Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Bruś Teresa: "There is no - or hardly any, ever so little - literature". A Few Notes of the Essence of Literature. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 113-116  szczegóły 
2.artykuł: Cichoń Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 173-176 ([rec. ks.:] Sara Mills: Discurse. London, New York 1997...) szczegóły 
3.artykuł: Cichoń Anna, Szynal Edward: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 155-160 ([rec. ks.:] De-Scribing Empire: Post-colonialism and textuality. Red. ...) szczegóły 
4.artykuł: Klimek-Diminiak Elżbieta: The Category of Gender and New Historicism. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 49-58 (kategoria gender i nowy historyzm jako narzędzia badawcze literatury a...) szczegóły 
5.artykuł: Kołodziejczyk Dorota, Żylińska Joanna: Of Subjectology. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 95-111 (nt. studiów kulturowych i kierunków badawczych nad literaturą angielsk...) szczegóły 
6.artykuł: Kurowska Adriana: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 157-161 ([rec. artykułu:] Jack George Thompson: Women in Celtic Law and Culture...) szczegóły 
7.artykuł: Oziewicz Marek: Estetyka wzniosłości przeciw tyranii czasu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 40 (2533) s. 63-79 (m.in. o pojęciu czasu ahistorycznego...) szczegóły 
8.artykuł: Oziewicz Marek: Sublime Modes of Presentation. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 34 (2127) s. 15-26 (nt. różnic między wzniosłością (sublime) i mimesis w ujęciu Jean-Franc...) szczegóły 
9.artykuł: Oziewicz Marek: W pogoni za cieniem. Pojęcie wzniosłości jako zbieg ze świata werbalizacji. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 75-94 (w ujęciu Jeana Francois Lyotarda...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Some Perspectives on Periodization. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1993 nr 25 (1521) s. 5-22  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Barzycka Renata: Complimenting Behavior in Polish. Part I: Compliments. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1997 nr 32 (1879) s. 7-17  szczegóły 
12.artykuł: Barzycka Renata: Complimenting Behavior in Polish. Part II: Compliment Responses. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 117-127  szczegóły 
13.artykuł: Chruszczewski Piotr: The Meanig of Jeremiad and Its Particular Use in the Political Speeches of President Reagan. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 34 (2127) s. 57-61  szczegóły 
14.artykuł: Kalisz Roman: Some Linguistic Aspects of Evil. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 61-67  szczegóły 
15.artykuł: Post Michał: O tak zwanym języku biznesu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 137-144 (omówienie zjawiska z perspektywy lingwistyki...) szczegóły 
16.artykuł: Węgrzyn Ewa: The Semantics of "gold(en)" in Cotemporary English. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 34 (2127) s. 79-88  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Giezek Urszula: Euphemisms and Euphemization from the Perspective of Cognitive Linguistics. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 117-127  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Głowacka Dorota: Speleology of the Grotesque - an Investigation. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 21 (1254) s. 35-45  szczegóły 
19.artykuł: Trebisz Małgorzata: The Short of the Novel and the long of the Short Story. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1989 nr 16 (994) s. 97-113 (artystyczne i estetyczne możliwości subgatunków: nouvelle, novella, no...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Nowela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Trebisz Małgorzata: The "novella" - A Review of Some Recent Critical Approaches. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 51-64  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Kwapisz Katarzyna: Relativism and (hyper)textual Meaning. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 91-102 (m.in. o relacji między tekstem a znaczeniem; z odniesienim do tekstów ...) szczegóły 
22.artykuł: Marszalski Mariusz: Maxwell Anderson's Dramatic Theory. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1993 nr 25 (1521) s. 39-48  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Garcarz Michał: Selected Problems and Techniques of Successful Translation of Military Jargon. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 103-115 (nt. przekładu żargonu żołnierskiego...) szczegóły 
24.artykuł: Górski Tomasz P.: Przekład i jego funkcja w kulturze języka docelowego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 117-127 (m.in. o funkcjonowniu w kulturze nowych przekładów utworów klasyków na...) szczegóły 
25.artykuł: Rybowski Tadeusz: Słowo trafione, słowo nietrafione. Uwagi o tłumaczeniu tzw. wiersza wolnego (nierymowanego) na przykładzie utworu Kennetha Rexrotha pt. "Confusion". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 49-57  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ferens Dominika: Staking Claims: Henryk Sienkiewicz and the Chinese California. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 21-28 (nt. wpływu pobytu pisarza w USA (Kalifornia) i kontaktów z emigrantami...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    wiersze (alfabet tytułów)
27.wiersz: Szymborska Wisława: Recenzja z nie napisanego wiersza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 108-109  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chruszczewski Piotr: "Recenzja z nie napisanego wiersza" jako przykład dyskursu (meta)literackiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 103-110 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 179-184 ([rec. ks.:] Jack J. Spector: Surrealist Art an Writing, 1919/39...) szczegóły 
30.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 176-178 ([rec. ks.:] David Michael Levin: The Philosopher Gaze. Modernity in th...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Historia literatury (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Chruszczewski Piotr P.: The Nordic Invaders of America. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 95-103 (w świetle źródeł mitologicznych, archeologicznych i etnograficznych...) szczegóły 
32.artykuł: Klimek-Diminiak Elżbieta: The Category of Gender and New Historicism. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 49-58 (kategoria gender i nowy historyzm jako narzędzia badawcze literatury a...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Ferens Dominika: Contemporary Chinese American Writers Versus the Perpetuators of Myths and Stereotypes. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1993 nr 25 (1521) s. 49-59  szczegóły 
34.artykuł: Klimek-Diminiak Elżbieta: Frederick J. Turner's Frontier Revisited: The Rise of the New History of the West. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 35-55 (nt. zmian w podejściu do studiów nad granicą kontynuatorów teorii F.J....) szczegóły 
35.artykuł: Zazula Piotr: The Oral Tradition References in the Fiction of N. Scott Momady, Leslie Marmon Silko, and James Welch. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1993 nr 25 (1521) s. 61-71  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Klimek-Diminiak Elżbieta: Engendering of the Frontier: Why did Daniel Boone's Wife Disappear from the Mythic Tales about Boone as a Frontiersman?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 73-90 (nt. postaci Daniela Boone'a i Rebecci Boone w utworach: John Filston: ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Anderson Maxwell
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Marszalski Mariusz: Dramat Maxwella Andersona - teoria i praktyka. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 40 (2533) s. 27-35 (dot. twórczości...) szczegóły 
38.artykuł: Marszalski Mariusz: Maxwell Anderson's Characteres: the Theory and Dramatic Practice. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 103-112  szczegóły 
39.artykuł: Marszalski Mariusz: Maxwell Anderson's Dramatic Theory and Practice - a Study in Dramatic Structure. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 57-75  szczegóły 
40.artykuł: Marszalski Mariusz: Maxwell Anderson's Tragic Characters - an Evaluative Approach. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 59-74  szczegóły 
41.artykuł: Marszalski Mariusz: The Issues of Politics and War in the Drama of Maxwell Anderson. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 37-48  szczegóły 
  Auster Paul
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Giezek Łukasz: Investigating Postmodern Autobiography - Paul Auster's "City of Glass". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 43-56  szczegóły 
  Barth John
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrzanowska-Karpińska Ewa: The aesthetics of parody in postmodernist fiction: J. Barth's "Giles goat-boy". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1988 nr 14 (870) s. 115-130  szczegóły 
  Baum L. Frank
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Deszcz Justyna: Frank Baum's "The Wonderful Wizard of Oz" and Salman Rushdie's "Haroun and the Sea of Stories": Oz as One of Rushdie's Literary Passports from the Book to the World. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 17-33  szczegóły 
  Bellow Saul
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kociatkiewicz Justyna: Twórczość Saula Bellowa w świetle problematyki gatunkowej ? przypadek "Herzoga"". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 40 (2533) s. 47-62  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kociatkiewicz Justyna Maria: Modern Vision of Death and Apocalypse: Saul Bellow's "Mr Sammler Planet" and Don DeLillo "White Noise". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 59-70  szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kociatkiewicz Justyna Maria: Aspects of Oppression and Decline of Freedom in Saul Bellow's "The Dean's December". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 67-74  szczegóły 
  DeLillo Don
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kociatkiewicz Justyna Maria: Modern Vision of Death and Apocalypse: Saul Bellow's "Mr Sammler Planet" and Don DeLillo "White Noise". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 59-70  szczegóły 
  Doctorow Edgar Lawrence
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimek-Diminiak Elżbieta: Rewriting the Story of Westward Expansion: Doctorow's New Western as Historiographic Metafiction. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 57-66  szczegóły 
  Ellison Ralph
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szmańko Klara: Different Faces of Invisibility in "Invisible Man" by Ralph Ellison. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 49-67  szczegóły 
  Fuller Margaret
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimek-Diminiak Elżbieta: The Other in the Pastoral Paradise: Margaret Fuller's "Summer on the Lakes" and Colonial Discurse. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 71-79  szczegóły 
  Hawthorne Nathaniel
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żylińska Jadwiga: Signs of Aphrodite: Hester Prynne Rediscovered. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 47-57  szczegóły 
  Heller Joseph
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głowacka Dorota: The Grotesque as the Means of Presenting the System in Joseph Heller's "Catch-22". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1989 nr 16 (994) s. 123-142  szczegóły 
  Hwang Henry David
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ferens Dominika: Didactism in Chinese American Literature: Henry David Hwang's "M. Butterfly". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1994 nr 27 (1582) s. 5-11  szczegóły 
  Mailer Norman
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Andrzej: Two Blueprints of Society. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 35-49 (schemat społeczeństwa w powieściach N. Mailera "Nadzy i martwi" i Geor...) szczegóły 
  Morrison Toni
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duczemińska Manuela: A 'real ghost' or 'true impossibility': the Figure of Belowed in Toni Morrison's Novel "Beloved". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 35-42  szczegóły 
  O'Hara Frank
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
57.artykuł: Zazula Piotr: A Quietist in New York: Mystical Consciousness in Frank O'Hara's Urban Poems. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 87-102  szczegóły 
  Pound Ezra Loomis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Budziak Anna: Ezra Pound and T.S. Eliot. Turning Aesthetics into Political Ethics. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 7-16  szczegóły 
  Rexroth Kenneth
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rybowski Tadeusz: Słowo trafione, słowo nietrafione. Uwagi o tłumaczeniu tzw. wiersza wolnego (nierymowanego) na przykładzie utworu Kennetha Rexrotha pt. "Confusion". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 49-57  szczegóły 
  Vizenor Gerald Robert
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zazula Piotr: The Trickster' Return: Postmodern Shamanism in Gerald Vizenor's "Bearheart: The Heirship Chronicles". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 275-293  szczegóły 
  Wilder Thornton Niven
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Narkiewicz-Jodko Joanna: The Influence of the Oriental Drama on Wilder's Playwriting. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 23-31  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gajlewicz Joanna: Illusion and Reality in Pirandello's "Six Characters in Search of an Author" and Wilder's "The Skin of Our Teeth". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1995 nr 30 (1773) s. 8-22  szczegóły 
  Williams Tennessee
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Kurowska Magdalena: Personalistic Elements in Tennessee Williams' Concept of Freedom. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 21 (1254) s. 99-108  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Kałuża Olga: The Apocalyptic Plight of the Modern World and the Modern Self, and Ways of Overcoming It in Selected English Prose and Poetry. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 29-47 (m.in. w twórczości W.H. Audena, T.S. Eliota i Christophera Isherwooda...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Cichoń Anna: "Some Novelists Tetrieve the Past". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 21 (1254) s. 109-113 ([rec. ks.:] Neil McEwan: Perspective in British Historical Fiction Tod...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Auden Wystan Hugh
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Bruś Teresa: "Earth, Receive an Honoured Guest": Rhe Reception of W.H. Auden in Poland (1936-1993). Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 7-13  szczegóły 
67.artykuł: Dubaniowski Rafał: Questers of Doleful Countenance - Typology of Characters in W.H. Auden's Poetry. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 23-33  szczegóły 
68.artykuł: Szynal Edward: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 184-187 ([rec. ks.:] Rainer Emig: W.H. Auden. Towards a Postmodern Poetics. Mac...) szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna, Szynal Edward: Nowe wcielenia Prospera i Kalibana: O "Burzy" [W. Shakespeare'a], "Morzu i zwierciadle" oraz "Magu" [J. Fowlesa]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 251-264  szczegóły 
artykuł: Dubaniowski Rafał: W. Shakespeare' "The Tempest" as an Intertext in "The Sea and the Mirror" by W.H. Auden. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 34 (2127) s. 7-14  szczegóły 
artykuł: Wołczuk Beata: Art and Reality in W.H. Auden's "The Sea and the Mirror". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 15-22  szczegóły 
  Carter Angela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Michalczyk Ewa: Ideology Shapes Subjectivity: Angela Carter an Her Critics. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 19-29  szczegóły 
  Conrad Joseph
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trebisz Małgorzata: "For Good or Evil Mine is the Speech That Cannot Be Silenced" - The Inconclusive Experience of Conrads "Heart of darkness". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 5-11  szczegóły 
  Crashaw Richard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
72.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Symbol - Allegory - Metaphor. Some Remarks on Richard Crashaw's Sacred Poetry. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 21 (1254) s. 47-63  szczegóły 
  Delaney Shelagh
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: The Subject in Process: Shelagh Delaney's "A Taste of Honey". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 7-18  szczegóły 
  Durrell Lawrence George
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalczyk Ewa: Structure and Form in "The Avignon Quintet". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 35-42  szczegóły 
  Eliot Thomas Stearns
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Budziak Anna: Ezra Pound and T.S. Eliot. Turning Aesthetics into Political Ethics. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 7-16  szczegóły 
76.artykuł: Budziak Anna: Ideological Vulnerability of Imagery. T.S. Eliot's Jewish Representations. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 34 (2127) s. 27-40  szczegóły 
77.artykuł: Budziak Anna: Magical Attitudes in T.S. Eliot's Early Poetry. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 21 (1254) s. 71-85  szczegóły 
78.artykuł: Budziak Anna: Manifestations of the Cyclical Time Concept in T.S. Eliot's Early Poetry. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 21 (1254) s. 87-97  szczegóły 
79.artykuł: Budziak Anna: Self-erasure in the Language of Paradox. T.S. Eliot's Venture Beyond the Confines of Speech. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 7-20  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Budziak Anna: Vagaries of the Rose. Allegory of History in "Four Quartets". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 7-20  szczegóły 
  Farrell James Gordon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Cichoń Anna Izabela: Politics, Ideology and Reality in J.G. Farrell's Early Novels. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1993 nr 25 (1521) s. 23-38  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna: History in J.G. Farrell's "Troubles". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 33-47  szczegóły 
  Fowles John
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Cichoń Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 75-79 ([rec. ks.:] Mahmoud Salami: John Fowles Fiction and the Poetics of Pos...) szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna, Szynal Edward: Nowe wcielenia Prospera i Kalibana: O "Burzy" [W. Shakespeare'a], "Morzu i zwierciadle" [W.H. Audena] oraz "Magu" [J. Fowelsa]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 251-264  szczegóły 
artykuł: Cichoń Anna, Kębłowska-Ławniczak Ewa: Textualizing Subjectivity. The Use of Fictions and Theatricalities. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 43-55  szczegóły 
  Greene Robert (1558-1592)
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kleparski Grzegorz A., Pietrzykowska Anna M.: Thieves and Their Erring Sisters: Some Remarks on Robert Greene's Picture of Elizabethan Underworld as Presented in "The Third and Last Part of Conny-Catching". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 25-35  szczegóły 
  Henley William Ernest
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piestrzyńska Danuta: W.E. Henley's "In Hospital": A Case of Detachment. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 17-21  szczegóły 
  Jonson Benjamin
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poniatowska Patrycja: Fragmentaryzacja ciała kobiecego w komedii satyrycznej Bena Jonsona. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 40 (2533) s. 37-45  szczegóły 
  Joyce James
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siemion Piotr: James Joyce's "Dubliners" and the Dantean Tradition. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 13-22  szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Białas Zbigniew: Fundamentals of Life as Archetypes in Homer's "Odyssey" and Joyce's "Ulysses". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 23-34  szczegóły 
  Lyly John
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: The Rhetoric of Ambivalence in "Endimion" and "The Woman in the Moone". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 5-16  szczegóły 
  Mansfield Katherine
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gottwald Maria: Epic Dimensions of "At the Bay" by Katherine Mansfield. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1989 nr 16 (994) s. 115-121  szczegóły 
  Orwell George
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna: Two Blueprints of Society. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 35-49 (schemat społeczeństwa w powieściach G. Orwella "Rok 1984" i Normana Ma...) szczegóły 
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
93.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 167-169 ([rec. ks.:] Philip Armstrong: Shakespeare's Visual Regime. Tragedy, Ps...) szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna, Szynal Edward: Nowe wcielenia Prospera i Kalibana: O "Burzy", "Morzu i zwierciadle" [W.H. Audena] oraz "Magu" [J. Fowlesa]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 251-264  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poniatowska Patrycja: "Measure for Measure": the Problem of Gender. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 31-46  szczegóły 
  Stevenson Robert Louis
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gottwald Maria: Romance in "The Sire de Maletroit's Door" by R.L. Stevenson. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 21 (1254) s. 65-69  szczegóły 
  Stoppard Tom
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Legitimation and Its Discontent: The Postmodern Condition in "Rosencrantz and Guildenstern Are Dead". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 7-23  szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Decomposing Biography in "The Invention of Love" by Tom Stoppard. Visual and Textual Procedures. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 57-71  szczegóły 
  Wertenbaker Timberlake
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Memory and Forgetting: A Debate on Theatre in Wertenbaker's "Our Country's Good". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 265-274  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Beckett Samuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
100.artykuł: Tereszewski Marcin: The Apophatic Speech of Beckett and Derrida. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 49-67 (dot. utworów: Molloy; Malone umiera; Nienazywalne...) szczegóły 
  Derrida Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
101.artykuł: Tereszewski Marcin: The Apophatic Speech of Beckett and Derrida. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 69-86  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Homeros *
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Białas Zbigniew: Fundamentals of Life as Archetypes in Homer's "Odyssey" and Joyce's "Ulysses". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 23-34  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Cabeza de Vaca Alvar Nunez
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
103.artykuł: Ferens Dominika: Wayward Conquistador or Transcultural Hybrid? "Commentaries" on Alvar Nunez Cabeza de Vaca's "The Account". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 21-34  szczegóły 
Literatury obce / Literatura indiańska / Część ogólna (indiańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
104.artykuł: Zazula Piotr: The Oral Tradition References in the Fiction of N. Scott Momady, Leslie Marmon Silko, and James Welch. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1993 nr 25 (1521) s. 61-71  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Hasła szczegółowe (rumuńska) / Hasła osobowe (rumuńska)
  Eliade Mircea
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
105.artykuł: Nowak Katarzyna: Science, Narration and Represantation in Mircea Eliade's "Aitobiography": "Journey East, Journey West", "Bengal Nights" and ": "Yoga": "Immorality and Freedom". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 113-120  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Pirandello Luigi
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gajlewicz Joanna: Illusion and reality in Pirandello's "Six characters in search of an Author" and Wilder's "The skin of our teeth". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1995 nr 30 (1773) s. 7-22  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Rushdie Salman
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Deszcz Justyna: Frank Baum's "The Wonderful Wizard of Oz" and Salman Rushdie's "Haroun and the Sea of Stories": Oz as One of Rushdie's Literary Passports from the Book to the World. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 17-33  szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołodziejczyk Dorota: "The Satanic Verses" and the Rushdie Affair: Reading the Blasphemy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 81-93  szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Deszcz Justyna: "Włos Proroka" Salmana Rushdiego jako kolejna baśń z "Tysiąca i jednej nocy" (O twórczości Rushdiego w kontekście opowieści Szeherezady). Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 40 (2533) s. 81-91 (nt. zbioru opowiadań "Wschód, zachód" i analiza noweli "Włos Proroka"...) szczegóły