Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Art Inquiry
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Dziamski Grzegorz: Our post-socialist postmodernity. Art Inquiry 1999 t. 1 s. 11-15 (nt. wpływu zmian ustrojowych w Polsce i krajach Europy Wschodniej na f...) szczegóły 
2.artykuł: Dziemidok Bohdan: Globalisation versus National Culrure. Art Inquiry 2002 t. 4 s. 107-121 (nt. tendencji globalizacyjnych we współczesnej kulturze i miejca kultu...) szczegóły 
3.artykuł: Kluszczyński Ryszard W.: Reflections on Cyberculture. Art Inquiry 2001 t. 3 s. 47-62 ( nt. przeobrażeń kultury pod wpływem mediów i technologii komputerowyc...) szczegóły 
4.artykuł: Pękala Teresa: Universal Regionalism in Contemporary Art. Art Inquiry 2002 t. 4 s. 151-168 (rozważanaia nt. sztuki europeijskiej i regionalnej; szerzej o krytyczn...) szczegóły 
5.artykuł: Sztabiński Grzegorz: History, Contemporarism, Creolization. Art Inquiry 2002 t. 4 s. 57-76 (m.in. nt. kreolozacji kultury - składanki wielu przeszłości w celu odk...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Sułkowski Bogusław: Is There " Third Way" to Deregulate Art and Culture?. Art Inquiry 2002 t. 4 s. 123-138 (nt. deregulacji kultury i sztuki po uwolnieniu od struktur totalnych (...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Dinkla Soke: The Art of Narrative - Towards the Floating Work of Art. Art Inquiry 2001 t. 3 s. 29-46 (nt. narracji w literaturze i filmie oraz mediach elektronicznych; ze s...) szczegóły 
8.artykuł: Elwich Beata: Metis - Zeus - Athena. Reality - the artist - his work. Art Inquiry 2000 t. 2 s. 211-222 (interpretacja orfickiego mitu o Metydzie jako transformacja artystyczn...) szczegóły 
9.artykuł: Iwanowski Szymon: The"'end of art" and the prospects od art: the categories of tyhe beautiful and the sublime. Art Inquiry 2000 t. 2 s. 187-209 (m.in. o nieprzydatności kategorii piękna i wzniosłości we współczesnyc...) szczegóły 
10.artykuł: Jarniewicz Jerzy, Kwiatkowska Alina: Interfaces, influences, interactions: art and poetry in the 20th century. Art Inquiry 1999 t. 1 s. 36-54 (m.in. o próbach zacierania granic między obrazem i utworem poetyckim; ...) szczegóły 
11.artykuł: Kubicki Roman: Aesthetic Consent to Death. Introduction to the Philosophy of Photography. Art Inquiry 2001 t. 3 s. 167-184 (m.in. obraz fotograficzny jako swoista przysięga; ze streszczeniem w j...) szczegóły 
12.artykuł: Kubicki Roman: Love: The Global Dimension of Atopic Aestetics. Art Inquiry 2002 t. 4 s. 19-35 (nt. nowej estetyki opartej na modelu "innego człowieka" (atopos) i glo...) szczegóły 
13.artykuł: Kwiatkowska Alina: Between the metaphoric and the metonymic pole: the modes of modern art. Art Inquiry 2000 t. 2 s. 153-165 (m.in. o wykorzystaniu metafory i metonimii we współczesnej sztuce; ze ...) szczegóły 
14.artykuł: Rejniak Agnieszka: The Sense of Historicity and the Sense of History - the Place of Tradition in Modern Conceptions of Art. Art Inquiry 2001 t. 3 s. 135-153 (rozumienie historii i tradycji w koncepcjach awangardowych w literatur...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Cubitt Sean: Media arts and criticism at the Millennium. Art Inquiry 1999 t. 1 s. 17-33 (m.in. o rozwoju sztuki w oparciu o nowe media i o sztuce interaktywnej...) szczegóły 
16.artykuł: Dziamski Grzegorz: New Media in 20th Century Art. Art Inquiry 2002 t. 4 s. 229-246 (nt. wpływu mediów na przemiany XX-wiecznej sztuki; m.in. o sztuce masz...) szczegóły 
17.artykuł: Gwóźdź Andrzej: Before "Matrix", or on the Virtuality of Cinema. Art Inquiry 2003 t. 5 s. 179-200 (nt. istoty kinematograficznych technologii symulacyjnych; ze streszcze...) szczegóły 
18.artykuł: Huhtamo Erkki: Global Glimpses for Local Realities: The Moving Panorama, a Forgotten Mass Medium of the 19th Century. Art Inquiry 2002 t. 4 s. 193-228 (nt. ruchomej panoramy i jej roli jako medium globalizującego; z przykł...) szczegóły 
19.artykuł: Jakubowska Małgorzata: Where does the screen lead us? Gilles Deleuze and his theory of cinema against the background of contemporary culture. Art Inquiry 1999 t. 1 s. 129-140 (m.in. o problemie zaniku myślenia u widza w kinie "obrazu-ruchu" i wyz...) szczegóły 
20.artykuł: Kluszczyński Ryszard W.: The multimedia challenge - art at the turn of the century. Art Inquiry 1999 t. 1 s. 17-33 (m.in. o dialogu idei artystycznych z technologią medialną i nowych odm...) szczegóły 
21.artykuł: Kusahara Machiko: They are Born to Play: Japanese Visual Entertainment from Nintendo to Mobile Phone. Art Inquiry 2003 t. 5 s. 111-154 (nt. kultury gier fabularnych w Japonii; ze streszczeniem w języku pols...) szczegóły 
22.artykuł: Lellis George: Portraiture in film, video, and Internet: some axioms, comparisons and examples. Art Inquiry 2000 t. 2 s. 75-87 (m.in. wywiad jako portretowanie; ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
23.artykuł: Lellis George: Speed - Virtuosity - Labyrinth. Art Inquiry 2001 t. 3 s. 207-213 (nt. prędkości w filmie i telewizji oraz wpływu nowych technologii - DV...) szczegóły 
24.artykuł: Manovich Lev: Reality Media: DV, Special Effects, Web Cams. Art Inquiry 2001 t. 3 s. 197-205 (nt. cyfrowych środków stosowanych w filmie i telewizji; ze streszczeni...) szczegóły 
25.artykuł: Rode Dagmara: Bodies and Screens, or the Signs o Reification. Art Inquiry 2003 t. 5 s. 201-209 ( nt. wykorzystania nowych technologii medialnych w spektaklu; ze stres...) szczegóły 
26.artykuł: Ronduda Łukasz: The Artistic Strategies of Allegory in Computer Games Environment. "Untitled" by Wilhelm Sasnal and "Art Raider" by Maciej Krygier. Art Inquiry 2003 t. 5 s. 211-226 ( nt. strategii alegorycznych w środowisku gier komputerowych; ze stres...) szczegóły 
27.artykuł: Sitarski Piotr: Saving the world in "Mortal Kombat". Art Inquiry 2000 t. 2 s. 89-96 (analiza gry komputerowej "Mortal Kombat" jako systemu rozrywkowego z p...) szczegóły 
28.artykuł: Weinbren Grahame: The Ocean, The Database, and the Cut. Art Inquiry 2001 t. 3 s. 11-28 (nt. organizacji materiału w sztukach narracyjnych na przykładzie trans...) szczegóły 
29.artykuł: Wilk Eugeniusz: Some Remarks on Teleliteracy. Art Inquiry 2003 t. 5 s. 105-110 (nt. obecności języka werbalnego w przekazach audiowizualnych oraz o wt...) szczegóły 
30.artykuł: Zalewski Andrzej: Into the Maze of the Present. Art Inquiry 2001 t. 3 s. 185-196 (nt. kategorii "chwili teraźniejszej" w odniesieniu do kina; ze streszc...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kantor Tadeusz
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pacek Krzysztof: Ressurection at the close of the century (An attempt to interpret "I shall never return" by Tadeusz Kantor). Art Inquiry 1999 t. 1 s. 151-170 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Lachman Michał: Time to Remember, or What's the Time in Irish Drama. Art Inquiry 2001 t. 3 s. 261-268 (problem czasu we współczesnym dramacie irlandzkim; ze streszczeniem w ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Leyko Małgorzata: Theatre can not teach us anything... A few remarks on the Polish theatre of the last decade. Art Inquiry 1999 t. 1 s. 141-149 (nt. zmian w polskim teatrze po 1989 i działalności reżyserskiej Grzego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Lublin: Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
    artykuły (alfabet autorów)
34.artykuł: Łarionow Dominika: The Time of a Falling Feather. Art Inquiry 2001 t. 3 s. 253-260 (nt. istnienia czasowego znaku plastycznego w inscenizacjach Leszka Mąd...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Majewski Tomasz: Frozen Time Versus Total Temporalization - Two Extremes of Boredom (Some Notes on the Poetics of Film). Art Inquiry 2001 t. 3 s. 245-252 (problem czasu w filmie; ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Hales Chris: "Cause and Effect": An Experimental Interactive Cinema Performance. Art Inquiry 2003 t. 5 s. 243-250 (nt. tworzenia filmów interaktywnych przez grupę "Cause and Effect"; ze...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Omówienia poszczególnych gatunków filmowych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Sułkowski Bogusław: Soap Operas: Living for the Present Moment. Art Inquiry 2001 t. 3 s. 229-244 (nt. czasu w telenoweli; ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły