Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Instytuty pozauczelniane, komitety i towarzystwa naukowe w Polsce - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epitafium
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Kolbuszewski Jacek: Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej. 1985  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 115-116  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
2.konkurs: Otwarty Konkurs na wspomnienia i materiały dotyczące pobytu Polaków na Syberii, Dalekim Wschodzie, Kazachstanie oraz innych terenach Związku Radzieckiego w latach 1939-1956 (1989). (nagr.: Jan Prorok, Leonard Perepeczko, Czesław Bazan, Stanisław Dakini...) szczegóły 
artykuł: Apel do Polaków mieszkających poza krajem. Zeszyty Literackie 1990 nr 31 s. 158 (podp. Zygmunt Kłodnicki za Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludozna...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Lubuska 1989 nr 155 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ziemi Cieszyńskiej 1989 nr 3 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kurier Szczeciński 1989 nr 23 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursu otwartego na wspomnienia i materiały dotyczące pobytu Polaków na Syberii, Bliskim Wschodzie, w Kazachstanie oraz innych terenach Związku Radzieckiego w latach 1939-1956. Res Publica 1990 nr 6 s. 157  szczegóły 
artykuł: Ruchniewicz Małgorzata: Wspomnienia Sybiraków. Z zasobów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 189-218 (także nt. losów materiałów pokonkursowych, zawiera też: Wspomnienia Sy...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 2 s. 5 (komunikat o ogł....) szczegóły 
artykuł: Tak i nie 1989 nr 9 s. 11 (ogł....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łużyce (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Sylwetki polskich przyjaciół Łużyczan. 1995 ([Zeszyt prezentuje sylwetki twórców zasłużonych dla rozwoju kontaktów ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Mazurski Krzysztof R.: Zainteresowania Łużycami we Wrocławiu. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 131-133 (nt. działalności Koła Przyjaciół Łużyc przy wrocławskim oddziale Polsk...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Przed 100 laty i dzisiaj. Ludoznawstwo i etnografia między Wiedniem, Lwowem, Krakowem a Pragą. Materiały z sesji naukowej towarzyszącej LXXIV Walnemu Zgromadzeniu PTL, Kraków, wrzesień 1998. 1999 ([Zawiera m.in.:] Wiesław Bieńkowski: Słowo wstępne. * Wiesław Bieńkows...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
6.dotyczy innego zapisu:
-książka: Spotkania z Glogerem. Studia i materiały z łomżyńskich sesji i konkursów glogerowskich 1985-1995.. 1995 (Aleksander Gieysztor: Wstęp. - Skład Komitetu Honorowego Ogólnopolskie...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 4 s. 156  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Imprezy folklorystyczne (literatura ludowa)
    imprezy (alfabet tytułów)
7.impreza: Sesja naukowa poświęcona badaniom nad kulturą ludową Pomorza Zachodniego (1991).  szczegóły 
artykuł: Gusev Vladimir: Narodnaja kul'tura pol'skogo Pomor'ja. Slavjanovedenie 1992 nr 6 s. 117-119  szczegóły 
artykuł: Kwaśniewska Anna: Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej badaniom nad kulturą ludową Pomorza Zachodniego. Gdańskie Studia Antropologiczne 1992 t. 1 s. 80-85  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Orędowniczko nasza. Kult Matki Bożej w polskiej kulturze ludowej. 1996 (Maria Zachorowska: Wstęp. * [M.in.:] Teresa Marcinkowska: Sanktuaria m...) szczegóły 
recenzja: Kantor Ryszard: Lud 1997 t. 81 s. 279-280  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Serie międzywydawnicze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Klukowski Bogdan: "Biblioteka Zesłańca". Nowe Książki 1994 nr 2 s. 19-20 (nt. serii "Biblioteka Zesłańca" Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego wy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Kuczyński Antoni: "Biblioteka Zesłańca" Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 158-161 (nt. serii "Biblioteka Zesłańca" wydanej przez Polskie Towarzystwo Ludo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuczyński Antoni: Literatura zsyłkowa - czyli o oficynie wydawniczej "Biblioteka Zesłańca". Niepodległość i Pamięć 1995 nr 1 s. 217-224 (oficyna działa przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawcz...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Polsce Zachodniej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 4 s. 51-59 (dot. m.in. towarzystw: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polskie Towarz...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Jacher-Tyszkowa Aleksandra: Stulecie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 1898-1998. 1998  szczegóły 
14.książka: Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895-1995). 1997 (Bronisława Kopczyńska-Jaworska: Przedmowa. - Wstęp. * I. Dzieje Towarz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
15.impreza: Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1998).  szczegóły 
artykuł: Czyżewski Feliks: "Między Lachami a Góralami". Twórczość Ludowa 1998 nr 1 s. 50-51 (sprawozdanie...) szczegóły 
16.impreza: Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2000).  szczegóły 
artykuł: Basak Aleksandra: Zjazd ludoznawców w Toruniu. Twórczość Ludowa 2000 nr 4 s. 41 (omówienie...) szczegóły 
17.impreza: Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2001).  szczegóły 
artykuł: Gauda Alfred: Ludoznawcy na Helu. Twórczość Ludowa 2001 nr 2 s. 46-47 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Kuklik Mirosław: Rocznik Helski 2003 t. 2 s. 5 (nt. sesji naikowej "Mosrska tradycja ludowa mieszkańców polskiego wybr...) szczegóły 
artykuł: s.j.: Ludoznawcy w Jastarnii. Pomerania 2001 nr 7/8 s. 77 (dot. 77. Walnego Zgromadzenia PTL 21-24 VI 2001...) szczegóły 
18.impreza: Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2002).  szczegóły 
artykuł: Gauda Alfred: Ludoznawcy obradowali i zwiedzali (78. Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego). Twórczość Ludowa 2002 nr 3 s. 51-52  szczegóły 
19.impreza: Wystawa dla uczczenia 100. rocznicy założenia we Lwowie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1995).  szczegóły 
artykuł: Sochaniewicz Stanisław: Pokucie - ziemia Vincenza. Cracovia Leopolis 1997 [nr] 3 s. 44 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Czyżewski Feliks: Sprawozdanie z 68. Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Twórczość Ludowa 1993 nr 3/4 s. 91-92  szczegóły 
21.artykuł: Danglova Olga: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - bilancia funkcneho obdobia 1989-1992. x 1993 ([w czasopiśmie:] Slovensky Narodopis (Bratislava) 1993 nr 1 s. ...) szczegóły 
22.artykuł: Fornal Maria: 100 lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 3-4 (nt. działalności z okazji jubileuszu, także o oddziale zamojskim Towar...) szczegóły 
23.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1995. Rocznik Wrocławski 1996 [r.] 3 s. 340, 357 (not. o jubileuszu 100-lecia działaności...) szczegóły 
24.artykuł: Grzelakowa Iwona, Niewiadomska Maria: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 321-325 (spraw. z 65. Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludo...) szczegóły 
25.artykuł: Grzelakowska Iwona, Niewiadomska Maria: Lud 1988 t. 72 s. 298-300 (spraw. z 63. Walnego Zgromadzenia Delegatów, Poznań, 19 IX 1987....) szczegóły 
26.artykuł: Grzelakowska Iwonna, Niewiadomska Maria: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 286-289 (spraw. z 64. Walnego Zgromadzenia Delegatów, Bytom 16 IX 1988 r....) szczegóły 
27.artykuł: Jasiewicz Zbigniew: Kilka uwag o przeszłości i teraźniejszości etnologii polskiej. W stulecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Lud 1996 t. 80 s. 21-30  szczegóły 
28.artykuł: Jasiewicz Zbigniew, Kopczyńska-Jaworska Bronisława: Perspektywy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego u progu drugiego stulecia jego działalności. Lud 1996 t. 80 s. 15-19  szczegóły 
29.artykuł: Jasiewicz Zbigniew: Przed 100-leciem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Lud 1993 t. 76 s. 13-20  szczegóły 
30.artykuł: Kaczko Krystyna: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od IX 1989 do IX 1992. Lud 1992 t. 75 s. 289-293  szczegóły 
31.artykuł: Kaczko Krystyna: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1989 roku do września 1990 roku. Lud 1991 t. 74 s. 299-304  szczegóły 
32.artykuł: Kaczko Krystyna: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1990 do września 1991 roku. Lud 1992 t. 75 s. 285-289  szczegóły 
33.artykuł: Klimaszewska Jadwiga: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ma 102 lata (2). Cracovia Leopolis 1998 nr 1 s. 16-17  szczegóły 
34.artykuł: Klimaszewska Jadwiga: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ma 102 lata. Cracovia Leopolis 1997 [nr] 3 s. 6-7  szczegóły 
35.artykuł: Kłodnicki Zygmunt: A Centenary of the Polish Ethnological Society. Lud 1995 t. 79 s. 9-19  szczegóły 
36.artykuł: Kłodnicki Zygmunt: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (W przededniu setnej rocznicy swego powstania). Twórczość Ludowa 1993 nr 1/2 s. 74-76  szczegóły 
37.artykuł: Kłodnicki Zygmunt: Sto lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (Lwów - Lublin - Poznań - Wrocław). Dolny Śląsk 1995 t. 1 s. 128-134  szczegóły 
38.artykuł: Kłodnicki Zygmunt: Sto lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Lud 1995 t. 78 s. 9-18  szczegóły 
39.artykuł: Kłodnicki Zygmunt: Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie (dziesięciolecie Antoniego Kaliny). Literatura Ludowa 1995 nr 4/5 s. 3-25 (dzieje założenia i kształtowania się Towarzystwa za czasów prezesury j...) szczegóły 
40.artykuł: Kłodnicki Zygmunt, Rostworowska Magdalena, Suchecka Paulina: Uroczystości jubileuszowe 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wrocław 9-11 września 1995. Lud 1996 t. 80 s. 320-322  szczegóły 
41.artykuł: Koniewa Jarosława: Nowe prace z dziedziny slawistyki na Ukrainie. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 237-239 (omówienie, m.in. nt. działalności Polskiego Towarzystwa Ludowego we Lw...) szczegóły 
42.artykuł: Kościelska Jolanta, Niewiadomska Maria: 67. Walne Zgromadzenie Delegatów PTL - Gdańsk 20.09.1991. Lud 1992 t. 75 s. 293-295 (spraw....) szczegóły 
43.artykuł: Kościelska Jolanta, Niewiadomska Maria: [Siedemdziesiąte] 70. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Łódź, 29 września 1994. Lud 1996 t. 80 s. 311-313  szczegóły 
44.artykuł: Kościelska Jolanta, Niewiadomska-Rudnicka Maria: [Siedemdziesiąte pierwsze] 71. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wrocław, 9 września 1995. Lud 1996 t. 80 s. 314-315  szczegóły 
45.artykuł: Kowalska-Lewicka Anna: Lud 1988 t. 72 s. 47-65  szczegóły 
46.artykuł: Kuczyński Antoni: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 326-332 (spraw. Sekretarza Generalnego z działaln. Zarządu Głównego PTL w kaden...) szczegóły 
47.artykuł: Kuczyński Antoni: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 289-91 (spraw. z działaln. Zarządu Głównego PTL w okresie IX 1987 - IX 1988...) szczegóły 
48.artykuł: Kuczyński Antoni: Sprawozdanie z działalności PTL za okres IX 1986 - IX 1987. Lud 1988 t. 72 s. 300-304  szczegóły 
49.artykuł: Kyrcziw Roman: Związki uczonych ukraińskich z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym. Lud 1996 t. 80 s. 31-37  szczegóły 
50.artykuł: Niewiadomska Maria: 68. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Szamotułach 18 września 1992 r.. Lud 1992 t. 75 s. 299-303 (spraw....) szczegóły 
51.artykuł: Niewiadomska Maria: Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Chorzowie 24 września 1993. Lud 1993 t. 76 s. 299-302  szczegóły 
52.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 31 VIII s. 3 (nt. obchodów 100. rocznicy utworzenia Towarzystwa...) szczegóły 
53.artykuł: Rostworowska Magdalena: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1992 do września roku 1993. Lud 1993 t. 76 s. 295-299  szczegóły 
54.artykuł: Rostworowska Magdalena: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1993 roku do września 1994 i od wrzesnia 1994 do września 1995. Lud 1996 t. 80 s. 303-310  szczegóły 
55.artykuł: Soppa Irena: Działalność Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Rocznik Lubuski 2000 t. 26 cz. 1 s. 191-194  szczegóły 
56.artykuł: Spiss Anna: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 280-282 (spraw. z sesji nauk. z okazji 90. roczn. powstania oddziału krakowskie...) szczegóły 
57.artykuł: Stefański Józef: Obchody jubileuszu stulecia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Zamościu. Twórczość Ludowa 1995 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
58.artykuł: Stulecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 1895-1995. Zdarzenia Muzealne 1996 nr 14 s. 4-8 (art. nt. działalności...) szczegóły 
59.artykuł: Tyszkowa Aleksandra: Historia Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 213-216 (streszcz. ref....) szczegóły 
60.artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 10 s. 2 (not. o 100-leciu istnienia towarzystwa...) szczegóły 
61.artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 40 s. 2 (notka o 100-leciu towarzystwa...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa
    książki (alfabet autorów)
62.książka: Kolberg Oskar: Dzieła wszystkie. 2001 (T. 59: Słowiańszczyzna Południowa. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych...) szczegóły 
recenzja: Bakuła Bogusław: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 154-155  szczegóły 
63.książka: Kolberg Oskar: Dzieła wszystkie. 2001 (T. 71: Sandomierskie. Suplement do tomu 2. Z rękopisów i ze źródeł dru...) szczegóły 
64.książka: Kolberg Oskar: Dzieła wszystkie. 1994 (T. 47: Podole. Kom. red.: Gerard Labuda - przewodniczący, Bogusław Lin...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kolberg Oskar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
65.książka twórcy: Kolberg Oskar: Pieśni ludu polskiego. Suplement do tomu 1. 2003  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łesiów Michał
    książki o twórcy (alfabet autorów)
66.książka o twórcy: [Siedemdziesięcioleciepięcio-] 75-lecie urodzin profesora Michała Łesiowa. Dorobek naukowo-dydaktyczny i działalność społeczna. 2003  szczegóły 
Literatury obce / Literatura armeńska / Hasła szczegółowe (armeńska) / Hasła osobowe (armeńska)
  Lehacy Symeon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
67.książka twórcy: Lehacy Symeon: [Zapiski podróżne. Fragm.]. [Pam.]. 1991  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Literatura ludowa (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
68.książka: Arkushin Grigorij: Skazav, jak dva zv'jazav. Narodnih vislovi ta zagadki ihz Zakhihdnogo Polihssja ih zakhihdnoji chastini Volinih = Powiedział, co wiedział. Ludowe porzekadła i zagadki z Zachodniego Polesia oraz zachodniej części Wołynia. 2001 ([Zbiór tekstów folklorystycznych; zawiera streszczenie w języku polski...) szczegóły