Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Kontakty kulturalne z zagranicą - Izrael (Kontakty kulturalne z zagranicą)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Klugman Aleksander: Słowo polskie na Ziemi Świętej. Plus Minus 1994 nr 4 s. 11-13 (dot. przekładów literatury polskiej na jęz. hebrajski oraz o twórczośc...) szczegóły 
2.artykuł: Wasita Ryszard: Polonica izraelskie. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 325-326  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzela Remigiusz: Mieszkać w języku. Literatura izraelska po polsku. Gazeta Wyborcza 1998 nr 111 s. 17 (spraw. ze spotkania z izraelskimi pisarkami: Miriam Akavią, Marią Lewi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Loew Ryszard: Druki polskie w Izraelu. Bibliografia 1948-1990. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1991 nr 3 s. 71-81 (zawiera głównie teksty literackie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Izrael (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Klugman Aleksander: Polonica w Ziemi Świętej. 1994 ([M.in. o polskojęzycznej prasie i wydawnictwach w Izraelu, przekładach...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Polskie ślady. Rzeczpospolita 1994 nr 61 s. 4  szczegóły 
recenzja: Knopek Jacek: Przegląd Zachodni 1997 nr 4 s. 203-207  szczegóły 
6.książka: Loew Ryszard: Znaki obecności. O polsko-hebrajskich i polsko-żydowskich związkach literackich. 1995 (Hebrajskie dzieje Sienkiewicza [nt. przekładów dzieł pisarza na język ...) szczegóły 
recenzja: Prokop-Janiec Eugenia: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 204-209  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Przyczynki i epizody. Plus Minus 1995 nr 8 s. 2  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Znaki obecności. Więź 1995 nr 8 s. 183-187  szczegóły 
recenzja: Zyga Aleksander: Ruch Literacki 1996 z. 4 s. 498-501  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Wpisani w trzy literatury. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 4 s. 18-19  szczegóły 
7.książka: Scheps Samuel: Sifrut Polanit bi-levush Ivri. Deyokene sofrim, Polanim vi-Yehudim, bi-rei mivhar yetsirotehem hameturgamot. 1989 ([Związki lit. polskiej z kulturą żydowską]...) szczegóły 
recenzja: Starobinski-Safran Esther: The Warsaw Voice 1990 nr 47 s. 7  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Genewa, Tel Awiw i literatura polska. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 388-390  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
8.impreza: "Polacy - Żydzi" - międzynarodowa sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Przybyła Urszula: Bogactwo wspólnego dziedzicwa - Odbudowa pamięci (Międzynarodowa Sesja Naukowa w Częstochowie). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 3 s. 11 (wygłoszono także referaty omawiające problematykę polsko-żydowską w św...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Akavia Miriam: Bridges of words. Dialogue and Universalism 2001 nr 5/6 s. 39-44 (dot. związków między literaturą nowohebrajską i polską; szerzej o roli...) szczegóły 
10.artykuł: Akavia Miriam: Most ze słów. Przegląd Powszechny 2001 nr 3 s. 329-334 (nt. związków literatury polskiej z kulturą żydowską, kontakty z pisarz...) szczegóły 
11.artykuł: Cała Alina: The Second Competition of Scholary Works on Polish Jewish Themes. Polin 1996 t. 9 s. 232-243 (z wykazem prac...) szczegóły 
12.artykuł: Cała Alina: The Third Competition of Scholary Works on Polish Jewish and Israeli Themes. Polin 1998 t. 11 s. 385-390 (z wykazem prac...) szczegóły 
13.artykuł: CZAR: Multimedialny sukces. Targi książki w Jerozolimie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 111 s. 16 (nota o pisarzach polskich goszczących na XX Międzynarodowych Targach K...) szczegóły 
14.artykuł: Edmund Neustein (1917-2001). Nowe Książki 2001 nr 3 s. 1 (sylwetka księgarza, wydawcy, bibliofila, właściciela ostatniej księgar...) szczegóły 
15.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Tłok przy polskim stoisku. Rzeczpospolita 2001 nr 109 s. A13 (m.in. o spotkaniach z polskimi autorami podczas Targów Książki w Jeroz...) szczegóły 
16.artykuł: Klugman Aleksander: Słowo polskie na Ziemi Świętej. Plus Minus 1994 nr 4 s. 11-13 (dot. przekładów literatury polskiej na jęz. hebrajski oraz o twórczośc...) szczegóły 
17.artykuł: Kozioł Andrzej: Jeszcze po polsku. Polska literatura w Izraelu. Sycyna 1995 nr 9 s. 14, 17 (nt. działaln. Związku Autorów Piszących po Polsku i jego przewodnicząc...) szczegóły 
18.artykuł: Kozioł Andrzej: Mickiewicz po hebrajsku. Wieści 1989 nr 46 s. 5 (nt. przekładów literatury polskiej na język hebrajski od 1920 do współ...) szczegóły 
19.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 83 (nota nt. polskiego stoiska na Międzynarodowych Targach Książki w Jeroz...) szczegóły 
20.artykuł: Leociak Jacek: Na obu brzegach. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 70-71 (nt. przekładów literatury polskiej na język hebrajski w Izraelu oraz o...) szczegóły 
21.artykuł: Loew Ryszard: Literatura polska w przekładach hebrajskich. Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 93-101  szczegóły 
22.artykuł: Loew Ryszard: Literatura polska w przekładach hebrajskich. Twórczość 2000 nr 4 s. 125-131  szczegóły 
23.artykuł: Loew Ryszard: Najciekawsze jest pogranicze. Życie Warszawy 1991 nr 240 s. 9 (wyw. nt. obecności literatury polskiej w Izraelu; rozm. Piotr Szewc...) szczegóły 
24.artykuł: Loew Ryszard: Przekłady hebrajskie z literatury polskiej. Masada 1991 nr [1] jesień s. 221-226 (dot. okresu 1948-1990; omów....) szczegóły 
25.artykuł: Loew Ryszard: Przekłady hebrajskie z literatury polskiej. x 1988 ([w ks. zb.:] Na wspólnej ziemi. Wybór i oprac. Lech Kurpiewski, Barbar...) szczegóły 
26.artykuł: Loew Ryszard: Z Polską w sercu. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 132-138 (wywiad nt. sytuacji pisarzy polskich tworzących w Izraelu; z fot. i no...) szczegóły 
27.artykuł: Ł.G.: Ewa Lipska po hebrajsku. Rzeczpospolita 2001 nr 105 s. A12 (o uczestnictwie polskich pisarzy w Międzynarodowych Targach Książki w ...) szczegóły 
28.artykuł: Neustein Edmund: The Warsaw Voice 1989 nr 35 s. 7 (wywiad z księgarzem z Tel-Avivu sprzedającym polskie książki; rozm. Wi...) szczegóły 
29.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 16 s. 220 poz. 61  szczegóły 
30.artykuł: PHILOBIBLION: Z książką w Jerozolimie. Nowe Książki 1997 nr 5 s. 79 (omówienie Międzynarodowych Targów Książki w Jerozolimie; m.in. o obecn...) szczegóły 
31.artykuł: Rydlowa Maria: Kraków 1988 nr 4 s. 20 (artykuł o działalności Związku Krakowian w Izraelu; m.in. o działalnoś...) szczegóły 
32.artykuł: Szenfeld Rut: Podróże pisarek izraelskich do Polski. Kresy 2003 nr 53 s. 144-154  szczegóły 
33.artykuł: Szmeruk Chone: Prof. Chone Szmeruk o współpracy Uniwersytetów Hebrajskiego w Jerozolimie i Jagiellońskiego w Krakowie (Specjalnie dla "Słowa Żydowskiego"). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 1/2 s. 16-15, 9 (wywiad; m.in. o wykładach prof. Chone Szmeruka z historii literatury j...) szczegóły 
34.artykuł: Sztycer Mieczysław: Pisarze polscy w miesięczniku izraelskim. Kultura i Życie 1991 nr 8 s. 1, 4 (o numerze mies. Moznaim z III 1991 pośw. w części polskim pisar...) szczegóły 
35.artykuł: TEK: Polska książka w Jerozolimie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 106 s. 17 (not. o pisarzach polskich goszczących na XX Międzynarodowych Targach K...) szczegóły 
36.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 16 s. 217-219 poz. 60  szczegóły 
37.artykuł: Wasita Ryszard: Młoda poezja polska - po hebrajsku w Izraelu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 9/10 s. 28  szczegóły 
38.artykuł: Wasita Ryszard: Polonica izraelskie. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 325-326  szczegóły 
39.artykuł: Wasita Ryszard: What the readers want. The Warsaw Voice 1991 nr 26 s. 7 (nt. publikacji w jęz. polskim w Izraelu...) szczegóły 
40.artykuł: Zawistowska Władysława: [Czterdziestolecie] 40-lecie istnienia "Księgarni Polskiej" w Tel-Awiwie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 9 s. 19 (nt. działalności Edmunda Neusteina właściciela "Polskiej Księgarni"...) szczegóły 
41.artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 198 (not. o pisarzach polskich goszczących na XX Międzynarodowych Targach K...) szczegóły 
42.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 37 s. 1, 12 (m.in. o działalności autorów: Ryszard Loew, Miriam Akawia, Natan Gross...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Bartal Israel, Opalski Magdalena: Poles and Jews. A failed brotherhood. 1992 (Introduction. * 1. Main trends in the 1805's: Polish literature betwee...) szczegóły 
recenzja: Bacon Gershon: Slavic Review 1995 t. 54 z. 2 s. 523-524  szczegóły 
recenzja: Friedeberg Maurice: Polin 1997 t. 10 s. 388-391  szczegóły 
recenzja: Shallcross Bożena: The Polish Review 1994 t. 39 nr 2 s. 226-228  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brzozowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Loew Ryszard: Brzozowski wśród lektur syjonistycznych. (Pamięci Michała M. Borwicza, "Brzozowszczyka"). Teksty Drugie 2003 nr 6 s. 157-166 (dot. recepcji myśli i twórczości w środowisku żydowskim na terenie Pal...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rudnicki Adolf
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Loew Ryszard: Adolf Rudnicki w literaturze hebrajskiej. Ruch Literacki 1989 z. 3 s. 251-255 (nt. recepcji krytycznej i przekładów w Izraelu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Moskwa Jacek: Motyw Ukrytej Księgi. Plus Minus 2001 nr 1 s. D1-D3 (motywy twórczości pisarza u autorów: Marco Ercolani, David Grossman, C...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tuwim Julian
    książki o twórcy (alfabet autorów)
47.książka o twórcy: Loew Ryszard: Hebrajska obecność Juliana Tuwima. Szkice bibliograficzne. 1993 (Przekłady na język hebrajski. "My Żydzi polscy..." w hebrajskiej opini...) szczegóły 
48.książka o twórcy: Loew Ryszard: Hebrajska obecność Juliana Tuwima. Szkice literackie. 1996 ([W stosunku do wyd. 1. rozszerzone o:] Przedmowa do wydania drugiego. ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
49.artykuł: Leociak Jacek: Z polskiego na hebrajski. Gazeta Wyborcza 1994 nr 2 s. 9 (recepcja twórczości Juliana Tuwima w Izraelu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Literatura współczesna (nowohebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Akavia Miriam: Bridges of words. Dialogue and Universalism 2001 nr 5/6 s. 39-44 (dot. związków między literaturą nowohebrajską i polską; szerzej o roli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Literatura współczesna (nowohebrajska) / Życie literackie (nowohebrajska)
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: AB: Powrót książki. Gazeta Wyborcza 1998 nr 275 s. 14 (sprawozdanie z I Dni Książki Żydowskiej w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: kg: Żydowska książka po polsku. Midrasz 1998 nr 12 s. 22-27 (sprawozdanie z Dni Książki Żydowskiej w Warszawie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Akavia Miriam: Migawkowe wiadomości literackie z Izraela. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 35-36 (z koment. Jacka Leociaka...) szczegóły 
53.artykuł: Jentys Maria: Bardzo wąski most (Pisarze z Izraela w Domu Literatury Polskiej w Warszawie). Sycyna 1996 nr 23 s. 13 (omówienie wieczoru autorskiego z udziałem pisarzy izraelskich: Miriam ...) szczegóły 
54.artykuł: pp: Po staremu. Midrasz 2000 nr 6 s. 31 (sprawozdanie ze spotkań z pisarzami izraelskimi w ramach Międzynarodow...) szczegóły 
55.artykuł: Szewc Piotr: Zapełnianie białej plamy - książki pisarzy z Izraela na polskim rynku. Życie Warszawy 1993 nr 248 dod. s. 4  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Hasła osobowe (nowohebrajska)
  Oz Amos
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
56.artykuł: Amos Oz w Warszawie. Rzeczpospolita 1994 nr 217 s. 1 (IX 1994; not....) szczegóły 
57.artykuł: Przeciw fanatyzmowi. Amos Oz w Polsce. Rzeczpospolita 1994 nr 218 s. 8 (not. spraw. z konferencji po przybyciu pisarza do Warszawy, 16 IX 1994...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Literatura współczesna (żydowska) / Życie literackie (żydowska)
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: AB: Powrót książki. Gazeta Wyborcza 1998 nr 275 s. 14 (sprawozdanie z I Dni Książki Żydowskiej w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: kg: Żydowska książka po polsku. Midrasz 1998 nr 12 s. 22-27 (sprawozdanie z Dni Książki Żydowskiej w Warszawie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Szewc Piotr: Zapełnianie białej plamy - książki pisarzy z Izraela na polskim rynku. Życie Warszawy 1993 nr 248 dod. s. 4  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Swinarski i "Kartoteka". Teatr 1991 nr 10 s. 12-15 (bloki listów do Konrada i Barbary Swinarskich dotyczące insc. "Kartot...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Kraków: Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej (do 2001: Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej)
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Handelzac Michael: x 1990 ([w czasopiśmie:] Haarec [Izrael] 1990 z 3 VI; rec. wystawienia ...) szczegóły 
recenzja: Jaron Alikim: x 1990 ([w czasopiśmie:] Maariv [Izrael] 1990 nr z 3 VI [wyst. w Jerozo...) szczegóły 
recenzja: Zandbauer Rachel: x 1990 ([w czasopiśmie:] Jerushalaim [Izrael] 1990 z 8 VI [wyst. w Jero...) szczegóły 
     Warszawa: Centrum Sztuki Studio im. S.I. Witkiewicza - Teatr. Galeria
    artykuły (alfabet autorów)
62.artykuł: Teatr Studio w Jerozolimie. Rzeczpospolita 1995 nr 132 s. 6 (not.; w repertuarze spektakl autorski Jerzego Kaliny "Pielgrzymi i tuł...) szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Teatr 1995 nr 7/8 s. 58 (not. o występach na Festiwalu Izraelskim w Jerozolimie, VI 1995...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Izrael (kontakty teatralne)
     Tel-Aviv: Teatr "Cameri"
    sztuki (alfabet autorów)
64.sztuka: Kleist Heinrich von: Michał Kolhas. ((Wyst. w Wwie w ramach V Międzynar. Spotkań Teatralnych)...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
65.artykuł: Goźliński Paweł: Życie - strata, śmierć - zysk. Uwagi o "Requiem" Hanocha Levina. Dialog [Warszawa] 2002 nr 1/2 s. 127-130 (dot. występu Teatru Cameri z Tel Awiwu w Warszawie; w repertuarze: Han...) szczegóły 
66.artykuł: Gross Natan: W drodze i po drodze - polskie korzenie hebrajskiego kabaretu. Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 103-111 (nt. działalności teatru rewiowego "Li-la-lo" w 1945 r....) szczegóły 
67.artykuł: Kowalska Agnieszka: Spektakl studentów Beyt Zvi - izraelskiej uczelni teatralnej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 18/19 s. 25 (studenci zaprezentowali spektakl "Britannicus" wg sztuki Jeana Racine'...) szczegóły 
68.artykuł: Pawłowski Roman: Czekając. Występy Teatru Cameri z Tel Awiwu w Warszawie. "Requiem" Hanocha Levina to wydarzenie sezonu. Gazeta Wyborcza 2001 nr 118 s. 14 (rec. spektaklu wystawionego w Teatrze Dramatycznym w Warszawie...) szczegóły