Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Instytuty pozauczelniane, komitety i towarzystwa naukowe w Polsce - Akademia Umiejętności w Krakowie
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    imprezy (alfabet tytułów)
1.impreza: Sesja naukowa poświęcona sztuce Młodej Polski (1994).  szczegóły 
artykuł: Stulecie Młodej Polski. Magdalenka Literacka 1994 nr 2 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
2.impreza: "Stulecie Młodej Polski" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Krakowskie sesje naukowe w stulecie Młodej Polski. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 167-170  szczegóły 
artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Młoda Polska w Krakowie - po stu latach. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 2  szczegóły 
artykuł: (pik): PAU. Forum Akademickie 1994 nr 2 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Gutowski Wojciech: Stulecie Młodej Polski. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 12 s. 16-17  szczegóły 
artykuł: Ziołowicz Agnieszka: Stulecie Młodej Polski (Sesja naukowa w dniach 17-21 X 1994). Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 135-141  szczegóły 
artykuł: Klich Aleksandra: W stulecie Młodej Polski. Universitas 1994 nr 12 s. 71-73  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Tygodnik Powszechny 1994 nr 44 s. 12 (not. spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków AU [Akademii Umiejętności] w Krakowie, TNW [Towarzystwa Naukowego Warszawskiego], PAU [Polskiej Akademii Umiejętności], PAN [Polskiej Akademii Nauk]. 1983 (Cz. 6: Nauki medyczne. Z. 2: M-Z. Oprac. Andrzej Śródka. 1991, 392 s.,...) szczegóły 
4.książka: Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków AU [Akademii Umiejętności] w Krakowie, TNW [Towarzystwa Naukowego Warszawskiego], PAU [Polskiej Akademii Umiejętności], PAN [Polskiej Akademii Nauk]. 1983 (Cz. 6: Nauki medyczne. Z. 2: M-Z. Oprac. Andrzej Śródka. 1991, 392 s.,...) szczegóły 
5.książka: Polski słownik biograficzny. 1989 (Przedr. fotooffs. oryg.: Kraków: Polska Akade Umiejętności 1935-1948. ...) szczegóły 
6.książka: Polski słownik biograficzny. 1989 (T. 2: Beyzym Jan - Brownsfird Maria. 1989, VI, 479 s. [M.in. hasła:] B...) szczegóły 
7.książka: Polski słownik biograficzny. 1989 (T. 3: Brożek Jan - Chwalczewski Franciszek. 1989, XV, 479 s. [M.in. ha...) szczegóły 
8.książka: Polski słownik biograficzny. 1989 (T. 4: Chwalczewski Jerzy - Dąbrowski Ignacy. 1989, XV, 477 s. Chwalcze...) szczegóły 
9.książka: Polski słownik biograficzny. 1989 (T. 6: Dunin Rodryg - Firlej Henryk. 1989, XI, 480 s. [M.in. hasła:] Du...) szczegóły 
10.książka: Polski słownik biograficzny. 1989 (T. 5: Dąbrowski Jan Henryk - Dunin Piotr Stanisław. 1990, [6], 480 s.<...) szczegóły 
11.książka: Polski słownik biograficzny. 1989 (T. 18: Lubomirski Aleksander - Machowski Walenty. Przew. Komitetu Red....) szczegóły 
12.książka: Polski słownik biograficzny. 1992 (T. 16: Kubacz Franciszek - Legatowicz Ignacy Piotr. Kom. red. przewodn...) szczegóły 
13.książka: Polski słownik biograficzny. 1990 (
T. 7: Firlej Jan - Girdwoyń Kazimierz. 1990, [6], 479 s.
T. 8:...)
 szczegóły 
14.książka: Polski słownik biograficzny. 1989 (
T. 13: Klobassa Zręcki Stanisław - Kopernicki Franciszek. 1991, X,...)
 szczegóły 
15.książka: Polski słownik biograficzny. 1999 (T. 39, z. 1 [og. zb.] 160, Słomkiewicz Stefan - Służewski Jan. 1999, 1...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Duma i trochę wstydu. Tygodnik Powszechny 1996 nr 27 s. 12 (sprawozdanie z przebiegu uroczystego zebrania Rady Naukowej Polskiej A...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Staszel Jan: Bronisław Piłsudski i jego związki z Akademią Umiejętności w Krakowie. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2001 r. 46 s. 7-104 (biografia badacza Ajnów; z fot. Bronisława Piłsudskiego...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kaszuby (literatura regionalna)
    imprezy (alfabet tytułów)
18.impreza: Sesja naukowa o kaszubszczyźnie (1994).  szczegóły 
artykuł: (s.j.): Ramułt po latach. Pomerania 1994 nr 6 s. 28-29  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Stachowska Krystyna: Podręczniki uniwersyteckie w działalności wydawniczej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1873-1952. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 r. 41 s. 139-162 (także z zakresu historii literatury...) szczegóły 
20.artykuł: Stachowska Krystyna: Podręczniki uniwersyteckie w działalności wydawniczej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1873-1952. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 r. 41 s. 139-162 (także z zakresu historii literatury...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Piskurewicz Jan: Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej. 1998 (Wstęp. * I. Pierwsze lata Akademii w niepodległej Polsce (1919-1924) [...) szczegóły 
22.książka: Rederowa Danuta: Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815-1872. Karta z historii organizacji nauki polskiej pod zaborami. 1998 (Prolegomena. - Założenia instytucji badawczej przy Uniwersytecie [Jagi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Powstanie Akademii Umiejętności. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 96-107  szczegóły 
24.artykuł: Majkowska Rita: Dzieje Komisji Filologicznej Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komisji Filologii Klasycznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w świetle zachowanych materiałów źródłowych (1912-1984). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 8-9 (streszcz. ref....) szczegóły 
25.artykuł: Piskurewicz Jan: Józef Michałowski - założyciel i kierownik Stacji Naukowej polskiej Akademii Umiejętności w Rzymie (1921-1946). Nauka Polska [Warszawa] 1998 t. 7 (32) s. 63-84  szczegóły 
26.artykuł: Piskurewicz Jan: Polska Akademia Umiejętności i próby organizowania nauki w II Rzeczpospolitej w latach 1925-1930 [II]. Nauka Polska [Warszawa] 1996 t. 5 (30) s. 73-109  szczegóły 
27.artykuł: Piskurewicz Jan: Polska Akademia Umiejętności i próby organizowania nauki w II Rzeczpospolitej w latach 1925-1930 [I]. Nauka Polska [Warszawa] 1995 t. 4 (29) s. 47-74  szczegóły 
28.artykuł: Szarkowa Joanna: Akademia Umiejętności a szkolnictwo średnie w Galicji w latach 1872-1918. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 r. 38 s. 67-89  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Umowa w sprawie przyznania stypendiów Fundacji Lanckorońskich. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 163-165 (tekst umowy zawartej pomiędzy Polską Akademią Umiejętności i Fundacją ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Fita Stanisław: Profesorowie KUL - członkowie PAU i PAN. x 1999 ([W ks.:] Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
31.nagroda: Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Umiejętności i Fundacji Miasta Krakowa (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Odlanicki-Poczobutt Michał: Nagroda Naukowa imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Umiejętności [i] Fundacji Miasta Krakowa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 170-174 (historia nagrody i współczesność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Publikacje bieżące Polskiej Akademii Umiejętności i towarzystw naukowych ogólnych regionalnych Polski południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 87-90  szczegóły 
33.artykuł: Publikacje bieżące Polskiej Akademii Umiejętności i towarzystw naukowych ogólnych regionalnych Polski południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 1 s. 41-48 (ciąg dalszy z r. 3: 1997 nr 1/2...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polska Akademia Umiejętności
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Dybiec Julian: Polska Akademia Umiejętności 1872-1952. 1993  szczegóły 
35.książka: Dybiec Julian: Polska Akademia Umiejętności 1872-1952. 1993  szczegóły 
recenzja: Piskurewicz Jan: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1994 r. 39 nr 1 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Piskurewicz Jan: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1994 r. 39 nr 1 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Ziemski Franciszek: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1998 nr 1/2 s. 130-132  szczegóły 
36.książka: Huebner Piotr: Siła przeciw rozumowi... Losy Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1939-1989. 1994  szczegóły 
recenzja: Bajer Magdalena: Jak zniewalano naukę. Tygodnik Powszechny 1995 nr 34 s. 14  szczegóły 
recenzja: Banach Andrzej: Kilka refleksji po przeczytaniu książki Piotra Huebnera. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 21-25  szczegóły 
recenzja: Batowski Henryk: Głos na Uroczystym Posiedzeniu Naukowym PAU w dniu 19 listopada 1994 r.. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1994/1995) s. 92-93  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Wiesław: Głos w dyskusji na temat książki Piotra Huebnera. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 27-35  szczegóły 
recenzja: Kaczyńska Elżbieta: Głos w dyskusji na temat książki Piotra Huebnera. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 37-40  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Salomea: Zagadnienia Naukoznawstwa 1995 t. 31 z. 1/2 s. 167-171  szczegóły 
recenzja: Wypowiedzi w związku z książką Piotra Huebnera "Siła przeciw rozumowi". Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994) s. 194-201 (aut.: Adam Bielański, Jerzy Litwiniszyn, Włodzierz Ostrowski...) szczegóły 
sprostowanie: Bielański Adam: Sprostowanie. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1994/1995) s. 174  szczegóły 
polemika: Huebner Piotr: Odpowiedź na krytykę. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994) s. 202-203  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Akademia bez skazy. Życie Warszawy 1994 nr 151 s. 13 (spraw. z walnego zgromadzenia członków i wyborze do nowo utworzonego W...) szczegóły 
38.artykuł: Alexandrowicz Stefan Witold: Współpraca PAU - SAZU w zakresie badań obszarów krasowych południowej Polski i Słowenii. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 240-242  szczegóły 
39.artykuł: Alma Mater 1999 nr 16 s. 15 (not. o wyborze Marii Podrazy-Kwiatkowskiej na członka czynnego...) szczegóły 
40.artykuł: Białas Andrzej: Ludzie, którzy chcą rozmawiać. Forum Akademickie 2001 nr 1 s. 20-21 (wywiad nt. działalności instytucji; rozm. Piotr Kieraciński...) szczegóły 
41.artykuł: Białas Andrzej: Polska Akademia Umiejętności - dzisiaj. Nauka 2001 nr 3 s. 35-37  szczegóły 
42.artykuł: Bielański Adam: W sprawie reaktywowania Polskiej Akademii Umiejętności. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1991 (1989) s. 73-82  szczegóły 
43.artykuł: Biernacki Andrzej: Stulecie Akademii Umiejętności. Więź 1990 nr 11/12 s. 135-145  szczegóły 
44.artykuł: Cęckiewicz Witold: Projekt regulaminu powołania członków Wydziału Twórczości Artystycznej PAU. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1994 (1992/1993) s. 129-130  szczegóły 
45.artykuł: Cęckiewicz Witold: Protokół z posiedzenia Komisji powołanej przez zarząd PAU do sprawy ew. utworzenia Wydziału Twórczości Artystycznej PAU (13 VI 1991). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1993 (1991/1992) s. 112-113  szczegóły 
46.artykuł: Cęckiewicz Witold: Protokół z posiedzenia Komisji powołanej przez zarząd PAU do sprawy ew. utworzenia Wydziału Twórczości Artystycznej PAU (26 III 1992). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1993 (1991/1992) s. 114-115  szczegóły 
47.artykuł: Cęckiewicz Witold: Uwagi do propozycji regulaminu powołania pierwszego składu Wydziału Twórczości Artystycznej opracowanego przez Komisje Statutową PAU. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1994 (1992/1993) s. 127-129  szczegóły 
48.artykuł: Członkowie PAU wybrani 21 czerwca 1997. Wydział I Filologiczny. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1997 (1996/1997) s. 127  szczegóły 
49.artykuł: Członkowie PAU wybrani 22 czerwca 2002. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 150-151 (m.in. Wydział I Filologiczny...) szczegóły 
50.artykuł: Członkowie PAU wybrani 23 czerwca 2001. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 190-191 (m.in. Wydział I Filologiczny...) szczegóły 
51.artykuł: Członkowie [Polskiej Akademii Umiejętności]. A. Krajowi. I. Wydział Filologiczny. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 9-17  szczegóły 
52.artykuł: Członkowie [Polskiej Akademii Umiejętności]. A. Krajowi. VI. Wydział Twórczości Artystycznej. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 53-58 (m.in. ludzie teatru i filmu oraz pisarze: Ryszard Kapuściński, Stanisł...) szczegóły 
53.artykuł: Członkowie [Polskiej Akademii Umiejętności]. B. Zagraniczni. I. Wydział Filologiczny. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 59-63  szczegóły 
54.artykuł: Członkowie [Polskiej Akademii Umiejętności. Według stanu na dzień 21 czerwca 1997]. A. Krajowi. I. Wydział Filologiczny. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1997 (1996/1997) s. 9-17  szczegóły 
55.artykuł: Członkowie [Polskiej Akademii Umiejętności. Według stanu na dzień 21 czerwca 1997]. B. Zagraniczni. I. Wydział Filologiczny. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1997 (1996/1997) s. 55-59  szczegóły 
56.artykuł: Członkowie [Polskiej Akademii Umiejętności]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 13-107 (A. Krajowi: m.in.: I. Wydział Filologiczny, VI. Wydział Twórczości Art...) szczegóły 
57.artykuł: Członkowie [Polskiej Akademii Umiejętności]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 13-104 (A. Krajowi: m.in.: I. Wydział Filologiczny, VI. Wydział Twórczości Art...) szczegóły 
58.artykuł: Grodziski Stanisław: Propozycja powołania pierwszego składu Wydziału Twórczości Artystycznej. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1994 (1992/1993) s. 125-126  szczegóły 
59.artykuł: Huebner Piotr: Szkic do portretu Polskiej Akademii Umiejętności. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 10 s. 18  szczegóły 
60.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 50 s. 2 (not. o zatwierdzeniu przez Wojciecha Jaruzelskiego zarządu Polskiej Ak...) szczegóły 
61.artykuł: Kowalski Kazimierz: Polska Akademia Umiejętności - historia i terażniejszość. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 207-217  szczegóły 
62.artykuł: Kowalski Kazimierz: Polska Akademia Umiejętności. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 5-19  szczegóły 
63.artykuł: Kowalski Kazimierz: Przemówienie prezesa na Uroczystym Posiedzeniu Naukowym PAU w dniu 15 listopada 1997. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 94-95  szczegóły 
64.artykuł: Kowalski Kazimierz: Współpraca PAU z Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 169-171  szczegóły 
65.artykuł: Lista członków Polskiej Akademii Umiejętności wybranych w dniu 13 czerwca 1992. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1993 (1991/1992) s. 149 (Wydział I Filologiczny...) szczegóły 
66.artykuł: Lista członków Polskiej Akademii Umiejętności wybranych w dniu 25 czerwca 1994. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994)) s. 125-126 (dot. m.in. Wydziału I Filologicznego i Wydziału VI Twórczości Artystyc...) szczegóły 
67.artykuł: Lista członków Polskiej Akademii Umiejętności wybranych w dniu 26 czerwca 1993. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1994 (1992/1993) s. 161 (Wydział I Filologiczny...) szczegóły 
68.artykuł: Majkowska Rita: Sprawozdanie z archiwalnych prac porządkowych nad zespołem akt PAU w okresie od 1 lipca 1995 do 30 czerwca 1996 r., w ramach prac zleconych finansowanych przez PAU. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 169  szczegóły 
69.artykuł: Małek Ewa: Kierownictwo Polskiej Akademii Umiejętności u prezydenta. Trybuna 1990 nr 21 s. 3  szczegóły 
70.artykuł: Michalewicz-Ślusarska Anna, Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 21 marca 1998, godz. 10.00, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 109-114 (Aneks: 1. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. - 2. Uchwała Waln...) szczegóły 
71.artykuł: Owsiany Ewa: Resurrection. The Warsaw Voice 1989 nr 52 s. 4 (nt. reaktywowania PAU 6 XI 1989 i wyborze prezydenta - Gerarda Labudy...) szczegóły 
72.artykuł: Peters Lesław: Polska Akademia Umiejętności powraca do życia. Plus Minus 1993 nr 30 s. 8  szczegóły 
73.artykuł: Płatek Marta: Źródła i formy finansowania działalności Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1873-1952. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1994/1995) s. 179-188  szczegóły 
74.artykuł: Polska Akademia Umiejętności rozpoczęła działalność. Nauka Polska [Wrocław] 1991 nr 5/6 s. 183-203  szczegóły 
75.artykuł: Posiedzenia Komisji Filologii Klasycznej przy Wydziale I. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 65 (2001) s. 86-107 (m.in. nt. literatury łacińskiej i greckiej...) szczegóły 
76.artykuł: Posiedzenia Komisji Neofilologicznej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 65 (2001) s. 156-162 (m.in. nt. literatury włoskiej, brytyjskiej, niemieckiej, francuskiej, ...) szczegóły 
77.artykuł: Protokół Komisji Skrutacyjnej w składzie: prof. prof.: Andrzej Budzanowski, Ryszard Gradziński, Jan Machnik, Andrzej Staruszkiewicz, Jerzy Vetulani - przewodniczący, z wyborów czonków Polskiej Akademii Umiejętności na Walnym Zgromadzeniu PAU w dniu 24 czerwca 1995 r.. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1994/1995) s. 145-147 (dot. także Wydziału I Filologicznego...) szczegóły 
78.artykuł: Protokół Uroczystego Posiedzenia Naukowego w dniu 18 listopada 1995, godz. 10.15, pod przewodnictwem Prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 69-75  szczegóły 
79.artykuł: Protokół Uroczystego Posiedzenia Publicznego w dniu 22 czerwca 1996, godz. 12.30, pod przewodnictwem Prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 107-111  szczegóły 
80.artykuł: Protokół Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 22 czerwca 1996, godz. 9.00, pod przewodnictwem Prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 100-106  szczegóły 
81.artykuł: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Polskiej Akademii Umiejętności odbytego w dniu 13 marca 2002 r.. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 117-118  szczegóły 
82.artykuł: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 98-99 (odbytego dnia 15 III 1996; podpisali: Kazimierz Zarzycki, Franciszek S...) szczegóły 
83.artykuł: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego w dniu 15 listopada 1997, godz. 10.30, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 83-85  szczegóły 
84.artykuł: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Publicznego w dniu 20 czerwca 1998, godz. 12.00, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 118-131 (Aneks [m.in.:] 3. Wyrozumski Jerzy: Sprawozdanie sekretarza generalneg...) szczegóły 
85.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 7 s. 3 (not. o wyborze członków korespondentów...) szczegóły 
86.artykuł: Regulamin dotyczący powołania pierwszego składu Wydziału Twórczości Artystycznej Polskiej Akademii Umiejętności. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994)) s. 82-83  szczegóły 
87.artykuł: Skąpski Józef: Uwagi do Projektu Regulaminu powołania pierwszego składu Wydziału Twórczości Artystycznej. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994)) s. 80-81  szczegóły 
88.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (stan na 1 czerwca 1993). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1994 (1992/1993) s. 5-13, 36-39 (zarząd i członkowie I Wydziału Filologicznego czynni oraz korespondenc...) szczegóły 
89.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (stan po 1 kwietnia 1994). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994) s. 5, 7-13, 42-45 (zarząd i członkowie I. Wydziału Filologicznego czynni oraz koresponden...) szczegóły 
90.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (stan po 1 kwietnia 1994). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994) s. 38-42 (członkowie VI. Wydziału Twórczości Artystycznej...) szczegóły 
91.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (stan po 13 czerwca 1992). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1993 (1991/1992) s. 5-11, 30-33 (zarząd i członkowie I Wydziału Filologicznego czynni oraz korespondenc...) szczegóły 
92.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 17 czerwca 2000). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 9-98 (biogramy naukowe członków i korespondentów polskich i zagranicznych, m...) szczegóły 
93.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 19 czerwca 1999). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 9-90 (biogramy naukowe członków i korespondentów polskich i zagranicznych, m...) szczegóły 
94.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (według stanu na dzień 22 czerwca 1996). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 7, 9-16, 46-54, 67 (Zarząd PAU oraz zarząd, członkowie krajowi i zagraniczni m.in. I Wydzi...) szczegóły 
95.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 22 czerwca 2002). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 9-12 (m.in. skład zarządu oraz kierownictwa Wydziału I - Filologicznego, Wyd...) szczegóły 
96.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 23 czerwca 2001). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 9-12 (m.in. skład zarządu oraz kierownictwa Wydziału I - Filologicznego, Wyd...) szczegóły 
97.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (według stanu na dzień 25 czerwca 1994). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1994/1995) s. 7, 9-15, 43-45 (zarząd i członkowie I. Wydziału Filologicznego czynni oraz koresponden...) szczegóły 
98.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (według stanu na dzień 25 czerwca 1994). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1994/1995) s. 39-43 (członkowie VI. Wydziału Twórczości Artystycznej...) szczegóły 
99.artykuł: Sławomir Mrożek kandydatem do PAU. Trybuna 1997 nr 85 s. 4 (nt. członków i działalności Wydziału Twórczości Artystycznej PAU...) szczegóły 
100.artykuł: Sprawozdania z posiedzeń. Wydział I. Filologiczny. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 66 s. 7-21  szczegóły 
101.artykuł: Sprawozdania z posiedzeń. Wydział I. Filologiczny. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 65 (2001) s. 7-20  szczegóły 
102.artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 51 s. 13 (not. o reaktywowaniu w Krakowie...) szczegóły 
103.artykuł: Uchwała PAU na Uroczystym Posiedzeniu Naukowym w dniu 15 listopada 1997. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 108  szczegóły 
104.artykuł: Umowa w sprawie przyznania stypendiów Fundacji Lanckorońskich. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 163-165 (tekst umowy zawartej pomiędzy Polską Akademią Umiejętności i Fundacją ...) szczegóły 
105.artykuł: Włodek Marzena: Informacja o nabytkach archiwalnych PAU i pracach nad inwentarzem zespołu akt PAU z lat 1872-1989 (za okres od czerwca 1997 do czerwca 1998). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 202-203  szczegóły 
106.artykuł: Włodek Marzena: Informacja o nabytkach i działalności Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności oraz pracach nad inwentarzem zespołu akt PAU z lat 1872-1989 (za okres od czerwca 1998 do czerwca 1999). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 246-247  szczegóły 
107.artykuł: Włodek Marzena: Informacja o nabytkach i działalności Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności oraz pracach nad inwentarzem zespołu akt PAU z lat 1872-1989 (za okres od czerwca 1999 do czerwca 2000). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 244-245  szczegóły 
108.artykuł: Włodek Marzena: Informacja o nabytkach i działalności Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1997 (1996/1997) s. 207-211  szczegóły 
109.artykuł: Wyciąg z protokołu Komisji Skrutacyjnej [...] z wyboru członków Polskiej Akademii Umiejętności na Walnym Zgromadzeniu PAU w dniu 22 czerwca 1996. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 120-121 (lista nowo wybranych członków m.in. Wydziału I Filologicznego i Wydzia...) szczegóły 
110.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Czterdziestolecie zmagań o przywrócenie do życia Polskiej Akademii Umiejętności. Alma Mater 1998 nr 7 (1997/1998) s. 8  szczegóły 
111.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Czynności PAU od 18 czerwca 2000. Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 18 listopada 2000. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 105-106  szczegóły 
112.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Czynności PAU od 24 czerwca 2001. Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 17 listopada 2001 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 109-111  szczegóły 
113.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Informacja Sekretarza Generalnego o sprawach bieżących Akademii (18 listopada 1995). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 76-80  szczegóły 
114.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Informacja Sekretarza Generalnego o sprawach bieżących Akademii (23 marca 1996). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 93-97  szczegóły 
115.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 23 marca 1996, godz. 10.00, pod przewodnictwem Prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 90-92  szczegóły 
116.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego w dniu 14 listopada 1998, godz. 11.00, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 89- (Aneks [m.in.:] 1. Mikołaj Ł. Lipowski: List prezesa Towarzystwa Wolnej...) szczegóły 
117.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego w dniu 20 listopada 1999, godz. 11.00, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 99-121 (Aneks [m.in.:] 4. Kazimierz Kowalski: Przemówienie prezesa na Uroczyst...) szczegóły 
118.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dniu 22 czerwca 2002 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 133-134  szczegóły 
119.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dniu 23 czerwca 2001 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 155-156  szczegóły 
120.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Publicznego w dniu 17 czerwca 2000, godz. 12.45, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 143-145 (Aneks [m.in.:] 3. Jerzy Wyrozumski: Sprawozdanie Sekretarza Generalneg...) szczegóły 
121.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Publicznego w dniu 19 czerwca 1999, godz. 12.00, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 132-159 (Aneks [m.in.:] 1. Kazimierz Kowalski: Przemówienie prezesa na Uroczyst...) szczegóły 
122.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 16 marca 2002 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 115-116  szczegóły 
123.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 22 czerwca 2002 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 130-132 (wraz z Uchwałą...) szczegóły 
124.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 23 czerwca 2001 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 148-154 (wraz z Uchwałami...) szczegóły 
125.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 24 marca 2001 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 127-128  szczegóły 
126.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 17 czerwca 2000, godz. 10.00, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 137-142 (Aneks [m.in.:] 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 17 czerwca 2...) szczegóły 
127.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 19 czerwca 1999, godz. 10.15, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 125-131 (Aneks [m.in.:] 1. [List do jego Świątobliwości Jana Pawła II papieża z...) szczegóły 
128.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 20 czerwca 1998, godz. 10.15, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 115-117 (Aneks: 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 20 czerwca 1998...) szczegóły 
129.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 20 marca 1999, godz. 10.15, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 114-124 (Aneks [m.in.:] 1. Stulecie urodzin Karoliny Lanckorońskiej [z fot.]. 2...) szczegóły 
130.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 25 marca 2000, godz. 10.30, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 122-136 (Aneks [m.in.:] 1. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 2. Gerard...) szczegóły 
131.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Sprawozdanie Sekretarza Generalnego PAU za okres od czerwca 1995 do czerwca 1996. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 112-119  szczegóły 
132.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za okres od czerwca 2000 do czerwca 2001. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 181-189  szczegóły 
133.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za okres od czerwca 2001 do czerwca 2002. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 138-145  szczegóły 
134.artykuł: Zarząd Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 20 czerwca 1998). Wydział I - Filologiczny. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 7  szczegóły 
135.artykuł: Zarząd Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 21 czerwca 1997). Wydział I - Filologiczny. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1997 (1996/1997) s. 7  szczegóły 
136.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 30 s. 147 (not. o reaktywowaniu w Krakowie Polskiej Akademii Umiejętności...) szczegóły 
137.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 50 s. 11 (not. o reaktywowaniu po 38 latach...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polska Akademia Umiejętności. Stacja Naukowa (Nowy Jork)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
138.artykuł: Kowalski Kazimierz, Turasiewicz Romuald: Chronicle of the Polish Academy of Arts and Sciences (PAU). The Polish Review 1995 t. 40 nr 3 s. 371-379 (od I 1994 do 31 XII 1994...) szczegóły 
139.artykuł: Kowalski Kazimierz, Turasiewicz Romuald: Chronicle of the Polish Academy of Arts and Sciences (PAU). The Polish Review 1998 t. 43 nr 4 s. 475-483 (od I 1997 do 31 XII 1997...) szczegóły 
140.artykuł: Kowalski Kazimierz: Chronicle of the Polish Academy of Arts and Sciences (PAU). The Polish Review 1994 t. 39 nr 3 s. 307-316 (do I 1994...) szczegóły 
141.artykuł: Kowalski Kazimierz, Turasiewicz Romuald: Chronicle of the Polish Academy of Arts and Sciences (PAU). The Polish Review 1996 t. 41 nr 3 s. 367-377 (od I 1995 do 31 XII 1995...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polski Instytut Naukowy w Ameryce
    imprezy (alfabet tytułów)
142.impreza: "Powrót do korzeni" - konferencja Polskiego Instytutu Naukowego (2000).  szczegóły 
artykuł: Wyrozumski Jerzy: LVIII Doroczny Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, 16-18 VI 2000. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 193-201 (spraw. ze zjazdu odbytego w Krakowie...) szczegóły 
artykuł: (mit): PIASA [The Polish Institute of Arts and Sciences of America] w Krakowie. Forum Akademickie 2000 nr 7/8 s. 15  szczegóły 
artykuł: AWit: Polski Instytut Naukowy... w Krakowie. Alma Mater 2000 nr 23 s. 11 (sprawozdanie z sesji otwierającej 58. zjazd Polskiego Instytutu w Amer...) szczegóły 
artykuł: Niedzielska Halina: Polski Instytut Naukowy wraca do macierzy. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 11 VIII s. 2 (omówienie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polski Instytut Naukowy w Kanadzie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Kowalski Kazimierz: Współpraca PAU z Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 169-171  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
144.książka: Rocznik świętokrzyski = Annales S. Crucis. 1996  szczegóły 
recenzja: Drelicharz Wojciech: O nowym wydaniu "Rocznika świętokrzyskiego". Kwartalnik Historyczny 1999 nr 2 s. 57-72  szczegóły 
recenzja: Derwich Marek: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 324  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąmbska Izydora
    książki o twórcy (alfabet autorów)
145.książka o twórcy: Izydora Dąmbska. 1904-1983. Materiały z sympozjum "Non est necesse vivere, necesse est philosophari", Kraków, 18-19 grudnia 1998 r.. 2001 (Jerzy Wyrozumski: Przedmowa. - Jerzy Perzanowski: Nota. - Jerzy Perzan...) szczegóły 
  Domeyko Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
146.artykuł: Wójcik Zbigniew: Ignacy Domeyko a Akademia Umiejętności w Krakowie. Prace Komisji Historii Nauki 2002 t. 4 s. 39-70 (z portr. Ignacego Domeyki; zawiera także teksty z dyskusji nad referat...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
147.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Fredro-akademik. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1994 (1992/1993) s. 163-177 (Aleksander Fredro jako członek Krakowskiego Towarzystwa Naukowego i Ak...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hutnikiewicz Artur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
148.artykuł: Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 11 s. 2 (not. inf. o powołaniu na członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętnoś...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jakubowski Wiktor
    imprezy (alfabet tytułów)
149.impreza: Sesja naukowa z okazji 20-lecia śmierci prof. dra Wiktora Jakubowskiego (1993).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kadłubek Wincenty
    książki twórcy (alfabet tytułów)
150.książka twórcy: Kadłubek Wincenty: Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika polska. 1994  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
151.książka o twórcy: Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej, Kraków 10 marca 2000. 2001 (Krzysztof R. Prokop: Przedmowa. - Franciszek Macharski: Słowo Metropol...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
152.impreza: "Mistrz Wincenty Kadłubek - człowiek i dzieło" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
153.artykuł: Dział kadr. Polityka 1998 nr 27 s. 68 (not. o przyjęciu pisarza w skład członków Polskiej Akademii Umiejętnoś...) szczegóły 
  Kolberg Oskar
    książki o twórcy (alfabet autorów)
154.książka o twórcy: Oskar Kolberg 1814-1890. Materiały z sesji naukowej, Kraków 26 XI 1994 r.. 1998 (Stanisław Urbańczyk: O Kolbegu w sto lat po jego śmierci. - Julian Maś...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
155.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Oskar Kolberg a Akademia Umiejętności w Krakowie. Prace Komisji Historii Nauki 1999 t. 1 s. 7-21 (związki Kolberga z Akademią Umiejętności, jej opieka nad badaniami i d...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
156.impreza: Sesja ku czci Oskara Kolberga w 180-lecie urodzin (1994).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Linde Samuel Bogumił
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
157.artykuł: Horodyska Halina: Konkurs im. S.B.L. w Akademii Umiejętności. Poradnik Językowy 1988 z. 4 s. 287-293  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nitsch Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
158.artykuł: Zwiercan Katarzyna: Działalność prof. Kazimierza Nitscha w Polskiej Akademii Umiejętności. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2000 r. 45 s. 367-392  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
159.artykuł: Dziurzyńska Ewa: Fundacja im. śp. Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej w Akademii Umiejętności. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1997 r. 42 s. 135-148  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
160.artykuł: Biernacki Andrzej: Polska Akademia Umiejętności i Wisława Szymborska. Arcana 1995 nr 1 s. 161-163 (nt. odrzucenia kandydatury poetki na członka Akademii, z aneksem zawie...) szczegóły 
161.artykuł: Konarski Leszek: Akademia pamiętliwych. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 42 s. 10-11 (dot. przyjęcia poetki w poczet członków Polskiej Akademii Umiejętności...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tarnowski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
162.książka twórcy: Stanisław Tarnowski 1837-1917. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 14 listopada 1997 r.. 1999 (Kazimierz Kowalski: Przedmowa. - Marta Wyka: Stanisław Tarnowski jako ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
163.impreza: Uroczyste posiedzenie naukowe poświęcone Stanisławi Tarnowskiemu (1997).  szczegóły 
164.impreza: Wystawa poświęcona Stanisławowi Tarnowskiemu (1997).  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
165.artykuł: Gibińska Marta: Szekspir będzie wciąż bardzo polski. Dekada Literacka 1993 nr 4 s. 3 (wywiad z badaczką twórczości W. Szekspira; szerzej nt. utworzenia Pols...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Gebauer Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
166.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Jan Gebauer członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie. Slavia 1989 z. 4 s. 375-380 (sprawa mianowania J. Gebauera członkiem czynnym zwyczajnym pozakrajowy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Grzegorz z Nazjanzu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
167.artykuł: Plezia Marian: Niedoszłe wydanie akademickie pism św. Grzegorza z Nazjanzu. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1991 t. 55 (1991) s. 11 (nt. edycji przygotowywanej przez Wydział I Polskiej Akademii Umiejętno...) szczegóły