Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |



WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Tematy, motywy - Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 2002 (Krystyna Ruta-Rutkowska: Sylwetka profesora Eugeniusza Czaplejewicza. ...) szczegóły 
recenzja: Januszkiewicz Michał: Wokół dialogu, komparatystyki i literatury (W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 163-167  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Żemła Katarzyna: Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach. 2000 ([W oparciu o utwory: Eugenia Ginzburg: Stroma droga / Stroma ściana. G...) szczegóły 
recenzja: Ojcewicz Grzegorz: Piekło sowieckiego raju. Śląsk 2002 nr 4 s. 76  szczegóły 
recenzja: (wk): Śląsk 2001 nr 6 s. 77 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zarzyna Marcin: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 126-128  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 2002 (Krystyna Ruta-Rutkowska: Sylwetka profesora Eugeniusza Czaplejewicza. ...) szczegóły 
recenzja: Januszkiewicz Michał: Wokół dialogu, komparatystyki i literatury (W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 163-167  szczegóły 
4.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
5.książka: Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu. 1995 (I. Kategorie i przekroje: Eugeniusz Czaplejewicz: Literatura jako zjaw...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 226-229 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Woźniak Mieczysław Arkadiusz: Wkład Polaków w XVIII i XIX wieku w poznanie i rozwój Syberii. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1997 nr 2 s. 19-39 (dotyczy m.in. następujących twórców: Maurycy August Beniowski, Karol L...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Burkot Stanisław: Peregrinare necesse est.... Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne 1990 t. 22 s. 103-124 (Sybir jako miejsce zesłania Polaków; na podstawie polskich relacji; fr...) szczegóły 
8.artykuł: Lis Kazimiera: Syberia romantyków polskich i rosyjskich. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 197-212 (dot. m.in. aut.: Aleksander Odojewski, Wilhelm Kuechelbecker, Kondrati...) szczegóły 
9.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Polskie zesłanki na Syberii w dobie międzypowstaniowej. Miscellanea Historico-Archivistica 1996 t. 6 s. 175-194 (m.in. nt. twórczości literackiej zesłanych na Syberię kobiet - Ewy Fel...) szczegóły 
10.artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Mit Sybiru w polskiej poezji romantycznej. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
11.artykuł: Trynkowski Jan: Polskie krajobrazy Sybiru. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 2 s. 365-373 (na podst. dzienników i wspomn. pisanych na Syberii m.in. autorów: Alek...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Siekierski Stanisław: Kreacja rzeczywistości łagrowej. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniusz...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Sławińska Irena: My i oni w polskiej literaturze łagrowej. Ethos 1992 nr 1 s. 191-196 (dot. książek: Ola Watowa: Wszystko co najważniejsze. Rozmowy z Jackiem...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Syberia w historii i kulturze narodu polskiego. 1998 ([Zawiera m.in.:] Antoni Kuczyński: Przedmowa. * Bogdan Rok: Staropolsk...) szczegóły 
recenzja: Dubinina N.I.: Niepodległość i Pamięć 2001 nr 1 s. 237-241  szczegóły 
recenzja: Dubinina N.I.: Polacy na Syberii i na Dalekim Wschodzie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 2 s. 179-184  szczegóły 
recenzja: (MBK): Promocja w Instytucie Kultury Polskiej w Moskwie. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 273-274 (nota sprawozdawcza z promocji książki; 24 XI 1999...) szczegóły 
recenzja: Milewska-Młynik Anna: Etnografia Polska 1999 t. 43 z. 1/2 s. 232-234  szczegóły 
recenzja: Milewska-Młynik Anna: Niepodległość i Pamięć 2001 nr 1 s. 241-244  szczegóły 
recenzja: Romanowski Andrzej: Sibir' i Poljaki. Novaja Pol'sha 2000 nr 3 s. 45-48  szczegóły 
recenzja: Róziewicz Jerzy: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 4 s. 169-178  szczegóły 
recenzja: Suleja Teresa: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2000 nr 3 s. 484-486  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Kroniki zesłania. Nasz Dziennik 2001 nr 71 s. 10 (dot. serii wydawniczej "Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i...) szczegóły 
16.artykuł: Niebelski Eugeniusz: Duchowni na zesłaniu syberyjskim w Tunce w latach 1866-1877. Wrocławskie Studia Wschodnie 2001 t. 5 s. 55-79 (m.in. na podstawie wspomnień następujących osób: Ignacy Klimowicz, Mik...) szczegóły 
17.artykuł: Zięba Dariusz: Bohaterowie literatury syberyjskiej. Fraza 2002 nr 3 s. 243-254 (nt. pamiętników sybiraków do XVII w.; m.in. o Thesby de Belcourze, Mau...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu. 1995 (I. Kategorie i przekroje: Eugeniusz Czaplejewicz: Literatura jako zjaw...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 226-229 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
19.książka: Uliasz Stanisław: O literaturze Kresów i pograniczu kultur. Rozprawy i szkice. 2001 (Zamiast wstępu. - O kategorii pogranicza kultur. Kresy jako przestrzeń...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Strefy pogranicza. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Pawłowska-Andrusiewicz Zofia: Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 2003 t. 3 s. 278-279  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Kresy a Syberia. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 93-106  szczegóły 
21.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Kresy a Syberia. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 93-106  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Syberia w historii i kulturze narodu polskiego. 1998 ([Zawiera m.in.:] Antoni Kuczyński: Przedmowa. * Bogdan Rok: Staropolsk...) szczegóły 
recenzja: Dubinina N.I.: Niepodległość i Pamięć 2001 nr 1 s. 237-241  szczegóły 
recenzja: Dubinina N.I.: Polacy na Syberii i na Dalekim Wschodzie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 2 s. 179-184  szczegóły 
recenzja: (MBK): Promocja w Instytucie Kultury Polskiej w Moskwie. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 273-274 (nota sprawozdawcza z promocji książki; 24 XI 1999...) szczegóły 
recenzja: Milewska-Młynik Anna: Etnografia Polska 1999 t. 43 z. 1/2 s. 232-234  szczegóły 
recenzja: Milewska-Młynik Anna: Niepodległość i Pamięć 2001 nr 1 s. 241-244  szczegóły 
recenzja: Romanowski Andrzej: Sibir' i Poljaki. Novaja Pol'sha 2000 nr 3 s. 45-48  szczegóły 
recenzja: Róziewicz Jerzy: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 4 s. 169-178  szczegóły 
recenzja: Suleja Teresa: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2000 nr 3 s. 484-486  szczegóły 
23.książka: Żbikowski Piotr: Droga krzyżowa Polaków. Motyw zsyłek na Sybir i do łagrów sowieckich w literaturze polskiej. 1996 ([Na podstawie wspomnień zesłańców oraz: Adam Mickiewicz: Dziady, Juliu...) szczegóły 
24.książka: Żemła Katarzyna: Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach. 2000 ([W oparciu o utwory: Eugenia Ginzburg: Stroma droga / Stroma ściana. G...) szczegóły 
recenzja: Ojcewicz Grzegorz: Piekło sowieckiego raju. Śląsk 2002 nr 4 s. 76  szczegóły 
recenzja: (wk): Śląsk 2001 nr 6 s. 77 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zarzyna Marcin: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 126-128  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
25.impreza: "Syberia w historii i kulturze narodu polskiego" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: O wieloletnich związkach Polski z Syberią. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 2 s. 233-237 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Odznaka Honorowa Sybiraka dla Ośrodka Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 273-274 (nota spraw. z sesji plenarnej poprzedzającej konferencję...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 5 s. 8 (not. o sesji...) szczegóły 
artykuł: Strzyżewska Zofia: "Syberia w historii i kulturze narodu polskiego". Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wrocław-Bagno 1997 rok. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 2 s. 238-244  szczegóły 
artykuł: Wołczuk Janina: Polskie doświadczenie Syberii. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1998 nr 101 (2058) s. 169-171 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 271-272 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Chłapówna Ewa Justyna: Wiersze o nieludzkiej ziemi. W drodze 1990 nr 2 s. 48-55 (o poezji zesłańców oraz o poezji poruszającej problematykę zesłańczą...) szczegóły 
27.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Antropologia literatury łagrowej (rosyjskiej i polskiej). x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
28.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Kresy a Syberia. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 93-106  szczegóły 
29.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Kresy a Syberia. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 93-106  szczegóły 
30.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: O polskiej literaturze łagrowej (tezy i hipotezy). Miesięcznik Literacki 1990 nr 1 s. 63-76  szczegóły 
31.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Obraz Kołymy w polskiej literaturze łagrowej (Z zagadnień przestrzeni, czasu i szaleństwa). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 11 s. 1-21 (nt. twórczości Anatola Krakowieckiego, Jerzego Jochimka, Dominika Miec...) szczegóły 
32.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Polska literatura łagrowa a "syberyjska" (O nowy kształt historii literatury polskiej). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 51-70 (Syberia w literaturze polskiej od XIII w....) szczegóły 
33.artykuł: Fiećko Jerzy, Trojanowiczowa Zofia: Syberia. Ruch Literacki 1989 z. 1 s. 1-15 (motyw Sybiru w polskiej literaturze romantyzmu...) szczegóły 
34.artykuł: Hernas Czesław: Biografie sybiraków. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 139-145 (nt. relacji Polaków z zesłania na Sybir w l. 1939-1956 gromadzonych od...) szczegóły 
35.artykuł: Klimaszewski Bolesław: American Polonia in domestic Polish literature of the 19th and 20th centuries. Polish Anglosaxon Studies 1992 t. 3/4 s. 219-227  szczegóły 
36.artykuł: Klimaszewski Bolesław: Sami o sobie? Obraz wychodźcy polskiego w literaturze polonijnej. Przegląd Polonijny 1992 z. 1 s. 91-110  szczegóły 
37.artykuł: Kucharska Eugenia: Zsyłka na Sybir w rosyjskiej i polskiej literaturze. Mazowieckie Studia Humanistyczne 1996 r. 2 nr 2 s. 95-102 (m.in. w twórczości: Józef Czapski, Adam Dłużyk-Kamieński, Gustaw Herli...) szczegóły 
38.artykuł: Kuczyński Antoni: Losy Sybiraków w książkach opowiedziane. Dzieje "Biblioteki Zesłańca" i recepcja jej wydawnictw. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 2 s. 265-278 (m.in.: Adam Kamieński Dłużyk, Józef Kopeć, Ludwik Sienicki...) szczegóły 
39.artykuł: Kuczyński Antoni: Polsko-irkucka historia. Kresy Literackie 1994 nr 1/2 s. 32-36 (m.in. relacje polskich zesłańców o Syberii i Irkucku m.in. autorzy rel...) szczegóły 
40.artykuł: Milewska-Młynik Anna: Obraz polskiego zesłańca-katolika w XIX-wiecznych listach i pamiętnikach z Sybiru. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 2 s. 61-73 (m.in.: Ignacy Drygas, Agaton Giller, Michał Janik, Szymon Tokarzewski...) szczegóły 
41.artykuł: Sariusz-Skąpska Izabella: Hejnał pod Pamirem. Kresy 1995 nr 24 s. 151-155 (temat pobytu Polaków w Uzbekistanie w czasie II wojny światowej w ksią...) szczegóły 
42.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Polska literatura zsyłkowa (Karty stare i nowe). Arka 1992 nr 37/38 s. 118-133 (w świetle wspomnień, relacji i nielicznych dzienników uczestników zsył...) szczegóły 
43.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Polska literatura zsyłkowa (Karty stare i nowe). Arka 1992 nr 37/38 s. 118-133 (w świetle wspomnień, relacji i nielicznych dzienników uczestników zsył...) szczegóły 
44.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Zapoznani polscy uciekinierzy z Sybiru. Kieleckie Studia Historyczne 1995 t. 13 s. 61-72 (w świetle pamiętników, opisów podróży i wspomnień XIX-wiecznych...) szczegóły 
45.artykuł: Wójcik Zbigniew J.: Komisja Syberyjska Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN [Polskiej Akademii Nauk]. Wrocławskie Studia Wschodnie 2002 t. 6 s. 319-321 (dot. działalności Komisji Syberyjskiej Komitetu Historii Nauki i Techn...) szczegóły 
46.artykuł: Zamościński Krzysztof: "Dziwne łódki" - transport wodny ludów Syberii w źródłach polskich. x 2000 ([W ks. zb.:] Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszow...) szczegóły 
47.artykuł: Zieliński Jan: Czas i przestrzeń Sybiru. Tygodnik Powszechny 1991 nr 23 s. 6 (obraz Sybiru m.in. w literaturze...) szczegóły 
polemika: Bratkowski Stefan: Inna Syberia. Gazeta Wyborcza 1991 nr 191 s. 15 (sprost.: Barbara Riss, nr 209 s. 15...) szczegóły 
nawiązanie: Bratkowski Stefan: Inna Syberia. Tygodnik Powszechny 1991 nr 28 s. 4-5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ucieczka, wygnanie, wypędzenie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Orłowski Hubert: O asymetrii deprywacji. Ucieczka, deportacja i wysiedlenie w niemieckiej i polskiej literaturze po 1939 roku. x 1997 ([w ks. zb.:] Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i p...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuczyński Antoni: Literatura zsyłkowa - czyli o oficynie wydawniczej "Biblioteka Zesłańca". Niepodległość i Pamięć 1995 nr 1 s. 217-224 (oficyna działa przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawcz...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Literatura zsyłkowa (O oficynie wydawniczej "Biblioteka Zesłańca"). Kresy Literackie 1995 nr 3/4 s. 61-64  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
50.książka: Termer Janusz: Zesłańcy. Losy zesłańców w prozie G. Herlinga-Grudzińskiego, A. Wata, I. Newerlego, H. Auderskiej, J. Krzysztonia i A. Sołżenicyna. 1990  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
51.książka: Pamięć i cierpienie. Antologia wierszy sybirackich. 1998  szczegóły 
52.książka: Sybiraczki-Afrykanki, ich bracia i koledzy. 2003 (Henryk Dąbkowski: Wprowadzenie. - Nadia Bogdaniec-Seluga: Słowo wstępn...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bilewicz Marian Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
53.książka twórcy: Bilewicz Marian Marek: Wyszedłem z mroku. [Wspomn. z l. 1941-48]. 1989  szczegóły 
54.książka twórcy: Bilewicz Marian Marek: Wyszedłem z mroku. 1990  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czerkawski Tadeusz Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
55.książka twórcy: Czerkawski Tadeusz M.: W więzieniu i łagrze. 1940-1941. Ja, socjalno opasnyj elemient. 1989  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niezgoda-Górska Wanda
    książki twórcy (alfabet tytułów)
56.książka twórcy: Niezgoda-Górska Wanda: Dosyć nam Sybiru, dosyć Kazachstanu. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rogowicz Jerzy
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Anculewicz Zbigniew: Obóz koncentracyjny w Dachau w reportażu Jerzego Rogowicza. Mrągowskie Studia Humanistyczne 2000 t. 2 s. 3-14 (nt. pierwszej w polskiej prasie relacji z obozu koncentracyjnego, pows...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sieroszewski Wacław
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadowska Ida: Inna Syberia Wacława Sieroszewskiego (na przykładzie opowiadania "Chajlach"). Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 17 s. 47-58  szczegóły 
  Szymański Adam (1852 -1916)
    książki o twórcy (alfabet autorów)
59.książka o twórcy: Małgowska Hanna Maria: Adam Szymański a rosyjscy epicy wygnania. Analogie i różnice. 1989 (I. Formy narracyjne piśmiennictwa polskiej diaspory: Popularyzacja prz...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zieliński Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Stogowska Anna: Syberia w twórczości Gustawa Zielińskiego. Notatki Płockie 1991 nr 1 s. 30-38, nr 2 s. 24-31 (w nrze 2 nazw. aut. art.: Anna Maria Stogowska...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Siekierski Stanisław: Kreacja rzeczywistości łagrowej. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniusz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Idzik Eugeniusz: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1994 nr 98 (1434) s. 110-111 ([rec. ks.:] Louis Ferdinand Helbig: Der ungeheure Verlust. Flucht und ...) szczegóły 
63.artykuł: Thompson Ewa M.: Pisarz na wygnaniu: dobre lata. Przegląd Polonijny 1991 z. 1 s. 51-67 (topos cierpiącego pisarza - wychodźcy....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
64.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Orłowski Hubert: O asymetrii deprywacji. Ucieczka, deportacja i wysiedlenie w niemieckiej i polskiej literaturze po 1939 roku. x 1997 ([w ks. zb.:] Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i p...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Lis Kazimiera: Syberia romantyków polskich i rosyjskich. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 197-212 (dot. m.in. aut.: Aleksander Odojewski, Wilhelm Kuechelbecker, Kondrati...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Kucharska Eugenia: Zsyłka na Sybir w rosyjskiej i polskiej literaturze. Mazowieckie Studia Humanistyczne 1996 r. 2 nr 2 s. 95-102 (m.in. w twórczości: Fiodor Dostojewski, Nikołaj Jadrincew, Siergiej Ma...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Korolenko Vladimir
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Kazimiera: Opowieść wigilijna "Sen Makara" Włodzimierza Korolenki (Z badań nad problematyką syberyjską w literaturze rosyjskiej). Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 69-76  szczegóły 
  Shalamov Varlam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Rudziewicz Irena: Obraz łagrów w twórczości Warłama Szałamowa. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 69-73  szczegóły 
70.artykuł: Tarkowska Joanna: Logika zmartwychwstania. Poetyka poezji łagrowej Warłama Szałamowa. x 2000 ([w ks. zb.:] Literatura, mit, sacrum. Red. Maria Cymborska-Leboda, Wit...) szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Goćkowski Janusz: Laboratorium antropologiczne: relacja obserwatora uczestniczącego. Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 583-596 (dot. utworu Szałamowa m.in. jako tekstu antropologicznego i socjologic...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Lis Piotr: Granice, mury, zasieki. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 1 II s. 11 (motyw emigrantów w filmach m.in: "Ultimatum" Janusza Kidawy, "Epizod B...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
73.audycja radiowa: Repetytorium: odczytane na nowo Łagry i lagry, czyli o twórczości Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.  szczegóły