Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Tematy, motywy - Polska, Polacy
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury. 2002 ([Zawiera:] [Dedykacja dla Janiny Abramowskiej; z fot. badaczki.] * I. ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Hymn
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tazbir Janusz: Historia Polski w pieśni. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 29  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
recenzja: Tazbir Janusz: Historia Polski w pieśni. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 29  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Okoń Waldemar: Alegorie narodowe. Studia z dziejów sztuki polskiej XIX wieku. 1992 (Studia nad dziewiętnastowiecznymi słowami i dziełami "z kluczem" odnos...) szczegóły 
recenzja: Kitowska-Łysiak Małgorzata: Alegorie narodowe. Znak 1993 nr 12 s. 142-148 (z not. o Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Na początku wieku. Rozważania o tradycji. 2002 ( Bogdan Walczak: Słowo na otwarcie konferencji. * I.: Michał Głowiński...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: O tradycji na początku wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2002 t. 9 s. 247-260  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
5.impreza: "Odrodzona i Niepodległa - w literaturze" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Buck Andrzej: Nadodrze 1989 nr 11 s. 8 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Nodzyńska Ewa: "Odrodzona i Niepodległa - w literaturze" (24-25 kwietnia 1989). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 166-176 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Świrek Anna: Odrodzona i niepodległa - w literaturze. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 185-187 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Dedecius Karl: Deutsche und Polen in Europa: Tradition der Gemeinsamkeit = Polacy i Niemcy w Europie: tradycja wzajemnych powiązań. Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 2002 nr 34 s. 4-23 nr 35 s. 70-83 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim, dot. pisarzy-emigrantów ...) szczegóły 
7.artykuł: Kuczyński Janusz: Polskość uniwersalistyczna - różnorodność, dialog, synteza. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 1-22 (fragm. poświęcony rozumieniu pojęcia polskości przez pisarzy, m.in. W...) szczegóły 
8.artykuł: Tazbir Janusz: Splątane korzenie polskości. Znak 2000 nr 4 s. 4-10 (dot. popularności w różnych epokach i nieprzetłumaczalności na inne ję...) szczegóły 
polemika: Cegielski Piotr: Znak 2000 nr 8 s. 157 (dot. języka oryginału "Rękopisu znaleziony w Saragossie" oraz adaptacj...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Augustyniak Urszula: Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku. 1989 (Wstęp. Terminologia i przedmiot badań. Literatura plebejska jako źródł...) szczegóły 
recenzja: [Karpiński Andrzej] (AK): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 197 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Cytowska Maria: Obraz Polski w poezji łacińskiej XVI wieku. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1993 t. 37 s. 59-68  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Justyniarska Katarzyna: Opinie o Polakach i "obcych" w wybranych polskich kronikach średniowiecznych. Almanach Historyczny 1999 t. 1 s. 11-29 (dot. kronik Galla Anonima, Wincentego Kadłubka i Jana Długosza...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Marek Edmond: La Constitution du 3 Mai 1791 dans la litterature polonaise et francaise (1791-1991). 1991 (I. Litterature politique [m.in. nt. Gazety Narodowej i Obcej i ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Górska Magdalena: Konieczność śmierci. Refleksje na temat upadku Polski w piśmiennictwie końca XVIII wieku. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 117-146 (o zjawisku "racjonalizacji katastrofy" i modyfikacjach alegorii...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Waśko Andrzej: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863. 1995 (Część pierwsza: Polska szlachecka w świetle idei romantyzmu. Tło ideow...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 201-202 (not....) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Roman: Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 253-254 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: "Czerep rubaszny" czy "złota czaszka"?. Tygodnik Solidarność 1996 nr 18 s. 16  szczegóły 
recenzja: E.N.: Polonistyka 1996 nr 3 s. 185  szczegóły 
recenzja: Ławski Jarosław: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 198-207  szczegóły 
recenzja: Maciejewski Marian: Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 1 s. 146-150  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Chamot Marek: Entuzjazm i zwątpienie. Obraz własny Polaków w wybranej publicystyce prasowej trzech zaborów w latach 1864-1914. 2003 (także nt. poglądów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Aleksandra Ś...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Błoński Jan: Między literaturą a światem. 2002 (Wśród dramaturgów: Dramat i przestrzeń. "Balkon" [Jeana Geneta], czyli...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 164-165  szczegóły 
17.książka: Majda Jan: Wisława Szymborska, Karol Wojtyła, Czesław Miłosz. 2002 (Słowo wstępne. - I. Dramat Karola Wojtyły o miłości ["Przed sklepem ju...) szczegóły 
recenzja: Franaszek Andrzej: "Zacieśnienia u nas nie ma". Jak krakowski polonista demaskuje Czesława Miłosza. Tygodnik Powszechny 2002 nr 28 s. 22  szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Do Redakcji "Dekady Literackiej". Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 134 (list do red., dot. dedykacji ks. prof. Markiewiczowi...) szczegóły 
18.książka: Michnik Adam: Wyznania nawróconego dysydenta. Spotkania z ludźmi. Szkice 1991-2001. 2003 ([Zawiera szkice o ludziach literatury i filmu dot. ich twórczości lite...) szczegóły 
19.książka: Na początku wieku. Rozważania o tradycji. 2002 ( Bogdan Walczak: Słowo na otwarcie konferencji. * I.: Michał Głowiński...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: O tradycji na początku wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2002 t. 9 s. 247-260  szczegóły 
20.książka: Pieszczachowicz Jan: Smutek międzyepoki. Szkice o literaturze i kulturze. 2000 ([Eseje i artykuły o literaturze i krytyce 1960-1998 na tle społecznym,...) szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Krytyk przełomu (Czy międzyepoka jet rzeczywiście smutna?). Aneks Trybuny 2000 nr 129 s. D  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Smutek krytyka. Twórczość 2001 nr 1 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Polski czyściec. Rzecz o Książkach 2000 nr 12 s. E6  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Opus Magnum Jubilata. Zdanie 2001 nr 1/2 s. 93-94  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Smutek międzyepoki. Nowa Polszczyzna 2001 nr 1 s. 66-68  szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Wieczory z Patarafką [z tego cyklu:] Nie smuć się, Janku. Przegląd 2001 nr 2 s. 16  szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Przegląd wydawniczy. Metafora 2001 nr 47/50 s. 290-292  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Panorama naszej smutnej międzyepoki. Książki. Gazeta 2000 nr 11 s. 6  szczegóły 
recenzja: Pieszczachowicz Jan: Pola niczyje epoki "zdyszanej". Suplement 2000 nr 12 s. 10-13 (wyw. z autorem książki; także nt. krytyki literackiej i literatury po ...) szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Kto z postmodernizmem wojuje, ten jest smutny. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Stabro Stanisław: Krytyka w starym (dobrym) stylu. Odra 2001 nr 2 s. 115-116  szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Smutki. Aneks Trybuny 2000 nr 123 s. H  szczegóły 
recenzja: Witek Halina: Smutek międzyepoki. Śląsk 2001 nr 7 s. 73  szczegóły 
21.książka: Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie. 2002 (Jerzy Święch: Czy czeka nas nowa periodyzacja literatury współczesnej?...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Górniak Agnieszka: Co dalej z polskością?. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 5-7, 11 (problem polskości w twórczości Witolda Gombrowicza, Sławomira Mrożka, ...) szczegóły 
23.artykuł: Komendant Tadeusz: Związki nienaturalne. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 160-165 (literatura lat 80-tych i 90-tych XX w.; m.in. motyw powrotu do własnyc...) szczegóły 
24.artykuł: Orski Mieczysław: Estetyczne uniwersum Peerelu. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 120-129 (obraz Polski i Polaków w prozie lat 90-tych XX wieku...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Sordyl Alina: Między historią, kreacją a mitem. 2001 ([Dot. dramatów historycznych, powstałych po 1968 roku, skoncentrowanyc...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 70-71 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Karasińska Marta: O londyńskiej utopii "kraju pamiątek". x 1998 ([W ks.:] Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939. Wrocław 1998 s. 191-...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Kisiel Marian: Pamięć, biografia, słowo. Szkice o poetach dwóch generacji. 2000 ([Zawiera:] Tragiczna świętość. O "Rodzie Anhellich" Zdzisława Stroińsk...) szczegóły 
recenzja: Gębala Stanisław: Krytyka i arytmetyka. Twórczość 2001 nr 6 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Poezja: zapis losu i mapa rzeczywistości. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Szałasta-Rogowska Bożena: Analizy i syntezy. Śląsk 2000 nr 10 s. 75  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Okular krytyka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 260 s. 5 (dot. młodych polskich poetów piszących w Anglii w czasopismach Życi...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Gosk Hanna: Bohater swoich czasów. Postać literacka w powojennej prozie polskiej o tematyce współczesnej. (Wstęp: Ustalenia kategorialne. Podejście badawcze. Bohater literacki i...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 112-114  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Obcy rozpoznany. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 37  szczegóły 
recenzja: Wójtowicz Aleksander: Tropy biografii. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 174-180  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Wołk Marcin: Peerel, kraj, Polska w oczach Konwickiego, Brandysa i Herlinga-Grudzińskiego. Znak 2000 nr 7 s. 53-70 (porównanie obrazu PRL w dziennikach: "Kalendarz i klepsydra", "Wschody...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie. 2002 (Jerzy Święch: Czy czeka nas nowa periodyzacja literatury współczesnej?...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
31.impreza: "Rzeczy nazwane. Nowa Polska w literaturze" - dyskusja (2000). (dyskusja z udziałem pisarzy i krytyków zorganizowana w Teatrze Małym, ...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Szaruga Leszek: Gdzie Polska się spełnia. Charaktery 2001 nr 1 s. 32-33 (rodzima historia, polskość i "bycie Polakiem" w literaturze lat 90-tyc...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
33.książka: Gosk Hanna: Bohater swoich czasów. Postać literacka w powojennej prozie polskiej o tematyce współczesnej. (Wstęp: Ustalenia kategorialne. Podejście badawcze. Bohater literacki i...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 112-114  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Obcy rozpoznany. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 37  szczegóły 
recenzja: Wójtowicz Aleksander: Tropy biografii. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 174-180  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Czapliński Przemysław: Polak naszych czasów. Gazeta Wyborcza 2000 nr 176 s. 18-20 (postać Polaka w prozie lat 90. m.in.: Janusz Anderman, Tadeusz Konwick...) szczegóły 
polemika: Bugajski Leszek: Wśród czasopism. Twórczość 2000 nr 10 s. 139-141  szczegóły 
35.artykuł: Nowacki Dariusz: Widokówki z tamtego świata. Znak 2000 nr 7 s. 28-52 (dot. obrazu PRL-u w prozie po roku 1989...) szczegóły 
36.artykuł: Szaruga Leszek: Gdzie Polska się spełnia. Charaktery 2001 nr 1 s. 32-33 (rodzima historia, polskość i "bycie Polakiem" w literaturze lat 90-tyc...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
37.impreza: "Ars Fantastica" - panel dyskusyjny na temat wizerunku Polski w tekstach science-fiction w ramach Międzynarodowych Targów Książki (2003).  szczegóły 
artykuł: Bańkowski Konrad: Ars Fantastica. Nowa Fantastyka 2003 nr 8 s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Michnik Adam: Wyznania nawróconego dysydenta. Spotkania z ludźmi. Szkice 1991-2001. 2003 ([Zawiera szkice o ludziach literatury i filmu dot. ich twórczości lite...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Ossowski Mirosław, Stueben Jens: Auswahlbibliographie zum Polenbild in der deutschen Literatur. Studia Germanica Gedanensia 2003 nr 11 s. 207-303  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
40.książka: Koziełek Gerard: Reformen, Revolutionen und Reisen. Deutsche Polenliteratur im 18. und 19. Jahrhundert. 1990 (Vorwort. * Saechsisch-polnische Kulturbeziehungen zur Zeit Augusts des...) szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 197-198  szczegóły 
recenzja: Salmonowicz Stanisław: Zapiski Historyczne 1991 z. 4 s. 166  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
41.impreza: Górnośląskie Dialogi II - kolokwium naukowo-literackie (1999). (sesja dot. regionalizmu i stosunków polsko-niemieckich w literaturach ...) szczegóły 
artykuł: Usakowska-Wolff Urszula: Górnośląskie dialogi nad Renem. Tygiel Kultury 2000 nr 1/3 s. 193-194 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Dziergwa Roman: Polen und das deutsche Sachbuch der Zwischenkriegszeit. Zu einigen Aspekten der Polenbuecher von Friedrich Sieburg, Elga Kern und Heinrich Koitz. Studia Germanica Posnaniensia 1999 [t.] 25 s. 69-80 (nt. kontaktów literackich niemiecko-polskich i podróży pisarzy niemiec...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Pol'skaja i russkaja dusha. Sovremennyjj vzgljad = Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne. 2003 ([M.in. materiały z konferencji, Moskwa, 12-13 października 2002, dotyc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Karasińska Marta: O londyńskiej utopii "kraju pamiątek". x 1998 ([W ks.:] Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939. Wrocław 1998 s. 191-...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Bednarczuk Monika: Bratobójcze walki w Hiszpanii w latach 1936-1939 w oczach polskich świadków. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 35-48 (w oparciu m.in. o reportaże i wspomnienia; z not. o autorce art.; ze s...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    książki (alfabet autorów)
46.książka: Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury. 2002 ([Zawiera:] [Dedykacja dla Janiny Abramowskiej; z fot. badaczki.] * I. ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
47.książka: Mitzner Piotr: Kto gra "Antygonę"? O tragicznych przyczynach i skutkach. ([Szkice nt. sporu tragicznego i jego przejawów w polskim teatrze, hist...) szczegóły 
recenzja: G.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Grzegorczyk Ewa: Polinejkes i krasnoludki. Topos 2003 nr 6 s. 224-225 (nota o autorce recenzji, s. 252...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Naprzód czy w głąb?. Dialog [Warszawa] 2003 nr 9 s. 141-148  szczegóły 
recenzja: Kutz Kazimierz: "Kto gra >>Antygonę<. Plus Minus 2003 nr 6 s. A13  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: "Antygona" a sprawa polska. Polonistyka 2003 nr 9 s. 565-567 (z not. biogr. autorki artykułu...) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Tragiczność i lekkośc bytu. Arkusz 2003 nr 5 s. 6  szczegóły 
recenzja: Zielińska Maryla: Galimatias. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 47  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Cierpienie w literaturze polskiej. 2002 ([Zawiera m.in.:] * Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Pisarzowi i Uczonem...) szczegóły 
recenzja: Magryś Roman: ...(Nie) tylko przez pryzmat kultury i historii. Fraza 2003 nr 1/2 s. 280-282  szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Literatura wobec cierpienia. Twórczość 2003 nr 11 s. 164-165  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dom (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Jedynak Barbara: Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918. 1996 ([Dot. m.in. motywu domu polskiego czasów zaborów w pamiętnikach, pieśn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dusza, duchowość, psychika (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
50.książka: Cierpienie w literaturze polskiej. 2002 ([Zawiera m.in.:] * Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Pisarzowi i Uczonem...) szczegóły 
recenzja: Magryś Roman: ...(Nie) tylko przez pryzmat kultury i historii. Fraza 2003 nr 1/2 s. 280-282  szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Literatura wobec cierpienia. Twórczość 2003 nr 11 s. 164-165  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Lewitter L.R.: The Polish cause as seen in Great Britain, 1830-1863. Oxford Slavonic Papers 1995 t. 28 s. 35-61  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
52.książka: Kępiński Andrzej: Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. 1990 (Dot. literatury pol. XVI-XIX w. i literatury rosyjskiej XI-XIX w....) szczegóły 
recenzja: Chlasta Grzegorz: Lach i Moskal. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 167-169  szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 189 (not....) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Książki z Rosji i o Rosji. Res Publica 1991 nr 4 s. 98-104  szczegóły 
recenzja: Nowak Andrzej: Kwartalnik Historyczny 1991 nr 3 s. 129-133  szczegóły 
recenzja: Piskorski Jan M.: Lach i Moskal. Odra 1993 nr 1 s. 97-99  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 112-113  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 129-131  szczegóły 
recenzja: Toniak Ewa: Lach i Moskal. Z dziejów nienawiści. Kultura Niezależna 1991 nr 66 s. 124-128  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
53.impreza: "Inerfaces: Obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu w jeich jazycich, literaturach a kulturach" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Sobolczyk Piotr: Interfaces: obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu w jejich jazycich, literaturach a kulturach. Ruch Literacki 2002 z. 2 s. 229-231  szczegóły 
artykuł: Wojda Aleksandra: Międzynarodowa konferencja studencka w Pradze. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 67-68 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Między lustrami. Polacy o Niemcach - Polacy o Polakach. Polonistyka 1999 nr 3 s. 174-180 (w polskiej literaturze współczesnej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
55.książka: Uliasz Stanisław: O literaturze Kresów i pograniczu kultur. Rozprawy i szkice. 2001 (Zamiast wstępu. - O kategorii pogranicza kultur. Kresy jako przestrzeń...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Strefy pogranicza. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Pawłowska-Andrusiewicz Zofia: Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 2003 t. 3 s. 278-279  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ojczyzna, naród, patriotyzm (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Dynak Władysław, Inglot Mieczysław: Ojczyzna dla wszystkich - Ojczyzna dla każdego. Obraz Polski w świetlicowych, szkolnych i harcerskich zbiorkach utworów poetyckich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 195-231 (dot. 15 zbiorków publikowanych w latach 1945-1982; pełny tekst referat...) szczegóły 
57.artykuł: Zimnoch Jolanta: Kształtowanie się mitu sarmackiego i poczucia odrębności narodu szlacheckiego w XVI wieku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1998 z. 2 s. 41-51 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
58.książka: Chamot Marek: Entuzjazm i zwątpienie. Obraz własny Polaków w wybranej publicystyce prasowej trzech zaborów w latach 1864-1914. 2003 (także nt. poglądów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Aleksandra Ś...) szczegóły 
59.książka: Ein weiter Mantel. Polenbilder in Gesellschaft, Politik und Dichtung = Obszerna polska peleryna. Polityczne, społeczne i literackie wizje Polski i Polaków. 2002 ([Tom pokonferencyjny międzynarodowego sympozjum "Polen und Deutsche. S...) szczegóły 
recenzja: Wojtczak Maria: Przegląd Zachodni 2003 nr 4 s. 235-237  szczegóły 
60.książka: Jedynak Barbara: Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918. 1996 ([Dot. m.in. motywu domu polskiego czasów zaborów w pamiętnikach, pieśn...) szczegóły 
61.książka: Kępiński Andrzej: Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. 1990 (Dot. literatury pol. XVI-XIX w. i literatury rosyjskiej XI-XIX w....) szczegóły 
recenzja: Chlasta Grzegorz: Lach i Moskal. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 167-169  szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 189 (not....) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Książki z Rosji i o Rosji. Res Publica 1991 nr 4 s. 98-104  szczegóły 
recenzja: Nowak Andrzej: Kwartalnik Historyczny 1991 nr 3 s. 129-133  szczegóły 
recenzja: Piskorski Jan M.: Lach i Moskal. Odra 1993 nr 1 s. 97-99  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 112-113  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 129-131  szczegóły 
recenzja: Toniak Ewa: Lach i Moskal. Z dziejów nienawiści. Kultura Niezależna 1991 nr 66 s. 124-128  szczegóły 
62.książka: Klimaszewski Bolesław: Pod znakiem potu, łez i dolara. Polonia amerykańska w zwierciadle literatury polskiej. 1990  szczegóły 
recenzja: Maciuszko Jerzy J.: The Polish Review 1992 t. 37 nr 3 s. 377-379  szczegóły 
63.książka: Mitzner Piotr: Kto gra "Antygonę"? O tragicznych przyczynach i skutkach. ([Szkice nt. sporu tragicznego i jego przejawów w polskim teatrze, hist...) szczegóły 
recenzja: G.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Grzegorczyk Ewa: Polinejkes i krasnoludki. Topos 2003 nr 6 s. 224-225 (nota o autorce recenzji, s. 252...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Naprzód czy w głąb?. Dialog [Warszawa] 2003 nr 9 s. 141-148  szczegóły 
recenzja: Kutz Kazimierz: "Kto gra >>Antygonę<. Plus Minus 2003 nr 6 s. A13  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: "Antygona" a sprawa polska. Polonistyka 2003 nr 9 s. 565-567 (z not. biogr. autorki artykułu...) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Tragiczność i lekkośc bytu. Arkusz 2003 nr 5 s. 6  szczegóły 
recenzja: Zielińska Maryla: Galimatias. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 47  szczegóły 
64.książka: "Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Praca zbiorowa. 1992 (Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej "Odrodzona i Niepodległa w l...) szczegóły 
recenzja: Rećko Janusz: Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1995 z. 8 (41) s. 218-221  szczegóły 
65.książka: Okoń Waldemar: Alegorie narodowe. Studia z dziejów sztuki polskiej XIX wieku. 1992 (Studia nad dziewiętnastowiecznymi słowami i dziełami "z kluczem" odnos...) szczegóły 
recenzja: Kitowska-Łysiak Małgorzata: Alegorie narodowe. Znak 1993 nr 12 s. 142-148 (z not. o Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak...) szczegóły 
66.książka: Prokop Jan: Universum polskie. Literatura, wyobraźnia zbiorowa, mity polityczne. 1993 (Od autora. - Universum polskie [repertuar narodowych symboli w lit. po...) szczegóły 
recenzja: Dudzianka Katarzyna: Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 171-173  szczegóły 
recenzja: Urbanowski Maciej: Ojczyzna jako zadanie. Arka 1993 nr 48 s. 216-218  szczegóły 
67.książka: Ratajczakowa Dobrochna: Obrazy narodowe w dramacie i teatrze. 1994 ([Idylliczny obraz polskiego dworu i powstań narodowych w dramacie i te...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Polskie, arcypolskie. Teatr 1996 nr 4 s. 43  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Obrazy narodowe w dramacie i teatrze. Życie i Myśl 1996 nr 4 s. 112-118  szczegóły 
recenzja: Łubieniewska Ewa: Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 759-763  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 161-166  szczegóły 
recenzja: Zinowiec Mariusz: Obraz i podobieństwo. Sycyna 1997 nr 4 s. 15  szczegóły 
68.książka: Sordyl Alina: Między historią, kreacją a mitem. 2001 ([Dot. dramatów historycznych, powstałych po 1968 roku, skoncentrowanyc...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 70-71 (nota...) szczegóły 
69.książka: Tornquist Plewa Barbara: The wheel of Polish fortune. Myths in Polish collective consciousness during the first years of Solidarity. 1992 (Funkcjonowanie w świadomości Polaków cudownego ocalenia i powstania zb...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Bobka Lesław: "Kraju mój" - jaki jesteś?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 42 s. 5 (felieton nt. wypowiedzi polskich literatów o Polsce...) szczegóły 
71.artykuł: Borkowska Grażyna: PRL a sprawa polska. Res Publica Nowa 1993 nr 3 s. 13-15  szczegóły 
72.artykuł: Brandt Marion: Fuer eure Freiheit und die unsrige? Ostdeutsche Schritfsteller und die Solidarność = Za wolność waszą i naszą? Pisarze wschodnioniemieccy i Solidarność. Dialog [Niemcy] 2001 nr 57 s. 91-95 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; dot. działalności i twór...) szczegóły 
73.artykuł: Cichocki Marek A.: Przedwiośnie i potop. Przegląd Polityczny 1999 nr 42 s. 40-52 (wizja Polski i świata w poglądach i twórczości m.in. autorów: Zygmunt ...) szczegóły 
74.artykuł: Jedynak Barbara: Listopadowe wojowanie - z historii obyczaju polskiego zaścianka na Litwie. Rota 1995 nr 1 s. 16-18 (także w literaturze polskiej...) szczegóły 
75.artykuł: Klimaszewski Bolesław: Polonia amerykańska w zwierciadle literatury krajowej. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 4 X s. 14-5  szczegóły 
76.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Z dziejów idei niepodległości w literaturze polskiej lat 1795-1918. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 22 s. 5-51  szczegóły 
77.artykuł: Kotarska Jadwiga: Wisła w poezji staropolskiej. Rocznik Gdański 1990 t. 49 z. 1 (1989) s. 73-94  szczegóły 
78.artykuł: Liczba pojedyncza. Problem PRL-? - Tomasz Burek kontra krytycy. Życie 2000 nr 168 s. 14-15 (fragm. dyskusji opubl. na łamach czas. Znak 2000 nr 7, pośw. o...) szczegóły 
79.artykuł: Mazan Leszek: Hymn. Głos Polski [Toronto] 1989 nr 22 s. 8 (nt. polskich hymnów: "Pieśń legionów polskich we Włoszech" ("Jeszcze P...) szczegóły 
80.artykuł: Napierkowski Thomas J.: The Intersection of History and Literature in the Scholarship of Stanislaus Blejwas. Polish American Studies 2002 t. 59 nr 1 s. 85-96 (m.in. o badaniach literackich S. Blejwasa nad obecnością Polski i Pola...) szczegóły 
81.artykuł: Nowacki Dariusz: Widokówki z tamtego świata. Znak 2000 nr 7 s. 28-52 (dot. obrazu PRL-u w prozie po roku 1989...) szczegóły 
82.artykuł: Perzyna Łukasz: Doświadczenie stanu wojennego w literaturze polskiej. Miesięcznik Literacki 1990 nr 2/3 s. 59-70  szczegóły 
83.artykuł: Prokop Jan: Wschodnia straż Europy. x 2001 ([w ks.:] Jan Prokop: Ethnos i Caritas. Idee - mity polityczne - litera...) szczegóły 
84.artykuł: Radzik Ryszard: Polacy - Białorusini: wzajemne stereotypy w okresie zaborów. Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 479-490 (m.in. dotyczy literatury...) szczegóły 
85.artykuł: Rurawski Józef: Zesłania, represje, polityka. Człowiek i Światopogląd 1989 nr 11/12 s. 95-97 (nurt w literaturz podejmujący tematykę czasów stalinowskich w Polsce...) szczegóły 
86.artykuł: Sadkowski Wacław: Glątwa. Myśl Socjaldemokratyczna 1999 nr 3 s. 90-93 (dot. portretu współczesnego Polaka w literaturze najnowszej w kontekśc...) szczegóły 
87.artykuł: Stępień Marian: Polskie doświadczenia ostatniego dziesięciolecia w zwierciadle prozy literackiej. x 1988 ([W ks. zb.:] Z cesko-polskych jazykovych a literarnich styku. Praha 19...) szczegóły 
88.artykuł: Tazbir Janusz: W pogoni za Europą. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1997 t. 42 s. 223-232 (świadomość miejsca Polski w Europie w opiniach pisarzy, zawartych w te...) szczegóły 
89.artykuł: Wapiński Roman: Ksztaltowanie się stereotypu Polaka-katolika. x 1994 ([W ks. zb.:] Naród i religia. materiały z sesji naukowej. Pod red. Tad...) szczegóły 
90.artykuł: Wierciński Edmund: Dawne, zapomniane cnoty?. Znad Wilii 1992 nr 6 s. 4 (odzwierciedlenie tradycyjnych, polskich cnót począwszy od literatury s...) szczegóły 
91.artykuł: Wołk Marcin: Peerel, kraj, Polska w oczach Konwickiego, Brandysa i Herlinga-Grudzińskiego. Znak 2000 nr 7 s. 53-70 (porównanie obrazu PRL w dziennikach: "Kalendarz i klepsydra", "Wschody...) szczegóły 
92.artykuł: Zaleski Marek: Naprzód w przeszłość, czyli pamięć wielonarodowej Rzeczypospolitej w literaturze po roku 1939. x 1994 ([W ks. zb.:] Inni wśród swoich. Warszawa 1994 s. 120-129...) szczegóły 
93.artykuł: Zielonka Zbigniew: Królewski szczep piastowy. Śląsk 2003 nr 4 s. 18-23 (m.in. nt. mitu początku państwa Polskiego i rodu Piastów w literaturze...) szczegóły 
94.artykuł: Zimnoch Jolanta: Kształtowanie się mitu sarmackiego i poczucia odrębności narodu szlacheckiego w XVI wieku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1998 z. 2 s. 41-51 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
95.książka: Oleksowicz Bolesław: Legenda Kościuszki. Narodziny. ([O kształtowaniu się i roli legendy Kościuszki jako bohatera narodoweg...) szczegóły 
recenzja: Kadulska Irena: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 278-280  szczegóły 
recenzja: Micińska Magdalena: Naczelnik. Znak 2002 nr 1 s. 137-142 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Rusin Joanna: Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 95-97  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 194-195 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
96.artykuł: Zielonka Zbigniew: Królewski szczep piastowy. Śląsk 2003 nr 4 s. 18-23 (m.in. nt. mitu początku państwa Polskiego i rodu Piastów w literaturze...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Rozum, myślenie, umysł (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
97.książka: Kopania Jerzy: Bezsilne piękno rozumu. Szkice filozoficzno-literackie. 2002 (Wprowadzenie. - Realizm polityczny Wacława Gąsiorowskiego [dot. emocji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
98.książka: Kopania Jerzy: Bezsilne piękno rozumu. Szkice filozoficzno-literackie. 2002 (Wprowadzenie. - Realizm polityczny Wacława Gąsiorowskiego [dot. emocji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Gawliński Stanisław: Finały września (17 IX 1939 w powieści). x 2002 ([w ks.:] Stanisław Gawliński: Pisma i postawy. Od Witkacego do postmod...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Bednarczuk Monika: Bratobójcze walki w Hiszpanii w latach 1936-1939 w oczach polskich świadków. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 35-48 (w oparciu m.in. o reportaże i wspomnienia; z not. o autorce art.; ze s...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
101.książka: Dowcipy o Polakach. 1999  szczegóły 
102.książka: Dzieje Polski w malarstwie i poezji. 1991  szczegóły 
103.książka: Historia Polski wierszem i prozą. 1998  szczegóły 
104.książka: Hymnu polskiego obraz własny. 1999 (Wstęp. - [Analiza kształtowania się hymnu polskiego na podstawie utwor...) szczegóły 
105.książka: Kocham Cię, Polsko, kraju mój rodzinny. Antologia poezji i prozy patriotycznej. 2001  szczegóły 
106.książka: Kraj raj. Piszą reporterzy "Gazety". 1993 (Adam Michnik: Wstęp. - [Teksty aut.:] Anna Bikont, Jacek Hugo-Bader, W...) szczegóły 
107.książka: Liryczna, melancholijna, lubieżna i krotochwilna tematami ułożona antologia poezji głupich i mądrych Polaków w Ludwika Stommy wyborze. 50 tematów - 350 poetów. [Część 1. opisu]. 1995 (Ludwik Stomma: Od autora [wstęp]. - [Wiersze aut.:] Jan Krzysztof Adam...) szczegóły 
recenzja: Domagalski Marek: Miłosz wygrał z BGW. Rzeczpospolita 1997 nr 105 s. 15 (nt. wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie zakazującego wydawnictwu pub...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Pieniędzy jak nie było, tak nie ma (Miłosz kontra BGW). Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 17 s. 4 (nt. procesu wytoczonego przez Czesława Miłosza wydawnictwu BGW dot. za...) szczegóły 
108.książka: Liryczna, melancholijna, lubieżna i krotochwilna tematami ułożona antologia poezji głupich i mądrych Polaków w Ludwika Stommy wyborze. 50 tematów - 350 poetów. [Część 2. opisu]. 1995 ([Wiersze aut:] Edmund Wasilewski, Stanisław Wasylewski, Aleksander Wat...) szczegóły 
recenzja: Proces Miłosza z BGW. Rzeczpospolita 1997 nr 95 s. 15 (o zamknięciu przez Sąd Wojewódzki w Warszawie rozprawy w procesie wyto...) szczegóły 
109.książka: Może Ostra połączy nas Brama. Polska i Litwa w tekstach literackich i historycznych. 1993 ( [M. in.:] Marek Marian Drozdowski: Słowo wstępne. - [Wiersze aut.:] Z...) szczegóły 
110.książka: Może Ostra połączy nas Brama. Polska i Litwa w tekstach literackich i historycznych. 1998  szczegóły 
111.książka: Polskie legendy. ([Legendy aut.:] Józef Ignacy Kraszewski, Cecylia Niewiadomska, Artur O...) szczegóły 
112.książka: Polskie pieśni patriotyczne z nutami. 2003 (Andrzej Krzysztof Kunert: Słowo wstępne. - [Utwory aut.:] Władysław Lu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bobkowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Stabro Stanisław: Obraz Polski w korespondencji Andrzeja Bobkowskiego z Jerzym Giedroyciem 1946-1961. Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 425-439  szczegóły 
  Brzozowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
114.artykuł: Szadura Joanna: Obraz Polaka w pismach Stanisława Brzozowskiego. Akcent 1993 nr 3 s. 80-85  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fedorowicz Jacek
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtak Maria: Felietonowe gry ze stereotypem Polaka, czyli portret Polaka kierowcy. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 649-653  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gąsiorowski Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
116.artykuł: Kopania Jerzy: Realizm polityczny Wacława Gąsiorowskiego. x 2002 ([w ks.:] Jerzy Kopania: Bezsilne piękno rozumu.Szkice filozoficzno-lit...) szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Stabro Stanisław: Obraz Polski w korespondencji Andrzeja Bobkowskiego z Jerzym Giedroyciem 1946-1961. Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 425-439  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Neuger Leonard: Polskość jako cel. Teksty Drugie 1991 nr 1/2  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Haupt Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Gosk Hanna: Wątek poszukiwania tożsamości w emigracyjnej prozie polskiej. (Na przykładzie utworów Zygmunta Haupta z tomów "Pierścień z papieru", "Szpica" oraz Leo Lipskiego "Dzień i noc", "Piotruś". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 53-60  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jaworski Wiktor
    wiersze (alfabet tytułów)
120.wiersz: Jaworski Wiktor: Polska. Portret 2001 nr 11 s. 10  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kraiński Krzysztof
    książki o twórcy (alfabet autorów)
121.książka o twórcy: Jelińska Joanna: "Sarmacki" wizerunek szlachcica-ewangelika w Postylli Krzysztofa Kraińskiego. 1995 (Wstęp. Część I. Ewangelickie ideały etyczne: 1. Rozumienie szlachectwa...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Prokop Jan: U źródeł polskiej megalomanii - Zygmunt Krasiński. x 2001 ([w ks.:] Jan Prokop: Ethnos i Caritas. Idee - mity polityczne - litera...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
123.artykuł: Wrzosek Stefan: W kręgu dylematów rodzimości i uniwersalizmu: Kraszewski. Nauka 2002 nr 2 s. 163-171 (dot. konceptów pisarza nt. najdawniejszej historii Polski, kwestii swo...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lipski Leo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
124.artykuł: Gosk Hanna: Wątek poszukiwania tożsamości w emigracyjnej prozie polskiej. (Na przykładzie utworów Zygmunta Haupta z tomów "Pierścień z papieru", "Szpica" oraz Leo Lipskiego "Dzień i noc", "Piotruś". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 53-60  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łubieński Tomasz
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sordyl Alina: Ciało - mit - historia. Tomasza Łubieńskiego polskie - ludzkie piekło w "Koczowisku". Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 97-104  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Wójcicki Józef: ... O wolną Polskę... do ostatniego tchu... Komunikaty Naukowe 1990 r. 19 t. 40 s. 28-35 (walka poety poprzez twórczość i osobiste działanie o wolność Polski...) szczegóły 
  Mik Krzysztof
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wóycicki Kazimierz: Einige Bemerkungen ueber Nicht-Vorhandene. Die polnischspraechige Gruppe in Deutschland. Ansichten 2000 [t.] 11 s. 85-95 (dot. m.in. powieści jako literackiego świadectwa emigracji z Polski do...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: Kwaśniewska Krystyna: Czapski czyta Norwida. Ruch Literacki 2001 z. 4 s. 435-450 (dot. recepcji Norwida w tekstach Józefa Czapskiego; szerzej o Norwida ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybysz Piotr Jan: Stereotypy w polsko-ukraińskiej recepcji "Ogniem i mieczem". x 2001 ([w ks. zb.:] Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycznych środków...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
130.książka o twórcy: Juliusz Słowacki w literaturze XIX i XX wieku. 2002 (Eugenia Łoch: Wstęp. * Część pierwsza: Dariusz Kosiński: "Kordian" w g...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tyrmand Leopold
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gowin Jarosław: Notatki bywalca lat. 50.. Znak 2000 nr 7 s. 71-81 (dot. obrazu PRL-u...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wierzyński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
132.artykuł: Jarzębowski Zbigniew: Pamięć o ziemi rodzinnej - pamięć o Polsce w poezji Kazimierza Wierzyńskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 89-118 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schultze Brigitte: Upadek władcy. Temat, motywy i polskie toposy w scenicznej paraboli St.I. Witkiewicza "Gyubal Wahazar" (1921). Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 91-105  szczegóły 
  Worcell Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
134.artykuł: Dzikowska Elżbieta Katarzyna: Anknuft der Polen und Abreise der Deutschen aus Niederschlesien nach dem Zweiten Weltkrieg in den Erzaehlungen H. [Henryk] Worcells. Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego 2003 [t.] 1 s. 9-19  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Falkowski Stanisław: Itaka i Soplicowo. ("Przedwiośnie" po latach). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 73-86 (dot. stosunku do Polski realnej i idealnej w powieści...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
136.książka: PASE Papers in Literature and Culture. Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Gdańsk, 26-28 April 2000. 2003 ([Zawiera m.in.:] Plenary lectures: - Helmut Bonheim: A sociological mo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
137.książka: Błoński Jan: Między literaturą a światem. 2002 (Wśród dramaturgów: Dramat i przestrzeń. "Balkon" [Jeana Geneta], czyli...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 164-165  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
138.książka: Chynczewska-Hennel Teresa: Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców. 1993 (Obraz XVII-wiecznej Polski w relacjach obcokrajowców - dyplomatów, nun...) szczegóły 
recenzja: Dziechcińska Hanna: Ricerche Slavistiche 1995 t. 42 s. 534-538  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
139.impreza: "Inerfaces: Obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu w jeich jazycich, literaturach a kulturach" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Sobolczyk Piotr: Interfaces: obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu w jejich jazycich, literaturach a kulturach. Ruch Literacki 2002 z. 2 s. 229-231  szczegóły 
artykuł: Wojda Aleksandra: Międzynarodowa konferencja studencka w Pradze. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 67-68 (spraw....) szczegóły 
140.impreza: "Polskie tematy w literaturze angielskiej i amerykańskiej" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Dziennik Zachodni 1989 nr 136 s. 8 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 26 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Pyzik Teresa: A conference on Polish themes in English and American literature (Katowice, June 12-14 1989). Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 233-235 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pyzik Teresa: Przegląd Polonijny 1990 z. 3 s. 115-119  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
141.artykuł: Breysach Barbara: "Schauplatz Polen". Polenbilder und Polenmethaphern in der deutschsprachigen Holocaust-Prosa. Convivium 1999 s. 163-186 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
142.artykuł: Harbanowicz Justyna: Polska i Polacy w przysłowiach innych narodów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 213-224 (dot. narodów Europy...) szczegóły 
143.artykuł: Komorowski Adam: Polak krąży nad światem. Polityka - Kultura 1994 nr 5 s. III (literacki portret Polaka w literaturze światowej....) szczegóły 
144.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Od Oskara Jana Tauschinskiego do Horsta Bienka. Literatura Austrii i RFN o Polsce. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 76-111 (dot. literatury powojennej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
145.książka: Images of Central Europe in travelogues and fiction by North American writers. 1995 ([Zawiera m.in.:] Waldemar Zacharasiewicz: Introduction. - Andrea Berna...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
146.artykuł: Blejwas Stanislaus A.: Spadkobiercy i wydziedziczeni. Polski chłop w literaturze Nowej Anglii. Res Publica 1990 nr 10 s. 58-66 (w XIX-wiecznych powieściach: Cornelia James Cannon "Spadkobiercy" oraz...) szczegóły 
147.artykuł: Blejwas Stanislaus A.: The inherited and the disinherited: the Polish peasant farmer in New England literature. Polish Anglosaxon Studies 1992 t. 3/4 s. 81-93 (na przykładzie powieści Cornelii James Cannon "Heirs" i Edny Ferber "A...) szczegóły 
148.artykuł: Gladsky Rita K., Gladsky Thomas S.: Deviancy, diversity, and beyond: The invention of the Polish literary self 1890-1920. Polish Anglosaxon Studies 1992 t. 3/4 s. 95-102  szczegóły 
149.artykuł: Jones Robert C.: Polish themes in contemporary American poetry. Polish Anglosaxon Studies 1992 t. 3/4 s. 199-206  szczegóły 
150.artykuł: Komar Michał: Bestiarium współczesne rozszerzone o Polaków. Dialog [Warszawa] 1990 nr 12 s. 82-86 (obraz Polski i Polaków w sztukach: Philip Bosakowski: Chopin in space,...) szczegóły 
151.artykuł: Pytlak Danuta: The Untold Story: The Image of Polish Immigrant Family in the USA (1880-1939) in Polish American Fiction. British and American Studies in Toruń 2001 [t.] 3 s. 329-341 (m.in. w utworach autorów: Monica Krawczyk, Helena Staś, John Sypian, H...) szczegóły 
152.artykuł: Pyzik Teresa: Princes, peasants, and other Polish selves. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1545 s. 79-89 ([omówienie książki:] Thomas S. Gladsky: Princes, peasants, and other P...) szczegóły 
153.artykuł: Pyzik Teresa: The Yankee in Poland in 1831. Polish Anglosaxon Studies 1992 t. 3/4 s. 43-54 (sztuki o tematyce polskiej na scenach amerykańskich w l. 30 i 40. XIX ...) szczegóły 
154.artykuł: Pyzik Teresa: Yankes w Powstaniu Listopadowym. Polskie tematy we wczesnej dramaturgii amerykańskiej. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 23 s. 43-59 (tematyka polska na scenach amerykańskich w latach 30. i 40. XX wieku...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Roth Joseph
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartoszewska Irena: Joseph Roth "Briefe aus Polen". Ein Beitrag zu der publizistischen Taetigkeit. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 9-19  szczegóły 
  Werfel Franz
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Napierkowski Thomas J.: "Jacobowsky and the Colonel" and Polonia. Polish American Studies 1989 t. 46 nr 2 s. 25-39 (nt. sztuki teatralnej wystawianej w USA w czasie II wojny światowej; w...) szczegóły 
  Wurzbach-Tannenberg Constantin von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
157.artykuł: Trzonkowska-Makulska Ewa: Polska i Polacy w twórczości Konstantego Wurzbacha. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1983 t. 2/3 s. 267-292 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    książki (alfabet autorów)
158.książka: Zins Henryk: Polska w oczach Anglików XIV-XVI wiek. 2002  szczegóły 
recenzja: Garapich Michał P.: Błędni rycerze, dyplomatyczne skandali i jedność umysłów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 81 (z 4 IV) s. 7  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Zagadnienia specjalne (brytyjska i irlandzka) / Tematy, motywy (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
159.artykuł: Cieszyńska Beata: "Polskość" jako "obcość". Wartościowanie sytuacji politycznej w dawnej satyrze angielskiej. x 2003 ([w ks. zb.:] Literatura w kręgu wartości. Materiały z VI sesji z cyklu...) szczegóły 
160.artykuł: Drozdowski Piotr J.: Echoes of the Polish revolution in late eighteenth and early nineteenth century English literature (A selection of works and voices: Part one. Part two). The Polish Review 1993 t. 38 nr 1 s. 3-24, nr 2 s. 131-148 (wydarzenia po 1871 r. w Polsce (m.in. Bitwa pod Racławicami) m.in. w t...) szczegóły 
161.artykuł: Gibińska Marta: "The Patriot's virtue and the poet's song": Polish themes in English poetry in the nineteenth century. Polish Anglosaxon Studies 1992 t. 3/4 s. 21-35  szczegóły 
162.artykuł: Jasiakiewicz Wojciech: The British press and the November Uprising 1830-1831. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1991 z. 2 (206) s. 51-79  szczegóły 
163.artykuł: Lewitter L.R.: The Polish cause as seen in Great Britain, 1830-1863. Oxford Slavonic Papers 1995 t. 28 s. 35-61  szczegóły 
164.artykuł: Myk Władysław: Polska w świetle siedemnastowiecznych angielskich gazet ulotnych. Przegląd Zachodniopomorski 1998 z. 4 s. 83-110  szczegóły 
165.artykuł: Starnawski Jerzy: O Polsce na Wyspie Brytyjskiej w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX w.. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1994 r. 45 (1995) nr 1/2 s. 141-170 (m.in. w twórczości pisarzy: John L. Antrobus, William Edmondstoune Ayt...) szczegóły 
166.artykuł: Tarnawski Władysław: Brytyjczycy o Polsce i Polakach. Rocznik Przemyski 1997 t. 33 z. 1 s. 7-22 (motyw Polski i Polaków m.in. w literaturze brytyjskiej; ze wstępem Je...) szczegóły 
167.artykuł: Uchman Jadwiga: Angielscy dramaturdzy o polskim totalitaryzmie. Squaring the Circle Toma Stopparda i The Deliberate Death of a Polish Priest Ronalda Harwooda. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia 2003 t. 4 s. 235-254  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
168.artykuł: Busza Andrzej: Conrad and Polish history. Con-texts 2003 nr 4/5 s. 7-23 (dot. biografii pisarza, zwłaszcza kwestii emigracji i obecności wątków...) szczegóły 
169.artykuł: Kosek Karol: Ślad Conrada na "drodze Polski do wolności". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 115-123 (dot. wątków niepodległościowych w biografii, powieściach i artykułach ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Zagadnienia specjalne (duńska) / Tematy, motywy (duńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
170.artykuł: Kruszewski Eugeniusz S.: Polacy w duńskiej literaturze wspomnieniowej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 60-77  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
171.książka: Dunin-Wąsowicz Krzysztof: Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1885-1894. 1999  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Marton-Domeyko Agnieszka: 1945-1948: "Ustanowienie władzy" w Polsce na łamach francuskiej prasy. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2000 z. 133 s. 214-226  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Montesquieu Charles Louis de Secondat
173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sługocki Leszek: Polska i problemy polskie w dziełach Montesquieu. Część pierwsza odnośnie dzieła "De l'esprit des lois" (O duchu praw). Zeszyty Naukowe. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 2002 t. 21 s. 165-199  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Zagadnienia specjalne (hiszpańska) / Tematy, motywy (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
174.artykuł: Cerezo Rubio Waldo: Herencia y presencia de lo polaco en el teatro espanol del siglo XVIII. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2000 nr 8 (2220) s. 17-24 (m.in. dot. twórczości autorów: Juan Antonio Benavides, Pedro Calderon ...) szczegóły 
175.artykuł: Eminowicz Teresa: El culto de los santos polacos en Espana y su reflejo en la comedia. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 219-231  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Zavala y Zamora Gaspar
176.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cerezo Rubio Ubaldo: Motivos polacos en "La toma de Breslau" de Zavala y Zamora. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 238-248  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Zagadnienia specjalne (litewska) / Tematy, motywy (litewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
177.artykuł: Kaleda Algis: Literatura litewska wobec polskości. Konteksty 1993 nr 3/4 s. 20-22 (tematyka polska w literaturze litewskiej...) szczegóły 
178.artykuł: Nikzentaitis Alvydas: Vytautas' und Jogailas Bild in der öffentlichen Meinung Litauens. x 2000 ([w ks. zb.:] Nacjonalizm a tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wscho...) szczegóły 
179.artykuł: Subacius Paulius: Matamorfozy wizerunków narodowych: Polak - od "brata" do "diabła". Tygiel Kultury 1999 nr 10/12 s. 17-22 (nt. funkcjonującego na Litwie obrazu Polaka przedstawionego w literatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Zagadnienia specjalne (łużycka) / Czasopiśmiennictwo (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
180.artykuł: Patelski Mariusz: Sprawa polska na łamach prasy dolno- i górnołużyckiej w dobie I wojny światowej. Pro Lusatia 2003 t. 2 s. 52-65 (m.in. dot. pism o charakterze kulturalno-literackim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Zagadnienia specjalne (łużycka) / Tematy, motywy (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
181.artykuł: Cechosz Iwona: Wątek polski w powojennej prozie górnołużyckiej. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 81-87  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
182.książka: Koziełek Gerard: Reformen, Revolutionen und Reisen. Deutsche Polenliteratur im 18. und 19. Jahrhundert. 1990 (Vorwort. * Saechsisch-polnische Kulturbeziehungen zur Zeit Augusts des...) szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 197-198  szczegóły 
recenzja: Salmonowicz Stanisław: Zapiski Historyczne 1991 z. 4 s. 166  szczegóły 
183.książka: Połczyńska Edyta: Im polnischen Wind. Beitraege zum deutschen Zeitungswese, Theaterleben und zur deutschen Literatur im Grossherzogtum Posen 1815-1918. 1988 (Vorwort. - I. Das deutsche Theater in der Provinzhauptstadt. II. Zur G...) szczegóły 
recenzja: Cabańska Małgorzata: Wiatr od Prus. Nurt [Poznań] 1989 nr 7 s. 5-6  szczegóły 
recenzja: Namowicz Tadeusz: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1991 nr 92 (1297) s. 308-312  szczegóły 
184.książka: Wojtczak Maria: Literatur der Ostmark. Posener Heimatliteratur (1890-1918). 1998 (Vorwort. - Der historische Hintergrund. 1. Ostmarkenliteratur - Ansaet...) szczegóły 
recenzja: Dziergwa Roman: Orbis Linguarum 1999 t. 11 s. 270-273  szczegóły 
recenzja: Ossowski Mirosław: Studia Germanica Gedanensia 1999 [nr] 7 s. 222-225  szczegóły 
185.książka: Zientara Włodzimierz: Sarmatia Europiana oder Sarmatia Asiana? Polen in den deutschsprachigen Druckwerken des 17. Jahrhunderts. 2003  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
186.artykuł: Bednarska-Ruszajowa Krystyna: Wiadomości o Polsce w niemieckim czasopiśmie oświeceniowym Gemeinnuetziges Wochenblatt zur Kenntniss der Staaten. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1994 r. 44 nr 1/2 s. 177-182 (pismo wydawane było w Dreźnie od 1792 r....) szczegóły 
187.artykuł: Brudzyńska Gabriela: Die Polenfreundschaft in der badischen Universitaetsstadt Heidelberg 1831/1932 in den zeitgenoessischen Dokumenten. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 2002 z. 24 s. 41-98 (dot. m.in. literatury okolicznościowej oraz działań na płaszczyźnie ku...) szczegóły 
188.artykuł: Dedecius Karl: Deutsche und Polen in Europa: Tradition der Gemeinsamkeit = Polacy i Niemcy w Europie: tradycja wzajemnych powiązań. Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 2002 nr 34 s. 4-23 nr 35 s. 70-83 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim, dot. pisarzy-emigrantów ...) szczegóły 
189.artykuł: Dziergwa Roman: Polen und das deutsche Sachbuch der Zwischenkriegszeit. Zu einigen Aspekten der Polenbuecher von Friedrich Sieburg, Elga Kern und Heinrich Koitz. Studia Germanica Posnaniensia 1999 [t.] 25 s. 69-80 (nt. kontaktów literackich niemiecko-polskich i podróży pisarzy niemiec...) szczegóły 
190.artykuł: Grzywacz Małgorzata, Krauze Justyna: Spezifik der Totengespraeche in der europaeischen Kultur des 18. Jahrhunderts - Polonica im Werk David Fassmanns und die Frage nach ihrer Rezeption. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 199-214  szczegóły 
191.artykuł: Jaroszewski Marek: Der polnische Novemberaufstand von 1830/1831 in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1989 t. 4 s. 139-159  szczegóły 
192.artykuł: Kaszyński Stefan H.: Poetyka stereotypów. Instrumentalizowany dyskurs o Polsce w poezji niemieckiej. Przegląd Bydgoski 1999 r. 10 s. 29-39 (stereotyp Polaka w poezji niemieckiej m.in.: Volker Braun, Guenter Gra...) szczegóły 
193.artykuł: Kluge Rolf Dieter: "O wolności Polski..." Szwabscy poeci romantyczni i polska emigracja 1831 roku. Tygiel Kultury 2000 nr 1/3 s. 11-23 (dot. fenomenu entuzjazmu dla Polski i Polaków w literaturze niemieckie...) szczegóły 
194.artykuł: Schultz Helga: Obraz Polski w niemieckim oświeceniu. Artykuł dyskusyjny. Historyka 1999 t. 29 s. 15-31  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
195.artykuł: Galle Heinz Juergen: Zum Polenbild in der demagogischen Jugendliteratur des NS-Staat. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 1 s. 70-74  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka) / Życie literackie (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
196.artykuł: Oggel Elisabeth: Mannheim. Dialog [Niemcy] 2001 nr 58/59 s. 138 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; not. o zorganizowanych w...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka) / Niemiecka Republika Demokratyczna (niemiecka.)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
197.artykuł: Brandt Marion: Angst und Hoffnung. Die Prosa von Schriftstellern in der DDR ueber die Solidarność-Revolution. Studia Germanica Gedanensia 2003 nr 11 s. 183-200 (serzej o twórczości autorów: Vera Friedlaender, Monika Nothing, Gert N...) szczegóły 
198.artykuł: Brandt Marion: Fuer eure Freiheit und die unsrige? Ostdeutsche Schritfsteller und die Solidarność = Za wolność waszą i naszą? Pisarze wschodnioniemieccy i Solidarność. Dialog [Niemcy] 2001 nr 57 s. 91-95 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; dot. działalności i twór...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Czasopiśmiennictwo (niemiecka)
199.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mackiewicz Mirosław: Zur polnischen Problematik der Zeitschrift "Der Oberschlesier". Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Germańska 1993 z. 1 s. 77-85 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
200.artykuł: Majchrzak Jerzy Piotr: Polska i Polacy w niemieckojęzycznej prasie XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem "Schlesische Zeitung" i zielonogórskiej "Grueneberger Wochenblatt". Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 117-132  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
201.książka: Ein weiter Mantel. Polenbilder in Gesellschaft, Politik und Dichtung = Obszerna polska peleryna. Polityczne, społeczne i literackie wizje Polski i Polaków. 2002 ([Tom pokonferencyjny międzynarodowego sympozjum "Polen und Deutsche. S...) szczegóły 
recenzja: Wojtczak Maria: Przegląd Zachodni 2003 nr 4 s. 235-237  szczegóły 
202.książka: Mazurczak Dorota: Temat polski w literaturze zachodnioniemieckiej. 1949-1980. 1988 (Wstęp. - I. Literatura podejmująca temat polski w RFN i jej uwarunkowa...) szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: Aus der Forschungsarbeit zu deutscher Literatur, Kultur und Geschichte des 18.,19. und 20. Jahrhunderts. Studia Historica Slavo-Germanica 1992 t. 17 (1988/1990) s. 133-145  szczegóły 
recenzja: Kuczyński Krzysztof A.: Życie Literackie 1988 nr 39 s. 10  szczegóły 
203.książka: Wojtczak Maria: "Ostmarkenliteratur". Prowincja Poznańska w literaturze niemieckiej lat 1890-1918. 2001 (Przedmowa. Tło historyczne. - I. "Ostmarkenliteratur" - próba klasyfik...) szczegóły 
recenzja: Dyroff Stefan: O niemieckiej tożsamości poznańskiej. Borussia 2003 nr 31 s. 201-204  szczegóły 
recenzja: Gostyński Witold: Kronika Wielkopolski 2002 nr 1 s. 110 (nota recenzencka...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
204.artykuł: Brandt Marion: "Polnische Freiheitsliebe" - Anmerkungen zur Geschichte einer stereotypen Polenwahrnehmung. Convivium 2002 s. 253-279 ("polskie umiłowanie wolności" jako stereotyp obecny w literaturze niem...) szczegóły 
205.artykuł: Brudzyńska Gabriela: Die Polenfreundschaft in der badischen Universitaetsstadt Heidelberg 1831/1932 in den zeitgenoessischen Dokumenten. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 2002 z. 24 s. 41-98 (dot. m.in. literatury okolicznościowej oraz działań na płaszczyźnie ku...) szczegóły 
206.artykuł: Dzikowska Elżbieta: Jak cię widzą, tak cię piszą. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1995 nr 3 s. 108-110 ([rec. ks.:] Studien zur Kulturgeschichte des deutschen Polenbildes 184...) szczegóły 
207.artykuł: Galle Heinz Juergen: Zum Polenbild in der demagogischen Jugendliteratur des NS-Staat. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 1 s. 70-74  szczegóły 
208.artykuł: Galle Juergen Heinz: Vom Befreiern und Befreiten. Streiflichter auf das Polenbild in der deutschen Jugendliteratur in den ersten Jahren des I. Weltkrieges. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 3 s. 78-83 (obraz Polski w niemieckiej tandetnej literaturze dla dzieci i młodzież...) szczegóły 
209.artykuł: Grzywacz Małgorzata, Krauze Justyna: Spezifik der Totengespraeche in der europaeischen Kultur des 18. Jahrhunderts - Polonica im Werk David Fassmanns und die Frage nach ihrer Rezeption. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 199-214  szczegóły 
210.artykuł: Jaroszewski Marek: Tematyka polska w literaturze niemieckiej XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 105-111  szczegóły 
211.artykuł: Kamińska Ewelina: Polen als Reiseziel im deutschen Kinder- und Jugendbuch der Gegenwart. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 1997 nr 5 (180) s. 91-108 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
212.artykuł: Kamińska Ewelina: Polnische motive in der gegenwaertigen deutschen Kinder- und Jugendliteratur im Ueberblick. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 2000 nr 122 (2174) s. 103-126 (m.in. w twórczości pisarzy: Herbert Berger, Rudolf Braumburg, Hansgeor...) szczegóły 
213.artykuł: Karłowicz Danuta: Warto przetłumaczyć. Res Publica Nowa 1993 nr 1 s. 65-66 ([rec. ks.:] Hasso von Zitzewitz: Das deutsche Polenbild in der Geschic...) szczegóły 
214.artykuł: Kaszyński Stefan H.: Lyrische Gegenwelten - zum Polendiskurs bei Huchel, Bobrowski und Kunert. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 171-179  szczegóły 
215.artykuł: Kaszyński Stefan H.: Poetyka stereotypów. Instrumentalizowany dyskurs o Polsce w poezji niemieckiej. Akant 1999 nr 13 s. 10-12  szczegóły 
216.artykuł: Kaszyński Stefan H.: Poetyka stereotypów. Instrumentalizowany dyskurs o Polsce w poezji niemieckiej. Przegląd Bydgoski 1999 r. 10 s. 29-39 (stereotyp Polaka w poezji niemieckiej m.in.: Volker Braun, Guenter Gra...) szczegóły 
217.artykuł: Klin Eugeniusz: Das Image der Polen in den deutschen "Polenliedern" zum November Aufstand 1830/31. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1990 z. 5 (29) s. 119-130  szczegóły 
218.artykuł: Koch Angela: "...niczym ujarzmiona tygrysica". O analogii między Polską a kobiecością w "Gartenlaube". Katedra 2001 nr 3 s. 80-99 (dot. wariantów stereotypu w publicystyce, eseistyce i literaturze publ...) szczegóły 
219.artykuł: Kunda Bogusław Sławomir: "Temat polski" w literaturze RFN. Dziennik Polski 1989 nr 28 s. 3  szczegóły 
220.artykuł: Madeła Andrzej: Motywy polskie w prozie byłej NRD. Akcent 1991 nr 1 s. 27-38  szczegóły 
nawiązanie: Sadkowski Wacław: Remanenty. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 311-313  szczegóły 
221.artykuł: Madeła Andrzej: Motywy polskie w prozie NRD lat osiemdziesiątych. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 189-213  szczegóły 
nawiązanie: Sadkowski Wacław: Remanenty. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 311-313  szczegóły 
222.artykuł: Madeła Andrzej: Temat Polski w poezji niemieckojęzycznej. Odra 1989 nr 10 s. 106-107 ([rec. antologii:] Zwei Ufer hat der Strom. Deutsch-polnische Beziehung...) szczegóły 
223.artykuł: Niemiec Piotr: Anmerkungen zum Polenbild der Deutschen. Orbis Linguarum 1995 t. 2 s. 267-269 (m.in. w niemieckich przysłowiach...) szczegóły 
224.artykuł: Orłowski Hubert: Kariera stereoptypu "polnische Wirtschaft". Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1992 nr 2 s. 66-79 (stereotypowe wyobrażenia nt. funkcjonowania w literaturze od XVIII w....) szczegóły 
225.artykuł: Orzełek-Bujak Regina: Die Thematik Polen und der II. Weltkrieg in der DDR-Literatur. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 235-265  szczegóły 
226.artykuł: Ossowski Mirosław, Stueben Jens: Auswahlbibliographie zum Polenbild in der deutschen Literatur. Studia Germanica Gedanensia 2003 nr 11 s. 207-303  szczegóły 
227.artykuł: Sauerland Karol: Moje spotkania z Polską w literaturze niemieckiej (Heine, Doeblin, Enzensberger). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 1/2 s. 50-58 (esej...) szczegóły 
228.artykuł: Wolting Stefan: "Das Land zwischen Russland und Frankreich". (Polenerfahrung in der deutschsprachigen Literatur des 19. und fruehen 20. Jahrhundert). Słupskie Prace Humanistyczne 1996 nr 15 a s. 49-75 (motyw Polski w literaturze niemieckiej; dot. pisarzy: Alfred Doeblin, ...) szczegóły 
229.artykuł: Wolting Stephan: "Luegen ueber Polen?" - Xenologische Betrachtungen zum Reisebericht am Beispiel von Polenreisen in der deutschen Literatur nach 1945. Convivium 1998 s. 321-340 (nt. sprawozdań z podróży do Polski w utworach Heinricha Boella, Hansa ...) szczegóły 
230.artykuł: Zientara Włodzimierz: Niewdzięczny wiek XVII? Polska w niemieckojęzycznych opisach podróży. Orbis Linguarum 1999 t. 12 s. 271-279 (zarys problematyki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Antologie i zbiory (niemiecka)
231.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcicka Zofia: Niemieckojęzyczne pieśni o Polsce. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 283-288  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Arndt Ernst Moritz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
232.artykuł: Wojtysiak Maria: Ernst Moritz Arndt und die Polenfrage. Studia Historica Slavo-Germanica 1997 t. 21 (1996) s. 11-30 (dot. obrazu Polski w dziełach Ernsta Moritza Arndta...) szczegóły 
  Bobrowski Johannes
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
233.artykuł: Klin Eugeniusz: Die Polenbilder bei Johannes Bobrowski - eine imagologische Untersuchung. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 1989 nr 2 (40) s. 165-175 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 175....) szczegóły 
  Cunradus Caspar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
234.artykuł: Folaron Stefan: Polen und polnische Kultur im Werk des Breslauer Gelehrten und Philosophen Caspar Cunradus (1571 - 1633). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 nr [3] s. 193-197  szczegóły 
  Fontane Theodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
235.artykuł: Jaroszewski Marek: Theodor Fontane und die deutsche Polenliteratur des 19. Jahrhunderts. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1989 t. 5 s. 179-186  szczegóły 
  Grass Guenter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
236.artykuł: Fac Bolesław: Literarische Zeichen in Gdańsk nach 1945. Studia Germanica Gedanensia 1994 [nr] 2 s. 143-158 (m.in. nt. obrazu Polski i Polaków w twóczości Grassa...) szczegóły 
237.artykuł: Honsza Norbert: Don Quichotte, ten bardzo zdolny Polak. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 1 s. 13-23 (dot. twórczości prozatorskiej i poetyckiej, m.in. pod kątem polskich m...) szczegóły 
238.artykuł: Rzońca Anna, Rzońca Wiesław: Kaszubska ojczyzna Guentera Grassa. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 117-128 (dot. wątków kaszubskich i polskich w prozie i poezji pisarza oraz ich ...) szczegóły 
  Hein Christoph
239.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schoenemann Martin: Der Pole. Anmerkungen zu einer Figur aus Christoph Heins Roman "Willenbrock". Studia Germanica Gedanensia 2003 nr 11 s. 201-205  szczegóły 
  Hoffmann Ernst Theodor Amadeus
240.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pośpiechowa Leokadia: "Diable eliksiry" E.T.A. Hoffmanna i motywy polskie. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 31 s. 113-121  szczegóły 
  Kunze Reiner
    książki o twórcy (alfabet autorów)
241.książka o twórcy: "Mit dem Wort am Leben haengen..." Reiner Kunze zum 65. Geburtstag. 1998 (Geleitwort. * Tabula gratulatoria. * Marian Nakitsch: Reiner Kunze [wi...) szczegóły 
  Pufendorf Samuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
242.artykuł: Orłowski Hubert: Pufendorfs Polenbild und die Reichspublizistische Option. Studia Germanica Posnaniensia 1999 [t.] 24 s. 13-22  szczegóły 
  Rinser Luise
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
243.artykuł: Mochoń Małgorzata: Motyw polski w twórczości Luise Rinser. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 79-89  szczegóły 
  Schopenhauer Johanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
244.artykuł: Stueben Jens: Das Bild des "edlen Polen" in Erzaehlungen der Danziger Autorin Johanna Schopenhauer. Studia Germanica Gedanensia 1994 [nr] 2 s. 101-129  szczegóły 
  Staegemann Friedrich August von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
245.artykuł: Roguski Piotr: Polenlieder - Russenlieder. Przyczynek do dziejów liryki niemieckiej o powstaniu listopadowym. Studia Germanica Gedanensia 2002 [nr] 10 s. 41-65  szczegóły 
  Telemann Georg Philipp
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
246.artykuł: Kolago Lech: "A przy polskiej pieśni cały świat tańcuje". Jeszcze o związkach polsko-niemieckich w dziedzinie kultury w XVIII wieku. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 55-73 (dot. m.in. wypowiedzi nt. muzyki polskiej w autobiografi i wierszu; z ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Zagadnienia specjalne (nowohebrajska) / Tematy, motywy (nowohebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
247.artykuł: Ronen Shoshana: Podróże do Polski we współczesnej literaturze izraelskiej. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 104-112 (w twórczości następujących pisarzy: Nurith Gertz, Yehudit Hendel, Eleo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Hasła osobowe (nowohebrajska)
  Akavia Miriam
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
248.tekst paraliteracki: Akavia Miriam: Wątki polskie w mojej twórczości literackiej. x 1988 ([W ks. zb.:] Na wspólnej ziemi. Warszawa 1988 s. 56-57...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
249.książka: Pol'skaja i russkaja dusha. Sovremennyjj vzgljad = Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne. 2003 ([M.in. materiały z konferencji, Moskwa, 12-13 października 2002, dotyc...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
250.artykuł: Falkowicz Swietłana M.: Polski charakter narodowy w oczach Rosjan. Kształtowanie się narodowego sterotypu Polaka. Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 43-58 (m.in. dot. tematyki polskiej w literaturze rosyjskiej...) szczegóły 
251.artykuł: Giza Antoni: Rosjanie o Polakach (1831-1855). Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 4 (1992) s. 47-60 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
252.artykuł: Krasnow Georgij: Pol'skijj vopros. Pro et contra v russkojj poehzii serediny XIX veka. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 23-28 (nt. powstania styczniowego w poezji rosyjskiej...) szczegóły 
253.artykuł: Orłowski Jan: Poetyka rosyjskich wierszy o Polsce (Na materiale poezji okresu I wojny światowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 237-49  szczegóły 
254.artykuł: Orłowski Jan: Polska w okolicznościowej poezji rosyjskiej doby pierwszej wojny światowej. Napis 2001 seria 7 s. 493-500  szczegóły 
255.artykuł: Orłowski Jan: Puszkinowskie tradycje interpretacji polskich tematów w poezji rosyjskiej. Acta Polono-Ruthenica 1998 [t.] 3 s. 81-96 (XIX-XX w....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
256.artykuł: Kryska Urszula: "Intryga polska" w rosyjskiej powieści antynihilistycznej lat 60-tych XIX wieku. Studia Rossica 2000 [t.] 10 s. 377-387  szczegóły 
257.artykuł: Kwiatkowska Jolanta: Oblicza Polski w poezji rosyjskiej epoki "odwilży". Zarys problemu. Studia Rossica 2003 [t.] 13 s. 137-150  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
258.książka: Orłowski Jan: Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVIII do roku 1917. 1992 ([Zawiera:] I. Spojrzenie w przeszłość. Echa spraw polskich w piśmienni...) szczegóły 
recenzja: Golec Ryszard: Z dziejów antypolskiej obsesji w literaturze rosyjskiej (od wieku XVIII do roku 1917). Języki Obce w Szkole 1994 nr 2 s. 99-102  szczegóły 
recenzja: Juszkiewicz Jolanta: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 82-85  szczegóły 
recenzja: Radwański Lech: W rosyjskim lustrze. Kamena 1993 nr 3/4 s. 54  szczegóły 
recenzja: Smaga Józef: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 456-458  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 161-162  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Polaczki. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 21-22  szczegóły 
recenzja: Zbyrowski Zygmunt: Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 3/4 s. 253-254  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
259.artykuł: Darjałowa Ludmiła: Pol'skie motivy v russkojj proze 20-kh godov (I. Babel', Vs. Ivanov). Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 57-66  szczegóły 
260.artykuł: Drawicz Andrzej: "Nadziejo, nie traćże nadziei i zbudź się, zaufanie, znów!" (Polska w widzeniu poetyckim współczesnych Rosjan). x 1987 ([W ks. zb.:] Sprach- und Kulturkontakte im Polnischen. Gesammelte Aufs...) szczegóły 
261.artykuł: Mucha Bogusław: Polacy w literaturze rosyjskiej. Życie Literackie 1988 nr 31 s. 1, 11 (głównie w XIX w....) szczegóły 
262.artykuł: Orłowski Jan: Śladami Mickiewiczowskich inspiracji w literaturze rosyjskiej (Motyw Polski Ukrzyżowanej). Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 3/4 s. 5-11  szczegóły 
263.artykuł: Piotrowski Rajmund: Memento orientem. Gazeta Petersburska 2001 nr 4 s. 12-13 (nt. wizerunku Polaka w literaturze rosyjskiej...) szczegóły 
264.artykuł: Radziejowski Janusz: The Image of the Pole in Russian Publicistic Writings (1864-1918). Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 115-139  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
265.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcicka Urszula: "... bo Litwa w bylinach zawsze Polska znaczy". Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 453-461 (nt. wątków polskich w bylinach...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Blok Aleksandr
266.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dmitrowskij Aleksiej: Pushkin "Boris Godunov", Blok "Vozmezdie": Sravnitel'naja tipologija russko-pol'skikh motivov. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 277-283  szczegóły 
artykuł: Michiejewa Swietłana: Pol'skaja tema v poehme A. Bloka "Vozmezdie". Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 67-74  szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
    książki o twórcy (alfabet autorów)
267.książka o twórcy: Świderska Małgorzata: Studien zur literaturwissenschaftlichen Imagologie. Das literarische Werk F.M. Dostoevskijs aus imagologischer Sicht mit besonderer Beruecksichtigung der Darstellung Polens. 2001  szczegóły 
recenzja: Kowalska-Paszt Izabela: Fiodor Dostojewski a Polska - nowe refleksje komparatystyczne. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 112-116  szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 597-601  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
268.artykuł: Kościołek Anna: "Stara Polska", czyli o jezuityzmie i spiskach klerykalnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska 1994 z. 16 s. 43-54 (Polska i Polacy w twórczości Fiodora Dostojewskiego...) szczegóły 
269.artykuł: Stempowski Jerzy: Poljaki v romanakh Dostoevskogo. Novaja Pol'sha 2000 nr 7/8 s. 54-67 (z fot. Jerzego Stempowskiego...) szczegóły 
  Erofeev Viktor
270.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lazari Andrzej de: Polonorusofobia i polonorusofilia Wiktora Jerofiejewa (Uwagi tłumacza "Encyklopedii duszy rosyjskiej - Romansu z encyklopedia"). Studia Rossica 2003 [t.] 13 s. 151-157 (z notą biograficzną...) szczegóły 
  Gor'kijj Maksim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
271.artykuł: Zajcewa Galina: Polskie motivy v nasledii M. Gor'kogo. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 45-56  szczegóły 
  Khlebnikov Velemir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
272.artykuł: Red'kin Walerij: Pol'sha v khudozhestvennom soznanii Velimira Khlebnikova. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 75-82  szczegóły 
  Korolenko Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
273.artykuł: Barański Zbigniew: Motywy polskie w twórczości Włodzimierza Korolenki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 13-32  szczegóły 
  Kruglov Viktor
274.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orłowski Jan: Wiktora Krugłowa zbiorek wierszy o Polsce. Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 25-31 (rec. oryg....) szczegóły 
  Kuprin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
275.artykuł: Barański Zbigniew: Okruchy polskie w twórczości Aleksandra Kuprina. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 65-69  szczegóły 
  Okudzhava Bulat
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
276.artykuł: Urban-Podolan Aleksandra: O polskich motywach w poezji Bułata Okudżawy. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 299-306  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    książki o twórcy (alfabet autorów)
277.książka o twórcy: Kushakov Anatolijj: Pushkin i Pol'sha. 1990 (Vvedenie. Pol'skaja tema v tvorchestve Aleksandra Pushkina (Do pol'sko...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
278.artykuł: Orłowski Jan: Polska w historiozoficznej myśli Puszkina. Slavia Orientalis 1999 nr 3 s. 363-373  szczegóły 
279.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dmitrowskij Aleksiej: Pushkin "Boris Godunov", Blok "Vozmezdie": Sravnitel'naja tipologija russko-pol'skikh motivov. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 277-283  szczegóły 
artykuł: Dmitrowskij Aleksiej: Russko-pol'skaja paradigma v tragedii "Boris Godunov". Acta Polono-Ruthenica 2002 [t.] 7 s. 5-14  szczegóły 
  Solov'jov Sergejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
280.artykuł: Orłowski Jan: Polska w poezji Sergiusza Sołowjowa. Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 72-77  szczegóły 
  Tjutchev Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
281.artykuł: Jakimiuk-Sawczyńska Walentyna: Motywy polskie w twórczości Fiodora Tiutczewa. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 73-81  szczegóły 
  Tolstojj Lev
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
282.artykuł: Dąbrowska Maria: Pol'sha i Poljaki v proizvedenijakh L'va Tolstogo. Novaja Pol'sha 2000 nr 6 s. 21-26  szczegóły 
  Zagoskin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
283.artykuł: Żuk Józef: Cykl nowel fantastycznych Michaiła Zagoskina "Wieczór na Chopiorze" oraz polskie realia w opowiadaniu "Pan Twardowski". Kieleckie Studia Rusycystyczne 1998 t. 8 s. 41-47  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Aberg Jan Olof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
284.artykuł: Szwejkowska-Olsson Elżbieta: Bilden av Polen och Polacker i mhistoriska berattelser av Jan Olov Aberg. Acta Sueco-Polonica 2000 nr 8/9 (1999/2000) s. 125-145 (obraz Polski i Polaków w opowiadaniach historycznych Jana Olofa Aberga...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Tematy, motywy (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
285.artykuł: Jakowenko Serhij: Polska i Polacy we współczesnej literaturze ukraińskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] Tematy polsko-ukraińskie. Historia, literatura, edukacja....) szczegóły 
286.artykuł: Strumiński Bohdan: Stereotyp Polaka w przysłowiach ukraińskich. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 64-69 (z fragmentami zbiorów przysłów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Makovejj Osip
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
287.artykuł: Tkachjov Sergejj: Obraz poljaka[!] v tvorchestve Osipa Makoveja. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1998 t. 8 s. 73-80  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Utwory anonimowe (ukraińska)
288.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Serczyk Władysław A.: Obraz Polski i Polaków w "Istorii Rusow" - stereotyp czy rzeczywistość historyczna?. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 237-242  szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Zagadnienia specjalne (węgierska) / Tematy, motywy (węgierska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
289.artykuł: Gomori Gyorgy: Polska z lat 1980-81 we współczesnej poezji węgierskiej. Puls 1990 nr 44 s. 41-48  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Casanova de Seingalt Giovanni Giacomo
290.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Scheible Hartmut: Der Abenteurer als Historiker. Giacomo Casanova "Istoria delle turbolenze della Polonia". x 2002 ([w ks. zb.:] Ein weiter Mantel. Polenbilder in Gesellschaft, Politik u...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Singer Isaac Bashevis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
291.artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Poles and Poland in I.B. Singer fiction. Polin 1990 t. 5 s. 288-302 (tekst referatu przedstawionego na międzynarodowej konferencji na temat...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Bareja Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
292.artykuł: Przybyłkiewicz Tomasz: Miś narodowy. Kino 2001 nr 5 s. 8-12 (autoportret Polaków w twórczości reżysera; szczególnie dot. "Misia"...) szczegóły 
  Koterski Marek*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
293.artykuł: Mazierska Ewa: Marek Koterski - nasz wielki prowincjusz. Twórczość 1990 nr 8 s. 145-147 (obraz Polski w twórczości filmowej Koterskiego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
294.książka: Ratajczakowa Dobrochna: Obrazy narodowe w dramacie i teatrze. 1994 ([Idylliczny obraz polskiego dworu i powstań narodowych w dramacie i te...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Polskie, arcypolskie. Teatr 1996 nr 4 s. 43  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Obrazy narodowe w dramacie i teatrze. Życie i Myśl 1996 nr 4 s. 112-118  szczegóły 
recenzja: Łubieniewska Ewa: Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 759-763  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 161-166  szczegóły 
recenzja: Zinowiec Mariusz: Obraz i podobieństwo. Sycyna 1997 nr 4 s. 15  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
295.artykuł: Piskozub Andrzej: Obraz Drugiej Rzeczpospolitej w recenzjach teatralnych dwudziestolecia. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni 1995 nr 1 s. 87-97  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
296.książka: Człowiek z ekranu. Z antropologii postaci filmowej. 1996 (Grażyna Stachówna: Równanie szeregów. Bohaterowie filmów socrealistycz...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Dwie strony ekranu. Kino 1996 nr 10 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 330-331 (nota...) szczegóły 
recenzja: Litka Piotr: "Człowiek przed kamerą". Tygodnik Powszechny 1996 nr 21 s. 13  szczegóły 
297.książka: Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych. 1994 (Słowo wstępne. - Alina Madej: Bohaterowie byli zmęczeni? [dot. filmów ...) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan F.: Syndrom konformizmu?. Film 1995 nr 4 s. 102  szczegóły 
recenzja: Lubelski Tadeusz: Niewesoły obowiązek. Kino 1995 nr 10 s. 39  szczegóły 
recenzja: Zawojski Piotr: Syndrom konformizmu? (Kino polskie lat sześćdziesiątych). Ekran 1995 nr 9 s. 115  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
298.artykuł: Werner Andrzej: Obraz Polaka, a może i człowieka, w kinie polskim. Znak 2000 nr 10 s. 79-88 (dot. kinematografii z lat 90; druk. pt. "Obraz Polaka i człowieka w ki...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
299.artykuł: Biskupski M.B.B.: Hollywood and Poland, 1939-1945: The American Cinema and the Poles During War II. The Polish Review 2002 t. 47 nr 2 s. 183-210 (obraz Polski i Polaków w amerykańskich filmach, powstałych podczas II ...) szczegóły 
300.artykuł: Drozdowski Marian Marek: Film 1988 nr 45 s. 3-5 (wyw. nt. obrazu Polski międzywojennej w powojennym filmie polskim; roz...) szczegóły 
301.artykuł: Lewandowski Jan F.: II Rzeczpospolita w filmie powojennym. Film 1988 nr 42 s. 16-17  szczegóły 
302.artykuł: Słabek Henryk: Filmowy spór o tradycję. Dziś 1998 nr 5 s. 59-66 (tradycje walk o niepodległość w filmie polskim po 1957...) szczegóły 
303.artykuł: Werner Andrzej: Obraz Polaka, a może i człowieka w kinie polskim lat 90.. x 2001 ([w ks. zb.:] Spotkania nie tylko literackie. Warszawa 2001, s. 179-190...) szczegóły 
304.artykuł: Werner Andrzej: Obraz Polaka a może i człowieka w kinie polskim. Reżyser 2001 nr 4 s. 1-3  szczegóły 
305.artykuł: Werner Andrzej: Obraz Polaka, a może i człowieka, w kinie polskim. Znak 2000 nr 10 s. 79-88 (dot. kinematografii z lat 90; druk. pt. "Obraz Polaka i człowieka w ki...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
306.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gretkowska Manuela: Scheda. Wprost 2002 nr 11 s. 108 (dot. m.in. motywu polskiego pseudoromantyzmu w filmie; dot. także film...) szczegóły 
307.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gretkowska Manuela: Scheda. Wprost 2002 nr 11 s. 108 (dot. m.in. motywu polskiego pseudoromantyzmu w filmie; dot. także film...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
308.audycja radiowa: Wieczór muzyki i literatury Wizerunek utrwalony.  szczegóły