Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Tematy, motywy - Kontynenty, państwa, narody, miasta świata
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Estetyczne przestrzenie współczesności. 1996 (Anna Zeidel-Janiszewska: Słowo wstępne. * I. Homo aestheticus? Maria G...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Problematyka brytyjska. Studia interdyscyplinarne. 1997 (Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Krystyna Kujawińska-Courtney: Brytyjskie stu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Cavanagh Clare: Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 60-71 (dot. nieobecności polskiego doświadczenia podbicia przez imperium we w...) szczegóły 
4.artykuł: Hudzik Jan Paweł: Czy Europejczyk może zostać Indianinem? Filozofia a problem kolonializmu kultury zachodniej. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 15-31 (dot. m.in. pism filozofów nowożytnych i wybranych utworów literackich,...) szczegóły 
5.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Święto smakoszy. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 71-86 (dot. kwestii tradycji, autentyku i kopii w kulturze amerykańskiej, a t...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej. 1994 (Jerzy Madejski: Kilka wstępnych wyjaśnień. - I. Światy literaturoznawc...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Colović Ivan: Baśń. Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 161-168 (nt. współczesnego języka toposów serbskiego mitu etnonacjonalistyczneg...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Intertekstualność i wyobraźniowość. Studia. ( Barbara Sosień: Hipoteksty, teksty, mity , czyli o współistnieniu met...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Brzezina Maria: Polszczyzna Niemców. 1989 ([M.in. dzieje językowej stylizacji niemieckiej w utworach autorów pols...) szczegóły 
10.książka: Brzezina Maria: Stylizacja huculska. 1992 (Wstęp. Część I: Prolegomena [m.in. rozdz.:] Huculi i huculszczyzna w l...) szczegóły 
11.książka: Język, stereotyp, przekład. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji "Język - Stereotyp - Przekład" z 15-18 XI 2...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Brzezina Maria: Charakteryzacja językowa Cyganów w wybranych utworach literackich. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 61-88  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Lubas-Bartoszyńska Regina: Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich. 2003 (Przedmowa. - Część I. Myśl zachodnia o autobiografii: Tożsamość i auto...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Grodzka Sylwia: Stereotyp Żyda i Cygana w przysłowiach polskich. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2001 [z.] 3 s. 39-46  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Reportaż
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Piechota Magdalena: Jaka Ameryka? Polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych. 2002 ([Zawiera działy:] Od periegezy do reportażu podróżniczego [dot. tradyc...) szczegóły 
recenzja: Grzeszczyk Ewa: Odkrywanie Ameryki. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 19  szczegóły 
recenzja: Szydłowska Joanna: Jaki reportaż?. Studia Medioznawcze 2003 nr 2 s. 87-92 ( ...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Czerniawski Tadeusz: Jagiełło, Podbipięta i integracja europejska. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 71-76 (dot. m.in. literatury, zwłaszcza romantycznej i pozytywistycznej, jako...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Język, stereotyp, przekład. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji "Język - Stereotyp - Przekład" z 15-18 XI 2...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycznych środków przekazu w kształtowaniu tożsamości narodowej i jednoczeniu Europy. 2001 ([Dot. m.in. literatur środkowo- i wschodnioeuropejskich. Zawiera m.in....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Balcerzan Edward: Przygody człowieka książkowego (Ogólne i szczególne). 1990 (I. Przygody ogólne: Przygoda pierwsza: lekcja dwudziestolecia [omów. k...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Trzeba spokojnie. Teksty Drugie 1991 nr 4 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Kasztenna Katarzyna: Literaturoznawstwo z ludzką twarzą. Odra 1991 nr 11/12 s. 111-113  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Pięć przygód i siedem spotkań. Twórczość 1991 nr 8 s. 107-111  szczegóły 
recenzja: Koźmiński Leszek M.: Krytyka i sprzeczności. Kresy 1992 nr 9/10 s. 177-179  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Po dekadzie. Tygodnik Powszechny 1991 nr 22 s. 8  szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Slavia 1992 z. 3 s. 326-327  szczegóły 
recenzja: Rybakówna Weronika: Laurka. Tygodnik Literacki 1991 nr 13/14 s. 19  szczegóły 
recenzja: Sabor Agnieszka: Chodzenie po literaturze. Dekada Literacka 1991 nr 23 s. 9  szczegóły 
recenzja: Skalmowski Wojciech: Grzecznie, ale stanowczo. Arkusz 1992 nr 4 s. 3  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Przygody i pasje Edwarda Balcerzana. Akcent 1993 nr 1/2 s. 199-202  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Porządek i wartości. Res Publica 1991 nr 11/12 s. 107-110  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Kłopoty człowieka przygodnego. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 55-56 (z fot. E. Balcerzana...) szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 132-133  szczegóły 
20.książka: Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. 2003 ([Dedykacja: Profesorowi Włodzimierzowi Wójcikowi w siedemdziesiątą roc...) szczegóły 
21.książka: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. [I]. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 70-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 26-28 września 1989. 1991 ([M.in. zawiera rozprawy:] Maria Bobrownicka: W kręgu słowiańskiego mit...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 391-392  szczegóły 
22.książka: Niewiara Aleksandra: Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku. 2000 (Część pierwsza. Wprowadzenie: Stereotyp etniczny. Dobór źródeł. Metoda...) szczegóły 
23.książka: Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur. Zbiór studiów. Cz. 1. 2000 (Roman Wapiński: Słowo wstępne. * [Zawiera m.in.:] Eugeniusz Koko: Rus...) szczegóły 
recenzja: Obracht-Prondzyński Cezary: Acta Cassubiana 2001 t. 3 s. 287 (not. rec....) szczegóły 
24.książka: Studia Polonica. K 60-letiju Viktora Aleksandrovicha Khoreva. 1992 (Nikita Tolstojj: Mekhovitiana I-II. - Boris Florja: O znachenii termin...) szczegóły 
recenzja: Owczarek Bogdan: Rosyjskie studia o literaturze i kulturze polskiej. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 158-160 (sprost. błędów w nazwiskch, Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s....) szczegóły 
recenzja: Slavjanovedenie 1993 nr 2 s. 124 (nota rec....) szczegóły 
25.książka: Wierzyński Kazimierz: Szkice i portrety literackie. 1990 (I.: Przejazdem w Syrakuzach. Wiosna w Hiszpanii. Podróż po nowych Niem...) szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Zza szkła biblioteki. Kultura Niezależna 1990 nr 65 s. 76-82  szczegóły 
recenzja: Bobiński Witold: Wierzyński. Przyjaciel człowieka. Arka 1991 nr 32 s. 110-115 (z not....) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień 1990 nr 29 s. 9  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Ojczyzna, moralność, sztuka. Twórczość 1991 nr 3 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Florczak Zbigniew: Wierzyński. Nowe Książki 1991 nr 4 s. 41-43 (z fot. K. Wierzyńskiego...) szczegóły 
recenzja: Hutnikiewicz Artur: Więź 1991 nr 1 s. 135-138  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Skamander, dopływ Lete. Literatura 1990 nr 12 s. 59  szczegóły 
recenzja: Sowińska Beata: Spotkanie z Kazimierzem Wierzyńskim. Życie Warszawy 1990 184 6  szczegóły 
recenzja: Wegner Jacek: W świecie ujarzmionym maszynami. Rzeczpospolita 1991 nr 67 s. 4  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Czuły barometr. Gazeta Wyborcza 1990 nr 113 s. 8  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
26.impreza: Sympozjum na cześć Romana Ingardena (2001).  szczegóły 
artykuł: Baensch Norbert: Goettingen = Getynga. Dialog [Niemcy] 2001 nr 58/59 s. 137 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim;...) szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalski Waldemar: "Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur". Akcent 1990 nr 1/2 s. 361-365  szczegóły 
artykuł: Miłosz nie przyjął zaproszenia. Kurier Podlaski 1989 nr 185 s. 1-2 (nota o odmowie wzięcia udziału w konferencji...) szczegóły 
artykuł: Stec Wiesław: Wilno i Wileńszczyzna w Białymstoku. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 305-311  szczegóły 
artykuł: Zaniewska Teresa: "Wilno-Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur" (I Międzynarodowa Konferencja, Białystok, 21-24 IX 1989). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 151-154 (spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Kotarski Edmund: Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej. 1990 (Literatura staropolska: Wyłączne dziedzictwo czy także tradycja? Dialo...) szczegóły 
recenzja: [Karpiński Andrzej] (AK): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 202 (not....) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: Dziedzictwo i tradycja. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 140-144  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Z Gdańska do Europy. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 29-30  szczegóły 
29.książka: Malicki Jan: Pamięć i trwanie. Obrzeża staropolskiej kultury. 1995 (Najniebezpieczniejszy produkt intelektualnej chemii. Historia [wstęp]....) szczegóły 
recenzja: (dr): Śląsk 1996 nr 9 s. 72 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Grzesik Ryszard: Rola miast i wsi w hagiografii św. Wojciecha. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1990 nr 107 (1989/1990) s. 8-10 (dot. żywotów św. Wojciecha autorstwa Jana Kanapariusza, Brunona z Kwer...) szczegóły 
31.artykuł: Tazbir Janusz: La Republica nobiliaria polaca frente a America. Opiniones y contactos. Estudios Latinoamericanos 1990 t. 13 s. 61-141 (obraz Ameryki (Nowego Świata) w literaturze staropolskiej; szerzej o "...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
32.książka: Kostkiewiczowa Teresa: Oświecenie. Próg naszej współczesności. 1994 (Słowo wstępne. I. Oświeceni polscy wobec Europy: 1. Jedność i zróżnico...) szczegóły 
recenzja: Bratuń Marek: Między francuszczyzną a rodzimością, czyli o konflikcie fraka z kontuszem. Strony 1995 nr 4 s. 76-78  szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Smutek i radość Oświecenia. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1997 nr 4 s. 36-39  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 179-182  szczegóły 
recenzja: Norkowska Aleksandra: Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 213-218  szczegóły 
33.książka: Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. 1994 ([Zawiera m.in.:] Zbigniew Wójcik: Epilog traktatu Grzymułtowskiego w r...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Tazbir Janusz: Knowledge of colonial North America in mid-XVIII century Poland. The Polish Review 1990 t. 35 nr 2 s. 99-109  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Kalinowska Maria: Los, Miłość, Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. 2003 (Słowo wstępne. * Część I: Między Losem a Opatrznością - świat dramatów...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Ziejka Franciszek: Nasza rodzina w Europie. Studia i szkice. 1995 (Przedmowa. - Nasza rodzina w Europie. Młodopolscy Europejczycy. Nowoży...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 203-204 (not....) szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Do Paryża i jeszcze dalej. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 80-86  szczegóły 
recenzja: Święch Zbigniew: Jak powstała Rzeczpospolita Trzech Narodów. Krynica 2002 nr 35 s. 11-15  szczegóły 
recenzja: Ziołowicz Agnieszka: Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 227-228  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
37.książka: Piechota Magdalena: Jaka Ameryka? Polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych. 2002 ([Zawiera działy:] Od periegezy do reportażu podróżniczego [dot. tradyc...) szczegóły 
recenzja: Grzeszczyk Ewa: Odkrywanie Ameryki. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 19  szczegóły 
recenzja: Szydłowska Joanna: Jaki reportaż?. Studia Medioznawcze 2003 nr 2 s. 87-92 ( ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Motywy białoruskie w poezji żagarystów. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 6, nr 2 s. 7  szczegóły 
39.artykuł: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Moskalożercy. O rusofobii w dwudziestoleciu. Res Publica 1990 nr 7/8 s. 34-39  szczegóły 
polemika: Zajączkowski Wojciech: Osądzić czy zrozumieć?. Res Publica 1990 nr 7/8 s. 44 (z odp.: Andrzej Stanisław Kowalczyk: Odpowiedź Wojciechowi Zajączkowsk...) szczegóły 
40.artykuł: Stępnik Krzysztof: Mit zjednoczonej Europy w powieści "political fiction" (okres dwudziestolecia międzywojennego). Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 69-79 (na podstawie twórczości pisarzy: Bogusław Adamowicz, Stefan Barszczews...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Szczerbakiewicz Rafał: Południowy kres Europy. Motywy sycylijskie w polskiej literaturze współczesnej. Kresy 2000 nr 44 s. 142-180 (głównie o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, a także Gustawa Herlinga...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
42.książka: Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. 2003 ([Dedykacja: Profesorowi Włodzimierzowi Wójcikowi w siedemdziesiątą roc...) szczegóły 
43.książka: Szaruga Leszek: Węzły polsko-niemieckie. 2000 (Wprowadzenie. * I [Szkice głównie o charakterze autobiograficznym]: Na...) szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Na berlińskim bruku... Nowe Książki 2001 nr 1 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Zaremba Anna: Trudne sąsiedztwo. Forum Akademickie 2001 nr 1 s. 62  szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olbromska Urszula: "Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną...". Akcent 2000 nr 3 s. 202-207 (nota sprawozdawcza z sesji "Geografia podróży Juliusza Słowackiego" i ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
45.impreza: Sympozjum na cześć Romana Ingardena (2001).  szczegóły 
artykuł: Baensch Norbert: Goettingen = Getynga. Dialog [Niemcy] 2001 nr 58/59 s. 137 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim;...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Dedecius Karl: Deutsche und Polen in Europa: Tradition der Gemeinsamkeit. (Fortsetzung). = Polacy i Niemcy w Europie: tradycja wzajemnych powiązań. (Ciąg dalszy). Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 2002 nr 37 s. 18-32, 19-33 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; dot. myśli europejskiej ...) szczegóły 
47.artykuł: Kozak Stefan: W stronę dobrosąsiedzkiej przyszłości - czyli o Polakach i Ukraińcach. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1997 [nr] 3 s. 102-118 (nt. mitów i stereotypów we wzajemnych kontaktach na przykładzie publik...) szczegóły 
48.artykuł: Punkty widzenia. Kresy 1995 nr 24 s. 182-205 (ankieta nt. obrazu Rosji w kulturze i literaturze polskiej; wypow.: Pi...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Kukałowicz Beata: Polska poezja Wileńszczyzny końca XX wieku. Wybrane motywy. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 331-359 (dot. motywów miasta Wilna, Ostrej Bramy i dialogów z poezją Adama Mick...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Gosk Hanna: Wizerunek Ameryki w prozie polskiej lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Kresy 1999 nr 40 s. 136-142 (obraz Ameryki w prozie Mirona Białoszewskiego, Edwarda Redlińskiego, S...) szczegóły 
51.artykuł: Hryckowian Jarosław: Literatura polsko-ukraińskich rozrachunków. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 169-176 (nt. wydanych po 1956 r. utworach literackich dotyczących wydarzeń w Bi...) szczegóły 
52.artykuł: Krzemiński Adam: Sorry, Winnetou. Polityka 2002 nr 29 s. 44-46 (nt. książek o Indianach...) szczegóły 
53.artykuł: Orski Mieczysław: Niemcy w nowej literaturze. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 7/8 s. 92-98 (nt. obrazu Niemców w polskiej prozie współczesnej...) szczegóły 
54.artykuł: Wartoś-Szmigiero Joanna: Janina Bauman, Halina Nelken und Stella Mueller-Madej - Auseinandersetzung mit der Frage ihrer Doppelidentitaet. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 389-398 (dot. kwestii żydowskiej i polskiej tożsamości autorek wspomnień z dzie...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
55.książka: Obcowanie z wolnością 2. Dialogi literackie polsko-niemieckie. 2001 (Piotr Śliwiński: Przedmowa (Wolność to Inni). [Zawiera m.in.:] - Wojci...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Paradowska Katarzyna: Włochy i Włosi w czasopiśmiennictwie polskim lat 1871-1914 (Na przykładzie "Kłosów"). Etnografia Polska 1993 t. 37 z. 2 s. 77-93 (m.in. dot. publikacji Józefa Ignacego Kraszewskiego...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Maliszewski Kazimierz: Obraz krajów obszaru niemieckojęzycznego w polskiej prasie pisanej doby późnego baroku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 55-68  szczegóły 
58.artykuł: Rok Bogdan: Obraz Turcji w kalendarzach czasów saskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 75 (1108) s. 115-122  szczegóły 
59.artykuł: Staniszewski Andrzej: Z badań nad kształtowaniem się stereotypu Niemca i Polaka w prasie polskiej w zaborze pruskim na przełomie XIX i XX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 95-117  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyżewski Krzysztof: Początek drogi. Borussia 2003 nr 31 s. 35-38 (m.in. nt. działalności Borussi na rzecz idei integracji Europy Środkow...) szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Putevoditel' po literaturnojj Moskve. Inostrannaja Literatura 2002 [nr] 11 s. 267 (omówienie zawartości numeru 10/11 z 2001 poświęconego Moskwie; nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siudak Michał: Ukraina w myśli Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 197-207  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Hiszpania (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
63.książka: Sawicki Piotr: Polacy a Hiszpanie = Los Polacos y los Espanoles. Ludzie, podróże, opinie = Hombres, viajes, ideas. 1995 (Do Czytelnika. * I. Czasy świetności: między poczuciem duchowej więzi ...) szczegóły 
recenzja: Presa Gonzalez Fernando: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 1997 nr 6 (1875) s. 170-172  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Sawicki Piotr: Romantyczna Hiszpania w oczach polskich wędrowców. Studia Iberystyczne 1994 nr [0] s. 31-50 (m.in w twórczości Joachima Lelewela, Juliusza Słowackiego, Józefa Tańs...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
65.książka: Deutsche Polenliteratur. Interntionales Kolloquium Karpacz 3-7 Oktober 1988. 1991 ([Zawiera:] Jan Papiór: Deutschsprachige Monographien polnischer Litera...) szczegóły 
recenzja: Dziergwa Roman: Przegląd Zachodni 1993 nr 4 s. 308-312  szczegóły 
66.książka: Szaruga Leszek: Węzły polsko-niemieckie. 2000 (Wprowadzenie. * I [Szkice głównie o charakterze autobiograficznym]: Na...) szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Na berlińskim bruku... Nowe Książki 2001 nr 1 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Zaremba Anna: Trudne sąsiedztwo. Forum Akademickie 2001 nr 1 s. 62  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
67.impreza: Górnośląskie Dialogi II - kolokwium naukowo-literackie (1999). (sesja dot. regionalizmu i stosunków polsko-niemieckich w literaturach ...) szczegóły 
artykuł: Usakowska-Wolff Urszula: Górnośląskie dialogi nad Renem. Tygiel Kultury 2000 nr 1/3 s. 193-194 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: W dialogu z polską książką. Śląsk 1998 nr 10 s. 42-44 (recepcja współczesnej literatury polskiej w Niemczech oraz motywy pols...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
69.książka: Poljaki i russkie v glazakh drug druga. 2000 ([Zawiera materiały z polsko-rosyjskiej konferencji naukowej "Postrzega...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 625-628  szczegóły 
recenzja: Siekierski Stanisław: Polacy i Rosjanie we wzajemnych opiniach. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 77-79  szczegóły 
70.książka: Pol'skaja i russkaja dusha. Sovremennyjj vzgljad = Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne. 2003 ([M.in. materiały z konferencji, Moskwa, 12-13 października 2002, dotyc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
71.książka: Polish-Swedish literary contacts. A symposium in Warsaw september 22-26 1986. 1988 ([Zawiera:] Maria Janion: Skald as a romantic poet. - Janina Kamionka-S...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Kozak Stefan: Polsko-ukraińskie kulturowe pogranicze. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 7-23 (tematyka ukraińska w literaturze polskiej; z fragm. tekstów...) szczegóły 
73.artykuł: Kozak Stefan: W stronę dobrosąsiedzkiej przyszłości - czyli o Polakach i Ukraińcach. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1997 [nr] 3 s. 102-118 (nt. mitów i stereotypów we wzajemnych kontaktach na przykładzie publik...) szczegóły 
74.artykuł: Łużny Ryszard: Z pogranicza literatury: od czasów dawnych do współczesności. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 24-34 (nt. kontaktów literackich polsko-ukraińskich na przestrzeni dziejów...) szczegóły 
75.artykuł: Stępień Stanisław: Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
76.książka: Almanach zur Polnischen Kinderkultur = Almanach polskiej kultury dziecięcej. 1996 (Guenter Gorschenek Horst Scarbath: Przedmowy. - Malte Dahrendorf: Słow...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Halor Antoni: Tatarzy w świetle podań. Śląsk 2001 nr 1 s. 52 (m.in. w podaniach zapisywanych przez Józefa Lompę i Łukasza Wallisa...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    książki (alfabet autorów)
78.książka: Kolbuszewski Jacek: Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy literatury popularnej. 1994 (Zamiast wstępu. - Z dziejów dwudziestowiecznej literatury popularnej. ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Bednarczuk Monika: Bratobójcze walki w Hiszpanii w latach 1936-1939 w oczach polskich świadków. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 35-48 (w oparciu m.in. o reportaże i wspomnienia; z not. o autorce art.; ze s...) szczegóły 
80.artykuł: Kowalczyk Jacek: Nastroje społeczne w ZSRR 1941-1942 (W świetle literatury pamiętnikarskiej). Studia Historyczne 1997 z. 3 s. 375-396  szczegóły 
81.artykuł: Zieliński Andrzej: Odwiedziny Rugii przez Polaków w XIX wieku. nr s. (dot. m.in. obecności Rugii w XIX-wiecznych w polskim piśmiennictwie li...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    książki (alfabet autorów)
82.książka: Kolbuszewski Jacek: Przestrzenie i krajobrazy. 1994 (Przestrzenie i krajobrazy [wstęp]. - Tatry w literaturze staropolskiej...) szczegóły 
recenzja: Cieński Marcin: Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 199-204  szczegóły 
recenzja: Słoka Ewa: Przestrzeń i literatura. Wierchy 1995 r. 60 (1994) s. 203-204  szczegóły 
83.książka: Mity i stereotypy w dziejach Polski. 1991 ([Zawiera m.in.:] Janusz Tazbir: Obraz Żyda w opinii polskiej XVI-XVIII...) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 6 s. 16 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Prowincje literackie naszych czasów. Polonistyka 1997 nr 9 s. 521-526 (motyw wsi, prowincji, Kresów i Ameryki w literaturze współczesnej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Majcherek Janusz A.: Die Polen und ihre Nachbarn - Geschichtsmythen ade?. Ansichten 2002 [t.] 13 s. 13-28 (dot. m.in. XX-XXI-wiecznej literatury polskiej; z not. o autorze i tłu...) szczegóły 
86.artykuł: Tazbir Janusz: Europa środkowowschodnia wobec "odkrycia Ameryki". Kwartalnik Historyczny 1991 nr 4 s. 21-40 (zainteresowanie podbojem Ameryki w literaturze m.in.: polskiej, czeski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
87.książka: Achtelik Aleksandra: Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku. 2002 ([Dotyczy m. in. twórczości następujących osób: Stanisław Bełza, Ewa Bi...) szczegóły 
88.książka: Ciccarini Marina: Il richiamo ambivalente. Immagini del Turco nella memorialistica polacca del Cinquecento. 1991  szczegóły 
recenzja: Chynczewska-Hennel Teresa: Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 145-146  szczegóły 
89.książka: Kalinowska Maria: Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej. 1994 (Wstęp. - I. Romantyczne wizerunki Grecji. Analizy i interpretacje: Wiz...) szczegóły 
recenzja: Kasperowicz Ryszard: Sny o Grecji. Znak 1996 nr 8 s. 154-160 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 113-118  szczegóły 
recenzja: Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 141-144  szczegóły 
90.książka: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich. 1992 ([Zawiera referaty wygłoszone na sympozjum naukowym "Kategoria Europy w...) szczegóły 
recenzja: Czapik Barbara: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 106-110  szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 138-139  szczegóły 
91.książka: Kępiński Andrzej: Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. 1990 (Dot. literatury pol. XVI-XIX w. i literatury rosyjskiej XI-XIX w....) szczegóły 
recenzja: Chlasta Grzegorz: Lach i Moskal. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 167-169  szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 189 (not....) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Książki z Rosji i o Rosji. Res Publica 1991 nr 4 s. 98-104  szczegóły 
recenzja: Nowak Andrzej: Kwartalnik Historyczny 1991 nr 3 s. 129-133  szczegóły 
recenzja: Piskorski Jan M.: Lach i Moskal. Odra 1993 nr 1 s. 97-99  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 112-113  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 129-131  szczegóły 
recenzja: Toniak Ewa: Lach i Moskal. Z dziejów nienawiści. Kultura Niezależna 1991 nr 66 s. 124-128  szczegóły 
92.książka: Lubczyński Krzysztof: Paryż. Przewodnik literacko-historyczny. 1997 (Wstęp. * [Zawiera m.in. opisy zabytków dzielnic Paryża, wzmianki związ...) szczegóły 
recenzja: Sawicka Elżbieta: Tajemnice Paryża bez indeksu. Rzeczpospolita 1997 nr 251 s. 27  szczegóły 
93.książka: Narody i stereotypy. 1995 ([Zawiera m.in.:] Jacek Woźniakowski: Wprowadzenie. * Teresa Walas: Od ...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dzięgiel Leszek: Lachów gańmy, ale z Lachami bądźmy. Literatura Ludowa 1995 nr 4/5 s. 123-128  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Taniec parami. Tygodnik Powszechny 1995 nr 31 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krasnogruda 1996 nr 5 s. 220-221 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mucha Janusz: Polacy w oczach innych. Studia Socjologiczne 1996 nr 2 s. 137-144  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: O sobie i innych. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 24  szczegóły 
recenzja: T.F.: Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 52  szczegóły 
94.książka: Niewiara Aleksandra: Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku. 2000 (Część pierwsza. Wprowadzenie: Stereotyp etniczny. Dobór źródeł. Metoda...) szczegóły 
95.książka: Oblicza Wschodu w kulturze polskiej. 1999 ([Zawiera m.in.:] Przemysław Hauser: Wstęp. * Albina Semiańczuk, Henadź...) szczegóły 
96.książka: Piątkowski Leszek: Związek Radziecki w publicystyce polskiej 1922-1928. Społeczeństwo, polityka, gospodarka. 1992 (M.in. w pamiętnikach, wspomnieniach i reportażach...) szczegóły 
97.książka: Pogonowska Ewa: Dzikie biesy. Wizja Rosji sowieckiej w antybolszewickiej poezji polskiej lat 1917-1932. 2002 (Wstęp. * I. Contra spem sperantes [polska, rosyjska i europejska myśl ...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2002 nr 12 s. 51 (nota...) szczegóły 
98.książka: Polacy w oczach Rosjan - Rosjanie w oczach Polaków = Poljaki glazami Russkikh - Russkie glazami Poljakov. Zbiór studiów. 2000 ([Roman Bobryk, Jerzy Faryno] R.B. i J.F.: Przedmowa. - Kwiryna Handke:...) szczegóły 
recenzja: Nadarzewska Jolanta: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Woźniak Miłosz: Wizerunek sąsiadów. Nowe Kontrasty 2001 nr 11 s. 20-21  szczegóły 
99.książka: Poljaki i russkie v glazakh drug druga. 2000 ([Zawiera materiały z polsko-rosyjskiej konferencji naukowej "Postrzega...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 625-628  szczegóły 
recenzja: Siekierski Stanisław: Polacy i Rosjanie we wzajemnych opiniach. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 77-79  szczegóły 
100.książka: Polskie opisywanie świata. Od fascynacji egzotyką do badań antropologicznych. 2000 ([Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej w dn...) szczegóły 
101.książka: Sawicki Piotr: Polacy a Hiszpanie = Los Polacos y los Espanoles. Ludzie, podróże, opinie = Hombres, viajes, ideas. 1995 (Do Czytelnika. * I. Czasy świetności: między poczuciem duchowej więzi ...) szczegóły 
recenzja: Presa Gonzalez Fernando: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 1997 nr 6 (1875) s. 170-172  szczegóły 
102.książka: Stereotypes and nations. 1995 ([Angielskojęzyczna wersja książki "Narody i stereotypy" pod red. Teres...) szczegóły 
103.książka: Szarota Tomasz: Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy. 1996 ([Wzajemne postrzeganie Niemców i Polaków od 2. połowy XVIII wieku do w...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 7/8 s. 77 (nota...) szczegóły 
recenzja: Papiór Jan: Niemcy i Polacy - wzajemne postrzeganie i stereotypy. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 2 s. 120-123  szczegóły 
104.książka: Tomala Mieczysław: Deutschland - von Polen gesehen. Zu den deutsch-polnischen Beziehungen 1945-1990. 2000 ([Liczne passim dotyczące pisarzy polskich]....) szczegóły 
105.książka: Trukhan Miroslav: Negativnijj stereotip Ukrajincja v pol'skihjj pihsljavojennihjj lihteraturih. 1992  szczegóły 
recenzja: Hrywna Igor: Dzieje ukraińskiej siekiery. Borussia 1993 nr 7 s. 206-209  szczegóły 
106.książka: Veretjuk Oksana: Wizja Ukrainy we współczesnej powieści polskiej i ukraińskiej. (Leopold Buczkowski, Andrzej Kuśniewicz, Włodzimierz Odojewski, Ułas Samczuk, Iryna Wilde, Roman Andrijaszczyk). 1998  szczegóły 
107.książka: Wesołowski Jacek: Wo ist der Teufel (begraben?)? Deutsch-polnische Fragen in der polnischen und in der deutschen Nachkriegsliteratur. Sechs Essays. (Juergen Pagel: Vorwort. - Geschichte und Gegenwart [literatuta polska ...) szczegóły 
recenzja: Glensk Joachim: Kwartalnik Opolski 1999 nr 2/4 s. 194-200  szczegóły 
recenzja: Glensk Joachim: Kwartalnik Opolski 1999 nr 2/4 s. 194-200  szczegóły 
108.książka: Woldan Alois: Der Oesterreich-Mythos in der polnischen Literatur. 1996 (Begriffsbedeutung und Forschungsstand. * 1. Mythos auf Wortebene: Meth...) szczegóły 
recenzja: Dzikowska Elżbieta: Orbis Linguarum 1997 t. 7 s. 210-213  szczegóły 
109.książka: Wrzesiński Wojciech: Sąsiad, czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795-1939. 1992 (M.in. dot. twórczości pisarzy: Władysław Buchner, August Cieszkowski, ...) szczegóły 
recenzja: Hauser Przemysław: Niepodległość [Nowy Jork] 1993 t. 26 s. 247-250  szczegóły 
recenzja: Wapiński Roman: O pożytkach i trudnościach badań stereotypów narodowych. Przegląd Polityczny 1994 nr 24 s. 152-153  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
110.impreza: "Inerfaces: Obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu w jeich jazycich, literaturach a kulturach" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Sobolczyk Piotr: Interfaces: obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu w jejich jazycich, literaturach a kulturach. Ruch Literacki 2002 z. 2 s. 229-231  szczegóły 
artykuł: Wojda Aleksandra: Międzynarodowa konferencja studencka w Pradze. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 67-68 (spraw....) szczegóły 
111.impreza: "Litwa i Białoruś w literaturze polskiej pierwszej połowy XIX wieku" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Kiślak Elżbieta, Piasecka Maria: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 139-150  szczegóły 
112.impreza: 'North America in the Eyes of the Polish Beholder " - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Frajlich Anna: North America in the Eyes of the Polish Beholder. The Polish Review 2001 t. 46 nr 3 s. 260 (sprawozdanie ...) szczegóły 
113.impreza: "Oblicza Wschodu w kulturze polskiej" - międzynarodowa sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Lewandowski Józef: "Oblicza Wschodu w kulturze Polskiej" (Poznań, maj 1998). Acta Sueco-Polonica 2000 nr 8/9 (1999/2000 s. 203-205 (refleksje uczestnika konferencji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
114.artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Fascynacje i uprzedzenia, czyli polskie mity Ameryki. Akcent 1997 nr 2 s. 20-26 (obrazy Stanów Zjednoczonych w utworach pisarzy: Stanisław Barańczak, M...) szczegóły 
115.artykuł: Andrzejewski Marek: Obraz Szwajcarii w polskiej publicystyce i prozie (1870-1914). Studia Bałtyckie. Historia 1996 t. 1 s. 221-248 (m.in. w twórczości autorów: Maria Dąbrowska, Maria Konopnicka, Adam Mi...) szczegóły 
116.artykuł: Bachórz Józef: Z pozycji pokonanego. O Niemcach i Niemczech w literaturze polskiej XIX wieku. x 1993 ([W ks. zb.:] Munera litteraria Richardo von Weizsaecker a philologis e...) szczegóły 
117.artykuł: Bakuła Bogusław: Siła stereotypu, lekcja literatury. Plus Minus 1998 nr 35 s. 13 (negatywne stereotypy narodowe w literaturze...) szczegóły 
118.artykuł: Balcerzan Edward: Wobec kultury niemieckiej. Odra 1990 nr 7/8 s. 21-30 (kultura niemiecka i Niemcy w literaturze polskiej; także o kontaktach...) szczegóły 
119.artykuł: Bartmiński Jerzy, Lappo Irina, Majer-Baranowska Urszula: Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 105-151 (dot. również tekstów literackich...) szczegóły 
120.artykuł: Bator Wiesław: Religioznawstwo egiptologiczne w Polsce. Nomos 1999 nr 26/27 s. 37-53 (m.in. nt. tematu wierzeń egipskich w polskiej literaturze pięknej; dot...) szczegóły 
121.artykuł: Bazilevskij Andrej: Wien in den Augen polnischer Schriftsteller. x 1996 ([W ks. zb.:] Wien als Magnet? Schriftsteller aus Ost-, Ostmittel- und ...) szczegóły 
122.artykuł: Bąk Zbigniew: Kwestia niemiecka we współczesnej literaturze polskiej - próba rekonesansu. Sprawozdania [Opole] 1990 nr 21 (1986) s. 9-13 (streszcz. ref....) szczegóły 
123.artykuł: Bednorz Adam: Postać Cygana w przysłowiach polskich. Dialog = Pheniben 1996 nr 3/4 s. 45-53  szczegóły 
124.artykuł: Biliński Bronisław: O rzymskie tradycje Awentynu i Monte Sacro. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 95-112 (m.in motyw Rzymu w literaturze polskiej...) szczegóły 
125.artykuł: Brzezina Maria: Charakteryzacja językowa Cyganów w wybranych utworach literackich. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 61-88  szczegóły 
126.artykuł: Buchwald Dorota: Rusofilia?. Dialog [Warszawa] 1999 nr 10 s. 127-133 (wątki rosyjskie w polskiej literaturze dramatycznej...) szczegóły 
127.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Motywy białoruskie w poezji żagarystów. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 123-132  szczegóły 
128.artykuł: Burghardt Andrzej: Łuny w Bieszczadach (Negatywny stereotyp Ukraińca). Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 153-173 (na podstawie analizy utworów Jana Gerharda "Łuny w Bieszczadach i Wan...) szczegóły 
129.artykuł: Carter Ron: Polish writers of North American frontier fiction. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 335-343 (dot. twórcz. polskich pisarzy: Marek Fiedler, Wiesław Fijałowski, Long...) szczegóły 
130.artykuł: Cavanagh Clare: Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 60-71 (dot. nieobecności polskiego doświadczenia podbicia przez imperium we w...) szczegóły 
131.artykuł: Chazbijewicz Selim Mirza: Kultura Tatarów polskich (Tatarzy polscy w polskiej literaturze). Świat Islamu 1996 nr 4 s. 6-7 (od 1324 r. do XX w....) szczegóły 
132.artykuł: Chazbijewicz Selim: Ideologie muzułmanów polskich w latach 1918-1939. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1993 [t.] 1 s. 15-42 (w art. m.in. nt. idei mesjanizmu Tatarów polsko-litewskich, a także mo...) szczegóły 
133.artykuł: Chazbijewicz Selim: Kultura literacka polskich Tatarów. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1994 [t.] 2 s. 240-247  szczegóły 
134.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w literaturze polskiej. Od dawna zagnieżdżone ptaki. Znad Wilii 1995 nr 14 s. 4-5 (motyw Tatarów w literaturze polskiej, także o literaturze tworzonej pr...) szczegóły 
135.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w literaturze polskiej. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 7 (Tatarzy i tematyka tatarska w twórczości polskich pisarzy i kronikarzy...) szczegóły 
136.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w polskiej literaturze Wileńszczyzny. Akcent 1990 nr 1/2 s. 218-224  szczegóły 
137.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w prozie i poezji polskiej. Świat Islamu 1995 nr 3 s. 13-14  szczegóły 
138.artykuł: Chodubski Andrzej: Polski mit Armenii i Ormian. x 2000 ([W ks.:] Polacy w Armenii. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 2000 s....) szczegóły 
139.artykuł: Czaja Dariusz: W drodze do Wenecji. Konteksty 2003 nr 1/2 s. 161-173 (Wenecja w literaturze obcej i polskiej, m.in. u Włodzimierza Odojewski...) szczegóły 
140.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Kresy i Europa. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 41-50 (obraz Kresów w lit. polskiej XX w.; ref. wygł. na sesji "Kategoria Eur...) szczegóły 
141.artykuł: Czerniawski Tadeusz: Jagiełło, Podbipięta i integracja europejska. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 71-76 (dot. m.in. literatury, zwłaszcza romantycznej i pozytywistycznej, jako...) szczegóły 
142.artykuł: Ćwiklak Kornelia: Bliscy nieznajomi. Proza pogranicza wobec narodowych stereotypów. Polonistyka 1999 nr 3 s. 163-168 (Niemcy z okresu II wojny w polskiej prozie współczesnej...) szczegóły 
143.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Kryzys i rozpad monarchii habsburskiej w świetle polskiej i niemieckojęzycznej literatury XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 57-68  szczegóły 
144.artykuł: Demartin Adam: Motywy indyjskie w poezji polskiej. Nad Odrą 1996 nr 1 s. 3-5  szczegóły 
145.artykuł: Dmitrów Edmund: Obraz Niemców w Polsce w latach 1945-1948. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 185-209 (m. in. w literaturze...) szczegóły 
146.artykuł: Durejko Agnieszka: Rzeka Dźwina w polskiej tradycji literackiej. x 1995 ([W ks. zb.:] Łotwa-Polska. Materiały z międzynarodowej konferencji nau...) szczegóły 
147.artykuł: Dybciak Krzysztof: Ziemie łotewskie w polskiej literaturze i historiografii XX wieku. x 1993 ([W ks. zb.:] Polacy na Łotwie. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 199...) szczegóły 
148.artykuł: Dzida Stanisław: Zum Bild des Deutschen in der polnischen Nachkriegsliteratur. Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik 1993 (1993) s. 45-58 (obraz Niemca w polskiej literaturze powojennej...) szczegóły 
149.artykuł: Figura Marek: Obraz Ukrainy i Ukraińców w prasie Poski zachodniej okresu międzywojennego. x 2000 ([w ks. zb.:] Nacjonalizm a tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wscho...) szczegóły 
150.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Jadźwingowie. Sycyna 1996 nr 4 s. 20 (nt. śladów w literaturze polskiej o Jadźwingach; m.in. u pisarzy: Wikt...) szczegóły 
151.artykuł: Giza Antoni: Bułgaria w literaturze i publicystyce polskiej w XIX i w początkach XX wieku. Przegląd Zachodniopomorski 2003 z. 2 s. 171-178 (m.in.: Michał Czajkowski, Bronisław Grabowski, Tadeusz Stanisław Grabo...) szczegóły 
152.artykuł: Gondowicz Jan: Teatr w więzieniu. Tygodnik Powszechny 1995 nr 23 s. 7 (obraz ZSRR w relacjach osób podróżujących do tego kraju w dwudziestole...) szczegóły 
153.artykuł: Gors'kijj Vilen: "Sfera spihl'nostih" jak pozitivnijj zdobutok vzajemodihji slov'jans'kikh narodihv. Sofia 2002 nr 2 s. 145-150 (m.in. nt. obrazu Ukrainy w twórczości pisarzy polskich i ukraińskich...) szczegóły 
154.artykuł: Gosk Hanna: Wizerunek Ameryki w prozie polskiej lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Kresy 1999 nr 40 s. 136-142 (obraz Ameryki w prozie Mirona Białoszewskiego, Edwarda Redlińskiego, S...) szczegóły 
155.artykuł: Groezinger Elvira: Powrót Ahaswera (Wątki żydowskie w dzisiejszej literaturze polskiej). Dialog [Niemcy] 1999 nr [1] wiosna/lato s. 94-95 (z not....) szczegóły 
156.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Wieczne miasto w oczach pisarzy przełomu XVI i XVII wieku. Kronika Rzymska 1991 nr 88 s. 14-16  szczegóły 
157.artykuł: Hul Leokadia: Motywy ukraińskie we wspomnieniach lwowskich. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 10 s. 93-105  szczegóły 
158.artykuł: Jarosiński Zbigniew: "Człowiek radziecki" w polskiej poezji socrealistycznej. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 55-63  szczegóły 
159.artykuł: Jastrun Tomasz: Szwecja-Polska, tak daleko, tak blisko = Sverige-Polen, sa fjarran, sa nara. x 1999 ([W ks.:] Szwecja-Polska. Lata rywalizacji i przyjaźni = Polen och sver...) szczegóły 
160.artykuł: Jaworski Tomasz: Stereotyp Niemca - próba sięgnięcia ku historycznej genezie. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1979 t. 1 s. 111-125 (m.in. w literaturze, z fragm. tekstów przyśpiewek ludowych; z not. o T...) szczegóły 
161.artykuł: Jez Niko, Pretnar Tone: Slovenci in poljska knjizevnost. x 1992 ([w czasopiśmie:] Zbornik Slavisticnega Drustva Slovenije (Ljubl...) szczegóły 
162.artykuł: Kamionka-Straszakowa Janina: Scandinavian literature and motives of north in Polish keepsakes of the romantic era. x 1988 ([W ks. zb.:] Polish-Sweden literary contacts. Stockholm 1988, s. 11-22...) szczegóły 
163.artykuł: Kempa Andrzej: Z rodowodu przyjaźni. Odgłosy 1989 nr 1 s. 15 (obraz Rosjanina w poezji 1. poł. XIX w....) szczegóły 
164.artykuł: Klin Eugeniusz: Stereotypy etniczne w literaturze. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 144-151 (dot. stereotypów Niemców w literaturze polskiej i Polaków w literaturz...) szczegóły 
165.artykuł: Kola Adam F.: Kategoria "Europy Środkowej" we współczesnych literaturach słowiańskich na przykładzie wybranych utworów (Kundera, Andruchowycz, Stasiuk). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2003 z. 8 (361) s. 69-90  szczegóły 
166.artykuł: Kołodziejczyk Dorota: Kolonialne kontury, globalne przemieszczenia (Nowa wyobraźnia przestrzenna w literaturze i teorii kultury). Czas Kultury 2002 nr 2 s. 25-39 (antypody w literaturze...) szczegóły 
167.artykuł: Kozak Stefan: Polsko-ukraińskie kulturowe pogranicze. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 7-23 (tematyka ukraińska w literaturze polskiej; z fragm. tekstów...) szczegóły 
168.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Problematyka niemiecka w literaturze pięknej Polski Ludowej. x 1991 ([W ks. zb.:] Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Część trzeci...) szczegóły 
169.artykuł: Kronika KTPN [Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk]. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2002 nr 7 s. 213-214 (not. nt. referatu Elżbiety Steczek-Czerniawskiej: "Czy obcy" - jak pis...) szczegóły 
170.artykuł: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Między lustrami. Polacy o Niemcach - Polacy o Polakach. Polonistyka 1999 nr 3 s. 174-180 (w polskiej literaturze współczesnej...) szczegóły 
171.artykuł: Kuczyński Antoni: Pol'skie svedenija o Burjatakh i ikh poznavatel'naja cennost'. Novaja Pol'sha 2003 nr 10 s. 65-66  szczegóły 
172.artykuł: Kunicki-Goldfinger Marek: Obraz Anglii XVII i pierwszej polowy XVIII wieku w wybranych dziełach literatury polskiej tego okresu. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 113-133 (dotyczy utworów: Teodor Billewicz: Diariusz peregrynacji, rkps w Bibli...) szczegóły 
173.artykuł: Kutyła Dorota: Niemcy w polskiej literaturze i publicystyce końca XIX wieku. Bez Wandy 1998 nr 5 s. 22-24  szczegóły 
174.artykuł: Lappo Irina: Profilowanie stereotypu Rosjanina w polskim kręgu językowo-kulturowym. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 153-174 (dot. również tekstów literackich m.in. aut.: Adam Mickiewicz, Stanisła...) szczegóły 
175.artykuł: Ligęza Wojciech: Kroki na bruku Paryża. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 22 V s. 6, 15 (przemiany motywu kroków w obcym mieście w polskiej powojennej liryce e...) szczegóły 
176.artykuł: Ligęza Wojciech: Miasta przejezdne. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 24 VII s. 6, 11 (nt. miejsc opisywanych przez polskich twórców emigracyjnych, m.in. kra...) szczegóły 
177.artykuł: Ligęza Wojciech: O "podwójnych miastach" w polskiej liryce emigracyjnej. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 5 VI s. 13 (nt. opozycji "swoje" - "obce", "przeszłe" - "aktualne"...) szczegóły 
178.artykuł: Loew Peter Oliver: Konstrukcja i rekonstrukcja gdańskiej codzienności minionych czasów w XIX i XX wieku. Morze Zjawisk 2003 [nr] 2/3 s. 91-102 (codzienność Gdańska m.in. w utworach niemieckich pisarzy: Walther Doma...) szczegóły 
179.artykuł: Łuczko-Fijałkowska Barbara: Stereotyp Ukraińca. Dziś 1992 nr 8 s. 45-55 (w twórczości pisarzy: Jan Gerhard, Józefg Ignacy Kraszewski, Andrzej K...) szczegóły 
180.artykuł: Łużny Ryszard: Literatura polska a współczesne zbliżenie kulturowe Ukraińców i Polaków. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 257-269 (tematyka ukraińska w literaturze polskiej od XVI w.; m.in. dot. pisarz...) szczegóły 
181.artykuł: Maciejewski Janusz: Stereotyp Rosji i Rosjanina w polskiej literaturze i świadomości społecznej. Więź 1998 nr 2 s. 183-197 (z not. o autorze...) szczegóły 
182.artykuł: Majcherek Janusz A.: Die Polen und ihre Nachbarn - Geschichtsmythen ade?. Ansichten 2002 [t.] 13 s. 13-28 (dot. m.in. XX-XXI-wiecznej literatury polskiej; z not. o autorze i tłu...) szczegóły 
183.artykuł: Małek Eliza: O "petersburskim tekście" literatury polskiej. Tygiel Kultury 2002 nr 10/12 s. 141-152 (obraz Sant Petersburga w literaturze polskiej...) szczegóły 
184.artykuł: Milczarczyk Ewa: Ludzie czy nie-ludzie, czyli o Cyganach w opowieściach ludowych i przysłowiach. Dialog = Pheniben 1997 nr 2/3 s. 13-26  szczegóły 
185.artykuł: Milewska Elżbieta: Tematy portugalskie w literaturze polskiej (XVI-XIX w.). Acta Philologica 1992 t. 20 s. 173-196  szczegóły 
186.artykuł: Mitzner Piotr: Rozmowy z Hydrą [z tego cyklu:] Gość w dom. Dialog [Warszawa] 2001 nr 7 s. 151-152 (felieton nt. obecności tematu Czeczenii w literaturze polskiej...) szczegóły 
187.artykuł: Mocyk Agnieszka: "Za morzem ziemia i wolność" - legenda o brazylijskim raju w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX wieku. Przegląd Polonijny 2001 z. 3 s. 81-100 (dot. publicystyki i literatury pięknej...) szczegóły 
188.artykuł: Mokry Włodzimierz: Obraz Kozaczyzny w piśmiennictwie staropolskim. x 1993 ([W ks. zb.:] Polacy o Ukraińcach, Ukraińcy o Polakach. Pod red. Tadeu...) szczegóły 
189.artykuł: Molisak Alina: Pisząc poezje. Midrasz 1998 nr 10 s. 19-20 (motyw Jerozolimy w poezji polskiej...) szczegóły 
190.artykuł: Motyka Grzegorz: Nie musieli kłamać (Posłuszni historycy i grafomani tworzyli w PRL wizerunek Ukraińców i UPA). Życie 1997 nr 51 s. 16 (m. in. o powieściach poruszających tematykę konfliktu polsko-ukraiński...) szczegóły 
191.artykuł: Nowacki Dariusz: "Saksończyk" mój bliźni. Fa-Art 1995 nr 2 s. 86-90 (obraz Niemca w literaturze polskiej...) szczegóły 
192.artykuł: [Nowak Andrzej] A.N.: Tatarzy w polskich legendach. Argumenty 1989 nr 29 s. 5 ([wątek tatarski w podaniu o herbie Dębno, cyklu legend związanych z bł...) szczegóły 
193.artykuł: Okoński Krzysztof: Literatura niemiecka w prasie emigracyjnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 80 (z 30 IV) s. 5 (nt. tematyki niemieckiej podejmowanej na łamach paryskiej "Kultury"...) szczegóły 
194.artykuł: Olszewski Henryk: Schweden im Urteil des polnischen Adels in der fruehen Neuzeit. Studia Maritima 1993 t. 8 s. 7-21 (Szwecja i Szwedzi w opiniach szlachty polskiej we wczesnych czasach no...) szczegóły 
195.artykuł: Orłowski Hubert: Schwierigkeiten mit der deutsch-polnischen Normalitaet. Bemerkungen aus der Perspektive historischer Stereotypenforschung. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 2003 nr 125 (2468) s. 7-21 (dot. stereotypów Polaka i Niemca m.in. w literaturze i publicystyce po...) szczegóły 
196.artykuł: Orłowski Jan: W romantycznej krainie poezji (Krym Puszkina, Mickiewicza, Wołoszyna i Bernarda). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2001 t. 19 s. 39-55  szczegóły 
197.artykuł: Pomianowski Jerzy: Rosja jako dekoracja. Plus Minus 2003 nr 36 s. A7-A9 (m.in. Rosja w utworach pisarzy: Janusz Głowacki, Sławomir Mrożek, Tade...) szczegóły 
198.artykuł: Pomianowski Jerzy: Rossija kak dekoracija. Novaja Pol'sha 2003 nr 9 s. 16-21 (dot. obrazu Rosji i Rosjanina w literaturze polskiej...) szczegóły 
nawiązanie: Portnikov Vitalijj: Krinica, gorod na Balkanakh. Novaja Pol'sha 2003 nr 10 s. 12-13  szczegóły 
199.artykuł: Posadzy Natasza: Espana y los espanoles en los manuales polacos de Geografia e Historia del siglo XVIII. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2003 nr 11 (2610) s. 13-35 (m.in. dotyczy opinii autorów: Joachim Benedykt Chmielowski, Stanisław ...) szczegóły 
200.artykuł: Prokop Jan: Zrozumieć Rosję. Znak 1990 nr 2/3 s. 98-106 (obraz Rosji m.in. na przykł. twórcz. aut.: Adam Mickiewicz, Czesław Mi...) szczegóły 
201.artykuł: Romaniuk Jacek: "Defending America Against Itself": The 1960s USA in the Polish Intellectuals' Perspective. Anglica 2003 t. 13 s. 87-97 (m.in. w twórczości autorów: Władysław Adamski, Eva Hoffman, Czesław Mi...) szczegóły 
202.artykuł: Rostropowicz Clark Joanna: A Poor Polish Writer Looks at the Post-World II United States. The Polish Review 2001 t. 46 nr 3 s. 297-302 (obraz Stanów Zjednoczonych w oczach pisarzy: Marek Hłasko, Tadeusz Kon...) szczegóły 
203.artykuł: Sawicki Piotr: Los comentaristas polacos de la Espana romantica. Apuntes sobre una hispanofilia eslava que se expreso en frances. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2003 nr 11 (2610) s. 63-74 (m.in. o poglądach na Hiszpanię autorów: Tomasz Bartmański, Karol Dembo...) szczegóły 
204.artykuł: Sawicki Piotr: Romantyczna Hiszpania w oczach polskich wędrowców. Studia Iberystyczne 1994 nr [0] s. 31-50 (m.in w twórczości Joachima Lelewela, Juliusza Słowackiego, Józefa Tańs...) szczegóły 
205.artykuł: Schumann Renata: Zwischen Stereotypen und erfahrener Wirklichkeit. (Ueber die Gestalt des Deutschen in der polnischen Literatur). Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1996 nr 1 s. 39-49 (o postaci Niemca w literaturze polskiej; m.in. w utworach Andrzeja Szc...) szczegóły 
206.artykuł: Seiffert Irena: Wizerunek Cygana w polskich przysłowiach i jego historyczno-kulturowe uwarunkowania. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2001 t. 27 s. 91-103  szczegóły 
207.artykuł: Serczyk Władysław A.: Ukraina i jej dzieje w oczach współczesnych Polaków. x 1994 ([w ks. zb.:] Między Wschodem z Zachodem. Międzynarodowa konferencja, L...) szczegóły 
208.artykuł: Serednicki Antoni: Ukrainika w literaturze polskiej drugiej połowy wieku dziewiętnastego. x 1995 ([W ks.: id.]: Z niwy polsko-ukraińskiej. Warszawa 1995 s. 79-115...) szczegóły 
209.artykuł: Sharratt Barbara: Images of Canada in the works of Canadian Polish poets. x 1991 ([w czasopiśmie:] New Zealand Slavonic Journal (Wellington) 1991...) szczegóły 
210.artykuł: Siatkowski Zbigniew: Ile szansy na życzliwość ludzką?. Zagoroda 1996 nr 1/2 s. 25-40 (Łemkowie w literaturze polskiej...) szczegóły 
211.artykuł: Skalski Brunon: Mityczny obraz Polinezji we współczesnej kulturze europejskiej (na przykładzie przekazów upowszechnianych w Polsce). x 1998 ([W ks. zb.:] Ludy i kultury Australii i Oceanii. Materiały z VI konfer...) szczegóły 
212.artykuł: Smołka Leonard: Z badań nad kształtowaniem stereotypów etnicznych na Śląsku w początkach XX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 120-130 (w prasie i poezji okolicznościowej...) szczegóły 
213.artykuł: Sojka-Masztalerz Helena: Obraz Ukrainy i Ukraińca w przysłowiach polskich. Literatura Ludowa 1999 nr 3 s. 39-47  szczegóły 
214.artykuł: Sosnowska Danuta: Ambiwalencje i sprzeczność: o dziwnych Kozakach w polskiej literaturze romantycznej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 165-171  szczegóły 
215.artykuł: Sosnowska Danuta: Wyprawa w głąb Czortycy - Polska i Ukraina u Łobodowskiego, Odojewskiego, Mackiewicza. Kresy 1992 nr 9/10 s. 109-114  szczegóły 
216.artykuł: Stępień Stanisław: Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
217.artykuł: Stępnik Krzysztof: "Litwomania". Waśń plemienna (epoka rozbratu 1905-1914). Kresy 1992 nr 9/10 s. 70-81 (tematyka litewska w publicystyce polskiej i polska w publicystyce lite...) szczegóły 
218.artykuł: Stępnik Krzysztof: Mit zjednoczonej Europy w powieści "political fiction" (okres dwudziestolecia międzywojennego). x 1997 ([W ks. zb.:] Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz ...) szczegóły 
219.artykuł: Szaruga Leszek: Od stereotypów do wyzwolenia z historii (Obraz Niemca i kultury niemieckiej w literaturze polskiej lat dziewięćdziesiątych). Dialog [Niemcy] 1999 nr [1] wiosna/lato s. 90-91 (z not....) szczegóły 
220.artykuł: Szaruga Leszek: Od stereotypów do wyzwolenia z historii. Polonistyka 1999 nr 3 s. 144-150 (postać Niemca w polskiej literaturze...) szczegóły 
221.artykuł: Szaruga Leszek: Otoczony murem. Res Publica 1990 nr 1 s. 51-56 (Berlin Zachodni we współczesnej prozie i poezji polskiej...) szczegóły 
222.artykuł: Szaruga Leszek: Von der Mauer umbegen - Berlin in der polnischen Literatur. (Zeitschrift fuer Kulturaustausch (Stuttgart) 4:503-? [IBZ]...) szczegóły 
223.artykuł: Szaruga Leszek: Vypiski iz kul'turnojj periodiki. Novaja Pol'sha 2003 nr 9 s. 72-74 (dot. Petersburga jako tematu literatury polskiej oraz współczesnej lit...) szczegóły 
224.artykuł: Szczerbakiewicz Rafał: Południowy kres Europy. Motywy sycylijskie w polskiej literaturze współczesnej. Kresy 2000 nr 44 s. 142-180 (głównie o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, a także Gustawa Herlinga...) szczegóły 
225.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: Postać Górnoślązaczki w literaturze niemieckiej i polskiej w XIX i XX wieku. x 1996 ([w ks.:] Udział kobiet w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku i Śl...) szczegóły 
226.artykuł: Szewczyk Grażyna: Polen und Schweiz. Eine Studie ueber die literarische Kontakte. x 1996 ([W ks. zb.:] Nach den zuercher Unruhen. Deutschsprachige schweizer Lit...) szczegóły 
227.artykuł: Szymański Mikołaj: Narody, narody, narody.... Gazeta. Magazyn 1997 nr 30 s. 32 (motyw cech narodowych w poezji staropolskiej i obcej (szerzej nt. Eraz...) szczegóły 
228.artykuł: Świderska Urszula: Wizerunek Niemców w Polsce czasów odrodzenia. Studia Zachodnie 1999 nr 4 s. 63-71 (na podstawie tekstów literackich...) szczegóły 
229.artykuł: Świderski Bronisław: Duch czasu. Plus Minus 2003 nr 10 s. A8-A10, A12 (esej; m.in. nt. polskości i patriotyzmu w literaturze polskiej; dot. m...) szczegóły 
230.artykuł: Tatarkiewicz Anna: Witaj, Krymhildo. Dziś 1996 nr 5 s. 119-123 (motyw Niemców w literaturze polskiej...) szczegóły 
polemika: Nawrocki Witold: Już raczej żegnaj, Krymhildo!. Dziś 1996 nr 8 s. 69-72  szczegóły 
polemika: Tatarkiewicz Anna: Mity i fakty. Dziś 1996 nr 8 s. 72-74 (ze stanowiskiem Witolda Nawrockiego...) szczegóły 
231.artykuł: Tazbir Janusz: Kariery w Petersburgu. Tygiel Kultury 2002 nr 10/12 s. 153-159 (nt. karier Polaków w Sant Petersburgu w XIX i XX w. z odwołaniami do t...) szczegóły 
232.artykuł: Tazbir Janusz: Moskwicin w sarmackim zwierciadle. Polityka 1991 nr 48 s. 23 (obraz Rosjanina w lit. polskiej...) szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: "Moskwicin w sarmackim zwierciadle". Polityka 1992 nr 3 s. 24 (list do red....) szczegóły 
polemika: Mencwel Andrzej: Przeoczenie czy przemilczenie?. Polityka 1992 nr 3 s. 24  szczegóły 
233.artykuł: Tazbir Janusz: Węgry jako symbol i przestroga w literaturze staropolskiej. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1992 t. 36 s. 147-161  szczegóły 
234.artykuł: Tomkowski Jan: O czesaniu diabła grzebieniem. List Oceaniczny 1996 nr 39 s. 4-5 (ukraińskie wątki w twórczości Jerzego Stempowskiego, Andrzeja Kuśniewi...) szczegóły 
235.artykuł: Uliasz Stanisław: Motywy ukraińskie w literaturze polskiej XX w.. Fraza 1993 nr 3/4 s. 50-63  szczegóły 
236.artykuł: Wańka Danuta: Kronika KTPN [Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk]. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2002 nr 7 s. 213-214 (not. nt. referatu Elżbiety Steczek-Czerniawskiej: "Obcy pośród swoich....) szczegóły 
237.artykuł: Waszkiewicz Jerzy: Obraz Białorusi i Białorusinów w pamiętnikarstwie polskim lat 1945-1991. Rocznik Wschodni 1999 nr 5 s. 39-44 (m.in.: Maria Czpska, Wacław Lednicki, Czesław Miłosz, Grażyna Strumiłł...) szczegóły 
238.artykuł: Watrak Jan: Erzwungene Anonymitaet. Die vernachlaessigte deutsch-autochtone Stroemung der polnischen Literatur nach 1945. x 1991 ([W ks. zb.:] Unerkannt und (un)bekannt. Deutsche Literatur in Mittel- ...) szczegóły 
239.artykuł: Watrak Jan: Im Schatten der Geschichte. Die historischen deutschen und polnischen Ostgebiete in literarischen Reflexionen nach 1945. Gemeinsamkeiten und Unterschiede. x 1989 ([w czasopiśmie:] Nordost-Archiv. Zeitschrift fuer Kulturgeschichte ...) szczegóły 
240.artykuł: Weretiuk Oksana: Etniczna polaryzacja postaci i stereotypy (Na materiale współczesnej prozy polskiej i ukraińskiej). Fraza 1997 nr 15 s. 205-215 (stereotyp Polaka i Ukraińca w prozie autorów: Roman Andrijaszyk, Leopo...) szczegóły 
241.artykuł: Wesołowski Jacek: Niemiec czy Polak?. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1995 nr 1 s. 77-86, nr 2 s. 61-73 (nt. wizerunku "niby Polaka, niby Niemca" w utworach literatury niemiec...) szczegóły 
242.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Święto smakoszy. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 71-86 (dot. kwestii tradycji, autentyku i kopii w kulturze amerykańskiej, a t...) szczegóły 
243.artykuł: Wilczek Piotr: Images of America in Modern Polish Poetry: An Essay on Alienation. The Polish Review 2001 t. 46 nr 3 s. 303-312 (m.in. w twórczości poetów: Stanisław Barańczak, Anna Frajlich, Jan Lec...) szczegóły 
244.artykuł: Wiszniowska Marta: Transcoding America: America's Shakespeare and Poland's America. British and American Studies in Toruń 2001 [t.] 3 s. 259-270 (m.in. nt. ekranizacji dramatów "Romeo i Julia" w reż. Buza Luhrmanna i...) szczegóły 
245.artykuł: Wojtatowicz Noela: "Zasuszone krajobrazy" - koloryt wyspy i koloratura dźwięków, woni i smaku w polskiej poezji o Capri. Motywacje 2002 nr 3/4 s. 95-98  szczegóły 
246.artykuł: Woldan Alois: Das Bild Wiens in der zeitgenoessischen polnischen Literatur. x 1996 ([W ks. zb.:] Wien als Magnet? Schriftsteller aus Ost-, Ostmittel- und ...) szczegóły 
247.artykuł: Woldan Alois: Obraz cesarsko-królewskiej monarchii we współczesnej literaturze polskiej. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 21 s. 101-113 (na przykładach powieści autorów: Leopold Buczkowski, Andrzej Kuśniewic...) szczegóły 
248.artykuł: Wrzesiński Wojciech: Sąsiad. Czy wróg?. Przegląd Polityczny 1994 nr 24 s. 154-155  szczegóły 
249.artykuł: Yoph-Żabiński Marian: Cyganie i literaci. Taboreska 1991 nr 1 s. 16 (o elementach cygańskich w literaturze polskiej; m.in. u Melchiora Wańk...) szczegóły 
250.artykuł: Zieliński Andrzej: Odwiedziny Rugii przez Polaków w XIX wieku. nr s. (dot. m.in. obecności Rugii w XIX-wiecznych w polskim piśmiennictwie li...) szczegóły 
251.artykuł: Zybura Marek: Das Bild der Deutschen in der polnischen Literatur des 20. Jahhunderts. x 1994 ([w czasopiśmie:] Deutsche Studien (Lueneburg) 1994 nr 123/124 s...) szczegóły 
252.artykuł: [Zybura Marek] M.Z.: "...Nie bedzie nigdy Niemiec Polakowi bratem?". Odra 1995 nr 1 s. 93-96 (Niemcy w świadomości i literaurze polskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
253.artykuł: Śmigielski Tomasz: Wielkanoc wileńska: Historia - sacrum - mit. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 28 III s. 4, 15 (Wilno w poezji polskiej XX w....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Lęk, strach, groza, horror, wampir (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
254.książka: Benedyktowicz Zbigniew: Portrety "obcego". Od stereotypu do symbolu. 2000 ([Liczne passim o literaturze; zawiera:] Przeciwstawienie "swój - obcy"...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Obcy - 8 pasażer z przedziału. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 73  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
255.artykuł: Ratecka Barbara: Deutsche und Juden in gelobten Land. Zum Bild der Lodzer Deutschen in der Literatur. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 2001 [z.] 2 s. 197-208 (dot. lit. polskiej, niemieckiej, żydowskiej schyłku XIX i i poł. XX wi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Morze, ludzie morza (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
256.książka: Błażejewski Michał: Stereotypy Ziemiomorza w wybranych powieściach pisarzy Wybrzeża Gdańskiego. 1993 (Zamiast wstępu. - I. Kategoria stereotypu w badaniach tekstu literacki...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Orient (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
257.artykuł: Janabi Hatif: Od wieszcza do "proroka". O obecności literatury arabskiej w Polsce oraz o motywach arabskich w literaturze polskiej. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 73-78  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
258.książka: Kowalski Piotr: Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej. 2002 ([Dot. współczesnej postaci fenomenu podróżowania, m.in. teoriach socjo...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Emilia: List z podróży współczesnego etnologa. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 167-171 (z not. o autorce art. na s. 385...) szczegóły 
recenzja: Kozicka Dorota: Kulturowy fałsz i melancholia antropologa. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 74-77  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
259.książka: Kępiński Andrzej: Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. 1990 (Dot. literatury pol. XVI-XIX w. i literatury rosyjskiej XI-XIX w....) szczegóły 
recenzja: Chlasta Grzegorz: Lach i Moskal. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 167-169  szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 189 (not....) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Książki z Rosji i o Rosji. Res Publica 1991 nr 4 s. 98-104  szczegóły 
recenzja: Nowak Andrzej: Kwartalnik Historyczny 1991 nr 3 s. 129-133  szczegóły 
recenzja: Piskorski Jan M.: Lach i Moskal. Odra 1993 nr 1 s. 97-99  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 112-113  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 129-131  szczegóły 
recenzja: Toniak Ewa: Lach i Moskal. Z dziejów nienawiści. Kultura Niezależna 1991 nr 66 s. 124-128  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
260.artykuł: Zamościński Krzysztof: "Dziwne łódki" - transport wodny ludów Syberii w źródłach polskich. x 2000 ([W ks. zb.:] Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszow...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Tematyka społeczna, prawna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
261.artykuł: Dedecius Karl: Deutsche und Polen in Europa: Tradition der Gemeinsamkeit. (Fortsetzung). = Polacy i Niemcy w Europie: tradycja wzajemnych powiązań. (Ciąg dalszy). Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 2002 nr 37 s. 18-32, 19-33 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; dot. myśli europejskiej ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ukraina, Ukrainiec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
262.artykuł: Hryckowian Jarosław: Literatura polsko-ukraińskich rozrachunków. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 169-176 (nt. wydanych po 1956 r. utworach literackich dotyczących wydarzeń w Bi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wilno, Wileńszczyzna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
263.artykuł: Kukałowicz Beata: Polska poezja Wileńszczyzny końca XX wieku. Wybrane motywy. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 331-359 (dot. motywów miasta Wilna, Ostrej Bramy i dialogów z poezją Adama Mick...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
264.artykuł: Bednarczuk Monika: Bratobójcze walki w Hiszpanii w latach 1936-1939 w oczach polskich świadków. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 35-48 (w oparciu m.in. o reportaże i wspomnienia; z not. o autorce art.; ze s...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
265.artykuł: Grodzka Sylwia: Stereotyp Żyda i Cygana w przysłowiach polskich. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2001 [z.] 3 s. 39-46  szczegóły 
266.artykuł: Wańka Danuta: Kronika KTPN [Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk]. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2002 nr 7 s. 213-214 (not. nt. referatu Elżbiety Steczek-Czerniawskiej: "Obcy pośród swoich....) szczegóły 
267.artykuł: Wartoś-Szmigiero Joanna: Janina Bauman, Halina Nelken und Stella Mueller-Madej - Auseinandersetzung mit der Frage ihrer Doppelidentitaet. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 389-398 (dot. kwestii żydowskiej i polskiej tożsamości autorek wspomnień z dzie...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
268.książka: Anioł z Bojany. Wiersze o Bułgarii. Antologia. 1999 (Stanisław Grabowski: "Anioł z Bojany" i inne wiersze [wstęp]. - [Wiers...) szczegóły 
recenzja: Bukowski Jacek: Zapiski bułgarskie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 137-138  szczegóły 
269.książka: Człowiek potrzebuje wyspy... Antologia poezji polskiej o Capri. 2002 (Od autora [wstęp]. - [Wiersze aut.:] Kazimiera Alberti, Roman Brandsta...) szczegóły 
270.książka: Izrael w poezji polskiej. Oprac. Jan Winczakiewicz. Paryż 1958.  szczegóły 
271.książka: Liryczna, melancholijna, lubieżna i krotochwilna tematami ułożona antologia poezji głupich i mądrych Polaków w Ludwika Stommy wyborze. 50 tematów - 350 poetów. [Część 1. opisu]. 1995 (Ludwik Stomma: Od autora [wstęp]. - [Wiersze aut.:] Jan Krzysztof Adam...) szczegóły 
recenzja: Domagalski Marek: Miłosz wygrał z BGW. Rzeczpospolita 1997 nr 105 s. 15 (nt. wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie zakazującego wydawnictwu pub...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Pieniędzy jak nie było, tak nie ma (Miłosz kontra BGW). Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 17 s. 4 (nt. procesu wytoczonego przez Czesława Miłosza wydawnictwu BGW dot. za...) szczegóły 
272.książka: Liryczna, melancholijna, lubieżna i krotochwilna tematami ułożona antologia poezji głupich i mądrych Polaków w Ludwika Stommy wyborze. 50 tematów - 350 poetów. [Część 2. opisu]. 1995 ([Wiersze aut:] Edmund Wasilewski, Stanisław Wasylewski, Aleksander Wat...) szczegóły 
recenzja: Proces Miłosza z BGW. Rzeczpospolita 1997 nr 95 s. 15 (o zamknięciu przez Sąd Wojewódzki w Warszawie rozprawy w procesie wyto...) szczegóły 
273.książka: Miasto wniebowzięte. Asyż w oczach pisarzy polskich. 2000  szczegóły 
274.książka: Może Ostra połączy nas Brama. Polska i Litwa w tekstach literackich i historycznych. 1993 ( [M. in.:] Marek Marian Drozdowski: Słowo wstępne. - [Wiersze aut.:] Z...) szczegóły 
275.książka: Polscy pisarze-uchodźcy a Węgry=Lengyel menekult irok as a Magyarsag. 1991 ([Wiersze aut.:] Tadeusz Fangrat, Kazimiera Iłłakowiczówna. - [Proza au...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Berson Jan Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
276.artykuł: Piątkowski Leszek: Gruzja w reportażach Jana Stanisława "Otmara" Bersona. "Gazeta Polska" 1934 r.. Pro Georgia 1996 [z.] 5 s. 57-62  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
277.artykuł: Pacholski Arkadiusz: Victor Hugo - Pere Lachaise. Arkusz 2000 nr 5 s. 7 (dot. obrazu Francji w prozie pisarza...) szczegóły 
  Bohdanowiczowa Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
278.książka twórcy: Bohdanowiczowa Zofia: Rapsody litewskie. Maryjo, ratuj nas [Proza poet. i wiersze]. 1994 (Violetta Wejs-Milewska: Bohdanowiczowej związki z Litwą. - Rapsody lit...) szczegóły 
  Brakoniecki Kazimierz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
279.tekst paraliteracki: Brakoniecki Kazimierz: Widmo Europy Środkowej. Borussia 2003 nr 31 s. 24-29 (wypowiedź w dyskusji, m.in. nt. "tematu środkowoeuropejskiego" na łama...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
280.artykuł: Wójcik Włodzimierz: Język i naród w twórczości Marii Dąbrowskiej. Rota 1997 nr 1 s. 3-5 (z fot. i fot. aut....) szczegóły 
  Dębek Teresa
    wiersze (alfabet tytułów)
281.wiersz: Dębek Teresa: O Australii. Kurier Zachodni [Perth] 1995 nr 102 s. 4  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
282.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: [Jarosław] Iwaszkiewicz i [Witold] Gombrowicz w spojrzeniu na Paryż oraz prowincję francuską. x 2003 ([w ks.:] Regina Lubas-Bartoszyńska: Pisanie autobiograficzne w konteks...) szczegóły 
283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żurowski Andrzej: Kultura [Warszawa] 1989 nr 14 s. 1, 13 (dzisiejsza Argentyna w porównaniu z Argentyną w "Dziennikach" Gombrowi...) szczegóły 
  Gralewski Mateusz
284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Beżaniszwili Gocza: Kaukaz i jego mieszkańcy w piśmiennictwie polskiego zesłańca Mateusza Gralewskiego (1826-1891). Wrocławskie Studia Wschodnie 2003 t. 7 s. 247-266  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Harasymowicz Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
285.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Slovenska a slovanska tematika v tvorbe Jerzego Harasymowicza. x 1989 ([w czasopiśmie:] Romboid (Bratislava) 1989 nr 10 s. 103-104 [in...) szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
286.artykuł: Nawrocka Ewa (ur. 1942): Grecja Herberta. Topos 2002 nr 1/2 s. 57-71 (Grecja w twórczości eseistycznej poety; z notą o autorce, s. 213...) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    książki o twórcy (alfabet autorów)
287.książka o twórcy: O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin pisarza. 1999 (Jan Pacławski [wstęp]. - Adam Massalski: Gimnazjum im. Mikołaja Reja (...) szczegóły 
  Huelle Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
288.artykuł: Lam Andrzej: Deutsche in der Prosa von Paweł Huelle. x 1994 ([W ks. zb.:] Vorurteile zwischen Deutschen und Polen. Materialien des ...) szczegóły 
  Huszcza Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
289.artykuł: Orłowski Jan: Motywy białoruskie w poezji Jana Huszczy. Acta Albaruthenica 1998 t. 1 s. 89-94  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
290.książka o twórcy: Matuszewski Ryszard: Przyleciał anioł cały malinowy. 1995 ([Włochy w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza]....) szczegóły 
291.książka o twórcy: Miejsce Iwaszkiewicza. W setną rocznicę urodzin. Materiały z konferencji naukowej, 20-22 lutego 1994 roku. 1994 (Zbigniew Jarosiński: Słowo wstępne. - Andrzej Zawada: Iwaszkiewicz w p...) szczegóły 
recenzja: Jentys Maria: Za wrotami Oriona. Sycyna 1995 nr 10 s. 18  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
292.artykuł: Chojnacki Hieronim: Italienlandskapet hos tva forfattare: Gunnar Ekelof och Jarosław Iwaszkiewicz. Acta Sueco-Polonica 1999 nr 7 (1998) s. 178-183 (obraz Włoch w twórczości J. Iwaszkiewicza i G. Ekelofa...) szczegóły 
293.artykuł: Drobniak Piotr: "Ojczyzna bałagulska". Ukraina w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 151-168  szczegóły 
294.artykuł: Fiut Aleksander: Jak za szybą. Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 41-56 (dot. obrazu Ukraińców i historii Ukrainy w prozie...) szczegóły 
295.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Iwaszkiewicz i Gombrowicz w spojrzeniu na Paryż oraz prowincję francuską. x 2003 ([w ks.:] Regina Lubas-Bartoszyńska: Pisanie autobiograficzne w konteks...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kałużyński Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
296.książka twórcy: Kałużyński Zygmunt: Bankiet w domu powieszonego. [Fel.]. 1993 (Wstęp. - Kierunki, wektory, trendy: Marlena [Dietrich] upadła i triumf...) szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
297.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wysocka Aneta: Językowy obraz Afrykanina. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 175-196 (dot. obrazu Afrykanów w "Hebanie" i "Listach z Afryki" Henryka Sienkie...) szczegóły 
  Konopnicka Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
298.artykuł: Satora Małgorzata: Włoskie wędrówki i tematy Marii Konopnickiej. Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 61-68  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
299.artykuł: Krupowies Walentyna: Motywy litewskie w powieściach Tadeusza Konwickiego. Znad Wilii 1994 nr 16 s. 5  szczegóły 
  Kruczkowski Leon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
300.artykuł: Wygrabek Marcin: Obraz hitlerowców w dramatach Leona Kruczkowskiego i Jurija Brezana. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 29 s. 79-83  szczegóły 
  Kuśniewicz Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
301.artykuł: Lipiński Krzysztof: Oesterreichische Motive bei Andrzej Kuśniewicz. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1996 z. 121 (1195) s. 567-580  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lipska Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
302.artykuł: Mielhorski Robert: Ewy Lipskiej podróże (w poszukiwaniu wartości). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 72-92 (dot. wierszy "peregrynacyjnych"; z not. o autorze art. na s. 386...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łobodowski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
303.artykuł: Sawicka Jadwiga: Hellada scytyjska. Ukraina w poezji J. Łobodowskiego. Więź 1988 nr 11/12 s. 141-154  szczegóły 
304.artykuł: Sihrik Ljudmila: Ukrajins'ka tematika v tvorchostih Juzefa Lobodovs'kogo. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 321-329  szczegóły 
305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobieska Anna: Scytyjska Hellada. Kresy 2000 nr 44 s. 257-264 (problematyka ukraińska w wierszach zawartych w "Złotej hramocie"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
306.artykuł: Chazbijewicz Selim: Azja w środku Europy. Tatarzy w twórczości Józefa Mackiewicza. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 1 s. 36-51  szczegóły 
307.artykuł: Szczudłowski Piotr: Niemcy w oczach Józefa Mackiewicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni 1996 nr 2 s. 53-58 (wątek niemiecki w twórczości literackiej i publicystycznej pisarza...) szczegóły 
  Małaczewski Eugeniusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
308.artykuł: Krupiński Piotr: Rosja w twórczości Eugeniusza Małaczewskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 23-30  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
309.artykuł: Kempfi Andrzej: Białoruś na kartach Mickiewiczowskich ballad i romansów (200-lecie urodzin Wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 10 s. 4  szczegóły 
310.artykuł: Kempfi Andrzej: Białoruś na kartach Mickiewiczowskiej poezji. Polonistyka 1998 nr 7 s. 488-491  szczegóły 
311.artykuł: Sielicki Franciszek: Z recepcji Mickiewicza na Wilejszczyźnie. Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 167-176 (nt. dużej popularności Adama Mickiewicza na Wilejszczyźnie, także nt. ...) szczegóły 
312.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Litwa w wykładach paryskich Adama Mickiewicza (200-lecie urodzin Wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 14 s. 8 (z portr....) szczegóły 
313.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stefanowska Zofia: Rosja w ustępie III części "Dziadów". Polacy w Petersburgu [Poljaki v Peterburge] 1994 [nr] 1 s. 14  szczegóły 
artykuł: Danilewicz Zielińska Maria: Inna droga do domu na Lincoln's Inn Fields w Londynie. Zeszyty Literackie 1990 nr 31 s. 101-107 (Rosja w r. 1828 w relacji z podróży Fredericka Chamiera pt. "Anecdotes...) szczegóły 
  Mieroszewski Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
314.artykuł: Siudak Michał: Ukraina w myśli Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 197-207  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
315.artykuł: Fiut Aleksander: Miłosza i Venclovy powroty na Litwę. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 2 s. 67-71 (Litwa w twórczości obu poetów; z notami; podp. (AF) właśc. Aleksander ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemcewicz Julian Ursyn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
316.artykuł: Low Budka Barbara W.: Julian Ursyn Niemcewicz: Man of the Enlightenment. His Portrait of America 1797-1799, 1805. The Polish Review 2001 t. 46 nr 3 s. 261-279  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
317.artykuł: Gomori George: Cyprian Norwid's Image of England and America. The Polish Review 2001 t. 46 nr 3 s. 271-282  szczegóły 
318.artykuł: Karczewski Sebastian: Królowa w kolorach Narodu. Nasz Dziennik 2003 nr 69 s. 13 (dot. m.in. inspiracji freskiem Matki Bożej "Mater Admirabilis" z klasz...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Odojewski Włodzimierz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
319.książka o twórcy: Dutka Elżbieta: Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego. 2000 (Przedmowa. - Ukraina w literaturze i badaniach literackich. Tradycja l...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Paźniewski Włodzimierz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
320.książka o twórcy: Dutka Elżbieta: Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego. 2000 (Przedmowa. - Ukraina w literaturze i badaniach literackich. Pytania o ...) szczegóły 
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
321.artykuł: Friedrich Agnieszka: Żydzi, Niemcy i Polacy w optyce Jana Jeleńskiego i Bolesława Prusa. Studia Judaica 2002 nr 2 s. XVIII-XIX (streszczenie referatu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
322.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ratecka Barbara: Obraz Niemców w powieści "Ziemia obiecana" Władysława St. Reymonta. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 173-194  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    książki o twórcy (alfabet autorów)
323.książka o twórcy: Sienkiewicz i film. 1998 (Halina Ludorowska, Lech Ludorowski: Wstęp. Sienkiewicz i X Muza. - Lec...) szczegóły 
324.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wysocka Aneta: Językowy obraz Afrykanina. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 175-196 (dot. obrazu Afrykanów w "Listach z Afryki" i "Hebanie" Ryszarda Kapuśc...) szczegóły 
325.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybysz Piotr Jan: Stereotypy w polsko-ukraińskiej recepcji "Ogniem i mieczem". x 2001 ([w ks. zb.:] Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycznych środków...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
326.książka o twórcy: Libera Leszek: W Szwajcarii. Studium o Juliuszu Słowackim. 2001 ([Szkice nt. pobytu Juliusza Słowackiego w Szwajcarii i motywów szwajca...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
327.artykuł: Kiślak Elżbieta: Obraz Rosji w twórczości Juliusza Słowackiego. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 60-64 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
  Staff Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
328.artykuł: Wójcik Włodzimierz: Leopold Staff "ścieżkami" Italii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 160-169 (tematyka włoska w twórczości Staffa; z fragm. utworów...) szczegóły 
329.artykuł: Wójcik Włodzimierz: Polska i Italia w twórczości Leopolda Staffa (W czterdziestą rocznicę smierci poety 1957-1997). Rota 1997 nr 2/3 s. 3-8 (z fot. i fot. Włodzimierza Wójcika...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tulli Magdalena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
330.książka twórcy: Kowalski Sergiusz, Tulli Magdalena: Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści. 2003 ([Dot. mowy nienawiści w polskiej prasie. Zawiera:] Wyjaśnienia wstępne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
331.książka o twórcy: Świat Vincenza. Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1888-1971). 1992 ([Materiały konferencji "Życie i twórczość Stanisława Vincenza" (Wrocła...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wilk Mariusz
332.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawlak Edward: Dziennik północny. Plus Minus 2002 nr 13 s. A16 (nt. sposobu prezentacji Rosji w utworze; list do redakcji...) szczegóły 
  Wiśniowski Sygurd
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
333.artykuł: Szymańska Kazimiera Zdzisława: Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 317-325 (dot. m.in. publicystyki Wiśniowskiego w kontekście rozwoju gatunkowego...) szczegóły 
  Worcell Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
334.artykuł: Dzikowska Elżbieta Katarzyna: Anknuft der Polen und Abreise der Deutschen aus Niederschlesien nach dem Zweiten Weltkrieg in den Erzaehlungen H. [Henryk] Worcells. Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego 2003 [t.] 1 s. 9-19  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
335.artykuł: Baranow Andrzej: Tematyka rosyjska w dziełach Żeromskiego. Literatura Radziecka 1989 nr 5 s. 156-158  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
336.książka: Eurovisionen - Vorstellungen von Europa in Literatur und Philosophie. 1996 (Jattie Enklaar: Europa - Entfuehrte und Erwaehlte - Zur Verjuengung ei...) szczegóły 
recenzja: Jarosz-Sienkiewicz Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1998 nr 121 (2068) s. 137-140  szczegóły 
recenzja: Matuszak Bernadetta: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 nr 4 s. 152-155  szczegóły 
337.książka: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. [I]. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 70-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 26-28 września 1989. 1991 ([M.in. zawiera rozprawy:] Maria Bobrownicka: W kręgu słowiańskiego mit...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 391-392  szczegóły 
338.książka: Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka. 2003 ([Zawiera m.in.:] Literaturoznawstwo: Teresa Michałowska: Chrześcijańsk...) szczegóły 
339.książka: PASE Papers in Literature and Culture. Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Gdańsk, 26-28 April 2000. 2003 ([Zawiera m.in.:] Plenary lectures: - Helmut Bonheim: A sociological mo...) szczegóły 
340.książka: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich. (Jej formy i przemiany). 2003 ([Zawiera m.in.:] Grażyna Szwat-Gyłybowa: Pytanie o "conditio bulgarica...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
341.książka: Intertekstualność i wyobraźniowość. Studia. ( Barbara Sosień: Hipoteksty, teksty, mity , czyli o współistnieniu met...) szczegóły 
342.książka: Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka. 2003 ([Zawiera m.in.:] Literaturoznawstwo: Teresa Michałowska: Chrześcijańsk...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
343.artykuł: Żyliński Leszek: Europa Środkowa albo o pewnym fantomie, micie bądź utopii w dyskusjach pisarzy i intelektualistów europejskich. Borussia 2003 nr 31 s. 14-23 (m.in. Milana Kundery, Rolfa Schneidera, Gyorgy Konrada, Czesława Miłos...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Literatura science-fiction i fantasy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
344.artykuł: Chaciński Bartłomiej: Totalitaryzm wspomagany. Nowa Fantastyka 1997 nr 11 s. 67-69 (nt. wizji państwa totalitarnego manipulującego społeczeństwem przy uży...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
345.książka: Benedyktowicz Zbigniew: Portrety "obcego". Od stereotypu do symbolu. 2000 ([Liczne passim o literaturze; zawiera:] Przeciwstawienie "swój - obcy"...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Obcy - 8 pasażer z przedziału. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 73  szczegóły 
346.książka: Chynczewska-Hennel Teresa: Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców. 1993 (Obraz XVII-wiecznej Polski w relacjach obcokrajowców - dyplomatów, nun...) szczegóły 
recenzja: Dziechcińska Hanna: Ricerche Slavistiche 1995 t. 42 s. 534-538  szczegóły 
347.książka: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich. 1992 ([Zawiera referaty wygłoszone na sympozjum naukowym "Kategoria Europy w...) szczegóły 
recenzja: Czapik Barbara: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 106-110  szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 138-139  szczegóły 
348.książka: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy. Prace ofiarowane prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej. 1995 (Antoni Gąsiorowski: Przedmowa. * [M.in. zawiera rozprawy:] Marek Satro...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1996 nr 74 s. 209 (nota; w języku angielskim...) szczegóły 
349.książka: Kowalski Piotr: Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej. 2002 ([Dot. współczesnej postaci fenomenu podróżowania, m.in. teoriach socjo...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Emilia: List z podróży współczesnego etnologa. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 167-171 (z not. o autorce art. na s. 385...) szczegóły 
recenzja: Kozicka Dorota: Kulturowy fałsz i melancholia antropologa. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 74-77  szczegóły 
350.książka: Kulak Ewa Krystyna: Owoce hesperyjskich ogrodów. Obraz literatur Półwyspu Iberyjskiego w polskich wydawnictwach informacyjnych i popularnonaukowych. 2002 (Wstęp. * I. Literatury iberyjskie w polskich encyklopediach powszechny...) szczegóły 
recenzja: Molina Morreno Francisco: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2002 nr 10 (2459) s. 136-140  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Odra 2002 nr 12 s. 107  szczegóły 
351.książka: Mity narodowe w literaturach słowiańskich. Studia poświęcone XI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Bratysławie. 1992 (Słowo wstępne. * Mity początku: Hanna Kowalska: Mit państwa w piśmienn...) szczegóły 
recenzja: Kolbuszewski Jacek: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 111-112  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 309-312  szczegóły 
352.książka: Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury. Studia i rozprawy = National and supranational character of literature = Nationaler und uebernationaler Charakter der Literatur = Le caractere national et supranational de la litterature. 1996 ([Materiały z sesji "Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury", Kr...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
353.książka: Narody i stereotypy. 1995 ([Zawiera m.in.:] Jacek Woźniakowski: Wprowadzenie. * Teresa Walas: Od ...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dzięgiel Leszek: Lachów gańmy, ale z Lachami bądźmy. Literatura Ludowa 1995 nr 4/5 s. 123-128  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Taniec parami. Tygodnik Powszechny 1995 nr 31 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krasnogruda 1996 nr 5 s. 220-221 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mucha Janusz: Polacy w oczach innych. Studia Socjologiczne 1996 nr 2 s. 137-144  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: O sobie i innych. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 24  szczegóły 
recenzja: T.F.: Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 52  szczegóły 
354.książka: Nowak Bronisław: Żony, nałożnice, wszetecznice czyli Obraz czarnych afrykańskich kobiet widziany oczami europejskich podróżników XV-XIX w.. 1993 ([Kobiety afrykańskie - żony, dziewki publiczne, afrykańskie instytucje...) szczegóły 
355.książka: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich. (Jej formy i przemiany). 2003 ([Zawiera m.in.:] Grażyna Szwat-Gyłybowa: Pytanie o "conditio bulgarica...) szczegóły 
356.książka: Stereotypes and nations. 1995 ([Angielskojęzyczna wersja książki "Narody i stereotypy" pod red. Teres...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
357.impreza: "Inerfaces: Obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu w jeich jazycich, literaturach a kulturach" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Sobolczyk Piotr: Interfaces: obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu w jejich jazycich, literaturach a kulturach. Ruch Literacki 2002 z. 2 s. 229-231  szczegóły 
artykuł: Wojda Aleksandra: Międzynarodowa konferencja studencka w Pradze. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 67-68 (spraw....) szczegóły 
358.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce Europy Środkowej i europejskości Ukrainy (1996). (uczestnicy: m.in. pisarze, intelektualiści i animatorzy kultury Z Pols...) szczegóły 
artykuł: Hnatiuk Ola: Galicja w Europie Środkowej. Borussia 2003 nr 31 s. 41-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
359.impreza: "Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury" - konferencja międzynarodowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Krakowska jesień literacko-naukowa. Magdalenka Literacka 1995 nr 15/17 s. [1] (nota spraw....) szczegóły 
360.impreza: "Obraz własny w oczach innych" - sympozjum poświęcone wizerunkowi Niemca we wschodnioeuropejskiej literaturze dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańca Europy Wschodniej w niemieckiej literaturze dziecięcej (1993).  szczegóły 
artykuł: Frankfurter Symposium = Sympozjum we Frankfurcie nad Odrą. Die Faehre = Prom 1993 nr 2/3 s. 67, 132 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
361.artykuł: Ainsa Fernando: Przeczucie, odkrycie i kreacja Ameryki. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 21-30  szczegóły 
362.artykuł: Balbierz Jan: Varanasi. Przekrój 1995 nr 10 s. 28-31 (Indie w twórczości pisarzy świata....) szczegóły 
363.artykuł: Bobrownicka Maria: Mit słowiański wczoraj i dziś. Universitas 1992 nr 3 s. 45-49 (słowianofilstwo w literaturach zachodniosłowiańskich XIX i pocz. XX w....) szczegóły 
364.artykuł: Bonarek Jacek: Pojęcie "Ruś" jako określenie grupy społecznej. Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 7-16 (nt. pojęcia Ruś w tekstach ruskich i źródłach obcego pochodzenia od IX...) szczegóły 
365.artykuł: Brodka Dariusz: Idea Rzymu w literaturze rzymskiej późnego antyku. Nowy Filomata 1998 nr 2 s. 83-97 (m.in. w twórczości Klaudiana, św. Ambrożego, św. Hieronima...) szczegóły 
366.artykuł: Ciemiński Ryszard: Widziane z Gdańska. Naji Goche 2003 nr 2 s. 44-45 (m.in. nt. dzieł literackich poświęconych miastom świata; dot. utworów ...) szczegóły 
367.artykuł: Cinal Stanisław: Z dziejów mandejczyków nad Zatoką Perską. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 31-39 (nt. przekazów o mandejczykach w piśmiennictwie arabskim, łacińskim, po...) szczegóły 
368.artykuł: Colović Ivan: Mit granicy. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 31-36 (mity polityczne na Bałkanach i ich odbicie w literaturze współczesnej ...) szczegóły 
369.artykuł: Cybulska Maja Elżbieta: Dobra Anglia. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 77 ([rec. ks.:] Ian Buruma: Voltaire's Coconuts, or Anglomania in Europe. ...) szczegóły 
370.artykuł: Czaja Dariusz: Toskania. Trzy podróże. Konteksty 1998 nr 3/4 s. 34-41 (obraz Toskanii w "Obrazach Włoch" Pawła Muratowa, artykule "Flowery T...) szczegóły 
371.artykuł: Ferens Dominika: Two Faces of the Oriental(ist): Missionary and Travel Writings on China and Japan. British and American Studies in Toruń 2001 [t.] 3 s. 127-139 (w XIX wieku...) szczegóły 
372.artykuł: Grudzinska Gross Irena: The tangled tradition: Custine, Herberstein, Karamzin, and the critique of Russia. Slavic Review 1991 t. 50 nr 4 s. 989-998 (imperium carów w oczach Astolphe'a de Coustine'a: La Russie en 1839; ...) szczegóły 
373.artykuł: Grzesik Ryszard: Węgry a Słowiańszczyzna w najwcześniejszym etapie dziejów w świetle słowiańskich i węgierskich źródeł narracyjnych. Slavia Antiqua 2003 t. 44 s. 53-65 (na przykładzie kronik polskich: Anonima tzw. Galla "Kronika czyli dzie...) szczegóły 
374.artykuł: Hudzik Jan Paweł: Czy Europejczyk może zostać Indianinem? Filozofia a problem kolonializmu kultury zachodniej. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 15-31 (dot. m.in. pism filozofów nowożytnych i wybranych utworów literackich,...) szczegóły 
375.artykuł: Kajewski Piotr: N.Y. krok po kroku. Odra 1994 nr 12 s. 101-102 (Nowy Jork w literaturze...) szczegóły 
376.artykuł: Kerski Basil: Habsburska Atlantyda. Śladami wielokulturowości w Galicji i na Bukowinie. x 1999 ([w ks.:] Basil Kerski: Otwarta brama. Niemcy między zjednoczeniem a ko...) szczegóły 
377.artykuł: Kiaupiene Jurate: Obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego w historiografii XIX i XX wieku. x 1999 ([w ks. zb.:] Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w ...) szczegóły 
378.artykuł: Kola Adam F.: Kategoria "Europy Środkowej" we współczesnych literaturach słowiańskich na przykładzie wybranych utworów (Kundera, Andruchowycz, Stasiuk). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2003 z. 8 (361) s. 69-90  szczegóły 
379.artykuł: Kowzan Tadeusz: Vilniana w teatrze światowym. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 1/2 s. 179-202 (dot. dramatów o tematyce związanej z Wilnem...) szczegóły 
380.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Od Oskara Jana Tauschinskiego do Horsta Bienka. Literatura Austrii i RFN o Polsce. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 76-111 (dot. literatury powojennej...) szczegóły 
381.artykuł: Lindkjolen Hans: Samene i litteraturen. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 12 s. 7-24 (o przekazach literackich na temat Lapończyków od I w. n.e. do XX w....) szczegóły 
382.artykuł: Malcolm David: On the constitution of Central Europe and its charms: a strange case of post-war novel. x 1998 ([W ks. zb.:] Papers in English literature and linguistics. Red. Roman ...) szczegóły 
383.artykuł: Mączak Antoni: "Natura", "Kultura" i romantycy w podróżach do Grecji. x 2000 ([w ks. zb.:] Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki ...) szczegóły 
384.artykuł: Olbrycht Marek J.: The Cimmerian problem re-examined: the evidence of the Classical sources. x 2000 ([w ks. zb.:] Collectanea Celto-Asiatica Cracoviensia. Red. Jadwiga Pst...) szczegóły 
385.artykuł: Orłowski Hubert: Europa - pstrokaty dom dla obłąkanych. Arkusz 1993 nr 19 s. 4 ([rec. ks.:] Paul Michael Luetzeler: Die Schriftsteller und Europa. Von...) szczegóły 
386.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Obraz kontaktu chrześcijaństwa z wierzeniami afrykańskimi w literaturze europejskojęzycznej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 3-12  szczegóły 
387.artykuł: Salvadori Roberto: Mit Versilii (Czesławowi Miłoszowi). Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 117-122 (dot. mitu regionu Versilii we Włoszech, (miejsca śmierci Percy'ego Bys...) szczegóły 
388.artykuł: Stanisławski Wojciech: O Bałkanach - modnie lub kompetentnie?. Krasnogruda 2002 nr 15 s. 9-16 ([rec. ks:] Maria Todorova: Imaging the Balkans. New York 1997...) szczegóły 
389.artykuł: Stanisławski Wojciech: Ruritania Revisited. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 19-24 ([rec. ks.:] Vesna Goldsworthy: Inventing Ruritania (The imperialism of...) szczegóły 
390.artykuł: Tazbir Janusz: Europa środkowowschodnia wobec "odkrycia Ameryki". Kwartalnik Historyczny 1991 nr 4 s. 21-40 (zainteresowanie podbojem Ameryki w literaturze m.in.: polskiej, czeski...) szczegóły 
391.artykuł: Tazbir Janusz: Moda na chińszczyznę w Europie XVIII wieku. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 173-185 (m.in. dotyczy literatury...) szczegóły 
392.artykuł: Tazbir Janusz: The popular impact of the discovery of America in East Central Europe. The Polish Review 1992 t. 37 nr 3 s. 263-283 (odkrycie Ameryki (1492) w popularnej literaturze polskiej, czeskiej, w...) szczegóły 
393.artykuł: Tyszkiewicz Lech A.: Z badań nad narodzinami stereotypów Słowian w historiografii zachodniej wczesnego średniowiecza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 27-47  szczegóły 
nawiązanie: Kotula Tadeusz: Głos (poszerzony) w dyskusji nad referatem doc. dra hab. Lecha Tyszkiewicza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 49-53  szczegóły 
394.artykuł: Waszak Tomasz: Die vier Sprunge des Interpreten (Ein Versuch ueber China im deutschsprachigen Roman). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1994 z. 19 (272) s. 25-37  szczegóły 
395.artykuł: Wiegandt Ewa: Literacki mit pogranicza a idea Europy Środkowej. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 199-202  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    książki (alfabet tytułów)
396.książka: Arabia w opisach europejskich podróżników i badaczy XVIII-XX wieku. 1993 ([Wybór fragmentów dzienników podróży europejskich podróżników - badacz...) szczegóły 
397.książka: Listy o odkryciu Ameryki. 1995 ([Zawiera osiem listów pokazujących cztery epizody epopei, jaka rozegra...) szczegóły 
recenzja: Rott Dariusz: Z podróży. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 46  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Historia literatury (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
398.artykuł: Chylińska Bożenna: Black idiom in American theatre: Images of black victimhood in the nineteen-thirties and forties. American Studies 1994 t. 13 s. 41-48  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
399.artykuł: jug: Amerykańska podróż na Bliski Wschód. Dialog [Warszawa] 2003 nr 9 s. 184-186 (nt. tematyki arabskiej w kontekście wojny w Iraku we współczesnej dram...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
400.książka: Images of Central Europe in travelogues and fiction by North American writers. 1995 ([Zawiera m.in.:] Waldemar Zacharasiewicz: Introduction. - Andrea Berna...) szczegóły 
401.książka: Polish-American literary confrontations. 1995 ([Zawiera materiały poświęcone literaturze, prezentowane na dorocznej k...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
402.artykuł: Biernacka-Licznar Katarzyna: L'immagine dell'emigrante italiano nelle opere degli autori italo-americani. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2003 nr 50 (2540) s. 109-128 (m.in. dot. twórczości autorów: Pascal D'Angelo, Pietro Di Dinato, Anto...) szczegóły 
403.artykuł: Kelecsenyi Nora: The representation of black English in black fiction after the 1940's. Studia Anglica Posnaniensia 1994 t. 28 s. 171-178 (m.in. twórczości Richarda Wright'a i Alice Walker...) szczegóły 
404.artykuł: Ryan Pat M.: Some Polish perspectives on African American history and culture. The Polish Review 1992 t. 37 nr 2 s. 135-166 (nt. recepcji afrykańsko-amerykańskiej kultury przez Polaków i w Polsce...) szczegóły 
405.artykuł: Wiszniowska Marta: Transcoding America: America's Shakespeare and Poland's America. British and American Studies in Toruń 2001 [t.] 3 s. 259-270 (m.in. nt. ekranizacji dramatów "Romeo i Julia" w reż. Buza Luhrmanna i...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Adams Abigail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
406.artykuł: Stelmasiak Jolanta: Anglia drugiej połowy XVIII wieku w oczach Amerykanki. Kilka uwag z relacji podróżniczych Abigail Adams. x 2002 ([w ks. zb.:] Niebiem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowanie d...) szczegóły 
  Longfellow Henry Wadsworth
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
407.artykuł: Toporowski Wiesław F.: H.W. Longfellow i polskie tematy. Gazeta Niedzielna 1993 nr 10 s. 5 (tematyka polska w twórcz. pisarza...) szczegóły 
  Nabokov Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
408.artykuł: Vegnerska Beata: Rossija Nabokova. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2002 nr 11 s. 115-119  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
409.artykuł: Janabi Hatif: Od wieszcza do "proroka". O obecności literatury arabskiej w Polsce oraz o motywach arabskich w literaturze polskiej. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 73-78  szczegóły 
Literatury obce / Literatura australijska / Hasła szczegółowe (australijska) / Hasła osobowe (australijska)
  White Patrick Victor Martindale
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
410.artykuł: Marek Zdzisław: Terra Australis. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 62-69 (nt. obrazu Australii w twórczości Patrica White'a i Davida Herberta La...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Literatura współczesna (austriacka)
    imprezy (alfabet tytułów)
411.impreza: "Der Schriftsteller und der Staat. Apologie und Kritik in der oesterreichischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts" - polsko-austriacka konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Golec Izabella: "Der Schriftsteller und der Staat. Apologie und Kritik in der oesterreichischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts". 13. Polnisch-Oesterreichisches Treffen, Kazimierz Dolny/ Lublin 17-20 IX 1998. Convivium 1999 s. 361-364  szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Pisarze a państwo. Forum Akademickie 1998 nr 10 s. 8 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Zagadnienia specjalne (austriacka) / Tematy, motywy (austriacka)
    książki (alfabet autorów)
412.książka: Orłowski Hubert: Literatur und Herrschaft - Herrschaft und Literatur. Zur oesterreichischen und deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. 2000  szczegóły 
artykuł: Jaroszewski Marek: Studia Germanica Gedanensia 2001 [nr] 9 s. 223-227  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
413.artykuł: Belohradsky Vaclav: Cesarstwo Austriackie jako metafora. Res Publica 1990 nr 5 s. 142-153 (koncepcja "Mitteleuropy" m.in. w twórczości pisarzy: Hermann Broch, Fr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Hammer-Purgstall Josef Freiherr von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
414.artykuł: Wojno Ewa: Das kritische Bild der Habsburger Monarchie in den "Erinnerungen" des Historikers Josef Freiherr von Hammer-Purgstall (1774-1856). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 187-198  szczegóły 
  Szyszkowitz Gerald
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
415.artykuł: Krauze Justyna M.: Die Gegenwaertigkeit der Geschichte oder Oesterreich und Oesterreicher im Schaffen von Gerald Szyszkowitz. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 377-396 (dot. problematyki pamięci i zapominania w obrazie Austrii i Austriaków...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
416.artykuł: Poźniak Telesfor: "Tekst wileński" literatury i kultury białoruskiej początku XX wieku. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 279-294 (dot. m.in. Wilna jako tematu literackiego oraz białoruskiego życia lit...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Tematy, motywy (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
417.artykuł: Chobat Ales': The Russian stereotype in the eye of a Belarusian (in life and literature). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 93-103 (z notą s. 103...) szczegóły 
418.artykuł: Chykvihn Jan: Matyvy zakhodnjaga svetu uh belaruskajj ehmigracyjjnajj paehzii. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 17  szczegóły 
419.artykuł: Kotliarczuk Andrej: The image of Swedes in the Belarusian literature (16th-19th Centuries). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 79-91 (z notą s. 92...) szczegóły 
420.artykuł: Poźniak Telesfor: "Tekst wileński" literatury i kultury białoruskiej początku XX wieku. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 279-294 (dot. m.in. Wilna jako tematu literackiego oraz białoruskiego życia lit...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura Bośni i Hercegowiny / Literatura współczesna (literatury Bośni i Hercegowiny)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
421.artykuł: Lewandowski Edmund: Literacka prawda o Bośni. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 4 s. 127-143 (socjoliteracka interpretacja wojny w Bośni i Hercegowinie na przykładz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    książki (alfabet autorów)
422.książka: Cisło Anna: Tożsamość Irlandczyków w prozie odrodzenia literackiego z przełomu XIX i XX wieku. 2003 ([Dot. m.in. kwestii tożsamości językowej w kontekście irlandzkiego jęz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Zagadnienia specjalne (brytyjska i irlandzka) / Tematy, motywy (brytyjska i irlandzka)
    książki (alfabet autorów)
423.książka: Cisło Anna: Tożsamość Irlandczyków w prozie odrodzenia literackiego z przełomu XIX i XX wieku. 2003 ([Dot. m.in. kwestii tożsamości językowej w kontekście irlandzkiego jęz...) szczegóły 
424.książka: Problematyka brytyjska. Studia interdyscyplinarne. 1997 (Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Krystyna Kujawińska-Courtney: Brytyjskie stu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
425.artykuł: Jasnowski Józef: Polska i Polacy w angielskiej beletrystyce (1780-1938). Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1999 r. 41 (1997/1998) s. 34-39 (lista pisarzy angielskich oraz tytuły ich dzieł, w których pojawia się...) szczegóły 
426.artykuł: Tarnawski Władysław: Brytyjczycy o Polsce i Polakach. Rocznik Przemyski 1997 t. 33 z. 1 s. 7-22 (motyw Polski i Polaków m.in. w literaturze brytyjskiej; ze wstępem Je...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
427.artykuł: Najder Zdzisław: Conrad's Warsaw. x 1992 ([W ks. zb.:] Conrad's cities. Essays for Hans van Marle. Red. Gene M. ...) szczegóły 
  Ford Richard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
428.artykuł: Konieczna Anna: La herencia cultural y literaria de Richard Ford. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2003 nr 11 (2610) s. 49-61 (opisanie Hiszpanii w utworach Richarda Forda...) szczegóły 
  Jonson Benjamin
429.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzegorzewska Małgorzata: "Unworthy subjects"? The construction of the lyrical "I" in Ben Jonson's topographical poem "To Penshurst". Approaches to Literature 2002 [nr] 2 s. 7-26  szczegóły 
artykuł: Łączyńska Klaudia: "The Other" in Paradise. Elements of potential disorder in Ben Jonson's description of Penhurst. Approaches to Literature 2002 [nr] 2 s. 27-34  szczegóły 
  Lawrence David Herbert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
430.artykuł: Marek Zdzisław: Terra Australis. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 62-69 (nt. obrazów Australii w twórczości Davida Herberta Lawrence'a i Patric...) szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
    książki o twórcy (alfabet autorów)
431.książka o twórcy: Tolkien. Księga pamiątkowa. ([Dedykacja:] Dedykowane Owenowi Barfieldowi, 1898-1997, pierwszemu z I...) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Łukasz: Pamięć o Tolkienie. Rzecz o Książkach 2003 nr 6 s. D3  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Próby zrozumienia fenomenu Tolkiena. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2003 nr 6 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Materska Dominika: Pierścień dobra i zła. Nowa Fantastyka 2003 nr 8 s. 72  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Zagadnienia specjalne (chorwacka) / Tematy, motywy (chorwacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
432.artykuł: Dukić Davor: Turcy w literaturze chorwackiej XVIII wieku. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 87-100  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    książki (alfabet autorów)
433.książka: Lubas-Bartoszyńska Regina: Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich. 2003 (Przedmowa. - Część I. Myśl zachodnia o autobiografii: Tożsamość i auto...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    książki (alfabet autorów)
434.książka: Brzozowski Jerzy: Reve exotique. Images du Bresil dans la litterature française 1822-1888. 2001 (Avant-propos. I. Reperes historiques: 1. Palimpseste bresilien: le Bre...) szczegóły 
435.książka: Lubczyński Krzysztof: Paryż. Przewodnik literacko-historyczny. 1997 (Wstęp. * [Zawiera m.in. opisy zabytków dzielnic Paryża, wzmianki związ...) szczegóły 
recenzja: Sawicka Elżbieta: Tajemnice Paryża bez indeksu. Rzeczpospolita 1997 nr 251 s. 27  szczegóły 
436.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zatorska Iza: Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 159-160 ([rec.oryginału:] Francois Rosset: L'Arbre de Cracovie. Le mythe polona...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
437.artykuł: Baczkowski Krzysztof: Turcy Osmańscy w piśmiennictwie francuskim drugiej połowy XIV wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1992 z. 102 (1066) s. 61-74  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
438.artykuł: Leszka Mirosław J.: Slavia Antiqua 2002 t. 43 s. 188-191 ([rec. ks.:] Petar Angelov: Balgarija i balgarite v predstavite na viza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
439.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 2: Pisarze V-X wieku. 1989 ([Zawiera przekazy o osadnictwie Słowian od czasów najdawniejszych po o...) szczegóły 
recenzja: Grzesik Ryszard: Studia Źródłoznawcze 1993 t. 34 s. 105-106  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
440.artykuł: Brzeziński Zbigniew: Wyobrażenie Etiopczyka w piśmiennictwie starożytnych Greków. Próba analizy porównawczej z analogicznymi wizjami łacińskiego średniowiecza. Nowy Filomata 2003 nr 2 s. 91-110  szczegóły 
441.artykuł: Owczarek Leonard: Tematyka tracka w mitologii i religii greckiej. Kieleckie Studia Historyczne 1992 t. 10 s. 3-12 (m.in. w pismach Apolloniosa z Rodos, Diodora Sycylijskiego, Herodota i...) szczegóły 
442.artykuł: Wróbel Małgorzata: Autorzy greccy o zabytkach Egiptu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 31-46 (dot. Diodora, Herodota i Strabona...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristophanes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
443.artykuł: Ławińska-Tyszkowska Janina: Persowie w komicznej karykaturze. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 49-51 (Persowie i perskie przedmioty w komediach Arystofanesa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Historia literatury (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
444.artykuł: Magryś Roman: O mentalności Hiszpana (Spojrzenie przez pryzmat literatury). Fraza 1998 nr 21/22 s. 147-150 (w twórczości Jose Ortegi y Gasset, Miguela de Unamuno oraz w "Pamiętni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Zagadnienia specjalne (kanadyjska) / Tematy, motywy (kanadyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
445.artykuł: Sharratt Barbara: Słowianie we współczesnej literaturze kanadyjskiej. High Park 1996 nr 3 s. 18-21 (w twórczości: Margaret Atwood, Margaret Lawrence, Alice Munro....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Venclova Tomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
446.artykuł: Fiut Aleksander: Miłosza i Venclovy powroty na Litwę. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 2 s. 67-71 (Litwa w twórczości obu poetów; z notami; podp. (AF) właśc. Aleksander ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Historia literatury (łacińska średniowieczna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
447.artykuł: Brzeziński Zbigniew: Wyobrażenie Etiopczyka w piśmiennictwie starożytnych Greków. Próba analizy porównawczej z analogicznymi wizjami łacińskiego średniowiecza. Nowy Filomata 2003 nr 2 s. 91-110  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łotewska / Część ogólna (łotewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
448.artykuł: Infant'ev Boris: Russkij i Poljak v latyshskikh dajjnakh. Acta Baltico-Slavica 1996 t. 23 s. 155-201 (z tekstami dain w języku rosyjskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Hasła osobowe (łużycka)
  Brezan Jurij
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
449.artykuł: Wygrabek Marcin: Obraz hitlerowców w dramatach Leona Kruczkowskiego i Jurija Brezana. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 29 s. 79-83  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
450.książka: Obcowanie z wolnością 2. Dialogi literackie polsko-niemieckie. 2001 (Piotr Śliwiński: Przedmowa (Wolność to Inni). [Zawiera m.in.:] - Wojci...) szczegóły 
451.książka: Traditionen und Traditionssuche des Deutschen Faschismus. 1988 ([T.] 4: Protokollband. Poznań 1992, 196 s.
[Zawiera m.in.:] Lothar...)
 szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
452.artykuł: Blome Astrid: Das Bild Ruslands in der aelteren deutschen Presse. Skizzen zu einem Dissertationsprojekt ueber den Wandel des deutschen Russlandbildes im fruehen 18. Jahrhundert, untersucht am Beispiel der zeitgenoesischen Hamburger Presseberichterstattung ueber Russland unter Peter dem Grossen. Studia Germanica Gedanensia 1997 [nr] 4 s. 13-17  szczegóły 
453.artykuł: Boening Holger: Vom "schlechten Bauern" zum "ehrbaren Landmann" (Zum Wandel des Bildes vom "Volk" in der deutschen Aufklaerung). Studia Germanica Gedanensia 1997 [nr] 3 s. 151-179  szczegóły 
454.artykuł: Grzywacz Małgorzata: Litwa i Litwini w perspektywie literatury niemieckiej. Kilka uwag na marginesie książki Jurgity Katauskiene: Land und Volk der Litauer im Werk deutscher Schriftsteller des 19. und 20. Jahrhunderts. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 614-618 (rec. ks.: Jurgita Katauskiene: Land und Volk der Litauer im Werk deuts...) szczegóły 
455.artykuł: Rieck Werner: Preussens Monarchen und die Literatur. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 321-348 (dot. poglądów i działań władców Prus względem literatury oraz ich port...) szczegóły 
456.artykuł: Szewczyk Grażyna: Der Mythos vom oberschlesischen Menschen und die oberschlesische Frage im deutschen und im polnischen Schrifttum von 1919-1921. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1252 s. 66-77 (dot. głównie literatury niemieckiej; ze streszcz. w jęz. polskim....) szczegóły 
457.artykuł: Szewczyk Grażyna: Der Mythos vom Oberschlesischen Menschen und die Oberschlesische Frage im Deutschen und Polnischen Schriftum von 1919-1921. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 201-212  szczegóły 
458.artykuł: Światłowska Irena: Pisarze niemieccy o "nieludzkiej ziemi". Orbis Linguarum 2001 t. 17 s. 115-131 (nt. motywu Związku Radzieckiego w twórczości niemieckich pisarzy oraz ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
459.książka: Chłosta Jan: Prusy Wschodnie w literaturze niemieckiej 1945-1990. Biografie pisarzy. 1993 ([Biogramy autorów:] Annemarie in der Au, Botho von Berg, Hedwig Bienko...) szczegóły 
recenzja: K.B.R.: Rekonesans Jana Chłosty. Tygiel 1994 nr 12 s. 69  szczegóły 
recenzja: Orłowski Hubert: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1994 nr 2/3 s. 370-372  szczegóły 
recenzja: (T.Bol.): Pomerania 1994 nr 2 s. 36 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
460.artykuł: Grzywacz Małgorzata: Litwa i Litwini w perspektywie literatury niemieckiej. Kilka uwag na marginesie książki Jurgity Katauskiene: Land und Volk der Litauer im Werk deutscher Schriftsteller des 19. und 20. Jahrhunderts. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 614-618 (rec. ks.: Jurgita Katauskiene: Land und Volk der Litauer im Werk deuts...) szczegóły 
461.artykuł: Kublitz-Kramer Maria: "Go West" albo marzenia tranzytowe. Katedra 2001 nr 2 s. 66-79 (dot. motywu wyjazdu na Zachód (z NRD) w opowiadaniach z lat 1989-1994 ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka) / Niemiecka Republika Demokratyczna (niemiecka.)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
462.artykuł: Fisch Bernhard: Prusy Wschodnie w świetle literatury NRD. Borussia 1997 nr 14 s. 249-253 (z not. o Bernhardzie Fischu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
463.książka: Deutsche Polenliteratur. Interntionales Kolloquium Karpacz 3-7 Oktober 1988. 1991 ([Zawiera:] Jan Papiór: Deutschsprachige Monographien polnischer Litera...) szczegóły 
recenzja: Dziergwa Roman: Przegląd Zachodni 1993 nr 4 s. 308-312  szczegóły 
464.książka: Dzikowska Elżbieta: Gedaechtnisraum Polen in der DDR-Literatur. Fallstudien ueber verdraengte Themen. 1998 ([Dedykacja:] Bronisławie Dzikowskiej i Władysławowi Dzikowskiemu. - [Z...) szczegóły 
recenzja: Balzer Bernd: Orbis Linguarum 1999 t. 12 s. 287-290  szczegóły 
recenzja: Honsza Norbert: Pamięciowa przestrzeń. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 1 s. 143-144  szczegóły 
recenzja: Werner Klaus: Convivium 1999 s. 371-376  szczegóły 
465.książka: Orłowski Hubert: Literatur und Herrschaft - Herrschaft und Literatur. Zur oesterreichischen und deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. 2000  szczegóły 
artykuł: Jaroszewski Marek: Studia Germanica Gedanensia 2001 [nr] 9 s. 223-227  szczegóły 
466.książka: Wesołowski Jacek: Wo ist der Teufel (begraben?)? Deutsch-polnische Fragen in der polnischen und in der deutschen Nachkriegsliteratur. Sechs Essays. (Juergen Pagel: Vorwort. - Geschichte und Gegenwart [literatuta polska ...) szczegóły 
recenzja: Glensk Joachim: Kwartalnik Opolski 1999 nr 2/4 s. 194-200  szczegóły 
recenzja: Glensk Joachim: Kwartalnik Opolski 1999 nr 2/4 s. 194-200  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
467.impreza: "Literacki wizerunek pogranicza polsko-niemieckiego (Śląsk, Pomorze, Mazury) w literaturze niemieckiej" - międzynarodowa konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Papiór Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 236-237 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
468.artykuł: Cieślik Bolesław: Das Bild Indies in der deutschen Literatur von der Aufklaerung bis zum Zweiten Weltkrieg. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 1996 nr 4 (148) s. 153-162 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
469.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Kryzys i rozpad monarchii habsburskiej w świetle polskiej i niemieckojęzycznej literatury XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 57-68  szczegóły 
470.artykuł: Dziergwa Roman: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 737-741 ([rec. ks.:] Ewa Hendryk: Hinterpommern als Weltmodell in der deutschen...) szczegóły 
471.artykuł: Gajdis Anna: Orbis Linguarum 1995 t. 3 s. 333-335 ([rec. ks.:] Poetisierung - Politisierung : Deutschlandbilder in der Li...) szczegóły 
472.artykuł: Jurasz Alina: Bilder der Deutschen in ausgewaehlten Deutschlehrbuechern. Convivium 2002 s. 343-355 (analiza podręczników do nauki języka niemieckiego w Polsce pod kątem w...) szczegóły 
473.artykuł: Karłowicz Danuta: Warto przetłumaczyć. Res Publica Nowa 1993 nr 1 s. 65-66 ([rec. ks.:] Hasso von Zitzewitz: Das deutsche Polenbild in der Geschic...) szczegóły 
474.artykuł: Loew Peter Oliver: Konstrukcja i rekonstrukcja gdańskiej codzienności minionych czasów w XIX i XX wieku. Morze Zjawisk 2003 [nr] 2/3 s. 91-102 (codzienność Gdańska m.in. w utworach niemieckich pisarzy: Walther Doma...) szczegóły 
475.artykuł: Lubosz Bolesław: Słowo po zburzeniu muru. Regiony 1999 nr 4 s. 80-83 (motyw podziału kraju i narodu w literaturze niemieckiej od l. 50-tych ...) szczegóły 
476.artykuł: Orłowski Hubert: Das Stereotyp "polnische Wirtschaft" in Spannungsfeld aufklaererische Modernisierungskritik. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 101-116  szczegóły 
477.artykuł: Orłowski Hubert: Literatura peryferii czy pogranicza? Prusy Wschodnie w powojennej literaturze niemieckiej. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1994 nr 1 s. 43-52  szczegóły 
478.artykuł: Orłowski Hubert: Schwierigkeiten mit der deutsch-polnischen Normalitaet. Bemerkungen aus der Perspektive historischer Stereotypenforschung. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 2003 nr 125 (2468) s. 7-21 (dot. stereotypów Polaka i Niemca m.in. w literaturze i publicystyce po...) szczegóły 
479.artykuł: Orzełek Regina: Stereotypy polskie w literaturze NRD. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 153-159  szczegóły 
480.artykuł: Papiór Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 460-462 ([rec. ks.:] Hasso von Zitzewitz: Das deutsche Polenbild in der Geschic...) szczegóły 
481.artykuł: Pirożyński Jan: Obraz Polski w niemieckiej opinii publicznej czasów renesansu. Zarys problematyki. x 2000 ([w ks. zb.:] Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki ...) szczegóły 
482.artykuł: Ratecka Barbara: Deutsche und Juden in gelobten Land. Zum Bild der Lodzer Deutschen in der Literatur. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 2001 [z.] 2 s. 197-208 (dot. lit. polskiej, niemieckiej, żydowskiej schyłku XIX i i poł. XX wi...) szczegóły 
483.artykuł: Rieck Werner: Preussens Monarchen und die Literatur. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 321-348 (dot. poglądów i działań władców Prus względem literatury oraz ich port...) szczegóły 
484.artykuł: Stahl A.: Das Bild des Deutschen in der deutschsprachigen Literatur auslaendischer Autoren in der Bundesrepublik Deutschland. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 171-187  szczegóły 
485.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: Postać Górnoślązaczki w literaturze niemieckiej i polskiej w XIX i XX wieku. x 1996 ([w ks.:] Udział kobiet w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku i Śl...) szczegóły 
486.artykuł: Światłowska Irena: Pisarze niemieccy o "nieludzkiej ziemi". Orbis Linguarum 2001 t. 17 s. 115-131 (nt. motywu Związku Radzieckiego w twórczości niemieckich pisarzy oraz ...) szczegóły 
487.artykuł: Wesołowski Jacek: Niemiec czy Polak?. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1995 nr 1 s. 77-86, nr 2 s. 61-73 (nt. wizerunku "niby Polaka, niby Niemca" w utworach literatury niemiec...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Antologie i zbiory (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
488.książka: Niemcy w opinii własnej i świata. 1994 ([Aforyzmy, przysłowia, cytaty]....) szczegóły 
recenzja: Guz Eugeniusz: Opinie o Niemczech. Dziś 1995 nr 6 s. 132-133  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Adam von Bremen *
489.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witkowski Grzegorz: Opis wysp Północy Adama Bremeńskiego jako dzieło etnogeografii wczesnośredniowiecznej. x 1995 ([W ks. zbiorowej:] Studia z dziejów Europy Zachodniej i Śląska. Pod re...) szczegóły 
  Allmers Hermann
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
490.artykuł: Walter Ulrich: Hermann Allmers und Ernst Haeckel in Italien - die verstoerene Erfahrung der Fremdheit im 19. Jahrhundert. Studia Germanica Gedanensia 2002 [nr] 10 s. 67-79  szczegóły 
  Andres Stefan
491.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Durzak Manfred: Italienbilder im deutschen Roman der 50er Jahre. Am Beispiel von Stefan Andres' "Die Sintflut" und Werner Bergengruens "Der Grosstyrann und das Gericht". Orbis Linguarum 1998 t. 10 s. 29-40  szczegóły 
  Bergengruen Werner
492.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Durzak Manfred: Italienbilder im deutschen Roman der 50er Jahre. Am Beispiel von Stefan Andres' "Die Sintflut" und Werner Bergengruens "Der Grosstyrann und das Gericht". Orbis Linguarum 1998 t. 10 s. 29-40  szczegóły 
  Biermann Wolf
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
493.artykuł: Król Wojciech: Le temps des cerises polonaises - Die Zeit der polnischen Kirschen. Das polnische Motiv im Werk Wolf Biermanns. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1996 [z.] 1 s. 209-234  szczegóły 
  Haeckel Ernst
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
494.artykuł: Walter Ulrich: Hermann Allmers und Ernst Haeckel in Italien - die verstoerene Erfahrung der Fremdheit im 19. Jahrhundert. Studia Germanica Gedanensia 2002 [nr] 10 s. 67-79  szczegóły 
  Humboldt Alexander von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
495.artykuł: Grudzińska Grażyna: Nowa wizja Indian hispanoamerykańskich. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 125-129 (w pismach autora...) szczegóły 
  Juenger Ernst
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
496.artykuł: Kunicki Wojciech: Poza stereotypem. Obraz Polski i Polaków w dziełach Ernsta Juengera. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 161-174  szczegóły 
  Klemperer Victor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
497.artykuł: Wartoś-Szmigiero Joanna: "Ich fuehle mich nicht als Jude, nicht einmal als deutscher Jude, sondern als Deutscher schlechthin" - Victor Klemperers Bekenntnis zum Deutschtum. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 331-338  szczegóły 
  Mann Klaus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
498.artykuł: Światłowska-Prędota Irena: Klaus Mann o Związku Radzieckim. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 411-424 (dot. publicystyki, zapisków z podróży...) szczegóły 
  Steube Johann Kaspar
499.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieśla Michał: Bilder aus Lenaus Banater Heimat nach Aufzeichnungen Johann Kaspar Steubes in seinem Buch "Wanderschaften und Schicksale". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 369-376 (dot. obrazu regionu Banat, ojczyzny Nikolausa Lenau, w autobiografii S...) szczegóły 
  Surminski Arno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
500.artykuł: Chłosta Jan: Arno Surminski - piewca utraconych Prus Wschodnich. Rocznik Mazurski 2003 t. 3 s. 128-133  szczegóły 
501.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Knuetel Wioletta: Letzte Jahre in Ostpreussen. Zur Heimatproblematik in "Jokehnen" von Arno Surminski. Studia Germanica Gedanensia 2003 nr 11 s. 151-158  szczegóły 
  Walser Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
502.artykuł: Jabłkowska Joanna: "Święte okruchy" Martina Walsera. Tygiel Kultury 2000 nr 1/3 s. 6-10 (znaczeniu regionu Szwabii (Alemannii) w biografii i twórczości pisarza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Literatura współczesna (nowohebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
503.artykuł: Urian Dan: Arab na scenie izraelskiej. Dialog [Warszawa] 2002 nr 1/2 s. 131-158 (nt. tematyki arabskiej w dramacie i teatrze izraelskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura portugalska / Historia literatury (portugalska)
    książki (alfabet autorów)
504.książka: Łukaszyk Ewa: Terytorium a świat. Wyobrażeniowe konfiguracje przestrzeni w literaturze portugalskiej od schyłku średniowiecza do współczesności. ([Dot. m.in. przestrzeni i terytorium w kontekście etnicznym i narodowo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura portugalska / Literatura współczesna (portugalska)
    książki (alfabet autorów)
505.książka: Łukaszyk Ewa: Terytorium a świat. Wyobrażeniowe konfiguracje przestrzeni w literaturze portugalskiej od schyłku średniowiecza do współczesności. ([Dot. m.in. przestrzeni i terytorium w kontekście etnicznym i narodowo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Historia literatury (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
506.artykuł: Khazan Vladimir: Moskva ili Ierusalim? (Zametki k teme "Evrejjskijj vopros i sovetskaja literatura 20-30-kh gg."). Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 435-448 (ze streszczeniem w jez. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
507.artykuł: Teleszyński Janusz: Obraz państwa totalitarnego w literaturze radzieckiej lat osiemdziesiątych. Zeszyty Naukowe [Warszawa] 1990 z. 2 s. 147-152  szczegóły 
Literatury obce / Literatura romska (cygańska) / Część ogólna (romska (cygańska))
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
508.artykuł: Gerlich Marian Grzegorz: Prawdziwi Cyganie. Przyczynek do antropologii dobrych skojarzeń. Dialog = Pheniben 1995 nr 1 s. 9-19 (wizerunek Cyganów m.in. w literaturze: Jerzy Ficowski, Sebastian Fabia...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
509.książka: Pol'skaja i russkaja dusha. Sovremennyjj vzgljad = Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne. 2003 ([M.in. materiały z konferencji, Moskwa, 12-13 października 2002, dotyc...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
510.artykuł: Dębski Jan: Obraz mira i cheloveka v poezii russkogo barokko. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 355-366  szczegóły 
511.artykuł: Fijałkowska-Janiak Irena: Pod lazurowym niebem Italii. Recepcja Włoch w twórczości rosyjskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku (Część II). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Filologia Rosyjska 1993 nr 18 s. 13-30  szczegóły 
512.artykuł: Fijałkowska-Janiak Irena: Pod lazurowym niebem Italii. Recepcja Włoch w twórczości rosyjskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku [Część I]. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filologia Rosyjska 1991 z. 17 (1988) s. 5-27  szczegóły 
513.artykuł: Kowalska Hanna: Mit państwa w literaturze staroruskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 69 (streszcz. ref....) szczegóły 
514.artykuł: Torbakow Igor: Swój czy obcy? Stereotyp Ukraińca w Rosji XVII-XVIII wieku. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 188-202 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
515.artykuł: Torbakow Igor: Swój czy obcy? Stereotyp Ukraińca w Rosji XVII-XVIII wieku. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1998 z. 125 s. 101-120 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
516.artykuł: Szaruga Leszek: Vypiski iz kul'turnojj periodiki. Novaja Pol'sha 2003 nr 9 s. 72-74 (dot. Petersburga jako tematu literatury polskiej oraz współczesnej lit...) szczegóły 
517.artykuł: Śliwowska Wiktoria, Śliwowski Rene: Teoria "zgniłego zachodu" i jej współczesne wcielenia od Szewyriowa do Szafarewicza. Arka 1990 nr 30 s. 102-106 (nt. teorii powstałej w XIX w., jej rozkwicie w okresie stalinizmu oraz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
518.książka: Polacy w oczach Rosjan - Rosjanie w oczach Polaków = Poljaki glazami Russkikh - Russkie glazami Poljakov. Zbiór studiów. 2000 ([Roman Bobryk, Jerzy Faryno] R.B. i J.F.: Przedmowa. - Kwiryna Handke:...) szczegóły 
recenzja: Nadarzewska Jolanta: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Woźniak Miłosz: Wizerunek sąsiadów. Nowe Kontrasty 2001 nr 11 s. 20-21  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
519.artykuł: Fedorczuk Irena: Kul'turnaja tradicija v venecianskikh tekstakh russkojj literatury. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 127-141 (Wenecja w literaturze i kulturze rosyjskiej...) szczegóły 
520.artykuł: Głotow Aleksander: Otricatel'nyjj literaturnyjj stereotip vosprijatija inonacional'nojj lichnosti (Ehticheskijj i jazykovojj aspekty). x 1996 ([W ks. zb.:] Słowiańskie kontakty. Język i literatura. Zielona Góra 19...) szczegóły 
521.artykuł: Kowalska Hanna: Mit państwa w piśmiennictwie staroruskim. Slavia 1991 z. 2 s. 188-191  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Akhmatova Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
522.artykuł: Fedorczuk Irena: Peterburgskijj tekst Anny Akhmatovojj. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1998 nr 7 (198) s. 31-42 (Petersburg we wczesnej twórczości poetki; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
  Chaadaev Pjotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
523.artykuł: Woźniak Anna: Rosja - Europa, czyli antybizantynizm i bizantynizm (Z dziejów mitu narodowego w Rosjii XIX wieku). Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 7-24 (problem Rosji i Europy w twórczości Piotra Czadajewa i Konstantego Leo...) szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
524.artykuł: Podziomek-Zakrzewski Piotr: Polacy Dostojewskiego. Powściągliwość i Praca 1996 nr 2 s. 21 (Polacy w utworach pisarza...) szczegóły 
  Kazakov Jurijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
525.artykuł: Trendak-Wolf Małgorzata: Motyw północy w twórczości Jurija Kazakowa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 87 (1686) s. 101-110  szczegóły 
  Leont'ev Konstantin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
526.artykuł: Woźniak Anna: Rosja - Europa, czyli antybizantynizm i bizantynizm (Z dziejów mitu narodowego w Rosjii XIX wieku). Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 7-24 (problem Rosji i Europy w twórczości Piotra Czadajewa i Konstantego Leo...) szczegóły 
  Lermontov Mikhail
527.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kucharska Eugenia: Kavkaz v poezii Mikhaila Lermontova (Na osnovanii stikhotvorenija "Valerik"). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1998 nr 6 (177) s. 79-89 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Odoevskijj Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
528.artykuł: Lis Kazimiera: Rosja - Europa w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 39-49  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
529.artykuł: Krasnow Gieorgij: Zapad-Vostok v khudozhestvennom soznanii A.S. Pushkina. Acta Polono-Ruthenica 1998 [t.] 3 s. 11-19  szczegóły 
  Rubcov Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
530.artykuł: Mrózek Alicja: Motyw Rosji w liryce Nikołaja Rubcowa. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Igjnatovijc Jakov
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
531.artykuł: Szymańska Mirosława: Vasko Popa - kontynuator Ignjatoviciowskiej legendy Sentandrei. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 127-137 (nt. miasta Sentandrei w twórczości Jakova Ignjatovicia i poetyckiego w...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Literatura ludowa (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
532.artykuł: Simonides Dorota: Granice tolerancji. Literatura Ludowa 2000 nr 1 s. 55-58 (rec. ks.: Ewa Krekovicova: Zwischen Toleranz und Barrieren, Das Bild d...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Frisch Max
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
533.artykuł: Styszyńska Patrycja: "Nur wer sich mit dem Land identifiziert, sitzt unruhig." Max Frisch und die Schweiz. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 2001 nr 11 (308) s. 135-151 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Ekelof Gunnar Bengt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
534.artykuł: Chojnacki Hieronim: Italienlandskapet hos tva forfattare: Gunnar Ekelof och Jarosław Iwaszkiewicz. Acta Sueco-Polonica 1999 nr 7 (1998) s. 178-183 (obraz Włoch w twórczości J. Iwaszkiewicza i G. Ekelofa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura tatarska / Część ogólna (tatarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
535.artykuł: Chazbijewicz Selim: Kultura literacka polskich Tatarów. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1994 [t.] 2 s. 240-247  szczegóły 
Literatury obce / Literatura tatarska / Historia literatury (tatarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
536.artykuł: Chazbijewicz Selim: Ideologie muzułmanów polskich w latach 1918-1939. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1993 [t.] 1 s. 15-42 (w art. m.in. nt. idei mesjanizmu Tatarów polsko-litewskich, a także mo...) szczegóły 
537.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w literaturze polskiej. Od dawna zagnieżdżone ptaki. Znad Wilii 1995 nr 14 s. 4-5 (motyw Tatarów w literaturze polskiej, także o literaturze tworzonej pr...) szczegóły 
538.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w literaturze polskiej. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 7 (Tatarzy i tematyka tatarska w twórczości polskich pisarzy i kronikarzy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska)
539.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olbromska Urszula: "Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną...". Akcent 2000 nr 3 s. 202-207 (nota sprawozdawcza z sesji "Geografia podróży Juliusza Słowackiego" i ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Tematy, motywy (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
540.książka: Veretjuk Oksana: Wizja Ukrainy we współczesnej powieści polskiej i ukraińskiej. (Leopold Buczkowski, Andrzej Kuśniewicz, Włodzimierz Odojewski, Ułas Samczuk, Iryna Wilde, Roman Andrijaszczyk). 1998  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
541.artykuł: Gors'kijj Vilen: "Sfera spihl'nostih" jak pozitivnijj zdobutok vzajemodihji slov'jans'kikh narodihv. Sofia 2002 nr 2 s. 145-150 (m.in. nt. obrazu Ukrainy w twórczości pisarzy polskich i ukraińskich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Dovzhenko Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
542.artykuł: Kuźniak Alicja: Ołeksandr Dowżenko o sercu matki. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 317-333  szczegóły 
  Ukrajinka Lesja
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
543.artykuł: Wątorski Andrzej: Obraz Wołynia w liryce Łesi Ukrainki. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 77-90  szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Zagadnienia specjalne (węgierska) / Tematy, motywy (węgierska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
544.artykuł: Szokolay Katalin: Galicja w publicystyce węgierskiej początków XX wieku. x 1994 ([W ks. zb.:] Historia i polityka. Rzeszów 1994 s. 133-142...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Zagadnienia specjalne (włoska) / Tematy, motywy (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
545.artykuł: Baczkowski Krzysztof: Europa Środkowowschodnia w oczach włoskich historyków i pamiętnikarzy II połowy XV wieku. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1999 r. 49 nr 1/2 s. 111-125 (m.in.: Eneasza Sylwiusza Piccolominiego...) szczegóły 
546.artykuł: Biernacka-Licznar Katarzyna: L'immagine dell'emigrante italiano nelle opere degli autori italo-americani. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2003 nr 50 (2540) s. 109-128 (m.in. dot. twórczości autorów: Pascal D'Angelo, Pietro Di Dinato, Anto...) szczegóły 
547.artykuł: Gruening Hans-Georg: Zum Deutschlandbild in Italien und in der italienischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 65-93  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Historia literatury (Afryki Subsaharyjskiej)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
548.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Obraz kontaktu chrześcijaństwa z wierzeniami afrykańskimi w literaturze europejskojęzycznej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 3-12  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kantor Tadeusz *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
549.książka o twórcy: Motywy hiszpańskie w twórczości Tadeusza Kantora. 1999 ([Album; dot. malarstwa i prac scenograficznych]....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
550.artykuł: Sajkiewicz Violetta: Malarstwo w teatrze. Motywy hiszpańskie w twórczości Tadeusza Kantora i Jana Polewki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 2002 t. 6 (2097) s. 363-370  szczegóły 
  Polewka Jan*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
551.artykuł: Sajkiewicz Violetta: Malarstwo w teatrze. Motywy hiszpańskie w twórczości Tadeusza Kantora i Jana Polewki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 2002 t. 6 (2097) s. 363-370  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    książki (alfabet autorów)
552.książka: Kalinowska Maria: Los, Miłość, Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. 2003 (Słowo wstępne. * Część I: Między Losem a Opatrznością - świat dramatów...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Izrael (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
553.artykuł: Urian Dan: Arab na scenie izraelskiej. Dialog [Warszawa] 2002 nr 1/2 s. 131-153 (nt. tematyki arabskiej w teatrze i dramacie izraelskim...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Scenariusz filmowy, adaptacja
554.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kropiewnicki Tadeusz: Ruch Literacki 2000 z. 4 s. 508-510  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    imprezy (alfabet tytułów)
555.impreza: "Jadą wozy kolorowe, czyli temat cygański w kinie" - seminarium filmowe.  szczegóły 
artykuł: Hryń Renata: Jadą wozy kolorowe, czyli temat cygański w filmie. Etnografia Polska 1990 t. 34 z. 1/2 s. 242-244 (sprawozdanie...) szczegóły 
556.impreza: "Wiatr od Wschodu" - seminarium filmowe (1990). (pośw. kulturze ukraińskiej, dorobkowi Hucułów i Łemków...) szczegóły 
artykuł: Ekran 1990 nr 4 s. 28 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Film 1990 nr 2 s. 2 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Film 1990 nr 10 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Film na Świecie 1990 nr 373 s. 63 (nota spraw....) szczegóły 
557.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makuch Janusz: Żydzi i Polacy - spotkanie kultur. Powiększenie 1990 1/4 s. 218-224 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Palzur Mordechaj D.: Wystąpienie Ambasadora Mordechaja D. Palzura, Szefa Sekcji Interesów Izraela w Polsce na otwarciu sesji naukowej "Żydzi i Polacy - spotkanie kultur", Dyskusyjny Klub Filmowy , "Mikro-Odeon". Kraków, 10 maja 1988 r.. Powiększenie 1990 nr 1/4 s. 5  szczegóły 
artykuł: Sesja naukowa Żydzi i Polacy - spotkanie kultur. Powiększenie 1990 nr 1/4 s. 242-246 (program sesji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
558.artykuł: Achmatowicz Aleksander: Rosja i Rosjanie - rosyjskie motywy w filmach PRL. Dzieje Najnowsze 1997 r. 29 nr 1 s. 101-122  szczegóły 
559.artykuł: Gwóźdź Andrzej: Krzyżacy, hakatyści, faszyści... (Wizerunek Niemca w polskim filmie powojennym). Śląsk 2001 nr 6 s. 40-43  szczegóły 
560.artykuł: Kijowski Janusz: Stare mity - nowe stereotypy. Reżyser 1996 nr 1 s. 7-8 (referat dot. obrazu Niemca w filmie i kulturze polskiej wygłoszony pod...) szczegóły 
561.artykuł: Skotarczak Dorota: PRL boi się Europy. Kilka przykładów z filmów fabularnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 2002 t. 6 (2097) s. 357-361 (obraz Europy w filmach polskich od lat 40. do 80. XX w....) szczegóły 
562.artykuł: Wróblewski Tadeusz Seweryn: Tematyka niemiecka w polskim filmie fabularnym. x 1993 ([W ks. zb.:] Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polsk...) szczegóły 
563.artykuł: Zielińska Donata: Ptaki Boga. Motywy cygańskie w filmie. Iluzjon 1988 nr 4 s. 26-38 (m.in. dot. "Cyganki Azy" i filmu dokumentalnego "Cygańskie pieśni Papu...) szczegóły 
564.artykuł: Zielińska Donata: Ptaki boga (Motywy cygańskie w filmie). Rrom p-o Drom 1992 nr 18-26  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
565.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Litka Piotr: Polacy i Żydzi w "Ulicy Granicznej". Kwartalnik Filmowy 2000 nr 29/30 s. 60-74  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
566.audycja radiowa: Wieczór literacki Praga miasto magiczne.  szczegóły 
567.audycja radiowa: Wieczór muzyki i literatury Wizerunek utrwalony.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
568.audycja radiowa: Obraz Polaków w literaturze rosyjskiej i Rosjan w literaturze polskiej - wizerunek niejasny.  szczegóły 
recenzja: Jak dobrze mieć sąsiada. Antena 1993 nr 29 s. 39 (nota...) szczegóły