Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Tematy, motywy - Utopia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bakuła Bogusław: Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. 2000 (Kilka uwag na temat komparatystyki integralnej [dot. kondycji, perspek...) szczegóły 
recenzja: Majerek Rafał: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 70-74  szczegóły 
2.książka: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 3: Z zagadnień struktury artystycznej i świadomości kulturowej. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi doktorowi habilitowanrmu Kazimierzowi Polańsk...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Bakuła Bogusław: West- and East-Slavic literary utiopia of 20th century (An outline of research problems). Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 257-265 (zarys projektu badawczego, którego celem jest analiza komparatystyczna...) szczegóły 
4.artykuł: Klementowski Robert: Mimetyczność utopii. Elementy myślenia utopijnego w cywilizacji europejskiej. Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 195-216  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Utopia
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Jabłkowska Joanna: Literatur ohne Hoffnung. Die Krise der Utopie in der deutschen Gegenwartsliteratur. 1993 (Einleitung. - I. Utopie als Sackgasse in der Gegenwartsliteratur: 1. D...) szczegóły 
6.książka: Szacki Jerzy: Spotkania z Utopią. 2000 ([Dot. utopii w literaturze, filozofii, myśli społeczno-politycznej. Za...) szczegóły 
recenzja: Kacperek Ola: Książki do czytania. Tydzień 2003 nr 8 s. 19  szczegóły 
7.książka: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 2: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi doktorowi habilitowanrmu Kazimierzowi Polańsk...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Budzyński Józef: "Utopia" Tomasza Morusa oraz typy utopijnych motywów literackich na Śląsku w XVII i XVIII w.. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 26-34  szczegóły 
9.artykuł: Klementowski Robert: Mimetyczność utopii. Elementy myślenia utopijnego w cywilizacji europejskiej. Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 195-216  szczegóły 
10.artykuł: Markiewicz Dariusz: Wątki i motywy w utopiach polskiego oświecenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 36-49  szczegóły 
11.artykuł: Winiarczyk Marek: Utopia antyczna. Zarys problematyki. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 233-254 (charakterystyka gfatunku; szerzej o utopiach w starożytnej Grecji m.in...) szczegóły 
12.artykuł: Winiarczyk Marek: Zur Problematik der antiken Utopie. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 91-116 (przegląd stanowisk badawczych; szerzej o motywie utopii w literaturze ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Graciotti Sante: Od Renesansu do Oświecenia. 1991 (T. 1. 400 s.
Od autora. - Polska a Europa: Patriotyzm i w...)
 szczegóły 
recenzja: Cebo Elżbieta: Owoc przeznaczenia. Trybuna 1991 nr 166 s. 5  szczegóły 
recenzja: Klimowicz Mieczysław: Odkrycia włoskiego komparatysty. Odra 1992 nr 9 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Klimowicz Mieczysław: Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 231-237  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Kultura polska w oczach włoskiego uczonego. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 49-52 (z fot. Sante Graciotti...) szczegóły 
recenzja: Litwornia Andrzej: AION - Slavistica 1993 [t.] 1 (1993) s. 415-421  szczegóły 
recenzja: Milewska Anna: Podzwonne dla filologii. Tygodnik Literacki 1991 nr 21 s. 15  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Ricerche Slavistiche 1993 t. 39/40 (1992/1993) z. 2 s. 306-310  szczegóły 
recenzja: Żukowska Kazimiera: Co Polska winna i co dała Europie. Przegląd Powszechny 1992 nr 3 s. 485-487  szczegóły 
14.książka: Krzewińska Anna: Początki utopii w literaturze staropolskiej. 1994 (Europejski kontekst: Wytęskniony ideał i poroniony pomysł [m.in. o Tom...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1997 t. 75 s. 242 (notka w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Obremski Krzysztof: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 213-216  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 304 (not....) szczegóły 
recenzja: Wałaszewski Zbigniew: Barok 1995 nr 2 s. 271-274  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Budzyński Józef: "Utopia" Tomasza Morusa oraz typy utopijnych motywów literackich na Śląsku w XVII i XVIII w.. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 26-34  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Graciotti S.: L'idea di popolo e nazione nel Settecento polacco tra il mito nobiliare e l'utopia democratica. x 1986 ([W ks. zb.:] Cultura e nazionale in Italia e Polonia dal Rinascimento ...) szczegóły 
17.artykuł: Markiewicz Dariusz: Wątki i motywy w utopiach polskiego oświecenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 36-49  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Utopia (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Blaim Artur: Utopias in History, History in Utopias. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 8 s. 85-97 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
19.artykuł: Franczak Jerzy: Utopia, czyli nigdzie. Twórczość 2003 nr 6 s. 140-142  szczegóły 
20.artykuł: Jęczmyk Lech: Co po końcu świata?. Nowa Fantastyka 2000 nr 2 s. 77 (nt. utopijnych wizji świata po Apokalipsie, m.in. w literaturze, fel....) szczegóły 
21.artykuł: Klimowicz Mieczysław: Uniwersalny i rodzinny model utopii w prozie polskiej XVIII w. Krasicki - Jezierski. Slavia 1991 z. 1 s. 77-82  szczegóły 
22.artykuł: Kwaterko Mateusz: Utopijna lista przebojów. Bez dogmatu 2003 nr 58 s. 14-17 (omówienie wybranych przykładów nowożytnej utopii literackiej...) szczegóły 
23.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Wyspa Utopia i jej przeciwnicy. Literatura 1990 nr 2 s. 45-48  szczegóły 
24.artykuł: Woleński Jan: O utopiach (dawnych i nowych). Bez dogmatu 2003 nr 58 s. 10-11  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Cieszyńska Aleksandra: Motyw utopii w tradycji literackiej. Antyutopie w literaturze XX wieku (propozycja metodyczna - praca metodą grup eksperckich). Język Polski w Liceum 2003 nr 3 (2002/2003) s. 43-47  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Podsiadło Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Stabro Stanisław: Jacek Podsiadło a kontrkultura. Ruch Literacki 2001 z. 3 s. 331-346 (dot. odwołań do kontrkultury pojmowanej jako forma utopii w wierszach ...) szczegóły 
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Gloger Maciej: Pesymizm - utopia - chiliazm. O myśleniu utopijnym Bolesława Prusa. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 55-77  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świętochowski Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Miklaszewska Justyna: The liberation utopia: R. Nozick and A. Świętochowski. Reports on Philosophy 1989 nr 13 s. 51-60 (nt. wizji A. Świętochowskiego dotyczącej społeczeństwa, złożonego z je...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Gęsiarz Stanisław: Utopie społeczne w filozofii Dalekiego Wschodu. 1990 (przegląd utopijnej myśli społecznej Dalekiego Wschodu - Chiny, Korea, ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
30.impreza: "Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian" - konferencja międzynarodowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Spyrka Lucyna: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 228-230 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Winiarczyk Marek: Zur Problematik der antiken Utopie. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 91-116 (przegląd stanowisk badawczych; szerzej o motywie utopii w literaturze ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
32.książka: Bakuła Bogusław: Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. 2000 (Kilka uwag na temat komparatystyki integralnej [dot. kondycji, perspek...) szczegóły 
recenzja: Majerek Rafał: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 70-74  szczegóły 
33.książka: Kleszcz Leszek: Filozofia i utopia. Platon, Biblia, Nietzsche. 1997 (Wstęp. Rozdz. I. Wprowadzenie w problematykę myślenia utopijnego: Czym...) szczegóły 
34.książka: Parniewski Witold: Szkice z dziejów myśli utopijnej (od Platona do Zinowjewa). 2000 ([Tekst niedokończonej pracy habilitacyjnej poświęconej idei utopi w li...) szczegóły 
35.książka: Szacki Jerzy: Spotkania z Utopią. 2000 ([Dot. utopii w literaturze, filozofii, myśli społeczno-politycznej. Za...) szczegóły 
recenzja: Kacperek Ola: Książki do czytania. Tydzień 2003 nr 8 s. 19  szczegóły 
36.książka: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 2: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi doktorowi habilitowanrmu Kazimierzowi Polańsk...) szczegóły 
37.książka: Walicki Andrzej: Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii. 1996  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] TF: Nagroda Nike - finaliści. Tygodnik Powszechny 1997 nr 39 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jankowicz Stanisława: Dzieje komunistycznej utopii. Arcana 1997 nr 6 s. 165-174  szczegóły 
recenzja: Jankowicz Stanisława: Dzieje komunistycznej utopii. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 257-268  szczegóły 
recenzja: Kochan Jerzy: Grube książki i milczenie owiec. Nowa Krytyka 2000 nr 10 s. 231-248  szczegóły 
recenzja: Kowalik Tadeusz: Spór o Marksa i ZSRR ciągle otwarty (Dwóch Marksów, wiele marksizmów). Zdanie 1997 nr 1/2 s. 62-65  szczegóły 
polemika: Walicki Andrzej: Sporu ciąg dalszy. Zdanie 1997 nr 3/4 s. 33-39  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Paweł: Dzieło o niewoli. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 39-40 (z fot. Andrzeja Walickiego...) szczegóły 
recenzja: Krzemiński Adam: Historia jako religia. Przegląd Polityczny 1997 nr 35 s. 120-124  szczegóły 
recenzja: Rydzewski Włodzimierz: Walicki czyta Marksa. Zdanie 1996 nr 4/5 s. 72-75  szczegóły 
recenzja: Styczyński Marek: O ideach, że złowrogie bywają. Res Publica Nowa 1997 nr 5 s. 61-65  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
38.impreza: "Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian" - konferencja międzynarodowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Spyrka Lucyna: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 228-230 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Ainsa Fernando: Przeczucie, odkrycie i kreacja Ameryki. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 21-30  szczegóły 
40.artykuł: Ćwikła Paweł: Za realne na rzeczywistość. Przegląd Polityczny 2001 nr 48 s. 150-153 (motyw utopii jako reakcja na panujący ustrój i porządek społeczny; m.i...) szczegóły 
41.artykuł: Duda Katarzyna: Slavia Orientalis 1993 nr 1 s. 137-138 ([rec. ks.:] Viktorija Chalikova: Utopija rozhdaetsja iz utopii. Ehsse ...) szczegóły 
42.artykuł: Foniok Joanna: Szkic o antyutopii. Sylwetka bohatera antyutopijnego na tle społeczeństwa totalitarnego w utworach E. Zamiatina, A. Huxleya i G. Orwella. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 39-60  szczegóły 
43.artykuł: Gromadzki Wiesław: Kraina miłości i szczęścia. Jeszcze Jedna 1993 nr 2 s. [8-9] (nt. myśli filozofów-utopistów, m.in. Claude'e Henri de Saint-Simona, C...) szczegóły 
44.artykuł: Kwaterko Mateusz: Utopijna lista przebojów. Bez dogmatu 2003 nr 58 s. 14-17 (omówienie wybranych przykładów nowożytnej utopii literackiej...) szczegóły 
45.artykuł: Ozorowski Edward: Utopia - eschatologia - liturgia. Ateneum Kapłańskie 2002 t. 138 z. 1 s. 19-32 (język, możliwość i niemożliwość utopii w utorach literackich i Biblii...) szczegóły 
46.artykuł: Przeźmiński Janusz: Kobiety w utopiach i antyutopiach. x 1999 ([W ks. zb.:] Publiczna przestrzeń kobiet. Obrazy dawne i nowe. Pod red...) szczegóły 
47.artykuł: Woleński Jan: O utopiach (dawnych i nowych). Bez dogmatu 2003 nr 58 s. 10-11  szczegóły 
48.artykuł: Zdybicka Zofia Józefa: Człowiek wobec przyszłości. Roczniki Filozoficzne 1990 t. 32 (1984) z. 2 s. 11-33 (utopia, futurologia, nadzieja....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    książki (alfabet tytułów)
49.książka: Utopia w perspektywie pedagogicznej. Wybór tekstów. 1988 ([Fragmenty tekstów nt. utopii autorów:] Boris Arwatow, Francis Bacon, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
50.książka: Żyro Tomasz: Boża plantacja. Historia utopii amerykańskiej. 1994 (Wstęp. I. Rewolucja a utopia: Terra nova. Nowe Jeuzalem. Millenaryzm w...) szczegóły 
recenzja: Sznajderman Monika: Nowy świat - nowy człowiek. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 22-23  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Zagadnienia specjalne (brytyjska i irlandzka) / Tematy, motywy (brytyjska i irlandzka)
    książki (alfabet autorów)
51.książka: Niemojowska Maria: Pochwała utopii. Szkice historyczno-literackie. 1987  szczegóły 
recenzja: Męczyk Monika Z.: Miesięcznik Literacki 1989 nr 2/3 s. 189-190  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Polkowski Marcin: "Authenticating" Techniques and their Function in Reinaissance Utopias. Folio 1999 nr 3/4 s. 85-94 (m.in. w utworach autorów: Thomas More, Francis Bacon...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Historia literatury (chorwacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Jugosławiańskie aporie wczesnej awangardy chorwackiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Winiarczyk Marek: Utopia antyczna. Zarys problematyki. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 233-254 (charakterystyka gfatunku; szerzej o utopiach w starożytnej Grecji m.in...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Platon *
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jęczmyk Lech: Nowe średniowiecze [z tego cyklu:] Pradziadek totalitaryzmu. Nowa Fantastyka 2002 nr 11 s. 77 (dot. motywu utopii; felieton...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
56.książka: Jabłkowska Joanna: Literatur ohne Hoffnung. Die Krise der Utopie in der deutschen Gegenwartsliteratur. 1993 (Einleitung. - I. Utopie als Sackgasse in der Gegenwartsliteratur: 1. D...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Jabłkowska Joanna: Utopieverlust im technischen Zeitalter. Skamandros 1989 (1989) s. 111-132 (w niemieckiej literaturze współczesnej....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Jabłkowska Joanna: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 385-387 ([rec. ks.:] Goetz Mueller: Gegenwelten. Die Utopie der deutschen Liter...) szczegóły 
59.artykuł: Loew Peter Oliver: Die Zukunft des Vergangenen. Danziger Utopien zwischen 1835 und 1920. Studia Germanica Gedanensia 1999 [nr] 7 s. 67-79 (m.in. w twórczośći literackiej, z fragm. tekstów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Landauer Gustav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Gierlak Maria: Die Wirkung des Gemeinschaftsmythos in der Geschichte: Utopie und Revolution in den Schriften Gustav Landauers. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1993 z. 18 (262) s. 49-67  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
61.książka: Parniewski Witold: Szkice z dziejów myśli utopijnej (od Platona do Zinowjewa). 2000 ([Tekst niedokończonej pracy habilitacyjnej poświęconej idei utopi w li...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Slavia Orientalis 1988 nr 3 s. 484-485 ([rec. ks. zb.:] Russkaja literaturnaja utopija. Moskva 1986...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Heller Leonid: Post-communism in the utopias of Russian emigration - a few remarks. x 1998 ([w ks. zb.:] Culture of the time of transformation. International cong...) szczegóły 
64.artykuł: Kluz Barbara: Utopia prawosławia i antyutopijny model władzy Piotra I. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
65.artykuł: Parniewski Witold: Komunistyczna i teokratyczna utopia wspólnego domu w literaturze rosyjskiej (A. Bogdanow, Wł. Sołowiow). Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 61-67  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Odoevskijj Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Dobrogoszcz Magdalena: Filozoficzny kontekst utopii Włodzimierza Odojewskiego. Studia Rossica 1994 t. 2 s. 51-56  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Hasła szczegółowe (rumuńska) / Hasła osobowe (rumuńska)
  Eliade Mircea
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Madyda Aleksander: Utopijne wątki myślowe w eseistyce religioznawczej Mircei Eliadego. Fraza 2001 nr 4 s. 202-211  szczegóły