Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza]
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Grzegorczyk Anna: Niekartezjańskie współrzędne w dzisiejszej humanistyce. 1995  szczegóły 
2.książka: Ot formalizma k strukturalizmu - problemy teorii literatury. 1995 (I. Vvedenie. Ot formalizma k strukturalizmu. * II. Problemy teorii lit...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Burszta Wojciech: Wymiary antropologicznego poznania kultury. 1992  szczegóły 
4.książka: Greimas Algirdas Julien: O niedoskonałości. 1994 ([Esej o przestrzeni semiotycznej, zagadnieniach postrzegania i aspekta...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Rewers Ewa: Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury. 1996 (Wstęp. * Cz. I: Strukturalizacja przestrzeni. 1. Od Hipolita Taine'a d...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś - III: Linguaria. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] Jaroslav Chornen'kijj: Oleksa Gorbach pro vz...) szczegóły 
7.książka: Tomaszkiewicz Teresa: Texte et image dans les communications aux masses. 1999 ([Analiza funkcjonowania we współczesnych społeczeństwach różnego typu ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Abbas Adnan: Arabic poetic terminology. 2002 ([Zawiera terminy z zakresu poetyki i literatury arabskiej dawnej i wsp...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś - III: Linguaria. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] Jaroslav Chornen'kijj: Oleksa Gorbach pro vz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Danielewicz Jerzy: Miary wierszowe greckiej liryki. Problemy opisu i interpretacji. 1994  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Lis Jerzy: Le journal d'ecrivain en France dans la I-ere moitie du XX siecle. A la recherche d'un code generique. 1996 ([Zawiera:] Introduction. 1. Etat de la question. 2. Le journal d'ecriv...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epigramat
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Epigram grecki i łaciński w kulturze Europy. Konferencja ogólnopolska, Poznań, 11-12 grudnia 1995. 1997 (Od redaktorów. * Anna M. Komornicka: Echa staroattyckiej komedii w epi...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Esej
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Kucharska Anna: Uebersetzungsstrategien paraliterarischer Texte am Beispiel der Essays von Robert Musil, Elias Canetti und Thomas Mann. 2001 (Vorbemerkung. - 1. Translatorische Strategien im Prozess der literaris...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Krysztofiak Maria: Przekład literacki a translatologia. 1999 ([Wyd 1 pt.: Przekład literacki we współczesnej translatoryce (1996)]....) szczegóły 
15.książka: Krysztofiak Maria: Przekład literacki we współczesnej translatoryce. 1996 (Wstęp. I. Miejsce przekładu literackiego we współczesnej translatoryce...) szczegóły 
16.książka: Kucharska Anna: Uebersetzungsstrategien paraliterarischer Texte am Beispiel der Essays von Robert Musil, Elias Canetti und Thomas Mann. 2001 (Vorbemerkung. - 1. Translatorische Strategien im Prozess der literaris...) szczegóły 
17.książka: Pisarska Alicja, Tomaszkiewicz Teresa: Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii. 1998  szczegóły 
18.książka: Pisarska Alicja, Tomaszkiewicz Teresa: Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii. 1996  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Dziamski Grzegorz: Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej. 1996 (Cz. I: Kryzys estetyki. I. Sporny status estetyki. Przegląd stanowisk....) szczegóły 
20.książka: Kulturowe konteksty idei filozoficznych. 1997 ([M.in. zawiera:] Nina Bochenek: Co pewien "Słownik filozofii" proponuj...) szczegóły 
21.książka: Z filozoficznych problemów muzyki. Praca zbiorowa. 1989 (Grzegorz Banaszak: Muzyka jako język i metajęzyk. - Krystyna Górniak-K...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska)
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś - III: Litteraria. 2001 ([Zawiera teksty referatów z konferencji "Język, literatura, kultura Sł...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Nowicka Elżbieta: Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. 2003 (Uwagi wstępne. * I. Drama czarodziejska. Gry teatralne i filozoficzne:...) szczegóły 
24.książka: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Słowo wstępne. * Mikhajjlo Gnatjuk: ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Maleszyński Dariusz Cezary: Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej. 2002  szczegóły 
26.książka: Maleszyński Dariusz Cezary: Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej. 2002 (Ludzie z mgły. Ja. Pszczoła - "archipoeta" (teoria mimesis w dawnej me...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Borowczyk Jerzy: Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824. Historia śledztwa przeciw konspiracji studenckich i młodzieżowych w Wilnie oraz w Wileńskim Okręgu Naukowym. 2003  szczegóły 
28.książka: Przychodniak Zbigniew: Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. 2001 ("Munimentum" Wielkiej Emigracji. Uwagi wstępne. I. Romantyczny agon. P...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Kraskowska Ewa: Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego. 1999 (Słowo wstępne. I. Pióra niewieście. Krytycy o prozie kobiecej międzywo...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Krajewska Anna: Dramat i teatr absurdu w Polsce. 1996 ([Poetyka absurdu we współczesnej dramaturgii i teatrze:] Wstęp: Od naz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Język polski w Szwecji, język szwedzki w Polsce = Polskan i Sverige och Svenskan i Polen. Materiały z konferencji w Obrzycku 15-17 maja 2000 r.. 2001 ([Zawiera m.in.:] Witold Maciejewski: Wstęp. * Ewa Niewiarowska-Rasmus...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
32.książka: Polska - Ukraina: partnerstwo kultur. 2003 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Od redaktora. - Bogusław Bakuła: Wpr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
33.dotyczy innego zapisu:
-książka: Bronisław Piłsudski and Futabatei Shimei - an excellent charakter in the history of Polish-Japanese Relations. Materials of the Third International Conference on Bronisaw Piłsudski and His Scholary Heritage Kraków-Zakopane 29/8-7/9 1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Editor's Preface. Opening Address. Nikolay P. Matveye...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Nowak Piotr: Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919-1939. 1997 (I. Warunki rozwoju ruchu wydawniczego. II. Wydawcy. Drukarnie. Handel ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
35.dotyczy innego zapisu:
-książka: Burek Anna, Frydrychowicz-Kowanek Małgorzata: Bibliografia publikacji Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. 1967-1986. 1991 (T. 2: Wydawnictwa ciągłe, 1993, 336 s.
...)
 szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Alma Mater Posnaniensis. W 80. rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu. 1999 ([Zawiera m.in.:] Przemysław Hauser, Tomasz Jasiński: Wstęp. * Jadwiga ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktoraty h.c.)
37.dotyczy innego zapisu:
-książka: Georgius Łanowski - doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis. 1999 (Stefan Jurga: Rectoris oratio. - Bogdan Walczak: Decani oratio. - Sylw...) szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-książka: Nicolae Staemmler - doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis. 1994 ([M.in. zawiera:] Wykład okolicznościowy dr. Klausa Staemmlera. Tłumac...) szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-książka: Vislava Szymborska - doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis. 15 V 1995. 1995 (Bogdan Walczak: Deceni oratio. - Edward Balcerzan: Laudatio. - Wisława...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Szwecja (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
40.książka: Język polski w Szwecji, język szwedzki w Polsce = Polskan i Sverige och Svenskan i Polen. Materiały z konferencji w Obrzycku 15-17 maja 2000 r.. 2001 ([Zawiera m.in.:] Witold Maciejewski: Wstęp. * Ewa Niewiarowska-Rasmus...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce
    książki (alfabet autorów)
41.książka: Slawistyka u progu nowego wieku. 2001 ([Pokłosie konferencji Nauczanie języków i literatur słowiańskich na pr...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
42.książka: Słowiński Lech: Z ławy szkolnej naszych pradziadów. Pisarze polscy w szkołach średnich Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 1996 (Recepcja twórczości Jana Kochanowskiego w szkołach średnich Wielkiego ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Slawistyka u progu nowego wieku. 2001 ([Pokłosie konferencji Nauczanie języków i literatur słowiańskich na pr...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
44.książka: Antologia poezji łacińskiej w Polsce. [T. 2]: Renesans. 1996 (
[T. 2]: Renesans, 1996, 315 s., [1] s.: il., faks., portr.
[Z...)
 szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bronikowski Aleksander August Ferdynand
    książki o twórcy (alfabet autorów)
45.książka o twórcy: Kałążny Jerzy: Fiktion und Geschichte. Alexander von Oppeln-Bronikowski und sein Geschichtserzaehlen. 1996  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gruchmanowa Monika
    książki o twórcy (alfabet autorów)
46.książka o twórcy: Słowa służebne. Prace ofiarowane profesor Monice Gruchmanowej na 70-lecie Jej Urodzin. 1994  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamiński Aleksander
    książki o twórcy (alfabet autorów)
47.książka o twórcy: Michalski Stanisław (1928-1990): Działalność pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego. 1997  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
48.książka o twórcy: Pokrzywniak Józef Tomasz: Komedie Ignacego Krasickiego. 1994 ("Komedie bez zalet". Przegląd stanu badań. - "Tysiąc błędów zaszczycaj...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
49.książka o twórcy: Vasilenko Volodimir: Karshevskijj w Rossijskoj imperii (1812-1863-1917). 2002  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niezabitowski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
50.książka twórcy: Niezabitowski Stanisław: Dzienniki 1695-1700. 1998  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
51.książka o twórcy: Trybuś Krzysztof: Stary poeta. Studia o Norwidzie. 2000 (Wstęp. - Rozdział pierwszy. Jaki Norwid?: Między diagnozą a postulatem...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Przyboś Julian
    książki o twórcy (alfabet autorów)
52.książka o twórcy: Stulecie Przybosia. Praca zbiorowa. 2002 ([Zawiera materiały z międzynarodowej konferencji "Julian Przyboś i jeg...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schaeffer Bogusław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
53.książka o twórcy: Karasińska Marta: Bogusława Schaeffera filozofia nowego teatru. 2002 ([Teoretycznoteatralne podstawy twórczości dramaturgicznej Bogusława Sc...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Urbańczyk Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
54.książka o twórcy: Stanislaus Urbańczyk - doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis: 26 V 1993. 1994 ([Zawiera: laudację Wojciecha R. Rzepki, art. Karola Zierhoffera: Twórc...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wirpsza Witold
    książki o twórcy (alfabet autorów)
55.książka o twórcy: Grądziel-Wójcik Joanna: Poezja jako teoria poezji. Na przykładzie twórczości Witolda Wirpszy. 2001 ([Nt. samoświadomości literackiej Witolda Wirpszy; m.in. w zestawieniu ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
56.książka o twórcy: Kalemba-Kasprzak Elżbieta: Prometeusz z przepiórką. Dramaty Stefana Żeromskiego: od Czarowica do Przełęckiego. 2000 ([Dot. dramatów: "Biała rękawiczka", "Dramatu akt pierwszy", ]."Grzech"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
57.książka: Epigram grecki i łaciński w kulturze Europy. Konferencja ogólnopolska, Poznań, 11-12 grudnia 1995. 1997 (Od redaktorów. * Anna M. Komornicka: Echa staroattyckiej komedii w epi...) szczegóły 
58.książka: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś - III: Litteraria. 2001 ([Zawiera teksty referatów z konferencji "Język, literatura, kultura Sł...) szczegóły 
59.książka: Krysztofiak Maria: Przewodnik po literaturach skandynawskich. Podręcznik akademicki. 2000  szczegóły 
60.książka: Litteris vivere. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Wójcikowi. 1996 ([Zawiera:] Kazimierz Liman: Profesor Andrzej Wójcik w siedemdziesięcio...) szczegóły 
61.książka: Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański. 2002 ([Zawiera materiały międzynarodowej konferencji slawistycznej' Poznań-O...) szczegóły 
62.książka: Vetustatis amore et studio. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Kazimierzowi Limanowi. 1996 (Ignacy Lewandowski: Profesor Kazimierz Liman w siedemdziesięciolecie u...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
63.książka: Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański. 2002 ([Zawiera materiały międzynarodowej konferencji slawistycznej' Poznań-O...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura ludowa (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
64.książka: Muszkalska Bożena: Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach basenu Morza Śródziemnego. 1999 ([Dot. m.in. muzykologicznych aspektów wykonywania pieśni regionalnych;...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Historia literatury (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
65.książka: Telling it slant. Polish insights into American culture and literature. Essays in honor of professor Andrzej Kopcewicz on his 65th birthday. 1999 ([Zawiera rozprawy:] Tadeusz Sławek: [William] Blake and [Henry David] ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Pound Ezra Loomis
    książki o twórcy (alfabet autorów)
66.książka o twórcy: Łabędzka Izabella: Chiny Ezry Pounda. 1998  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    książki (alfabet autorów)
67.książka: Abbas Adnan: Arabic poetic terminology. 2002 ([Zawiera terminy z zakresu poetyki i literatury arabskiej dawnej i wsp...) szczegóły 
68.książka: Abbas Adnan: Poezja arabska. (Druga połowa XIX - pierwsza połowa XX wieku). 2000 ([M.in. nt. poezji arabskiej okresu odrodzenia; tendencji romantycznych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Muhammad ibn Abdullah *
69.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Łacina Jerzy: Multilevel structure of written Arabic Qur'anic wordform. (A comprehensive study of Qur'anic L-06 wordform structure). 2003  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Historia literatury (austriacka)
    książki (alfabet autorów)
70.książka: Die Habsburgischen Landschaften in der oesterreichischen Literatur. Beitraege des 11. Polnisch-Oesterreichischen Germanistentreffens. 1995 (Vorbemerkung. - Stefan H. Kaszyński: Die habsburgischen Landschaften i...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Literatura współczesna (austriacka)
    książki (alfabet autorów)
71.książka: Kaszyński Stefan Hubert: Oesterreich und Mitteleuropa. Kritische Seitenblicke auf die neuere oesterreichische Literatur. 1995 (Vorbemerkung. I.: Das mitteleurpaeische Erbe: 1. Der literarische Myth...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Hasła osobowe (chińska)
  Bei Dao
    książki twórcy (alfabet tytułów)
72.książka twórcy: Bei Dao: Okno na urwisku. 2001  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Hasła osobowe (chorwacka)
  Simić Antun Branko
    książki o twórcy (alfabet autorów)
73.książka o twórcy: Pieniążek Krystyna: Twórczość poetycka Antuna Branka Simicia. Z problemów poezji chorwackiego ekspresjonizmu. 2000  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
74.książka: Lis Jerzy: Le journal d'ecrivain en France dans la I-ere moitie du XX siecle. A la recherche d'un code generique. 1996 ([Zawiera:] Introduction. 1. Etat de la question. 2. Le journal d'ecriv...) szczegóły 
75.książka: Malinowski Wiesław Mateusz: Le roman du symbolisme. (Bourges - Villiers de l'Isle-Adam - Dujardin - Gourmont - Rodenbach). 2003 ([Dot. powieści francuskiego symbolizmu]. Introduction. - I. "Le Crepus...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Eupolis *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
76.książka o twórcy: Dworacki Sylwester: Eupolis i fragmenty jego komedii. 1991 (Wstęp. - I. Starożytni o Eupolisie i jego komediach. II. Prace nad Eup...) szczegóły 
  Pindaros *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
77.książka o twórcy: Stuligrosz Magdalena: Gnoma w twórczości Pindara. 2002  szczegóły 
  Platon *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
78.książka o twórcy: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Platon a retoryka. Od krytyki do modelu. 1996 ([Próba zrekonstruowania platońskiej refleksji nad retoryką w ujęciu ch...) szczegóły 
  Pseudo-Plutarch *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
79.książka o twórcy: Bartol Krystyna: Studia historyczno- i teoretycznoliterackie nad dialogiem Pseudo-Plutarcha "O Muzyce". 1995  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
80.książka: Lemaire Andre: Dzieje biblijnego Izraela. 1998  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
81.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Muchowski Piotr: Hebrajski qumrański jako język mówiony. 2001  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Amosa
    książki (alfabet autorów)
82.książka: Jaruzelska Izabela: Amos and the Officialdom in the Kingdom of Israel. The socio-economic position of the officials in the light of the Biblical, the epigraphic and archaeological evidence. 1998  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Azorin *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
83.książka o twórcy: Sanchez Francisco Luis: Mistica y "razon autobiografica" en los primeros escritos de Jose Martinez Ruiz (Azorin). Aplicaciones del metodo interdisciplinar antropologico abierto. 1995  szczegóły 
  Goytisolo Juan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
84.książka o twórcy: Bączyk-Tomaszewska Alicja: El Paisaje en la obra De Juan Goytisolo. Entre una estetica del shock y estetica del aura. 2001  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kubańska / Literatura współczesna (kubańska)
    książki (alfabet autorów)
85.książka: Exilio del discurso, discurso desde el exilio. Tres voces de la diaspora cubana - Sarduy, Casey, Arenas. 2003  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
86.książka: Tabula siarensis senatus consultum de honoribus meritis Germanici Caesaris = Uchwała senatu rzymskiego w sprawie uhonorowania zasług Germanika Cezara. 2001  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ambroży święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
87.książka o twórcy: Ilski Kazimierz: Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu. 2001 ([Dot. również św. Augustyna i Orozjusza]....) szczegóły 
  Augustyn święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
88.książka twórcy: Epistola Sancti Augustini ad Fabiolam = List świętego Augustyna do Fabioli. (Ep. 20* Coll. Divjak). 2002  szczegóły 
  Junilius Africanus *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
89.książka o twórcy: Czyżewski Bogdan: Księgi Pisma Świętego w ujęciu isagogi Juniliusza Afrykańczyka. 2003  szczegóły 
  Seneca Minor Lucius Annaeus
    książki o twórcy (alfabet autorów)
90.książka o twórcy: Wesołowska Elżbieta: Prologi tragedii Seneki w świetle komunikacji literackiej. 1998  szczegóły 
Literatury obce / Literatura mołdawska / Hasła szczegółowe (mołdawska) / Hasła osobowe (mołdawska)
  Costin Miron
    książki twórcy (alfabet tytułów)
91.książka twórcy: Costin Miron: Latopis Ziemi Mołdawskiej i inne utwory historyczne. 1998 ([Zawiera teksty:] Latopis Ziemi Mołdawskiej. Chronika ziem mołdawskich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
92.książka: Połczyńska Edyta, Załubska Cecylia: Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-1990. T. 1: 1800-1918. 1995  szczegóły 
93.książka: Połczyńska Edyta, Załubska Cecylia: Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-1990. T. 2: 1919-1939. 1994 ([W oprac. uczestniczył zespół: Małgorzata Czekańska, Krystyna Dorsz, M...) szczegóły 
94.książka: Połczyńska Edyta, Załubska Cecylia: Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-1990. T. 3: 1945-1990. 1999  szczegóły 
95.książka: Wojtczak Maria: Literatur der Ostmark. Posener Heimatliteratur (1890-1918). 1998 (Vorwort. - Der historische Hintergrund. 1. Ostmarkenliteratur - Ansaet...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
96.książka: Połczyńska Edyta, Załubska Cecylia: Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-1990. T. 3: 1945-1990. 1999  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
97.książka: Chałacińska-Wiertelak Halina: Kul'turnyjj kod v literaturnom proizvedenii. Interpretacii khudozhestvennykh tekstov russkojj literatury XIX i XX vekov. 2002 (I: V poiskakh koncepcii koda v sovremennojj metodologii gumanitarnykh ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
98.książka: Chałacińska-Wiertelak Halina: Kul'turnyjj kod v literaturnom proizvedenii. Interpretacii khudozhestvennykh tekstov russkojj literatury XIX i XX vekov. 2002 (I: V poiskakh koncepcii koda v sovremennojj metodologii gumanitarnykh ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Hasła szczegółowe (rumuńska) / Hasła osobowe (rumuńska)
  Tzara Tristan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
99.książka o twórcy: Hryhorowicz Zdzisław: Cantecul unei palnii sau sfidarea literaturii. 2001 ([Rozprawa nt. roli Urmuza i Tristana Tzary w kreowaniu nowego modelu l...) szczegóły 
  Urmuz *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
100.książka o twórcy: Hryhorowicz Zdzisław: Cantecul unei palnii sau sfidarea literaturii. 2001 ([Rozprawa nt. roli Urmuza i Tristana Tzary w kreowaniu nowego modelu l...) szczegóły 
101.książka o twórcy: Hryhorowicz Zdzisław: Demetru Demetrescu-Urmuz. Między dadaizmem a surrealizmem. 1995 (Uwagi wstępne. 1. Przełom wyobraźniowy XX wieku. 2. Dekadentyzm począt...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
    książki (alfabet autorów)
102.książka: Lis Izabela: Śmierć w literaturze staroserbskiej (XII-XIV wiek). 2003  szczegóły 
103.książka: Zieliński Bogusław: Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju. 1998 (Wstęp. * Część 1. W kręgu genezy i kanonu serbskiej tradycji historycz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Zagadnienia specjalne (serbska) / Tematy, motywy (serbska)
    książki (alfabet autorów)
104.książka: Lis Izabela: Śmierć w literaturze staroserbskiej (XII-XIV wiek). 2003  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Historia literatury (starosłowiańska)
    książki (alfabet autorów)
105.książka: Wójtowicz Marian: Początki pisma słowiańskiego. 2000 ([Geneza i rekonstrukcja starosłowiańskich alfabetów na przykładzie tek...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
106.książka: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Słowo wstępne. * Mikhajjlo Gnatjuk: ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Hasła szczegółowe (Mezopotamii) / Utwory anonimowe (Mezopotamii)
    książki (alfabet autorów)
107.książka: Traktat sukcesyjny Asarhaddona króla Asyrii (681-669 p.n.e.). 1997  szczegóły 
108.książka: Traktat sukcesyjny Asarhaddona króla Asyrii (681-669 p.n.e.). 1994  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
109.książka: Krajewska Anna: Dramat i teatr absurdu w Polsce. 1996 ([Poetyka absurdu we współczesnej dramaturgii i teatrze:] Wstęp: Od naz...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Antropologia teatru
    książki (alfabet autorów)
110.książka: Łabędzka Izabella: Obrzędowy teatr Dalekiego Wschodu. 1999 (Wprowadzenie. I. Szamanizm chiński. II. Rytuały i widowiska egzorcysty...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
111.książka: Nowicka Elżbieta: Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. 2003 (Uwagi wstępne. * I. Drama czarodziejska. Gry teatralne i filozoficzne:...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
112.książka: Kiec Izolda: Teatr służebny polskiej emigracji po 1939 roku. Z dziejów idei. 1999 (Wstęp. - I. Idea, tradycja i estetyka teatrów Drugiej Emigracji: 1. .....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
113.książka: Kiec Izolda: Teatr służebny polskiej emigracji po 1939 roku. Z dziejów idei. 1999 (Wstęp. - I. Idea, tradycja i estetyka teatrów Drugiej Emigracji: 1. .....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
114.książka: Music and film. 2002 (Bogdan Walczak: Introduction to the First International Symposium "Mus...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
115.książka: Dabert Dobrochna: Kino moralnego niepokoju. Wokół wybranych problemów poetyki i etyki. 2003 (Od Autora. I. Uwagi wstępne o kinie moralnego niepokoju. II. Życie fil...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    książki (alfabet autorów)
116.książka: Pełczyński Grzegorz: Dziesiąta muza w stroju ludowym. O wizerunkach kultury chłopskiej w kinie PRL. 2002  szczegóły