Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Instytuty pozauczelniane, komitety i towarzystwa naukowe w Polsce - Polskie Towarzystwo Rusycystyczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    imprezy (alfabet tytułów)
1.impreza: "Nowe tendencje w opisie języka rosyjskiego oraz teorii i praktyce jego nauczania" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Petelczyc Regina: Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 20 z. 3/4 (1997) s. 293-294 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
2.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Petelczyc Regina: O posiedzeniu Prezydium PTR[Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego] i Komitetu Redakcyjnego "Przeglądu Rusycystycznego". Przegląd Rusycystyczny 1997 r. 20 z. 1/2 s. 143-144 (sprawozdanie z przebiegu posiedzenia 14 II 1997 r....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
3.impreza: "Polsko-białoruskie związki kulturowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: Belaruski Kaljandar 1989 r. 33 s. 134-143  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Rusycystyka
    imprezy (alfabet tytułów)
4.impreza: "Problemy leksykografii rosyjskiej i preparacji materiałów glottodydaktycznych" - konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Języka i Literatury Rosyjskiej (MAPRJAŁ) (1996).  szczegóły 
artykuł: Kossakowska Elżbieta, Kułyk Zdzisława: Problemy leksyki i preparacji materiałów glottodydaktycznych (Sprawozdanie z konferencji MAPRJAŁ). Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 249-250 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Rusycystyczne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Borucińska Krystyna: Działalność koła PTR w Grudziądzu w latach 1985-1988. Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 3/4 s. 124-126 (omów....) szczegóły 
6.artykuł: Grącka Monika: Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTR-u. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 3/4 s. 131-132 (Warszawa, 11 II 1993...) szczegóły 
7.artykuł: Henzel Janusz, Kowalczyk Artur: Dziękujemy Ci, Tomaszu!. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 3 s. 133-134 (nt. działalności Tomasza Miedzińskiego na rzecz Polskiego Towarzystwa ...) szczegóły 
8.artykuł: Miedziński Tomasz: V Walne Zgromadzenie PTR [Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego]. Przegląd Rusycystyczny 1996 r. 18 z. 3/4 (1995) s. 255-259 (sprawozdanie z działalności w l. 1989-1995...) szczegóły 
9.artykuł: Mrózek Alicja: Posiedzenie Prezydium Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 1 s. 150 (Sosnowiec, 6 I 2000; nota sprawozdawcza...) szczegóły 
10.artykuł: Oziębło Piotr: Język Rosyjski 1989 nr 5 s. 316-317 (sprawozdanie z obrad IV Walnego Zgromadzenia PTR w Kaliszu...) szczegóły 
11.artykuł: Poręba Stanisław: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne. Prace naukowo-badawcze członków PTR z dziedziny literaturoznawstwa rosyjskiego. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 165-168  szczegóły 
12.artykuł: Rutkowska-Kupran Maria: Z życia koła PTR w Kętrzynie (Migawki). Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 3/4 s. 126-127 (omówienie działalności...) szczegóły 
13.artykuł: Sielicki Franciszek: Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego PTR (17 V 1985). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1988 nr 47 (957) s. 111-113  szczegóły 
14.artykuł: Uchwała V Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Przegląd Rusycystyczny 1996 r. 18 z. 3/4 (1995) s. 261-262 (dot. nowych zadań i celów statutowych Towarzystwa...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Drawicz Andrzej
    imprezy (alfabet tytułów)
15.impreza: "Rosyjskie ślady Andrzeja Drawicza" - sympozjum w pierwszą rocznicę śmierci (1998).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łużny Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Henzel Janusz: Z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 20 z. 3/4 (1997) s. 148 (tekst życzeń złożonych w imieniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkowski Wiesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
17.artykuł: Henzel Janusz: Z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 20 z. 3/4 (1997) s. 148 (tekst życzeń złożonych w imieniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
18.impreza: "Literatura i języki Słowian Wschodnich" - seminarium naukowe (1996).  szczegóły 
artykuł: Brudkiewicz Eugeniusz: Komunikaty. Nowe Kontrasty 1996 nr 11 s. 48-50 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Głogowska Helena: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1996 z. 2 (6) s. 182-183 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odkrywanie Rusi. Śląsk 1996 nr 11 s. 76 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: SOK: W Opolu o Słowianach. Trybuna 1996 nr 231 s. 12  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Historia literatury (radziecka)
    imprezy (alfabet tytułów)
19.impreza: "Formy psychologizmu w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej" - ogólnopolskie sympozjum rusycystyczne (1990).  szczegóły 
artykuł: Górska Teresa: Doroczne sympozjum rusycystyczne w Zielonej Górze. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 221-224  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka)
    imprezy (alfabet tytułów)
20.impreza: "Formy psychologizmu w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej" - ogólnopolskie sympozjum rusycystyczne (1990).  szczegóły 
artykuł: Górska Teresa: Doroczne sympozjum rusycystyczne w Zielonej Górze. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 221-224  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
21.impreza: "50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Polak Andrzej: Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 3/4 s. 163-167 (sprawozdanie...) szczegóły 
22.impreza: "Aktualne problemy badań nad literaturą i kulturą rosyjską, językiem rosyjskim i metodyką nauczania w kontekście europejskim" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Józefiak Sylwester: Międzynarodowa konferencja rusycystyczna w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (25-27 września 2000). Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 4 s. 112-114 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Lipowska-Krupska Barbara: Międzynarodowa konferencja rusycystów. Konspekt 2001 nr 5 (2000/2001) s. 71-72 (sprawozdanie...) szczegóły 
23.impreza: "Literatura rosyjskiej diaspory i emigracji wewnętrznej. Nowe tematy w literaturze rosyjskiej okresu klasycznego. Lingwistyczne aspekty badań paremiologicznych a paremiografia" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Magdalena, Krycka Iwona, Mańkowska Grażyna: Konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 3-4 grudnia 1998. Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 1/2 s. 111-113 (sprawozdanie...) szczegóły 
24.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona rosyjskiej literaturze emigracyjnej oraz prezentacji nowych badań dotyczących historii literatury rosyjskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Muszyńska-Wolny Dorota: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 188-191  szczegóły 
25.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Rusycystyczne (1988).  szczegóły 
artykuł: Górska Teresa, Jakowlew Sergiej, Skorek Julian: Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 2 s. 173-176 (spraw....) szczegóły 
26.impreza: "Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Gazdecka Ewa, Grącka Monika: Konferencja w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 127-129  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
27.impreza: "Historia i współczesność w literaturze i języku rosyjskim" - międzynarodowa konferencja naukowa rusycystów (1987).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Dariusz: Przegląd Rusycystyczny 1988 r. 11 z. 2 s. 170-173 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Nikadem-Malinowska Ewa: Slavia Orientalis 1988 nr 3 s. 501-504 (sprawozdanie...) szczegóły 
28.impreza: "Literatura rosyjskiej diaspory i emigracji wewnętrznej. Nowe tematy w literaturze rosyjskiej okresu klasycznego. Lingwistyczne aspekty badań paremiologicznych a paremiografia" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Magdalena, Krycka Iwona, Mańkowska Grażyna: Konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 3-4 grudnia 1998. Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 1/2 s. 111-113 (sprawozdanie...) szczegóły 
29.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona rosyjskiej literaturze emigracyjnej oraz prezentacji nowych badań dotyczących historii literatury rosyjskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Muszyńska-Wolny Dorota: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 188-191  szczegóły 
30.impreza: "Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Gazdecka Ewa, Grącka Monika: Konferencja w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 127-129  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Dydaktyka literatury (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
31.impreza: "Nowe tendencje w opisie języka rosyjskiego oraz teorii i praktyce jego nauczania" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Petelczyc Regina: Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 20 z. 3/4 (1997) s. 293-294 (sprawozdanie...) szczegóły 
32.impreza: "Tekst i słownik w nauczaniu języka i literatury rosyjskiej" - międzynarodowa konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Dopierała Barbara: Przegląd Rusycystyczny 1995 r. 18 z. 1/2 s. 105-107  szczegóły