Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Tematy, motywy - Dziecko, dzieciństwo
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Lejeune Philippe: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. 2001 ([Wybór z "Le pacte autobiographique". Zawiera:] Regina Lubas-Bartoszyń...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 185-186  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Odzieranie ze złudzeń. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Łysak Tomasz: Autobiografia w dwóch osobach. Literatura na Świecie 2003 nr 1/2 s. 448-451  szczegóły 
recenzja: Or.: Odra 2002 nr 9 s. 112  szczegóły 
recenzja: Pietrzykowska Marta: Zwykli, ciekawi ludzie. O badaniu autobiografii przez Philippe'a Lejeune'a. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 212-215  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 245-252  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Lejeune Philippe: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. 2001 ([Wybór z "Le pacte autobiographique". Zawiera:] Regina Lubas-Bartoszyń...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 185-186  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Odzieranie ze złudzeń. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Łysak Tomasz: Autobiografia w dwóch osobach. Literatura na Świecie 2003 nr 1/2 s. 448-451  szczegóły 
recenzja: Or.: Odra 2002 nr 9 s. 112  szczegóły 
recenzja: Pietrzykowska Marta: Zwykli, ciekawi ludzie. O badaniu autobiografii przez Philippe'a Lejeune'a. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 212-215  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 245-252  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Brauner Alfred, Brauner Francoise: Dziecko zagubione w rzeczywistości. Historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna. 1993  szczegóły 
recenzja: Kondracka Monika Mariola: Test 1996 nr 4 s. 227-230  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. 2003 ([Dedykacja: Profesorowi Włodzimierzowi Wójcikowi w siedemdziesiątą roc...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (W Krakowie, 10-13 października 1984 r.). 1991 ([Tadeusz Ulewicz] T.U.: [Wstęp]. - [Tadeusz Ulewicz] T.U.: Przygotowan...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 177-178 (not....) szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Ricerche Slavistiche 1992 t. 38 (1991) s. 388-394  szczegóły 
recenzja: Gruchała Janusz S.: Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 555-558  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Cracovia litterarum. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 32-33 (z portretem Jana Kochanowskiego; malował Jan Matejko...) szczegóły 
recenzja: Weinberg Jerzy: Kraków Janowi Kochanowskiemu - jak zawsze najlepiej. Miscellanea Łódzkie 1993 nr 10 s.86-91  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Żerek-Kleszcz Hanna: The Death of a Child in Old Polish Culture. Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 5-22 (m.in.: Jan Kochanowski, Stanisław Morsztyn, Daniel Naborowski, Wacław ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Janion Maria: Zło i fantazmaty. 2001 (I. Wobec zła: "Patriota-wariat" [nt. romantycznego zagadnienia, motywu...) szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: Summa vitae. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 50  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Czabanowska-Wróbel Anna: Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski. 2003 (Historia dzieck i historia literatury. I. Z przemian tematu dziecka w ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: "...dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne". Z przemian tematu dziecka w literaturze Młodej Polski. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 47-62  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. 2003 ([Dedykacja: Profesorowi Włodzimierzowi Wójcikowi w siedemdziesiątą roc...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Zarębianka Zofia: Tropy sacrum w literaturze XX wieku. Od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych. 2001 (Część I. Tropem pytań o metodologię: W meandrach metodologii. Mistyka ...) szczegóły 
recenzja: Bilczewski Tomasz: Tropy sacrum. Topos 2002 nr 3 s. 179 (z notą o autorce książki, s. 204 i z notą o autorze recenzji, s. 204...) szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: W poszukiwaniu zagubionego. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Sulikowski Rafał: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 663-664  szczegóły 
recenzja: Wolsza Kazimierz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 131-135  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Kurz Iwona: Ucieczka przed rzeczywistością. Kresy 1997 nr 30 s. 229-233 (powrót do dzieciństwa w prozie powstałej po 1989: Izabela Filipiak ("A...) szczegóły 
13.artykuł: Wartoś-Szmigiero Joanna: Janina Bauman, Halina Nelken und Stella Mueller-Madej - Auseinandersetzung mit der Frage ihrer Doppelidentitaet. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 389-398 (dot. kwestii żydowskiej i polskiej tożsamości autorek wspomnień z dzie...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Czapliński Przemysław: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. 2001 (I. Tęsknoty chtoniczne. Proza lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu p...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 134 (not....) szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Męskie tęsknoty. Fa-Art 2001 nr 2 s. 67-68  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Wzniosłe krytykowanie. Pogranicza 2001 nr 3 s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Nawrocka Ewa (ur. 1942): Czytać? Nie czytać?. Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Na tropach nostalgii. Polityka 2001 nr 24 s. 55  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Troska i rozmowa. Kresy 2001 nr 47 s. 182-186  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 284  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Marcin: Promocja nostalgii. Fraza 2001 nr 4 s. 277-280  szczegóły 
recenzja: Polonistyka 2001 nr 9 s. 572 (nota...) szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: I co (z) teraz?. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 25  szczegóły 
recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Polonistyka 2001 nr 9 s. 572 (nota...) szczegóły 
recenzja: Włodarski Marek: Prokurator Nostalgii. Magazyn z Książkami 2001 nr 5 s. 36  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Wzniosłe prozy. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 96-102  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Czapliński Przemysław: Literatura małych ojczyzn wobec problemu tożsamości. x 2000 ([w ks. zb.:] Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji pr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Bęczkowska Krystyna: Wartości w świecie dziecka we współczesnej literaturze dla dzieci. 2000 (Wstęp. - I. Właściwości i funkcje współczesnej literatury dla dzieci. ...) szczegóły 
17.książka: Gancarczyk Marian: Dziecięce zabawy w wierszach różnych poetów. Próby interpretacji (dla nauczycieli, studentów i uczniów). ([Interpretacje poszczególnych wierszy dla dzieci. Zawiera rozdziały:] ...) szczegóły 
18.książka: Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia. 2002 ([Zawiera m.in.:] Joanna Papuzińska, Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * I. ...) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 12 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gruda Ewa: Wielogłos o literaturze dla młodego czytelnika. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 5 s. 17-19  szczegóły 
recenzja: Tylicka Barbara: Próba syntezy. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 76  szczegóły 
19.książka: Obszary spotkań dziecka i dorosłego w sztuce. 1989 (Maria Tyszkowa, Bogusław Żurakowski: Przedmowa. * Część pierwsza: A. K...) szczegóły 
20.książka: Sezamie, otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą. 2001 ([Dedykowane Józefowi Zbigniewowi Białkowi]. * Bożena Pietrzyk: Józef Z...) szczegóły 
21.książka: Waksmund Ryszard: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej. (Tematy - gatunki - konteksty). 2000 (Słowo wstępne. * I. Od historii dzieciństwa do etnografii dzieciństwa:...) szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: Nowa synteza wiedzy o literaturze dziecięcej. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 3 s. 108-112  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Próba syntezy. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 15  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 1 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Michułka Dorota: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 217-225  szczegóły 
recenzja: Ostasz Maria: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej. Nowa Polszczyzna 2002 nr 2 s. 66-67 (z not. biogr. autorki na s. 67...) szczegóły 
recenzja: Skotnicka Gertruda: Zamiast podręcznika. Guliwer 2002 nr 1 s. 54-56  szczegóły 
recenzja: Tylicka Barbara: Dziecko i literatura. Guliwer 2001 nr 4 s. 62-64  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Łeńska-Bąk Katarzyna: Rola dziecka w dawnych obrzędach ludowych. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Folklorystyka 1997 [z.] 3 s. 57-70 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Bęczkowska Krystyna: Wartości w świecie dziecka we współczesnej literaturze dla dzieci. 2000 (Wstęp. - I. Właściwości i funkcje współczesnej literatury dla dzieci. ...) szczegóły 
24.książka: Chęcińska Urszula: Dzieciństwo i przestrzeń morza w literaturze. Paralele szczecińskie. 1998 (Na podstawie utworów pisarzy: Hans Christian Andersen, Henryk Banasiew...) szczegóły 
recenzja: Jakimowicz Benon: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 1 s. 153-157  szczegóły 
25.książka: Czabanowska-Wróbel Anna: Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski. 2003 (Historia dzieck i historia literatury. I. Z przemian tematu dziecka w ...) szczegóły 
26.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa. 1998 (Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * [Zawiera referaty z...) szczegóły 
recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Trocha Bogdan: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 143-148  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
27.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. [T.] 2. 2000 ([Tom zawiera referaty z drugiej sesji z cyklu "Dzieciństwo i sacrum", ...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Dorota: Być jak dziecko. W poszukiwaniu świętości. Guliwer 2001 nr 3 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Winek Teresa: Szukając znaków sacrum. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 50-51  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
28.książka: Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej. 1992 ([Zawiera m.in.:] Andrzej Z. Makowiecki: Zamiast wstępu. * Ewa Ihnatowi...) szczegóły 
recenzja: Baluch Alicja: Dzieciństwo - wieczna teraźniejszość. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: Kędziora Tomasz: Dzieciństwo i secesja. Guliwer 1993 nr 4 s. 31-34  szczegóły 
29.książka: Waksmund Ryszard: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej. (Tematy - gatunki - konteksty). 2000 (Słowo wstępne. * I. Od historii dzieciństwa do etnografii dzieciństwa:...) szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: Nowa synteza wiedzy o literaturze dziecięcej. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 3 s. 108-112  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Próba syntezy. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 15  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 1 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Michułka Dorota: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 217-225  szczegóły 
recenzja: Ostasz Maria: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej. Nowa Polszczyzna 2002 nr 2 s. 66-67 (z not. biogr. autorki na s. 67...) szczegóły 
recenzja: Skotnicka Gertruda: Zamiast podręcznika. Guliwer 2002 nr 1 s. 54-56  szczegóły 
recenzja: Tylicka Barbara: Dziecko i literatura. Guliwer 2001 nr 4 s. 62-64  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
30.impreza: "Dziecko i jego światy we współczesnej poezji dla dzieci" - ogólnopolska konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1993 nr 1/2 s. 78-79 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: (jel): W Szczecinie o poezji. Guliwer 1993 nr 4 s. 58-59 (spraw....) szczegóły 
31.impreza: "Dziecko jako temat w literaturze i sztuce" - sesja popularnonaukowa.  szczegóły 
artykuł: Jędrowiak Danuta: "Dziecko jako temat w literaturze i sztuce" - sesja popularnonaukowa. Książka i Czytelnik 1993 nr 3 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1993 nr 1/2 s. 56 (not. spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Bartnicka Kalina: Dziecko w świetle pamiętników i powieści polskiego Oświecenia. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1992 t. 35 s. 37-86  szczegóły 
33.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Dzieci, pajace i lalki (O młodopolskich dziejach motywu). Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 223-244 (motyw dziecka i lalki w poezji i prozie młodopolskiej...) szczegóły 
34.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: "...dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne". Z przemian tematu dziecka w literaturze Młodej Polski. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 47-62  szczegóły 
35.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Dziecko czyli niewinność zagrożona. Dekada Literacka 1991 nr 23 s. 7, 10  szczegóły 
36.artykuł: Górnicka-Boratyńska Aneta: Anioły pamięci. Polityka 1996 nr 13 s. 54-55 (dot. współczesnej polskiej prozy...) szczegóły 
37.artykuł: Hertz Janina: Dziecko chore w filmie i literaturze. Słowo Powszechne 1990 nr 155 s. 7  szczegóły 
38.artykuł: Jawłowska Aldona: Wizerunki dziecka i dzieciństwa w kulturze współczesnej. Kultura Współczesna 2001 nr 1 s. 5-11 (art. wstępny do numeru...) szczegóły 
39.artykuł: Kot Anna: Wokół dzieciństwa w literaturze. (Polskie wersje tematu). Studia o Sztuce dla Dziecka 1990 z. 4 s. 37-47  szczegóły 
40.artykuł: Nowina-Sroczyńska Ewa: Przezroczyste ramiona ojca (Fragmenty etnologiczne). Łódzkie Studia Etnograficzne 1991 t. 30 s. 125-137 (dziecko w literaturze obcej i polskiej...) szczegóły 
41.artykuł: Ostasz Maria: Dziecko i dzieciństwo jako kateoria psychofizyczna i ezystencjalna we współczesnej poezji. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 45-62  szczegóły 
42.artykuł: Ożóg Zofia: "Słuchamy śpiewu drzew i nie boimy się marzyć". Dziecko w poetyckiej przestrzeni wierszy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Kultura i Edukacja 2001 nr 2 s. 100-111, nr 3/4 s. 118-129 (w wierszach poetów: Teresa Ferenc, Dorota Gellner, Julian Kornhauser, ...) szczegóły 
43.artykuł: Ożóg Zofia: U źródeł poetyckiej antropologii dziecka. Motyw kołyski. Studia Słowianoznawcze 2001 t. 2 s. 69-88  szczegóły 
44.artykuł: Ratajczak Józef: W co się bawić. Sztuka dla Dziecka 1989 nr 1 s. 22-23 ([zabawa dziec. w lit. dla dzieci]...) szczegóły 
45.artykuł: Samp Jerzy: Dziecko w literaturze i folklorze kaszubskim. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1992 nr 20 s. 51-62  szczegóły 
46.artykuł: Sosnowski Jerzy: Młoda Polska dzieckiem podszyta. Studia o Sztuce dla Dziecka 1990 z. 4 s. 25-36  szczegóły 
47.artykuł: Świerczyńska-Jelonek Danuta: Dzieci wojennej Warszawy. Guliwer 1997 nr 5 s. 9-14 (w belestryce dla młodzieży...) szczegóły 
48.artykuł: Vasilenko Vladimir: Motiv kukly v poehzii Les'mjana. Studia Litteraria Polono-Slavica 1993 t. 1 s. 95-123 (ze streszcz. w jęz. polskim, z not. s. 287...) szczegóły 
49.artykuł: Waksmund Ryszard: Dziecko jako temat literatury dorosłej. Książka i Czytelnik 1993 nr 3 s. 5-13 (w literaturze polskiej i obcej...) szczegóły 
50.artykuł: Wojciechowska Beata: Dziecko w kulturze Polski średniowiecznej. Kieleckie Studia Historyczne 1991 t. 9 s. 5-21 (m.in. w literaturze i sztuce...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
51.książka: Uliasz Stanisław: O literaturze Kresów i pograniczu kultur. Rozprawy i szkice. 2001 (Zamiast wstępu. - O kategorii pogranicza kultur. Kresy jako przestrzeń...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Strefy pogranicza. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Pawłowska-Andrusiewicz Zofia: Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 2003 t. 3 s. 278-279  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Morze, ludzie morza (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
52.książka: Chęcińska Urszula: Dzieciństwo i przestrzeń morza w literaturze. Paralele szczecińskie. 1998 (Na podstawie utworów pisarzy: Hans Christian Andersen, Henryk Banasiew...) szczegóły 
recenzja: Jakimowicz Benon: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 1 s. 153-157  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ojczyzna, naród, patriotyzm (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Czapliński Przemysław: Literatura małych ojczyzn wobec problemu tożsamości. x 2000 ([w ks. zb.:] Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji pr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
54.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa. 1998 (Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * [Zawiera referaty z...) szczegóły 
recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Trocha Bogdan: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 143-148  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
55.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. [T.] 2. 2000 ([Tom zawiera referaty z drugiej sesji z cyklu "Dzieciństwo i sacrum", ...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Dorota: Być jak dziecko. W poszukiwaniu świętości. Guliwer 2001 nr 3 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Winek Teresa: Szukając znaków sacrum. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 50-51  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
56.książka: Zarębianka Zofia: Tropy sacrum w literaturze XX wieku. Od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych. 2001 (Część I. Tropem pytań o metodologię: W meandrach metodologii. Mistyka ...) szczegóły 
recenzja: Bilczewski Tomasz: Tropy sacrum. Topos 2002 nr 3 s. 179 (z notą o autorce książki, s. 204 i z notą o autorze recenzji, s. 204...) szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: W poszukiwaniu zagubionego. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Sulikowski Rafał: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 663-664  szczegóły 
recenzja: Wolsza Kazimierz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 131-135  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zabawa (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
57.książka: Gancarczyk Marian: Dziecięce zabawy w wierszach różnych poetów. Próby interpretacji (dla nauczycieli, studentów i uczniów). ([Interpretacje poszczególnych wierszy dla dzieci. Zawiera rozdziały:] ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Wartoś-Szmigiero Joanna: Janina Bauman, Halina Nelken und Stella Mueller-Madej - Auseinandersetzung mit der Frage ihrer Doppelidentitaet. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 389-398 (dot. kwestii żydowskiej i polskiej tożsamości autorek wspomnień z dzie...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Olszewska Bożena: Archetyp macierzyństwa w poezji. Kartka z podręcznika. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Kaczyński Maciej: Czy można wrócić do genialnej epoki? Dzieciństwo jako kategoria filozoficzna. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 113-130 (dot. wzajemnych relacji podmiotu, języka i dzieciństwa w twórczości Re...) szczegóły 
  Grabowski Stanisław (ur. 1946)
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ożóg-Winiarska Zofia: Dziecko i świat w "Wierszykach na cały rok" Stanisława Grabowskiego. Guliwer 2003 nr 4 s. 89-92  szczegóły 
  Grynberg Henryk
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orzeł Olga: W poszukiwaniu straconego mitu. Obraz dzieciństwa w "Dzieciach Syjonu" Henryka Grynberga. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 260-269 (z not. o autorce art. na s. 387...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kochanowski Jan
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papuzińska Magda: Pierwsze dziecko naszej ery. Gazeta. Magazyn 1999 nr 22 s. 69-70 (nowatorstwo obyczajowe i literackie trenów Jana Kochanowskiego jako pi...) szczegóły 
  Konopnicka Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Zięba Agnieszka: Obraz dziecka w twórczości Marii Konopnickiej (Komunikat). Studenckie Prace Naukowe 2000 z. 9 s. 39-42  szczegóły 
  Korczak Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Kiełtyk Izabela: Obraz dziecka w twórczości beletrystycznej Janusza Korczaka. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 117-130  szczegóły 
66.artykuł: Szcześniak Jolanta: O dzieciach i ich zabawach w opowiadaniach Janusza Korczaka. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2002 t. 2 s. 83-93  szczegóły 
  Kulmowa Joanna
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ożóg-Winiarska Zofia: Dziecko w poetyckiej przestrzeni "Zagapienia" Joanny Kulmowej. Poezja i Dziecko 2003 nr 3 s. 13-19 (analiza i interpretacja wybranych wierszy z tomika...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
68.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: "Byłem dzieckiem..." Elegie dzieciństwa Bolesława Leśmiana. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 243-259 (z not. o autorce art. na s. 384...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Duk Józef: Temat "dziecięcy" w twórczości Juliana Przybosia. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Pedagogika 2001 z. 8/10 (1999/2001) s. 877-885  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Kaczyński Maciej: Czy można wrócić do genialnej epoki? Dzieciństwo jako kategoria filozoficzna. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 113-130 (z not. o autorze art. na s. 342...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
71.książka o twórcy: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. 2002 ([Materiały konferencji naukowej "Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzyst...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
72.artykuł: Olszewska Bożena: Temat dziecięcy w wierszach sztambuchowych Juliusza Słowackiego. Kwartalnik Opolski 2000 nr 1 s. 77-82  szczegóły 
  Staff Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: "Pamięć dzieciństwa" i "obecność dziecka" w poezji Leopolda Staffa. Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 277-294  szczegóły 
  Szelburg-Zarembina Ewa
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Węcel Katarzyna: Kreacja dziecka w cyklu powieściowym "Rzeka kłamstwa" Ewy Szelburg-Zarembiny. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2003 t. 3 s. 87-92  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żakiewicz Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Czerska Tatiana: Topos dzieciństwa w utworach Zbigniewa Żakiewicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 11 (261) s. 81-101 (dot. utworów: "Wilcze łąki", "Ród Abaczów", "Wilio, "W głębokości morz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura dla dzieci i młodzieży (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
76.książka: Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia. 2002 ([Zawiera m.in.:] Joanna Papuzińska, Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * I. ...) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 12 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gruda Ewa: Wielogłos o literaturze dla młodego czytelnika. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 5 s. 17-19  szczegóły 
recenzja: Tylicka Barbara: Próba syntezy. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 76  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Wolf Naomi: Prawda o małych dziewczynkach. Ośka 1998 nr 4 s. 30-33 (dot. literatury dla dzieci i pochodzących z niej wzorów postaci dziewc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
78.książka: Aries Philippe: Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. 1995 (Przedmowa. * Cz. I: Dzieciństwo: Okresy życia. Odkrycie dzieciństwa. U...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Joanna: Historia dzieciństwa. Test 1996 nr 3 s. 205-209  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Ojcowie i dzieci. Książki. Gazeta 1996 nr 2 s. 9  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Zapomniana historia dzieciństwa. Więź 1997 nr 6 s. 205-209  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Dzieciństwo i ojcostwo. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: (pik): Zielone lata. Forum Akademickie 1996 nr 6 s. 37  szczegóły 
recenzja: Szpakowska Małgorzata: Skąd się biorą dzieci?. Ex Libris 1996 nr 96 s. 9-10  szczegóły 
79.książka: Brauner Alfred, Brauner Francoise: Dziecko zagubione w rzeczywistości. Historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna. 1993  szczegóły 
recenzja: Kondracka Monika Mariola: Test 1996 nr 4 s. 227-230  szczegóły 
80.książka: Mutterbilder und Muetterlichkeittskonzepte im aesthetischen Diskurs. 2000 ( Mirosława Czarnecka: Vorwort. - Grażyna Barbara Szewczyk: Der Mythos ...) szczegóły 
recenzja: Czarnecka Małgorzata: Orbis Linguarum 2000 t. 15 s. 240-241  szczegóły 
81.książka: The legacy of the Holocaust. Children and the Holocaust. ([Zawiera m.in.:] Editors' preface. * Opening speeches: Franciszek Ziej...) szczegóły 
recenzja: Łysak Tomasz: Okruchy dzieciństwa. O dziecięcych świadectwach Zagłady. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 138-145 (z not. o autorze art. na s. 386...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Chrapkowski Arnold: Il delitto dell'aborto procurato nella chiesa delle origini. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 537-552 (poglądy Ojców kościoła na aborcję; ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
83.artykuł: Feuerhahn Nelly: Śmiech i dziecko w latach dziecięcych śmiechu. Uśmiech, śmiech i uczłowieczanie świata. Akcent 1991 nr 2/3 s. 169-175 (od czasów starożytnych do XVI w....) szczegóły 
84.artykuł: Karb-Raczkowska Katarzyna: Czarodziejskie nakrycia głowy. Fantazja 1992 nr 5 s. 20-21 (w literaturze dla dzieci....) szczegóły 
85.artykuł: Małyszek Tomasz: Orbis Linguarum 2000 t. 15 s. 242 ([rec. ks.] Heiko Christians: "Ueber den Schmerz". Eine Untersuchung vo...) szczegóły 
86.artykuł: Nalepa Marek: Demony, duchy i potworki, czyli kłopoty z dorastaniem. Fraza 1996 nr 13 s. 167-176 (bohater dziecięcy i jego dojrzewanie w literaturze; dot. szerzej utwor...) szczegóły 
87.artykuł: Papuzińska Joanna: Dziewczynka z zapałkami podpala świat (Stare i nowe mity dzieciństwa). Polityka - Kultura 1995 nr 6 s. 3 (mit dzieciństwa w literaturze XIX i XX w....) szczegóły 
88.artykuł: Salmon Pierre: L'infanticide et l'exposition des enfants. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 2002 nr 26 (2425) s. 97-106 (m.in. o dzieciobójstwie w epoce antycznej w oparciu o teksty literacki...) szczegóły 
89.artykuł: Starowieyski Marek: Aborcja w opinii wczesnochrześcijańskich pisarzy. Przegląd Powszechny 1992 nr 11 s. 292-306  szczegóły 
90.artykuł: Waksmund Ryszard: Dzieci - plemię nieznane. Od folklorystyki do etnografii dzieciństwa. Literatura Ludowa 1994 nr 3 s. 3-15  szczegóły 
91.artykuł: Wróblewska Teresa: Problem opieki nad dzieckiem w dziejach. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Pedagogika 1995 [z.] 33 s. 75-87 (na przykładzie literatury...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    książki (alfabet tytułów)
92.książka: Dzieci. 1988 (T. 1. Gdańsk 1988, 375 s. [Zawiera wiersze autorów:] Krzysztof Kamil...) szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 7 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kofta Krystyna: Nowe Książki 1989 nr 7 s. 78-79  szczegóły 
recenzja: Reyman Stanisław: Wieczór Wybrzeża 1989 nr 30 s. 5  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Kurczewski Jacek: Dziecko we współczesnej kulturze Zachodu. Lolita, Harry Potter i dzieci z Wyspy Koralowej. x 2003 ([w ks. zb.:] Dziecko we współczesnej kulturze medialnej. Pod red. Beat...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Bradbury Ray Douglas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Szczerbicka Anna: The child motif in the short stories of Ray Bradbury. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filologia Angielska 1990 z. 8 (1988) s. 31-74 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  King Stephen
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Piotrowska Małgorzata: Świat dziecka w horrorze Stephena Kinga. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 145-172 (m.in. w powieściach i opowiadaniach pisarza "Nocna zmiana", "Danse mac...) szczegóły 
  Nabokov Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Staffa Nelly: Znak detstva v tvorchestve Vladimira Nabokova. Studia Rossica 1999 [t.] 7 s. 133-142  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Zagadnienia specjalne (austriacka) / Tematy, motywy (austriacka)
    książki (alfabet autorów)
97.książka: Wiktorska-Święcka Aldona: Familie im Wandel. Eine literatursoziologische Studie zur gegenwaertigen Familienszene im deutschsprachigen Bilderbuch. 2001 (Vorwort. - Einleitung. - I. Die zeitgenoessische Kinder- und Jugendlit...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Zagadnienia specjalne (brytyjska i irlandzka) / Tematy, motywy (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Kurczewski Jacek: Dziecko we współczesnej kulturze Zachodu. Lolita, Harry Potter i dzieci z Wyspy Koralowej. x 2003 ([w ks. zb.:] Dziecko we współczesnej kulturze medialnej. Pod red. Beat...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Crowley Aleister
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Misiuna Dariusz: Krucjata dziecięca (Archetyp dziecka w filozofii okultystycznej i kulturze XX wieku). Albo albo 1997 nr 1/2 s. 67-72 (m.in. o "The Book of the Low"...) szczegóły 
100.artykuł: Misiuna Dariusz: Krucjata dziecięca na skraju epok. (Przyczynek filozoficzny do roli archetypu dziecka w kulturze współczesnej). Kultura Współczesna 2001 nr 2/3 s. 12-22 (dot. archetypu dziecka i dziecięctwa w twórczości autora...) szczegóły 
  McEwan Ian
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtasik Aneta: Childhood revisited in Ian McEwans "Child in time". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 2002 z. 11 s. 149-160  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Hasła osobowe (chorwacka)
  Krleza Miroslav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
102.artykuł: Mroczka Katarzyna: Pejzaże dzieciństwa - wokół autobiograficznych kreacji Danila Kisa i Miroslava Krlezy. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 157-166  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
103.artykuł: Jonca Magdalena: Obscena francuskich dzieci. Literatura Ludowa 1994 nr 3 s. 85-87 ([rec. ks.:] Claude Gaignebet: Le folklore obscene des enfants. Paris 1...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Girard Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Kaczyński Maciej: Czy można wrócić do genialnej epoki? Dzieciństwo jako kategoria filozoficzna. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 113-130 (dot. wzajemnych relacji podmiotu, języka i dzieciństwa w twórczości Re...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Fidler-Źrałka Elżbieta: Obraz dziecka ateńskiego w literaturze i sztuce. Życie codzienne. Nowy Filomata 2003 nr 2 s. 146-158  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
106.artykuł: Kułaczkowski Jerzy: Obraz dziecka w Ewangeliach. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2003 nr 8 s. 295-306  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pałubicki Władysław: Dziecko w świetle Talmudu. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 4 s. 127-133  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
108.artykuł: Arendt Dieter: Soeller-Romantik oder: eine unendliche Geschichte der Dachbodentraeumerai. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 25 s. 513-530 (dot. motywu strychu, poddasza jako krainy dziecięcej magii i baśniowoś...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Zimniak Paweł: Von der funktionalen Zuordnung der Kindheits- und Heimaterfahrungen in geisteswissenschaftlichen Dimensionen. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1998 z. 14 (47) s. 171-177  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Literatura dla dzieci i młodzieży (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
110.książka: Wiktorska-Święcka Aldona: Familie im Wandel. Eine literatursoziologische Studie zur gegenwaertigen Familienszene im deutschsprachigen Bilderbuch. 2001 (Vorwort. - Einleitung. - I. Die zeitgenoessische Kinder- und Jugendlit...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
111.artykuł: Kamińska Ewelina: Dilemmata der Mitgenommenen, die keiner gefragt hat, oder zur Sitiation der kindlichen und jugendlichen Aussiedler aus Polen in der deutschen Kinder- und Jugendlichen Literatur. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 2001 nr 11 (308) s. 109-121 ( ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
112.artykuł: Arendt Dieter: Soeller-Romantik oder: eine unendliche Geschichte der Dachbodentraeumerai. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 25 s. 513-530 (dot. motywu strychu, poddasza jako krainy dziecięcej magii i baśniowoś...) szczegóły 
113.artykuł: Kamińska Ewelina: Dilemmata der Mitgenommenen, die keiner gefragt hat, oder zur Sitiation der kindlichen und jugendlichen Aussiedler aus Polen in der deutschen Kinder- und Jugendlichen Literatur. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 2001 nr 11 (308) s. 109-121 ( ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Goethe Johann Wolfgang von
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielik-Robson Agata: Tragedia rozwoju, czyli nowoczesność dzieckiem podszyta. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 97-112 (dot. dziecięctwa (dzieciństwa) Fausta w perspektywie romantyzmu, z jeg...) szczegóły 
  Grimm Jacob Ludwik Karl, Grimm Wilhelm *
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowina-Sroczyńska Ewa: Podróże odmieńca. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica 1996 z. 9 s. 61-79 (nt. opowieści o Jasiu-Jeżyku a dziecko wyizolowane psychicznie, kaleki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Zagadnienia specjalne (radziecka) / Tematy, motywy (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
116.artykuł: Bekus-Gonczarowa Nelly: Tożsamość radzieckiego dziecka: dzieciństwo jako projekt. Kultura Współczesna 2001 nr 2 s. 44-56 (dot. filmu i literatury...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Chałacińska-Wiertelak Halina: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 2 s. 115-116 (rec. ks.: Radka Hribkova: Umelecko-filosoficka koncepce detstvi v tvor...) szczegóły 
  Pelevin Viktor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Tarnawski Wiktor: Obraz dziecka w twórczości Wiktora Pielewina. Kultura Współczesna 2001 nr 2 s. 34-43  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Kish Danilo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Mroczka Katarzyna: Pejzaże dzieciństwa - wokół autobiograficznych kreacji Danila Kisa i Miroslava Krlezy. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 157-166  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Andrukhovich Jurihjj
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ukrainiec-Michałek Swietłana: Historia, czas i Andruchowycz. Śladem "Środkowoschodnich rewizji" Jurija Andruchowycza. Kultura Współczesna 2001 nr 2 s. 23-33 (dot. zwłaszcza wątku dzieciństwa i wizji historii człowieka...) szczegóły 
  Shevchenko Taras
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Kuźniak Alicja: Obraz kobiety-matki i osieroconego dziecka w dziele Tarasa Szewczenki. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 116-126 (nt. ewolucji obrazu matki w twórczości Tarasa Szewczenki; z fragmentam...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Gadda Carlo Emilio
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Gajda Joanna: Il motivo del bambino alienato nei racconti di Carlo Emilio Gadda. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 151-161  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Zagadnienia specjalne (żydowska) / Tematy, motywy (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
123.artykuł: Galley Susan: Holy Men in their Infancy: The Childhood of "Tsadikim" in Hasidic Legends. Polin 2002 t. 15 s. 169-186 (z notą o autorce na s. 528...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Historia literatury (Mezopotamii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
124.artykuł: Łyczkowska Krystyna: Dziecko w prawach babilońskich. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 73-79 (na przykładzie tekstów prawnych i dokumentów życia codziennego z okres...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
125.artykuł: Hertz Janina: Dziecko chore w filmie i literaturze. Słowo Powszechne 1990 nr 155 s. 7  szczegóły 
126.artykuł: Kramarczyk Ewelina, Lewińska Karolina: Motyw dziecka w filmie grozy. Pomysł 2002 nr 1 s. 131138 (m.in. "Dziecko Rosemary" w reż. Romana Polańskiego...) szczegóły 
127.artykuł: Materka Patrycja: Dla dzieci?. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 25 s. 19 (dot. filmów dla dzieci i młodzieży...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
128.audycja radiowa: Godziny dzieciństwa.  szczegóły