegóły 
45.artykuł: Żabski Tadeusz: Romans religijny XIX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1991 nr 1 (1205) s. 43-72  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Powieść popularna na przełomie XIX i XX wieku (Od "powieści dziennikarskiej" przez "grę miłości i śmierci" do historii w romans przemienionej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1991 nr 1 (1205) s. 97-110  szczegóły 
47.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Krytycy o "złej książce" na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 109-122 (charakterystyka krytyki literackiej regionu w tym okresie...) szczegóły 
48.artykuł: Nowakowski Józef: Estetyka fascynacji w modernistycznej powieści popularnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 2 (1340) s. 75-86  szczegóły 
49.artykuł: Pułka Leszek: Przedmieście jako przestrzeń i model kultury w zapoznanej liryce Młodej Polski. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 51-65  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Uliasz Stanisław: Fascynacje kresowo-ziemiańskie w popularnej powieści dwudziestolecia międzywojennego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 2 (1340) s. 87-103  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Ladorucki Jacek: Popularność w twórczości poetyckiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 173-188 (m.in. o powiązaniach poezji z kabaretem, piosenką i estradą oraz o wyd...) szczegóły 
52.artykuł: Pułka Leszek: Czasoprzestrzeń awanturnicza w piosenkach polskiego hip hopu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 189-201 (m.in. o piosekach zespołu Kaliber 44; z licznymi fragmentami piosenek...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Grzybkowska Dobrosława: Oswojenie tajemnicy. O aniele zstępującym z nieba dla człowieka. Na przykładzie najnowszych tekstów polskiej literatury fantastycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 119-131 (na przykładzie utworów Doroty Terakowskiej i Mai Lidii Kossakowskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Inglot Mieczysław: Hitlerowski model kultury masowej dla Polaków (na przykładzie miesięcznika "Fala"). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 213-232 (miesięcznik dla kobiet ukazywał się w Warszawie w latach 1940-1944; m....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolbuszewski Jacek, Żabski Tadeusz: Słowo wstępne. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1991 nr 1 (1205) s. 5-7 (nt. profilu serii "Literatura i Kultura Popularna"...) szczegóły 
artykuł: Żabski Tadeusz: Literatura i Kultura Popularna. Bibliografia zawartości. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 249-253 (bibliografia zawartości numerów 1-10 (1991-2002)...) szczegóły 
artykuł: Żabski Tadeusz: Słowo wstępne. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 5-6 (artykuł wstępny redaktora 10. zeszytu serii "Literatura i Kultura Popu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Ziółkowska Dobrosława: Seksualizm ludowy w świetle obscenicznej pieśni ludowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1991 nr 1 (1205) s. 137-167  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Ślązaczka a świat wartości. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 223-247 (wizerunek kobiety z Górnego Śląska w perspektywie czasowej; także z od...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Góry, górale (tematy, motywy)
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolbuszewski Jacek, Żabski Tadeusz: Słowo wstępne. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1991 nr 1 (1205) s. 5-7 (nt. profilu serii "Literatura i Kultura Popularna"...) szczegóły 
artykuł: Żabski Tadeusz: Literatura i Kultura Popularna. Bibliografia zawartości. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 249-253 (bibliografia zawartości numerów 1-10 (1991-2002)...) szczegóły 
artykuł: Żabski Tadeusz: Słowo wstępne. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 5-6 (artykuł wstępny redaktora 10. zeszytu serii "Literatura i Kultura Popu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Ślązaczka a świat wartości. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 223-247 (wizerunek kobiety z Górnego Śląska w perspektywie czasowej; także z od...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Ślęczka Tomasz: Podniebne i podmorskie wojaże władców. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 75-85 (o motywie w literaturze ludowej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Rudolf Edyta: Aspekt historyczny obecności istot fantastycznych w literaturze popularnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2000 nr 9 (2259) s. 187-202  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Dunin Janusz: Echa wojny w brukowych i jarmarcznych publikacjach pieśniarskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 162-171 (dot. tekstów wydawanych w latach tuż po zakończeniu II wojny światowej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Dunin Janusz: Postać Żyda w powojennych dowcipach politycznych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 237-244 (z aneksem tekstów angdot: Z notesu 1948-1950, s. 244-248...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Utwory anonimowe i ulotne (epoka nieznana)
    artykuły (alfabet tytułów)
64.artykuł: Durejko Agnieszka: Napisy nagrobne na Rossie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 121-136 (dot. także "poezji nagrobnej"...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
65.wiersz: Abecadło dla kobiet (Aniołem na ziemi staje się niewiasta...). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 229-231 (wiersz z 1887 r.; Górny Śląsk...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
66.artykuł: Dąbrowska Danuta: "Ballady podwórzowe" okresu stanu wojennego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 2 (1340) s. 105-120  szczegóły 
67.artykuł: Kowalski Piotr: Dziecięce graffiti - nowa forma miejskiego folkloru. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 2 (1340) s. 121-139 (m.in. nt. okolicznościowych tekstów wierszowanych autorstwa uczniów sz...) szczegóły 
68.artykuł: Łeńska-Bąk Katarzyna: "Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić..." (O desemiotyzacji aktu zaproszenia weselnego. Rozważania wstępne). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 185-200 (także o tekstach w formach wierszowanych...) szczegóły 
69.artykuł: Kokociński Piotr: O współczesnych zwyczajach żołnierskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 2 (1340) s. 141-151 (m.in. nt. okolicznościowych tekstów wierszowanych autorstwa żołnierzy...) szczegóły 
70.artykuł: Inglot Mieczysław: Struktura ekspresji artystycznej w poezji ulotnej stanu wojennego (Na przykładzie wybranych utworów). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 107-119  szczegóły 
71.artykuł: Łeńska-Bąk Katarzyna: "Szczęścia bez miary dla Młodej Pary". O weselnych życzeniach. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 119-235 (o tekstach życzeń w formie wierszowanej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Barańczak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
72.artykuł: Poprawa Adam: Nieufność i afirmacja (O kulturze masowej w twórczości Stanisława Barańczaka). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 77-105  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dzieduszycki Wojciech (1848-1909)
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lichański Jakub Z.: "Baśń nad baśniami" Wojciecha Dzieduszyckiego. Epos bohaterski czy prekursorski utwór "fantasy"?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 23-36  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuźma Erazm: O intertekstualiźmie międzyobiegowym (Na przykładzie "Końca świata" K.I. Gałczyńskiego). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 2 (1340) s. 25-43  szczegóły 
  German Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Kania-Paździor Justyna: "Pzrez wiarę w piękno wieczne" - sens życia i śmierci w prozie Juliusza Germana. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 145-152  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orska Joanna: Logos i Bigos - dyskusjach nad "Opętanymi" Witolda Gombrowicza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 43-54  szczegóły 
  Groński Ryszard Marek
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujnicka Maria: Czy to powieść brukowa? Genologiczne manipulacje. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 51-60 (porównanie z powieścią KTT [Krzysztof Teodor Toeplitż] "Gorący kartofe...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łysiak Waldemar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Kowalski Piotr: Antykwaryczna historia Waldemara Łysiaka. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1991 nr 1 (1205) s. 111-136 (nt. sposobu prezentowania historii w powieściach pisarza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Marczyński Antoni
    wiersze (alfabet tytułów)
79.wiersz: Marczyński Antoni: Dramat w ojczyźnie kangurów (Humoreska satyryczna) (1.-4.). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6(1934) s. 156-159  szczegóły 
80.wiersz: Marczyński Antoni: Piosenka nieco ironiczna. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6(1934) s. 155-156  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
81.tekst paraliteracki: Marczyński Antoni: Epistolariusz Antoniego Marczyńskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 140-160 (listy do Zdzisława Knorowskiego (6 z 1958) i do Zdzisława Nicmana (1 z...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
82.wywiad: Knorowski Zdzisław: Wywiad przez ocean z dr. Antonim Marczyńskim. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 149-154  szczegóły 
  Meissner Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu lotniczych opowieści Janusza Meissnera. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2000 nr 9 (2259) s. 87-129 (nt. elementów tradycji literackiej obecnych w pisarstwie Janusza Meiss...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
84.artykuł: Michułka Dorota: Mickiewicz dla maluczkich. (Recepcja wybranych utworów w szkole elementarnej Galicji autonomicznej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 137-150  szczegóły 
  Mniszek Helena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Mrowczyk Ewa: Romans popularny na pograniczu parodii. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 57-65 (na przykładzie powieści pisarki oraz twórczości Magdaleny Samozwaniec...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Inglot Mieczysław: Norwid wobec powieści jako literatury popularnej swoich czasów (W sto osiemdziesiątą rocznicę urodzin poety). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 7-22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orłowski Henryk
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miculi-Sawicka Krystyna: Historia jednej reklamy czyli fikcja a rzeczywistość. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 211-217 (analiza językowo semantyczna reklamy powieści w odniesieniu do rzeczyw...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pol Wincenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Michułka Dorota: Pol dla maluczkich. (Szkolna recepcja utworów poety w Galicji okresu autonomii (1867-1918)). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 75-107  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Samozwaniec Magdalena
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mrowczyk Ewa: Romans popularny na pograniczu parodii. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 57-65 (także o powieściach Heleny Mniszek...) szczegóły 
  Sapkowski Andrzej
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaczor Katarzyna: Wampir Regis - najlepszy przyjaciel Geralta. Metamorfozy wampira. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 91-100  szczegóły 
  Saramonowicz Małgorzata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Dragun Gabriela: Czy powieści Małgorzaty Saramonowicz przerażają? Refleksja nad "Siostrą" i "Lustrami" jako przykładami thrillera i kryminału. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 87-93  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka: Rozważania o melodramatyzmie w "Na marne" Henryka Sienkiewicza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 33-59  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka: Przygody wojenne Selima Mirzy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2000 nr 9 (2259) s. 75-85 (analiza schematu powieściowego utworu...) szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żabski Tadeusz: Lektury Zołzikiewicza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 2 (1340) s. 45-56 (preferencje czytelnicze w najniższych warstwach kulturowych społeczeńs...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Terakowska Dorota
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Filipowicz Ewa: Kultura magiczna w powieściach "fantasy" Doroty Terakowskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 95-118  szczegóły 
96.artykuł: Ługowska Jolanta: Fantazy Doroty Terakowskiej (W kręgu problematyki i poetyki utworów - rekonesans badawczy). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2000 nr 9 (2259) s. 169-185  szczegóły 
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: Czernianin Wiktor: Popularność Kazimierza Przerwy-Tetmajera w epoce Młodej Polski. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 189-211  szczegóły 
  Toeplitz Krzysztof Teodor
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujnicka Maria: Czy to powieść brukowa? Genologiczne manipulacje. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 51-60 (porównanie z powieścia Ryszarda Marka Grońskiego "Suche oczy"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wasylewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Kowalski Piotr: Estetyka dziejów (O pisarstwie Stanisława Wasylewskiego). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 41-48  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Harbanowicz Justyna: Polska i Polacy w przysłowiach innych narodów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 213-224 (dot. narodów Europy...) szczegóły 
101.artykuł: Lubczyńska-Jeziorna Elżbieta: Satanizm i jego projekcja w literaturze popularnej. Próba typologii sekt satanistycznych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 101-125  szczegóły 
102.artykuł: Walc Krystyna: Postać wampira we współczesnym horrorze. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 133-149  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Blatty William Peter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
103.artykuł: Lubczyńska Elżbieta: Satanistyczny horror Williama Petera Blatty'ego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 147-187  szczegóły 
  Carroll Jonathan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka: Zwyczajni niezwyczajni - o bohaterach Jonathana Carrolla. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 131-153  szczegóły 
  Golden Christie
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaczor Katarzyna: Czy elf może być wampirem? Przypadek Jandera Sunstara. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 51-59  szczegóły 
  Howard Robert Ervin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Szewczyk Jolanta: Conan - bohater "heroic fantasy" (O twórczości Roberta E. Howarda). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 91-107  szczegóły 
  King Stephen
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
107.artykuł: Has-Tokarz Anita: Horror według Stephena Kinga i Grahama Mastertona. Studium o poetyce współczesnej powieści grozy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 127-144  szczegóły 
108.artykuł: Piotrowska Małgorzata: Świat dziecka w horrorze Stephena Kinga. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 145-172 (m.in. w powieściach i opowiadaniach pisarza "Nocna zmiana", "Danse mac...) szczegóły 
  Lovecraft Howard Phillips
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
109.artykuł: Misterek Daniel: Typy przestrzeni w prozie Howarda Philipsa Lovecrafta. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 121-130  szczegóły 
  Ludlum Robert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
110.artykuł: Dębek Piotr: Heroiczna tożsamość Bourne'a (Struktury archetypowo-mityczne w literaturze popularnej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 67-90 (na przykładzie powieści pisarza...) szczegóły 
  Norton Andre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
111.artykuł: Rudolf Edyta: Fantasy - "dziwna kraina". (Rzeczywistość alternatywna w cyklu powieściowym Andre Norton "Świat Czarownic". Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 35-50  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Utwory anonimowe (arabska)
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Indrzejczak Katarzyna: "1001 nocy" (Z dziejów edycji polskich). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 15-31  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Fleming Ian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Mikuła Hanna: Szpiegowanie Jamesa Bonda (Z zagadnień poetyki powieści szpiegowskiej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 109-132 (na przykładzie twórczości pisarza...) szczegóły 
  Forsyth Frederick
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
114.artykuł: Kraska Mariusz: Strażnicy apokalipsy. O perswazyjnej roli "political fiction". Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 155-169 (głównie na przykładzie powieści pisarza...) szczegóły 
  Masterton Graham
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
115.artykuł: Has-Tokarz Anita: Horror według Stephena Kinga i Grahama Mastertona. Studium o poetyce współczesnej powieści grozy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 127-144  szczegóły 
  Rowling Joanne K.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
116.artykuł: Ługowska Jolanta: Tajemnicza historia Harry'ego Pottera. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 77-90 (o głównej postaci cyklu powieści J. Rowling...) szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Lichański Jakub Z.: Epos i retoryka. Przypadek Tolkiena. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 87-101  szczegóły 
118.artykuł: Szulc Przemysław: Kosmogonia Śródziemia w Legendarium Johna R.R. Tolkiena. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 27-49 (dot. powieści, opowiadań, poezji, traktatów i rozpraw lingwistycznych ...) szczegóły 
119.artykuł: Szurek Agnieszka: Sprawiedliwość i prawo w świecie Tolkienowskiego legendarium. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 61-76 (dot. całej twórczości pisarza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura fińska / Hasła szczegółowe (fińska) / Hasła osobowe (fińska)
  Topelius Zachris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Michułka Dorota: O patriotyzmie w twórczości Zachariasza Topeliusa (1818-1898). "Sampo Lappelill i inne opowiadania. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 163-187  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Tournier Michel
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Różańska Małgorzata: Anty-Robinson jako dekonstrukcja mitu kolonialnego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 203-211  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
122.artykuł: Pasieka Małgorzata: Z badań nad literaturą popularną w Niemczech. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 2 (1340) s. 153-168 (przegląd dokonań literaturoznawczych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Utwory anonimowe (niemiecka)
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gemra-Jabłońska Anna: Bohaterki powieści zeszytowej końca XIX w. (Na przykładzie utworu "Żywcem pogrzebana czyli tragiczny los młodej matki". Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 2 (1340) s. 57-73  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Courths-Mahler Hedwig
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
124.artykuł: Klajn Marta: Hedwig Courths-Mahler - autorka bestsellerów. Szkic do portretu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 153-161  szczegóły 
  Hoffmann Heinrich
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dunin Janusz: "Struwwelpeter", czyli "Złota różdżka". Z dziejów kariery jednej książki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 133-144  szczegóły 
Literatury obce / Literatura peruwiańska / Hasła szczegółowe (peruwiańska) / Hasła osobowe (peruwiańska)
  Vargas Llosa Mario
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pięczka Bogdan: Miedzy pornografią i erotyką. Wokół powieści Mario Vargasa Llosy "Pochwała macochy". Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 73-82  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Hasła szczegółowe (Afryki Subsaharyjskiej) / Hasła osobowe (Afryki Subsaharyjskiej)
  Coetzee John Maxwell
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Różańska Małgorzata: Anty-Robinson jako dekonstrukcja mitu kolonialnego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 203-211  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
128.artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu polskich XIX-wiecznych inscenizacji komedii o tematyce kolejowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 13-29  szczegóły 
129.artykuł: Pięczka Bogdan: Elementy show w XIX-wiecznej sztuce widowiskowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 5-12 (dotyczy zjawiska w Europie zachodniej...) szczegóły