Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Tematy, motywy - Uczucia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Świat w zabawie - "zabawa światem". Ludyczne koneksje literatury. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 10-11 grudnia 1997 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 2001 ([Zawiera m.in.:] Danuta Ossowska, Anna Rzymska: Przedmowa. * Aleksande...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Płuciennik Jarosław: Pisanie namiętności. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 170-173 (rec. ks.: David Punter: Writing the passion. Harlow 2001...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Płuciennik Jarosław: Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka i empatia. 2002 ([Dot. empatii jako narzędzia poetyki. Zawiera:] 1. Wprowadzenie. - 2. ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Pajdzińska Anna: Obraz tęsknoty w polszczyźnie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 7-17 (m.in. na materiale literackim; z not. o autorce art.; ze streszcz. w j...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Nieświadomość to odrębne królestwo... ([Zawiera m.in.:] Ilona Błocian, Robert Saciuk: O pojęciu nieświadomośc...) szczegóły 
6.książka: Schuld, Gewissen, Melancholie. Akten des deutsch-polnischen Symposiums Warschau, Oktober 1997. 2000 ([Zawiera artykuły i eseje uczestników polsko-niemieckiego seminarium p...) szczegóły 
7.książka: Sumienie, wina, melancholia. Materiały polsko-niemieckiego seminarium, Warszawa, październik 1997. 1999 ([Zawiera artykuły i eseje uczestników polsko-niemieckiego seminarium p...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Barański Jarosław: Samotność i nostalgia. Szkice z filozofii kultury. 2000 ([Szkice inspirowane prozą obcą i polską XIX i XX wieku]. Od autora. * ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Markowski Michał Paweł: Słownik filozoficzny [z tefo cyklu:] Zazdrość i hermeneutyka. Res Publica Nowa 2002 nr 7 s. 68-77 (z obszernymi cytatami z dramatu W. Szekspira "Otello"...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Inglot Mieczysław: Między zemstą a przebaczeniem: moralno-polityczny dylemat poezji polskiej XIX i XX w. Na wybranych przykładach. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 13-21  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Goliński Janusz K.: Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu. 2002 (Wprowadzenie. - Część I. Człowiek, świat i grzech: 1. Idea grzechu - o...) szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Urodzeni w plugastwie, mający umrzeć w ucisku. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 41  szczegóły 
recenzja: Skrzydło Jolanta: Barok 2003 nr 1 s. 195-196  szczegóły 
recenzja: Słowikowska Dorota: Ogród 2003 nr 1/2 s. 351-355 (z notą biograficzną recenzentki na s. 355...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2003 r. 14 s. 108 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Skwara Marek, Skwara Marta: Melancholia - głupota - pycha - szaleństwo. O motywach polskiej literatury XVII wieku. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 35-65  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Nalepa Marek: Rozpacz i próby jej przezwyciężania w poezji porozbiorowej (1793-1806). 2003 (M.in. nt. twórcz. Juliana Ursyna Niemcewicza, Stanisława Staszica, Ka...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Bobrowska Barbara: Konopnicka na szlakach romantyków. 1997 (Wstęp. - I. Konrad, Anhelli, Irydion - Konopnicka o osobowościach wiel...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 372-373 (not....) szczegóły 
recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: Książka Barbary Bobrowskiej o Marii Konopnickiej - nowe spojrzenie na literaturę czasów postyczniowych. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 167-171  szczegóły 
recenzja: Stachura Renata: Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 253-255  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Kłosiński Krzysztof: Poezja żalu. 2001 (Wstęp. - 1. Radość pisania, żałoba pisania. "Radość pisania" Wisławy S...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Motyl żalu. Res Publica Nowa 2002 nr 5 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Obrządki żałoby, porządki słowa. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 161-166 (z not. o autorze art. na s. 386...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
16.nawiązanie: (m): Proza lat dziewięćdziesiątych. Tygodnik Powszechny 1999 nr 31 s. 12 (nota...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Czapliński Przemysław: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. 2001 (I. Tęsknoty chtoniczne. Proza lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu p...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 134 (not....) szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Męskie tęsknoty. Fa-Art 2001 nr 2 s. 67-68  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Wzniosłe krytykowanie. Pogranicza 2001 nr 3 s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Nawrocka Ewa (ur. 1942): Czytać? Nie czytać?. Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Na tropach nostalgii. Polityka 2001 nr 24 s. 55  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Troska i rozmowa. Kresy 2001 nr 47 s. 182-186  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 284  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Marcin: Promocja nostalgii. Fraza 2001 nr 4 s. 277-280  szczegóły 
recenzja: Polonistyka 2001 nr 9 s. 572 (nota...) szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: I co (z) teraz?. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 25  szczegóły 
recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Polonistyka 2001 nr 9 s. 572 (nota...) szczegóły 
recenzja: Włodarski Marek: Prokurator Nostalgii. Magazyn z Książkami 2001 nr 5 s. 36  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Wzniosłe prozy. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 96-102  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Czapliński Przemysław: Przerabianie nostalgii albo proza lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconej teraźniejszości. Kresy 1999 nr 37 s. 66-81 (proza nostalgiczna lat. 90....) szczegóły 
nawiązanie: (m): Proza lat dziewięćdziesiątych. Tygodnik Powszechny 1999 nr 31 s. 12 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Tematy, motywy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Kowalczykówna Jolanta: Dobroć w wychowaniu dziecka. Rota 1997 nr 4 s. 51-53 (dobro w literaturze dla dzieci i młodzieży...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
20.książka: Przybylski Ryszard: Mityczna przestrzeń naszych uczuć. 2002 ([Zawiera eseje o poetach, ich życiu uczuciowym i ich twórczości w kont...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Wieczność uczuć. Gazeta Wyborcza 2002 nr 161 s. 14 (z not. o R. Przybylskim...) szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Ból, mit i krąg magiczny. Res Publica Nowa 2002 nr 10 s. 93  szczegóły 
recenzja: Cieślak-Sokołowski Tomasz: "Elitarne nauczanie przez analogię". "Mityczna przestrzeń naszych uczuć" Ryszarda Przybylskiego. Tygodnik Powszechny 2002 nr 46 s. 21 (z fot. R. Przybylskiego...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Poeci i mity. Tygodnik Powszechny 2002 nr 19 13  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Przegląd 2002 nr 19 s. 52  szczegóły 
recenzja: (MARBAR): Przekrój 2002 nr 20 s. 56 (nota...) szczegóły 
recenzja: Spólna Anna: Mit jako konieczność. Miesięcznik Prowincjonalny 2003 nr 7/8 s. 21-22  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Piotr: Jeden świat, jeden mózg [z tego cyklu:] Tragedia zdradzona. Więź 2002 nr 6 s. 87-90 (fel....) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Pociechy erudyty. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 39  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Cywilizacja, osiągnięcia techniczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Szóstak Anna: Chaos realności i harmonia fikcji, czyli o pochwale literatury. Pro Libris 2002 nr 2 s. 42-46 (dot. m.in. zaniku więzi międzyludzkich, zobojetnienia na drugiego czło...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Dorosz Krzysztof A.: Śladami nadziei i inne szkice. ([Zawiera:] Śladami nadziei [cykl komentarzy nt. nadziei, problemu zła ...) szczegóły 
23.książka: Goliński Janusz K.: Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu. 2002 (Wprowadzenie. - Część I. Człowiek, świat i grzech: 1. Idea grzechu - o...) szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Urodzeni w plugastwie, mający umrzeć w ucisku. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 41  szczegóły 
recenzja: Skrzydło Jolanta: Barok 2003 nr 1 s. 195-196  szczegóły 
recenzja: Słowikowska Dorota: Ogród 2003 nr 1/2 s. 351-355 (z notą biograficzną recenzentki na s. 355...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2003 r. 14 s. 108 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Rozum, myślenie, umysł (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Kopania Jerzy: Bezsilne piękno rozumu. Szkice filozoficzno-literackie. 2002 (Wprowadzenie. - Realizm polityczny Wacława Gąsiorowskiego [dot. emocji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Bieńczyk Marek: Oczy Duerera. O melancholii romantycznej. ("Dzień przed" (Uwagi wstępne). - Część I: "Wszystko w świecie tracić" ...) szczegóły 
recenzja: Baran Marcin: Wczoraj nie umiera nigdy. Przekrój 2002 nr 41 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Kłopoty z przemijaniem. Polityka 2002 nr 40 s. 61 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Nasza strata. Res Publica Nowa 2003 nr 1 s. 94 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
recenzja: Janion Maria: W oczach Duerera. O nowej książce Marka Bieńczyka. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 67-72 (z not. o autorce art. na s. 218...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Widzieć nieobecne. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 24-25  szczegóły 
26.książka: Dorosz Krzysztof A.: Śladami nadziei i inne szkice. ([Zawiera:] Śladami nadziei [cykl komentarzy nt. nadziei, problemu zła ...) szczegóły 
27.książka: Kłosiński Krzysztof: Poezja żalu. 2001 (Wstęp. - 1. Radość pisania, żałoba pisania. "Radość pisania" Wisławy S...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Motyl żalu. Res Publica Nowa 2002 nr 5 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Obrządki żałoby, porządki słowa. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 161-166 (z not. o autorze art. na s. 386...) szczegóły 
28.książka: Kopania Jerzy: Bezsilne piękno rozumu. Szkice filozoficzno-literackie. 2002 (Wprowadzenie. - Realizm polityczny Wacława Gąsiorowskiego [dot. emocji...) szczegóły 
29.książka: Nalepa Marek: Rozpacz i próby jej przezwyciężania w poezji porozbiorowej (1793-1806). 2003 (M.in. nt. twórcz. Juliana Ursyna Niemcewicza, Stanisława Staszica, Ka...) szczegóły 
30.książka: Nuda w kulturze. 1999 ([Referaty wygłoszone na sesji "Nuda w kulturze", Poznań, 9-11 III 1998...) szczegóły 
recenzja: Bukowska-Schielmann Miłosława: Pomysły na nudę. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 82-93  szczegóły 
recenzja: Meszka Dagmara, Zielnicki Robert: Wokół książki "Nuda w kulturze". Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 164-173  szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Witaj, nudo!. Gazeta Wyborcza 2000 nr 53 [właśc. 54] s. 24  szczegóły 
recenzja: Zacharewicz Paweł: Zbawienna nuda. Forum Akademickie 2000 nr 6 s. 63  szczegóły 
31.książka: Płuciennik Jarosław: Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka i empatia. 2002 ([Dot. empatii jako narzędzia poetyki. Zawiera:] 1. Wprowadzenie. - 2. ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
32.impreza: "Nuda w literaturze" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 77 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Czapliński Przemysław: Nuda przedstawiona, albo proza najnowsza wobec istnienia. Res Publica Nowa 1998 nr 5 s. 58-66 (w utworach: Natasza Goerke: Księga Pasztetów, Jerzy Pilch: Tysiąc spok...) szczegóły 
34.artykuł: Czapliński Przemysław: Przerabianie nostalgii albo proza lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconej teraźniejszości. Kresy 1999 nr 37 s. 66-81 (proza nostalgiczna lat. 90....) szczegóły 
nawiązanie: (m): Proza lat dziewięćdziesiątych. Tygodnik Powszechny 1999 nr 31 s. 12 (nota...) szczegóły 
35.artykuł: Klejnocki Jarosław: Ach jak wielki ten palec. Polityka 1996 nr 39 s. 54 (nt. banalizmu i nudy jako motywów w literaturze...) szczegóły 
36.artykuł: Legeżyńska Anna: Wykład o wzniosłości. Polonistyka 2002 nr 3 s. 148-152  szczegóły 
37.artykuł: Malicki Jan: Czuję przemijanie. Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 10 s. 6 (przemijanie w literaturze polskiej...) szczegóły 
38.artykuł: Markowski Michał Paweł: L'ennui: ułamek historii. Res Publica Nowa 1998 nr 5 s. 7-17 (dot. głównie literatury francuskiej; referat wygłoszony na sesji nauko...) szczegóły 
39.artykuł: Mikołajczak Małgorzata: Las ciemny i potrzeba ładu. Wypisy z autorów dawnych i nowych. Pro Libris 2002 nr 2 s. 19-24 (dot. samotności, zagubienia, pustki w twórczości: Jarosława Iwaszkiewi...) szczegóły 
40.artykuł: Raubo Grzegorz: Człowiek i przekroczenie. Hybris w świecie literatury barokowej. Studenckie Prace Naukowe 1991 z. 2 s. 28-45 (pojęcie hybris w rozumieniu antycznym i nowożytnym (m.in.: decyzja wol...) szczegóły 
41.artykuł: Rurawski Józef: Od zazdrości do zawiści. x 1989 ([W ks. zb.:] Nienawiść i zawiść. Praca zbiorowa pod red. Marii Szyszko...) szczegóły 
42.artykuł: Rurawski Józef: Zazdrość i zawiść w literaturze. Człowiek i Światopogląd 1989 nr 3 s. 78-90 (od doby romantyzmu...) szczegóły 
43.artykuł: Strękowska-Zaremba Małgorzata: Rozważania na temat przyjaźni na podstawie znanych ci utworów literackich. Płomyczek 2003 nr 1 s. 14  szczegóły 
44.artykuł: Szczuka Kazimiera: Nuda buduaru. Psychoanalityczny punkt widzenia. Res Publica Nowa 1998 nr 5 s. 18-24 (nuda dotykająca Justynę Orzelską, bohaterkę powieści "Nad Niemnem" Eli...) szczegóły 
45.artykuł: Szóstak Anna: Chaos realności i harmonia fikcji, czyli o pochwale literatury. Pro Libris 2002 nr 2 s. 42-46 (dot. m.in. zaniku więzi międzyludzkich, zobojetnienia na drugiego czło...) szczegóły 
46.artykuł: Waloszek Danuta: Literackie obrazy odpowiedzialności człowieka w edukacji najmłodszych. Dydaktyka Literatury 2003 t. 23 s. 79-89 (dotyczy m.in. utworów Hansa Christiana Andersena i Antoine'a de Saint-...) szczegóły 
47.artykuł: Zaleski Marek: Nuda powtórzeń. Res Publica Nowa 1998 nr 5 s. 37-43 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Nuda w literaturze", Poznań 9-11...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zabawa (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Świat w zabawie - "zabawa światem". Ludyczne koneksje literatury. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 10-11 grudnia 1997 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 2001 ([Zawiera m.in.:] Danuta Ossowska, Anna Rzymska: Przedmowa. * Aleksande...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zdrada (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Karwat Mirosław: O perfidii. 2001 ([Dot. m.in. różnych wariantów perfidii, przewrotności, złośliwości w l...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 1 s. 225  szczegóły 
recenzja: Jaworski Marek: Anatomia perfidii. Myśl Socjaldemokratyczna 2001 nr 3 s. 143-144  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Świat oszukanych oszustów. Aneks Trybuny 2002 nr 186 s. A, F  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Strękowska-Zaremba Małgorzata: Rozważania na temat przyjaźni na podstawie znanych ci utworów literackich. Płomyczek 2003 nr 1 s. 14  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
51.książka: Aforyzmy o nadziei, szczęściu, bogactwie i pieniądzach.  szczegóły 
52.książka: Do matki. 1997  szczegóły 
53.książka: Kocham Cię, babciu. 1997 (Od Wydawnictwa [wstęp]. - [Wiersze aut.:] Krystyna Artyniewicz, Józef ...) szczegóły 
54.książka: Kocham Cię, Mamo. 1996 ([Wstęp]. - [Wiersze wyrażające uczucia do matki, aut.:]. - Krystyna Ar...) szczegóły 
55.książka: Kocham Cię, Mamo. 2002 (Od Wydawnictwa. - [Wiersze aut.:] Krzysztof Kamil Baczyński, J. Barano...) szczegóły 
56.książka: Kocham Cię, Maryjo. Wiersze na uroczystości i święta Matki Bożej. 1995 (Roman Andrzejewski: Przedmowa. - Od redakcji. - [Utwory aut.:] Michał ...) szczegóły 
57.książka: Kocham Cię, ziemio rodzinna. Wiersze o umiłowaniu ziemi ojczystej. 1995 (Roman Andrzejewski: Przedmowa.- Od redakcji. - [Utwory aut.:] Ignacy A...) szczegóły 
58.książka: Miłość jest wszędzie. (Wybór poezji). II Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Chorych Psychicznie. 1996 (Zofia Woś: Słowo wstępne. - [Utwory aut.:] Elżbieta Chadaj, Zbigniew C...) szczegóły 
59.książka: Najpiękniejsze wiersze dla żony. 1998  szczegóły 
60.książka: Największa jest miłość. Antologia polskiej poezji o miłości rodzinnej. 1999  szczegóły 
61.książka: O miłości - o nienawiści. 1995 ([Aforyzmy]....) szczegóły 
62.książka: O przyjaźni - o wrogości. 1995  szczegóły 
63.książka: O przyjaźni... Wiersze, sentencje, aforyzmy. 1999  szczegóły 
64.książka: O samotności - o spotkaniu. 1995 ([Aforyzmy]....) szczegóły 
65.książka: "Przyjmij ode mnie mój kwiatuszek, przyjmij króciutki ten wierszyk...". 1993 (Wstęp. - [60 wierszy o nieujawnionym autorstwie, zebranych w działach:...) szczegóły 
66.książka: Szcęście w nieszczęściu. Aforyzmy, opinie, refleksje. 1998  szczegóły 
67.książka: Szczęście w nieszczęściu. Aforyzmy, opinie, refleksje. 1998 ([Teksty polskie i obce dot. przypadków szczęśliwych i nieszczęśliwych ...) szczegóły 
68.książka: Szczęściem mym są... Złote myśli o szczęściu, o szczęściu w poezji, przysłowia o szczęściu, wpisy do pamiętnika o szczęściu. 2001  szczegóły 
69.książka: Śmiech i łzy czyli Uczucia i ich przejawy przysłowiem przyłapane. 2001  szczegóły 
70.książka: To twoje święto, Anno. Wiersze o Annach. 1998  szczegóły 
71.książka: To Twoje święto, Mario. 1999 ([Wiersze aut.:] Jerzy Liebert [oraz 51 wierszy niepodpisanych]....) szczegóły 
72.książka: Z otwartym sercem. 365 myśli o przyjaźni. ([Aforyzmy, cytaty, przysłowia]...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Paziak Paweł: Od życia po śmierć - konotacje semantyczne serca w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poradnik Językowy 2003 z. 9 s. 58-68  szczegóły 
  Bieńczyk Marek
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leciński Maciej: "Likwidacja przewagi". Empatia i praca żałoby w "Tworkach" Marka Bieńczyka. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 156-166  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Ginczanka Zuzanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Araszkiewicz Agata: Melancholia Zuzanny Ginczanki. Res Publica Nowa 1998 nr 5 s. 50-57 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Nuda w literaturze", Poznań 9-11...) szczegóły 
  Goerke Natasza
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieślak Tomasz: Zniechęcenie, wypalenie, postawy dekadenckie w tzw. "młodej" prozie w latach dziewięćdziesiątych. x 2003 ([w ks. zb.:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Pod red. Miec...) szczegóły 
  Gretkowska Manuela
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieślak Tomasz: Zniechęcenie, wypalenie, postawy dekadenckie w tzw. "młodej" prozie w latach dziewięćdziesiątych. x 2003 ([w ks. zb.:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Pod red. Miec...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Drabik Katarzyna: Krzyczę, więc jestem. Motyw krzyku w wybranych utworach Zbigniewa Herberta i Walta Whitmana. Las Rzeczy 2002 nr 1 s. 21-25  szczegóły 
79.artykuł: Pomin Jan: Rozpacz Zbigniewa Herberta. Akant 2001 nr 12 s. 16-17 (nt. rozpaczy w twórczości Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kochanowski Jan
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papuzińska Magda: Pierwsze dziecko naszej ery. Gazeta. Magazyn 1999 nr 22 s. 69-70 (nowatorstwo obyczajowe i literackie trenów Jana Kochanowskiego jako pi...) szczegóły 
  Konopnicka Maria
    książki o twórcy (alfabet autorów)
81.książka o twórcy: Bobrowska Barbara: Konopnicka na szlakach romantyków. 1997 (Wstęp. - I. Konrad, Anhelli, Irydion - Konopnicka o osobowościach wiel...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
82.artykuł: Sobieska Anna: Apologia epifanii, czyli motyw kontemplacyjnego zapatrzenia w twórczości Bolesława Leśmiana. Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 51-84  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Malczewski Antoni
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śniedziewski Piotr: W świecie melancholii. O "Marii" A. Malczewskiego i obrazach C.D. [Caspara Davida] Friedricha. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 149-159 (odczytanie utworu w kontekście twórczości malarza; z not. o autorze na...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
84.artykuł: Wójcicka Zofia: Spotkania, rozstania i gry pamięci w liryce Adama Mickiewicza. Ruch Literacki 2002 z. 2 s. 151-165  szczegóły 
85.artykuł: Zwierzyński Leszek: Motyw łez w poezji Mickiewicza. Symbolika oczyszczenia i regeneracji. Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 39-50 ( ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nałkowska Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Biłas Ewa, Sujkowska Katarzyna: Oczami kobiet o kobiecych scenach (Na przykładzie wybranych powieści G. Zapolskiej i Z. Nałkowskiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2129) s. 90-98 (kłótnie, kłótliwość kobiet w prozie Gabrieli Zaposkiej i Zofii Nałkows...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Poświatowska Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
87.artykuł: Wiśniak Agnieszka: Fenomen końca i początku w poezji Haliny Poświatowskiej. Studia i Szkice Slawistyczne 2002 nr 1 s. 101-114  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Śliwiński Piotr: Nuda według Różewicza. Res Publica Nowa 1998 nr 5 s. 44-49 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Nuda w literaturze", Poznań 9-11...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowacki Juliusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
89.książka o twórcy: Nie tylko o "Kordianie". Studia nad twórczością Juliusza Słowackiego. 2002 (Słowa wstępu. * "Kordian" - uwagi o tragizmie postaci bohatera. "Kordi...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Twardowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Ferenc Paweł: Wartość łzy. Przegląd Powszechny 2000 nr 7/8 s. 80-85 (motyw łez w twórczości Jana Twardowskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wat Aleksander
    książki o twórcy (alfabet autorów)
91.książka o twórcy: Molęda Edyta: Mowa cierpienia. Interpretacja poezji Aleksandra Wata. 2001 (Uwagi wstępne. I. Geneza i charakter cierpienia w życiu i twórczości A...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
92.książka twórcy: Pamiętnik Literacki. R. 93: 2002 z. 4: Witkacy. 2002 ([Numer monograficzny poświęcony Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi; z...) szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Goldfarb David A.: Masochism and catastrophe in Witkiewicz's "Insatiability". The Polish Review 1992 t. 37 nr 2 s. 217-227  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokół Lech: Zagadnienie nudy w "Szewcach" Witkacego. Pamiętnik Literacki 2002 z. 4 s. 99-110  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zagajewski Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Rogóż Lucyna: Motyw samotności w twórczości Adama Zagajewskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2002 z. 1 s. 108-120  szczegóły 
  Zapolska Gabriela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Biłas Ewa, Sujkowska Katarzyna: Oczami kobiet o kobiecych scenach (Na przykładzie wybranych powieści G. Zapolskiej i Z. Nałkowskiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2129) s. 90-98 (kłótnie, kłótliwość kobiet w prozie Gabrieli Zaposkiej i Zofii Nałkows...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: Bartnicka Barbara: Łączliwość składniowo-leksykalna rzeczownika "śmiech" w twórczości Stefana Żeromskiego. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 49-57  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
98.książka: Świtała Ireneusz Marian: Filozofowie o szczęściu. Od Platona do Milla. 2003 ([Dot. następujących filozofów: Arystoteles, Platon, Epikur, Seneka...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
99.książka: Barański Jarosław: Samotność i nostalgia. Szkice z filozofii kultury. 2000 ([Szkice inspirowane prozą obcą i polską XIX i XX wieku]. Od autora. * ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
100.książka: Bieńczyk Marek: Oczy Duerera. O melancholii romantycznej. ("Dzień przed" (Uwagi wstępne). - Część I: "Wszystko w świecie tracić" ...) szczegóły 
recenzja: Baran Marcin: Wczoraj nie umiera nigdy. Przekrój 2002 nr 41 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Kłopoty z przemijaniem. Polityka 2002 nr 40 s. 61 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Nasza strata. Res Publica Nowa 2003 nr 1 s. 94 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
recenzja: Janion Maria: W oczach Duerera. O nowej książce Marka Bieńczyka. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 67-72 (z not. o autorce art. na s. 218...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Widzieć nieobecne. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 24-25  szczegóły 
101.książka: Karwat Mirosław: O perfidii. 2001 ([Dot. m.in. różnych wariantów perfidii, przewrotności, złośliwości w l...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 1 s. 225  szczegóły 
recenzja: Jaworski Marek: Anatomia perfidii. Myśl Socjaldemokratyczna 2001 nr 3 s. 143-144  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Świat oszukanych oszustów. Aneks Trybuny 2002 nr 186 s. A, F  szczegóły 
102.książka: Nieświadomość to odrębne królestwo... ([Zawiera m.in.:] Ilona Błocian, Robert Saciuk: O pojęciu nieświadomośc...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
103.impreza: Anatomia gniewu: emocje negatywne w językach i kulturach świata - konferencja międzynarodowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Wysocka Aneta: Warszawska konferencja o obrazie gniewu w różnych językach i kulturach. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 239-244 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
104.artykuł: Babbitt Irving: Melancholia w romantyzmie. Ogród 1992 nr 3/4 s. 381-414  szczegóły 
105.artykuł: Bielik-Robson Agata: Horror, horror. Res Publica Nowa 1998 nr 11 s. 19-29 (lęk w psychoanalizie, filozofii, religii; z odniesieniami do Biblii...) szczegóły 
106.artykuł: Bielik-Robson Agata: Melancholia i ekstaza. Res Publica Nowa 1998 nr 5 s. 26-35 (w poglądach Friedricha Nietzschego, Waltera Benjamina, Milana Kundery;...) szczegóły 
107.artykuł: Bieńczyk Marek: O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Res Publica Nowa 1994 nr 6 s. 33-38 (analiza egzystencji melancholijnej w twórczości pisarzy europejskich....) szczegóły 
108.artykuł: Birnbaum Daniel, Olsson Anders: Czarna żółć. Melancholia klasyczna. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 145-160 (z not. s. 338-339, 342-343....) szczegóły 
109.artykuł: Gajewska Grażyna: "Maus" - sztuka pamięci Arta Spiegelmana. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 80-89 (dot. komiksu jako etycznego zapisu historycznego...) szczegóły 
110.artykuł: Kaczmarek Katarzyna: O samotności poprzez wieki. Zeszyty Karmelitańskie 1995 nr 1 s. 41-58 (samotność jako przedmiot zainteresowania pisarzy i myślicieli - od st...) szczegóły 
111.artykuł: Nawrocka Joanna: Przyjaźń - relacja wzajemności. Universitas Gedanensis 1996 nr 14 s. 41-44 (m.in. w twórczości J.R.R. Tolkiena, Hermanna Hesse, Williama Whartona...) szczegóły 
112.artykuł: Obermueller Klara: Melancholia. Panorama historyczna (od starożytności po renesans). Ogród 1994 nr 4 s. 297-316 (z notą: Od Tłumacza....) szczegóły 
113.artykuł: Płuciennik Jarosław: Pisanie namiętności. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 170-173 (rec. ks.: David Punter: Writing the passion. Harlow 2001...) szczegóły 
114.artykuł: Pytlarz Monika: Ukłon w stronę człowieka ziewającego. Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 15-27 (dot. motywu nudy m.in. w filozofii greckiej, u Sorena Kierkegaarda, Bł...) szczegóły 
115.artykuł: Skórzyński Piotr: Tragizm, uczucia, śmiech. nr s. (o tragizmie, uczuciach, śmiechu m.in. u aut.: Artur Schopenhauer, Henr...) szczegóły 
116.artykuł: Smagowski Dariusz: Melancholia w literaturze i antropologii filozoficznej wieków średnich. Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 19-31 (m.in. w utworach: św. Augustyna, Boecjusza, Dantego Alighieri, św. Tom...) szczegóły 
117.artykuł: Sosnowska Danuta: Emocje poza kontrolą. Znak 2003 nr 9 s. 45-56 (dot. emocji w świecie współczesnym, m.in. we współczesnych i dawnych u...) szczegóły 
118.artykuł: Tynecka-Makowska Słowinia: "Jak się nie nudzić na scenie tak małej?" - literackie rokowania w stanach czczości egzystencjalnej. Prace Polonistyczne 2002 seria 57 s. 187-237 (wyobrażenia nudy w literaturze m.in.: Josif Brodski, Paulo Coelho, Bre...) szczegóły 
119.artykuł: Urbański Stanisław: Mistycyzm. Zjednoczenie przekształcające. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 5 s. 61-81 (m.in. w dziełach św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Avila....) szczegóły 
120.artykuł: Z dwojga złego. Trybuna 2003 nr 238 dod. s. 14 (fel. w formie fikcyjnego dialogu pisarzy na temat nienawiści...) szczegóły 
121.artykuł: Zaleski Marek: Nostalgia, siostra melancholii. Res Publica Nowa 1994 nr 6 s. 7-12  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    książki (alfabet tytułów)
122.książka: Skrawek nieba. 365 myśli o szczęściu. 2000 ([Aforyzmy]...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Hawthorne Nathaniel
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rusnak Krzysztof: The problem of happiness in J. Conrad's "Lord Jim", N. Hawthorne's "The Scarlet Letter" and F. Dostoyevsky's "Crime and Punishment". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia 2002 z. 1 s. 181-200  szczegóły 
  Kosinski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
124.artykuł: Hawthorne Mark D.: Disguise in Jerzy Kosinski's novels. The Polish Review 1993 t. 38 nr 3 s. 311-329  szczegóły 
  Melville Herman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
125.artykuł: Shattuck Roger: Wina, sprawiedliwość i empatia w twórczości Hermana Melville'a i Alberta Camusa. x 1999 ([w ks.:] Roger Shattuck: Wiedza zakazana. Od Prometeusza do pornografi...) szczegóły 
  Whitman Walt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Drabik Katarzyna: Krzyczę, więc jestem. Motyw krzyku w wybranych utworach Zbigniewa Herberta i Walta Whitmana. Las Rzeczy 2002 nr 1 s. 21-25  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Zagadnienia specjalne (arabska) / Tematy, motywy (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
127.artykuł: Dziekan Marek M.: Zew krwi: wendeta w kulturze staroarabskiej. Albo albo 2002 nr 1 s. 113-120 (m.in. w "Koranie" i twórczości poetów epoki przedmuzułmańskiej: Abu a...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Horvath Odon von
    książki o twórcy (alfabet autorów)
128.książka o twórcy: Golec Janusz: Alltag und Glueck im Werk Odon von Horvaths. 2002  szczegóły 
  Kafka Franz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
129.książka o twórcy: Rutka Anna: Die Funktion des Lachens und Laechelns in den Romanen von Franz Kafka.  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
130.artykuł: Wiśniewski Jacek: "Airy thinness". The motif of moving apart in some 20th c. poems: Tony Harrison, Keith Douglas, Michael Longley. Approaches to Literature 2002 [nr] 2 s. 109-122 (z tekstami wierszy: Tony Harrison: Book ends; Keith Douglas: Simplify ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rusnak Krzysztof: The problem of happiness in J. Conrad's "Lord Jim", N. Hawthorne's "The Scarlet Letter" and F. Dostoyevsky's "Crime and Punishment". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia 2002 z. 1 s. 181-200  szczegóły 
  Lewis Clive Staples
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
132.artykuł: Pac Michał: Dostrzegam tę samą prawdę. Przyjaźń według C.S. Lewisa. Teofil 2002 nr 1 s. 130-141 (dot. esejów i prozy; z not. o autorze art....) szczegóły 
  Shakespeare William
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Markowski Michał Paweł: Zazdrość i hermeneutyka. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 41-54 (esej o zazdrości...) szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bolewski Jacek: Szaleństwo miłości. Wokół "Romea i Julii" (I-II). Przegląd Powszechny 1991 nr 1 s. 150-163; nr 11 s. 308-319  szczegóły 
polemika: Narbutt Jerzy: Ostrożniej z interpretacjami. Ład 1992 nr 15 s. 7  szczegóły 
  Wilde Oscar Fingal O'Flahertie Wills
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
135.artykuł: Kędzierska Aleksandra: Motywy piękna i cierpienia w opowiadaniach Oskara Wilde'a. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1994 nr 18 s. 79-89  szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
136.artykuł: Świderski Bronisław: Melancholia jest trójkątem. Res Publica Nowa 1994 nr 6 s. 20-22 (rola melancholii w twórczości Kierkegaarda...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
137.artykuł: Malinowski Wiesław Mateusz: Des hommes d'Eglise face a la passion dans le roman francais du XIX siecle. Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 99-107 (w twórcz. powieściopisarzy: Honore de Balzac, Francois Rene de Chateau...) szczegóły 
138.artykuł: Markowski Michał Paweł: L'ennui: ułamek historii. Res Publica Nowa 1998 nr 5 s. 7-17 (dot. głównie literatury francuskiej; referat wygłoszony na sesji nauko...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Utwory anonimowe (francuska)
139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dybel Katarzyna: Le chateaux de bonheur dans le cycle du "Lancelot-Graal" et dans le "Tristan en prose". Romanica Cracoviensia 2002 nr 2 s. 50-63 (dot. miejsc związanych z odczuwaniem szczęścia w obu dziełach...) szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dybel Katarzyna: Le chateaux de bonheur dans le cycle du "Lancelot-Graal" et dans le "Tristan en prose". Romanica Cracoviensia 2002 nr 2 s. 50-63 (dot. miejsc związanych z odczuwaniem szczęścia w obu dziełach...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Camus Albert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
141.artykuł: Shattuck Roger: Wina, sprawiedliwość i empatia w twórczości Hermana Melville'a i Alberta Camusa. x 1999 ([w ks.:] Roger Shattuck: Wiedza zakazana. Od Prometeusza do pornografi...) szczegóły 
  Moliere *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
142.artykuł: Benka Urszula M.: Niewidzialny świat Moliera - zazdrośni inaczej. Wyrazy 1996 nr 2 s. 150-152 (nt. motywu zadrości w twórczości Moliera...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Kuczyńska Alicja: Mit "pięknej przyjaźni" odchodzi. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 31-39 (przyjaźń w ujęciu greckich filozofów - Sokratesa, Platona Arystotelesa...) szczegóły 
144.artykuł: Sprawski Sławomir: Problem przyjaźni rytualnej (ksenia) w polityce Jazona z Feraj. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 60-61 (w świetle dzieł Plutarcha, Korneliusza Neposa, Ksenofonta, Izokratesa,...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
145.artykuł: Wysocki Andrzej: Czy Jezus przyjaźnil się z Janem?. Teofil 2002 nr 1 s. 107-120 (dot. zapisów ewengelicznych oraz listów św. Jana; not. o autorze art....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
146.książka: Pytel Jan Kanty: Gościnność w Biblii (Studium źródłowo-porównawcze). 1990 (Rozdz. 1: Gościnność w Starym Testamencie. Rozdz. 2: Gościnność w świe...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
147.artykuł: Ołów Antoni Jan: Terminologia radości w Starym Testamencie. Studia Teologiczne 1990 t. 8 s. 77-102  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    artykuły (alfabet tytułów)
148.artykuł: Ołów Antoni Jan: Klasyfikacja i doktrynalne podłoże motywów radości w hymnach Psałterza. Studia Teologiczne 1991 t. 9 s. 3-44  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Cicero Marcus Tullius
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielawski Krzysztof: Diligere quem ames... Cyceronowy dialog "O przyjaźni". Teofil 2002 nr 1 s. 96-106 (z not. o autorze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
150.książka: Tabu und Tabubruch. Literarische und sprachliche Strategien im 20. Jahrhundert. Ein deutsch-polnisches Symposium. 2002 ([Zawiera m.in.:] Hartmut Eggert, Janusz Golec: Vorwort. * Geschichtsko...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Schiller Friedrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
151.artykuł: Kaśkiewicz Kinga: Piękno postaci ludzkiej w estetycznej teorii Fryderyka Schillera. Filo-Sofija 2002 nr 1 (2) s. 46-68 (dot. architektonicznego piękna człowieka w świetle piękna ludzkiego du...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
152.książka: Przybylski Ryszard: Mityczna przestrzeń naszych uczuć. 2002 ([Zawiera eseje o poetach, ich życiu uczuciowym i ich twórczości w kont...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Wieczność uczuć. Gazeta Wyborcza 2002 nr 161 s. 14 (z not. o R. Przybylskim...) szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Ból, mit i krąg magiczny. Res Publica Nowa 2002 nr 10 s. 93  szczegóły 
recenzja: Cieślak-Sokołowski Tomasz: "Elitarne nauczanie przez analogię". "Mityczna przestrzeń naszych uczuć" Ryszarda Przybylskiego. Tygodnik Powszechny 2002 nr 46 s. 21 (z fot. R. Przybylskiego...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Poeci i mity. Tygodnik Powszechny 2002 nr 19 13  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Przegląd 2002 nr 19 s. 52  szczegóły 
recenzja: (MARBAR): Przekrój 2002 nr 20 s. 56 (nota...) szczegóły 
recenzja: Spólna Anna: Mit jako konieczność. Miesięcznik Prowincjonalny 2003 nr 7/8 s. 21-22  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Piotr: Jeden świat, jeden mózg [z tego cyklu:] Tragedia zdradzona. Więź 2002 nr 6 s. 87-90 (fel....) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Pociechy erudyty. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 39  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Dostoevskijj Fjodor
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rusnak Krzysztof: The problem of happiness in J. Conrad's "Lord Jim", N. Hawthorne's "The Scarlet Letter" and F. Dostoyevsky's "Crime and Punishment". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia 2002 z. 1 s. 181-200  szczegóły 
  Karamzin Nikolajj
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stawarz Barbara: Elegia a melancholia. Wokół "Melancholii" Mikołaja Karamzina. Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 7-18 (m.in. w świetle teorii Marka Bieńczyka, Wojciecha Bałusa, Antoniego Kę...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
155.artykuł: Czekała Marcin: Apoteoza wstydu w filozofii św. Tomasza z Akwinu. Człowiek w Kulturze 2002 t. 14 s. 211-227  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Zagadnienia specjalne (Afryki Subsaharyjskiej) / Tematy, motywy (Afryki Subsaharyjskiej)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
156.artykuł: Umeh Ambrose O.: Le mal du pay ou la nostalgie du pays natal dans le roman africain. Studies of the Department of African Languages and Cultures 2000 [t.] 28 s. 59-73 (m.in. w powieściach autorów: Camara Laye, Ake Loba, Bernard Dadie, Che...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
157.książka: Ledóchowski Aleksander: Ulotne obrazy. 1998 (Tadeusz Sobolewski: Wstęp. - Cisza [milczenie m.in. w filmie]. Dźwiek ...) szczegóły 
recenzja: Helman Alicja: Obrazy, które on dla nas utrwalił. Kino 1999 nr 2 s. 56  szczegóły 
recenzja: Jabłońska Katarzyna: Więź 2000 nr 8 s. 205-207  szczegóły 
recenzja: (mol): Film 2000 nr 3 s. 133  szczegóły 
recenzja: Szczerba Jacek: Medytacje o kinie. Gazeta Wyborcza 1999 nr 48 s. 20  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
158.artykuł: Płażewski Jerzy: Festiwal samotności na ekranach świata. Kino 1990 nr 3 s. 1-7 (motyw samotności we współczesnych filmach polskich i obcych...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy telewizyjne
159.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maniewski Maciej: Motyw odwetu. Kino 1991 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
160.audycja radiowa: Literackie wizje radości.  szczegóły