Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Nazwisko twórcy: Eckhart Meister *
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Eckhart Meister *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1.książka twórcy: Eckhart Meister (Mistrz Eckhart) : Kazania i traktaty. 1988  szczegóły 
recenzja: Królikowski Janusz: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 1 s. 157-158  szczegóły 
recenzja: Piórczyński Józef: Studia Mediewistyczne 1992 t. 28 s. 159-167  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 70-71  szczegóły 
2.książka twórcy: Eckhart Mistrz : Myśli i rozważania. 2001  szczegóły 
recenzja: Kuczkowski Krzysztof: Eckhart, Suzo, Tauler. Topos 2002 nr 1/2 s. 194-195 (z notą o autorze recenzji, s. 212...) szczegóły 
recenzja: Kulesza Norbert: Książki 2002 nr 3 s. 63 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 73 (nota...) szczegóły 
3.książka twórcy: Eckhart Meister (Mistrz Eckhart) : Traktaty. 1987 ([Wybór z: Deutsche Predigten und Traktate; Meister Eckhards Traktate]....) szczegóły 
recenzja: Piórczyński Józef: Studia Mediewistyczne 1992 t. 28 s. 159-167  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
4.książka o twórcy: Eck Suzanne: Zanurzcie się w Bogu. Nauczanie Mistrza Eckharta. 2001  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 73 (nota...) szczegóły 
5.książka o twórcy: Gozier Andre: Rekolekcje z Mistrzem Eckhartem. Narodziny Boga w duszy. 1998  szczegóły 
6.książka o twórcy: Malherbe Jean-Francois: Bóg niełatwy. Nauczanie mistrza Eckhatra. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 92-93 (nota...) szczegóły 
7.książka o twórcy: Ogórek Paweł Placyd: Mistrz Jan Eckhart a Święty Jan od Krzyża. 1999 ([Dot. m.in. dzieł twórców]. [M.in. nt.:] Grzegorza z Nysy, Ewagriusza ...) szczegóły 
recenzja: Szymula Marek: Recenzja książki Pawła Placyda Ogórka OCD "Mistrz Jan Eckhart a Święty Jan od Krzyża". Zeszyty Karmelitańskie 2000 nr 2 s. 124-127  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 179 (nota...) szczegóły 
8.książka o twórcy: Piórczyński Józef: Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia. 1997  szczegóły 
recenzja: Banaszkiewicz Artur: Mistyka czy filozofia?. Principia 2000 t. 27/28 s. 365-368  szczegóły 
recenzja: Hryniewicz Wacław: Mistyka, która uczy ekumenicznej mądrości. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 7 s. 265-269  szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Czy zinterpretowana panteistycznie mistyka spekulatywna Jana Eckharta z Hochheim może stać się zwiastunem pomarksowskiego i pofreudowskiego humanizmu?. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 4 s. 164-175  szczegóły 
nawiązanie: Piórczyński Józef: Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 3 s. 228-235  szczegóły 
recenzja: Miodoński Leon: Fenomen Mistrza Eckharta. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1998 nr 1 s. 79-81  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
9.artykuł: Driza Jan: Eckhart's mystic philosophism and his influence on the spirituality of the east. Reports on Philosophy 2003 nr 21 s. 33-42  szczegóły 
10.artykuł: Dziurla Tomasz: "Od mistyki mistrza Eckharta i Anioła Ślązaka do mistyki Martina Bubera". x 1999 ([W ks. zb.:] Międzynarodowa konferencja naukowa na temat "Znaczenie o...) szczegóły 
11.artykuł: Gonciarz Jakub: Droga do mistycznej jedności Mistrza Eckharta koncepcja poznania Boga. Teofil 1993 nr 1 s. 33-42  szczegóły 
12.artykuł: Kocur Mirosław: O doświadczeniu jedności w teatrze. x 2003 ([w ks. zb.:] Ikony niewidzialnego. Red. Marek Lis, Zbigniew W. Solski....) szczegóły 
13.artykuł: Kosian Józef: Paradygmat paradoksonalności w mistyce śląskiej. x 1999 ([W ks. zb.:] Międzynarodowa konferencja naukowa na temat "Znaczenie o...) szczegóły 
14.artykuł: Markowski Mieczysław: Dwa oblicza Jana Eckharta z Hochheim w świetle polskich współczesnych badań. Folia Historica Cracoviensia 2000 t. 7 s. 67-74  szczegóły 
15.artykuł: Meister... Heidegger. Logos i Ethos 2003 nr 2 s. 76-96 (porównanie koncepcji Boga w filozofii Heideggera i Mistrza Eckharta...) szczegóły 
16.artykuł: Palewski Andrzej: O mistyce i filozofii Mistrza Eckharta oraz jej funkcjach pedagogicznych. Dydaktyka Literatury 2002 t. 22 s. 149-161  szczegóły 
17.artykuł: Piórczyński Józef: Bóg Eckharta w ujęciu Rudolfa Otto. x 2000 ([w ks. zb.:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kuksewicza....) szczegóły 
18.artykuł: Piórczyński Józef: Czy mistrz Eckhart był panteistą?. Studia Filozoficzne 1988 nr 4 s. 107  szczegóły 
19.artykuł: Piórczyński Józef: Koncepcja Boga u Mistrza Eckharta. Przegląd Religioznawczy 1995 nr 3 s. 57-66  szczegóły 
20.artykuł: Piórczyński Józef: Koncepcja bytu u Mistrza Eckharta. x 1997 ([W ks.:] Księga pamiątkowa dla uczczenia aktu nadania księdzu profesor...) szczegóły 
21.artykuł: Piórczyński Józef: Podstawowe założenia Mistrza Eckharta nauki o moralności. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 1998 z. 12 s. 49-65  szczegóły 
22.artykuł: Piórczyński Józef: Teoria absolutu, człowieka i świata w pismach niemieckich mistrza Eckharta. Studia Mediewistyczne 1990 t. 27 z. 2 s. 29-74  szczegóły 
23.artykuł: Regner Leopold: Mistrz Eckhart na przestrzeni wieków. Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 105-113 (dzieje recepcji pism Eckharta...) szczegóły 
24.artykuł: Sikora Adam: Eckhart, czyli otchłanie duszy. Mówią Wieki 2000 nr 11 s. 12-16 (nt. poglądów Mistrza Eckharta wyrażonych w traktatach: "Szlachetność d...) szczegóły 
25.artykuł: Stanek Łukasz: Logik i mistyk o nieskończoności. O myśleniu Jana Dunsa Szkota i Mistrza Eckharta. Principia 1998 t. 21/22 s. 209223  szczegóły 
26.artykuł: Szymona Wiesław: Filozofia a mistyka w pismach Mistrza Eckharta. Teofil 1994 nr 1 s. 26-35 (z koment. Jana Andrzeja Kłoczowskiego: Glosa, s. 33-35....) szczegóły 
27.artykuł: Tokarczyk Andrzej: Medytacje od podstaw. Fikcje i Fakty 1990 nr 2 s. 60  szczegóły 
28.artykuł: Workowski Adam: Pojęcie "Gelassenheit" u Mistrza Eckharta i Heideggera. Logos i Ethos 2003 nr 2 s. 50-64  szczegóły 
29.artykuł: Zarzycki Stanisław T.: O jedność kontemplacji i działania - św. Augustyn i Mistrz Eckhart. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 5 s. 67-92 (na podstawie pism św. Augustyna i Mistrza Eckharta...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
30.utwór: Quasi stella matutina.  szczegóły 
artykuł: Wójcik Bartosz: Meister Eckhart - der "lesemeister" als "lebemeister" (Anhand der Predigt "Quasi stella matutina"). Lingua ac Communitas 2000 nr 10 s. 41-55  szczegóły