Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Instytuty pozauczelniane, komitety i towarzystwa naukowe w Polsce - Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Socjologia literatury
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. 2000 ([Zawiera m.in.:] Jan Grad: Potoczny odbiór sztuki a edukacja kulturaln...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Platt Dobrosława: Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej. 1992 (Uwagi wstępne. Od św. Augustyna do Stanisława Sokołowskiego. Teoretycz...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1994 t. 70 s. 199 (not....) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 177 (not....) szczegóły 
recenzja: Urban Wacław: Kwartalnik Historyczny 1993 nr 3 s. 120-121  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 562-564  szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
3.impreza: Forum Kultury Dolnośląskiej (2000).  szczegóły 
4.impreza: Forum Kultury Dolnośląskiej (2002).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Winiecka Anna: Bibliografia zawartości "Ze skarbca kultury" półrocznika Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Zeszyty 41-51). Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1992 z. 1 s. 297-305  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Górska Barbara, Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. 1991 ([1] Polonica wieku XVII.
T. 2. D - H. 1992, 284 s., [12] s. faks...)
 szczegóły 
7.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 1997 (
T. 15: Rękopisy 17051-17260. Oprac. i przygot. do druku: Maciej Ma...)
 szczegóły 
8.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 1995 (
T. 14: Rękopisy 16801-17050. Archiwum Marii i Jerzego Kuncewiczów....)
 szczegóły 
9.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 2000 (
T. 17. Rękopisy 17709-17945. Oprac. i przygot. do druku Hanna Kule...)
 szczegóły 
10.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 1998 (
T. 16. Rękopisy 17261-17708: Archiwum Stanisława Vincenza. Oprac i...)
 szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 4 s. 371-372 (notka...) szczegóły 
11.książka: Klubiński Włodzimierz: Katalog Biblioteki Narodowej za lata 1979-1996 oraz spis tomów według kolejności numerów. Za lata 1919-1996. 1997  szczegóły 
12.książka: Rolak Grażyna, Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII. 1997 (
T. 9. Indeksy. 1997, 199 s....)
 szczegóły 
13.książka: Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 1991 (Polonica wieku XVII. T. 7: S, 1995, [4], 286 s., 10 s. faks....) szczegóły 
14.książka: Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. 1991 (Polonica wieku XVII. T. 8: T-Z. 1996, 337 s....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Juzwenko Adolf: Res aeterna. Tygodnik Powszechny 1994 nr 48 s. 14 (wyw. z dyrektorem Ossolineum nt. zbiorów bibliotecznych i sprawy resty...) szczegóły 
16.artykuł: Kaletowa Lena: Gazeta Robotnicza 1989 nr 261 s. 1, 6-7 (dot. zbiorów Ossolineum we Lwowie...) szczegóły 
17.artykuł: Kaletowa Lena: Sprawa dla wnuka? (W wyniku likwidacji lwowskiego Ossolineum utraciliśmy dwie trzecie tamtejszych zbiorów). Przegląd Tygodniowy 1989 nr 18 s. 12  szczegóły 
18.artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Księgozbiory zakonne w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1999 z. 10 s. 281-294  szczegóły 
19.artykuł: Platt Dobrosława: Archiwa emigracyjne w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. x 1999 ([W ks.:] Materiały XXI Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bib...) szczegóły 
20.artykuł: Tyszkowski Wiesław: Kolekcja poloników XVII w. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu - próba charakterystyki. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1999 z. 10 s. 275-279 (m.in. autorstwa pisarzy polskich...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Portrety ossolińskie. Antologia wspomnień. 1992 ([M.in. hasła:] Samuel Bogumił Linde (oprac.: Józef A. Kosińsk). - Henr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Chojnacki Władysław, Chojnacki Wojciech: Bibliografia kalendarzy wydanych w języku polskim poza granicami Polski od roku 1716 (Mazury, Śląsk Górny, Dolny oraz Śląsk Cieszyński). 1986  szczegóły 
23.książka: Katalog czasopism polonijnych XIX i XX wieku w zbiorach Zakładu Narodowego Ossolińskich. 1996  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stanowisko Wydawnictwa Ossolineum w sprawie restytuowania Fundacji. Notes Wydawniczy 1993 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: 175-lecie Ossolineum. Trybuna 1992 nr 133 s. 3 (not. spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Kaletowa Lena: Gazeta Robotnicza 1989 nr 88 s. 1, 8-9 (nt. starń o odzyskanie całości zbiorów lwowskich Ossolineum...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 22 s. 11-12 (nota spraw. z prac senackiej Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych n...) szczegóły 
28.artykuł: Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 21 s. 9-10 (nota spraw. z prac senackiej Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki ...) szczegóły 
29.artykuł: Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 22 s. 3-4 (nota spraw. z prac senackiej Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki ...) szczegóły 
30.artykuł: Odojewski Włodzimierz: O Ossolineum raz jeszcze. Kultura i Życie 1992 nr 1 s. 9 (nt. konieczności zwrócenia Polsce przez władze Ukrainy zbiorów bibliot...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. 2000 ([Zawiera m.in.:] Jan Grad: Potoczny odbiór sztuki a edukacja kulturaln...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Garliński Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: R.B.: Dary dla Ossolineum. Rzeczpospolita 2000 nr 120 s. A12 (not. o przekazaniu m.in. przez Józefa Garlińskiego prywatnego archiwum...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamiński Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Ludwik Kamiński vel Kamieński i jego monografia etnograficzna Podhala. Podhalanka 1989 nr 1 s. 10-14 (dot. trzech rękopisów znajdujących się w Biblotece Ossolineum: "O mies...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
34.książka o twórcy: Studia o Mickiewiczu. 1992 (Władysław Dynak, Jacek Kolbuszewski: Słowo wstępne. * [Studia zaprezen...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
35.impreza: "Kto pragnie posiąść ziemię?" - wystawa w dwusetną rocznicę urodzin A. Mickiewicza (1998).  szczegóły 
artykuł: Nauka Wrocławska 1998 nr 3/4 s. 11 (not. o programie...) szczegóły 
36.impreza: "Z ossolińskiej kolekcji. Adam Mickiewicz" - wystawa poświęcona Adamowi Mickiewiczowi w 200. rocznicę urodzin (1998).  szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Odra 1999 nr 12 s. 150 (not. o zakupie rękopisu od Pawła i Jana Tarnowskich przez władze Wrocł...) szczegóły 
artykuł: Porada Małgorzata: Nasz wieszcz. Gazeta Wyborcza 1999 nr 260 s. 1 (not. o wykupieniu rękopisu przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich...) szczegóły 
artykuł: Prezent dla Ossolineum. Semper Fidelis 1999 nr 5 s. 5 (zapowiedź wykupienia przez miasto Wrocław rękopisu dzieła od obecnej w...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 70 s. 180 (not. o przejściu na własność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wr...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nowak-Jeziorański Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Odra 1999 nr 1 s. 141 (not. o archiwum pisarza w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wroc...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orkan Władysław
    korespondencja (alfabet autorów)
39.korespondencja: Władysław Orkan a "sprawa Brzozowskiego". Listy Władysława Orkana do Rafała Bubera w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 2002 z. 13 s. 93-105 (2 listy Witolda Maurina do Orkana z 1908 dot. "sprawy Brzozowskiego", ...) szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
    listy (alfabet tytułów)
40.listy: Orzeszkowa Eliza: [Listy]. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1999 z. 10 s. 259-264, 266, 267 (adresaci: Zofia Mokrzecka (2 z 1890), Edward Pawłowicz (z 1888), Henry...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Ostromęcka Elżbieta: Autografy Elizy Orzeszkowej w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1999 z. 10 s. 251-274 (opis kolekcji i wykaz autografów pisarki; z fotokopią rękopisu fragmen...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowacki Juliusz
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (ra): "Król-Duch" - scalony (Rękopisy Słowackiego wróciły do Ossolineum). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 114 s. 1 (nt. przekazania brakujących kart rękopisu "Króla-Ducha" i "Horsztyński...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    kult (alfabet autorów)
43.kult: Ostromęcka Elżbieta: Archiwum Stanisława Vincenza w Ossolineum. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1992 z. 1 s. 261-264  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    imprezy (alfabet tytułów)
44.impreza: Biblia w Polsce - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Kazimiera: Judaica i biblie. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 11  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
45.impreza: Biblia w Polsce - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Kazimiera: Judaica i biblie. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 11  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Wajda Andrzej*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: MAG: Dar Wajdy. Gazeta Wyborcza 2003 nr 286 s. 13 (nt. przekazania Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich przez Andrzeja W...) szczegóły