Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Tematy, motywy - Religia, tematyka religijna, sacrum
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Abramowska Janina: Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. 1995 (Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich. Serie tematyczne. ...) szczegóły 
2.książka: Bakuła Bogusław: Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. 2000 (Kilka uwag na temat komparatystyki integralnej [dot. kondycji, perspek...) szczegóły 
recenzja: Majerek Rafał: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 70-74  szczegóły 
3.książka: Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 2002 (Krystyna Ruta-Rutkowska: Sylwetka profesora Eugeniusza Czaplejewicza. ...) szczegóły 
recenzja: Januszkiewicz Michał: Wokół dialogu, komparatystyki i literatury (W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 163-167  szczegóły 
4.książka: Wiedza o kulturze. Cz. 2. Słowo w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. 1991 (Wstęp. * I. Człowiek i język: Claude Levi-Strauss: Kultura i język. T...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Tokarska-Bakir Joanna: Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści.. 2000 ([Monografia religijności typu ludowego skupionej wokół obrazów świętyc...) szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Projekt etnografii hermeneutycznej. Literatura Ludowa 2002 nr 3 s. 47-54  szczegóły 
recenzja: Wodziński Cezary: Archeologia sacrum. O książce Joanny Tokarskiej-Bakir "Obraz osobliwy". Principia 2003 t. 34 s. 17-28  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Nowina-Sroczyńska Ewa: A Brewery under Special Surveillance. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica 1992 z. 6 s. 113-127 (Eliadowska hermeneutyka jako metoda prowadząca do rozpoznania ukrytych...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole 4-6 września 1996. 1996 ([Zawiera tezy referatów z międzynarodowego sympozjum slawistycznego "F...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Bartmiński Jerzy, Puzynina Jadwiga: Językowy obraz Chrystusa we współczesnej kulturze polskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
9.artykuł: Wysocka Aneta: Sacrum jako domena źródłowa metafor. Analiza porównawcza poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 39-51 (z not. o autorce art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Cieślikowska Teresa, Cieślikowski Sławomir: W kręgu genologii i teorii sugestii. 1995 (Wstęp. - Część I. Z genologii: Jakie to są światy? Na marginesie fanta...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Cukrowska Krystyna: Zmartwychwstanie pańskie - temat główny poezji średniowiecznej i źródło dramatu europejskiego. Parnasik 2001 nr 6 s. 1-2 (liturgia świąt wielkanocnych jako źródło europejskiego dramatu - art....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Zmarzer Wanda: Strukturno-semanticheskaja kharakteristika russkojj i pol'skojj paremii (Na materiale poslovic i pogovorok, vyrazhajushhikh otnoshenie cheloveka k sverkh"estestvennym silam). Studia Rossica 2000 [t.] 11 s. 385-389  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Testament
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Żmigrodzka Bożena: Językowy obraz zaświatów w testamentach polskich XVII-XVIII w.. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Bolewski Jacek: Nic jak Bóg. Postacie iluminacji Wschodu i Zachodu. 1993 ([Zbiór szkiców poświęconych religijnemu doświadczeniu "iluminacji" m.i...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 12 s. 9  szczegóły 
recenzja: Karoń-Ostrowska Anna: Nic nie szkodzi. Wszystko jest łaską. Więź 1994 nr 2 s. 182-185  szczegóły 
recenzja: Nartowska Ewa: W domy Ojca mego. W drodze 1994 nr 2 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: Experimentum crucis. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 37-38  szczegóły 
recenzja: Zarębianka Zofia: Wyrazić niewyrażalne. Arka 1994 nr 52 s. 166-170  szczegóły 
15.książka: Pietura Anna: Cechy osobowości świętych (Jan od Krzyża, Franciszek Salezy, Teresa od Jezusa, Ignacy Loyola). 1994  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Kryszczyński Tomasz: Trójca, czwórca, mandala w ujęciu Karola Gustawa Junga. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 27-34 (Trójca Święta w Kościele katolickim jako wyobrażenie archetypowe, czwó...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Przekład, język, kultura. 2002 ([Zawiera m.in.:] Roman Lewicki: Od redaktora. * I. Koncepcje i obszary...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11-14 maja 1999 r. [Część II]. 2000 ([M.in zawiera:] Anna M. Komornicka: Inspiracje biblijne w "Listach" św...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
19.książka: Kultura i sztuka w służbie Eucharystii. Materiały sympozjum zorganizowanego w Opolu i Kamieniu Śląskim (5-6.03.1997) przez Katedrę Liturgiki i Hagiografii oraz Zakłady Muzyki Kościelnej i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. 1997 (Wprowadzenie. * [M.in. zawiera rozprawy:] Jerzy Szymik: Kulturotwórcza...) szczegóły 
20.książka: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej, Łódź 14-17 maja 1996. 1998 (Jan Okoń: Wprowadzenie. - Od Redakcji. * I. W kręgu Biblii i liturgii....) szczegóły 
recenzja: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 107-108  szczegóły 
21.książka: Słoma Renata: Sybille. 2000 ( Krystyna Moisan-Jabłońska: Słowo wstępne. * 1. Sybille w starożytnośc...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Chmielewski Wojciech: Chrystus w grobie. W drodze 2000 nr 4 s. 75-80 (dot. m.in. obecności obrazu Hansa Holbeina Młodszego w prozie Fiodora ...) szczegóły 
23.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 167-168 ([rec. ks.:] A walk in the Garden. Biblical, iconographical and literar...) szczegóły 
24.artykuł: Hinz Edward: Motywy maryjne w muzyce polskiego średniowiecza. Studia Pelplińskie 1996 t. 23 (1992) s. 245-251  szczegóły 
25.artykuł: Kobielus Stanisław: Krzyż jako Wieża strażnicza Kościoła - Winnicy. Saeculum Christianum 1996 nr 2 s. 117-128 (alegoryczny temat krzyża jako wieży strażniczej w ikonografii wczesnoc...) szczegóły 
26.artykuł: Mazurczak Urszula: Aniołowie w obrazie pierwszego dnia stworzenia w "Biblii Czerwińskiej". Z kręgu ikonografii Genesis w sztuce średniowiecznej. Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 53-74  szczegóły 
27.artykuł: Mazurkiewicz Roman: Mariologia i Joannologia ikony Deesis. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 213-219 (w artykule m.in. refleksje Sergiusza Bułgakowa nt. deesis...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Bolewski Jacek: Sztuka u Boga. Duchowość obecna w twórczości. 2003 (Prolog. - 1. Cóż po śmierci poety? Śladami Heinricha von Kleista [dot....) szczegóły 
29.książka: Ikony niewidzialnego. 2003 ([Zawiera m.in.:] Józef Musielok: Początek "zadziwienia". Wprowadzenie....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 301 (nota...) szczegóły 
recenzja: Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 309-310 (opis zawartości...) szczegóły 
30.książka: Jasińska-Wojtkowska Maria: Horyzonty literackiego sacrum. 2003 (Słowo wstępne. - I.: Laicka czy religijna koncepcja rzeczywistości? (Z...) szczegóły 
31.książka: Literatura w kręgu wartości. Materiały z VI sesji z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz 21-23 października 2002 roku. 2003 (I. Wstęp: Lidia Wiśniewska: Literackie wartościowanie świata. * II. Mi...) szczegóły 
32.książka: Sochoń Jan: Bóg i język. 2000 ([Rozważania o niewypowiadalności relacji między człowiekiem i Bogiem w...) szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: Niewypowiadalność. Arkusz 2001 nr 4 s. 11  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Aporie czyli (nie?)wyrażalność Niewyrażalnego. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 66  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 223 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Pyda Janusz: Podobieństwo rzeczy niepodobnych. Teofil 2002 nr 2 s. 116-138 (dot. m.in. literatury w przygotowaniu do kapłaństwa oraz obrazu kapłań...) szczegóły 
34.artykuł: Szymik Jerzy: Jezus Chrystus w poezji. x 2003 ([w ks.] Jerzy Szymik: "Wszystko zjednoczyć w Chrystusie" (Ef 1,10). Te...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Chrystus w literaturze polskiej. 2001 (Od redaktora. * Alina Nowicka-Jeżowa: Wizerunki Dzieciątka w średniowi...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Literatura i religia. Tygodnik Powszechny 2001 nr 35 s. 13  szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Bez Chrystusa nie można zrozumieć człowieka i dziejów. Przegląd Powszechny 2002 nr 7/8 s. 166-169  szczegóły 
recenzja: Trawkowski Krzysztof: Notes Wydawniczy 2002 nr 7/8 s. 93 (nota...) szczegóły 
36.książka: Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 2002 (Krystyna Ruta-Rutkowska: Sylwetka profesora Eugeniusza Czaplejewicza. ...) szczegóły 
recenzja: Januszkiewicz Michał: Wokół dialogu, komparatystyki i literatury (W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 163-167  szczegóły 
37.książka: Dramat i teatr religijny w Polsce. 1983 (Irena Sławińska: Wstęp. - Julian Lewański: Tajemnica Ofiary i Odkupien...) szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Horubała Andrzej: Tropami Andrzeja Kijowskiego. Debata 1993 nr 1 s. 100-105  szczegóły 
39.książka: Na początku wieku. Rozważania o tradycji. 2002 ( Bogdan Walczak: Słowo na otwarcie konferencji. * I.: Michał Głowiński...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: O tradycji na początku wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2002 t. 9 s. 247-260  szczegóły 
40.książka: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Zaplecze. 2002 ([M.in. nt. literatury barokowej i neobarokowej, związanej z Lwowem ora...) szczegóły 
recenzja: Bierut Jacek: Śmietnik niepamięci. Czas Kultury 2002 nr 6 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 129 (not....) szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: W oficynie. Odra 2003 nr 10 s. 107  szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 73 (not....) szczegóły 
recenzja: Tomicki Grzegorz: Miejmy na siebie baczenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 56-59  szczegóły 
recenzja: Wiedemann Adam: Nieobojętność. Dziennik Portowy 2002 nr 5 s. 55-58 (z fot. Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego...) szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: Od życia do wiersza. Nowe Książki 2002 nr7/8 s. 63  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Fitych Tadeusz: Polska książka o świętym Józefie w XIX wieku. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1996 t. 65 s. 255-287 (m.in. nt. szerzenia kultu św. Józefa w twórczości literackiej: Józefa ...) szczegóły 
42.artykuł: Pawłowski Tomasz: Boże Narodzenie w twórczości i obyczajach. Tygodnik Płocki 1989 nr 52/53 s. 1, 3, 5 (głównie o kolędach...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Bąk Stanisław: Święte władczynie Kinga i Jadwiga w kaznodziejstwie polskim. 2003 (Wstęp. - I. Swięte Kinga i Jadwiga w kaznodziejstwie polskim. - II. P...) szczegóły 
44.książka: Goliński Janusz K.: Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu. 2002 (Wprowadzenie. - Część I. Człowiek, świat i grzech: 1. Idea grzechu - o...) szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Urodzeni w plugastwie, mający umrzeć w ucisku. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 41  szczegóły 
recenzja: Skrzydło Jolanta: Barok 2003 nr 1 s. 195-196  szczegóły 
recenzja: Słowikowska Dorota: Ogród 2003 nr 1/2 s. 351-355 (z notą biograficzną recenzentki na s. 355...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2003 r. 14 s. 108 (not....) szczegóły 
45.książka: Kuenstler-Langner Danuta: Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. 1996  szczegóły 
recenzja: Magryś Roman: Marność nad marnościami i wszystko marność. Fraza 1998 nr 19/20 s. 147-149  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 306-307 (not....) szczegóły 
46.książka: Kuenstler-Langner Danuta: Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. 1993 (Wstęp. - I. Vanitas - pole terminologiczne. II. Idea vanitas i jej tra...) szczegóły 
recenzja: Chemperek Dariusz: Barok 1995 nr 1 s. 181-182  szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 185-190  szczegóły 
recenzja: Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 276-277  szczegóły 
47.książka: Malicki Jan: Pamięć i trwanie. Obrzeża staropolskiej kultury. 1995 (Najniebezpieczniejszy produkt intelektualnej chemii. Historia [wstęp]....) szczegóły 
recenzja: (dr): Śląsk 1996 nr 9 s. 72 (nota...) szczegóły 
48.książka: Nieznanowski Stefan: Studia i wizerunki. O poezji staropolskiej i jej badaczach. 1989 (Od autora. - Średniowieczna liryka religijna (Rekonesans badawczy). Ma...) szczegóły 
recenzja: J.Ś.: Nowe Książki 1990 nr 4 s. 45  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 366-367  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Słowo Powszechne 1989 nr 147 s. 6  szczegóły 
49.książka: Wojciechowski Leszek: Drzewo przenajszlachetniejsze. Problematyka Drzewa Krzyża w chrześcijaństwie zachodnim (IV - połowa XVII wieku). Od legend do kontrowersji wyznaniowych i piśmiennictwa specjalistycznego.. 2003 ([Dot. m.in. legend religijnych, pism autorskich i anonimowych. Zawiera...) szczegóły 
recenzja: Bujak Grzegorz: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 80 s. 432 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 147 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Falińska Maria: Mit sakralny a świadomość narodowa szlachty polskiej w XVII wieku. Gniezno 1995 t. 4 s. 63-86 (m.in. w twórczości: Wespazjana Kochowskiego, Herakliusza Lubomirskiego...) szczegóły 
51.artykuł: Kliś Zdzisław: Motyw żłobu w scenie Bożego Narodzenia w pelplińskim Graduale L 13. Studia Pelplińskie 1996 t. 23 (1992) s. 283-301  szczegóły 
52.artykuł: Myśliwski Grzegorz: Zjawiska "cudowne" w pisarstwie średniowiecznym (XII-początek XIII w.). Przegląd Historyczny 1990 t. 81 z. 1/2 s. 405-422  szczegóły 
53.artykuł: Smosarski Józef: Staropolski dialog o Bożym Narodzeniu. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 12 s. 301-313 (omówienie tekstów dramaturgii bożonarodzeniowej z XVI i XVII w....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    książki (alfabet autorów)
54.książka: Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli. 1995 ([Materiały z konferencji, Warszawa, 20-24 IV 1993:] Henryk Samsonowicz...) szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 314  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Kozaryn Dorota: Językowy obraz Judasza w staropolskich tekstach pasyjnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 104-116  szczegóły 
56.artykuł: Sawicka Jolanta: Symbolika lunarna w średniowiecznej poezji liturgicznej. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 5-35  szczegóły 
57.artykuł: Woźniak Ewa: Wartościowanie krzyża w średniowiecznych utworach o tematyce pasyjnej. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2001 t. 46 s. 153-163  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
58.książka: Czyż Antoni: Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. 1988 (Wprowadzenie: Terminy. - I. W. Potocki: obcość i obecność. II. U kresu...) szczegóły 
recenzja: Brzozowski Tomasz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 11 s. 170-173  szczegóły 
recenzja: Mrowcewicz Krzysztof: Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 329-333  szczegóły 
recenzja: Ressel Ewa: Barok 1994 nr 1 s. 170-173  szczegóły 
recenzja: Szczęsny Stanisław: Barok 1994 nr 1 s. 167-170  szczegóły 
59.książka: Moisan-Jabłońska Krystyna: Obrazowanie walki dobra ze złem. ([Dot. motywu walki dobra ze złem w polskiej sztuce kościelnej i piśmie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Panasiuk Joanna: O motywach pasyjnych w kolędach późnobarokowych. Literatura Ludowa 2002 nr 6 s. 3-9  szczegóły 
61.artykuł: Staszewski Jarosław: Cudowna komunia św. Bonawentury w sztuce i piśmiennictwie polskiego baroku. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2003 [t.] 13 s. 493-505  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
62.książka: Zgorzelski Czesław: "W Tobie jest światłość". Szkice o liryce religijnej oświecenia i romantyzmu. 1993 ("Nigdy ten jeszcze praw swoich nie mazał..." (O poezji religijnej w ok...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 21 s. 11  szczegóły 
recenzja: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 134-140  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: "W Tobie jest światłość". Nowe Książki 1994 nr 4 s. 42  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
63.książka: Kalinowska Maria: Los, Miłość, Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. 2003 (Słowo wstępne. * Część I: Między Losem a Opatrznością - świat dramatów...) szczegóły 
64.książka: Le Prophetisme et le Messianisme dans les lettres polonaises et francaises a l'epoque romantiques. Actes du Colloque organise par l'Institut de philologie romane et le Centre d'etudes francaises de l'Universite de Varsovie (septembre 1982). 1986  szczegóły 
recenzja: Jeune Somon: Revue de Litterature Comparee 1990 r. 64 nr 1 bis s. 23-25  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
65.książka: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. 1993 (Stanisław Fita: Słowo wstępne. - Jan Tomkowski: Poeta rozmawia z Bogie...) szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 374-377  szczegóły 
recenzja: Nowak Jacek: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 216-224  szczegóły 
recenzja: Paczoska Ewa: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 216-221  szczegóły 
66.książka: Tomkowski Jan: Mój pozytywizm. 1993 (I. Pozytywizm i pozytywiści: Co to jest pozytywizm? Nie było miedzy na...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Jakiej historii pozytywizmu nam potrzeba?. Res Publica Nowa 1994 nr 12 s. 73-75  szczegóły 
recenzja: Gajda Kazimierz: Pasjonujaca lektura i wyzwanie. Polonistyka 1994 nr 8 s. 500-501  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Córka Emmy. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 37-39 (z fot. Jana Tomkowskiego...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 112 (not....) szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: Frywolitki (10) czyli ostatnio przeczytałam książkę!!!. Tygodnik Powszechny 1994 nr 20 s. 11  szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Polityka - Kultura 1994 nr 3 s. VII (not....) szczegóły 
recenzja: Pieścikowski Edward: Nasz pozytywizm. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 86-91  szczegóły 
recenzja: Tyszka Adam: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 213-219  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: O Izabeli inaczej. Strony 1994 nr 1 s. 81  szczegóły 
recenzja: Wojtal Renata: Pozytywizm widziany inaczej. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 129-131  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Tomkowski Jan: Poeta rozmawia z Bogiem. Przegląd Katolicki 1989 nr 52/53 s. 11 (nt. liryki religijnej poetów: Marii Bartusówny, M. Biernackiego, Wikto...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
68.książka: Gutowski Wojciech: Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski. 2001 (Wstęp: Duchowa przygoda modernistów. I. Wyobraźnia religijna czy relig...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Danuta M.: Promocje Kujawsko-Pomorskie 2003 nr 1/2 s. 34  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 128 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: Aktualność Młodej Polski. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 52-53  szczegóły 
69.książka: Stulecie Młodej Polski. Studia. 1995 ([Zawiera materiały z sesji "Stulecie Młodej Polski", Kraków, 17-21 X 1...) szczegóły 
recenzja: Brzozowska Sabina: Pejzaż schyłku wieku. Odra 1996 nr 7/8 s. 115-116  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Spojrzenie wstecz. Tygodnik Powszechny 1996 nr 1 s. 17  szczegóły 
recenzja: Igliński Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 217-229  szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Odmładzanie Młodej Polski (na marginesie tomu "Stulecie Młodej Polski"). Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 120-124  szczegóły 
recenzja: Wróbel Jolanta: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 355-358  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Gutowski Wojciech: Młoda Polska wobec chrześcijańskiego sacrum. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1993 t. 46 (1992) s. 13-22 (religia w literaturze młodopolskiej...) szczegóły 
71.artykuł: Iwasiów Inga, Kuźma Erazm: Budda i buddyzm w polskim ekspresjonizmie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 189-201  szczegóły 
72.artykuł: Kielak Dorota: Modlitwa polskiego Tyrteusza legionowego. Odpowiedzialność i Czyn 1989 nr 4 s. 70-76  szczegóły 
73.artykuł: Markiewicz Leon: Inspiracje religijne w muzyce Karola Szymanowskiego. Przegląd Powszechny 2003 nr 6 s. 459-473 (dot. m.in. muzyki do tekstów oryginalnych i przekładów Józefa Jankowsk...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 73-110  szczegóły 
75.artykuł: Markiewicz Leon: Inspiracje religijne w muzyce Karola Szymanowskiego. Przegląd Powszechny 2003 nr 6 s. 459-473 (dot. m.in. muzyki do tekstów oryginalnych i przekładów Józefa Jankowsk...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Gut Joanna: Wigilia czasów nieludzkich - o poezji bożonarodzeniowej w czasach drugiej wojny światowej. Guliwer 2003 nr 4 s. 19-23 (m.in. dot. twórczości pisarzy: Stanisław Baliński, Tadeusz Borowski, T...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
77.książka: Człowiek i czas. Studia i szkice o literaturze współczesnej. 2002 (Adela Pryszczewska-Kozołub, Elżbieta Dąbrowska: Wstęp. * I. Proza: Ade...) szczegóły 
78.książka: Ethos literatury w niespokojnym świecie. 1989 (E. Feliksiak: Drogi do rozumienia [wstęp]. * I. Jak iść dzisiaj drogam...) szczegóły 
recenzja: Zaniewska Teresa: Drogi niepokoju i nadziei. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 150-152  szczegóły 
79.książka: Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. Studia i szkice. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji "Literatura utracona, poszukiwana czy odzys...) szczegóły 
recenzja: Gizella Jerzy: Lista obecności nieobecnej literatury. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 3 X s. 2, 11  szczegóły 
polemika: Cypryś Wiesław: Listy do redakcji. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 17 X s. 11 (z odpowiedzią Jerzego Gizelli...) szczegóły 
recenzja: T.R.: Nowe Książki 2003 nr 9 s. 46 (not....) szczegóły 
80.książka: Na początku wieku. Rozważania o tradycji. 2002 ( Bogdan Walczak: Słowo na otwarcie konferencji. * I.: Michał Głowiński...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: O tradycji na początku wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2002 t. 9 s. 247-260  szczegóły 
81.książka: Prymas Wyszyński a kultura katolicka. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji organizowanej przez Katedrę Literatury Pols...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 145-146 (nota...) szczegóły 
82.książka: Stanik Stanisław: Szkice krytyczne. 1999 (Kto otruł Mickiewicza? [spekulacje nt. przyczyny śmierci poety]. Cypri...) szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Życie codzienne literatury polskiej. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Mazur Piotr: Nie tylko krytycznie. Nasz Dziennik 2000 nr 1 s. 11  szczegóły 
83.książka: W stronę współczesności. Studia i szkice o literaturze polskiej po 1939 roku. 1996 (Zbigniew Andres: Od Redaktora. * Zenon Ożóg: Słowo i czyn. O toposie t...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
84.książka: Łączkowski Zdzisław: Wolność nie zniewolona czyli Spacerkiem przez sacrum i profanum. 1997 ([Książka poświęcona twórczości poetyckiej polskiego duchowieństwa kato...) szczegóły 
recenzja: E.Z.: Poeci w sutannach, poeci w habitach. Powściągliwość i Praca 1997 nr 11 s. 25  szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: O "Wolności nie zniewolonej". Radostowa 1997 nr 2/3 s. 4-5 (wyw.; rozm.: Antoni Dąbrowski; z fot. Zdzisława Łączkowskiego...) szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 7 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Poezja głębi. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 88 s. 20  szczegóły 
recenzja: P.S.: Nowe Książki 1997 nr 9 s. 46 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Teologia i poezja. Tydzień 1997 nr 39 s. 10  szczegóły 
85.książka: Mocarska-Tycowa Zofia: Spotkania w słowie. Szkice literackie. 1999 (Wstęp. * Wokół myśli religijno-etycznej Mariana Zdziechowskiego. - Odw...) szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Odpowiedzialność i styl. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 48-49  szczegóły 
86.książka: Zarębianka Zofia: Tropy sacrum w literaturze XX wieku. Od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych. 2001 (Część I. Tropem pytań o metodologię: W meandrach metodologii. Mistyka ...) szczegóły 
recenzja: Bilczewski Tomasz: Tropy sacrum. Topos 2002 nr 3 s. 179 (z notą o autorce książki, s. 204 i z notą o autorze recenzji, s. 204...) szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: W poszukiwaniu zagubionego. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Sulikowski Rafał: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 663-664  szczegóły 
recenzja: Wolsza Kazimierz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 131-135  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Bogusławski Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 79 s. 3 (spraw. z wykładu Janusza Pasierba pt. "Bóg i kościół poetów" wygłoszon...) szczegóły 
88.artykuł: Smaszcz Waldemar: Język tajemnicy. Nasz Dziennik 2003 nr 57 s. 11 (wywiad nt. kondycji współczesnej poezji religijnej i własnej drogi kry...) szczegóły 
89.artykuł: Szymik Jerzy: Teologiczny aspekt problematyki Boga we współczesnej polskiej poezji (na tle ogólnoświatowych tendencji literatury pięknej drugiej połowy XX wieku). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 105-132 (dot. głównie twórczości autorów: Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Jan...) szczegóły 
90.artykuł: Wysocka Aneta: Sacrum jako domena źródłowa metafor. Analiza porównawcza poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 39-51 (z not. o autorce art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
91.książka: Błażejewski Tadeusz: Historiozofia retoryczna. Formy paraboliczne i apokryficzne w polskiej prozie współczesnej. 2002 ([Dot. ponownych odczytań wątków biblijnych i historycznych, zwłaszcza ...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 341-343  szczegóły 
92.książka: Kozera Bartłomiej: Literatura a religia. Polska współczesna powieść katolicka. 1993 (Wstęp. - I. Rola Kościoła i publicystyki katolickiej w formułowaniu za...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Pawłowska Beata (ur. 1974): Pierwsi chrześcijanie a katakumby rzymskie w XIX-wiecznej i współczesnej polskojęzycznej powieści historycznej. Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 455-469 (fragm. pracy magisterskiej; m.in. dot. twórczości pisarzy: Teodor Jesk...) szczegóły 
94.artykuł: Szaruga Leszek: Wobec totalitaryzmu: kostium kościelny w polskiej prozie. Słowo [Berlin] 1989 nr 5 s. 46-53, nr 6 s. 45-55 (dot. utworów: Jerzy Andrzejewski: Ciemności kryją ziemię, Andrzej Szcz...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Olszański Tadeusz Andrzej: Mesjasz i Szatan w najnowszej fantastyce polskiej. Nowa Fantastyka 1994 nr 4 s. 65-68  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
96.książka: Literatura polska 1990-2000. Tom 1. 2002 (Tomasz Cieślak - Wstęp. * Marcin Pietrzak: Przełom czy ciągłość: 1989....) szczegóły 
97.książka: Obcowanie z wolnością 2. Dialogi literackie polsko-niemieckie. 2001 (Piotr Śliwiński: Przedmowa (Wolność to Inni). [Zawiera m.in.:] - Wojci...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Lemańska Magdalena: Bóg i wiara w poezji dwudziestolatków z początku XXI w.. Przegląd Powszechny 2003 nr 6 s. 442-458 (dot. m.in. twórczości następujących autorów: Marcin Cecko, Piotr Czers...) szczegóły 
99.artykuł: Sulikowski Rafał: Religijne horyzonty współczesnej poezji polskiej: Zarębianka [Zofia], Wencel [Wojciech], Pasierb [Janusz]. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 23-27 (z not. o R. Sulikowskim...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Nęcka Agnieszka: Gdy Bóg umiera (w najnowszej prozie polskiej). Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 83-88 (dot. powieści: Stefan Chwin: "Esther", Tomasz Małyszek: "W świetle i w...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
101.impreza: "Grzech" - Ogólnopolska Konferencja Literacka.  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
102.książka: Baran Zbigniew: W kręgu poezji religijnej dla dzieci. 2001 (Wstęp. - Rozdział I. Zarys dziejów polskiej poezji dla dzieci o tematy...) szczegóły 
recenzja: Szymeczko Kazimierz: Naukowe, nie znaczy nudne. Guliwer 2003 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Winek Teresa: "Który stworzyłeś pasikonika...". Nowe Książki 2002 nr 3 s. 37  szczegóły 
103.książka: Papuzińska Joanna: Drukowaną ścieżką. 2001 (Po ścieżkach drukowanych [wstęp]. - "Bibuła" i legenda [Józef Piłsudsk...) szczegóły 
recenzja: Szargot Barbara: Wędrowanie wąską ścieżką. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 37  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Tematy, motywy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    imprezy (alfabet tytułów)
104.impreza: "Dzieciństwo i sacrum" - sesja naukowo-literacka (1998).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Baluch Alicja: Sacrum - przekroje tematyczne (od Jachowicza do Kulmowej). Guliwer 1998 nr 1 s. 6-10 (w literaturze dla dzieci...) szczegóły 
106.artykuł: Kośmińska-Wójtowicz Maria: Sacrum w literaturze. Guliwer 1998 nr 5 s. 46-51 (omówienie wybranych prac na temat "Sacrum w literaturze dla dzieci i m...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
107.książka: Długosz Kazimierz: Język, religia, kultura. 2001 (Wstep. - Cz. I. Tradycja: Boże Narodzenie i Nowy Rok w przysłowiach [z...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
108.artykuł: Nowak Józef: Tradycyjne formy kultu św. Mikołaja w tomaszowskich dekanatach diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 425-441  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
109.książka: Folklor - sacrum - religia. Praca zbiorowa. 1995 ([Zawiera m.in.:] Maria Jasińska-Wojtkowska, Jerzy Bartmiński: Wstęp. *...) szczegóły 
110.książka: Tokarska-Bakir Joanna: Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści.. 2000 ([Monografia religijności typu ludowego skupionej wokół obrazów świętyc...) szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Projekt etnografii hermeneutycznej. Literatura Ludowa 2002 nr 3 s. 47-54  szczegóły 
recenzja: Wodziński Cezary: Archeologia sacrum. O książce Joanny Tokarskiej-Bakir "Obraz osobliwy". Principia 2003 t. 34 s. 17-28  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
111.artykuł: Janicka-Krzywda Urszula: Płacząca Madonna w folklorze słownym na polskim Podkarpaciu. Literatura Ludowa 1995 nr 3 s. 3-14  szczegóły 
112.artykuł: Kowalczyk Anna: O Bogu, diable i magicznych sztuczkach, czyli kto kieruje przeznaczeniem. Konteksty 1993 nr 3/4 s. 113-115 (przeznaczenie w literaturze ludowej...) szczegóły 
113.artykuł: Niewiadomski Donat: Sacrum w poezji ludowej. Twórczość Ludowa 1988 nr 4 s. 31-33  szczegóły 
114.artykuł: Nowak Józef: Wigilia Bożego Narodzenia w obrzędach i wierzeniach ludowych na tomaszowskim pograniczu polsko-ukraińskim. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 100-123 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
115.artykuł: Taranowicz Bożena: Stereotyp Pana Jezusa w polszczyźnie ludowej. Polska Sztuka Ludowa 1989 nr 4 s. 213-215 (m.in. w tekstach folklorystycznych...) szczegóły 
116.artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2002 nr 6 s. 24 (not, m.in. nt. referatu Tadeusza Linkiera o mitologii i demonologii li...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kaszuby (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: s.j.: Sianowska Panienka. Najo Uczba 2001 nr 4 s. IX (dot. m.in. kaszubskich pieśni i wierszy ku czci Matki Bożej Sianowskie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    książki (alfabet autorów)
118.książka: Dadlez Anna R.: Political and social issues in Poland as reflected in the Polish novel 1946-1985. 1989 ([M. in. dot. takich wydarzeń i zjawisk jak: II wojna światowa i okupac...) szczegóły 
119.książka: Literatura w kręgu wartości. Materiały z VI sesji z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz 21-23 października 2002 roku. 2003 (I. Wstęp: Lidia Wiśniewska: Literackie wartościowanie świata. * II. Mi...) szczegóły 
120.książka: Nowosielski Kazimierz: Przestrzeń oczekiwania. Historia, natura, sacrum we współczesnej poezji polskiej. 1993 ([Zawiera:] Strojenie instrumentów (Uwagi o poezji i sakralności słowa)...) szczegóły 
recenzja: Lorkowski Piotr Wiktor: Oczekująca przestrzeń. Topos 1994 nr 5/6 s. 44  szczegóły 
recenzja: Mielhorski Robert: "W ziarnku trawy zapala się wieczność". Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 7/8 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Nagórska Ariana: Katedra propagandy sacrum. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 2 s. 189-193  szczegóły 
recenzja: Zeler Bogdan: Historia, Natura, Sacrum. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 162-165  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
121.książka: Błażejewski Tadeusz: Historiozofia retoryczna. Formy paraboliczne i apokryficzne w polskiej prozie współczesnej. 2002 ([Dot. ponownych odczytań wątków biblijnych i historycznych, zwłaszcza ...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 341-343  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Błazen (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
122.książka: Sznajderman Monika: Błazen. Maski i metafory. ([O micie błazna i jego artykulacjach w literaturze, filmie, filozofii ...) szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Antropolog kultury. Maski i metafory. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 9-10  szczegóły 
recenzja: Kowalska Justyna: Istota błazeństwa. Res Publica Nowa 2001 nr 10 s. 91-93  szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Kto dzisiaj jest błaznem?. Literatura Ludowa 2001 nr 4/5 s. 90-93  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
123.książka: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Zaplecze. 2002 ([M.in. nt. literatury barokowej i neobarokowej, związanej z Lwowem ora...) szczegóły 
recenzja: Bierut Jacek: Śmietnik niepamięci. Czas Kultury 2002 nr 6 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 129 (not....) szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: W oficynie. Odra 2003 nr 10 s. 107  szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 73 (not....) szczegóły 
recenzja: Tomicki Grzegorz: Miejmy na siebie baczenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 56-59  szczegóły 
recenzja: Wiedemann Adam: Nieobojętność. Dziennik Portowy 2002 nr 5 s. 55-58 (z fot. Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego...) szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: Od życia do wiersza. Nowe Książki 2002 nr7/8 s. 63  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Czas (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
124.książka: Człowiek i czas. Studia i szkice o literaturze współczesnej. 2002 (Adela Pryszczewska-Kozołub, Elżbieta Dąbrowska: Wstęp. * I. Proza: Ade...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
125.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa. 1998 (Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * [Zawiera referaty z...) szczegóły 
recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Trocha Bogdan: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 143-148  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
126.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. [T.] 2. 2000 ([Tom zawiera referaty z drugiej sesji z cyklu "Dzieciństwo i sacrum", ...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Dorota: Być jak dziecko. W poszukiwaniu świętości. Guliwer 2001 nr 3 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Winek Teresa: Szukając znaków sacrum. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 50-51  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Zachodnie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
127.książka: Nie tylko Beatrycze. Niebieska i ziemska wizja cystersów na Kresach zachodnich (eseje i szkice). 1999 ([Sergiusz Sterna-Wachowiak]: Wprowadzenie. * [Zawiera m.in.]: Krzyszto...) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Ziemskie niebo cystersów. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Kulczycka Dorota: Cystersi "Kresów Zachodnich". Pro Libris 2002 nr 1 s. 129-132  szczegóły 
recenzja: Winiecka Elżbieta: Cysterski szlak prowadzi w głąb. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 1 s. 34  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ludowość, folklor, obrzędy (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
128.artykuł: Fryckowski Jerzy: O Wigilii. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 11-12 (dot. m.in. Wigilii w poezji polskiej; wstęp do wyboru wierszy zamieszc...) szczegóły 
129.artykuł: O Wigilii. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 11-12 (dot. m.in. Wigilii w poezji polskiej; wstęp do wyboru wierszy zamieszc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Niebo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
130.artykuł: Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 73-110  szczegóły 
131.artykuł: Sawicka Jolanta: Symbolika lunarna w średniowiecznej poezji liturgicznej. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 5-35  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
132.książka: Słoma Renata: Sybille. 2000 ( Krystyna Moisan-Jabłońska: Słowo wstępne. * 1. Sybille w starożytnośc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
133.książka: Cieślak Stanisław: Świętość po franciszkańsku (w literaturze i na co dzień). 2001 ([Zawiera:] Prawie ociemniały poeta Franciszek [nt. twórczości św. Fran...) szczegóły 
recenzja: Bednarek Antoni: Widzenie świata po franciszkańsku (W literaturze i nie tylko). Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2003 t. 12 s. 712-713  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
134.książka: Baran Zbigniew: W kręgu poezji religijnej dla dzieci. 2001 (Wstęp. - Rozdział I. Zarys dziejów polskiej poezji dla dzieci o tematy...) szczegóły 
recenzja: Szymeczko Kazimierz: Naukowe, nie znaczy nudne. Guliwer 2003 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Winek Teresa: "Który stworzyłeś pasikonika...". Nowe Książki 2002 nr 3 s. 37  szczegóły 
135.książka: Bąk Stanisław: Święte władczynie Kinga i Jadwiga w kaznodziejstwie polskim. 2003 (Wstęp. - I. Swięte Kinga i Jadwiga w kaznodziejstwie polskim. - II. P...) szczegóły 
136.książka: Bednarek Antoni: Most z aksamitu. (Szkice o problematyce modlitewnej w literaturze polskiej XIX i XX wieku). 1993 (Dorzecza modlitwy polskiej [motywy modlitewne w literaturze polskiej]....) szczegóły 
137.książka: Bolewski Jacek: Sztuka u Boga. Duchowość obecna w twórczości. 2003 (Prolog. - 1. Cóż po śmierci poety? Śladami Heinricha von Kleista [dot....) szczegóły 
138.książka: Bóg artystów XX wieku. 2003 ( [Tom pokonferencyjny ogólnopolskiej konferencji naukowej "Bóg artystó...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 142 (nota...) szczegóły 
139.książka: Chrystus w literaturze polskiej. 2001 (Od redaktora. * Alina Nowicka-Jeżowa: Wizerunki Dzieciątka w średniowi...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Literatura i religia. Tygodnik Powszechny 2001 nr 35 s. 13  szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Bez Chrystusa nie można zrozumieć człowieka i dziejów. Przegląd Powszechny 2002 nr 7/8 s. 166-169  szczegóły 
recenzja: Trawkowski Krzysztof: Notes Wydawniczy 2002 nr 7/8 s. 93 (nota...) szczegóły 
140.książka: Chrząstowska Bożena: Otwarte Niebo. Literackie świadectwa przeżywania Eucharystii. 1992 (Od Autorki. - Wstęp - od znaków widzialnych do przestrzeni duchowej. I...) szczegóły 
141.książka: Cieślak Stanisław: Świętość po franciszkańsku (w literaturze i na co dzień). 2001 ([Zawiera:] Prawie ociemniały poeta Franciszek [nt. twórczości św. Fran...) szczegóły 
recenzja: Bednarek Antoni: Widzenie świata po franciszkańsku (W literaturze i nie tylko). Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2003 t. 12 s. 712-713  szczegóły 
142.książka: Długosz Kazimierz: Język, religia, kultura. 2001 (Wstep. - Cz. I. Tradycja: Boże Narodzenie i Nowy Rok w przysłowiach [z...) szczegóły 
143.książka: Dorosz Krzysztof A.: Śladami nadziei i inne szkice. ([Zawiera:] Śladami nadziei [cykl komentarzy nt. nadziei, problemu zła ...) szczegóły 
144.książka: Dorosz Krzysztof A.: Z poezją przez rok liturgiczny. ([Zbiór rozważań religijnych w oparciu o wiersze, powstałych pierwotnie...) szczegóły 
145.książka: Dorosz Krzysztof A.: Z poezją przez rok liturgiczny. 2003  szczegóły 
146.książka: Duchowość Europy. 2001 ([Zawiera materiały z sympozjum odbytego 10 V 2000; m.in.:] Stanisław N...) szczegóły 
147.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa. 1998 (Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * [Zawiera referaty z...) szczegóły 
recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Trocha Bogdan: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 143-148  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
148.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. [T.] 2. 2000 ([Tom zawiera referaty z drugiej sesji z cyklu "Dzieciństwo i sacrum", ...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Dorota: Być jak dziecko. W poszukiwaniu świętości. Guliwer 2001 nr 3 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Winek Teresa: Szukając znaków sacrum. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 50-51  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
149.książka: Goliński Janusz K.: Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu. 2002 (Wprowadzenie. - Część I. Człowiek, świat i grzech: 1. Idea grzechu - o...) szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Urodzeni w plugastwie, mający umrzeć w ucisku. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 41  szczegóły 
recenzja: Skrzydło Jolanta: Barok 2003 nr 1 s. 195-196  szczegóły 
recenzja: Słowikowska Dorota: Ogród 2003 nr 1/2 s. 351-355 (z notą biograficzną recenzentki na s. 355...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2003 r. 14 s. 108 (not....) szczegóły 
150.książka: Gutowski Wojciech: Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku. 1994 (I. Literatura wobec sacrum. Wątpliwości i propozycje. - II. Młodopolsk...) szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Inwersja w metodzie. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 192-195  szczegóły 
recenzja: Kluba Agnieszka: Parafrazy transcendencji. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 92-97  szczegóły 
recenzja: Rolirad Przemysław: Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 268-271  szczegóły 
recenzja: Stala Marian: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 211-221  szczegóły 
polemika: Gutowski Wojciech: Wściekłość i wrzask w marcowym felietonie. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 3/4 b s. 395-399 (dot. recenzji Doroty Heck...) szczegóły 
151.książka: Gutowski Wojciech: Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski. 2001 (Wstęp: Duchowa przygoda modernistów. I. Wyobraźnia religijna czy relig...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Danuta M.: Promocje Kujawsko-Pomorskie 2003 nr 1/2 s. 34  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 128 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: Aktualność Młodej Polski. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 52-53  szczegóły 
152.książka: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język, piśmiennictwo, sztuki plastyczne, obyczaje. Materiały z konferencji 15-17 maja 2000 r. Cz. 1. 2001 ([Zawiera teksty referatów; m.in.:] Jerzy Chmiel: Kulturotwórcza rola W...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 228-230  szczegóły 
153.książka: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język, piśmiennictwo, sztuki plastyczne, obyczaje. Materiały z konferencji 15-17 maja 2000 r. Cz. 2. 2001 ([Zawiera teksty referatów; m.in.:] Michał Janocha: Ikona Narodzin Mary...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 228-230  szczegóły 
154.książka: Ikony niewidzialnego. 2003 ([Zawiera m.in.:] Józef Musielok: Początek "zadziwienia". Wprowadzenie....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 301 (nota...) szczegóły 
recenzja: Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 309-310 (opis zawartości...) szczegóły 
155.książka: Renascence. Essays on values in literature. Vol. 47:1995 no 3/4: Sacrum in Polish literature. 1995 (Joseph Schwartz: Editor's page. * Hanna Filipowicz: Sacrum in Polish l...) szczegóły 
156.książka: Jasińska-Wojtkowska Maria: Horyzonty literackiego sacrum. 2003 (Słowo wstępne. - I.: Laicka czy religijna koncepcja rzeczywistości? (Z...) szczegóły 
157.książka: Kasprzyk Małgorzata: Święty Franciszek w literaturze polskiej. 1993 (Przedmowa. - Wstęp. - I. Źródła do poznania pierwotnego franciszkanizm...) szczegóły 
recenzja: Gniecki Czesław: Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1994 t. 6 s. 362-365  szczegóły 
158.książka: Kopeć Jerzy Józef: Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku. 1997 ([M.in. liczne passim o modlitwach i tekstach ludowych poświęconych Mar...) szczegóły 
recenzja: Decyk Jan: Studia Theologica Varsaviensia 1998 nr 2 s. 201-203  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Kult maryjny w kulturze polskiej XVI wieku. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 64  szczegóły 
recenzja: Wojtyska Henryk Damian: Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 8 s. 242-245  szczegóły 
159.książka: Kultura i sztuka w służbie Eucharystii. Materiały sympozjum zorganizowanego w Opolu i Kamieniu Śląskim (5-6.03.1997) przez Katedrę Liturgiki i Hagiografii oraz Zakłady Muzyki Kościelnej i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. 1997 (Wprowadzenie. * [M.in. zawiera rozprawy:] Jerzy Szymik: Kulturotwórcza...) szczegóły 
160.książka: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej, Łódź 14-17 maja 1996. 1998 (Jan Okoń: Wprowadzenie. - Od Redakcji. * I. W kręgu Biblii i liturgii....) szczegóły 
recenzja: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 107-108  szczegóły 
161.książka: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. 1999 (Teofil Herrmann: Przedmowa. * Barbara Janiszewska-Mincer: Kult Matki B...) szczegóły 
162.książka: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. 1995 (Teofil Herrmann: Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] Ewa Ferenc: Matka Boża ...) szczegóły 
163.książka: Mazurkiewicz Roman: Tradycja świętojańska w literaturze staropolskiej. 1993 (Słowo wstępu. - I. Rzut oka na tradycję świętojańską wieków średnich. ...) szczegóły 
recenzja: Goliński Janusz K.: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 187-193  szczegóły 
164.książka: Mocarska-Tycowa Zofia: Spotkania w słowie. Szkice literackie. 1999 (Wstęp. * Wokół myśli religijno-etycznej Mariana Zdziechowskiego. - Odw...) szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Odpowiedzialność i styl. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 48-49  szczegóły 
165.książka: Moisan-Jabłońska Krystyna: Obrazowanie walki dobra ze złem. ([Dot. motywu walki dobra ze złem w polskiej sztuce kościelnej i piśmie...) szczegóły 
166.książka: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia. 1995 (Barbara Kryda: "Panie, dobrze nam tu..." (Motywy religijne w twórczośc...) szczegóły 
recenzja: Doktór Roman: O literaturze religijnej w oświeceniu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 209-215  szczegóły 
recenzja: Ślusarska Magdalena: Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 223-228  szczegóły 
167.książka: Nie tylko Beatrycze. Niebieska i ziemska wizja cystersów na Kresach zachodnich (eseje i szkice). 1999 ([Sergiusz Sterna-Wachowiak]: Wprowadzenie. * [Zawiera m.in.]: Krzyszto...) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Ziemskie niebo cystersów. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Kulczycka Dorota: Cystersi "Kresów Zachodnich". Pro Libris 2002 nr 1 s. 129-132  szczegóły 
recenzja: Winiecka Elżbieta: Cysterski szlak prowadzi w głąb. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 1 s. 34  szczegóły 
168.książka: Obraz Boga Ojca w kulturze. 2000 (Józef Życiński: Teologiczny fundament antropologii. - Józef Kudasiewic...) szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 196 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 6 s. 6 (nota sprawozdawcza z promocji książki; Lublin, 25 X 2000...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 230  szczegóły 
169.książka: Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. Prace interdyscyplinarne. T. 2 cz. 1. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] Lucyna Rożek: Świątynia a literatura. Słowo ...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Stylistyka 2002 nr 11 s. 594-597  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: x ([w ks. zb.:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wiek...) szczegóły 
170.książka: Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. Prace interdyscyplinarne. T. 2 cz. 2. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] V.A. Pozdeev: Semiotika khrama v russkom fol...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 614-616  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Stylistyka 2002 nr 11 s. 594-597  szczegóły 
171.książka: Obremski Krzysztof: Obraz Boga w polskiej liryce religijnej XVII wieku. 1990 (Wstęp. - I. Obraz poetycki "Boga, który jest niewidzialny". II. Trzy p...) szczegóły 
172.książka: Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii. 2001 ([Zawiera M.in.:] Piotr Nowaczyński: Słowo wstępne. * Paweł Kłoczkowski...) szczegóły 
recenzja: Babuchowski Andrzej: Na tropach wiary. W drodze 2001 nr 10 s. 96-98  szczegóły 
recenzja: Lektor: Literatura i religia. Tygodnik Powszechny 2001 nr 35 s. 13  szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Klucz do labiryntu. Przegląd Powszechny 2003 nr 5 s. 156-159  szczegóły 
173.książka: Prymas Wyszyński a kultura katolicka. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji organizowanej przez Katedrę Literatury Pols...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 145-146 (nota...) szczegóły 
174.książka: Regiewicz Adam: Wizerunek heretyka w średniowiecznym piśmiennictwie polskim. 2002 (Wstęp (De haereticis - hodie). * I. Średniowieczna herezja - próba opi...) szczegóły 
recenzja: b.w.: Śląsk 2003 nr 5 s. 78 (nota...) szczegóły 
175.książka: Ryszka Czesław: Na tropach Boga. Przygoda z literaturą XX wieku. 1999 (Przedmowa. * I. Czy istnieje literatura katolicka?: Instaurare omnia i...) szczegóły 
176.książka: Sobolewska Anna: Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach. 2003 (Sztuka i niewyrażalne: Poeci wobec niewyrażalnego. Rzecznik potępionyc...) szczegóły 
recenzja: Beczek Jakub: Mistyczny krąg. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 36  szczegóły 
recenzja: Lipowski Wojciech: Drogi poznania. O esejach Anny Sobolewskiej. Tygodnik Powszechny 2003 nr 36 s. 12  szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 209 (not. o spotkaniu z okazji wydania książki, Warszawa 26 V 2003...) szczegóły 
177.książka: Sochoń Jan: Bóg i język. 2000 ([Rozważania o niewypowiadalności relacji między człowiekiem i Bogiem w...) szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: Niewypowiadalność. Arkusz 2001 nr 4 s. 11  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Aporie czyli (nie?)wyrażalność Niewyrażalnego. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 66  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 223 (nota...) szczegóły 
178.książka: Sokolski Jacek: Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej. 1994  szczegóły 
recenzja: Mazurkiewicz Roman: Staropolskie zaświaty. Znak 1995 nr 7 s. 119-124 (z not. o Romanie Mazurkiewiczu...) szczegóły 
179.książka: Sokolski Jacek: Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej. 1990  szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1994 t. 70 s. 208-209 (not....) szczegóły 
recenzja: Bylina Stanisław: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1994 t. 38 s. 123-125  szczegóły 
recenzja: Pawlak Agnieszka: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 197-199  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: W kręgu chrześcijańskiej apokaliptyki. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 336-338  szczegóły 
180.książka: To, co Boskie, to , co ludzkie. Materiały z sesji "Poezja religijna, metafizyczna, czy...?" [Wrocław, 8 XI 1994]. 1996 (Rafael Pyzałka: Zamiast wstępu. * Wiara i sens: Maria Jasińska-Wojtkow...) szczegóły 
181.książka: Z Bogiem przez wieki. Inspiracje i motywy religijne w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku. Zbiór rozpraw i artykułów. 1998 (Piotr Żbikowski: Wprowadzenie. * [Referaty wygłoszone na ogólnopolskie...) szczegóły 
182.książka: Zakrzewski Andrzej J.: W kręgu kultu maryjnego. Jasna Góra w kulturze staropolskiej. 1995 ([Zawiera m.in. rozdziały:] Wstęp. - Częstochowa i Jasna Góra w piśmien...) szczegóły 
recenzja: Kęder Wojciech: Studia Claromontana 1998 t. 18 s. 522-527  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 251-252  szczegóły 
183.książka: Zarębianka Zofia: Tropy sacrum w literaturze XX wieku. Od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych. 2001 (Część I. Tropem pytań o metodologię: W meandrach metodologii. Mistyka ...) szczegóły 
recenzja: Bilczewski Tomasz: Tropy sacrum. Topos 2002 nr 3 s. 179 (z notą o autorce książki, s. 204 i z notą o autorze recenzji, s. 204...) szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: W poszukiwaniu zagubionego. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Sulikowski Rafał: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 663-664  szczegóły 
recenzja: Wolsza Kazimierz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 131-135  szczegóły 
184.książka: Zeler Bogdan: Teofania we współczesnej liryce polskiej. 1993  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
185.impreza: "Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język. Piśmiennictwo. Sztuki plastyczne. Obyczaje" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Ceglińska Anetta: Sesja poświęcona roli idei chrześcijańskich w kulturze Europy, Łódź, 15-17 V 2000. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 396-398 (sprawozdanie...) szczegóły 
186.impreza: "Inspiracje chrześcijańskie w poezji" - sesja literacka (1995).  szczegóły 
artykuł: Zdrojkowska Zofia: Twoje są nasze wiersze. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 41 s. 7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Z.Z.: Pierwsze słowa pochodzą od Boga (Sesja literacka w Białymstoku). Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1995 nr 30/32 s. 27  szczegóły 
187.impreza: "Matka Boska w tradycji ludowej" - spotkanie poetyckie (1996).  szczegóły 
artykuł: DERF: Matka Boska w tradycji ludowej. Twórczość Ludowa 1997 nr 1 s. 12 (not....) szczegóły 
188.impreza: "Myśliciele i pisarze XX wieku o religii" - sesja (1997).  szczegóły 
artykuł: Kunowska-Porębna Maria: Religia w oczach pisarzy i filozofów (Sprawozdanie z sesji "Myśliciele i pisarze XX wieku o religii"). Ethos 1998 nr 1/2 s. 346-349  szczegóły 
189.impreza: "Poezja metafizyczna i religijna" - kongres z okazji jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa (2000). (drugi dzień obrad - poświęcony twórczości Janusza Pasierba...) szczegóły 
artykuł: Pethe Aleksandra: Kongres Metafizyczny. Śląsk 2000 nr 9 s. 78 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Poezja w Katowicach. Nasz Dziennik 2000 nr 79 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: WŚ: Antychrześcijańskie przesądy. Nasz Dziennik 2000 nr 122 s. 8 (relacja z wystąpienia Zofii Zdybickiej...) szczegóły 
190.impreza: "Poezja religijna, metafizyczna, czy...?" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Arasimowicz Roman: "Poezja religijna, metafizyczna czy...?". Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 126-128 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Skwarnicki Marek: Cud we Wrocławiu. Tygodnik Powszechny 1994 nr 48 s. 16  szczegóły 
artykuł: Sobiło Sylwia: "Wyrażanie niewyrażalnego". Polonistyka 1995 nr 4 s. 250-251  szczegóły 
artykuł: Sprawozdania i komunikaty. Za pozwoleniem 1995 nr 14 s. 68  szczegóły 
191.impreza: "Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie"" - Gdańskie Seminarium Filmowe SF (2000).  szczegóły 
artykuł: Szczepaniak Grzegorz: Sacrum w kinie. Nowa Fantastyka 2000 nr 8 s. 67 (sprawozdanie...) szczegóły 
192.impreza: "Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości" - Kongres Kultury Chrześcijańskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: Dec Ignacy: Kongres Kultury Chrześcijańskiej - "Sacrum i kultura. Chrześijańskie korzenie przyszłości" 15-17 IX 2000 r.. Wrocławski Przegląd Teologiczny 2000 nr 2 s. 187-190 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kongres Kultury Chrześcijańskiej "Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości". 15-17 IX i 6-7 XI 2000. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 186-188 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kronika Kultury 2000 nr 3 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 124 s. B (nota...) szczegóły 
artykuł: Pleszczyński Jan: Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Biuletyn Informacyjny 2000 nr 5 s. 45-47 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: S. J.: Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Rota 2000 nr 4 s. 94 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 192 (not. o wystawie...) szczegóły 
193.impreza: "Tradycje religijne w literaturze polskiej XX wieku" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Urbański Piotr: Między ortodoksją a bluźnierstwem. Przegląd Powszechny 1990 nr 4 s. 134-136  szczegóły 
artykuł: Urbański Piotr: Tradycje religijne w literaturze polskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 182-183 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
194.artykuł: Baczewski Grzegorz: Chrystus w polskiej poezji współczesnej. Studia Teologiczne 1997 t. 15 s. 325-334 (dot. poezji religijnej, konfesyjnej, m.in. Jana Twardowskiego...) szczegóły 
195.artykuł: Balcerzan Edward: Poeci i Pan Bóg. Arkusz 1995 nr 1 s. 10-11 (poezja antyreligijna, areligijna i religijna w XX-leciu międzywojennym...) szczegóły 
196.artykuł: Bańska Anna: Motyw krzyża w poezji zaolziańskiej. x 1992 ([W ks. zb.:] Od regionalizmu do uniwersalizmu. Cieszyn 1992 s. 96-112...) szczegóły 
197.artykuł: Baranowska Małgorzata: To jest wasz Anioł. Kontrapunkt 1998 nr 1/2 s. 1 (m.in. motyw anioła w literaturze polskiej i światowej...) szczegóły 
198.artykuł: Bartczak Julia: Anioły w polskiej poezji. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 14-16  szczegóły 
199.artykuł: Bartmiński Jerzy, Puzynina Jadwiga: Językowy obraz Chrystusa we współczesnej kulturze polskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
200.artykuł: Basiński Przemysław: Przewodnik Katolicki 1989 nr 28 s. 4-5 (wyw. z reżyserem nt. literatury religijnej we współczesnym repertuarze...) szczegóły 
201.artykuł: Bednarek Antoni: Anioły polskie, Anioły romantyczne. Powściągliwość i Praca 1996 7/8 s. 30-31 (anioły w poezji romantycznej...) szczegóły 
202.artykuł: Bednarek Antoni: O kilku motywach modlitwy franciszkańskiej w prozie polskiej XIX i XX wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Modlitwa franciszkańska. Materiały z sympozjum odbytego w...) szczegóły 
203.artykuł: Bortkiewicz Paweł: Pascha sytuacji granicznych doświadczenia liturgii w polskiej literaturze łagrowej. Studia Theologica Varsaviensia 1998 nr 1 s. 199-208 (dot. literatury wspomnieniowej...) szczegóły 
204.artykuł: Borzyszkowski Józef: Rola kultu maryjnego w małych wspólnotach etniczno-kulturowych na przykładzie społeczności kaszubskiej. Studia Pelplińskie 1993 t. 20 (1989) s. 289-310 (m.in. motywy maryjne w literaturze kaszubskiej, zawiera fragm. wierszy...) szczegóły 
205.artykuł: Bukowski Kazimierz: Boże Narodzenie. Gazeta Lwowska 1999 nr 20 s. 10 (Boże Narodzenie w poezji polskiej; z fragmentami wierszy poetów: Krzys...) szczegóły 
206.artykuł: Chałacińska-Wiertelak Halina: Dostojewski - Penderecki - Milton. Semantyka raju. Studia Rossica 1994 t. 2 s. 29-36  szczegóły 
207.artykuł: Chrząstowska Bożena: Świętość daleka i bliska. Polonistyka 2003 nr 3 s. 131 (wstęp do numeru...) szczegóły 
208.artykuł: Cieślak Stanisław: Religijność w literaturze polskiej. x 1993 ([W ks. zb.:] Wartości w kulturze polskiej. Lublin 1993 s. 87-114...) szczegóły 
209.artykuł: Cybulska Maja Elżbieta: Strofy. Tydzień 1993 nr 52 s. 10 (omów. utworów podejmujących tematykę Bozego Narodzenia, m.in. kolęd i ...) szczegóły 
210.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Bóg się rodzi... Nasz Dziennik 2003 nr 296 s. 13 (nt. motywów bożonarodzeniowych w polekiej poezji; z przytoczeniem i om...) szczegóły 
211.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Nowy Rok bieży!. Nasz Dziennik 2003 nr 300 s. 12 (nt. Nowego Roku w polskiej poezji; z omówieniem i przytoczeniem utworó...) szczegóły 
212.artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: Patriotyczne credo [z tego cyklu:] W oczekiwaniu na Chrystusa. Nasz Dziennik 2003 nr 284 s. 17 (nt. Adwentu oraz świętego Mikołaja, z omówieniem i przytoczeniem wiers...) szczegóły 
213.artykuł: Czyż Antoni: Wokół ojca: Gombrowicz, Witkacy, Wojtyła. Ogród 1990 nr 1 (3) s. 44-64 (dot. utworów: Witold Gombrowicz: Pornografia, Stanisław Ignacy Witkiew...) szczegóły 
214.artykuł: Derwich Marek: Polska legenda o świętym Emeryku. Przegląd Historyczny 1990 t. 81 z. 1/2 s. 423-446  szczegóły 
215.artykuł: Domańska Joanna: Obrzęd i obraz a legendy o świętych na Litwie. Konteksty 1993 nr 3/4 s. 119-121 (w literaturze polskiej na Litwie...) szczegóły 
216.artykuł: Dominik Donata: Katolik 1990 nr 51/52 s. 9 (nt. wątków związanych z Bożym Narodzeniem w lit. pol.; z fragm. tekstó...) szczegóły 
217.artykuł: Drajewski Stefan: Boże Narodzenie w poezji kapłańskiej. Kierunki 1989 nr 52/53 s. 11, 13 ([m.in. dot. poetów: P. Heintsch, A. Madej, M. Nowak, J. Twardowski]...) szczegóły 
218.artykuł: Drajewski Stefan: Święci Pańscy w poezji kapłańskiej. Życie i Myśl 1990 nr 9/10 s. 52-61  szczegóły 
219.artykuł: Drajewski Stefan: "Żeby razem z nim zmartwychwstać" czyli Wielkanoc w poezji kapłańskiej. Słowo Powszechne 1990 nr 74 s. 6  szczegóły 
220.artykuł: Drob Janusz: Obraz św. Franciszka w polskich kazaniach drukowanych z XVII w.. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1986 t. 2 s. 107-113  szczegóły 
221.artykuł: Dudała Halina: Jasna Góra w świadomości historycznej Górnoślązaków na przełomie XIX i XX wieku. Studia Claromontana 1998 t. 18 s. 123-142 (na podstawie analizy pieśni dziadowskich, pątniczych i liturgicznych o...) szczegóły 
222.artykuł: Dybciak Krzysztof: Literatura a religia. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 395-399  szczegóły 
223.artykuł: Fryckowski Jerzy: O Wigilii. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 11-12 (dot. m.in. Wigilii w poezji polskiej; wstęp do wyboru wierszy zamieszc...) szczegóły 
224.artykuł: Gruszka Stanisław: Maryja w polskiej poezji. Homo Dei 1990 nr 1/2 s. 112-128 (w twórcz. autorów: Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Cyprian Norwid, M...) szczegóły 
225.artykuł: Grześczak Marian: Kiosk (61). Twórczość 2003 nr 11 s. 144-146 (dot. liturgii roratowej w literaturze...) szczegóły 
226.artykuł: Grzybek Dariusz: Wątek chrześcijańskiej tożsamości cywilizacji europejskiej w publicystyce "Kultury". Arka 1994 nr 53/54 s. 47-57 (dot. miesięcznika "Kultura" wyd. w Rzymie i w Paryżu; red. Jerzy Giedr...) szczegóły 
227.artykuł: Gut Joanna: Wigilia czasów nieludzkich - o poezji bożonarodzeniowej w czasach drugiej wojny światowej. Guliwer 2003 nr 4 s. 19-23 (m.in. dot. twórczości pisarzy: Stanisław Baliński, Tadeusz Borowski, T...) szczegóły 
228.artykuł: Gutowski Wojciech: Wobec "śmierci Boga". (Sytuacje młodopolskie). Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 151-164 (motyw śmierci Boga w twórczości m.in. poetów: Maria Komornicka, Bolesł...) szczegóły 
229.artykuł: Guźlak Gerard: Dzwonnica, dzwonnik i dźwięk dzwonów w przestrzeni - konteksty literackie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1999 z. 20 (46) s. 51-80 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
230.artykuł: Hałaś Marcin: Metafizyka, religia, poezja. Katolik 1990 nr 21 s. 6 (nt. wątków religijnych i metafizycznych we współcz. poezji...) szczegóły 
231.artykuł: Iwańczak Wojciech: Hussite Prague in the Political Literature and Propaganda of the Period. Acta Poloniae Historica 1994 t. 70 s. 5-28 (w języku angielskim...) szczegóły 
232.artykuł: Jarosińska Katarzyna: O aniołach Bożego Narodzenia. Rota 2001 nr 4 s. 32-37 (motyw anioła w polskiej poezji bożonarodzeniowej...) szczegóły 
233.artykuł: Jasińska-Wojtkowska Maria: Dzieło literackie i świat sacrum. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 389-394  szczegóły 
234.artykuł: Jurkowski Marian: Piekło. Człowiek i Światopogląd 1989 nr 4 s. 103-105 (m.in. funkcjonowanie pojęcia w literaturze...) szczegóły 
235.artykuł: Keferstein Halina: Pieśni Maryjne w XIX-wiecznych rękopisach warmińskich. Posłaniec Warmiński 1989 nr 26/1 (1989/1990) s. 15  szczegóły 
236.artykuł: Kęcińska Jowita: Dominikanie gdańscy w literaturze pięknej. x nr s. ([w ks.:] Dominikanie. Gdańsk - Polska - Europa. Materiały z konferencj...) szczegóły 
237.artykuł: Kędzierski Ryszard M.: Pytając o literaturę sacrum.... Sztuka Osobowa 2000 nr 81/82 s. 21-27 (nt. literatury religijnej; z not. o autorze artykułu, s. 30...) szczegóły 
238.artykuł: Kjellberg Lennart: "Niech będzie pochwalony..." Till en halsningsformels historia. Acta Sueco-Polonica 1994 nr 3 s. 237-241 (ze streszcz. w jęz. polskim pt.: "Niech będzie pochwalony.." - dzieje ...) szczegóły 
239.artykuł: Kopciński Jacek: Kościół, pisarze, dialog. Debata 1993 nr 1 s. 93-99 (wizerunek religii i Kościoła w polskiej prozie po 1956; dot. m.in. aut...) szczegóły 
240.artykuł: Kozera Bartłomiej: Motywy biblijne w polskiej literaturze katolickiej. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Nauki Społeczno - Polityczne 1993 [z.] 8 s. 71-80  szczegóły 
241.artykuł: Kracik Jan: Zmartwychwstały pośród Sarmatów. Tygodnik Powszechny 1995 nr 16 s. 5 (motyw wielkanocny i pasyjny w staropolskich kazaniach, pieśniach kości...) szczegóły 
242.artykuł: Krajski Stanisław: Maryja w poezji ojczystej. Nasz Dziennik 2002 nr 189 s. 7 (felieton...) szczegóły 
243.artykuł: Krawczyk Aneta: Esej o "Bogu ukrytym". Miejsce Boga w literaturze. Pytania o "Wybrzeża pełne ciszy". Topos 1999 nr 2/3 s. 35-39  szczegóły 
244.artykuł: Krawczykowska Irena: Betlejem leży w Polsce. Słowo Powszechne 1992 nr 226 dod. s. V (motyw Bożego Narodzenia w polskich kolędach od czasów średniowiecza do...) szczegóły 
245.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Między wyobraźnią, baśnią i mitem - o sferze sacrum w literaturze dla dzieci. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 414-423  szczegóły 
246.artykuł: Kwiecień Monika: Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu (Boże Narodzenie w kolędach i pastorałkach). Jednota 1993 nr 12 s. 7-8  szczegóły 
247.artykuł: Legeżyńska Anna: Poszukiwanie sacrum. Zeszyty Karmelitańskie 2001 nr 4 s. 144-156 (problematyka metafizyczna w poezji l. 90-tych XX w.; m.in. w twórczośc...) szczegóły 
248.artykuł: Łazowski Zbigniew: Herezja i wiara. Nowa Fantastyka 1991 nr 8 s. 71-73 (tematyka religijna w młodej polskiej lit. SF; z not....) szczegóły 
249.artykuł: Mamoń Agata: Przekazy dotyczące kultu cudownej ikony Matki Boskiej z Korczmina (Na marginesie badań konserwatorskich). Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 235-241 (z fragm. legend i opowieści...) szczegóły 
250.artykuł: Martynel-Tumel Jolanta: ""... i o uśmiechu, i o łzach" (Motywy bożonarodzeniowe w poezji polskiej XX wieku). Magazyn Wileński 2001 nr 12 s. 5-8  szczegóły 
251.artykuł: Masłowski Michel: Les formes du religieux dans le quotidien en Pologne (Representation litteraire et attitudes culturelles). Revue des Etudes Slaves 1993 t. 65 z. 3 s. 511-524 (m.in. w twórcz. Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Karola Wo...) szczegóły 
252.artykuł: Matywiecki Piotr: O kościele bez Boga (Pamięci Marii Knothe). Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 5-33 (historia i prehistoria powiedzenia Adama Mickiewicza "kościół bez Boga...) szczegóły 
253.artykuł: Napiórkowski Stanisław Celestyn: Polska mariologia śpiewana. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 2 s. 41-62 (przegląd polskich kościelnych pieśni maryjnych...) szczegóły 
254.artykuł: Nęcka Agnieszka: Gdy Bóg umiera (w najnowszej prozie polskiej). Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 83-88 (dot. powieści: Stefan Chwin: "Esther", Tomasz Małyszek: "W świetle i w...) szczegóły 
255.artykuł: O Wigilii. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 11-12 (dot. m.in. Wigilii w poezji polskiej; wstęp do wyboru wierszy zamieszc...) szczegóły 
256.artykuł: Obremski Krzysztof: Obraz Boga w liryce religijnej XVII wieku w Polsce. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 67-71 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
257.artykuł: Obremski Krzysztof: Obraz Boga w polskiej liryce religijnej XVII wieku. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1989 t. 42 (1988) s. 55 (streszcz. ref. wygł. podczas posiedzenia Towarzystwa Naukowego w Torun...) szczegóły 
258.artykuł: Panek Sylwia: "Wniebowstąpienie wiersza", czyli o problemach z kategorią sacrum w literaturze. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 213-224 (m.in. w twórczości: Tadeusza Różewicza, Jana Twardowskiego...) szczegóły 
259.artykuł: Parowski Maciej: Boże igrzyska. Nowa Fantastyka 1990 nr 6 s. 52-54 (problem Boga w literaturze science fiction...) szczegóły 
260.artykuł: Parowski Maciej: Małpa Pana Boga. Fantastyka 1989 nr 2 s. 54-55 (motyw szatana także w literaturze...) szczegóły 
261.artykuł: Pater Józef: Bóg Ojciec w literaturze polskiej. x 1998 ([w ks. zb.:] Abba Ojcze. W stronę wielkiego jubileuszu roku 2000. Pod ...) szczegóły 
262.artykuł: Pawłowska Beata (ur. 1974): Pierwsi chrześcijanie a katakumby rzymskie w XIX-wiecznej i współczesnej polskojęzycznej powieści historycznej. Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 455-469 (fragm. pracy magisterskiej; m.in. dot. twórczości pisarzy: Teodor Jesk...) szczegóły 
263.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Bogiem sławiena Maryja. Od "Bogurodzicy" do poezji ks. Jana Twardowskiego. Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 23 V s. 10  szczegóły 
264.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Jezus w żłobku i w hełmie (Od "Bogarodzcy" do ks. Jana Twardowskiego). Metafora 1996 nr 25/26 s. 34-44 (tematyka religijna, motyw Matki Boskiej i Jezusa Chrystusa w poezji po...) szczegóły 
265.artykuł: Platt Julian: Topos marności w literaturze Oświecenia (Komunikat). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1992 t. 46 (1991) s. 15-16  szczegóły 
266.artykuł: Polanowski Tadeusz P.: Maria Magdalena w literaturze. Przegląd Powszechny 2001 nr 7/8 s. 101-112 (m.in.w twórczości: Jan Dobraczyński, Stanisław Grochowiak, Kazimiera I...) szczegóły 
267.artykuł: Polonia Włoska 1998 nr 1 s. 23 (nota o wykładzie Hanny Dziechcińskiej "Wizja Matki Boskiej w poezji p...) szczegóły 
268.artykuł: Popkowicz-Tajchert Renata: Książki rozświetlone Bogiem. Słowo Powszechne 1991 nr 1/2 s. 3-4 (tematyka religijna w lit. dla dzieci i młodzieży...) szczegóły 
269.artykuł: Poremba-Wolkowa Barbara: Bóg się rodzi... w poezji. Katolik 1989 nr 53/53 s. 11  szczegóły 
270.artykuł: Poremba-Wolkowa Barbara: Trzy razy ukrzyżowany. Katolik 1989 nr 12 s. 6 (motyw krzyża w polskiej poezji współcz.; z fragm. wierszy...) szczegóły 
271.artykuł: Pyda Janusz: Podobieństwo rzeczy niepodobnych. Teofil 2002 nr 2 s. 116-138 (dot. m.in. literatury w przygotowaniu do kapłaństwa oraz obrazu kapłań...) szczegóły 
272.artykuł: Rakoczy Bolesław E.: Ryngraf w poezji polskiej. x 2002 ([w ks. zb.:] Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie. Księga ded...) szczegóły 
273.artykuł: Rakoczy Eustachy: Matka Boża Częstochowska w tradycji rycersko-żołnierskiej. Studia Claromontana 1996 t. 16 s. 5-30 (m.in. w poezji i ikonografii...) szczegóły 
274.artykuł: Reszczyk Agnieszka: "Anioły stoją na rodzinnych polach", czyli w kręgu mitologii narodowej. Rota 2001 nr 3 s. 28-29 (motyw anioła w utworach m.in. Juliusza Słowackiego, Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
275.artykuł: Reszczyk Agnieszka: Symbolika wieczerzy wigilijnej w polskiej poezji. Rota 2001 nr 4 s. 11-15  szczegóły 
276.artykuł: Rok Bogdan: Św. Jadwiga w polskim piśmiennictwie religijnym czasów nowożytnych. x 1995 ([W ks. zb.:] Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe sympozjum naukowe Świę...) szczegóły 
277.artykuł: Rybicki Stanisław Romuald: Motyw Ducha Świętego w polskiej literaturze. Częstochowskie Studia Teologiczne 1998 t. 26 s. 211-228 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
278.artykuł: Sawicki Stefan: Teologia literacka - teologia w literaturze - teologia literatury. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 409-412  szczegóły 
279.artykuł: Sikora Jerzy: "Przejrzysty, Nieogarniony..." (Bóg w młodej poezji polskiej). Arka 1991 nr 34 s. 42-51 (m.in. w twórcz. poetów: Maciej Cisło, Tomasz Jastrun, Bronisław Maj, G...) szczegóły 
280.artykuł: s.j.: Sianowska Panienka. Najo Uczba 2001 nr 4 s. IX (dot. m.in. kaszubskich pieśni i wierszy ku czci Matki Bożej Sianowskie...) szczegóły 
281.artykuł: Skiba Aleksandra: Święta Jadwiga, księżna śląska, w źródłach i opracowaniach historycznych. Przegląd Zachodniopomorski 2002 z. 3 s. 129-139 (księżna w żywotach i kronikach m.in.: Benedykt Chmielowski, Jan Długos...) szczegóły 
282.artykuł: Skwara Marek, Skwara Marta: Literatura, czyli "Jak mówić o Bogu"?. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1999 t. 32 s. 279-285 (obraz Boga w literaturze polskiej i obcej...) szczegóły 
283.artykuł: Smaszcz Waldemar: Jak Paweł u wrót Damaszku. Kierunki 1989 nr 12 s. 1, 10 ([motyw nawrócenia w poezji aut.: J. Leończuk, J. Liebert, M. Pawlikows...) szczegóły 
284.artykuł: Smosarski Józef: Wniebowzięcie w apokryfach. Gazeta Wyborcza 1990 nr 186 s. 5  szczegóły 
285.artykuł: Staszewski Jarosław: Cudowna komunia św. Bonawentury w sztuce i piśmiennictwie polskiego baroku. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2003 [t.] 13 s. 493-505  szczegóły 
286.artykuł: Stróżewski Władysław: W stronę filozofii miłosierdzia. Znak 2003 nr 3 s. 15-26 (dot. miłosierdzia boskiego w Biblii i niektórych tekstach literackich;...) szczegóły 
287.artykuł: Sulikowski Rafał: Religijne horyzonty współczesnej poezji polskiej: Zarębianka [Zofia], Wencel [Wojciech], Pasierb [Janusz]. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 23-27 (z not. o R. Sulikowskim...) szczegóły 
288.artykuł: Szymik Jerzy: Jasność z krzyża. W drodze 2003 nr 2 s. 27-36 (dot. chrześcijańskiego rozumienia problemu zła i śmierci Boga m.in. w ...) szczegóły 
289.artykuł: Szymik Jerzy: Jezus Chrystus w poezji. x 2003 ([w ks.] Jerzy Szymik: "Wszystko zjednoczyć w Chrystusie" (Ef 1,10). Te...) szczegóły 
290.artykuł: Szymik Jerzy: Teologiczny aspekt problematyki Boga we współczesnej polskiej poezji (na tle ogólnoświatowych tendencji literatury pięknej drugiej połowy XX wieku). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 105-132 (dot. głównie twórczości autorów: Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Jan...) szczegóły 
291.artykuł: Tierling Ewa: Poetycki wizerunek Madonny Ostrobramskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 51-75  szczegóły 
292.artykuł: Turkiewicz Halina: "... Z najcichszej Wielkiej Nocy". Magazyn Wileński 2002 nr 3 s. 32-35 (motyw Golgoty i zmartwychwstania w polskiej poezji...) szczegóły 
293.artykuł: Uliasz Stanisław: Topos Golgoty w literaturze kresowej dwudziestolecia międzywojennego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1992 nr 32 (1459) s. 121-137  szczegóły 
294.artykuł: Wojtowicz Wiesława: Motyw cerkwi w poezji polskiej po II wojnie światowej. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1995 t. 3/4 (1994/1995) s. 275-295 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
295.artykuł: Wrzosek Stefan: "Płuco lancą przebite" O sprawie unitów w literaturze polskiej. Rocznik Bialskopodlaski 1996 t. 4 s. 129-153  szczegóły 
296.artykuł: Zakrzewski Andrzej J.: Jasna Góra w kulturze narodowej w końcowym okresie rozbiorów Polski (1880-1918). Studia Claromontana 1998 t. 18 s. 143-158 (dot. także literatury...) szczegóły 
297.artykuł: Zakrzewski Andrzej J.: Ukształtowanie się literackiego toposu jasnogórskiego na przełomie XV/XVII wieku. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1989 z. 2 s. 61-78  szczegóły 
298.artykuł: Zalewska Katarzyna: Pokłonili się Trzej Królowie. Wiedza i Człowiek 1996 nr 12 s. 41-44 (fragment ewangelii wg św. Mateusza w legendach, literaturze, malarstwi...) szczegóły 
299.artykuł: Zarębianka Zofia: Matka Boska Częstochowska we współczesnej poezji polskiej. Przegląd Powszechny 2000 nr 5 s. 200-214  szczegóły 
300.artykuł: Żak Stanisław: Święty Krzyż w literaturze polskiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej....) szczegóły 
301.artykuł: Żbikowski Piotr: Przeżywanie Boga i prawowanie się z Bogiem w polskiej poezji porozbiorowej (1793-1805). Resovia Sacra 1996 nr 2 (1995) s. 185-215 (m.in. w wierszach autorów: Adam Jerzy Czartoryski, Franciszek Dionizy ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Rozum, myślenie, umysł (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
302.książka: Kopania Jerzy: Bezsilne piękno rozumu. Szkice filozoficzno-literackie. 2002 (Wprowadzenie. - Realizm polityczny Wacława Gąsiorowskiego [dot. emocji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
303.książka: Dorosz Krzysztof A.: Śladami nadziei i inne szkice. ([Zawiera:] Śladami nadziei [cykl komentarzy nt. nadziei, problemu zła ...) szczegóły 
304.książka: Kopania Jerzy: Bezsilne piękno rozumu. Szkice filozoficzno-literackie. 2002 (Wprowadzenie. - Realizm polityczny Wacława Gąsiorowskiego [dot. emocji...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
305.artykuł: Jakubowska-Ożóg Alicja: Motyw biblijny jako temat utworów poetyckich - na przykładzie "Żony Lota" Józefa Łobodowskiego, Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Nowaka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1992 z. 2 s. 167-180  szczegóły 
306.artykuł: Kozłowska Elżbieta: Motyw biblijnego złoczyńcy w wierszu Zbigniewa Herberta "Domysły na temat Barabasza" oraz w piosence Jacka Kaczmarskiego "Kara Barabasza". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 93-99  szczegóły 
307.artykuł: Kucharska Jadwiga: Etos Wigilii w literaturze i plastyce lat wojny i okupacji (lekcje w liceum). Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 46-53  szczegóły 
308.artykuł: Łuczyńska Maria: Motywy franciszkańskie w utworach Jana Kasprowicza. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 3 (1993/1994) s. 60-71  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
309.książka: A duch wieje kędy chce ... Almanach poezji religijnej. 1994 ( [Utwory aut.:] Leokadia Baran, Wacław Baryła, Danuta Bilczewska, Tade...) szczegóły 
310.książka: A duch wieje, kędy chce... Almanach poezji religijnej. 1992 ( [Utwory aut.:] Maryla Banaś, Jan Biela, Teresa Boguszewska, Rafał Cha...) szczegóły 
311.książka: A duch wieje kędy chce... Almanach poezji religijnej. 1993  szczegóły 
312.książka: A duch wieje kędy chce. Almanach poezji religijnej. 1995 ([Utwory aut.:] Urszula Antosz-Rekucka, Jacek Chytła, Stanisław Dziwisz...) szczegóły 
313.książka: A duch wieje kędy chce... Almanach poezji religijnej. 1996 ([Utwory aut.:] Urszula Antończak, Czesława Bajek, Bronisława Chorążycz...) szczegóły 
314.książka: A duch wieje kędy chce... Almanach poezji religijnej. 1997 ([Wiersze aut.:] Grażyna Balkarska, Barbara Belczyńska, Bogusław Bierwi...) szczegóły 
315.książka: A duch wieje kędy chce... Almanach poezji religijnej. 1998  szczegóły 
316.książka: A duch wieje kędy chce... Almanach poezji religijnej. 1999 (Marian Stanisław Hermaszewski: [wstęp]. - [Wiersze aut.:] Waldemar Cho...) szczegóły 
317.książka: A duch wieje kędy chce... Almanach poezji religijnej. 2000  szczegóły 
318.książka: A duch wieje kędy chce... Almanach poezji religijnej. 2002 (Marian Stanisław Hermaszewski: wstęp. - [Wiersze aut.:] Halina Biernat...) szczegóły 
319.książka: A duch wieje kędy chce... Almanach poezji religijnej. 2003  szczegóły 
320.książka: Ad maiorem Dei gloriam. Almanach poezji religijnej debiutantów. 1995 ( [Wiersze aut.:] Piotr Adamski, Janina Chociwska, Teresa Dębek, Alina ...) szczegóły 
321.książka: Anielski chlebie witaj. Antologia polskiej poezji o Eucharystii. 1992 ( [Utwory aut.:] Wojciech Bąk, Konstancja Benisławska, Roman Brandstaet...) szczegóły 
322.książka: Anioł w poezji. 1992 ( Walerian Moroz: Od Wydawnictwa [wstęp]. - [Utwory aut.:] Mieczysław B...) szczegóły 
323.książka: Aniołowie naszej ziemi. Antologia polskiej poezji i prozy o aniołach. 1989 ( Jan Twardowski: Parę słów przedmowy. - [Utwory aut.:] Adam Asnyk, Kr...) szczegóły 
324.książka: Antologia poezji wigilijnej. 1995 (Jerzy Fryckowski: Wstęp. - [Utwory aut.:] Jerzy Afanasjew, Zdzisław An...) szczegóły 
325.książka: Antologia wierszy i pieśni religijnych żołnierza polskiego od XI w. do 1945 r. Na powitanie VI pielgrzymki Jana Pawła II do kraju. 1999  szczegóły 
326.książka: Bliżej ziemi, bliżej nieba. Wiersze. 1990 ( Kazimierz Karwat, Andrzej Szczepański: Wstęp. - [Wiersze religijne au...) szczegóły 
327.książka: Błotnicka Bogarodzica. Wiersze. 1997 (Stanisław M. Chmielewski: Adres [wstęp]. - [Utwory będące wyrazem kult...) szczegóły 
328.książka: "Bogiem sławiena Maryja". Antologia polskiej poezji maryjnej. 2000 (Maria Joanna Gondek: Wstęp. - [Utwory aut.:] Władysław Ludwik Anczyc, ...) szczegóły 
329.książka: Boże Narodzenie w poezji polskiej. Wystawa na kanwie bożonarodzeniowej liryki polskiej. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu grudzień 2000 - luty 2001. 2001  szczegóły 
330.książka: Boże Narodzenie w poezji polskiej. 1998 ([Utwory m. in. aut.:] Krzysztof Kamil Baczyński, Józef Czechowicz, Jal...) szczegóły 
331.książka: Boże Narodzenie w poezji wybitnych poetów polskich. 2001 (Zamiast wstępu. - [Wiersze aut.:] Adam Asnyk, Wojciech Bąk, Marian Gaw...) szczegóły 
332.książka: Boże Narodzenie w życiu i literaturze. Antologia. 1989 (Stanisław Klimaszewski: Inaczej niż wół i osioł [wstęp]. - [Opow. i w...) szczegóły 
333.książka: Być blisko... Zbiorek poezji religijnej. 2002  szczegóły 
334.książka: Chodziłeś naszymi drogami. 1999 (Waldemar Smaszcz: "Całujesz ziemię, aby przebaczyła stopom grzeszników...) szczegóły 
335.książka: Cisza betlejemska. Almanach poetycki. 2002 (Henryk Stępień: Słowo wstępne. - [Wiersze aut.:] Barbara Brach, Anna B...) szczegóły 
336.książka: Dary Wieczernika. Wiersze na uroczystość Sakramentu Bierzmowania. 2001 ([Wiersze aut.:] Helena Cabała, Franciszek Folek, Dorota Kozioł, Wanda ...) szczegóły 
337.książka: Diabeł polski w rzeźbie i legendzie. 1990 ( Marek Arpad Kowalski: Przedmowa. - Wiktoryn Grąbczewski: Wstęp. - [66...) szczegóły 
338.książka: Droga krzyżowa. 1995 (Edward Przebieracz: Słowo wstępne. - [Wiersze aut.:] Janina Boniakowsk...) szczegóły 
339.książka: Ewangelia na scenie: Mądrość. 1999 ([Anonimowe teksty dramatyczne misteriów dla odbiorców dziecięcych i mł...) szczegóły 
340.książka: Gaździna Podhala. Matka Boska Ludźmierska. 1991 ([M. in.:] Antologia [wiersze i proza pośw. Matce Boskiej Ludźmierskiej...) szczegóły 
341.książka: Habemus Papam. Antologia poezji religijnej. 2001  szczegóły 
342.książka: Imię Ojca. Antologia poezji o Bogu Ojcu. 1999  szczegóły 
343.książka: Intencje serca. Antologia poezji religijnej. 1985  szczegóły 
344.książka: Jasełka polskie. Antologia widowisk jasełkowych. 1999  szczegóły 
345.książka: Jestem który jestem. Ogólnopolski Konurs Poetycki i Plastyczny. 1999  szczegóły 
346.książka: Klęczy w cieniu twojego milczenia. Miłosierdzie Boże w polskiej poezji współczesnej. Antologia. (Józef Zawitkowski: Zamiast wstępu. - [Wiersze aut.:] Janusz Adamczyk, ...) szczegóły 
347.książka: Kocham Cię, Jezuniu. Wiersze na I Komunię świętą. 2001 (Od Wydawnictwa. - [Wiersze aut.:] Jerzy Binkowski, M. Choszcz, Anna Dm...) szczegóły 
348.książka: Kocham Cię, Maryjo. 2. 2001 (Od Wydawnictwa. - [Wiersze aut.:] K. Aleksander, Józef Baranowski, Bro...) szczegóły 
349.książka: Kocham Cię, Maryjo. Wiersze na uroczystości i święta Matki Bożej. 1995 (Roman Andrzejewski: Przedmowa. - Od redakcji. - [Utwory aut.:] Michał ...) szczegóły 
350.książka: Krzak gorejący. Antologia polskiej poezji religijnej (od Bogurodzicy po współczesność). Na powitanie Nowego Tysiąclecia.  szczegóły 
351.książka: Krzyż - Drzewo Kwitnące. Antologia poezji o Krzyżu. Na Nowy Wiek na Nowe Tysiąclecie. 2002 (Jan Paweł II: Homilia przy Wzgórzu Krzyży, 7 IX 1995 [fragment]; Sursu...) szczegóły 
352.książka: Księga Krzyża. Antologia pasyjna. 1998  szczegóły 
353.książka: Lecieć w Jezusa. Św. Antoni radzi. 1998 ([M. in. aforyzmy polskie]....) szczegóły 
354.książka: Legendy i opowieści różańcowe. 2000  szczegóły 
355.książka: Legendy o Matce Bożej Ludźmierskiej Gaździnie Podhala. 1997  szczegóły 
356.książka: Liryczna, melancholijna, lubieżna i krotochwilna tematami ułożona antologia poezji głupich i mądrych Polaków w Ludwika Stommy wyborze. 50 tematów - 350 poetów. [Część 1. opisu]. 1995 (Ludwik Stomma: Od autora [wstęp]. - [Wiersze aut.:] Jan Krzysztof Adam...) szczegóły 
recenzja: Domagalski Marek: Miłosz wygrał z BGW. Rzeczpospolita 1997 nr 105 s. 15 (nt. wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie zakazującego wydawnictwu pub...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Pieniędzy jak nie było, tak nie ma (Miłosz kontra BGW). Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 17 s. 4 (nt. procesu wytoczonego przez Czesława Miłosza wydawnictwu BGW dot. za...) szczegóły 
357.książka: Liryczna, melancholijna, lubieżna i krotochwilna tematami ułożona antologia poezji głupich i mądrych Polaków w Ludwika Stommy wyborze. 50 tematów - 350 poetów. [Część 2. opisu]. 1995 ([Wiersze aut:] Edmund Wasilewski, Stanisław Wasylewski, Aleksander Wat...) szczegóły 
recenzja: Proces Miłosza z BGW. Rzeczpospolita 1997 nr 95 s. 15 (o zamknięciu przez Sąd Wojewódzki w Warszawie rozprawy w procesie wyto...) szczegóły 
358.książka: Listy sercem pisane. Listy polskich dzieci do Ojca Świętego Jana Pawła II. (Wiktor Skworc: Słowo wstępne. - Zbigniew Kras: Wprowadzenie. - [Zbiór ...) szczegóły 
359.książka: Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI-XVI w.. 1999  szczegóły 
360.książka: Łęczyckie bajanie o Borucie panie. 1990 ( Wiktoryn Grąbczewski: [Wstęp]. - [Opowieści, klechdy i przypowieści ...) szczegóły 
361.książka: Małe prozy biblijne. 2002 (Maciej Nowak: Inspiracje biblijne w małych formach prozatorskich [wstę...) szczegóły 
362.książka: Maryjny strumień w poezji. 1999 (Stanisław Nowak: Arcybisku Metropolita Częstochowski [wstęp]. - Wprowa...) szczegóły 
363.książka: Między dłonią a dłonią. IV Konkurs Poetycki im. Adama Mickiewicza, Katowice 1999. 2000 (Andrzej Gruszka: Słowo wstępne. - [Nagrodzone, wyróżnione i in. wybran...) szczegóły 
364.książka: Miłość jak ziarno odwagi. Antologia poezji religijnej. (Suplement). 2001  szczegóły 
365.książka: Miłość jak ziarno odwagi. Antologia poezji religijnej. 2000  szczegóły 
366.książka: Miłość jest twórcza. Św. Maksymilian Kolbe w rzeżbie i w poezji. 1988 ( [Wiersze aut.:] Tadeusz Chróścielewski, Michał Stefan Dalecki, Roman ...) szczegóły 
367.książka: Modern poems on the Bible. An anthology. 1994 ([M. in. wiersze aut.:] Zbigniew Herbert, Anna Kamieńska, Czesław Miłos...) szczegóły 
368.książka: Modlitwa poetów. Antologia poezji polskiej od Jana Kochanowskiego do Jana Twardowskiego. 1998  szczegóły 
369.książka: Moje Boże Narodzenie. 2001 (Redakcja: Wstęp. - [Nagrodzone i wyróżnione wiersze aut.:] Anna Alma-G...) szczegóły 
370.książka: Morituri Te salutant, Christe. Męka i śmierć Chrystusa w poezji. 2002  szczegóły 
371.książka: Motywy modlitewne w prozie polskiej XIX i XX wieku. 1988 ( Antoni Bednarek: Modlitwy polskiej literatury (obecność motywu w proz...) szczegóły 
372.książka: Mój śpiewnik. "Caritas" - kolonie katolickie '96. 1996 ([Teksty 81. anonimowych piosenek religijnych i ''ogniskowych'']....) szczegóły 
373.książka: Na kapłaństwa progu. Wiersze prymicyjne. 2001  szczegóły 
374.książka: Najpiękniejsze polskie modlitwy. 2000 ([Utwory aut.:] Roman Brandstaetter, Franciszek Karpiński, Jan Kochanow...) szczegóły 
375.książka: Nasze wigilie. 2. 2003 ([Wiersze aut.:] Roman Bańkowski, Stanisław Bożek, Wiesława Buczulińska...) szczegóły 
376.książka: Noc Bożego Narodzenia. 1997 ([Wiersze aut:] John Ching-hsiung Wu, Roland Leonhardt. - [Teksty prozą...) szczegóły 
377.książka: Nowenna do Matki Bożej od Szczęśliwych Powrotów odmawiana przy kapliczce nad Morskim Okiem w Tatrach. 1998  szczegóły 
378.książka: O św. Dominiku i jego rodzinie. 1990 ( Od autorów [wstęp]. - [Wiersze aut.:] Bogna Bartkowska, Wojciech Bąk,...) szczegóły 
379.książka: O wierzeniach. Aforyzmy i myśli. 1998  szczegóły 
380.książka: Ojca Świętego Polska światu dała. Wiersze, pieśni, przyśpiewki, gawędy, opowieści polskich poetów ludowych. 1989 (Piotr Płatek: [Wstęp]. - [Utwory pośw. Janowi Pawłowi II papieżowi z o...) szczegóły 
381.książka: Otwórz Twój skarbiec... Antologia modlitwy za Ojczyznę. 1995 ([Poetyckie modlitwy aut.:] Karol Bołoz Antoniewicz, Władysław Antosz, ...) szczegóły 
382.książka: Pan Jezus już się zbliża... Wiersze na dzień Pierwszej Komunii Świętej. 2000  szczegóły 
383.książka: Pani Ziem Sądeckich. Nasze legendy. 1999  szczegóły 
384.książka: Panno Święta co Jasnej bronisz Częstochowy. 1981 ([Wiersze aut.:] Roman Brandstaetter, Grzegorz z Sambora, Kazimiera Ił...) szczegóły 
385.książka: Patrzymy w niebo. Antologia poezji religijnej dla dzieci. 1991 ( [Utwory aut.:] Wanda Achremowiczowa, Stanisław Aleksandrzak, Władysła...) szczegóły 
386.książka: Pieśń królową korony polskiej. 1991  szczegóły 
387.książka: Pieśń królowej korony polskiej. Polska poezja religijna. 1991 (Od Wydawcy. - [Utwory aut.:] Adam Asnyk, Krzysztof Kamil Baczyński, Wo...) szczegóły 
388.książka: Pióro cię nie wypowie. Antologia poezji religijnej. IV Noworudzkie Spotkania z Poezją 28.05.1994 r.. 1994 ([Utwory aut.:] Sergiusz Bajer [pseud., nazw. właśc. Bogusław Sobótka],...) szczegóły 
389.książka: Podnoszę z ziemi mój głos. 1990 ( [Teksty poetyckie modlitw, m. in. aut.:] Augustyn święty, Roman Brand...) szczegóły 
390.książka: Poezja ostrobramska. Modlitwa poetycka. 2002  szczegóły 
recenzja: Werowska Danuta: W Galerii im. Sledzińskich. Kurier Wileński 2002 nr 203 s. 6 (dot. promocji tomiku w ramach XX Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białym...) szczegóły 
391.książka: Poezja ostrobramska. 1991 ( [Wiersze bedące przejawem kultu obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w...) szczegóły 
392.książka: Poezja ostrobramska. 1996  szczegóły 
393.książka: Pokój i Dobro. Wybór polskiej liryki franciszkańskiej. 1989 ([Utwory aut.:] Kazimiera Alberti, Stanisław Barańczak, Wojciech Bąk, A...) szczegóły 
394.książka: Polska nam Papieża dała. Antologia literackiej twórczości nieprofesjonalnej o Janie Pawle II i Jego dziejowym posłannictwie. 1996 (Piotr Płatek: Myśli sercem spisane [słowo wstępne]. - Franciszek Ziejk...) szczegóły 
395.książka: Polska nam Papieża dała. Antologia literackiej twórczości nieprofesjonalnej o posłannictwie Jana Pawła II. 1993 (Władysław Pilarczyk: Gdzie się te wiersze zrodziły i dlaczego? [przedm...) szczegóły 
396.książka: Polskie litanie i suplikacje. 1995 ([Utwory aut.:] Miron Białoszewski, Julian Ejsmond, Kazimiera Iłłakowic...) szczegóły 
397.książka: Powrót do Ojca. Poezja ku wieczności III. 1999  szczegóły 
398.książka: Prośba do Matki Boskiej. Antologia polskiej poezji maryjnej. 1991 ([Wiersze aut.:] Karol Antoniewicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisła...) szczegóły 
399.książka: Prowadź nas w jasność. Antologia ludowej liryki religijnej. 1994 ([Utwory aut.:] Aleksander Adamczyk, Krystyna Aleksander, Ignacy Antosz...) szczegóły 
400.książka: Przez krzyż. Wybór poezji religijnej. 1987 (Bolesław Pylak: [Wstęp]. - [Utwory aut.:] Stefan Aleksandrowicz, Karol...) szczegóły 
401.książka: Przez wszystko do mnie przemawiałeś, Panie. Antologia polskiej poezji o Duchu Świętym. 1998 (Wprowadzenie. - [Utwory aut.:] Łazarz Baranowicz, Wojciech Bąk, Konsta...) szczegóły 
402.książka: Różaniec święty. 1992 ([M. in. fragmenty wierszy o tematyce religijnej, aut.:] Wiesław Gawlik...) szczegóły 
403.książka: Rzucam ci róże wonne... Różaniec w poezji polskiej. 1997 ([Utwory aut.:] Wojciech Bąk, Konstancja Benisławska, Adam Mickiewicz, ...) szczegóły 
404.książka: Sanktuarium Maryjne w Ostrożanach. 2001  szczegóły 
405.książka: Skarbiec anielski. 1997 ([Cytaty z motywem odnoszącym się do postaci biblijnego anioła; z tekst...) szczegóły 
406.książka: Słowa gorejące. Antologia poezji metafizycznej i konfesyjnej. 2000  szczegóły 
407.książka: Słowa gorejące. Antologia poezji metafizycznej i konfesyjnej. 2002 (Krzysztof Guzowski: Promieniowanie piękna [wstęp]. - [Wiersze aut.:] J...) szczegóły 
408.książka: Spalony raj. Antologia młodej poezji religijnej. 1986  szczegóły 
409.książka: Stać się Chrystusem. Ewangelizacja dla wszystkich. 1999 ([Pamiętniki]....) szczegóły 
410.książka: Sucha na Pomorzu. 1977-1997. 1997 ([Wspomnienia o ośrodku rekolekcyjnym w miejscowości Sucha oraz wiersze...) szczegóły 
411.książka: Ściga Cię moje serce. Wybór wierszy współczesnych poetów ludowych ku czci Matki Boskiej. 1996  szczegóły 
412.książka: Śpiewnik "Fioretti" Zespołu wokalno-instrumentalnego Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Krakowie. 1991 ([Teksty 120 piosenek z lat 1980-1990 zebranych w działach:] Zarzucając...) szczegóły 
413.książka: Śpiewnik Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 2000  szczegóły 
414.książka: Śródpolne pacierze. 1989 (Sefan Aleksandrowicz: W kręgu poezji religijnej [wstęp]. - [Wiersze na...) szczegóły 
415.książka: Światło pszennego chleba. Eucharystia w poezji polskiej. 1996 ([Wiersze aut.:] Józef Baka, Wojciech Bąk, Konstancja Benisławska, Stan...) szczegóły 
recenzja: Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2002 t. 16 s. 293 (not. o spotkaniu z aut. antologii Waldemarem Smaszczem w Bydgoszczy, 2...) szczegóły 
416.książka: Święta Bożego Narodzenia. 1997 ([Fragmenty wierszy aut.:] Jerzy Liebert, Jan Andrzej Morsztyn, Władysł...) szczegóły 
417.książka: Święta góra w Grabarce. 1998  szczegóły 
418.książka: Święta Kinga w poezji polskiej. Antologia (1644-2001). (Wstęp. - [Wiersze oraz fragm. wierszy aut.:] Krystyna Aleksander, Karo...) szczegóły 
419.książka: Tajemnica wiary. Przykłady, wypowiedzi, wiersze. 1997 (Stanisław Grzybek: Słowo wstępne. - Wacław Chmielowski: Od autora. - [...) szczegóły 
420.książka: Teksty o Matce Bożej. Polskie średniowiecze. 2000  szczegóły 
421.książka: Tylko modlitwa ocaleje. Liryka religijna poetów gdańskich. 1988 ([Utwory aut.:] Jerzy Afanasjew, Jerzy Afanasjew Jr, Selim Chazbijewicz...) szczegóły 
422.książka: [Tysiąc jeden] 1001 aforyzmów o polityce, pieniądzach i kościele. 1999  szczegóły 
423.książka: Tysiąc Twoich twarzy. Antologia poezji modlitewnej. 1998  szczegóły 
424.książka: Vincentiana. Śpiewnik Przeglądów Piosenki Religijnej w Krakowie. 1998  szczegóły 
425.książka: W anielskim cieniu ... Poetów spotkania z Aniołami. 1994 ( Jan Sochoń: Przedmowa. - [Utwory aut.:] Adam Asnyk, Krzysztof Kamil B...) szczegóły 
426.książka: W ciemnościach słyszę Boga kroki... Wiersze poetów śląskich. 1987 ([Utwory aut.:] Mirosław Bochenek, Janusz Kandzia, Anna Maria Korzeniew...) szczegóły 
427.książka: W ciszy Cię odnajduję. Poezje. 1997  szczegóły 
428.książka: W kolebce czasów. Antologia wierszy o Bożym Narodzeniu. 1999 ([Wydano z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000; pokłosie Konkursów Po...) szczegóły 
429.książka: W litanijnym śpiewie. 1998 ([Także utwory poetyckie aut. polskich]....) szczegóły 
430.książka: "Wieczność nie ma kalendarza". Epigramat w polskiej liryce religijnej 1939-1998. Antologia. 1999  szczegóły 
431.książka: Wiersze na rok liturgiczny. 1995 (Roman Andrzejewski: Przedmowa. - Od wydawnictwa. - [Wiersze o tematyce...) szczegóły 
432.książka: Wiersze o Matce Boskiej Ostrobramskiej. Antologia. 1993 (Jan Malinowski: Słowo wstępne. - [Utwory aut.:] Jadwiga Badowska, Jerz...) szczegóły 
433.książka: Łączkowski Zdzisław: Wolność nie zniewolona czyli Spacerkiem przez sacrum i profanum. 1997 ([Książka poświęcona twórczości poetyckiej polskiego duchowieństwa kato...) szczegóły 
recenzja: E.Z.: Poeci w sutannach, poeci w habitach. Powściągliwość i Praca 1997 nr 11 s. 25  szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: O "Wolności nie zniewolonej". Radostowa 1997 nr 2/3 s. 4-5 (wyw.; rozm.: Antoni Dąbrowski; z fot. Zdzisława Łączkowskiego...) szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 7 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Poezja głębi. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 88 s. 20  szczegóły 
recenzja: P.S.: Nowe Książki 1997 nr 9 s. 46 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Teologia i poezja. Tydzień 1997 nr 39 s. 10  szczegóły 
434.książka: Wołanie z ziemi. Antologia jednego wiersza ludowej poezji religijnej. 1991 ( Roman Andrzejewski: Przedmowa. - [Utwory poetów zrzeszonych w Stow. T...) szczegóły 
435.książka: Wybór wierszy I Konkursu Poezji Religijnej, Ludźmierz 1993. 1993 ([Utwory aut.:] Krystyna Aleksander, Malwa Barycz, Barbara Bigos, Maria...) szczegóły 
436.książka: Wybór wierszy II Konkursu Poezji Religijnej, Ludźmierz 1994. 1994 ([Utwory aut.:] Krystyna Aleksander, Helena Bachleda-Księdzulorz, Malwa...) szczegóły 
437.książka: Wybór wierszy III Konkursu Poezji Religijnej, Ludźmierz 1995. 1995 (Józef Tischner: [Wstęp]. - [Utwory aut.:] Krystyna Aleksander, Leokadi...) szczegóły 
438.książka: Wybór wierszy IV Konkursu Poezji Religijnej, Ludźmierz 1996. 1996  szczegóły 
439.książka: Wybór wierszy IX Konkursu Poezji Religijnej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera, Ludźmierz 2001. 2001 (Wojciech Bonowicz: Wstęp. - PT Jury IX Konkursu Poezji Religijnej im. ...) szczegóły 
440.książka: Wybór wierszy V Konkursu Poezji Religijnej, Ludźmierz 1997. 1997 (Józef Tischner: Wiara i poezja [wstęp]. - Jury V Konkursu Poezji Relig...) szczegóły 
441.książka: Wybór wierszy VI Konkursu Poezji Religijnej, Ludźmierz 1998. 1998 (Józef Tischner: Małe odkrycia wielkiej sprawy [wstęp]. - PT jury VI Ko...) szczegóły 
442.książka: Wybór wierszy VIII Konkursu Poezji Religijnej, Ludźmierz 2000. 2000 (Maciej Pinkwart: Obraz i podobieństwo Boga [wstęp]. - [Utwory aut.:] A...) szczegóły 
443.książka: Wybór wierszy X Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera. 2002  szczegóły 
444.książka: Wybór wierszy XI Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera. 2003 (Łukasz Tischner: Woda z ogniem [wstęp]. - PT Jury XI Konkursu Poezji R...) szczegóły 
445.książka: Z księgą Nadziei... Antologia poezji inspirowanej Biblią. 1999 ( [Poezja inspirowana Biblią; wiersze aut.:] Ewa Alimowska, Zbigniew An...) szczegóły 
446.książka: Z księgi nadziei... Antologia poezji inspirowanej Biblią. 1999 ([Wiersze aut.:] Ewa Alimowska, Jerzy Binkowski, Roman Brandstaetter, M...) szczegóły 
447.książka: Z Tobą Matko i Królowo. Montaże słowno-muzyczne o tematyce maryjnej. 2002  szczegóły 
448.książka: Ziarna wiecznej nadziei. Antologia ludowej poezji metafizycznej i religijnej. Chełm Lubelski, Lublin, Zamość oraz polscy poeci z Białorusi i Litwy. 1994 ([Utwory aut.:] Aleksander Adamczyk, Ewa Adamczyk, Izabella Balik, Mari...) szczegóły 
    Antologie w czasopismach (alfabet tytułów)
449.antologia: Najpiękniejsze kolędy. Rzeczpospolita 2001 nr 300 s. A9-A10 (kolędy m. in. autorów: Franciszek Karpiński, Teofil Lenartowicz...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Małopolska (literatura ludowa)
    artykuły (alfabet tytułów)
450.artykuł: Mamoń Agata: Przekazy dotyczące kultu cudownej ikony Matki Boskiej z Korczmina (Na marginesie badań konserwatorskich). Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 235-241 (z fragm. legend i opowieści...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
451.artykuł: Kubies Grzegorz: Boże Narodzenie, u źródeł kolęd. Przegląd Powszechny 2003 nr 1 s. 29-49 (nt. najstarszych kolęd polskich, a także nt. genezy gatunku, m.in. w k...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
452.wiersz: Do Maryi, Matki Boskiej... x 2004 ([w ks.:] Robert Kaczorowski: Kultura: Biblia, Kościół, Warmia. Pelplin...) szczegóły 
453.wiersz: Matko Króla Najwyższego... x 2004 ([w ks.:] Robert Kaczorowski: Kultura: Biblia, Kościół, Warmia. Pelplin...) szczegóły 
454.wiersz: Najśwętsza Panno od wieków wybrana... x 2004 ([w ks.:] Robert Kaczorowski: Kultura: Biblia, Kościół, Warmia. Pelplin...) szczegóły 
455.wiersz: O Panienko Najświętsza, Maria cudowna... x 2004 ([w ks.:] Robert Kaczorowski: Kultura: Biblia, Kościół, Warmia. Pelplin...) szczegóły 
456.wiersz: Tysiąckroć bądź pozdrowiona... x 2004 ([w ks.:] Robert Kaczorowski: Kultura: Biblia, Kościół, Warmia. Pelplin...) szczegóły 
457.wiersz: Witaj, Matko Boska, Królowa Nieba... x 2004 ([w ks.:] Robert Kaczorowski: Kultura: Biblia, Kościół, Warmia. Pelplin...) szczegóły 
458.wiersz: Witaj, Matko Boska, Królowo nieba... x 2004 ([w ks.:] Robert Kaczorowski: Kultura: Biblia, Kościół, Warmia. Pelplin...) szczegóły 
459.wiersz: Witaj, witaj, ach zawitaj, Jezus Maria... x 2004 ([w ks.:] Robert Kaczorowski: Kultura: Biblia, Kościół, Warmia. Pelplin...) szczegóły 
460.wiersz: Witam Cię, o przychodząca Panno Maryjo... x 2004 ([w ks.:] Robert Kaczorowski: Kultura: Biblia, Kościół, Warmia. Pelplin...) szczegóły 
461.wiersz: Zawitaj Królowo, ach, Matuchno Boska... x 2004 ([w ks.:] Robert Kaczorowski: Kultura: Biblia, Kościół, Warmia. Pelplin...) szczegóły 
462.wiersz: Zawitaj Panienko święta... x 2004 ([w ks.:] Robert Kaczorowski: Kultura: Biblia, Kościół, Warmia. Pelplin...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
463.artykuł: Reszczyk Agnieszka: Aniołowie i Rycerze. Rota 2001 nr 3 s. 16-19 (motyw anioła w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ("Kolęda", "Wy...) szczegóły 
464.artykuł: Siewierski Henryk: "Ten dzień, co jest miłość". Baczyńskiego wiersze wielkanocne. Tygodnik Powszechny 2003 nr 16 s. 19 (dot. wierszy poety związanych z świętami wielkanocnymi...) szczegóły 
  Białoszewski Miron
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
465.artykuł: Kunicka Józefa: Od Genesis do Apokalipsy. Miron Białoszewski wobec wybranych aspektów biblijnej Historii Zbawienia. Ruch Literacki 2003 z. 2 s. 163-179  szczegóły 
  Biela Emil
    książki twórcy (alfabet tytułów)
466.książka twórcy: Biela Emil: Droga krzyżowa (czyli spowiedź cierniowa). 1996  szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
467.artykuł: Ogiolda Krzysztof: Motywy biblijne w dramatach Romana Brandstaettera ("Powrót syna marnotrawnego", "Dzień gniewu"). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Polska 1995 z. 35 s. 139-144  szczegóły 
468.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zajączkowski Ryszard: "Człowiek trudnego szczęścia". Św. Józef w powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazaretu". Kaliskie Studia Teologiczne 2002 t. 1 s. 383-388  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chyczyński Stanisław Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
469.książka twórcy: Chyczyński Stan'Jan: Motywy religijne. [Wiersze]. 1995  szczegóły 
  Cichowski Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
470.artykuł: Radoń Sławomir: Zagadnienie "diabła ariańskiego" w piśmiennictwie Mikołaja Cichowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 1992 z. 25 (1032) s. 67-80  szczegóły 
  Czychowski Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
471.artykuł: Nowosielski Kazimierz: Pęknięty dzwon (O funkcji niektórych motywów religijnych w poezji Mieczysława Czychowskiego). Gdański Rocznik Kulturalny 1990 t. 13 s. 74-84  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Damalewicz Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
472.artykuł: Ocieczek Renarda: "Piec babiloński" i "gałązka oliwna" - dwa ulubione znaki literackie ks. Stefana Damalewicza. Barok 1995 nr 2 s. 117-124 (gałązka oliwna i młodzieńcy płonący w piecu jako motywy literackie w t...) szczegóły 
  Dygasiński Adolf
    książki o twórcy (alfabet autorów)
473.książka o twórcy: Wolny Helena: Problematyka religijna w prozie Adolfa Dygasińskiego na tle założeń naturalizmu. 2002  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Falkener Michał
474.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bochenek Krzysztof: Elementy teorii człowieka Michała Falkenera z Wrocławia w świetle "Epitoma conclusionum theologicalium". Acta Mediaevalia 2002 t. 15 s. 283-301  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gajcy Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
475.artykuł: Mityk Iwona: Trzy motywy w poezji Tadeusza Gajcego. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 15 s. 103-114 (nt. motywów: nocy okupacyjnej, miłości i wadzenia się z Bogiem...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
476.artykuł: Jarzębski Jerzy: Trudno być Bogiem. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 68-77 (dot. rozumienia pojęcia "Bóg" w "Dzienniku", dramatach, powieściach...) szczegóły 
477.artykuł: Margański Janusz: Gombrowicz: non credo quia absurdum. Akcent 2000 nr 1/2 s. 166-172 (o Bogu, (nie)wierze i (nie)religijności w dramatach, prozie i dziennik...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
478.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olkusz Ksenia: Tajemnica sztuki i tajemnica życia. Zen w "Haiku-images" Stanisława Grochowiaka. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 17-31  szczegóły 
  Grynberg Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
479.artykuł: Krupa Renata: Wiara i Bóg w twórczości Tadeusza Różewicza i Henryka Grynberga. Edukacja Humanistyczna [Szczecin] 2001 nr 2 s. 35-47  szczegóły 
  Grzegorczyk Jan
480.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maciejewski Zbigniew Paweł: Zawartość cukru w cukrze. Znak 2003 nr 9 s. 5-14 (nt. obrazu katechezy w szkole w powieści; z not. o autorze art....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Haur Jakub Kazimierz
481.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Partyka Joanna: Czarty, gusła i "święta katolicka wiara": katolicyzm ludowy - katolicyzm sarmacki na przykładie "Składu abo skarbca" J.K. Haura. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 51-57 (z not. o autorce art. na s. 250...) szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    książki o twórcy (alfabet autorów)
482.książka o twórcy: Poznawanie Herberta. 2. 2000 (Andrzej Franaszek: Wstęp. - Kalendarium życia i twórczości Zbigniewa H...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
483.artykuł: Dzień Mirosław: Bogowie Herberta. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 157-167 (dot. motywów mitologicznych i religijnych...) szczegóły 
484.artykuł: Garbol Tomasz: Chrystus w poezji Zbigniewa Herberta. Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 199-210  szczegóły 
485.artykuł: Sochoń Jan: Bóg poety. Ethos 2000 nr 4 s. 111-125 (dot. tematyki religijnej w twórczości poety...) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
486.artykuł: Bieńkowska Ewa: Sen mara. Zeszyty Literackie 2002 nr 77 s. 77-83 (dot. wariantów "innego wymiaru" w prozie autora: snu, życia pozagrobow...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Isner Jan
487.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielak Włodzimierz: Przejawy "devotio moderna" w polskiej literaturze teologicznej pierwszej połowy XV wieku na przykładzie "Expositio missae" Jana Isnera. Acta Mediaevalia 2002 t. 15 s. 265-282  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
488.artykuł: Mitzner Piotr: Słudzy Boży i ludzcy. Dialog [Warszawa] 2003 nr 1/2 s. 160-167 (dot. postaci księży w twórczości pisarza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jabłonowski Jan Stanisław
489.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wichowa Maria: Dwie barokowe historie obrazu Matki Boskiej Sokalskiej. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 29-37 (nt. utworów pośw. obrazowi Matki Boskiej Sokalskiej - "Historii Socali...) szczegóły 
  Janicka-Krzywda Urszula
    książki twórcy (alfabet tytułów)
490.książka twórcy: Legendy o błogosławionej Kindze. 1998 (Wstęp. - [Teksty 13 legend]....) szczegóły 
  Jankowski Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
491.artykuł: Jurkowski Stefan: Zapis wielkiego szukania. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 3 s. 87-95 (dot. religijności poezji...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamieńska Anna
    książki o twórcy (alfabet autorów)
492.książka o twórcy: Chojnowski Zbigniew: Metamorfozy Anny Kamieńskiej. 1995 (Wstęp. - Metamorfozy poezji: "Urząd szlachetnego rozumu" i "pracowita ...) szczegóły 
  Kasprowicz Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
493.książka o twórcy: Rocznik Kasprowiczowski. R. 6. 1990 (Studia: Stefan Kołaczkowski: Twórczość Jana Kasprowicza. - Maria Barti...) szczegóły 
494.książka o twórcy: Rocznik Kasprowiczowski. R. 8. Materiały z Międzynarodowej sesji naukowej "Jan Kasprowicz i kultura europejska" zorganizowanej w dniach 12-14 grudnia 1990 roku z okazji 130 rocznicy urodzin Poety. 1995 (Janina Sikorska: Wstęp. * Studia: Jan Józef Lipski: Miejsce Kasprowicz...) szczegóły 
  Kijowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
495.artykuł: Nadana Katarzyna: Kijowski i jego sobowtór. Bez dogmatu 2002 nr 51 s. 20-21 (dot. roli Karola Wojtyły (również jako papieża Jana Pawła II) w życiu ...) szczegóły 
  Kołakowski Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
496.artykuł: Skrok Zdzisław: W poszukiwaniu pewności: dyskurs bez końca. Literatura 1989 nr 1 s. 30-32 (nt. Boga w twórcz. L. Kołakowskiego...) szczegóły 
  Kołłątaj Hugo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
497.artykuł: Żbikowski Piotr: "...Serce poddane opatrzności wyrokom" Bóg i religia w spuściźnie literackiej Hugona Kołłątaja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 29-60  szczegóły 
  Koniński Karol Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
498.artykuł: Kopania Jerzy: Karola Ludwika Konińskiego wojenne kryterium wiary. x 2002 ([w ks.:] Jerzy Kopania: Bezsilne piękno rozumu. Szkide filozoficzno-li...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    książki o twórcy (alfabet autorów)
499.książka o twórcy: Śliwiński Marian: Antyk i chrześcijaństwo w twórczości Zygmunta Krasińskiego. 1986  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
500.artykuł: Nowak Leszek: O Bez dogmatu bez dogmatu. Bez dogmatu 2001 nr 50 (zawiera m.in. uwagi nt. Leśmianowskiej koncepcji "człowieka zgnojonego...) szczegóły 
  Liebert Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
501.artykuł: Preus Robert: Bóg w poezji Jerzego Lieberta. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 153-163  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miciński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
502.artykuł: Staniszewski Grzegorz: Bóg w lirycznej przestrzeni wierszy Tadeusza Micińskiego. x 2002 ([w ks. zb.:] Człowiek i czas. Studia i szkice o literaturze współczesn...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
503.artykuł: Cicha Magdalena: Obrazy Eucharystii w pismach Cypriana Norwida i Adama Mickiewicza. Ruch Literacki 2002 z. 6 s. 607-622  szczegóły 
504.artykuł: Hoffmann-Piotrowska Ewa: Chrystus Mickiewicza-towiańczyka. Przyczynek do myśli religijnej poety. Motywacje 2002 nr 3/4 s. 20-26  szczegóły 
505.artykuł: Lebioda Danuta Maria, Lebioda Dariusz Tomasz: Mickiewiczowskie "sacrum" kulturowe. Akant 1998 nr 12 s. 8-9, nr 13 s. 11-13, 16 (Bóg, Litwa, Niemen, Świteź, Leman w twórczości poety...) szczegóły 
506.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Bóg Adama. Plus Minus 1998 nr 1 s. 11, 16 (Bóg i kościół w twórczości Adama Mickiewicza...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
507.artykuł: Pilch Jerzy: Pilch [z tego cyklu:] Księga Bezradności. Polityka 2002 nr 9 s. 98 (nt. wizerunków Boga w twórczości poety...) szczegóły 
508.artykuł: Szustak Adam: "Z powodu braku zainteresowania jutro się nie odbędzie: czyli o teologii Czesława Miłosza. Teofil 2001 nr 2 s. 113-120 (z not. o autorze art....) szczegóły 
509.artykuł: Szymik Jerzy: "Chrystus jest dlatego..." Antropocentryzm Miłoszowej theologiae crucis. x 2003 ([w ks.] Jerzy Szymik: "Wszystko zjednoczyć w Chrystusie" (Ef 1,10). Te...) szczegóły 
510.artykuł: Zach Joanna: Religijność poety i problem języka. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 13-18 (z fragm. wierszy; z not. o J. Zach...) szczegóły 
511.artykuł: Zarębianka Zofia: "Ja jednak wierzę wam, Wysłańcy". Motyw anioła w poezji Czesława Miłosza. Topos 1998 nr 3 s. 24-28  szczegóły 
512.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bodin Per-Arne: O aniołach. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 198-206  szczegóły 
  Morsztyn Jan Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
513.artykuł: Czyż Antoni: Morsztyn libertyński - poeta i Krzyż. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 66-78  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
514.książka o twórcy: Norwid a chrześcijaństwo. 2002 ([Materiały z konferencji "Norwid a chrześcijaństwo", Lublin 13-15 paźd...) szczegóły 
515.książka o twórcy: Zajączkowski Ryszard: "Głos prawdy i sumienie". Kościół w pismach Cypriana Norwida. 1998 (Uwagi wstępne. - I. W czasie i w przestrzeni: 1. Kościół "wobec trady...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
516.artykuł: Chlebowski Piotr: Epopeja chrześcijaństwa a epopeja chrześcijańska w twórczości Norwida. Ruch Literacki 2002 z. 1 s. 59-68  szczegóły 
517.artykuł: Cicha Magdalena: Obrazy Eucharystii w pismach Cypriana Norwida i Adama Mickiewicza. Ruch Literacki 2002 z. 6 s. 607-622  szczegóły 
518.artykuł: Karczewski Sebastian: Królowa w kolorach Narodu. Nasz Dziennik 2003 nr 69 s. 13 (dot. m.in. inspiracji freskiem Matki Bożej "Mater Admirabilis" z klasz...) szczegóły 
519.artykuł: Korpysz Tomasz: Uwagi o Norwidowskich użyciach rzeczownika "katolik". Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 347-354  szczegóły 
520.artykuł: Norwid Cyprian Kamil: "Całość żywota dojrzałego". Święci w przekazie pisarskim Norwida. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 197-210  szczegóły 
521.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fert Józef: Niezwykły dar. Nasz Dziennik 2003 nr 72 s. 9 (wywiad nt. inspiracji freskiem Matki Bożej "Mater Admirabilis" z klasz...) szczegóły 
  Nowak Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
522.artykuł: Chyczyński Stanisław: Nowaka poezja religijna. Akcent 2000 nr 4 s. 187-189  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ostroróg Jan (1565-1622)
523.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wichowa Maria: Dwie barokowe historie obrazu Matki Boskiej Sokalskiej. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 29-37 (nt. utworów pośw. obrazowi Matki Boskiej Sokalskiej - "Historii Socali...) szczegóły 
  Ostrowska Bronisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
524.artykuł: Rzepka Magdalena: Motyw Chrystusa w poezji Bronisławy Ostrowskiej. Religioni et Litteris 1993 nr 3 s. 22-30 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pilch Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
525.artykuł: Kopeć Zbigniew: Motywy protestanckie w prozie Jerzego Pilcha. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 183-192  szczegóły 
  Podsiadło Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
526.artykuł: Rżany Rafał: Imię Boga. O kilku wierszach Jacka Podsiadły. Nowa Okolica Poetów 2000 nr 5 s. 206-209 (z not. o Rafale Rżanym na s. 287...) szczegóły 
  Potocki Jan
527.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Otorowski Michał: Czekając na Mesjasza. Tajemnica Boskiego imienia w "Rękopisie [znalezionym w Saragossie]" Jana Potockiego. Midrasz 2001 nr 2 s. 33-38 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
528.artykuł: Fita Stanisław: Oblicza Boga w twórczości Bolesława Prusa. Zeszyty Karmelitańskie 2002 nr 1 s. 102-110  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
529.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Suchożebrska Wanda: Reymont - czciciel Eucharystii. Powściągliwość i Praca 2000 nr 7/8 s. 48-49 (motywy eucharystyczne...) szczegóły 
artykuł: Tatarowski Lesław: Refleksje po lekturze "Chłopów" w roku Reymonta. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 131-144 (dot. uniwersalnego charakteru sacrum w powieści; ze streszczeniem w ję...) szczegóły 
artykuł: Tatarowski Lesław: Sacrum w przestrzeni "Chłopów" Władysława St. Reymonta. Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 103-137  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
530.artykuł: Gutowski Wojciech: Aluzje biblijne i symbolika religijna w poezji Tadeusza Różewicza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1989 z. 32 (193) s. 77-102  szczegóły 
531.artykuł: Krupa Renata: Inna wiara, inny Bóg. Problem wiary w twórczości lirycznej Tadeusza Różewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 219-236  szczegóły 
532.artykuł: Krupa Renata: Wiara i Bóg w twórczości Tadeusza Różewicza i Henryka Grynberga. Edukacja Humanistyczna [Szczecin] 2001 nr 2 s. 35-47  szczegóły 
533.artykuł: Romaniuk Radosław: Chrystus Różewicza. Znak 2003 nr 3 s. 81-97 (z not. o autorze art....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
534.książka o twórcy: Łukaszewicz-Chantry Maria: Trzy nieba. Przestrzeń sakralna w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. 2002 (Uwagi wstępne. * [Sceneria, postacie i ich aktywności w następujących ...) szczegóły 
  Sarwa Andrzej Juliusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
535.książka twórcy: Sarwa Andrzej Juliusz: Herezjarchowie i schizmatycy. [Eseje]. 1991  szczegóły 
  Sawicki Stefan
    wywiady (alfabet autorów)
536.wywiad: Soldenhoff Tomasz: Sacrum i kultura. Ethos 1992 nr 4 s. 172-175 (nt. badań nad sacrum w literaturze...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    książki o twórcy (alfabet autorów)
537.książka o twórcy: Motywy religijne w twórczości Henryka Sienkiewicza. 1998 (Wstęp. Lech Ludorowski: Sienkiewicz - pisarz katolicki. - Lech Ludorow...) szczegóły 
538.książka o twórcy: Motywy sakralne w twórczości Henryka Sienkiewicza. VIII Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie (Zamość, 14-15 października 1992 r.). 1992 (Lech Ludorowski: Fuit homo missus a Deo. - Aleksandra Chomiuk: "Pan Km...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
539.artykuł: Bożym Teresa: Motywy religijne w twórczości Henryka Sienkiewicza. Rota 1999 nr 3 s. 55-56  szczegóły 
540.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ludorowski Lech: "Niebieska konfederacja" z Przenajświętszą Panną. Nad Odrą 1996 nr 7/9 s. 3-4 (wizja artystyczna Matki Bożej w powieści...) szczegóły 
541.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Pustynia, puszcza i sfera święta. Guliwer 1998 nr 6 s. 10-13 (sacrum w powieści...) szczegóły 
  Skarga Piotr
542.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kościelny Robert: Różnowiercy w kazaniach Piotra Skargi. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Studia Historyczne 1990 nr 2 (41) s. 21-40  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
543.artykuł: Adamkowicz-Iglińska Bożena: Juliusza Słowackiego genezyjski ideał człowieka. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 47-55  szczegóły 
544.artykuł: Jeżewski Krzysztof: Słowacki - Chopin - Biegas i metafizyka. Tygiel Kultury 2000 nr 4/6 s. 126-140 (dot. m.in. doświadczeń mistycznych w twórczości...) szczegóły 
545.artykuł: Jodełka-Burzecki Tomasz: Niepokalana w poezji Słowackiego. Rycerz Niepokalanej 1989 nr 10 s. 288-290  szczegóły 
546.artykuł: Krysowski Olaf: Chrystus solarny w lirykach genezyjskich Słowackiego. Ikonograficzne źródła symboliki. Prace Polonistyczne 1997 seria 52 s. 191-212  szczegóły 
  Słucki Arnold
    książki o twórcy (alfabet autorów)
547.książka o twórcy: Żurek Sławomir Jacek: "...lotny trud półistnienia". O motywach judaistycznych w poezji Arnolda Słuckiego. 1999  szczegóły 
  Stasiak Ludwik
548.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Linkner Tadeusz: Literacki obraz misji św. Wojciecha z Gdańskiem w tle w powieściach Ludwika Stasiaka i Stefana Żeromskiego. Studia Europejskie (Gdynia) 1998 t. 2 s. 267-285  szczegóły 
  Stryjkowski Julian
549.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piekarski Ireneusz: Szatan, Bóg i Mesjasz. O "Sarnie" Juliana Stryjkowskiego. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 117-132  szczegóły 
  Szubel Lucyna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
550.książka twórcy: Szubel Lucyna: Pacierz na ręce cztery. [Wiersze]. 1993  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Włodzimierz Przerwa
551.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dużyk Józef: Bronowicka Wielkanoc W.T.. Kierunki 1989 nr 13 s. 12 (obraz Wielkanocy w eseju i twórcz. plastycznej Włodzimierza Przerwy Te...) szczegóły 
  Tokarczuk Olga
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
552.artykuł: Wojewoda Beata: Obrazy Boga w prozie Olgi Tokarczuk. Kresy 1998 nr 33 s. 220-226  szczegóły 
  Tryzna Tomek
553.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Helbig-Mischewski Brigitta: Święta, czarownica, nierządnica. Sakralizacja i demonizacja kobiet oraz kultur w powieści Tomka Tryzny "Panna Nikt". Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 77-93  szczegóły 
  Tulik Jan
554.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaworska Helena: Tematy tabu. Wprost 2001 nr 23 s. 112 (dot. również motywu życia księży w literaturze polskiej i francuskiej...) szczegóły 
  Twardowski Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
555.książka o twórcy: Karwala Marek: Metafizyka oczywistości (O poezji ks. Jana Twardowskiego). 1996 (Wstęp. I. "Nawet Bóg podobny tylko do Boga nie istnieje" [nt. obecnośc...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
556.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007), Kowalewska-Dąbrowska Jolanta: Anioł Stróż (i człowiek) w wierszach Jana Twardowskiego. Kresy 1997 nr 29 s. 152-166  szczegóły 
557.artykuł: Karwala Marek: Rola liryki ks. Jana Twardowskiego w dziele budowania nowego języka religijnego (Na przykładzie motywu maryjnego). x 1999 ([w ks. zb.:] Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Z ok...) szczegóły 
558.artykuł: Kowalewska-Dąbrowska Jolanta: Wielotekst quasi-cyklu (na przykładzie pięciu wierszy Jana Twardowskiego). Szkic interpretacyjny. x 2000 ([w ks. zb.:] Tekst. Analizy i interpretacje. Pod red. Jerzego Bartmińs...) szczegóły 
559.artykuł: Śliwiński Piotr: Miejsce poety. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 19-22 (z not. o P. Śliwińskim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wierzyński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
560.artykuł: Reszczyk Agnieszka: Aniołowie i Rycerze. Rota 2001 nr 3 s. 16-19 (motyw anioła w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ("Kolęda", "Wy...) szczegóły 
  Wiśniewski Wiesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
561.książka twórcy: Wiśniewski Wiesław: Bóg mego życia. Wiersze, refleksje o Bogu i człowieku, przemówienia. 1992  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
562.książka o twórcy: Czytanie Witkacego. Studia. 2001 (I: Wprowadzenie. - Antoni Czyż: Lekcja Witkacego (Pytania do namysłu)....) szczegóły 
  Wojciechowski Piotr
    proza (alfabet tytułów)
563.proza: Wojciechowski Piotr: Po co duszy jeszcze ciało?. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 73-75 (esej...) szczegóły 
  Wojtyła Karol
    książki o twórcy (alfabet autorów)
564.książka o twórcy: O poezji Karola Wojtyły. 1991 ( [Materiały Sesji Naukowej zorg. w 1991 r. z okazji pobytu Jana Pawła ...) szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
565.artykuł: Miodońska-Brookes Ewa: "Zdobywaj co dzień Boga i siebie na nowo..." Religijne aspekty dramatów Stanisława Wyspiańskiego. Ethos 1999 nr 4 s. 77-104  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żakiewicz Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
566.artykuł: Czerska Tatiana: Sacrum i eros w prozie Zbigniewa Żakiewicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 97-111  szczegóły 
  Żeromski Stefan
567.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomaszewski Feliks: Mit Świętej Rodziny. Zapiski na marginesach "Opowiadań" Żeromskiego. Polonistyka 1996 nr 6 s. 351-353  szczegóły 
568.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Linkner Tadeusz: Literacki obraz misji św. Wojciecha z Gdańskiem w tle w powieściach Ludwika Stasiaka i Stefana Żeromskiego. Studia Europejskie (Gdynia) 1998 t. 2 s. 267-285  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
569.książka: Comte Fernand: Najsłynniejsze święte księgi świata. Leksykon. 1994 ([Omów. świętych ksiąg religii:] Bahaizm, Buddyzm, Chrześcijaństwo, Dźi...) szczegóły 
recenzja: Rzepa Wojciech: Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 430  szczegóły 
recenzja: Wiatr Aneta: Boskie, arcyboskie.... Wiadomości Kulturalne 1994 nr 30 s. 21  szczegóły 
570.książka: Eliade Mircea: Historia wierzeń i idei religijnych. [T. 1:] Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich. 1988 ([Zawiera rozdziały:] I. Na początku... Magiczno-religijne zachowania l...) szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 52/53 s. 23 (nota...) szczegóły 
recenzja: Czerwiński Marcin: Opus magnum Eliadego. Nowe Książki 1988 nr 12 s. 32-33 (z fot. M. Eliade'go...) szczegóły 
recenzja: Datko Andrzej: Przegląd Powszechny 1989 nr 10 s. 131-137  szczegóły 
recenzja: Karaś Hanna: Życie Katolickie 1989 nr 4 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Kosiewicz Jerzy: Euhemer 1990 nr 3/4 s. 167-171  szczegóły 
recenzja: [Łęcicki Grzegorz] G.Ł.: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 2 s. 136-137  szczegóły 
recenzja: Ziółkowski Zenon: Zorza 1989 nr 6 s. 14  szczegóły 
571.książka: Eliade Mircea: Historia wierzeń i idei religijnych. [T. 1:] Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich. 1997 ([Zawiera rozdziały:] I. Na początku... Magiczno-religijne zachowania l...) szczegóły 
572.książka: Eliade Mircea: Historia wierzeń i idei religijnych. [T. 3:] Od Mahometa do wieku reform. 1997  szczegóły 
recenzja: Rohoziński Jerzy: Z sacrum przez dzieje - część 3. Mówią Wieki 1998 nr 10 s. 49-50  szczegóły 
573.książka: Eliade Mircea: Historia wierzeń i idei religijnych. [T. 3:] Od Mahometa do wieku reform. 1995 (T. 3 : Od Mahometa do wieku reform [De Mahomet a l'age des reformes]. ...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Korona. Tygodnik Powszechny 1996 nr 7 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kądzielski Marek: Finis coronat opus. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 43 (dot. T. 3: Od Mahometa do wieku Reform...) szczegóły 
recenzja: Lengauer Włodzimierz: Ars Regia 1996 r. 4/5 (1995/1996) nr (1/2) 9/10 s. 190-193  szczegóły 
574.książka: Girard Rene: Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi. 1992 (Guy Sorman: Powrót człowieka religijnego [wstęp]. Cz. I. Przypadek Hio...) szczegóły 
recenzja: Kubiak Anna E.: Na początku była przemoc. Ex Libris 1995 nr 77 s. 10  szczegóły 
recenzja: Kuczyński Paweł: Przypadek Hioba. Rzeczpospolita 1992 nr 228 s. 4  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Hiob według Rene Girarda. Życie Warszawy 1992 nr 237 s. 13  szczegóły 
recenzja: Merta Tomasz: Droga, którą kroczymy. Tygodnik Solidarność 1992 nr 33 s. 16  szczegóły 
recenzja: Michalski Henryk: O pożytkach z idee fixe. Przegląd Literacki 1993 nr 4 s. 11  szczegóły 
recenzja: MP: Przegląd Literacki 1993 nr 1 s. 12  szczegóły 
recenzja: Pąkciński Marek: Znaczenie symbolicznej ofiary ludzkiej, po której kroczyli ludzie niegodziwi. Życie Warszawy 1993 nr 187 s. 13  szczegóły 
575.książka: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11-14 maja 1999 r. [Cz. I]. 2000 ([Zawiera:] Viara Maldjieva: Analiza funkcji porównania w tekstach Nowe...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
576.książka: Kopaliński Władysław: Słownik mitów i tradycji kultury. 1988  szczegóły 
recenzja: Boguslawski Alexander: Slavic Review 1989 t. 48 nr 2 s. 335-336 (dot. wydania z 1985....) szczegóły 
577.książka: Popko Maciej: Wierzenia ludów starożytnej Azji Mniejszej. 1989 ([Dot. wierzeń ludów:] Hetyci, Palajczycy, Kaskowie, Luwici, Huryci, Fr...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Zagadka Hetytów i "ludów morza". Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 53-54 (z fot. M. Popki...) szczegóły 
578.książka: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich. (Jej formy i przemiany). 2003 ([Zawiera m.in.:] Grażyna Szwat-Gyłybowa: Pytanie o "conditio bulgarica...) szczegóły 
579.książka: Tokarczyk Andrzej: Wymarłe religie świata. 1991 (Od Autora. - 1. Powtórka z prahistorii [wyobrażenia magiczno-religijne...) szczegóły 
580.książka: Vuarnet Jean-Noel: Ekstazy kobiece. ([M.in. dot. ekstaz mistyczek od średniowiecza do XVII wieku w ich teks...) szczegóły 
recenzja: Markowski Sławomir Tomasz: Rozpłomienione... Kultura [Białystok] 2003 wrzesień/październik s. 20  szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Gdzie te mistyczki. Gazeta Wyborcza 2003 nr 158 s. 11  szczegóły 
recenzja: Mytych Beata: Dawniejsze ekstazy. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Piwkowska Anna: Kobieta w odsłonach historii. Twój Styl 2003 nr 9 s. 122  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
581.artykuł: Fitych Tadeusz: Polska książka o świętym Józefie w XIX wieku. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1996 t. 65 s. 255-287 (m.in. nt. szerzenia kultu św. Józefa w twórczości literackiej: św. Ter...) szczegóły 
582.artykuł: Kohli Anna: Bogini w pejzażu. Zadra 2002 nr 1 s. 27-31 (dot. m.in. różnych wersji Wielkiej Bogini w mitologiach świata; z not....) szczegóły 
583.artykuł: Kostuch Lucyna: Androgyniczne cechy starożytnych bogiń śródziemnomorskich. Przegląd Religioznawczy 2002 nr 3 s. 3-22 (dot. problemu androgynizmu w religiach kultur antycznych, m. in. na po...) szczegóły 
584.artykuł: Pałubicki Władysław: Księgi święte w religiach Wschodu. W kręgu książki 1989 nr 14 s. 11-20 (m.in.: irańskie "Objawienie " - Awesta, Gilgamesz, Enuma Elisz, Księg...) szczegóły 
585.artykuł: Pałubicki Władysław: Księgi święte w religiach Wschodu. W kręgu książki 1989 nr 12 s. 19-31 (omów. Biblii, Koranu, Talmudu...) szczegóły 
586.artykuł: Pałubicki Władysław: Święte księgi w kulturach Indii. W kręgu książki 1989 nr 13 s. 11-25 (m.in.: Wedy, Bhagavadgita, Tripitaka - buddyjski "Trójkosz", Tirukkura...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
587.książka: Kaczmarek Wojciech: Wezwani do nadziei. Religia - ateizm - wiara w dramacie współczesnym. Zarys problematyki. 1993 (Rozdz. I. Dramatyczność egzystencji ludzkiej [m.in. dramatopisarze: Ge...) szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Czy ateista może być zbawiony?. Akcent 1994 nr 2 s. 114-117  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Literatura science-fiction i fantasy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
588.artykuł: Jęczmyk Lech: Bóg w science fiction. Nowa Fantastyka 1990 nr 6 s. 51  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura dla dzieci i młodzieży (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
589.książka: Papuzińska Joanna: Drukowaną ścieżką. 2001 (Po ścieżkach drukowanych [wstęp]. - "Bibuła" i legenda [Józef Piłsudsk...) szczegóły 
recenzja: Szargot Barbara: Wędrowanie wąską ścieżką. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 37  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
590.książka: Bakuła Bogusław: Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. 2000 (Kilka uwag na temat komparatystyki integralnej [dot. kondycji, perspek...) szczegóły 
recenzja: Majerek Rafał: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 70-74  szczegóły 
591.książka: Baldock John: Symbolika chrześcijańska. 1994 (Wstęp. 1. Symbolika a chrześcijaństwo. Podstawy symboliki. 3. Różnorod...) szczegóły 
recenzja: Martwicki Krzysztof: Symbolika podręczna. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 10 s. 108-110  szczegóły 
592.książka: Baudler Georg: Bóg i kobieta. Historia przemocy, seksualizmu i religii. 1995  szczegóły 
recenzja: Lew-Starowicz Zbigniew: Historia przemocy... z happy endem?. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
593.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Z.S.: Kwestia bogów. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
594.książka: Bolewski Jacek: Nic jak Bóg. Postacie iluminacji Wschodu i Zachodu. 1993 ([Zbiór szkiców poświęconych religijnemu doświadczeniu "iluminacji" m.i...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 12 s. 9  szczegóły 
recenzja: Karoń-Ostrowska Anna: Nic nie szkodzi. Wszystko jest łaską. Więź 1994 nr 2 s. 182-185  szczegóły 
recenzja: Nartowska Ewa: W domy Ojca mego. W drodze 1994 nr 2 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: Experimentum crucis. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 37-38  szczegóły 
recenzja: Zarębianka Zofia: Wyrazić niewyrażalne. Arka 1994 nr 52 s. 166-170  szczegóły 
595.książka: Bóg artystów XX wieku. 2003 ( [Tom pokonferencyjny ogólnopolskiej konferencji naukowej "Bóg artystó...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 142 (nota...) szczegóły 
596.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cytowska Maria: Eos 1996 t. 83 (1995) s. 185-187  szczegóły 
597.książka: Caillois Roger: Człowiek i sacrum. 1995  szczegóły 
recenzja: Kądzielski Marek: Erudycja ekshumowana. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 60  szczegóły 
598.książka: Campbell Joseph, Moyers Bill: Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem. 1994 (Rozdział I. Mit a świat współczesny. Rozdział II. Podróż do wewnątrz. ...) szczegóły 
recenzja: Cisło Maciej: Mit: sen wolności. Amerykański religioznawca twierdzi, że mitologia jest wciąż żywa. Gazeta o Książkach 1994 nr 5 s. 7  szczegóły 
recenzja: (jad): Rozmowy o micie. Forum Akademickie 1994 nr 3 s. 26  szczegóły 
recenzja: Jęczmyk Lech: Świadomość określa byt. Nowa Fantastyka 1994 nr 8 s. 75  szczegóły 
recenzja: Krasucki Piotr: Więź 1995 nr 10 s. 210-211  szczegóły 
recenzja: Kubiak Anna: Głód mitu. Ex Libris 1994 nr 53 s. 3  szczegóły 
recenzja: Maciejko Paweł: Rytm mitów. Konteksty 1995 nr 2 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: mac: Odra 1994 nr 6 s. 108-109  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Faust, mitologia i Pizza Hut. Twórczość 1994 nr 7 s. 97-102  szczegóły 
recenzja: Nie myl palca z księżycem. Ex Libris 1995 nr 73 s. 16-18 (dyskusja nt. książki; rozm.: Wojciech Eichelberger, Andrzej Mencwel, J...) szczegóły 
recenzja: Skrok Zdzisław: Smaczna i lekkostrawna "zupa" Campbella. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 48-49  szczegóły 
599.książka: Chojecki Andrzej: W stronę niewiedzy. Antyontologia. 1991 ([Próba ukazania tworzenia obrazu świata w oparciu o schematy myślowe; ...) szczegóły 
600.książka: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. 2003 ([Zawiera m.in.:] Duchowość i literatura: - Katarzyna Zawilska: Wybrane...) szczegóły 
601.książka: Cieśla-Korytowska Maria: Romantyczna poezja mistyczna: Ballanche, Novalis, Słowacki. 1989 (I. Wstęp. II. Proroctwo Ballanche'a [P.-S. Ballanche: Orphee]. III. Wt...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 370-371  szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Revue de Litterature Comparee 1993 r. 67 nr 2 s. 301-302  szczegóły 
recenzja: Siwicka Dorota: Słowacki i słońce. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 116-119  szczegóły 
602.książka: Couliano Ioan P., Eliade Mircea: Słownik religii. 1994 (Ioan P. Couliano: Przedmowa. - Wprowadzenie: Religie jako system. - Cz...) szczegóły 
603.książka: Duchowość Europy. 2001 ([Zawiera materiały z sympozjum odbytego 10 V 2000; m.in.:] Stanisław N...) szczegóły 
604.książka: Eliade Mircea: Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne. 1997 ([Zbiór wykładów z cyklu "Haskel Lectures" wygłoszonych na uniwersyteci...) szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Monika: Czas święty, świat święty. Życie 1997 nr 109 s. 9  szczegóły 
recenzja: Niesiołowski-Spano Łukasz: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 285-287  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Czy religia to wiara. Gazeta Wyborcza 1997 nr 139 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Pogromca smoków. Czas Kultury 1997 nr 4 s. 85-87  szczegóły 
recenzja: Zadrożyńska Anna: Przeżycie absolutu. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 36-37  szczegóły 
605.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jh): Principia 1995 t. 13/14 s. 323  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Na tropach sacrum. Trybuna 1995 nr 41 s. 15  szczegóły 
606.książka: Eliade Mircea: Sacrum i profanum. O istocie religijności. 1996 ([Zawiera rozdziały:] Święta przestrzeń i sakralizacja świata. Święty c...) szczegóły 
recenzja: Kądzielski Marek: O przejawach religijności. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 49  szczegóły 
607.książka: Eliade Mircea: Sacrum i profanum. O istocie religijności. 1999  szczegóły 
608.książka: Eliade Mircea: W poszukiwaniu historii i znaczenia religii. 1997 (Przedmowa. Nowy humanizm. Retrospoektywny przegląd historii religii: r...) szczegóły 
recenzja: Kosiewicz Jerzy: Eliade wobec przedustawnego uniwersum religii. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 277-283  szczegóły 
609.książka: Ewangelizacja w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane. 1994 (Franciszek Drączkowski: Przedmowa. - [Id.:] Idea kerygmatu w przekazac...) szczegóły 
610.książka: Forstner Dorothea: Świat symboliki chrześcijańskiej. 1990 (Zawiera hasła w następujących działach: 1. Znaki i pismo. 2. Liczby i ...) szczegóły 
recenzja: E.S.: Siedem pieczęci. Katolik 1991 nr 2 s. 6  szczegóły 
recenzja: Kudelska Dorota: Symbole chrześcijan. Tygodnik Literacki 1991 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Kurc Justyna: Powrót do rozumienia. Czas Kultury 1991 nr 26/27 s. 105-107  szczegóły 
recenzja: R.K.: Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 3/4 s. 542 (nota...) szczegóły 
recenzja: Smosarski Józef: Więź 1991 nr 2 s. 147-148  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Świat symboliki chrześcijańskiej. Nowe Książki 1991 nr 4 s. 31-33  szczegóły 
recenzja: (w): Jaki znak twój? Orzeł biały. Gazeta Wyborcza 1991 nr 78 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jarosław: Ogrody mądrości. Wiedza i Życie 1991 nr 2 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 133-134  szczegóły 
recenzja: Żukowska Kazimiera: Świat mitu i symbolu. Powściągliwość i Praca 1991 nr 11 s. 5  szczegóły 
611.książka: Forstner Dorothea: Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon. 2001  szczegóły 
612.książka: Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole 4-6 września 1996. 1996 ([Zawiera tezy referatów z międzynarodowego sympozjum slawistycznego "F...) szczegóły 
613.książka: Gębarowicz Mieczysław: Mater Misericordie - Pokrow - Pokrowa w sztuce i legendzie Środkowo-Wschodniej Europy. 1986  szczegóły 
recenzja: Dąb-Kalinowska Barbara: Polish Art Studies 1989 t. 10 s. 295-298  szczegóły 
614.książka: Hani Jean: Symbolika świątyni chrześcijańskiej. 1994  szczegóły 
recenzja: Głowacka Renata: O sztuce religijnej. Książka dla każdego. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 194-195  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: "Okrąg na powierzchni otchłani" albo utracone sacrum. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: mac: Odra 1994 nr 6 s. 108-109  szczegóły 
615.książka: Heers Jacques: Święta głupców i karnawały. 1995 ([M.in. o pogańskich korzeniach świąt kościelnych w krajach Europy Zach...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Dzień Świętego Osiołka. Gazeta Wyborcza 1996 nr 3 s. 10  szczegóły 
recenzja: Piechowski Jerzy: Królestwo żartu, imperium błaznów. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 54-55  szczegóły 
recenzja: Turnau Irena: Etnografia Polska 1996 t. 40 z. 1/2 s. 365-368  szczegóły 
recenzja: Żukowska Kazimiera: Sacrum i profanum. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 25 s. 20  szczegóły 
616.książka: Heretycy. Panorama dziejów myśli kacerskiej i ruchu dysydenckiego w chrześcijaństwie. 1997 (Adolf Holl: Wstęp. * Postacie: Adalbert Podlech: Piotr Abelard. - Gior...) szczegóły 
recenzja: Czarnecki Radosław S.: Przegląd Religioznawczy 1999 nr 1 s. 179-182  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Heretyk - to brzmi dumnie. Nowe Książki 1997 nr 8 s. 49-51  szczegóły 
617.książka: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język, piśmiennictwo, sztuki plastyczne, obyczaje. Materiały z konferencji 15-17 maja 2000 r. Cz. 1. 2001 ([Zawiera teksty referatów; m.in.:] Jerzy Chmiel: Kulturotwórcza rola W...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 228-230  szczegóły 
618.książka: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język, piśmiennictwo, sztuki plastyczne, obyczaje. Materiały z konferencji 15-17 maja 2000 r. Cz. 2. 2001 ([Zawiera teksty referatów; m.in.:] Michał Janocha: Ikona Narodzin Mary...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 228-230  szczegóły 
619.książka: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11-14 maja 1999 r. [Cz. I]. 2000 ([Zawiera:] Viara Maldjieva: Analiza funkcji porównania w tekstach Nowe...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
620.książka: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11-14 maja 1999 r. [Część II]. 2000 ([M.in zawiera:] Anna M. Komornicka: Inspiracje biblijne w "Listach" św...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
621.książka: Jocz Artur: Mistyka a gnoza w myśli chrześcijańskiej (od I do XVII w.). Rozważania wokół kategorii Boga, świata i człowieka. 1995 (Wstęp. * Cz. 1. Antyczne źródła gnostycyzmu i mistyki chrześcijańskiej...) szczegóły 
622.książka: Kleszcz Leszek: Filozofia i utopia. Platon, Biblia, Nietzsche. 1997 (Wstęp. Rozdz. I. Wprowadzenie w problematykę myślenia utopijnego: Czym...) szczegóły 
623.książka: Księga o aniołach. 2002 ([Zawiera m. in.:] H.O.: Od redakcji [Wstęp]. * Pismo Święte: [Wykaz fr...) szczegóły 
recenzja: AD: Witryna księgarska. Nasz Dziennik 2003 nr 11 s. 9 (not....) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 198-199  szczegóły 
recenzja: M.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 172 (nota...) szczegóły 
624.książka: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej Łódź, 14-17 maja 1996. 1998 ([Zawiera teksty referatów:] I. W kręgu Biblii i liturgii: Jacek Salij:...) szczegóły 
recenzja: Borek Piotr: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 128-132  szczegóły 
recenzja: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 107-108  szczegóły 
625.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lengauer Włodzimierz: Ars Regia 1996 r. 4/5 (1995/1996) nr (1/2) 9/10 s. 187-190  szczegóły 
626.książka: Lurker Manfred: Słownik obrazów i symboli religijnych. 1989  szczegóły 
recenzja: (rtp): Bliżej Biblii (Na półce z książkami). Słowo Powszechne 1992 nr 5 z 31 I/1/2 II s. 10  szczegóły 
recenzja: Stryczek Jacek: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 170-171  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 3 s. 503-505  szczegóły 
627.książka: Łysień Leszek: Bóg, rozum, wiara. Problematyka filozofii Boga od Talesa z Miletu do G.W.F. Hegla. 2003 ( [Dot. filozofii Boga u twórców:] Tales z Miletu, Arystoteles, Ploty...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 290 (nota...) szczegóły 
628.książka: Margul Tadeusz: Mity z pięciu części świata. 1989 ([Zawiera:] Wątki mitologiczne Polinezji. Mitologia japońska według kro...) szczegóły 
629.książka: Niebuhr H. Richard: Chrystus a kultura. 1996 ([Zawiera rozdziały:] I. Odwieczny problem [m.in. próba definicji Chrys...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 2 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wolicka Elżbieta: Lektura obowiązkowa. Znak 1998 nr 10 s. 145-151  szczegóły 
630.książka: Nurt metafizyczny w poezji narodów słowiańskich. [Materiały Sekcji bizantyno-słowianoznawczej X Międzynarodowego Kongresu Naukowego Musica Antiqua Europae Orientalis]. 1994 (Aleksandra Olędzka-Frybesowa: Psalmy w ikonografii sztuki bizantyjskie...) szczegóły 
631.książka: Obraz Boga Ojca w kulturze. 2000 (Józef Życiński: Teologiczny fundament antropologii. - Józef Kudasiewic...) szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 196 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 6 s. 6 (nota sprawozdawcza z promocji książki; Lublin, 25 X 2000...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 230  szczegóły 
632.książka: Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. Prace interdyscyplinarne. T. 2 cz. 1. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] Lucyna Rożek: Świątynia a literatura. Słowo ...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Stylistyka 2002 nr 11 s. 594-597  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: x ([w ks. zb.:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wiek...) szczegóły 
633.książka: Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. Prace interdyscyplinarne. T. 2 cz. 2. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] V.A. Pozdeev: Semiotika khrama v russkom fol...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 614-616  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Stylistyka 2002 nr 11 s. 594-597  szczegóły 
634.książka: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich. (Jej formy i przemiany). 2003 ([Zawiera m.in.:] Grażyna Szwat-Gyłybowa: Pytanie o "conditio bulgarica...) szczegóły 
635.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bugajski Leszek: Jak zwykle bez szans. Twórczość 1995 nr 3 s. 93-96  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień 1995 nr 12 s. 9  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1994 nr 39 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Żądło i kości. Ex Libris 1994 nr 63 s. 10  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Abba Ryszard. Ex Libris 1994 nr 63 s. 9-10 (sprost. autora: Ex Libris 1994 nr 64 s. 17....) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej, Żuliński Leszek: Z Przybylskim po pustyni. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 31 s. 21  szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Ach, ci biedni pustelnicy.... Sycyna 1995 nr 7 s. 18  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: W oazie pięknych tekstów. Rzeczpospolita 1994 nr 254 s. 6  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Ucieczka na pustynię. Gazeta o Książkach 1994 nr 10 s. 4  szczegóły 
recenzja: Zajączkowski Wojciech: Eseista i pustelnicy. Res Publica Nowa 1995 nr 2 s. 69-70  szczegóły 
636.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grygiel Monika: Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 163-167  szczegóły 
637.książka: Schouppe Francois Xavier: Czyściec w świetle legend i żywotów świętych. 1996 (Dogmat o czyściu: Przedmowa autora. *. Cz. I. Czyściec, tajemnica spra...) szczegóły 
638.książka: Schouppe Francois Xavier: Piekło. Dogmat o piekle na przykładach faktów z życia świętych i historii Kościoła. 1995 ([Przedstawienie prawdziwych wydarzeń z życia ludzi, którzy w jakiś spo...) szczegóły 
639.książka: Skowronek Alfons Józef: Aniołowie są wśród nas. Fascynacje, dociekania, wierzenia. 2001  szczegóły 
recenzja: Adamczak Eleonora: Ateneum Kapłańskie 2002 t. 138 z. 2 s. 422-424  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 3 s. 220-221  szczegóły 
recenzja: Oleschko Herbert: Bedeker anielski. Undergrunt 2002 nr 5 s. 160-162 (z not. o autorze art. na s. 187...) szczegóły 
640.książka: Słomka Jan: Pokarm i ofiara. Refleksja eucharystyczna wczesnych Ojców greckich. 2000 (I. Eucharystia pokarmem nowego ludu: 1. Eucharystia powiązana z realny...) szczegóły 
recenzja: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 169-172  szczegóły 
641.książka: Sobolewska Anna: Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach. 2003 (Sztuka i niewyrażalne: Poeci wobec niewyrażalnego. Rzecznik potępionyc...) szczegóły 
recenzja: Beczek Jakub: Mistyczny krąg. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 36  szczegóły 
recenzja: Lipowski Wojciech: Drogi poznania. O esejach Anny Sobolewskiej. Tygodnik Powszechny 2003 nr 36 s. 12  szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 209 (not. o spotkaniu z okazji wydania książki, Warszawa 26 V 2003...) szczegóły 
642.książka: Sokolski Jacek: Pielgrzymi do piekła i raju. Świat średniowiecznych łacińskich wizji eschatologicznych. 1995 (Wstęp. I. Wizjoner i proboszcz [relacja Ormy Sigora "Vita et visio et ...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 198-199 (not....) szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 236-237 (nota...) szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Czytanie wizji. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 53-54  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Wizjonerzy średniowiecza. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 33 s. 20  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: W kręgu chrześcijańskiej apokaliptyki. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 336-338  szczegóły 
643.książka: Sulikowski Andrzej: Nauczyciele modlitwy. 1996 ([Zawiera eseje:] Jezus z Nazaretu. Maryja - Matka Jezusa. Św. Augustyn...) szczegóły 
644.książka: Tomkiel Andrzej: Ojcowie Kościoła uczą nas modlitwy. 1995 ([M.in. zawiera rozdziały:] Czym jest modlitwa? Modlitwa u pierwszych c...) szczegóły 
645.książka: Tomkowski Jan: Mistyka i herezja. 1993 (Od autora. - Mistyka czyli Księga odczytania [dot. Biblii]. Mistyka i ...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 35 s. 11 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Na skróty do Absolutu. Gazeta o Książkach 1993 nr 10 s. 4  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Nieznany Blake, mistyka i mistyfikacje. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Rozum mistyków. Społeczeństwo Otwarte 1993 nr 12 s. 41-43  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Anna: "Nic prócz Wszystkiego". Tygodnik Powszechny 1994 nr 17 (z 1 V) s. 8  szczegóły 
646.książka: Tradycja i inwencja. Wątki i motywy obiegowe w dawnych literaturach słowiańskich. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Łódź, 23-24 listopada 1998). 1999 ([Dedykacja:] Pamięci Profesora Łużnego. - Od Redakcji. * [Zawiera mate...) szczegóły 
647.książka: Turek Waldemar: Grzech przeciw Duchowi Świętemu w tradycji patrystycznej. 2000 ([Zawiera rozdziały:] 1. Grzech przeciw Duchowi Świętemu w Piśmie Święt...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 202-203 (nota...) szczegóły 
648.książka: Wańczowski Marian: Księga żałoby i śmierci. (A-Z). 1993 ([Słownik encyklopedyczny terminów związanych ze śmiercią, niektóre has...) szczegóły 
recenzja: Ferdek Bogdan: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 2/3 s. 336-338  szczegóły 
recenzja: Ferdek Bogdan: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 4 s. 173-175  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Paweł: Temat tabu. Wiedza i Życie 1994 nr 6 s. 59  szczegóły 
649.książka: Wierciński Andrzej: Magia i religia. Szkice z antropologii religii. 1994 ([M.in. zawiera rozdziały z licznymi odwołaniami do anonimowej literatu...) szczegóły 
recenzja: Wieczorkiewicz Anna: Naga małpa z dużym mózgiem. Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 5 s. 53-54  szczegóły 
650.książka: Wipszycka Ewa: Kościół w świecie późnego antyku. 1994 ([Zawiera rozdzialy:] 1. Pasterze ludu Bożego [Kościół w II-IV w.]. 2. ...) szczegóły 
recenzja: Bukowski Jacek: Nie na klęczkach. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 9 s. 21  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Kościół doczesny. Gazeta o Książkach 1994 nr 11 s. 6  szczegóły 
recenzja: mok: Kościoła wizerunek nie lukrowany. Jednota 1995 nr 8 s. 19  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Zemsta stereotypu, czyli Ewy Wipszyckiej Kościół w świecie późnego antyku. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 53 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Zemsta stereotypu, czyli Ewy Wipszyckiej Kościół w świecie późnego antyku. W drodze 1995 nr 8 s. 90-94  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Pochwała herezji. Trybuna 1994 nr 258 s. 15  szczegóły 
651.książka: Wodziński Cezary: Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej. 2000 ([Esej nt. fenomenu świętych szaleńców, tzw. jurodiwych w kulturze rosy...) szczegóły 
652.książka: Wojciechowski Leszek: Drzewo przenajszlachetniejsze. Problematyka Drzewa Krzyża w chrześcijaństwie zachodnim (IV - połowa XVII wieku). Od legend do kontrowersji wyznaniowych i piśmiennictwa specjalistycznego.. 2003 ([Dot. m.in. legend religijnych, pism autorskich i anonimowych. Zawiera...) szczegóły 
recenzja: Bujak Grzegorz: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 80 s. 432 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 147 (nota...) szczegóły 
653.książka: Z Bogiem przez wieki. Inspiracje i motywy religijne w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku. Zbiór rozpraw i artykułów. 1998 ([Zawiera materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej, Rzeszów 28-31 maja...) szczegóły 
654.książka: Ziehr Wilhelm: Krzyż. Symbol i rzeczywistość. 1998  szczegóły 
recenzja: Chrzanowski Tadeusz: Krzyż w dziejach ludzkości. Tygodnik Powszechny 1998 nr 30 s. 14  szczegóły 
recenzja: Podgórzec Zbigniew: Moc krzyża. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 56  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
655.impreza: "Eucharystia w literaturze, muzyce i sztuce sakralnej" - sympozjum naukowe (1997).  szczegóły 
artykuł: Strony 1997 nr 1/2 s. 76 (nota...) szczegóły 
656.impreza: "Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język. Piśmiennictwo. Sztuki plastyczne. Obyczaje" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Ceglińska Anetta: Sesja poświęcona roli idei chrześcijańskich w kulturze Europy, Łódź, 15-17 V 2000. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 396-398 (sprawozdanie...) szczegóły 
657.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej (Lublin, 29-30 X 1991). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 639-644 (spraw....) szczegóły 
658.impreza: "Mity i wierzenia pogańskich Słowian i Bałtów" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Adamczyk Jacek: Kwartalnik Historyczny 1996 nr 1 s. 131-133 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Mity i wierzenia pogańskich Słowian i Bałtów" (Baranów k. Sandomierza 507 X 1995). Slavia Occidentalis 1996 t. 53 (1996) s. 137-141  szczegóły 
659.impreza: "Sacrum w literaturach słowiańskich" - ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu: Religia a Literatura (1988).  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 267 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
660.artykuł: Bartnik Czesław: Chrystus w myśli wschodniej. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 2 s. 51-57 (m.in. w kościołach: egipskim, chaldejskim, syro-malabarskim, ormiański...) szczegóły 
661.artykuł: Bartoszek Antoni: Znaczenie imienia na starożytnym Bliskim Wschodzie. Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 15-24 (w Mezopotamii, Egipcie oraz w narodzie izraelskim....) szczegóły 
662.artykuł: Baziak Jolanta: Antychryst a profetyzm. Akant 2003 nr 4 s. 37-39 (postać Antychrysta i koncepcje końca świata w Starym Testamencie i pis...) szczegóły 
663.artykuł: Baziak Jolanta: Bóg w średniowiecznej sztuce. Akant 2003 nr 3 s. 24-26 (także filozofii i literaturze...) szczegóły 
664.artykuł: Begg Ean: Kult Czarnej Dziewicy na Wschodzie. Albo albo 1995 nr 1/4 s. 139-148 (podobieństwa kultu obrazu Czarnej Dziewicy z kultami bogini w kulturac...) szczegóły 
665.artykuł: Bogucka Maria: Women and Religion in the Early Modern Period. Acta Poloniae Historica 1998 t. 77 s. 5-25  szczegóły 
666.artykuł: Bolewski Jacek: Kim jest Bóg?. Przegląd Powszechny 1996 nr 10 s. 46-57 (na przykładzie Biblii i świadectw mistyków chrześcijańskich...) szczegóły 
667.artykuł: Borkowska Małgorzata: Motyw raju odzyskanego w apoftegmatach Ojców Pustyni (Pustelnicy i zwierzęta). Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 951-959  szczegóły 
668.artykuł: Brzozowska Blanka: Życie po Bogu, czyli pokolenie zagubione. Próba analizy zjawiska "gen X" w kontekście ponowoczesnego obrazu religii. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 79-94 (dot. literatury i filmu; szerzej o utworach Douglasa Couplanda "Pokole...) szczegóły 
669.artykuł: Cetwiński Marek: Bal Irokezów. Kilka uwag o przenikaniu kultur. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 58-61 (m.in. w świetle literatury antycznej...) szczegóły 
670.artykuł: Chałacińska-Wiertelak Halina: Dostojewski - Penderecki - Milton. Semantyka raju. Studia Rossica 1994 t. 2 s. 29-36  szczegóły 
671.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 167-168 ([rec. ks.:] A walk in the Garden. Biblical, iconographical and literar...) szczegóły 
672.artykuł: Częsz Bogdan: Interpretacja nieba w kategorii Państwa Bożego przed Augustynem. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 621-636  szczegóły 
673.artykuł: Davis Erik: Trikster na rozdrożach. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 45-56 (wcielenia archetytpu Trikstera m.in. w afrykańskim kulcie "żywych bogó...) szczegóły 
674.artykuł: Degórski Bazyli: Uczynki miłosierdzia w świetle starożytnych reguł mniszych. Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 259-274 (m. in. w pismach autorów: św. Augustyn, św. Bazyli Wielki, św. Pachom...) szczegóły 
675.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Symbolika Trikstera a duchowość chrześcijańska. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 9-19 (jungowski archetyp Trikstera - "małpy Boga" na tle kultury żydowskiej,...) szczegóły 
676.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Wymiary i funkcje figury Trikstera. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 35-41 (m.in. kulturowe mechanizmy kreujące postać Trikstera - błazna, aktora,...) szczegóły 
677.artykuł: Godwin Malcolm: Anioły - zagrożony gatnek. Gnosis 1993 nr 6 s. 42-47 (nt. aniołów przedstawianych w tekstach gnostyckich...) szczegóły 
678.artykuł: Grzybkowska Dobrosława: O pochodzeniu pewnego przypadku romantycznych anielic. Byty podksiężycowe - wstęp do angelologii romantycznej. Gnostycki anioł błędny. Gnosis 2000 nr 12 s. 99-108 (m.in. dot. twórczości autorów: William Blake, Juliusz Słowacki, Alfred...) szczegóły 
679.artykuł: Guenon Rene: Symbolika Graala. Społeczeństwo Otwarte 1998 nr 5 wkł. s. 9-12 (z koment.: Zbigniew Mikołejko: W kręgu tradycjonalizmu integralnego, s...) szczegóły 
680.artykuł: Jęczmyk Lech: Bóg w science fiction. Nowa Fantastyka 1990 nr 6 s. 51  szczegóły 
681.artykuł: Jóźwiak Wojciech: Cyrk - świątynia Trikstera. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 65-66 (postać Trikstera - linoskoczka, pogromcy zwierząt, iluzjonisty i klaun...) szczegóły 
682.artykuł: Jóźwiak Wojciech: Głupiec i Magik - poszukiwanie Trikstera w tarocie. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 59-64 (postać Trikstera - "Boskiego Oszusta" w mitach europejskich i jej znac...) szczegóły 
683.artykuł: Judin Aleksejj V.: "Chistoe" i "nechistoe" v vostochnoslavjanskojj tradicionnojj kyl'ture. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 63-74 (ze streszczeniem w jęz. polskim, not. o Aleksieju Judinie s. 484...) szczegóły 
684.artykuł: Kobielus Stanisław: "Deus ut artifex" w myśli i sztukach średniowiecza. Biuletyn Historii Sztuki 1993 r. 55 nr 4 s. 401-416 (sposoby przedstawiania Boga w piśmiennictwie i sztuce....) szczegóły 
685.artykuł: Kobielus Stanisław: Światło i biel w tradycji wyobrażania chwały echatologicznej zbawionych (Wczesne chrześcijaństwo - średniowiecze). Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 119-135 (m.in. w pismach św. Augustyna, Dionizjusza Areopagity, apokryfach Star...) szczegóły 
686.artykuł: Kobielus Stanisław: Topografia i symbolika raju w kulturze średniowiecza. Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 44-62 (m.in. u Honoriusza z Autun, Hildegardy z Bingen, św. Augustyna i św. T...) szczegóły 
687.artykuł: Kohli Anna: Bogini w pejzażu. Zadra 2002 nr 1 s. 27-31 (dot. m.in. różnych wersji Wielkiej Bogini w mitologiach świata; z not....) szczegóły 
688.artykuł: Kolczyński Jarosław: "Kozioł ofiarny" a etnologia. O teorii Rene Girarda. Etnografia Polska 1995 t. 39 z. 1/2 s. 65-75  szczegóły 
689.artykuł: Kostjukhin Evgenijj: Khristianskie motivy v vostochnoslavjanskom detskom fol'klore. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 161-174 (na przykładzie dziecięcych pieśni bożonarodzeniowych; ze streszczeniem...) szczegóły 
690.artykuł: Kozakiewicz Mikołaj: Idea "jedynie prawdziwa" (Z Księgi Zakazów). Trybuna 1997 nr 33 s. 10 (nt. prześladowań twórców i myślicieli za przekonania religijne; fel....) szczegóły 
691.artykuł: Kruk Michał: Rzecz o Zmartwychwstaniu w literaturze. Nasz Dziennik 1999 nr 84 s. 9  szczegóły 
692.artykuł: Kryszczyński Tomasz: Trójca, czwórca, mandala w ujęciu Karola Gustawa Junga. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 27-34 (Trójca Święta w Kościele katolickim jako wyobrażenie archetypowe, czwó...) szczegóły 
693.artykuł: Kwiatkowska Grażyna E.: U źródeł symboliki światła. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1998 t. 23 s. 219-230 (nt. różnych aspektów symboliki światła w pismach: Demokryta, Parmenide...) szczegóły 
694.artykuł: Lipińska Otylia: Ideał kapłana według ojców kościoła: Ambrożego i Jana Chryzostoma. Biuletyn Studenckich Kół Naukowych 1995 z. 3 s. 81-92  szczegóły 
695.artykuł: Longosz Stanisław: Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej (Materiały bibliograficzne). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 499-555  szczegóły 
nawiązanie: Widok Norbert: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1998 t. 18 s. 429-434  szczegóły 
696.artykuł: Łajtar Adam: Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 168-171 ([rec. ks: ] L. Bricault: Myrionymi. Les epicleses grecques et latines ...) szczegóły 
697.artykuł: Maryja w wypowiedziach chrześcijańskich gnostyków. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 211-217 (fragmenty tekstów gnostyckich z komentarzem...) szczegóły 
698.artykuł: Milewski Ireneusz: Majątek kościelny i jego funkcja w świetle pism kapadockich Ojców Kościoła i Jan Chryzostoma. Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 415-435  szczegóły 
699.artykuł: Misiarczyk Leszek: Tradycja o Mesjaszu ukrytym w antycznych źródłach chrześcijańskich i żydowskich. Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 311-319 (m.in. w twórczości św. Justyna, tekstach rabinistycznych, targumicznyc...) szczegóły 
700.artykuł: Misiuna Dariusz: Kojot - bóg oszust. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 67-70 (motyw kojota boga-oszusta w mitologii rdzennych mieszkańców Ameryki Pó...) szczegóły 
701.artykuł: Miskowiec Marta: Aniołowie - nauczyciele wiedzy tajemnej. Literatura Ludowa 1996 nr 3 s. 3-11 (anioł w tekstach chrześcijaństwa, islamu, judaizmu, mitach gnostyckich...) szczegóły 
702.artykuł: Misterski Henryk: Aktualna wykładnia greckiego "koimeterion". Próba analizy etymologiczno-semantycznej w językach romańskich i innych. Studia Romanica Posnaniensia 1991 t. 16 s. 128-134 (cmentarz jako słowo i miejsce spoczynku m.in. w Nowym Testamencie i li...) szczegóły 
703.artykuł: Nawrocka Ewa (iberystka): Synkretyzm religijny w literaturze latynoamerykańskiej. Studia Iberystyczne 1994 nr [0] s. 59-69 (m.in. w twórczości pisarzy: Jose Maria Arguedas, Miguel Angel Asturias...) szczegóły 
704.artykuł: Pałucki Jerzy: Nawrócenia w IV wieku. Motywy oraz reperkusje społeczne. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 186-198 (m.in. dotyczy pisarzy starochrześcijańskich: św. Ambroży, św. Augustyn...) szczegóły 
705.artykuł: Pazury Bogini Ptaszycy. Ośka 1999 nr 1 s. 26-31 (dyskusja nt. motywu Wielkiej Bogini m.in. w literaturze; wypowiedzi au...) szczegóły 
706.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Obraz kontaktu chrześcijaństwa z wierzeniami afrykańskimi w literaturze europejskojęzycznej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 3-12  szczegóły 
707.artykuł: Piotrowski Piotr: Podstępne oblicze Trikstera. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 73-76 (Trikster - biblijny wąż, metafora walki człowieka między zwierzęcością...) szczegóły 
708.artykuł: Popowski Remigiusz: Kapłaństwo w starożytnym świecie grecko-rzymskim. Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 29-34  szczegóły 
709.artykuł: Przanowski Mateusz: Święta Matka Kościół. W drodze 2003 nr 1 s. 80-90 (dot. żeńskich, matczynych określeń dla Chrystusa i Kościoła w Biblii, ...) szczegóły 
710.artykuł: Rudolph Kurt: Istota i struktura gnozy. Nomos 1992 nr 1 s. 7-22 (m.in. w pismach Ojców Kościoła, w tekstach z Nag Hammadi, Biblii, Papi...) szczegóły 
711.artykuł: Saganiak Magdalena: Doświadczenie światła. Społeczeństwo Otwarte 1994 nr 12 s. 17-23 (mistyka światła w twórcz. m.in.: św. Augustyn, i Dante Alighieri, Kon...) szczegóły 
712.artykuł: Santambrogio Giovanni: Ktoś nas woła. x 2002 ([w ks.:] Aniołowie Bożego Narodzenia. [Tł. Konrad Czuba]. Kielce 2002,...) szczegóły 
713.artykuł: Siama Alfred: Parabola o dziwnych sądach boskich. W drodze 1997 nr 4 s. 83-88 (motyw niezrozumiałych poczynań Boga wobec stworzonego świata wyrażany ...) szczegóły 
714.artykuł: Skrzypek Marian: Metafora trzech pierścieni. Od Boccaccia do Lessinga i Jana Potockiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s. 275-291 (dot. autorów: Giovanni Boccacio, Jean Bodin, Henri de Boulainvilliers,...) szczegóły 
715.artykuł: Sobierajski Paweł: Stąd do wieczności... czyli o źródłach symboliki chrześcijańskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
716.artykuł: Spólna Anna: W czasie i poza czasem, czyli świąt opisanie. Miesięcznik Prowincjonalny 2001 nr 11/12 s. 4-6 (nt. literackich opisów Wigilii...) szczegóły 
717.artykuł: Stanula Emil: Patrystyczna literatura o kapłaństwie (Przegląd bibliograficzny). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 49-58  szczegóły 
718.artykuł: Starowieyski Marek: Św. Barnaba w historii i legendzie. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 391-413 (dot. legendy cypryjskiej, mediolańskiej i rzymskiej o św. Barnabie i u...) szczegóły 
719.artykuł: Stępniak-Minczewa Wanda: Postać świętej Katarzyny Aleksandryjskiej u Słowian Południowych i Zachodnich. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teres...) szczegóły 
720.artykuł: Stinissen Wilfrid: Wewnętrzne skupienie. W drodze 2002 nr 5 s. 107-123 (dot. chrześcijańskiego wymiaru mistyki m.in. Teresy z Lisieux, Teresy ...) szczegóły 
721.artykuł: Strumiłło Andrzej: Krzyż. Lithuania 1992 nr 2/3 s. 9-20 (także w literaturze; z notą autobiograficzną, s. 20-21....) szczegóły 
722.artykuł: Swienko Henryk: Studia nad szamanizmem i innymi wierzeniami archaicznymi ludów Syberii. Międzynarodowa bibliografia bieżąca 1984-1989. Euhemer 1991 nr 3 s. 149-156  szczegóły 
723.artykuł: Szczuka Kazimiera: Motywy boginiczne w literaturze. Ośka 1999 nr 1 s. 22-25 (dot. literatury starożytnej i współczesnej; szerzej o utworach: Apulej...) szczegóły 
724.artykuł: Szostok Stefania: Kobieta w poszukiwaniu duchowości - próba nakreślenia portretu świętych księżniczek XIII wieku, zyjących na terenie Polski, Śląska i Czech. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
725.artykuł: Szyjewski Andrzej: Magia i sacrum imienia w kulturach tradycyjnych. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 3 s. 3-11 (m.in. imię boskie w kuturach tradycyjnych w perspektywie antropologicz...) szczegóły 
726.artykuł: Szyjewski Andrzej: Recepcja postaci Chrystusa w kulturach tradycyjnych. Przegląd Religioznawczy 1999 nr 3/4 s. 221-244 (m.in. w mitach i podaniach z całego świata...) szczegóły 
727.artykuł: Ślósarska Joanna: Ethos samospełnienia w "Pieśni" Milarepy i apokryficznej "Pieśni" Chrystusa. x 1993 ([W ks. zb.:] Uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach. Kraków ...) szczegóły 
728.artykuł: Tomkowski Jan: Mistyka czyli Księga odczytana. Znak 1990 nr 1 s. 27-39 (próby odczytania Pisma Świętego przez Emanuela Swedenborga, Jakuba Boe...) szczegóły 
729.artykuł: Trzcińska Izabela: Gnostycka wizja Boga. x 2000 ([w ks. zb.:] Oblicza gnozy. Pod red. Elżbiety Przybył. Kraków 2000, s....) szczegóły 
730.artykuł: Vladyshevskaja Tat'jana: Bogodukhnovennoe, angeloglasnoe penie v sisteme srednevekovojj muzykal'nojj kul'tury (Ehvoljucija idei). Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 351-369 (nt. motywu aniołów i pieśni anielskich w literaturze na przestrzeni wi...) szczegóły 
731.artykuł: Whitmont Edward C.: Powrót bogini (Kobiecość i Męskość w kulturze). Albo albo 1995 nr 1/4 s. 7-27 ([fragm. ks.:] Edward C. Whimont: Return of the Goddess. London 1982....) szczegóły 
732.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Magiczne siły Świętego Graala (O redeskrypcji mitu). Społeczeństwo Otwarte 1994 nr 11 s. 22-29  szczegóły 
733.artykuł: Wipszycka Ewa: Wdowie niedole wdowie ambicje. O wdowach w kościele pierwszych wieków. Mówią Wieki 1994 nr 2 s. 2-6  szczegóły 
734.artykuł: Wipszycka Ewa: Wiara w cuda. Dawniej i dziś. Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 2-6  szczegóły 
735.artykuł: Wiśniewska Katarzyna: Skok wiary. W drodze 2002 nr 1 s. 43-48 (dot. obrazu wiary w Sorena Kiergekaarda interpretacji ofiary Izaaka, w...) szczegóły 
736.artykuł: Wolicka Elżbieta: Mit i zabawa - dwa źródła kultury. x 1990 ([W ks. zb.:] Fermentum massae mundi. Warszawa 1990 s. 183-191 [obraz c...) szczegóły 
737.artykuł: Woodward Kenneth L.: Na początku była księga. Newsweek 2002 nr 7 s. 60-64 (dot. m.in. wpływu interpretacji Biblii i Koranu na konflikty religijne...) szczegóły 
738.artykuł: Wójtowicz Henryk: Terminologia kapłaństwa w literaturze wczesnochrześcijańskiej (Aspekt filologiczny). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 59-66  szczegóły 
739.artykuł: Wysocki Marcin: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 615-621 ([rec. ks.:] Brian Daley: The hope of the early church. A handbook of p...) szczegóły 
740.artykuł: Żurek Antoni: Ateneum Kapłańskie 1993 t. 120 z. 2 s. 393-394 ([rec. ks.:] Luigi Gambero: Maria nel pensiero dei padri della Chiesa. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    książki (alfabet tytułów)
741.książka: Antologia mistyków franciszkańskich. [T. 5]. 1990 (T. 5: Wiek XIV. Kraków: Prowincjałat Ojców Kapucynów 1990, 288 s. [Zaw...) szczegóły 
742.książka: Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej. 1993 (Ludwik Gładyszewski: Wprowadzenie. - Leokadia Małunowiczówna: Przedmow...) szczegóły 
recenzja: G.Ł.: Modlitwy pierwszych chrześcijan. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 121 s. 4 (nota...) szczegóły 
743.książka: Czar Bożego Narodzenia. 1989 ([Zawiera opowiadania autorów:] L.C. Alimandi, H.Ch. Andersen, H. Bauma...) szczegóły 
744.książka: Czar Bożego Narodzenia. 1990  szczegóły 
745.książka: Do źródeł. Psalmy i inne przekłady poetyckie. 1988 ([Zawiera tłumaczenia psalmów, przekłady starej poezji religijnej syryj...) szczegóły 
recenzja: Bibliofil: Za i przeciw 1989 nr 16 s. 18  szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: "Do źródeł". Słowo Powszechne 1990 nr 19 s. 6  szczegóły 
recenzja: Natanson Wojciech: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 40  szczegóły 
recenzja: Natanson Wojciech: Słowo Powszechne 1989 nr 73 s. 4  szczegóły 
746.książka: Dzień święty. Antologia tekstów patrystycznych o świętowaniu niedzieli. 1992 (Wstęp. * [Zawiera framenty tekstów anonimowych, m.in.: Acta Saturnini ...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 2 s. 111  szczegóły 
747.książka: Jest już pośród nas. ([Cytaty]...) szczegóły 
748.książka: Legendy chrześcijańskie. Antologia. 1988 (Stanisław Klimaszewski: Wprowadzenie. * [Teksty autorów:] Pierro Barge...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Przegląd Katolicki 1989 nr 35 s. 4-5  szczegóły 
749.książka: Legendy chrześcijańskie. Antologia. 1993 (Stanisław Klimaszewski: Wprowadzenie. - [Zawiera 27 tekstów anonimowyc...) szczegóły 
750.książka: Myśli Wschodnich Ojców Kościoła. [Wybór tekstów]. 1998  szczegóły 
751.książka: Ojcowie wspólnej wiary. Teksty o Matce Bożej (w. VIII-XI). 1988 ([Zawiera teksty autorów:] Anzelm święty, Aretas, Beda Czcigodny świ...) szczegóły 
recenzja: Gryczyński Michał: Przewodnik Katolicki 1989 nr 39 s. 8  szczegóły 
recenzja: Królikowski Janusz: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 3 s. 512-503  szczegóły 
752.książka: Ojcze nasz... Antologia tekstów o Bogu Ojcu. 1999  szczegóły 
753.książka: Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich. 1988 ([Zawiera teksty autorów:] Apulejusz, Cecyliusz, Eliusz Arystydes, ...) szczegóły 
recenzja: Szarmach Marian: Najstarsze pisma chrześcijan. Tygodnik Powszechny 1988 nr 49 s. 2  szczegóły 
recenzja: Wipszycka Ewa: Przegląd Katolicki 1989 nr 8 s. 6  szczegóły 
754.książka: Podnoszę z ziemi mój głos. [Modlitewnik]. 1990 (Henryk Gulbinowicz: Słowo wstępne. - Wiesław Aleksander Niewęgłowski: ...) szczegóły 
755.książka: Słowa Ojców Pustyni. [Wybór tekstów]. 1999  szczegóły 
756.książka: Słowa Ojców Pustyni. Słowa na każdy dzień. 2003  szczegóły 
recenzja: (krj): Notes Wydawniczy 2002 nr 7/8 s. 82 (nota...) szczegóły 
757.książka: Teksty o Matce Bożej. Chrześcijaństwo ewangelickie. 2000  szczegóły 
recenzja: Holc Paweł: Studia Oecumenica 2001 t. 1 s. 248-252  szczegóły 
758.książka: Teksty o Matce Bożej. Dominikanie średniowieczni. 1992 ([Zawiera teksty autorów:] Alan de la Roche, Albert Wielki św., Anon...) szczegóły 
759.książka: Teksty o Matce Bożej. Kościoły przedchalcedońskie. 1995 ([Zawiera teksty i rozprawy:] Stanisław Celstyn Napiórkowski, Jan Sergi...) szczegóły 
760.książka: W blaskach gwiazdy betlejemskiej. Opowiadania dla starszych dzieci. 1989 ([Opowiadania aut.:] [Grupa a] Katherine Allfrey, Walter Bauer, Hans Ba...) szczegóły 
761.książka: Wieczerza Mistyczna. Anafory eucharystyczne chrześcijańskiego Wschodu. 1988 ([Zawiera tłumaczenia z języków greckiego, syryjskiego, łacińskiego, fr...) szczegóły 
recenzja: Wyszomirski Tadeusz: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 3/4 s. 137  szczegóły 
762.książka: Za Gwiazdą Betlejemską. ([Cytaty]...) szczegóły 
763.książka: Zakaz myślenia. Aforyzmy o dogmatach. 1997  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
764.książka: Literature and linguistics. Academic papers of College of Foreign Languages = Literatur und Linguistik. Wissenschaftliche Beitrage der Hochschule fuer Fremdsprachen. Vol. 1. 2002 ([Zawiera m.in.:] Vorwort * Zygmunt Mielczarek: Eros und Droge in Max P...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    książki (alfabet autorów)
765.książka: Piwiński Ryszard: Mitologia Arabów. 1989  szczegóły 
recenzja: Dembska Albertyna: Euhemer 1991 nr 2 s. 143-144  szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 149-150  szczegóły 
recenzja: Machut-Mendecka Ewa: Africana Bulletin 1991 t. 38 s. 151-152  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Literatura współczesna (arabska)
    książki (alfabet autorów)
766.książka: Kitab Shakir: Wątki mitologiczne we współczesnej poezji arabskiej. 1989  szczegóły 
Literatury obce / Literatura armeńska / Hasła szczegółowe (armeńska) / Hasła osobowe (armeńska)
  Grzegorz z Nareku święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
767.artykuł: Stępniewska Alicja: Maryja w twórczości Grzegorza z Nareku. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 111-126  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Zagadnienia specjalne (austriacka) / Tematy, motywy (austriacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
768.artykuł: Tschuggnall Peter: Ein "Wellengeflitter"? Religion und Kirche in oesterreichischer Literatur (ain Aspekt aus der Kulturszene Tirol). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 25 s. 297-306 (z not. o autorze art. na s. 923...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Macropedius Georgius
769.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Budzisz Andrzej: Motyw syna marnotrawnego w łacińskim dramacie religijnym Renesansu. Na przykładzie dramatu niderlandzkiego. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 83-95 (porównanie z dramatem Gulielmusa Gnapheusa "Acolastus"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Tematy, motywy (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
770.artykuł: Sielicki Franciszek: Motywy religijne w poezji białoruskiej w latach 1991-1992. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 87 (1686) s. 47-56  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
771.artykuł: Gornat Tomasz: The mystical experience of divine revelation - epiphany from Herbert to Hopkins. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 1995 z. 8 s. 87-103 (m.in. w twórczości George'a Herberta, Henry'ego Vaughana, Williama Wor...) szczegóły 
772.artykuł: Kazik Joanna: Najświętsza Maria Panna w scenie Zwiastowania w dwóch wybranych misteriach angielskich "Chester Plays" oraz "N-Town Plays". Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 289-296 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
773.artykuł: Kędzierska Aleksandra: God and Death in the English Poetry of World War I. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1997 nr 21 s. 13-30  szczegóły 
774.artykuł: Krajewska Berenika: Brytyjski dramat biblijny. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 35-46 (w latach 1930-1952; m.in. dot. twórcz. autorów: Laurence Housman, Chri...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Zagadnienia specjalne (brytyjska i irlandzka) / Tematy, motywy (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
775.artykuł: Bela Teresa: Obraz Męki Pańskiej w angielskiej poezji metafizycznej. Prace Komisji Neofilologicznej 2002 t. 3 s. 39-58 (analiza wierszy dotyczących tematyki Wielkiego Piątku, czyli Męki Jezu...) szczegóły 
776.artykuł: Witalisz Władysław: "Crucifixio Christi" in Middle English Mystical Writings. x 2001 ([w ks. zb.:] "And gladly wolde he lerne and gladly teche". Studies on ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Bacon Francis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
777.artykuł: Wyżyńska Edyta: Temat Ukrzyżowania w twórczości Francisa Bacona. Biuletyn Historii Sztuki 1989 r. 51 nr 3/4 s. 285-301  szczegóły 
  Blake William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
778.artykuł: Jastrzębski Bartosz: Jezus i jego przeciwnik w poezji Williama Blake'a. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 220-225 (z fot. Bartosza Jastrzębskiego...) szczegóły 
  Hopkins Gerard Manley
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
779.artykuł: Kędzierska Aleksandra: Gerard Manley Hopkins: Marian Poems. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2001 t. 19 s. 183-203 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Lodge David John
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
780.artykuł: Ruebenbauer Izabela: The Picture of Catholics in the Novels of David Lodge. Polish Anglosaxon Studies 2000 t. 8/9 s. 199-226  szczegóły 
  Rowling Joanne K.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
781.artykuł: Raczek Tomasz: Harry na stosie. Wprost 2002 nr 8 s. 104-105 (dot. m.in. głosów krytykujących cykl powieści o Harrym Potterze m.in. ...) szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
    książki o twórcy (alfabet autorów)
782.książka o twórcy: Tolkien. Księga pamiątkowa. ([Dedykacja:] Dedykowane Owenowi Barfieldowi, 1898-1997, pierwszemu z I...) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Łukasz: Pamięć o Tolkienie. Rzecz o Książkach 2003 nr 6 s. D3  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Próby zrozumienia fenomenu Tolkiena. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2003 nr 6 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Materska Dominika: Pierścień dobra i zła. Nowa Fantastyka 2003 nr 8 s. 72  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
783.artykuł: Tolkien Michael: Eden, Fall, Exile and Beyond... Adress given to The Tolkien Society in Birmingham. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 74-88 (dot. fundamentu etycznego, nawiązań do chrześcijaństwa w powieściach "...) szczegóły 
  Tomasz Morus święty *
784.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowzan Jacek: Od Boscha do Morusa, czyli między septem peccata capitalia a quattuor hominum novissima. Ogród 2003 nr 1/2 s. 109-127 (dot. motywu czterech rzeczy ostatecznych w utworze Tomasza Morusa i ma...) szczegóły 
  Trollope Anthony
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
785.artykuł: Mońko Danuta: Kultura [Warszawa] 1989 nr 51/52 s. 5 (Boże Narodzenie w twórczości A. Trollope'a....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
786.artykuł: Dejnowicz Agnieszka: Święty Michał Wojownik z Potuki - przykład kultu czy mitu. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Zagadnienia specjalne (bułgarska) / Literatura ludowa (bułgarska)
    artykuły (alfabet tytułów)
787.artykuł: Kołłątaj Andrzej: Święci wznoszący obiekty sakralne w wybranych bułgarskich tekstach folklorystycznych. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Hasła osobowe (bułgarska)
  Liliev Nikolajj
    książki o twórcy (alfabet autorów)
788.książka o twórcy: Simeonova-Konakh Galja: Poeta i lilia. Idee chrześcijańskie w twórczości Nikołaja Liliewa. 2001  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Zagadnienia specjalne (chorwacka) / Tematy, motywy (chorwacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
789.artykuł: Fiuto Aleksandra: Motyw pokutującej Magdaleny w XVII-wiecznej literaturze chorwackiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 264-265  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Zagadnienia specjalne (czeska) / Tematy, motywy (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
790.artykuł: Michalska Halina: Mit św. Wacława w czeskim dramacie XX wieku (Langer - Durych - Lom). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 68 (streszcz. ref. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  John Jaromir
791.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janik Anna: Motywika w "Vacerach na slamniku" Jaromira Johna i we wczesnych opowiadaniach Bohumila Hrabala. Bohemistyka 2002 nr 2 s. 99-123 (dot. motywów: śmierci, choroby i kalectwa, religii i kościoła, motywu ...) szczegóły 
artykuł: Janik Anna: Motywika w "Vacerach na slamniku" Jaromira Johna i we wczesnych opowiadaniach Bohumila Hrabala. Bohemistyka 2002 nr 2 s. 99-123 (dot. motywów: śmierci, choroby i kalectwa, religii i kościoła, motywu ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipska starożytna / Historia literatury (egipska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
792.książka: Hornung Erik: Jeden czy wielu? Koncepcja Boga w starożytnym Egipcie. 1991 ([Bóg, boskość, bóstwa w starożytnym Egipcie w świetle analizy tekstów ...) szczegóły 
recenzja: Barański Marek: Bogowie starożytnych Egipcjan. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 37  szczegóły 
793.książka: Lurker Manfred: Bogowie i symbole starożytnych Egipcjan. 1995  szczegóły 
recenzja: uka: Odra 1996 nr 3 s. 118-119  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
794.artykuł: Śliwa Joachim: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 2 s. 151-152 (rec. ks.: Erik Hornung: Echnaton. Die Religien des Lichtes. Zuerich 19...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Chassignet Jean-Baptiste
795.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marczuk-Szwed Barbara: Le theme du peche et son expression poetique dans les "Oeuvres chrestiennes" Gabriele de Coignard et des "Le Mespris de la vie et consolation contre la mort" de Jean-Baptiste Chassignet. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 51-72 (grzech i jego poetycki wyraz w utworze; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Coignard Gabriele de
796.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marczuk-Szwed Barbara: Le theme du peche et son expression poetique dans les "Oeuvres chrestiennes" Gabriele de Coignard et des "Le Mespris de la vie et consolation contre la mort" de Jean-Baptiste Chassignet. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 51-72 (grzech i jego poetycki wyraz w utworze; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Emmanuel siostra
797.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Błaszkowska Joanna: Maryja potrzebuje dziecięcych serc. Nasz Dziennik 2003 nr 155 s. 7  szczegóły 
  Hugo Victor-Marie
798.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sosień Barbara: Victor Hugo et l'imaginaire ascensionnel: une lecture du poeme "Dieu". Romanica Cracoviensia 2002 nr 2 s. 99-117  szczegóły 
  Jacob Max
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
799.artykuł: Miszalski Marian: Max Jacob - poeta źle przedstawiony. W drodze 1990 nr 3 s. 68-70 (treści religijne w twórczości poety...) szczegóły 
  Marguerite de Navarre *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
800.artykuł: Kupisz Kazimierz: La Sainte Vierge dans les "comedies religieuses" de Marguerite de Navarre. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1991 z. 30 s. 25-40  szczegóły 
  Supervielle Jules
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
801.artykuł: Lis Jerzy: Voie de Supervielle vers une nouvel genese. Studia Romanica Posnaniensia 1991 nt. 16 s. 41-56 (koncepcja Boga i religii w twórczości poety...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    książki (alfabet autorów)
802.książka: Pollok Jan: Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii. 1992 (Emil Stanula: Od redakcji. - Wstęp. I. Mistagogiczne nauczanie Cyryla ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
803.artykuł: Jaklewicz Tomasz: W tradycji wschodnich Kościołów. W drodze 2003 nr 1 s. 42-44 (dot. symboliki światła...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Jan z Damaszku święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
804.artykuł: Raczkiewicz Marek: Kapłan w pismach Jana Damasceńskiego. Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 209-216  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
805.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1987  szczegóły 
recenzja: [Łęcicki Grzegorz] G.Ł.: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 1 s. 142  szczegóły 
806.książka: Kott Jan: [Zjadanie bogów] Gott-Essen. Interpretationen griechischer Tragoedien. 1991  szczegóły 
807.książka: Kupis Bogdan: Historia religii w starożytnej Grecji. 1989 (Wstęp.* [Zawiera rozdziały:] I. Zakres czasowy i zasięg terytorialny. ...) szczegóły 
recenzja: Swienko Henryk: Euhemer 1991 nr 3 s. 131-133  szczegóły 
808.książka: Lengauer Włodzimierz: Religijność starożytnych Greków. 1994 (Wstęp. I. Mit, obrzęd, religia. II. Wiedza o bogach, greckie koncepcje...) szczegóły 
recenzja: Bieżuńska-Małowist Iza: Ars Regia 1994 r. 3 nr (3/4) 8/9 s. 163-168  szczegóły 
recenzja: Komornicka Anna Maria: Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 3 s. 319-321  szczegóły 
recenzja: Lesiński Jakub, Starowieyski Łukasz: Religijność starożytnych Greków. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 53 s. 8  szczegóły 
809.książka: Malingrey Anne-Marie: Chrześcijańska literatura grecka. 1995 (Wstęp. I. Dziedzictwo apostołów: 1. Chrześcijaństwo palestyńskie [m.in...) szczegóły 
810.książka: Pollok Jan: Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii. 1992 (Emil Stanula: Od redakcji. - Wstęp. I. Mistagogiczne nauczanie Cyryla ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
811.artykuł: Longosz Stanisław: Chrystologia Ojców Kapadockich. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 155-176 (w świetle pism św. Bazylego (Wielkiego) z Cezarei, św. Grzegorza z Nys...) szczegóły 
812.artykuł: Winiarczyk Marek: Misteria antyczne w ujęciu Waltera Burkerta. Meander 1996 nr 3/4 s. 119-136  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
813.artykuł: Kupis Bogdan: Myśl starożytna wobec nieuchronnego kresu życia. Euhemer 1991 nr 3 s. 25-35 (m.in. u Homera, Heraklita, Demokryta, Platona i Plotyna...) szczegóły 
814.artykuł: Lengauer Włodzimierz: "Hieroi logoi" - tajne nauki starożytnych Greków?. Ars Regia 1993 r. 2 nr 1 (4/5) s. 13-34 (m.in. o misteriach eleuzyjskich, dionizyjskich i misteriach Kabirów na...) szczegóły 
815.artykuł: Żukowski Jarosław: Niektóre aspekty kultu Dionizosa w V w. p.n.e.. Meander 1996 nr 9/10 s. 445-463 (kult Dionizosa m.in. w utworach pisarzy: Arystofanes, Eurypides, He...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Galenos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
816.artykuł: Hillar Marian: Galen o Żydach i chrześcijanach. Bez dogmatu 2002 nr 52 s. 25 (dot. wzmianek nt. moralności i logiki chrześcijaństwa i judaizmu w pis...) szczegóły 
  Iosepos Flavios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
817.artykuł: Długosz Dariusz: Dzieła historyczne Józefa Flawiusza a stronnictwo faryzeuszów. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Studia Historyczne 1990 nr 2 (41) s. 11-19 (przekazy o faryzeuszach w twórczości Józefa Flawiusza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
818.książka: Jankowski Augustyn, Romaniuk Kazimierz: Kapłaństwo w Piśmie Świętym Nowego Testamentu. 1994  szczegóły 
819.książka: Langkammer Hugolin: Maryja w Nowym Testamencie. 1991  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 2/3 s. 323-325  szczegóły 
820.książka: Nycz Anna: Sąd eschatologiczny - rzeczywistość nieznana. Obecność tekstów biblijnych i ich interpretacja w polskiej literaturze kerygmatycznej XX wieku. 1996 ([Zawiera rozdziały:] I. Występowanie tekstów biblijnych o sądzie i ich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
821.artykuł: Sinoir Michel: Modlitwa na kolanach (2). Christianitas 2001 nr 8 s. 89-101 (dot. postaw modlitwy w tekstach Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
822.artykuł: Turnau Jan: Maria czterech Ewangelistów. Gazeta. Magazyn 1998 nr 52 s. 22-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Opracowania)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
823.artykuł: Starowieyski Marek: Legenda Bożego Narodzenia. Powściągliwość i Praca 2000 nr 12 s. 11-13 (dot. apokryficznych opisów narodzenia Chrystusa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
824.książka: Kushner Lawrence: Miód ze skały = D'vash MiSela. Wizje odnowy mistyki żydowskiej. 1994  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 16 s. 16  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
825.artykuł: Glasen Helmuth von: Judaizm. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów Wit Jaworski i Adam Komorowski. Kr...) szczegóły 
826.artykuł: Heschel Abraham Joshua: Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej. Mitologia Żydów. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów: Wit Jaworski i Adam Komorowski. K...) szczegóły 
827.artykuł: Tyloch Witold: Euhemer 1990 nr 2/4 (1989) s. 130-133 ([rec. ks.:] Haim Zafrani: Kabbale, vie mystique et magie. Judaisme d'o...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
828.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Goetschel Roland: The Messiah Son of Joseph according to Rabbi Zaddok Hacohen. Polin 2002 t. 15 s. 213-220 (dot. interpretacji wywodzącego się z Talmudu motywu "mesjasza syna Józ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Antologie i zbiory (hebrajska)
    książki (alfabet tytułów)
829.książka: Judaizm. [Wybór tekstów]. 1990 ([Zawiera m.in. teksty:] Mojżesz Ben Majmon-Majmonides: Miszna Tora [fr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
830.książka: Lurker Manfred: Słownik obrazów i symboli religijnych. 1989  szczegóły 
recenzja: (rtp): Bliżej Biblii (Na półce z książkami). Słowo Powszechne 1992 nr 5 z 31 I/1/2 II s. 10  szczegóły 
recenzja: Stryczek Jacek: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 170-171  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 3 s. 503-505  szczegóły 
831.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka. 1990 (I. Mądrość sąsiadów Izraela (Egipcjanie, Mezopotamczycy, Fenicjanie). ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
832.artykuł: Chrostowski Waldemar: "Tyś swój Majestat wyniósł nad niebiosa" (Ps. 8, 2). Kosmologia biblijna kontemplacją Boga i dzieła stworzenia. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
833.artykuł: Filipiak Marian: Teologia życia ludzkiego. Euhemer 1990 nr 3/4 s. 111-121 (ludzka dola wg Starego Testamentu...) szczegóły 
834.artykuł: Flis Jan: Antydemoniczne praktyki starożytnego Egiptu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 117-129 (fragm. rozprawy doktorskiej: Antydemoniczne praktyki starożytnego Wsch...) szczegóły 
835.artykuł: Nichols Aidan: Obrazy Izraela (Starotestamentalne prolegomena do chrystologii obrazu). Communio 1990 r. 10 nr 2 s. 30-47  szczegóły 
836.artykuł: Sinoir Michel: Modlitwa na kolanach (2). Christianitas 2001 nr 8 s. 89-101 (dot. postaw modlitwy w tekstach Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
837.artykuł: Sowa Andrzej: Ewolucja przedstawień Sądów Ostatecznych w świetle źródeł i tradycji ikonograficznej. Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 2 s. 69-73  szczegóły 
838.artykuł: Szulc Franciszek: Obraz Boga w literaturze (Projekt badań). Communio 1990 r. 10 nr 2 s. 111-134  szczegóły 
839.artykuł: Tomkowski Jan: Mistyka czyli Księga odczytana. Znak 1990 nr 1 s. 27-39 (próby odczytania Pisma Świętego przez Emanuela Swedenborga, Jakuba Boe...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    artykuły (alfabet tytułów)
840.artykuł: Ołów Antoni Jan: Motywacje uwielbienia Boga w hymnach Psałterza. Egzegeza wybranych tekstów. Studia Teologiczne 1994 t. 12 s. 45-86 (z fragm. psalmów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Zagadnienia specjalne (hiszpańska) / Tematy, motywy (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
841.artykuł: Eminowicz Teresa: El culto de los santos polacos en Espana y su reflejo en la comedia. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 219-231  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Gnapheus Gulielmus
842.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Budzisz Andrzej: Motyw syna marnotrawnego w łacińskim dramacie religijnym Renesansu. Na przykładzie dramatu niderlandzkiego. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 83-95 (porównanie z dramatem Georgiusa Macropediusa "Asotus, evangelica de fi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura koptyjska / Hasła szczegółowe (koptyjska) / Utwory anonimowe (koptyjska)
843.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudolph Kurt: Nauka o zbawieniu i zbawcy. Nomos 1993 nr 3/4 s. 5-30 (m.in. dot. tekstów odkrytych w Nag Hammadi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Mazvydas Martynas
    wiersze (alfabet tytułów)
844.wiersz: Mażwid Marcin: Giesma ape ischnumirusuiju priekleima = Pieśń o zmartwychwstaniu Pana naszego.... Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 111-113 (tekst równoległy w języku litewskim i polskim; z komentarzem: Wiesław ...) szczegóły 
845.wiersz: Mażwid Marcin: Kelesi Christus nug smercza... Z śmierci powstał Chrystus.... Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 115-116 (tekst równoległy w języku litewskim i polskim; z komentarzem: Wiesław ...) szczegóły 
846.wiersz: Mażwid Marcin: Per tawa schwenta priekelima... = Przez twe święte powstanie.... Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 113-114 (tekst równoległy w języku litewskim i polskim; z komentarzem: Wiesław ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
847.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1987  szczegóły 
recenzja: [Łęcicki Grzegorz] G.Ł.: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 1 s. 142  szczegóły 
848.książka: Jaczynowska Maria: Religie świata rzymskiego. 1990  szczegóły 
849.książka: Jaczynowska Maria: Religie świata rzymskiego. 1987  szczegóły 
recenzja: [Łęcicki Grzegorz] G.Ł.: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 1 s. 140-141  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
850.artykuł: Wójtowicz Henryk: Mistycyzm w religii rzymskiej. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 4 s. 11-19 (i jego świadectwa literackie; referat wygłoszony na Walnym Zjeździe Po...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ambroży święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
851.artykuł: Libera Piotr: "Certamen nostrum ieiunium est" dynamiczny wymiar postu według świętego Ambrożego. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 745-757  szczegóły 
  Apuleius Lucius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
852.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Platońska demonologia oraz nauka o Opatrzności, fatum i losie. Euhemer 1991 nr 3 s. 37-50 (nt. platońskiej teorii sfer niebieskich składających się na całość wsz...) szczegóły 
  Vergilius *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
853.artykuł: Śnieżewski Stanisław: Problem boskości Oktawiana Augusta w twórczości Wergiliusza. Meander 1991 nr 1/2 s. 11-27  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Utwory anonimowe (łacińska średniowieczna)
854.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbański Robert: Ojcowie italscy i uczniowie Pana. Cudowna śmierć w "Dialogach" Grzegorza Wielkiego i "Historiach Apostolskich" Pseudo-Abdiasza. Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 5-13  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Hasła osobowe (łacińska średniowieczna)
  Wenancjusz święty *
855.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gacia Tadeusz: Motyw krzyża w twórczości Wenancjusza Fortunata na przykładzie "Vexilla regis". Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 101-112  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Utwory anonimowe (łużycka)
    artykuły (alfabet tytułów)
856.artykuł: Siatkowska Ewa: Prińć Swjaty Ducho... (Geneza jednej z pieśni łużyckich). Zeszyty Łużyckie 1999 t. 27 s. 77-82 (nt. łużyckich przekładów hymnu 'Veni Sancte Spiritus", z fragm. tekstu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
857.książka: Obcowanie z wolnością 2. Dialogi literackie polsko-niemieckie. 2001 (Piotr Śliwiński: Przedmowa (Wolność to Inni). [Zawiera m.in.:] - Wojci...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
858.artykuł: Schindler Norbert: Karnawał, Kościół i "świat na opak". O funkcji kultury śmiechu w XVI w.. x ([w ks.:] Norbert Schindler: Ludzie prości, ludzie niepokorni... Kultur...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Angelus Silesius *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
859.artykuł: Dziurla Tomasz: "Od mistyki mistrza Eckharta i Anioła Ślązaka do mistyki Martina Bubera". x 1999 ([W ks. zb.:] Międzynarodowa konferencja naukowa na temat "Znaczenie o...) szczegóły 
  Boehme Jacob
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
860.artykuł: Kosian Józef: Paradygmat paradoksonalności w mistyce śląskiej. x 1999 ([W ks. zb.:] Międzynarodowa konferencja naukowa na temat "Znaczenie o...) szczegóły 
  Eckhart Meister *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
861.artykuł: Dziurla Tomasz: "Od mistyki mistrza Eckharta i Anioła Ślązaka do mistyki Martina Bubera". x 1999 ([W ks. zb.:] Międzynarodowa konferencja naukowa na temat "Znaczenie o...) szczegóły 
862.artykuł: Kosian Józef: Paradygmat paradoksonalności w mistyce śląskiej. x 1999 ([W ks. zb.:] Międzynarodowa konferencja naukowa na temat "Znaczenie o...) szczegóły 
  Hesse Hermann
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
863.artykuł: Pobożniak Tadeusz: Budda w interpretacji Hermanna Hessego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 185-188  szczegóły 
  Hessus Helius Eobanus
864.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Budzisz Andrzej: Postać Boga w "Heroidach" Heliusa Eobanusa Hessusa. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 129-137  szczegóły 
  Hildegarda z Bingen święta *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
865.artykuł: Godlewicz-Adamiec Joanna, Wolting Monika: Symbol wody życia w wizji Hildegardy z Bingen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 263-270  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
866.artykuł: Grzmot-Bilski Grzegorz: O doświadczeniu śmierci Boga w twórczości Nietzschego. Filo-Sofija 2002 nr 1 (2) s. 37-44  szczegóły 
  Nikolaus von Jauer *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
867.książka o twórcy: Bracha Krzysztof: Teolog, diabeł i zabobony. Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora "De superstitionibus" (1405 r.). 1999 (Wstęp. * Część pierwsza: Mikołaj z Jawora i jego miejsce w piśmiennict...) szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Europejczyk ze Śląska na tropie przesądu. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2001 t. 95 s. 499-508  szczegóły 
recenzja: Kras Paweł: Kwartalnik Historyczny 2002 nr 2 s. 151-156  szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1999 r. 49 nr 1/2 s. 255-258  szczegóły 
  Wiechert Ernst Emil
868.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rosłan Jan: Motywy biblijne w "Dzieciach Jerominów" Ernsta Wiecherta. Studia Warmińskie 1994 t. 26 (1989) s. 285-297  szczegóły 
Literatury obce / Literatura norweska / Hasła szczegółowe (norweska) / Hasła osobowe (norweska)
  Undset Sigrid
869.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Babuchowski Andrzej: Bóg daje szansę. W drodze 2002 nr 4 s. 105-107 (rozważania nt. sceny spowiedzi w powieści...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Część ogólna (perska)
    książki (alfabet autorów)
870.książka: Składankowa Maria: Mitologia Iranu. 1989  szczegóły 
recenzja: Orzech Artur: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 365  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
871.książka: Literatura rosyjska i jej kulturowe konteksty. Praca zbiorowa. 1990 ([Zawiera ref. wygł. w dniach 24-26 IX 1987 w Krakowie na sesji nauk.:]...) szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 (1991) s. 111-112  szczegóły 
872.książka: Uspienski Borys A., Żywow Wiktor M.: Car i Bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji. 1992 (dot. stosunku do cara w Rosji na przykł. tekstów z różnych okresów his...) szczegóły 
recenzja: Benka Urszula M.: Władca i Bóg. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 5 s. 12  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Ryszard: Zniewolona Cerkiew i car równy Bogu. Nowe Książki 1992 nr 11 s. 28-30  szczegóły 
873.książka: Z badań nad dawną i nową literaturą rosyjską. 1991 ([Zawiera:] Barbara Kluz: Przyczynek do twórczości poetyckiej Antiocha ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
874.artykuł: Orłowski Jan: Walka z katolicyzmem w piśmiennictwie moskiewskim początku XVII wieku. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 89-98 (dot. utworów: "Inna opowieść", "Kronika" Iwana Chworostinina, "Nowa op...) szczegóły 
875.artykuł: Shelemova Antonina: Simbolika khrama v drevnerusskojj literature kievskogo perioda. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 337-343  szczegóły 
876.artykuł: Sielicki Franciszek: Staroruska literatura pątnicza. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 1 s. 51-69 (m.in. opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej z XII-XVII w....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
877.książka: Z badań nad dawną i nową literaturą rosyjską. 1991 ([Zawiera:] Barbara Kluz: Przyczynek do twórczości poetyckiej Antiocha ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
878.książka: Wodziński Cezary: Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej. 2000 ([Esej nt. fenomenu świętych szaleńców, tzw. jurodiwych w kulturze rosy...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
879.impreza: "Duchowość. Sacrum. Literatura emigracyjna Słowian wschodnich" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Matecka Małgorzata: Literatura emigracyjna Słowian wschodnich. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 1 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
880.artykuł: Biernat Elżbieta: Motyw ofiary w prozie powieściowej rosyjskich symbolistów. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filologia Rosyjska 1990 z. 16 (1987) s. 5-14  szczegóły 
881.artykuł: Bukchin Semjon: Religiozno-nravstvennaja tema v russkojj "katorzhnojj" literature. Studia Rossica Posnaniensia 1996 z. 27 s. 71-77  szczegóły 
882.artykuł: Drawicz Andrzej: Więź 1988 nr 5 s. 3-12 (sacrum we współczesnej literaturze rosyjskiej...) szczegóły 
883.artykuł: Lanin B.: Religioznye motivy v russkojj antiutopii XX veka. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 3/4 s. 187-196  szczegóły 
884.artykuł: Skotnicka-Maj Anna: Biblejjskie motivy v poslerevoljucionnojj russkojj literature. Postanovka voprosa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 185-195 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
885.artykuł: Suchanek Lucjan: Ruch Literacki 1988 z. 1/2 s. 143-144 ([rec. ks.:] E.M. Thompson: Understanding Russia. The holy fool in Russ...) szczegóły 
886.artykuł: Waszkielewicz Halina: Motyw "starej Rusi" w literaturze modernizmu rosyjskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 74-80  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Literatura dla dzieci i młodzieży (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
887.artykuł: Wiatr Halina: Dukh otrican'ja, dukh somnen'ja... (O problemakh religii v russkojj detskojj literature XX-go veka). Studia Rossica Posnaniensia 1996 z. 27 s. 95-101  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Belyjj Andrejj
888.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polak Andrzej: Khristianskie motivy i simvoly v "Moskve pod udarom" Andreja Belogo. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 2 s. 51-57 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Brodskijj Josif
889.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bolewski Jacek: Koniec wieku z Maryją. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 5 s. 161-172 (w artykule m.in. nt. wykorzystania wątków religijnych przez Josifa Bro...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
890.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Motyw Bożego Narodzenia w wierszach Josifa Brodskiego. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 1 s. 34-51  szczegóły 
891.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Motyw Bożego Narodzenia w wierszach Josifa Brodskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 62-63 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Bulgakov Mikhail
892.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Giej Maria: Brodjachijj filosof. Obraz Khrista v romane M. Bulgakova "Master i Margarita". x 2000 ([W ks. zb.:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura, kultura, język....) szczegóły 
  Cyryl Turowski święty .
    książki o twórcy (alfabet autorów)
893.książka o twórcy: Hryniewicz Wacław: Paschal'nyja matyvy uh tvorakh s'v. Kihryly Turauhskaga. 1997  szczegóły 
  Dombrovskijj Jurijj
894.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Giej Maria: "Masmera min hasluv" - dlinnye gvozdi kresta (Obraz Khrista v romane Ju. Dombrovskogo "Fakul'tet nenuzhnykh veshhejj"). Studia i Szkice Slawistyczne 2002 nr 1 s. 87-99  szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
895.artykuł: Dostojewski i sens Bożego Narodzenia. Przegląd Powszechny 2002 nr 12 s. 367-372 (m.in. nt. utworów pisarza: "Bracia Karamazow" i "Chłopczyk na Gwiazdce...) szczegóły 
896.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietrzak Przemysław: Słowo ludzkie i słowo Boskie. Znaczenia i układy motywów w "Braciach Karamazow" Fiodora Dostojewskiego. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 165-192  szczegóły 
  Fet Afanasijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
897.artykuł: Piwowarska Danuta: Motywy biblijne w liryce Afanasija Feta. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 7 s. 73-85  szczegóły 
  Fjodorov Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
898.artykuł: Ichin Kornelijha: Prevrashhenie "muzejjnogo dela" v "musornoe delo" i obratno (Nikolajj Fjodorov - Andrejj Tarkovskijj - Konstantin Lopushanskijj). Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 337-351 (nt. polemiki z koncepcjami filozoficznymi Nikołaja Fiodorowa w filmie ...) szczegóły 
  Grin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
899.artykuł: Litwinow Jerzy: Religioznye motivy v tvorchestve Aleksandra Grina. Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 23 s. 47-51  szczegóły 
  Illarion *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
900.książka o twórcy: Hryniewicz Wacław: Chrystus zmartwychwstał. Motywy paschalne w pismach metropolity Iłariona (XI w.). 1995  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1995 nr 3 s. 433-434  szczegóły 
  Ivanov Vjacheslav I.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
901.artykuł: Dudek Andrzej: Poehticheskaja mariologija Vjacheslava Ivanova. Studia Litteraria Polono-Slavica 1993 t. 1 s. 41-52 (ze streszcz. w jęz. polskim, z notą s. 284...) szczegóły 
902.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mnikh Roman: Khristianskijj simvol v kontekste dialoga kul'tur (Opyt simvolicheskojj interpretacii stikhotvorenija Vjacheslava Ivanova "Chistilishhe) (Mikhailu Moiseevichu Girshmanu - professoru, uchitelju i cheloveku). Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 177-188  szczegóły 
  Kljuev Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
903.artykuł: Szokalski Jerzy: Ognennyjj angel ili: Ne ver'te, chto besy krylaty (Iz nabljudenijj nad poehtikojj Nikolaja Kljueva). Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 3 s. 67-80 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Lunc Lev
904.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Mit o Ziemi Obiecanej według Lwa Łunca. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1992 nr 17 (1313) s. 76-80  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
905.artykuł: Zvjozdova Galina: Ideja i tema sobornosti v russkojj klassicheskojj literature ("zakon" i "mir" v tvorcheskom soznanii A.S. Pushkina i L.N. Tolstogo). Studia Rossica 2000 [t.] 11 s. 27-31  szczegóły 
  Rasputin Valentin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
906.artykuł: Greczyńska Danuta: Khristianskie motivy v tvorchestve Valentina Rasputina. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1998 t. 8 s. 103-108  szczegóły 
  Rozanov Vasilijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
907.artykuł: Fijałkowska-Janiak Irena: Płeć - Chrystus - śmierć. Obsesje Wasyla Rozanowa. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 7 s. 65-81  szczegóły 
  Tolstojj Aleksejj Konstantinovich
908.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orłowski Jan: Motyw ewangeliczny w "Grzesznicy" Aleksego Tołstaja (Polskie echa poematu). Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 41-51  szczegóły 
  Tolstojj Lev
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
909.artykuł: Zvjozdova Galina: Ideja i tema sobornosti v russkojj klassicheskojj literature ("zakon" i "mir" v tvorcheskom soznanii A.S. Pushkina i L.N. Tolstogo). Studia Rossica 2000 [t.] 11 s. 27-31  szczegóły 
910.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walków Jolanta: Motiv zhertvy v proze Leonida Andreeva (v proizvedienjakh 1899-1916 godov). x 2000 ([w ks. zb.:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura, kultura, język....) szczegóły 
911.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gołębiowska-Suchorska Agnieszka: Modelirujushhaja rol' "svjatochnojj" prirody v "Vojjne i mire" L. N. Tolstogo. Slavia Orientalis 2002 nr 3 s. 377-383 (dot. m.in. zależności między przyrodą i bohaterami we fragmencie utwor...) szczegóły 
  Zajjcev Boris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
912.artykuł: Leszczenko Larysa: Motywy monastyczne w twórczości Borysa Zajcewa. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 20 z. 3/4 (1997) s. 201-208  szczegóły 
913.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gołębiowska-Suchorska Agnieszka: O khristianskojj simvolike v rasskaze Borisa Zajjceva "Ulica sv. Nikolaja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska 1999 z. 19 s. 207-214 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Literatura współczesna (szwajcarska)
    książki (alfabet autorów)
914.książka: Literature and linguistics. Academic papers of College of Foreign Languages = Literatur und Linguistik. Wissenschaftliche Beitrage der Hochschule fuer Fremdsprachen. Vol. 1. 2002 ([Zawiera m.in.:] Vorwort * Zygmunt Mielczarek: Eros und Droge in Max P...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Inglin Meinrad
915.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górecka Marzena: Maria - das Genialste. Die Marienidee Meinrad Inglins im Roman "Die Welt in Ingoldau". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 429-445  szczegóły 
916.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górecka Marzena: Maria - "ein ehrwuerdiges Sinnbild". Das Marienmotiv Meinrad Inglins im Roman "Urwang". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 477-492  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Strindberg August
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
917.artykuł: Lewko Marian: Chrześcijańskie konteksty dramaturgii Augusta Strindberga. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 85-120  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
918.impreza: "Przenajświętsza Bogurodzica w duchowym życiu Ukraińców przed i po zawarciu Unii Brzeskiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Kravchuk Natalja: Naukova sesihja v Jaroslavih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 38-40  szczegóły 
artykuł: Lesihv Mikhajjlo: Naukova sesihja v Jaroslavih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 36-38  szczegóły 
artykuł: Mamoń Agata: Sesja naukowa "Przenajświętsza Bogurodzica w duchowym życiu Ukraińców przed i po zawarciu Unii Brzeskiej". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 40-41  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
919.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Sacrum we współczesnej poezji łemkowskiej. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 235-260 (dot. poezji łemkowskiej, a także pisanej w innych jęz. przez Łemków; m...) szczegóły 
920.artykuł: Nazaruk Bazyli: Sacrum we współczesnej poezji ukraińskiej. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 231-240 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Tematy, motywy (ukraińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
921.impreza: "Duchowość. Sacrum. Literatura emigracyjna Słowian wschodnich" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Matecka Małgorzata: Literatura emigracyjna Słowian wschodnich. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 1 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
922.artykuł: Baron Agnieszka: Obraz Matki Boskiej w literaturze ukraińskiej XI-XVIII w.. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
923.artykuł: Biros Renata: Obraz Bogarodzicy w ukraińskich pieśniach wielkopostnych i wielkanocnych. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 216-219  szczegóły 
924.artykuł: Jarco Jan: Cześć Matki Bożej na Rusi. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
925.artykuł: Mokry Włodzimierz: Krzyż - zwycięskie drzewo życia. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1998 nr 7/8 s. 3-17 (w literaturze i sztuce; z fragm. tekstów...) szczegóły 
926.artykuł: Mokry Włodzimierz: Tysiącletnia obecność symboliki krzyża w piśmiennictwie ukraińskim. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 63-64  szczegóły 
927.artykuł: Musur Izabela: Znaczenie Wielkiego Postu i jego obraz w ukraińskich pieśniach duchownych (Wybrane fragmenty). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 81-84  szczegóły 
928.artykuł: Nowak Józef: Wigilia Bożego Narodzenia w obrzędach i wierzeniach ludowych na tomaszowskim pograniczu polsko-ukraińskim. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 100-123 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Antonich Bogdan Ihgor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
929.artykuł: Betko Ihrina: "Sacrum" v poezihji Bogdana-Ihgorja Antonicha. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 198-208  szczegóły 
  Bagrjanijj Ihvan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
930.artykuł: Weretiuk Oksana: Motiv getsimans'kogo sadu. (Ih. Bagrianijj, U. Samchuk). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 187-197 (ze streszczeniem w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
  Dovzhenko Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
931.artykuł: Kuźniak Alicja: Ołeksandr Dowżenko o sercu matki. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 317-333  szczegóły 
  Malanjuk Evgen
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
932.artykuł: Nachlik Oksana: Bihblihjjnih obrazi ih motivi v poezihji ta esejisticih Jevgena Malanjuka. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 173-186 (ze streszczeniem w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
  Samchuk Ulas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
933.artykuł: Weretiuk Oksana: Motiv getsimans'kogo sadu. (Ih. Bagrianijj, U. Samchuk). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 187-197 (ze streszczeniem w języku polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
  Shevchenko Taras
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
934.artykuł: Jurkowski Marian: Nazwy "Boga" w poezji Tarasa Szewczenki. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 253-256  szczegóły 
  Zemljak Vasil'
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
935.artykuł: Bojars'ka Ljubov: Bihblihjjnih motivi v dilogihji Vasilja Zemljaka "Lebedina zgraja" ih "Zelenih mlini". Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1995 t. 3/4 (1994/1995) s. 249-262  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Utwory anonimowe (ukraińska)
    artykuły (alfabet tytułów)
936.artykuł: Łesiów Michał: Kult świętego Josafata (Józefata) w Cerkwi greckokatolickiej. x 2001 ([w ks.:] Michał Łesiów: Rola kulturotwórcza ukraińskiej cerkwi greckok...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Grzegorz Wielki święty *
937.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbański Robert: Ojcowie italscy i uczniowie Pana. Cudowna śmierć w "Dialogach" Grzegorza Wielkiego i "Historiach Apostolskich" Pseudo-Abdiasza. Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 5-13  szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
938.artykuł: Lasik Magdalena: Czy aniołowie świętują w niedzielę? Według angelologii świętego Tomasza z Akwinu. Didaskalos 2000 nr 3 s. 81-86  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
939.artykuł: Glasen Helmuth von: Judaizm. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów Wit Jaworski i Adam Komorowski. Kr...) szczegóły 
940.artykuł: Heschel Abraham Joshua: Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej. Mitologia Żydów. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów: Wit Jaworski i Adam Komorowski. K...) szczegóły 
941.artykuł: Sikora Tomasz: Symbolika zwierciadła w kabale żydowskiej na tle innych tradycji mistycznych. Studia Judaica 2002 nr 1 s. XLVI-XLVII (dot. m.in. aut.: Mojżesz Kordowero, Josef Gikatilli, Abraham Abulafii;...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Zagadnienia specjalne (żydowska) / Tematy, motywy (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
942.artykuł: Galley Susan: Holy Men in their Infancy: The Childhood of "Tsadikim" in Hasidic Legends. Polin 2002 t. 15 s. 169-186 (z notą o autorce na s. 528...) szczegóły 
943.artykuł: Groezinger Karl E.: "Tsadik" and "Ba'al Shem" in East European Hasidism. Polin 2002 t. 15 s. 159-168 (dot. m.in. legend żydowskich; dot. także myśli Gershoma Scholema; z no...) szczegóły 
944.artykuł: Sikora Tomasz: Symbolika zwierciadła w kabale żydowskiej na tle innych tradycji mistycznych. Studia Judaica 2002 nr 1 s. XLVI-XLVII (dot. m.in. aut.: Mojżesz Kordowero, Josef Gikatilli, Abraham Abulafii;...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Asz Szalom
945.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sitarz Magdalena: Żydzi i chrześcijanie w "Farn mabl" Szolema Asza. Studia Judaica 2002 nr 1 s. XLVII-XLVIII (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Buber Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
946.artykuł: Dziurla Tomasz: "Od mistyki mistrza Eckharta i Anioła Ślązaka do mistyki Martina Bubera". x 1999 ([W ks. zb.:] Międzynarodowa konferencja naukowa na temat "Znaczenie o...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Historia literatury (Afryki Subsaharyjskiej)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
947.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: "Niebo" i "piekło" w kulturach Czarnej Afryki. Euhemer 1991 nr 3 s. 3-24  szczegóły 
948.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Obraz kontaktu chrześcijaństwa z wierzeniami afrykańskimi w literaturze europejskojęzycznej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 3-12  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Zagadnienia specjalne (Afryki Subsaharyjskiej) / Tematy, motywy (Afryki Subsaharyjskiej)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
949.artykuł: Okafor Ndidi R.: Occultism as vehicle of meaning on West African literature. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 67-80 (ze streszcz. w jęz. polskim pt. Okultyzm jako nośnik znaczenia w liter...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Historia literatury (Indii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
950.artykuł: Trzciński Łukasz: Imię Boga - imię transcendencji. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 3 s. 13-18 (o świętych dźwiękach i świętych słowach w kulturze Indii; m.in. w księ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Zagadnienia specjalne (Indii) / Tematy, motywy (Indii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
951.artykuł: Grabowska Barbara: Kryszna w literaturze Bengalu do XII wieku. Studia Indologiczne 2002 t. 9 s. 5-18  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Tulsidas *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
952.artykuł: Stasik Danuta: Boskie zaślubiny - wesele Ramy i Sity oczami Tulsidasa. Studia Indologiczne 1994 t. 1 s. 111-118  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Utwory anonimowe (Indii)
    książki (alfabet autorów)
953.książka: Koc Bogusław Jerzy: Między śmiercią a narodzinami. Garuda-Purana-Saroddhara I-IV. 1989 (Tekst częściowo równoległy polski i sanskrycki...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kantor Tadeusz *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
954.artykuł: Bolewski Jacek: Pozostanie w obrazie. Tadeusz Kantor i świadectwo śmierci. x 2003 ([w ks.:] Jacek Bolewski: Sztuka u Boga. Duchowość obecna w twórczości....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    książki (alfabet autorów)
955.książka: Kalinowska Maria: Los, Miłość, Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. 2003 (Słowo wstępne. * Część I: Między Losem a Opatrznością - świat dramatów...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
956.książka: Wokół współczesnego dramatu i teatru religijnego w Polsce (1979-1989). 1993 (Irena Sławińska: Słowo wstępne. Wojciech Kaczmarek: Formy i przejawy w...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 26 s. 11 (nota...) szczegóły 
recenzja: (Z.Z.): Wystrzelił na wysokość poniżenia. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 107 s. 5  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia repertuarowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
957.artykuł: Basiński Przemysław: Przewodnik Katolicki 1989 nr 28 s. 4-5 (wyw. z reżyserem nt. literatury religijnej we współczesnym repertuarze...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
958.książka: Ledóchowski Aleksander: Ulotne obrazy. 1998 (Tadeusz Sobolewski: Wstęp. - Cisza [milczenie m.in. w filmie]. Dźwiek ...) szczegóły 
recenzja: Helman Alicja: Obrazy, które on dla nas utrwalił. Kino 1999 nr 2 s. 56  szczegóły 
recenzja: Jabłońska Katarzyna: Więź 2000 nr 8 s. 205-207  szczegóły 
recenzja: (mol): Film 2000 nr 3 s. 133  szczegóły 
recenzja: Szczerba Jacek: Medytacje o kinie. Gazeta Wyborcza 1999 nr 48 s. 20  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Omówienia poszczególnych gatunków filmowych
    imprezy (alfabet tytułów)
959.impreza: "Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie"" - Gdańskie Seminarium Filmowe SF (2000).  szczegóły 
artykuł: Szczepaniak Grzegorz: Sacrum w kinie. Nowa Fantastyka 2000 nr 8 s. 67 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    książki (alfabet autorów)
960.książka: Sokołowski Marek: Kościół, kino, sacrum. W poszukiwaniu definicji filmów o tematyce religijnej. 2002 (Wstęp. - I. Kościół katolicki wobec kultury audiowizualnej. II. Geneza...) szczegóły 
961.książka: Ukryta religijność kina. 2002 (Marek Lis: Wprowadzenie. - Tadeusz Sobolewski: Poszukiwanie sensu. - K...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
962.impreza: "Ukryta religijność kina" - ogólnopolska sesja filmowa (2001).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
963.artykuł: Dipont Małgorzata: Wigilijne gawędy. Trybuna 2002 nr 299 s. 20 (nt. filmów o świętach Bożego Narodzenia...) szczegóły 
964.artykuł: Kornacki Krzysztof: Odnaleźć najgłębszy ton. W drodze 2002 nr 1 s. 99-108 (dot. obrazów świętości w filmach: "Faustyna" Jerzego Łukaszewicza, "Te...) szczegóły 
965.artykuł: Kornacki Krzysztof: Polskie modlitwy. W drodze 2002 nr 2 s. 95-106 (dot. scen modlitwy w polskim kinie współczesnym; szerzej o filmach: Os...) szczegóły 
966.artykuł: Krośnicka Magdalena: Sacrum według Wajdy. Przestrzeń sakralna w filmach: "Lotna, "Kanał", "Popiół i diament". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 7 s. 99-117  szczegóły 
967.artykuł: Lis Marek: Filmowe ikony - figury Chrystusa. x 2003 ([w ks. zb.:] Ikony niewidzialnego. Red. Marek Lis, Zbigniew W. Solski....) szczegóły 
968.artykuł: Luter Andrzej: Ksiądz w polskim filmie. Kino 2001 nr 9 s. 15-20, 58  szczegóły 
969.artykuł: Marczak Mariola: Film religijny czy duchowość w kinie?. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 28-33 (dot. kina światowego; z not. o M. Marczak...) szczegóły 
970.artykuł: Sacrum w filmie. Bestseller 1991 nr 10 s. 34-35 (wywiad z reż.: Jerzy Kawalerowicz, Kazimierz Kutz, Krzysztof Zanussi; ...) szczegóły 
971.artykuł: Sygut Tomasz: Proboszcz w tasiemcach. Przegląd 2003 nr 33 s. 44-46 (nt. wizerunku księdza w polskich serialach...) szczegóły 
972.artykuł: Wiejowska Anna: Tradycja jedzie na Cypr i do Nowego Orleanu. Boże Narodzenie u Lubiczów, Złotopolskich, Graczyków i innych. Głos Ludu 2000 nr 144 s. 7 (nt. Bożego Narodzenia w telenowelach polskich...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
973.audycja radiowa: Klejnoty muzyki i słowa Boże Narodzenie we współczesnej poezji polskiej.  szczegóły 
974.audycja radiowa: Ludzie, epoki, obyczaje Boże Ciało w kulturze, obrzędach i literaturze.  szczegóły 
975.audycja radiowa: Wieczór literatury i muzyki Gnozy - maniheizm.  szczegóły 
976.audycja radiowa: Wieczór literatury i muzyki Ostatnia Wieczerza.  szczegóły 
recenzja: Ostatnia Wieczerza. Antena 1994 nr 13 s. 39 (nota...) szczegóły 
977.audycja radiowa: Wieczór literatury i muzyki W świecie krucjat - krzyżowcy i inni.  szczegóły 
978.audycja radiowa: Wieczór muzyki i myśli Motywy pasyjne w literaturze i sztuce.  szczegóły