Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Tematy, motywy - Ciało ludzkie, fizjologia człowieka
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bakke Monika: Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności.. 2000 ([Ciało w koncepcjach filozoficznych i naukowych m.in. Sigmunda Freuda,...) szczegóły 
recenzja: Boettner-Łubowski Rafał: Ciało otwarte. Kultura Współczesna 2001 nr 1 s. 110-114  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Kreowanie świata w tekstach. 1995 (Andrzej M. Lewicki, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Zagadnienia ogólne: Grz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Horror
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Ancuta Katarzyna: Krajobraz z rzeźnią w tle. Horror, czyli sztuka mięsa. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 83-96 (dot. wizji ciała-mięsa na przykładzie filmów i wybranych utworów liter...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Forajter Wacław: Zamknięte w camera obscura. Śląsk 1999 nr 11 s. 54-57 (szkic pośw. antologii fotografii Williama A. Ewinga pt. "Ciało" w kont...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Zaplecze. 2002 ([M.in. nt. literatury barokowej i neobarokowej, związanej z Lwowem ora...) szczegóły 
recenzja: Bierut Jacek: Śmietnik niepamięci. Czas Kultury 2002 nr 6 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 129 (not....) szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: W oficynie. Odra 2003 nr 10 s. 107  szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 73 (not....) szczegóły 
recenzja: Tomicki Grzegorz: Miejmy na siebie baczenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 56-59  szczegóły 
recenzja: Wiedemann Adam: Nieobojętność. Dziennik Portowy 2002 nr 5 s. 55-58 (z fot. Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego...) szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: Od życia do wiersza. Nowe Książki 2002 nr7/8 s. 63  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Lenart Mirosław: Spór duszy z ciałem i inne spory w literaturze staropolskiej na tle tradycji średniowiecznej. 2002 (Wstęp. - Część I. Duszy z ciałem odwieczny konflikt: 1. Sprór jako met...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 303-304 (nota...) szczegóły 
7.książka: Ostaszewska Danuta: Postać w literaturze. Wizerunek staropolski. Obrazy - konwencje - stereotypy. 2001 ([Dot. konwencji opisów postaci pięknych i brzydkich w literaturze star...) szczegóły 
recenzja: Hawrysz Magdalena: Poradnik Językowy 2003 z. 7 s. 65-69  szczegóły 
recenzja: Magryś Roman: Ramy... Fraza 2002 nr 3 s. 282-284  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Brzozowska-Ciura Jolanta: Stosunek do ludzkiego ciała i sekcji zwłok w polskich przekazach średniowiecznych (na tle tendencji europejskich). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 2000 z. 6 s. 57-68 (m.in. u Jana Długosza...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Dziechcińska Hanna: Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku. 1996 (na ten temat także w utworach literackich...) szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Barok 1997 nr 2 s. 177-179  szczegóły 
recenzja: Maksimiuk Anna: Oko czy ucho?. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 20  szczegóły 
recenzja: Paluch Adam: Ciało uwikłane w kulturę. Konteksty 1997 nr 1/2 s. 210-211  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 303-304 (not....) szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1997 nr 1/2 s. 171-172  szczegóły 
recenzja: [Szpilewska Joanna] J.S.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 342-343 (nota...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Dziechcińska Hanna: Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku. 1996 (na ten temat także w utworach literackich...) szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Barok 1997 nr 2 s. 177-179  szczegóły 
recenzja: Maksimiuk Anna: Oko czy ucho?. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 20  szczegóły 
recenzja: Paluch Adam: Ciało uwikłane w kulturę. Konteksty 1997 nr 1/2 s. 210-211  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 303-304 (not....) szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1997 nr 1/2 s. 171-172  szczegóły 
recenzja: [Szpilewska Joanna] J.S.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 342-343 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Kuenstler-Langner Danuta: Uwięzieni w "złym ciele". Refleksja o naturze ludzkiej w liryce barokowej. Prace Polonistyczne 2002 seria 57 s. 7-22 (m.in.: Józef Baka, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Jan Andrzej Morszt...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Stala Marian: Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele. 1994 (Wstępne wyjaśnienia. - Ponad przepaścią (Pozaliterackie powinowactwa m...) szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Traktat o duszy?. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 12 s. 20  szczegóły 
polemika: Pilch Jerzy: Epoka obca ideowo. Tygodnik Powszechny 1995 nr 14 s. 16  szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 364-366  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Dwie książki o modernizmie. Tygodnik Powszechny 1994 nr 29 s. 13  szczegóły 
recenzja: Księżyk Karina: Czy pejzaż człowieka?. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 244-247  szczegóły 
recenzja: Matuszek Gabriela: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 186-190  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Polonistyka 1996 nr 3 s. 184-185  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Kaluta Izabela: Zestarzeć się wolno. Zadra 1999 nr 1 s. 37-40 (o kobiecym starzeniu się w powieściach Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncew...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Misiak Iwona: Zmysł czytania. 2003 (Wprowadzenie. - Na planie krzyża Norwida i Dickinson [Cyprian Norwid: ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Dybel Paweł: Ziemscy, słowni, cieleśni. Eseje i szkice. 1988 (Świat przedstawiony w polskiej poezji współczesnej. Czy tylko "poezja ...) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Twórczość 1989 nr 6 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Autograf 1989 nr 1 s. 54-6  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 92  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku. (Hanna Gosk: Wstęp. * Część I: Przemysław Czapliński: Marginesy i centr...) szczegóły 
recenzja: Poprawa Izabela: Świat nieprzedstawiony. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: "...badacz stoi na gruncie normalności...". Pogranicza 2002 nr 4 s. 155-157  szczegóły 
17.książka: Misiak Iwona: Zmysł czytania. 2003 (Wprowadzenie. - Na planie krzyża Norwida i Dickinson [Cyprian Norwid: ...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Bodzioch-Bryła Bogusława: Ku ciału post-ludzkiemu. O młodej poezji i nowej rzeczywistości. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 42-57  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 251 (dot. błędów w imieniu i nazwisku autorki...) szczegóły 
19.artykuł: Kałuża Anna: Poezja kobieca. Kilka uwag o kilku tomikach jednego rocznika i jednej płci. Opcje 2002 nr 4/5 s. 46-49 (dot. twórczości poetek z roczników 70.; z not. o autorce art....) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Śmietana Urszula: Striptiz. Obrazki z prozy lat 90.. Opcje 2002 nr 4/5 s. 40-45 (dot. wysłowień intymności cielesnej m.in. w wizjach psychosomatycznych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Leociak Jacek: Twarze in extremis. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 36-50 (dot. wizerunków okaleczonych i zdeformowanych twarzy żołnierzy I wojny...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Bakke Monika: Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności.. 2000 ([Ciało w koncepcjach filozoficznych i naukowych m.in. Sigmunda Freuda,...) szczegóły 
recenzja: Boettner-Łubowski Rafał: Ciało otwarte. Kultura Współczesna 2001 nr 1 s. 110-114  szczegóły 
23.książka: Punkt po Punkcie 2000 z. 1. "Twarz". 2000 ([Numer monograficzny pośw. tematowi twarzy w literaturze, sztuce, filo...) szczegóły 
24.książka: Między słowem a ciałem. Materiały z IV sesji naukowej z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz 24-26 października 2000 roku. 2001 (I. Wstęp: Lidia Wiśniewska: Między słowem a ciałem. * II. Słowo i ciał...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2002 r. 13 s. 141-142 (not....) szczegóły 
25.książka: Mowa ciała i jej funkcje w kulturze. Materiały z konferencji naukowej. 2002 ([Materiały z V Konferencji Młodych Filologów, 25-26 XI 1999 w Instytuc...) szczegóły 
26.książka: Ostaszewska Danuta: Postać w literaturze. Wizerunek staropolski. Obrazy - konwencje - stereotypy. 2001 ([Dot. konwencji opisów postaci pięknych i brzydkich w literaturze star...) szczegóły 
recenzja: Hawrysz Magdalena: Poradnik Językowy 2003 z. 7 s. 65-69  szczegóły 
recenzja: Magryś Roman: Ramy... Fraza 2002 nr 3 s. 282-284  szczegóły 
27.książka: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Zaplecze. 2002 ([M.in. nt. literatury barokowej i neobarokowej, związanej z Lwowem ora...) szczegóły 
recenzja: Bierut Jacek: Śmietnik niepamięci. Czas Kultury 2002 nr 6 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 129 (not....) szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: W oficynie. Odra 2003 nr 10 s. 107  szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 73 (not....) szczegóły 
recenzja: Tomicki Grzegorz: Miejmy na siebie baczenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 56-59  szczegóły 
recenzja: Wiedemann Adam: Nieobojętność. Dziennik Portowy 2002 nr 5 s. 55-58 (z fot. Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego...) szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: Od życia do wiersza. Nowe Książki 2002 nr7/8 s. 63  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
28.impreza: "Poetyka anomalii cielesnej. Ciało zdeformowane w tekście i w obrazie" - ogólnopolska interdyscyplinarna sesja naukowa studentów i doktorantów.  szczegóły 
artykuł: Sobol Eugeniusz: Kłopoty z ciałem. Topos 2003 nr 4/5 s. 229 (sprawozdanie; z notą o autorze, s. 261...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Bachórz Józef: O twarzach według fizjonomistów (fragmenty). Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 111-120 (esej o traktatach fizjonomicznych od renesansu do XIX wieku i ich rece...) szczegóły 
30.artykuł: Bodzioch-Bryła Bogusława: Ku ciału post-ludzkiemu. O młodej poezji i nowej rzeczywistości. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 42-57  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 251 (dot. błędów w imieniu i nazwisku autorki...) szczegóły 
31.artykuł: Borkowska Grażyna: Ucieleśnić Polaków. Kontrapunkt 1996 nr 4 s. 3 (wywiad nt. motywów cielesności, płciowości, erotyzmu we współczesnej p...) szczegóły 
32.artykuł: Czermińska Małgorzata: Animula und Koerper (Moderne Verarbeitungen eines mittelalterlichen Motivs). x 1990 ([w czasopiśmie:] Russian Literature, Croatian and Serbian, Czech an...) szczegóły 
33.artykuł: Dawidziak Małgorzata: Językowy obraz głowy we frazeologii i przysłowiach polskich. Studenckie Prace Naukowe 2000 z. 10 s. 5-18  szczegóły 
34.artykuł: Forajter Wacław: Zamknięte w camera obscura. Śląsk 1999 nr 11 s. 54-57 (szkic pośw. antologii fotografii Williama A. Ewinga pt. "Ciało" w kont...) szczegóły 
35.artykuł: Komendant Tadeusz: Wy(twarz)anie. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 11-18 (esej dot. motywu twarzy i bezpostaciowości m.in. w poezji Tadeusza Róż...) szczegóły 
36.artykuł: Majchrowski Zbigniew: Dusza. A ciało?. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 76-82 (esej nt. metamorfoz, wizji i granic ciała, pamięci i ruchu ciała w utw...) szczegóły 
37.artykuł: Matysiak Anna: Ciało w powieści inicjacyjnej XX wieku. Borussia 2002 nr 26 (2001/2002) s. 145-151  szczegóły 
38.artykuł: Olszewska Maria Jolanta: Ciało mówi. Społeczeństwo Otwarte 1998 nr 3 s. 19-23 (ciało człowieka a wojna w twórcz. m.in.: Juliusz Kaden-Bandrowski, Zof...) szczegóły 
39.artykuł: Stala Marian: Między "zamkiem duszy" a "domkiem mego ciała" (Doświadczenie ciała i cielesności jako problem i temat poezji młodopolskiej). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 3-36  szczegóły 
40.artykuł: Śmietana Urszula: Striptiz. Obrazki z prozy lat 90.. Opcje 2002 nr 4/5 s. 40-45 (dot. wysłowień intymności cielesnej m.in. w wizjach psychosomatycznych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Codzienność (tematy motywy)
    książki (alfabet autorów)
41.książka: Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku. (Hanna Gosk: Wstęp. * Część I: Przemysław Czapliński: Marginesy i centr...) szczegóły 
recenzja: Poprawa Izabela: Świat nieprzedstawiony. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: "...badacz stoi na gruncie normalności...". Pogranicza 2002 nr 4 s. 155-157  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Człowiek (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
42.książka: Punkt po Punkcie 2000 z. 1. "Twarz". 2000 ([Numer monograficzny pośw. tematowi twarzy w literaturze, sztuce, filo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dusza, duchowość, psychika (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Lenart Mirosław: Spór duszy z ciałem i inne spory w literaturze staropolskiej na tle tradycji średniowiecznej. 2002 (Wstęp. - Część I. Duszy z ciałem odwieczny konflikt: 1. Sprór jako met...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 303-304 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Czermińska Małgorzata: Animula und Koerper (Moderne Verarbeitungen eines mittelalterlichen Motivs). x 1990 ([w czasopiśmie:] Russian Literature, Croatian and Serbian, Czech an...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
45.książka: Erfolge und Niederlagen der Frauenfiguren in der deutschen und polnischen Literatur. 2000 (Grażyna Barbara Szewczyk: Vorwort. * Ewa Jurczyk: Zwischen Niederlage ...) szczegóły 
46.książka: Witosz Bożena: Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje od fin de siecle'u do końca XX wieku. 2001 ([Dot. sposobów przedstawiania wyglądu postaci kobiecych. Zawiera:] Wpr...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Narodziny Wenus. Wysokie Obcasy 2002 nr 12 s. 38  szczegóły 
recenzja: Kita Małgorzata: Stylistyka 2002 nr 11 s. 571-576  szczegóły 
recenzja: Przymuszała Beata: Kobieto - jaki jest dzisiaj "jasny portret twój"?. Polonistyka 2002 nr 8 s. 503-506  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Od obrazu do rzeźby. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 21  szczegóły 
recenzja: Zagajewska Magdalena: Portret kobiety. Śląsk 2002 nr 2 s. 74  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Kaluta Izabela: Zestarzeć się wolno. Zadra 1999 nr 1 s. 37-40 (o kobiecym starzeniu się w powieściach Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncew...) szczegóły 
48.artykuł: Szczawińska Weronika: Poza celą Konrada. Dialog [Warszawa] 2003 nr 10 s. 140-141 (nt. postaci młodych kobiet występujących w skontrastowanych parach w d...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Lęk, strach, groza, horror, wampir (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Leociak Jacek: Twarze in extremis. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 36-50 (dot. wizerunków okaleczonych i zdeformowanych twarzy żołnierzy I wojny...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Przedmioty (tematy, motywy)
50.recenzja: Poprawa Izabela: Świat nieprzedstawiony. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 24-25  szczegóły 
51.recenzja: Urbański Piotr: "...badacz stoi na gruncie normalności...". Pogranicza 2002 nr 4 s. 155-157  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    Antologie w czasopismach (alfabet tytułów)
52.antologia: Ciało, moje ciało. Ośka 2000 nr 3 s. 3-24, 29-30, 32-34 (antologia opowiadań, esejów i szkiców nt. kobiecej cielesności; teksty...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Andrzejewski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Kurz Iwona: "Niebo gwiaździste znajduje się w samym człowieku" - ciało w twórczości Jerzego Andrzejewskiego. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 91-98  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Paziak Paweł: Ręka błogosławi i zabija - o konotacjach semantycznych ręki i dłoni w poezji K.K. Baczyńskiego. Poradnik Językowy 2002 z. 5 s. 38-45  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Kuehl Olaf: Ciało i jego maskowanie u Gombrowicza. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 59-68 (na podstawie kilku utworów W. Gombrowicza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
56.artykuł: Anuszkiewicz Agnieszka: Antagoniści. Twórczość 2001 nr 10 s. 78-100 (nt. motywów podejmowanych polemicznie przez poetę i Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
57.artykuł: Markowska Anna: Dekapitacja, okaleczenie. x 2003 ([w ks.:] Anna Markowska: Definiowanie sztuki - objaśnianie świata. O p...) szczegóły 
58.artykuł: Przymuszała Beata: Ciało jako problem filozoficzny w poezji Herberta. Polonistyka 2003 nr 7 s. 397-403 (z notą biograficzną autorki artykułu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łubieński Tomasz
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sordyl Alina: Ciało - mit - historia. Tomasza Łubieńskiego polskie - ludzkie piekło w "Koczowisku". Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 97-104  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Odojewski Włodzimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Rembowska-Płuciennik Magdalena: "(...) w samym środku swojego bólu (...)" O modelach doznawania cielesności w prozie Włodzimierza Odojewskiego. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 58-68  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Poświatowska Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Wiśniak Agnieszka: Fenomen końca i początku w poezji Haliny Poświatowskiej. Studia i Szkice Slawistyczne 2002 nr 1 s. 101-114  szczegóły 
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Łapiński Zdzisław: "Psychosomatyczne są te moje wiersze." (Impuls motoryczny w poezji Juliana Przybosia). Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 9-17 (dot. motywów pozycji i ruchu ciała w twórczości...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Anuszkiewicz Agnieszka: Antagoniści. Twórczość 2001 nr 10 s. 78-100 (nt. motywów podejmowanych polemicznie przez poetę i Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
64.artykuł: Markowska Anna: Dekapitacja, okaleczenie. x 2003 ([w ks.:] Anna Markowska: Definiowanie sztuki - objaśnianie świata. O p...) szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Wojda Dorota: Tekst jako anastylos. Przedmiot i ciało w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 175-191  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świrszczyńska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Giżewska Agnieszka: Od nienawiści do akceptacji własnego ciała w poezji Anny Świrszczyńskiej. Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 441-447  szczegóły 
67.artykuł: Rudaś-Grodzka Monika: Parthenogeneza w okresie menopauzy. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 69-79  szczegóły 
68.artykuł: Stapkiewicz Agnieszka: Ciało cielesne i ciało duchowe w poezji Anny Świrszczyńskiej. Prace Polonistyczne 2002 seria 57 s. 117-169  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Świtkowska Dominika: "Pustynia okrutnych, bezpłodnych przeżyć". O erotyzmie w prozie Stanisława Ignacego Witkiewicza. x 2002 ([w ks.] Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w ...) szczegóły 
  Wojciechowski Piotr
    proza (alfabet tytułów)
70.proza: Wojciechowski Piotr: Po co duszy jeszcze ciało?. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 73-75 (esej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
71.książka: Kosiewicz Jerzy: Myśl wczesnochrześcijańska i katolicka wobec ciała. 1998  szczegóły 
recenzja: Ochman Jerzy: Przegląd Religioznawczy 2000 nr 1 s. 171-175  szczegóły 
72.książka: Vuarnet Jean-Noel: Ekstazy kobiece. ([M.in. dot. ekstaz mistyczek od średniowiecza do XVII wieku w ich teks...) szczegóły 
recenzja: Markowski Sławomir Tomasz: Rozpłomienione... Kultura [Białystok] 2003 wrzesień/październik s. 20  szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Gdzie te mistyczki. Gazeta Wyborcza 2003 nr 158 s. 11  szczegóły 
recenzja: Mytych Beata: Dawniejsze ekstazy. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Piwkowska Anna: Kobieta w odsłonach historii. Twój Styl 2003 nr 9 s. 122  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Bynum Caroline: Skąd taki zamęt wokół ciała? (Z perspektywy mediewistki). Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 74-96 (dot. kwestii dualizmu ciała i duszy w literaturze, filozofii i sztuce ...) szczegóły 
74.artykuł: Fasolini Marica: Bolezni svjatykh (Predvaritel'nyjj nabrosok). Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 191-204 (nt. chorób i procesów fizjologicznych u osób świętych prezentowanych w...) szczegóły 
75.artykuł: Taborska Agnieszka: Czy surrealistyczna muza była brunetką?. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 133-145 (dot. motywu kobiety pozbawionej twarzy lub głowy w surrealistycznej li...) szczegóły 
76.artykuł: Taborska Agnieszka: Czy surrealistyczna muza była brunetką?. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 176-189 (dot. motywu kobiety pozbawionej twarzy lub głowy w surrealistycznej li...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Tapscott Stephen: Ugryź mnie! Kanibalizm jako metoda przekładu. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 91-99 (dot. relacji między modernizmem i postmodernizmem w literaturach Amery...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Literatura science-fiction i fantasy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
78.artykuł: Inglot Jacek: Yngloth Fiction [z tego cyklu:] Wielkie fantastyczne klonowanie klonowanie. Sfinks 2002 nr 2 s. 28 (fel. o klonowaniu ludzkich tkanek w literaturze science fiction i fant...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Principia 1994 t. 8/9 s. 308  szczegóły 
recenzja: Marciniak Tomasz: Antropologia ważnej części ciała, czyli bezwstydna recenzja w duchu postmodernizmu. Konteksty 1995 nr 1 s. 86  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
80.książka: Roux Jean-Paul: Krew. Mity, symbole, rzeczywistość. 1994 ([Rozważania nt. rol krwi w wierzeniach z całego świata w świetle źróde...) szczegóły 
recenzja: Borkowski Robert: Magia cieczy osobliwej. Opcje 1994 nr 3 s. 120-121  szczegóły 
recenzja: Pasek Zbigniew: Krew - ten bardzo szczególny sok. Znak 1995 nr 2 s. 125-129 (z not. o Zbigniewie Pasku...) szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Krew przez stulecia. Rzeczpospolita 1994 nr 192 s. 5  szczegóły 
recenzja: Sznajderman Monika: Dar życia, wehikuł śmierci. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 50-51  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
81.impreza: "Morbus, medicamentum, et sanus - Choroba, lek i zdrowie w praktyce, w języku/kulturze i w sztuce/literaturze - Bolezn', lekarstvo i zdorov'e v praktike, v jazyke/kul'ture i v iskusstve/literature" - konferencja międzynarodowa (2000). (w ramach programu: Motivika i mifologemika XIX-XX vekov...) szczegóły 
artykuł: Shmeljova Tat'jana V.: Bolezn' v krugu motivov i mifov (Neskol'ko slov o konferencii). Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 443-447 (sprawozdanie, ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Tatianie Szmiele...) szczegóły 
82.impreza: "Portret - akt - martwa natura w praktyce, w kulturze/języku i w sztuce/literaturze" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Bobilewicz Grażyna, Bobryk Roman: Portret - akt - martwa natura w praktyce, w kulturze/języku i w sztuce/literaturze. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 513-516 (problematyka konferencji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
83.artykuł: Adamczewska Izabella: Topika bosych stóp w literaturze i sztuce. Albo albo 2003 nr 3 s. 154-159 (w Nowym Testamencie, apokryfach oraz m.in. w twórczości autorów: Amos ...) szczegóły 
84.artykuł: Ancuta Katarzyna: Krajobraz z rzeźnią w tle. Horror, czyli sztuka mięsa. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 83-96 (dot. wizji ciała-mięsa na przykładzie filmów i wybranych utworów liter...) szczegóły 
85.artykuł: Ancuta Katarzyna: W imię miłości. Jeffrey Dahmer i zakochani kanibale. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 39-51 (dot. kanibalizmu rozumianego jako dowód miłości w literaturze i filmie...) szczegóły 
86.artykuł: Andrzejewski Bolesław: Spory o duszę i ciało w filozofii nowożytnej. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1995 nr 108 (1992/1993) s. 33-38 (m.in. w filozofii Kartezjusza...) szczegóły 
87.artykuł: Bachórz Józef: O twarzach według fizjonomistów (fragmenty). Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 111-120 (esej o traktatach fizjonomicznych od renesansu do XIX wieku i ich rece...) szczegóły 
88.artykuł: Białas Zbigniew: Między tłuszczem, a tłuszczą. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 33-44 (dot. postaci człowieka tłustego i chudego oraz tłuszczu w pożywieniu w...) szczegóły 
89.artykuł: Bynum Caroline: Skąd taki zamęt wokół ciała? (Z perspektywy mediewistki). Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 74-96 (dot. kwestii dualizmu ciała i duszy w literaturze, filozofii i sztuce ...) szczegóły 
90.artykuł: Chrapkowski Arnold: Il delitto dell'aborto procurato nella chiesa delle origini. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 537-552 (poglądy Ojców kościoła na aborcję; ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
91.artykuł: Ćwikiel Agnieszka: Metafora cyborga - ciało przyszłości. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 159-165 (o motywie cyborga m.in. w pismach Donny Haraway i literaturze science ...) szczegóły 
92.artykuł: Fasolini Marica: Bolezni svjatykh (Predvaritel'nyjj nabrosok). Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 191-204 (nt. chorób i procesów fizjologicznych u osób świętych prezentowanych w...) szczegóły 
93.artykuł: Foucault Michel: Troska o siebie. Społeczeństwo Otwarte 1994 nr 5 wkł. (fragm. III tomu "Historii seksualności"...) szczegóły 
94.artykuł: Golec Janusz: Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1995 nr 19 s. 181-185 ([rec. ks.:] Hartmut Eggert, Erhard Schuetz, Peter Sprengel: Faszinatio...) szczegóły 
95.artykuł: Grzeniewski Ludwik Bohdan: La fornarina. Twórczość 1991 nr 5 s. 136-138 (fel., m.in. nt. motywu kobiecego kolana w literaturze....) szczegóły 
96.artykuł: Gula Janusz: O przerywaniu ciąży w starożytności. Kilka uwag polemicznych. Ethos 1995 nr 2/3 s. 247-253 (polem. z art.: Thomas Schirrmacher: Die Abtreibung in der Antike und i...) szczegóły 
97.artykuł: Kobielus Stanisław: Nagość jako symbol i wartość w kulturze średniowiecza. Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 103-117 (m.in. na podstawie pism Mikołaja z Kuzy, św. Tomasza z Akwinu, Mistrza...) szczegóły 
98.artykuł: Komendant Tadeusz: Wy(twarz)anie. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 11-18 (esej dot. motywu twarzy i bezpostaciowości m.in. w poezji Tadeusza Róż...) szczegóły 
99.artykuł: Kosanovijc Bogdan: Intermedial'naja semantika "musora/svalki/sklada" v avangarde i postmodernizme ([Izaak] Babel' - [Leonid] Shejjka - [Danilo] Kish). Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 325-336 (ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Bogdanie Kosanovićiu s. 482...) szczegóły 
100.artykuł: Lech Ryszard: Literatura pełna zażenowania. Za pozwoleniem 1990 nr 3 s. 7-17 (eksponowanie fizjologii człowieka w literaturze....) szczegóły 
101.artykuł: Lech Ryszard: Literatura pełna zażenowania. Że 1990 nr 9/10 s. 21-29 (fizjologia, seksualność jako temat literatury; m.in. w twórczości auto...) szczegóły 
102.artykuł: Leśniak Sławomir: Physiognomie als Wissensform. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 447-457 (dot. fizjognomiki m.in. w wersjach Arystotelesa i Goethego...) szczegóły 
103.artykuł: Limon Jerzy: Czytanie twarzy. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 97-110 (esej dot. motywu twarzy ujawniającej charakter czlowieka oraz fizjonom...) szczegóły 
104.artykuł: Loska Krzysztof: Człowiek i maszyna, czyli ciało technologiczne w epoce nowych mediów. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 153-158 (dot. m.in literatury cyberpunk i science fiction, m.in.: William Gibso...) szczegóły 
105.artykuł: Mydla Jacek: Akwinata, Kaliban i Piętaszek na wspólnym bankiecie? Ścieżki i bezdroża teologii antykanibalizmu. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 9-16 (dot. interpretacji ewangelicznej przemiany chleba i wina podczas Ostat...) szczegóły 
106.artykuł: Olszewska Maria Jolanta: Zapomniane ścieżki literatury. Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 12 s. 24-29 (obraz ludzkiego ciała, jego przemian aż do zupełnego rozkładu m.in.: ...) szczegóły 
107.artykuł: Plutowicz Jerzy: Saga o głodzie. Charaktery 2001 nr 4 s. 42-44 (opi głodu m.in. w twórczości pisarzy: Maksym Gorki, Knut Hamsun, Rysza...) szczegóły 
108.artykuł: Poprzęcka Maria: Grzeszne oko. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 63-70 (dot. udziału zmysłu wzroku w historii grzechu przedstawionej w sztuce...) szczegóły 
109.artykuł: Radford Kathryn: Kanibalizm w literaturze odczytany przez pryzmat konkretnych części ciała. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 53-64 (dot. motywów jedzenia serca i mózgu; szerzej o trylogii Thomasa Harris...) szczegóły 
110.artykuł: Saganiak Magdalena: Nagi bunt. Społeczeństwo Otwarte 1995 nr 2 s. 20-27 (nagość w literaturze, sztuce, teatrze...) szczegóły 
111.artykuł: Sławek Tadeusz: Byt bez twarzy?. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 19-30 (esej dot. motywu twarzy i jej braku m.in. w sonetach Williama Shakespa...) szczegóły 
112.artykuł: Sochoń Jan: Początek duszy. Propozycje klasycznej antropologii. Współczesność tradycji antropologicznej. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 42-51 (esej nt. pojmowania duszy, w oparciu o literaturę starożytną i średnio...) szczegóły 
113.artykuł: Stanuch Stanisław: Odcięta ręka. Aneks Trybuny 1999 nr 58 s. 7 (motyw odciętej ręki w utworach: Blaise Cendrarsa, Guillaume Apollinair...) szczegóły 
114.artykuł: Starowieyski Marek: Aborcja w opinii wczesnochrześcijańskich pisarzy. Przegląd Powszechny 1992 nr 11 s. 292-306  szczegóły 
115.artykuł: Taborska Agnieszka: Czy surrealistyczna muza była brunetką?. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 133-145 (dot. motywu kobiety pozbawionej twarzy lub głowy w surrealistycznej li...) szczegóły 
116.artykuł: Taborska Agnieszka: Czy surrealistyczna muza była brunetką?. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 176-189 (dot. motywu kobiety pozbawionej twarzy lub głowy w surrealistycznej li...) szczegóły 
117.artykuł: Zając Marta: C(i)ałopalenie słowa albo o dwóch metafizykach. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 17-23 (dot. metafizyki mięsa i jej związków z semantyką ciała i jedzenia...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Sacks Oliver
118.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobota Jacek: Wyznania idioty [z tego cyklu:] Namysł nad zmysłem. Nowa Fantastyka 2002 nr 3 s. 76 (dot. m.in. daltonizmu, m.in. na podstawie książki Sacksa; felieton...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Literatura współczesna (austriacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
119.artykuł: Chołuj Bożena: Ciało zapisane codziennością, czyli literackie reprodukowanie płci we współczesnej prozie niemieckiej. x 2002 ([w ks.] Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Browne Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Wolny Ryszard: Sir Thomas Browne's microcosm of body. A deconstructivist reading. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 2003 [z.] 13 s. 129-139 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Ravenhill Mark
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sugiera Małgorzata: Świadectwo ran: męskie ciało w dramacie. Opcje 2002 nr 4/5 s. 46-49 (dot. pokrytego ranami ciała bohatera (i aktora) jako centrum dramatu R...) szczegóły 
  Shakespeare William
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sugiera Małgorzata: Świadectwo ran: męskie ciało w dramacie. Opcje 2002 nr 4/5 s. 46-49 (dot. pokrytego ranami ciała bohatera (i aktora) jako centrum dramatu S...) szczegóły 
  Swift Jonathan
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Day Helen: Skromne propozycje i miłość doskonała. Metaforyczny, dosłowny i wirtualny kanibalizm w społeczeństwie kapitalistycznym. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 81-89 (dot. metafory kapitalizmu jako kanibalizmu w pamflecie, a także w wybr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Proust Marcel
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Markowski Michał Paweł: Proust i twarze. Twórczość 2001 nr 3 s. 71-78 (motyw twarzy w powieści...) szczegóły 
  Sartre Jean-Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
125.artykuł: Drwięga Marek: Problematyka ludzkiego ciała u Jean-Paula Sartre'a. Principia 2002 t. 32/33 s. 135-157 (dot. pism filozoficznych, szerzej o eseju "L'Etre et le Neant"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Sahaj Tomasz: Zagadnienia duszy i ciała w starożytnej Grecji. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1995 nr 108 (1992/1993) s. 27-32  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
127.artykuł: Mydla Jacek: Akwinata, Kaliban i Piętaszek na wspólnym bankiecie? Ścieżki i bezdroża teologii antykanibalizmu. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 9-16 (dot. interpretacji ewangelicznej przemiany chleba i wina podczas Ostat...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
128.artykuł: Chmiel Jerzy: Nuditas sacra. Biblijna koncepcja nagości. Alma Mater 2002 nr 38 s. 29  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Bunuel Luis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
129.artykuł: Kolasińska Iwona: Estetyka wynaturzeń i obsesja rozkładu: obraz ciała w filmach Luisa Bunuela. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 118-129  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kolumbijska / Hasła szczegółowe (kolumbijska) / Hasła osobowe (kolumbijska)
  Garcia Marquez Gabriel
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lewandowski Edmund: Alegoria czasu i historii człowieka w ujęciu literackim. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 1998 z. 27 s. 197-215  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Weinreb Alice: Nie smakuj zła. Groza jamy ustnej w starożytnym Rzymie. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 45-58 (dot. tła i konteksty seksu oralnego, gender i konstrukcji konsumpcji k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Tertullianus Quintus Septimus Florens
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Strękowski Stanisław: Godność ciała w polemice Tertuliana przeciwko poglądom filozofów greckich na podstawie "De resurrectione mortuorum". Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 377-390  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łotewska / Hasła szczegółowe (łotewska) / Literatura ludowa (łotewska)
    artykuły (alfabet tytułów)
133.artykuł: Ryzhakova Svetlana: Obychnye i strannye chasti tela u Latyshejj (k koncepcii cheloveka v tradicionnojj kulture). Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 197-214 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
134.artykuł: Chołuj Bożena: Ciało zapisane codziennością, czyli literackie reprodukowanie płci we współczesnej prozie niemieckiej. x 2002 ([w ks.] Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
135.książka: Erfolge und Niederlagen der Frauenfiguren in der deutschen und polnischen Literatur. 2000 (Grażyna Barbara Szewczyk: Vorwort. * Ewa Jurczyk: Zwischen Niederlage ...) szczegóły 
136.książka: Tabu und Tabubruch. Literarische und sprachliche Strategien im 20. Jahrhundert. Ein deutsch-polnisches Symposium. 2002 ([Zawiera m.in.:] Hartmut Eggert, Janusz Golec: Vorwort. * Geschichtsko...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
137.artykuł: Matysiak Anna: Ciało w powieści inicjacyjnej XX wieku. Borussia 2002 nr 26 (2001/2002) s. 145-151  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Schiller Friedrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
138.artykuł: Kaśkiewicz Kinga: Piękno postaci ludzkiej w estetycznej teorii Fryderyka Schillera. Filo-Sofija 2002 nr 1 (2) s. 46-68 (dot. architektonicznego piękna człowieka w świetle piękna ludzkiego du...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Shalamov Varlam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
139.artykuł: Lozowy Eric: Les corps de la memoire. Ecriture et corporalite dans l'oeuvre de Chalamov. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 99-114 (na podst. streszcz. w jęz. polskim: Ciała pamięci. Pisanie i cielesnoś...) szczegóły 
  Tarkovskijj Arsenijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
140.artykuł: Manskov Sergejj A.: "Bolezni gorla" v khudozhestvennom mire Arsenija Tarkovskogo. Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 425-432 (ze streszczeniem w jez. polskim; nota o Siergieju Manskowie s. 525...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Historia literatury (starosłowiańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
141.artykuł: Lis Izabela: Motyw "odciętej głowy" w literaturze cerkiewnosłowiańskiej. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura syryjska / Hasła szczegółowe (syryjska) / Utwory anonimowe (syryjska)
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalski Aleksander: Krew w opisie męki Chrystusa w syryjskiej "Jaskini skarbów". Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 913-925  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Zagadnienia specjalne (szwedzka) / Tematy, motywy (szwedzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Ciesielski Zenon: Dusza skandynawska, czyli dualizm ducha i materii. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 255-259 (dot. dualizmu w wybranych szwedzkich utworach literackich i filmach; s...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Tematy, motywy (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
144.artykuł: Lisenko Natalka: Ihz sposterezhen' nad motivami "dushi", "sercja" i "tihla" v tekstakh ukrajins'kikh poetihv "Praz'koji shkoli". Tjaglihst' tradicihji. Slavia Orientalis 2000 nr 3 s. 417-429 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Collodi Carlo
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Alfred: Nos Pinokia w świecie łgarzy. Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 105-108 (nt. motywu nosa w utworze i literaturze w kontekście roli kłamstwa...) szczegóły 
  Grzegorz Wielki święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
146.artykuł: Dziuba Andrzej Franciszek: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 610-615 ([rec. ks.:] Jerzy Zbigniew Lachowicz: La mujer en la vida y el pensami...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Zagadnienia specjalne (Afryki Subsaharyjskiej) / Tematy, motywy (Afryki Subsaharyjskiej)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
147.artykuł: Wyk Johan van: Zabijanie opowieści. Dyskurs kanibalistyczny w historii i literaturze ludu Basotho. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 65-79  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
148.artykuł: Izdebski Zbigniew: Dramaturgia ważniejsza od nagości. Rzeczpospolita 2002 nr 33 s. A10 (wywiad z seksuologiem dot. granic obyczajowych w sztuce, także teatrze...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Nocą, nago na strychu, ino po co. Rzeczpospolita 2002 nr 250 s. A16 (nt. nagości na polskiej scenie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Materiały ogólne (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
150.artykuł: Matuszek Gabriela: Ten sam okrutny świat. Rzeczpospolita 2002 nr 33 s. A10 (dot. nurtu neonaturalistycznego i "nowego brutalizmu" w teatrze świato...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
151.artykuł: Raczek Tomasz: Gołe baby. Cinema 1997 nr 11 s. 110 (nt. eksponowania nagości w filmie, felieton...) szczegóły 
152.artykuł: Szczawińska Weronika: Poza celą Konrada. Dialog [Warszawa] 2003 nr 10 s. 140-141 (nt. postaci młodych kobiet występujących w skontrastowanych parach w d...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Sztuka aktorska. Aktor w filmie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
153.artykuł: Majchrowski Zbigniew: Dusza. A ciało?. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 76-82 (esej nt. metamorfoz, wizji i granic ciała, pamięci i ruchu ciała w utw...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
154.artykuł: Marszałek Rafał: Krótka historia ciała. Kino 2000 nr 11 s. 8-12 (nt. pokazywania ciała w filmie powojennym...) szczegóły 
155.artykuł: Pierś na barykadzie. Rzeczpospolita 2002 nr 250 s. A16 (wybrane filmy z lat 1952-1997 ze scenami nagości...) szczegóły