Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Instytuty pozauczelniane, komitety i towarzystwa naukowe w Polsce - Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Mazur Aneta: Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy XIX wieku. 2001 ([Analiza utworów realistycznych w kluczu koncepcji metafizyki Immanuel...) szczegóły 
recenzja: Krynicka Ewa: Convivium 2003 s. 372-375  szczegóły 
recenzja: Żabski Tadeusz: Kwartalnik Opolski 2003 nr 1 s. 128-131  szczegóły 
2.książka: Z badań nad literaturą i sztuką drugiego pokolenia pozytywistów polskich. Studia i szkice. 1992 (Zdzisław Piasecki: Drugie pokolenie pozytywistów polskich. Rekonesans ...) szczegóły 
recenzja: Korepta Edyta: Kwartalnik Opolski 1994 nr 1 s. 101-106  szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1995 z. 5 s. 679-681  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Człowiek i czas. Studia i szkice o literaturze współczesnej. 2002 (Adela Pryszczewska-Kozołub, Elżbieta Dąbrowska: Wstęp. * I. Proza: Ade...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
4.dotyczy innego zapisu:
-książka: Hendzel Władysław: "Głos" (1886-1894). Literatura - krytyka - teatr. 2000  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Czas (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Człowiek i czas. Studia i szkice o literaturze współczesnej. 2002 (Adela Pryszczewska-Kozołub, Elżbieta Dąbrowska: Wstęp. * I. Proza: Ade...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Marzenia, sen, tematyka oniryczna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Zagożdżon Joanna: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. 2002 (Wstęp. - 1. Figury snów w literaturze antycznej. 2. Antyczne teorie i ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Boss Janusz: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1987. Kwartalnik Opolski 1989 nr 3/4 s. 87-92  szczegóły 
8.artykuł: Leśniański Grzegorz: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za lata 1998-2001. Kwartalnik Opolski 2001 nr 4 s. 199-203  szczegóły 
9.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1990. Kwartalnik Opolski 1992 (1991) nr 1/2 s. 97-100  szczegóły 
10.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1991. Kwartalnik Opolski 1993 nr 1 s. 110-111  szczegóły 
11.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1992. Kwartalnik Opolski 1994 nr 2 s. 99-101  szczegóły 
12.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1993 oraz w latach 1990-1993. Kwartalnik Opolski 1994 nr 3 s. 150-155  szczegóły 
13.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1994. Kwartalnik Opolski 1995 nr 2 s. 124-127  szczegóły 
14.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1995. Kwartalnik Opolski 1996 nr 3/4 s. 145-147  szczegóły 
15.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1996. Kwartalnik Opolski 1997 nr 3/4 s. 156-159  szczegóły 
16.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1997 oraz lata 1994-1997. Kwartalnik Opolski 1998 nr 2 s. 139-143  szczegóły 
17.artykuł: Wykaz członków Wydziału II OpolskiegoTowarzystwa Przyjaciół Nauk (według stanu na dzień 31 grudnia 1986 r.). Sprawozdania [Opole] 1990 nr 21 (1986) s. 114-116  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brzozowski Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
18.książka o twórcy: Królica Artur: Postawa wychowawcy a postawa klerka. Stanisława Brzozowskiego i Karola Irzykowskiego spór o światopoglądowe podstawy krytyki literackiej. 2000 (I. Filozofia pracy a krytyka [Karola] Irzykowskiego. II. Praca a histo...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dambrowski Samuel
19.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Przymuszała Lidia: Struktura i pragmatyka "Postylli" Samuela Dambrowskiego. 2003 (Wprowadzenie. - I. Samuel Dambrowski i jego pisarstwo. II. Recepcja ka...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Irzykowski Karol
    książki o twórcy (alfabet autorów)
20.książka o twórcy: Królica Artur: Postawa wychowawcy a postawa klerka. Stanisława Brzozowskiego i Karola Irzykowskiego spór o światopoglądowe podstawy krytyki literackiej. 2000 (I. Filozofia pracy a krytyka [Karola] Irzykowskiego. II. Praca a histo...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Krasiński Zygmunt
    książki o twórcy (alfabet autorów)
21.książka o twórcy: Januszewski Bernard Woodrow: Ludzka komedia czy boska tragedia. Studium krytyczne w 150. rocznicę powstania "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego. 1989  szczegóły 
  Krzysztoń Jerzy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
22.książka o twórcy: Bitka Zbigniew: Wędrowanie do kresu cierpienia. Motywy archetypowe i symboliczne w prozie Jerzego Krzysztonia. 2001  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
    książki o twórcy (alfabet autorów)
23.książka o twórcy: Wyderka Bogusław: "Przedziwny wszędzie". O stylu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego na tle tendencji stylistycznych poezji polskiego renesansu. 2002 ([Dotyczy problemów wersyfikacji, kompozycji i składni w twórczości poe...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    książki o twórcy (alfabet autorów)
24.książka o twórcy: Henryk Sienkiewicz. Twórca i obywatel.. 2002 ([Dedykowana Lechowi Ludorowskiemu]. * Wacław Hendzel, Zdzisław Piaseck...) szczegóły 
  Szramek Emil
    imprezy (alfabet tytułów)
25.impreza: Ksiądz doktor Emil Szramek a wielokulturowość Śląska (1991).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zegadłowicz Emil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
26.książka o twórcy: Malinowska Ewa: Język i styl "Żywota Mikołaja Srebrempisanego" Emila Zegadłowicza. 1991  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Solski Zbigniew Władysław: Ikony krawędzi w dramatach Samuela Becketta, Karola Wojtyły i Martina Bubera. 2002 ([Komparatystyczne, tekstualistyczne ujęcie doświadczenia nieciągłości ...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 146 (nota...) szczegóły 
28.książka: Zagożdżon Joanna: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. 2002 (Wstęp. - 1. Figury snów w literaturze antycznej. 2. Antyczne teorie i ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Mazur Aneta: Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy XIX wieku. 2001 ([Analiza utworów realistycznych w kluczu koncepcji metafizyki Immanuel...) szczegóły 
recenzja: Krynicka Ewa: Convivium 2003 s. 372-375  szczegóły 
recenzja: Żabski Tadeusz: Kwartalnik Opolski 2003 nr 1 s. 128-131  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Mykita-Glensk Czesława: Melpomena w śląskiej mazelonce. Szkice z dziejów polskiego życia teatralnego na Śląsku do roku 1939. 2003 (Wstęp. - 1. Polskie życie teatralne na Śląsku w latach 1852-1921. 2. T...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Mykita-Glensk Czesława: Melpomena w śląskiej mazelonce. Szkice z dziejów polskiego życia teatralnego na Śląsku do roku 1939. 2003 (Wstęp. - 1. Polskie życie teatralne na Śląsku w latach 1852-1921. 2. T...) szczegóły