Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Od teorii literatury do ontologii świata. 2003 ([Zawiera m.in.:] Przedmowa. * Wokół ontologii dzieła literackiego: And...) szczegóły 
2.książka: Studia z filozofii niemieckiej. T. 1: Hermeneutyczna tożsamość filozofii. 1994 ([M.in. zawiera rozprawy:] Otto Friedrich Bollnow: Wilhelm Dilthey jako...) szczegóły 
3.książka: Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje. 2000 ( Andrzej Stoff: Dlaczego karnawalizacja? - Anna Skubaczewska-Pniewska:...) szczegóły 
4.książka: Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury. 2001 ( Andrzej Stoff: Słowo wstępne. * Weronika Chańska: Czy fikcja może być...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Morawski Stefan: Niewdzięczne rysowanie mapy... O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury. 1999 (Lech Witkowski: Przedmowa. * Od Autora: Wstęp, który wstępem nie jest....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. 2001 ([Dot. zjawiska gry w komunikacji literackiej, na przykładach utworów z...) szczegóły 
7.książka: Z teorii dzieła literackiego. 2003 ([Dot. nieoczywistych i kontrowersyjnych kwestii w teorii dzieła Romana...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Obremski Krzysztof: "Wiersz dzisia nieznajomy". Rytm psałterzowego wersetu w kontekście staropolskiej interpunkcji. 2000 ([Dot. rytmicznej organizacji wersetów psalmów w staropolskich przekład...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne. 2002 (Wstęp. * Jolanta Ługowska: Tekst a gatunek. - Anna Brzozowska-Krajka: ...) szczegóły 
10.książka: Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury. 2001 ( Andrzej Stoff: Słowo wstępne. * Weronika Chańska: Czy fikcja może być...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Panegiryk
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Obremski Krzysztof: Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny (J.K. Rubinkowski, "Promienie cnót królewskich". 2003 (Wstęp. - Panegiryk w kontekście retoryki. "Długi trwanie" panegiryczne...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Psalm
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Obremski Krzysztof: "Wiersz dzisia nieznajomy". Rytm psałterzowego wersetu w kontekście staropolskiej interpunkcji. 2000 ([Dot. rytmicznej organizacji wersetów psalmów w staropolskich przekład...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Speina Jerzy: Literatura w perspektywie psychologii. Studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytyczno-literackiej. 1998 (Motywacyjna funkcja paradoksu w powieści psychologicznej. Rzecz o plot...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Imańska Iwona: Druk jako wielofunkcyjny środek przekazu w czasach saskich. 2000 (Uwagi wstępne. * Rozdz. I. Produkcja i rospowszechnianie druków w Pols...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Z pogranicza literatury i sztuk. 1996 ([Zawiera szkice autorstwa pracowników Zakładu Literatury Polskiej Roma...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Studia z filozofii niemieckiej. T. 2: Szkoła Rittera. 1996 ([M.in. zawiera rozprawy:] Joachim Ritter: Zadanie nauk humanistycznych...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Językoznawstwo. Materiały konferencji naukowej 14-16 marca 1995. 1996 ([Zawiera m.in.:] Stanisław Urbańczyk: Toruńskie wspominki. - Leszek Mo...) szczegóły 
18.książka: Literaturoznawstwo. Materiały konferencji naukowej, [Toruń] 14-16 marca 1995 r.. 1996 (Czesław Zgorzelski: Z pierwszych lat polonistyki Uniwersytetu Mikolaja...) szczegóły 
19.książka: Maliszewski Kazimierz: Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej. 2001 ([Nt. komunikacji społecznej w kulturze staropolskiej, także w kontekśc...) szczegóły 
20.książka: Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich konferencji językoznawczych, 70-lecie Oddziału Toruńskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Toruń, maj 1991 r., 220 rocznica urodzin Samuela Bogumiła Lindego, Toruń, listopad 1991 r.. 1994 ([Zawiera m.in.:] Czesław Łapicz: Wstęp. - Kwiryna Handke: Wulgaryzmy w...) szczegóły 
21.książka: Skuczyński Janusz: Misterium teatralne - Mickiewicz i inni. Studia i szkice z dziejów dramatu i teatru XIX i XX wieku. 2000 (Wstęp... Niemiecka tragedia losu a dramat polski [na przyładzie twórc...) szczegóły 
22.książka: W kręgu folkloru, literatury i języka. Prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin. 2003 ([Zawiera m.in.:] Maria Jakimowicz: Mirosław Kasjan - portret twórcy [n...) szczegóły 
23.książka: W przestrzeni komunikacyjnej. Szkice z historii i teorii dramatu, teatru i komunikacji społecznej. 1999 (Janusz Skuczyński: Wstęp. * I. Misterium i misteryjność: Krzysztof Ob...) szczegóły 
24.książka: Z pogranicza literatury i sztuk. 1996 ([Zawiera szkice autorstwa pracowników Zakładu Literatury Polskiej Roma...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Barok - sarmatyzm - psalmodia. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej. Toruń 22-23 września 1993. 1995 (Krzysztof Obremski: Słowo wstępne. - Jerzy Starnawski: Pliniusz polski...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Kuenstler-Langner Danuta: Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. 2000 (Wstęp. I. Religijne i filozoficzne koncepcje cierpienia. 1. W kręgu de...) szczegóły 
27.książka: Kuenstler-Langner Danuta: Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. 2002 (Przedmowa do wydania drugiego. Wstęp. I. Religijne i filozoficzne konc...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Imańska Iwona: Druk jako wielofunkcyjny środek przekazu w czasach saskich. 2000 (Uwagi wstępne. * Rozdz. I. Produkcja i rospowszechnianie druków w Pols...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Kalinowska Maria: Los, Miłość, Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. 2003 (Słowo wstępne. * Część I: Między Losem a Opatrznością - świat dramatów...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Chamot Marek: Entuzjazm i zwątpienie. Obraz własny Polaków w wybranej publicystyce prasowej trzech zaborów w latach 1864-1914. 2003 (także nt. poglądów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Aleksandra Ś...) szczegóły 
31.książka: Jasiakiewicz Wojciech: Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w świetle korespondencji, pamiętników, publicystyki i prasy. 2001  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
32.książka: Jakitowicz Maria: Dopełnianie obrazu. Szkice o autentyzmie. 1994 (Wstęp. - Autentyzm - grupa programowa czy sytuacyjna? Stanisława Czern...) szczegóły 
33.książka: Speina Jerzy: Literatura w perspektywie psychologii. Studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytyczno-literackiej. 1998 (Motywacyjna funkcja paradoksu w powieści psychologicznej. Rzecz o plot...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Szaruga Leszek: Literatura i życie. Ważniejsze wątki dyskusji literackich 1939-1989. 2001 (Okres 1939-1945. Okres 1945-1950. Lata 1950-1956. Lata 1956-1963. Lata...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. 2001 ([Dot. zjawiska gry w komunikacji literackiej, na przykładach utworów z...) szczegóły 
36.książka: Smulski Jerzy: Od Szczecina do... Października. Studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych. 2002 (Od autora. Ciągłość czy kataklizm? O cezurze roku 1949 w procesie lite...) szczegóły 
37.książka: Szaruga Leszek: Literatura i życie. Ważniejsze wątki dyskusji literackich 1939-1989. 2001 (Okres 1939-1945. Okres 1945-1950. Lata 1950-1956. Lata 1956-1963. Lata...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Tondel Janusz: Książka w dawnym Królewcu Pruskim. 2001 ([Zawiera m. in. rozdziały:] Modlitewnik księcia Albrechta. Królewiecki...) szczegóły 
39.książka: Tondel Janusz: Srebrna Biblioteka księcia Albrechta Pruskiego i jego żony Anny Marii. 1994  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
40.książka: Michalski Ryszard: Polska między Niemcami a Rosją. Obraz świata, Rzeczypospolitej i jej sąsiadów na łamach prasy pomorskiej w latach 1920-1939 oraz 1945-1948. 2000  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
    książki (alfabet autorów)
41.książka: Moczkodan Rafał: "Życie Akademickie", "Kontynenty". 1949-1966. Bibliografia zawartości. 2001  szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-książka: "Wiadomości" i okolice. Szkice i wspomnienia. [T. 2]. 1996  szczegóły 
książka: "Wiadomości" i okolice. Szkice i wspomnienia. 1995 (Mirosław A. Supruniuk: Wstęp.- Rafał Habielski: "Wiadomości". Tygodnik...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne. 2002 (Wstęp. * Jolanta Ługowska: Tekst a gatunek. - Anna Brzozowska-Krajka: ...) szczegóły 
44.książka: Kasjan Jan Mirosław: Nad Seretem i nad Skrwą. Studia i szkice folklorystyczne. 2000 (Axela Orlika "Prawa epickie poezji ludowej" - próba komentarza [Axel O...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
45.książka: Kuenstler-Langner Danuta: Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. 2000 (Wstęp. I. Religijne i filozoficzne koncepcje cierpienia. 1. W kręgu de...) szczegóły 
46.książka: Kuenstler-Langner Danuta: Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. 2002 (Przedmowa do wydania drugiego. Wstęp. I. Religijne i filozoficzne konc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
47.książka: Kalinowska Maria: Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej. 1994 (Wstęp. - I. Romantyczne wizerunki Grecji. Analizy i interpretacje: Wiz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Marzenia, sen, tematyka oniryczna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku. Praca zbiorowa. 1999 (Od redaktorów. * I. Ponad gatunkami: Anna Sobolewska: Jak sen jest zro...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Chamot Marek: Entuzjazm i zwątpienie. Obraz własny Polaków w wybranej publicystyce prasowej trzech zaborów w latach 1864-1914. 2003 (także nt. poglądów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Aleksandra Ś...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
50.książka: Obremski Krzysztof: Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny (J.K. Rubinkowski, "Promienie cnót królewskich". 2003 (Wstęp. - Panegiryk w kontekście retoryki. "Długi trwanie" panegiryczne...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
51.książka: Sawrycki Władysław: Wiedza o literaturze w szkolnej refleksji polonistycznej w latach 1869-1939. 1993  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
52.książka: Obremski Krzysztof: Wprowadzenie do literatury dawnej. Skrypt dla studentów filologii polskiej. 2002  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
53.książka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika- wspomnienia pracowników. 1995  szczegóły 
54.książka: Zagadki rozmaite i pytania służące zabawie i nauce. Antologia polskiej zagadki literackiej. 1994  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa
    książki (alfabet autorów)
55.książka: W kręgu folkloru, literatury i języka. Prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin. 2003 ([Zawiera m.in.:] Maria Jakimowicz: Mirosław Kasjan - portret twórcy [n...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bielska-Krawczyk Joanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
56.książka twórcy: Bielska-Krawczyk Joanna: Czas na szept. [Wiersze]. 1996  szczegóły 
57.książka twórcy: Bielska-Krawczyk Joanna: Stan nieważności. [Wiersze]. 1998  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Elzenberg Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
58.książka twórcy: Elzenberg Henryk: Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. 2002 ([Wydanie uwzględnia zapiski i korekty autora naniesione na egzemplarza...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
59.książka o twórcy: Henryk Elzenberg (1887-1967). Dziedzictwo idei. Filozofia - aksjologia - kultura. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Toruń, 15-16 maja 1997 r.. 1999 ([Zawiera m.in.:] Włodzimierz Tyburski: Przedmowa. - Michał Woroniecki:...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Haupt Zygmunt
    książki o twórcy (alfabet autorów)
60.książka o twórcy: Madyda Aleksander: Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka. 1998  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ingarden Roman
    książki o twórcy (alfabet autorów)
61.książka o twórcy: Roman Witold Ingarden. Życie filozofa w okresie toruńskim (1921-1926). 2000 ([Wspomn., m.in. nt. literackich i teatralnych zamiłowań Romana Ingarde...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kasjan Jan Mirosław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
62.książka twórcy: Kasjan Mirosław: Obnażona ziemia. [Wiersze]. 1996  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    książki o twórcy (alfabet autorów)
63.książka o twórcy: Zygmunt Krasiński - nowe spojrzenia. 2001 ([Zawiera materiały z konferencji naukowej, 27-29 IX 1999, Toruń:] Od r...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lengnich Gotfryd
    książki o twórcy (alfabet autorów)
64.książka o twórcy: Zientara Włodzimierz: Gottfried Lengnich. Ein Danziger Historiker in der Zeit der Aufklaerung. T. 1. 1995  szczegóły 
65.książka o twórcy: Zientara Włodzimierz: Gottfried Lengnich. Ein Danziger Historiker in der Zeit der Aufklaerung. T. 2. 1996  szczegóły 
  Linde Samuel Bogumił
    książki twórcy (alfabet tytułów)
66.książka twórcy: Linde Samuel Bogumił: Autobiografia z 1823 roku. 2000  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łasiewicki Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
67.książka twórcy: Łasiewicki Franciszek: Pamiętniki Woźnego Cenzury. 1995  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Michno-Zatorska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
68.książka twórcy: Michno-Zatorska Zofia: Anegdoty, wspominki i refleksje z pierwszego ćwierćwiecza UMK [Uniwersytetu Mikołaja Kopernika]. 1996  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
69.książka o twórcy: Strzyżewski Mirosław: Mickiewicz wśród krytyków. Studia o przemianach i formach romantycznej krytyki w Polsce. 2001 (Wstęp. I. Recenzje filomackie. II. Program krytyki historycznej. III. ...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
70.książka twórcy: Miłosz Czesław: Wielkie pokuszenie. Bieliński i jednorożec. 2002  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemcewicz Julian Ursyn
    książki twórcy (alfabet tytułów)
71.książka twórcy: Niemcewicz Julian Ursyn: Listy z Ameryki do Adama Kazimierza Czartoryskiego (1798-1806). 2003 (do Izabeli Czartoryskiej (1 list z 1804), do Adama Jerzego Czartorysk...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rubinkowski Jakub Kazimierz
72.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Obremski Krzysztof: Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny (J.K. Rubinkowski, "Promienie cnót królewskich"). 2003  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Starzyński Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
73.książka o twórcy: Kowalewska Danuta: Poeta wśród "zdarzeń prawdziwych". Puścizna prozatorska Stanisława Doliwy Starzyńskiego. 2001 (Wstęp. I. Podolski samotnik i "dobrowolny wygnaniec". Koleje życia Sta...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witelo *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
74.książka twórcy: Witelo : Witelona Perspektywy. Przekład na język polski ze wstępem i komentarzami. Ks. 5, 6, 7. 2003  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
75.książka: Die Geschichtsschreibung im Mitteleuropa. Projekte und Forschungsprobleme. 1999 ([Zawiera materiały z kolokwium "Die Geschichtsschreibung im Mitteleuro...) szczegóły 
76.książka: Serczyk Jerzy: [Dwadzieścia pięć] 25 wieków historii. Historycy i ich dzieła. 1994 ([Zawiera teksty wykładów wygłaszanych dla studentów historii Uniwersyt...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    książki (alfabet autorów)
77.książka: Kitab Shakir: Rozwój koncepcji Boga w kulturze arabskiej przed islamem. 2002 ([O rozwoju koncepcji Boga w dawnej poezji arabskiej, która przeniknęła...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Historia literatury (austriacka)
    książki (alfabet autorów)
78.książka: Im Wechselspiel der Kulturen: Festschrift fuer Professor Karol Sauerland. 2001 ([Zawiera teksty w języku polskim i niemieckim; m. in.:] Gespraech mit ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
    książki o twórcy (alfabet autorów)
79.książka o twórcy: Najder Zdzisław, Perczak Wanda, Ryszewski Bohdan: Conrad. Polak, żeglarz, pisarz. 1996 ([Zawiera:] Stefan Czaja: Święto conradystów [omów. wystawy poświęconej...) szczegóły 
80.książka o twórcy: Perczak Wanda: Polska bibliografia conradowska 1896-1992. 1993  szczegóły 
  Wilde Oscar Fingal O'Flahertie Wills
    książki o twórcy (alfabet autorów)
81.książka o twórcy: Pestka Dariusz: Oskar Wilde. Between aestheticism and anticipation of modernism. 1999  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Calvin Jean
    książki o twórcy (alfabet autorów)
82.książka o twórcy: Mincer Wiesław: Jan Kalwin w Polsce. Bibliografia = John Calvin in Poland. Bibliography. 2000  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
83.książka: Abramowiczówna Zofia: Kalliope. 1993 ([Zawiera:] Bibliografia prac profesor Zofii Abramowiczówny. * [Artykuł...) szczegóły 
84.książka: Musiał Danuta: Sodalicium sacrilegii. Pitagorejczycy w Rzymie w okresie republiki. Fakty i mity. 1998 (Wstęp. 1. Wprowadzenie. Pitagoreizm i pitagorejczycy: główne problemy ...) szczegóły 
85.książka: Wyszomirski Sławomir: Pojęcie "arete" w etyce Stoi Starszej i Średniej. 1997 (Wstęp. * Przedstawiciele Stoi Starszej i Średniej: 1. Stoa Starsza (o...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Utwory anonimowe (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
86.książka: Pseudo Homera Batrachomyomachia czyli Wojna Żabiomysia. 1993  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Herodotos *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
87.książka o twórcy: Frings Irene: Der Weise und der Koenig. Solon und Kroisos hei Herodot und Lukian. 1996  szczegóły 
  Lukianos *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
88.książka o twórcy: Frings Irene: Der Weise und der Koenig. Solon und Kroisos hei Herodot und Lukian. 1996  szczegóły 
  Philodemos *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
89.książka o twórcy: Dorandi Tiziano: Filodemo storico dell'Academia e della Stoa. 1995  szczegóły 
  Philostratos II Flavius *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
90.książka twórcy: Flawiusz Filostratos : Rozmowa o herosach. 2003  szczegóły 
91.książka twórcy: Filostratos Flawiusz: Żywot Apolloniosa z Tyany. 2000  szczegóły 
  Platon *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
92.książka o twórcy: Woyczyński Benedykt: O rozwoju poglądu Platona na duszę. 2000  szczegóły 
  Quintus *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
93.książka o twórcy: Appel Włodzimierz: Mimesis i Kainotes. Kwestia oryginalności literackiej Kwintusa ze Smyrny na przykładzie IV pieśni "Posthomerica". 1993  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Historia literatury (kanadyjska)
    książki (alfabet autorów)
94.książka: Exploring Canadian identities = Vers l'exploration des identités canadiennes. 2002 ([Zawiera materiały z Conference on Canadian Studies in Toruń, April 20...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Hasła szczegółowe (kanadyjska) / Hasła osobowe (kanadyjska)
  Urquhart Jane
    książki o twórcy (alfabet autorów)
95.książka o twórcy: Branach-Kallas Anna: In the whirlpool of the past. Memory, intertextuality and history in the fiction of Jane Urquhart. 2003  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
96.książka: Abramowiczówna Zofia: Kalliope. 1993 ([Zawiera:] Bibliografia prac profesor Zofii Abramowiczówny. * [Artykuł...) szczegóły 
97.książka: Musiał Danuta: Sodalicium sacrilegii. Pitagorejczycy w Rzymie w okresie republiki. Fakty i mity. 1998 (Wstęp. 1. Wprowadzenie. Pitagoreizm i pitagorejczycy: główne problemy ...) szczegóły 
98.książka: Nehring Przemysław: Topika wczesnych łacińskich żywotów świętych (Od Vita Antonii do Vita Augustini). 1999 (I. Hagiografia i retoryka. Uwagi wstępne. II. Exordium hagiographicum:...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
99.książka: O sztuce kulinarnej. Ksiąg dziesięć. 1995 ([Tekst równoległy w języku polskim i łacińskim; domniemane autorstwo: ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Palladius Rutilius Taurus Aemilianus
    książki twórcy (alfabet tytułów)
100.książka twórcy: Palladiusz Rutylliusz Taurus Emilian: Traktat o rolnictwie. 1999  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
101.książka: Das Subversive in der Literatur, die Literatur als das Subversive. 1998 (Karol Sauerland: Die Unumgaenglichkeit des Subversiven. - Elisabeth Eh...) szczegóły 
102.książka: Im Wechselspiel der Kulturen: Festschrift fuer Professor Karol Sauerland. 2001 ([Zawiera teksty w języku polskim i niemieckim; m. in.:] Gespraech mit ...) szczegóły 
103.książka: Zientara Włodzimierz: Sarmatia Europiana oder Sarmatia Asiana? Polen in den deutschsprachigen Druckwerken des 17. Jahrhunderts. 2003  szczegóły 
104.książka: Zientara Włodzimierz: Sarmatia Europiana oder Sarmatia Asiana? Polen in den deutschsprachigen Druckwerken des 17. Jahrhunderts. 2001 (Einleitung. - I. Die Darstellung der polnischen Gesellschaft des 17. J...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Wolf Christa
    książki o twórcy (alfabet autorów)
105.książka o twórcy: Bekasiński Jan: Christa Wolfs Konzeption einer modernen Prosa. 1992  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
106.książka: Gagarin Iwan (o. Józef Ksawery): O pojednaniu Kościoła rosyjskiego z rzymskim. Nasz cel. 1995 ([Zawiera także:] List ojca Gagarina kapłana Towarzystwa Jezusowego do ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Dostoevskijj Fjodor
    książki o twórcy (alfabet autorów)
107.książka o twórcy: Brzoza Halina: Dostojewski. Między mitem, tragedią i apokalipsą. 1995 (Wstęp: Cechy szczególne Dostojewskiego filozofii człowieka. Rozdz. I. ...) szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-książka o twórcy: Kościołek Anna: "Dziennik pisarza" Fiodora Dostojewskiego. Próba monografii. 2000  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Historia literatury (starosłowiańska)
    książki (alfabet autorów)
109.książka: Szulc Arleta: Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej z XI-XIX wieku. Cz. 2, Zróżnicowanie słowotwórcze. 2001  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Czasopiśmiennictwo (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
110.książka: Wiszka Emilian: Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920-1939. 2001 ([Dot. m.in. czasopism kulturalnych, literackich i satyrycznych; zawier...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Antologie i zbiory (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
111.książka: "Na ciche wody". Ludowy epos Ukrainy. 2000  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    książki (alfabet autorów)
112.książka: Bronowski Cezary: La drammaturgia italiana negli anni 1922-1940. Ossia il teatro fascista e il nicodemismo teatrale nel contesto storico-letterario dell'Italia di quell'epoca. 2003 ([Dot. włoskiego teatru i dramatu w czasie faszyzmu; m.in. nt. pisarzy:...) szczegóły 
113.książka: Bronowski Cezary: La maschera e la marionetta nel teatro italiano negli anni 1918-1930. 2000 (Introduzione. - Alcune riflessioni sulla teoria e sull'uso della masch...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Bembo Pietro
    książki twórcy (alfabet tytułów)
114.książka twórcy: Bembo Pietro: O Etnie. 1997  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Limanowski Mieczysław*
    książki o twórcy (alfabet autorów)
115.książka o twórcy: Mieczysław Limanowski. Człowiek, twórca, świadek czasów. Materiały z sesji naukowej - Toruń, 1-3grudnia 1995. 1998 (Maria Kalinowska, Andrzej Sadurski: Wstęp. - [M. in. referaty:] Zbigni...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
116.książka: W przestrzeni komunikacyjnej. Szkice z historii i teorii dramatu, teatru i komunikacji społecznej. 1999 (Janusz Skuczyński: Wstęp. * I. Misterium i misteryjność: Krzysztof Ob...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
117.książka: [Osiemdziesiąt] 80 lat teatru w Toruniu 1920-2000. 2000 ([Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej "80 lat teatru w Toruniu", ...) szczegóły 
118.książka: Skuczyński Janusz: Misterium teatralne - Mickiewicz i inni. Studia i szkice z dziejów dramatu i teatru XIX i XX wieku. 2000 (Wstęp... Niemiecka tragedia losu a dramat polski [na przyładzie twórc...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    książki (alfabet autorów)
119.książka: Kalinowska Maria: Los, Miłość, Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. 2003 (Słowo wstępne. * Część I: Między Losem a Opatrznością - świat dramatów...) szczegóły