Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Instytuty pozauczelniane, komitety i towarzystwa naukowe w Polsce - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Język a chrześcijaństwo. 1993 ([Zawiera materiały z ogólnopolskiej sesji "O języku religijnym II", zo...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Fiała Edward: Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego. 1991 (Od Autora. - Wstępne wyjaśnienia. Kilka uwag o teorii Freuda. I. Dzieł...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego. 1998 ([Zawiera materiały z konferencji "O języku religijnym III"; Kazimierz ...) szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: Unia brzeska i język. Białostockie Archiwum Językowe 2001 nr 1 s. 199-204  szczegóły 
recenzja: Wolnicz-Pawłowska Ewa: Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2000 z. 2 s. 195-198  szczegóły 
4.książka: Język a chrześcijaństwo. 1993 ([Zawiera materiały z ogólnopolskiej sesji "O języku religijnym II", zo...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epigramat
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Budzisz Andrzej: Epigramat łaciński w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku. Studium analityczne. 1988  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Fiała Edward: Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego. 1991 (Od Autora. - Wstępne wyjaśnienia. Kilka uwag o teorii Freuda. I. Dzieł...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Warsztaty translatorskie = Workshop on translation. 1.. 2001 ([Materiały z Warsztatów Translatorskich; Lublin, V 1999. Zawiera:] Ann...) szczegóły 
8.książka: Warsztaty translatorskie = Workshop on translation. 2. ([Materiały z dwu kolejnych Warsztatów Translatorskich z VI 2000 i VI 2...) szczegóły 
9.książka: Warsztaty translatorskie = Workshop on translation. 3. ([Zawiera m.in.:] Intruduction = Wprowadzenie. [Podp.: Redaktorzy tomu]...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
10.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (1999).  szczegóły 
artykuł: Duda Henryk: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 252-253 (sprawozdanie...) szczegóły 
11.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2000).  szczegóły 
12.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2001).  szczegóły 
13.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2002).  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego. 1998 ([Zawiera materiały z konferencji "O języku religijnym III"; Kazimierz ...) szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: Unia brzeska i język. Białostockie Archiwum Językowe 2001 nr 1 s. 199-204  szczegóły 
recenzja: Wolnicz-Pawłowska Ewa: Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2000 z. 2 s. 195-198  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. 1993 (Stanisław Fita: Słowo wstępne. - Jan Tomkowski: Poeta rozmawia z Bogie...) szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 374-377  szczegóły 
recenzja: Nowak Jacek: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 216-224  szczegóły 
recenzja: Paczoska Ewa: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 216-221  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku. 1997 ([Słowo wstępne. Erazm Kuźma: Człowiek wobec Boga, religii i Kościoła w...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 381-382 (not ...) szczegóły 
recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 212-216  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Religijne aspekty. Pogranicza 1998 nr 3 s. 121-124  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
17.recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 381-382 (not ...) szczegóły 
18.recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 212-216  szczegóły 
19.recenzja: Szaruga Leszek: Religijne aspekty. Pogranicza 1998 nr 3 s. 121-124  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
20.książka: Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku. 1997 ([Słowo wstępne. Erazm Kuźma: Człowiek wobec Boga, religii i Kościoła w...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 381-382 (not ...) szczegóły 
recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 212-216  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Religijne aspekty. Pogranicza 1998 nr 3 s. 121-124  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Styk Józef: Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego KUL. x 1992 ([W ks. zb.:] Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dzi...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Rzemieniuk Florentyna: Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim i w Galicji 1772-1914. 1991  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
23.nagroda: Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego (1998). (za 1998: nagr.: Anna Świderkówna...) szczegóły 
24.nagroda: Nagroda im. Ks. Idziego Radziszewskiego (2000). (nagr.: Stefan Sawicki...) szczegóły 
artykuł: Jasińska-Wojtkowska Maria: O literaturze w kręgu wartości. Laudacja dla prof. dr. hab. Stefana Sawickiego. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 14-15 (o głównych nurtach badawczych Stefana Sawickiego; laudacja wygłoszona ...) szczegóły 
artykuł: Laureaci Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 193-198 (m.in. sylwetka Stefana Sawickiego i sprawozdanie z wręczenia nagrody...) szczegóły 
artykuł: Nagroda im. Ks. Idziego Radziszewskiego. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 14 (nota o uroczystości wręczenia; Lublin, 23 III 2000...) szczegóły 
artykuł: Sawicki Stefan: Religijny horyzont poezji. Wykład z okazji otrzymania Nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 16-17  szczegóły 
25.nagroda: Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego (2002). (Włodzimierz Fijałkowski...) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 22 (not....) szczegóły 
26.nagroda: Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Laureaci nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego. Gazeta Niedzielna 1991 nr 4 s. 3 (w latach 1974-1990; wykaz...) szczegóły 
27.nagroda: Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego (za 1989). (za 1989; nagr.: Tymon Terlecki...) szczegóły 
artykuł: Drzewieniecki W.M.: Zaszczytne wyróżnienia profesora Terleckiego. Gwiazda Polarna 1990 nr 10 s. 13  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 13 s. 8  szczegóły 
artykuł: Gazeta Niedzielna 1990 nr 5 s. 6  szczegóły 
artykuł: Grabania Anna Maria: Nagroda dla profesora Tymona Terleckiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 267 s. 3  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 142  szczegóły 
artykuł: Orzeł Biały 1990 nr 1453 s. 64 (not....) szczegóły 
artykuł: Przekrój 1990 nr 2349 s. 2  szczegóły 
artykuł: The Polish Review 1990 t. 35 nr 1 s. 95  szczegóły 
artykuł: Sławińska Irena: Na torze prawości. Tygodnik Powszechny 1990 nr 43 s. 5 (laudacja wygłoszona w Londynie 18 X 1990 z okazji wręczenia nagr....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 z. 31 s. 145 (not....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 17 s. 8; nr 57 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 100 s. 8  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Stępniewska Alicja: Antyk chrześcijański. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 3 s. 30 (nt. historii i róznych form działalności Międzywydziałowego Zakładu Ba...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Polsce południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 91-101 (m.in. dotyczy: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Towarzystwo Miłośnik...) szczegóły 
30.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Polsce południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 1 s. 49-69 (ciąg dalszy z r. 3: 1997 nr 1/2; m.in. dotyczy: Polskie Towarzystwo Ję...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Eckmann Augustyn: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 2001 r do 31 grudnia 2001 r. Summarium 2003 r. 30/31 (2001/2002) s. 235-254  szczegóły 
32.artykuł: Eckmann Augustyn: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.. Summarium 2003 r. 30/31 (2001/2002) s. 255-273  szczegóły 
33.artykuł: Lista członków Towarzystwa Naukowego KUL (stan na dzień 31 XII 2000 roku). Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 305-311  szczegóły 
34.artykuł: Longosz Stanisław: Działalność Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w 1997/98. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 608-609 (spraw. z działalności...) szczegóły 
35.artykuł: Longosz Stanisław: Odrodzona Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim. Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 561-569 (nt. działaności Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim przy Wydzia...) szczegóły 
36.artykuł: Muszyński Wojciech: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - działalność i jej rezultaty. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 3 s. 139-166  szczegóły 
37.artykuł: Noskowska Danuta, Sułowski Zygmunt: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
38.artykuł: Odczyty wygłoszone na wydziałach TN KUL 2001. Summarium 2003 r. 30/31 (2001/2002) s. 275-281  szczegóły 
39.artykuł: Prezesi Towarzystwa Naukowego KUL od 1934 roku. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 301  szczegóły 
40.artykuł: Projekty badawcze. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 288-289 (z lat 1999-2000 finansowane przez Komitet Badań Naukowych...) szczegóły 
41.artykuł: Projekty badawcze. Summarium 2003 r. 30/31 (2001/2002) s. 297-300 (realizowane w TN KUL w latach 2001-2002, finansowane przez KBN...) szczegóły 
42.artykuł: Publikacje. Summarium 2003 r. 30/31 (2001/2002) s. 301-309 (z lat 2001-2002...) szczegóły 
43.artykuł: Sarek Stanisław: 60 lat Towarzystwa Naukowego KUL. Summarium 1997 r. 22/23 (1993/1994) s. 157-161  szczegóły 
44.artykuł: Sawicki Stefan: Towarzystwo Naukowe KUL - aktualna sytuacja i perspektywy. Summarium 1997 r. 22/23 (1993/1994) s. 163-166  szczegóły 
45.artykuł: Sekretarze generalni Towarzystwa Naukowego KUL od 1934 roku. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 303  szczegóły 
46.artykuł: Spis publikacji. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 291-297 (z lat 1999-2000...) szczegóły 
47.artykuł: Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego KUL za rok 1989. Summarium 1994 r. 18 (1989) s. 173-183  szczegóły 
48.artykuł: Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego KUL za rok 1990. Summarium 1996 r. 19 (1990) s. 117-130  szczegóły 
49.artykuł: Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego KUL za rok 1991. Summarium 1996 r. 20/21 (1991/1992) s. 211-222  szczegóły 
50.artykuł: Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego KUL za rok 1992. Summarium 1996 r. 20/21 (1991/1992) s. 225-237  szczegóły 
51.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] za rok 1995. Summarium 1999 r. 24/25 (1995/1996) s. 249-263  szczegóły 
52.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] za rok 1996. Summarium 1999 r. 24/25 (1995/1996) s. 266-280  szczegóły 
53.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] za rok 1997. Summarium 2000 r. 26/27 (1997/1998) s. 227-242  szczegóły 
54.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] za rok 1998. Summarium 2000 r. 26/27 (1997/1998) s. 243-258  szczegóły 
55.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za rok 1993. Summarium 1997 r. 22/23 (1993/1994) s. 173-188  szczegóły 
56.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za rok 1994. Summarium 1997 r. 22/23 (1993/1994) s. 189-202  szczegóły 
57.artykuł: Sulikowski Andrzej: "Katolicka Akademia Nauk". Sześćdziesięciolecie Towarzystwa Naukowego KUL. Tygodnik Powszechny 1994 nr 50 s. 10  szczegóły 
58.artykuł: Summarium 1989 r. 10 (1981) s. 399-410  szczegóły 
59.artykuł: Towarzystwo Naukowe KUL w 1999 roku. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 20 (sprawozdanie z działalności...) szczegóły 
60.artykuł: Żuk Alina: In memoriam. Biogramy zmarłych członków Towarzystwa Naukowego KUL. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 313-317 (zaw. biogramy m.in.: Jerzy Kalinowski, Jerzy Łanowski, Czesław Strzesz...) szczegóły 
61.artykuł: Żuk Alina: Towarzystwo Naukowe KUL. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 31 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
62.artykuł: Hałas Elżbieta: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 1999 roku. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 219-228  szczegóły 
63.artykuł: Hałas Elżbieta: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2000 roku. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 229-241  szczegóły 
64.artykuł: Odczyty wygłoszone na wydziałach TN KUL. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 243-246  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czechowicz Józef
    książki o twórcy (alfabet autorów)
65.książka o twórcy: Józef Czechowicz. Roczniki Humanistyczne = Annales de Lettres et Sciences Humaines. T. 48: 2000 z. 1: Literatura polska. 2001 ([Artykuły i szkice zostały odnotowane w poszczególnych działach]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    imprezy (alfabet tytułów)
66.impreza: Sympozjum poświęcone twórczości Zbigniewa Herberta (1998).  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    książki o twórcy (alfabet autorów)
67.książka o twórcy: Kudelski Zdzisław: Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość, recepcja, biografia. 1998 ([Szkice nt. prozy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - "Innego świata", "...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
68.impreza: "[Osiemdziesiąte] 80. urodziny Gustawa Herlinga-Grudzińskiego" - spotkanie dyskusyjne (1999).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kozarynowa Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
69.książka twórcy: Kozarynowa Zofia: [Przekład:] Halecki Oskar: Historia Polski. 1992  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Małunowiczówna Leokadia
    imprezy (alfabet tytułów)
70.impreza: Sympozjum naukowe poświęcone pamięci Leokadii Małunowiczówny w 20. rocznicę śmierci (2000).  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Promocje. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 21-22 (nota sprawozdawcza z promocji II wydania książki; Warszawa, 30 VI 1999...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
72.książka o twórcy: Kleiner Juliusz: Mickiewicz. 1997 (T. 2: Dzieje Konrada. Cz. 1, 1997, [8], 544 s., [9] tabl.: il., faks.,...) szczegóły 
73.książka o twórcy: Kleiner Juliusz: Mickiewicz. 1995 (T. 1: Dzieje Gustawa. 1995, 622 s....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
74.książka o twórcy: Dąbrowicz Elżbieta: Cyprian Norwid. Osoby i listy. 1997 (Dotyczy epistolografii Cypriana Kamila Norwida: poetyka listów, obraz ...) szczegóły 
75.książka o twórcy: Feliksiak Elżbieta: Poezja i myśl. Studia o Norwidzie. 2001 ([Dedykowane Juliuszowi Wiktorowi Gomulickiemu]. - Wprowadzenie. - Czło...) szczegóły 
76.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 11: 1993. (Artykuły i szkice: Arent van Nieukerken: Norwid europejski [dot. przek...) szczegóły 
77.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 12/13: 1994/1995. (Artykuły i szkice: Wiktor Weintraub: Norwid wobec powstania styczniowe...) szczegóły 
78.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 17/18: 1999/2000. 2000 ([Artykuły, szkice i rec. zostały odnotowane w poszczególnych działach]...) szczegóły 
79.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 3/4: 1985/1986 [wyd. 1988]. (H.R. Jauss: Przedmowa do pierwszego niemieckiego wydania "Vademecum" C...) szczegóły 
80.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 5/6: 1987/1988. (Artykuły i szkice: A. Mierzejewski: "Kształtem jest Miłości (U źródeł ...) szczegóły 
81.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 7: 1989. (Artykuły i szkice: Tomasz Tyczyński: Romantyczne zmagania ze słowem [t...) szczegóły 
82.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 9/10: 1991/1992. (Artykuły i szkice: Jadwiga Puzynina: "Prawda" w poematach Norwida. - G...) szczegóły 
nawiązanie: Czerniawski Adam: Krótkopis. Twórczość 1995 nr 12 s. 121-123 (dot. problemów przełożenia wierszy Norwida na język angielski; nawiąz....) szczegóły 
83.książka o twórcy: Jeżowski Marian: Słownik rymów Cypriana Norwida. 1998 (Wstęp: I. Podstawy tekstowe "Słownika rymów Cypriana Norwida", jego za...) szczegóły 
84.książka o twórcy: Kudyba Wojciech: "Aby mowę chrześcijańską odtworzyć na nowo..." Norwida mówienie o Bogu. 2000 (I. "Przypadkowe odgarnąć, wyświecić, co Boże...": Współ-brzmienia, wsp...) szczegóły 
85.książka o twórcy: Norwid a chrześcijaństwo. 2002 ([Materiały z konferencji "Norwid a chrześcijaństwo", Lublin 13-15 paźd...) szczegóły 
86.książka o twórcy: Toruń Włodzimierz: Wokół Norwidowej koncepcji słowa. 2003 (Tytułem wstępu. - Myśl - słowo - czyn. -Socjologia słowa. - Słowo i l...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
87.impreza: Colloquia Norwidiana pod hasłem "Norwid a chrześcijaństwo" - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Chlebowski Piotr: Cypriana Norwida "Rzecz o wolności słowa". Ku epopei chrześcijańskiej. 2000  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pasierb Janusz Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
89.książka o twórcy: Borkowska Małgorzata: Modlitwa, słowo i sztuka w poezji ks. Janusza St. Pasierba. 2003  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sawicki Stefan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
90.książka o twórcy: Religijny horyzont poezji. 2000 (Maria Jasińska-Wojtkowska: O literaturze w kręgu wartości [laudacja wy...) szczegóły 
  Schulz Bruno
    książki o twórcy (alfabet autorów)
91.książka o twórcy: Panas Władysław: Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza. 1997 ([Wizja świata sięgająca kosmogonii i eschatologii w prozie Schulza]...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Kafka Franz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
92.książka o twórcy: Rutka Anna: Die Funktion des Lachens und Laechelns in den Romanen von Franz Kafka.  szczegóły