Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Tematy, motywy - Ojczyzna, naród, patriotyzm
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Supranowicz Radosław: "Verlorene Heimat" - eine neue Utopie?. Acta Neophilologica 2001 [t.] 3 s. 275-288 ("mała ojczyzna" (Heimat) - geneza nowego pojęcia w języku polskim po 1...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Otremba Ewa: Pieśni patriotyczne w tradycji Akademii Morskiej. Pieśń Skrzydlata 2002 nr 2 s. 12-13 (dot. m.in. "Roty" ze słowami Marii Konopnickiej i "Hymnu do Bałtyku" z...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Wojtczak Ziemowit: Motywy narodowe w tkance literackiej i muzycznej "Strasznego dworu" Stanisława Moniuszki. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia 2001 t. 1 s. 227-238  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Kuźnia polskości. Nasz Dziennik 2003 nr 262 s. 12 (m.in. nt. roli literatury w podtrzymaniu polskości w okresie zaborów...) szczegóły 
5.artykuł: Dolański Dariusz: Obraz Niemiec i Niemców w polskiej historiografii czasów saskich. Studia Zachodnie 2002 nr 6 s. 135-152  szczegóły 
6.artykuł: Hernasowa Maria: O ponadczasowych motywach poezji - impresja. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 4 s. 49-51 (etos tragicznego heroizmu w literaturze polskiej...) szczegóły 
7.artykuł: Opacki Ireneusz: Niełaskawe czasy i polski chaos. Rzeczpospolita 2001 nr 102 s. A10 (o poezji patriotycznej od romantyzmu po współczesność; rozm.: Danuta L...) szczegóły 
8.artykuł: Tomczak Maria: Refleksje o patriotyzmie polskim w przeddzień wstąpienia do Unii Europejskiej. Przegląd Zachodni 2003 nr 1 s. 164-171 (m.in. dot. patriotyzmu w polskiej literaturze i poglądach wybranych pi...) szczegóły 
9.artykuł: Włodkowski Lucjusz: Bracia Moskale. Nowe Kontrasty 1998 nr 9 s. 15-16 (dot. kształtowania się i obecnego funkcjonowania stereotypu Polaka i R...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Sgambati E.: Popolo, nazione, patria nel lessico degli scrittori politici polacci del Cinquecento: Modrzewski, Orzechowski, Skarga. x 1986 ([W ks. zb.:] Cultura e nazionale in Italia e Polonia dal Rinascimento ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Górska Magdalena: Konieczność śmierci. Refleksje na temat upadku Polski w piśmiennictwie końca XVIII wieku. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 117-146 (o zjawisku "racjonalizacji katastrofy" i modyfikacjach alegorii...) szczegóły 
12.artykuł: Jedynak Barbara: Z historii obyczaju patriotycznego w czasach Oświecenia. Niepodległość i Pamięć 2000 nr 1 s. 15-23 (obyczaje patriotyczne według pisarzy, m.in.: Julian Ursyn Niemcewicz, ...) szczegóły 
13.artykuł: Nalepa Marek: Śmiech po ojczyźnie. Patologia społeczeństwa początków epoki rozbiorowej. Napis 1998 seria 4 s. 131-171 (odzwierciedlenie nastrojów społecznych w literaturze porozbiorowej; z ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Janion Maria: Zło i fantazmaty. 2001 (I. Wobec zła: "Patriota-wariat" [nt. romantycznego zagadnienia, motywu...) szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: Summa vitae. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 50  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Szubarczyk Piotr: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Nasz Dziennik 2003 nr 18 s. 10-11 (dot. pieśni i wierszy towarzyszącym przełomowym wydarzeniom historyczn...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Nawrocki Witold: Polnische jaselki. Dziś 2002 nr 4 s. 71-76 (nt. patriotyzmu i parodii w literaturze polskiej w okresie zaborów; do...) szczegóły 
17.artykuł: Szewczyk Wilhelm: Odmiany patriotyzmu w piśmiennictwie śląskim. Przegląd Zachodni 1989 nr 5/6 s. 141-151 (w literaturze wysokoartystycznej, ludowej i poezji...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Andres Zbigniew: Regionalizm a nurt chłopski w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Zarys problemu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 123-135  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
19.książka: W stronę współczesności. Studia i szkice o literaturze polskiej po 1939 roku. 1996 (Zbigniew Andres: Od Redaktora. * Zenon Ożóg: Słowo i czyn. O toposie t...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Sygnecki Jerzy: Rola literatury pięknej w pojednaniu niemiecko-polskim. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 1998 nr 5 s. 189-201 (m.in. tematyka utraconej ojczyzny (Heimat) w twórczości: Stefan Chwin,...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Chojnowski Zbigniew: "Mała ojczyzna" w powojennej prozie Warmii i Mazur. Borussia 1997 nr 14 s. 246-248  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Czapliński Przemysław: Literatura małych ojczyzn wobec problemu tożsamości. x 2000 ([w ks. zb.:] Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji pr...) szczegóły 
23.artykuł: Czapliński Przemysław: Mapa, córka nostalgii. Opcje 2000 nr 4 s. 7-14 (nt. "literatury małych ojczyzn" m.in.: Anna Bolecka, Stefan Chwin, Ale...) szczegóły 
24.artykuł: Iwasiów Inga: Kultura pogranicza. x 2001 ([w ks. zb.:] Pogranicze polsko-niemieckie. Przeszłość, teraźniejszość,...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Stopnica (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Leszczyński J.T.: Kalendarium Towarzystwa Przyjaciół Stopnicy. Goniec Staszowski 1990 nr 9 s. 4 (not. nt. wieczoru poezji patriotycznej zorganizowanego w Urzędzie Gmin...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miedziński Ziemowit: Słowianofilskie i patriotyczne motywy dzieła leksykograficznego Samuela Bogumiła Lindego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1990 nr 3 (1075) s. 92-103  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Deutsche und Polen. 100 Schluesselbegriffe. 1992 ([Zawiera m.in.:] Gottfried Schramm: Reformation und katolische Erneuer...) szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1996 nr 112 (1713) s. 118-121  szczegóły 
recenzja: Król Marcin: Res Publica Nowa 1992 nr 2 s. 66  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: O Polsce w Niemczech. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 130-132 ([sprost błędu druk.:] Kultura 1994 nr 4 s. 159....) szczegóły 
recenzja: Szewczyk Grażyna: Convivium 1994 s. 271-275  szczegóły 
recenzja: Ubertowska Aleksandra: Rozmowa wolna od tabu. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 189-190  szczegóły 
recenzja: Żgutowicz Ewa: Rezecz ambiwalentna. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 2 s. 121-122  szczegóły 
28.książka: Mazurkiewicz Jolanta: Zwischen deutsch-polnischen Grenzland und verlorener Heimat. Von literarischen Rueckreisen in die Kindheitsparadiese. 1998 (Nt. toposu utraconej ojczyzny w twórczości pisarzy niemieckich: Horst ...) szczegóły 
recenzja: Walkowiak Maciej: Przegląd Zachodni 2001 nr 4 s. 190-192  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Mikołajczak Małgorzata: Od redakcji. Pro Libris 2002 nr 1 s. 5-6 (dot. m.in. kontaktów literatury polskiej i niemieckiej oraz motywów ma...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Koval'kova Milana V.: Linija messianstva. x 1999 ([W ks. zb.:] Tradycje duchowe Europy Środkowej i Wschodniej. Materiały...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Bartmiński Jerzy: Ojczyzna w pieśniach i wierszach chłopskich. Konteksty 1990 nr 3 s. 9-13  szczegóły 
32.artykuł: Lewandowski Jan: "Za orła skradzioną koronę.." (Zakazane piosenki z lat 1944-50). Słowo Powszechne 1992 nr 1 s. 3 (nt. piosenek śpiewanych w areszcie Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Pu...) szczegóły 
33.artykuł: Niewiadomski Donat: Wizja ojczyzny w międzywojennej liryce chłopskiej. Twórczość Ludowa 1988 nr 2 s. 37-38  szczegóły 
34.artykuł: Olesiak Grzegorz: Wyobrażenie "małej ojczyzny" (Morfologia idealnego świata). Konteksty 1990 nr 3 s. 3-8 (w twórczości poetów ludowych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Kaszper Kazimierz: Kulisy pomyślności. Głos Ludu 1997 nr 21 s. 3; nr 24 s. 3; nr 27 s. 3 (wątki nacjonalistyczne w twórczości zaolziańskich pisarzy m.in.: Adolf...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Mity i stereotypy w dziejach Polski. 1991 ([Zawiera m.in.:] Janusz Tazbir: Obraz Żyda w opinii polskiej XVI-XVIII...) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 6 s. 16 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
37.książka: Uliasz Stanisław: O literaturze Kresów i pograniczu kultur. Rozprawy i szkice. 2001 (Zamiast wstępu. - O kategorii pogranicza kultur. Kresy jako przestrzeń...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Strefy pogranicza. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Pawłowska-Andrusiewicz Zofia: Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 2003 t. 3 s. 278-279  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Łowiectwo, myślistwo (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
38.książka: II Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w kulturze polskiej". Materiały z konferencji. Gołuchów, 14-16 września 2001. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wojciech Łysiak: Wstęp. * Anna Łysiak: Las w historio...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
39.książka: II Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w kulturze polskiej". Materiały z konferencji. Gołuchów, 14-16 września 2001. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wojciech Łysiak: Wstęp. * Anna Łysiak: Las w historio...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ojczyzna, naród, patriotyzm (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
40.książka: Literatura o państwie. 1994 ([Zawiera m.in.:] Dariusz Cezary Maleszyński: Alegorie Rzeczypospolitej...) szczegóły 
recenzja: Wełyczko Sylwia: Literatura a państwo. Życie i Myśl 1995 nr 3 s. 68-73  szczegóły 
41.książka: Mazurkiewicz Jolanta: Zwischen deutsch-polnischen Grenzland und verlorener Heimat. Von literarischen Rueckreisen in die Kindheitsparadiese. 1998 (Nt. toposu utraconej ojczyzny w twórczości pisarzy niemieckich: Horst ...) szczegóły 
recenzja: Walkowiak Maciej: Przegląd Zachodni 2001 nr 4 s. 190-192  szczegóły 
42.książka: Zadencka Maria: W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych polskich pisarzy emigracyjnych: Florian Czarnyszewicz, Michał Kryspin Pawlikowski, Maria Czapska, Czesław Miłosz, Józef Mackiewicz = Searching for the lost homeland: the image of Lithuania and Byelorussia in the works of selected Polish emigre writers. 1995  szczegóły 
recenzja: Neuger Leonard: Maria Zadencka: W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 207-211  szczegóły 
recenzja: Urbanowski Maciej: Mackiewicz i inni. Arcana 1996 nr 3 s. 165-173  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
43.impreza: "Małe Ojczyzny" - sesja literacka (1993).  szczegóły 
artykuł: Utkin Jerzy: Wielkość Małych Ojczyzn. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1994 nr 19/20 s. 27 (spraw....) szczegóły 
44.impreza: "Małe ojczyzny pisarzy Warmii i Mazur" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Chłosta Joanna: Sprawozdanie z sesji "Małe ojczyzny pisarzy Warmii i Mazur". Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1997 nr 1 s. 123-124  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Andres Zbigniew: Regionalizm a nurt chłopski w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Zarys problemu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 123-135  szczegóły 
46.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Śmierć Ojczyzny w poezji polskiej końca XVIII i początku XIX wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 117-35  szczegóły 
47.artykuł: Bartmiński Jerzy: Jak biegną drogi ojczyzny?. x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
48.artykuł: Bartmiński Jerzy: Polskie rozumienie ojczyzny i jego warianty. x 1993 ([W ks. zb.:] Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. ...) szczegóły 
49.artykuł: Bator Dorota, Hernasowa Maria, Różanowska Janina: Oblicza ojczyzny w wierszach Tadeusza Różewicza *** (Oblicze ojczyzny), Wiktora Woroszylskiego "To moje" oraz we fragmencie "Epilogu" Adama Mickiewicza. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 16-19  szczegóły 
50.artykuł: Bem Ewa: Termin "ojczyzna" w literaturze XVI i XVII wieku (Refleksje o języku). Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1989 t. 34 s. 131-156  szczegóły 
51.artykuł: Białkowska Barbara: Ojczyzna w literaturze i życiu współczesnych małych Polaków. Poradnik Bibliotekarza 1995 nr 3 s. 1-6  szczegóły 
52.artykuł: Czajkowska Agnieszka: "Szukaj prawdziwej ojczyzny". Polonistyka 1998 nr 5 s. 264-269 (ojczyzna i tzw. "mała ojczyzna" w literaturze wspólczesnej, m.in. dot....) szczegóły 
53.artykuł: Czapliński Przemysław: Literatura małych ojczyzn wobec problemu tożsamości. x 2000 ([w ks. zb.:] Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji pr...) szczegóły 
54.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Kuźnia polskości. Nasz Dziennik 2003 nr 262 s. 12 (m.in. nt. roli literatury w podtrzymaniu polskości w okresie zaborów...) szczegóły 
55.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Bóg i Ojczyzna!. Nasz Dziennik 2003 nr 250 s. 11 (nt. postaci Tadeusza Kościuszko w polskiej poezji; szerzej o wierszach...) szczegóły 
56.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Cud nad Wisłą. Nasz Dziennik 2003 nr 190 s. 20 (nt. bitwy pod Warszawą z 1920r. w literaturze polskiej; z obszernymi f...) szczegóły 
57.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] "Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba...". Nasz Dziennik 2003 nr 179 s. 11 (art. o motywie chleba i jego znaczeniu w polskiej kulturze i religii; ...) szczegóły 
58.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Krajobraz serca. Nasz Dziennik 2003 nr 149 s. 11 (dot. wątków chrześcijańskich i patriotycznych w poezji polskiej; szerz...) szczegóły 
59.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Modlitwa wygnańca. Nasz Dziennik 2003 nr 155 s. 10 (dot. wątków chrześcijańskich i patriotycznych w twórczości Teofila Len...) szczegóły 
60.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Ojczyzna Bogiem silna. Nasz Dziennik 2003 nr 143 s. 11 (dot. wątków chrześcijańskich i patriotycznych w poezji polskiej; szerz...) szczegóły 
61.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Ojczyzna to ziemia i groby. Nasz Dziennik 2003 nr 255 s. 11 (nt. żałoby oraz pamięci o zmarłych w polskiej poezji; z przytoczeniem ...) szczegóły 
62.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Orlęta Lwowskie. Nasz Dziennik 2003 nr 272 s. 13 (nt. obrony Lwowa w poezji polskiej; z wierszami Edwarda Słońskiego, Ar...) szczegóły 
63.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Pieśni nadziei i zwycięstwa. Nasz Dziennik 2003 nr 208 s. 12 (dot. wątków chrześcijańskich i patriotycznych w poezji polskiej; z obs...) szczegóły 
64.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Pod narodowym sztandarem. Nasz Dziennik 2003 nr 167 s. 12 (dot. wątków chrześcijańskich i patriotycznych w twórczości Remigiusza ...) szczegóły 
65.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Pod znakiem Maryi. Nasz Dziennik 2003 nr 173 s. 13 (dot. wątków chrześcijańskich i patriotycznych w twórczości Bartłomieja...) szczegóły 
66.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Poezja stanu wojennnego. Nasz Dziennik 2003 nr 290 s. 20 (nt. stanu wojenngo w polskiej poezji; z omówieniem i przytoczeniem utw...) szczegóły 
67.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Relikwie przeszłości. Nasz Dziennik 2003 nr 161 s. 23 (dot. wątków chrześcijańskich i patriotycznych w twórczości Wincentego ...) szczegóły 
68.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Świeto zmartwychwstania Polski. Nasz Dziennik 2003 nr 261 s. 11 (nt. odzyskania niepodległości w poezji polskiej; z przytoczeniem i omó...) szczegóły 
69.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Tęskno mi, Panie... Nasz Dziennik 2003 nr 138 s. 11 (dot. wątków chrześcijańskich i patriotycznych w poezji polskiej; szerz...) szczegóły 
70.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] W obronie polskiej mowy. Nasz Dziennik 2003 nr 185 s. 12 (nt. znaczenia języka ojczystego w kulturze polskiej; z obszernymi frag...) szczegóły 
71.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Za naszą i waszą wolność... Nasz Dziennik 2003 nr 278 s. 12 (nt. powstania listopadowego w polskiej poezji; z przytoczeniem i omówi...) szczegóły 
72.artykuł: Denek Kazimierz: Ojczyzna (Podstawowa wartość edukacji, kultury, krajoznawstwa i regionalizmu). Kociewski Magazyn Regionalny 1997 nr 4 s. 4-8 (m. in. o pojęciu ojczyzna w dziedzictwie literackim...) szczegóły 
73.artykuł: Dolański Dariusz: Obraz Niemiec i Niemców w polskiej historiografii czasów saskich. Studia Zachodnie 2002 nr 6 s. 135-152  szczegóły 
74.artykuł: Dynak Władysław, Inglot Mieczysław: Ojczyzna dla wszystkich - Ojczyzna dla każdego. Obraz Polski w świetlicowych, szkolnych i harcerskich zbiorkach utworów poetyckich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 195-231 (dot. 15 zbiorków publikowanych w latach 1945-1982; pełny tekst referat...) szczegóły 
75.artykuł: Grygiel Stanisław: "Pola... i sioła... to jej stopy". x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
76.artykuł: Inglot Mieczysław: Obraz ojczyzny w liryce polskiej okupowanego Lwowa lat 1939-1945. Streszczenie. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 2000 t. 2 (53) s. 10-11  szczegóły 
77.artykuł: Inglot Mieczysław: Obraz ojczyzny w liryce polskiej okupowanego Lwowa lat 1939-1945. x 1999 ([w ks.:] Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich da...) szczegóły 
78.artykuł: Jarzębski Jerzy: Samopoczucie polskie. Odra 1992 nr 5 s. 29-36 (naród polski, świadomość narodowa, samopoczucie narodowe w literaturze...) szczegóły 
79.artykuł: Jedynak Barbara: Tradycje patriotyczne domu polskiego. Rota 1993 nr 1 s. 35-37 (na podst. literatury...) szczegóły 
80.artykuł: Juszczyszyn-Wiśniewska Małgorzata: Być w Ojczyźnie. Almanach Kęcki 1997 [nr] 1 s. 102-103 (nt. wykorzystywania przez pisarzy w swoich dziełach motywów utożsamany...) szczegóły 
81.artykuł: Kempa Andrzej: "Ojczyźnie miłej służ!". Odgłosy 1989 nr 18 s. 15 (pojęcie ojczyzny w literaturze polskiej od XVI w....) szczegóły 
82.artykuł: Kobylińska Ewa: Sterben fuer das Vaterland. Polnische Figuren in Literatur und Malerei. Ansichten 1996 [t.] 7 (1995) s. 71-96 (nt. różnych wzorców śmierci (umierania) za Polskę na przestrzeni dziej...) szczegóły 
83.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Pisarz i ziemia. (Główne myśli referatu przedstawionego w czasie Seminarium SLA - Kosarzyska, jesień 1989). Zwrot 1990 nr 3 s. 18-21 (nt. literackiego obrazu miłości do ziemi ojczystej...) szczegóły 
84.artykuł: Komendant Tadeusz: Małe ojczyzny. Plus Minus 2000 nr 31 s. D3 (temat "małych ojczyzn" w literaturze współczesnej...) szczegóły 
85.artykuł: Królikiewicz Grażyna: La nation, la nationalite. A la recherche d'une idee romantique. x 1991 ([W ks. zb.:] Cultural institutions in the 19th century as an example o...) szczegóły 
86.artykuł: Krzeczkowski Henryk: Panowie Leszczyńscy, charakter narodowy i tym podobne. Debata 1994 nr 2 s. 111-119 (patriotyzm i ojczyzna w literaturze polskiej na przestrzeni dziejów; ...) szczegóły 
87.artykuł: Krzemieniecki Leon A.: O patriotyzmie i rządzących w kontekście zagadnień literatury. Książka i Czytelnik 1993 nr 3 s. 50-57 (w literaturze polskiej i obcej...) szczegóły 
88.artykuł: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Brednia i anagram. Ojczyzna jako przeinaczenie. Polonistyka 2003 nr 1 s. 31-35 (dot. wierszy poetów: Maryna Cwietajewa, Cyprian Kamil Norwid, Miłosz B...) szczegóły 
89.artykuł: Legeżyńska Anna: Dawne i nowe mitologie ojczyzny. Polonistyka 2003 nr 1 s. 3 (wstęp do numeru...) szczegóły 
90.artykuł: Lewandowski Wacław: Niepodległość literacko nieatrakcyjna?. Debata 1993 nr 1 s. 76-79  szczegóły 
91.artykuł: Lewandowski Wacław: Niepodległość literacko nieatrakcyjna?. Res Publica Nowa 1993 nr 6 s. 43-45 (m.in. o braku zainteresowania wspólczesnej prozy tematem niepodległośc...) szczegóły 
92.artykuł: Makowski Krzysztof A.: Kwartalnik Historyczny 1999 nr 1 s. 97-99 ([rec. ks.:] Literatur und nationale Identitaet I. Ausgangspunkte bei d...) szczegóły 
93.artykuł: Nowacki Dariusz: Język nas zdradza. Polonistyka 2003 nr 1 s. 4-7 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
94.artykuł: Orłowski Hubert: Tradycja literacka wobec utraconych "małych ojczyzn" (Ucieczka, deportacja i wysiedlenie w literaturze polskiej i niemieckiej). x 1997 ([W ks.:] Hubert Orłowski: Wobec zniewoleń "krótkiego stulecia". Szkice...) szczegóły 
95.artykuł: Otremba Ewa: Pieśni patriotyczne w tradycji Akademii Morskiej. Pieśń Skrzydlata 2002 nr 2 s. 12-13 (dot. m.in. "Roty" ze słowami Marii Konopnickiej i "Hymnu do Bałtyku" z...) szczegóły 
96.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Orzeł Biały w poezji polskiej. Masovia Mater 1995 nr 10 s. 1, 3 (m.in. w utworach: Kornela Ujejskiego, Wincentego Pola, Edwarda Słoński...) szczegóły 
97.artykuł: Ratajczak Wiesław: Nasz współczesny, dziewiętnastowieczny patriotyzm. Polonistyka 2003 nr 1 s. 12-15 (j...) szczegóły 
98.artykuł: Robotycki Czesław: Historia - folklor - tradycja a kwestia "małej ojczyzny". Studia Małopolskie 1998 t. 2 nr 1 s. 15-22 (m.in. nt. pisarstwa nostalgicznego i obrazów "małej ojczyzny" w litera...) szczegóły 
99.artykuł: Ryszka Czesław: Przepowiednie o losach Polski. Katolik 1993 nr 1 s. 10 (przegląd wizji i przepowiedni dotyczących Polski od XV w. po czasy wsp...) szczegóły 
100.artykuł: Siwiec Mirosława: Polski mesjanizm XX wieku wobec kultury słowiańskiej (Wybrane zagadnienia). x 1999 ([W ks. zb.:] Tradycje duchowe Europy Środkowej i Wschodniej. Materiały...) szczegóły 
101.artykuł: Skrendo Andrzej: "Bóstwo o rysach okrutnych". Polonistyka 2003 nr 1 s. 8-11 (dot. mitologii narodowej...) szczegóły 
102.artykuł: Szubarczyk Piotr: "Nigdy z królami nie będziem w aliansach". Nasz Dziennik 2003 nr 53 s. 9-10 (dot. m.in. obrazu konferedacji barskiej w wybranych utworach literacki...) szczegóły 
103.artykuł: Szubarczyk Piotr: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Nasz Dziennik 2003 nr 18 s. 10-11 (dot. pieśni i wierszy towarzyszącym przełomowym wydarzeniom historyczn...) szczegóły 
104.artykuł: Światłowski Zbigniew: "Et in Arkadia ego". Heimatverlust in der polnischen Literatur nach 1945. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1991 [r. 2] (1990) s. 74-83  szczegóły 
105.artykuł: Tomaszewski Marek: Petite patrie sous l'empire de la monarchie Autriche-Hongrie. x 1991 ([W ks. zb.:] L'Europe du milieu. Actes du colloque organise par le Gro...) szczegóły 
106.artykuł: Tomczak Maria: Refleksje o patriotyzmie polskim w przeddzień wstąpienia do Unii Europejskiej. Przegląd Zachodni 2003 nr 1 s. 164-171 (m.in. dot. patriotyzmu w polskiej literaturze i poglądach wybranych pi...) szczegóły 
107.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Tysiąc lat problematyki narodowej w literaturze szwedzkiej i polskiej = Ett tusen ar av nationella fragor i svensk och polsk litteratur. x 1999 ([W ks.:] Szwecja-Polska. Lata rywalizacji i przyjaźni = Polen och sver...) szczegóły 
108.artykuł: Włodkowski Lucjusz: Bracia Moskale. Nowe Kontrasty 1998 nr 9 s. 15-16 (dot. kształtowania się i obecnego funkcjonowania stereotypu Polaka i R...) szczegóły 
109.artykuł: Wójtowicz Agata: "A to Polska właśnie" - o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce. Polonistyka 2003 nr 1 s. 36-42  szczegóły 
110.artykuł: Zimnoch Jolanta: Kształtowanie się mitu sarmackiego i poczucia odrębności narodu szlacheckiego w XVI wieku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1998 z. 2 s. 41-51 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
111.artykuł: Żakiewicz Zbigniew: Polska oksymoryczna. Przegląd Polityczny 1998 nr 37/38 s. 140-142 (m.in. problem polskiej niedojrzłości w twórczości polskich pisarzy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
112.artykuł: Zimnoch Jolanta: Kształtowanie się mitu sarmackiego i poczucia odrębności narodu szlacheckiego w XVI wieku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1998 z. 2 s. 41-51 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Prowincja (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
113.artykuł: Mikołajczak Małgorzata: Od redakcji. Pro Libris 2002 nr 1 s. 5-6 (dot. m.in. kontaktów literatury polskiej i niemieckiej oraz motywów ma...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Rozum, myślenie, umysł (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
114.książka: Kopania Jerzy: Bezsilne piękno rozumu. Szkice filozoficzno-literackie. 2002 (Wprowadzenie. - Realizm polityczny Wacława Gąsiorowskiego [dot. emocji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
115.książka: Kopania Jerzy: Bezsilne piękno rozumu. Szkice filozoficzno-literackie. 2002 (Wprowadzenie. - Realizm polityczny Wacława Gąsiorowskiego [dot. emocji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zdrada (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
116.książka: Micińska Magdalena: Zdrada, córka nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861-1914. 2000 ([dot. m.in. literackich świadectw zdrady, postaci zdrajców w literatur...) szczegóły 
recenzja: Dembska Róża: Czasopismo Prawno-Historyczne 2000 t. 52 z. 1/2 s. 394-395  szczegóły 
recenzja: Król Marcin: Res Publica Nowa 2000 nr 5 s. 74 (nota...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
117.książka: Zasacka Zofia: Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945-1990. 2000  szczegóły 
recenzja: Książczak Zbigniew: Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 380-383  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Denek Kazimierz: Uniwersalne wartości edukacji szkolnej. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 69-90 (m.in. tematyka patriotyczna na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
119.artykuł: Kołcz Bogusław: "Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta" - scenariusz lekcji poświęconej motywom tyrtejskim w literaturze polskiej do wykorzystania na lekcjach w klasie II i IV liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 57-63  szczegóły 
120.artykuł: Wójtowicz Agata: "A to Polska właśnie" - o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce. Polonistyka 2003 nr 1 s. 36-42  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
121.książka: Gdzie pył chlebowy słońca sięga. Motyw "małej ojczyzny" w poezji ludowej ziemi lubelskiej. Antologia. 2001 (Donat Niewiadomski: W krainie narodzin chleba [wstęp]. - [Wiersze poet...) szczegóły 
122.książka: Kocham Cię, Ojczyzno. Wiersze patriotyczne. 1995 (Roman Andrzejewski: Przedmowa. - Od redakcji. - [Utwory aut.:] Francis...) szczegóły 
123.książka: Kocham Cię, Polsko, kraju mój rodzinny. Antologia poezji i prozy patriotycznej. 2001  szczegóły 
124.książka: Kocham Cię, ziemio rodzinna. Wiersze o umiłowaniu ziemi ojczystej. 1995 (Roman Andrzejewski: Przedmowa.- Od redakcji. - [Utwory aut.:] Ignacy A...) szczegóły 
125.książka: "Litwo, nasza matko miła...". Antologia literatury o Litwie. 1996 (Regina Kozeniauskiene: "Litwo będziem Cię w sercu swoim nosić" [o lite...) szczegóły 
126.książka: "Marsz, marsz, Dąbrowski". Dwieście lat Mazurka w poezji polskiej. Antologia. 1997 ([Utwory aut.:] Władysław Bełza, Wojciech Bidar, Antoni Bogusławski, Ka...) szczegóły 
127.książka: Otwórz Twój skarbiec... Antologia modlitwy za Ojczyznę. 1995 ([Poetyckie modlitwy aut.:] Karol Bołoz Antoniewicz, Władysław Antosz, ...) szczegóły 
128.książka: "Pokój z Sowietami spiszem bagnetami !" Antologia poezji patriotyczno-wojennej lat 1918-1922. 1994 ([Utwory aut.:] Piotr Adamek, Lucjan Andre, A. Arendt, Józef Batorowicz...) szczegóły 
129.książka: Polski śpiewnik narodowy. 1996 ([Pieśni patriotyczne]....) szczegóły 
130.książka: Polskie pieśni patriotyczne. "Głos Wielkopolski" specjalnie dla Ciebie. 1997 ([Utwory aut.:] Władysław Ludwik Anczyc, Michał Bałucki, Tadeusz Bierna...) szczegóły 
131.książka: Polskie pieśni patriotyczne z nutami. 2003 (Andrzej Krzysztof Kunert: Słowo wstępne. - [Utwory aut.:] Władysław Lu...) szczegóły 
132.książka: Ta, co nie zginęła. W rocznicę Święta Niepodległości. Materiały dydaktyczno-wychowawcze. 1992 (Od redakcji [wstęp]. - [M.in.:] Poezja i pieśni [teksty aut.:] Władysł...) szczegóły 
133.książka: Tu wszędzie jest moja Ojczyzna. Praca zbiorowa. 1996 ([M. in. wiersze patriotyczne aut.:] Jan Lechoń, Bernadeta Lipian, Wito...) szczegóły 
    Antologie w czasopismach (alfabet tytułów)
134.antologia: Pisarze o odzyskaniu niepodległości. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 4 s. 225-244 (fragm. prozy pisarzy: Władysław Broniewski, Maria Dąbrowska, Pola Goja...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gąsiorowski Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
135.artykuł: Kopania Jerzy: Realizm polityczny Wacława Gąsiorowskiego. x 2002 ([w ks.:] Jerzy Kopania: Bezsilne piękno rozumu.Szkice filozoficzno-lit...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Haupt Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
136.artykuł: Gosk Hanna: Wątek poszukiwania tożsamości w emigracyjnej prozie polskiej. (Na przykładzie utworów Zygmunta Haupta z tomów "Pierścień z papieru", "Szpica" oraz Leo Lipskiego "Dzień i noc", "Piotruś". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 53-60  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
137.artykuł: Garbol Tomasz: "Mało trzeba jej czułości". Ethos 1999 nr 4 s. 195-199 (nt. patriotycznej refleksji w twórczości poety...) szczegóły 
138.artykuł: Garbol Tomasz: "Mało trzeba jej czułości". x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
139.artykuł: Janabi Hatif: Powroty Herberta. Graffiti 1998 nr 2 s. 6 (nt. motywu powrotu w twórczości Zbigniewa Herberta; z not. o Hatifie J...) szczegóły 
140.artykuł: Najder Zdzisław: Ojczyzna i naród w poezji Zbigniewa Herberta. Ethos 2000 nr 4 s. 139-149  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jurewicz Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
141.artykuł: Rogoż Lucyna: Motyw utraconej ojczyzny w twórczości Aleksandra Jurewicza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 t. 7 s. 69-77  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Krasiński Zygmunt
    książki o twórcy (alfabet autorów)
142.książka o twórcy: Fabianowski Andrzej: Myśl polityczna Zygmunta Krasińskiego. 1991 ([M.in. dot. "Nie-Boskiej komedii", "Irydiona", "Psalmów przyszłości" i...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
143.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Bóg, Honor, Ojczyzna. Nasz Dziennik 2003 nr 132 [wkładka] (dot. wątków chrześcijańskich i patriotycznych w twórczości Zygmunta Kr...) szczegóły 
  Kuśniewicz Andrzej
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dzikowska Elżbieta: Jugend in einer galizischen Stadt. Zum Topos der verlorenen Heimat in "Tierkreiszeichen" von Andrzej Kuśniewicz. Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 103-111  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
145.książka o twórcy: Opacki Ireneusz: Lechoń i polskie mity. 1993 ([Mity narodowe w poezji Jana Lechonia]...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
146.artykuł: Jedynak Stanisław: Ojczyzna w twórczości Adama Mickiewicza. Rota 1998 nr 2/3 s. 17-19 (z portr. Adama Mickiewicza i fot. Stanisława Jedynaka...) szczegóły 
147.artykuł: Zgorzelski Czesław: Ethos 1989 nr 2/3 s. 219-227 (motyw ojczyzny w twórcz. A. Mickiewicza...) szczegóły 
148.artykuł: Zgorzelski Czesław: "Litwo! Ojczyzno moja!...". x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Graczyk Ewa: Szczęście "Pana Tadeusza". Ogród 1991 nr 2 s. 52-65 (kręgi szczęścia w utworze: dom, rodzina i ojczyzna; tekst ref. wygł. n...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
150.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] Bóg, Honor, Ojczyzna. Nasz Dziennik 2003 nr 132 [wkładka] (dot. wątków chrześcijańskich i patriotycznych w twórczości Zygmunta Kr...) szczegóły 
151.artykuł: Inglot Mieczysław: Idea słowiańska i postać Słowianina w twórczości Cypriana Norwida. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
152.artykuł: Klimer Beata: "Nadnarodowe" i narodowe motywy w norwidowskiej wizji zabawy. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 31-50  szczegóły 
153.artykuł: Smyczek Adam: Problematyka narodu i społeczeństwa w listach Cypriana K. Norwida. Próba analizy. Kwartalnik Opolski 2003 nr 1 s. 45-53  szczegóły 
154.artykuł: Stefańczyk Tadeusz: Norwid a "sprawa polska" - z dziejów pewnej recepcji (uwagi "późnego wnuka"). Twórczość 2001 nr 9 s. 52-75 (streotyp narodowości i pojęcia wieszcza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rubinstein Artur
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarkowa Krystyna: Tożsamość nosiciela stereotypów etnicznych. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 27-45 (dot. wypowiedzi nt. kwestii etnicznych w kontekście wielonarodowej toż...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowacki Juliusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
156.książka o twórcy: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. 2002 ([Materiały konferencji naukowej "Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzyst...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
157.artykuł: Rychter Joanna: Językowy obraz ojczyzny w lirykach Juliusza Słowackiego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 291-316  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Worcell Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
158.artykuł: Dzikowska Elżbieta Katarzyna: Anknuft der Polen und Abreise der Deutschen aus Niederschlesien nach dem Zweiten Weltkrieg in den Erzaehlungen H. [Henryk] Worcells. Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego 2003 [t.] 1 s. 9-19  szczegóły 
  Wybicki Józef
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobczak Jerzy: "Mazurek Dąbrowskiego" a żołnierze-poeci doby napoleońskiej. Rocznik Mazurka Dąbrowskiego 2001 nr 5/6 (2000/2001) s. 108-110 (dot.: Cyprian Godebski, Tomasz Kantorbery Tymowski, Antoni Goredzki, A...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
160.artykuł: Juszczyszyn-Wiśniewska Małgorzata: Być w Ojczyźnie. Almanach Kęcki 1997 [nr] 1 s. 102-103 (nt. wykorzystywania przez pisarzy w swoich dziełach motywów utożsamany...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
161.impreza: "Ojczyzna i wygnanie, literatura na wygnaniu, polityka i literatura na Wschodzie i Zachodzie" - międzynarodowe spotkanie pisarzy 1989.  szczegóły 
artykuł: Lichniak Zygmunt: Kierunki 1989 nr 25 s. 12, 14 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
162.książka: Bobrownicka Maria: Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych. 1995 ([Szkice drukowane w l. 1986-1994]: 1. W kręgu słowiańskiego mitu [m.in...) szczegóły 
recenzja: Bieleń Krzysztof: x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
recenzja: Darasz Zdzisław: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 179-186  szczegóły 
recenzja: Kamiński Jacek C.: Zgubny mit Słowiańszczyzny. Myśl Polska z Książką 1996 nr 4 s. III  szczegóły 
recenzja: Tarajło-Lipowska Zofia: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1997 nr 98 (1952) s. 123-124  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 238-241  szczegóły 
163.książka: Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury. Studia i rozprawy = National and supranational character of literature = Nationaler und uebernationaler Charakter der Literatur = Le caractere national et supranational de la litterature. 1996 ([Materiały z sesji "Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury", Kr...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
164.książka: Nationale Identitaet. Aspekte, Probleme und Kontroversen in der deutschsprachigen Literatur. 1998 (Roberto Simanowski: Die methodischen Grundlagen des Nationalismus am B...) szczegóły 
recenzja: Obruśnik Joanna: Narodowa tożsamość. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 2 s. 136-138  szczegóły 
recenzja: Piontek Sławomir: Convivium 1999 s. 395-399  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
165.artykuł: Bobrownicka Maria: Ambiwalentna funkcja mitu słowiańskiego w procesie odrodzenia narodowego Słowian zachodnich i południowych. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
166.artykuł: Kiss Csaba G.: Wariacje na śmierć narodu w Europie Środkowej (próba wprowadzenia). Międzynarodowe Centrum Kultury 1997 r. 6 (1996/1997) s. 19-23 (nt. motywu śmierci narodu w literaturze, z fragm. tekstów; z not....) szczegóły 
167.artykuł: Makowski Krzysztof A.: Kwartalnik Historyczny 1999 nr 1 s. 97-99 ([rec. ks.:] Literatur und nationale Identitaet I. Ausgangspunkte bei d...) szczegóły 
168.artykuł: Ossowski Mirosław: Provinz. Der literarische Regionalismus. Die Heimatkunst. Der kritische Provinzroman. Ein Versuch der Begriffsbestimmung. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 203-221  szczegóły 
169.artykuł: Ugniewska Joanna: Il ritorno al "patro tetto": Hoelderlin, Lamartine, Leopardi. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 3 s. 275-282  szczegóły 
170.artykuł: Weretiuk Oksana: Wchodzimy, wracamy czy wyrzekamy się Zachodu?. Milan Kundera, Manuela Gretkowska, Wolodymyr Dibrowa. Akcent 2003 nr 4 s. 69-78 (temat wykorzenienia, samoizolacji, tożsamości narodowej, tożsamości eu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
171.artykuł: Rubleuhskaja Ljudmihla: Belaruskih mihf jak vobraz nacyih uh belastockajj paehzihih 80 - 90-kh gadouh. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 35-44 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Tematy, motywy (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Rubleuhskaja Ljudmihla: Belaruskih mihf jak vobraz nacyih uh belastockajj paehzihih 80 - 90-kh gadouh. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 35-44 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
173.artykuł: Siwek Beata: Ojczyzna duża i mała. Wokół poezji "Białowieżan". Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 49-61  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
174.artykuł: Kosek Karol: Ślad Conrada na "drodze Polski do wolności". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 115-123 (dot. wątków niepodległościowych w biografii, powieściach i artykułach ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Zagadnienia specjalne (bułgarska) / Tematy, motywy (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
175.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Obraz ojczyzny w literaturze bułgarskiej XIX/XX wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 79-80 (streszcz. ref....) szczegóły 
176.artykuł: Gałązka Wojciech: Mit niewoli w literaturze i kulturze bułgarskiej. Slavia 1991 z. 2 s. 172-176  szczegóły 
177.artykuł: Pilecka Teresa: Pojęcie ojczyzny w literaturze i publicystyce bułgarskiej. x 1993 ([W ks. zb.:] Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
178.artykuł: Balowski Mieczysław: x 2001 (w ks. zb.: Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
179.artykuł: Homerski Józef: Miłość ojczyzny w pismach proroków "Starego Testamentu". "Posłannictwo czy polityka?". Resovia Sacra 1995 nr 1 (1994) s. 7-18  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Hasła osobowe (łużycka)
  Skala Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
180.artykuł: Cornakec Jewa Marja: Obraz ojczyzny u Jana Skali. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 2 s. 37-47  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
181.artykuł: Sygnecki Jerzy: Rola literatury pięknej w pojednaniu niemiecko-polskim. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 1998 nr 5 s. 189-201 (m.in. tematyka utraconej ojczyzny (Heimat) w twórczości: Stefan Chwin,...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
182.artykuł: Hendryk Ewa: Motyw "utraconej ojczyzny" w literaturze pomorskiej po roku 1945. x 2000 ([w ks. zb.:] Szczeciński ośrodek naukowy na przełomie XX i XXI wieku. ...) szczegóły 
183.artykuł: Zimniak Paweł: Von der funktionalen Zuordnung der Kindheits- und Heimaterfahrungen in geisteswissenschaftlichen Dimensionen. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1998 z. 14 (47) s. 171-177  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Literatura dla dzieci i młodzieży (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
184.artykuł: Kamińska Ewelina: Krieg, Flucht und Heimatverlust - Motive der Kinder- und Jugendliteratur. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 1996 nr 4 (148) s. 128-142 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
185.książka: Knuetel Wioletta: Verlorene Heimat als literarische Provinz. Stolp und seine pommersche Umgebung in der deutschen Literatur nach 1945. 2002  szczegóły 
recenzja: Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Studia Germanica Gedanensia 2003 nr 11 s. 390-393  szczegóły 
recenzja: Joachimsthaler Juergen: Convivium 2003 s. 362-364  szczegóły 
recenzja: Zieliński Lech: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 1013-1017 (z not. o autorze na s. 1060...) szczegóły 
recenzja: Zientara Włodzimierz: Orbis Linguarum 2003 t. 23 s. 321-323  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
186.artykuł: Chłosta Jan: Ziemia urodzenia jako motyw literacki w twórczości współczesnych pisarzy niemieckich pochodzących z Prus Wschodnich. Borussia 1994 nr 8 s. 83-92  szczegóły 
187.artykuł: Helbig Louis Ferdinand: Zur Geschichte einer literarischen Irritation: Die Heimat-, Grenz- und Vertreibungsthematik. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 1996 nr 4 (148) s. 9-31 (w literaturze byłej NRD; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
188.artykuł: Hendryk Ewa: Der Begriff "Heimat" in der pommerschen Lyrik - Untersucht an ausgewaehlten Gedichten. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 1996 nr 4 (148) s. 105-120 (dot. m.in. twórców: Paul Fulbert, Rita von Gaudecker, Klaus Granzow, ...) szczegóły 
189.artykuł: Honsza Norbert: "Vor der eigenen Geschichte kann wohl niemand ein reines Gewissen haben". Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1991 nr 1 s. 33-47 (nt. problemu "utraconej ojczyzny" w twórczości Guentera Grassa, Siegfr...) szczegóły 
190.artykuł: Kowalowa Bożena: Wolność i naród w literaturze niemieckiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 193-204  szczegóły 
191.artykuł: Kuzborska Alina: Das Literarische Koenigsberg in Kalininingrad. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 427-433 (literatura niemiecka Prus Wschodnich odkrywana przez rosyjskich intele...) szczegóły 
192.artykuł: Orłowski Hubert: Topos "ojczyzny utraconej". Borussia 1993 nr 6 s. 76-79 (analiza porównawcza wątku "ojczyzny utraconej" w literaturze polskiej ...) szczegóły 
193.artykuł: Orłowski Hubert: Tradycja literacka wobec utraconych "małych ojczyzn" (Ucieczka, deportacja i wysiedlenie w literaturze polskiej i niemieckiej). x 1997 ([W ks.:] Hubert Orłowski: Wobec zniewoleń "krótkiego stulecia". Szkice...) szczegóły 
194.artykuł: Orłowski Hubert: Von historischer Semantik und historischer Stereotypenforschung. Zur "Erfindung der (deutschen) Nation". x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
195.artykuł: Watrak Jan: Entwuerfe zu lyrischen Varianten des Motivs der Heimat und ihres Verlustes nach 1945. Studia Germanica Gedanensia 1993 nr 1 s. 70-115 (z obszernymi fragmentami tekstów...) szczegóły 
196.artykuł: Watrak Jan: Głos Szczeciński 1989 nr 25 s. 3 (wywiad z kierownikiem Zakładu Literatury Niemckojęzycznej Instytutu Fi...) szczegóły 
197.artykuł: Watrak Jan: Literacka relatywizacja pojęć "Heimat" i "utracona ojczyzna". Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 4 s. 99-105 (w literaturze niemieckiej...) szczegóły 
198.artykuł: Zimniak Paweł: Heimatverbundenheit und Weltlaeufigkeit. Convivium 2002 s. 75-98 (nt. pojęcia "Heimat" w przestrzeniach pozaliterackich po 1945 w odnies...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Brueckner Christine
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
199.artykuł: Makan Aleksandra: Christine Brueckners Heimatskonzepte. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 649-658  szczegóły 
200.artykuł: Makan Aleksandra: Zum Begriff der Heimat in "Poenischen-Trilogie" von Christine Brueckner. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 651-660 (z not. o autorce na s. 1046...) szczegóły 
  Grass Guenter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
201.artykuł: Rzońca Anna, Rzońca Wiesław: Kaszubska ojczyzna Guentera Grassa. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 117-128 (dot. wątków kaszubskich i polskich w prozie i poezji pisarza oraz ich ...) szczegóły 
  Holz Arno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
202.artykuł: Stueben Jens: "... co jako dziecko posiadłem całkowicie". Motywy wschodniopruskiej ojczyzny w poezji Arno Holza (1863-1929). Borussia 1998 nr 16 s. 214-224 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
  Krockow Christian von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
203.artykuł: Jaroszek Barbara, Koczy Karol: Die "Magie des Konkreten" als Hilfsmittel zur Rekonstruktion der verlorenen Heimat. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 2000 nr 9 (267) s. 135-149 (problematyka "Heimatu" w twórczości pisarza; ze streszczeniem na jęz. ...) szczegóły 
  Reich-Ranicki Marcel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
204.artykuł: Pisarkowa Krystyna: Tożsamość nosiciela stereotypów etnicznych. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 27-45 (dot. wypowiedzi nt. kwestii etnicznych w kontekście wielonarodowej toż...) szczegóły 
  Wolf Christa
205.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hendryk Ewa: Der Begriff der Heimat und das literarische Motiv der verlorenen Heimat - Untersucht an Christa Wolfs Roman "Kindheitsmuster". Studia Germanica Gedanensia 1993 nr 1 s. 234-246  szczegóły 
Literatury obce / Literatura portugalska / Historia literatury (portugalska)
    książki (alfabet autorów)
206.książka: Łukaszyk Ewa: Terytorium a świat. Wyobrażeniowe konfiguracje przestrzeni w literaturze portugalskiej od schyłku średniowiecza do współczesności. ([Dot. m.in. przestrzeni i terytorium w kontekście etnicznym i narodowo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura portugalska / Literatura współczesna (portugalska)
    książki (alfabet autorów)
207.książka: Łukaszyk Ewa: Terytorium a świat. Wyobrażeniowe konfiguracje przestrzeni w literaturze portugalskiej od schyłku średniowiecza do współczesności. ([Dot. m.in. przestrzeni i terytorium w kontekście etnicznym i narodowo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
208.artykuł: Drawicz Andrzej: Literatura rosyjska i problematyka "małych ojczyzn". x 1993 ([W ks. zb.:] Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość. Warszawa 1...) szczegóły 
209.artykuł: Orłowski Jan: Motywy "Mazurka Dąbrowskiego" w poezji rosyjskiej (Od Puszkina do Iriny Ratuszyńskiej). Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 405-413  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
210.artykuł: Orłowski Jan: Motywy "Mazurka Dąbrowskiego" w poezji rosyjskiej (Od Puszkina do Iriny Ratuszyńskiej). Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 405-413  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
211.artykuł: Merlin Valery (Valerijj): Menstruacii Rodiny. Sled v literature. Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 49-76 (z fragm. tekstów; ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Walerym Merl...) szczegóły 
212.artykuł: Orłowski Jan: Śladami Mickiewiczowskich inspiracji w literaturze rosyjskiej (Motyw Polski Ukrzyżowanej). Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 3/4 s. 5-11  szczegóły 
213.artykuł: Skrok Zdzisław: Rosyjski Sfinks. Literatura 1990 nr 10 s. 29-31 (nt. istoty rosyjskiego ducha narodowego na przykładze literatury...) szczegóły 
214.artykuł: Żydek Monika: Rosja a "Święta Ruś". Obraz ojczyzny w twórczości prozaików pierwszej fali emigracji rosyjskiej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 21-30 (na podstawie twórczości pisarzy: Iwan Bunin, Aleksy Riemizow, Iwan Szm...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Andreev Daniil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
215.artykuł: Orłowski Jan: Mit Niebiańskiego Kremla w poezji Daniela Andriejewa. x 2000 ([w ks. zb.:] Literatura, mit, sacrum. Red. Maria Cymborska-Leboda, Wit...) szczegóły 
  Astaf'eva Natal'ja
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
216.artykuł: Baczmańska Krystyna, Barański Zbigniew: Motyw dwu ojczyzn w poezji Natalii Astafiewej. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 3/4 s. 153-164  szczegóły 
  Brodskijj Josif
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
217.artykuł: Tarkowska Joanna: Ojczyzna, imperium, wygnanie - wybrane aspekty emigracyjnej poezji Josifa Brodskiego. Studia Rossica 2000 [t.] 11 s. 207-221  szczegóły 
  Bunin Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
218.artykuł: Cieślik Krzysztof: Przeszłość ojczysta w poezji Iwana Bunina. Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 33-39  szczegóły 
  Gorbanevskaja Natalija
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
219.artykuł: Tarkowska Joanna: Temat ojczyzny we współczesnej rosyjskiej poezji emigracyjnej (Natalia Gorbaniewska, Jurij Kubłanowski). Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 3 s. 46-59  szczegóły 
  Kublanovskijj Jurijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
220.artykuł: Tarkowska Joanna: Temat ojczyzny we współczesnej rosyjskiej poezji emigracyjnej (Natalia Gorbaniewska, Jurij Kubłanowski). Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 3 s. 46-59  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Selenijc Slobodan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
221.artykuł: Nowak Sylwia: Wojna, patriotyzm i historia jako polemiczne aktualizacje wzorca epickiego w powieściach Slobodana Selenicia. Pamiętnik Słowiański 2000 t. 49 (1999) s. 87-99  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Zagadnienia specjalne (szwedzka) / Tematy, motywy (szwedzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
222.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Tysiąc lat problematyki narodowej w literaturze szwedzkiej i polskiej = Ett tusen ar av nationella fragor i svensk och polsk litteratur. x 1999 ([W ks.:] Szwecja-Polska. Lata rywalizacji i przyjaźni = Polen och sver...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Tematy, motywy (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
223.artykuł: Kmita Małgorzata A.: Etyka kozacka w ustnej epice ukraińskiej. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 85  szczegóły 
224.artykuł: Skurzewska Agata: Etyka kozacka w dumach. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 86-87  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Dovzhenko Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
225.artykuł: Kuźniak Alicja: Ołeksandr Dowżenko o sercu matki. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 317-333  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
226.książka: Mykita-Glensk Czesława: Melpomena w śląskiej mazelonce. Szkice z dziejów polskiego życia teatralnego na Śląsku do roku 1939. 2003 (Wstęp. - 1. Polskie życie teatralne na Śląsku w latach 1852-1921. 2. T...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
227.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Motywy niepodległościowe w repertuarze śląskich teatrów amatorskich w latach 1915-1921. Kwartalnik Opolski 1988 nr 3/4 s. 31-53  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
    książki (alfabet autorów)
228.książka: Mykita-Glensk Czesława: Melpomena w śląskiej mazelonce. Szkice z dziejów polskiego życia teatralnego na Śląsku do roku 1939. 2003 (Wstęp. - 1. Polskie życie teatralne na Śląsku w latach 1852-1921. 2. T...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
229.książka: Kino - film: poezja optyczna?. 1995 (Tadeusz Miczka: Kino jako poezja optyczna. Próby futuryzacji kinematog...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Historia filmu (do roku 1939)
    książki (alfabet autorów)
230.książka: Madej Alina: Mitologie i konwencje. O polskim kinie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego. 1994 (Wstęp. I. Fabularne kino dwudziestolecia międzywojennego jako szczegól...) szczegóły 
recenzja: Książki Wydawnictwa Universitas. Impresje 1996 nr 1(2) (1995/1996) s. 30 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan F.: Mitologie i konwencje. Film 1995 nr 3 s. 102 (nota...) szczegóły 
recenzja: Litka Piotr: Kino zmarnowanych szans. Tygodnik Powszechny 1995 nr 23 s. 13  szczegóły 
recenzja: Stachówna Grażyna: Żywe skamieliny. Kino 1995 nr 7/8 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Zawojski Piotr: Mitologie i konwencje (O polskim kinie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego). Ekran 1995 nr 9 s. 114 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
231.artykuł: Miczka Tadeusz: Mitologia ojczyzny i kompleksy narodowe w polskim filmie fabularnym. x nr s. ([w ks.:] Kultura polska. Silva rerum. Pod red. Romualda Cudaka i Jolan...) szczegóły 
232.artykuł: Zabawska Kinga: Ku pokrzepieniu serc (Kino a sprawa polska, czyli o filmie patriotycznym). Antena 1999 nr 17 s. 4-5  szczegóły