Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Instytuty pozauczelniane, komitety i towarzystwa naukowe w Polsce - Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Michalski Jerzy: Krótki zarys historii Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800-1832). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 7-16  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Marciniak Anna: Recepcja idei Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wielkopolsce. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 107-112  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Warszawskie (1907-1952, 1981-)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Kieniewicz Stefan: Od Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 7-24 (rys historyczny i główne kierunki działalności...) szczegóły 
4.artykuł: Kieniewicz Stefan: Od Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 17-34 (odczyt wygł. na zebraniu z okazji 75-lecia Towarzystwa, 18 III 1983...) szczegóły 
5.artykuł: Piskurewicz Jan, Zasztowt Leszek: Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 35-103 (nt. działalności pierwotnie Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    książki (alfabet autorów)
6.książka: "...którzy nauki, cnotę, ojczyznę kochają". Znani i nieznani członkowie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. W dwusetną rocznicę powstania Towarzystwa. 2000  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 10 s. 64 (not....) szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 356-357 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Arabas Iwona: Prace Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk na rzecz poprawy stanu zdrowotnego ludności wiejskiej. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
8.artykuł: Chojnacki Jakub: 190 rocznica założenia Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Notatki Płockie 1990 nr 4 s. 58-59 (spraw. z uroczystej sesji poświęconej rocznicy, Warszawa, 23 XI 1990...) szczegóły 
9.artykuł: Chojnacki Jakub: W 190 rocznicę założenia Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 53 (1990) s. 31-34 (referat wygłoszony na sesji poświęcony 190. rocznicy powstania Warszaw...) szczegóły 
10.artykuł: Krajewska Hanna: Protestanci w Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 151-164 (m.in.: Jerzy Samuel Bandtkie, Juliusz Kolberg, Samuel Bogumił Linde, K...) szczegóły 
11.artykuł: Kulecka Alicja: Cudzoziemcy i obcy w gronie członków Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 165-178 (m.in.: Bazyli Anastasewicz, John Bowring, Francois Rene de Chateaubria...) szczegóły 
12.artykuł: Mikulski Zdzisław: Jubileusz 200-lecie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk (Warszawa, 23, 28-29 listopada 2000). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 56-57 (sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych...) szczegóły 
13.artykuł: Mikulski Zdzisław: Sesja Jubileuszowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z okazji 200-lecia powstania Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (Warszawa, Pałac Staszica, 29 listopada 2000 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 4 s. 187-188 (sprawozdanie...) szczegóły 
14.artykuł: Nawrot Dariusz: Udział elit politycznych Księstwa Warszawskiego w pracach Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dobie Księstwa Warszawskiego. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 121-132 (m.in.: Adam Kazimierz Czartoryski, Antoni Gliszczyński, Cyprian Godebs...) szczegóły 
15.artykuł: Osiecka Małgorzata: Losy akt Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 145-149  szczegóły 
16.artykuł: Rolnik Dariusz: Pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk Jan Albertrandi w opiniach współczesnych. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 113-120  szczegóły 
17.artykuł: Strzyżewska Zofia: Konfiskaty zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk po powstaniu listopadowym. Zeszyty Staszicowskie 1998 z. 1 s. 131-179 (ze spisem skonfiskowanych rękopisów i książek...) szczegóły 
18.artykuł: Strzyżewska Zofia: Z historii konfiskat zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk po powstaniu listopadowym. Zeszyty Staszicowskie 2000 z. 2 s. 167-198 (z wykazem skonfiskowanych rysunków, grafik, portretów, obrazów oraz uz...) szczegóły 
19.artykuł: Zamojska Dorota: Obchody 200. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 2 s. 197-204 (sprawozdanie z obchodów w Warszawie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lelewel Joachim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Kieniewicz Stefan: Joachim Lelewel jako członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 53 (1990) s. 12-14 (w Warszawie; referat wygłoszony na sesji poświęconej 190. rocznicy pow...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Staszic Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Bieńkowski Tadeusz: Stanisława Staszica "Oda do młodości" i jej program edukacyjny. Zeszyty Staszicowskie 2000 z. 2 s. 9-14 (treść i przesłanie fragmentu przemówienia Stanisława Staszica, wygłosz...) szczegóły 
22.artykuł: Gosiewski Anatol, Grabski Maciej: O Stanisławie Staszicu. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 53 (1990) s. 27-31 (jako członku Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; referat wygłos...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Śniadecki Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Dobrzycki Jerzy: Jan Śniadecki. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 53 (1990) s. 15-17 (jako członek Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; referat wygło...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Herder Johann Gottfried von
    książki o twórcy (alfabet autorów)
24.książka o twórcy: Tuczyński Jan: Herder i herderyzm w Polsce. 1999 (Wprowadzenie. - Sylwetka biograficzna J.G. Herdera. * I. Przegląd elem...) szczegóły 
recenzja: Namowicz Tadeusz: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 291-293  szczegóły