Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Teatr - historia teatru
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Gender - dramat - teatr. 2001 ([Referaty z konferencji "Gender - Theatre - Cinema", Łódź 8-11 IV 1999...) szczegóły 
recenzja: Poskuta-Włodek Diana: Filtrowanie genderem. Didaskalia 2002 nr 47 s. 112-114  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 43  szczegóły 
2.książka: Thorne Tony: Słownik pojęć kultury postmodernistycznej. Mody, kulty, fascynacje. 1995 ([Zawiera m.in. hasła:] autorskie kino, beatnicy, brudny realizm, cinem...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Taborski Roman: W kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice. 1991 (Komedia - sztuka - dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi w Polsc...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 305 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Obecność literatur obcych w jawnym polskojęzycznym obiegu kulturalnym Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 95-114 (dot. publikacji książkowych, prasowych oraz realizacji teatralnych...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Słoma Renata: Sybille. 2000 ( Krystyna Moisan-Jabłońska: Słowo wstępne. * 1. Sybille w starożytnośc...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Barczyk Piotr Paweł: Aktywność kulturalno-oświatowa polskich instytucji pozaszkolnych na Górnym Śląsku (1848-1939). 1992 (Wstęp. Rozdział pierwszy: Udział literatury w budzeniu i rozwijaniu po...) szczegóły 
recenzja: Chodakowska Janina: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1994 t. 36 s. 195-198  szczegóły 
7.książka: Bulzacki Krzysztof: Zawsze wierni Tobie Polsko. 1999 ([Zawiera m.in. sylwetki postaci związanych z Lwowem i Jelenią Górą; m....) szczegóły 
8.książka: Ciechowicz Jan: Myślenie teatrem. 2000 (I. Mickiewicz i teatr: Mickiewicz w badaniach teatrologicznych. O różn...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Pasja teatru. Scena 2001 nr 4 s. 35  szczegóły 
recenzja: Krawczyk Aneta: Topos 2000 nr 3/4 s. 174 (not....) szczegóły 
recenzja: Majchrowski Zbigniew: "Myślenie teatrem" - inaczej. Teatr 2000 nr 9 s. 69-70  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Metafizyka i konkret. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 11  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 4 s. 42 (nota...) szczegóły 
9.książka: Dramat i teatr religijny w Polsce. 1991 (Irena Sławińska: Wstęp. - Julian Lewański: Tajemnica Ofiary i Odkupien...) szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Od Mikołaja z Wilkowiecka do Karola z Wadowic. Arka 1993 nr 44/45 s. 206-212  szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Religijne tradycje dramatu i teatru polskiego. Kresy 1993 nr 13 s. 168-170  szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Religijne tradycje dramatu i teatru polskiego. x 1994 ([w ks.:] Dramat i teatr po roku 1945. Wrocław 1994, s. 259-266...) szczegóły 
recenzja: Rupikowa Irena: Religia i teatr. Więź 1992 nr 7 s. 99-106  szczegóły 
recenzja: Smosarski Józef: Dramat i teatr religijny. Życie Warszawy 1992 nr 142/143 s. 7  szczegóły 
recenzja: Staniszewska Maria: Dramat i teatr religijny w Polsce. Gazeta Niedzielna 1992 nr 21 s. 4  szczegóły 
recenzja: (St.): Książki KUL-u. Słowo Powszechne 1992 nr 128 s. 6 (nota...) szczegóły 
recenzja: Waligóra Jerzy: Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 558-563  szczegóły 
10.książka: Dramat i teatr religijny w Polsce. 1983 (Irena Sławińska: Wstęp. - Julian Lewański: Tajemnica Ofiary i Odkupien...) szczegóły 
11.książka: Gerda Leber-Hagenau a stosunki polsko-austriackie w XX wieku. 1998 ([Pokłosie sympozjum z 1997 roku; zawiera m.in.:] Krzysztof A. Kuczyńsk...) szczegóły 
12.książka: Historia Leszna. 1997 ([Zawiera m.in.:] Stanisław Nawrocki: Leszno pod zaborem pruskim (1815-...) szczegóły 
13.książka: Kott Jan: Das Gedaechtnis des Koerpers. Essays zu Literatur und Theater. 1990 (Jan Kott: [Wstęp]. - Martin Esslin: Einleitung. - [Eseje Jana Kotta:] ...) szczegóły 
14.książka: Kot Wiesław: Ilustrowane dzieje kultury i nauki polskiej. 1998  szczegóły 
15.książka: Kot Wiesław: Ilustrowane dzieje kultury i nauki polskiej. 1998 ([Publikacja popularyzatorska; dot. m.in. literatury i teatru okresu od...) szczegóły 
16.książka: Kronika Krakowa. 1996 ([Zawiera m.in. informacje o wydarzeniach z dziedziny literatury, teatr...) szczegóły 
17.książka: Krzemiński Adam: Deutsch-Polnische Verspiegelung. Essays. 2001 (Marion Graefin Doenhoff: Vorwort * [Zawiera m.in.:] - Polen - nicht ge...) szczegóły 
18.książka: Łódzkie tradycje artystyczne. 1998 ([Zawiera m.in.:] Jerzy Poradecki: Łódź - literacki portret miasta [Łód...) szczegóły 
19.książka: Nowicka Elżbieta: Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. 2003 (Uwagi wstępne. * I. Drama czarodziejska. Gry teatralne i filozoficzne:...) szczegóły 
20.książka: Peiper Tadeusz: Wśród ludzi na scenach i na ekranie. 2000 ([Recenzje, artykuły i eseje o tematyce teatralnej i filmowej z lat 194...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Powojenne wezwanie (bis). Nowe Książki 2001 nr 9 s. 31-32  szczegóły 
recenzja: Lektor: Teatralne i filmowe pasje Peipera. Tygodnik Powszechny 2001 nr 34 s. 17  szczegóły 
recenzja: Orska J.: Odra 2001 nr 10 s. 114-115  szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 80-81  szczegóły 
21.książka: Popularny dramat i teatr religijny w Polsce. 1990 (Irena Sławińska: Wstęp. - Jan Okoń: Barokowy dramat i teatr szkolny w ...) szczegóły 
recenzja: Homo Dei 1991 nr 4 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Wilk Wiesław: Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 1 s. 162-163  szczegóły 
22.książka: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Słowo wstępne. * Mikhajjlo Gnatjuk: ...) szczegóły 
23.książka: Skuczyński Janusz: Misterium teatralne - Mickiewicz i inni. Studia i szkice z dziejów dramatu i teatru XIX i XX wieku. 2000 (Wstęp... Niemiecka tragedia losu a dramat polski [na przyładzie twórc...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 47 (nota...) szczegóły 
24.książka: Stępień Tomasz: O satyrze. 1996 (Od autora. - Prolog: Zaczęło się od Rzeczpospolitej Babińskiej? * Rozp...) szczegóły 
recenzja: Dżedżyk Zofia: Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 95-98  szczegóły 
recenzja: Opacki Ireneusz: Satyra polska. Śląsk 1998 nr 3 s. 74  szczegóły 
25.książka: Śląskie miscellanea. Literatura - folklor. [T. 5]. 1993 (Jan Malicki: Zamiast wstępu [życzenia dla Józefa Mayera z okazji 90. r...) szczegóły 
26.książka: Taborski Roman: Pożegnanie Wiednia. Szkice literackie i teatralne. 2003 (Słowo wstępne. - Pisarze polscy i Wiedeń [dot. pobytów w Wiedniu pisar...) szczegóły 
27.książka: Tradycje kulturalne Piotrkowa i Ziemi Piotrkowskiej. Zbiór rozpraw i artykułów. 1999 (Stanisław Frycie: Wstęp. * [Referaty wygłoszone na sesji naukowej pośw...) szczegóły 
28.książka: Ukrajins'ko-pol's'kih lihteraturnih konteksti. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 ([Zawiera m.in.] Dzhovanna Brodzhih Berkoff: Pro tipologihju pol's'kogo...) szczegóły 
29.książka: W przestrzeni komunikacyjnej. Szkice z historii i teorii dramatu, teatru i komunikacji społecznej. 1999 (Janusz Skuczyński: Wstęp. * I. Misterium i misteryjność: Krzysztof Ob...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 49 (nota...) szczegóły 
30.książka: Wszechnica górnośląska. 1992 (T. 6: Oblicza literackie Śląska. (Pamięci Wilhelma Szewczyka). Red. Ma...) szczegóły 
recenzja: (tog): Oblicza literackie Śląska. Śląsk 2001 nr 12 s. 66 (nota...) szczegóły 
31.książka: Zakrzewski Bogdan: Przechadzki po dziewiętnastowiecznym Wrocławiu. 1989 (Od Autora [wstęp]. - "Niespożyta jest siła mowy rodzinnej". "Vivat Por...) szczegóły 
recenzja: Biliński Krzysztof: Gazeta Robotnicza 1989 nr 232 s. 7  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Życie Literackie 1989 nr 41 s. 4, 9  szczegóły 
recenzja: Graszewicz Marek: Co wynika dzisiaj z przechadzania się po dawnym Wrocławiu?. Że 1990 nr 1 s. 18-20  szczegóły 
recenzja: Jastrzębski Jerzy: Polacy w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu. Odra 1990 nr 2 s. 107-108  szczegóły 
recenzja: Kulak Teresa: Na tropach polskości Wrocławia. Nowe Książki 1990 nr 10 s. 28  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Jasiński Janusz: Nad kulturą dziewiętnastowiecznego Olsztyna. x nr s. ([w ks. zb.:] Olsztyn 1353-2003. Praca zbiorowa. Pod red. Stanisława Ac...) szczegóły 
33.artykuł: Jędrychowska Barbara: Działalność kulturalna polskich zesłańców politycznych na Syberii w latach 1830-1883. x 2000 nr s. ([w ks.:] Barbara Jędrychowska: Polscy zesłańcy na Syberii (1830-1883)....) szczegóły 
34.artykuł: Kotarski Edmund: Instytucje kultury literackiej w miastach nadbałtyckich XVII wieku Gdańsk-Ryga-Rewel. Rocznik Gdański 2002 t. 62 z. 1/2 s. 61-71 (dot. m.in. roli oficyn wydawniczych, księgarń, bibliotek, trup teatral...) szczegóły 
35.artykuł: Kozierowska Urszula: Od romantyzmu do współczesności. Kultura i Życie 1989 nr 13 s. 1 (o serii siedmiu odczytów nt. polskiej dramaturgii i teatru jako zwierc...) szczegóły 
36.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Stolica czy stolice? Warszawa, Kraków, Lwów. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 57-88 (nt. życia literackiego, kulturalnego i teatralnego w XIX w....) szczegóły 
37.artykuł: Nowak Zbigniew: Życie kulturalne Gdańska w okresie I Rzeczypospolitej. Gdański Rocznik Kulturalny 1992 t. 14 s. 7-41 (m.in. nt. oświaty i nauki, drukarstwa i działalności wydawniczej, życi...) szczegóły 
38.artykuł: Sugiera Małgorzata: Wykłady o polskim dramacie i teatrze w Berlinie Zachodnim. Ruch Literacki 1990 z. 1 s. 102-103 (nota o cyklu wykładów pt. "Die polnische Dramatik und das Theater als ...) szczegóły 
39.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Pseudonim, czyli kto jest kim. Wiedza i Życie 1997 nr 11 s. 40-43 (dot. pseudonimów m.in. polskich pisarzy różnych epok, felietonistów, a...) szczegóły 
40.artykuł: Turek-Kwiatkowska Lucyna: Społeczne uwarunkowania percepcji kultury na Pomorzu Zachodnim w XIX w.. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica 1998 nr 9 (217) s. 117-128 (dot. także życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
41.książka: Kultura żywego słowa w dawnej Polsce. Praca zbiorowa. 1989 (Wstęp. - K. Dmitruk: Galaktyki kultury. - H. Dziechcińska: Gest w star...) szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 23 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Partyka Joanna: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 362-366  szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Jak badać kulturę "żywego słowa"?. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 177-180  szczegóły 
42.książka: Targosz Karolina: Korzenie i kształty teatru do 1500 roku w perspektywie Krakowa. 1995 (Wstęp. - Prateatr. Pogańskie dramatyzacje obrzędowe i ich dziedzictwo....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Salmonowicz Stanisław: Kultura umysłowa Torunia w dobie renesansu, reformacji i wczesnego baroku. x 1994 ([W ks. zb.:] W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku. Toruń...) szczegóły 
44.artykuł: Tomkiewicz Władysław: Warszawa jako ośrodek życia artystycznego i intelektualnego. x 1984 ([W ks. zb.:] Warszawa w latach 1526-1795. Warszawa 1984, s. 210-241; d...) szczegóły 
45.artykuł: Witczak Tadeusz: Z historii teatru i dramatu staropolskiego w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 7-16  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    książki (alfabet autorów)
46.książka: Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Praca zbiorowa. 1989 (Słowo wstępne. - B. Kuerbis: O życiu religijnym w Polsce X-XII wieku. ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
47.książka: Obirek Stanisław: Wizja państwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach 1564-1668. 1995 ([Problematyka państwa polskiego w wykładach szkolnych, traktatach i ka...) szczegóły 
recenzja: Pyszka Stanisław: Forum Philosophicum 1997 t. 2 s. 290-291  szczegóły 
recenzja: Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1996 (1995/1996) s. 171-172  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Dramat i teatr postanisławowski. 1. 1992 (I. Studia i rozprawy: Zbigniew Przychodniak: Badania nad dramatem pols...) szczegóły 
recenzja: Dębowski Marek: Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 168-170  szczegóły 
49.książka: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Gdańsk oświecony. Szkice o kulturze literackiej Gdańska w dobie Oświecenia = Die Aufklaerung in Danzig. Skizzen ueber die Danziger Literaturpflege im Zeitalter der Aufklaerung. 1998 (Słowo wstępne = Vorwort. Oświecenie w Gdańsku - uwagi wstępne = Die Au...) szczegóły 
recenzja: Działalność Naukowa PAN 1999 z. 7 s. 45 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowak Zbigniew: Rocznik Gdański 1999 t. 59 z. 2 s. 183-185  szczegóły 
recenzja: Sitek Andrzej: Gdańsk niemiecki i polski. Nautologia 1999 nr 2 s. 56  szczegóły 
recenzja: Sitek Andrzej: Gdańsk niemiecki i polski. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 38  szczegóły 
50.książka: Kęcińska Jowita: Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy. 2003 (Wstęp. - Wprowadzenie. * Cz. I: Instytucje, stowarzyszenia i organizac...) szczegóły 
51.książka: Materiały do studiów nad epoką Oświecenia. Rozprawy historycznoliterackie. 1993 (Irena Kadulska: Wprowadzenie. - Janusz Maciejewski: Oświecenie polskie...) szczegóły 
52.książka: O prosveshchenii i romantizme. Sovetskie i pol'skie issledovanija. 1989 ([M.in.:] T. Bieńkowski: Ideja progressa u pol'skich myslitelej epochi ...) szczegóły 
recenzja: Filatova N.: Slavjanovedenie 1992 nr 6 s. 111-113  szczegóły 
53.książka: "Rok Monarchii Konstytucyjnej". Piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja. Praca zbiorowa. 1992 (Słowo wstępne. - Łukasz Kądziela: Rok realizacji reform majowych (1791...) szczegóły 
recenzja: Snopek Jerzy: Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 151-153  szczegóły 
54.książka: Snopek Jerzy: Prowincja oświecona. Kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie Oświecenia 1750-1815. 1992 (Słowo wstępne. Wprowadzenie. * Część I: I. Zaplecze instytucjonalno-sp...) szczegóły 
recenzja: Aleksandrowska Elżbieta: Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 209-221  szczegóły 
polemika: Snopek Jerzy: List otwarty do profesora Zdzisława Libery. Odpowiedź na recenzję Elżbiety Aleksandrowskiej. Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 223-231  szczegóły 
polemika: Aleksandrowska Elżbieta: List otwarty. Redaktor naczelny "Wieku Oświecenia", Pan Profesor Zdzisław Libera. Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 247-249  szczegóły 
recenzja: Hombek Danuta: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 224-231  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Kultura literacka prowincji. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 36  szczegóły 
55.książka: W kręgu Oświecenia i teatru. Prace ofiarowane profesorowi Mieczysławowi Klimowiczowi w 70 rocznicę urodzin. 1989 (J. Tazbir: Paradoksy sarmackiego konserwatyzmu. - A.V. Lipatov: Prosve...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
56.książka: Axer Jerzy: Filolog w teatrze. 1991 (Wstęp. - Część pierwsza. Wśród scenariuszy greckich i łacińskich: Słow...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Starożytność źle obecna. Dialog [Warszawa] 1995 nr 4 s. 131-140  szczegóły 
recenzja: Hernik-Spalińska Jagoda: Pochwała filologii. Jerzy Axer - filolog w teatrze. Ogród 1994 nr 1 s. 296-301 (z not. o Jagodzie Hernik-Spalińskiej...) szczegóły 
recenzja: Łanowski Jerzy: Teatr filologa. Życie Warszawy 1992 nr 135 s. 7  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 400-403  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 304 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: A philologist in the theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1993 nr 2 s. 43  szczegóły 
57.książka: Dramat i teatr romantyczny. 1. 1992 (I. Studia i rozprawy: Zbigniew Przychodniak: Stan badań nad dramatem p...) szczegóły 
58.książka: Kalinowska Maria: Los, Miłość, Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. 2003 (Słowo wstępne. * Część I: Między Losem a Opatrznością - świat dramatów...) szczegóły 
59.książka: Kowalczykowa Alina: Dramat i teatr romantyczny. 1997 ([Dramaturgia i teatr europejski początku XIX w., ich wpływ na twórczo...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 368-369 (not....) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Historia pewnej szczeliny. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 136-143  szczegóły 
recenzja: Piotrowiczowa Danuta: Z dziejów teatru romantycznego. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
recenzja: Prussak Maria: Koniec podróży teatralnej Mickiewicza z Odyńcem?. Teatr 1998 nr 3 s. 38-40  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Apologia romantycznej teatrofobii. Dialog [Warszawa] 1998 nr 5 s. 135-142  szczegóły 
nawiązanie: Kolankiewicz Leszek: Kropelka brandy ze Stonehenge (9). Dialog [Warszawa] 1999 nr 2 s. 166-185  szczegóły 
60.książka: Masłowski Michał: Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. 1998 (Wprowadzenie. - Romantyczna antropologia: Granice romantyzmu. Estetyka...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 1 (1999/2000) s. 106  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Pod znakiem Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 112  szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Ewa: Kosmiczny parlament. Apokryf 1998 nr 14 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 304-305 (not....) szczegóły 
recenzja: (el): "Fascynacje romantyczne". Przegląd Tygodniowy 1998 nr 41 s. 23 (nota...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Przemiany bohatera Polaków. Dialog [Warszawa] 1999 nr 4 s. 157-165  szczegóły 
recenzja: Kozłowska Mirosława: W kręgu mitów, herosów, rytów i gestów. Przegląd Powszechny 2001 nr 3 s. 367-372  szczegóły 
recenzja: Kozłowska Mirosława: W kręgu mitów, herosów, rytów i gestów. Przegląd Powszechny 2000 nr 6 s. 380-385  szczegóły 
recenzja: Kubikowski Tomasz: Ryt romantyczny. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Masłowski Michał: Święte błądzenie brata Adama [Mickiewicza]. Gazeta. Magazyn 1999 nr 14 s. 36-41 (wyw. z autorem ks.; rozm. Paweł Goźliński; z notą i fot....) szczegóły 
nawiązanie: Gołaszewska Katarzyna: Gazeta. Magazyn 1999 nr 18 s. 2 (list do red....) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1999 nr 6 s. 60  szczegóły 
recenzja: Regulski Marek: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 197-203  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: W niewoli romantycznego paradygmatu. Didaskalia 1999 nr 30 s. 82-84  szczegóły 
artykuł: Masłowski Michał: Polski rytuał. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 5 (wywiad z autorem książki; rozm. Wojciech Chmielewski...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Borkowska Alina: Przepych i przestroga. Wokół warszawskiej premiery "Roberta Diabła" [Giacomo] Meyerbeera. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 3/4 s. 23-45 (dot. m.in. wrażenia, jakie wywarła paryska inscenizacja opery na Juliu...) szczegóły 
62.artykuł: Masłowski Michał: Polski rytuał. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 5 (wywiad z autorem książki; rozm. Wojciech Chmielewski...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
63.książka: Dramat i teatr pozytywistyczny. 1. 1992 (1. Studia i rozprawy: Zygmunt Poznański: Stan badań nad dramatem polsk...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 156-157  szczegóły 
64.książka: Kęcińska Jowita: Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy. 2003 (Wstęp. - Wprowadzenie. * Cz. I: Instytucje, stowarzyszenia i organizac...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Dąbrowa Marian: Kultura Galicji w latach 1867-1914. x 1989 ([W ks. zb.]: Austria-Polska. Z dziejów sąsiedztwa. Warszawa, Wiedeń 19...) szczegóły 
66.artykuł: Puchała Bożena, Zakrzewski Andrzej J.: Środowisko społeczno-kulturalne Częstochowy na przełomie XIX i XX wieku. Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie. Historia 1989 z. 2 s. 19-42 (m.in. o życiu literackim, teatralnym i czasopiśmiennictwie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
67.książka: Dramat biblijny Młodej Polski. 1993 (Stefan Kruk: Wprowadzenie. - Wojciech Kaczmarek: Między religijnym mis...) szczegóły 
68.książka: Dramat i teatr modernistyczny. 1. 1992 (I. Studia i rozprawy: Marek Bulanowski: Stan badań nad dramatem okresu...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 157-158  szczegóły 
69.książka: Kęcińska Jowita: Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy. 2003 (Wstęp. - Wprowadzenie. * Cz. I: Instytucje, stowarzyszenia i organizac...) szczegóły 
70.książka: Polonistyczne spotkania. Tybinga. Studia o literaturze polskiej i polsko-niemieckich związkach literackich przełomu XIX i XX wieku. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wojciech Dudzik: Tybinga - duchowe centrum Szwabii [d...) szczegóły 
71.książka: Rogacki Henryk Izydor: Mgła i zwierciadło. Obrazy teatru w prozie, liryce i dramacie okresu Młodej Polski. 2001 ([Z fragm. utworów]....) szczegóły 
recenzja: (JRK): Książki 2001 nr 5 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mościcki Tomasz: Młoda Polska - teatr święty, teatr egzaltowany. Życie 2001 nr 73 s. 11  szczegóły 
recenzja: Pałach Joanna: Młodopolski gabinet luster. Teatr 2001 nr 3 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Rembowska Aleksandra: Laurka dla Perofesora. Teatr 2001 nr 3 s. 71  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Drozdowski Marian Marek: Życie kulturalne Warszawy w czasach pierwszej wojny światowej. x 1990 ([W ks.: id.]: Warszawa w latach 1914-1939. Warszawa 1990, s. 113-139 [...) szczegóły 
73.artykuł: Romanowski Andrzej: Feniks z popiołów. Odrodzenie kultury polskiej w b[yłym] Wielkim Księstwie Litewskim w 1905. x 1992 ([W ks. zb.:] Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu k...) szczegóły 
74.artykuł: Romanowski Andrzej: Krajobraz przed bitwą. Znak 1989 nr 6 s. 88-108 (sytuacja polskiej kultury na ziemiach litewsko-ruskich w latach 1905-1...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
75.książka: Chodubski Andrzej: Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku. 2000 ([Zawiera m.in.:] Teatr, życie muzyczne i sztuki plastyczne [dot. teatr...) szczegóły 
recenzja: Andrzejewski Marek: Pisanie o Gdańsku. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 1/2 s. 165-186  szczegóły 
recenzja: Semków Piotr: Acta Cassubiana 2000 t. 2 s. 379385  szczegóły 
76.książka: Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego. 1992 (I. Studia, rozprawy, artykuły: Jacek Popiel: Stan badań nad dramatem p...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Oklaski wykluczone. Teatr 1996 nr 7/8 s. 71  szczegóły 
polemika: Timoszewicz Jerzy: Teatr 1996 nr 10 s. 64 (list do red....) szczegóły 
77.książka: Jackiewicz Mieczysław: Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940. 1997 ([M.in. rozdziały:] Prasa polska. Środowisko literackie [Alfons Bojko, ...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polska kultura na Litwie Kowieńskiej. Dziś 1998 nr 11 s. 108-110  szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie kulturalne na Litwie Kowieńskiej (1919-1940). Znad Wilii 1998 nr 18 s. 5  szczegóły 
recenzja: Czapiewski Edward: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1999 nr 3 s. 503-507  szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 2000 t. 65 z. 1 s. 195-197  szczegóły 
recenzja: Pukszto Andrzej: W hołdzie Polakom Kowieńszczyzny. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 164-166  szczegóły 
recenzja: Wajer Jakub: Przegląd Zachodni 1999 nr 3 s. 201-203  szczegóły 
78.książka: Kęcińska Jowita: Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy. 2003 (Wstęp. - Wprowadzenie. * Cz. I: Instytucje, stowarzyszenia i organizac...) szczegóły 
79.książka: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia. ([Pokłosie konferencji naukowej pt. "Międzywojenna poezja wileńska. Śro...) szczegóły 
80.książka: Popiel Jacek: Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego. 1995 (Wstęp. - I. Spory o dramat w dwudziestoleciu międzywojennym: Walka o t...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Da capo. Teatr 1996 nr 3 s. 45  szczegóły 
recenzja: Książki Wydawnictwa Universitas. Impresje 1996 nr 1(2) (1995/1996) s. 30-31 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Nieoswojone dwudziestolecie. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 622-627  szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 212-216  szczegóły 
82.książka: Stępień Tomasz: Zabawa, poetyka, polityka. 2002 ([Szkice poświęcone poezji i poetom polskim XX wieku - twórczości polit...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
83.artykuł: Baranowski Krzysztof: Środowisko artystyczne, literackie i dziennikarskie. x 1996 ([W ks.:] Krzysztof Baranowski: Inteligencja łódzka w latach II Rzeczyp...) szczegóły 
84.artykuł: Doroszewski Jerzy: Oświata pozaszkolna i rozwój życia kulturalno-oświatowego. x 2000 ([w ks.:] Jerzy Doroszewski: Oświata i życie kulturalne społeczności uk...) szczegóły 
85.artykuł: Drozdowski Marian Marek: Wybrane problemy dziejów kultury Warszawy międzywojennej. x 1990 ([W ks.: id.]: Warszawa w latach 1914-1939. Warszawa 1990, s. 358-470 [...) szczegóły 
86.artykuł: Hutnikiewicz Artur: Życie artystyczne Lwowa w latach miedzywojennych. Muzealnictwo 1993 t. 35 s. 1-5 (m. in. o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
87.artykuł: Kaganowicz Sigma: Wilno jako żydowskie centrum kulturalne. x 1992 ([W ks. zb.:] Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu k...) szczegóły 
88.artykuł: Kalendarz ważniejszych imprez i wydarzeń w bibliotekach publicznych w Płocku. Bibliotekarz Płocki 1997 nr 1 s. 50 (not. o wystawie "Znani pisarze i aktorzy w karykaturach i rysunkach Ed...) szczegóły 
89.artykuł: Król Eugeniusz C.: Polska i Polacy w propagandzie narodowych socjalistów w Niemczech (1934-1938). Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2003 nr 26 (2532) s. 207-254 (m.in. nt. kontaktów literackich i teatralnych z Niemcami w okresie mię...) szczegóły 
90.artykuł: Lizak Wojciech: Szkic o dziejach Polaków z ZSRR 1917-1939/1947. x 1990 ([W ks. zb.:] Polacy w Związku Radzieckim 1919-1947. Warszawa 1990, s. ...) szczegóły 
91.artykuł: Pukszto Andrzej: Kultura polska Wilna w okresie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w latach 1919-1920. Zapiski Historyczne 2003 t. 68 z. 4 s. 69-88 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
92.książka: Guderian-Czaplińska Ewa: Szara strefa awangardy. 1998 ([Dot. twórczości dramaturgicznej poetów krakowskiej Awangardy, także n...) szczegóły 
93.książka: Irzykowski Karol: Pisma teatralne. 1997 (T. 4: 1934-1939. Recenzje i felietony, artykuły. 1997, 873 s., [1] k. ...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Kroniki teatralne Irzykowskiego. Tygodnik Powszechny 1998 nr 17 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 61 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Dunin-Wąsowicz Krzysztof: Oświata i kultura w Warszawie w latach 1939-1945. x 1984 ([W ks.: id.]: Warszawa w latach 1939-1945. Warszawa 1984, s. 146-191 [...) szczegóły 
95.artykuł: Engelking Barbara: Życie społeczne: Kultura i rozrywka. x 2001 ([w ks.:] Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto warszawskie. Przewodn...) szczegóły 
96.artykuł: Hryciuk Grzegorz: Kolaboracja we Lwowie w latach 1939-1941. Mówią Wieki 1996 nr 1 s. 37-40 (nt. współpracy środowiska literackiego z władzą radziecką, także o fun...) szczegóły 
97.artykuł: Kołakowska Urszula: Na rogatkach kultury polskiej. Argumenty 1989 nr 30 s. 9 (życie literackie i teatralne Lublinie w latach 1944-1945...) szczegóły 
98.artykuł: Kołakowska Urszula: W konspiracji. Argumenty 1989 nr 39 s. 14 (literatura i teatr w czasach okupacji hitlerowskiej...) szczegóły 
99.artykuł: Marczak-Oborski Stanisław: Entre drame et grotesque (Pohoska et Trzebiński). Polish Art Studies 1990 t. 11 s. 155-168 (analiza dramatów Ewy Pohoskiej "Schyłek amonitów" i Andrzeja Trzebińsk...) szczegóły 
100.artykuł: Nawrocki Stanisław: Losy inteligencji poznańskiej podczas okupacji. Kronika Miasta Poznania 1998 nr 2 s. 120-139 (dotyczy m.in. pisarzy; także o konspiracyjnym życiu teatralnym Poznani...) szczegóły 
101.artykuł: Otocki Wiesław: Kultura polska na okupowanych przez ZSRR terytorich Małopolski Wschodniej w latach 1939-1941. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 69-85 (m.in. dotyczy życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
102.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Obecność literatur obcych w jawnym polskojęzycznym obiegu kulturalnym Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 95-114 (dot. publikacji książkowych, prasowych oraz realizacji teatralnych...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
103.recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 212-216  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
104.książka: Kott Jan: Eros e Thanatos. 1992 (I. La memoria del corpo. Aloe: Trattatello sull'erotismo. Aloe. Tratta...) szczegóły 
105.książka: "Metafizyczne" w literaturze współczesnej. Materiały z II Tygodnia Polonistów. 1992 (Referaty wygłoszone w trakcie II Tygodnia Polonistów pod hasłem "Metaf...) szczegóły 
recenzja: Kurnik Agnieszka: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 400-401  szczegóły 
106.książka: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku. 1992 (Zawiera materiały z sesji, Warszawa, 3-5 IX 1991; org. Instytut Sztuki...) szczegóły 
recenzja: Banacka Marianna: Biuletyn Historii Sztuki 1994 r. 56 nr 1/2 s. 205-206  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Polska a świat. Tydzień 1993 nr 45 s. 10  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Czas świeckich obrachunków. Społeczeństwo Otwarte 1992 nr 12 s. 43-44  szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 212-216  szczegóły 
108.książka: Stępień Tomasz: Zabawa, poetyka, polityka. 2002 ([Szkice poświęcone poezji i poetom polskim XX wieku - twórczości polit...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Pseudonim, czyli kto jest kim. Wiedza i Życie 1997 nr 11 s. 40-43 (dot. pseudonimów m.in. polskich pisarzy różnych epok, felietonistów, a...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Rosadziński Kazimierz: "Bim-Bom", "Żak" - geneza, progres i kres. Autograf 2000 nr 2 s. 37-38  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (MO): Wprost 1999 nr 6 s. 97 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
112.książka: Gajda Kazimierz: Recepcja Wielkiej Reformy Teatru w prasie galicyjskiej 1890-1918. 1991  szczegóły 
113.książka: Polska krytyka teatralna w XIX wieku. 1994 (Przedmowa. - Eleonora Udalska: W warszawskich czasopismach teatralnyc...) szczegóły 
recenzja: Gajda Kazimierz: Polska krytyka teatralna w XIX wieku. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 3 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Gajda Kazimierz: W stronę syntezy krytyki teatralnej. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 14  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 251-252 (nota...) szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ippoldt Lidia: Ilustrowany Kalendarz Teatralny "Muza" na rok 1892 i 1893. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 97-106 (omówienie zawartości...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Obraz życia kulturalnego Kalisza w "ABC Kaliskim" (1927-1932). Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s. 30-51 (dot. przede wszystkim zagadnień związanych z życiem teatralnym, a takż...) szczegóły 
116.artykuł: Pierzchała Jan: Miesięcznik "Młodzi Idą" i młodoliterackie Zagłębie Dąbrowskie wobec teatru w XX-leciu międzywojennym. Rocznik Sosnowiecki 2002 t. 10 (2001) s. 123-145 (dot. Teatru Miejskiego w Sosnowcu...) szczegóły 
117.artykuł: Stroński Henryk: Wzlot i upadek. Krynica 1994 nr 2 s. 15-17 (dot. m. in. prasy w języku polskim wydawanej po utworzeniu na Ukrainie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Austria (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Forst-Battaglia Jakub: Polskie osiągnięcia kulturalne w Wiedniu. x 1989 ([W ks. zb.]: Austria-Polska. Z dziejów sąsiedztwa. Wwa, Wiedeń 1989, s...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
119.książka: Polonistyczne spotkania. Tybinga. Studia o literaturze polskiej i polsko-niemieckich związkach literackich przełomu XIX i XX wieku. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wojciech Dudzik: Tybinga - duchowe centrum Szwabii [d...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
120.książka: Almanach zur Polnischen Kinderkultur = Almanach polskiej kultury dziecięcej. 1996 (Guenter Gorschenek Horst Scarbath: Przedmowy. - Malte Dahrendorf: Słow...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Małopolska (literatura regionalna)
    książki (alfabet autorów)
121.książka: Jaśkiewicz Bronisław: Kultura Małopolski Środkowej w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944. 2001 ([Zawiera m.in.:] Rozdział I. Tradycje kulturalne i oświatowe Małopolsk...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
122.książka: Popczyk-Szczęsna Beata: Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku. Potyczki z referencją. 2003 (Wprowadzenie: Postać w dramacie. * Cz. I: Podróż ad fontes: O J...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
123.książka: Revolution et litterature. La Revolution francaise de 1789 dans les litteratures allemande, francais et polonais (Actes du Colloque franco-polonais organise par l'Institut de Romanistique de l'Universite de la Sarre dans le cadre de la cooperation avec l'Universite de Varsovie sous la direction de Jochen Schlobach et Maciej Żurowski, Sarrebruck, 23-25 avril 1987). 1992 (Gerard Beaupretre: Avant-propos. - Elisabeth Fehrenbach: L'ideologie d...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasto (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
124.książka: Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące = Big city. Integrating and disintegrating factors. 1995 ([T.] 1, 258 s., 3 pl., wykr. [Zawiera materiały z konferencji naukowej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
125.artykuł: Ciechowicz Jan: Kochanie na scenie. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 87-95 (dot. wariantów motywu miłości w dramatach: William Szekspir: Sen nocy ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
126.książka: Ratajczakowa Dobrochna: Obrazy narodowe w dramacie i teatrze. 1994 ([Idylliczny obraz polskiego dworu i powstań narodowych w dramacie i te...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Polskie, arcypolskie. Teatr 1996 nr 4 s. 43  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Obrazy narodowe w dramacie i teatrze. Życie i Myśl 1996 nr 4 s. 112-118  szczegóły 
recenzja: Łubieniewska Ewa: Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 759-763  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 161-166  szczegóły 
recenzja: Zinowiec Mariusz: Obraz i podobieństwo. Sycyna 1997 nr 4 s. 15  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
127.książka: Popczyk-Szczęsna Beata: Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku. Potyczki z referencją. 2003 (Wprowadzenie: Postać w dramacie. * Cz. I: Podróż ad fontes: O J...) szczegóły 
128.książka: Słoma Renata: Sybille. 2000 ( Krystyna Moisan-Jabłońska: Słowo wstępne. * 1. Sybille w starożytnośc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Steinlauf Michael C.: Mr. Geldhab and Sambo in "peyes". Images of the Jew on the Polish stage, 1863-1905. Polin 1989 t. 4 s. 98-128 (porównanie postaci "żydka" Icka z dramatów wystawianych w teatrach w W...) szczegóły 
130.artykuł: Steinlauf Michael C.: Pan Geldhab i Sambo w pejsach. Ujęcia postaci Żyda na scenie polskiej w latach 1863-1905. Midrasz 2002 nr 11 s. 32-41 (dotyczy m. in. dzieł następujących twórców: Aleksander Fredro, Józef K...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
131.książka: Pelczar Roman: Działalność oświatowo-kulturalna Jezuitów w diecezji przemyskiej w XVI-XVIII wieku. 1999 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - Rozwój sieci kolegiów jezuickich. Szkolnictw...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
132.książka: Lec Zdzisław: Jezuici w Legnicy (1689-1776). 2001 ([Zawiera m. in.:] Działalność dydaktyczno-wychowawcza: Gimnazjum. Dzia...) szczegóły 
recenzja: Jujeczka Stanisław: Szkice Legnickie 2001 t. 22 s. 238-239  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
133.artykuł: Pelczar Roman: Działalność szkolna kolegium pijarskiego w Rzeszowie w latach 1772-1786. Prace Historyczno-Archiwalne 1997 t. 5 s. 33-39 (omówienie; także nt. działalności teatru szkolnego...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
134.książka: Wybrane zagadnienia z literatury. 1996 (Cz. 1: Antyk. Inspiracje antyczne w literaturze, 120 s.

Miecz...)
 szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
135.artykuł: Bielawska Alina: Funkcja estetyczna, dydaktyczna, patriotyczna i rekreacyjna amatorskiego ruchu teatralnego Kielc w dwudziestoleciu międzywojennym. Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej 2000 t. 2 s. 29-48 (m.in. o repertuarze szkolnych zespołów teatralnych w Kielcach i sekcji...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
136.książka: Bielą ponad czernią. Almanach literacki. 1992 (Od Redakcji: Tablica i kreda to jeszcze nie szkoła [wstęp]. - [Wiersze...) szczegóły 
137.książka: Polski Wujek Sam. Kuplety polskie w Ameryce. 1989 (Wojciech Chojnacki, Barbara Szydłowska-Ceglowa: Przedmowa. - W. Chojna...) szczegóły 
138.książka: Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce. Z antologią dramatu. 1997 ([Utwory dramatyczne aut.:] Jan Bielski: Ćwiczenia krasomowsko-prawnego...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    proza (alfabet tytułów)
139.proza: Wieczerza Pańska. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 18-19 (tekst dram....) szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiesiołowski Jacek: Poznańska "Wieczerza Pańska". Próba rekonstrukcji nie napisanego artykułu Zofii Wardęskiej. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 17-21 (dot. okoliczności odnalezienia w Poznaniu tekstu dramatu liturgicznego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bogusławski Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
141.artykuł: Kuligowska Anna: Wileński kontrakt Bogusławskiego z roku 1816. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 145-148 (nt. występów W. Bogusławskiego w teatrze w Wilnie; z tekstem Dokumentu...) szczegóły 
142.artykuł: Kurek Krzysztof: Bogusławski w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 43-61 (dot. działalności teatralnej podczas pobytu w Poznaniu; z portr....) szczegóły 
  Bojarska Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
143.książka twórcy: Bojarska Anna: Modrzejewska. Opowieść filmowa. 1990  szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
144.książka twórcy: Boy-Żeleński Tadeusz: Pisma. Seria 4. 1956 (T. 29: Szopki krakowskie "Zielonego Balonika". Objaśnienia do Szopek k...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chudzyński Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
145.książka twórcy: Chudzyński Edward Eugeniusz: Pamiętnik poetycki. [Pam. i wiersze]. 1992 ([M.in. nt. działaln. teatrzyku w obozie Zeitheim, Stalag IV B, w 1945]...) szczegóły 
  Ciecierski Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
146.książka twórcy: Ciecierski Jan: Zwyczajne życie aktora. [Wspomn.]. 1989 ([Wspomn. z l. ok. 1900-44, m.in. nt. życia teatralnego w okresie mię...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
147.artykuł: Ursel Marian: Fredro i Słowacki o aktorach oraz aktorstwie. Rekonesans. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 2002 nr 23 s. 141-154  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gomulicki Juliusz Wiktor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
148.książka twórcy: Gomulicki Juliusz Wiktor: Aleje czarów. Spacery, sylwety, zagadki i zwierzenie literackie. [Wspomn. i szkice literackie]. 2000 ([Zawiera m.in.:] Oczami dziecka. Warszawskie wspomnienia teatralne z ...) szczegóły 
  Górska-Damięcka Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
149.książka twórcy: Górska-Damięcka Irena: Wygrałam życie. Pamiętnik aktorki. 1997 ([Wspomnienia pośw. głównie pracy w teatrze i życiu teatralnemu w dwud...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaliński Jan Damascen
150.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Milewska-Waźbińska Barbara: W kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich. 1998 (Wstęp. * Historyczny epos staropolski a tradycja europejska. Jan III S...) szczegóły 
  Konopnicka Maria
    książki o twórcy (alfabet autorów)
151.książka o twórcy: Miejsca Konopnickiej. Przeżycia - pejzaż - pamięć. 2002 (Od redaktorów. * Miejsca poznawane i opisywane: Zbigniew Fałtynowicz: ...) szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
152.książka o twórcy: W 200. rocznicę śmierci Ignacego Krasickiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniu 6 grudnia 2001 roku przez Instytut Filologii Polskiej Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 2002 (Stanisław Frycie: Wstęp. * Witold Nawrocki: "Nasz fioletowy arlecchino...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nowakowski Zygmunt (ur. 1891)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
153.książka twórcy: Nowakowski Zygmunt: Mój Kraków i inne wspomnienia. 1994 ([Wspomn. zawarte w zbiorach:] Mój Kraków. Kraków w miniaturze. Artyści...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
154.artykuł: Oracki Tadeusz: Reymont - teatr - film - radio. Rekonesans. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2002 nr 1 s. 173-186 (rekonesans następujących zagadnień: sceniczny epizod w biografii pisar...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sławińska Irena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
155.artykuł: Znad Wilii 1990 nr 15 s. 2 (not. o prelekcji pt. "Teatr sakralny" wygłoszonej 9 VII 1990 w Wilnie...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
156.artykuł: Ursel Marian: Fredro i Słowacki o aktorach oraz aktorstwie. Rekonesans. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 2002 nr 23 s. 141-154  szczegóły 
  Srebrny Stefan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
157.książka o twórcy: Golik-Szarawarska Grażyna: Stefan Srebrny. Badacz i krytyk teatru. 1991 (Uwagi wstępne. I: Kultura - tradycja- teatr [myśl teatralna S. Srebrne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ustrzycki Andrzej Wincenty
158.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Milewska-Waźbińska Barbara: W kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich. 1998 (Wstęp. * Historyczny epos staropolski a tradycja europejska. Jan III S...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vogler Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
159.książka twórcy: Vogler Henryk: Wyznanie mojżeszowe. Wspomnienia z utraconego czasu. 1994 ([Dot. m.in. życia teatralnego Krakowa l. 20. i 30. XX w.]...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
160.książka twórcy: Witkiewicz Stanisław Ignacy: Teatr i inne pisma o teatrze. 1995  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
161.książka o twórcy: Pamiętnik Teatralny. R. 39: 1990 z. 1/2. 1990 (Pokłosie zeszytu Witkacowskiego [Pamiętnik Teatralny 1985 z. 1/...) szczegóły 
162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokół Lech: Prorok Witkacy. Goniec Teatralny 1990 nr 24 s. 1, 3 (społeczny wydźwięk utworu, m.in. na przykładzie wystawień teatralnych...) szczegóły 
  Wittlin Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
163.książka twórcy: Wittlin Tadeusz: Ostatnia cyganeria. [Wspomn.]. 1989 ([Dot. środowiska artyst., w tym teatr. i lit. Wwy w okresie dwudziesto...) szczegóły 
  Wołowski Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
164.proza: Wołowski Tadeusz: Wspomnienia Tadeusza Wołowskiego. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 564-584 (dot. działalności Tadeusza Wołowskiego w okresie II wojny światowej, z...) szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
165.książka o twórcy: Studia o dramacie i teatrze Stanisława Wyspiańskiego. 1994 ( Mirosława Bukowska-Schielman: Wyspiański (Warianty odbioru). - Ewa M...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zalewski Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
166.artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: "Apoteozować spekulantów". O komediach Kazimierza Zalewskiego w Łodzi. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 159-167 (dot. treści komedii, zwłaszcza wątków żydowskich oraz historii i recep...) szczegóły 
  Zieliński Tadeusz (1859-1944)
    książki o twórcy (alfabet autorów)
167.książka o twórcy: Golik-Szarawarska Grażyna: "Wieczna chorea". Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr. 1999  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
168.książka: Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV w.. 1988 ([Zawiera m.in. rozprawy:] Franciszek Drączkowski: Chrześcijanie wobec ...) szczegóły 
recenzja: Siwiński Waldemar: Chrześcijaństwo a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim w III i IV wieku. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 94-95  szczegóły 
169.książka: Dramat obcy w Polsce. Premiery, druki, egzemplarze. 1995 ([Informator zawierający dokumentację polskiej recepcji przekładowej i ...) szczegóły 
170.książka: Dramat obcy w Polsce. Premiery, druki, egzemplarze 1765-1965. 1991 ([Informator zawierający dokumentację polskiej recepcji przekładowej i ...) szczegóły 
171.książka: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia. ([Pokłosie konferencji naukowej pt. "Międzywojenna poezja wileńska. Śro...) szczegóły 
172.książka: Theatre et societe de la renaissance a nos jours. Actes du VI Colloque Poznań - Strasbourg 19-20-21 avril 1990. 1992 (Janusz Pajewski: Allocution de bienvenue. - Jerzy Topolski: Presentat...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
173.impreza: "Teatr a społeczeństwo od czasów Renesansu do dzisiaj" = "Theatre et societe de la Renaissance a nos jours" - kolokwium (1990).  szczegóły 
artykuł: Serwański Maciej: Kwartalnik Historyczny 1991 nr 1 s. 124-125  szczegóły 
artykuł: Serwański Maciej: Kwartalnik Historyczny 1991 nr 1 s. 124-125 (spraw., program...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
174.artykuł: Błoński Jan: Mieszaniny [z tego cyklu:] Wprowadzenie do dramatopisarstwa. Tygodnik Powszechny 2001 nr 1 s. 16 (wpływ różnych prądów artystycznych (naturalizm, symbolizm, ekspresjoni...) szczegóły 
175.artykuł: Kasarełło Lidia: Recepcja dramaturgii europejskiej w okresie narodzin nowoczesnej kultury chińskiej. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 3-15  szczegóły 
176.artykuł: Kotarski Edmund: Instytucje kultury literackiej w miastach nadbałtyckich XVII wieku Gdańsk-Ryga-Rewel. Rocznik Gdański 2002 t. 62 z. 1/2 s. 61-71 (dot. m.in. roli oficyn wydawniczych, księgarń, bibliotek, trup teatral...) szczegóły 
177.artykuł: Łabędzka Izabella: Artaud, Yeats, Brecht i teatry Wschodu. Dialog [Warszawa] 1997 nr 5 s. 142-149 (nt. wpływu na twórczość dramatyczną i teatralną kultury Wschodu: Willi...) szczegóły 
178.artykuł: Smykowski Janusz: Biblioteka ziemiańska na Litwie w połowie XIX w. jako świadectwo kulturalnych aspiracji środowiska. Biblioteka Edwarda Romera. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 3-6 (m.in. nt. teatru w Wilnie w XVIII i XIX w.; dotyczy także opinii Edwar...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
179.książka: Gender - dramat - teatr. 2001 ([Referaty z konferencji "Gender - Theatre - Cinema", Łódź 8-11 IV 1999...) szczegóły 
recenzja: Poskuta-Włodek Diana: Filtrowanie genderem. Didaskalia 2002 nr 47 s. 112-114  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 43  szczegóły 
180.książka: Revolution et litterature. La Revolution francaise de 1789 dans les litteratures allemande, francais et polonais (Actes du Colloque franco-polonais organise par l'Institut de Romanistique de l'Universite de la Sarre dans le cadre de la cooperation avec l'Universite de Varsovie sous la direction de Jochen Schlobach et Maciej Żurowski, Sarrebruck, 23-25 avril 1987). 1992 (Gerard Beaupretre: Avant-propos. - Elisabeth Fehrenbach: L'ideologie d...) szczegóły 
181.książka: Szarota Elida Maria: Staerke, dein Name sei Weib! Buehnenfiguren des 17. Jahrhunderts. 1987  szczegóły 
recenzja: Gerard Albert: Revue de Litterature Comparee 1990 r. 64 nr 1 bis s. 16-18  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
182.artykuł: Limon Jerzy: Czytanie twarzy. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 97-110 (esej dot. motywu twarzy ujawniającej charakter czlowieka oraz fizjonom...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura armeńska / Część ogólna (armeńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
183.artykuł: Rzepka Marcin: Działalność kulturalno-oświatowa Ormian w Iranie. Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 2003 nr 34/35 s. 38-47 (m.in. nt. pisarzy popularnych wsród Ormian w Iranie w XIX w., a także ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Historia literatury (austriacka)
    książki (alfabet autorów)
184.książka: Gerda Leber-Hagenau a stosunki polsko-austriackie w XX wieku. 1998 ([Pokłosie sympozjum z 1997 roku; zawiera m.in.:] Krzysztof A. Kuczyńsk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    książki (alfabet autorów)
185.książka: Janicka-Świderska Irena: Dance in drama. Studies in English Renaissance and modern theatre. 1992 (Preface. - Introduction: 1. What is dance? Dance as an art form. 2. Da...) szczegóły 
186.książka: Limon Jerzy: The masque of Stuart culture. 1990 ([Historia i krytyka XVII-wiecznego angielskiego dramatu]....) szczegóły 
recenzja: Zgorzelski Andrzej: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 34 z. 1/2 s. 105-107  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Shakespeare William
    książki o twórcy (alfabet autorów)
187.książka o twórcy: Kujawińska-Courtney Krystyna: Królestwo na scenie. Sztuki Szekspira o historii Anglii na scenie angielskiej. 1997 (Wprowadzenie. I. Sztuki Szekspira o historii Anglii: zagadnienia ogóln...) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Antoni: Res Historica 1999 z. 7 s. 181-188  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
188.artykuł: Komorowski Jarosław: Shakespeare and the birth of Polish romanticism: Vilna 1786-1846. Theatre Research International 1996 nr 2 s. 141-146 (recepcja twórczości Williama Szekspira w Wilnie - nt. przekładów jego ...) szczegóły 
  Yeats William Butler
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
189.artykuł: Partyga Ewa: Romans poety z teatrem. Teatr 1996 nr 5 s. 41-43 (twórczość teatralna Williama Butleara Yeatsa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
190.książka: L'Ancien theatre en France et en Pologne (Actes du Colloque franco-polonais organise par l'Institut de Philologie Romane et le Centre interuniversitaire de Civilisation Francaise de l'Universite de Varsovie, Varsovie octobre 1987). 1992 (Joanna Żurowska: Avant-propos. - Jerzy Parvi; Gerard Beaupretre; Kryst...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
191.artykuł: Rychlewska-Delimat Alicja: Le valet dans la tradition du theatr classique. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 319-327 (postać sługi w XVII-wiecznej komedii francuskiej; ze streszcz. w język...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Custine Astolphe Louis Leonor de
    proza (alfabet tytułów)
192.proza: Custine Astolphe Louis Leonor de: Rosja w roku 1839. Teatr 1991 nr 2 s. 40-42, nr 3 s. 39-42 (m.in. wspomn. dot. teatru...) szczegóły 
  Sevigne Marie de
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulesza Monika: Markiza de Sevigne o teatrze. Pamiętnik Teatralny 1998 z. 3/4 s. 365-382 (uwagi o teatrze w korespondencji markizy de Sevigne; z portr....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
194.książka: Kocur Mirosław: Teatr antycznej Grecji. 2001 (Przedmowa. - Kultura uczestnictwa (Wstęp). * Rozdz. I. Stan badań nad ...) szczegóły 
recenzja: Bielawski Krzysztof: Bibliograficzna mapa antycznego teatru. Didaskalia 2002 nr 49/50 s. 138-140  szczegóły 
recenzja: Chodkowski Robert R.: Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 3 s. 113-127  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Zawracając Arystotelesa. Dialog [Warszawa] 2002 nr 5/6 s. 188-193  szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: I ujrzałem Teatr Dionizosa. Scena 2001 nr 6 s. 35  szczegóły 
recenzja: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 65-68 (m.in. nota nt. spotkania promocyjnego książki 22 IX 2001 na Wydziale N...) szczegóły 
recenzja: Stebnicka Krystyna: Wizyta w greckim teatrze. Mówią Wieki 2002 nr 6 s. 60  szczegóły 
artykuł: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 65-71 (m.in. nota nt. promocji książki; Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grot...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 73 (nota; z przedmowy...) szczegóły 
195.książka: Kott Jan: Zjadanie bogów i nowe eseje. 1999  szczegóły 
recenzja: Kisieliński Jarosław: W dwóch albo trzech zdaniach. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 34  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Święty krąg orchestry świata. Plus Minus 2000 nr 4 s. D2  szczegóły 
recenzja: Krajewska-Wieczorek Anna: Drugie Zjadanie bogów. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr 10 III s. 11  szczegóły 
recenzja: Krajewska-Wieczorek Anna: O "Zjadaniu bogów" Jana Kotta. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 206-208  szczegóły 
recenzja: Lektor: Los i zagłada. Tygodnik Powszechny 1999 nr 50 s. 13  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Kto kogo zjada?. Książki. Gazeta 1999 nr 11 s. 7  szczegóły 
196.książka: Kott Jan: Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej. 1986  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 321-322  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aischylos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
197.artykuł: Turasiewicz Romuald: Tajniki teatru Aischylosa. Filomata 1989 nr 390 s. 108-123  szczegóły 
  Euripides *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
198.książka o twórcy: Borowska Małgorzata: Le theatre politique d'Euripide. Problemes choisis. 1989  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
199.artykuł: Engelking Barbara: Życie społeczne: Kultura i rozrywka. x 2001 ([w ks.:] Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto warszawskie. Przewodn...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Historia literatury (hiszpańska)
    książki (alfabet autorów)
200.książka: Sabik Kazimierz: El Teatro de corte en Espana en el ocaso del Siglo de Oro (1670-1700). 1994 (Introduccion. I. Los antecedentes evolucion del teatro de corte en Esp...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Garcia Lorca Federico
    książki o twórcy (alfabet autorów)
201.książka o twórcy: Aszyk Urszula: Federico Garcia Lorca w teatrze swoich czasów. 1997 (Słowo wstępne. Wprowadzenie: Kryzys i próby odnowy teatru w Hiszpanii ...) szczegóły 
recenzja: Jarosińska Izabela: Czarny frak, zielony cylinder, biały gołąb - i esencja teatru. Dialog [Warszawa] 1999 nr 4 s. 136-142  szczegóły 
recenzja: Kacprzak Katarzyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2002 nr 10 (2459) s. 150-153  szczegóły 
recenzja: Komorowski Adam: Lorca człowiek teatru. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 58  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
202.książka: Skwara Ewa: Historia komedii rzymskiej. 2001 (O Autorki. - I. Quid? - Co? czyli odmiany komedii [charakterystyka pos...) szczegóły 
recenzja: Gołąb Monika: Komedia rzymska. Przewodnik Weekend 2002 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Stebnicka Krystyna: Wszystko o rzymskiej komedii. Mówią Wieki 2002 nr 5 s. 60  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
203.artykuł: Longosz Stanisław: Teatr Pompejusza w opinii starożytnych autorów pogańskich i chrześcijańskich. Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 253-278 (nt. teatru Pompejusza w Rzymie zbudowanego w latach 55-52 p.n.e....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Plautus Titus Maccius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
204.artykuł: Żółtowska Iwona: Wiedza i kompetencje publiczności Plauta. Meander 1991 nr 7/8 s. 301-307 (w świetle uwag Terecjusza i Horacego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
205.artykuł: Jurczyk Ewa: Zur Typologie des Figurenensembles und der Figurenkonstellation des deutschen buergerlichen Dramas - Vergleich mit der polnischen Uebersetzung. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1332 s. 7-17 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Goethe Johann Wolfgang von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
206.artykuł: Wypych-Gawrońska Anna: Dyrektor teatru w roli teoretyka - Goethe i polscy antreprenerzy o funkcjonowaniu i zadaniach sceny. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 165-172 (dot. m.in. teorii teatru oraz praktyki zarządzania instytucją; dot. ta...) szczegóły 
  Kotzebue August von
207.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jurczyk Ewa: Zum Problem der Uebersetzung der deutschen Dramen des 18. Jahrhunderts fuer die polnischen Buehnen. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1226 s. 83-91 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Zagadnienia specjalne (nowohebrajska) / Czasopiśmiennictwo (nowohebrajska)
208.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żebrowski Rafał: Kwartalnik Historii Żydów 2002 nr 4 s. 550-558 (omówienie zawartości t. 14 (2001)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
209.książka: Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące = Big city. Integrating and disintegrating factors. 1995 ([T.] 1, 258 s., 3 pl., wykr. [Zawiera materiały z konferencji naukowej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Voloshin Maksimilian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
210.artykuł: Michajłowa Marija: Widz w koncepcji teatru Maksymiliana Wołoszyna. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 127-136 (rola widza w teatrze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Historia literatury (szwedzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
211.artykuł: Skuncke Marie-Christine: Theatre and Drama in Sweden under Gustaf III (1771-1792). x 1990 ([W ks. zb.:] Changes in two Baltic countries. Poland and Sweden in the...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Strindberg August
    książki o twórcy (alfabet autorów)
212.książka o twórcy: Lewko Marian: Studia o Strindbergu. 1999 (Augusta Strindberga teatr intymny. Chrześcijańskie konteksty dramaturg...) szczegóły 
recenzja: Podstawka Anna: Książka o Strindbergu. Akcent 2001 nr 1/2 s. 171-172  szczegóły 
213.książka o twórcy: Uggla Andrzej Nils: Strindberg a teatr polski 1890-1970. 2000 ([Dot. również twórców:] Stanisław Przybyszewski, Karol Adwentowicz, St...) szczegóły 
recenzja: Sajewska Dorota: Strindberg a sprawa polska. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 101-107  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 72 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
214.książka: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Słowo wstępne. * Mikhajjlo Gnatjuk: ...) szczegóły 
215.książka: Ukrajins'ko-pol's'kih lihteraturnih konteksti. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 ([Zawiera m.in.] Dzhovanna Brodzhih Berkoff: Pro tipologihju pol's'kogo...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
216.impreza: "Barok ukraiński i jego kontekst europejski"- sesja naukowa pośw. m.in. literaturze i teatrowi.  szczegóły 
artykuł: Ostrowski Jan: Biuletyn Historii Sztuki 1991 r. 53 nr 1/2 s. 183-185 (inf. w art....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Goldoni Carlo
    książki o twórcy (alfabet autorów)
217.książka o twórcy: Łukaszewicz Justyna: Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu. 1997 (Wstęp. - Goldoni w epoce saskiej [nt. teatru dworskiego Augusta III or...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    książki (alfabet autorów)
218.książka: Focusing on Jewish Popular Culture in Poland and its Afterlife. 2003 ([M.in. zawiera:] Michael C. Steinlauf: The Badkhn: From Wedding Stage ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
219.artykuł: Engelking Barbara: Życie społeczne: Kultura i rozrywka. x 2001 ([w ks.:] Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto warszawskie. Przewodn...) szczegóły 
220.artykuł: Węgrzynek Hanna: Archeion 1991 t. 89 s. 140-141 ([rec. ks.:] Guide to the sources for the history of the Jews in Poland...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Zagadnienia specjalne (żydowska) / Czasopiśmiennictwo (żydowska)
221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żebrowski Rafał: Kwartalnik Historii Żydów 2002 nr 4 s. 550-558 (omówienie zawartości t. 14 (2001)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Asz Szalom
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
222.artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Szalom Asz na scenach polskich. Studia Judaica 2002 nr 1 s. XXXIII (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Shmeruk Chone
    wywiady (alfabet autorów)
223.wywiad: Schiller Anna: Jidysz nie jest przegrany. Teatr 1995 nr 3 s. 45-46 (szerzej o teatrze żydowskim...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
    książki (alfabet autorów)
224.książka: Domański Piotr Jerzy: Reżyserzy dramatu w warszawskich teatrach rządowych. (1901-1915). 1990 ( [Dot. dokonań artystycznych reżyserów:] Kazimierz Kamiński, Ludwik So...) szczegóły 
225.książka: Guderian-Czaplińska Ewa: Album teatralne. Artyści poznańskich scen 1918-1939. 2003 ([Dot. teatrów dramatycznych w Poznaniu. Zawiera:] Dyrektorzy [m.in. sy...) szczegóły 
226.książka: Kruk Stefan: Aktorzy teatru lubelskiego 1915-1939. 2001 (Wstęp. I. Aktorzy Henryka Halickiego. II. Aktorzy Józefa Grodnickiego....) szczegóły 
227.książka: Wilski Zbigniew: Aktor w społeczeństwie. Szkice o kondycji aktora w Polsce. 1990 ([Aspekty społeczne zawodu aktora w dziejach teatru europejskiego i pol...) szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Comment faire de la sociologie du theatre. Polish Art Studies 1993 t. 14 (1992) s. 383-387  szczegóły 
recenzja: Świerkowska-Niecikowska Małgorzata: Aktor - jakim go widzą. Dialog [Warszawa] 1992 nr 7 s. 142-145  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
228.artykuł: Hera Janina: Losy aktorów w Generalnym Gubernatorstwie (wrzesień 1939-1 VIII 1944). Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 315-409 (sprost.: Janina Hera, Pamiętnik Teatralny 1998 z. 1/2 s. 358; J...) szczegóły 
sprostowanie: Hera Janina: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 261 (list do redakcji...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne) / Związek Artystów Scen Polskich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
229.artykuł: Król-Kaczorowska Barbara: Siedziba ZASP. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 3/4 s. 474-486 (nt. budynków zajmowanych przez ZASP...) szczegóły 
sprostowanie: Szletyński Henryk: Ramole Kazimierza Junoszy-Stempowskiego i siedziba ZASPu. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 332 (list do red....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Dulęba Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
230.artykuł: Sadecki Jerzy: Kwiaty zostawić, Kazia wyrzucić!. Plus Minus 2001 nr 45 s. D4 (nota nt. pracy aktorskiej...) szczegóły 
  Frycz Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
231.artykuł: Kuchtówna Lidia: Karola Frycza szopki bożonarodzeniowe = The nativity szopka according to Karol Frycz. Teatr Lalek 2002 nr 4 s. 21-22 (nt. udziału Karola Frycza w realizacji bożonarodzeniowych szopek, m.in...) szczegóły 
232.artykuł: Starzyńska-Majsak Małgorzata: Krakowska działalność Karola Frycza w latach 1930-1939. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 3/4 s. 156-213 (z fot., z faks....) szczegóły 
  Gostyńska Anna
    korespondencja (alfabet autorów)
233.korespondencja: Lasocka Barbara: Anna Gostyńska - chluba Lwowa. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 182-226 (zawiera biografię Anny Gostyńskiej oraz 36 listów do niej z lat 1898-1...) szczegóły 
  Jarossy Fryderyk*
    książki o twórcy (alfabet autorów)
234.książka o twórcy: Grodzieńska Stefania: Urodził go "Niebieski Ptak". 1988 ([Wspomn. pośw. Fryderykowi Jarosyemu, dot. także przedwojennych kabare...) szczegóły 
  Kantor Tadeusz *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
235.książka o twórcy: Hommage a Tadeusz Kantor. 1999  szczegóły 
  Kotlarczyk Mieczysław*
    imprezy (alfabet tytułów)
236.impreza: "Mieczysław Kotlarczyk i jego teatr religijny" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
  Osterwa Juliusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
237.książka o twórcy: Guszpit Ireneusz: Przez teatr - poza teatr. Szkice o Juliuszu Osterwie. 1989  szczegóły 
  Pronaszko Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
238.artykuł: Rotbaum Jakub: Współpraca Andrzeja Pronaszki z Teatrem żydowskim (Garść wspomnień osobistych). Teatr 1989 nr 9 s. 26-28 (w Wilnie, Łodzi i Warszawie w l. 1930-33...) szczegóły 
  Rustem Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
239.artykuł: Sidlauskas Rimantas: Jan Rustem a teatr wileński. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 187-190  szczegóły 
  Ruszczyc Ferdynand*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
240.artykuł: Kasjaniuk Halina: Słowacki w scenograficznych opracowaniach Ferdynanda Ruszczyca. Teatr 1989 nr 9 s. 18-22  szczegóły 
  Siemaszkowa Wanda
    korespondencja (alfabet autorów)
241.korespondencja: Lasocka Barbara: Lwowskie lata Wandy Siemaszkowej. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 227-260 ([zawiera biografię Wandy Siemaszkowej, z fot., oraz:] Korespondencja ...) szczegóły 
  Swierkiewicz Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
242.artykuł: Buława Edward: Watra 1988 (1988) s. 143 (sylwetka Edwarda Swierkiewicza (1808-1872), działacza polskiego amator...) szczegóły 
  Szalawski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
243.artykuł: Hera Janina: Życie artysty w niewoli. Rzecz o Andrzeju Szalawskim. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 137-176 (biogr., dot. wojennych losów aktora; z Aneksem zawierającym protokół s...) szczegóły 
  Weichert Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
244.artykuł: Bułat Mirosława M.: Teatr Polski w świetle publicystyki Michała Weicherta na łamach "Literarisze Bleter". Studia Judaica 2002 nr 1 s. XII-XIII (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Zelwerowicz Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
245.książka twórcy: Zelwerowicz Aleksander: Listy. 1999 ([285 listów Aleksandra Zelwerowicza z lat 1936-1954, w tym 192 listy d...) szczegóły 
recenzja: j.r.k.: Zelwer. Rzecz o Książkach 2000 nr 2 s. E6 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lasocka Barbara: Codzienne sprawy Aleksandra Zelwerowicza. Teatr 2000 nr 4/6 s. 83-85  szczegóły 
recenzja: Łapicki Andrzej: "Zelwer". Nowe Książki 2000 nr 1 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Mieszkowska Anna: Listy Aleksandra Zelwerowicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 269 s. 4  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
246.książka: Braun Kazimierz: Wielka reforma teatru w Europie. Ludzie - idee - zdarzenia. 1984  szczegóły 
recenzja: Prussak Maria: Pamiętnik Teatralny 1988 z. 3/4 s. 567-575  szczegóły 
nawiązanie: Braun Kazimierz: Wielka reforma teatru w Europie. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 2 s. 399  szczegóły 
247.książka: Dramat i teatr sakralny. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Dramatu i Teatru oraz Zakład Badań nad Literaturą Religijną, Lublin 2-5 maja 1983. 1988 (I. Sławińska: Słowo wstępne. * Program. * I. Refleksja teoretyczna. Źr...) szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 102-105  szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Nowe Książki 1988 nr 12 s. 50 ([nota]...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Lidia: Teatr 1988 nr 8 s. 22-23 ( ...) szczegóły 
248.książka: Gmys Marcin: Technika teatru w teatrze i jej operowe konkretyzacje. ([Zawiera m.in. rozdział:] Technika teatru w teatrze w dramaturgii euro...) szczegóły 
recenzja: Komorowska Małgorzata: Opera jako gra intertekstualna. Ruch Muzyczny 2000 nr 21 s. 42-43  szczegóły 
249.książka: Kiebuzinska Christine: Revolutionaries in the theater: Meyerhold, Brecht and Witkiewicz. 1988  szczegóły 
recenzja: Donnels O'Malley Lurana: Slavic Review 1989 t. 48 nr 3 s. 532-533  szczegóły 
250.książka: Meyerhold Wsiewołod: Przed rewolucją. (1905-1917). 1988 ([Wybór z tomów: Stat'i, pis'ma, rechi, besedy. Chast' pervaja (1891-19...) szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1989 nr 5 s. 7  szczegóły 
recenzja: Koźbiel Janina: Nowe Książki 1988 nr 2 s. 35  szczegóły 
recenzja: Lubicz-Sielski Mariusz: Meyerhold po polsku. Kultura Niezależna 1990 nr 65 s. 91-98  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Scena 1989 nr 2 s. 32  szczegóły 
251.książka: Mity teatru XX wieku. Od Stanisławskiego do Kantora. 1995 (Krzysztof Pleśniarowicz, Małgorzata Sugiera: Dlaczego mity teatru XX w...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1997 nr 4 s. 75 (nota...) szczegóły 
252.książka: Od symbolizmu do post-teatru. 1996 (Tadeusz Miczka: Dwadzieścia lat... - I. Style teatru: Małgorzata Leyk...) szczegóły 
recenzja: A.S.: Książka z dedykacją. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 40 s. 9 (nota spraw. z promocji książki...) szczegóły 
recenzja: (kark): Śląsk 1997 nr 2 s. 79 (nota...) szczegóły 
253.książka: Osiński Zbigniew: Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice. 1993 (Wstęp. Pierwsza inicjacja Jerzego Grotowskiego. Widz w Teatrze Laborat...) szczegóły 
recenzja: Burzyński Tadeusz: Grotowski Paves the way. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Ostaszkiewicz Jarosław: Legenda tras Grotowskiego. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 142-144  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 534 (nota...) szczegóły 
254.książka: Pleśniarowicz Krzysztof, Trojanowska Tamara: Poszukiwania nowego teatru. W kręgu teorii 1887-1939. 1988 ([Prezentacja najwybitniejszych reformatorów teatru z omówieniem ich po...) szczegóły 
255.książka: Przeciw konwencjom. Antologia tekstów o teatrze polskim i obcym od Antoine'a po czasy współczesne (1887-1990). 1994 (Marta Fik: Przeciw konwencjom. * I. "Konwencjonalne sztampy nie mogą z...) szczegóły 
recenzja: Kubikowski Tomasz: Konwencja i sprzeciw. Dialog [Warszawa] 1994 nr 10 s. 110-114  szczegóły 
recenzja: Majcherek Wojciech: Bunt artystów. Życie Warszawy 1994 nr 181 dod. s. 5  szczegóły 
256.książka: W przestrzeni komunikacyjnej. Szkice z historii i teorii dramatu, teatru i komunikacji społecznej. 1999 (Janusz Skuczyński: Wstęp. * I. Misterium i misteryjność: Krzysztof Ob...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 49 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
257.impreza: "Etos życia - etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu - aktorze" - ogólnopolska konferencja naukowa (2002). (m.in. referaty poświęcone Juliuszowi Osterwie, Leonowi Schillerowi, św...) szczegóły 
artykuł: Fraza 2002 nr 3 s. 317 (not....) szczegóły 
artykuł: Karczewski Leszek: Etos życia ? etos sztuki. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 54-58 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
artykuł: Karczewski Leszek: Fikcja i rzeczywistość w teatrze. Forum Akademickie 2002 nr 5/6 s. 15 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 48-55 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 30-42 (m.in. wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 2002 nr 2 s. 6 (notka...) szczegóły 
258.impreza: "Między historią a teorią teatru" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Konferencje, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 38-47 (zawiera m.in. wykaz wybranych referatów na temat teatru i dramatu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
259.artykuł: Dudzik Wojciech: Steiner: jak przywrócić teatrowi styl?. Dialog [Warszawa] 1991 nr 11 s. 131-138  szczegóły 
260.artykuł: Jurkowski Henryk: Craig i marionetki po raz drugi = Craig and marionettes. Teatr Lalek 2001 nr 3 s. 9-18 (stosunek Edwarda Gordona Craiga do lalek i nadmarionety; tekst równole...) szczegóły 
261.artykuł: Jurkowski Henryk: Niespełniona wielkość. Z dziejów recepcji Edwarda Gordona Craiga w Polsce. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 3/4 s. 46-92 (dot. recepcji myśli teatralnej; od Młodej Polski do końca XX w.; z rys...) szczegóły 
262.artykuł: Kott Jan: Awangarda i postmodernizm - ale gdzie teatr?. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 249-264  szczegóły 
263.artykuł: Prałat Marek: Wierzę w teatr (1-10). Nasz Dziennik 1998 nr 170, 176, 182, 188, 199, 206, 218, 224, 230 (teatr polski na przestrzeni wieków; teoria teatru, sztuki aktorskiej...) szczegóły 
264.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Co jest, skoro go nie ma?. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 44-52 (nt. przemian w teatrze; dot. także niemożliwości pojawienia się teatra...) szczegóły 
265.artykuł: Steiner Rudolf: O sztuce recytacyjnej, dramatycznej i teatralnej. Dialog [Warszawa] 1991 nr 11 s. 124-128 (z notą...) szczegóły 
polemika: Dudzik Wojciech: Dialog [Warszawa] 1992 nr 1/2 s. 238 (dot. błędów w druku; z odp. red., s. 238...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Architektura teatralna
    książki (alfabet autorów)
266.książka: Grzegorczyk Bożena: Architektura i budownictwo teatralne we Wrocławiu od około 1770 roku do schyłu XIX wieku. 2000 ([Architektura teatrów wrocławskich działających od początku XVIII do s...) szczegóły 
recenzja: Komorowski Jarosław: Spotkania z ginącymi zawodami. Spotkania z Zabytkami 2001 nr 11 s. 39  szczegóły 
267.książka: Purchla Jacek: Teatr i jego architekt. W stulecie otwarcia gmachu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie = Das Theater und sein Architekt. 1993 (Wstęp. I. Jan Zawiejski architekt przełomu wieków [biogr.]. II. Kraków...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 44 s. 11 (not....) szczegóły 
recenzja: M.K.: Nowe Książki 1993 nr 12 s. 18 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sosnowska Aldona: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 525-529  szczegóły 
268.książka: Raszewski Zbigniew: Teatr na placu Krasińskich. 1995 ([Historia powstania budynku teatru przy placu Krasińskich w Warszawie ...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Profesor. Tygodnik Powszechny 1996 nr 10 s. 13  szczegóły 
recenzja: Klimowicz Mieczysław: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 303-305  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: The Theatre at Krasiński plaza. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1996 nr 4 s. 49  szczegóły 
269.książka: Theatre architecture of the late 19th century in Central Europe. International conference for the centenary of the Municipial Theatre inauguration, 7-8 October 1993, Cracow. 1993 (Introduction. - Jacek Purchla: For the centenary of the Municipal Thea...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
270.artykuł: Borwiński Jerzy: Architektura Teatru Polskiego. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 184-198  szczegóły 
271.artykuł: Chlipalski Andrzej: Dwa teatry. Cracovia Leopolis 1996 nr 4 s. 2-7 (historia powstania i architektura teatrów w Krakowie (Teatr im. J. Sło...) szczegóły 
272.artykuł: Król-Kaczorowska Barbara: Teatr na zamku w Łańcucie. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 3/4 s. 21-30 (historia i opis sali teatralnej zbudowanej przez Izabelę Lubomirską n...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Inscenizacja, reżyseria
    książki (alfabet autorów)
273.książka: Verbal and non-verbal codes in European drama. Proceedings of Kraków-Bochum Symposium in the Theatre Studies. Kraków, 5-7 June 1995 at the Jagiellonian University. 1995 (Marta Gibińska: Editor's note. - Władysław Witalisz: Verbal and non-ve...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
274.artykuł: Pawłowski Roman: Teatr. Encyklopdia [z tego cyklu:] Władcy sceny. Gazeta. Magazyn 2001 nr 18 s. 31-34 (nt. metod pracy inscenizatora i reżysera w ujęciu historycznym, noty b...) szczegóły 
275.artykuł: Prussak Maria: "Dziady" Stanisława Wyspiańskiego - dokumenty pracy. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 3/4 s. 425-456 (nt. inscenizacyjnych zapisów Stanisława Wyspiańskiego dot. premieroweg...) szczegóły 
276.artykuł: Trofinov Iosif: Komedija A.P. Chekhova v rezhisserskikh ekzempljarakh K.S. Stanislavskogo. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie]. Filologia Rosyjska 1989 z. 7 (68) s. 141-153 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Scenografia
    książki (alfabet autorów)
277.książka: Mitzner Piotr: Teatr światła i cienia. Oświetlenie teatrów warszawskich na tle historii oświetlenia od średniowiecza do czasów najnowszych. 1987  szczegóły 
recenzja: A.L.: Odrodzenie 1988 nr 4 s. 11  szczegóły 
recenzja: jc: Dialog [Warszawa] 1988 nr 9 s. 173  szczegóły 
recenzja: Jesionowska Wanda: Nowe Książki 1988 nr 2 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: Kultura [Warszawa] 1988 nr 2 s. 10 (not....) szczegóły 
recenzja: Kłossowicz Jan: Dialog [Warszawa] 1989 nr 7 s. 140-145  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: "Les spectateurs ont toujours desire se laisser emerveiller par la lumiere...". Polish Art Studies 1990 t. 11 s. 365-8  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Teatr 1988 nr 2 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1988 nr 8/10 s. 40  szczegóły 
recenzja: S.M.: Tygodnik Kulturalny 1988 nr 14 s. 12 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
278.artykuł: Gaweł Łukasz: Od Wyspiańskiego do Cybulskiego czyli krótka historia scenografii krakowskiej. Opcje 1999 nr 6 s. 29-33 (z not. o aut....) szczegóły 
279.artykuł: Król-Kaczorowska Barbara: Niezapomniany Smuglewicz. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 3/4 s. 5-20 (biografia artystyczna i przegląd prac scenograficznych Antoniego Smugl...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska
    książki (alfabet autorów)
280.książka: Kosiński Dariusz: Sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie teatralnym XIX wieku. Główne problemy. (Wstęp. - Prolog: Specyfika sztuki aktorskiej XIX wieku. Aktorstwo w te...) szczegóły 
281.książka: Murray Emanuel: O aktorach i grze teatralnej = Des acteurs et du jeu theatral. 1991 (Wstęp. O aktorach i grze teatralnej. O grze w tragedii. O grze w komed...) szczegóły 
282.książka: Strzelecki Ryszard: Aktor i wiedza o człowieku. Teoretyczne wypowiedzi o sztuce aktorskiej w Polsce od oświecenia do końca wieku XIX i ich antropologiczne podłoże. 2001 (Wprowadzenie. - Teoria aktora a kontekst "żywego" teatru. Zasady gry a...) szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 294-296  szczegóły 
recenzja: Sławińska Irena: O sztuce aktorskiej. Kwartalnik Filmowy 2002 nr 37/38 s. 323-324  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 74 (not....) szczegóły 
283.książka: Sztuka aktorska a dramat. 1993 ([Materiały z konferencji naukowej "Sztuka aktorska a dramat", Mogilany...) szczegóły 
recenzja: Śmigielski Bogdan: Sztuka aktorska a dramat. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 45 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
284.artykuł: Michalik Jan: Aktorska "szkoła krakowska" - "szkoła warszawska". Nowe perspektywy. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 3/4 s. 31-49 (sztuka aktorska w Warszawie i Krakowie w XIX w....) szczegóły 
285.artykuł: Osterloff Barbara: Aktorskie lekcje Aleksandra Zelwerowicza (PIST 1932-1939). Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 16-29 (metody nauczania sztuki aktorskiej w Państwowym Instytucie Sztuki Tea...) szczegóły 
286.artykuł: Pawłowski Roman: Teatr. Encyklopdia [z tego cyklu:] Aktor - święty i grzesznik. Gazeta. Magazyn 2001 nr 7 s. 31-34 (historia sztuki aktorskiej...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska / Wymowa sceniczna, recytacja
    książki (alfabet autorów)
287.książka: Nowak-Wolna Krystyna: Dzieje sztuki recytatorskiej w Polsce. 1999 ([Teoria i historia sztuki recytacji:] Wstęp. - 1. Koncepcja sztuki rec...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Antropologia teatru
    książki (alfabet autorów)
288.książka: Łabędzka Izabella: Obrzędowy teatr Dalekiego Wschodu. 1999 (Wprowadzenie. I. Szamanizm chiński. II. Rytuały i widowiska egzorcysty...) szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Teatr maski. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 32  szczegóły 
recenzja: MOL: Teatr i kult żaby. Gazeta Wyborcza 2000 nr 67 s. 15  szczegóły 
artykuł: Steiner Marta: Uwagi na marginesie książki Izabelli Łabędzkiej "Obrzędowy teatr Dalekiego Wschodu". Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 1 s. 157-179  szczegóły 
289.książka: Smosarski Józef: Oblicza świąt. 1990 ([M.in. rozdz.:] Dialog o narodzeniu Pana [o dialogach bożonarodzeniowy...) szczegóły 
recenzja: MG: Święta polskie i teatr. Nasz Dziennik 1999 nr 78 s. 9  szczegóły 
recenzja: Wokół Bożego Narodzenia. Życie Warszawy 1990 nr 297 s. 7  szczegóły 
290.książka: Teatr i antropologia. Materiały sesji "Antropologia teatru jako wydarzenia na pograniczu kultur" (Białystok, 20 XI 1993). 1996 ( Małgorzata Gawrychowska-Sowul: Wstęp. - Irena Sławińska: Antropologi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
291.artykuł: Dworakowski Konrad: Okrucieństwo w nurcie religijnego teatru lalek = Cruelty in the religious current of the puppet theatre. Teatr Lalek 2003 nr 1 s. 2-10 (nt. zastępowania aktorów lalkami w dawnym teatrze religijnym; dot. tak...) szczegóły 
292.artykuł: Kocur Mirosław: Polityczna maska Dionizosa. Dialog [Warszawa] 2000 nr 1 s. 141-154 (nt. związków kultu Dionizosa z teatrem...) szczegóły 
293.artykuł: Rosiek Barbara: Teatr ludowy okresu Godów = The Christmastide folk theatre. Teatr Lalek 2002 nr 4 s. 23-28 (teatr kolędniczy w Polsce - geneza, typologia, charakterystyka gatun...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru
    książki (alfabet autorów)
294.książka: Dramat obcy w Polsce. Premiery, druki, egzemplarze. 1995 ([Informator zawierający dokumentację polskiej recepcji przekładowej i ...) szczegóły 
295.książka: Dramat obcy w Polsce. Premiery, druki, egzemplarze 1765-1965. 1991 ([Informator zawierający dokumentację polskiej recepcji przekładowej i ...) szczegóły 
296.książka: Estreicher Karol: Teatra w Polsce. 1992 (T. 4. Cz. 1-2. 1992, XLIV, 507 s.; s. 310-911.
T. 4. [Cz. 3]: Inde...)
 szczegóły 
recenzja: Timoszewicz Jerzy: Estreicher! Estreicher! Na marginesie "Teatrów w Polsce". Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 257-278  szczegóły 
nawiązanie: Timoszewicz Jerzy: Estreicher - Bułharyn - Każyński. Przyczynki do przyczynków. Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 365-373 (z aneksem zawierającym: Ferdynand Hoesick: Z dziejów sceny wileńskiej;...) szczegóły 
297.książka: Gembala Halina, Solańska-Szczepanik Krystyna: Repertuar Teatru Miejskiego w Krakowie (16 X 1909 r. przemianowanego na Teatr im. J. Słowackiego) 1905-1913. 1990  szczegóły 
298.książka: Maresz Barbara, Szydłowska Mariola: Repertuar teatru polskiego we Lwowie. 1886-1894. 1993 ([Zestawienie repertuaru sceny dramatycznej i operowej, występów poza L...) szczegóły 
299.książka: Marszałek Agnieszka: Repertuar teatru polskiego we Lwowie. 1864-1875. 2003 ([Zestawienie repertuaru sceny dramatycznej i operowej, występów poza L...) szczegóły 
300.książka: Marszałek Agnieszka: Repertuar teatru polskiego we Lwowie. 1875-1881. 1992 ([Zestawienie repertuaru sceny dramatycznej i operowej, występów poza L...) szczegóły 
301.książka: Marszałek Agnieszka: Repertuar teatru polskiego we Lwowie. 1881-1886. 1993 ([Zestawienie repertuaru sceny dramatycznej i operowej, występów poza L...) szczegóły 
302.książka: Osiński Zbigniew: Repertuar Teatrów Miejskich we Lwowie pod dyrekcją Wilama Horzycy 1932-1937. 1992 ([Materiały zawierające wykaz sztuk wystawianych we Lwowie oraz recenzj...) szczegóły 
recenzja: Śmigielski Bogdan: Horzyca i Lwów. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 46 (z fot. Wilama Horzycy...) szczegóły 
303.książka: Słownik polskich teatrów niezawodowych: Galicja do roku 1918. 1992 (Cz. 1: Albigowa - Lwów. Red. t.: Maria Magdalena Lukas, Wanda Dryll. 1...) szczegóły 
304.książka: Słownik polskich teatrów niezawodowych: Galicja do roku 1918. 1993 (Cz. 2: Ładyczyn - Żyznomierz. Red. t.: Maria Magdalena Lukas, Wanda Dr...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
305.artykuł: Afisze wileńskie (1815-1884). Fotografie. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 153-186 (ze wstępem Jerzego Timoszewicza: Jeszcze o afiszach wileńskich, s. 149...) szczegóły 
306.artykuł: Estreicher Karol: Teatra w Polsce: I. Opera w Polsce. Fragment listu do Józefa Sikorskiego z 1859 r.. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 116-119 (list zawiera wykaz scen, na których wystawiano opery od XVIII do XIX w...) szczegóły 
307.artykuł: Estreicher Karol: Teatra w Polsce: II. Teatr i repertuar. Fragment artykułu z 1863 r.. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 119-122 (wykaz scen prowincjonalnych od XVI do XIX w., ; ze Wstępem od redakcji...) szczegóły 
308.artykuł: Krasiński Edward: Teatralia żydowskie. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 223-233 (nt. znaczenia dla badania historii teatru żydowskiego w Polsce zbiorów...) szczegóły 
309.artykuł: Lenczowska Joanna: Programy teatralne w Krakowie do 1939 roku. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 324-399 (od końca XIX w., z indeksem zawierającym spis programów teatralnych wy...) szczegóły 
310.artykuł: Makomaska Ewa: Artysta w atelier fotograficznym (1840-1900). Teatr 1992 nr 7/8 s. 4-7 (z fot.; sprostowanie, Teatr 1992 nr 10 s. 46...) szczegóły 
311.artykuł: Mościcki Tomasz: Teatralni majstrowie. Teatr 1992 nr 7/8 s. 8-11 (nt. fotografów teatralnych dwudziestolecia międzywojennego: Stanisława...) szczegóły 
312.artykuł: Raszewski Zbigniew: Warszawski afisz dzienny (Suplement). Pamiętnik Teatralny 1988 z. 1/2 s. 253-254 (cd. z 1987...) szczegóły 
313.artykuł: Rozłucki Piotr: Informacja. Semper Fidelis 2003 nr 6 s. 65 (prośba o informacje na temat przedwojennego teatru lwowskiego w związk...) szczegóły 
314.artykuł: Szetela Maciej: Krakowski afisz teatralny 1781-1893. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 247-323 (rys historyczny, z reprod. afiszy, s. 294-323...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru / Wystawy (Dokumentacja teatru) / W Polsce (Dokumentacja teatru-wystawy)
    imprezy (alfabet tytułów)
315.impreza: "Melpomena w mundurze" - wystawa (2000). (wystawa obejmująca dokumenty obrazujące dzieje żołnierskich teatrów w ...) szczegóły 
316.impreza: "Projekty kurtyn dla Teatru Miejskiego, 1892 r." - wystawa (1993).  szczegóły 
317.impreza: "Teatr Rapsodyczny 1941-1967" - wystawa.  szczegóły 
318.impreza: "Teatr we Lwowie przez dwa wieki" - wystawa (1995).  szczegóły 
319.impreza: Wystawa poświęcona dziejom teatru krakowskiego (1989).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
320.książka: Got Jerzy: Teatr i teatrologia. 1994 (Zamiast wstępu. - O teatrze: W sprawie komedii Blizińskiego [Józefa] n...) szczegóły 
recenzja: Krasiński Edward: Theatre book of the year. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1995 nr 3 s. 45-46  szczegóły 
recenzja: Książki Wydawnictwa Iniversitas. Impresje 1996 nr 1(2) (1995/1996) s. 30 (nota...) szczegóły 
recenzja: Majcherek Wojciech: Got o teatrze. Życie Warszawy 1994 nr 181 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 249 (nota...) szczegóły 
321.książka: Jak badać teatr? Materiały z konferencji metodologicznej poświęconej badaniom historycznoteatralnym, Kraków, 28 września 2002. 2003 (Marek Dębowski: Słowo od redaktora. * [Zapis wygłoszonych referatów or...) szczegóły 
322.książka: Orzechowski Emil: Kilka lekcji o teatrze. 1995 ([Podręcznik dla studentów kolegiów nauczycielskich i studiów zaocznych...) szczegóły 
323.książka: Słownik biograficzny teatru polskiego. 1994 (T. 2: 1900-1980. Komitet red.: Zbigniew Wilski, Barbara Berger, Maria ...) szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Artyści znani i nieznani. Życie Warszawy 1994 nr 65 dod. s. 4  szczegóły 
recenzja: Biernacki Andrzej: Dreszcz wywołany podniesieniem kurtyny. Na marginesie drugiego tomu "Słownika biograficznego teatru polskiego". Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 579-593  szczegóły 
nawiązanie: Drugi tom "Słownika biograficznego teatru polskiego". Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 237-238 (podp.: Redakcja "Słownika biograficznego teatru polskiego"...) szczegóły 
recenzja: Gąssowski Szczepan: Słownik ludzi teatru. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 28  szczegóły 
recenzja: Hernik-Spalińska Jagoda: The Polish theatre in the biographical dictionary. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 3 s. 49  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Teatrologiczny rarytas PWN. Rzeczpospolita 1994 nr 53 s. 4  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Dla znawców i miłośników. Twój Styl 1994 nr 6 s. 105  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 249 (nota...) szczegóły 
recenzja: Poskuta-Włodek Diana: Cracoviana w drugim tomie "Słownika". Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 595-607  szczegóły 
polemika: Czachowska Jadwiga: Pamiętnik Teatralny 1998 z. 1/2 s. 351-354 (list do red....) szczegóły 
polemika: Poskuta-Włodek Diana: Pamiętnik Teatralny 1998 z. 1/2 s. 354-356 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Szydłowska Mariola: Lwowaina w drugim tomie "Słownika". Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 607-614  szczegóły 
polemika: Czachowska Jadwiga: Pamiętnik Teatralny 1998 z. 1/2 s. 351-354 (list do red....) szczegóły 
polemika: Szydłowska Mariola: Pamiętnik Teatralny 1998 z. 1/2 s. 356-357 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Taczanowski Stanisław: Uzupełnienia i uogólnienia. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 8 s. 15 (dot. t. 2...) szczegóły 
324.książka: Słownik biograficzny teatru polskiego. 1765-1965. 1973  szczegóły 
nawiązanie: Komorowska Małgorzata: Ocalić od zapomnienia. Ruch Muzyczny 1989 nr 9 s. 22-25; nr 10 s. 5-7 (sprost. dot. biogramów śpiewaków...) szczegóły 
325.książka: Teatr - widowisko. 2000 ([Synteza dziejów i dorobku polskiej sztuki i kultury teatralnej w XX w...) szczegóły 
recenzja: Nieduziak Edyta: Teatr. Widowisko. Akcent 2001 nr 1/2 s. 231-235  szczegóły 
recenzja: Śliwonik Lech: ...oto partaczy się historię. Scena 2001 nr 2 s. 26-28  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 4 s. 41 (nota...) szczegóły 
polemika: Śliwonik Lech: I dam ci imię: Alternatywa (a innym jak zechcę, to odbiorę). Scena 2001 nr 4 s. 24-26, nr 5 s. 24-25 (dot. hasła "teatr alternatywny" autorstwa Tadeusza Kubikowskiego...) szczegóły 
polemika: Kubikowski Tomasz: Gniew kombatanta. Scena 2002 nr 1 s. 18-19  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
326.artykuł: Majcherek Wojciech: Bieda z teatraliami. Teatr 1990 11 39-40 (przegląd wydanych w ostatnich latach książek krytyczno-, teoretyczno- ...) szczegóły 
327.artykuł: Orzechowski Emil: Od Oświecenia do współczesności. Scena 1989 nr 4/5 s. 22, 27 (koncepcja przygotowania Słownika Teatrów Niezawodowych...) szczegóły 
328.artykuł: Polskie Towarzystwo Historyków Teatru. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 61-63 (zawiera: Małgorzata Leyko: Sprawozdanie z działalności finansowej Pols...) szczegóły 
329.artykuł: Raszewski Zbigniew: Z warsztatu recenzenta. 1963-1983. Pamiętnik Teatralny 2002 z. 1/2 s. 153-237 (wybór 9 recenzji na stopnie i tytuły naukowe oraz wydawniczych; zawi...) szczegóły 
330.artykuł: Taborski Roman: O próbie utworzenia Katedry Historii Teatru na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1967 roku. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 1/2 s. 287-290  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Krytyka teatralna
    książki (alfabet autorów)
331.książka: Gajda Kazimierz: O krytyce teatralnej. 2003 (Od autora. Rekonesans metakrytycznoteatralny 1815-1916. Refleksja kryt...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
332.książka: Kozłowska Mirosława: O "polifonię głosów zbiorowych". Wileńska krytyka teatralna 1906-1940. 2003 (Wstęp. * I: W kręgu krajowości i regionalizmu [ideowe źródła postaw i ...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 60 (not. ze wstępu książki...) szczegóły 
333.książka: Polska krytyka teatralna w XIX wieku. 1994 (Przedmowa. - Eleonora Udalska: W warszawskich czasopismach teatralnyc...) szczegóły 
recenzja: Gajda Kazimierz: Polska krytyka teatralna w XIX wieku. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 3 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Gajda Kazimierz: W stronę syntezy krytyki teatralnej. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 14  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 251-252 (nota...) szczegóły 
334.książka: Tytkowska Anna: W kręgu piękna prawdy i polityki. Krakowska krytyka teatralna w latach 1865-1885. 2000 (Wstęp. - Przedmowa. - I. Źródła krytyki, jej prasa i sprawcy. - II. Wo...) szczegóły 
335.książka: Udalska Eleonora: Krytyka teatralna. Rozważania i analizy. 2000 (Przedmowa. - I. Rozważania metodologiczne: Źródła i przedmiot badań. P...) szczegóły 
recenzja: Popczyk Beata: Otwarty sezam. Scena 2001 nr 2 s. 31  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
336.artykuł: Michalik Jan: "Ani kościół, ani wszechnica, ani nawet apteka". Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1990 t. 27 s. 31-44 (nt. krytyki teatralnej okresu pozytywizmu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
337.książka: Guszpit Ireneusz: Sceny z mojego teatru. 2003 (Okoliczności założone [wstęp]. * Zbiór zasad: Etyka teatru w rozumieni...) szczegóły 
recenzja: Flader Katarzyna: Pytania o istotę i sens. Scena 2003 nr 3 s. 36  szczegóły 
338.książka: Hera Janina: Losy niespokojnych. 1993 (Aktor na tle społeczeństwa polskiego w XIX w. - poczucie posłannictwa...) szczegóły 
recenzja: Braun Kazimierz: Komedianci - aktorzy - obywartele. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 9 XII s. 14  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 530-531 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zwinogrodzka Wanda: Niedzisiejsi komendianci. Gazeta o Książkach 1993 nr 11 s. 5 (not....) szczegóły 
339.książka: Huebner Zygmunt: Polityka i teatr. 1991 (Wstęp. - Teatr i państwo [dot. głównie antycznej Grecji]. - Cenzura [o...) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Teatr który się wtrąca. Twórczość 1992 nr 4/5 s. 177-179  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 300-302  szczegóły 
recenzja: Grygiel Elżbieta: Polityka i teatr Zygmunta Huebnera. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 34-35 (z fot. Zygmunta Huebnera...) szczegóły 
recenzja: Hausbrandt Andrzej: Dwa testamenty. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 12 s. 14  szczegóły 
recenzja: Kania Kazimierz: Polityka i teatr. Słowo Powszechne 1992 nr 153 s. 6  szczegóły 
recenzja: Karpiński Marek: W pełnym świetle. Teatr 1992 nr 7/8 s. 46  szczegóły 
recenzja: Kubikowski Tomasz: On theatre and power. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1992 nr 3 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Radgowski Michał: Różnica czasu. Dialog [Warszawa] 1992 nr 3 s. 137-140  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Trzy teatry. Polityka 1992 nr 13 s. 23  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 309-310  szczegóły 
340.książka: Michalska Iwonna, Michalski Grzegorz: Wychowanie przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej. 1999  szczegóły 
341.książka: Michalska Iwonna, Michalski Grzegorz: Wychowanie przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej. 1994 (Wprowadzenie. - Szkolny teatr tradycyjny: 1. Pedagogiczna koncepcja sz...) szczegóły 
recenzja: Kukołowicz Teresa: Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 2001 t. 27 (1999) z. 2 s. 161  szczegóły 
recenzja: Słomka Ewa: Wychowawcze aspekty czasopism dziecięcych i teatru szkolnego. Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 1998 t. 25 (1997) z. 2 s. 180-191  szczegóły 
recenzja: Śliwerski Bogusław: Spór i troska o szkolny teatr w okresie II Rzeczypospolitej. Res Humanae 1996 t. 4 s. 219-222  szczegóły 
342.książka: Tuszyńska Agata: Gwiazdy i gwizdy. Z dziejów publiczności teatralnej 1765-1939. 2002  szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Gwiazdy i gwizdy. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 55  szczegóły 
recenzja: Raszewska Magdalena: Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 62 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zawrzykraj Agata: Pozwólcie widzom śmiać się i klaskać. Dialog [Warszawa] 2003 nr 4 s. 142-149  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Książki 2002 nr 11 s. 53 (nota...) szczegóły 
343.książka: Uwzględniając widza. Od Pirandella do Bergmana. 2001 ([Problematyka miejsca i roli widza w komunikacji teatralnej:] Wojciech...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 81 (nota...) szczegóły 
344.książka: Wilski Zbigniew: Aktor w społeczeństwie. Szkice o kondycji aktora w Polsce. 1990 ([Aspekty społeczne zawodu aktora w dziejach teatru europejskiego i pol...) szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Comment faire de la sociologie du theatre. Polish Art Studies 1993 t. 14 (1992) s. 383-387  szczegóły 
recenzja: Świerkowska-Niecikowska Małgorzata: Aktor - jakim go widzą. Dialog [Warszawa] 1992 nr 7 s. 142-145  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
345.artykuł: Baltyn Hanna: Po drugiej stronie rampy. Mówią Wieki 1994 nr 6 s. 34-38 (nt. zmian w relacji widz-teatr od XVIII w. do drugiej połowy lat 60....) szczegóły 
346.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Teatr a rzeczy święte. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1994 nr 2 s. 2 (teatr wobec przemian pobożności...) szczegóły 
347.artykuł: Maresz Barbara: Teatr i filantropia. Goniec Teatralny 1990 nr 13 s. 6 (nt. działalności charytatywnej teatrów w XIX w....) szczegóły 
348.artykuł: Tuszyńska Agata: Aktoromania epoki gwiazd. Scena 1988 nr 10 s. 6-8 (o przejawach kultu znanych aktorów w XIX w....) szczegóły 
349.artykuł: Tuszyńska Agata: Najemnicy. Scena 1989 nr 4/5 s. 14-16 (historia klaki w teatrze...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru
    książki (alfabet autorów)
350.książka: Szolginia Witold: Za teatralną kurtyną. 1989 ([Książka popularyzatorska dla dzieci i młodzieży nt. konstrukcji sceny...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
351.książka: Bielawska Alina: Amatorski ruch teatralny w Kielcach do 1914 roku. 1996 (Wstęp. - I. W kręgu terminologii. - II Kielce do wybuchu I wojny świat...) szczegóły 
recenzja: (WT): Amatorski ruch teatralny. Ikar 1997 nr 4 s. 44  szczegóły 
352.książka: Braun Kazimierz: Kieszonkowa historia teatru polskiego. 2003 (Uwagi wstępne. - Rozdział I. Teatr Polski niepodległej (XI-XVIII w.): ...) szczegóły 
recenzja: Jóźwik Katarzyna: Historia teatru - teatr w historii. Niecodziennik Biblioteczny 2003 nr 1 s. 27  szczegóły 
recenzja: Kaczmarek Wojciech: Z teatrem przez wieki. Kazimierza Brauna historia teatru w Polsce i na świecie. Akcent 2003 nr 1/2 s. 163-168  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Kurtyna w górę. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 30 V s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Zwierciadło dziejów. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 15  szczegóły 
353.książka: Dramat i teatr religijny w Polsce. 1991 (Irena Sławińska: Wstęp. - Julian Lewański: Tajemnica Ofiary i Odkupien...) szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Od Mikołaja z Wilkowiecka do Karola z Wadowic. Arka 1993 nr 44/45 s. 206-212  szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Religijne tradycje dramatu i teatru polskiego. Kresy 1993 nr 13 s. 168-170  szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Religijne tradycje dramatu i teatru polskiego. x 1994 ([w ks.:] Dramat i teatr po roku 1945. Wrocław 1994, s. 259-266...) szczegóły 
recenzja: Rupikowa Irena: Religia i teatr. Więź 1992 nr 7 s. 99-106  szczegóły 
recenzja: Smosarski Józef: Dramat i teatr religijny. Życie Warszawy 1992 nr 142/143 s. 7  szczegóły 
recenzja: Staniszewska Maria: Dramat i teatr religijny w Polsce. Gazeta Niedzielna 1992 nr 21 s. 4  szczegóły 
recenzja: (St.): Książki KUL-u. Słowo Powszechne 1992 nr 128 s. 6 (nota...) szczegóły 
recenzja: Waligóra Jerzy: Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 558-563  szczegóły 
354.książka: Dwadzieścia kroków wszerz i wzdłuż. Wspomnienia w 100-lecie Teatru im. Juliusza Słowackiego. 1993  szczegóły 
recenzja: Natanson Wojciech: Bliżej kulis. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 78 s. 7  szczegóły 
recenzja: Nowotarska Róża: ...dwadzieścia kroków wszerz i wzdłuż. Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 30 VI s. 6  szczegóły 
355.książka: Fedoruk Oleksander, Kashuba Olena, Pilipchuk Rostislav, Zagajjkevich Marija: Ukrajinsko-pol'skih mistec'kih vzaehmini XIX st.. 1998 ([M.in. o kontaktach kulturalnych w zakresie teatru]....) szczegóły 
356.książka: Focusing on Jewish Popular Culture in Poland and its Afterlife. 2003 ([M.in. zawiera:] Michael C. Steinlauf: The Badkhn: From Wedding Stage ...) szczegóły 
357.książka: Gdańsk teatralny. Historia i współczesność. 1988 ([Materiały z sesji nauk., Gdańsk, Sopot 11-13 V 1987:] Jan Ciechowicz:...) szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Próba programu. Życie Literackie 1989 nr 8 s. 7  szczegóły 
recenzja: Jesionowska Wanda: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 35-36  szczegóły 
recenzja: Kasjaniuk Halina: Głos Wybrzeża 1989 nr 26 s. 3  szczegóły 
358.książka: Gerner Eliza: Osvrnuh se sjetno. Uspomene glumice. 1988  szczegóły 
recenzja: Herceg Janos: x 1989 ([w czasopiśmie:] Hid (Novi Sad) 1989 nr 1 s. 103-107 [informacj...) szczegóły 
359.książka: Glajc Franciszek: Rzecz o cieszyńskim teatrze. 1995 ([Rys historyczny z okazji 85-lecia teatru]....) szczegóły 
360.książka: Got Jerzy: Teatr i teatrologia. 1994 (Zamiast wstępu. - O teatrze: W sprawie komedii Blizińskiego [Józefa] n...) szczegóły 
recenzja: Krasiński Edward: Theatre book of the year. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1995 nr 3 s. 45-46  szczegóły 
recenzja: Książki Wydawnictwa Iniversitas. Impresje 1996 nr 1(2) (1995/1996) s. 30 (nota...) szczegóły 
recenzja: Majcherek Wojciech: Got o teatrze. Życie Warszawy 1994 nr 181 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 249 (nota...) szczegóły 
361.książka: Groński Ryszard Marek: Taki był kabaret. 1994 ([O teatrach muzycznych i kabaretach polskich w l. 1900-1945]....) szczegóły 
recenzja: Broniarek Zygmunt: Kabaret Grońskiego. Trybuna 1994 nr 156 s. 11  szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] (R.B.): Trybuna 1994 nr 134 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Kocia historia. Rzeczpospolita 1994 nr 145 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wróblewska Agnieszka: W kabarecie jak w życiu. Życie Warszawy 1994 nr 133 dod. s. 5  szczegóły 
362.książka: Hagenau Gerda: Polnisches Theater und Drama. Ein integraler Bestandteil europaeischer Theaterkultur 966-1795. 1994 ([Dzieje teatru polskiego]....) szczegóły 
recenzja: Adaszyńska Natalia: Imponujące dzieło. Teatr 1996 nr 2 s. 48 (z fot. Gerdy Hagenau...) szczegóły 
polemika: Got Jerzy: "Imponujące dzieło"?. Teatr 1996 nr 7/8 s. 72-73 (z odp. Redakcji...) szczegóły 
recenzja: Got Jerzy: "Polnisches Theater und Drama". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 143-159  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: księga o teatrze i dramacie polskim. Nowe Książki 1996 nr 4 s. 61  szczegóły 
recenzja: Mueller-Ott Dorothea: Wiener Slavistisches Jahrbuch 1996 t. 41 (1995) s. 290-291  szczegóły 
recenzja: Odojewski Włodzimierz: Historia polskiego teatru i dramatu. Tydzień 1995 nr 34 s. 11  szczegóły 
recenzja: Odojewski Włodzimierz: Spod obcego pióra. Polityka - Kultura 1995 nr 8 s. 4  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 581-591  szczegóły 
recenzja: Stephan Halina: Slavic Review 1995 t. 54 z. 4 s. 1034-1035  szczegóły 
363.książka: Historia Leszna. 1997 ([Zawiera m.in.:] Stanisław Nawrocki: Leszno pod zaborem pruskim (1815-...) szczegóły 
364.książka: Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3: Uśmiech Melpomeny. Teatry Poznania. 2000 ([Numer monograficzny pośw. teatrom poznańskim; poszczególne artykuły o...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 48 (not....) szczegóły 
365.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 36: 1987 z. 1/2. 1987  szczegóły 
recenzja: Woźniak Jan: Słowo Powszechne 1988 nr 118 s. 6 (dot. artykułów poświęconych teatrowi lalek...) szczegóły 
366.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 40: 1991 z. 3/4. ([Zawiera wspomn. dot. teatru polskiego od końca XIX do I połowy XX w.:...) szczegóły 
367.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 41: 1992 z. 1/4: Teatr żydowski w Polsce do 1939. (Od Redakcji. * 1. Michael C. Steinlauf: Teatr żydowski w Polsce. Stan ...) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: "Pamiętnik Teatralny" o teatrze żydowskim do 1939 roku. Twórczość 1994 nr 1 s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Komorowski Jarosław: "Pamiętnik" żydowski. Teatr 1994 nr 1 s. 41  szczegóły 
recenzja: Piekut Małgorzata: Jewish theatre in "Pamiętnik Teatralny". Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 257-262 (listy do redakcji Pamiętnika Teatralnego nt. zeszytu poświęcone...) szczegóły 
recenzja: Shmeruk Chone: Uwagi o zeszycie "Teatr żydowski w Polsce do 1939". Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 594-597 (zawiera także tekst: Ja.M.: "Teatr w Ogrodzie Saskim", tł. Dariusz Kon...) szczegóły 
nawiązanie: Krasiński Edward: Uwagi o zeszycie Teatr żydowski w Polsce do 1939. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 237 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Teatr żydowski w Polsce. Teatr 1994 nr 1 s. 40-41  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Z dziejów Teatru Żydowskiego w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Zwinogrodzka Wanda: Milowy krok. Gazeta Wyborcza 1993 nr 234 s. 9  szczegóły 
omówienie: CEG: Pamiętnik Teatralny. Życie Warszawy 1993 nr 166 s. 13 (omów. zawartości nru...) szczegóły 
nawiązanie: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 255-256 (nt. oddźwięku, jaki wywołało wydanie zeszytu poświęconego teatrowi żyd...) szczegóły 
368.książka: Jak badać teatr? Materiały z konferencji metodologicznej poświęconej badaniom historycznoteatralnym, Kraków, 28 września 2002. 2003 (Marek Dębowski: Słowo od redaktora. * [Zapis wygłoszonych referatów or...) szczegóły 
369.książka: Kolano Dorota: Życie teatralne w Radomiu w latach 1811-1915. 1996 ([Historia teatru w Radomiu; zawiera aneksy:] Sale teatralne w Radomiu....) szczegóły 
370.książka: Komza Małgorzata: Żywe obrazy. Między sceną, obrazem i książką. 1995 (Wstęp. - I. Istota żywych obrazów. - II. Geneza i dzieje. - III. Twórc...) szczegóły 
recenzja: Kitowska-Łysiak Małgorzata: Między gestem, obrazem i słowem. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Kudelska Dorota: Zapomniane przyjemności z "roztropnych zabaw" płynące. Kresy 1997 nr 31 s. 189-194  szczegóły 
recenzja: Łapot Mirosław: Ruch Literacki 1999 z. 2 s. 253-255  szczegóły 
371.książka: Konarska-Pabiniak Barbara: Płocka Melpomena. Teatr zawodowy i amatorski 1808-1975. 1998 ([Zarys historii teatru w Płocku oraz:] Chronologiczny wykaz zawodowych...) szczegóły 
recenzja: Kowalska Marta: Notatki Płockie 1999 nr 3 s. 59--60  szczegóły 
recenzja: Notkowski Andrzej: Komedianci w Płocku. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 18-19  szczegóły 
artykuł: Kronika ważniejszych imprez i wydarzeń w bibliotekach publicznych w Płocku w 1999 roku. Bibliotekarz Płocki 2000 nr 2 s. 51-52 (not. o promocji ks. w Książnicy Płockiej, 26 III 1999...) szczegóły 
artykuł: Kronika ważniejszych imprez i wydarzeń w bibliotekach publicznych w Płocku w 1999 roku. Bibliotekarz Płocki 2000 nr 2 s. 52-53 (not. o promocji ks. w Muzeum Władysława Broniewskiego w Warszawie, 12 ...) szczegóły 
372.książka: Kot Wiesław: Ilustrowane dzieje kultury i nauki polskiej. 1998 ([Publikacja popularyzatorska; dot. m.in. literatury i teatru okresu od...) szczegóły 
373.książka: Kot Wiesław: Ilustrowane dzieje kultury i nauki polskiej. 1998  szczegóły 
374.książka: Krakowskie rodowody teatralne. Materiały z sesji naukowej "Z Krakowa w świat", 22-24 X 1993. 1994 (Jan Michalik: O "Słowackim" i Krakowie [dot. Teatru im. J. Słowackiego...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Jerzy S.: Krakowskie Rodowody Teatralne. Suplement 1994 nr 38 s. 2  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 249 (nota...) szczegóły 
375.książka: Kronika Krakowa. 1996 ([Zawiera m.in. informacje o wydarzeniach z dziedziny literatury, teatr...) szczegóły 
376.książka: Król-Kaczorowska Barbara: Teatr na Zamku Królewskim w Warszawie. 1985  szczegóły 
recenzja: Czarnecka Teresa: Kronika Warszawy 1988 nr 2 s. 168 (nota...) szczegóły 
377.książka: Kruk Stefan: Życie teatralne w Lublinie (1782-1918). 1982  szczegóły 
recenzja: Stykowa Maria Barbara: Region Lubelski 1990 r. 1 (1986) s. 252-255  szczegóły 
378.książka: Kucharski Władysław Stanisław: Związek Polaków w Austrii "Strzecha" 1894-1994. 1996 ([Passim o działalności polskich teatrów amatorskich]....) szczegóły 
recenzja: Lechański Dariusz: Nie tylko Sobieski. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1998 nr 1 s. 94-95  szczegóły 
379.książka: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Scena obiecana. Teatr polski w Łodzi 1844-1918. 1995 (Wstęp. Trudne początki. Po powstaniu styczniowym. Victoria [o powstani...) szczegóły 
recenzja: Karwacka Helena: Teatr polski w "Ziemi Obiecanej". Tygiel Kultury 1998 nr 1/2 s. 116-119  szczegóły 
380.książka: Łódzkie sceny żydowskie. Studia i materiały. 2000 (Małgorzata Leyko: Profesorowi Shmerukowi "na pamięć owocnej współpracy...) szczegóły 
recenzja: Prykowska-Michalak Karolina: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2002 t. 45 z. 1/2 s. 210-213  szczegóły 
381.książka: Małek Krzysztof: [Sto] 100 lat amatorskiego ruchu teatralnego w Zwoleniu. 1989  szczegóły 
382.książka: Maresz Barbara: Występy gościnne w teatrze polskim. Z dziejów życia teatralnego Krakowa, Lwowa i Warszawy. 1997 ([Monografia instytucji występów gościnnych artystów scen krajowych i z...) szczegóły 
recenzja: Łukowski Stefan S.: Książki czasopisma. Cracovia Leopolis 1998 nr 1 s. 55 (not....) szczegóły 
383.książka: Massino Guido: Fuoco inestinguibile. Franz Kafka, Jizchak Löwy e il teatro yiddish polacco. 2002  szczegóły 
384.książka: Mitzner Piotr: Teatr światła i cienia. Oświetlenie teatrów warszawskich na tle historii oświetlenia od średniowiecza do czasów najnowszych. 1987  szczegóły 
recenzja: A.L.: Odrodzenie 1988 nr 4 s. 11  szczegóły 
recenzja: jc: Dialog [Warszawa] 1988 nr 9 s. 173  szczegóły 
recenzja: Jesionowska Wanda: Nowe Książki 1988 nr 2 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: Kultura [Warszawa] 1988 nr 2 s. 10 (not....) szczegóły 
recenzja: Kłossowicz Jan: Dialog [Warszawa] 1989 nr 7 s. 140-145  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: "Les spectateurs ont toujours desire se laisser emerveiller par la lumiere...". Polish Art Studies 1990 t. 11 s. 365-8  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Teatr 1988 nr 2 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1988 nr 8/10 s. 40  szczegóły 
recenzja: S.M.: Tygodnik Kulturalny 1988 nr 14 s. 12 (not....) szczegóły 
385.książka: Mitzner Piotr: Zagrać wszystko. 2003 ([Dot. głównie historii teatru, a także teatru współczesnego - spektakl...) szczegóły 
386.książka: Mykita-Glensk Czesława: Melpomena w śląskiej mazelonce. Szkice z dziejów polskiego życia teatralnego na Śląsku do roku 1939. 2003 (Wstęp. - 1. Polskie życie teatralne na Śląsku w latach 1852-1921. 2. T...) szczegóły 
387.książka: Mykita-Glensk Czesława: Polski teatr amatorski na Górnym Śląsku w XIX stuleciu. 1988  szczegóły 
recenzja: Olszowski Andrzej: Trybuna Opolska 1989 nr 153 s. 4  szczegóły 
388.książka: Mykita-Glensk Czesława: Polskie tradycje teatralne Śląska. 1987  szczegóły 
recenzja: Kalczycka Maria: Kwartalnik Opolski 1989 nr 1 s. 93-95  szczegóły 
389.książka: National theatre in Northern and Estern Europe. 1746-1900. 1991 ([M.in. nt. teatru polskiego]....) szczegóły 
recenzja: Segel Harold B.: Slavic and East European Journal 1993 t. 37 z. 3 s. 393-395  szczegóły 
390.książka: Nowicka Elżbieta: Dzieje teatru w Polsce. ([Zarys historii teatru w Polsce, publikacja popularyzatorska]....) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Bryk ilustrowany. Scena 2000 nr 5 s. 35  szczegóły 
recenzja: Karpińska Hanna M.: Teatr w obrazach. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 18  szczegóły 
recenzja: Tomsia Teresa: Zmieniły się tylko dekoracje.... Polonistyka 2001 nr 3 s. 186  szczegóły 
recenzja: Zalewska Kalina: Historia teatru dla dzieci i młodzieży. Dialog [Warszawa] 2000 nr 12 s. 156-162  szczegóły 
391.książka: Nowicka Elżbieta: Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. 2003 (Uwagi wstępne. * I. Drama czarodziejska. Gry teatralne i filozoficzne:...) szczegóły 
392.książka: O teatrze i dramacie. Studia, przyczynki, materiały. 1989 (E. Krasiński: Od redakcji. - I. Teatr staropolski: K. Targosz: Wawels...) szczegóły 
recenzja: Hernas Czesław: Le jubile de recherches de Zbigniew Raszewski. Polish Art Studies 1992 t. 13 s. 299-304  szczegóły 
recenzja: Hernas Czesław: Raszewskiemu. Dialog [Warszawa] 1990 nr 5 s. 135-139  szczegóły 
recenzja: Milewska Lidia: Dziennik Ludowy 1989 nr 194 s. 5  szczegóły 
recenzja: Odrodzenie 1989 nr 46 s. 6  szczegóły 
393.książka: [Osiemdziesiąt] 80 lat teatru w Toruniu 1920-2000. 2000 ([Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej "80 lat teatru w Toruniu", ...) szczegóły 
recenzja: Klakier: Po przekątnej w Milenium (80 lat polskiego słowa z toruńskiej sceny). Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 12 s. 17, 24 (m.in. dot. także książki "80 lat teatru w Toruniu" pod red. Janusza Sk...) szczegóły 
polemika: Duda Artur: Astrolog w teatrze. Głos Uczelni [Toruń] 2001 nr 4 s. 22  szczegóły 
recenzja: Ziemlewska Anna: Rocznik Toruński 2001 t. 28 s. 155 (not....) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 49 (nota...) szczegóły 
394.książka: Państwowy Teatr Żydowski im. Ester Rachel Kamińskiej. Przeszłość i teraźniejszość. 1995 (Szczepan Gąssowski: Słowo wstępne. - Zygmunt Hoffman: Narodziny i roz...) szczegóły 
recenzja: Krakowska-Narożniak Joanna: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 627-628  szczegóły 
recenzja: Prokop-Janiec Eugenia: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 370-372  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Teatr Kamińskich w Warszawie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 24 s. 16-17  szczegóły 
395.książka: Pelikan Jarmil: Nastin dejin polskeho divadla. 1988 ([Zarys historii teatru polskiego od 1765 do II wojny światowej]....) szczegóły 
recenzja: Bobrownicka Maria: Ruch Literacki 1991 z. 5 s. 599-600  szczegóły 
recenzja: Bołtuć Irena: Czesi o polskim teatrze. Teatr 1990 3 24  szczegóły 
recenzja: Kamiński Leszek: Czeska synteza dziejów polskiego teatru. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 135-137  szczegóły 
396.książka: Polska scena narodowa. Wizja teatru europejskiego. 2002  szczegóły 
recenzja: Cieślak Jacek: O ruinie i splendorach. Rzeczpospolita 2002 nr 131 s. A10  szczegóły 
recenzja: Czopek Adam: Europejskie ciągoty Pietkiewicza. Nasz Dziennik 2002 nr 176 s. 8  szczegóły 
recenzja: Flirt z Melpomeną. Wprost 2002 nr 20 s. 107 (nota...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2002 nr 6 s. 57 (nota...) szczegóły 
recenzja: Toeplitz K.T.: Wizja - czy nadal możliwa?. Przegląd 2002 nr 21 s. 42  szczegóły 
397.książka: Popularny dramat i teatr religijny w Polsce. 1990 (Irena Sławińska: Wstęp. - Jan Okoń: Barokowy dramat i teatr szkolny w ...) szczegóły 
recenzja: Homo Dei 1991 nr 4 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Wilk Wiesław: Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 1 s. 162-163  szczegóły 
398.książka: Poskuta-Włodek Diana: Co dzień powtarza się gra... Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893-1993. 1993 ([Monografia teatru]. I. Co budować wprzódy, teatr czy wodociągi? II. O...) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: W Krakowie częściej się udaje. Twórczość 1994 nr 4 s. 143-144  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Gawęda o ludziach i teatrze. Rzeczpospolita 1994 nr 54 s. 4  szczegóły 
recenzja: Nowotarska Róża: Książki z marginesu. Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 12 VI s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Nowotarska Róża: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 12 VI s. 7  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Aldona: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 525-529  szczegóły 
399.książka: Raszewski Zbigniew: Bilet do teatru. Szkice. 1998 ([Szkice z pogranicza historii, socjologii i dokumentacji teatru:] I. I...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 20 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kisieliński Jarosław: Bilet do przeszłości. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Różnice czasów. Gazeta Wyborcza 1999 nr 7 s. 10  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Osioł na scenie. Tygodnik Powszechny 1999 nr 8 s. 15  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Miniatury profesora Raszewskiego. Teatr 1999 nr 2 s. 54  szczegóły 
400.książka: Raszewski Zbigniew: Krótka historia teatru polskiego. 1990  szczegóły 
401.książka: Raszewski Zbigniew: Teatr na placu Krasińskich. 1995 ([Historia powstania budynku teatru przy placu Krasińskich w Warszawie ...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Profesor. Tygodnik Powszechny 1996 nr 10 s. 13  szczegóły 
recenzja: Klimowicz Mieczysław: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 303-305  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: The Theatre at Krasiński plaza. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1996 nr 4 s. 49  szczegóły 
402.książka: Raszewski Zbigniew: Trudny rebus. Studia i szkice z historii teatru. 1990 (Cz. 1: Cel i zakres historii teatru [wykład inauguracyjny wygł. w PWST...) szczegóły 
recenzja: Bojarska Maria: Między Thetą a Omegą. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 60-61 (z fot. Z. Raszewskiego...) szczegóły 
recenzja: (g): How should a history of theatre be written?. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1991 nr 2 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Koenig Jerzy: Quodlibet Raszewskiego. Dialog [Warszawa] 1991 nr 4 s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Kuligowska Anna: Trudny rebus profesora Raszewskiego. Teatr 1991 nr 11 s. 37  szczegóły 
recenzja: Kuryłko Joanna: Teatr odszyfrowany. Po prostu 1991 nr 10 s. 9  szczegóły 
recenzja: M.M.: Tygodnik Literacki 1991 nr 10 s. 2 (not. o spotkaniu promocyjnym ks. ze Zbigniewem Raszewskim 28 II 1991 w...) szczegóły 
recenzja: Stankiewicz-Podhorecka Temida: Nie tylko dla fachowców. Życie Warszawy 1991 nr 261 s. 7  szczegóły 
recenzja: Zalewska Kalina: Wokół trudnego rebusu. Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 15  szczegóły 
403.książka: Raszewski Zbigniew: Weryfikacja czarodzieja i inne szkice o teatrze. 1998 (Dylemat kalifa. - Część pierwsza: Postaci komiczne w misterium [dot. m...) szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: Frywolitki (92) czyli ostatnio przeczytałam książkę!!!. Tygodnik Powszechny 1999 nr 21 s. 14  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Kalif i czarodziej. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 68  szczegóły 
404.książka: Ratajczakowa Dobrochna: Obrazy narodowe w dramacie i teatrze. 1994 ([Idylliczny obraz polskiego dworu i powstań narodowych w dramacie i te...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Polskie, arcypolskie. Teatr 1996 nr 4 s. 43  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Obrazy narodowe w dramacie i teatrze. Życie i Myśl 1996 nr 4 s. 112-118  szczegóły 
recenzja: Łubieniewska Ewa: Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 759-763  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 161-166  szczegóły 
recenzja: Zinowiec Mariusz: Obraz i podobieństwo. Sycyna 1997 nr 4 s. 15  szczegóły 
405.książka: Rybka Zbigniew: Dzieje Teatru Głogowskiego. 1994  szczegóły 
406.książka: Rybka Zbigniew: Dzieje teatru głogowskiego. 1994  szczegóły 
407.książka: Skuczyński Janusz: Misterium teatralne - Mickiewicz i inni. Studia i szkice z dziejów dramatu i teatru XIX i XX wieku. 2000 (Wstęp... Niemiecka tragedia losu a dramat polski [na przyładzie twórc...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 47 (nota...) szczegóły 
408.książka: Słownik biograficzny teatru polskiego. 1994 (T. 2: 1900-1980. Komitet red.: Zbigniew Wilski, Barbara Berger, Maria ...) szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Artyści znani i nieznani. Życie Warszawy 1994 nr 65 dod. s. 4  szczegóły 
recenzja: Biernacki Andrzej: Dreszcz wywołany podniesieniem kurtyny. Na marginesie drugiego tomu "Słownika biograficznego teatru polskiego". Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 579-593  szczegóły 
nawiązanie: Drugi tom "Słownika biograficznego teatru polskiego". Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 237-238 (podp.: Redakcja "Słownika biograficznego teatru polskiego"...) szczegóły 
recenzja: Gąssowski Szczepan: Słownik ludzi teatru. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 28  szczegóły 
recenzja: Hernik-Spalińska Jagoda: The Polish theatre in the biographical dictionary. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 3 s. 49  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Teatrologiczny rarytas PWN. Rzeczpospolita 1994 nr 53 s. 4  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Dla znawców i miłośników. Twój Styl 1994 nr 6 s. 105  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 249 (nota...) szczegóły 
recenzja: Poskuta-Włodek Diana: Cracoviana w drugim tomie "Słownika". Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 595-607  szczegóły 
polemika: Czachowska Jadwiga: Pamiętnik Teatralny 1998 z. 1/2 s. 351-354 (list do red....) szczegóły 
polemika: Poskuta-Włodek Diana: Pamiętnik Teatralny 1998 z. 1/2 s. 354-356 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Szydłowska Mariola: Lwowaina w drugim tomie "Słownika". Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 607-614  szczegóły 
polemika: Czachowska Jadwiga: Pamiętnik Teatralny 1998 z. 1/2 s. 351-354 (list do red....) szczegóły 
polemika: Szydłowska Mariola: Pamiętnik Teatralny 1998 z. 1/2 s. 356-357 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Taczanowski Stanisław: Uzupełnienia i uogólnienia. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 8 s. 15 (dot. t. 2...) szczegóły 
409.książka: Słownik biograficzny teatru polskiego. 1765-1965. 1973  szczegóły 
nawiązanie: Komorowska Małgorzata: Ocalić od zapomnienia. Ruch Muzyczny 1989 nr 9 s. 22-25; nr 10 s. 5-7 (sprost. dot. biogramów śpiewaków...) szczegóły 
410.książka: Smosarski Józef: Oblicza świąt. 1990 ([M.in. rozdz.:] Dialog o narodzeniu Pana [o dialogach bożonarodzeniowy...) szczegóły 
recenzja: MG: Święta polskie i teatr. Nasz Dziennik 1999 nr 78 s. 9  szczegóły 
recenzja: Wokół Bożego Narodzenia. Życie Warszawy 1990 nr 297 s. 7  szczegóły 
411.książka: Stary Teatr, Kraków. 1991 ([Historia teatru od XVIII w. do 1990; zawiera: dokumentację fotografic...) szczegóły 
412.książka: Stary Teatr, Kraków. 1991  szczegóły 
413.książka: Sto lat stałej sceny polskiej w Łodzi 1888-1988. 1993 (Anna Kuligowska: Od redakcji. - Komitet Honorowy Obchodów Stulecia Sta...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 532 (nota...) szczegóły 
414.książka: Sto przedstawień w opisach polskich autorów. Antologia. 1993 ([Teksty polskich pisarzy i krytyków pośw. teatrowi polskiemu i obcemu;...) szczegóły 
recenzja: Describing the theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 3 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: J.C.: Perły profesora Raszewskiego. Rzeczpospolita 1994 nr 83 s. 4 (spraw. ze spotkania promocyjnego w Domu Literatury w Warszawie 8 IV 19...) szczegóły 
recenzja: Klukowski Bogdan: O recepcji teatru. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 26  szczegóły 
recenzja: Koenig Jerzy: Pozdrowienia z przeszłości. Teatr 1994 nr 6 s. 41  szczegóły 
recenzja: Krajewska-Wieczorek Anna: Do teatru, aby publiczność widzieć. Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr 6 X s. 5, 7  szczegóły 
recenzja: Krasiński Edward: Dialog [Warszawa] 1994 nr 6 s. 137-138 (notatka ówczesnego Kierownika Redakcji Teatralnej Wydawnictwa Artystyc...) szczegóły 
recenzja: Majcherek Wojciech: Opisywanie teatru. Życie Warszawy 1994 nr 181 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Majcherek Wojciech: Tego nie da sie opisać. Dialog [Warszawa] 1995 nr 1 s. 140-145  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 529 (nota...) szczegóły 
415.książka: Strzelecki Ryszard: Aktor i wiedza o człowieku. Teoretyczne wypowiedzi o sztuce aktorskiej w Polsce od oświecenia do końca wieku XIX i ich antropologiczne podłoże. 2001 (Wprowadzenie. - Teoria aktora a kontekst "żywego" teatru. Zasady gry a...) szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 294-296  szczegóły 
recenzja: Sławińska Irena: O sztuce aktorskiej. Kwartalnik Filmowy 2002 nr 37/38 s. 323-324  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 74 (not....) szczegóły 
416.książka: Szczublewski Józef: Teatr Wielki w Warszawie. 1833-1993. 1993 ([Kalendarium dokumentujące działaln. teatralną, operową i baletową Tea...) szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Trybuna 1994 nr 44 s. 12 (not....) szczegóły 
recenzja: Lipka Krzysztof: Kronika: Teatr Wielki czy wielki teatr?. Nowe Książki 1994 nr 4 s. 34  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Żywot Teatru Wielkiego. Twój Styl 1994 nr 7 s. 99  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 530-531 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raszewska Magdalena: One hundred sixty years of the Teatr Wielki of Warsaw. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 2 s. 44-46  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Teatrowisko narodowe. Dialog [Warszawa] 1994 nr 10 s. 115-126  szczegóły 
polemika: Mikuła Mariola: Dialog [Warszawa] 1995 nr 1 s. 170 (list do redakcji...) szczegóły 
recenzja: Sobiecki Tomasz: Zwykłe i niezwykłe dni teatrowiska. Życie Warszawy 1994 nr 55 dod. s. 4  szczegóły 
417.książka: Szkice o polskim teatrze amatorskim. 1990 (Stanisław Kaszyński: Uwagi wstępne. - Kazimierz Olszewski: W dwóch gro...) szczegóły 
418.książka: Taborski Roman: Pożegnanie Wiednia. Szkice literackie i teatralne. 2003 (Słowo wstępne. - Pisarze polscy i Wiedeń [dot. pobytów w Wiedniu pisar...) szczegóły 
419.książka: Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce. Z antologią dramatu. 1997 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - I. Długie trwanie Baroku w polskim teatrze j...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: AION - Slavistica 1999 [t.] 4 (1996) s. 399-401  szczegóły 
recenzja: Kościelak Sławomir: Rocznik Elbląski 1998 t. 16 s. 156-159  szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 261-262 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
420.książka: Teatr Polski w Bydgoszczy. Almanach sceny bydgoskiej. 1920-1990. 1990  szczegóły 
421.książka: Teatr polski we Lwowie. 1997 (Barbara Lasocka: Osobliwości, zasługi, pomyłki. Kilka uwag o teatrze l...) szczegóły 
recenzja: Bieńka Maria Olga: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 343-350  szczegóły 
422.książka: Teatr przy ulicy Jaracza. 110 lat stałej sceny w Łodzi (1888-1988). 1999  szczegóły 
recenzja: Axer Erwin: Zobaczone, przeczytane. Zeszyty Literackie 2000 nr 71 s. 116-117  szczegóły 
423.książka: Teatr żydowski w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 18-21 października 1993 roku. 1998 (Od redakcji. - Anna Kuligowska-Korzeniewska: Teatr żydowski w Polsce (...) szczegóły 
recenzja: Kozłowski Janusz: Od przedstawień purimowych - do teatru Idy Kamińskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 15 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Oni tu byli. Nowe Książki 1999 nr 8 s. 21  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Z dziejów teatru żydowskiego w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 12 s. 19-20  szczegóły 
424.książka: Terlecki Tymon: Rzeczy teatralne. 1984  szczegóły 
recenzja: Kapolka Gerard T.: The Polish Review 1990 t. 35 nr 1 s. 90-91  szczegóły 
425.książka: Theatre et societe de la renaissance a nos jours. Actes du VI Colloque Poznań - Strasbourg 19-20-21 avril 1990. 1992 (Janusz Pajewski: Allocution de bienvenue. - Jerzy Topolski: Presentat...) szczegóły 
426.książka: Tosza Elżbieta: Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. 1907 - 1922 - 1997. 1998 ([Zawiera zarys dziejów Teatru Śląskiego autorstwa Elżbiety Toszy oraz ...) szczegóły 
recenzja: Kijonka Tadeusz: Księga teatru. Śląsk 2000 nr 3 s. 75  szczegóły 
recenzja: Lubina-Cipińska Danuta: Teatr a polityka. Rzeczpospolita 1999 nr 30 s. 28  szczegóły 
recenzja: Sienkiewicz Marian: Tydzień w kulturze. Przekrój 2000 nr 8 s. 12  szczegóły 
recenzja: Ziemia Śląska 2001 t. 5 s. 348 (nota rec....) szczegóły 
427.książka: Tradycje kulturalne Piotrkowa i Ziemi Piotrkowskiej. Zbiór rozpraw i artykułów. 1999 (Stanisław Frycie: Wstęp. * [Referaty wygłoszone na sesji naukowej pośw...) szczegóły 
428.książka: Tuszyńska Agata: Gwiazdy i gwizdy. Z dziejów publiczności teatralnej 1765-1939. 2002  szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Gwiazdy i gwizdy. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 55  szczegóły 
recenzja: Raszewska Magdalena: Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 62 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zawrzykraj Agata: Pozwólcie widzom śmiać się i klaskać. Dialog [Warszawa] 2003 nr 4 s. 142-149  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Książki 2002 nr 11 s. 53 (nota...) szczegóły 
429.książka: Twierdza i Teatr. 125 lat. Księga jubileuszowa Teatru Polskiego w Poznaniu (1875-2000). 2000 (Dobrochna Ratajczakowa: Twierdza i teatr. - Ewa Guderian-Czaplińska: D...) szczegóły 
recenzja: Kronika Wielkopolski 2001 nr 2 s. 117 (nota recenzencka...) szczegóły 
omówienie: Łysak Paweł, Wodziński Paweł: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 48 (nota...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 4 s. 45-46  szczegóły 
430.książka: W kręgu teatru monumentalnego. 2000 ([Materiały z konferencji naukowej "Polski teatr monumentalny" zorganiz...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Monumentalna przygoda Melpomeny. Scena 2001 nr 2 s. 31  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 46 (nota...) szczegóły 
431.książka: Warszawa teatralna. 1990 ([Materiały z sesji: Warszawa teatralna, org. Zakład Historii i Teorii ...) szczegóły 
432.książka: Waszkiel Marek: Dzieje teatru lalek w Polsce (Do 1945 roku). 1990 (Wprowadzenie: Świat teatru lalek. Stan badań. Założenia, układ pracy i...) szczegóły 
recenzja: Jurkowski Henryk: O książce Marka Waszkiela - "Dzieje teatru lalek w Polsce". Konteksty 1991 nr 3/4 s. 148-149  szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Dla kogo o lalkach?. Trybuna 1991 nr 224 s. 5  szczegóły 
433.książka: Wierzbowski Ryszard: O szopce. Studia i szkice. 1990 ( "Szopki krakowskie" Romana Reinfussa. Recenzja. - "Od szopki do tea...) szczegóły 
recenzja: J.S.: Więź 1991 nr 1 153  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 272-273  szczegóły 
recenzja: Ratajczak Łukasz: O szopce. Teatr 1991 nr 1 s. 39  szczegóły 
recenzja: Śliwonik Katarzyna: O szopce. Scena 1990 nr 12 s. 23  szczegóły 
434.książka: Wilno teatralne. 1998 ([Materiały z konferencji naukowej "Wilno teatralne", Szczecin 1995:] M...) szczegóły 
recenzja: Dalecka Teresa: Wilno teatralne. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 8  szczegóły 
recenzja: Lithuania 1998 nr 1/2 s. 248 (not....) szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Żydowskie Wilno teatralne. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 13 s. 16, 20  szczegóły 
435.książka: Wokół tradycji teatralnej Wojciecha Bogusławskiego. 1987  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Maciej M.: Rocznik Kaliski 1990 t. 22 s. 240-244  szczegóły 
436.książka: Woźniak Erwin: Amatorski ruch teatralny w Czechowicach-Dziedzicach w pierwszej połowie XX wieku. 1999 ([Omówienie działalności poszczególnych scen i zespołów amatorskich od ...) szczegóły 
437.książka: Wróblewski Bonifacy: Amatorski ruch teatralny w Pleszewie. 1869-1969. 1986  szczegóły 
438.książka: Z dziejów teatru w Grudziądzu. W 150. rocznicę otwarcia teatru przy ulicy Solnej. 1997 (Eugeniusz Chmielewski: Teatr w Grudziądzu w wieku XIX i na początku XX...) szczegóły 
439.książka: Zelwerowicz Aleksander: O sztuce teatralnej. Artykuły, wspomnienia, wywiady z lat 1908-1954. 1993 (Artykuły i wspomnienia: Nasze teatry podczas wojny [I światowej]. Z za...) szczegóły 
recenzja: Mieszkowska Anna: Aleksandra Zelwerowicza rozważania o sztuce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 130 s. 7  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 523 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
440.impreza: "[Dwieście] 200 lat teatru na Targu Węglowym" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Abramowicz Mieczysław: Latarnia morska (Widziane z Gdańska). Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 172-173  szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 48-55 (m.in. zapowiedź konferencji; zawiera wykaz referatów...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 2001 nr 6 s. 5 (not....) szczegóły 
artykuł: Teatr 2002 nr 1/2 s. 108 (nota...) szczegóły 
441.impreza: "Etos życia - etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu - aktorze" - ogólnopolska konferencja naukowa (2002). (m.in. referaty poświęcone Juliuszowi Osterwie, Leonowi Schillerowi, św...) szczegóły 
artykuł: Fraza 2002 nr 3 s. 317 (not....) szczegóły 
artykuł: Karczewski Leszek: Etos życia ? etos sztuki. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 54-58 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
artykuł: Karczewski Leszek: Fikcja i rzeczywistość w teatrze. Forum Akademickie 2002 nr 5/6 s. 15 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 48-55 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 30-42 (m.in. wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 2002 nr 2 s. 6 (notka...) szczegóły 
442.impreza: "Gdańsk teatralny. Historia i współczesność" - sesja naukowa z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia Teatru "Wybrzeże" w Gdańsku-Sopocie (1987).  szczegóły 
artykuł: Gdański Rocznik Kulturalny 1989 t. 12 s. 242  szczegóły 
443.impreza: Konferencja metodologiczna poświęcona badaniom historycznoteatralnym (2002).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2002 nr 11 s. 28-32 (m.in. nota sprawozdawcza...) szczegóły 
444.impreza: "Między historią a teorią teatru" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Konferencje, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 38-47 (zawiera m.in. wykaz wybranych referatów na temat teatru i dramatu...) szczegóły 
445.impreza: "O współistnieniu międzywojennego teatru polskiego i żydowskiego w Warszawie" - spotkanie (1992).  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Dwa teatry. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 3 s. 13, 17  szczegóły 
446.impreza: "[Osiemdziesiąt] 80 lat teatru dramatycznego" - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 1999 nr 8 s. 8 (zapowiedź...) szczegóły 
447.impreza: Seminarium dla szkół ponadpodstawowych z okazji 80-lecia Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (1989).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Krakowska 1989 nr 267 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Koniarz Grzegorz: Gazeta Krakowska 1989 nr 274 s. 5 (nota spraw....) szczegóły 
448.impreza: Sesja naukowa z okazji jubileuszu stulecia stałej sceny polskiej w Łodzi (1988).  szczegóły 
artykuł: [Majcherek Janusz] J.M.: Teatr 1989 nr 1 s. 21 (nota spraw....) szczegóły 
449.impreza: Sesja teatralna poświęcona historii teatru we Lwowie (1994).  szczegóły 
artykuł: Cracovia Leopolis 1995 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
450.impreza: Szczecin Teatralny - międzynarodowa sesja teatrologiczna (2001).  szczegóły 
artykuł: Kaczyńska Leokadia: Szczecin Teatralny. Pogranicza 2001 nr 2 s. 126-128  szczegóły 
artykuł: Kozłowska Mirosława: Szczecin Teatralny. Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 37-40 (sprawozdanie...) szczegóły 
451.impreza: "Teatr a historia" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: (jak): Konferencja w PWST. Goniec Teatralny 1990 nr 2 s. 6 (not....) szczegóły 
452.impreza: "Teatr a społeczeństwo od czasów Renesansu do dzisiaj" = "Theatre et societe de la Renaissance a nos jours" - kolokwium (1990).  szczegóły 
artykuł: Serwański Maciej: Kwartalnik Historyczny 1991 nr 1 s. 124-125  szczegóły 
artykuł: Serwański Maciej: Kwartalnik Historyczny 1991 nr 1 s. 124-125 (spraw., program...) szczegóły 
453.impreza: "Teatr żydowski w Polsce" - międzynarodowa konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Duniec Krystyna: Teatr żydowski w Polsce. Nauka 1994 nr 2 s. 228-231  szczegóły 
artykuł: Przybyła Urszula: Teatr żydowski na ziemiach polskich. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 22 s. 13, 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Węgrzyniak Rafał: Teatr żydowski w Polsce. Teatr 1994 nr 1 s. 40-41  szczegóły 
454.impreza: "Warszawa teatralna" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Baltyn Hanna: Pamiętnik Teatralny 1988 z. 3/4 s. 579-581  szczegóły 
artykuł: Baltyn Hanna: Teatr 1989 1 21 ([spraw.; sprost.: T. Sivert, 5:32]...) szczegóły 
artykuł: Baltyn Hanna: Varsovie du theatre. Polish Art Studies 1991 t. 12 s. 269-273 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Baltyn-Karpińska Hanna: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 105-111  szczegóły 
artykuł: Ekran 1988 nr 43 s. 28  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1988 nr 44 s. 13  szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1988 nr 239 s. 7  szczegóły 
455.impreza: "Wilno teatralne" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Surwiło Jerzy: Duch Melpomeny znad Wilii nad Bałtyk zaprowadził. Kurier Wileński 1995 nr 89 (12745) s. 5  szczegóły 
artykuł: Teatr 1995 nr 12 s. 50 (not....) szczegóły 
artykuł: Theatrical Vilnius. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1996 nr 1 s. 55 (not....) szczegóły 
artykuł: Wosiek Maria: Wilno teatralne. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 233-236  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
456.artykuł: AJ: Niecodzienne przedstawienia. Nasz Dziennik 1999 nr 300 s. 24 (o polskiej tradycji jasełek...) szczegóły 
457.artykuł: Androchowicz Andrzej: Średzka Melpomena cz. 1. Średzki Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 2 s. 17-22 (dot. życia teatralnego w Środzie Wielkopolskiej od połowy XVI do końca...) szczegóły 
458.artykuł: Androchowicz Andrzej: Średzka Melpomena dokończenie. Średzki Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3 s. 31-36 (dot. życia teatralnego w Środzie Wielkopolskiej w XX wieku...) szczegóły 
459.artykuł: Aszyk Urszula: El mito de Don Juan en el theatro polaco. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 311-323 (mit Don Juana w dramacie polskim i obcym na scenach polskich XIX i XX ...) szczegóły 
460.artykuł: Babnis Maria: Życie kulturalne w Gdańsku w czasach zaboru pruskiego (1793-1919). Teatr i muzyka. Gdański Rocznik Kulturalny 1994 t. 15 s. 22-41  szczegóły 
461.artykuł: Baltyn Hanna: Zajechał wóz od Zgierza (150-lecie teatru w Łodzi). Życie Warszawy 1994 nr 9 dod. s. 4 (spraw. z obchodów...) szczegóły 
462.artykuł: Bandurska Joanna: Z przeszłości teatru w Inowrocławiu. Goniec Kujawski 1996 nr 3 s. 34-35  szczegóły 
463.artykuł: Bielawska Alina: Amatorski ruch teatralny w Kielcach - jego znaczenie patriotyczne, społeczne i wychowawcze dla miasta. Rocznik Świętokrzyski 1997 t. 24 s. 35-45 (w latach 1860-1939...) szczegóły 
464.artykuł: Bielawska Alina: Teatr zawodowy w Kielcach w latach 1864-1939. Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne 1989 t. 3 s. 77-93  szczegóły 
465.artykuł: Borkowska Małgorzata: Teatr w polskich klasztorach żeńskich XVII-XIX wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1991 t. 76 s. 329-336  szczegóły 
466.artykuł: Borzymińska Zofia, Żebrowski Rafał: Teatr. x 1993 ([W ks.:] Rafał Żebrowski, Zofia Borzymińska: Po-lin. Kultura Żydów pol...) szczegóły 
467.artykuł: Braun Kazimierz: O polskim teatrze, po angielsku. [Dwa] 2 B = Two B 1995 nr 5/6 s. 73-76 (o publikacjach nt. polskiego teatru...) szczegóły 
468.artykuł: Braun Kazimierz: "Teatr obywatelski" w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 6 VIII s. 5 (rys historyczny...) szczegóły 
469.artykuł: Brzustowicz Bogdan Wojciech, Brzustowicz Grzegorz Jacek: Kultura dawnego Choszczna (cz. 2). Przekaz 2000 nr 5 s. 18-19 (m.in. nt. działalności teatralnej od XVII do XX w. w Choszcznie...) szczegóły 
470.artykuł: Bułat Mirosława: Historia teatru żydowskiego w Krakowie. Rekonesans badawczy. x 1997 (w ks. zb.: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Kraków...) szczegóły 
471.artykuł: Chojka Joanna: [Dwieście] 200 lat teatru w Kaliszu. Przegląd Wielkopolski 2000 nr 1/2 (47/48) s. 26-38 (od początków istnienia do czasów współczesnych...) szczegóły 
472.artykuł: Chynowski Paweł: Życie Warszawy 1988 nr 241 s. 5 (dzieje teatru w Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich w Warszawie od ...) szczegóły 
polemika: Kwiatkowski Paweł: Życie Warszawy 1988 nr 244 s. 7 (z odp. autora...) szczegóły 
473.artykuł: Ciechowicz Jan: Kochanie na scenie. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 87-95 (dot. wariantów motywu miłości w dramatach: William Szekspir: Sen nocy ...) szczegóły 
474.artykuł: Ciechowicz Jan: Pod gołym niebem. Widowiska plenerowe, czyli rozpacz historyka teatru. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 2 s. 96-116 (przegląd XX-wiecznych przedstawień plenerowych...) szczegóły 
475.artykuł: Dahlig Piotr: Muzyczne i teatralne swoistości regionów Polski. x 2000 ([w ks. zb.:] Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji pr...) szczegóły 
476.artykuł: Dąbrowa Marian: Kultura Galicji na przełomie wieków. Suplement 2000 nr 2/3 s. 4-9 (m.in. dot. teatru...) szczegóły 
477.artykuł: Dobak-Splitt Krystyna, Splitt Jerzy Aleksander: Teatr w Kaliszu do roku 1914. x 1988 ([W ks. id.]: Kalisz poprzez wieki. Kalisz. 1988, s. 60-64 [od XVI w.]...) szczegóły 
478.artykuł: Durejko Agnieszka: Instytucje życia kulturalnego i ich kulturotwórczy charakter. x 2002 ([w ks.:] A. Durejko. Polskie życie kulturalne i literackie na Łotwie w...) szczegóły 
479.artykuł: Działalność filantropijna mieszkańców Kalisza w I poł. XIX w.. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1999 nr 4 s. 72-95 (m.in. nt. przedstawień teatru amatorskiego...) szczegóły 
480.artykuł: Estreicher Karol: Teatra w Polsce: III. Wilno. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 122-144 (niedrukowane dotąd hasło "Wilno", przeznaczone do "Teatrów w Polsce", ...) szczegóły 
481.artykuł: Fechner Dorota, Grabska Zofia: Walka o zachowanie kultury polskiej w Chodzieży na tle sytuacji politycznej w XIX i XX wieku. Rocznik Nadnotecki 1993 t. 24 s. 67-79 (m.in. nt. amatorskiego ruchu teatralnego...) szczegóły 
482.artykuł: Fruehauf Barbara: Polskie tradycje teatralne we Lwowie. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Pedagogika 1993 z. 29 s. 65-74  szczegóły 
483.artykuł: Gabara Paweł: Stary i nowy afisz Teatru Zagłębia (Zagadnienia repertuarowe). (od 1897 do współczesności [w ks. zb.:] Sosnowiec. Problemy ekologii, s...) szczegóły 
484.artykuł: Gajek Ludwika: Z dziejów teatru w dawnym Wrocławiu. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 3 s. 136-140 (od 1919 roku...) szczegóły 
485.artykuł: Gawron Wincenty: Teatry amatorskie w Limanowej. Almanach Sądecki 2000 nr 3 s. 29-38 (w latach 1896-1962...) szczegóły 
486.artykuł: Głębocki Wiesław, Mórawski Karol: Warszawska Melpomena. Sceny dramatyczne i podkasana muza. x 1994 ([W ks.: id.]: Warszawo, Ty moja Warszawo. 1596-1996. Warszawa 1994, s....) szczegóły 
487.artykuł: Got Jerzy: Wielkie nadzieje, stracone złudzenia. Rachunek strat i zysków teatru austriackiego we Lwowie. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 313-323 (o roli austriackiej sceny we Lwowie w XIX w....) szczegóły 
488.artykuł: Grodzicki August: Four theatres. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 1 s. 12-14 (nt. powstania i działalności następujących teatrów: Teatr Narodowy w W...) szczegóły 
489.artykuł: Gruszczyńska Danuta: Recenzja... łukiem pisana. Tygiel Kultury 2003 nr 4/6 s. 193-197 (dot. dziejów teatru w Łodzi...) szczegóły 
490.artykuł: Gustawski Olgierd: Teatr. ([w ks.:] Olgierd Gustawski: Echa minionej Warszawy. Warszawa 1989, s. ...) szczegóły 
491.artykuł: Halor Antoni: Górnośląskie herody. Śląsk 1998 nr 1 s. 33 (tradycje bożonarodzeniowe na Górnym Śląsku - szopki, widowiska, kolędo...) szczegóły 
492.artykuł: Helman Włodzimierz: Najstarszy po Fredreum. Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1989 nr 9 s. 25-26 (historia Teatru Ziemi Chełmskiej w Chełmie z okazji 85. rocznicy dział...) szczegóły 
493.artykuł: Janke Stanisław: Co sę skriwo za kaszebską larwą. Pomerania 1994 nr 1 s. 17 (nt. historii kaszubskiego teatru...) szczegóły 
494.artykuł: Jankowski Zbigniew: Naj kaszebsko bina. Pomerania 1994 nr 1 s. 15 (nt. historii teatru kaszubskiego...) szczegóły 
495.artykuł: Janota Wojciech: Memoriał Adwentowicza. Śląsk 2001 nr 3 s. 81 (nt. inicjatywy z 1919 utworzenia zespołu teatralnego na terenach Śląsk...) szczegóły 
496.artykuł: Jaracz Stefan: Żywot teatru polskiego. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 498-506 (szkic; z notą Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
497.artykuł: Jaśkiewicz Bronisław: Ruch teatralny w Tarnowie w okresie zaboru austriackiego i w latach międzywojennych - cz. III. Tarniny 1995 nr 2 s. 28  szczegóły 
498.artykuł: Jaśkiewicz Bronisław: Ruch teatralny w Tarnowie w okresie zaboru austriackiego i w latach międzywojennych. Tarniny 1994 nr 9 s. 16, nr 10 s. 18  szczegóły 
499.artykuł: Jędrychowska Barbara: Działalność kulturalna polskich zesłańców politycznych na Syberii w latach 1830-1883. x 2000 nr s. ([w ks.:] Barbara Jędrychowska: Polscy zesłańcy na Syberii (1830-1883)....) szczegóły 
500.artykuł: Jędrychowski Zbigniew: Śladami teatru polskiego. Kurier Wileński 1998 nr 90 s. 5 (wywiad z badaczem teatru polskiego na byłych kresach wschodnich Polski...) szczegóły 
501.artykuł: jkg: Dialog [Warszawa] 1990 nr 6 s. 108-112 (wypowiedź podczas konf. "Teatr i historia" w Warszawie...) szczegóły 
502.artykuł: Jurczyk Ewa: Das deutsche buergerliche Drama auf der polnischen Buehne um die Jahrhundertwende (18.-19. Jh. und die Zensur). Studia Germanica Posnaniensia 1995 t. 22 s. 5-13  szczegóły 
503.artykuł: Jurkowski Henryk: Komunikat o stanie hipotezy. Teatr Lalek 1990 nr 4 (1989) s. 22-23 (hipoteza nt. pochodzenia szopki polskiej od ołtarza szafiastego (retab...) szczegóły 
sprostowanie: Teatr Lalek 1990 nr 2 s. 24 (sprost. błędów druk....) szczegóły 
504.artykuł: Kalendarz Teatralny na rok zwykły 1991 (Kwiecień - Lipiec). Goniec Teatralny 1991 nr 20, 24, 26, 36 (kalendarium wydarzeń życia teatralnego od XIX w.; wkł....) szczegóły 
505.artykuł: Kamrowski Jerzy: Dwieście lat na Targu Węglowym. Autograf 2002 nr 1 s. 32 (nt. teatru na Targu Węglowym w Gdańsku...) szczegóły 
506.artykuł: Karbowiak Małgorzata: Głos Robotniczy 1989 nr 58 s. 5 (tradycje teatralne Łodzi...) szczegóły 
507.artykuł: Kiec Izolda: O wyprzedaży teatru w ręce Arlekina i Błazna czyli jak powstał kabaret. Czas Kultury 1996 nr 3 s. 35-39  szczegóły 
508.artykuł: Kieniewicz Stefan: Teatr, muzyka i sztuka. x 1976 ([W ks.: id.]: Warszawa w latach 1795-1914. Warszawa 1976, s. 87-91, 16...) szczegóły 
509.artykuł: Kilian Mieczysław: Z dziejów bydgoskiej sceny dramatycznej. Akant 2000 nr 6 s. 27 (nt. teatru w Bydgoszczy od XVII w. do 1945...) szczegóły 
510.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 14 s. 2 (not. o 100-leciu istnienia sceny dramatycznej w Łodzi...) szczegóły 
511.artykuł: Klimczak Dariusz: "Małe biczowanko" w Kalwarii Zebrzydowskiej. U źródeł teatru - nie tylko pasyjnego. Przez Czerń 2000 nr 3 s. 89-91  szczegóły 
512.artykuł: Klimowicz Mieczysław: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 307-309 (rec. ks.: Jerzy Got: Das oesterreichische Theater in Lemberg im 18. un...) szczegóły 
513.artykuł: Kocur Mirosław: Inscenizacja antyku. Meander 1999 nr 2 s. 175-186 (inscenizacja dramatów antycznych od XVI w. po czasy współczene...) szczegóły 
514.artykuł: Kolankiewicz Leszek: Widowiska polskie a religia Dionizosa. Konteksty 2001 nr 1/4 s. 107-119 (prabóstwa słowiańskie wobec mitologii greckiej w polskich widowiskach...) szczegóły 
515.artykuł: Kolano Dorota: Z dziejów teatru w Radomiu. Miesięcznik Prowincjonalny 2003 nr 5/6 s. 29-38  szczegóły 
516.artykuł: Komorowski Jarosław: Okruchy zwierciadla. Goniec Teatralny 1990 nr 4-14, 17-29/30 (cykl felietonów...) szczegóły 
517.artykuł: Komorowski Jarosław: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 335-342 (rec. ks. poświęconej teatrowi we Lwowie: Jerzy Got: Das oesterreichisc...) szczegóły 
518.artykuł: Komorowski Jarosław: Z dziejów teatru na Kijowszczyźnie. Krynica 1997 nr 14 s. 20-21 (przypomnienie epizodów z życia teatralnego w poszczególnych miejscowoś...) szczegóły 
519.artykuł: Kosiński Dariusz: Praca aktora nad sobą w teatrze dziewiętnastowiecznym. Dialog [Warszawa] 2003 nr 6 s. 168-174  szczegóły 
520.artykuł: Kosiński Dariusz: Teatr, którego nie będzie. Dialog [Warszawa] 2002 nr 1/2 s. 177-189 (nt. dziewiętnastowiecznego teatru polskiego...) szczegóły 
polemika: Łukaszewicz Olgierd: Komediant kontra badacz. Dialog [Warszawa] 2002 nr 4 s. 157-160  szczegóły 
polemika: Kosiński Dariusz: Don Kichot w okopach. Dialog [Warszawa] 2002 nr 5/6 s. 209-213  szczegóły 
521.artykuł: Kotarski Edmund: Ikonosfera w kulturze dawnego Gdańska (Zarys problematyki). Ogród 1994 nr 2 s. 134-155 (dot. m.in. teatru; z notą o Edmundzie Kotarskim i fot....) szczegóły 
522.artykuł: Krasiński Edward: "Siły i środki" warszawskiej teatrologii. Rocznik Warszawski 2003 t. 32 s. 139-145 (stan i potrzeby badań nad życiem teatralnym Warszawy XIX-XX w....) szczegóły 
523.artykuł: Krasiński Edward: The Teatr Narodowy of Warsaw. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1996 nr 4 s. 7-11 (dzieje teatru od założenia po współczesność...) szczegóły 
524.artykuł: Kuligowska Anna: Łódzkie stulecie (Sto lat stałej polskiej sceny w Łodzi). Teatr 1988 nr 10 s. 18-20  szczegóły 
525.artykuł: Kuligowska Anna: Od Panczykowskiego do Kamińskiej. Teatr 1994 nr 1 s. 36-39 (teatr żydowski w Polsce od XIX w.do II wojny światowej...) szczegóły 
526.artykuł: Kuligowska Anna: Teatr. Początki teatru w Łodzi (do 1864 r.). Lata 1864-1888. Stała scena (1888-1908). Pod znakiem A. Zelwerowicza i A. Mielewskiego (1908-1918 r.).. ([W ks. zb.:] Łódź. Dzieje miasta. T. 1. Wyd. 2. Warszawa 1989, s. 571...) szczegóły 
527.artykuł: Kulisiewicz Franciszek: Polacy w Czechosłowacji (Fragmenty książki z roku 1929). Głos Ludu 1993 nr 65 s. 3, nr 66 s. 7 (m.in. dot. teatru amatorskiego na Śląsku...) szczegóły 
528.artykuł: Lebdowiczowa Maria: Amatorski ruch teatralny w Piwnicznej 1936-1976. Almanach Sądecki 2001 nr 3 s. 10-19 (z fot. Jana Kazimierza Życzkowskiego...) szczegóły 
529.artykuł: Leyko Małgorzata: Awangarda teatralna. x 1996 ([W ks.:] Od awangardy do postmodernizmu. Warszawa 1996, s. 77-102; dot...) szczegóły 
530.artykuł: Linert Andrzej: Teatralne stulecie. Śląsk 2000 nr 8 s. 56-61 (teatry i inscenizacje teatralne na Górny Śląsku od końca XIX wieku po ...) szczegóły 
531.artykuł: Łapicki Andrzej: W Łodzi po wojnie. Tygiel Kultury 1998 nr 4/5 s. 101-103 (wspomnienie nt. początków organizowania teatru w Łodzi w 1945 r.; z fo...) szczegóły 
532.artykuł: Ławniczak Katarzyna: Habima znaczy scena. Dialog [Warszawa] 1988 nr 4 s. 128-136 (historia zespołu Habima Halvrit w Białymstoku, 1909-63; uzup., nr 7 s....) szczegóły 
533.artykuł: Malinowski Jerzy: Biuletyn Historii Sztuki 1993 r. 55 nr 2/3 s. 295-296 (spraw. z "Polsko-litewskiej sesji naukowej" (Warszawa, VI 1989), pośw....) szczegóły 
534.artykuł: Maresz Barbara: O lekarzach teatralnych słów kilka. Goniec Teatralny 1991 nr 11 s. 8  szczegóły 
535.artykuł: Maresz Barbara: O lwowskich suflerach. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 54-70 (o pracy suflerów we Lwowie w II połowie XIX w.; z fragm. wierszy sufl...) szczegóły 
536.artykuł: Marszałek Agnieszka: Cztery wieki lwowskiego teatru. Cracovia Leopolis 1996 nr 4 s. 7-10  szczegóły 
537.artykuł: Mazepa Leszek: Rola i miejsce Polaków i Ukraińców w świetle historiografii Lwowa a stereotypy. Fraza 1993 nr 3/4 s. 63-79 (m.in. dot. środowiska teatralnego...) szczegóły 
538.artykuł: Michalik Jan: Teatr amatorski regionu krośnieńskiego do roku 1918. Universitas 1995 nr 14/15 s. 68-72  szczegóły 
539.artykuł: Mieszkowska Anna: Czytelnicy Dziennika listy piszą.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 69 s. 4 (nt. gromadzenia informacji o historii teatru emigracyjnego...) szczegóły 
540.artykuł: Mieszkowska Anna: "Nie każdy człowiek jest artystą, ale każdy artysta jest przede wszystkim człowiekiem". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 86 s. 5, 7 (nt. gromadzenia materiałów archiwalnych z historii teatru...) szczegóły 
541.artykuł: Mieszkowska Anna: Zauroczona historią teatru. Tydzień 1996 nr 16 s. 11 (wyw. nt. z dokumentalistką nt. zgromadzonego przez nią materiału z zak...) szczegóły 
542.artykuł: Mitzner Piotr, Przewłocki Janusz: Żywe obrazy. Karta 2002 nr 1 s. 4-13 (zawiera wybór tekstów z podręczników instruujących o sposobach tworzen...) szczegóły 
543.artykuł: Mościcki Tomasz: Kabarety. Mówią Wieki 1995 nr 4 s. 50-53 (nt. kabaretów warszawskich w latach 1908-1960...) szczegóły 
544.artykuł: Mucha Bogusław: Aktorzy teatralni i filmowi. x 1994 ([W ks.: id.]: Artyści polscy w nowożytnej Rosji. Łódź 1994 s. 140-159 ...) szczegóły 
545.artykuł: Mucha Bogusław: Aktorzy teatralni i filmowi. x 1994 ([w ks.:] Bogusław Mucha: Artyści polscy w nowożytnej Rosji. Łódź 1994,...) szczegóły 
546.artykuł: Mucha Bogusław: Występy aktorów i zespołów polskich w Cesarstwie Rosyjskim do I wojny światowej. Przegląd Wschodni 1993 t. 2 z. 1 (1992/1993) s. 49-69 (od 1797...) szczegóły 
547.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Diariusz polskich przedstawień amatorskich w Raciborskiem w latach niewoli narodowej. Kwartalnik Opolski 1993 nr 4 s. 75-90  szczegóły 
548.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Genowefa schodzi ze sceny. Goniec Teatralny 1991 nr 21 s. 4-5 (nt. amatorskiego ruchu teatralnego na Śląsku od poł. XIX w....) szczegóły 
549.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Kult św. Barbary w działalności teatralnej górnośląskich amatorów. Śląskie Miscellanea 1992 t. 4 s. 71-75  szczegóły 
550.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Obrzędowość ludowa na scenach Śląska w latach niewoli narodowej. Etnografia Polska 1989 t. 33 z. 1 s. 207-222 (dot. Śląska Cieszyńskiego, Górnego oraz Śląska Opolskiego w l. 1875-19...) szczegóły 
551.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Polski teatr szkolny na Śląsku w latach niewoli narodowej. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1988 nr 3 s. 345-359  szczegóły 
552.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Rola kobiet w polskim życiu teatralnym Śląska w okresie niewoli narodowej. x 1996 ([w ks.:] Udział kobiet w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku i Śl...) szczegóły 
553.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Teatr amatorski górnośląskich towarzystw alozjańskich. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1989 t. 18 (1985) s. 81-104 (w latach 1883-1919...) szczegóły 
554.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Teatr amatorski Polonii wrocławskiej. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1988 nr 3 s. 323-349  szczegóły 
555.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Teatr amatorski śląskich kółek rolniczych w latach niewoli narodowej. Zaranie Śląskie 1988 nr 3/4 s. 401-425  szczegóły 
556.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Wpływ niemieckiej i francuskiej dramaturgii na polskie życie teatralne Śląska do roku 1939. Śląskie Miscellanea 1993 t. 5 s. 91-97  szczegóły 
557.artykuł: Niecikowska Małgorzata: Z szopy do pałacu, czyli 150 lat teatru w Łodzi. Teatr 1994 nr 2 s. 38 (sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych, 6 I 1994...) szczegóły 
558.artykuł: Nowak Ryszard: "Świat aktorski moich czasów" Grzymały-Siedleckiego. Notatnik Teatralny 1991 nr 1 s. 30-33 (społeczny i kulturowy staus środowiska aktorskego od końca XIX w....) szczegóły 
559.artykuł: Nowak-Wolna Krystyna: Funkcje teatru amatorskiego na Opolszczyźnie na przełomie XX i XXI wieku. x 2002 ([w ks. zb.:] Problemy edukacji i kultury dorosłych na Opolszczyźnie. P...) szczegóły 
560.artykuł: Od redakcji. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 5-6 (dot. tradycji teatralnych Poznania; wprowadzenie do numeru monograficz...) szczegóły 
561.artykuł: Okoń Jan: Wokół źródeł widowiska o Dorocie. Z badań nad genezą teatru ludowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 16-17 (streszcz. referatu...) szczegóły 
562.artykuł: Oleradzka Jadwiga: Teatr Polski w Bydgoszczy (1920-1990). Kronika Bydgoska 1991 nr 11 (1989) s. 9-36  szczegóły 
563.artykuł: Orzechowski Emil: "Teatr w chwili rozpaczy"?. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2003 t. 4 s. 135-144 (dot. historii i współczesnej kondycji teatru w Polsce; także nt. zagad...) szczegóły 
564.artykuł: Osińska Katarzyna: Habima: między misja a sztuką. Dialog [Warszawa] 2001 nr 12 s. 157-167 (historia założonego w 1909 Białymstoku zespołu teatralnego Habima graj...) szczegóły 
565.artykuł: Paciuszkiewicz Mirosław: Szopka w XIX wieku. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 12 s. 314-325 (nt. rozwoju i ewolucji artystycznej...) szczegóły 
566.artykuł: Piegza Marian: Teatr amatorski i jego rola na Górnym Śląsku w latach 1919-1921. x 1994 ([W ks. zb.:] Świętochłowickie pamiątki pióra. Świętochłowice, 1994, s....) szczegóły 
567.artykuł: Pierzchała Jan: Myśląc o Teatrze (W 100-lecie działaność Teatru Zagłębia). Śląsk 1997 nr 2 s. 48-51 (dzieje Teatru Ziemi Zagłębia...) szczegóły 
568.artykuł: Pierzchała Jan: O wielkim stuleciu 1897-1997. x 2002 ([w ks. zb.:] Instytucje kultury a środowisko twórcze Sosnowca. Materia...) szczegóły 
569.artykuł: Pierzchała Jan: Wczoraj i przed stu laty (Jubileusz Teatru Zagłębia). Opcje 1996 nr 4 s. 104-108 (rys historyczny w stulecie teatru, z not. o Janie Pierzchale...) szczegóły 
570.artykuł: Pilipchuk Rostislav: Ukrajins'ko-pol's'kih teatral'nih zv'jazki (vihd davnini do pochatku XX st.). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 77-89  szczegóły 
571.artykuł: Piotrowska Magdalena: O tzw. naszej teatralnej pustyni. Południowa Wielkopolska 1989 nr 7 s. 5 (teatr amatorski w Koźminie i Pleszewie w XIX w....) szczegóły 
572.artykuł: Piotrowska Magdalena: U narodzin teatru amatorskiego. Południowa Wielkopolska 1989 nr 6 s. 6 (w XIX w. w Kaliskiem...) szczegóły 
573.artykuł: Piotrowska Magdalena: W kręgu badań nad teatrem amatorskim. Studia Pedagogiczno-Artystyczne 2000 t. 1 s. 135-147 (dot. teatru amatorskiego w Wielkopolsce w XIX w....) szczegóły 
574.artykuł: Piskalski Tomasz: Z historii teatru w Toruniu. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 4 s. 38-40 (m.in. nt. pracy reżyserskiej Wilama Horzycy...) szczegóły 
575.artykuł: Plebańczyk Katarzyna: Analiza historycznego wizerunku wybranych teatrów krakowskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2001 t. 2 s. 107-131 (dot. Teatru Starego, Teatru im. Juliusza Słowackiego, Teatru "Bagatela...) szczegóły 
576.artykuł: Pol'sha 1989 nr 2 s. 32 (not. informacyjna o obchodach 100. rocznicy powstania w Łodzi teatru z...) szczegóły 
577.artykuł: Prałat Marek: Wierzę w teatr (1-10). Nasz Dziennik 1998 nr 170, 176, 182, 188, 199, 206, 218, 224, 230 (teatr polski na przestrzeni wieków; teoria teatru, sztuki aktorskiej...) szczegóły 
578.artykuł: Prussak Maria: Przygody "Lekcji XVI" czyli O pożytkach tekstologii. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 31-40 (nt. zapisu wykładu Adama Mickiewicza "Lekcja XVI" wygłoszonego w Colle...) szczegóły 
579.artykuł: Przemsza-Zieliński Jan: Potrzeba i sens istnienia. Rozważania nad 100-leciem sosnowieckiego teatru. Rocznik Sosnowiecki 1997 t. 5 (1996) s. 71-75  szczegóły 
580.artykuł: Raszewska Magdalena: The dreams of directors of Teatr Narodowy. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1996 nr 4 s. 15-16 (dot. głównie reżyserów: Kazimierz Dejmek, Wilam Horzyca, Juliusz Oster...) szczegóły 
581.artykuł: Raszewski Zbigniew: O dwóch typach mecenatu. Goniec Teatralny 1990 nr 10 s. 4-5 (w dziejach teatru polskiego; tekst wygłoszony na konf. "Teatr i histor...) szczegóły 
582.artykuł: Raszewski Zbigniew: Od antenatów do patrona (Z dziejów kultury teatralnej trzech stuleci). x 1988 ([W ks. zb.:] Kultura, literatura, folklor. Warszawa 1988 s. 426-438...) szczegóły 
583.artykuł: Raszewski Zbigniew: Z warsztatu recenzenta. 1963-1983. Pamiętnik Teatralny 2002 z. 1/2 s. 153-237 (wybór 9 recenzji na stopnie i tytuły naukowe oraz wydawniczych; zawi...) szczegóły 
584.artykuł: [Raszewski Zbigniew] zr: Rzeczy ważne. Goniec Teatralny 1990 nr 1-8, 10-14 (cykl felietonów...) szczegóły 
585.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Co jest, skoro go nie ma?. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 44-52 (nt. przemian w teatrze; dot. także niemożliwości pojawienia się teatra...) szczegóły 
586.artykuł: Rogacki Henryk Izydor: Zagadkowa historia teatru. Teatr 2000 nr 9-12 (opowieści teatralne z zagadkami dla czytelników...) szczegóły 
587.artykuł: Rogacki Henryk Izydor: Zagadkowa historia teatru. Teatr 2001 nr 1-12 (opowieści teatralne z zagadkami dla czytelników...) szczegóły 
588.artykuł: Rogacki Henryk Izydor: Zagadkowa historia teatru. Teatr 2002 nr 1/2-12 (opowieści teatralne z zagadkami dla czytelników...) szczegóły 
589.artykuł: Rogacki Henryk Izydor: Zagadkowa historia teatru. Teatr 2003 nr 1/2-12 (opowieści teatralne z zagadkami dla czytelników...) szczegóły 
590.artykuł: ROM: Teatr na Boże Narodzenie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 300 s. 8 (o historii misteriów...) szczegóły 
591.artykuł: Rucka Barbara: Teatr wraca do Krynicy. Almanach Muszyny 2001 [r. 11] s. 164-169 (w latach 1820-2001...) szczegóły 
592.artykuł: Rulikowski Mieczysław: Teatr warszawski od czasów Osińskiego (1825-1915). x 2001 ([w ks. zb.:] Kultura miejska w Królestwie Polskim. Cz. 1, 1815-1875 Wa...) szczegóły 
593.artykuł: Ryba Janusz: Theatre de societe au siecle des Lumieres. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 131-139 (dot. XVIII-wiecznego teatru we Francji i w Polsce...) szczegóły 
594.artykuł: Rychlewska-Delimat Alicja: Le valet dans la tradition du theatr classique. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 319-327 (postać sługi w XVII-wiecznej komedii francuskiej; ze streszcz. w język...) szczegóły 
595.artykuł: Skąpski Jan: Łódzkie przypadki "Fausta". Tygiel Kultury 1999 nr 4/6 s. 126-131 (nt. wystawień "Fausta" J.W. Goethego na scenach łódzkich od 1872 do 19...) szczegóły 
596.artykuł: Smolińska Teresa: Tradycyjne inscenizacje obrzędowe: bożonarodzeniowe i noworoczne. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Folklorystyka 1997 [z.] 3 s. 45-56 (m.in. omówienie różnych form inscenizacji obrzędowych od XV w....) szczegóły 
597.artykuł: Smykowski Janusz: Biblioteka ziemiańska na Litwie w połowie XIX w. jako świadectwo kulturalnych aspiracji środowiska. Biblioteka Edwarda Romera. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 3-6 (m.in. nt. teatru w Wilnie w XVIII i XIX w.; dotyczy także opinii Edwar...) szczegóły 
598.artykuł: Sofronowa Ludmiła: Literatura 1988 nr 2 s. 62 (wyw. z teatrologiem z Akademii Nauk ZSRR nt. jej prac poświęconych te...) szczegóły 
599.artykuł: Solomos Aleksis: "Ta scena dzieje się w niebie". Więź 1999 nr 3 s. 38-48  szczegóły 
600.artykuł: Sowińska Gertruda: Teatr amatorski 1867-1914 [w Zamościu]. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 36-38  szczegóły 
601.artykuł: Splitt Jerzy Aleksander: Kaliska "Betlejka". O Bożonarodzeniowej szopce kaliskiej. Kalisia 1995 nr 16/17 (1994) s. 6-7 (w XIX w., z opisem przedstawienia i fragmentem tekstu...) szczegóły 
602.artykuł: Stanisławski a sprawa polska 1906-1989. Teatr 1991 nr 6 s. 9-11 (recepcja dzieła i myśli Konstantego Stanisławskiego w Polsce - fragm. ...) szczegóły 
603.artykuł: Stępień Tomasz: Kabaret polski bardzo krótka historia. Opcje 1999 nr 3 s. 40-45 (historia polskiego kabaretu - od "Zielonego Balonika" w Krakowie do cz...) szczegóły 
604.artykuł: Stykowa Maria Barbara: Krótka historia Teatru Ziemi Chełmskiej 1904-1984. Region Lubelski 1991 r. 3 (1988) s. 107-115  szczegóły 
605.artykuł: Sulisz Waldemar: Stary człowiek i teatr.... Na przykład [Lublin] 1995 nr 30 s. 4-5 (historia oraz współczesne losy budynku i działalności Teatru Starego w...) szczegóły 
polemika: Głowacka Maria: Stary człowiek i teatr.... Na przykład [Lublin] 1995 nr 32 s. 29  szczegóły 
polemika: Kawecki Jan, Mirek Waldemar: Stary człowiek i teatr.... Na przykład [Lublin] 1995 nr 31 s. 6-7  szczegóły 
polemika: Sulisz Waldemar: Od autora. Na przykład [Lublin] 1995 nr 31 s. 7  szczegóły 
polemika: Żelazny Waldemar: Od redakcji. Na przykład [Lublin] 1995 nr 31 s. 7  szczegóły 
606.artykuł: Szczawińska Hanna: Przeszłość i współczesność teatru lubelskiego. Słowo Powszechne 1988 nr 224 s. 4 (od XVIII w....) szczegóły 
607.artykuł: Śledziewski Antoni: Z obrzędu teatr - w czas Godów. Scena 2000 nr 9 s. 4-5 (nt. dawnych obrzędów i zwyczajów ludowych w okresie Godów (od Bożego N...) szczegóły 
608.artykuł: Śliwonik Lech: Dziecko i teatr. Sycyna 1995 nr 8 s. 12, 17 (historia teatru dziecięcego w Polsce - od XVIII w. do współczesności...) szczegóły 
609.artykuł: Taborski Roman: Z gościnnych występów teatrów wiedeńskich w Warszawie. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 3 s. 135-140 (od schyłku XIX w. do współczesności...) szczegóły 
610.artykuł: Teatr Narodowy. Teatr 1990 5 4-6 (opinie nt. kształtu i programu Teatru Narodowego; aut.: W. Bogusławski...) szczegóły 
611.artykuł: Teatr Wielki ma 100 lat. Cracovia Leopolis 2000 nr 3 s. 25 (nota z okazji 100. rocznicy otwarcia Teatru Wielkiego we Lwowie...) szczegóły 
612.artykuł: Teatralny savoir-vivre. Goniec Teatralny 1991 nr 39/40 s. 4-5 (fragm. kodeksów towarzyskich z l. 1806-1990, dotyczących środowiska te...) szczegóły 
613.artykuł: Tomaszewicz Andrzej: Życie teatralne i muzyczne Warty w XIX i XX w. (do 1939 r.). Siódma Prowincja 1996 nr 3 s. 44-47  szczegóły 
614.artykuł: Tomaszewicz Andrzej: Życie teatralne Zduńskiej Woli na przełomie XIX i XX w.. Siódma Prowincja 1996 nr 2 s. 46-47  szczegóły 
615.artykuł: Turek-Kwiatkowska Lucyna: Społeczne uwarunkowania percepcji kultury na Pomorzu Zachodnim w XIX w.. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica 1998 nr 9 (217) s. 117-128 (dot. także życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
616.artykuł: Tyszka Juliusz: Idee Stanisławskiego w Polsce: "system", etyka i... polityka. Teatr 1991 nr 6 s. 12-17 (recepcja idei i twórczości Konstantego Stanisławskiego od 1906 po wspó...) szczegóły 
617.artykuł: Tyszka Juliusz: Stanislavsky in Poland: et his politics of the method. x 1989 ([w czasopiśmie:] The New Theatre Quarterly (Cambridge) 1989 nr ...) szczegóły 
618.artykuł: Waszkiel Marek: Od szopki do teatru lalek?. Teatr Lalek 1988 nr 4 s. 21-23  szczegóły 
619.artykuł: Wczoraj wieczorem w teatrze. Teatr 1993 nr 11 s. 11-12 (fragm. teksów pisarzy zawierających wrażenia teatralne; aut.: Stendah...) szczegóły 
620.artykuł: Wiśniewska Marzenna: W labiryncie "misterium". PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 74-80 (nt. zmian znaczenia pojęcia "misterium" w różnych okresach historyczny...) szczegóły 
621.artykuł: Witkowski Michał: Życie teatralne. x 1994 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [Cz. 1:] 1793-1918. W...) szczegóły 
622.artykuł: Wójcicki Krzysztof: Zapach w teatrze. Autograf 1989 nr 5 s. 48-54 (o stosowaniu efektów zapachowych w teatrze...) szczegóły 
623.artykuł: Wróbel Elżbieta: Częstochowski jubileusz. Śląsk 2003 nr 1 s. 52-54 (z okazji obchodów 75-lecia istnienia stałego zespołu teatralnego w Czę...) szczegóły 
624.artykuł: Wysiński Kazimierz A.: Warsaw - Theatre and History. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2001 nr 1/2 s. 12-14 (wykaz ważniejszych wydarzeń teatralnych Warszawy w l. 1578-1939...) szczegóły 
625.artykuł: Występy Frenkla. Śląsk 2001 nr 3 s. 81 (nt. inicjatyw teatralnych na Górnym Śląsku w 1920; m.in. o wystepach t...) szczegóły 
626.artykuł: Xander Harald: Ikonen, Mysterien und Totentaenze. Traditionsbildung in der szenischen Praxis des polnischen Teaters. x 1993 ([w czasopiśmie:] Forum Modernes Theater (Tuebingen) 1993 nr 1 s...) szczegóły 
627.artykuł: Zarębski Maciej: Staszowski Teatr Fredrum i jego twórca. Goniec Staszowski 1998 nr 3 s. 1, 3, nr 4 s. 1, 3, nr 5 s. 1, 5 (dot. historii teatru i jego założyciela Jana Raźnego...) szczegóły 
628.artykuł: Zbijewska Krystyna: From the history of Cracow theater. Kraków 1991 special edition s. 48-49 (od 1781; z fot....) szczegóły 
629.artykuł: Zorek Bogusław: Jak powstała scenografia. Scena 1989 nr 4/5 s. 16-18  szczegóły 
630.artykuł: Żurowski Andrzej: Kultura [Warszawa] 1988 nr 11 s. 1, 6 (historia teatru polskiego, także o teatrze słowiańskim...) szczegóły 
631.artykuł: Życie kulturalne. Teatr. x 1994 ([w ks.:] Miscellanea tarnopolskie. T. 1. Biskupice 1994, s. 269-383; f...) szczegóły 
632.artykuł: Życie teatralne i muzyczne Wielunia w latach zaborów (do 1914). Sieradzki Rocznik Muzealny 1994 t. 9 (1993/1994) s. 5-17 (od 1829...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    książki (alfabet autorów)
633.książka: Baryshev Gurijj: Teatral'naja kul'tura Belorussii XVIII veka. 1992 ([Zawiera m.in.:] Vvedenie. * Shkol'nyjj teatr: Topografia i khronologi...) szczegóły 
recenzja: Zinowiec Mariusz: Białoruś - odcięte korzenie. Teatr 1993 nr 4 s. 39  szczegóły 
634.książka: Budzyński Józef: Dramat i teatr szkolny na Śląsku (XVI-XVIII wiek). 1997 (Wstęp. - I. Geneza, rozwój, przemiany: 1. Teatr w szkołach humanistycz...) szczegóły 
635.książka: Drabiecka Maria: Choreografia baletów warszawskich za Sasów. 1988 ([Dot. m.in. baletu w teatrze, gł. w komediach dell'arte]....) szczegóły 
636.książka: Kadulska Irena: Komedia w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku. 1993 (Wstęp. - I. Koncepcja komedii w poetykach szkół jezuickich: 1. System ...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 174 (not....) szczegóły 
recenzja: Judkowiak Barbara: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 184-194  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 261-262  szczegóły 
recenzja: Pelczar Roman: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 209-211  szczegóły 
637.książka: Klimowicz Mieczysław, Roszkowska Wanda: La commedia dell'arte alla corte di Augusto III di Sassonia (1748-1756. Memoria presentata dal s. e. Vittore Branca nell'adunanza ordinaria del 25 ottobre 1986. 1988  szczegóły 
recenzja: Judkowiak Barbara, Lechniak Ewa: Mieczysław Klimowicz, Wanda Roszkowska, La commedia dell'arte alla corte di Augusto III di Sassonia (1748-1756). Pamiętnik Teatralny 1990 z. 3/4 s. 526-532  szczegóły 
recenzja: Kadulska Irena: Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 339-342  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 391-392  szczegóły 
recenzja: Voisine J.: Revue de Litterature Comparee 1990 r. 64 nr 1 s. 305-306  szczegóły 
638.książka: Lec Zdzisław: Jezuici w Legnicy (1689-1776). 2001 ([Zawiera m. in.:] Działalność dydaktyczno-wychowawcza: Gimnazjum. Dzia...) szczegóły 
recenzja: Jujeczka Stanisław: Szkice Legnickie 2001 t. 22 s. 238-239  szczegóły 
639.książka: Limon Jerzy: Gdański teatr "elżbietański". 1989 ([Nt. działalności angielskich zespołów teatralnych w I połowie XVII w....) szczegóły 
recenzja: Ciechowicz Jan: Gdański teatr elżbietański - dzisiaj?. Tygodnik Powszechny 1990 nr 23 s. 8  szczegóły 
640.książka: Targosz Karolina: Korzenie i kształty teatru do 1500 roku w perspektywie Krakowa. 1995 (Wstęp. - Prateatr. Pogańskie dramatyzacje obrzędowe i ich dziedzictwo....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
641.artykuł: Ars educandi polskich jezuitów o Węgrach i Królestwie Węgierskim. x ([w ks.:] Europejskie związki dawnego teatru szkolnego i europejska wsp...) szczegóły 
642.artykuł: Awianowicz Bartosz B.: Dedykacja jako "oratio gratulatoria" na przykładzie programu warszawskiego widowiska jezuickiego z 1685 roku. Terminus 2002 z. 2 s. 25-34 (dot. widowiska pt. "Imago victoriae a Serenissimo ac Invictissimo Ioan...) szczegóły 
643.artykuł: Babnis Maria: Kultura teatralna Gdańska w XVIII wieku. D'Oriana 1999 nr 4 s. 21-31  szczegóły 
644.artykuł: Bering Piotr: Sztuka aktorska i reżyserska w świetle przekazów średniowiecznych i staropolskich. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 133-136 (streszcz. ref....) szczegóły 
645.artykuł: Białousz Waldemar: Kulturotwórcza rola kolegium jezuickiego w Sandomierzu (XVII-XVIII w.). Zeszyty Sandomierskie 2002 nr 16 s. 9-15 (m. in. nt. teatru szkolnego...) szczegóły 
646.artykuł: Bieńkowski Tadeusz: Filozofia i filozofowie w jezuickim teatrze szkolnym w Polsce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1993 t. 38 s. 75-78  szczegóły 
647.artykuł: Bieńkowski Tadeusz: Teatr w systemie edukacyjnym szkół jezuickich w Polsce. x nr s. ([W ks. zb.:] Religie, edukacja, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana ...) szczegóły 
648.artykuł: Boras Zygmunt: Teatr i szkoła jezuicka jako czynniki integracyjne na pograniczu pomorsko-brandenburskim (XVII-XVIII w.). Rocznik Lubuski 1997 t. 23 cz. 1 s. 97-108  szczegóły 
649.artykuł: Boras Zygmunt: Teatr jezuicki w Wałczu jako oręż w walce z luteranizmem w XVII i XVIII wieku. Rocznik Nadnotecki 1990 t. 21 s. 31-38  szczegóły 
650.artykuł: Borowski Andrzej: Literatura, teatr i muzyka w Polsce XVII wieku. x 1994 ([W ks. zb.:] Sztuka XVII wieku w Polsce. Materiały Sesji Stowarzyszeni...) szczegóły 
651.artykuł: Budzyński Józef: Dramat antyczny w szkole i na scenie szkolnej na Śląsku XVI-XVIII wieku. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 383-391  szczegóły 
652.artykuł: Budzyński Józef: Szkoła i teatr na Górnym Śląsku w XVII wieku. Kwartalnik Opolski 1999 nr 1 s. 34-50  szczegóły 
653.artykuł: Dziechcińska Hanna: Les ecoles des Jesuites et la culture des spectacles dans l'ancienne Pologne. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 38 (1321) s. 51-60 (szkoły jezuickie i ich przedstawienia teatralne; referat wygł. na kolo...) szczegóły 
654.artykuł: "Edycja Kodeksu Tragoediae Sacrae" z Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali. Rzeczy Teatralne 2002 nr 11 s. 23-25 (nt. grantu badawczego mającego na celu wydanie kopiariuszy repertuarow...) szczegóły 
655.artykuł: Gawrońska Izabela: Racine w polskim teatrze klasycystycznym. Zalążki tragedii egzystencjalnej. Studia Bałtyckie. Polonistyka 1998 t. 1 s. 123-156  szczegóły 
656.artykuł: Godlewska Joanna: Teatr z kościoła. Mówią Wieki 1995 nr 10 s. 17-19 (teatr liturgiczny, widowiska misteryjne, mirakle...) szczegóły 
657.artykuł: Gołdowski Borys: Rodzina Jakubowskich. Teatr Lalek 1988 nr 1/2 s. 18-21 (dzieje rodu lalkarzy działających na wschodnich kresach Polski i w Ros...) szczegóły 
658.artykuł: Grzebień Ludwik: Z życia jezuickiego teatru szkolnego w Sandomierzu w XVII i XVIII wieku. x 2000 ([w ks. zb.:] Diligis me? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana biskupo...) szczegóły 
659.artykuł: Imago victoriae a Serenissimo ac Invictissimo Ioanne III Rege Poloniae de Turcis relatae in Godifredo Bullonio, primo rege Hierosolymarum, adumbrata. Program jezuickiego widowiska wystawionego w roku 1685 na Zamku w Warszawie. Barok 2003 nr 2 s. 177-199 (wyd. i oprac. Bartosz B. Awianowicz...) szczegóły 
660.artykuł: Judkowiak Barbara: Kostiumy teatru nieświeskiego (1746-1753). Pamiętnik Teatralny 1988 z. 3/4 s. 381-406 (ze spisem kostiumów, s. 400-404...) szczegóły 
661.artykuł: Judkowiak Barbara: "Moja szczerość nogami kuranty formuje". Taneczność w dramacie teatru dworskiego (albo rekonesans historycznokulturowy w sprawie jednego cytatu). x 1997 (taniec w teatrze staropolskim; szkic; w ks.: Igraszki trafu, teatru i ...) szczegóły 
662.artykuł: Judkowiak Barbara: Teatr i dramat jezuitów. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 22-42 (dot. poznańskiego środowiska jezuickiego...) szczegóły 
663.artykuł: Judkowiak Barbara: Z dziejów teatru nieświeskiego. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 3/4 s. 305-336 (nt. teatru Michała Kazimierza Radziwiłła; z aneksem zawierającym mowę ...) szczegóły 
664.artykuł: Jurksztas Vytautas Povilas: Opera Zamku Dolnego. Kraj Rad 1989 nr 6 s. 14 (nt. współpracy teatrów warszawskiego i wileńskiego w 1. poł. XVII w....) szczegóły 
665.artykuł: Kadulska Irena: Apoteoza na scenie jezuickiej w Braniewie (XVI-XVIII w.).. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1989 nr 1/4 s. 40  szczegóły 
666.artykuł: Kadulska Irena: Ks. Stanisław Jaworski - kaliski reformator teatru jezuickiego. x 1996 ([W ks.:] Jezuici w przedrozbiorowym Kaliszu. Kalisz 1996, s. 69-77...) szczegóły 
667.artykuł: Kadulska Irena: The persistence of the baroqoe in the Polish jesuit theatre of the eighteenth century. x 1995 ([W ks.:] I Gesuiti e i primordi del teatro barocco in Europa. Roma 26-...) szczegóły 
668.artykuł: Kamińska Aneta: Rzym i teatr operowy królowej Marii Kazimiery Sobieskiej (1699-1714). Barok 2003 nr 2 s. 121-140 (nt. teatru prywatnego królowej Marii Kazimiery w Palazzo Zuccari w Rzy...) szczegóły 
669.artykuł: Kąkol Piotr: Z dziejów teatru lalek w osiemnastowiecznym Gdańsku. Morze Zjawisk 2003 [nr] 2/3 s. 25-37  szczegóły 
670.artykuł: Komorowski Jarosław: Anglicy w Nysie. Podróże i Marzenia 1991 nr 4 s. 6 (o angielskich aktorach występujących z repertuarem szekspirowskim w XV...) szczegóły 
671.artykuł: Kotarski Edmund: W osiemnastowiecznym Gdańsku. Na ulicy i w teatrze. Studia Europejskie (Gdynia) 1996 t. 1 s. 111-125 (m.in. o życiu teatralnym miasta...) szczegóły 
672.artykuł: Król-Kaczorowska Barbara: Niezapomniany Smuglewicz. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 3/4 s. 5-20 (biografia artystyczna i przegląd prac scenograficznych Antoniego Smugl...) szczegóły 
673.artykuł: Kwiatkowska Maria: Kultura teatralna i muzyczna. x 1984 ([W ks. zb.:] Warszawa w latach 1526-1795. Warszawa 1984, s. 443-476 [d...) szczegóły 
674.artykuł: Kwiatkowski Milan: Rozkwit i zmierzch sceny jezuickiej w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania 1997 nr 4 s. 204-227 (w latach 1573-1738...) szczegóły 
675.artykuł: Leitsch Walter: Nowo odnaleziony polski program operowy z 1628 roku. Muzyka 1998 nr 2 s. 117-128 (nt. programu sztuki muzycznej wystawionej w 1628 na dworze Zygmunta II...) szczegóły 
676.artykuł: Lewański Julian: Les mysteres polonais tardifs: leurs legitimations structurales au XVII siecle. x 1992 ([W ks.:] L'Ancien theatre en France et en Pologne. Varsovie 1992, s. ...) szczegóły 
677.artykuł: Lewański Julian: Rola teatru Kolegium i Akademii SJ na Ziemi Wileńskiej. x 1992 ([W ks. zb.:] Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu k...) szczegóły 
678.artykuł: Lewański Julian: The spirit of the commedia dell'arte and the Italian comedians in Poland in the 16th-18th cc.. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1991 nr 2 s. 6-8  szczegóły 
679.artykuł: Limon Jerzy: Aktorzy angielscy w Elblągu i Królewcu w pierwszej połowie XVII wieku.. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1989 nr 1/4 s. 23-31  szczegóły 
680.artykuł: Maksimowicz Krystyna: W sprawie Collegium Varsaviense ojców teatynów. x ([w ks.:] Europejskie związki dawnego teatru szkolnego i europejska wsp...) szczegóły 
681.artykuł: Matławska Halina: O przyjaźni, królewskich faworach i zamojskiej prapremierze "Cyda". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 46-48 (m.in. nt. wystawienia "Cyda" Piotra Corneille'a w pałacu Zamojskich w ...) szczegóły 
682.artykuł: Matuszewski Adam: Teatr szkolny w Lesznie. x 1998 ([w ks.:] Adam Matuszewski: Odrębność i stereotypowość życia umysłowego...) szczegóły 
683.artykuł: Mączyński Ryszard: Teatr pijarskiego konwiktu Collegium Nobilium w Warszawie. Pamiętnik Teatralny 1988 z. 3/4 s. 287-358 (monografia teatr (1750-67), głównie dzieje budynku; fragment pracy dok...) szczegóły 
recenzja: Samsonowicz Hanna: Biuletyn Historii Sztuki 1992 r. 54 nr 1 s. 102-103  szczegóły 
684.artykuł: Obirek Stanisław: Teatr szkolny. x 1996 ([W ks. id:] Działalność kulturalna jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga ...) szczegóły 
685.artykuł: Obremski Krzysztof: Spis wykonawców jezuickiego widowiska jako "tekst" polityczny ("Imago victoriae [...]). Barok 1997 nr 2 s. 150-158  szczegóły 
686.artykuł: Okoń Jan: Barokowy dramat i teatr szkolny w Polsce. Wśród zadań publicznych i religijnych. x 1990 ([W ks. zb.:] Popularny dramat i teatr religijny w Polsce. Lublin 1990 ...) szczegóły 
687.artykuł: Okoń Jan: O aktorach i sztuce aktorskiej w staropolskim teatrze szkolnym jezuitów. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 47-65  szczegóły 
688.artykuł: Okoń Jan: Teatr szkolny jezuitów w Sandomierzu. Zeszyty Sandomierskie 1999 nr 9 s. 60-63, 66-67  szczegóły 
689.artykuł: Pelczar Roman: Działność teatralna. x 1999 ([w ks.:] Roman Pelczar: Działalność oświatowo-kulturalna jezuitów w di...) szczegóły 
690.artykuł: Pelczar Roman: Teatr pijarski na Rusi Czerwonej w XVII -XVIII wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1998 t. 90 s. 95-112  szczegóły 
691.artykuł: Pelczar Roman: Teatr w kolegiach jezuickich na terenie diecezji przemyskiej w XVI-XVIII wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1997 t. 87 s. 166-192  szczegóły 
692.artykuł: Powązka Elżbieta: Poetyka dramatu antycznego a szkolny teatr Gimnazjum Nowodworskiego w Krakowie w I połowie XVIII wieku. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 363-370 (na przykładzie wystawienia sztuki (w 1723) Floriana Antoniego Lachowi...) szczegóły 
693.artykuł: Puchowska Małgorzata: Wątki historyczne na scenie jezuickiej w Kaliszu. x 1996 ([W ks.:] Jezuici w przedrozbiorowym Kaliszu. Kalisz 1996, s. 78-85 [o ...) szczegóły 
694.artykuł: Puchowski Kazimierz: Klio w jezuickim teatrze szkolnym. x 1999 ([W ks.:] Kazimierz Puchowski: Edukacja historyczna w jezuickich kolegi...) szczegóły 
695.artykuł: Reglińska-Jemioł Anna: Balet na scenie teatru jezuickiego XVIII wieku. x ([w ks.:] Europejskie związki dawnego teatru szkolnego i europejska wsp...) szczegóły 
696.artykuł: Salmonowicz Stanisław: Z dziejów teatru szkolnego jezuickiego kolegium toruńskiego w XVII - XVIII wieku. Zapiski Historyczne 1990 z. 1 s. 43-57  szczegóły 
697.artykuł: Samsonowicz Hanna: "Boscareccia campagna" i "deliziose giardino". Scenografie o tematyce pastoralnej w spektaklach teatru władysławowskiego. Barok 1997 nr 1 s. 59  szczegóły 
698.artykuł: Serwański Maciej: Formy aktywności kolegium jezuickiego w Poznaniu w XVI-XVIII wieku. Mazowieckie Studia Humanistyczne 2002 nr 2 s. 31-39 (m.in. nt. teatru szkolnego...) szczegóły 
699.artykuł: Smosarski Józef: Dramat o Męce i Zmartwychwstaniu. Życie Warszawy 1991 nr 75/76/77 s. 10 (o staropolskich widowiskach wielkotygodniowych...) szczegóły 
700.artykuł: Sofronova Ljudmila: Slavjanskijj teatr na puti ot barokko k klassicizmu (Pol'sha, Ukraina, Belorussija, Rossija). x ([w ks.:] Razvitie barokko i zarozhdenie klassicizma v Rossii XVII - na...) szczegóły 
701.artykuł: Sofronova Ljudmila: Teatr v teatre: russkaja i pol'skaja scena v XVIII veke. x 1999 ([w czasopiśmie:] Vosemnadcatyjj Vek (Sankt-Peterburg) 1999 t. 2...) szczegóły 
702.artykuł: Stankiewicz-Podhorecka Temida: Melpomena na chwilę. Życie Warszawy 1993 nr 15 s. 13 (historia budynku Teatru Collegium Nobilium oraz jego przyszłość po uko...) szczegóły 
703.artykuł: Szulborski Eugeniusz: "Komedialnia". Gryfita 1995 nr 7 s. 7-8 (nt. teatru dworskiego Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku...) szczegóły 
704.artykuł: Szylar Anna: Wpływy jezuickie w klasztorze benedyktynek sandomierskich w latach 1615-1773. Zeszyty Sandomierskie 2003 nr 17 s. 16-19 (m.in. nt. teatru jako metody dydaktycznej w szkole przyklasztornej...) szczegóły 
705.artykuł: Szyszko Romuald: Muzyka teatralna w Gdańsku w XVIII wieku. Gdański Rocznik Kulturalny 1987 t. 10 s. 111-124 (m.in. o teatrach jezuickich i operze gdańskiej...) szczegóły 
706.artykuł: Taraszkiewicz Jacek: Pijarski teatr szkolny w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1658-1740. x ([w ks.:] Europejskie związki dawnego teatru szkolnego i europejska wsp...) szczegóły 
707.artykuł: Targosz Karolina: Dwór królowej Marysieńki Sobieskiej ogniskiem recepcji teatru francuskiego. Barok 1995 nr 1 s. 43-83  szczegóły 
708.artykuł: Targosz Karolina: Krakowskie premiery Moliera i Racine'a w 1676 r. oraz inne nieznane fakty z teatru Sobieskich. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 3/4 s. 283-303 (nt. teatru króla Jana III Sobieskiego...) szczegóły 
709.artykuł: Targosz Karolina: Ogród w teatrze i teatr w ogrodzie. Krąg dworu polskiego XVII wieku i źródła jego inspiracji. Biuletyn Historii Sztuki 2001 nr 1/4 s. 93-121  szczegóły 
710.artykuł: Więczkowski Przemysław: Teatr za czasów Władysława IV. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 114-116  szczegóły 
711.artykuł: Wilska Małgorzata: Błazen dworski i jego powinowaci w czasach Zygmunta Starego. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 63-76 (typy zabaw i występów błazeńskich...) szczegóły 
712.artykuł: Witczak Tadeusz: Z historii teatru i dramatu staropolskiego w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 7-16  szczegóły 
713.artykuł: Żórawska-Witkowska Alina: Warszawska "Galatea" (1628) - fakty i domysły. Muzyka 2003 nr 4 s. 95-116 (nt. sztuki muzycznej Santi Orlandiego do libretta Gabriella Chiabrery ...) szczegóły 
714.artykuł: Żurowski Andrzej: Targi i komedianci. Kultura [Warszawa] 1990 nr 8 s. 8 (o teatrze elżbietańskim Szkoła Fechtunku w Gdańsku w XVI i XVII w., w ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    książki (alfabet autorów)
715.książka: Dębowski Marek: Francuskie konteksty teatru polskiego w dobie oświecenia. 2001 ([Wpływ francuskiego teatru, francuskiej filozofii i literatury na dram...) szczegóły 
recenzja: Kawka Agnieszka Dorota: Teoria i praktyka. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Półka nowości. Alma Mater 2002 nr 38 s. 52  szczegóły 
recenzja: Rejman Zofia: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 290-291  szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 79 (nota...) szczegóły 
716.książka: Dębowski Marek: Trzy szkice o aktorstwie tragicznym w dobie Oświecenia i klasycycmu. 1996 (Wstęp. - Zmiany w stylu gry tragicznej w XVIII wieku. "Meropa" [Wolter...) szczegóły 
recenzja: Bieńka Maria Olga: Ruch Literacki 1998 z. 1 s. 134-136  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 311-312  szczegóły 
717.książka: Dmuszewski Ludwik Adam: Krótka kronika teatru polskiego. 1991 ([Kronika obejmuje okres od początku istnienia teatru polskiego do 1816...) szczegóły 
718.książka: Korzeniewski Bohdan: Drama i inne szkice. 1993 (Od Autora. * I. Drama: "Drama" w warszawskim Teatrze Narodowym podczas...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 530 (nota...) szczegóły 
719.książka: Przychodniak Zbigniew: U progu romantyzmu. Przemiany warszawskiej krytyki teatralnej w latach 1815-1825. 1991 (Wstęp. - "Zimni znawcy" - paradoksy iksowskiej krytyki teatralnej: 1. ...) szczegóły 
recenzja: Gajda Kazimierz: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 158-160  szczegóły 
720.książka: Sofronova Ljudmila: Pol'skaja teatral'naja kul'tura ehpokhi "Prosveshchenija". 1989  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 365-367 (omów....) szczegóły 
721.książka: Teatr chopinowskiej Warszawy. 1820-1830. Dla oka i dla duszy. 1995 (Henryk Izydor Rogacki: Teatr dla oka i dla duszy. - Halina Waszkiel: W...) szczegóły 
722.książka: Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863. Cz. 1. Lata 1773-1830. 1993 (Od Redakcji. - Jacek Lipiński: Słowo wstępne. - Część pierwsza. Teatry...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 531 (nota...) szczegóły 
recenzja: Śmigielski Bogdan: Teatr rozbiorowy. Nowe Książki 1994 nr 2 s. 55  szczegóły 
723.książka: Wierzbicka-Michalska Karyna: Aktorzy cudzoziemscy w Warszawie w latach 1795-1830. 1988  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1989 nr 42 s. 5  szczegóły 
recenzja: Kowzan Tadeusz: 1990 ([w czasopiśmie:] Revue d'Histoire du Theatre (Paris) 1990 nr 4 ...) szczegóły 
724.książka: Żórawska-Witkowska Alina: Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta. 1995 ([Relacje między warszawskim teatrem publicznym a dworem króla Stanisła...) szczegóły 
recenzja: Komarnicki Krzysztof: Barok 1996 nr 1 s. 315-316  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 231-234  szczegóły 
recenzja: Sieradz Halina: Muzyka 2000 r 1 s. 89-95  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
725.artykuł: Adamczewski Jan: Pierwszy antreprener - Jacek Kluszewski. Suplement 1990 nr 11/12 s. 13 (o początkach teatru w Krakowie...) szczegóły 
726.artykuł: Bilińska Jolanta: Biblioteka i życie muzyczne u księżny Izabeli Lubomirskiej w Łańcucie (1791-1816). Monochord 1993 t. 1 s. 17-24 (m.in. nt. teatru na dworze Izabeli Lubomirskiej i jej zbiorów bibliot...) szczegóły 
727.artykuł: Borucki Marek: Teatr stanisławowski. x 1998 ([w ks.:] Marek Borucki: W kręgu króla Stanisława. Warszawa 1998, s. 14...) szczegóły 
728.artykuł: Budzyński Józef: Franiszkańskie gimnazjum i teatr szkolny w Głubczycach na Śląsku w XVIII wieku. Śląskie Miscellanea 1993 t. 5 s. 39-50 (w 2 poł. XVIII w....) szczegóły 
729.artykuł: Ciechowicz Jan: Bogusławski w Gdańsku. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 3/4 s. 77-93 (nt. wizyty i występów Teatru Narodowego w Gdańsku w 1811 r....) szczegóły 
730.artykuł: Dębowski Marek: Poglądy na styl gry warszawskich aktorów narodowych w tragedii klasycznej od schyłku XVIII wieku do roku 1814. Biuletyn Polonistyczny 1988 z. 4 s. 30-33 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
731.artykuł: Dumanowski Jarosław, Roszak Stanisław: Molier i Racine na Kujawach. Program pijarskiego teatru w Radziejowie z 1765 roku. Ziemia Kujawska 2002 t. 15 s. 155-166 (dot. działalności teatru kolegium pijarskiego w Radziejowie i wystawia...) szczegóły 
732.artykuł: Hein Heidi: Polnisches Theater in Warschau, Krakau und Posen als Ort polnischer nationaler Bewusstseins - und Identitaetsbildung (1815-1846/48). x (w czasopiśmie: Zeitschrift fuer Ostmitteleuropa-Forschung. Neue Fol...) szczegóły 
733.artykuł: Hrobaczewski Robert: Idee zamiast pieniędzy. Rzeczpospolita 2001 nr 35 s. E10 (o degradacji budynku nieistniejącego Teatru Starego w Lublinie...) szczegóły 
734.artykuł: Jakubenas Regina: Zaczęło się od Bogusławskiego. Narodziny teatru zawodowego w Wilnie. Znad Wilii 1995 nr 22 s 1, 4-5 (o założeniu przez Wojciecha Bogusławskiego teatru w Wilnie w 1785...) szczegóły 
735.artykuł: Jędrychowski Zbigniew: Budynki teatralne w Mińsku Litewskim. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 118-128 (w latach 1801-1863...) szczegóły 
nawiązanie: Jędrychowski Zbigniew: Budynki teatralne w Mińsku Litewskim (Uzupełnienia). Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 635  szczegóły 
736.artykuł: Judkowiak Barbara: "Śpiewo-gry" w polskim teatrze XVIII w. przed Bogusławskim: Wczesny epizod ze sceny magnackiej w Nieświeżu. Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 43-59  szczegóły 
737.artykuł: Jurczyk Ewa: Die Rolle des deutschen historischen Dramas fuer das Fortbestehen der polnischen Buehne. Exemplifiziert durch Josef Marius Babos "Strelitzen". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1426 s. 72-85 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
738.artykuł: Kadulska Irena: Ignacy Krasicki do publiczności polskiego teatru. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2002 nr 1 s. 9-15 (o artykułach Ignacego Krasickiego publikowanych w Monitorze nt....) szczegóły 
739.artykuł: Kadulska Irena: Widowiska odświętne w teatrze na Kresach na przełomie XVIII i XIX wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 135-146  szczegóły 
740.artykuł: Kąkol Piotr: Wokół gdańskiego afisza teatralnego z XVIII wieku. Napis 2000 seria 6 s. 19-35  szczegóły 
741.artykuł: Komorowski Jarosław: Gwiazdy i skandalistki Narodowej Sceny. Twój Styl 1997 nr 12 s. 163-164, 166 (nt. pierwszych polskich aktorek m.in.: Magdalena Jasińska, Anna Lampel...) szczegóły 
742.artykuł: Kotarski Edmund: W osiemnastowiecznym Gdańsku. Na ulicy i w teatrze. Studia Europejskie (Gdynia) 1996 t. 1 s. 111-125 (m.in. o życiu teatralnym miasta...) szczegóły 
743.artykuł: Kowalska Marta: Pierwsze przedstawienia teatralne w Kielcach. Studia Słowianoznawcze 2003 t. 4 s. 317-330  szczegóły 
744.artykuł: Król-Kaczorowska Barbara: Jeszcze o pracach Plerscha dla teatrów warszawskich. Pamiętnik Teatralny 1998 z. 3/4 s. 383-399  szczegóły 
745.artykuł: Kurek Krzysztof: Romntyczny "Hamlet" Jana Nepomucena Kamińskiego. x 1999 (o przekładzie "Hamleta" Williama Szekspira przez Jana Nepomucena Kamiń...) szczegóły 
746.artykuł: Lasocka Barbara: Scena warszawska oglądana z lwowskiego paradyżu. Miesięcznik Literacki 1989 nr 4 s. 86-90 (porównanie teatrów Lwowa z Warszawą...) szczegóły 
747.artykuł: Maksimowicz Krystyna: W sprawie Collegium Varsaviense ojców teatynów. x ([w ks.:] Europejskie związki dawnego teatru szkolnego i europejska wsp...) szczegóły 
748.artykuł: Maresz Barbara, Szydłowska Mariola: Jana Nepomucena Kamińskiego kłopoty z cenzurą. Pamiętnik Teatralny 1988 z. 3/4 s. 431-446 (ingerencje cenzury w repertuar teatru we Lwowie w latach ok. 1810-42...) szczegóły 
749.artykuł: Meer Jan Ijsbrand van der: Politics and the theatre in late 18th century Poland. x 2001 ([w czasopiśmie:] Zeitschrift fuer Slavische Philologie (Heidelb...) szczegóły 
750.artykuł: Michalak Jerzy Marian: U początków życia muzycznego i teatralnego Sopotu. Rocznik Sopocki 2000 [r.] 13/14 (1998/1999) t. 2 s. 73-97  szczegóły 
751.artykuł: Nowicka Elżbieta: "Przerwana ofiara" Wintera - Bogusławskiego wobec estetyki opery. Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 61-74  szczegóły 
752.artykuł: Panteła Jana: Teatr polski w Kijowie w latach 1803-1863. Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 113-116 (z not....) szczegóły 
753.artykuł: Pawłowiczowa Janina: "Sama święta powaga prawdy". O teatrze schyłku XVIII wieku. Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 101-113  szczegóły 
754.artykuł: Pawłowiczowa Janina: "Sama święta powaga prawdy" (O teatrze schyłku XVIII wieku). Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 8-16  szczegóły 
755.artykuł: Pelczar Roman: Działalność szkolna kolegium pijarskiego w Rzeszowie w latach 1772-1786. Prace Historyczno-Archiwalne 1997 t. 5 s. 33-39 (omówienie; także nt. działalności teatru szkolnego...) szczegóły 
756.artykuł: Peterdi Nagy Laszlo: A Narodowy a felvilagosodas koraban (1765-1794). (Szinhaztudomanyi Szemle (Węgry) 1988 s. 68-81 [Magyar Nemzeti B...) szczegóły 
757.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Pierwsze trzydziestolecie XIX wieku jako rezultat przemian sztuki w liminalnym obszarze procesu kulturowego, z doświadczeń i rozmyślań historyka dramatu i teatru. Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 99-128  szczegóły 
758.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Szkoła jednoaktówki w teatrze polskim lat 1800-1830. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1996 z. 6 s. 31-44  szczegóły 
759.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: "Teatr mój widzę powszechny..." - Wojciecha Bogusławskiego zbiór zasad fukcjonowania sceny ojczystej. Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 27-42  szczegóły 
760.artykuł: Rembowska Aleksandra: Nic nie robię, tylko łażę na teatr. Ruch Muzyczny 1995 nr 21-23, 25 (zainteresowania oraz polskie i zagraniczne doświadczenia teatralne Fr...) szczegóły 
761.artykuł: Rutkowska Maria: Teatr i scena (Terminologia architektury teatralnej w polskim Oświeceniu). x 1989 ([W ks. zb.:] W kręgu Oświecenia i teatru. Wrocław 1989 s. 219-235...) szczegóły 
762.artykuł: Samborska-Kukuć Dorota: Wspomnienia o Zaborzu. Z historii teatrów dworskich na Kresach. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 3/4 s. 15-22 (nt. prowincjonalnego teatru Alojzego Bujnickiego w Zaborzu...) szczegóły 
763.artykuł: Staruk Michał: Teatr Wojciecha Bogusławskiego i [Dominika] Morawskiego. Kurier Wileński 2002 nr 155 s. 7 (dot. historii wileńskich teatrów...) szczegóły 
764.artykuł: Svirida I.: Priroda kak scena v ehpokhu Prosveshhenija. Slavjanovedenie 1992 nr 3 s. 15-20 (nt. przyrody parkowej jako tła scenerii dramatycznej...) szczegóły 
765.artykuł: Szylar Anna: Wpływy jezuickie w klasztorze benedyktynek sandomierskich w latach 1615-1773. Zeszyty Sandomierskie 2003 nr 17 s. 16-19 (m.in. nt. teatru jako metody dydaktycznej w szkole przyklasztornej...) szczegóły 
766.artykuł: Waszkiel Marek: Kinetozograficzny teatr Kuparenki. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 88-117 (zawiera Aneks: Teatr mechaniczny Kuparenki (Kalendarium występów). Spa...) szczegóły 
767.artykuł: Wierzbicka-Michalska Karyna: Poland, 1765-1830. x 1991 ([W ks. zb.:] National theatre in Northern and Eastern Europe, 1746-190...) szczegóły 
768.artykuł: Wierzbicka-Michalska Karyna: Schyłek mecenatu teatralnego Stanisława Augusta. Wiek Oświecenia 1993 nr 9 s. 251-261  szczegóły 
769.artykuł: Wierzbicka-Michalska Karyna: Stanovlenie pol'skoj akterskoj shkoly (1765-1831). x 1989 ([W ks. zb.]: O prosveshchenii i romantizme (Sovetskie i pol'skie issle...) szczegóły 
770.artykuł: Wrzosek Stefan: Teatr Radziwiłłów. Szkic przeglądowo-informacyjny (ze szczególnym uwzględnieniem Białej Podlaskiej). Rocznik Międzyrzecki 1997 t. 27/28 s. 113-117  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    książki (alfabet autorów)
771.książka: Dramat i teatr pozytywistyczny. 1. 1992 (1. Studia i rozprawy: Zygmunt Poznański: Stan badań nad dramatem polsk...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 156-157  szczegóły 
772.książka: Dramat i teatr romantyczny. 1. 1992 (I. Studia i rozprawy: Zbigniew Przychodniak: Stan badań nad dramatem p...) szczegóły 
773.książka: Kowalczykowa Alina: Dramat i teatr romantyczny. 1997 ([Dramaturgia i teatr europejski początku XIX w., ich wpływ na twórczo...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 368-369 (not....) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Historia pewnej szczeliny. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 136-143  szczegóły 
recenzja: Piotrowiczowa Danuta: Z dziejów teatru romantycznego. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
recenzja: Prussak Maria: Koniec podróży teatralnej Mickiewicza z Odyńcem?. Teatr 1998 nr 3 s. 38-40  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Apologia romantycznej teatrofobii. Dialog [Warszawa] 1998 nr 5 s. 135-142  szczegóły 
nawiązanie: Kolankiewicz Leszek: Kropelka brandy ze Stonehenge (9). Dialog [Warszawa] 1999 nr 2 s. 166-185  szczegóły 
774.książka: Marszałek Agnieszka: Lwowskie przedsiębiorstwa teatralne lat 1872-1886. 1999 ([Monografia teatru Skarbkowskiego w l. 1872-1886:] Wstęp. - I. Miasto ...) szczegóły 
recenzja: Łukowski Stefan S.: Cracovia Leopolis 2000 nr 3 s. 51 (nota...) szczegóły 
775.książka: Michalik Jan: Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865-1893. 1997 (T. 4, cz. 1: Przedsiębiorstwa teatralne.
Wprowadzenie. - I. Przed ...)
 szczegóły 
recenzja: Poskuta-Włodek Diana: Dzieje firmy przy teatralnej 232. Didaskalia 1998 nr 23 s. 80-82  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Kulisy Starego Teatru. Dialog [Warszawa] 1998 nr 12 s. 135-141  szczegóły 
776.książka: Michalik Jan: Żywoty budynków teatru krakowskiego. 1865-1893. 1994 (Wprowadzenie. Teatry zimowe: Teatr na Teatralnej; Podstawowe realia;...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 249 (nota...) szczegóły 
777.książka: Mykita-Glensk Czesława: Kalendarium polskiego życia teatralnego na Śląsku. 1994 (T. 1: Śląsk Cieszyński (1852-1920). 1994, 268 s....) szczegóły 
778.książka: Mykita-Glensk Czesława: Kalendarium polskiego życia teatralnego na Śląsku. 1994 (T. 2: Śląski Górny i Dolny (1855-1918). 1995, 186 s....) szczegóły 
779.książka: Piotrowska Magdalena: Lubownicy sceny, czyli polskie teatry amatorskie w Wielkopolsce (1832-1875). 2000 ([Z Aneksem zawierającym wykaz repertuaru polskich teatrów amatorskich ...) szczegóły 
recenzja: Pietrowicz Joanna: Amatorski ruch teatralny w Wielkopolsce. Kronika Wielkopolski 2002 nr 3 s. 137-138  szczegóły 
780.książka: Styk Maria Barbara: Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866-1918. Rozprawa habilitacyjna. 1997 ([Monografia amatorskiego teatru na Lubelszczyźnie - rys historyczny i ...) szczegóły 
recenzja: Kruk Stefan: Dzieje teatru amatorskiego ziemi lubelskiej. Akcent 1999 nr 3/4 s. 188-189  szczegóły 
recenzja: Lewko Marian: Zbyt wiele pułapek wątpliwości. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 195-203  szczegóły 
781.książka: Stykowa Maria Barbara: Tradycje teatralne Nałęczowa. 1992 ([Teatr amatorski w Nałęczowie w latach 1882-1916]....) szczegóły 
782.książka: Szydłowska Mariola: Cenzura teatralna w Galicji w dobie autonomicznej. 1860-1918. 1995 (Wstęp. - Z dziejów instytucji: Austriackie prawo o cenzurze i jego kry...) szczegóły 
recenzja: Dobosz Andrzej: Pokusa zmiany światopoglądu. Tygodnik Powszechny 2000 nr 2 s. 6 (fel....) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Ruch Literacki 1996 z. 5 s. 649-650  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 615-618  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
783.impreza: "Teatr polski we Lwowie. W 150-lecie otwarcia teatru Skarbkowskiego" - sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Marszałek Agnieszka: Teatr polski we Lwowie. Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 441-442  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
784.artykuł: Baltyn Hanna: Scena 1988 nr 8 s. 11-2 (o teatrach ogródkowych w Warszawie w II poł. XIX w....) szczegóły 
785.artykuł: Baszczyn Elżbieta: Teatr letni w Legnicy w latach 1870-1880. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1991 nr 4 s. 497-507  szczegóły 
786.artykuł: Bielawska Alina: Amatorskie działania teatralne Rosjan w Kielcach w latach 1872-1903 (W świetle informacji zamieszczonych w "Gazecie Kieleckiej"). Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne 1989 t. 3 s. 95-104  szczegóły 
787.artykuł: Bieniarzówna Janina: Dole i niedole krakowskiego teatru. x 1994 (w 1. połowie XIX w. [W ks.:] Bieniarzówna Janina, Małecki Jan Marian: ...) szczegóły 
788.artykuł: Dabertowa Eugenia: Teatry amatorskie wobec katolicko-narodowego modelu wychowania społeczeństwa w 2. poł. XIX w.. Przegląd Tomistyczny 1988 t. 4 s. 277-297 (dot. teatru amatorskiego w Wielkopolsce (Wielkiego Księstwa Poznańskie...) szczegóły 
789.artykuł: Danielewicz Gabriela: Teatr serdeczny. x 1994 (o działalności amatorskiej sceny teatralnej towarzystwa "Ogniwo" i rol...) szczegóły 
790.artykuł: Dobroński Adam: Artyści. Teatr. x 1993 ([w ks.:] Adam Dobroński: Łomża w latach 1866-1918. Łomża-Białystok 199...) szczegóły 
791.artykuł: Fiećko Jerzy: Teatr w kajdanach. Na marginesie zapomnianego obrazu Józefa Baerkmana. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 411-426 (dot. teatrów zesłańców polskich na Syberii w okresie międzypowstaniow...) szczegóły 
792.artykuł: Godlewska Joanna: Tivoli, Alhambra, Belle-Vue. Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 34-36 (dot. teatrzyków ogródkowych działających w Warszawie w latach 1868-190...) szczegóły 
793.artykuł: Got Jerzy: Agenor Gołuchowski i niemiecki teatr w Krakowie. Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 265-274 (dot. założenia niemieckiego teatru w Krakowie w 1853...) szczegóły 
794.artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu polskich XIX-wiecznych inscenizacji komedii o tematyce kolejowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 13-29  szczegóły 
795.artykuł: Jędrychowska Barbara: Teatr syberyjskich zesłańców postyczniowych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne 1998 nr 128 (2076) s. 23-27 (o amatorskich inicjatywach teatralnych w środowisku Polaków zesłanych ...) szczegóły 
796.artykuł: Jędrychowski Zbigniew: Aktorzy teatru wileńskiego na Grodzieńszczyźnie 1841-1843. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 191-210 (z wykazem repertuaru...) szczegóły 
797.artykuł: Jędrychowski Zbigniew: Antrepryza Jana Chełmikowskiego w Mińsku Litewskim. Notatnik Teatralny 1996 nr 12/13 s. 199-213 (przypisy, s. 214-217...) szczegóły 
798.artykuł: Jędrychowski Zbigniew: Mohylew 1842-1847. Notatnik Teatralny 1992 nr 3 s. 148-159 (o działalności polskich trup dramatycznych...) szczegóły 
799.artykuł: Jędrychowski Zbigniew: Mohylew 1848-1852. Notatnik Teatralny 1992 nr 4 s. 174-181 (o działalności polskich trup dramatycznych...) szczegóły 
800.artykuł: Jędrychowski Zbigniew: Witebsk 1845-1849. Notatnik Teatralny 1991 nr 2 s. 234-249 (o działalności teatrów polskich w Witebsku...) szczegóły 
801.artykuł: Klimer Beata: Budowa "teatru Ludwika [Stumpfa]" w Kielcach w latach 1877-1878 w świetle "Gazety Kieleckiej". Rocznik Świętokrzyski 2001 t. 26 (1999) s. 83-91 (nt. budowy sali teatralnej w Kielcach...) szczegóły 
802.artykuł: Klimer Beata: Popularne widowiska rozrywkowe w Kielcach u schyłku XIX wieku. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 17 s. 137-166  szczegóły 
803.artykuł: Klimer Beata: Występy gościnne gwiazd aktorskich na scenie teatru kieleckiego w latach 1880-1900 na podstawie recenzji z "Gazety Kieleckiej". Rocznik Świętokrzyski 1993 t. 20 s. 121-129  szczegóły 
804.artykuł: Komorowski Jarosław: Teatralne pasje pana Senatora. Scena 1989 nr 3 s. 15-16 (o pałacowej scenie zorganizowanej przez Józefa Augusta Ilińskiego w mi...) szczegóły 
805.artykuł: Kronika KTPN [Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk]. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1995 nr 1 s. 119 (not. nt. wystąpienia na posiedzeniu naukowym Kaliskiego Towarzystwa Pr...) szczegóły 
806.artykuł: Kuchtówna Lidia: Sara Bernhardt w Warszawie. Miesięcznik Literacki 1989 nr 8 s. 80-86 (w 1882...) szczegóły 
807.artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Łódź teatralna: polska, niemiecka i żydowska. Współpraca i rywalizacja. x 1997 ([w ks. zb.:] Polacy, Niemcy, Żydzi w Łodzi w XIX-XX w. Sąsiedzi dalecy...) szczegóły 
808.artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Łódź teatralna: polska, niemiecka i żydowska. Tygiel Kultury 1996 nr 3 s. 71-74 (historia łódzkiego teatru od 1844 r. do 20-lecia międzywojennego...) szczegóły 
809.artykuł: Kurek Krzysztof: Trzy otwarcia gmachu Teatru Polskiego. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 137-143  szczegóły 
810.artykuł: Kuropatwa Katarzyna: Życie teatralne w Łodzi od połowy XIX wieku do roku 1940. Bez Wandy 2001 nr 5 s. 4-10  szczegóły 
811.artykuł: Maciejewski Jarosław: Narodziny własnej sceny narodowej Poznania. Pamiętnik Teatralny 1988 z. 1/2 s. 189-213 (w 1869; z fot., m.in. afiszy...) szczegóły 
812.artykuł: Maresz Barbara: 3 maja. Goniec Teatralny 1991 nr 19 s. (obchody rocznic Konstytucji 3 maja na scenach polskich w XIX w....) szczegóły 
813.artykuł: Maresz Barbara: Repertuar kąpielowy czyli co grywano "u wód". Goniec Teatralny 1991 nr 26 s. 2  szczegóły 
814.artykuł: Maresz Barbara: Strajk w teatrze. Goniec Teatralny 1991 nr 21 s. 1,3 (nt. strajków aktorskich w teatrach XIX w....) szczegóły 
815.artykuł: Marszałek Agnieszka: Teatr polski w budynku skarbkowskim (1842-1899). Semper Fidelis 1994 nr 4 s. 27-32 (dzieje wybudowanego przez Stanisława Skarbka teatru we Lwowie...) szczegóły 
816.artykuł: Michalik Jan: Drażliwy Koźmian. Dwa listy do Władysława Łozińskiego. Pamiętnik Teatralny 2002 z. 1/2 s. 360-366 (zawiera dwa listy dyrektora teatru w Krakowie Stanisława Koźmiana do W...) szczegóły 
817.artykuł: Michalik Jan: Między Miłaszewskim a Skorupką. Pamiętnik Teatralny 1988 z. 3/4 s. 448-460 (nt. okoliczności objęcia przez Adama Skorupkę stanowiska dyrektora tea...) szczegóły 
818.artykuł: Minas Marek: Organizacje, teatr, gazety i czasopisma. x nr s. ([w ks.:] Jarosław A. Krawczyk, Marek Minas, Piotr Tyczka, Jarosław Wro...) szczegóły 
819.artykuł: Mrozek Zdzisław: Polski teatr na Kociewiu w latach 1864-1914. Kociewski Magazyn Regionalny 2002 nr 3/4 s. 14-15 (dot. głównie scen amatorskcih; ponadto dot. występów teatrów profesjon...) szczegóły 
820.artykuł: Nowak Janusz: Władysław Leśniewski i jego próby utworzenia polskiego teatru emigracyjnego w Paryżu w 1886 roku. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 r. 44 s. 125-138  szczegóły 
821.artykuł: Nowikiewicz Elżbieta: Działalność niemieckiego teatru w Bydgoszczy do 1890 r. Cz. 1.. Kronika Bydgoska 1998 t. 19 (1997) s. 98-129  szczegóły 
822.artykuł: Pater Mieczysław: Krakowskie plany przedstawień teatralnych w Mysłowicach w 1860 r.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 74 (1100) s. 119-125 (dot. amatorskiego ruchu teatralnego na Górnym Śląsku...) szczegóły 
823.artykuł: Pięczka Bogdan: Elementy show w XIX-wiecznej sztuce widowiskowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 5-12 (dotyczy zjawiska w Europie zachodniej...) szczegóły 
824.artykuł: Piotrowska Magdalena: Dalszymi tropami "okolicy teatralnej". Kwartalnik Wrzesiński 2002 nr 14 s. 28-36 (nt. historii teatru we Wrześni i jej okolicach...) szczegóły 
825.artykuł: Piotrowska Magdalena: Gra o scenę, czyli teatr amatorski przed powstaniem stałej sceny. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 96-113 (dot. życia teatralnego w XIX-wiecznym Poznaniu; z portr. Mariana Jaroc...) szczegóły 
826.artykuł: Piotrowska Magdalena: Na drodze do kulturalno-społecznej emancypacji nauczycielstwa elementarnego. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1999 nr 4 s. 34-56 (m.in. nt. wkładu nauczycieli w rozwój amatorskiego ruchu teatralnego o...) szczegóły 
827.artykuł: Piotrowska Magdalena: O początkach teatru amatorskiego w Wielkopolsce południowo-wschodniej. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1995 nr 1 s. 74-  szczegóły 
828.artykuł: Piotrowska Magdalena: Poznańska wiosna lubowników sceny. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 62-79 (dot. działalności wielbicieli teatru w XIX wieku w sprawie powołania i...) szczegóły 
829.artykuł: Piotrowska Magdalena: Teatralne podglebie okolicy wrzesińskiej. Kwartalnik Wrzesiński 2001 nr 12/13 s. 20- (nt. dziejów teatru amatorskiego we Wrześni i jej okolicy...) szczegóły 
830.artykuł: Sawala Krzysztof: "Othello's occupation gone..." The African Roscius in Poland: 1853-1867. Polish Anglosaxon Studies 1991 t. 2 s. 7-30 (nt. kontaktów teatralnych polsko-angielskich i występów aktora Iry Fre...) szczegóły 
831.artykuł: Skrzypek Agata: Historia kultury i tolerancji. Teatr żydowski w Łodzi. (Cz. I). Kronika Miasta Łodzi 2003 z. 3/4 s. 73-77 (od 1868 do 1916...) szczegóły 
832.artykuł: Skrzypek Agata: Rio-de-la-plajta "Ziemi Obiecanej". Początki życia teatralnego w Łodzi. Kronika Miasta Łodzi 2003 z. 2 s. 54-58 (od połowy XIX w....) szczegóły 
833.artykuł: Sowińska Gertruda: Teatr amatorski 1867-1914. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 36-38 (nt. tradycji teatralnych Zamościa...) szczegóły 
834.artykuł: Stański Piotr Marek: Okoliczności powstania i otwarcia Teatru Wielkiego we Lwowie. Semper Fidelis 2003 nr 3 s. 39-42 (także fragm. nt. Teatru Skarbkowskiego we Lwowie...) szczegóły 
835.artykuł: Stański Piotr Marek: Stanisław Abdank-Skarbek, fundator lwowskiego teatru. Semper Fidelis 2003 nr 5 s. 44-45 (m.in. nt. okolicznosci powstania Teatru Skarbka we Lwowie...) szczegóły 
836.artykuł: Starościak Włodzimierz: Tradycje teatru amatorskiego w Dąbrowie Górniczej. Raptularz Kulturalny 1998 nr 1 s. 82-83 (od 1867 do współczesności...) szczegóły 
837.artykuł: Szkoła dramatyczna we Lwowie 1869-1872. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 1/2 s. 203-229  szczegóły 
838.artykuł: Szydłowska Mariola: Cenzura teatralna w Galicji w dobie autonomicznej (1867-1918). Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 275-312  szczegóły 
839.artykuł: Timoszewicz Jerzy: Z dziejów teatru wileńskiego. Parę uwag o latach 1832-1864. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1993 z. 103 s. 80-90  szczegóły 
840.artykuł: Umowa regulująca funkcjonowanie Towarzystwa Aktorów Dramatycznych zawarta w Kielcach 18 marca 1832 roku. Kieleckie Studia Historyczne 1993 t. 11 s. 182-186 (z komentarzem: Wiesław Caban, Marta Meducka: Materiały do początku życ...) szczegóły 
841.artykuł: Wiącek Tadeusz: Znani aktorzy w kieleckim teatrze (1). Ikar 2001 nr 11 s. 6-7 (dot. historii teatru w Kielcach...) szczegóły 
842.artykuł: Wiącek Tadeusz: Znani aktorzy w kieleckim teatrze (2). Ikar 2001 nr 12 s. 4-5 (dot. historii teatru w Kielcach...) szczegóły 
843.artykuł: Wojciak Jerzy: Oświata, kultura i sztuka w latach 1850-1914. x 1991 ([W ks. zb.:] Historia Bydgoszczy. T. 1: Do roku 1920. Warszawa, Poznań...) szczegóły 
844.artykuł: Wypych-Gawrońska Anna: Muzyczno-dramatyczne adaptacje utworów Adama Mickiewicza w teatrze lwowskim do 1918 roku. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 5-53 (nt. inscenizacji na scenach teatrów lwowskich czterech dzieł z librett...) szczegóły 
845.artykuł: Zwinogrodzka Wanda: Przypadki bojkotu w życiu teatralnym Warszawy drugiej połowy XIX stulecia. x 1988 ([W ks. zb.:] Z domu niewoli. Wrocław 1988, s. 81-101...) szczegóły 
846.artykuł: Żywot Władysław Jacek: U źródeł sosnowieckiego teatru. Zaranie Śląskie 1988 nr 3/4 s. 426-434  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    książki (alfabet autorów)
847.książka: Bieńka Maria Olga: Warszawskie Teatry Rządowe. Dramat i komedia. 1890-1915. 2003 (Wprowadzenie. * Wstęp: Warszawa - "miasto zahipnotyzowane". * Część I:...) szczegóły 
848.książka: Dramat i teatr modernistyczny. 1. 1992 (I. Studia i rozprawy: Marek Bulanowski: Stan badań nad dramatem okresu...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 157-158  szczegóły 
849.książka: Estreicher Karol, Flach Józef: Sprawozdania komisji teatralnej w Krakowie. 1893-1911. 1992 (Diana Poskuta-Włodek: Poprzednicy krakowskiej Komisji Teatralnej. II. ...) szczegóły 
850.książka: Faron Bolesław: Jama Michalika. Przewodnik literacki. 1995  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
851.książka: Faron Bolesław: Jama Michalika. Przewodnik literacki. 1995 ([Historia kawiarni na tle życia artystycznego Krakowa przełomu wieków ...) szczegóły 
recenzja: Cracovia Leopolis 1996 nr 1 s. 34 (nota...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Muzeum w kawiarni. Wszystko o Jamie Michalika. Rzeczpospolita 1995 nr 202 s. 25  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Dynamit Krakowa. Nowe Książki 1996 nr 1 s. 33-34  szczegóły 
recenzja: Michalik Jan: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 368-370  szczegóły 
recenzja: Wądolny-Tatar Katarzyna: W żywym muzeum Młodej Polski. Suplement 1996 nr 42 s. 19  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Jama z balonikiem. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 35 s. 21  szczegóły 
852.książka: Koneczny Feliks: Teatr krakowski. Sprawozdania 1896-1905. 1994 ([Teksty 57 artykułów krytycznych i recenzji nt. dramatu i teatru opubl...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Pozornie staroświeckie, pozornie tylko o teatrze... Arcana 1996 nr 1 s. 144-147  szczegóły 
recenzja: Waligóra Jerzy: Sprawozdania teatralne Feliksa Konecznego. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 3 s. 72  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 211-214  szczegóły 
polemika: Gajda Kazimierz: Edycja sprawozdań teatralnych Koniecznego. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 636-640 (list do red....) szczegóły 
polemika: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 641-642 (odpowiedź na list Kazimierza Gajdy...) szczegóły 
853.książka: Limanowski Mieczysław: Duchowość i maestria. Recenzje teatralne 1901-1940. 1992 ([Wybór 141 tekstów art. oraz rec. z przedstawień w teatrach Warszawy, ...) szczegóły 
recenzja: Prussak Maria: Marzyciel czy praktyk? Jak czytać Mieczysława Limanowskiego?. Dialog [Warszawa] 1995 nr 8 s. 122-128  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 307 (nota...) szczegóły 
854.książka: Michalik Jan: Dzieje teatru w Krakowie. 1987 (T. 5: Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915.
Cz. 2: W cieni...)
 szczegóły 
recenzja: Kultura [Warszawa] 1988 nr 2 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Teatr 1988 nr 3 s. 27-28  szczegóły 
855.książka: Michalik Jan: Dzieje teatru w Krakowie. 1980 (T. 5: Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915.
Cz. 1: Teatr M...)
 szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Jan Michalik, Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915.. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 1/2 s. 156-161  szczegóły 
856.książka: Nowaczyński Adolf: Porachunki i projekty. Teksty o teatrze z lat 1900-1938. 1993 ([Wybór publicystyki teatralnej pośw. m.in. teatrowi ludowemu, życiu te...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 532-533 (nota...) szczegóły 
857.książka: Rogacki Henryk Izydor: Mgła i zwierciadło. Obrazy teatru w prozie, liryce i dramacie okresu Młodej Polski. 2001 ([Z fragm. utworów]....) szczegóły 
recenzja: (JRK): Książki 2001 nr 5 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mościcki Tomasz: Młoda Polska - teatr święty, teatr egzaltowany. Życie 2001 nr 73 s. 11  szczegóły 
recenzja: Pałach Joanna: Młodopolski gabinet luster. Teatr 2001 nr 3 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Rembowska Aleksandra: Laurka dla Perofesora. Teatr 2001 nr 3 s. 71  szczegóły 
858.książka: Siedlecki Franciszek (1867-1934): O sztuce scenicznej. Artykuły i recenzje z lat 1910-1929. 1992 (Wstęp [podp. W.D.]. - Franciszek Siedlecki. Kalendarium biograficzne. ...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 307 (nota...) szczegóły 
859.książka: Taborski Roman: W kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice. 1991 (Komedia - sztuka - dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi w Polsc...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 305 (nota...) szczegóły 
860.książka: Taborski Roman: Walka o nowy repertuar w teatrach młodopolskiej Warszawy. 1999 (Wstęp. - Pierwsze zapowiedzi "nowego" - Ibsen [Henryk] i Meiningeńczyc...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 4 s. 41 (nota...) szczegóły 
861.książka: Teatr polski w latach 1890-1918. Cz.2. Zabór rosyjski. 1988 (Teatry warszawskie w latach 1890-1918: Tadeusz Sivert: Warszawskie tea...) szczegóły 
recenzja: A.M.: Odrodzenie 1988 nr 40 s. 9  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1988 nr 7 s. 7 (dot. cz.1: Zabór austriacki i pruski...) szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1988 nr 26 s. 7  szczegóły 
recenzja: Jesionowska Wanda: Nowe Książki 1988 nr 5 s. 38 ([dot., cz. 1: Zabór austriacki i pruski; nota]...) szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Scena 1988 nr 11 s. 31  szczegóły 
862.książka: Teatr żydowski w Krakowie. Studia i materiały. 1995 (Jan Michalik, Eugenia Prokop-Janiec: Od Redaktorów. - Chone Shmeruk: P...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Ludzie z żydowskiego teatru. Teatr 1996 nr 5 s. 48  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
863.artykuł: Adrjański Zbigniew: Piosenki z kabaretu. Scena 1989 nr 1 s. 30-31 (o kabarecie "Zielony Balonik" w Krakowie...) szczegóły 
864.artykuł: Całka Dorota: Marii Weryho teatr prywatny. Kwartalnik Teatralny 2002 nr 1 s. 152-181 (nt. działalności teatru marionetek w Warszawie w l. 1900-1904; z fot....) szczegóły 
865.artykuł: Chłosta Jan: Z historii polskiego teatru amatorskiego na Warmii i Mazurach. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1996 nr 1 s. 45-47 (dot. lat 1891-1939...) szczegóły 
866.artykuł: Dobroński Adam: Artyści. Teatr. x 1993 ([w ks.:] Adam Dobroński: Łomża w latach 1866-1918. Łomża-Białystok 199...) szczegóły 
867.artykuł: Dużyk Józef: Teatr w listach. Suplement 1993 nr 26/27 s. 17 (życie teatralne Krakowa w korespondencji ludzi teatru epoki, z fragm. ...) szczegóły 
868.artykuł: Dziedzic Stanisław: Przed następnym jubileuszem. Suplement 1993 nr 26/27 s. 21, 22 (historia kurtyny Teatru Miejskiego w Krakowie...) szczegóły 
869.artykuł: Faron Bolesław: "Czytanie ścian" w Jamie Michalika. W stulecie kawiarni i dziewięćdziesięciolecie kabaretu Zielony Balonik. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 4 s. 1-17  szczegóły 
870.artykuł: Fidrysiak Alicja: Rola ochotniczej straży pożarnej w ożywieniu amatorskiego ruchu teatralnego Ciechanowa pod koniec XIX wieku i początkach wieku XX. Zapiski Ciechanowskie 1989 t. 7 s. 74-80  szczegóły 
871.artykuł: Fox Dorota: Kabaretowa eksplozja. Opcje 1999 nr 3 s. 36-39 (historia polskiego kabaretu...) szczegóły 
872.artykuł: Gorzkowski Marian: Dwie relacje o otwarciu Teatru Miejskiego w Krakowie w październiku 1893 r.. Suplement 1990 nr 11/12 s. 12  szczegóły 
873.artykuł: Horbatowski Piotr: Formowanie się w Kijowie stałego teatru polskiego w latach 1905-1912. Przegląd Polonijny 2003 nr 2 s. 23-62  szczegóły 
874.artykuł: Jaźwiecka Dominika: Wielka gala w Krakowie. Życie Warszawy 1993 nr 257 dod. s. 4 (dzieje Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie obchodzącego 100-lecie ist...) szczegóły 
875.artykuł: Kadłuczka Andrzej: Teatru Słowackiego tworzenie. Kraków 1989 nr 1 s. 15-17 (dzieje powstania budynku Teatru Miejskiego w Krakowie...) szczegóły 
876.artykuł: Karolczak Waldemar: Niezwykłe atrakcje poznańskich teatrów varietes na przełomie XIX i XX wieku. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 172-183  szczegóły 
877.artykuł: Kiraly Nina: O sztuce teatralnej Młodej Polski - materiały pomocnicze dla kl. III liceum. Język Polski w Szkole Średniej (1988/1989) nr 3 s. 318-323  szczegóły 
878.artykuł: Klimer Beata: Popularne widowiska rozrywkowe w Kielcach u schyłku XIX wieku. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 17 s. 137-166  szczegóły 
879.artykuł: Kloc Małgorzata: Z dziejów teatru polskiego w Rydze. x 1993 ([W ks. zb.:] Polacy na Łotwie. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 199...) szczegóły 
880.artykuł: Komorowski Jarosław: Echoes of Theatrical Warsaw. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2001 nr 1/2 s. 6-8 (teatralna Warszawa od początków XX w....) szczegóły 
881.artykuł: Kotarbiński Tadeusz: Zarys programu nowej organizacji teatru krakowskiego, 1898. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 3/4 s. 374-379 (dot. sposobu zarządzania Teatrem Miejskim w Krakowie; oprac. Jan Micha...) szczegóły 
882.artykuł: Kowalska Maria: Dramatyczne wybory gatunkowe teatrów amatorskich drugiej połowy XIX wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1996 z. 6 s. 23-29  szczegóły 
883.artykuł: Kowalska Marta: Polskie Towarzystwo Teatralne w Łodzi (1903-1921). (Z dziejów mecenatu teatralnego). Studia Słowianoznawcze 2001 t. 2 s. 195-226  szczegóły 
884.artykuł: Koźmian Stanisław: Odpowiedź na ankietę w sprawie nowego teatru w Krakowie, 1892. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 3/4 s. 363-373 (opinia Stanisława Koźmiana z 1892 nt. sposobu zarządzania Teatrem Miej...) szczegóły 
885.artykuł: Krasiński Edward: Heller czy Pawlikowski? Polemiki i spory o teatr lwowski Ludwika Hellera. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 71-133  szczegóły 
886.artykuł: Krasiński Edward: Korespondencja lwowska Ludwika Hellera 1906-1918. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 134-181 (nt. korespondencji dyrektora Ludwika Hellera dotyczącej teatru we Lwow...) szczegóły 
887.artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: "Apoteozować spekulantów". O komediach Kazimierza Zalewskiego w Łodzi. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 159-167 (dot. treści komedii, zwłaszcza wątków żydowskich oraz historii i recep...) szczegóły 
888.artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: "Ligia" - sensacyjna premiera. Tygiel Kultury 2003 nr 10/12 s. 131-135 (nt. wystawienia przez zespół Michała Wołowskiegow Łodzi i Warszawie w ...) szczegóły 
889.artykuł: Kuropatwa Katarzyna: Życie teatralne w Łodzi od połowy XIX wieku do roku 1940. Bez Wandy 2001 nr 5 s. 4-10  szczegóły 
890.artykuł: Lipiński Andrzej: Żywe obrazy. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 46 s. 11 (dot. Teatru Miejskiego w Krakowie...) szczegóły 
891.artykuł: Ludwikowski Leszek: Kabaret i kawiarnia "Jama Michalika". Związkowiec = The Alliancer 1988 nr 24/25 s. B6 (nt. kabaretu "Zielony Balonik" w Krakowie...) szczegóły 
892.artykuł: Mackiewicz Mieczysław: Teatr Polski w Wilnie w latach 1905-1925 (Od teatru Nuny Młodziejewskiej do Reduty Juliusza Osterwy). Znad Wilii 1992 nr 9 s. 4-5  szczegóły 
893.artykuł: Maresz Barbara: Umrzeć na scenie. Goniec Teatralny 1991 nr8 s. 8 (nt. wypadków zgonu aktorów podczas przedstawień...) szczegóły 
894.artykuł: Michalik Jan: Nie tylko konkursy. Dramaturgia Polska 1995 nr 1 s. 56-58 (wywiad nt. zapoczątkowanej w latach 60. XIX w. i kontynuowanej w okre...) szczegóły 
895.artykuł: Michalik Jan: Odwaga czy konieczność (Teatr Miejski w Krakowie - kinem). Kino 1988 nr 2 s. 25-27 (w 1896...) szczegóły 
896.artykuł: (mk): Min. Dejmek - Ciechocinkowi. Przekrój 1994 nr 34 s. 17 (not. nt. tradycji teatralnych Ciechocinka...) szczegóły 
897.artykuł: Mrozek Zdzisław: Polski teatr na Kociewiu w latach 1864-1914. Kociewski Magazyn Regionalny 2002 nr 3/4 s. 14-15 (dot. głównie scen amatorskcih; ponadto dot. występów teatrów profesjon...) szczegóły 
898.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Teatr amatorski polskich Kongregacji Mariańskich na Śląsku Opolskim i Cieszyńskim w latach niewoli narodowej. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1987 t. 12 s. 320-352  szczegóły 
899.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Teatr amatorski polskich towarzystw gimnastycznych "Sokół" na Śląsku w latach niewoli narodowej. Studia Śląskie 1990 t. 48 s. 11-54  szczegóły 
900.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Teatr Macierzy Szkolnej Śląska Cieszyńskiego (1907-1921). Studia Śląskie 1992 t. 51 s. 47-73 (nt. zespołów amatorskich tworzonych przy kołach Macierzy Szkolnej...) szczegóły 
901.artykuł: Nogowa Maria: Kalendarz wystawień Fredreum w latach 1910-1939. Rocznik Przemyski 1999 t. 35 z. 3 s. 45-98  szczegóły 
902.artykuł: Nowacki Kazimierz: Dwie relacje o otwarciu Teatru Miejskiego w Krakowie w październiku 1893 r.. Suplement 1990 nr 11/12 s. 12  szczegóły 
903.artykuł: Nowacki Kazimierz: Mistrz Jan Matejko w teatrze. Suplement 1993 nr 26/27 s. 20 (o udziale malarza w życiu teatralnym Krakowa...) szczegóły 
904.artykuł: Nowikiewicz Elżbieta: O działalności niemieckiego teatru w Bydgoszczy w latach 1896-1920. (Cz. 2). Kronika Bydgoska 1999 t. 20 (1998) s. 130-152  szczegóły 
905.artykuł: Odwaga czy konieczność (Teatr Miejski w Krakowie - kinem). Kino 1988 nr 2 s. 25-27 (w 1896...) szczegóły 
906.artykuł: Orszulik Bolesław: Odnawianie więzi. Kalendarz Cieszyński 1989 s. 92-94 (teatr amatorski na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX i XX w....) szczegóły 
907.artykuł: Osińska Katarzyna: Świadkowie i świadectwa. Polska recepcja Meyerholda do roku 1939. Pamiętnik Teatralny 2001 z. 3/4 s. 49-77  szczegóły 
908.artykuł: Peron-Kowal Magdalena: Wielka reforma teatru. Reformatorzy - idee, postulaty. Galicja 2000 nr 1 s. 113-116  szczegóły 
909.artykuł: Pietrzak Agata: "Przyjdź Gościu Luby..." Zaproszenia do "Zielonego Balonika". Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 1 s. 37-40 (nt. kolekcji zaproszeń na spektakle przygotowywane przez zespół kabare...) szczegóły 
910.artykuł: Polski teatr w Kijowie. Dziennik Kijowski 2003 nr 12 s. 4, nr 13 s. 4-5 (o polskich teatrach działających w latach 1905-1939...) szczegóły 
911.artykuł: Prussak Maria: Policmajster był mediatorem. Dialog [Warszawa] 1994 nr 107 s. 112 (nt. teatru żydowskiego w Polsce na początku XX w.; tekst wygł. na Międ...) szczegóły 
912.artykuł: Romanowski Andrzej: Dzieje teatru polskiego w Wilnie 1905-1915. Pamiętnik Teatralny 1998 z. 3/4 s. 451-517  szczegóły 
sprostowanie: Romanowski Andrzej: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 259-261 (list do redakcji; z odp. redakcji...) szczegóły 
913.artykuł: Romanowski Andrzej: Teatr Marii Antoniny Młodziejowskiej i młodopolskie Wilno. Akcent 1992 nr 2/3 s. 302-315  szczegóły 
914.artykuł: Siekierski Stanisław: Między obrzędem a teatrem. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 1-19 (źródła i motywy zainteresowania formami parateatralnymi na przełomie w...) szczegóły 
915.artykuł: Skąpski Jan: Teatr do wzięcia (Część II). Kronika Miasta Łodzi 1997 z. 1/2 s. 80-100 (teatry w Łodzi na przełomie XIX/XX wieku; cd. z 1996...) szczegóły 
916.artykuł: Skąpski Jan: Teatr do wzięcia (Część I). Kronika Miasta Łodzi 1996 z. 2 s. 115-124 (teatry w Łodzi na przełomie XIX/XX wieku; cd. w 1997...) szczegóły 
917.artykuł: Smoluchowski Zdzisław: Działalność kulturalna kupców i przemysłowców. Przyjaciel Ludu 1990 z. 5/6 s. 26-28 (nt. amatorskiego ruchu teatr. w Lesznie...) szczegóły 
918.artykuł: Sowińska Gertruda: Teatr amatorski 1867-1914. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 36-38 (nt. tradycji teatralnych Zamościa...) szczegóły 
919.artykuł: Stański Piotr Marek: Okoliczności powstania i otwarcia Teatru Wielkiego we Lwowie. Semper Fidelis 2003 nr 3 s. 39-42 (także fragm. nt. Teatru Skarbkowskiego we Lwowie...) szczegóły 
920.artykuł: Stański Piotr Marek: Zygmunt Gorgolewski, twórca gmachu Lwowskiego Teatru Wielkiego. Semper Fidelis 2003 nr 4 s. 22-23 (m.in. nt. okoliczności powstania Teatru Wielkiego we Lwowie...) szczegóły 
921.artykuł: Steinlauf Michael C.: Black coats and beards in the Polish shrine: Jews and turn-of-century Warsaw theater. Cross Currents 1989 [t.] 8 nr 30 s. 39-52  szczegóły 
922.artykuł: Stykowa Maria Barbara: Polskie tournee Georgette Leblanc-Maeterlinck. x 1988 ([W ks. zb.:] Studia z literatury polskiej i obcej. Lublin 1988 s. 265-...) szczegóły 
923.artykuł: Susak Vita: Kurtyna Henryka Siemiradzkiego w Teatrze Lwowskim. Biuletyn Historii Sztuki 1996 r. 58 nr 1/2 s. 121-138 (z Aneksem zawierającym dokumentację w sprawie kurtyny, m.in. listy mal...) szczegóły 
924.artykuł: Szubert Henryk: Pierwszy w Polsce teatr dla robotników. Mówią Wieki 1988 nr 11 s. 43 (o teatrze utworzonym przez Michała Wołowskiego w Łodzi, 1898-1900...) szczegóły 
925.artykuł: Szydłowska Mariola: "Rozsiani i rozrzuceni" w dokumentach galicyjskiej cenzury teatralnej. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 269-270 (nt. akt cenzorskich zakazujących wystawienia we Lwowie w 1908 sztuki ...) szczegóły 
926.artykuł: Szydłowska Mariola: Teatr lwowski za dyrekcji Tadeusza Pawlikowskiego (1900-1906). Semper Fidelis 1994 nr 6 s. 10-11  szczegóły 
927.artykuł: Szymczak-Hoff Jadwiga: Teatr, muzyka, cyrk i kino. x 1993 ([w ks.:] Jadwiga Szymczak-Hoff: Życie towarzyskie i kulturalne Rzeszow...) szczegóły 
928.artykuł: Taborski Roman: O Gardzienicach przed "Gardzienicami". Pamiętnik Teatralny 1999 z. 3/4 s. 380-383 (tradycje teatralne Gardzienic...) szczegóły 
929.artykuł: Trzeciakowski Lech: "Cacko i pieścidełko" - Teatr Polski 1875-1918. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 114-136 (z portr. m.in.: Antoni Bednarczyk, Nuna Młodziejowska-Szczurkiewiczowa...) szczegóły 
930.artykuł: Tuszyńska Agata: Scena 1988 nr 12 s. 12-13 (o teatrach operetkowych i muzycznych Warszawy...) szczegóły 
931.artykuł: Tynecki Jerzy: Przemysł a kultura. Dzieje imperium bawełnianego w Łodzi dla historyków kultury. Preliminaria: Teatr Popularny na Książęcym Młynie (1898). Prace Polonistyczne 1991 seria 44 (1988) s. 5-55  szczegóły 
932.artykuł: Uziembło Henryk: Suplement 1990 nr 11/12 s. 13 (relacja o otwarciu Teatru Miejskiego w Krakowie w 1893 r....) szczegóły 
933.artykuł: Uziembło Henryk: Uziembło o inauguracji. Suplement 1993 nr 26/27 s. 18, 19 (wspomn. o inauguracyjnym przedstawieniu w Teatrze Miejskim w Krakowie,...) szczegóły 
934.artykuł: Węglewski Ludwik: Artykuły Ludwika Węglewskiego opublikowane w "Głosie Płockim". Bieżuńskie Zeszyty Historyczne 1996 nr 9 s. 99-112 (art. częściowo pośw. amatorskiemu życiu teatralnemu w Bieżuniu...) szczegóły 
935.artykuł: Wiącek Tadeusz: Znani aktorzy w kieleckim teatrze (1). Ikar 2001 nr 11 s. 6-7 (dot. historii teatru w Kielcach...) szczegóły 
936.artykuł: Wiącek Tadeusz: Znani aktorzy w kieleckim teatrze (3). Ikar 2002 nr 1 s. 4-5 (dot. historii teatru w Kielcach; zawiera sylwetki aktorów: Mieczysław ...) szczegóły 
937.artykuł: Wiernicki Wiesław: Pierwsze kabarety. Życie Warszawy 1993 nr 278 s. 20 (o kabaretach warszawskich z pierwszego dziesięciolecia XX w....) szczegóły 
938.artykuł: Wilczek Jolanta: Ingerencja teatru krakowskiego w tekst dramatyczny za dyrekcji L. Solskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1987 z. 9 (24) s. 57-108 (dot. Teatru im. J. Słowackiego...) szczegóły 
939.artykuł: Wilczek Jolanta: Ingerencja teatru krakowskiego za dyrekcji Ludwika Solskiego w tekst główny dramatu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1992 z. 12/13 (30/32) s. 69-87  szczegóły 
940.artykuł: Wiszar Aureli: Z Warszawy (W wigilię święta narodowego. Przygotowania do święta. Książę Imeretyński i Mickiewicz. Program uroczystości. Robotnicy polscy chcą uczcić wieszcza. Dezcz perspektyw. Tanie publikacje. Biblioteka Dzieł wyborowych. "Gazeta Polska". Słownik. "Poradnik dla samouków". Teatr: "Taborycki" Kozłowskiego). x 1997 ([w ks.: Stefan Demby: Z Warszawy. Korespondencje do miesięcznika "Slov...) szczegóły 
941.artykuł: Wiśniewski Tomasz: Teatr żydowski w Białymstoku. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 263-268 (od schyłku XIX w. do 1939...) szczegóły 
942.artykuł: Wypych-Gawrońska Anna: Muzyczno-dramatyczne adaptacje utworów Adama Mickiewicza w teatrze lwowskim do 1918 roku. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 5-53 (nt. inscenizacji na scenach teatrów lwowskich czterech dzieł z librett...) szczegóły 
943.artykuł: Z teatrów wileńskich - 1905-1939. Teatr 1989 nr 9 s. 2 (fot....) szczegóły 
944.artykuł: Żywot Władysław Jacek: Ludzie sosnowieckiego teatru. Rocznik Sosnowiecki 2002 t. 10 (2001) s. 107-121 (nt. działalności Teatru Miejskiego w Sosonowcu w latach 1897-1926; dot...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    książki (alfabet autorów)
945.książka: Ateneum 1928-1998. 1998 (Elżbieta Wysińska: Siedemdziesięciolecie [rys historyczny]. - Dyrektor...) szczegóły 
946.książka: Barański Kamil: Przeminęli zagończycy, chliborobi, chasydzi... Rzecz o ziemi stanisławowsko-kołomyjsko-stryjskiej. 1988 ([Passim informacje o życiu teatr. w miejscowościach kresowych po 1919 ...) szczegóły 
recenzja: Choroszy Jan A.: Tygodnik Powszechny 1989 nr 14 s. 6  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Polin 1990 t. 5 s. 426-427  szczegóły 
947.książka: Bielawska Alina: Amatorski i zawodowy teatr w Kielcach w latach 1914-1939. 1999 ([Monografia życia teatralnego w Kielcach]....) szczegóły 
recenzja: Stańczyk: Życie teatralne i inne. Ikar 2000 nr 4 s. 18  szczegóły 
948.książka: Boy-Żeleński Tadeusz: Romanse cieniów. Wybór recenzji teatralnych. 1987  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1988 nr 20 s. 8  szczegóły 
recenzja: Jesionowska Wanda: Nowe Książki 1988 nr 6 s. 47-48  szczegóły 
polemika: Natanson Wojciech: Życie Literackie 1988 nr 25 s. 5, 11  szczegóły 
sprostowanie: Markiewicz Henryk: Życie Literackie 1988 nr 27 s. 13  szczegóły 
polemika: [Banaszczyk Eugeniusz] Zagończyk: Nike 1989 nr 1 s. 16 (polemika z wypowiedzią telewizyjną red. ks. J. Hena...) szczegóły 
949.książka: Chodubski Andrzej: Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku. 2000 ([Zawiera m.in.:] Teatr, życie muzyczne i sztuki plastyczne [dot. teatr...) szczegóły 
recenzja: Andrzejewski Marek: Pisanie o Gdańsku. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 1/2 s. 165-186  szczegóły 
recenzja: Semków Piotr: Acta Cassubiana 2000 t. 2 s. 379385  szczegóły 
950.książka: Ciechowicz Jan: Dom opowieści. Ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka. 1992 (Uwagi wstępne. I. Życie i śmierć Teatru Rapsodycznego [kalendarium]. I...) szczegóły 
recenzja: Mieczysław Kotlarczyk's rhapsody theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1993 nr 3 s. 46  szczegóły 
recenzja: Poskuta Diana: "Dom opowieści". Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 2 s. 202-208  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 306 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Legenda i prawda o Teatrze Rapsodycznym. Tygodnik Powszechny 1992 nr 46 s. 8  szczegóły 
artykuł: (abc): Spór o Rapsodyczny. Goniec Teatralny 1992 nr 22/23 s. 16 (sprawozdanie z promocji książki, Gdańsk, 22 V 1992...) szczegóły 
artykuł: Ciechanowicz Jan: Jestem badaczem światłocienia. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1992 nr 8 s. 5-6, 8 (wywiad z autorem nt. książki; rozm. Anna Malcer...) szczegóły 
951.książka: Cierniak Jędrzej: Zaborowska nuta. 1988  szczegóły 
recenzja: J.M..: Tygodnik Ludowy 1989 nr 4 s. 6  szczegóły 
952.książka: Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego. 1992 (I. Studia, rozprawy, artykuły: Jacek Popiel: Stan badań nad dramatem p...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Oklaski wykluczone. Teatr 1996 nr 7/8 s. 71  szczegóły 
polemika: Timoszewicz Jerzy: Teatr 1996 nr 10 s. 64 (list do red....) szczegóły 
953.książka: Gall Iwo: Pisma o teatrze. Budowniczy tła scenicznego. Scena "Białej Ściany". Wspomnienia. Szkice i notatki. 1993 (Urszula Aszyk: Iwo Gall - człowiek teatru. - Urszula Aszyk: O koncepc...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 533 (nota...) szczegóły 
954.książka: Górski Konrad: Teatralia z lat 1938-1983. 1999 ([Wybór recenzji teatralnych (głównie dot. Teatru Ziemi Pomorskiej w T...) szczegóły 
955.książka: Grzymała-Siedlecki Adam: Z teatrów warszawskich. 1926-1939. 1972  szczegóły 
recenzja: Krasiński Edward: Dialog [Warszawa] 1994 nr 6 s. 136-137 (notatka ówczesnego Kierownika Redakcji Teatralnej Wydawnictwa Artystyc...) szczegóły 
956.książka: Horbatowski Piotr: W szponach polityki. Polskie życie teatralne w Kijowie 1919-1938. 1999 (Przedmowa. - Wprowadzenie. - I. Teatr zawodowy 1919-1938: I. Czas kont...) szczegóły 
957.książka: Horzyca Wilam: Listy Wilama Horzycy. 1991 ([Adresaci:] Erwin Axer (2 z 1956, 1958), Stanisław Witold Balicki (7 z...) szczegóły 
recenzja: Radgowski Michał: Listy Wilama Horzycy. Rzeczpospolita 1992 nr 136 s. 4  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 308 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Idealiści i rynek. Dialog [Warszawa] 1992 nr 9 s. 125-130  szczegóły 
958.książka: Horzyca Wilam: Polski teatr monumentalny. 1994 (Lidia Kuchtówna: Wstęp. - I. "Organizowanie wyobraźni narodowej": Trop...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 251 (nota...) szczegóły 
959.książka: Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica. R. 28: 1991 nr 1: Teatr w regionie hrubieszowskim. 1995 (Porowska Anna: Ruch teatralny w powiecie hrubieszowskim w latach 1918-...) szczegóły 
960.książka: Irzykowski Karol: Pisma teatralne. 1995 (T. 1: 1896-1926. Recenzje i felietony, artykuły, listy otwarte. 879 s....) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Krytyk artysta. Twórczość 1996 nr 9 s. 141-142  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Klerk heroiczny w teatrze. Tygodnik Powszechny 1996 nr 2 s. 13  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Gigant krytyki. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 47 s. 21  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: "Pisma teatralne" Karola Irzykowskiego. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 204 s. 7 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Wesołe życie Karola. Gazeta Wyborcza 1995 nr 281 s. 14  szczegóły 
961.książka: Irzykowski Karol: Pisma teatralne. 1997 (T. 4: 1934-1939. Recenzje i felietony, artykuły. 1997, 873 s., [1] k. ...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Kroniki teatralne Irzykowskiego. Tygodnik Powszechny 1998 nr 17 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 61 (not....) szczegóły 
962.książka: Jackiewicz Mieczysław: Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940. 1997 ([M.in. rozdziały:] Prasa polska. Środowisko literackie [Alfons Bojko, ...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polska kultura na Litwie Kowieńskiej. Dziś 1998 nr 11 s. 108-110  szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie kulturalne na Litwie Kowieńskiej (1919-1940). Znad Wilii 1998 nr 18 s. 5  szczegóły 
recenzja: Czapiewski Edward: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1999 nr 3 s. 503-507  szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 2000 t. 65 z. 1 s. 195-197  szczegóły 
recenzja: Pukszto Andrzej: W hołdzie Polakom Kowieńszczyzny. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 164-166  szczegóły 
recenzja: Wajer Jakub: Przegląd Zachodni 1999 nr 3 s. 201-203  szczegóły 
963.książka: Jasiński Zenon: Działalność kulturalno-oświatowa Polaków za Olzą (1920-1938). 1990 ([Passim o działalności polskich teatrów amatorskich]....) szczegóły 
recenzja: Boruta Mirosław: Wierchy 1993 r. 57 (1988-1991) s. 409-411  szczegóły 
recenzja: Jaworski Kazimierz: Kultura i oświata przed wojną. Głos Ludu 1990 nr 74 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zahradnik Stanisław: O międzywojennej działalności kulturalno-oświatowej Polaków na Zaolziu. Zwrot 1990 nr 8 s. 56-58  szczegóły 
964.książka: Kalinowska Maria: Los, Miłość, Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. 2003 (Słowo wstępne. * Część I: Między Losem a Opatrznością - świat dramatów...) szczegóły 
965.książka: Komorowska Małgorzata: Szymanowski w teatrze. 1992 ([Dot. utworów scenicznych Karola Szymanowskiego; m.in. nt. librett aut...) szczegóły 
recenzja: Chylińska Teresa: Muzyka 1993 nr 1 s. 133-140  szczegóły 
recenzja: Gruszczyński Piotr: Teatr muzyką ogromny. Ruch Muzyczny 1993 nr 3 s. 6  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 305 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Karol Szymanowski's theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1992 nr 4 s. 50-51  szczegóły 
966.książka: Kotowski Wojciech: Teatry Deutsche Buehne w Wielkopolsce i na Pomorzu. 1919-1939. 1985  szczegóły 
recenzja: Wrzesiński Wojciech: Zapiski Historyczne 1989 z. 1 s. 171-174  szczegóły 
967.książka: Krasiński Edward, Wysińska Elżbieta: 60 lat Teatru Ateneum. Za co kochamy Scenę 61. 1988  szczegóły 
968.książka: Krasiński Edward: Teatr Polski Arnolda Szyfmana 1913-1939. 1991 (Zarys dziejów Teatru Polskiego [w Warszawie] (Od inauguracji do srebrn...) szczegóły 
recenzja: Klukowski Bogdan: Instytucja z charakterem, człowiek z pasją. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 56-57 (z fot. Arnolda Szyfmana...) szczegóły 
recenzja: Lewko Marian: Arnold Szyfman i jego teatr. Akcent 1993 nr 1/2 s. 255-259  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 304-305 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: On the eightieth anniversary of Warsaw's Teatr Polski. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1993 nr 1 s. 46  szczegóły 
969.książka: Kruk Stefan: Teatr Miejski w Lublinie. 1918-1939. 1997 (Wstęp. - I. Fundamenty: 1. Publiczność. 2. Przedsiębiorstwo "Teatr Mie...) szczegóły 
recenzja: Lewko Marian: Z dziejów teatru w Lublinie. Akcent 1998 nr 4 s. 124-127  szczegóły 
recenzja: S.J.: Z życia teatralnego Lublina. Rota 1998 nr 4 s. 111  szczegóły 
970.książka: Limanowski Mieczysław: Był kiedyś teatr Dionizosa. 1994 (Zbigniew: Osiński: Mieczysław Limanowski - dzisiaj. - Ważniejsze daty ...) szczegóły 
recenzja: Niziołek Grzegorz: Guślarz. Didaskalia 1995 nr 6 s. 44, 45  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 251 (nota...) szczegóły 
recenzja: Prussak Maria: Marzyciel czy praktyk? Jak czytać Mieczysława Limanowskiego?. Dialog [Warszawa] 1995 nr 8 s. 122-128  szczegóły 
971.książka: Marczak-Oborski Stanisław: Teatr w Polsce. 1918-1939. Wielkie ośrodki. 1984  szczegóły 
recenzja: Dudzik Wojciech: Polish Art Studies 1988 t. 9 s. 313-9  szczegóły 
972.książka: Michalska Iwonna, Michalski Grzegorz: Wychowanie przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej. 1999  szczegóły 
973.książka: Michalska Iwonna, Michalski Grzegorz: Wychowanie przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej. 1994 (Wprowadzenie. - Szkolny teatr tradycyjny: 1. Pedagogiczna koncepcja sz...) szczegóły 
recenzja: Kukołowicz Teresa: Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 2001 t. 27 (1999) z. 2 s. 161  szczegóły 
recenzja: Słomka Ewa: Wychowawcze aspekty czasopism dziecięcych i teatru szkolnego. Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 1998 t. 25 (1997) z. 2 s. 180-191  szczegóły 
recenzja: Śliwerski Bogusław: Spór i troska o szkolny teatr w okresie II Rzeczypospolitej. Res Humanae 1996 t. 4 s. 219-222  szczegóły 
974.książka: Mykita-Glensk Czesława: Kalendarium polskich przedstawień amatorskich na Górnym Śląsku w latach 1919-1921. 1993  szczegóły 
975.książka: Mykita-Glensk Czesława: Polskie życie teatralne na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym. 1990 ([Działaność teatrów amatorskich]....) szczegóły 
recenzja: Olszowski Andrzej: Kwartalnik Opolski 1992 (1991) nr 1/2 s. 85-86  szczegóły 
976.książka: Nowicki Ron: Warsaw. The cabaret years. 1991  szczegóły 
recenzja: Rostropowicz Clark Joanna: Dopóki nas okrutny nie rozłączy czas.... Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 17 XII s. 12  szczegóły 
977.książka: Osiński Zbigniew: Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski. ([Zawiera m.in.:] Wprowadzenie. - Reduta i jej tradycja. - Instytut Red...) szczegóły 
978.książka: Osiński Zbigniew: Samotność Osterwy. Co dalej w badaniach nad Osterwą i Redutą?. 1997 ([Nt. braku zainteresowania współczesnych ludzi teatru Teatrem Reduta w...) szczegóły 
979.książka: Osterwa Juliusz: Reduta i teatr. Artykuły, wywiady, wspomnienia. 1914-1947. 1991 ([Wybór wywiadów, artykułów, przemówień, wypowiedzi w ankietach, listów...) szczegóły 
recenzja: Chojnacka Anna: Osterwa i Reduta. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1997 nr 1 s. 13-16 (z fot. Juliusza Osterwy i not. o Annie Chojnackiej...) szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 163-164  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 308 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Idealiści i rynek. Dialog [Warszawa] 1992 nr 9 s. 125-130  szczegóły 
980.książka: Osterwa Juliusz: Z zapisków. 1992 ([Wybór tekstów Juliusza Osterwy o tematyce teatralnej z l. 1919-1947:...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 29 s. 11  szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Ruch Literacki 1994 z. 1/2 S. 163-164  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 308 (nota...) szczegóły 
981.książka: Pastuszka Stefan Józef: Amatorski ruch artystyczny na wsi polskiej. 1918-1939. 1994 ([Zawiera m.in.:] II. Teoretyczne podstawy rozwoju teatru ludowego: 1. ...) szczegóły 
982.książka: Pastuszka Stefan Józef: Teatr ludowy na wsi polskiej w okresie II Rzeczypospolitej. 1990 ([Dzieje teatru ludowego na wsi polskiej w okresie międzywojennym; zawi...) szczegóły 
recenzja: Grzywna Józef: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 1 s. 188-191  szczegóły 
983.książka: Pastuszka Stefan Józef: Teatr ludowy w II Rzeczypospolitej. 1995 (Wstęp. - Rozdział I. Wkład organizacji społecznych w rozwój amatorskie...) szczegóły 
recenzja: Cygan Jerzy: Recenzje. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 58-60  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 2 s. 235  szczegóły 
recenzja: Turos Lucjan: Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 1995 nr 29 s. 233-235  szczegóły 
984.książka: Piekarski Stanisław: Polskie teatry żołnierskie 1915-1939. 1999 (Przedmowa. - Wstęp. - I. Teatry wojskowe podczas I wojny światowej: 1....) szczegóły 
985.książka: Piekarski Stanisław: Z frontu na scenę. Tradycje Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 2002 ([Teatry żołnierskie okresu miedzywojennego i w czasach II wojny świato...) szczegóły 
986.książka: Popiel Jacek: Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego. 1995 (Wstęp. - I. Spory o dramat w dwudziestoleciu międzywojennym: Walka o t...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Da capo. Teatr 1996 nr 3 s. 45  szczegóły 
recenzja: Książki Wydawnictwa Universitas. Impresje 1996 nr 1(2) (1995/1996) s. 30-31 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Nieoswojone dwudziestolecie. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 622-627  szczegóły 
987.książka: Poskuta-Włodek Diana: Trzy dekady z dziejów sceny. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w latach 1914-1945. 2001 ([Dzieje teatru pod kierownictwem kolejnych dyrektorów: Tadeusza Pawlik...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2002 nr 37 s. 52 (not....) szczegóły 
recenzja: Mieszkowska Anna: Trzy dekady z dziejów sceny. Tydzień 2002 nr 19 s. 18  szczegóły 
recenzja: Nowotarska Róża: Róg obfitości czyli krótki przegląd nowości książkowych. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 III s. 8-9 (m.in. rec. tej książki...) szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Teatr w Krakowie. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 17  szczegóły 
recenzja: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 65-68 (m.in. not. o spotkaniu promocyjnym 31 X 2001 w Teatrze im. Juliusza Sł...) szczegóły 
988.książka: Rozmowy z Wilamem Horzycą. 1992 ( Lidia Kuchtówna: Wstęp. - Rozmowy [53 wyw. prasowe z l. 1925-1958 nt...) szczegóły 
recenzja: Mamoń Bronisław: "Rozmowy z Wilamem Horzycą". Notatnik Teatralny 1993 nr 5 s. 10  szczegóły 
recenzja: Śmigielski Bogdan: Horzyca i Lwów. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 46 (z fot. Wilama Horzycy...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 308 (nota...) szczegóły 
989.książka: Schiller Leon: Rozmowy z Leonem Schillerem. Wywiady i autowywiady. 1923-1953. 1996  szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: "Leon Schiller znowu z nami". Nowe Książki 1997 nr 8 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Po co nam pisma Leona Schillera?. Twórczość 1997 nr 9 s. 141-142  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Arcykapłan świątyni. Plus Minus 1997 nr 12 s. 19  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 1 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Schiller w rozmowach. Teatr 1997 nr 6 s. 49-50 (z portr. Leona Schillera, mal. Zbigniew Pronaszko...) szczegóły 
990.książka: Sielicki Franciszek: Życie gospodarcze i społeczne, szkolnictwo oraz kultura wiejska na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym. 1991 ([M.in. o amatorskim ruchu teatralnym]....) szczegóły 
nawiązanie: Sielicki Franciszek: Za studiów nad kresami północno-wschodnimi. Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 17-26 (uzupełnienia...) szczegóły 
991.książka: Słonimski Antoni: Gwałt na Melpomenie. 1959  szczegóły 
recenzja: K.M.: Słonimski na licytacji. Rzeczpospolita 1991 nr 260 s. 2 (not. inf. o odnalezieniu w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych egze...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Zgwałcona ampułka - aukcja książek Antoniego Słonimskiego. Rzeczpospolita 1991 nr 261 s. 1 (nt aukcji książek odnalezionych w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrzny...) szczegóły 
recenzja: Parylak Henryk: Nikt nie słyszał o Słonimskim?. Gazeta Wyborcza 1995 nr 233 s. 15 (list do red....) szczegóły 
992.książka: Śmigielski Bogdan: Reduta w Wilnie. 1925-1929. 1989  szczegóły 
recenzja: A.L.: Trybuna Ludu 1989 nr 300 s. 6  szczegóły 
recenzja: Bojarska Maria: Kresy i początki. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 46-47 (z fot. Bogdana Śmigielskiego...) szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Soczewka Reduty. Życie Literackie 1990 nr 4 s. 2  szczegóły 
sprostowanie: Życie Literackie 1990 nr 5 s. 12 (Żywocik literacki...) szczegóły 
recenzja: Jackiewicz Mieczysław: Dzieje "Reduty". Kurier Wileński 1990 102 3  szczegóły 
recenzja: Natanson Wojciech: Słowo Powszechne 1989 nr 199 s. 4  szczegóły 
recenzja: Osiński Zbigniew: Bogdan Śmigielski, Reduta w Wilnie 1935-1929. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 3/4 s. 539-552 (z aneksem: Obsady przedstawień, zawierającym uzupełnienia pracy Bogdan...) szczegóły 
nawiązanie: Śmigielski Bogdan: Słowo Powszechne 1989 nr 227 s. 4 (wyw. z B. Śmigielskim.; rozm. Paweł Smogorzewski...) szczegóły 
993.książka: Śmigielski Bogdan: Teatr Wołyński im. Juliusza Słowackiego 1930-1939.  szczegóły 
recenzja: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 54-57 (m.in. not. nt. spotkania promocyjnego; Warszawa, 17 II 2003...) szczegóły 
994.książka: Teatr i antropologia. Materiały sesji "Antropologia teatru jako wydarzenia na pograniczu kultur" (Białystok, 20 XI 1993). 1996 ( Małgorzata Gawrychowska-Sowul: Wstęp. - Irena Sławińska: Antropologi...) szczegóły 
995.książka: Teatr Narodowy w Warszawie. 1996 ([Wydawnictwo okolicznościowe z okazji otwarcia Teatru Narodowego 3 X 1...) szczegóły 
996.książka: Troczyński Konstanty: Pisma teatralne. 2001 ([Zbiór recenzji teatralnych ze spektakli wystawianych w Teatrze Polsk...) szczegóły 
997.książka: Wierciński Edmund: Notatki i teksty z lat 1921-55. 1991 ([Wybór art. publicystycznych i wspomn., rec. teatralnych, notatek, dzi...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 307 (nota...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 309  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Idealiści i rynek. Dialog [Warszawa] 1992 nr 9 s. 125-130  szczegóły 
998.książka: Wierzyński Kazimierz: Wrażenia teatralne. Recenzje z lat 1932-1939. 1987  szczegóły 
recenzja: Banek Dariusz: Miesięcznik Literacki 1989 nr 1 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: Bojarska Maria: Dialog [Warszawa] 1988 nr 9 s. 160-166  szczegóły 
recenzja: Czarnecka Teresa: Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 218  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1988 nr 8 s. 7  szczegóły 
recenzja: Kądziela Paweł: Nowe Książki 1988 nr 12 s. 48-50  szczegóły 
recenzja: Marx Jan: Odrodzenie 1988 nr 15 s. 11  szczegóły 
recenzja: [Mętrak Krzysztof] (Km): Literatura 1988 nr 4 s. 69 ([nota]...) szczegóły 
999.książka: Ziewiec Irena: Teatr Reduta w Rzeszowie 1925-1938. 1994 ([Monografia teatru amatorskiego Teatr Reduta w Rzeszowie]....) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
1000.odwołanie: Artykuły z okazji 75-lecia Teatru Polskiego w Warszawie. x  szczegóły 
1001.odwołanie: Artykuły z okazji siedemdziesiątej rocznicy powstania Teatru "Reduta" w Warszawie.  szczegóły 
artykuł: Lubicz-Lisowski Juliusz: Kochać teatr. Życie Warszawy 1989 nr 280 s. 6 (wspomn. nt. Teatru "Reduta" w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Lubicz-Lisowski Juliusz: [Siedemdziesiąt] 70 lat Reduty. Kurier Polski 1989 nr 222 s. 5 (wspomn. o pracy w Teatrze "Reduta" w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Łapicki Andrzej: 70-lecie Reduty. Życie Warszawy 1989 nr 277 s. 4 (nota przypominająca powstanie Teatru "Reduta" w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: O przywiązaniu (70. rocznica powstania "Reduty"). Kultura [Warszawa] 1989 nr 51/52 s. 12 (nt. Teatru "Reduta" w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Pysiak Krzysztof: Fluidy Reduty. Życie Warszawy 1989 nr 280 s. 6 (geneza, główne założenia i działalność Teatru "Reduta" w Warszawie w o...) szczegóły 
artykuł: Śmigielski Bogdan: Secesje w Wilnie. Teatr 1989 6 22-4 (nt. wileńskiego okresu działalności Teatru "Reduta", l. 1925-29...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1990 nr 2 s. 12 (Żywocik literacki; z okazji 70. rocznicy powstania Teatru "Reduta" w W...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1002.impreza: Sympozjum poświęcone "Reducie" Juliusza Osterwy i innym europejskim laboratoriom w latach 1910-1940 (1991).  szczegóły 
artykuł: (kap): Sympozjum o "Reducie". Życie Warszawy 1991 nr 277 s. 7 (ogł....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1003.artykuł: Abramow-Newerly Jarosław: Od Jamy Michalikowej do Smoczej. Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 22/23 s. C5 (nt. kabaretów warszawskich...) szczegóły 
1004.artykuł: Antoszkiewicz Teresa: Teatr i dramat pasyjny w okresie dwudziestolecia międzywojennego. x 1990 ([W ks. zb.:] Popularny dramat i teatr religijny w Polsce. Lublin 1990 ...) szczegóły 
1005.artykuł: Artyści i pisarze polscy o teatrze żydowskim. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 278-287 (teksty aut.: Artur Ćwikowski, Helena Romer-Ochenkowska, S.B., Stefan ...) szczegóły 
1006.artykuł: Baranowski Krzysztof: Środowisko artystyczne, literackie i dziennikarskie. x 1996 ([W ks.:] Krzysztof Baranowski: Inteligencja łódzka w latach II Rzeczyp...) szczegóły 
1007.artykuł: Bełkot Jan: O życiu artystycznym międzywojennego Torunia. Promocje Kujawsko-Pomorskie 2002 nr 2 s. 16-17 (dot. m.in. życia teatralnego...) szczegóły 
1008.artykuł: Białota Marek: Mickiewicz Redutowców. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 189-203 (nt. inscenizacji dramatów Adama Mickiewicza...) szczegóły 
1009.artykuł: Bielawska Alina: Funkcja estetyczna, dydaktyczna, patriotyczna i rekreacyjna amatorskiego ruchu teatralnego Kielc w dwudziestoleciu międzywojennym. Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej 2000 t. 2 s. 29-48 (m.in. o repertuarze szkolnych zespołów teatralnych w Kielcach i sekcji...) szczegóły 
1010.artykuł: Bojarska Maria: Tezy o szopce politycznej. Teatr Lalek 1988 nr 4 s. 10-13  szczegóły 
1011.artykuł: Bonusiak Andrzej: Działalność stowarzyszeń charytatywnych, kulturalno-oświatowych i sportowych gminy żydowskiej w Rzeszowie w okresie międzywojennym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 1993 z. 3 s. 145-153 (m.in. o żydowskich zespołach i scenach teatralnych...) szczegóły 
1012.artykuł: Broncell Zdzisław: Piosenka dla Ordonki. Tydzień 1991 nr 10 s. 12 (nt. sytuacji finansowej Teatru na Pohulance w Wilnie w 1939 r....) szczegóły 
1013.artykuł: Bułat Mirosława M.: Teatr polski w świetle publicystyki Michała Weicherta na łamach "Literarisze bleter". Studia Judaica 2002 nr 1 s. XII-XIII (dot. głównie publicystyki z lat 1924-1928; streszczenie referatu...) szczegóły 
1014.artykuł: Chłosta Jan: Z historii polskiego teatru amatorskiego na Warmii i Mazurach. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1996 nr 1 s. 45-47 (dot. lat 1891-1939...) szczegóły 
1015.artykuł: Chodubski Andrzej: Mass media i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni 1997 nr 3 s. 67-85 (dot. także polskiego i niemieckiego życia teatralnego...) szczegóły 
1016.artykuł: Ciechowicz Jan: Mizeria i śpiewanie. Pomerania 1999 nr 6 s. 35-39 (nt. życia teatralnego Gdyni...) szczegóły 
1017.artykuł: Cybulska Maria: Tradycje Teatru Amatorskiego im. Aleksandra Fredry w Sandomierzu. Sandomierzanin 2001 nr 7/8 s. 7, 10, nr 9 s. 9-10, nr 10 s. 9 (o działalności teatru od roku 1919 do pierwszych lat po wojnie; także ...) szczegóły 
1018.artykuł: Cyperling Juliusz: W życiu jak w teatrze. Kronika Miasta Łodzi 1999 z. 1/2 s. 87-91 (o Teatrze Miejskim w Łodzi...) szczegóły 
1019.artykuł: Czerniawska Witolda: List z Olsztyna. Goniec Teatralny 1990 nr 21 s. 1-2 (o życiu teatralnym w Wilnie...) szczegóły 
1020.artykuł: Czubara Krzysztof: Brylantowe gody "Stylowego". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 67-69 (m.in. nt. gościnnych występów artystów scen warszawskich w dwudziestol...) szczegóły 
1021.artykuł: Dąbrowski Bronisław: Droga ludzi teatru do Polski niepodległej. Życie Literackie 1988 nr 37 s. 6-7 (wspomn. nt. Teatru Polskiego w Kijowie, ok. 1915...) szczegóły 
1022.artykuł: Dąbrowski Bronisław: Droga ludzi teatru do Polski niepodległej. Życie Literackie 1988 nr 37 s. 6-7 (wspomnienie nt. Teatru Polskiego w Kijowie, ok. 1915...) szczegóły 
1023.artykuł: Doroszewski Jerzy: Aktywność społeczna, oświatowa i kulturalna nauczycieli szkól pedagogicznych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 3/4 s. 115-134 (m.in. nt. działalności kół dramatycznych przy Państwowych Seminariach ...) szczegóły 
1024.artykuł: Doroszewski Jerzy: Oświata pozaszkolna i rozwój życia kulturalno-oświatowego. x 2000 ([w ks.:] Jerzy Doroszewski: Oświata i życie kulturalne społeczności uk...) szczegóły 
1025.artykuł: Drozdowski Marian Marek: Teatry warszawskie 1938 r. w oczach włoskiego reżysera. Kronika Warszawy 1995 nr 4 s. 131-135 (omów. szkicu Pietro Masserano Tarricio "Teatry warszawskie 1938 r."...) szczegóły 
1026.artykuł: Dużyk Józef: Nowy renesans teatru. x 1997 ([w ks.:] Dzieje Krakowa. T. 4. Kraków w latach 1918-1939. Kraków 1997...) szczegóły 
1027.artykuł: Estreicher Leon: O Teatrze Szkolnym przy placu Św. Ducha. Teatr 1992 nr 9 s. 36-37 (wspomn. nt. Teatru Szkolnego działającego przy Teatrze im. J. Słowacki...) szczegóły 
1028.artykuł: Fox Dorota: Kabaretowa eksplozja. Opcje 1999 nr 3 s. 36-39 (historia polskiego kabaretu...) szczegóły 
1029.artykuł: Franczukowski Zbigniew: Teatr u wód czyli polanickie wspomnienia. Sycyna 1997 nr 20 s. 20 (m.in. nt. działalności Teatru Zdrojowego w Polanicy Zdroju otwartego 2...) szczegóły 
1030.artykuł: Garboś Elżbieta: Sandomierski teatr amatorski. Notatnik Sandomierski 1993 nr 5 s. 37-40  szczegóły 
1031.artykuł: Godlewska Joanna: Lata dwudzieste, lata dziewięćdziesiąte. Jak wyglądało życie teatralne przed wojną. Gazeta Wyborcza 1991 nr 271 s. 17  szczegóły 
polemika: Natanson Wojciech: "Lata dwudzieste, lata dziewięćdziesiąte". Gazeta Wyborcza 1992 nr 5 s. 11  szczegóły 
1032.artykuł: Got Jerzy: Krakowscy aktorzy w niemieckim "Kolosalnym obrazie filmowym". Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 187-194 (nt. udziału aktorów z krakowskich teatrów w filmie "Tyrannenherrschaf...) szczegóły 
1033.artykuł: Gozdawa Zdzisław, Stępień Wacław: Szpilki 1988 nr 51 s. 8-9 (nt. erotyki i nagości w kabaretach i rewiach...) szczegóły 
1034.artykuł: Groński Ryszard Marek: Konfitury z gruszek na wierzbie. Polityka 1995 nr 43 s. 85 (nt. roli politycznej kabaretów...) szczegóły 
1035.artykuł: Groński Ryszard Marek: Listopadowe echa. Polityka 1993 nr 46 s. 23 (nt. działalności kabaretów w Warszawie po odzyskaniu niepodległości w ...) szczegóły 
1036.artykuł: Groński Ryszard Marek: Polityka 1988 nr 4 s. 15 (felieton z okazji 75-lecia Teatru Polskiego w Warszawie...) szczegóły 
1037.artykuł: Groński Ryszard Marek: Polityka 1988 nr 4 s. 15 (felieton nt. powstania Teatru Polskiego w Warszawie ...) szczegóły 
1038.artykuł: Groński Ryszard Marek: Trzeba mieć to minimum. Polityka 1998 nr 51 s. 93 (felieton o kabarecie "Qui Pro Quo", działajęcym w Warszawie w l. 1919-...) szczegóły 
1039.artykuł: Groński Ryszard Marek: The Warsaw Voice 1988 nr 4 s. 10 (nt. warszawskich kabaretów...) szczegóły 
1040.artykuł: Grzywna Józef: Teatr Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w województwie kieleckim w latach 1923-1939. Rocznik Świętokrzyski 1993 t. 20 s. 95-106  szczegóły 
1041.artykuł: Guderian-Czaplińska Ewa: Iluzje konkurencji. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 210-225 (dot. konkurencji jako czynnika wpływającego na różnicowanie się między...) szczegóły 
1042.artykuł: Hanke Rajmund: Gradacja kulturalna? Dwa teatry, lunapark. x 1988 (o działalności teatrów "Reduta Śląska", 1933-1939, i "Płomyk Śląski", ...) szczegóły 
1043.artykuł: Hernik Spalińska Jagoda: Rodzaju żeńskiego. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 150-158 (nt. dramatów napisanych przez kobiety w l. 30-tych XX w., ich realizac...) szczegóły 
1044.artykuł: Hernik Spalińska Jagoda: Teatr na Środach Literackich. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 183-230 (wybór tekstów sprawozdań ze Śród Literackich w Wilnie poświęconych tea...) szczegóły 
1045.artykuł: Hernik-Spalińska Jagoda: Żydowskie towarzystwa teatralne w Wilnie w świetle dokumentów (1928-1938). Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 288-292  szczegóły 
1046.artykuł: Hohenauer Emanuel Charlenz: Moje teatry polowe. Karta 1995 nr 17 s. 61-67 (wspomn. pośw. działalności polskich teatrów polowych podczas I wojny ...) szczegóły 
1047.artykuł: Iwanow Mikołaj: Teatr polski w ZSRR. ([W ks.: id.]: Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921-1939. Wrocław ...) szczegóły 
1048.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Jak powtał teatr "Lutnia". Kurier Wileński 1996 nr 166 s. 10 (o Towarzystwie Muzyczno-Dramatycznym "Lutnia" w Wilnie...) szczegóły 
1049.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Muzyczno-Dramatyczne Towarzystwo "Lutnia" (Polacy na Kowieńszczyźnie). Znad Wilii 1997 nr 23 s. 6 (nt. działalności w latach 1919-1928 w Kownie...) szczegóły 
1050.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Teatr amatorski w Wiłkomierzu. Znad Wilii 1997 nr 20 s. 7 (nt. działalności teatru w Wiłkomierzu w l. 1924-1938...) szczegóły 
1051.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Witold Dowgird - twórca amatorskiego teatru polskiego na Kowieńszczyźnie. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 187-204  szczegóły 
1052.artykuł: Jedynak Stanisław: Kultura polska w dwudziestoleciu międzywojennym. Rota 1993 nr 2/3 s. 12-16 (m.in. o teatrze...) szczegóły 
1053.artykuł: Kabot Tamara: Życie kulturalno-oświatowe na Polesiu w okresie międzywojennym. Białostocczyzna 1998 nr 2 s. 22-30 (m. in. o życiu teatralnym w Brześciu; więcej odziałalności Teatru Społ...) szczegóły 
1054.artykuł: Kalendarz ważniejszych imprez i wydarzeń w bibliotekach publicznych w Płocku. Bibliotekarz Płocki 1997 nr 1 s. 50 (not. o wystawie "Znani pisarze i aktorzy w karykaturach i rysunkach Ed...) szczegóły 
1055.artykuł: Kamińska Ida: Moje życie, mój teatr. Dialog [Warszawa] 1995 nr 7 s. 99-107 (wspomnienia dot. pracy w zespole Estery Racheli Kamińskiej głównie w l...) szczegóły 
1056.artykuł: Karasińska Marta: Literatura i teatr: Teatry dramatyczne. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
1057.artykuł: Karolczak Waldemar: Z dziejów parku sołackiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Kronika Miasta Poznania 1999 nr 3 s. 143-160 (m.in. o przedstawianych tam spektaklach teatralnych...) szczegóły 
1058.artykuł: Kiernikowski Paweł: "Izkor Buch Chełm" o życiu kulturalnym w Chełmie w latach 1914-1939. Rocznik Chełmski 2002 t. 7 (2001) s. 381-385 (m.in. o teatrze żydowskim...) szczegóły 
1059.artykuł: Kilarska Grażyna: O wileńskim teatrze Łątek czyli "taka sobie bajeczka o kosztownych lalkach". Gdański Rocznik Kulturalny 2000 t. 19 s. 146-160  szczegóły 
1060.artykuł: Klupś Marek: Teatr amatorski Polskiego Towarzystwa Kultury i Sztuki im. Aleksandra hr. Fredry "Fredreum" [w Gostyniu]. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1991 t. 1 s. 23-44 (z aneksem pt. "Repertuar teatru Fredreum Październik 1924 - Gru...) szczegóły 
1061.artykuł: Kobyliński Szymon: Nieletnia Melpomena. Życie Warszawy 1994 nr 273 s. 15 (fel. nt. teatrów warszawskich w dwudziestoleciu międzywojennym...) szczegóły 
1062.artykuł: Komorowski Jarosław: Pamiątki po wołyńskim teatrze. Spotkania z Zabytkami 2001 nr 10 s. 14-15 (nt. ocalałych pamiątek po teatrze w Łucku...) szczegóły 
1063.artykuł: Koniarz Grzegorz: Róg Krupniczej i Karmelickiej. Suplement 1990 nr dwa [z I] s. 4 (losy Teatru "Bagatela" w Krakowie...) szczegóły 
1064.artykuł: Konieczny Paweł: Scena 1988 nr 11 s. 4-5 (życie teatralne w XI 1918...) szczegóły 
1065.artykuł: Korwin-Milewski Hipolit: Teatr Wileński "Na Pohulance" - jak z tym naprawdę było? (Ze wspomnień Hipolita Korwina-Milewskiego). Kurier Wileński 1994 nr 64-68  szczegóły 
1066.artykuł: Korzeniewski Bohdan: Schillerowski Wydział Reżyserski. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 67-74 (w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie, dot. także powo...) szczegóły 
1067.artykuł: Kowalska Marta: Polskie Towarzystwo Teatralne w Łodzi (1903-1921). (Z dziejów mecenatu teatralnego). Studia Słowianoznawcze 2001 t. 2 s. 195-226  szczegóły 
1068.artykuł: Kozłowska Mirosława: Reduta w Wilnie: lipiec - grudzień 1925. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 119-147 (o działalności teatru Reduta w Wilnie...) szczegóły 
1069.artykuł: Krasiński Edward: Seventy-five years of the Teatr Polski of Warsaw (1913-1939 period). Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1988 nr 8/10 s. 9-13 (z okazji 75-lecia Teatru Polskiego w Warszawie...) szczegóły 
1070.artykuł: Krasiński Edward: Wojenna sesja. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 3-4 (nt. sesji poświęconej Państwowemu Instytutowi Sztuki Teatralnej, Warsz...) szczegóły 
1071.artykuł: Król Eugeniusz C.: Polska i Polacy w propagandzie narodowych socjalistów w Niemczech (1934-1938). Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2003 nr 26 (2532) s. 207-254 (m.in. nt. kontaktów literackich i teatralnych z Niemcami w okresie mię...) szczegóły 
1072.artykuł: Kruk Stefan: Lubelska dyrekcja Stanisławy Wysockiej 1926-1927. Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 313-330 (nt. Teatru Miejskiego w Lublinie...) szczegóły 
1073.artykuł: Kruk Stefan: Przedsiębiorstwo "Teatr Miejski" w Lublinie (1921-1939). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 67-88  szczegóły 
1074.artykuł: Kruk Stefan: Teatralia w lubelskiej "Myśli Żydowskiej" 1916-1917. x 1998 ([w ks. zb.:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydow...) szczegóły 
1075.artykuł: Krynicka Natalia: Teatr żydowski w międzywojennej Warszawie. Midrasz 2001 nr 13 [właśc. 1] s. 16-17  szczegóły 
1076.artykuł: Kuchtówna Lidia: Nauczyciele sztuki aktorskiej. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 5-15 (na wydziale aktorskim Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnejw Warszaw...) szczegóły 
1077.artykuł: Kuchtówna Lidia: Nurt polskiego teatru monumentalnego. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 4 s. 22-29 (nt. modelu teatru realizowanego przez Leona Schillera i Wilama Horzycę...) szczegóły 
1078.artykuł: Kuharski Allen: Teatr wielkich niemożliwości. Teatr 1995 nr 12 s. 11-13 (twórcy awangardy polskiego teatru: Stanisław Ignacy Witkiewcz, Bruno S...) szczegóły 
1079.artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Folklor w teatrze: od Leona Schillera do Teatru Wiejskiego Węgajty. Łódzkie Studia Etnograficzne 1998 t. 37 s. 13-21  szczegóły 
1080.artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Folklor w teatrze. Od Leona Schillera do Teatru Wiejskiego Węgajty. Tygiel Kultury 1998 nr 9/10 s. 95-100 (sprost. nr Tygiel Kultury nr 11/12, s. 149...) szczegóły 
1081.artykuł: Kupczak Janusz M.: Z dziejów Teatru Polskiego w KIjowie. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 25-37 (nt. teatru polskiego w Kijowie w l. 1918-1938, a zwłaszcza nt. działal...) szczegóły 
1082.artykuł: Kuropatwa Katarzyna: Życie teatralne w Łodzi od połowy XIX wieku do roku 1940. Bez Wandy 2001 nr 5 s. 4-10  szczegóły 
1083.artykuł: Kwiatkowski Tadeusz: Bagatela! Bagatela?. Suplement 1990 nr dwa [z I] s. 2 (nt. Teatru "Bagatela" w Krakowie...) szczegóły 
1084.artykuł: Lasocka Barbara: Leona Schillera Warsztat Teatralny. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 85-100 (dot. utworzenia przez Leona Schillera na potrzeby Wydziału Sztuki Reży...) szczegóły 
1085.artykuł: Lawiński Ludwik: Mój Lwów. Szpilki 1990 nr 2 s. 13 (wspomn. nt. teatrów lwowskich; tekst z 1958...) szczegóły 
1086.artykuł: Likwidacja Teatru Polskiego w Kijowie (1926-1938) w aktach GPU i NKWD. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 195-224 (wybór dokumentów; ze wstępem i w opracowaniu Marii Wosiek...) szczegóły 
1087.artykuł: Linert Andrzej: Narodziny Polskiego Teatru [w Katowicach]. Śląsk 1997 nr 9 s. 46-49 (dzieje powstania Teatru Polskiego w Katowicach w 1922...) szczegóły 
1088.artykuł: Linert Andrzej: Teatralny rok 1920. Śląsk 1996 nr 5 s. 20-21 (o zespołach dramatycznych działających na Górnym Śląsku w 1920...) szczegóły 
1089.artykuł: Lis Michał: Boże Narodzenie i karnawał przed 60 laty. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1992 nr 94/95 (1991/1992) s. 94-106 (m.in. nt. amatorskich przedstawień teatralnych organizowanych na Śląsk...) szczegóły 
1090.artykuł: Lisowska Małgorzata: Teatr lwowski w latach 1918-1939. Semper Fidelis 1995 nr 1 s. 21-24  szczegóły 
1091.artykuł: Lorkowska Halina: Jak teatry poznańskie Polskę witały. Kronika Miasta Poznania 1998 nr 4 s. 155-161 (głównie dotyczy repertuaru Teatru Polskiego w sezonie 1918/1919...) szczegóły 
1092.artykuł: Lubimski L.A.: Sukcesy sceniczne i tragedia (Część 8). Dziennik Kijowski 1994 nr 18 s. 7 (nt. działalności sceny...) szczegóły 
1093.artykuł: Lubimski L.A.: Sukcesy sceniczne i tragedia (Część II-III). Dziennik Kijowski 1993 nr 6 s. 4, nr 7 s. 4 (historia i losy Państwowego Teatru Polskiego w Kijowie, sceny działają...) szczegóły 
1094.artykuł: Lubimski L.A.: Sukcesy sceniczne i tragedia (Część IX-XV). Dziennik Kijowski 1995 nr 2, 4-5, 8, 10-12 (historia i losy Państwowego Teatru Polskiego w Kijowie, sceny działają...) szczegóły 
1095.artykuł: Lubimski L.A.: Sukcesy sceniczne i tragedia (Część V). Dziennik Kijowski 1994 nr 11 s. 4 (nt. działalności sceny w l. 1931-1933...) szczegóły 
1096.artykuł: Lubimski L.A.: Sukcesy sceniczne i tragedia (Państwowy Teatr Polski w Kijowie). Dziennik Kijowski 1992 nr 4 s. 6 (historia i losy sceny, działającej w l. 1931-1938...) szczegóły 
1097.artykuł: Lubimski L.A.: Sukcesy sceniczne i tragedia. Dziennik Kijowski 1994 nr 16 s. 3 (nt. represji dot. zespołu w l. 1933-1936...) szczegóły 
1098.artykuł: Lubimski L.A.: Sukcesy sceniczne i tragedia. Dziennik Kijowski 1994 nr 8 s. 4 (historia i losy Państwowego Teatru Polskiego w Kijowie, sceny działają...) szczegóły 
1099.artykuł: Łaszkiewicz Maria: Teatr obrzędowy Jędrzeja Cierniaka. x 1990 ([W ks. zb.:] Popularny dramat i teatr religijny w Polsce. Lublin 1990 ...) szczegóły 
1100.artykuł: Łągwa-Szelągowska Elżbieta: Wizja i szkolna codzienność. Scena 2000 nr 2 s. 18-19 (nt. koncepcju "teatru ludowego" Jędrzeja Cierniaka...) szczegóły 
1101.artykuł: Łągwa-Szelągowska Elżbieta: Z dziejów teatru szkolnego. Scena 1999 nr 7 s. 20-22, nr 8 s. 14-15 (dot. okresu 20-lecia międzywojennego...) szczegóły 
1102.artykuł: Łągwa-Szelągowska Elżbieta: Z dziejów teatru szkolnego. Scena 2000 nr 9 s. 16-17, nr 2 s. 18-19, nr 3 s. 18-19 (dot. okresu 20-lecia międzywojennego...) szczegóły 
1103.artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1988 nr 6 s. 6 (nota z okazji 75-lecia Teatru Polskiego w Warszawie...) szczegóły 
1104.artykuł: Mamuszka Franciszek: Życie polskie w Sopocie w okresie międzywojennym (Szkic historyczny). Rocznik Sopocki 1987 [t. 6] (1982/1984) s. 7-50 (m.in. dotyczy teatru amatorskiego; z Aneksem zawierającym wykaz przeds...) szczegóły 
1105.artykuł: Marczak-Oborski Stanisław: Teatry poznańskie w dwudziestoleciu międzywojennym. Pamiętnik Teatralny 1988 z. 1/2 s. 223-239 (głównie nt. Teatru Polskiego i Teatru Nowego...) szczegóły 
1106.artykuł: Matelski Dariusz: Teatr, film i sztuka. x 1997 ([w ks.:] Dariusz Matelski: Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latac...) szczegóły 
1107.artykuł: Mazierski Andrzej: Scena 1988 nr 1 s. 18-19 (nt. kursów organizowanych dla amatorów przez Instytut Teatrów Ludowych...) szczegóły 
1108.artykuł: Maz'ko Eduard: Uplyuh samadzejjnaga teatra na kul'turnae zhyccjo belarusauh u mihzhvaennajj Pol'shchy uh 20-30 gady XX stagoddzja (u kanteksce dzeiinascih Belaruskajj khryscihjanskajj demakratyih). Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 51-62 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
1109.artykuł: Mączyński Ryszard: Dzieje rotundy na warszawskich Dynasach. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 127-150 (historia budynku, w którym mieścił się m.in. Teatr Kamińskiego...) szczegóły 
1110.artykuł: Mieszkowska Anna: Egzaminy publiczne PIST-u [Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej]. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 43-66 (z repertuarem za lata 1933-39...) szczegóły 
1111.artykuł: (mil.): Teatr Wołyński. x 1995 ([W ks.:] Krzemieniec. Monografia Liceum w Krzemieńcu. Dobiegniew, Wars...) szczegóły 
1112.artykuł: Mościcki Tomasz: Akademia zdrowego śmiechu. "Qui Pro Quo - kochana stara buda, Qui Pro Quo - ten teatr nam się udał, co jak co" - głosił hymn legendy kabaretu. Życie 1999 nr 80 s. 12 (o kabarecie "Qui Pro Quo"...) szczegóły 
1113.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Działalność teatralna Towarzystwa Oświaty im. Św. Jacka na Śląsku. Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego 1989 r. 31 nr 3 s. 32-38 (nt. amatorskiej działalności teatralnej w l. 1918-1921...) szczegóły 
1114.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Motywy niepodległościowe w repertuarze śląskich teatrów amatorskich w latach 1915-1921. Kwartalnik Opolski 1988 nr 3/4 s. 31-53  szczegóły 
1115.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Występy gościnne Teatru Polskiego w Katowicach na Śląsku Opolskim w latach 1922-1939. x 1995 ([W ks.:] Rola i miejsce Górnego Śląska w Drugiej Rzeczypospolitej. Mat...) szczegóły 
1116.artykuł: Nałęcz Daria: Dramat i teatr. x 1991 ([W ks.:] Daria Nałęcz: Kultura Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 1991...) szczegóły 
1117.artykuł: Niborski Eliezer: Ararat. Midrasz 2001 nr 7/8 s. 11-13 (dot. działalności w latach 1927-1939 w Łodzi żydowskiego teatru "Arara...) szczegóły 
1118.artykuł: Nogowa Maria: Kalendarz wystawień Fredreum w latach 1910-1939. Rocznik Przemyski 1999 t. 35 z. 3 s. 45-98  szczegóły 
1119.artykuł: Nowacki Kazimierz: Teatr na Kazimierzu. Suplement 1990 nr pięć [z V] s. 10 (o działalności Teatru Żydowskiego w Krakowie...) szczegóły 
1120.artykuł: Obraz życia kulturalnego Kalisza w "ABC Kaliskim" (1927-1932). Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s. 30-51 (dot. przede wszystkim zagadnień związanych z życiem teatralnym, a takż...) szczegóły 
1121.artykuł: Olszewski Kazimierz: Spod szczytów Tatr na Górny Śląsk. Wierchy 1993 r. 57 (1988-1991) s. 21-41 (o uczestnictwie ludowych teatrów amatorskich w akcji plebiscytowej na ...) szczegóły 
1122.artykuł: Orzechowski Emil: Koszty utrzymania teatru polonijnego w Stanach Zjednoczonych około roku 1920. Pamiętnik Teatralny 1988 z. 3/4 s. 525-530 (nt. Teatru Chopin w Chicago, ok. 1912-21...) szczegóły 
1123.artykuł: Osińska Katarzyna: Pol'skie teatry v dorevoljucionnojj Moskve. Novaja Pol'sha 2001 nr 1 s. 64-71  szczegóły 
1124.artykuł: Osińska Katarzyna: Świadkowie i świadectwa. Polska recepcja Meyerholda do roku 1939. Pamiętnik Teatralny 2001 z. 3/4 s. 49-77  szczegóły 
1125.artykuł: Osiński Zbigniew: Dramaturg w Reducie i Laboratorium. Dramaturgia Polska 1996 nr 2/3 s. 83-84 (wyw. dot. teatrów Reduta i Laboratorium; rozm. Agata Ganiebna...) szczegóły 
1126.artykuł: Osiński Zbigniew: Instytut Reduty jako laboratorium teatralne. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 5-76 (o działalności szkoły teatralnej Instytut Reduta przyTeatrze Reduta w ...) szczegóły 
1127.artykuł: Osiński Zbigniew: Nieznany telegram twórców Reduty do Stanisławskiego na trzydziestolecie Moskiewskiego Teatru Artystycznego. Notatnik Teatralny 1996 nr 12/13 s. 174-175 (tekst telegramu z 1928 podp. przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Lima...) szczegóły 
1128.artykuł: Osiński Zbigniew: Samotność Osterwy. Co dalej w badaniach nad Redutą? (Pamięci Ireny i Tadeusza Byrskich). Konteksty 2002 nr 1/2 s. 219-228  szczegóły 
1129.artykuł: Osiński Zbigniew: Wiedza o antycznych misteriach i teatrze starogreckim jako inspiracja dla teatru XX wieku. Na przykładzie Reduty i Teatru Laboratorium. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 4 s. 2-9  szczegóły 
1130.artykuł: Osterloff Barbara: Działalność artystyczna zespołu A. Zelwerowicza w Wilnie (1929-1931). Teatr 1989 nr 9 s. 22-25 (tekst wystąpienia na sesji naukowej "Kultura artystyczna Wilna w wieku...) szczegóły 
1131.artykuł: Panek Bronisław: Z działalności teatralnej Klubu Polskiego w Rosieres w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd Polonijny 1988 z. 1 s. 107-112 (we Francji ...) szczegóły 
1132.artykuł: Paruzel Eugeniusz: Teatr amatorski. x 1993 ([W ks.:] Eugeniusz Paruzel: Rola pomorskich nauczycieli szkół powszech...) szczegóły 
1133.artykuł: Paruzel Eugeniusz: Teatr ludowy na Pomorzu w okresie II Rzeczypospolitej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika 1991 z. 16 ( 238) s. 87-101 (w l. 1920-1939...) szczegóły 
1134.artykuł: Pastuszka Stefan Józef: Funkcje repertuaru teatrów amatorskich Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży w Polsce przed 1939 rokiem. x 1994 ([W ks. zb.:] Społeczno-kulturalna działalność Kościoła katolickiego w ...) szczegóły 
1135.artykuł: Pastuszka Stefan Józef: Rozwój organizacyjny teatru ludowego w województwie kieleckim w latach 1918-1939. Studia Kieleckie 1992 nr 2 s. 67-83  szczegóły 
1136.artykuł: Peretz Maya: Jewish Theatre in Poland before the Second World War: Its Audiences and its Critics. Polin 2000 t. 13 s. 356-365  szczegóły 
1137.artykuł: Piątkowski Sebastian: Teatr żydowski w Radomiu (1918-1939). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 5 s. 13  szczegóły 
1138.artykuł: Pierzchała Jan: Miesięcznik "Młodzi Idą" i młodoliterackie Zagłębie Dąbrowskie wobec teatru w XX-leciu międzywojennym. Rocznik Sosnowiecki 2002 t. 10 (2001) s. 123-145 (dot. Teatru Miejskiego w Sosnowcu...) szczegóły 
1139.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Ostatnia niedziela. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 206 s. 2, 208 s. 2 (m.in. nt. działalności teatrów w Warszawie w przeddzień wybuchu II woj...) szczegóły 
1140.artykuł: Pinińska Maria: Teatr Juliana Sójki. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 1995 nr 30 (1991/1995) s. 89-103 (ludowy tear lalkowy stworzony przez Juliana Sójkę w Poznaniu, dot. tak...) szczegóły 
1141.artykuł: Piskozub Andrzej: Obraz Drugiej Rzeczpospolitej w recenzjach teatralnych dwudziestolecia. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni 1995 nr 1 s. 87-97  szczegóły 
1142.artykuł: Pitulanka-Rożniatowska Irena: O społecznym rozumieniu teatru. Rocznik Przemyski 1988 t. 24/25 (1986) s. 79-90 (dotyczy Przemyśla...) szczegóły 
recenzja: Błońska Cecylia: Profile 1988 nr 8 s. 28  szczegóły 
1143.artykuł: Polski teatr w Kijowie. Dziennik Kijowski 2003 nr 12 s. 4, nr 13 s. 4-5 (o polskich teatrach działających w latach 1905-1939...) szczegóły 
1144.artykuł: Popiel Jacek: Dramat i teatr polski dwudziestolecia miedzywojennego. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 2 s. 84-94  szczegóły 
1145.artykuł: Popiel Jacek: Dwudziestolecie: dramaturdzy a teatr. Dramaturgia Polska 1995 nr 1 s. 58-60 (wywiad nt. sposobów wyszukiwania przez teatry polskich współczesnych t...) szczegóły 
1146.artykuł: Porowska Anna: Ruch teatralny w powiecie hrubieszowskim w latach 1918-1939. Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica 1991 nr 1 s. 1-46  szczegóły 
1147.artykuł: Protokół. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 228-233 (protokół konferencji delegatów żydowskich Związku Artystów Scen Żydows...) szczegóły 
1148.artykuł: Przyczyna Piotr: Teatr w Zamościu w okresie międzywojennym. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 19-28  szczegóły 
1149.artykuł: Pukszto Andrzej: Kultura polska Wilna w okresie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w latach 1919-1920. Zapiski Historyczne 2003 t. 68 z. 4 s. 69-88 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
1150.artykuł: Pukszto Andrzej: Polski teatr w Wilnie w latach 1915-1918. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 205-218  szczegóły 
1151.artykuł: Radziejowska Eugenia: Teatr polski na Łotwie. Pieśń Skrzydlata 1993 nr 1 s. 21-23  szczegóły 
1152.artykuł: Rafiński Stefan: Objazdowa działalność Teatru Miejskiego w Grudziądzu na Pomorzu w okresie międzywojennym. Rocznik Gdański 1992 t. 50 z. 2 s. 213-236  szczegóły 
1153.artykuł: Ratajczak Józef: Literatura i teatr: Teatry dramatyczne. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
1154.artykuł: Rolska Alwida: Czy odżyje "Szopka Wileńska"?. Kurier Wileński 1997 nr 59 s. 4 (nt. tradycji grania "Szopki Wileńskiej" w Wilnie...) szczegóły 
1155.artykuł: Rolska Alwida: Zespół Miłośników Sceny Polskiej w Kownie (w latach 1926-1936). Kurier Wileński 1995 nr 105 (12636) s. 9  szczegóły 
1156.artykuł: Rudzki Kazimierz: Wędrujący komedianci. x 1995 ([W ks.:] Krzemieniec. Monografia Liceum w Krzemieńcu. Dobiegniew, Wars...) szczegóły 
1157.artykuł: Rydel Lucjan: Szkoła Dramatyczna Miejskich Teatrów Krakowskich. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 1/2 s. 117-122 (memoriał w sprawie założenia szkoły dramatycznej z 1916; ze wstępem Ja...) szczegóły 
1158.artykuł: Sadowska Danuta: Życie społeczno-kulturalne w Mrozach w latach 1918-1991. Rocznik Mińsko-Mazowiecki 1998 z. 4 (1997/1998) s. 310-319 (m.in. nt. działalności aktorki i organizatorki życia teatralnego Helen...) szczegóły 
1159.artykuł: Samulewicz Adam: Tczew w latach międzywojennych. Życie kulturalne. Kociewski Magazyn Regionalny 2002 nr 2 s. 6-7 (dot. m.in. spektakli goszczących w Tczewie teatrów oraz amatorskiego t...) szczegóły 
1160.artykuł: Schlatter James F.: The face of Fortinbras. Images of power in Polish theater between the wars. x 1989 ([W ks. zb.:] Poland between the wars. 1918-1939. Bloomington 1989 s. 2...) szczegóły 
1161.artykuł: Siekierski Stanisław: Między obrzędem a teatrem. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 1-19 (źródła i motywy zainteresowania formami parateatralnymi na przełomie w...) szczegóły 
1162.artykuł: Sieradzka Zofia: Argumenty 1988 nr 10 s. 8-9 (z okazji 75-lecia Teatru Polskiego w Warszawie...) szczegóły 
1163.artykuł: Sieradzka Zofia: Teatr na wulkanie. Argumenty 1989 nr 36 s. 4 (omówienie sezonu 1938/39 w polskich teatrach...) szczegóły 
1164.artykuł: Skąpski Jan: Teatr do wzięcia (Część III). Kronika Miasta Łodzi 1998 z. 1 s. 63-76 (teatr w Łodzi po odzyskaniu niepodległości; cd. z 1997...) szczegóły 
1165.artykuł: Sławińska Irena: Życie teatralne szkoły. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 10-16 (działalność Teatru Międzyszkolnego w Wilnie oraz życie teatralne w szk...) szczegóły 
1166.artykuł: Sławińska Irena: Życie teatralne szkoły. x 1987 ([W ks. zb.:] Była taka szkoła. Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilni...) szczegóły 
1167.artykuł: Sroka Jerzy: Amatorski teatr szkolny. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 22-30 (działalność zespołów teatralnych w szkołach średnich Białej Podlaskiej...) szczegóły 
1168.artykuł: Sroka Jerzy: Na amatorskiej scenie Białej Podlaskiej (1919-1939). Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 18-25  szczegóły 
1169.artykuł: Stankiewicz Adolf: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 439-458 (zawiera życiorysy pracowników Teatru Polskiego w Kijowie; w opracowani...) szczegóły 
1170.artykuł: Stankiewicz Halina: Z archiwaliów Reduty w Wilnie w latach 1925-1930. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 205-215  szczegóły 
1171.artykuł: Staruk Michał: Przedwiośnie... "Reduty". Kurier Wileński 2001 nr 44 s. 7 (dot. prób utworzenia w Wilnie polskiego teatru podczas I wojny światow...) szczegóły 
1172.artykuł: Staruk Michał: Szkoła Dramatyczna im. Wł. Syrokomli. Kurier Wileński 2002 nr 96 s. 7 (dot. powstania Szkoły Dramatycznej w Wilnie...) szczegóły 
1173.artykuł: Starzyńska-Majsak Małgorzata: Tematyka legionowa w międzywojennym repertuarze Teatru Miejskiego w Krakowie. Krzysztofory 1998 t. 20 s. 116-129  szczegóły 
1174.artykuł: [Stempowski Jerzy] Orosius: "Borys Sawinkow" Singera w Teatrze Ateneum. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 109-110 (w Warszawie, reż. Leon Schiller, prem. 14 X 1933; recenzja spektaklu; ...) szczegóły 
1175.artykuł: [Stempowski Jerzy] Orosius: Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 115-119 (ocena sezonu 1938/1939 w teatrach Warszawy; tekst nie publikowany dotą...) szczegóły 
1176.artykuł: [Stempowski Jerzy] Orosius: Komedia omyłek. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 113-115 (rec. sztuki: Władysław Ludwik Anczyc: Kościuszko pod Racławicami, reż....) szczegóły 
1177.artykuł: [Stempowski Jerzy] Orosius: Szekspir w Teatrze Polskim. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 107-109 (rec. sztuki: William Shakespeare: Miarka za miarkę, reż. Janusz Warnec...) szczegóły 
1178.artykuł: [Stempowski Jerzy] Orosius: Wedekind w Teatrze Kameralnym. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 110-112 (rec. sztuki: Frank Wedekind: Przebudzenie się wiosny, reż. Edmund Wier...) szczegóły 
1179.artykuł: Styk Maria Barbara: Szkolny teatr jezuicki w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939). Na przykładzie Zakładu Naukowo-Wychowawczego św. Józefa w Chyrowie. Przegląd Powszechny 2002 nr 7/8 s. 89-97  szczegóły 
1180.artykuł: Suchanek Irena: Lwów i Kraków na antenie Polskiego Radia. Cracovia Leopolis 1997 [nr] 1 s. 6-8 (m.in. nt. zespołów teatralnych współpracujących z lwowską rozgłośnią P...) szczegóły 
1181.artykuł: Szczepański Mieczysław: Pod maską Melpomeny (Kultura w II Rzeczypospolitej). Kierunki 1988 nr 44 s. 13 (głównie nt. życia teatralnego Warszawy...) szczegóły 
1182.artykuł: Szletyński Henryk: Szpilki 1988 nr 34 s. 18 (anegdota nt. inscenizacji sztuki o Rasputinie w Teatrze Nowoczesnym w ...) szczegóły 
1183.artykuł: Szwarc (Shaar) Pinchas: "Ratowało mnie malarstwo...". Teatr 1996 nr 3 s. 14-22 (wyw. ze scenografem teatru żydowskiego w getcie w Łodzi nt. teatru żyd...) szczegóły 
1184.artykuł: Szydłowska Mariola: Życie teatralne we Lwowie 16 VI 1915 - 30 VI 1918. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 1/2 s. 241-270  szczegóły 
1185.artykuł: Szydłowska Mariola: Życie teatralne we Lwowie 1914-1915. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 261-300 (z Aneksem zawierającym wykaz repertuaru Teatru Miejskiego we Lwowie...) szczegóły 
1186.artykuł: Śmigielski Bogdan: [Osiemdziesięcio-] 80-lecie Reduty. Arkusz 2000 nr 9 s. 14  szczegóły 
1187.artykuł: Śmigielski Bogdan: Reduta Juliusza Osterwy. 80-lecie Reduty. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 277 s. 4 (z fot. Juliusza Osterwy...) szczegóły 
1188.artykuł: Śmigielski Bogdan: Tygodnik Powszechny 1994 nr 46 s. 13 (list do redakcji z apelem o materiały nt. Teatru Wołyńskiego w Łucku w...) szczegóły 
1189.artykuł: Timoszewicz Jerzy: Leon Schiller o studiach reżyserskich. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 75-84 (program studiów skonstruowany przez Leona Schillera na Wydziale Sztuki...) szczegóły 
1190.artykuł: Tokc' Sjargejj: Kul'turnae zhyccjo belaruskajj vjoskih uh mihzhvaennajj Pol'shchy (na materyjalakh Garadzenshchyny). Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 51-62 (m. in. na temat amatorskiego ruchu teatralnego na Grodzieńszczyźnie; z...) szczegóły 
1191.artykuł: (tok): El Malea Rachamim. Gazeta Wyborcza 1991 nr 141 s. 17 (nt. teatru i sali koncertowej "Femina" działającego w getcie warszawsk...) szczegóły 
1192.artykuł: Tomaszewicz Andrzej: Udział młodzieży szkolnej w życiu teatralnym Sieradza w dwudziestoleciu międzywojennym. Siódma Prowincja 1997 nr 2 s. 46-48  szczegóły 
1193.artykuł: Tosza Elżbieta: Wojenna tułaczka Teatru Wyspiańskiego. Śląsk 2000 nr 9 s. 34-35 (dotyczy sezonu teatralnego 1928/1939...) szczegóły 
1194.artykuł: Wajer Jakub: Życie teatralne i muzyczne. x 1998 ([W ks.:] Jakub Wajwer: Życie kulturalne Włocławka w latach 1918-1939. ...) szczegóły 
1195.artykuł: Warnecki Janusz: Sprawozdanie z działalności Teatrów Miejskich we lwowie w okresie od 1 IX 1937 do 1 IV 1938. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 301-334  szczegóły 
1196.artykuł: Waszkiel Marek: Z dziejów żydowskiego teatru lalek w Polsce. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 293-303  szczegóły 
1197.artykuł: Weber Alicja: U źródeł - dramat i muzyka. Promocje Pomorskie 1993 nr 10/11 s. 25 (historia zawodowego teatru w Bydgoszczy w latach 20....) szczegóły 
1198.artykuł: Weichert Józef: Repertuar Teatru Młodych (Jung Teater) 1933-1939. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 600 (w Wilnie; list do red....) szczegóły 
1199.artykuł: Węgrzyniak Rafał: Jung Teater w Wilnie. Materiały do dziejów teatru żydowskiego w Wilnie (1935-1939). Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 459-489 (zawiera wybór tekstów źródłowych dot. teatru...) szczegóły 
1200.artykuł: Węgrzyniak Rafał: Repertuar Teatru Młodych (Jung Teater) 1933-1937. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 271-277  szczegóły 
1201.artykuł: Wiadomości z regionu. Goniec Staszowski 1990 nr 1 s. 2 (dot. wieczoru w Staszowskim Ośrodku Kultury, który poświęcony był dzia...) szczegóły 
1202.artykuł: Wiącek Tadeusz: Znani aktorzy w kieleckim teatrze (5). Ikar 2002 nr 3 s. 4-5 (dot. historii teatru w Kielcach; zawiera sylwetki aktorów: Leon, Wyrwi...) szczegóły 
1203.artykuł: Wilmański Jerzy: Humor Łodzi nie zaszkodzi (Na scenach i w kabaretach). Trybuna 1997 nr 188 s. 15 (nt. łódzkich scen kabaretowych i satyrycznych do 1956 r....) szczegóły 
1204.artykuł: Winnicka Bożena: Życie Literackie 1988 nr 46 s. 12 (nt. osiągnięć teatru dwudziestolecia międzywojennego...) szczegóły 
1205.artykuł: Wiśniewska Edyta: Teatr przy ulicy Więckowskiego. Tygiel Kultury 1998 nr 1/2 s. 80-85 (nt. dziejów Teatru Nowego w Łodzi...) szczegóły 
1206.artykuł: Wolting Stephan: Das polnische Theater in der Freien Stadt. x ([w ks.:] Bretter, die Kulturkulissen markierten. Wrocław 2003, s. 305-...) szczegóły 
1207.artykuł: Wosiek Maria: Państwowy Wędrowny Teatr Polski w Mińsku 1929-1936. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 3/4 s. 487-494  szczegóły 
1208.artykuł: Woś Jan Władysław: Bardzo ważny dzień. Akcent 2001 nr 1/2 s. 277-280 (m.in. prezentacja repertuaru teatrów warszawskich w dniu 19 IV 1939 na...) szczegóły 
1209.artykuł: Zelwerowicz Aleksander: Listy wileńskie. Teatr 1996 nr 10 s. 48-52 (listy Aleksandra Zelwerowicza w sprawie kierowanych przez niego Teatró...) szczegóły 
1210.artykuł: Zelwerowicz Helena: Moje Wilno. Autograf 1989 nr 11 s. 63-67 (nt. życia teatralnego Wilna; na podstawie rozmów z Barbarą Osterloff...) szczegóły 
1211.artykuł: Zieliński Konrad: Ze sceny i estrady. x 1998 ([w ks.:] Konrad Zieliński: W cieniu synagogi. Obraz życia kulturalnego...) szczegóły 
1212.artykuł: Zieliński Konrad: Życie teatralne ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach pierwszej wojny światowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1998 t. 52/53 (1997/1998) s. 301-326  szczegóły 
1213.artykuł: Zieliński Konrad: Życie teatralne społeczności żydowskiej w Lublinie w czasie I wojny światowej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 17 s.15  szczegóły 
1214.artykuł: Zmyślony Andrzej: Teatr musi być... Kalisia Nowa 1999 nr 2 s. 14 (nt. odbudowy teatru w Kaliszu po I wojnie...) szczegóły 
1215.artykuł: Żurek Waldemar Witold: Dzieje fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie (ul. Rakowicka 27) w latach 1893-1950. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1996 t. 65 s. 443-558 (m.in. nt. aktywności w latach 1925-1937 amatorskiego teatrzyku działaj...) szczegóły 
1216.artykuł: Żywot Władysław Jacek: Ludzie sosnowieckiego teatru. Rocznik Sosnowiecki 2002 t. 10 (2001) s. 107-121 (nt. działalności Teatru Miejskiego w Sosonowcu w latach 1897-1926; dot...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
1217.książka: Braun Kazimierz: [Teatr polski (1939-1989). Obszary wolności - obszary zniewolenia] A history of Polish theater, 1939-1989. Spheres of captivity and freedom. 1996  szczegóły 
recenzja: Braun Kazimierz: [List do redakcji]. The Polish Review 1998 t. 43 nr 1 s. 121-123 (polem. z recenzją: Tamara Trojanowska, druk. Polish Review 1998...) szczegóły 
recenzja: Filipowicz Halina: Theater fever. Periphery 1997 nr 1/2 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: Trojanowska Tamara: The Polish Review 1997 t. 42 nr 2 s. 248-250  szczegóły 
1218.książka: Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939. 1998 (I. Studia, rozprawy, materiały: Ewa Guderian-Czaplińska: Stan badań n...) szczegóły 
recenzja: Mieszkowska Anna: Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 203 s. 4  szczegóły 
recenzja: Ruta-Rutkowska Krystyna: Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 225-231  szczegóły 
1219.książka: Pamiętnik Teatralny. 1963 nr 3/4: Teatr polski podczas wojny. 1963  szczegóły 
artykuł: Rok 1964: wojenny "Pamiętnik" na przemiał. Dialog [Warszawa] 1992 nr 9 s. 101-119 (stenogram dyskusji w Komitecie Nauk o Sztuce przy Wydziale I PAN z 17 ...) szczegóły 
1220.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 46: 1997 z. 1/4. 1997 ([Zeszyt monograficzny poświęcony teatrowi okresu II wojny światowej; z...) szczegóły 
recenzja: Bołtuć Irena: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 244-246 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Braun Kazimierz: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 246-247 (m.in. nt. numeru monograficznego pośw. teatrowi polskiemu czasu wojny;...) szczegóły 
recenzja: Braun Kazimierz: Teatr emigracyjny krajowi przywracany. Arkusz 1998 nr 12 s.4-5  szczegóły 
recenzja: Braun Kazimierz: Teatr emigracyjny krajowi przywracany. Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 6 XI s. 4-5  szczegóły 
recenzja: Ciechowicz Jan: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 248 (fragm. listu do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Ciechowicz Jan: Teatr czasu wojny. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 4 s. 149-159 (z notą o Janie Ciechowiczu s. 233...) szczegóły 
recenzja: Degler Janusz: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 248 (fragm. listu do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Duniec Krystyna: Czyste sumienie Jana Kreczmara. Dialog [Warszawa] 1998 nr 9 s. 120-130  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Nie wybacza się komediantom. Gazeta Wyborcza 1999 nr 101 s. 24-27 (o postawach aktorów w czasie okupacji i powojennych weryfikacjach...) szczegóły 
polemika: Hera Janina: Różnice w stylu i nie tylko. Gazeta Wyborcza 1999 nr 124 s. 15 (list do red. z odp. Pawła Goźlińskiego...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Wojna. Akt drugi. Gazeta Wyborcza 1998 nr 231 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Groński Ryszard Marek: Ciąg dalszy nastąpił. Polityka 1998 nr 44 s. 101  szczegóły 
recenzja: Kordecki Zdzisław: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 252-254 (list do redakcji Pamiętnika Teatralnego...) szczegóły 
recenzja: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Teatr a etyka. Tygiel Kultury 1998 nr 9/10 s. 22-25  szczegóły 
recenzja: Łapicki Andrzej: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 254 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Łapicki Andrzej: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 255 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Majcherek Janusz: Historia i teatr. Teatr 1998 nr 7/8 s. 69-70  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Naprawianie historii. Dialog [Warszawa] 1998 nr 9 s. 117-119  szczegóły 
artykuł: Bibliografia. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 257 (bibliografia artykułów i recenzji poświęcona zeszytom wojennym Pami...) szczegóły 
nawiązanie: Górska-Damięcka Irena: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 249 (list do dyrektora Instytutu Sztuki PAN...) szczegóły 
sprostowanie: Hera Janina: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 261 (sprost. błędów druk. we własnym art....) szczegóły 
nawiązanie: Horodecka Izabella: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 249-252 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
nawiązanie: Michał Weichert. Suplement. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 238-243 (nawiąz. do artykułu Rafała Węgrzyniaka pt. "Sprawa Michała Weicherta";...) szczegóły 
sprostowanie: Od Redakcji. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 258  szczegóły 
nawiązanie: Taborski Roman: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 255-257 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
1221.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 47: 1998 z. 1/2. 1998 ([Zeszyt monograficzny poświęcony teatrowi żołnierskiemu i emigracyjnem...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Wojna. Akt drugi. Gazeta Wyborcza 1998 nr 231 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Polskie losy, polskie drogi. Teatr 1998 nr 11 s. 56-57  szczegóły 
1222.książka: Kiec Izolda: Teatr służebny polskiej emigracji po 1939 roku. Z dziejów idei. 1999 (Wstęp. - I. Idea, tradycja i estetyka teatrów Drugiej Emigracji: 1. .....) szczegóły 
recenzja: Mieszkowska Anna: "Wierność narodowej sprawie". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 67 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zielińska Maryla: Various Portraits. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2000 nr 3/4 s. 67  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 48  szczegóły 
1223.książka: Kotlarczyk Mieczysław, Wojtyła Karol: O Teatrze Rapsodycznym. 60-lecie powstania Teatru Rapsodycznego. (Jacek Popiel: Wstęp: Mieczysław Kotlarczyk i Teatr Rapsodyczny. Rys hi...) szczegóły 
recenzja: Chodera Danuta: Zapomniana historia teatru polskiego. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 1 s. 32-33 (sprawozdanie z promocji książki w ramach cyklu "Verba Sacra", Poznań, ...) szczegóły 
recenzja: Flader Katarzyna: O Teatrze Rapsodycznym. Scena 2003 nr 1/2 s. 37  szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Dwaj rapsodycy. Gazeta Wyborcza 2002 nr 261 s. 18  szczegóły 
recenzja: Poskuta-Włodek Diana: Bliźniaczość - rapsodyczność. Didaskalia 2003 nr 53 s. 124-127  szczegóły 
1224.książka: Krasiński Edward: Teatr Polski w Warszawie 1939-2002. W dziewięćdziesiątą rocznicę otwarcia (29 I 1913 - 29 I 2003). 2002 ([Historia Teatru Polskiego w okresie wojennym oraz od 1945 pod kierunk...) szczegóły 
recenzja: Raszewska Magdalena: The Teatr Polski of Warsaw. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2003 nr 3/4 s. 59  szczegóły 
1225.książka: Mrozińska Stanisława: Teatr wśród ruin Warszawy. Wspomnienia i dokumenty z lat 1944-1945. 1989  szczegóły 
recenzja: A.L.: Trybuna Ludu 1989 nr 246 s. 5  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Teatr w ruinach. Nowe Książki 1990 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Kultura [Warszawa] 1989 nr 39 s. 16  szczegóły 
recenzja: Nowości wydawnicze o Warszawie: Teatr. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 203-204  szczegóły 
recenzja: Sowińska Beata: Życie Warszawy 1989 nr 189 s. 7  szczegóły 
1226.książka: Piekarski Stanisław: Mars i Melpomena. Polskie teatry żołnierskie na obczyźnie 1939-1948. 2000 (Wstęp. - I. Pierwsze polskie teatry żołnierskie na obczyźnie: 1. Na te...) szczegóły 
recenzja: Ney-Krwawicz Marek: "Mars i Melpomena" - dwie książki o działalności polskich teatrów wojskowych w latach II wojny światowej. Dzieje Najnowsze 2002 r. 34 nr 3 s. 211-217  szczegóły 
1227.książka: Piekarski Stanisław: Polskie muzy w krajobrazie Szwajcarii. Żołnierska scena 2 Dywizji Strzelców Pieszych w okresie internowania w Szwajcarii w latach 1940-1945. 2002 ([Formowanie się teatrów w obozach internowanych na terenie Szwajcarii,...) szczegóły 
1228.książka: Piekarski Stanisław: Polskie orły nad Dunajem. Twórczość sceniczna żołnierzy polskich internowanych na Węgrzech 1939-1945. 2002  szczegóły 
1229.książka: Piekarski Stanisław: Polskie teatry jenieckie w Niemczech 1939-1945. 2001 ([T. 1: Nt. działalności teatralnej zespołów scenicznych w oflagach: A...) szczegóły 
recenzja: Mieszkowska Anna: Polskie teatry jenieckie w Niemczech 1939-1945. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 95 s. 4 (także nt. promocji książki w Muzeum Teatralnym w Warszawie, 4 IV 2001...) szczegóły 
recenzja: Ney-Krwawicz Marek: "Mars i Melpomena" - dwie książki o działalności polskich teatrów wojskowych w latach II wojny światowej. Dzieje Najnowsze 2002 r. 34 nr 3 s. 211-217  szczegóły 
recenzja: Wydarzenia. Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 44-49 (m.in. not. nt. promocji książki 4 IV 2001 w Teatrze Wielkim...) szczegóły 
1230.książka: Piekarski Stanisław: Z frontu na scenę. Tradycje Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 2002 ([Teatry żołnierskie okresu miedzywojennego i w czasach II wojny świato...) szczegóły 
1231.książka: Poskuta-Włodek Diana: Trzy dekady z dziejów sceny. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w latach 1914-1945. 2001 ([Dzieje teatru pod kierownictwem kolejnych dyrektorów: Tadeusza Pawlik...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2002 nr 37 s. 52 (not....) szczegóły 
recenzja: Mieszkowska Anna: Trzy dekady z dziejów sceny. Tydzień 2002 nr 19 s. 18  szczegóły 
recenzja: Nowotarska Róża: Róg obfitości czyli krótki przegląd nowości książkowych. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 III s. 8-9 (m.in. rec. tej książki...) szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Teatr w Krakowie. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 17  szczegóły 
recenzja: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 65-68 (m.in. not. o spotkaniu promocyjnym 31 X 2001 w Teatrze im. Juliusza Sł...) szczegóły 
1232.książka: Schiller Leon: Theatrum militans. 1939-1945. 1987  szczegóły 
recenzja: A.L.: Odrodzenie 1988 nr 6 s. 11  szczegóły 
recenzja: Fejcher-Akhtar Katarzyna: Przegląd Polski = Polish Review 1988 z 10 XII 7, 13  szczegóły 
recenzja: [Głogowski Krzysztof] K.G.: Kierunki 1988 nr 2 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kultura [Warszawa] 1988 nr 2 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1988 nr 1/2 s. 41 (nota...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
1233.odwołanie: Artykuły z okazji 50-lecia powstania Teatru Rapsodycznego w Krakowie. x  szczegóły 
artykuł: Dymowski Eligiusz: Wskrzeszenie umarłych (Refleksje na Złoty Jubileusz Teatru Rapsodycznego). Goniec Teatralny 1991 nr 36 s. 2  szczegóły 
artykuł: J.B.: Pamięć o Teatrze Rapsodycznym. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 83 s. 7 (nt. mszy św. odprawionej 27 III 1994 w Krakowie w intencji osób związa...) szczegóły 
artykuł: Kowalska Jolanta: Nasze ostatnie Oberammerangau. Dialog [Warszawa] 1992 nr 12 s. 114-122 (nt. działalności Teatru Rapsodycznego w Krakowie...) szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska Halina: Nasz własny świat (50-lecie Teatru Rapsodycznego). Przekrój 1991 nr 2419 s. 9  szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska Halina, Malak Tadeusz, Michałowska Danuta: Teatr Rapsodyczny - jaki był?. Tygodnik Powszechny 1991 nr 44 s. 6-7 (wyw. z aktorami Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka w Krakowi...) szczegóły 
artykuł: Malak Tadeusz: "Polska będzie, Lolusiu...". Teatr 1991 nr 11 s. 21-26 (o działającym w latach 1941-1967 Teatrze Rapsodycznym w Krakowie oraz ...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Pamięć o Teatrze Rapsodycznym. Tygodnik Powszechny 1991 nr 47 s. 8 (nota o uroczystościach z okazji 50-lecia powstania Teatru Rapsodyczneg...) szczegóły 
artykuł: Michałowska Danuta: Legenda i prawda Teatru Rapsodycznego. Powściągliwość i Praca 1992 nr 4 s. 6 (wywiad z okazji 50-lecia powstania teatru; rozm. Anna Karoń...) szczegóły 
artykuł: Okoń Jan: Rapsodyczny jubileusz. Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 307-309 (omów. uroczystości, które odbyły się w Krakowie w dniach 3-10 XI 1991 ...) szczegóły 
artykuł: (tm): Jubileusz Rapsodycznego. Goniec Teatralny 1991 nr 34 s. 2 (not. o uroczystych obchodach 50. roczn. powstania Teatru Rapsodycznego...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1234.artykuł: Baran Zbigniew: Kantor - sztuka eksperymentu. Rzeczpospolita 1996 nr 137 s. 27 (m.in. o odsłonięciu na froncie kamienicy przy ul. Szewskiej 21 w Krako...) szczegóły 
1235.artykuł: Batóg Włodzimierz: Gazeta. Magazyn 1995 nr 30 s. 2 (list dot. kolaboracji aktorów z okupantem niemieckim...) szczegóły 
1236.artykuł: Bernacki Bartłomiej: Teatr i ośrodki kulturalne w okresie okupacji sowieckiej kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1939-1941) w świetle prasy legalnej. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 17 s. 156-172 (dotyczy m. in. następujących teatrów: Państwowy Teatr Polski BSRR, Pań...) szczegóły 
1237.artykuł: Berwińska Krystyna: Lalki na barykadzie. Gazeta. Magazyn 2001 nr 39 s. 28-29 (nt. działaln. warszawskiego teatrzyku "Kukiełki pod Barykadą"; z fot....) szczegóły 
1238.artykuł: BM: Teatr Papieża [Jana Pawła II]. 60 lat Rapsodycznego. Gazeta Wyborcza 2001 nr 196 s. 11 (nt. początków Teatru Rapsodycznego w Krakowie; nota...) szczegóły 
1239.artykuł: Borucki Gwidon: Na Bliskim Wschodzie (Polscy artyści w czasie II wojny światowej). Tydzień 1998 nr 41-47 (wspomnienia nt. życia teatralnego...) szczegóły 
nawiązanie: Łazarz S.: Uzupełniam. Tydzień 1998 nr 49 s. 13  szczegóły 
1240.artykuł: Braun Kazimierz: Teatr emigracyjny krajowi przywracany. Arkusz 1998 nr 12 s.4-5 (o opublikowanych ostatnio pracach nt. polskiego teatru emigracyjnego...) szczegóły 
1241.artykuł: Brodacki Krystian: Aktor nieznany. 110-lecie Teatru im. J. Słowackiego. Tygodnik Solidarność 2003 nr 48 s. 29 (Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie jako miejsce konspiracji w latach ...) szczegóły 
1242.artykuł: Budzyński Janusz: Na wojennej lwowskiej fali. Szpilki 1988 nr 6 s. 89 (nt działalności artystycznej zespołu kabaretowego "Wesoła Lwowska Fala...) szczegóły 
nawiązanie: Lisiewicz Paweł: Szpilki 1988 nr 10 s. 5  szczegóły 
1243.artykuł: Castori-Dąbrowska Ludwika: Moi kochankowie. Semper Fidelis 1995 nr 5, s. 15-18, nr 6 s. 18-21 (wspomn. związane z teatrem we Lwowie; cd. w 1996...) szczegóły 
nawiązanie: Heczkowa Alma: Semper Fidelis 1996 nr 2 s. 31 (list do redakcji...) szczegóły 
1244.artykuł: Castori-Dąbrowska Ludwika: Moi kochankowie. Semper Fidelis 1996 nr 1 s. 20-21 (wspomn. związane z teatrem we Lwowie; cd. z 1995...) szczegóły 
1245.artykuł: Castori Ludwika: Z moich wspomnień teatralnych. Suplement 1998 nr 3 s. 6-8 (o działalności Państwowego Polskiego Teatru Dramatycznego we Lwowie w ...) szczegóły 
1246.artykuł: Dąbrowski Bronisław: Droga ludzi teatru do Polski niepodległej. Życie Literackie 1988 nr 37 s. 6-7 (wspomnienie nt. Państwowego Polskiego Teatru Dramatycznego we Lwowie ...) szczegóły 
1247.artykuł: Denys Marta: Scena 1988 nr 7 s. 14-15 (o powstaniu i działalności Teatru Zrzeszenia Aktorskiego w Lublinie w ...) szczegóły 
1248.artykuł: Drewniak Bogusław: Organizacja niemieckiego życia teatralnego na obszarach okupowanej Polski w latach II wojny światowej. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 460-503  szczegóły 
1249.artykuł: EI: Jubileusz teatru. Nasz Dziennik 2001 nr 267 s. 8 (zapowiedź programu obchodów 60. rocznicy powstania Teatru Rapsodyczneg...) szczegóły 
1250.artykuł: Engelking Barbara: Kultura i rozrywka. x 2001 ([m.in. nt. życia teatralnego; w ks. zb.:] Barbara Engelking, Jacek Leo...) szczegóły 
1251.artykuł: Gasztold Tadeusz: Słupskie Prace Humanistyczne 1986 nr 7a (1986) s. 47-62 (m.in. nt. działalności Teatru Polskiego na Obczyźnie i amatorskich gru...) szczegóły 
1252.artykuł: Godlewska Joanna: Kolaboracja czy nieposłuszeństwo. Mówią Wieki 1996 nr 1 s. 34-36  szczegóły 
1253.artykuł: Górska-Damięcka Irena: Fragment z pamiętnika. Kalendarz Teatralny na rok zwykły 1989 1989 s. 50-54 (wspomnienie nt. środowiska aktorów w okupowanej Warszawie; m.in. dot. ...) szczegóły 
1254.artykuł: Górska-Damięcka Irena: Po wyroku na Igo Syma. Dialog [Warszawa] 1989 nr 9 s. 145-150 (wspomnienie dotyczące środowiska aktorów w okupowanej Warszawie i wyro...) szczegóły 
1255.artykuł: Groński Ryszard Marek: Polityka 1988 nr 16 s. 14 (o działalności teatrzyków i kabaretów w getcie warszawskim...) szczegóły 
1256.artykuł: Groński Ryszard Marek: Pre-September Laughter. The Warsaw Voice 1989 nr 36 s. 9 (m.in. o teatrach satyrycznych Warszawy we wrześniu 1939: "Ali Baba" (K...) szczegóły 
1257.artykuł: Groński Ryszard Marek: Śmierć czeka na brawa (Teatr w getcie warszawskim). Polityka - Kultura 1993 nr 9 s. III  szczegóły 
1258.artykuł: Groński Ryszard Marek: Teatrzyki na scenie historii. Polityka 1990 nr 40 s. 14 (nt. teatrzyków działajacych w 1939 r. na ziemiach polskich zajętych 17...) szczegóły 
1259.artykuł: Gross Natan: W drodze i po drodze - polskie korzenie hebrajskiego kabaretu. Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 103-111 (nt. działalności teatru rewiowego "Li-la-lo" w 1945 r....) szczegóły 
1260.artykuł: [Gucewicz Krystyna] (peg): Express Wieczorny 1989 nr 105 s. 5 (rys historyczny Teatru Lalki i Aktora "Baj" w Warszawie z okazji jubil...) szczegóły 
1261.artykuł: Hera Janina: Losy aktorów w Generalnym Gubernatorstwie (wrzesień 1939-1 VIII 1944). Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 315-409 (sprost.: Janina Hera, Pamiętnik Teatralny 1998 z. 1/2 s. 358; J...) szczegóły 
sprostowanie: Hera Janina: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 261 (list do redakcji...) szczegóły 
1262.artykuł: Hera Janina: Prośba. Tygodnik Powszechny 1993 nr 46 s. 7 (list do redakcji z prośbą do czytelników o udostępnienie informacji, r...) szczegóły 
1263.artykuł: Hernik Spalińska Jagoda: Życie teatralne Wilna podczas II wojny światowej. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 585-684 (zawiera zestawienie repertuaru w l. 1939-1941...) szczegóły 
1264.artykuł: Hiller Carl H.: Legnicki Teatr Miejski w latach 1938-1943. Szkice Legnickie 1994 t. 16 s. 65-80  szczegóły 
1265.artykuł: Horbatowski Piotr: Teatr polski we Lwowie w czasie wojny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 93 s. 2, 7  szczegóły 
1266.artykuł: Horbatowski Piotr: Życie teatralne we Lwowie w latach 1939-1946. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 685-734 (z Aneksem zawierającym dokumentację prasową dot. Państwowego Polskiego...) szczegóły 
1267.artykuł: Horbowski Adam: Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. x 1988 ([W ks. zb.:] Odbudowa życia kulturalnego w województwie rzeszowskim. 1...) szczegóły 
1268.artykuł: Inglot Mieczysław: Polskie życie teatralne Lwowa lat 1939-1941. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1996 t. 50 (1995) s. 9 (komunikat...) szczegóły 
1269.artykuł: Jackiewicz Aleksander: Liudas Gira i polscy uchodźcy w Wilnie w latach 1939-1941. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 7 (życie teatralne w Wilnie...) szczegóły 
1270.artykuł: Jaśkiewicz Bronisław: Kultura w okresie okupacji niemieckiej (Muzyka, śpiew i teatr). x 1988 ([W ks. zb.:] Odbudowa życia kulturalnego w województwie rzeszowskim. 1...) szczegóły 
1271.artykuł: J.R.K.: Pamięć żywego słowa. 60. rocznica powstania Teatru Rapsodycznego. Rzeczpospolita 2001 nr 195 s. A11 (nota...) szczegóły 
1272.artykuł: Kawiarnia "U Aktorek" [w Warszawie]. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 520-561 (dokumentacja działalności kawiarni "U Aktorek" w Warszawie; zawiera: ...) szczegóły 
1273.artykuł: Kijonka Tadeusz: Dwie ewakuacje. Śląsk 2000 nr 9 s. 36-37 (dotyczy lat II wojny światowej...) szczegóły 
1274.artykuł: Kochanowski Jerzy: Propaganda teatralna. Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 78-80  szczegóły 
1275.artykuł: Kolaboracja - bojkot - weryfikacja. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 4-35 (zapis dyskusji pośw. kolaboracji aktorów w czasie wojny; rozm.: Janina...) szczegóły 
1276.artykuł: Kołakowska Urszula: Na rogatkach kultury polskiej. Argumenty 1989 nr 30 s. 9 (życie literackie i teatralne Lublina w l. 1944-45...) szczegóły 
1277.artykuł: Kołakowska Urszula: W konspiracji. Argumenty 1989 nr 39 s. 14 (literatura i teatr w czasach okupacji hitlerowskiej...) szczegóły 
1278.artykuł: Korzeniewski Bohdan: Drzewa i ludzie. Teatr 1997 nr 9 s. 48-52 (wspomn. nt. sytuacji teatru i postaw aktorów w czasie wojny; z fot. B....) szczegóły 
1279.artykuł: Korzeniewski Bohdan: Uwagi o teatrze po wojnie (1942). Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 760-781 (ze wstępem: Barbara Lasocka: Dzieje pewnego maszynopisu...) szczegóły 
1280.artykuł: Kosiński Dariusz: Polskie życie teatralne w obozach, więzieniach i miejscach zsyłek na terenie ZSRR i Litwy 1939-1947. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 735-756  szczegóły 
1281.artykuł: Kosiński Dariusz: Tygodnik Powszechny 1989 nr 31 s. 8 (list z apelem o nadsyłanie wspomnień nt. dziejów polskiego życia teatr...) szczegóły 
1282.artykuł: Krasiński Edward: Działalność komisji weryfikacyjnych ZASP 1945-1949. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 36-112 (w sprawie kolaboracji aktorów w czasie II wojny światowej; z Aneksem z...) szczegóły 
1283.artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Teatrzyki rewiowe i sceny kabaretowe w getcie warszawskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 9/10 s. 22 (wyw.; rozm.: Janusz Kozłowski...) szczegóły 
1284.artykuł: Kuźma Ewa: Działalność teatralna w KL Auschwitz. Krakowskie Studia Małopolskie 2002 nr 6 s. 291-300 (m.in.: Bronisław Dardziński, Tadeusz Hertman-Kański, Stefan Jaracz, Zb...) szczegóły 
1285.artykuł: Kwiatkowska Halina: Nasz wielki kolega. Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 16 X s. 6 (wspomnienie o wspólnych występach w Teatrze Rapsodycznym z Karolem Woj...) szczegóły 
1286.artykuł: Lasocka Barbara: Dzień powszedni "Bazaru" 1939-1944. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 504-519 (o działalności w Warszawie "Bazaru, Kawiarni-Baru oraz Warsztatów Art...) szczegóły 
1287.artykuł: Leociak Jacek: "Jesteśmy w sercu getta". Tygodnik Powszechny 1991 nr 30 s. 7 (spraw. z koncertu upamiętniającego 50. rocznicę otwarcia Teatru i Sali...) szczegóły 
1288.artykuł: Lis Andrzej: Nie było straconego czasu. Trybuna Ludu 1989 nr 210 s. 5 (nt. działalności teatrów polskich w latach II wojny...) szczegóły 
1289.artykuł: Lis Andrzej: Teatr w "chwili osobliwej". Trybuna Ludu 1989 nr 198 s. 7 (omówienie repertuaru teatrów Warszawy 1-2 IX 1939...) szczegóły 
1290.artykuł: Łapicki Andrzej: PIST [Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej] w czasie wojny. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 107-118  szczegóły 
1291.artykuł: Majewski Józef: Teatr Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej w "neutralnej Szwajcarii". Studia Słowianoznawcze 2000 t. 1 s. 133-146 (o działalności amatorskich zespołów teatralnych żołnierzy polskich int...) szczegóły 
1292.artykuł: Marczak-Oborski Stanisław: Sur le theatre du temps de la Seconde Guerre Mondiale. Polish Art Studies 1990 t. 11 s. 165-168  szczegóły 
1293.artykuł: Michałowska Danuta: Na reducie słowa. Rzeczpospolita 2001 nr 196 s. A9 (na temat początków działalności teatru; rozm. Jerzy Sadecki...) szczegóły 
1294.artykuł: Mieszkowska Anna: nr s.  szczegóły 
1295.artykuł: Niszczczenie kultury polskiej. Wysiłki obronne Polaków: Teatr. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
1296.artykuł: Nowicka Justyna: "Balladyna" 3491. Rzeczpospolita 1998 nr 121 s. 28 (o spotkaniu uczestników i widzów spektaklu Juliusza Słowackiego "Balla...) szczegóły 
1297.artykuł: Olesik Jan: Teatry obozowe. x 1988 ([W ks. id.]: Oflag II C Woldenberg. Warszawa 1988, s. 171-189...) szczegóły 
omówienie: Sowińska Beata: Życie Warszawy 1988 nr 232 s. 7  szczegóły 
1298.artykuł: Otocki Wiesław: Kultura polska na okupowanych przez ZSRR terytorich Małopolski Wschodniej w latach 1939-1941. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 69-85 (m.in. dotyczy życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
1299.artykuł: Patriotyzm na scenie (60. rocznica Teatru Rapsodycznego). Nasz Dziennik 2001 nr 196 s. 7 (nt. uroczystości rocznicowych w Krakowie; 22 VIII 2001...) szczegóły 
1300.artykuł: Pelikan Jarmil: Theatrum militans (Polskie divadlo za druhe svetove valky). x 1987 ([w czasopiśmie:] Sbornik Praci Filosoficke Fakulty Brnenske Univerz...) szczegóły 
1301.artykuł: Pierwsza dyskusja o weryfikacji. Protokół Walnego Zgromadzenia Gniazda Warszawskiego ZASP 26-27 IV 1945. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 113-126 (ze wstępem Marzeny Kuraś...) szczegóły 
1302.artykuł: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 65-68 (m.in. not. nt. obchodów 60-lecia powstania Teatru Rapsodycznego w Krak...) szczegóły 
1303.artykuł: Rydz Krystyna: A słowo stało się teatrem. Ikar 2001 nr 12 s. 18 (z okazji 60-lecia powstania Teatru Rapsodycznego w Krakowie...) szczegóły 
1304.artykuł: Sadecki Jerzy: Minister przeprasza za poprzedników PRL. Rzeczpospolita 2001 nr 196 s. A9 (wyrażenie ubolewania przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego A...) szczegóły 
1305.artykuł: Schuetz Alfred: Teatr pod bombami. Dziennik Pojezierza 1989 nr 93 s. 3-4 (fragment wspomnień nt. działalności teatrów polowych II Korpusu wojsk ...) szczegóły 
1306.artykuł: Szarota Tomasz: Kina i teatrzyki jawne. Teatr tajny i salony warszawskie. x 1988 ([W ks. id.]: Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Warszawa 1988, s. 32...) szczegóły 
1307.artykuł: Szarzyńska Bernadeta: Powstanie i działalność rzeszowskiego teatru dramatycznego w latach 1944-1948. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 4 s. 29-43 (początki działalności teatru państwowego w Rzeszowie funkcjonującego p...) szczegóły 
1308.artykuł: Śleszyński Wojciech: Sowieckie teatry, zespoły estradowe i filharmonia w obwodzie białostockim w latach 1939-1941. Białostocczyzna 1999 nr 4 s. 82-89 (dot. teatrów: Polski Teatr Dramatyczny w Białymstoku, Polski Teatr Kuk...) szczegóły 
1309.artykuł: Tomaszewski Jerzy: Dzieje teatrów konspiracyjnych Krakowa. Czas Przeszły i Przyszły 1989 nr 166 s. 2  szczegóły 
1310.artykuł: Tuszyńska Agata: Muza nie zamilkła. Scena 1989 nr 1 s. 12-13  szczegóły 
1311.artykuł: Wasiuczyński Stanisław: Gazeta Krakowska 1989 nr 72 s. 5 (wywiad z członkiem emigracyjnego zespołu "Polowa Czołówka Teatralna Nr...) szczegóły 
1312.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Jawne polskie życie teatralne w okupowanym Krakowie 1939-1945. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 410-459  szczegóły 
1313.artykuł: Zaczkowski Piotr: Lwowicz jak Lwów. Śląsk 2000 nr 9 s. 37-39 (nt. przeniesienia Państwowego Polskiego Teatru Dramatycznego prowadzon...) szczegóły 
1314.artykuł: Zeinbaum Yaccov: Teatry i literackie kawiarnie warszawskiego getta. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 12/13 s. 33, 35  szczegóły 
1315.artykuł: Żyłowska Idalia: To nie była tylko zabawa. Teatr z czasów okupacji. Znad Wilii 1995 nr 17 s. 7 (o dziecięcych teatrzykach podwórkowych w Wilnie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
    książki (alfabet autorów)
1316.książka: Dramat biblijny Młodej Polski. 1993 (Stefan Kruk: Wprowadzenie. - Wojciech Kaczmarek: Między religijnym mis...) szczegóły 
1317.książka: Mykita-Glensk Czesława: Melpomena w śląskiej mazelonce. Szkice z dziejów polskiego życia teatralnego na Śląsku do roku 1939. 2003 (Wstęp. - 1. Polskie życie teatralne na Śląsku w latach 1852-1921. 2. T...) szczegóły 
1318.książka: Mykita-Glensk Czesława: Twórczość trzech wieszczów na scenach amatorskich Śląska w latach niewoli narodowej. 1988 ([Realizacje sceniczne utworów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego ...) szczegóły 
recenzja: Olszowski Andrzej: Trybuna Opolska 1989 nr 276 s. 6  szczegóły 
1319.książka: Udalska Eleonora: Teatr, aktor, dramat. Szkice z różnych lat. 2001 ([Nt. wybranych reprezentatywnych zjawisk i trendów teatralnych oraz in...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Węzły tradycji. Scena 2001 nr 6 s. 35  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 71 (not.; ze wstępu...) szczegóły 
1320.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mykita-Glensk Czesława: "Kościuszko pod Racławicami" Władysława Ludwika Anczyca na scenach Śląska. Literatura Ludowa 1988 nr 4/5 s. 19-32 (w l. 1894-1922...) szczegóły 
1321.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Popiel Jacek: Zapomniane karty międzywojennego dramatu: "Ulica Dziwna" Kazimierza Andrzeja Czyżowskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1995 z. 5 s. 127-134 ("Ulica Dziwna" Kazimierza Andrzeja Czyżowskiego; inscenizacja w Reduc...) szczegóły 
1322.dotyczy innego zapisu:
-książka: Aleksander Fredro w Teatrze Polskim w Warszawie (1913-1993). W 200. rocznicę urodzin (20 VI 1793-20 VI 1993). 1993 (Edward Krasiński: Tradycja i styl Fredry. - Sztuki Aleksandra Fredry w...) szczegóły 
artykuł: Broncell Zdzisław: Najtrudniejsza rola. Tydzień 1991 nr 5 s. 12 (o przedwojennych inscenizacjach "Zemsty"...) szczegóły 
artykuł: Jodłowski Marek: Recepta Nyczaka. Odra 1990 nr 10 s. 87-88 (o przedwojennych i powojennych inscenizacjach sztuk Aleksandra Fredry...) szczegóły 
artykuł: Tomaszewicz Andrzej: Aleksander Fredro na scenie teatru amatorskiego w Sieradzu. Siódma Prowincja 1994 nr 1 s. 18-20 (w latach 1867-1925...) szczegóły 
1323.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wacholc Maria: Misterium Męki Chrystusa (W Czerwińsku nad Wisłą). Słowo Powszechne 1992 nr 15 z 10/12 IV s. 6 (historia inscenizacji Męki Pańskiej wystawianej w Nowicjacie Wyższego ...) szczegóły 
artykuł: Wacholc Maria: Salezjańskie misterium wielkopostne w Czerwińsku. Słowo Powszechne 1989 nr 55 s. 6 (historia inscenizacji Męki Pańskiej od prapremiery w 1931 w Krakowie d...) szczegóły 
1324.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozłowski Józef: Drugi obieg czyli Piłsudski i Kampf. Pamiętnik Teatralny 1988 z. 3/4 s. 489-496 (o wystawieniu sztuki "W przededniu" w Niemczech, Szwajcarii, Stanach Z...) szczegóły 
1325.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalik Jan: Nieznany epizod recepcji "Nie-Boskiej komedii" w Niemczech ("Opracowanie sceniczne" i prapremiera). Ruch Literacki 1989 z. 4/5 s. 339-355 (nt. prapremiery niemieckiej w Stadttheater w Bambergu w 1927...) szczegóły 
artykuł: Vlasek Josef: Nebozska komedie 1918. Slavia 1992 z. 2 s. 151-154 (dotyczy inscenizacji w Mestskim divadle na Kralovskych Vinohradech w P...) szczegóły 
1326.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikulska Zofia: Żeromski i Krechowiecki czyli dramat dramatu. Kamena 1988 nr 16 s. 8 (nt. wystawienia sztuki "My", Teatr Wielki we Lwowie, ok. 1908...) szczegóły 
1327.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalik Jan: "Dziady Wyspiańskiego na widowni. Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 349-361 (nt. inscenizacji "Dziadów" Adama Mickiewicza przez Stanisława Wyspiańs...) szczegóły 
artykuł: Sajew Ljuben: Zdanie 1988 nr 1 s. 32 (nt. inscenizacji "Dziadów" w Teatrze Narodowym w Sofii w 1937...) szczegóły 
artykuł: Stolarczyk Joanna: Zdanie 1988 nr 10 s. 39 (nt. inscenizacji "Dziadów" w Teatrze Narodowym w Sofii w 1937...) szczegóły 
artykuł: Szletyński Henryk: Nad Leona Schillera inscenizacją "Dziadów". Kultura [Warszawa] 1988 nr 39 s. 6 (we Lwowie, 1932...) szczegóły 
1328.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hernik Spalińska Jagoda: Wyjście z piekła. Dialog [Warszawa] 1995 nr 5 s. 88-99 (nt. inscenizacji "Historyji o Męce Najświętszej i Chwalebnym Zmartwych...) szczegóły 
1329.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kydryński Juliusz: O "Kawalerze Księżycowym". Dziennik Polski 1989 nr 146 s. 4 (fel. nt. wystawienia w 1939 w ramach "Dni Krakowa" sztuki poetycko-muz...) szczegóły 
1330.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starzyńska Małgorzata: Wacław Radulski - reżyser prapremier "Mrówek" i "Baby-Dziwo" Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej. Krzysztofory 1989 t. 16 s. 87-91 (premiey 1936 i 1938...) szczegóły 
1331.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taborski Roman: Dramaty Tadeusza Rittnera na wiedeńskich scenach. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 469-486 (w latach 1904-1933...) szczegóły 
1332.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamczyk-Stepan Ewa: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 21 s. 7-8 (wystawienia "Pastorałki" w l. 1922-75...) szczegóły 
artykuł: Głogowski Krzysztof: Kierunki 1988 nr 52 s. 14 (nt. wystawień "Pastorałki" od 1922 do współczesności...) szczegóły 
artykuł: Miłosz Czesław: Kultura [Paryż] 1988 nr 10 s. 8-20 (wspomnienie z inscenizacji "Pastorałki" w reżyserii autora w klasztorz...) szczegóły 
1333.dotyczy innego zapisu:
-książka: Kosętka Halina: Adaptacje sceniczne dzieł prozatorskich Henryka Sienkiewicza. 1997 ([Pełna rejestracja teatralnych i muzycznych adaptacji utworów Henryka ...) szczegóły 
książka: Sivert Tadeusz: Les oeuvres de Henryk Sienkiewicz sur les scenes de Paris au debout du XX siecle. 1988 ([Nt. realizacji scenicznych "Quo vadis" w teatrze Porte-St.-Martin, 19...) szczegóły 
artykuł: Kosętka Halina: Kariera sceniczna dramatów Henryka Sienkiewicza. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 21 s. 19-36  szczegóły 
1334.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Danowicz Bogdan: Najpierw był Kordian. Arkusz 1994 nr 4 s. 15, nr 5 s. 12-13 (wspomn. m.in. o wystawieniu "Kordiana" w reż. Adama Błażaka w Gimnazju...) szczegóły 
1335.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wittlin Tadeusz: "Popularniak" Wiecha. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 93 s. 4-5 (o wystawieniu "Porucznika Pierwszej Brygady" w Teatrze Popularnym w Wa...) szczegóły 
1336.dotyczy innego zapisu:
-książka: Taborski Roman: Dramaty Stanisława Wyspiańskiego na scenie do 1939 roku. 1994 ([Całościowa rejestracja dziejów scenicznych dramatów S. Wyspiańskiego...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 250 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zacharska Jadwiga: Dramaty Wyspiańskiego w teatrze. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 181-183  szczegóły 
artykuł: Karolczak Jadwiga: Przemiany 1988 nr 3 s. 2-4 (nt. wystawienia "Wesela" przez amatorski teatr w Kielcach, 1938...) szczegóły 
artykuł: Makomaska Ewa: O paryskim "Weselu". Teatr Lalek 1991 nr 1/2 s. 40-43 (nt. wystawienia "Wesela" w teatrze lalek Teatre Laboratorium "Art et A...) szczegóły 
artykuł: Michalik Jan: Widzowie na premierach dramatów Wyspiańskiego w 1903 roku (Materiały). Pamiętnik Teatralny 1990 z. 3/4 s. 457-473 (wrażenia teatralne z "Wyzwolenia", "Protesilasa i Laodamii" oraz "Bole...) szczegóły 
artykuł: Natanson Wojciech: "Wesele" za granicą. Życie Warszawy 1992 nr 41 s. 7 (o realizacjach scen. dramatu Stanisława Wyspiańskiego od lat międzywoj...) szczegóły 
artykuł: Prussak Maria: Wyspiańszczyzna. Kalendarz Teatralny na rok zwykły 1989 1989 s. 45-8 (nt. realizacji teatralnych sztuk Stanisława Wyspiańskiego...) szczegóły 
artykuł: Węgrzyniak Rafał: Cenzura rosyjska wobec "Wesela". Teatr 1989 1 24-6 (nt. kłopotów z wystawieniem "Wesela" w Warszawie, Wilnie, Łodzi, Lubl....) szczegóły 
artykuł: Węgrzyniak Rafał: Ksiądz dobrodziej. Teatr 1989 10 27-8 (postać księdza w "Weselu", dot. głównie pierwszych inscenizacji...) szczegóły 
artykuł: Węgrzyniak Rafał: Prokesch czy Szczepkowski?. Teatr 1990 2 24 (nt. recenzji Władysława Prokescha z prapremiery "Wesela", 1901...) szczegóły 
1337.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kruk Stefan: "Betsaba" Emila Zegadłowicza w inscenizacji Stanisławy Wysockiej. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 67-83 (nt. wystawienia w Teatrze Miejskim w Lublinie (16 III 1927) i Teatrze ...) szczegóły 
1338.dotyczy innego zapisu:
-książka: Białota Marek: Dramaty Żeromskiego w Reducie. Z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej. 1989 (Od autora. - I. Wprowadzenie: Żeromskiego, Osterwy i Limanowskiego ref...) szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 282-283  szczegóły 
artykuł: Białota Marek: O pierwszych inscenizacjach "Przepióreczki" Żeromskiego w Reducie. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 11 (143) s. 69-105 (inscenizacja Juliusza Osterwy w Teatrze Reduta w Wilnie w l. 1925-1926...) szczegóły 
artykuł: Białota Marek: "Przepióreczka" w Reducie (Z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 12-14 (o inscenizacji sztuki i jej reperkusjach krytycznych w l. 1925-39...) szczegóły 
artykuł: Białota Marek: "Sułkowski" Żeromskiego. Wokół warszawskiej prapremiery i recepcji krytyki. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1990 t. 27 s. 189-207 (dot. wystawienia z 8 XI 1917 w Teatrze Polskim w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Byrska Irena: Ostatnia ucieczka przepióreczki. Kalendarz Teatralny na rok zwykły 1989 1989 s. 138-139 (nt. inscenizacji sztuki "Uciekła mi przepióreczka" z 1925 w reż. Juli...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1339.artykuł: Orzechowski Emil: Dramat polski i polonijny w Stanach Zjednoczonych przed rokiem 1918. Przegląd Polonijny 1990 z. 2 s. 75-86 (m.in. o wystawieniach sztuk Antoniego Jaxa i Stanisława Zenona Wachtel...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat obcy na scenach polskich
1340.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Golik-Szarawarska Grażyna: Dramaty antyczne w inscenizacjach Stefana Srebrenego. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 167-182 (nt. wystaw. "Orestei", Wilno, Teatr na Pohulance, 1938...) szczegóły 
1341.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tarnowski Stanisław: Teatr krakowski. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 3/4 s. 413-424 (nt. "Lysistraty" w przekładzie i reżyserii Stanisława Koźmiana, Krakó...) szczegóły 
1342.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzemień Teresa: Brecht w Polsce. Odrodzenie 1988 nr 9 s. 11 (recepcja sceniczna od 1929...) szczegóły 
1343.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baczyńska Beata: