Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Satyra
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Thorne Tony: Słownik pojęć kultury postmodernistycznej. Mody, kulty, fascynacje. 1995 ([Zawiera m.in. hasła:] autorskie kino, beatnicy, brudny realizm, cinem...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Satyra
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Korus Kazimierz: Die griechische Satire die theoretischen Grundlagen und ihre Anwendung auf Homers Epik. 1991 (Forschungsstand. Chatakter und Ziel der Arbeit. - Auf der Suche nach e...) szczegóły 
3.książka: Sarnowska-Giefing Irena: Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku. 2003 (1. Uwagi wstępne: 1.1. Satyra - nazwa gatunkowa. 1.2. Gatunkowy wymiar...) szczegóły 
recenzja: Cieślikowa Aleksandra: Onomastica 2003 r. 48 s. 255-259  szczegóły 
4.książka: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. Studia (3). 1999 ([T. 3: Wybór z materiałów przedstawionych na międzynarodowej konferenc...) szczegóły 
5.książka: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. Studia (4). 2000 ([T. 4: Wybór z materiałów przedstawionych na 4. międzynarodowej konfer...) szczegóły 
6.książka: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. Studia (1). 1993 ([T. 1: Wybór z materiałów przedstawionych na międzynarodowej konferenc...) szczegóły 
recenzja: Orłowska Alina: Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 119-121  szczegóły 
7.książka: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. Studia (2). 1998 ([Zawiera materiały z konferencji naukowej, Białystok 14-15 XI 1994:] O...) szczegóły 
8.książka: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. Studia (5). 2002 ([Materiały z 5. międzynarodowej konferencji naukowej nt. satyry w lite...) szczegóły 
9.książka: Styka Jerzy: Studia nad literaturą rzymską epoki republikańskiej. Estetyka satyry republikańskiej. Estetyka neoteryków. 1994 (Wstęp * I. Estetyka satyry republikańskiej: Pojęcie gatunku satyryczne...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Jakubów Marek: Satyra we współczesnym literaturoznawstwie niemieckim. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1998 nr 22 s. 43-62  szczegóły 
11.artykuł: Kapuścik Janusz: Z dziejów humoru bibliograficznego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1999 z. 9 s. 105-112  szczegóły 
12.artykuł: Kapuścik Janusz: Zabawy bibliografów. Z dziejów humoru bibliograficznego. x 1999 ([W ks.:] Janusz Kapuścik: Wśród uczonych i miłośników książki. Warszaw...) szczegóły 
13.artykuł: Kobus Justyna: Tym bardziej śmiesznie. Wprost 2001 nr 17 s. 108-109 (m.in. dot. polskich satyryków: Andrzej Czeczot, Krzysztof Daukszewicz,...) szczegóły 
14.artykuł: Korus Kazimierz: Wokół teorii satyry menippejskiej. Eos 1990 t. 78 s. 119-131  szczegóły 
15.artykuł: Korus Kazimierz: Wokół teorii satyry menippejskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 21-22 (streszcz. referatu...) szczegóły 
16.artykuł: Piętka Radosław: Menippos i inni. O początkach satyry menippejskiej. Meander 1998 nr 5 s. 439-444  szczegóły 
17.artykuł: Piętka Radosław: Satyra menippejska i późnoantyczne "prosimetrum" łacińskie. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 3/4 s. 267-276  szczegóły 
18.artykuł: Piętka Radosław: Satyra menippejska jako gatunek pre-powieściowy (Na przykładzie utworów Warrona i Seneki). Meander 1998 nr 6 s. 603-619  szczegóły 
19.artykuł: Sarnowska-Giefing Irena: Funkcja intertekstualna onomastyki w satyrze. x 1995 ([W ks. zb.:] Język polski - historia i współczesność. Materiały z sesj...) szczegóły 
20.artykuł: Sarnowska-Giefing Irena: Onomastyka w metatekstowych fragmentach siedemnastowiecznej satyry mieszczańskiej. x 1994 ([W ks.:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. T. 1...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Borgmeier Raimund: Satire and science fiction. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 z. 1 s. 5-20  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
23.książka: Stępień Tomasz: O satyrze. 1996 (Od autora. - Prolog: Zaczęło się od Rzeczpospolitej Babińskiej? * Rozp...) szczegóły 
recenzja: Dżedżyk Zofia: Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 95-98  szczegóły 
recenzja: Opacki Ireneusz: Satyra polska. Śląsk 1998 nr 3 s. 74  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Sarnowska-Giefing Irena: Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku. 2003 (1. Uwagi wstępne: 1.1. Satyra - nazwa gatunkowa. 1.2. Gatunkowy wymiar...) szczegóły 
recenzja: Cieślikowa Aleksandra: Onomastica 2003 r. 48 s. 255-259  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia. ([Pokłosie konferencji naukowej pt. "Międzywojenna poezja wileńska. Śro...) szczegóły 
26.książka: Stępień Tomasz: Zabawa, poetyka, polityka. 2002 ([Szkice poświęcone poezji i poetom polskim XX wieku - twórczości polit...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Jędrzejko Ewa: Oswajanie rzeczywistości, czyli rzecz o satyrze okupacyjnej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 109-121 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm. 2002 (Wstęp. * Część pierwsza: Polityka - Kultura - Propaganda: Mariusz Zawo...) szczegóły 
recenzja: Krupiński Piotr: Marsz, marsz do lektury. Pogranicza 2002 nr 4 s. 152-154  szczegóły 
29.książka: Stępień Tomasz: Zabawa, poetyka, polityka. 2002 ([Szkice poświęcone poezji i poetom polskim XX wieku - twórczości polit...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia. ([Pokłosie konferencji naukowej pt. "Międzywojenna poezja wileńska. Śro...) szczegóły 
31.książka: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. Studia (3). 1999 ([T. 3: Wybór z materiałów przedstawionych na międzynarodowej konferenc...) szczegóły 
32.książka: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. Studia (4). 2000 ([T. 4: Wybór z materiałów przedstawionych na 4. międzynarodowej konfer...) szczegóły 
33.książka: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. Studia (1). 1993 ([T. 1: Wybór z materiałów przedstawionych na międzynarodowej konferenc...) szczegóły 
recenzja: Orłowska Alina: Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 119-121  szczegóły 
34.książka: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. Studia (2). 1998 ([Zawiera materiały z konferencji naukowej, Białystok 14-15 XI 1994:] O...) szczegóły 
35.książka: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. Studia (5). 2002 ([Materiały z 5. międzynarodowej konferencji naukowej nt. satyry w lite...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
36.impreza: Satyra w literaturze wschodniosłowiańskiej - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: (KRZYW): Satyra o wschodnim rodowodzie. Trybuna 1996 nr 284 s. 12 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Swift Jonathan
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janssens Uta: A Kingdom for a Horse: Satire and Paradox in "Gulliver's Travels". x 1995 ([W ks. zb.:] Studies in English and American Literature and Language. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Korus Kazimierz: Die griechische Satire die theoretischen Grundlagen und ihre Anwendung auf Homers Epik. 1991 (Forschungsstand. Chatakter und Ziel der Arbeit. - Auf der Suche nach e...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Lukianos *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
39.książka o twórcy: Korus Kazimierz: Od retoryki do satyry greckiej - Lukian z Samostat. 1988  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
40.książka: Styka Jerzy: Studia nad literaturą rzymską epoki republikańskiej. Estetyka satyry republikańskiej. Estetyka neoteryków. 1994 (Wstęp * I. Estetyka satyry republikańskiej: Pojęcie gatunku satyryczne...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Grass Guenter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Pruss-Pławska Dorota: Die Beschreibungsformen der menippeischen Satire in den Romanen "Die Blechtrommel" und "Hundejahre" von Guenter Grass. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 627-641 (z not. o autorce na s. 1047...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
42.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Assaf David: One Event, Two Interpretations: The Fall of the Seer of Lublin in Hasidic Memory and Maskilic Satire. Polin 2002 t. 15 s. 187-202 (dot. m.in. legend chasydzkich i XIX-wiecznych satyr: anonimowej "Ma'as...) szczegóły