Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Tematy, motywy - Miasto
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Miasto, kultura, literatura. Wiek XIX. Materiały sesji naukowej [Gdańsk 15-16 lutego 1993 r.]. 1993 (Od Redakcji. - Andrzej Stoff: Poetyka i semantyka literackich zobrazow...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Kaczmarek Marian: Miasta Zachodu i Wschodu w relacjach peregrynackich. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 188-210 (dot. staropolskich pamiętników podróżniczych...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poemat
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Alichnowicz Karol: Socrealizm wobec tradycji poematu opisowego. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 85-94 (wizerunek idealnego miasta w socrealistycznej mutacji gatunku na przyk...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Sielanka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Krzewińska Anna: Obraz miasta w staropolskiej idylli i jej formach pokrewnych. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 270-297  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji naukowej "Mieszczaństwo i mieszczańskość w ...) szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 280-281  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 193-194 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Markiewicz Henryk: Krakowskie tematy w powieści i noweli polskiej. Cz. 2. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 70-79 (temat Krakowa w literaturze okresu od dwudziestolecia międzywojennego ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Dziechcińska Hanna: O staropolskich dziennikach podróży. 1991 (Słowo wstępne. - Podróż - jej miejsce w świadomości społecznej XVI-XVI...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 154-157  szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1993 t. 37 s. 132-134  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 1 s. 195  szczegóły 
recenzja: Kaczyński Paweł: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 235-239  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli. 1995 ([Materiały z konferencji, Warszawa, 20-24 IV 1993:] Henryk Samsonowicz...) szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 314  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Kostkiewiczowa Teresa: Oświecenie. Próg naszej współczesności. 1994 (Słowo wstępne. I. Oświeceni polscy wobec Europy: 1. Jedność i zróżnico...) szczegóły 
recenzja: Bratuń Marek: Między francuszczyzną a rodzimością, czyli o konflikcie fraka z kontuszem. Strony 1995 nr 4 s. 76-78  szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Smutek i radość Oświecenia. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1997 nr 4 s. 36-39  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 179-182  szczegóły 
recenzja: Norkowska Aleksandra: Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 213-218  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Prokop-Janiec Eugenia: Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne. 1992 (Wprowadzenie. - Część I: Twórczość kulturowego pogranicza: I: Aspekt ż...) szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Między smutnym cedrem a wierzbą płaczącą. Polonistyka 1993 nr 4 s. 245-246  szczegóły 
recenzja: Kisler-Goldstein Jolanta: Polin 1997 t. 10 s. 391-396  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 144-153  szczegóły 
recenzja: Opalski Magdalena M.: The Polish Review 1993 t. 38 nr 2 s. 239-241  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Wczesne plony 1992 roku. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 18 s. 13, 16  szczegóły 
recenzja: Wróbel Józef: Żydowska Atlantyda. Dekada Literacka 1993 nr 5 s. 8  szczegóły 
recenzja: Zyga Aleksander: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 113-116  szczegóły 
artykuł: Dominiak Zbigniew: Tygiel Kultury 1996 nr 1 s. 69-72 (wyw. z autorką książki nt. międzywojennej literatury polsko-żydowskiej...) szczegóły 
11.książka: Śliwka Zdzisław: Nobilitacja i rozrachunek. Problematyka ideowa w międzywojennej prozie pisarzy chłopskich z regionu świętokrzyskiego. 1990 (Wstęp. Rozczarowanie i sprzeciw [literatura wobec niepodległości]. Pod...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 283-285  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Dominiak Zbigniew: Tygiel Kultury 1996 nr 1 s. 69-72 (wyw. z autorką książki nt. międzywojennej literatury polsko-żydowskiej...) szczegóły 
13.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Ikonosfera miasta futurystycznego. Opcje 2001 nr 3/4 s. 70-76 (m.in.: Bruno Jasieński, Anatol Stern...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Sochoń Jan: U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii. 1995 ([Zawiera m.in.:] U drzwi Godot (Zamiast wstępu). * I: Tajemnica i niep...) szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: Kultura jest początkiem Zmartwychwstania. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 65 s. 6  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1995 nr 1 s. 73 (nota...) szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Ku nowemu widzeniu człowieka.... Akcent 1996 nr 3 s. 166-167  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Alichnowicz Karol: Socrealizm wobec tradycji poematu opisowego. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 85-94 (wizerunek idealnego miasta w socrealistycznej mutacji gatunku na przyk...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Piosenka (literatura1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Ślęczkowski Piotr: My - ukryty w mieście krzyk. Hip-hop jako objaw kultury miejskiej. Pomysł 2002 nr 2 s. 123-129 (temat miasta w tekstach hip-hopu...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Iwasiów Inga: Kultura pogranicza. x 2001 ([w ks. zb.:] Pogranicze polsko-niemieckie. Przeszłość, teraźniejszość,...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Charotyniuk Janusz: Dziedzictwo legend. Tygodnik Literacki 1993 nr 7 s. 39-41 (o legendach dot. historii Elbląga...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Małek Eliza: O "petersburskim tekście" literatury polskiej. Tygiel Kultury 2002 nr 10/12 s. 141-152 (obraz Sant Petersburga w literaturze polskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Markiewicz Henryk: Krakowskie tematy w powieści i noweli polskiej. Cz. 2. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 70-79 (temat Krakowa w literaturze okresu od dwudziestolecia międzywojennego ...) szczegóły 
21.artykuł: Ratecka Barbara: Deutsche und Juden in gelobten Land. Zum Bild der Lodzer Deutschen in der Literatur. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 2001 [z.] 2 s. 197-208 (dot. lit. polskiej, niemieckiej, żydowskiej schyłku XIX i i poł. XX wi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasto (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Ligęza Wojciech: Jerozolima i Babilon. Miasto poetów emigracyjnych. 1998 (Szkice nt. motywu miasta w poezji emigracyjnej; dot. twórczości poetów...) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Rekonstrukcja mentalności wygnańczych. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 36  szczegóły 
recenzja: Drabik Grażyna: Wyspa Sanok. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 14 VII s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Miasto z obrazu Vermeera. Rzeczpospolita 1999 nr 10 s. 22  szczegóły 
recenzja: Fiut Aleksander: Miasta wieloimienne. Fraza 2000 nr 1/2 s. 301-305  szczegóły 
recenzja: Krasuski Krzysztof: Emigracyjne dzieje jednego toposu. Odra 1999 nr 4 s. 119-120  szczegóły 
recenzja: Kryszak Janusz: Nowe książki o emigracji. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 263-266  szczegóły 
recenzja: Żukowski Tomasz: Mur twój u twoich poetów. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 102-105  szczegóły 
23.książka: Miasto, kultura, literatura. Wiek XIX. Materiały sesji naukowej [Gdańsk 15-16 lutego 1993 r.]. 1993 (Od Redakcji. - Andrzej Stoff: Poetyka i semantyka literackich zobrazow...) szczegóły 
24.książka: Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji naukowej "Mieszczaństwo i mieszczańskość w ...) szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 280-281  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 193-194 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
25.książka: Rybicka Elżbieta: Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. ([Dot. problematyki urbanistycznej w literaturze oraz piśmiennictwie po...) szczegóły 
26.książka: Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące = Big city. Integrating and disintegrating factors. 1995 ([T.] 1, 258 s., 3 pl., wykr. [Zawiera materiały z konferencji naukowej...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
27.impreza: "Miasto - kultura - literatura" - konferencja naukowa (1986).  szczegóły 
artykuł: Od Redakcji. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 137-138 (nota spraw....) szczegóły 
28.impreza: "Miasto - Kultura - Literatura" - konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Autograf 1990 nr 4/5 s. 143 (not....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Bałtycki 1989 nr 276 s. 4 ([zapow.]...) szczegóły 
artykuł: Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1990 t. 16 (1989) s. 133-134 (spraw....) szczegóły 
29.impreza: "Miasto - Kultura - Literatura" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1994 t. 20 (1993) s. 131-132 (wykaz referatów...) szczegóły 
30.impreza: "Portret miasta" - sesja poświęcona obrazowi miasta w literaturze i filmie (1999).  szczegóły 
artykuł: Czermińska Małgorzata: Artyści wszystkich miast - łączcie się!. Tytuł [Gdańsk] 1999 nr 4 s. 3-13 (refleksje uczestniczki...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Miasto - palimpsest. Spojrzenie Grassa. Tytuł [Gdańsk] 1999 nr 4 s. 26-48 (Gdańsk w twórczości Guentera Grassa, Pawła Huelle, Stefana Chwina i Wo...) szczegóły 
32.artykuł: Baluch Jacek: Praga polskich poetów. Dekada Literacka 1992 nr 14 s. 12 (Praga w wierszach polskich poetów współcz....) szczegóły 
33.artykuł: Benedyktowicz Zbigniew: Widmowy środek świata (Fragment szkicu). Kultura Niezależna 1991 nr 66 s. 49-79 (dot. motywu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie; z fragm. tekstów...) szczegóły 
34.artykuł: Borzęcki Jan Adam: Lessowe słowa, czyli Sandomierz w literaturze. Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1998 nr 1 s. 9-22  szczegóły 
35.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Antynomie miasto - wieś w poezji polskiej renesansu i baroku. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 211-236  szczegóły 
36.artykuł: Buszewiczowa Elwira: Idea urbis (Topos miasta w literaturze renesansu). Universitas 1997 nr 19/20 s. 50-63  szczegóły 
37.artykuł: Dziechcińska Hanna: O świadomości urbanistycznej staropolskich peregrynatów. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 163-187  szczegóły 
38.artykuł: Iwasiów Inga: Szczecin pamięci - Szczecin kreacji. Tytuł [Gdańsk] 1999 nr 4 s. 60-73 (Szczecin w twórczości Artura Daniela Liskowackiego, Dariusza Bittnera...) szczegóły 
39.artykuł: Jarzębski Jerzy: Zniszczenie centrum. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 61-73 (Kraków i Warszawa jako dwa różne domy - literackie obrazy obu miast...) szczegóły 
40.artykuł: Jedlicki Jerzy: Proces przeciwko miastu. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 5-24 (stosunek do miasta i industrializacji m.in. w lit. polskiej i brytyjsk...) szczegóły 
41.artykuł: Kaczmarek Marian: Miasta Zachodu i Wschodu w relacjach peregrynackich. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 188-210 (dot. staropolskich pamiętników podróżniczych...) szczegóły 
42.artykuł: Kopczyńska-Jaworska Bronisława: Miasto Łódź - ziemia obiecana czy zły los?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica 1993 z. 7 s. 67-75 (obraz miasta w literaturze m.in.: Zygmunt Bartkiewicz, Stefan Górski, ...) szczegóły 
43.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Wizje miasta w literaturze wieku Oświecenia. Prace Historycznoliterackie 1993 t. 16 s. 117-139  szczegóły 
44.artykuł: Kotarska Jadwiga: Miasto w oczach sowizdrzałów. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 237-269  szczegóły 
45.artykuł: Krassowski Maciej: Warszawa Kochanowskiego i Gałczyńskiego - i co dalej?. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 8 s. 12 (Warszawa jako temat poetycki...) szczegóły 
46.artykuł: Krzewińska Anna: Obraz miasta w staropolskiej idylli i jej formach pokrewnych. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 270-297  szczegóły 
47.artykuł: Kuenstler-Langner Danuta: Miasto w systemie znaków "Vanitas" - poezja staropolska. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1989 z. 32 (193) s. 3-19  szczegóły 
48.artykuł: Kurczyna Krzysztof: Dark future, dark city... Wizerunek miasta przyszłości w literaturze i kinie SF. Pomysł 2002 nr 2 s. 69-77 (futurologiczne wizje miasta w literaturze m.in.: William Gibson, Tadeu...) szczegóły 
49.artykuł: Ligęza Wojciech: Jerozolima i Babilon (Miasta poetów emigracyjnych). Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 81-92 (motyw miasta w polskiej poezji emigracyjnej po 1939 r....) szczegóły 
50.artykuł: Ligęza Wojciech: Miasto z kamienia. O motywach antyurbanistycznych we współczesnej liryce emigrantów. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 1 V s. 12  szczegóły 
51.artykuł: Ligęza Wojciech: Sankt Petersburg, Leningrad, Piter oraz inne miasta. Tytuł [Gdańsk] 1999 nr 4 s. 90-110 (nt. motywu miasta w literaturze współczesnej...) szczegóły 
52.artykuł: Łukowska Maria: Mit Lodzermenscha a rzeczywistość dawnej i współczesnej Łodzi. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1532 s. 119-133 (obraz łódzkiego fabrykanta w literaturze satyrycznej, wspomnieniowej o...) szczegóły 
53.artykuł: Miłobędzki Adam: Kazimierz Dolny - "małe polskie miasteczko". Akcent 2001 nr 1/2 s. 88-93 (m.in. nt. wizerunku miasta w twórczości literackiej...) szczegóły 
54.artykuł: Nasiłowska Anna: Obrona Pałacu Kultury. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 4-6 (wstęp do numeru 4 (pt. "Miasto") Tekstów Drugich z 1999 r....) szczegóły 
55.artykuł: Nowakowski Józef: Problemy młodopolskiego antyurbanizmu. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie]. Filologia Polska 1990 z. 19 (71) s. 63-96  szczegóły 
56.artykuł: Prokopówna Eugenia: Sztetł. Powiększenie 1990 nr 1/4 s. 24-31 (obraz małego miasteczka jako przestrzeni kulturowej (sztetł) w polskie...) szczegóły 
57.artykuł: Prokopówna Eugenia: The image of the "Shtetl" in Polish Literature. Polin 1989 t. 4 s. 129-142 (obraz "małego miasteczka" w literaturze polskiej XIX-XX w. ...) szczegóły 
58.artykuł: Rokicki Konrad: "Pekin" literacki. Wprost 2002 nr 26 s. 79 (dot. przedstawień warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki w prozie autoró...) szczegóły 
59.artykuł: Romanowski Andrzej: Witebsk w literaturze polskiej. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
60.artykuł: Różańska Grażyna: Obraz miasta w "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2002 nr 1 s. 141-147  szczegóły 
61.artykuł: Rybicka Elżbieta: Antyurbanizm w literaturze polskiej XIX wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 81-106  szczegóły 
62.artykuł: Samp Jerzy: Wrzeszcz w literaturze. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 2 s. 181-194 (w lit. polskiej i niemieckiej...) szczegóły 
63.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Ikonosfera miasta futurystycznego. Opcje 2001 nr 3/4 s. 70-76 (m.in.: Bruno Jasieński, Anatol Stern...) szczegóły 
64.artykuł: Siwiec Magdalena: Między piekłem a niebem. Paryż romantyczny. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 111-136 (Paryż w oczach Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego oraz Wiktora H...) szczegóły 
65.artykuł: Szczygieł Mariusz: Kamienny kwiat. Gazeta Wyborcza 1991 nr 299 s. 14-15 (Pałac Kultury i Nauki w Warszawie m.in. w twórczości literackiej...) szczegóły 
66.artykuł: Tazbir Janusz: "Gniazda niecnoty i kłamstwa". Historia i Życie 1991 nr 11 s. 1, 4 (gł. dot. lit. staropolskiej...) szczegóły 
67.artykuł: Varga Krzysztof: Podróż znikąd donikąd. Miasto u progu tysiąclecia. Arkadia 2000 nr 8 s. 15-21  szczegóły 
68.artykuł: W.T.: Miasto w literaturze polskiej XVII w.. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 123 s. 2 (nt. wykładu wygłoszonego przez Elżbietę Gorell w Oksfordzie...) szczegóły 
69.artykuł: Zapart Mateusz: Miasto pamięci. O nowym znaczeniu ruin. Pomysł 2002 nr 2 s. 41-48 (m.in.: Guenter Grass, Jerzy Kosiński, Władysław Stanisław Reymont...) szczegóły 
70.artykuł: Zarębska Teresa: Inspiracje antyczne w staropolskiej myśli urbanistycznej. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 139-162  szczegóły 
71.artykuł: Zielińska Marta: Metafizyka Alej Jerozolimskich. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 26 VIII s. 3, 15 (m.in. w twórcz. Isaaca Bashevisa Singera, Bolesława Prusa, Mirona Biał...) szczegóły 
72.artykuł: Zielińska Marta: Warszawa i pisarze. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 7 I s. 4, 15, nr z 4 III s. 3, 15 (o podtrzymywaniu warszawskich tradycji (nazwy, przedmioty, rzeczy, uli...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
73.książka: Liryczna, melancholijna, lubieżna i krotochwilna tematami ułożona antologia poezji głupich i mądrych Polaków w Ludwika Stommy wyborze. 50 tematów - 350 poetów. [Część 1. opisu]. 1995 (Ludwik Stomma: Od autora [wstęp]. - [Wiersze aut.:] Jan Krzysztof Adam...) szczegóły 
recenzja: Domagalski Marek: Miłosz wygrał z BGW. Rzeczpospolita 1997 nr 105 s. 15 (nt. wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie zakazującego wydawnictwu pub...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Pieniędzy jak nie było, tak nie ma (Miłosz kontra BGW). Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 17 s. 4 (nt. procesu wytoczonego przez Czesława Miłosza wydawnictwu BGW dot. za...) szczegóły 
74.książka: Liryczna, melancholijna, lubieżna i krotochwilna tematami ułożona antologia poezji głupich i mądrych Polaków w Ludwika Stommy wyborze. 50 tematów - 350 poetów. [Część 2. opisu]. 1995 ([Wiersze aut:] Edmund Wasilewski, Stanisław Wasylewski, Aleksander Wat...) szczegóły 
recenzja: Proces Miłosza z BGW. Rzeczpospolita 1997 nr 95 s. 15 (o zamknięciu przez Sąd Wojewódzki w Warszawie rozprawy w procesie wyto...) szczegóły 
75.książka: Mój Konin. 1993 (Jadwiga Dobecka: Kochane moje miasto [wstęp]. - Włodzimierz Sznajder: ...) szczegóły 
76.książka: Ono z nami codziennie. Strofy o Zielonej Górze. 1990 ( Zenon Łukaszewicz: [Wstęp]. - [Wiersze aut.:] Zenon Czarnecki, Robert...) szczegóły 
77.książka: Otwock w literaturze pięknej. 1996 ([Wiersze aut.:] Krzysztof Kamil Baczyński, Konstanty Ildefons Gałczyńs...) szczegóły 
78.książka: Pieśń o Stefanie Starzyńskim i jego Warszawie. Wybór tekstów literackich. 1993 (Bohdan Jastrzębski: Stefan Starzyński i jego Warszawa [wstęp]. - Maria...) szczegóły 
79.książka: Serce wydarte z polskiej piersi. Lwów w poezji. 1993 ([Wiersze autorów:] Kazimiera Alberti, Zygmunt Andruszewski, Rudolf Are...) szczegóły 
80.książka: Szept północnego wiatru. Elbląskie inspiracje poetyckie. 1991 ( Janusz Ryszkowski:Zamiast wstępu. - [Wiersze aut.:] Grażyna Adamska, ...) szczegóły 
81.książka: Wilno. [Aut.:] Leon Janowicz. 1990 (Leon Janowicz: Wstęp. - [Wiersze o Wilnie aut.:] Teodor Bujnicki, Kons...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Białoszewski Miron
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
82.artykuł: Zielińska Marta: Warszawskie miary czasu. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 104-112 (temat czasu miasta w obrazie Warszawy u Mirona Białoszewskiego, główni...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chwin Stefan
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: "Nautiliusem" (?) nad Europą Środkowowschodnią. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 2 s. 195-202  szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rosiek Stanisław: I ja byłem w Arkadii Stefana Chwina. Tytuł [Gdańsk] 1999 nr 4 s. 49-59 (nt. obrazu Gdańska...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gretkowska Manuela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Regiewicz Adam: Paryska migotliwość. Obraz miasta w prozie Manueli Gretkowskiej. Pomysł 2002 nr 2 s. 131-137  szczegóły 
  Grzeniewski Ludwik Bohdan
    proza (alfabet tytułów)
86.proza: Grzeniewski Ludwik B.: Nadobne ruiny. Twórczość 2001 nr 5 s. 164-165 (wspomnienie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    książki o twórcy (alfabet autorów)
87.książka o twórcy: Poznawanie Herberta. 2. 2000 (Andrzej Franaszek: Wstęp. - Kalendarium życia i twórczości Zbigniewa H...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Różyło Paweł: "Świecznik łez" (Lwów w poezji Zbigniewa Herberta). Gazeta Lwowska 2000 nr 4 s. 2-3 (z tekstami wierszy...) szczegóły 
89.artykuł: Wójciak Monika: Weduty Zbigniewa Herberta. Polonistyka 2001 nr 9 s. 537-541 (temat miasta w twórczości Herberta...) szczegóły 
  Huelle Paweł
    proza (alfabet tytułów)
90.proza: Huelle Paweł: Duch miejsca - duch miasta. Tytuł [Gdańsk] 1999 nr 4 s. 14-25  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Karpiński Daniel
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zamorska-Przyłuska Ewa: Było sobie kiedyś miasto... Twórczość 2001 nr 5 s. 165-166 (obraz Tarnowa w powieści...) szczegóły 
  Klonowic Sebastian Fabian
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogucka Maria: Obraz miasta we "Flisie" Sebastiana Fabiana Klonowica. Miscellanea Historico-Archivistica 2000 t. 11 s. 205-210  szczegóły 
  Korzeniowski Józef
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bachórz Józef: Oswajanie miasta. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 65-76 (wątek Warszawy w powieści...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Tokarz Bożena: Wielokuturowość czyli istnienie "pomiędzy". x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Potocki Wacław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
95.książka o twórcy: Potocki Wacław (1621-1696). Materiały z konferencji naukowej w 300-lecie śmierci poety, Kraków, 4-7 listopada 1996. 1998 (Krzysztof Koehler: Wprowadzenie. - Elwira Buszewiczowa: Miasto w poezj...) szczegóły 
  Prus Bolesław
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bachórz Józef: Oswajanie miasta. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 65-76 (wątek Warszawy i Paryża w powieści...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błasiak Beata: Lycurgus i Łódź. Tygiel Kultury 2000 nr 4/6 s. 105-117 (dot. obrazu Łodzi w zestawieniu z obrazem miasta Lycurgus w "Tragedii ...) szczegóły 
artykuł: Różańska Grażyna: Obraz miasta w "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2002 nr 1 s. 141-147  szczegóły 
artykuł: Senderowicz Grzegorz: Łódź - Babilon. O Apokalipsie wpisanej w "Ziemię Obiecaną" W.S. Reymonta. Pomysł 2002 nr 2 s. 93-108  szczegóły 
  Rodziewiczówna Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
98.artykuł: Walc Krystyna: Obrazy miasta w wybranych powieściach Marii Rodziewiczówny. Literatura Ludowa 1993 nr 2 s. 3-14  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Jarzębski Jerzy: Miasto Schulza. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 40-51 (dot. obrazu miasta w prozie...) szczegóły 
  Segal Kalman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
100.artykuł: Ruta Magdalena: Dwujęzyczność, dwukulturowość, literatura. Casus Kalmana Segala. x 2000 ([w ks. zb.:] Przekład jako promocja literatury. Pod red. Marii Filipow...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tyrmand Leopold
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybylski Ryszard K.: Miasta nie można opowiedzieć. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 2 s. 15 (obraz miasta w powieści...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wat Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
102.artykuł: Ligęza Wojciech: W czarnym wozie, w miasto obce (Motyw miasta śmierci w lirykach Stanisława Wygodzkiego i Aeksandra Wata). Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 6 III s. 11  szczegóły 
  Węgierski Tomasz Kajetan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
103.artykuł: Kaczyński Paweł: Niemieckie i włoskie miasta w oczach oświeconego Polaka (Listy T.K. Węgierskiego z podróży po Niemczech i Włoszech). Prace Historycznoliterackie 1993 t. 16 s. 87-103 (na podst. rkpsów listów Tomasza Kajetana Węgierskiego w zbiorach BJ...) szczegóły 
  Wygodzki Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Ligęza Wojciech: W czarnym wozie, w miasto obce (Motyw miasta śmierci w lirykach Stanisława Wygodzkiego i Aeksandra Wata). Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 6 III s. 11  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Buszewiczowa Elwira: Idea urbis (Topos miasta w literaturze renesansu). Universitas 1997 nr 19/20 s. 50-63  szczegóły 
106.artykuł: Grzesik Ryszard: Miasto i wieś w hagiografii św. Wojciecha. Ciechanowskie Studia Muzealne 1990 t. 2 s. 9-21 (dotyczy m.in. żywotów autorstwa Brunona z Kwerfurtu, Jana Kanapariusza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
107.impreza: "Miasto a literatura - miejsca niebezpieczne" - sesja (2000).  szczegóły 
artykuł: Mazuchowski Tomasz: Miasto a literatura - miejsca niebezpieczne. Życie Uniwersyteckie 2000 nr 6 s. 22 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pro Arte 1999 nr 12 s. 118 (ogłoszenie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
108.artykuł: Deptuła Bolesław: Metropolis (1-3). Znak 1996 nr 2-4 (motyw miasta w kronikarskich opowieściach z XII w.; dotyczy początków ...) szczegóły 
109.artykuł: Deptuła Czesław: Metropolis. Z zagadnień mitu genezy stolic w Europie słowiańskiej. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 2 s. 5-49 (na przykładzie utworów: "Powieść doroczna (Powieść minionych lat)" mni...) szczegóły 
110.artykuł: Glienke Bernhard: Metropolis und Nordische moderne. Zur fruehen Grossstadtdarstellung in dem skandinavischen Literaturen. Folia Scandinavica Posnaniensia 1994 t. 2 s. 5-18  szczegóły 
111.artykuł: Kaszyński Stefan H., Krysztofiak Maria: "Der auffindbare Sinn". Zur kulturgeschichtlichen Rolle Krakaus in Mitteleuropa. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
112.artykuł: Kurczyna Krzysztof: Dark future, dark city... Wizerunek miasta przyszłości w literaturze i kinie SF. Pomysł 2002 nr 2 s. 69-77 (futurologiczne wizje miasta w literaturze m.in.: William Gibson, Tadeu...) szczegóły 
113.artykuł: Ligęza Wojciech: Sankt Petersburg, Leningrad, Piter oraz inne miasta. Tytuł [Gdańsk] 1999 nr 4 s. 90-110 (nt. motywu miasta w literaturze współczesnej...) szczegóły 
114.artykuł: Łukasiewicz Małgorzata: Człowiek w pasażu. Znak 2003 nr 6 s. 111-115 (esej nt. m.in. motywu pasażu i flaneura w prozie; szerzej o powieściac...) szczegóły 
115.artykuł: Materska Dominika: Miasto i legendy. Nowa Fantastyka 2000 nr 3 s. 68-70 (nt. roli miast w tworzeniu współczesnych legend...) szczegóły 
116.artykuł: Pabisek Maciej: Miasto w... podróży. O przestrzeni miejskiej jako przestrzeni mitycznej w utworach opartych na schemacie fabularnym wędrówki. Pomysł 2002 nr 2 s. 139-148 (m.in.: Tommaso Campanella, Herodot, Homer, Tomasz Morus...) szczegóły 
117.artykuł: Paetzold Heinz: Miasto jako labirynt. Walter Benjamin i nie tylko. x 1999 ([W ks. zb.:] Przestrzeń, filozofia i architektura. osiem rozmów o pozn...) szczegóły 
118.artykuł: Sikora Agnieszka: Piekło jako miasto potępionych w średniowiecznych wizjach eschatologicznych. Pomysł 2002 nr 2 s. 83-91 (m.in.: Dante Alighieri, Grzegorz Wielki, Grzegorz z Tours, Owidiusz, P...) szczegóły 
119.artykuł: Zapart Mateusz: Miasto pamięci. O nowym znaczeniu ruin. Pomysł 2002 nr 2 s. 41-48 (m.in.: Guenter Grass, Jerzy Kosiński, Władysław Stanisław Reymont...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
120.książka: Literature and linguistics. Academic papers of College of Foreign Languages = Literatur und Linguistik. Wissenschaftliche Beitrage der Hochschule fuer Fremdsprachen. Vol. 1. 2002 ([Zawiera m.in.:] Vorwort * Zygmunt Mielczarek: Eros und Droge in Max P...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Dreiser Theodore Herman Albert
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błasiak Beata: Lycurgus i Łódź. Tygiel Kultury 2000 nr 4/6 s. 105-117 (dot. obrazu miasta Lycurgus z powieści w zestawieniu z obrazem Łodzi w...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Kafka Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Wasita Ryszard: Praga Franza Kafki. Twórczość 2001 nr 5 s. 163-164  szczegóły 
  Rilke Rainer Maria
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pruss-Pławska Dorota: Der existenzielle Erfahrungskonflikt des Menschen in der modernen Grossstadt und sein Versuch der aesthetischen Bewaeltigung in der Roman "Malte Laurids Brigge" von Rainer Maria Rilke. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 1 (36) s. 137-145 (z not. o autorce art.; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Pruss-Pławska Dorota: Die Bezeichnungen der Formelemente zu der Grossstaedterbeschaffenheit in den Romanen "Die Aufzeichnungen von Malte Laudris Brigge" von Rainer Maria Rilke und "Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte von Franz Biberkopf" von Alfred Doeblin. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 25 s. 641-650 (z not. o autorce tekstu na s. 920...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Fleming Ian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
124.artykuł: Oslislo Jan: "Miasto to za mało kiedy śmierć nadejdzie jutro" - miejska oblubienica Jamesa Bonda. Próba dekodowania statusu metropolii w filmowej sadze agenta 007. Pomysł 2002 nr 2 s. 55-63  szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
125.artykuł: Mansel Damian: Motywy industrialne w Tolkienowskiej wizji miasta. Pomysł 2002 nr 2 s. 79-82  szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szrejna Dawid: Miasto święte. Miasto przeklęte. O wybranej przestrzeni Mordoru J.R.R. Tolkiena. Pomysł 2002 nr 2 s. 35-40  szczegóły 
  Winterson Jeanette
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
127.artykuł: Madej Adriana: Urban landscapes in Jeanette Winterson's early novels. Anglica 2001 t. 11 s. 33-40  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Zagadnienia specjalne (czeska) / Tematy, motywy (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
128.artykuł: Hodrova Daniela: Miasto (Miasto w powieści). Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 39-58 (dot. Pragi...) szczegóły 
129.artykuł: Mroczek Izabela: Obraz miasta w twórczości czeskiego pokolenia wojennego na przykładzie poezji Grupy 42. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 61-68  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
130.artykuł: Taborska Agnieszka: Kult chwili przelotnej i Wielcy Przezroczyści (Nowe mity surrealizmu). Kwartalnik Filmowy 2003 nr 41/42 s.172-181 (mit miasta i mit Wielkich Przezroczystych w twórczości surrealistów; s...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Taborska Agnieszka: Kult chwili przelotnej i Wielcy Przezroczyści (Nowe mity surrealizmu). Kwartalnik Filmowy 2003 nr 41/42 s.172-181 (mit miasta i mit Wielkich Przezroczystych w twórczości surrealistów; s...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Baudelaire Charles Pierre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
132.artykuł: Salvadori Roberto: Baudelaire i nowy Paryż. Budowanie nowoczesności (Dla Julii Hartwig). Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 65-73 (miasto w twórczości Charlesa Baudelaire; z not. o aut. na s. 220 i o t...) szczegóły 
  Derrida Jacques
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
133.tekst paraliteracki: Derrida Jacques: Kosmopolici wszystkich krajów, jeszcze jeden wysiłek!. Literatura na Świecie 1998 nr 11/12 s. 115-133 (z notą, fot. s.114...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
134.artykuł: Vernant Jean-Pierre: Polis - przestrzeń obywateli. Res Publica 1990 nr 3 s. 11-13 (fragmenty książki J.-P. Vernant: Źródła myśli greckiej. Przełożył Jerz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
135.artykuł: Toporow Władimir: Tekst miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy w aspekcie mitologicznym. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 166-183 (dot. tekstów Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Chrostowski Waldemar: Biblijna wizja miasta. Res Publica 1990 nr 3 s. 2-9  szczegóły 
137.artykuł: Toporow Władimir: Tekst miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy w aspekcie mitologicznym. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 166-183 (dot. tekstów Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Literatura współczesna (litewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
138.artykuł: Kaleda Algis: Miasto w litewskiej powieści. Tytuł [Gdańsk] 1999 nr 4 s. 150-158 (nt. przestrzeni miasta w powieści litewskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łotewska / Część ogólna (łotewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
139.artykuł: Salejs Maris: Miasto i sztuka. Życie miasta w poezji łotewskiej. Tytuł [Gdańsk] 1999 nr 4 s. 174-181 (nt. obrazu miasta w poezji łotewskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
140.artykuł: Szyrocki Marian: Stadt und Literatur im 17. Jahrhundert. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1988 nr 82 (1123) s. 1-10  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
141.artykuł: Ratecka Barbara: Deutsche und Juden in gelobten Land. Zum Bild der Lodzer Deutschen in der Literatur. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 2001 [z.] 2 s. 197-208 (dot. lit. polskiej, niemieckiej, żydowskiej schyłku XIX i i poł. XX wi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
142.książka: Toporow Władimir: Miasto i mit. 2000 ([Zawiera szkice literackie nt. semiotyki i mitologii miasta; także nt....) szczegóły 
recenzja: Matyszkowicz Mateusz: Miasto wybrane. Znak 2002 nr 5 s. 146-152 (z not. o Mateuszu Matyszkowiczu...) szczegóły 
recenzja: (rd): Topos 2002 nr 1/2 s. 202 (nota...) szczegóły 
143.książka: Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące = Big city. Integrating and disintegrating factors. 1995 ([T.] 1, 258 s., 3 pl., wykr. [Zawiera materiały z konferencji naukowej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Brodskijj Josif
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tarkowska Joanna: Motivy "doma" i "goroda" v poehmie Iosifa Brodskogo "Gorbunov i Gorchakov". Stereotipy i novatorstvo. Studia Rossica 2003 [t.] 12 s. 347-354  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Literatura współczesna (szwajcarska)
    książki (alfabet autorów)
145.książka: Literature and linguistics. Academic papers of College of Foreign Languages = Literatur und Linguistik. Wissenschaftliche Beitrage der Hochschule fuer Fremdsprachen. Vol. 1. 2002 ([Zawiera m.in.:] Vorwort * Zygmunt Mielczarek: Eros und Droge in Max P...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Duerrenmatt Friedrich
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomczuk Dorota: Babylon als Sinnbild fuer die Grossstadt aller Zeiten: Die Raumkonzeption in "Ein Engel kommt nach Babylon" von Friedrich Duerrenmatt. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2000 nr 24 s. 89-99  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Antonich Bogdan Ihgor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
147.artykuł: Andruchowycz Jurij: Metafizyka "innego Lwowa". O mieście w poezji Bohdana Ihora Antonycza. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 122-131  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kieślowski Krzysztof*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
148.artykuł: Saja Magdalena: Gry przestrzenne. Kwartalnik Filmowy 1999 nr 28 s. 180-188 (miasto i jego przestrzenie w filmach Krzysztofa Kieślowskiego; dot. fi...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Frydyk Marta: Prowincja i metropolia w kinie polskim - dwadzieścia lat później (1998-2002). Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 2003 nr 24 s. 53-71 (motyw prowincji i metropolii w filmach z l. 1998-2002; dot. filmów: Am...) szczegóły 
150.artykuł: Markowska Ewa: Obraz miasta w filmach Pokolenia 2000. Pomysł 2002 nr 2 s. 117-122 (spojrzenie trzech młodych reżyserów na nowy typ miasta: Marek Bukowski...) szczegóły 
151.artykuł: Mazierska Ewa: Janusowe oblicze filmowego miasta. Kwartalnik Filmowy 1999 nr 28 s. 38-53  szczegóły