Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Trynkowska Anna: Podstawowe teorie klasycznej poetyki indyjskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 16 (1465) s. 129-135  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Szymański Mikołaj: Hyperbole and atisayokti. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 16 (1465) s. 115-119 (nt. odpowiedników czterech typów przesadni, wyróżnionych w dziele Mamm...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Bajka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Karp Artur: Kilka uwag o indyjskich bajkach o tematyce łowieckiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 16 (1465) s. 49-54  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
4.artykuł: Łanowski Jerzy: Jana Kochanowskiego epigram grecki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 129-141  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szastyńska-Siemion Alicja: Katullus czy Safona? Czyli jeszcze raz fraszka Jana Kochanowskiego "Do Anny". Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 137-142 (nt. rodowodu literackiego fraszki...) szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łanowski Jerzy, Łowicka Danuta: Epigram grecki we "Fraszkach" Kochanowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 103-119  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczurek Przemysław: Kilka uwag o Foriceum 84 ("In pontem varsoviensem") Jana Kochanowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 143-152  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łukaszewicz-Chantry Maria: Lukrecjusz jako duch nieczysty w III części Dziadów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 97-106  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Roździeński Walenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
9.artykuł: Myśliwiec Herbert: Walenty Roździeński a Biblia (Uwagi o filologicznej akrybii). Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 121-125  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Myśliwiec Herbert: Przyczynek do wiedzy geograficznej Walentego Roździeńskiego i jego komentatorów ("Officina ferraria" k. F3/13-16). Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 143-147  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wałkówska Hanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Sachse Joanna: Hanna Wałkówska - portret indianisty. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 5-12  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Minakowski Marek Jerzy: Dyskusje starożytnych Greków. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 93-07 (wyniki badań nad tezą Arystotelesa uznającą, że jest on twórcą teorii ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Ławińska-Tyszkowska Janina, Szastyńska-Siemion Alicja: Priap w epigramatyce greckiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 13-29  szczegóły 
14.artykuł: Szastyńska-Siemion Alicja: Charis i charyty w liryce greckiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 23-30 (greckie boginie wdzięku, piękna i radości w poezji...) szczegóły 
15.artykuł: Wróbel Małgorzata: Autorzy greccy o zabytkach Egiptu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 31-46 (dot. Diodora, Herodota i Strabona...) szczegóły 
16.artykuł: Wróbel Małgorzata: Rośliny Egiptu w relacji pisarzy greckich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 31-38 (m.in. u Herodota, Diodora, Strabona i Teofrasta...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Utwory anonimowe (grecka starożytna)
    proza (alfabet tytułów)
17.proza: Kleobulos, czyli o umiarkowaniu [fragm.]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18(1654) s. 149-152  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stachowicz Izabela: Wędrówki Apollona. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 25-29 (nt. hymnu homeryckiego III "Do Apollona"; z mapą wędrówki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Apollonios Rhodios *
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rostropowicz Joanna: Chejron, wychowawca Jazona. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 47-52  szczegóły 
  Aratos z Soloj *
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rostropowicz Joanna: Koncepcja postępu ludzkości u Aratosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 67-75  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Tajemniczy gwiazdozbiór, czyli o Engonasin w "Fajnomenach" Aratosa z Soloj. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 27-35  szczegóły 
  Aristophanes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Ławińska-Tyszkowska Janina: Persowie w komicznej karykaturze. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 49-51 (Persowie i perskie przedmioty w komediach Arystofanesa...) szczegóły 
  Bazyli Wielki święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Osek Ewa: Przyroda w korespondencji Bazylego Wielkiego z Grzegorzem z Nazjanzu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22(2287) s. 143-147  szczegóły 
  Diodoros *
    proza (alfabet tytułów)
23.proza: Diodor Sycylijski : Bibliotheca historica [fragm.]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18(1654) s. 52-59 (tekst jest streszczeniem realcji Jambulosa...) szczegóły 
  Grzegorz z Nazjanzu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Osek Ewa: Przyroda w korespondencji Bazylego Wielkiego z Grzegorzem z Nazjanzu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22(2287) s. 143-147  szczegóły 
  Herodotos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Marchewka Anna: Występowanie i znaczenie rzeczowników [thalassa], [als], [pontos] i [pelagos] u Homera i Herodota. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 7-17  szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Morta Krzysztof: Herodotowy "hipopotam". Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 19-26 (analiza opisu zwierzęcia zawartego w "Dziejach"...) szczegóły 
  Homeros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Appel Włodzimierz: "Skrzydlaty" świat Homera. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 7-11 (nt. "uskrzydlonych słów" w "Iliadzie" i "Odysei" Homera...) szczegóły 
28.artykuł: Marchewka Anna: Występowanie i znaczenie rzeczowników [thalassa], [als], [pontos] i [pelagos] u Homera i Herodota. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 7-17  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krukowski Krzysztof: Ptaki "Iliady" i "Odysei". Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 5-22 (o gatunkach ptaków występujących w utworze...) szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krukowski Krzysztof: Ptaki "Iliady" i "Odysei". Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 5-22 (o gatunkach ptaków występujących w utworze...) szczegóły 
  Iambulos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Winiarczyk Marek: Relacja Jambulosa o wyspie słońca. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 47-52 (nt. historii badań i interpretacji tekstu relacji...) szczegóły 
  Ksenophanes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Bartol Krystyna: Poeta wśród siłaczy (Ksenofanes, 2 W.). Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 13-17 (o elegii Ksenofanesa; z tekstem greckiego oryginału elegii...) szczegóły 
  Lysias *
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tofilski Łukasz: Funkcje semantyczno-składniowe imiesłowu greckiego w pierwszej mowie Lizjasza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 31-48  szczegóły 
  Menandros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Łanowski Jerzy: Z rzymskich dziejów Menandra. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 51-61 (nt. śladów twórczości dramatycznej Menandra w literaturze łacińskiej...) szczegóły 
  Pindaros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Szastyńska-Siemion Alicja: Granice świata, czyli geografia według Pindara. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 19-24 (rekonstrukcja świata w odach Pindara...) szczegóły 
  Platon *
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sowa Joanna: Motyw pożytku jako podstawa przyjaźni w platońskim dialogu "Lizys". Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 53-60  szczegóły 
  Satyros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Ławińska-Tyszkowska Janina: Satyros - epigramatyk. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 101-109  szczegóły 
  Strabon z Amasei *
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wróbel Małgorzata: Prymitywne ludy Afryki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 87-92 (nt. ludzi zyjących na niższym poziomie niż Grecy i Rzymianie w dziele ...) szczegóły 
artykuł: Wróbel Małgorzata: Strabon o Arystotelesie i jego dziełach. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 37-50 (w tekście utworu...) szczegóły 
  Theophrastos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Wójtowicz Henryk: Klasyfikacja roślin u Teofrasta. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 61-65 (w świetle dzieł Teofrasta - "Badania nad roślinami" i "Przyczyny powst...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Popowski Remigiusz: Biblijna motywacja ochrony przyrody. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 137-141 (w Starym i Nowym testamencie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Popowski Remigiusz: Biblijna motywacja ochrony przyrody. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 137-141 (w Starym i Nowym testamencie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Przysłów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Krajewski Marek: Z translatoryki biblijnej ("Księga Przysłów" 10, 6; 11). Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 121-127 (analiza przekładu księgi na język łaciński autorstwa św. Hieronima...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura koptyjska / Część ogólna (koptyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Lebet-Minakowska Anna: Kontynuacja ikonografii greckiej i rzymskiej w chrześcijańskim Egipcie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 169-179 (tradycja antyczna, egipska i chrześcijańska w motywach na tkaninach ko...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Kotula Tadeusz: Rzymianie i barbarzyńcy w pierwszych wiekach cesarstwa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 129-136 (w świetle piśmiennictwa epoki...) szczegóły 
45.artykuł: Pigoń Jakub: Między anatemą a entuzjazmem (Z dziejów pojęcia "otium" w dawnym Rzymie). Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 45-62 (m.in. u Plauta, Cycerona, Seneki i Tacyta...) szczegóły 
46.artykuł: Stankiewicz Lucyna: Imiona osobowe w togacie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 71-81  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głombiowska Zofia: Arkadia przy italskim gościńcu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 93-100 (analiza poematu...) szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mantke Józef: Mitologia w "corpus priapeorum". Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 109-120  szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brud Sławomira: Rzym i Rzymianie w "Retoryce do Herenniusza". Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 123-128  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Afranius Lucius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Stankiewicz Lucyna: Tacitae Amyclae. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 111-117 (próba ustalenia żródła zapożyczenia podobnego fragmentu tekstu w togac...) szczegóły 
  Atta Titus Quinctius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Stankiewicz Lucyna: Tytus Kwinkcjusz Atta. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 39-44  szczegóły 
  Augustyn święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Eckmann Augustyn: Dobroć i piękno ciała ludzkiego w pismach św. Augustyna. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 161-167  szczegóły 
  Caesar Caius Iulius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Konik Eugeniusz: Opieka medyczna u Cezara. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 109-121 (m.in. w dziełach Cezara - "Wojna gallicka" i "Wojna domowa"...) szczegóły 
  Columella Lucius Iunius Moderatus
    wiersze (alfabet tytułów)
54.wiersz: Columella Lucius Junius Moderatus: [De re rustica] O rolnictwie [fragm.:] Księga X: O uprawie ogrodów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15(1189) s. 76-88 (z komentarzem tłumacza: Poemat Kolumelli "O uprawie ogrodów", s. 75-76...) szczegóły 
  Corippus Flavius Cresconius
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mantke Józef: Obraz barbarzyńcy w eposie panegirycznym Korippusa "In laudem Iustini Augusti Minoris". Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 149-160  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mantke Józef: Niektóre postaci historyczne w "Johannis" Korippusa nie związane z główną akcją poematu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 119-128  szczegóły 
artykuł: Mantke Józef: Wierzenia pogańskich Maurów w "Johannis" Korippusa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 89-101  szczegóły 
  Horatius Quintus Flaccus
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pigoń Jakub: Przestrzeń i czas w pieśni Horacego "Vides ut alta stet / Carm. I. 9. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 125-132  szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pigoń Jakub: "Dicar, qua violens...". Uwagi interpretacyjne do Horacego "Carmina" III 30, 10-14. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 83-92  szczegóły 
  Lucilius Gaius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Stankiewicz Lucyna: Tacitae Amyclae. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 111-117 (próba ustalenia żródła zapożyczenia podobnego fragmentu tekstu w togac...) szczegóły 
  Lucius Accius *
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rychlewska Ludwika: "Fabula praetexta" Akcjusza "Aeneadae sive Decius". Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 63-70  szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rychlewska Ludwika: "Brutus" - fabula praetexta Lucjusza Akcjusza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 85-95  szczegóły 
  Lucretius Carus Titus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Łukaszewicz-Chantry Maria: Les aventures de Lucrece en Pologne. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 153-160 (o historii recepcji twórczości Lukrecjusza w Polsce...) szczegóły 
  Martialis Marcus Valerius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Bryszkowski Marek: Przedstawienie postaci historycznych w poezji Marcjalisa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 107-117  szczegóły 
  Petronius Titus Caius
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łoś Andrzej: Gdzie mieszkał i kim był Trymalchion?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 63-74  szczegóły 
  Plautus Titus Maccius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Skwara Ewa: Toga spod palium. Koloryt rzymski u Plauta. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 99-107 (w komediach Plauta...) szczegóły 
  Plinius Maior Caius Secundus
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowski Gościwit: Źródła do Pliniuszowego opisu zwierzęcia zwanego "eale" ("Naturalis historia" VIII 73). Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 101-107  szczegóły 
  Propertius Sextus *
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bobrowski Antoni: Mythology & composition in Tibullus II.3 & Propertius II.8. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 119-124  szczegóły 
  Sedulius *
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójtowicz Henryk: Apostrofa w I księdze "Paschale carmen". Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 129-136  szczegóły 
  Tibullus Albius
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bobrowski Antoni: Mythology & composition in Tibullus II.3 & Propertius II.8. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 119-124  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Schopenhauer Arthur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Tuczyński Jan: Schopenhauer a myśl indyjska. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 16 (1465) s. 127-143  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Historia literatury (Indii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Grabowska Barbara: Igraszki Ćajtanji w Nawadwipie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 29-36 (o twórczości kręgu poetów skupionych wokół Ćajtanji...) szczegóły 
72.artykuł: Grabowska Barbara: Początki prozy bengalskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 16 (1465) s. 36-41  szczegóły 
73.artykuł: Grabowska Barbara: The birth of literary prose. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 27-28 (o początkach, zmianach i rozwoju piśmiennictwa w Bengalu w II poł. XIX...) szczegóły 
74.artykuł: Trynkowska Anna: Konwencja kavyi jako instrument zwiększania zwięzłości przekazu w sanskryckiej poezji pojedynczej strofy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 37-45  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Literatura współczesna (Indii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
75.artykuł: Stasik Danuta: Recepcja Zachodu we współczesnej literaturze hindi. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 16 (1465) s. 109-114  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Chatterji Bankimchandra
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Walterowa Elżbieta: Problem szowinizmu religijnego w twórczośc Bankimchandry Chatterijego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 61-69  szczegóły 
  Kalidasa *
    wiersze (alfabet tytułów)
77.wiersz: Kalidasa : Meghaduta (I-XIX). Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 81-85  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pigoniowa Mariola: "Meghaduta" - appendix. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 79-85  szczegóły 
artykuł: Pigoniowa Mariola: Termin "stri" w "Meghaducie" Kalidasy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 161-172  szczegóły 
  Premchand *
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Byrski Maria Krzysztof: Why Premchand's "Nirmala" is Indian?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 21-28  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Utwory anonimowe (Indii)
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jurewicz Joanna: Atman jako "Się" brahmana (Próba interpretacji). Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 53-59 (propozycja sposobów tłumaczenia pojęcia na podstawie wybranych ślok "B...) szczegóły 
artykuł: Morta Krzysztof, Szczurek Przemysław: Czasownik o znaczeniu "mówić" w "Bhagawadgicie". Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 87-100  szczegóły 
artykuł: Sachse Joanna: Bhagawadgita V 1-6 (Próba komentarza). Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 137-141  szczegóły 
artykuł: Sachse Joanna: "Prasada" w "Bhagawadgicie". Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 16 (1465) s. 103-107 (o znaczeniach słowa "prasada" w utworze...) szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pigoniowa Mariola: Manuskrypt orientalny II 10. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 16 (1465) s. 99-102 (bibliologiczny opis manuskryptu utworu, znajdującego się w zbiorach Od...) szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koc Bogusław J.: Wedyjska koncepcja mowy ("Vac"), jak przedstawia ją "Brhaddevata". Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 16 (1465) s. 61-65  szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wałkówska Hanna: Obrzędy przejścia w świetle staroindyjskich ksiąg obyczaju. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 127-136  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Indie (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Śliwczyńska Bożena: Some remarks on Jantra - traditional theatre of Bengal. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 17 (1523) s. 47-51  szczegóły