Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Utopia (gat. lit.)
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bakuła Bogusław: Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. 2000 (Kilka uwag na temat komparatystyki integralnej [dot. kondycji, perspek...) szczegóły 
recenzja: Majerek Rafał: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 70-74  szczegóły 
2.książka: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 3: Z zagadnień struktury artystycznej i świadomości kulturowej. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi doktorowi habilitowanrmu Kazimierzowi Polańsk...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Klementowski Robert: Mimetyczność utopii. Elementy myślenia utopijnego w cywilizacji europejskiej. Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 195-216  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Vosskamp Wilhelm: Historia literatury jako historia funkcji literatury (Na przykładzie nowożytnej utopii). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 257-275 (Problemy metodologiczne historii literatury (III)...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Zgorzelski Andrzej: Ekwiwalent jako czynnik genologiczny. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 31-43 (ewolucja gatunków operujących fantastyką - utopi, powieść fantastyczna...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Science fiction w kulturze współczesnej. Materiały Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zakład Estetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Międzywydziałowy Zakład Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych Politechniki Rzeszowskiej Zbiór materiałów konferencyjnych. 1991 (Jakub Daszkiewicz: Wprowadzenie. - Maria Gołaszewska: Imaginacja w ant...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Utopia
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Jabłkowska Joanna: Literatur ohne Hoffnung. Die Krise der Utopie in der deutschen Gegenwartsliteratur. 1993 (Einleitung. - I. Utopie als Sackgasse in der Gegenwartsliteratur: 1. D...) szczegóły 
8.książka: Szacki Jerzy: Spotkania z Utopią. 2000 ([Dot. utopii w literaturze, filozofii, myśli społeczno-politycznej. Za...) szczegóły 
recenzja: Kacperek Ola: Książki do czytania. Tydzień 2003 nr 8 s. 19  szczegóły 
9.książka: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 2: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi doktorowi habilitowanrmu Kazimierzowi Polańsk...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Bobrownicka Maria: Utopie na ziemiach słowiańskich (Próba typologii). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 9-16 (przemiany gatunku - od mitu i utopii do science fiction; rys historycz...) szczegóły 
11.artykuł: Budzyński Józef: "Utopia" Tomasza Morusa oraz typy utopijnych motywów literackich na Śląsku w XVII i XVIII w.. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 26-34  szczegóły 
12.artykuł: Cichońska Maria: Język wobec utopii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1599 s. 110-114  szczegóły 
13.artykuł: Czapliński Przemysław: Wątpliwe rozstanie z utopią. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 92-105 (utopia w literaturze współczesnej; m.in. w twórczości pisarzy: Ray Bra...) szczegóły 
14.artykuł: Dróżdż Andrzej: Utopie literackie źródłem wiedzy o książce. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 52-76 (dot. m.in. wyobrażeń nt. autora, książki, języka i pisma w utopiach li...) szczegóły 
15.artykuł: Klementowski Robert: Mimetyczność utopii. Elementy myślenia utopijnego w cywilizacji europejskiej. Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 195-216  szczegóły 
16.artykuł: Markiewicz Dariusz: Wątki i motywy w utopiach polskiego oświecenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 36-49  szczegóły 
17.artykuł: Ostrowski Witold: The English way to a modern dream-vision of the future. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 z. 1 s. 21-38  szczegóły 
18.artykuł: Rakus Stanislav: Utopicky princip v systeme latky, temy a problemu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 44-48 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
19.artykuł: Sobota Jacek: Wyznania idioty [z tego cyklu:] Nieuchronność nieruchomości (2). Nowa Fantastyka 2003 nr 9 s. 77 (felieton m.in. nt. utopii w literaturze science-fiction...) szczegóły 
20.artykuł: Szczepańska Beata: Die Entwicklungsgeschichte der utopisch-phantasischen Literatur. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 177-192  szczegóły 
21.artykuł: Tyszkiewicz Krzysztof: Dylematy myślenia utopijnego. Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 4 s. 24-30 (utopia jako pewien sposób myślenia i postrzegania świata...) szczegóły 
22.artykuł: Vallee Jean-Francois: Utopie de la modernite, modernite de l'utopie. Un dialogue entre Thomas More et Robert Musil. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 151-166 (propozycja nowej definicji dyskursu utopijnego i możliwości aktualnośc...) szczegóły 
23.artykuł: Winiarczyk Marek: Utopia antyczna. Zarys problematyki. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 233-254 (charakterystyka gfatunku; szerzej o utopiach w starożytnej Grecji m.in...) szczegóły 
24.artykuł: Winiarczyk Marek: Zur Problematik der antiken Utopie. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 91-116 (przegląd stanowisk badawczych; szerzej o motywie utopii w literaturze ...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Urbanova Svatava: Imaginace a utopie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 11-18 (wzajemny stosunek fantazji i utopii, badany na polu psychologii i lite...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Budzyński Józef: "Utopia" Tomasza Morusa oraz typy utopijnych motywów literackich na Śląsku w XVII i XVIII w.. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 26-34  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Markiewicz Dariusz: Wątki i motywy w utopiach polskiego oświecenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 36-49  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Utopia (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Kwaterko Mateusz: Utopijna lista przebojów. Bez dogmatu 2003 nr 58 s. 14-17 (omówienie wybranych przykładów nowożytnej utopii literackiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dmuszewski Ludwik Adam
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garbaczowa Maria: Robinsonada i utopia w "Wyspie małżeństwa" Ludwika Adama Dmuszewskiego. Studia Kieleckie. Seria Filologiczna = Kielce Studies. Philological Series 1997 nr 1 s. 83-86  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Winiarczyk Marek: Zur Problematik der antiken Utopie. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 91-116 (przegląd stanowisk badawczych; szerzej o motywie utopii w literaturze ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Jabłkowska Joanna: Das Groteske in der heutigen Katastrophenliteratur. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 349-360  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
32.książka: Bakuła Bogusław: Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. 2000 (Kilka uwag na temat komparatystyki integralnej [dot. kondycji, perspek...) szczegóły 
recenzja: Majerek Rafał: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 70-74  szczegóły 
33.książka: Szacki Jerzy: Spotkania z Utopią. 2000 ([Dot. utopii w literaturze, filozofii, myśli społeczno-politycznej. Za...) szczegóły 
recenzja: Kacperek Ola: Książki do czytania. Tydzień 2003 nr 8 s. 19  szczegóły 
34.książka: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 2: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi doktorowi habilitowanrmu Kazimierzowi Polańsk...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Kwaterko Mateusz: Utopijna lista przebojów. Bez dogmatu 2003 nr 58 s. 14-17 (omówienie wybranych przykładów nowożytnej utopii literackiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Czajka Henryka: Z bułgarskich utopii literacko-folklorystycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 18-25  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Kminek Ivan
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czaplińska Joanna: Antyutopia czy dystopia? Wyznaczniki gatunkowe na podstawie powieści "Utopie, nejlepsi verze" Ivana Kminka. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1999 nr 9 (258) s. 45-59  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Winiarczyk Marek: Utopia antyczna. Zarys problematyki. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 233-254 (charakterystyka gfatunku; szerzej o utopiach w starożytnej Grecji m.in...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
39.książka: Jabłkowska Joanna: Literatur ohne Hoffnung. Die Krise der Utopie in der deutschen Gegenwartsliteratur. 1993 (Einleitung. - I. Utopie als Sackgasse in der Gegenwartsliteratur: 1. D...) szczegóły